Está en la página 1de 21

Ell Metodo Wi hon de.

Uecoraci:6n dePasteles

Flores yBordes

.:..r_-...., .:.....r~ , ,

Leccion ,- ,

- -e racn

e est ·e'

co

Ya ha ~.{}[]J8egu]dQ una ,gr..m va..riooad de decoracioues con 101. duya de e~IT'en;L ell d. U'L'f,O 1., induido .. ~O~ bordes de cs,tIJ,cl1lls Ilneas C1]J__nJ'~ y l.igz~05.,. En. d. CU.f.'iU 2, apIend.cl'~ a 1J~~'r 'variM, nu,~fas (&nims con hi. du}\ d,_, I<!SmUL ptLra -a.pLi ar _ us pastl) les, Es iULl31 fJnt~5dUl n\:~~'\I'~. f'Orm~ de dar una .ap:uj en,cia. (''exnna,d:J.~ }i~. qu ~:1l5 atisrn' en S('rttt ,hl L:k .~a duya d · 'csrre' hacen

rebo.:rda 't'D d OOt~ln m!fdid~ que pff,;~jonLlL. ~ /

-e 'borde d

Repasemos esea d'ecoradon e5lenciaj de p~'iirele-s,~ 'La cual usa n1 pairra hordes :f d-e[.aUes d'uran(~' ell CU£"SO 2+ La eeneha LOS 'IJJD mO'yirnie:rn:tQ basi-co esenclal de'rnydh~~ dL'"Cu l'ado:L1c.5 i hordes y dabo r don de f~glU:3S". C'Dlm DI pn~lp,al ,ji",S,.::

,t Prl!pa~'"P. 51]! ~'bla pa1'll p~ttl£,~iUlr ,co.~,~' !~ hr;ja 1 Jel CtO"iD ,2. 'II PrilHlr~ H'l.Ut fntJn;g_a Nm It, JII,11 21 J b,rtt;''t~.

Du.~tJj: 21

11otrlln: 'Ellria1fiii:"ll d~ !lII.'Iilin1Leijl:Lm~ In.e. 1~!:t~!5~~

p.~ s~ IIlU.'lJlt11 6.£

-ManD8: :iin!lil!li~aJl de 45~'a ~':!1S 6.:00

-DlIJa:, II,i!Je,~roB;rnti~ pur :E!m~hl1l3l de la

oopemciie'

t>G)'""':

: '

. . . -:

1

1i. :Sas:teng~ ta m~a a las liiiD. para ~r UMrl a bacia usted·. La dWfeJ d'i!!,J]e ~5.tar l~gijlaMe_f:lte I))f BflDlrntJ da ~ ulper!icie.. Alulla; p~~oni;l oon '!.lE:~JiilIJ ~ilm da~r !io:l1h el ba'tulii. iilo fmrrrl) .abl:.lnd[ll1~ EI rMlda! q empvl.a '8, clu~'a hiiGH:1 an (ba. :2 .• fiE' Bje gra(ltalvH:urre It!! p.r'B~Dn mremras bata la uyfJlltJ-sJta ~B 'ttl!;!; ~ I~ super fieie. L1bflE!. laJ r,.rOSiiQ I~ reura Ii dlJl~i'" hWBntarla 00 IIJ s;llperrk:ie-~ar;e

'[mmi - Br 18 :e;;n.;ha; a, ma. :3\. Este t!or~e QS:S' - lem~lll1~ una S9.rte da tlltlthas an h~I~_ Cnff1!i:!Floo 113 SE:gUMa cr:MU:ha iii 1 141iQ1g). dEl 13 rca Ill! d~ _ r.!lfI(:I'Ia. a I1'tenor. dB mOltIl QU8 Ell extrBma an aDallli,o

ubra la eo a dilia £lJntl,a ~{lC~flnte ~ ra ' 'OOIl.II'r uffla cadr;ma: piiJB~

La. 'I,S€.t::;t Itir.j]~ 19 t:lJparienda a'pl"c:rada y' e~L1 remolinc de una TQ!S~, p"OO :;;;c [l;Ygo. con una 'ror,lc~on COl1t~'ELU:~ y no CC1n Ja C:Ap:1 de pet(lh)!) enVU~hG1'5. Lis w~e~a~ lucen maravillo as como borde' f ~as ,00 etas 'mplclS t;(il1~bl~n SQtJ. usadas cnme "'c~md.dab-roSi'n' en la p~~ttt:' su?,~rio[ del pastel,

rCimol ~rep iUtllJ'Sei: ~uy~:, 1,6 _ ", , __ ', ' r" I ',_, _. ." _'\' .• _ _'.; .

- Jl ' .s.« • J,- ~. ; :f s j C ",Ii Betiin., ettlft de mill.n.t .~iU .HI'B de. closo--;~~n~ a1i.e.nc.~ 8. me ilA,EUlIlfI.

Ii, t 'P4.r.~' nt UlelfJ para p"n_l,:11tdr J:l}rj,'1 . 'tJ flOJll. .i Ittf- ~tr.s(}~. lPilsicioiitE!:;:,

• Prep-a '~f Uf'1'1t.. tJu't~p _ 'r7n ttl ,J,l:~'Yfl 1'6: bn:un. ~ '-lIln!ll~: ",~g u do die gO!!

~:IlII'i1~: ~igef,n]Jlen1e lPO" nncimi!! !lI!o(J la' supe{DicJt1!.

n' V'

1

,2

". ~kiDilEda dDVilIl,gflifim!nta. p!Jrr !l!Ji!:imli de la ~u~e fit.i~, lfej~ ~Iir el ~eOO Ihasta fiorm~r 'IJ1hil ,eslMJla,;s n liba.,ar la prR:iIOll., ·:2" [l -n sWbr~ la 'e5tn~\11 i21l Ul'liil t~'iQfI CQmpleta V t'Jrt- mad8, romeni'iando ,[I las 8 DD lde;~d11l1.d C'. Imiill;OO l~I]:OO , rnowif!mfDoo a :Ias l '00, illI_~-~ ru~ Da18fLga I~ pre$ioo ~ :!ltgm rl'fDvl!!!1100 18 dU)'8 In$'~-a 1B5 8;00 [.:i~r'fChOi~ U 9 las; J;OO rrurdoo~ para oompletar la rOtEltLM, ,4~ Rmrtire Ie d 's

e

12

4

1 ~ra 'IJ fi l1!'edi· a qu.Ijl dgjeca F una' Ibes 08 ha

. 0, -J;;rar.nll [) 8 f-a~ StDU tllif~M~ V a la~ g·oa, 3.

Concha in e "d

l~~ COiFH ehas hliv.errldas ~uce~l esp;tJCGrH~'U ~;ue$ co me be rdes in re['io[',es. :r supeeiores "l pam ~['(.·a.§; en nl:J.rcad:t!!; e~~ so. pa~tmel,-

~£i~d,~n un maravilloso d~e.ero de ffi:ij)vimirnL'iCL i)[!.lftB:::il1

ICjimo II f!efJarta[~e~:

~, ,Pn'!tJ/Fl: 51~ tllbia ptlflf. PW1(;f;j,t'lil'~ am lrz. QOjil. 1 J~d Ctt,'I"SO 2. Ii IJwlmf"l) t4ttt~' I'lJ.f.tr~K(i ro',~ ltl dt'ljfi'l 21 ,Y fJ~t1~ni.;.

i3iii:1Iin'l~ ScIOn IEI!~ mII~lIlJBquil[1 i!i d'e ;~llaf,;~~gll'5li$~ehcia l!I:!edi:onBi "m.l~ci·[ll!llIeS!

'~MIilIa1 !lI~; ii.ogulo dlB' Mia a lliis' iEi~DI

'~ID!iJ'f8: ~igell",8me !'I~e! pOJ' ~1']r;J'm~1 rd·~ la ,5jjp~~1~"ie

1

'II .' Miei!ftnJs t()mitsnza a rT:Jrlm;aJ una OOl1tQaj ~ilJne, COn fu'E!'l1lII! deJaw que ellttefJiJlII :salga mn jlJfim~ atJund:il!nt8_ h~ IlmmdF UI%I 1;!;Jf!Ja!, 19\.'a'MB I~ d!..J!P.I hade arrib.i ~ !ifibrs na !):Elru::ha mi~ntra~ rllll;rE!!Je ~81 dlJ\1'~ dB~B l;alfj 9ItO ~clere.r:hlJs IJ :i!JJ]lIlIlJS:~ s !:as, 1 ijUO a I~ ~~CO, ft!!i:3J8 18 precsri!m, bajlll.la dw~a. 2. RlMiJ"l'J 1.1 !ilflfS eQ fQlTf'Jtl d~lEtlihal ~ h@cie' is!J ladD;t; las 'B:I:HJ palil furmaF JJR!!I cob, ,3~ Repita ,1)l)1tI otri1l' ooFichB. h.B~16ridil una C!lIV,d de500 lss -3:00 ~defl:,,~hQs 0. ~iJmn:tl a lam l2~DB 1a9 6:DO- 4·. Pam ~!lir ,h~iBnlJb i;:1 ~"[Ie. d~ OOIlr.hai rmter[ldm~J IfffB. ~m:a t:adooa .de, C'.Gi'ir;~ fHv~ro~~s BfI ~rrnli Ino, con ai ®.'trGGlO et1 :::iIbam~ de, cerl 11Weva 'l!om::na i':llIori!1!nrio' ~a ooia de 1[1 ooiima an~;riaf. Sf 1.lS~ es:t3i hac iBnd't! -el bonk! ,en un 1lK'~B-j rOO'o.ITtdtt.{lI;i! a I pt'!!;ml mls~nr,BS: :tJraMjS ~ r;EI ~Ulil, rii parts tra~~a !fQ ~:IJ ri!!~!ig:;j '~ll ~!l! 'rlj lss 1j:o.O V u~i:ed' trab~ie ht!oi~ $l! !~do.

A.qil'd Ui?tUD$ ,~lLl't12. g:rm:~ ,tJ.,~rl:'li.t,tidtui p(f..r'tli'{j'iltf' t.rI pn:kti,~ s&~ i~~'jl~'i!l,j'.:.t ttc;,lit1!U ,!)lJm hdC.e_,1"· '/'WIsetil'!J' ,m In~ pta:r,1, de ('t~'J"JiI:p.JeattlrJs lk~1:a tk co tf) r; Pettli' lOJ &;d05 iit, ~~"1 ,/!{fj:JJC!'i 'fi{!tiOt1:J,o 'i 8- ;Jit -4 1#J.I~g, ~ d~1pliJt (~bm' l{~ jMl;Ff;(t tilp:~'r:io'f tiltl p~lf~rl ce» IMriflS

utpttE t.lf: }'l}lK~l.tts .r:Q,~i in d:1,ry:f1 2111'O.tt~,j l;'gynr ,11 fI .1~rtl) tibu,lto;i0. ~reg,f,'(i3' teUtl14 iJJ.di.1}.~:d~~IlII!$ {I: W

li1~' J.ill kf:t1~ st~~ritJP' lui .IN1$UJ, d~jrl'ndtl- "l~1V: e'{'i~,il1 l'i,'lm mda ~mxl. Tr-ctc-c rosili'tlS.. ,i'Jfnd~". ti~, horde ~Tljitri{Jr Cf:}'1j, liil' ,dl~ Vii In. F'bmlirl'

..

efl'1'ih.i,~rj'i61(j ~tn{}.m·b,,'r {'{u,r,'

ll!n~ll de JiI1tJ.Jde" ,,,{)1:1 it'1' d~rylJ 5. 'f~wi,rli'~~ rrm c{J~/i 'J v:dtt~ tit!'" (1iJll}.r£OJfiwrt~$

13

FI

r 's eon

n

uill

En e .' II ~o I, • pr~ nujo . , hacer varlas AQ[I[";5 ,hc.r.msas con SIC ~euin. tan FlQ~?N] Iar _, A ho ra F ::L prender ~ ;iJl oreal r d ns Bores 'hisi(;a."i: mill; p'i1JJ;';!I: 'Q UlC" LC'l1p .,Lun mds opd nes d~oo[i:1tL as.

