Está en la página 1de 57

l~ -:--~ ~ -:'.

---

NIVELL O'INICIACIO DE LlENGUA

BLOC N° 1

-

ALUMNES O'INCORPORACIO TARDANA

LA NOSTRA ESCOLA.- LA NOSTRA CLASSE

.1 ESTRUCTURES DE CONVERSA

DONAR UNA COSA A ALGU Aquf tens + SN

Et deixo + SN

DEMANAR INSTRUCCIONS Que cal fer?

On s'ha de deixar alxo? .

i On hem d'anar?

OEMANAR CONSELL Que he de fer?

IQue faig?

. ara, quepuc fer? DEMANAR AJUT

Em pots ajudar, sisplau?

DEMANAR INTERROGATIVAMENT

i

.. Sisplau, em pots deixar el lIapis?, Em deixes el llibre sisplau?

DEMANAR IOENTIFICACIO DE PERSONES,

Que es+SN Que es aixo?

De qui son aquestes llibretes? Com es diu + SN

.com es diu aquella nena? qui es + SN

Qui es aquell ?

OCOSES

SITUACIONS COMUNICATIVES

Presentar-se ( S6c :.. SN) Presentar algu : Aquest es ... Coneixes (en/el) +Nom Propi? Respondre a la presentaci6 :

.Hola, que hi ha?, ... com -anern>, ... -com

t' ? es as., ...

Demanar algu que s'identifiqui :

Com et dius? F6rmulas de salutaci6

Formules per a respondre la salutaclo

Acomiadar -se

Demanar ajuda - ... Em pot ajudar;

. I ?

SISP au ....

• OEMANAR OISCULPES

- Perdo

- Perdoni(m)

-Ho sento

• DONAR EXCUSES

- Ho he fet sense voler

- No ho volla fer

• EXPRESSAR ADMIRACIO

- oHI QUE Sonicl Macol Precios!

• PRESENTAR-SE

- Emdic Soc del .

- Tinc anys

- I tu, com et dius?

.

VOCABULARI COMPLEMENTARI

Eis colors

Dies de la setmana

,

Depende ncies

escolars

Noms companys

Nom assignatures

--------~----------~~--~------- --

Calendari escolar

Mesos de I'any

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TAR DANA

BLOC N° 1

LA NOSTRA ESCOLA.- LA NOSTRA CLASSE

VOCABULARI ACCIONS
Regia Mapa Escriure Cordar
I-- f-- f-- f--
Estoig Retolador LLegir Trencar
i- I-- l- I--
Tisores Entrepa Cantar Fer-sa mal
- f-- f-- I--
Pissarra Cola Entrar
I-- I-- I-- f--
Llibreta Gronxador Sortir
I-- f-- I-- f--
Pinzell Escala Jugar
f-- I-- f-- f--
LLibre Calendari
~ f-- f-- I--
Esborrador Calculadora Cridar
I-- I-- I-- '--
Video Paperera
.- I-- I--
Capsa ,Tobogan Barallar-se
~
i- I-- ' - I--
..
Diari . Escoltar
L-- f-- ~
Boligraf Pensar
~ f-- f--
Lavabo Dibuixar
I-- I-- I--
Maquineta Esborrar
i- I-- ~
Taula Retallar
I-- f-- ~
Maleta Estripar
I-- I-- !--
Finestra Ferpunxa
i- , -
Cadira Enganxar
I-- i-
Goma Pintar
I-- I--
Porta Renyar
I-- !-
Penjador Seure
I-- !-
Ordinador Aixecar-se
I-- I--
Conte .
Repartir I

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

BLOC N° 1

LA NOSTRA ESCOLA.- LA NOSTRA CLASSE

£av ~ ~!YC~Ov. - £av ,JtU9~~Cl

CAPSA ~.tJ4

LAVABO

. TAU LA

tcivv~

','

MALETA

mwvk~

,D.IA_Rt-·

J . . ' /Gt.-V0JVl"

..-,--

.'
'.
_j;:)

'---_
'-
-- GOMA

rOv

FINESTRA

~CA-

~
r~ 'A
L' j l l PORTA

~tov ~

~

PENJADOR

~.

