Está en la página 1de 47

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANABLOC N° 3

LA MEVA CASA .- EL MEU PIS

ESTRUCTURES DE CONVERSA

EXPRESSAR INSATISFACCIO/DESGRA T:

Que malament! Que dolent!

SN + no m'agrada gens

SN + no m'acaba d'agradar -DEMANAR,ORDENAR,MANAR

Imp, Isisplaul

I per favor!

Hauries de + INF

Hauries d'anar a comprar Present ! sisplau !

! per favor! ?

M'acostes I'aigua sisplau?

SITUACIONS COMUNICATIVES

- INICIAR UN CONTACTE TELEFONIC:

- EN DESPENJAR :

- Digui? Si?, ....

- EN SER CONTEST AT:

Ets tu + Nom Propi? Ets len! + Nom Propi? Es el mirnero ...... ?

Amb qui parto?

- RESPONDRE A UNA INTERPELACIO PER TELEFON:

Si, S[ soc jo

i tu, qui ets?

De part de qui?

- ASSEGURAR-SE QUE ES MANTE LA COMUNICACIO TELEFONICA :

SI. ..

Ei! Escolta! Que em sents? Digui, ... Digues, ...

Nom Propi + Exclamacio

Jordi! Jordi? ....

VOCABULARI COMPLEMENTARI

Experimentar :

- Mesures de pes: quilograms, grams , ...

- Mesures de capacitat : litre

- Receptes de cuina amb els corresponents ingredients, ...

NIVELL DINICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOC N°3

LA MEVA CASA.- EL MEU PIS

VOCABULARI ACCIONS
Cuina Palangana Cuinar
Televisio Dutxa Planxar
Armari Menjar
Rentadora Beure
Nevera Fregar
Rentavaixelles Escorredora Rentar (roba)
Forquilla Regadora Coure
Bullir
Dormir
Vestir-se
Despullar-se
Dutxar-se
Eixugar-se
Rentar-se (Ies dents)
Telefonar
Lturnl a Cerilla Despertar-se
Galleda Esmorzar
Treure la pols
Parar taula
Pentinar-se
Escombrar
Sopar
Berenar
Pelar
Dinar
Desparar la Taula
Setrilleres NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOC N° 3

LAMEVACASA

TOVALLO~ VASOG~T~, f\rC.;l6 0 ~d'-' v

"'9

i?@ , '

~G, .: •

D

I .

RENT AVAIXELLES

l{A7Yttv\JrM~ .

RENTADORA._

JU'lYv~

~, -

AMPOLLA

EIXUGAMANS

TAPADORA

kr~

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

-TASSA ~4~

ALUMNES' D'INCORPORACI6 TARDANA

LA MEVA CASA.- EL MEU PIS

REGADORA·

;teca~

e

o

o

o c e

.. '

-_---- - - -----

...

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOC N° 3

LAMEVACASA

SOPERA

~W

RECOLLIDOR

,.~

. . . .. . .

, .

SETRILLERES

~~~eJ.)

._~ ENDOLL

SOFA.

~~ ...

LLUMi 0 CERILLA

~~ .~

" ,4-' .. - ,_ DUTXA

(",'''' .

1" II' b_}.

I I I : ' I , IV. V /l .

I I I I" I"\A,.I\./

,.' I I I , • /1,'11'

I I • • '

TOVALLOLA

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

~.

GERRA

o ~OARMARI

~~~tJ:e~

TELEFON

M

LLIT

ALUMNES D'INCORPORAClO TARDANA

BLOC N° 3

LAMEVACASA

wcvk

WATER

..

MATALAs· .