~11 ng.~, esra boni ra nOt dj recrarncsste 50b[to su pa~f~J. ,b !deal P-.Jl':l rd ~ n~'Jr SLJS arril."glus nor" ~5 (; p~.ra darl '" !Jn~ rlpldo toque d rd~gaucia <\~:i pit nquesi t!oS. T (lll1n'hi~[L puro,e 51 heche con aJnti" ipad6n y de~;;1.f~O ~[":U flLi.r,1,! 01 hacerlo COIl bern n Roya~ para, C(Jll 'car F.k.Hm~ re robtt'; su pasrel,

em rm I!M pre p a ra ·s.e;, DU~lIs: lID~,. 3

iii' P;'e'p-l11~ ,!U l dJitI. /#J.ro. prPC't'i:r:l1r ~~tm ill bojo. 2 dld Currf1 2" llilewn: ibeliIJn 11m, IIIBlklt'il Q'U"1Ia d'e clase-Il:'I:ms~!5t~fi!'!,!~i~, flilill'!1e" PliUR 1P!6'~h1~

J. "tonsi:s;t~lf:'!!iii'a. suwe '~<8m ,5ep!iiIL~!S; V ~~ i~c!Il!:S:

.' Pr~:J~ff~~ ,limn J'].rU~.Il.fl (1r~ Ul dH:i~(1 to"""if 1;'(fU'h fir Cf}mfi.ft~~dafilr1}'U:".:

1: ,.0 :;r J 'P.D'5iicione:.s;:

P~?J}(lY(' ,t,'l,'IJ,'fl J M'iffl I f)~~ it du '1'1 .J Jr bellin llf ,f'OnJij,lf'J,J:di:~ fiM~J, , . ,~mg,!;l!: 1[0, ~iafm peIBlo5:. a 45 ;lJ :J;)(8 4~m; piir,all"c~ ii;: p@~JDS," cilillz. 4511 i3i i8318:Bm

[I) 111i!i1i' .... IJi~'IBIO:il,. '8 ~5!i a lars; '~,:lrJ; IU'llr~1 ~fc'5 ~~ ~~~'I~S: V cali!. 4511' ill las. 6~D. -IJ'IIM'B~ PB:j':!JI ~~S pe:cBlos, COlli !'m, dg~a U14~ ie'~ lexlrJ'ent!!!1 iI:m~~l:m de: ~a l~liJ\fr!I dooiij;a]l,5ando :sm'l!rre l-a ~gPIi!ii'llIC. -eo P,IiU',H, Ic~, s'iip- Jo'S, i:li]!rl. 18 dgya 3;, r(!!ctmo,m el C~fi:~[J\D il'lfeirii'iilil" del Dliltm n. Para Ei] !Cain GOIII Ilt§ I~u,a l. ~oC:;8nd!D. la b!J~c t:II~, 3~\Palc c~ilit~,~III.

"'In de rosa

11

1 ,_ Pe_1 D 1m)'rBi btl'se l]erniiaRi;c:t erm I OOe.IJll] ancJ~tl dE! I" dwvo 1 Q~ -dillS':: lilItanoo sotYe 191 :!llJp!3rfid.e ,i:I de"C(fl'F.lr, SQ~1Tling21 ~ Il'fI3I'Ig~ 9E1i 1,1110 ~n~lJtQ de ,~S'" eOnlJl'lil 1.1 iSlJljJeI'~ ie, Apurrm Iii, jJil5'tE! ti1l'~i;'l~ ~~ la n'ta lIIga 'Ci 1M ~,~3n {derecl1O~' ~ ~ tas 7 :30 (zmdns), con ,91 ax~JI'~ ~(] [je Ja duya a~os d'e US~l!d. liQerarn:B me na(ta la deJw,M ~defeoo' sl' 1:1 I;zqDlBrda imrdJ)s} ¥ ,~putg Il!! supmfide. rn el ~k1

de tasa: mientras prBslONII, I we-va tiIJ dlljia a! 10 I&fIJo de -a SlilpelffeiiJ haJa:ts su LadD ell U'(;jJ I~ilila ~iB Iff! al~~1Jr y ~ Igada iiUe I gOI D~l~g~$ll, de5~9 001'1 i!'lUB' rres!tlnni1dt:J ~ medidJi quE! :J;3Ile ~

Oe1!Jtl. R9grFJf';'lndo.ls dU'l'ilI a 18 pos;c- On iJf1grnai ~ B mltqd dEl ,~ . ina hae - stras, Qornle:ncilli a SD~liJr Ie p[e;si' ,De5P ,'m e'la 1[1 do a haci @ol pUl'!lrn de pa tloo., del.Qngdl ta presiOn 'If riltiffi Ii!! dtrya

2,. IP,6'taJlo tnudapado SOS{Bf!~ la aoo um dB 118 diJ!!iE! [I 0 llraIJo] alelo a la orilla SUpfl~:JiJr II'J1 el PLill to en d(ffilIlli3(cfm)J][]1 a 1 pe.alc da Ioo<Sll- La liI1al1f~ at'lt1 Pr15' Clirll1sd..1ll con'il . tim bBceT IJn MitaJll

de base-:JI las ~-:l:l ~d'er€~IO~l e 'J:Jt1 ~21lrdlJ!i~ y a 480 El b !!jn ~() 18 du~'El debe ~tfli ~iM 31 lmrflo Imenor det 1m CilaOO dol ~tafi1 de, ~S'0 M len1r.rns sigue praSiilfflaruiil" Ell ~ un s~ SOO~eM~ d

Ilorne: df.ll tEll'll de hsse y:i.e emilllflrtj sobre 61 mismo Nllluri!ll'[1mIT~, MilITt~1!I~ f1rlT1E! fa '~ ell 'Sta posi(!i luuna qUIi ell !b:!qundo 't:.l.ln ~si1E: cnmp 9lado GUF,lme® ~I Sf!;Iui1d E [I lie ~'~a ermlmioo.

r ;f la prl~siDn. Ul· ua la. du '[1 da [lIJ,OlilJ tla:tig abBit'3 hQsti\! 1"'8UplIl1h::ie, llbe[e Iii pff!sirln fiompletalTlBn:ll3 ~ retire la dlJ,ye8 haeia :SIJ I~do

3:" s~,p~ IDS Trace 3 !i~Jil'S IBn c9ds bot1in ds msa us..~lid[J la'dul(iiI 3. ~~rc:iQnEl e~ ij::il'trBllMJ ~El ta dU'fi::!! mmUa l,ii: pM!~ Gljnt~11 n~E!tiii)r tti:lI.l!otOO. SCiStemglll 11:1 f!1I8nga en la 1»~Ii:itin do tEHi: I5:IJD FQi.",mc plfmElm 61 ii&.1 am 91 medig IPrnsrnnB rnn '[1Teiiilr.'J' i forme mmrJiIT'tIS .'le mLJe",~ :SU;WllffIlJ!']t . hoc i La .9t1p9'-r.iB def hOJOo de rosa Relf.lj II!! p~lxln ml . tras ~ UI;! retlrs ~a mail!lill de la or. LiiOOfO ~3 ~..-e:s.flfl a marl'ida,.qul:: rerna ta fliJf~ para' l~rmj)r la purna del sej:!iJkl, flBp!lfa. hfll::ienrJCi 1m :WPiitc en 'Bi ladlJI IUlbJ!oI!lrdo ~ otro .QJ~ e-I dll!fedJJ;jI, rJ~urd:nd~ ~B tr:a]~ los 'cltl'llIte el botill1 dO' 1'00;:] toea la supetrDi;r:e dBi 1J9!it4JL

4,., IC'~iz.1 .tro~a lB duya l n Itli oose dal ~~r tl?,1l[rnl. PmSi[]nEli, del !'!do I. al f:P.run Ifa~ra Willl(f! I) Forma L tameme lI~ie 113 dull'a ~Clfl uSIBd. . ilI}iIDdiJ m pretiOrr erl1ra9, \Ie retlrtl om de 1~

rlt!r; DaliEnga, la pfesi~I~; u;tire lilI" dlJ\ra.

14

jrCOirJ sm s{iltJ Uri /;tll&~'~ (l~' rt'Sti (O]l,~~'7ti",j(): ~. tm .r1:mpk troeo de ptJ,stt!l t! 'J ~tlgt-~ prrfi'ctl1:m nU' t'feg mI., r Di /.Jldtt: ru pt1J.fftl a.- wwl 'iN.pa ,at J 1 ~y 1'5' t! l' lf1.:f!S juzr"le5., JWP"'W!i p 1m: r;tttkJ J~('. ion rv:J~~ /JIUttlJ rr,:tdS.

CU'Y1M.19 .l' ,zi~g;r ~7!ttfH.

UI(lndo cl hQrd~ dc' dlt!u[t:s pf!qUt'11iJS titl prlne "(J,t(nttJ~r;. Co.r/,'" lJa4rtl'lios dl' 2 pulg. }I trof: bl}lrm'el d.t.:~ ll!Jftl con. sijNJioJ.

2:

s

V~HnM ,a eiJDlm'~f dos nuevos betunes l~~l"a que useen ,SL!l~ decoraciones, fJ benm Royal ).r el beli:u.!JJll de Color fJow (HiUj ~ de colores tlenen

a: crer:'sli que 'Iie dadj'fj . ~YS decnrndoncs una :a.p:a,'rien(in tint y hermosa, El t~(~IJ] Ro~~, heche <con nlcn:nguc et polvo, cr :!Ii de(!om·donC'5

dltt:a~,.:;a~ y reslsrenres [t~la Ve1. secas, q!J~ tienen un ~It:ab~u CD!(')I[ mate. Ell~eJr.ti.trli de Color Flow 11?.s[~ hechn co.i1 mesela de Color 'F]nw~ Glue nene Una IUtm,uIl~ mss cor een rsda declaras de hu.Ii!V-o-crt.'il d~CQrndom'IJe~ con [11:] aesbade briUos:o. ~l[!le S011 !=I.11i:]J, mas resiseenres que ,c~ bc[u.n :Ii0'YnL,~ IS recerss so 'idles dee hacer, peJ:o. al igual qu COil el 'bc:rt1n d!e' manrequllla d clase es E'fl'lPD[t.::I]]l'[C que' pU":S£,e' ~eIld6n' 1- cnns;b:'tt!n(;i~lltk:l b 'tun, a l manera : de!f:::wtdll d ,alm-~cenarlo ,PTt.':Vii ~. 1,.- deeon dc),n.