PAPERERA ' '.

GRONXADOR ~

Cf'<9'YVWvckt I I

MAQUINETA

CADIRA

~

TOBOGAN

NIVELL D'INICIACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

BLOC N° 1

LA NOSTRA ESCOLA.- LA NOSTRA CLASSE

cfov ~ -0':l-wto.-.- £0... ~Ov 0~B.

GOMA O'ENGANXAR .

. . MAPA

~J~.~

RETOLADOR

-

CALCULAOORA

ORDINADOR

LA CIUTAT MARINA

............................... _ ..................

- .

CONTEr

cente

-

111·"." ' ....

:,!.:;~:~:: :,~;.:.:.:;: : :.:.:,:a'! :::a.n ". ::~:::. ::!:::il:

ENTREPA

.~~

CALENDARI I

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

BLOC N° 1

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

LA NOSTRA ESCOLA.- LA NOSTRA CLASSE

~ ~ ~~.~ £~ ~tr,Ov G~e.

LLiBRETA·

o

11 ]
r. ~
- ESTOIG

~

LLiBRE

PINZELL

,

PISSARRA

VIDEO

~

NIVELL O'iNIClACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'I~CORPORACI6 .TARDANA

BLOC N° 1

LA NOSTRA ESCOlA.- LA NOSTRA CLASSE

REPARTIR"

TRENCAR

CORDAR

JUGAR

FER-SE MAL

BARALLAR-SE

NIVELL D'iNIClACI6 DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

.' .' .'.

BLOC N° 1

LA NOSTRA ESCOLA.- LA NOSTRA CLASSE

t$~ , ······.11.

... f ",.:

. 'I.

·ESCOLTAR·

"_ .. :

LLEGIR

DIBUIXAR

0° o

;O~~~~

PENSAR -.

ESCRIURE

ESBORRAR

NIVELL O'INICIACI6 DE lLENGUA

BLOC N° 1

ALUMNES O'INCORPORACI6 TAROANA

. . . .'.

LA NOSTRA ESCOLA.- LA NOSTRA CLASSE

RETA~LAR,

CANTAR

." ".

RENYAR

SORTIR

" ,

ENTRAR

CRIDAR

NIVELL D'INICIACI6 DE lLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACI6 TARDANA

BLOC N° 1

LA NOSTRA ESCOLA-LA NOSTRA CLASSE

ESTRIPAR

,.ENGANXAR:

-

FER PUNXA

SEURE

AIXECAR-SE

VOCABULARI

NOM: DATA: .

I j II I I]

• •

· . (,y-

· v

I I I I I I II I I J

III ]Ill ~

n!) f) ,

{- t' 4

I- , • (

I 1 I I I I

i .

VOCABULARI

NOM: DATA: .

CJ

[

I

i

I

JJ

n ». ? -6

'-, "'-,

2 +2

-

4

, ...

.y

• A

• I (

, f d

·'L.

-,

-J-

e

, . ,

." . , ~

, .

: "

. .

VOCABULARI

NOM: DATA: .

CJ

..

----

.j If

~ I I.. ..

-- - -.--

.

. , .

, . , .

. (

/r J

r-

,

~

:1

.Z\

VOCABULARI

NOM: DATA: .

,

\

-- ----

."\

: :

, .

. -

.', I

.' 4, .• I

.A.

_-- --

.......

• * .. "

, .

VOCABULARI

NOM: DATA: .

n

"

.~

I.,'

".

, '

.' t

l ' ;,

VOCABULARI

NOM: DATA: .

"4 t\. t ~ i 4

~' "

4 ,

i

I

,

L

ENCREUATS DE PARAULES

NOM: DATA: .

1.