~~

-~

LLENCOL

TETERA

. /

~

coixl

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

NEVERA· ~

ALUMNES D'INCORPORAClO TARDANA

BLOC N°3

LAMEVACASA

CAFETERA

~~~

PLAT

~W

. ,

GANIVET

,C~

OllA

. . ~ ..

II ~-~-ll

'CUINA

.

~

FORQUILLA ' .:

tmr~

PAELLA.

~

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOC N°3 LAMEVACASA VOCABULARI

I III I

II I I II1I I

( 11111] I

1._

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOC N°3 LA MEVACASA· VOCABULARI

I I II I I

I I I I I ! I [

II I I l I I I

2,_

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOC N°3 LAMEVACASA VOCABULARI

I I II 111

J 1111 J I I

I I I f 1 I

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOC N°3 LA·MEVA CASA . VOCABULARI

I II ! I I I I I I

II I J 1 I II

I I I I

4._

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

~,.;

G •.•

ALUMNES D'INCORPORACIO TAR DANA

BLOC N°3

LA MEVACASA

VOCABULARI

I I I I I I I I

1 L I ! ! \ I I I I I I 11

111 . I I I 1 I I [

.. _-.- .. _-_._.------------

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOC N° 3

LAMEVACASA

VOCABULARI

'/" ~ J, .~

I I I I I J j ,I \ I

" \

I I \ \ \ \ \ II I I

II III I [

';0'.'

NIVELL IiINICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOC N° 3

LAMEVACASA

ENCREUATS DE PARAULES

5l


~-+


~
~1

t
3-+


1c=J
..... -- .

'-t~
. · .

NIVELL dlNICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

4

BLOC N°3

LAMEVACASA

ENCREUATS DE PARAULES


~. 1~
:~
. "I
~,.;.
-


~
5

4. 3~
,

f--

~

--

..__ .~ .. ,

NIVELL dlNICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TAR DANA

BLOC N°3

LA MEVA CASA

ENCREUATS DE PARAULES

-+

5

b
4~
~
3 2!-+
6
!--

~. I--

I--

II --- 4

.........

NIVELL otlNICIACIO DE LLENGUA

BLOC N° 3

LAMEVACASA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

ENCREUATS DE PARAULES

-+r-~--'---+-~~-T---r--~~~~ 3

~

·5

4

6

4-_

.. ;-."

NIVELL r1INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOC N° 3 LAMEVACASA ENCREUATS DE PARAULES

1!

3

'"'5

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

. ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOC N° 3

LA MEVACASA

CADA LLETRA AL SEU LLOC

1 A
2 B _ ..
3 C
4 D
5 E
- 6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 LL
14 M
15 N
16 0
17 P
18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 V
24 X
25 Y
26 Z 5 20 3 1" 1'1

19

1

I

... ,'

i?4i ..

in' .t r

~ • I.

n... t

;'

1

1._

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO T ARDANA

BLOC N° 3

LA MEVACASA

.. CADA LLETRA AL SEU LLOC

1 A
2 B _
3 C
4 D
5 E
- 6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 LL
14 M
15 N
16 0
17 P
18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 V
24 X
25 Y
26 Z 1

@

D

5

Z.-

---,.. .•. ---.'!)i

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOC N° 3

LA MEVACASA

CADA LLETRA AL SEU LLOC

1 A
2 B _
3 C
4 D
5 E
- 6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 LL
14 M
15 N
16 O·
17 P
18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 V
24 X
25 Y
26 Z 5

3._

.NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOC N° 3