B

I

"'1 bet-Lin RilJyal Ll' 0 Y duro es us do [1:tr.

rj I 'r:;' _ ' .J!:

«car nares y ,j(~O enos, "~[O ,sJ~grJ lu lei] I~ LJ:I:

P uede b!l!:ceJ'! t}i~iI d , eoradoncs OJJli

andd,l .• cion, ll):'ii.letl1;{,.1l1re coleearlas rt!ll SIJ!.

pmd cuunde i 1;1$( esre I'i~ro. Ina V>I:;f.

e~U!LLrecida.'" y ·,u~~ uadamente ;i~ I tn~I!j:t: 1t.;.ll'&';lS. ia:,'l dec );r.~~i!l)l'Ie:s C '1111 InTUgli Ito}1'~ I!I:! se

~'I·Jl .' d ! A '

all;) =lllt.!l;1 .• 'r.l. n L ~. esrnomn :llf:I"IlJ • .."s;e,_gu rese

tlll: Il~. n Le'I1Ie'r las dt;wrndam H!.. al :'jadM ' 1~ 'lll~ br,i Ibllll.DC' q.lliilln &'IJ II'!:S gWl~L!i~Lf:~ yil q ue los: colores If.!uooen d'cookl'rn rse.

E I bel:un '10.',011, f,c:Q!n sist,enc'i II 'tllrmu) Ili~~ lli:llaS 3 (:llIu'Elirad!iSi· ,a~: ras ~\e ".1, :erengi!lll9 ~n IPolvo Wilton

1 :Ib. de' 'iI~U(;a!Ii' gla$$, pliiira dle caila, .. c6:m~)llfa

!5-G GUdit'ilf,iildi<5i g:e ~gua tibia

Asl'9~ de 'QUB nlnguiW, ~~.B lltfffiSigiO$ ten!li g~!i;m~L

t::olr.qu ~ tmlGilr glass ',1 81 merarlQlM!' en pol't.O ail un foci - aftllB homliJ'_ flevuelMB D bate a bil:Jrl ~Io d~1I ham. qua IffiBn I~a:m\ PtJla-da ~ 1 f1i1l!.~1~'QI31 a (I it1m_y~ alVEI, ~id.!lJ I!!'lF.ldi~ -l:rnji3 hasra que cl .. hlebilrl pmrda E:1 ~IID, Plmil e\litlf que se 'SI;lQU8, a~fg.utm fIe rCuoo r

~4 w:l • fil:!i hendn enn LIIill:FaiJll hur~jJ ~ie-i'IlrtlSi Elste arahajal'1.O ,Lm hanin .

6:110, y'; Li rem! t9 ~ioo d'u~rrt8. hesw Z SSrooDalS. Pam \'OI,_ - i3 U i It:.ar. bilrii,l'a

'1,'8In~dad ~a ;&IInIl E!StablE!£aT I~ 'W~um ~nal

ep 10

etun Royal y

I 01 r

II!i

en _ml

',et ~n de C s)

r 'I

,~ ~f]<i nrenga redes l~i!i:, IJ1t~n~d~ ios, dLIJ;,.-as~ t:(rple~. [U] ::t[L~1i,. f'CC;. com pJ era me nte .~ ~'Il'! gl1~~fl Cwlqu i r nnclro . !; m31i1J~ '\''is,gl!.rnJ conv.t:rt1d. :Ji: ll.:'St:o!:i; betunes en una mesda suave 'y ~·iqtlld-a. Para

]~ l'lP~'" . ~ , qU1·.PO~ 'Usc un clcterge.ntrf' ,("tecrivo pa.rll Umpiar g~3S 0' pdl"lg:9J~,os 'en ,d ~avapht{os. '. BaL:~ a V'll.;lo.cid~d ba'¥H parr], ~VEta:[ qUId:! le entre demashKi.o sire, s:~ usa una. ba~iclo:ra de mnno, puedeser qUi!!!' ~el~~ que. ;!lLlIn;],·.J1I::J.IF Ja vrt"I.Clci.&lld.

III, U~ ell , elrura de prJ:.u{ii;O p.,ra, cubrir ,e:I. benin antes de ,guarclarlo en un rcd.picir:1tc h.C'rmerkQ.

N 001 es neeesa I"I@ re:fr,ig€l'ar.,

Si ~I 'fll{!re,f!}.gtlfl (lIZ ,po/:.r:'f'(} n» ti-It1' dispa rliib.l~ t1: in. I1fJr. ~ ,de hae:u b tUJI\II R~ftJ.I; .P'tlMi IUSti t::dr mdlZia ,'~ CD.l(Jf Fl'O~ '~'f1"!ll."r 1 ~{:Ii{tr.adj;t!t, de- [1.¥nMJI~ tilria ro rt fa «<,C4.,

l(}:s r,eSJlltadot Ptlltd(!'1l' v-a-rfn.r..

Be' un de C,Dlor F ow

(II,UIO de colo es)

Con. CO,~D]" p~ow ~ puede h acer ursa copiEll de be tun de' eu ~Jqu ier lm mJgetl ~ Pal1t:rOfD, 0

_-I·... .'. ~ S I' • :. . .'.. ~- ,jJl {!L~senQ' Or1:gDl'l1~'1U!'. '", e, ,~r:t§jjP]lrQ lC':.r:Ii un me mg~,

~r.i,g!~"8 conccido ".orne! OIHujo/' 0 ~dUa.r

'.Ji '"' c~ t L !; ~ r l' .... "" ;t-.o.:, ~ ,,~,

COrril:;:fa, .' ,~' e o-ell. un 1LJX:n:e III I WI, 'IL"':X:~ u~ i~

(]I,ue :t1iW;tC., sin cmb3J:'go S'~' et1idure'Ce~

:lillieJid ~n:doio pcr&:ct(t! 'p,atn etear pl'll.ctl~ de

oorurl CQ'ITJ sus di5e:1io:5 ,ek1fh:~.o::.; pi:tr~ ooloca:l" en ;,').IJ pa5ilcL SUoi d~cornciCl.ll~s

deb~'1Jl '~Cn~r l~ n<.t le;l(~ a,pa:Fi!t~]"t:ia de ~LaJm@h~tk'r.; i:uando ,~""C :St:G~n.

IE,II' b-~I' -"""n~' 'de', 'C'.,A11Io"-'r FI' AW' ~llcnln,~,a'n'~t, "aid', iO,,1i' '.- • t- , ..

" ~~e _:,U 'I.'.. ull,.. u, 'I,.!WI ~",,_, ~;I ,,~.J tFhn.itl. l 'b ta,'!i'~

1; lb.. de· i~z!lE:°iIJr gh~8~-p,ylr~ d~ '~~~~,p. ~~fr1fI~d;a (4 tazas)

:2 'clI!lIclilaJracia'iSl tde hI me~ch,~ de. b~ltlj1 'd~ ~e'Q lor rRlow Wil~tm'n !i trual masi 1 CJudl~fadiibl; de. ag U1a

A5ffiali;ie~ OO'qlllllnm~uno d'~ Jos,uIElI'1511~ '[BIM(a :grs·sa,.

Il~~ una !:mtidom BJe.::liflca, m9.lCle!!,lt1(It]Jll to~ ~ngFE!dlat11"B"-.~,,~, IOOI'cacidad b~j~" pur 1 ffiil~kl!W:. En iJgrul'! dB uotor FI 0 'hI 'SE: ,ElooLira(;9 :1 ~p[d~meJ'U asi qL;_f.I ~~ntBllIg~liJ' ClJbl.iEHI1J oon un ~fi:o hUllli:do ~iiii~;

rnt:enU"alS la usa, M:am lot ~oliJtal'!tes ~~a beUi!l1 iI:IU8, 'd:8~S ,"~, ,~

"Sj usal U!UI balj~!IIf"a ~r.e JIfIaflO, poodB qua ~:EHque aumentar la velo[]dad • l:oo talll~nt~ para ueiull de \~mi:!:m fwndDl1fJn iTiI;:"tOf' y nn 8~el:tarn la,:[:{msist8nci~ del betiim,

r

En ~a Le~j6D 2,. ~1ard: docS ~~J;$n:.'i ~m. SIl, 'P~m~, Hrlal~ '~n C(11o:11' i;;lcw, ~lPam 'an.O\C.]f,H de'llIlIIpO, ~~e.s~'g:~, ,mpr.u-mr ~i5i p~tron.~' len ·~a~·.iante.!ii d£ ,~a, clalie.

