Está en la página 1de 44

.

BLOCS 4

-

. ELS ANIMALS· .

. .

PROGRAMA D'EDUCACI6 COMPENSAT6RIA - COMARQUES GIRONINES - 1

BLOC 4

ELS ANIMALS -Ek- ~

XAI

COCODRIL ~

PORC

.~

MOSQUIT

~

GIRAFA

~

~ ~

PROGRAMA D'.EDUCACIO COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

2

BLOCS 4

. ELSANIMALS-Ek- ~

PAPALLONA

~

TORTUGA

~

TIGRE

~

LLE6 .f1ro_

PROGRAMA O'EOUCACI6 COMPENSATORIA -COMARQUES GIRONINES

3

BLOCS 4

ELSANIMALS-a ~

If ....----.1.1..., ~._j

MOSCA

~

GALLINA

\~

GAT

~

ANEC

POLLET

~

BOU ~

CONILL ~

.

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES 4

BLOCS 4

VOCABULARI- ELS ANIMALS -1-

PROGRAMA D'EDUCACI6 COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

5

BLOCS 4

VOCABULARI - ELS ANIMALS -2-

PROGRAMA O'EOUCACIO COMPENSATORIA -COMARQUES GIRONINES

6

/

BLOCS 4

VOCABULARI - ELS ANIMALS -3-

PROGRAMA O'EOUCACIO COMPENSATORIA - COMARQUES GIRON IN ES

7

BLOCS 4

- VOCABULARI - ELS ANIMALS -4-

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

.8

BLOCS 4

VOCABULARI - ELSANIMALS -5-

I f ~ r~ __ J

.....

... ~ .

PROGRAMA D'EDUCACI6 COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

9

BLOCS 4 '

VOCABULARI - ELS ANIMALS -6-

II

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

10

BLOCS 4

VOCABULARI- ELS ANIMALS' -7-

~) ~ ... lit

nu

.... . .

PROGRAMA D'EDUCACI6 COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

11

BLOCS 4

VOCABULARI - ELS ANIMALS -8-

PROGRAMA O'EOUCACI6 COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

12

BLOCS4

VOCABULARI - ELS ANIMALS -9-

PROGRAMA D'EDUCACI6 COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

13

BLOCS 4

VOCABULARI- ELS ANIMALS -10-

\ . .

PROGRAM.6. O'EOUCACIO COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

14

BLOCS 4

VOCABULARI - ELS ANIMALS -11-

• 'a,s • •••• • •••

.• a. . ....

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

15

BLOCS 4

VOCABULARI - ELS ANIMALS -12-

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSAT6RIA - COMARQUES GIRONINES

16

BLOCS 4

CADA LLETRAAL SEU LLOC - ELS ANIMALS -1-

1 A a.
2 B t-
/
3 C G
4 0 d
5 E e,
6 F I
7 G <}'
8 H fu
9 I '-'
10 J }'
11 K. l
12 L t
13 M 'l1V
14 N IYU
15 0 G--
16 P tv
17 Q 9'
18 R 'U
19 S ~
20 T f
21 U u.
22 V 'l9--
23 W ~
24 X 02.-
25 Y LJ'
26 Z ~ 3

1

23

1

12

12

.............. ' .

• '.' 0." •• ", •• ' • " .••••••••••••••••••••••••• : •• ,. ••••••••••••• ~ •••••••

7

1

12

12 9

15

1

......................................................................... , .....

.............................................................................

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

17

BLOCS 4

CADA LLETRA AL SEU LLOC - ELS ANIMALS -2-

1 A Q;
2 8 t..
3 C G
4 D cL
5 E e.
6 F I
7 G <t
8 H ~.
9 I l,.
10 J }
,
11 K t
12 L t
13 M 'l'YV
14 N Ij'l,.
15 0 <3t-
16 P rv
17 Q 9-
18 R Iv
19 S 'a-
20 T t
21 U u.
22 V '\.9--
23 W 'I.AJ...
24 X ~
25 Y \r
26 Z ~ .,

3

1

13 5

12

12

.................................................................