LA MEVACASA

CADA LLETRA AL SEU LLOC

1 A
2 B _
3 C
4 D
5 E
- 6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 LL
14 M
15 N
16 0
17 P
18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 V
24 X
25 Y
26 Z 1

-2,0

I \
, \
\:
.: \I
, I,
-- --
l- 1 -13 5 4 ~ NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOC N° 3

LAMEVACASA

CADA LLETRA AL SEU LLOC

I A
2 B _.
3 C
4 D
5 E
- 6 F
7 G·
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 LL
14 M
IS N
16 O·
17 P
18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 V
24 X
25 Y
26 Z 1

1

-15

5

NIVELL D'INICIACIO DE L:.LENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOC N° 3

LA MEVACASA

CADA LLETRA AL SEU LLOC

1 A
2 B _
3 C
4 D
5 -E
- 6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 LL
14 M
15 N
16 0
17 P
18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 V
24 X
2S Y
26 Z ~ 5

5

1

3

1

5

5

G·-

NlVELL O'INICfACI6 OE LLENGUA

ALUMNES O'INCORPORACI6 TARDANA

BLOC N°3

LAMEVACASA

EMBOLIes DE LLETRES

I{ ·~JI·

14 L K J . H G F A
A 6 I
B N 0 U . N A D B
w C I
v U c A B C 0 E F E c
'R Q p, G 0 N M L K J U
T S C A F E T 'E R A L
, ,
'B C 0 N E D F G ~ \ L
A • 0 E 'XI V U E
w z I z
V Q p V Q L P F S T R
u R 0 E R L N M G J A
T S N T 1'1 A 0 L K H r ' --------------_---_., ----'_-_._-_._- ,,_,,_,_,---

._----------_ .. ,-- ---' .. __ -_ ---_-._-_

-----

NIVELL D'INICfACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

BLOCN°3

LAMEVACASA

EMBOLIes DE LLETRES

A R s 6 I-t I T J I< L M
.B Q T E F R 0 Q P 0 N
. ·C P u 0 c S V T S W Z
·D 0 S C U D A c 0 B A
E N 0 B L E L -F P G H
-F M-- F A L l L P- E J I
G L A N _E X 0 V R k' L
~ K V M R M L u A M
I J X l c5 N A T S R N
P A L A N G A N A Q p- --------------

---------- -----------

··2._

NIVELL O'INICfACI6 DE LLENGUA

N _,_ _ ._ •

- 1 I , i ' I I Ilf,I'i Ilt,I" 11',1'.

I I, I I-I

I I I ' I I , I I , , I

ALUMNES O'INCORPORACI6 TARDANA

BLOC N°3

LAMEVACASA

EMBOLIes DE LLETRES

c D E F G H , j f( T R
t
U T S R Q p N M L A E
-X- c M N P T S A V P c
H G F E D C B M A A 0
0 A L L -, -p Q D L
T V 0
e "J 1< L M N P o R 0 L
I
B A N F L S R -,
-M _L E I
D c T 0 K G D L A A D
c D S P J H c A B C 0
B A R Q . D T X A. R·
I U -----_--- -_- _- - _- ------=-=-=-=-======-.:...__

----- ---_.----

3._

NIVELL O'INICfACIO DE LLENGUA

ALUMNES O'INCORPORACIO TAROANA

BLOCN°3

LAMEVACASA

EMBOLies DE LLETRES

A B c T D E F G- H J K
·D C A S N F 0 M D L c
. 'E F G E H R R J A k u
'A B c. 0 R E Q N V M L
D E F R P G- U .p A Q L
J H G- q T 0 I N- N P E
'K L M U V N L M T A R
Q p N P w A L V A B A
R A B Q Z, T A U L c b
T D c R R s P L A T E· __ ... _ ... __ -_._ ..

.... _-_._---_.,----------. ------.-.

-~~~~

NIVELL O'INICfACIO OE LLENGUA

ALUMNES O'INCORPORACIO TAROANA

BLOCN°3

LAMEVACASA

EMBOLICS DE LLETRES

A l M M ~ N ft P B C D
B 1< N E X r E T q R E
·c J 0 s V C D V P S F
D l F. c. U B S u 0 P G-
E H Q 0 T l A W N A H
·F & ~ M S W L ~ M E c
.c Q p B G V E Iv L L 0
X R N R H T R P K l P
s M A . S R ex J A A
V I
T L t< J c . N A t .
U U I . .. _ .. -------_._-----_._ ..

_.- .. _--_ .. _--- .. _ - .. _ .. _-_ .

--_ .. __ ._ ..• -._-_. __ ._--