~ ,

E:m~~1 es ,~()I ql;~e n-crC'sJ~lJ1ii' pgrn 'prtpt['~ Il' I es pat.mnt'S:, 10\5: r?atmn~-5 ,dA!! :~a

~~~.~fIl 4:3) 'papil p~r"~i.nOj, Iiifif~J dr:,~c pM'a ph~d'~,pi1pd encerade y dnm. @!J[b~i~v;a JtmirltSrnll'i;:i] H~.

1., Tr:t!C8 los llaliDn~~OOE: Ifl ~~I ~g?Jrnilll!l.. PSWD,el ~ojj ita '~BP.il::I ~y;:unlinm:)Klbrll i1::1 ,r.um11J pam ~~,S'li)Ji3~: 81~ ·~d.3~ l.as 81'fUmS3\ 2., I::®ftELU~l! pi~[1 d~ ~ l"i"it'EfiEId.o un POOD !11~5; gnmd'er Q1!S HI psp:el ~~aJ'flroo .. ~uij["ael: P'I]JIJl ~BmiiKJ emil ~I 81i1iHiFrl ,:,,:: ~ IDea.S Iss iilirfl.,Iga.:s "! ~li.E: E:1 p~p'at Ei~HilHi!l

'!In su .lngar wC!l'I.liII' ciPla :adkie~i~ .

11

-,Miilngm: 45·,; :!I.a ~!J~~'C~'~fI ~Iill! ~~~

--- - ,-c~ ill i~ii!lII' Iff!!' - a -bio

m!i!!ne .. ~ ~_aI __ ~ __ Jill, ICc _!'IL _

1~~p~!1dt~1'!dg i$$lll!~, ~m(jimiJ qUlJr Sill, v,~y,~ i~ l~illen;;!i~

~~' l¥~ r gcr,af~eIl1Q ~ ITilr il:lI!imkn!i mll!!:

~~'S!J ~erli\~i~

,'., Ulan! mm mangfl da ~~I OOi{jomrno hss~ no mtM 00 Is milEild ,cnn QlllJ.lfl dr: iAllJr Ftow d.11 !,Iiii1J. Corlel runu PI1JQ;lil 'na i;!~tmU!'"IJI ifI IEl m~ng:g ~ 1l~p-i31 pEl~minc ~rnlem':e ~ re IIl!flar pJirnero ~ Jo l:argo ~Iil &tis, tl~I[!W!~d~, apUflmdEt 13 ~p1ll'1lllra d!l r.a ~ga hacr.s e'l deili'filBadllJ p211iS un BflOCto de ~'I~a. Trabajs' desde af 00 ra l!acf.il! ~B!1td'~, ~'arrrb~ I~a~iaa'bajo. Pii'li)l1e I~u burtt.ja.s de air-c. si Jas h~~. CClLIN lI!l'I :pJ~Uer. rnie:ntrl:"l6 IEIt ool(in 1J8~a tll.:imI!lOO, IlEl,J,(I:::le -Sl hfl¥ ~r~e:s l{;OO meoos, IDo;::tun "! 111m!], hra IJllPic:o', JlwQd~ t.ell~nElr tOI] COlD]' 'flo !A' ~~rfILtJ 'ItI. dasp~~, de: Q LIe 191 JD1e~a eM~, ooilrpl8'l!.'lrrH~mlf' SBWII.-

di bu~ 'Coo 1m m~lUoor d'ij' GiItlloroiJ5i oom~tl~B' Fond WrHer~ iJlT]arili@, ,2:. Colm How QBooda ~1~H~e ~cjMdll IlIn l!:lw o;fQ-cto dB Bi~!ildu. ~'i!lf FICfW 4IlurdO '&Il 'sero il1Ipfga No daJ~ lit_£! fe 1~l'Dr S In ha~r c-t:fl!ploUl!ii!il'SJ;I f~El,;r-a de r:1J or ~1[j'iV- ne]B!:~tar ~1lmp1ela.ment8' liii!:: -derorad Ilnl;l5 ai' aira lIlor al F!1BnD;S ~B 'hmo!'i ,(en IC1i:5iJI DB c:li6S, hlimOODS r;fDJD: ~ear pnr f!lI~S: t!ll!f!'I~I'.

6mo I"el ena

m~!'I_; ninDIJ,n~

Dt£~UD~: CIJJI)llIr fhilW iili~J,:ji'd[llr

I1rlensil L[ls: alf1ff~er ICon '~iI;bezt!!; 'rn'afl9)B, d,e i~ liI$ltel per,glmmii1!!I!Iflgfflng:§J

\

2,

lN~ tii"~' SJ1;l ffl().ii:tJJC1:dl.i:!: dt ,Ct1tQ''1' Rf}l'~J:! E.~JI Im:.J~J,bj,t1,

,r;t,t'dni~JO$ pitTa J.~~'}'tid_li$ d~'flJ.mc.fDrM!.S 11,(t:!:Mt$, ,C',() tJ, fl}l>tkipr1d,j~J: if,'-'I,rt I(}~lrf_[ cijl()ftl~~ ,~ll WtldiJ[ t:iJo af! jJd-Stek5 y ,parltputsi'trxs.

Atj~d,ler '/;a.arJttlJ f:,,(11tW (!'artlJ' ...

Wfj~{:l(j lEiS' 'Fl1,{1t-tlui~~ tir £(}1Il1P'e5 ct},rllc$dhl't1 FrmJ' 'Wnte}""" tit!' W1.lrtnl,pa;Frl dtlmjfJ.r rtifgr.JS firdaif!J ji

lelfJ?ffl-lrles cfJ'hJlr; I?~ l~il!em',r ;[(},~, to du)'{Z 1.

m~J, rol~' ,t(Jilqu;tl{~' eU, t:"i"lIl ptlfj~fJ._'it!$\hrJ$ em, lrot-und.al;) [it h~'lplrh}:ul ~l,mnnb,~ df: f..'tlJa ,pmol1tt tf~{f: '£uir:tf! t/ '~'fie5t1t. l.{U mrmtlrn-i'os l(,lI1.I&iitl ,irlJ.ffl pam flt-leeT ,d:;iY.t!ft.idaS m-tlri:q'l1Jj'as-,r)/~-tt'J «n ~iU.fftn't Galf'rltll. de P.'flSlid.e'J nl. iIt p~giJuj_ 38. () ,puMJ!

h'f.t.r.'f:r gbJhoG" eeare« d~ j81'1lJ> JI ad~~-s d~' Nauifld:d'=.t~m f"fiCUtS (;fJdiJ llt11Z qlJ:~ 'nf1ooitr UJlld j&r~W1 rtJtio,u.ltl.

j' tletJ(t' ,d~ mllIn:

21

e

M 'flora de 'Il'll~ce'l: sus p.,rl meras i~Ql'es usando b e(llll1 R,O'ya1. Va ,q'L1~ ~I 'beI{] Il] R@Y.11 se S:c;c~ y' 'SiF;

d I ,j."...!11 f'i h . · . . , ·

en ureee, as' curvas re[['~eC[a.'i: oe sus u"t(Hit:S y 0J~ pe·rntllnerera.n mtacras S~!1J unpcrtar que

l\!!mper~(IJ:ra h!lyil. 'Jam sole gl1ill'd~ ttas Ilores rerminadas en lin 111pr &~sco y ,S'~. Tr~igal.ai: a ta l...t:c.:ci;o r-II 4 p!llni usnrl as; en su p:afmd fi n3J.

I:Es~$, b~i1cleji:1!~ ~unr;ac$ sen ,Lt~~\d~·lpa.r.a. seear SjJS ~Qr.,~ "f h:ifJ]lflS de b~t'ltiin RQ~ y :1?~lFa d:fi!,rl~ una fOif,rna ~~ge[amt::[tJ~ curva .. Puede ussr li:Uir~ d. iL1UIIo1.n01 cl e 'fo'rrnad~:r tl~ ~:Olrt:~ IJ~glu~ilu" cOlnn d nlt:-dima{~ (;i ,d gralld.~' Inclukles ~'fIJ su j ~~e~o p~,u ,a.1IJrnnnS, del CurS{) 2'1 dependlendu de ~a !1,cn", {!j ue ClS[~

~] aciende .. Las RnlrlM iu~dha!'; ,CIlI d, Cu:nru .2 !!1sat~n e~ ~~:r:m:ilidor de. fleres IFt~nJ eno y el ,ffi.~d.iam:o.., Pl::u~del ~ las 'f!oreJi; 'flll:tll[O en e~ ~ad.o concavo ([~d~;mdt~do hgjd ~ ndenrre como un .E"e:eipi.en [t:' b~:i1d(j~ 0 en el Iado COIiI 'I,l'e~ ~ !~\;io,~d~440 hacia fIul;;t;a '(!D~J;~.o ufila !1~ t:a) i

Para sear!"., n:tLrnu~'I!'~L.la f.I:~r que '~~G clel dfiV~ P.~H'fl I~QreSj' m:;uu"fL'l~,endt'.!~(J en su pa.pe;l ~tu;:errndo ~ papel pergamh1:O" J ool,6qt:~ela ;L'Jl t:.,~ Iormadcr dc' ,flo res. Los rTI.r:m:~:tdo[es de fleres 'romhjen. KO.D. Ideales pan! secar d,eooradLm1.e.s: d.C' lD~J.d,an.l;.

Flor de

zan

,t.:!!l;t:;]. &]!Uir cl~ pidmavera. es HIi~~ pequena Aor ""lU!e le da color y :rea:l:i::3, sus .ii!HTCglos llcu:,a~~. (:U!anao seca en ['Q.S fonnadcres GtE:: t-lo],l[:,s sIm!: Hotes qucdan QClirl una fotTIrll;:;1!. 1 ~.gt;'t-:li1ii:e;n (eo redond esda, Gener,&1 men re, .~ as flo:J:ye:i d~ m~n~(H1'O $C encuentran til. 'iOhlill.lCO t'! rosa ,1:000l cen [FCI .. s ~J:na..vll'kl!~ ..

ClimD pre·,pa rarse:,

;; Pil!t~'I'e rt t"/mro li~I"t; jl'rJm r;m,/. i.~/ld~}j'~illd ,d;; ttl por J~ IfMlnz,:II.1#}.

i 1~-fp'{!7J ~'lrU1' mtU1ff:f .t:rm l~ ldt'j)"if 1 {) j' y baJ.~~ Rl1yal rosa, H'U' 'mang'l ('1)#,' /:n J~JJd 1 J ,fje.f::dn' R!;i:)ral a~~1ij,d"l/;fJ'i

!SO" I~~ra le,~ ~ruIFg_

·---OlII,yta.: lPara los' pi§!t}JjlliIi~,. el I;l:J<Il'tl!!'I'1lO ·!tT'!'Cilo· t[j,I~<ilnr:Jbjl Ill[1Ie;il';fime:m~e l!!1 C~liit~,gl del, @Iavo,. y le~1 e~lr-em!jjl ~n~~sft,o haclll! ·ac1u~1f!iI .wf:!JI!tti!i!l!Ddu ~mi tingul(ll ~, ~ Idle' pulgi\l,~_.a pQ'J lehlliChliiii!!1 d~ i~ ,SUpilj'It:~1.i;i1 1!b;1, cl~\liI,!i, IP,~~i;) el Ii!: a;mUfO, IUigeraifuH'Itii!' piU Illm~eim~ I~'~ IIl'llo!'.

1, •. Lltilhsndo ~8 drufll ~ Ill. IhtlgEl E'I prlrner 'P0ffilo.. Pre:.5i nne llii m~n:lfIa I i~IU.[IiilifiiltEi y m!ll-er9: li duya h1:!Dl~ a1u-ert! a flleif~~ ~ua glrFI ~J r.ti!Jf! ~m 'immar at p.imBF' ~~ de ~ pulqada. flelaj8 113 prBs:iO~ IiTlI enla-GIS ~Ie'!!.ra la dlJya iii ~~tlJ ga, lT1i",itl. ,2~ ~1l1 t~ !ill rmQ~dlm'llilnlu pam ~ilt!ilr Cli!alr'O ]1!blll!:is, rna:!. can Ig duya 101 ,3'. A'fI"o da 5 PU1'l1;01:; enn l~ dL.fy.lE ., !liM en 'ell::enlte V tnalrn al~d~t:Jor 001 ~untiQ ,cm tral SeDU'f m u~ !'ljiffiijlOOr dEl 11me:s pequeno