....................................................................

5

12 5

6

1

14 20

.................. ~ .

........................................................... ' .

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

18

BLOCS 4

CADA LLETRA AL SEU LLOC - ELS ANIMALS -3-

1 A a,
2 B t-
3 C G
4 0 cl
5 E e,
6 F f
7 G 'r
8 H h
9 I v
10 J r
11 K l
12 L t
13 M 't1'\.,
14' N 1V
15 0 (9..-
16 P t-
17 Q 9-
18 R 1(;
19 S ~
20 T t
21 U u.
22 V 'l9.-
23 W -'lA.9--
24 X -::;e,
25 Y Lf
26 Z } 24 1 9

·'r······························

3

15 3

15 4

18 9

12

. PROGRAMA O'EOUCACIO COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

19

BLOCS 4

CADA LLETRAAL SEU LLOC - ELS ANIMALS -4-

1 A Q..,
2 B. t-
3 C G
4 0 cL
5 E e-
6 F f
7 G ~
8 H fv
9 I v
10 J r
11 K l
12 L t
13 M 'lTV
14 N Ij1_,
15 0 (9.-
16 P r-
17 Q 9-
18 R 'u
19 S 7;}.
20 T t
21 U u,
22 V 1\..9-
23 W I\.A9-
24 X {£.
25 Y tt
26 Z } 7 \ 21 9

12

1

1

II

19

17 21

9

13

15

............................... ~ .

PROGRAMA O'EOUCACIC> COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

20

20

BLOCS 4

CADA LLETRA AL SEU LLOC - ELS ANIMALS -5-

1 A a.
2 B ~
3 C G
4 0 cl
5 E e,
6 F I
7 G ~
8 H fv
9 , v
10 J r
11 K ,tl
12 L t
13 M -m.
14 N 1U
15 0 (9.-
16 P -rv
17 Q 9-
18 R It...,
19 S ~
20 T t
21 U L.V
22 V 'l9-
23 W ~
24 X ffi
25 Y Lf
26 Z 'b' 7

9

18

1

6

1

............................. · · ····· .. 9········· .

3

1

18

1

7

15 . 12

.............................................................................

.............................................................................

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

21

BLOCS 4

CADA LLETRA AL SEU LLOC - ELS ANIMALS -6-

1 A a.,.
2 B t-
3 C (..,
4 0 cL
5 E e-
6 F I
7 G <t
8 H .tv
9 I L-
10 J r
11 K l
12 L t
13 M -m.
14 N 'Y'\_,
15 0 (9.-
16 P r-
, 17 Q 9-
18 R 'u
19 S '.¥
20 T t
21 U LN
22 V 113-
23 W '\A9--
24 X, 'Ge
25 Y tt
26 Z } 15 3

5

12' 12

................ , ' .

................................................... _ .

22 1

3

1

PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

22

BLOCS 4

CADALLETRA AL SEU LLOC - ELS ANIMALS -7-

c
1 A a,
2 B t-
3 C G
4 0 cL
.5 E e-
6 F J
7 G <t
8 H h
9 I [_,
10 J }
11 K l
12 L t
13 M I'('(V
14 N .%
15 0 C9-
16 P tv
17 Q 9-
18 R 'u
19 S ~
20 T t
21 U L..L-
22 V 't9--
23 W .~
24 X ~
25 Y If
26 Z ~ 16 1 15

16

15

18 3

PROGRAMA D'EDUCACI6 COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

23

BLOCS 4

CADA LLETRA AL SEU LLOC - ELS ANIMALS -8-

1 A Q.,.
2 B t-
3 C G
4 0 cL
5 E e-
6 F J
7 G <t
8 H h
,
9 I .t.-
10 J r
11 K t
12 L t
13 M 'YYV
14 N -n.
15 0 ~
16 P r-
17 Q cr
18 R tv
19 S. /;}.
20 T t
21 U u.
22 V '\9--
23 'W 'I.JJL
24 X -;;e
25 Y tt·
26 Z ~ \ .