5._

NIVELl D'INICfACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOCN°3

LAMEVACASA

EMBOLies DE LLETRES

A B c D. E F G H ." J"" k'
l
V U T S R Q P 0 N M L
··X :c M 6 N P R S T V U
L T S t T V M 0 G P S
V R D F C s B . T
L M I
. P 0 R T c. A 8- T N V
I
T Q M A T A L A s T S
D S R ex p N M T V A T
( w A T E R V T S F V
F C T M N F Q R T c x· NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

LA MEVA CASA .- EL MEU PIS

MENJAR

PENTINAR-SE

TREURE LA POLS

-

EIXUGAR-SE .

ESCOMBRAR

CUINAR

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA .

LA MEVA CASA .- EL MEU PIS

...

DUTXAR~SE

~ BULLIR

(\~ I

" I

. 1

. \.

ESMORZAR

DORMIR

DESPERTAR-SE·

RENTAR-SEO' .

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

LA MEVA CASA.- EL MEU PIS

PARARTAULA

PLANXAR

RENTAR

BEURE

VESTIR-SE

TELEFONAR

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

. ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

LA MEVA CAS A .- EL MEU PIS

FREGAR

SOPAR

PELAR

COURE

BERENAR

DINAR

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES· D'INCORPORACIO TARDANA

LA MEVA CAS A .- EL MEU PIS

1--------_,--- .. __ -+_!leltw:t'~,..,.ihpc,. p.t_~-- __L

DESPARAR LA TAULA

-

FREGIR

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

EN

ELS

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOC N° 3 LAMEVACASA

. ESTRUCTURACIO DE FRASES .- LECTOESCRIPTURA

FARIS

FARIS

PLATS

RENTA

NIVELL DtlNIGIACIO DE LLENGUA

ALUMNES DtlNCORPORACIO TARDANA

BLOC N° 3

LA ~f_YA CA5.A

ESTRUCTURACIO DE FRASES ."_ LECTOESCRIPTURA

J

" PLANXAR"

CAMISA

CD 1111111.1

2._

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOC N° 3

LAMEVACASA

ESTRUCTURACIO DE FRASES .- LECTOESCRIPTURA

rn

OJ

[11~] ", . rn

3._

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

~ ..

8 •

'b • ~

• 1'9

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOC N°3

LAMEVACA5A

QUIN DIBUIX 5'HI AMAGA ?

2NIVELl D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES

BLOC N°3

LAMEVACA5A

QUIN OIBUIX 5tH I AMAGA ?

~ 3
• •
5 -ff
·7 \
6 • ) )1 .::'
7- -/ .. /
g~ \ ( l /
I / -1,{
~ ./ -13
'f - ~-
-1<"
• -
-to 41 .:JORACi o T ARDANA

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPOF-ACIO TARD,

BLOC N°3

LAMEVACA5A

QUIN DIBUIX 5'HI AMAGA ?

2,

1
•• q
~. ,",0
• 3

1-

• <0

3.-

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOC N° 3

LAMEVACASA

QUIN DIBUIX S'HI AMAGA ?

3<D

'f2

Zi to

.. .-{'I

,z~. -13

~.

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

-,

BLOC N°3

LAMEVACASA

QUIN DIBUIX S'HI AMAGA ?10

s.

~.

• 11

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOC N°3

LAMEVACASA

QUIN DIBUIX S'HI AMAGA ?

to 5 ., ~ t " 3"
• • • • • •
t .~?

· ;,.
1 , 10 -t1 12, 1~
• • • • • • . ~.,
I j ~ • -;3
• • • •
I, • • • • • 3,
It l' IS 1 lot • 3"\
• '10
• Ict 31-

• .,1
• '2.0 31 •
• .,1.
.21 30' • '13


"'.,
• 2.1 "2c\ •

/~5
2.'" '21.
• • • -- . -. - •
2.~ 15 2.1- 2'& G._

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOCN°3

LAMEVACASA

QUIN DIBUIX 5'HI AMAGA ?

.3• i3>

2• 1"1

'1-

(~.i

-

.----_.

~ 11

8

12.

5

"1-8

• 10

1._