OllJ,\'if!I~ 1'011, '1

1B'~h]n: ;Ro~IiIiI~Iil!]JiHS:~~lllImil]'rB1 medn~l'Ii1 IP,!lkSlici (J.I1U3S:

·=M~IiIJ!lii~ ~Di' I~arn peMII~:s'. ,~~ ell ~~S :3:00.

IPalEi el cen1fii;iI" irI! iElC~

IfilL 1- .......... -;Z~fi,;;;lll".,. .III~ a 'I "'is' 19'00

L I' ~""~H ~!;;!'I!I!! ',,",IO!'. '1~ ._ i;L ._,_._"

-

oa

vi leta

'o!']! l~.

I\.. G····.~.··.;DT ,011 ,~ ',._"," ~. c:.J_

xt V

3

E!;'E~ tUJrjas roll e:f6cro ondulade en sus .P~t~O~ Iucen marnvil]@l:i$1, ~~I m.udo Ia.\ mlQ ea eIQ. UJ) :maru..'!'lc de 'Vjul~[~~. b: (btl] U ~ aspecre ge r.n.(W~ .~r:aJfllhl,e· y 'I."C~!~[\ ]OIS .rru:nOS de :pt>qlltCila:S violeras,

COiOl€D1 ~lfelP ara-l',Sle:

,~ PnPfl'rJ! ,fti' dmlO ,PW"ll f!IJres 1.'(}J<1. ~ plr.mtilltt 4ft: kfJjtl d~ 11'wla,f:p.

,~ PIM.)'ttrt 'ima ~ntmliJ C'-Q~ &l di1l1J 1'(J3 j be~"IJJ.1 Rayal ww/:e' .(}ffU'M.

O~ar.:1IW

B~Hifi!~ IhiiViili=-cg~iSl~"Cii) rn~dian~ Pg:5'1\i!:;ii!!!!1!i'!I~;

-Mal1gl~:' ~ D~ ~5a 'ii!J ~1ii_5 3.;00 m 45i1l ~ Ia!~ 9:.00

~1DiQiM'~c ,~I :1!!~~'~l1!m~ ~iflchl!l' ~g©i!ll!dl!l!

lig~!f!un~ IH{!i 'I!~I ~~lPc:!1i.(iio en I~~ lecn1m ,~'~~ i;:1~'If~; '~' 101 o~,n;:'ml(l! ,almgosliO hllicJ~ IDfI~erQ if 1li!l~I~ II~ oril'l!~, dnl ,tIO~Q 'If 'h)VI~~l!fd\m' UD ijJfiI~,!;!~;!il!' n.~jiiifaf!iHlifl.OO piii! r ~licin'!~ de ~ar supG'",r:~ici(:,.

1

''it. Pr~~kin9 een prggj'ilJi1I fMdimm, DOrl Uri mll'llmien~1] de lfgmg DeSIl[;e!a tI~·'a, hal:!~ :aruerlil M pu~gt!~ mi:in~s grrEJ 91 dj).i'@. ,2 .. iFte:lsle Ii! !lf~~Oi'l. 'I/W~I~ al ill,I1"IUl d~ p:j'Wt!G.iiI Del!1lfl~ 19 PIi-e5wn, fi9ijl1l [lj dlJy~, 'Ope onlll: SmlU~ !l}n '1,:11'1 '~mma!J.Q[ ~El I Ores rriiOOra r.m

2,2.

2-

-

· m ell Ctnist) '] . aprendie a hacer la ·herm.',lla !"O;;lia Wlho,n. Aquf v.elTIOS ntra vatiedad de' ,f(.!",·I; con eleganees p'taiIOS CldLPlU(S que Ie dru:u una apa[.iC'IJ1Clla d ~sica.

(:IOrmo prle'par.ane:

~I 'PrfoP. 17V: ~l cl.,VQ para flare], {'on un clUulr. ,,~~ ,de .1'11:p~d Ej1t~mt:ltJ.

.' Pn!fUl'ri..' Will. maugll ':Ou .llJ Jf~}¥l.9 (tbrf!cJms) IJ ia· 103 (ZI",J{)S) y hetUn R~JV11 Jlml1n,'!w,; P.1~/} In:'' una J'lU'M:ga r.-;.;~~ k}. rluJtl .I.~ JI LitrtJ~~~ iWy(.u 11J'Fh:lri tw.

1

,2

'IlUfQ: '12 poD I Iii b~~Dj 19(7 (dil,UB l;i:hos). ill! 1103 ':mr:nllst P\8l1fiil 10$, Ii::g,ntliIlJs V ito~ pj'~lo~~. DeMo: !l1Ii1J~ill~~,gO:i1!;llII:cni!:,i!BI fL fne

IP DiS i c i o.n illiii:

......-MiIIiilg~~ ~ DI~ ,PI[I!I'n la bOO!ii: OO~. P~filI iDS m-enIJU5: 'f' P '_, hliS. JI'fD IH~, ~~Ji!ll_ ~ n p"BlI'a III 'bil$~! 9lJ~. P'afD les ~E!!Iln$: ~' pmalos, 1l'I5." 1[1 litis: lj]J~

-I ru,y·!!: li.gl)l"rnnente 'p or: eni;!ma 1IlB' 11m slIJpel'licie rnnl',a . ,II bi'l~!l!~ = I iliKiCrl;J;mo IlIll]clig ~glli:li]1fIdO! I~ liias~ el1l '9,11 medrlfl V re~: eXllrerno ~~:g'01ilt[j hacla ,am:~'il'f olllill\lJW p[ljr~ lo~ ,pf1!lJIil)'~ il!!Bnl1r.lile;s,

a

1 Bai!!!e' Sa--g~8 Iii nnart;ffl en Uf1 aillgulQ ~ 9O~ co la du~a 1 ~ I~g.etamenll~ em Ctll::liTla dall!:!3n.tfD" del dlil'.!O. Presion.e Onr! pr~i~n rue.r'~e ~'e1anoo 1[11 ®:U'Cr.f1O mfsi(!r dB I ~ m Lr(tI en el cl.}lllln haste flU!!

hay.~ ,fug U iI base an llJfifli'l de eone, ~ I~ presion B medi"Fl qlhi! ] i]l,'an:s' ~ SBI:!1 la duya I,aeip.nc[} que: Ie has!! queer eon iorme ,..B ;IliJ,~t1tId9 I.iJi ba·5€ 00 see 1 vQl y med:IB allijT[lQ 's 1:iI sbert 't::! de

la ~a'~7 <0 ns,

:2 •. ICeMfQI Si')!;~!iNlg8 1.3 rmi3~ 'en un anguli} de 45- !;;ml a.l ;ol;TJlilma unchn de Ii) duya 91 ~ radiosl 0 I . 103 tllrrdl]a~. usro dlBbill5lJ de parts :!)l,lpgriOf de la, ~a 131 'iii' "Elf [1 an OS!D lit ~llaG U9Bra~

m en It I..!FI iaflglllla rnada idEl'- na Hag im to$f1s. ,'S[- I1ilJJearr IlIM. Pfe5 IOns. tBlJr Ie dura "ada arribiii V hill:i PlfLrera, flsmim 01 berlin has!~ EO mar una lisl~n mientrn:s glIE ·ei elavo MS:r;.] rei s:drsfnO d'~ su

ded'o, REI~~ 11;1 pro-~I O'n mierJtra;5; '(faa 9J lis't'on de bgtQn ;a'rsoo!ior ~Ii! [II porte SlJ~, im, \lra$!a~l'fdc gllPurrltt en nfol1cle caflum~O.

3 •. PI!,t~lfO!& de ,18 h'iller'iiI' ~t!ipeFtior-loq ~ el ex ifeflO anrllo dB la 'tB hasrs ta ni lad de I ~Si!)' &1 et1:rEmIJ ~m recto, Grrll al clID!rJ ~ m IN.!i Ie ltIu~'a I,;;u:ia, _ ibn li hi:lci~ llIj~ hlMliI I ~mo

me.d'n de ~illb:a~ para iDrmar el,pllrTIaf pam "0. IErnplElcEl·ds rllJ~iJ'. Ilg9r~rrte pnr ootta~ de lUI piJnil1l dill I prrnifi!r ~~1aIt). ;, VJB~or'lD ~a liBfIf:lga fJa{a 'rOfmtlJ' r SEguntfo p2~llltl'. flap;i!E .i'€! e~ tmc~r pEi1aIG,

finar ndolo 11fBsiaparlo ill I iWfllti dEl paida el prlrne-l p~IBltI, At~[.a ,81 C_~'D /I de ~I~' mlr@ '~EI p/ltilin

4 .. iPetalos: d'e lla hiiliEU:'_ Ii' . Ilimedi',1II Tml,lJJ el e.(EffiflIlo aI1_;ttuJ de le du' a li!:leJlllilMi~ ~ rl8ba~o del ~~ntID de !!Iii ~a {J en la i'!i!e~ :supi31rn;I~', 1i1!~r;!;ii!' oel CXh'ii3ITIC oiangastD rls' f~ du'{a ran 1)610 till ~~ mas Pr,eEliOOB 113 rnal:l~, ~ ~ira :liIi il:l.m\Iu, l'OO'ltienoo la UIJ.'t'rJ hacia lifribe V d9:SPiJ~ 'hacla atraii!:~ para lo.ll~ 101 pnmm; ~t.a~ Re.P4ta aI pl'Dted"mll3flt!Q m~ra It ~mr IJJl '~1lEa1 ~e Ii petrJl~. [IDLe I d~ )( da

\AI I :p!J11i GAda pet'alo,

5., 1:lI'Q1111i1~o!S de ~!a hU.on, LniBfto:r TDtiul!!1 ~1 E!:.;tnunn enthn de- ia dUVg wmr dllhlio Ii 1 OOF1!Ji'tl de la h,l.e:rjj iflrmedia de- ~t~!I;I~. V tll.re.rn1 nue.vaffl{!rIlO ~I extrEme. ~1Q la ~I(! 1,111 j.lO::O mas, ~9;D[Jf fa ·mM~a V ~j BI ~la!Jo nacla la p!Jn.1;a d~ los· droos. llI~l1dlj ~a du;;a mda ~ rIDa v de5ptl s h[lei~ ahajo I -ra FI1 iii ~llJllm r pElilllo, RBmtFi PTlJDOO IElI ttl par§! h £81" ilIQ itlta,' 00 7 _PEL lIE

ate ~I eJavo If; de \i1.rella P,ilil7,l LatiEi patelo.

a

n fr

co

En.

La !I& }iCl~ "~frattja:s . »n r tpdt~~k' qUi: aprtJlN1" rI i"1.,~ d CllU'10 1 l~ ii(.lrtf a t!rtn.1 rosss VlttO,r'tl'mn:s tUI tfiClt J')fn1i()J,() J, d(}$ .{:fl':J:r.{lJ. ·Usn ~ldo 1~ na ,eip~i:' ula, h tlJJ. IIUiJ

fi71 y. 1 en i i.rJt,fff,"or nt un« niulga (l~ ,pr.tjJi!'.P r,,?(p].~i no· I ~O"l h tdlc2 color p.tDla, I./tnt: la r;t,d'lgit' IN)~~ 1'1 ~'1].}uul to'}.I btu~n R.:fJ)ltll f;.ln:r~'t'O, ~ dt (J.tre .f;l}'nO di:l ~~':lismfj tJrJlfJf d« illp. J~i!lt. 7fP.act IA ~Wra Victl/1rit1lMI iKfti~~~cll} i()iS p,rUt),! 'm',MrfOIf]i1id,oI .n"iu:rl:on~cfl. e.

&, IN .'m,t$;umle:r.tl, lot(, m.(1)'twin l-b-la; ~r)i'!l~a:r:;'tJ.n d,f!7,iftn p,'tIllar bl,ltTl,r:of. ('(m Iof ter.tltl1S fjrJ hlrillof. i E.n las; ll~utfl(!5, ,rs dil'J'OtJ 'dfJ tra:btljdJ- COi1',~ ctilf)j.~ lows'!