16 9

14 7

21

9

13

1

18 9

5

20

1

....... " .

..............................................................................

PROGRAMA D'EDUCACI6 COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

24

·

BLOCS 4

CADA LLETRA AL SEU LLOC -- ELS ANIMALS -9-

1 A a..
2 B t-
3 C G
4 0 cL
5 E e-
6 F %
7 G <t
8 H ~
9 I v
10 J r
11 K l
,12 L t
13 M -m.
14 N -n.
15 '0 ~
16 P tv
17 Q 't
18 R 'u
19 S ~
20 T t
21 U u.
22 V IIj....
23 W 'Wl--
24 X ~
25 Y LJ'
26 Z } 16 5

9

24

20 15 18 20 21 7 1

PROGRAMA D'EDUCACI6 COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

25

BLOCS 4

CADA LLETRA ALSEU LLOC- ELS ANIMALS -10-·

1 A a,
2 B ~
3 C G
4 D cL
5 E e.
6 F I
7 G ~.
8 H ~
9 I v
10 J J-"
11 K l
12 L t
13 M 'If\..,
14 N -n.
15 0 (9-
16 P rv
17 Q 9-
18 \R 'v
19 S ~
20 T t
21 U u.
22 V 1\.9.-
23 W '\.A.9.-
24 X ~
25 Y If
26 Z 'r 19

5

18

16

16

1

16

1

12

12

15

14

1

.....................................................................................................

.....................................................................................................

PROGRAMA D'EDUCACI6 COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

26

BLOCS 4

CADA LLETRA AL SEU LLOC - ELS ANIMALS -11-

1 A a,
2 B t..
3 C G
4 0 ci·
5. E e.
6 F J
7 G <f
8 H ~
9 I ~
10 J r
11 K l
12 L t
13 M I'(YV
14 N n, ..
15 0 C9-
i
16 P tv
17 Q 9'
18 R Iv
19 S l;y
20 T t
21 U L,.L,
22 V '1.9--
23 W I\..A.9.-
24 X ~
25 Y If
26 Z ~ 12 12 5 15

20 9

7

18 5

PROGRAMA O'EOUCACI6 COMPENSAT6RIA - COMARQUES GIRONINES

27

BLOCS 4

CADA LLETRA At. SEU LLOC - ELS ANIMALS -13-

1 A Q..,
2 B t-
3 C G
4 0 d
5 E e.
6 F I
7 G cr
8 H fv
9 I L"
10 J t
11 K l
12 L t
13 M 't1'V
14 N II"\_,
15 0 (9.-
16 P ~
17 Q ,Cf
18 R 'u
19 S 7a-
20 T t
21 U IN
22 V 11.9-
.23 W 'lAJ--,
24 X GO
25 Y tt
26 Z } 15 19

............. ; .....

13

15

19 3

1

PROGRAMA D'EDUCACI6 COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

28

BLOCS 4

CADA LLETRA AL SEU LLOC - ELS ANIMALS :-14-

1 A a.
2 B t-
3, C G
4 '0 cL
5 E e.
6 F J
7 G <f
8 H fv
9 I v
10 J r
11 K l
12 L t
13 M -m.
14 N 'YU .
15 0 C9-
16 P rv
17 Q 9'
18 R 'v
19 S ~
20 T t
21 U u.
22 V '\J.-
23 W 'U9-
24 X 'ce
25 Y LJ'
26 Z } )

~ .