,...--

3~ 2-+
~

L;~
6~
j
f---
I
J

---- I---- 1

. l). . ......t, t"l.. \0. 1

2.+ ~=Lj I

T~ I

4 I

;::J

o

3

5 .

G

ENCREUATS DE PARAULES

NOM: DATA: .

1.

r---

3+ 2:+

:.._..,;;_

4-+
6~
J

. _ .

'--
I---
! 1

.. I v.- ....... :; t·, .,~,1

2.+2.=Lj \

2 I

.... 2 I

• f

"4 I

3

5

G

ENCREUATS DE PARAULES

NOM : . DATA: .

" '

3'

5+

3

- . - -

i~~g;~EgE~g ggH~

- - -

a~EiEaE sa~§~g g'Ese~~

ENCREUATS DE PARAULES

NOM: DATA: .

6

_,.4~

;
5
...
.

l..:. lA aurAl" MARINA

I

ENCREUATS DE PARAUlES

NOM: DATA: .

1

~ n-·U- .. ~~ 3~
4
-4 ...
-
5~-=1 ....
lA 5

-2

ENCREUATS DE PARAULES

NOM: DATA: .

"1

3

6

EMBOLIC DE LLETRES

NOM: DATA .

D'

A K c G K L H '.
D M E \
B L B F H N 0 P S G J
A . Q s B F E
C M p I R
D N V • D E 0 T 0 E S
I
E 0 Z N J y 'X Z R D T
F P X z K T K P- R c 0
G 9 u L'- M' 0 A '8 .
E L I
H R V L M N M N D A G
• S P Q X
I T L 0 S 0 u
J R E (3 L E R T R V Z r
~I 0
001
\.. )
. EMBOLIC DE LLETRES

NOM: DATA

. A J K L N P 9 0
I T M
H . X V U L S • R N
I T I
G 5 z N M . S X M
l K L
F 0 Q p 0 B M N S P L
E. R R ·s A R 0 P A Q K
D E B C D E Q R R R .J
c E GO_ R S .
S F T S T \
B A H . -0 A A T H
I U V
D E F 5 L L . B R E G
\
A B C T 0 B 0 6 A N F 2. + <.. =4

.. ~

o

EMBOLIC DE llEiRES

NOM: DATA .

I~ ~ .

. """'''''r---(

. '\ ~iot1€I~

,.,; ..

G .
A B C D E F C H \ J
B A 0 F P , A N 0 G K
0 . A
c p Q E R P M N \
N G \-\ N . A B S B
D , S
E M F G Ll H A . C T C
I
F Q R S A. N 0 J D V D
6 L M T D M L K E X E
H K N P 0 R T A F z F
. J 0 V R E D C B A G
1
. R A L K J . H
C A. D \ I 3

.~;;;~,t

~

l

~

EMBOLIC DE LLETRES

NOM : : DATA

A B E M P Q R S T P A
C D F A 0 F E D C 1\ B
H . J Q N G M . P J
I H \
K L M U M N M A L E K
P 0 N . L. 0 L Q R M
I P
Q R S N K. S E E- V E N
T U V' E J A D T X 'R P
X . A
Z , T A U L A B Q
A B c A l B c D C T R
F . . S
D c 6 H D \ A R , ~.

-----

4._

QUINOIBUIXS'HI AMAGA?

NOM' : ,......... . DATA: ,~ ~.~ .

..

5.-

t, 3
•• -
• I 2.-
5
.1
., Ii
!1A
-.

Ga []J CD· lAc)

<~· •. ·t:p .. m· .•• ~

=2==~~~~~h;F;i,~.(4~)l~94Jia·~~Jc~!'~"Cf..... - .. ~~." .... ....

GJCD(]J[J (])00C±J

11. e.g

• 109

-

/1

. , .

----------------------------------------

EMBOLIC DE LLETRES

NOM : DATA

.............................................................