[lru.eh'(! fm! p(fnlor m~~r#los. t7mros i!lZ~tleJ.' 0 m~jlT-o.neJ', jJrftr:tloJ. 'l,i.o"rttl~ ml'tl (I tJl$il~lt5 ,'Off

_ ~~troj, i"£T}utrillrJl ~ ph-rIles ;ol»j' tltu'tU~() an~ ,ectlrros, ~Ntlmuj(idlJs..

26·

.";.'

A todos les gu ro rnucho [. t~ nor de primsvera-s-esp :ci31Irmt;;:l1t~ su rnaravillcse cenrro en e piral, ei cual se ape .dl~mteJ] icn a cualqulet [p;asreL Cm miG IP~!1paf;a rSle:

i PJ·tP~1'e" ei C~UJ(} j).nrtf jlm't'J ('(J'rJJ ia lial1tiik . .a( ntn"&,i.SI}. ~ Pr f/l. ," t rllt fl _.t~gt~· c~~i Itt dfJ.J~· 1 (h.J, ~lla n.untgn tun fa cbt II 3' ~ ttml

m(tJ~gn am IR d,{~ 1. !i'fJdrJ$ ami b,i!tu~~ ./lQ)'tlI, trrlarillo.

1>, IG-C' - ~,

, >DI C}'I

.2

I

P [J,YOS: 11M!. l·, 1

DIEl!l:QJ!I: ,Ho¥BI-m:IifJs'!is'l:enlliilllllilliliDlian'ii Po!:ieiDnes:~

IIlrlia: 'Rai,,:, ;118 '~1:ililD5. 4.qll II lifl5i '!,!Om. IPaJEIr £1 CD ~r!ili 111 '!Kr tl~ pil!.r.a petalos:. 4 ,go ~ las' JJII~ Par.a B lCeDlro ,a, 00

·-lhJViH: pl611iil ·10;5, p!!;~~I06i~f Ie III I£! xlni: !lIiIlI QIlill:il!tQ 'Ioem mdo IAgern~~I!il!n'lg 'i!lIllQl,~lIIiIrg deJ II: Ila'llD~

y el ,e::Jflh[Elm!D.1 ii~~!!!iliJiiIO IlIa cHta ar1Ul~r,-a V ~lJilrm81l~O 1111i11 iing!J!l~ !;i ~" ~ 'b de pllllgli~'i8 P!lli~ el1cima de 18 :sup:eri .~~£i 1d.c.1 chw.o. IPin I 'e~; !I:!!:r1 [I .i I~JgBr:rn'!~ftmiCl 'p.erf. 6ne~m II mJe.~ 11!r! ~~I!)r..

'!3!' ~I

J

/

Petailros'

1 .. Apli!;llnaiiP lI(e:aI~f1 loJ"i fo.rifte, mUelv.E! lat dWJI llJt1· ~c:i[] tB orillu do) dSfm. iliilrt eJ !;'Ia~o her:ia ~ii'! ~ll!lI ~ ~E! ~, dQd~. ;j:h3r~nd!l qllJe 8'1 n'KWirrnlel~tD ~81.:Ia~m 'f1J1iI'I8 1:.11 ~talo_ ftelslEi la ~Jteii-iat1. Ilil'a\9 'Ia ~ij till: ii;!1)tl~so Itl p"ll,mc !I!li3 p~l~iM. [)[j~dfl~1il' ~ mtirn: Ia ,dUl;.a. 2~ les 'Ir~ pnlilIerOS pMalos daben c:wbrir 1191 mitad tl<el dEl'JIo PBr:oJl 'rJc~n~s" 3:. RBtFllifi el ~edJf1illafrto par~ ~il trEJ$ !p~~a 10$ 1r!~!,S. LOi ftiorrles :ds IDS p:!tales 1:IsOO:" e:s1ar Ijg9!1'alJ'.eniEl ctJl'!.Iados: peUI:l:I1b1El> las pun~ usandn k15. d'fl.uru !J u. pineal para dli!:£Qrar aum8JQiidb En 'IJI.illcet.1I!L

C'e'oilro

4 ... So~ml'lg--a fl~ ~I dEM} j1fIl2i 'fla res. Tr13!l:B bin p a en e:1 D3I1tn1. de ~8 Ui:ir 001'1 I'il ~'u)la 3', DI!l~~ rTllJI8 WlS 13' IH'. rnQ'~irniento 1l::itt;u'ltir. l~aclEi fie una ~mTllla coru::i2I'«i en 81 c:~rrt~ ::Ie Ilt! 'f101'. i:l.seg~ndlJi!lE: .que ia NSI;.l' d'Q Iia Iurm.a ~ilm::3lJ~ lii1f.ill m!is :angMi1!i Q la pa:fte. .ruperior, !tOt'll rtJ1'f1tt! de m egai~mo D UllifllJd[]_ Dsja de ~K!n8~. Ielre [9.'1 retire:. 5 .. Mil!lQlira!1; ;lr3 cl G:!iG'!/[], ~tI LJr~ i:V.::'alJ'ioo un i'J!FJ1J on el ~obrdf' de

fa fOfm oOnc;:rJ.l;l:oo lilI dU~'ilI SaQuE an blll< fo I'll Dr u& n i13S mac! lilllO, ,

'\1 ·V'

,4

,-J /'

Pi

:E.sITe p ensa ml,em~ to ,,]br.aJU pr.esenta ~t:j/l~'Js i;'tl co lores Com pic menrarios y u [1 ~lrr;]£[ed!idoo CC~ [:[0 ,tf ftH'm31 d· L. 00, Es f:i,dt ~gaif Vo: I' les IOr:!· . p~rr-aJ es usando una m~ng;J. [00 Til. im I]J~15 0 li?hu:~ [lIdo roJ(m~~ en ~1 Ce"if3 [1'0 II orl 11 a 'V~ '~~i S·t]gt;[,t:m~:ii'I:S de la elase ;.t conti J]uad on). Los PII:X- ~am iernes se encuenrran en una g~n "ll1dc.dad de' coIQ!['es! in.tiu, endo rcdos amarilles <0 rndos 0Ii7.:1ll1 oscuro, blancos 0 ''I,;'io~e~, LS C()I]. cenrros a marl I los,

Como III l1epalli'arse:

'!!'I'~l?fihIrt d. Ichrvo. p~!H>~ 1]0 rC1! con .13. phlunla de p!:~~]Sam iento.

I!!I Prepare IIH3. m.all~ CD _ [1J!.l., du.}Ill. l '0-11. }f britcln. RoyaJ Y'm'Qk:·[OjJ, YJ'l m[llgJ. eon umt duya l04 r b~ ,uJ:iJl Reyal 3 111:1 _ ilk~" una mrl.rll.~ ·eon una dllJ.}m 1 Y tl.enin R(J;y-a~ am;].' mo[-

lB~tjjljj: Rg¥~I-I!l,j]11ii5'sIDfii!l:itil mjj;~~Ea~lla fOriiciones:

.-M~1'l g:e: Ull~ ~ara los, p~~JIQ. iiI/iD 8 las ]jBrn em" IPrara flil 11:(111110_

m ,P2lf3 lotS· p~~IIl<-S; 4.51;1 hI.!. '~mi!ll

!9m~ ip'a1r'\i II C~lnro'.

-E11liliY,[t, P-~!\!;lID!!i p6'lqIO!!l. ~lli!IxljjlllnlJ'!:!iI! anm:h i~!iitili~ndQ. Ugl!irf.!1ro!iln:~D lil~' ~lfUlilj'D diC~; C~;inl\l:I. Y [Bill a~~li'iemilll aD, ,il&1D :11 am,ll mUIl!II'[8' V f;D."II'ID8illdo HIlI:! _.1 9ul0 D "4 die pulgad~ [por Emc"m lilLlil'!1fI !iu,p1iJi!I1ieie del chnflll. 'arB: e~ lCenlro.

ligenl rJulliQte ~lIIr' elll~[m:a II'EI' ~\EI f~1J r.

1. Aplkelidol jare.s~CIl~ un:i atm.e, rnUi3i1a I~I' d1ll,1I 11)11, b3c 18 !la onlla de~ d,avo. l~rfl '~ormaT ill ~lmB~ ~Halo CUli,IDJ. III I I a 'Ell clililo. PlJfIl!l I IlId01 q!i!~ la rntal; nn d~1 ~Ja';,o fiJm1!;;!. Ijal;Ja- RI:l'Jals 111 presiOn m aM1l!i 11f'V'H lEi ,dW¥B de regre.5ll3 al ~i1[O de' IllIido. ~liiflQaSa r fIl~ira II du'(a, Ri]~i a fll WIJCijdimlBI'i~o para e:1 segundo ~tBIn [~em des p4till.m~ dclll;ln ruhn la limtad del, ~el/O era fill • 2. hlaga 1m pa~11Jj COil DIldulm:lonlB!; splicsnd'- ".In iOOVT h~fi'l1'(1 :9iJ3\1e ~c::ia ~eftanle V It.ilItia alr~s: par;! ~r un wm;tD I[]nduladiJ ,3:. 1-!agi 00s pe ta~s. ClU'iJ'Q5 rm'l$ eof'"lm sohre los oos ~niiJ'eroo 'peli1o:s =:lUINOS, ~ir,l,Dllarn:i,[iloo paii'a qUI:J 'E:SJtBI'I be.nil'lildtl5i pa enl':iiliFltl DB l.as. cos LUreS ,E!f'I odorllOO Ic.~ Idos pelal'l)s CU~VIJS: $.9 1Jr-1~H con 9 I OOE::a1o 'olillillliado ~i'tnpl9', Aif'$df.! Uri i!:l!mtro ~ '18~O 13['11 form'll d~ I~[[ma cnn ta ~I.I~ 1 :S~qu:e !![]b;re r[]r~rltlri'®r8.S de floms IItWi;ilOOIL

1

2

3

n

t

'p'~M, d~r:rle U~,~[ caloJ' -~ ibra.r1k ;i1 sta p,r:l:{:Ja7J~ientoI. pt.>tetk .fJ hJ [fI,rlrJl CfNl C,j ft~'J(J p~ ".Clft fl,·tlstico ju,mergj,dilJ m cq,lrJrtl'J1tl?' para bt::tJ,~~, [qt~:£ haytJ !id(J dU~' iM to'"" udb~ii1a trd.nrpat:€'nte; ParA obtJ!f;]Cr lOJ' P]?..7or-es resultados. pbfft·lo;

pmH(.m,itf~N)!S de ,{,je~ ~1!1 Ro)"al J(}fP~I'S (1(1 tju,tt l'~ bnyl1f'l l«.tUiO, J tmrel dr (1.Ul:gll~" el 'entr{) t ,I fl['ffl1A de' lJgrimd_

20'

("'"1iI

Los f'el~l~~ COon (u'ma de cm:.azon, gra,6o:safilt:'nl:e IC{ti'IfV,OS d~ 101 Elo' de. prj 'l.l~ ave ra ;,r;~e'1'Tf;i11. ',re: 3!,r~g:lll. un 'wque de eh:ganC:~3. Las opciones de colores all:l!.rnd;U"1, in 'IUf' 11 '0 to amarillu, pe~los aztdes un plHUO'I:O:n t'entlo. ama ilo 0 pe:alo~ v:i~ Ieeas y un punee CO]) ce,l':ucro aruarilla.

COIllUDI IrUe J1U:tlralrs:e:

• PruItt " el cldlm ,pam ,l;~1'~', 'Df~ fa plllrn.ri~ tIi in f1oJ" ~ lWi'IJ,'liJvt!I'.t.l.

• Pt~fllln nntl mf1~ga ,t:~.m ~~"M ,mtj" l 1'{J3 J'~ tti: ,J' JloJ-ul r1J:ItJ,. tl.no. m'uugn rou una (1~J~d 14 Y bf!!nm l~o)tJl tlrl:t[J"iil~. m,IQ }~'i(lfW' rou 'Una 61~J. '1, .1 it beu~u RtJytd mjj'~L