1

14 5

3

2

21

18

18

15

PROGRAMA D'EDUCACI6cOMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

29

BLOCS 4

CADA LLETRA AL SEU LLOC - ELS ANIMALS -15-

1 A a.
2 B ~
3 C 0
4 0 cl
5 E e.
6 F !
7 G <f
8 H ¥V
9 I v
10 J t
11 K l
12 L t
13 M 1YV
14 N -n,
15 0 o-
16 P rv
17 Q 9'
18 R 'u
19 S ~
20 T t
21 U u.
22 V 'lJ..
23 W 'U9--
24 X "S
25 Y Lt
26 Z } 7

1

12

12

1

2

5

12

12

1

PROGRAMA O'EOUCACIO COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

30

BLOCS4

CADA LLETRA AL SEU LLOC - ELS ANIMALS -16-

"

1 A a,
2 B .~
3 C G
4 D d,
5 E e,
6 F %
7 G 'r
8 H ~
·9 I .. L-
10 J r
11 K l
12 L t
13 M .'YYV
14 N -n.
15 0 ~
16 P fV·
17 Q 9-
18 R Iv
19 S 1;)..
20 T t
21 U u.
22 V 11.9-
23 W ~
24 X 'O€.-
25 Y LJ'
26 Z ~ 2 15 21

16

15

12

12 5

20

PROGRAMA D'EDUCACI6 COMPENSATCRIA - COMARQUES GIRONINES

31

BLOCS 4

CADA LLETRA AL SEU LLOC - ELS ANIMALS -17-

1 A a."
2 B t-
3 C 0
4 D cl
-
5 E e.
6 F J
7 G <}'
8 H ~
9 I i.:
10 J }
11 K l
12 L t
13 M -m.
14 N 'Y'\_.,
15 0 C9-
16 P rv
17 Q 4-
18 R Iv
19 S I,}.
20 T t
21 U u.
22 V 1\..9.-
23 W ~
24 X ce.
25 Y Lt
26 Z ~ 7

1

12

3

1

2

.18

1

........................................................

........................................................

PROGRAMA D'EDUCACI6 COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

32

BLOCS 4

CADA LLETRAAL SEU LLOC - ELS ANIMALS -18-

1 A a,
2 B ~
3 C G
4 D cL
5 E e.
6 F I
7 G <f
8 H ~
9 I v
10 J t
11 K l
12 L t
13 M '1'1V
14 N -n.
15 0 C9-
16 P .1'"
17 Q t
18 R 'u
19 S ~
20 T t
21 U u.
22 V 1\.9.-
23 W 'U9--
24 X go
25 Y \t
26 Z } 7 15 19

3

15

14 9

12

12

.................................................................

.................................................................

PROGRAMA D'EDucAcI6 COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

33

BLOCS 4

EMBOLIC DE LLETRES -ELS ANIMALS -1- .

A T R E E F G B E M
L C 0 C 0 D R I L Y
J A T L I Y H F E H
G M G A G T J F F F
S E D G I R A F A K
E L F U N E 0 Q N L
B L B I H E P A T 0
U T I L R F G D 0 U
> I I 0 ·A U A A Z L T
H K C A R A G 0 L G PROGRAMA D'EDUCACI6 COMPENSAT6RIA - COMARQUES GIRONINES

34

BLOCS 4

EMBOLIC DE LLETRES - ELS ANIMALS -2-

f5 .' A P A L - - - - -
L 0 N A N
J r 0 p y- T R: e- O C
l l E a x x A a a r
A >E f 0 u A IE T C It
Y o S T R E F a- E .p
N" ,- J T " Y p- A L F
G R P E I- X 0 M L R
B- A E T G F V a J T
M- M -A R .. ~ E 'T A Z P
N- B T ·G ·0· ~ H J U ·R ~fi

'~."'~ _ .. '. . ....•

"Z.1 .. ,

......................................... . .

PROGRAMA O'EOUCACIO COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES 35

BLOCS 4

EMBOLIC DE LLETRES -ELS ANIMALS -3-

A T 0 R T U G A A E
X S A Q W E D V F G
G 0 ,
P I N I N I M R
U A R T y G H 0 J A
U V S W Y T H J U T
H G E E U A J N Y A
T T R R H T A U R 6
F R P T y R J I 0 P
T I G R E 0 y J L M
.N G T 0 P K L F E J PROGRAMA O'EOUCACIO COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES36

BLOCS 4

EMBOLIC DE LLETRES - ELS ANIMALS ~-

Q G H U 0 I T R Q E
A B E L L A A A B T
U W S R T J H U 0 R
Y S G T L P J Y U E
C A V A L L K H N A
A T M Y I S N K G Z
0 ..
D J I L E B L T A
B U R R 0 0 D 0 F N
V B H 0 I J E ,T E E
T C A B R A E F T C ................................... ' ..