_-

A B c D E F 6 H -\ J L
k A 8 T M Q s T Q p A
L C D 0 N C B A R 0 B
M L M P 6 0 M A S N A
G R 0 N X A D 0 R M V
N 0 P X M- N M T- T T 0
0 R Q z T' P N Q V B P
F . N E S R A B c L
\ T
P Q R S T \j U X Z' A D
B 0 L / 6 R A F A B c
\ I

5._

EMBOLIC DE LLETRES

NOM : _ DATA .

E B A N 0 P T Q R s P
S U . A B A
T V X Z I C
B D F G Ii . L P
E S I J
0 K L M N P 0 ~ R L E
U L· . B E S R
R L , R A
R T V X Z T E T- T P E
A D C B A U r -R
V S V \
D B c. D T X D X V 5 A
0 T E A 0 Z c Z X A C
R D C B A T B A l 8 D EMBOLIC DE llETRES

NOM : : DATA

A L L • B R E T A J f(
\
B C 0 E F G H . P N L
I
0 ~ f... y U T S R G 0 M
L A B c. D E T V X z L
/ f G L L A P . s A
\ \ L
G 6- F E. V M- B .
H T L \
H . E U K c. B
R I D S N
. K c R 0 R
A I C l J D
F K A 8· B A Q P I l:: E
L N M A L E T A H F G 1 ..

NIVElL O'NICIACIO DE LlENGUA

AlUMNES O'INCORPORACIO TARDANA

SOLUCIONS

BLOC N° 1

LA NOSTRA ESCOLA-LA NOSTRA CLASSE CADA llETRA Al SEU LLOC

"_.,---- _.,------

ClIM~u.ac

-,---- -:------

C A p:S A TT41"~ -1-

OIMIUnAALsmu.oc

-_: __ --''-- IlATA: _

..

_M _M '."0.",' A. .•..•• '.

. . ··--T .....L ..LL. - ~: .. : .. ~

t.. 11'<1],' t

I . "< .. ,

~"-"'''''''':J);

!..,' .... - - \' .; - - - " .' ~ .~-.~

-.---- -.-----~

v

.A R J1.A oR .i

{ 4f ~ 1 ~ ,_"

P ·Ap E' R E R -A" n -{- n- 5":C;- sa -;r"

-:---_ IM.TA:, _

_:, IlATA: _

QUIN OIBUIX S'HI AMAGA ?

NOM': DATA: ---.-~ .

10~ -=I •11 .

. .i:

1 ... _---1111----~ 5

• 2

QUIN OIBUIX S'HI AMAGA?·

NOM': DATA: ~ .. ~ .

s "1 ~ 3
• • •

r,
r-.
1\
r,
r,
r-.
1\
r,
n
< ./\
q.
. ....... •
10·6 5 1 2. QUIN OIBUIX.S'HIAMAGA?

NOM': DATA: _ .. ~u •••••

' .

• '"

. .,

• I • . .

3._

QUIN OIBUIX 5tHI AMAGA ?

NOIf/(: DATA: ~ .. ~ .'V

: f

• t

<.

CADA LLETRA AL SEU LLOC

NOM: DATA: _ .

I, •1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 LL
14 M
15 N
16 0
17 P
18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 V
24 X
25 Y
26 Z 5

1

1

... : .... ,.,

CADA LLETRA AL SEU LLOC

NOM: DATA : .

1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 LL
14 M
15 N
16 0
17 P
18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 V
24 X
25 Y
26 Z 21

9

45

5

CADA LLETRA AL SEU LLOC

NOM: DATA: .

t • •

1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 LL
14 M
.15 N
16 0
17 P
18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 'V
24 X
25 Y
26 Z ,...._

9 Q
:
..____. 1

1

5

19

CADA LLETRA AL SEU LLOC

NOM: DATA: .

"

.1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 LL
14 M
.15 N
16 0
17 P
18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 V
24 X
. 25 Y
26 Z 11 5

15 AO -1

CADA LLETRA AL SEU LLOC

NOM: DATA : ~ .