2

th.!Wli1$~ Ul::g" H!, ~I

Be!i!n~ RilJVDlI-t:onsi~leili'ltJfaJ madi~nQ , ~'~~i(iili~S':

'-DU~iI~ ~,tml~ parD I!lJS '~ia~~ I'!ii$", 4r B 1M 3110 00 a' .' Brm le,11 cenlto.

~ n I~mn Ins 'pe,li1iloo, ~SO ia I. S '!iI';OO 9~al ,paflili '~i ,lli;lsn!m-

......lJ!) !l!.VII1: p~ rill! los pl11-los" i~dl exlmm~1 an!J>l'uJ ~!J£;aHlID '1ligJli!tame filte~ .el' Ifi:I!.H'!.~!li31 del cbnfo. V te~ ID~mClI ;nnmiCl5io 1~~.citB aru~ra, , f;!!I111Ja.1iI~o !II n "i-ligula ,8 ']1 I .e pulg~d _ POf '~:Qdma tdte liii

:S;Q,~ I:HriI'li[I:le del clillw. [Puri! el ~en'lm 1';11 diiiY~

ligD.r,amen~e.IP.Qf !1it~l'lHli ~ 'liQ·n:C1l1".

11 ~ Cti~ ~~:af!l ~e me dea oomo tlma 110j~ d~ tf€blJl,refurrr~8, UtriiMndJ]l prtatlan mOO1[mEl, rnllifflffi! ,113 at! 8 har.~ mUI2ra., Y'I de put~mja. ron un nmimia:n[o de cU]'ll.ar'-~lJrm;:rgll"cuNar pa a 'foEma 'ei pnmer ~rf!kI. G[(-e lal elaw.IJEllTIlftJendo ~I,j~ lEI r.atmf,ln del dave forme al peE.alo, Relg~!;l ra presioo rnJemraG II-eva !e' rluya 'de mgllfm; al punm dB inir:i-tl! ,2. Fie~UIi IJi8I'RI 'ilmla~'loo tJJ'Iltrc pE tElle.s [llS!;mbs.s. . J~., .!.ote.giue

n ,I.l!:fttro d e-smtl\ peq~fio caT!! 'Ii), dliW 14., ~ et'llJ!lI un ~eQllIgi\Q Ul'I'ln 3, ta 9S,trll~1B snn ~B dLPtoii Seq -a en un rIlfimador eli: 'lares rna.1fano_

A n·¢.A~l t!7-i mUI rT:; tl('~ d

, ,-.rr;(t;d:ll, J.ttS pi!'111;1.1.m~~;:IfArf ~mmi "rarn (;t~ 11/d111!nl iNrmo ._i f.:.~tt f.R:Sfd d~ jEi1~,IIJ\. e(nJ 4fUir.iprlCitSn, tititirnndn kt«l~. I.?(f~~ll ,a~ri-I!"il.llJ l{mo''''~)1 rtll)l~fIJ,

. ,

1u"K.,1! ,-t5 ptHA inninrf,i'!;; Ctti~'1"ff,

1!"{ln In.'titJ~ llrjin'W~'~! lm~nt£· un jWJfei lit: CO'Fti.IW11 it

s: 3' fJ~lig, ~Jl crJ.tf/T,W}tJ,.}/J(j1 kemfl rJf' ww. Ptm' iDi't~ ld~ ftf)~'tf..) trace ItOj'fl5 'tU~lF 1rrt!'l'd~ ,"Wt' h,~'f} am III d~Jjf~ {, _ _)UifUln

f(U'lcbm ml~ fA tlc~~ .!J-l {llr~lr-doT d'ell ~J)ffle infino .

v

,

,

3:

29

, .

I- L. I I . t ...

o

a.t

Ecs'r:1 [ecn kn m!'l!J:~vi:~os~, eolt'llyj,e'r~·e' cu..9.log uier paJi!)te.~ ilJ' palliqui~:~~ ro en herrn iOS~:5 C] [Jj~!Jtu'. I'ruebe utilizar diCcll'"e:nt)i;$ d,uy~$ para \1',~'d:'a:r d ~ .. fCc liI:) del ~~~ id~,. [mag,ltl,e pM:e:eI,~ Ho[d~ at': ,P~a:ti.1" di.: d1,@;, de 13, ,macirt:, de hQd~ ,0 dJ~ veraao, cubi~:F'Ij('j~ 'Con Iej,tido de ~~masm-iP,peil:t~~~~Iare. s r

Como IPIi,eIP!iilJI~rrse,:

~, fupau iN; fiJ'bltt ,pmn p'mt:tictt).' f-tJ}'l 1(.; tJDjd. 4 ~.lel C~~~"Ii"".i' 2.

• Awptl;J',f/ I,l~li£ 'mfl,ngn.' J~ po!ids'f:eF f{u11 t~~,~ J:l~yi~' 47, t),l·tttJl tIt: 111tJ.'}'!i~f~dllli a'2 iEklJ~. 'il Ci)R u1t~ .ttl pdgi:ni'J 45 {ltlfii s_abi?T como dhJA:i.i~~ itt pJ;l5,ttJi:

Ilmu,\il~~: ,U'

~l~tllll!:, 'B,,~urn de ,~ij!eqgin;tj ~~ !C~:8~!ii!-'

~

/>i

: .

n UJ

i!);Q":si~i!lfjiC!ra, m~dl:!l!!iil lPi!1~i(l:ilDn~~~

-'1fiib'~il! l~iillWi piff;ii!!Ctl~ii.!lli': i,ilelJiti~a'~

~Ul!~;' ~ 1j11l'~J-a Ifi!!nJii!is 'i!iel1liiG~Ie5!. 6" !I] I ill 51 ,m:Oll iF,!:!llfil h'i!! rII,i!ili5i I~ 1llt1 Z{)! ni~ iiill es.. ~!i,i!Ii 'liil I!l~s il;OO 1~ij]ri1l1 n~ 1~'~~j~5' ~,~i!l'';:H:!ldgl1li~" oo~

~ n 'P!!~ 'rrngj~~ ,~Jtftit~!~-~. 41ia, til bn;: 161m i~'!1~ 'r~"i·~~ :f1'!ilri~_gJli!~h!·~. ,"S-~' ,~ ~;rs .9~OO l~~~'ii Illas Ib\lll"~:ii, Qi~~~~~lQdor~~;c !If

-mu~'a; ti!i ~1~i!!)01 mi!!j~!i'il1!im~p.~~ ~~ Siijluiirf!C!!!i!!', ~gn

01 ladO! :~~m!iUdi!!! 11l.>1lli;i~, i"Y!l'lb;a;

11 ~ Pfe9i.orll} V deja' sal ir uwa 'FraJl;Ja ''leI tf 001 de btt!JjJ1 de' '!3Q'[[a ha:!:;m .eb;gjol_ .2. F'mlirone. " dB,ie ~ali~ una rJ~mji3 de botun 11c.t:i~ot!ite! OOr1.'al, -a iJ,a.~ .de. r'il: Iplum iflfe-riOi d8 la 1i~nra '!tefticrJl. f'NIsjtlllleo 'I' ~i!Rl.saflJ U1'I¢i pS(looiila ·OOITa ~pactaflof'~( d~ bMUn ;000 1m cl~ ,~7 e~ !e (:liT! la lil~~~rilJr, dlJl1~ terrmne I" tr..."'rr'3 n;Jii~Dwi1l~ L~ bart;as ~~tiad!lra$, cttJIe, 3-C~ 001 at1~f'l.o em Ie du~ l~7, 10 9 IJI;;JjI'~J1 en el ~~I.I.I_dD dill r::8[f_~, ~ jlJllIilO • Il~nw,l, !1O'1I~DIltIi2iI~~r iE!f1 Itlfln;;! urn itCJIH'lE. Terrnine ¢t! tfi:l~aJi' ~!Ji PfUTi(~~ 1!iE~[l! d'a U-aH-as: htlrwjn~tlre.~ SfJure 11:1 1fawja!, ~!:Irtk~~, t(l!fl lss bH~.a~ esp@!:la@fiJSi 9rTirre lead'aJ ifra[].~_ 3. Tn:lIllf! I~ 3~ui'ffi'ltR rrnaa vl3ftil:::!l1 enr.iFlli!! dB 1109 9ltll!'.IIIOO de !~ ~€!lfas. horillooil;l,~s, Camiei"'t~ eJ s gLi ~n1e ]uega ~ blllrras h!J~i~Oi'litaleg. ~~il!F!dieFld!Ji la du~a da~aji:l de. Iif! prirnera fl"1Uljal "Jj]ftiWilL Ji,~ fiDQlJB unil: harfiIII ~~1a£~~dl;irr~h~I1~!lt 00 'Hi)[!1I;f ·'!;;al1._~ NrTai t:L{!!ri2~~1 Re~1i Ka C~~j~ li\e-rt..~I, d9~~tre-s las bi!~~ hct.iron~le~ para I(MJHlf e!1 e-ietro de l~ji{lo fie canastii

{;'ornbilltl' ella-do !ie1ra~'o 00 la di.i~,@ /l,1 :~ I~ d!llWIJ 7

Cuerdll

"

,

I

OlJila 1 B

Una rec.niC1, m@],rnvHl;os~ pm.r:;l, terminar sus ca,n31'rta;~ trazadas con b-dla:~ orUl3$. y rt:Lanija~" bCC"~~~:u'C 1tarl],b,~~n P~'[:! pj$:~t'J'l:;:s r~m'l"h;~}$ CO,ITtO el deleesre 0 ,1]1h..i,'Itl:cos., Puede l~ace.:t un ,u!;)r,d.on (I,Lie ~Y2;C~ f~JWistiwl 1:011 dl.:rr~~ de- esrrclla 0' l3g-do,ndas (Q [luyas de ro'Jkln de canasta, Con d, ,I:ujo cit la ,mrisCl 0 llse hacla arriba),

C6m~1 Iprre~parrillrse;'

,j Pn{11i.'tt! #l tttbfn pf,'tJft1 ptttt:li('t1:t t.o.fJ. bt IJOjtt;:; d~l Cm"So 2.

,~ Ca'''Tlt)jg itl ti~~ya 47,1f: $'1$ :f,},JUJlgt1' dt .l)'oJi~$tf.r.p~jr ttl d:U~ ,~,'I.

,~ Rdle',M'ltJ mArl:.P ,rorl: b:tt/~~ ,rift J~a"rlel}lidlltl tk rinse) tegt€~ Jet-j' nlfl~:n:i{j"

!>Q.-'- .. 0' _-"

"_-'.~.. D ' •. ,~j I:

1

III IU r.iiI: ZI

laieLun: 1B'Ii:~~!I1 de mM1ii'q'11111 nliI' l[Ile el iiliSe=--Iii;C11~!~.s1~[j c1' Ell me~, 'iltIUi, "_!ji5:1i~cllln,e'5.:

-ia!Iil~~, Pilf,aJ lPr:.a01iciEiri planla

-1!i1tirY,iJ! ~D]I ~I,~ I[~i, 4:31

II} ~!5'l"~ ~@~ '7iH

,2

4,

'1! • Uii!fEf.!ndo u na rDmsloo UFllfllfTlilEP( ~r!3.'~, muay~ la di,ji(qll sualtl1l!oonilJ' ~b !m leoos.llElfa fQffli!~t !1iI!lI CUIW t"J) 'forrn~ dfJ R,S~ lIbem' La IprwiJ).m; r1i1llhl I~ d!M- :2. I nl:rn:~jjoc;1l1 ~t:i di,l;~a di:l~aJD CEt iii '~!J in[.r!riof' rj'_IlJI~' .. s~ , Pt'!1S'jon~ ~a maFlg~ een presTi:m wFli F.orrne. ml:!.!'Itrt!~ la, Ir.ew Jl~iI abajl'i Ilgar,arm!1il~a'. ~ d~;s~iJg-:s [aV!ilrrt.E la cluV'~': :8i~ Mru~ lIt-ar~ arl'ilh8' r tP£lF ~n!:im8 de -lEI ool;!l de Iw ".5- mj~flti1:ls .c.:ontlm1a prJM;folmmillli pa~a ~Mffl::::I.r UI~ ,gan1il:11EL At Siglll !;;~').[Iir.i::m~1JI ffg rema paifiE!r~ V ,1'tJr!ieflt:tJ f.~I~'i.~:!: IF.!n uS·' dBI miSffU.l g~-OODIl', 11Irgi!!' ~ 'tllm:t3iit]: OD genl!!l!aL .i!),~OmsB de illflca.iar ~ tlliIlfiI en la Ci:i1Va illtfl!3oor de ~ ns· mnilE:nor j:ln1;eS,de oornenrwF ,Ill ~1[~l-SlDn~~, para ;es.!gI,J~r I~ ,-a~ieft{:t~ Imi'lpla V torltlooa de uaa !l;U~~-~