............ , , .

PROGRAMA D'EDUCACI6 COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES

37

BLOCS 4

EMBOLIC DE LLETRES .. ELS ANIMALS -5-

T Q G H G U L U G A
E D 0 N G A I I A G
R T S J F Y K P L T
F U G F T E R A L R\
G A L L I N A I 0 E
E T J I P M A J L S
G A T R T R G G I C
S E R T C 0 N I L L
C 0 A E R G U I V D
M 0 S C A 0 G U K 0 PROGRAMA D'EDUCACIO COMPENSAT6RIA - COMARQUES GIRONINES 38

BLOCS 4

EMBOLIC DE LLETRES - ELS ANIMALS -6-

PROGRAMA D'EDUCACI6 COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES 39

A E R F G T A A D C
M 0 P 0 L L E T J U
0 L R T U I 0 P E T
S I L G E T R E R T
Q A V A C A R E T X
U Q N M K L I 0 T A
I T P A E T T· L y I
T 0 0 S U G 0 J I G
G L R A I B I U 0 T
T N C S J P A 0 U U BLOCS 4

EMBOLIC DE LLETRES .. ELS ANIMALS -7-

P A P A L L 0 N A 0
G J K " 0 U C
H L P I
A ,
G A L L I N P N 0
E E R T Y U I 0 V C
L D F G H J K L D 0
E T 0 R T U G A S D
F C X Z A S W E A R
A J W T Y U I K R I
N G E F 0 G Y J E L
T F T M 0 S Q U I T PROGRAMA D'EDUCACI6 COMPE;NSATORIA - COMARQUES GIRONINES 40

BLOCS 4

EMBOLIC DE LLETRES - ELS ANIMALS -8-

8 H Y T D E A W 8 C
"' G L A Y 0 M A
A U I
U I Y T R A E S U R
G A 8 E L L A K H A
H E T U J P 0 N F G
G 0 , 0
N U P I N I E
E 0 R R T Y U N R L
R I F M A 'R I E T A
A J F A E S E N J 8
Z N V 8 C 0 N I L L ..................................... . - ' -. .

PROGRAMA O'EOUCACI6 COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES 41

BLOCS 4

EMBOLIC DE LLETRES - ELS ANIMALS -9-

C K U I 0 J H G T E
A I C T T T G T A R
M J A T P y I R U T
E R V F 0 H R D R I
L E A R L E A E 0 0
L S L E L R F S R I
T A L A E S A, A T J
E D T D T A E Z G y
R E A F T 0 T S B U
A C C A B R A A E R PROGRAMA D'EDUCACI6 COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES 42BLOCS 4

EMBOLIC DE LLETRES -ELS ANIMALS -10-

V A C A A R , N E C
A
G H Y T R R E S A U
T G E R B U R R 0 I
A S D E R W R F 0 U
M 0 S C A I T K J U
S D E C A D R U T I
0 C E L L N G T R E
H J K L P 0 U y G U
E R U I J H G R F I
..
M N G T I G R E W S .

........... ,......................... . .

PROGRAMA D'EDUCACI6 COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES 43

BLOCS 4

EMBOLIC DE LLETRES - ELS ANIMALS -11-

L L E o T 0 P J D E
A R T U I K 0 P 0 P
0 L S E R P V Y U S
P K E T T Y B I 0 P
L J E R P 0 R C A S
I H R E S A S D E Y
0 G T S R D F A P J
P A R A A C G E E H
L L E S T C T S I G
I L D D A D E A X B .................................... . , .

PROGRAMA O'EOUCACIO COMPENSATORIA - COMARQUES GIRONINES 44 .