1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 LL
14 M
15 N
16 0
17 P
18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 V
24 X
25 Y
26 Z z

5

3

5.-

CADA LLETRA AL SEU LLOC

NOM: DATA : .

1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 LL
14 M
15 N
16 0
17 P
18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 V
24 X
25 Y
26 Z 5

<.0

1- ~'t 1

CADA LLETRA AL SEU LLOC

NOM: DATA: .......•.............................................

1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 LL
14 M
15 N
16 0
17 P
. 18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 V
24 X
25 Y
26 Z 1._

CADA LLETRA AL SEU LLOC

NOM: DATA: .

1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 LL
14 M
15 N
16 0
17 P
18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 V
24 X
25 Y
26 Z 21 '} zo 16 '1'1 5 ~o

~.-

CADA LLETRA AL SEU LLOC

NOM: DATA: .

1 A
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 LL
14 M
15 N
16 0
17 P
18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 V
24 X
25 Y
26 Z 1

1

20

1

5 ~'l

1'1

5

'l.-

-------------------------------~-- --_---_-_----

CADA LLETRA AL SEU LLOC

NOM: DATA: ········ .

1 A'
2 B
3 C
4 D
5 E
6 F
7 G
8 H
9 I
10 J
11 K
12 L
13 LL
14 M
15 N
16 0
17 P
18 Q
19 R
20 S
21 T
22 U
23 V
24 X
25 Y
26 Z ,--
'.'
.:.
-~:)
,
.__ - -
----.; 1

1

40.-

ESTRUCTURACI6 DE FRASES .- LECTOESCRIPTURA

NOM: DATA: t· ••

MARIA

TISORES

,.

OISUIX .

UN .

LES

I

. MARIA .

DIBUIX

TISORES

RETALb,A

AMB

ESTRUCTURACI6 DE FRASES .- LECTOESCRIPTURA

NOM: DATA: : .

UN

JOAN

EN

JOAN

ENGANXAR

OISUIX

OISUIX'

ENGANXA

ESTRUCTURACI6 DE FRASES .- LECTOESCRIPTURA

NOM: DATA: : .

. NEUS

'NEU$"

ESCRIURE"PISSARRA' ,

ESCRIU

, ,PISSAR~.

,A

, LA'ESTRUCTURACI6 DE FRASES .- LECTOESCRIPTURA

NOM: DATA: .

NEN

PINTAR

I-

EL-"

._"NEN-~i _

PINTA

JESTRUCTURACI6 DE FRASES .-lECTOESCRIPTURA

NOM: DATA: .

RETALLAR

~;.

LA

'.

RETALLA;

NENA .

.... :.:.;::.

ESTRUCTURACI6 DE FRASES .- lECTOESCRIPTURA

NOM: DATA: : .

NENA

ESCRIURE

LA

NENA

ESCRIU

NIVELL D'INIClACI6 DE LLENGUA

NOlI: MTA: __

IElslTloli 16] .

. ~ ~

IElSlslolRIRlAlDlolltl .,h,uwJm

IclAlO Ii IRIM aUlhlJA«

.!iA.Bi ;do °

"nw,

ALUMNES O'INCORPORACI6 TARDANA

SOLUCIONS

BLOC N° 1

LA NOSTRA ESCOlA.- LA NOSTRA CLASSE

1--

5.-

VOCABULARI

-:---_

-:-----

2.-

G ..

-

,_: __ ---

3._

s.. "t.-

-:---_

NIVEll O'INICIACI6 DE llENGUA

AlUMNES D'INCORPORACI6 TAROANA

SOLUCIONS

BLOC N° 1

LA NOSTRA ESCOlA.- LA NOSTRA CLASSE ENCREUATSDEPARAULES

• NOM: _

~1

/

1._

5

,

-: lII\lk __

_: III\TA: __ .

,

tDJ

3

5 /_

-_-- -

~2L

-

3 .

._: III\lk_. _

_: __ __;_ DUk __

NOM: DIITk __

..• - - ~..8 1t---

-: .• .. ~ ..• -. ~ 1

. - ...

Lllllr ~.s

nt· ..

1

AI

,

NIVELL D'INICIACIO DE LLENGUA

ALUMNES D'INCORPORACIO TARDANA

SOLUCIONS

BLOC N° 1

LA NOSTRA ESCOLA.- LA NOSTRA CLASSE EMBOLIC DE lLETRES

_.: DO\1A __ ~_

. _,.,-- ""T4 _

_' DOUlI _

, ~,..,..,........ .. '-. ~~ a

''''ATt::''''C~O -::-6 ~KT.'LT.I1:TE=r.:"1H r,"Ij j rAJ K L IU P I;) 0 ED""

B L S F H N 0 PSG J H i. x v U L T SiR N _

cnAPjQRs8FE EJ GSZNl1lICLfSxn

OM i EOTOES OOffillif D ... · FOQPOBItNSPL

EOZ_JVXZRO~ II ERRSAROPAIOK ~

~ F P)( K T K P-,R cOO e BCD E Q R R R J

~ 6 9 tl ELM LOA B i C S E F G IT s T I~ 5 i

HRVl~NnNOA6 BAHI~AUV~TH

is OPQSOuX OEF6liLIBRE6

J R E 61L E R T R V Z A. S ( Tiel B 0 6 A " F

D'

~

'-AI.S:T::T.O:-t'E::-r::"f T:c:r:G:TH::-r:"'1j r=1~

BAD r P t."" 0 6 " B' COPQERPI1R i A

OKG"" j SABS8

[IHS J.I jeTC

F 9 R S "If 0 J 0 V D ----GlI'ITDML" EX[

H J( II P OIR F F

i iJ 0 VIR E 0 C B A 6

III tAL K J i H

.....

1---.

\_

~ fork fP¥4Si_u

3.-

1-

2 ...

_: __ ----'- __ 4 _

-:- 4 _

r

ABEftPQRsrPA COfAOFEDC S

i.~.' " i;:)' K G H t\ i P Jol

• IC L ~ d It If 11 Lit; J(

PONlLOPlQRI'\ QRslIlCseEvEH TuvEilAOTlC. P

lCz,i AULAS Q

ABcA' BCOCTR O£f~HDI is

:

\.. '

·'~fT·:·.··-· ~~~.'L" .

[.~,;,.~. '~1~':',

',0. \; ~!iW.

NIVB.L D1NICIACIO DE LlENGUA

ALUMNcS D'INCORPORACIO TARDANA

. .

SOLUCIONS

BLOC N° 1

LA NOSTRA ESCOLA.-LA NOSTRA ClASSE CADA llETRA AL SEU uoc

-.---- _._. -----

_. IMUI _

ClMIUaUA_UOC

-.---- _.-----

.[8.

p .. All 0 _Ln _

... '. 1 <IS 4"

~

aM~ALpllu.oc

_:, __ -~ IMTA:' _

B

..

'.~ ~

- .

. ~

',,-

. ./

. - -~~.- .

PAP£RER-A "U1fls":if541-"-

.~. Cf_·

NIVEll O'iNIClACI6 DE UENGUA

ALUMNES O'INCORPORACI6 TAROANA

SOlUClbNS

BLOC N° 1

LA NOSTRA ESCOLA.-LA NOSTRA CLASSE EMBOUC DE llETRES

SIIIOUCIlEU£1ReS
-: -
. ~ ...-0:::
I .. ~
.n 1 ,
'1l ,1
- - .' .
AL IL I &IR Elf II' r t ~
61"- DE F6 H i PilL
O~ ltv U T Sit QOIt
L,\ Be DE TV )(e L
( F GL LIA PI SA L
66 IIf IE V Til 1.8 i
RH i E D U sit ICC. 8
Ai r:c c~ flO J 0 fJ
F J( AS. SA Q P I E E·
L II itA LIE IT~ II F 6

... .\_ ·Ui~~, !nn~

~~
... . '.- _ ·MLt:·

1.-