N;O~i;it'r.s,ootU' 1.I!:J[:! ~fJ~~lC de, pa~a~5 !~ ~rJar~ mleritms haoe S~ borde de oorrloo, ~O(' ~J~rr1o~ ill rlcailaf, 1!t8.t13 abajt1, ~~.fl!a arr:j_!Ja, y. ~11C!1'1Ill.

32

6moultar

I

olor FI

Ilujo d

lor88

R{,"!g]c.rtlli:' l:l:i.L._1..il~j"IUt OOn, ,r:~~id'ado sus pieeas de CC!II~ r . "low l~ iiifI,"Li~ta[I~" l-!tiy elm fo:r,ma.i fi/Ciles,. d.'~ ql!.l i ~@!r su pieea de C010 r flOW d,e Sill so~]o:rm d~ p~lpd Cf,lI c.lr.::riiido sin m,mper ~,ol P.i~Z.fi ..

Milodu '~i Pl'USB,

C!l}J CiqU~ su .P,j 11!z:3, d ~ COI.l 0 r 'FI DW £11, .I:~ 'i:i r.il h.JI de

UIi1I:.l, mesa 1'1. 0IiF;1, ~!lpcdld e iHnnc' 'Y 11i1vehda" SO'SI[CJl1Ign el IP~IH:~ en ~~ado Ijrm.'imlC'l~ iWi. ~~m mill, dld bGl.cl~ I 5:obrc la mesa eon urn] mano, Dt'St~Qr.: lentamenee I il.pta.iiJ p!IiJJi' f;ji ,oiri[f,Ii UiI! I u mesa m l!Cnu,151 can Ib orra m~Ul!o";, j.d;1 (\I,IIitl!adosm.:mt':JltK; I;;), ,1iJ1:it:rd ddJ :p~;p("1 encerado h_:ntl~, nruJo y k~ eerlra &d! Cofol'" ll"'low, Dc 'vue! ea ~a pi~ .. '1, de Color Fio!OY J retire dI j);ilpd' de I;} misma :m«llCm;:). rokllGlJ[lJdo una rna til 0 ['R1<[ deba'r,n de b pi!::7.><'l p!D ril I!i:vitar que se c.:~~~~ otic I.~ m,L~_. n~j r;: lss pie"lil$ 8 tUTI lwo m iC:Lll'tlEITIS dl(;>!:o)t~ 05'IJ r;~5"~d,

[Meta do dl$: ~5,,'tjuhii,

Las pi(":.;fi;!;' pe.qUil:."ri~LS· d~ ["..(J;ijn" HQi.\' ~ i,',~t'l rn,ni1 i1rJ~ f:ici~ meure dld p;!p~1 I2nmraclo cl:~~iL3ndtl tl,il!1 ~~m~iiI, iUlIglJJ~":ar pellil L.Ie'M;)j 'pord.ch:1~!i) di!: Dtdn, Ll.Ii1~L ~,~ ru .l!loJ~~d[(~,

Uti-lice to. 19,'~i.Se ,gimtori(1 .i"'l(!ll''A'~~M' Wilt1J I~ J)'nM elevtl r su pa:swl, .!;MM' hr~ htljf1r It "rxivf!l (ole l'a] vjm)1 f71l()(;L/l' U) et ,i/;}lt11ifJ tip'"' le ,Ji ta l'Joth:.iorJi p~1~Etfj. ntD kate' mtf;s./dc1iilJ- lilir l*~;~J,l'W1! tQ,ie! fj'lJmo c.l !"(;jirifJ d£ '1'.l.~M.tt.~'.

J

Ei ,~q.r~i" df! ,~'r:J:;;}:rJJM bm:'(' lJMf(l,viLli.il m'IH:/;lill t'lltim'(J d" if~~~' .ljfJ#J._lJlh~ r.ii~ (_ldj}J'j;JbI~ ff(}dif1ri1f} dfl bl:'bt c(}1~' tlp'l~ji'~dti d~ ''J~i'l'tlhl'''; C{,l!~~ anti. ip;ritlJ,I. hr,~ -t6 ~'I.~fi.rlff,.rilt~t m.n ':l!:ll.tro~ tilt' lJ.j'tJ~I'ti eft MJilI." iI~}}ffr;1t{l y liZifl Jitttlfl. III m:he,ztl ;LOiI'J! u.l~r,Ft(}Ii~' ,fflJJ ,f!.;'j ro'TMJrN' Ft;'{/~ndtJ d~ ~ p:dg,+

1!J:a.r1.~ td JHltdm l/~" Ilt ,aki:fl )1

I; fa J ,r ·.1'1

fiiJrt-e fi: ".! I'~I.W air. M'U tmullf,

II/prior.r izq.ul rtlti, U'Ui/L£' co!o~· F/uu! {J'i:Rlt:~ de IJ,tJ"/m' f:almf' pii:J'1J Jel~~m'llJ' )1 ,"JdlCN:IJ1:

Df1Yi'lt6 dJ: 5 ('Ill'. iI~'I;';g'.'U' (~C4lM£I{)!' 1'Q,~~ [61 d1'}'d.' -' IW

lJ to 'P' Pl(i,w ~'f!#.lt~:m~/1i(ltJ" C~.i)f!{~ ion brfiJ ~ I ,J a ~'j,gt" il'm fMSlel ,,~t/.~rr,dJJ dl! 12 ~ J. JUJig, ~'O' ~1$.1JJ fit!'?l dIm,. d~P;Mii ,~7r.rfl; ,,:1 tf'jidu d~ ./;'t[111i!Jl¥J .. IlffJ~mdi') Listl J'8 f'ttorl'l7: fltcFlt EI'ijMl"i{11' tlf'!'«INl.

JJgw~l\jt-' IN!! l~.[} wli' tfl! t'flgif'l ah"'f'-dr.J(Jf' d{'<llJ(}'fid~ iJ~~~I"JI}r. etYfJ ttl. tlNJIfl 16, J lMgtJ DJ<Jh.iJ'tifl «J~w:dairJr Ml ,tmrdr h~l~ritJ.~ ~1.!n 1(1 di:ljd 2J. ItJ5IcioJ;~'l' lilff.

1jUt~r:t/.r;1I/] y ,sf!.n'K£~t' i)tJjw r."ttif~ io d;f-~ 61:..

...
.....
0I- l' --
........ •
._'
- -
- ~
'" ..... --'

..

",

"

I

f

._,' ..

-

--

-

--

--

' ..

-

T

-

---
---
""!IiI'
......
__ '
....
~ !'
-"'!!I' ..
-
..
.......
--
- A. n , pastel del Pro e 0 F·nal·

iFle mo!! :M!(.~d.o at gtrall mornen rol, fu!l::J I pun'ITO de crear uu rn -I. villeso pastd AO[;i3.1 de t~r do de Ql~'l asra, uf Ili7.a.ndo., tm101$ las flores' trecnk que apl'"C'!,;cli(;' ell d CU~OI _., Cuando ~;1. ur iclo mao. se set d:ra orguUoso ut: 10, ,-),l1sucad.: 'q 1 se h _n vuelro SUlS dJ 's resas ' .'. dtcoraibn.

11 ~ N.I: s,i§~a la.s .rugLlienti!!ii ". ora dB I&S Lecc es 2: V J: J rosss "Iictonanas.

~ marg ntas. 5 f'l[]res de ~dmayeri3. 3 err.~m,em[Js, 4 rI(!l~ro~. ~ \'Ioletlil~." bGt!I!Incs (lEi 1'1;;:$1. 6 fl~s d", rnElrUiit1,O y 3 ~Mllam ~n!G5

5~ Ag;regUB' bmde.' coman COt'lr I [II.,! '.F,( 21 all'BdEG[]r dQ: kr5i bndes ~rmt

e lnJe rmr.

3,

Ii

2. r 811QlI Us es ~amL"iSn CttS ,13 I~ tJillBr rs de Cofor R1aw ~ Ufo de ool(fl6Slr que him ell hill latu IFI 2-

4~ TraCE! tejioo a ef!i1.~ iIlOO 4l4t du~'o1!l :4). klor. !3IIHD !9'9ff-ado 11.1,ci[B I2lmlla,l ~ los MM~ras.m1.

6. COn la tfllVS 1 ; trate u ,nntlll:u 0 OS birill'i n (In la pane supeJ~or dJ:."'I pas:e I:OOllJ ba~~ lJara sus Ilma!i. ClIloqU13, ~~ lIi1ffi~ sobra : fTI.Wllid'~ V $uJet las ItoI'M, ti1~ ~jarru rESi'aJrtes f!On ~Lln s d2 rb8run_ Ailil.mB hal~5. ~ClI' laJ dlPV~ m

v

iones de

s

V'ariia cion 1

'S 1I'{l5'J!j, 'f1(;Eljr'~ni'J$, 1 ~ "I - 8~ ~rimaV-B~,! 2 Iii tas.

7 bolme:5, de rosa

'VariiiElcicIrlili :2

, B ITIfIryarilas- 19 ao~:s dB nmnzano

'V;alrilac.i chi 3 l.6, St:lmEan(()5.

88

de

I

s:

Al'Tegla.r ~L: . hermosas Ilores robw' i" r,ga:s ,mroouder.:J.'i sll:bclms cs una manera m:~m1yijHos3, de decor-at sll p3~(lit lene varias o~"d{)n,,:. F~mj. el ramlllere qn hagirJi IUcL'f rncjot ! 'l rma de u pastel, al 19u~ 1 q~lC 10 . do m,is Itllis.e~1ncs de la pa~'re superior del pastel,

',.' eo,nilJllll:l;l n c ~rn 9;;>.1 p ::i~i3I Me E! I ra I si TIil,Iilii 00 [I Uf'lt!"S· 13~ reves, colotiirnol:a I~ ~i.::ron a l'iliS 12'.C[), Ag;rIDgue 011U. a las 3:ml. 8 tas 5:[10 y a 1a:s 9:00. ftt-grH!{lI/l I~IIDS '111il:5 '!)ill tes entre' los 1'8110s. @ril'il1ipalfls.. 2. CoICJij1.ilEl 1;?i5 Imas lCiJ!I1KI SB' rn!R~"ml-

1

2;

11 .. T reca uno ITnea qbm: 89 (iLJMl en ~rll'!9 ~l3reJ8 cBs ilqiJlerd3 E dEU1ifha~ AIJ"'~gue 111 '"; se[JJml@lI~, do loa mitadl '1 large de ~a; ,un'as, 5d~TJla i'KIo el SI1:n' do ck!: lIas CUMil!;, -r.:I(:S !8lLos tor-til:) 1'1 liiI miSIliB t'hr.ectit)flI 1li3~G tampl F.Ulr, ,2. Co 11j(l~le las flllJTes como se mueotra,

ClIi clt-gmlt~ r.amt1l.rn de ~tfj'N;JNl l'~l"11'14'~·t~ til! mtuJ~T~' iramt)£(1 £'1 'mm.:1ftjr. JI tjlJ.td4 bj~lt, ('11 f'ilFtf:l'r-~ rt\I: I'I1n!lUlo,T~f. (A.iliI' "/Midflrrf,;i~t;. ,1~ti:li2i1ntl().

brtNJ~ lla""val. IU'g4 (; 1JJ1.l'chiJ' en 'liN.'£'/. ,CQ'n'1JJi1:l.~ciO~1, de' tI'JJ,' inljrJ tw.tiJ~.tiI am l m .. !~6},r';'ifJ lim.fh.l, )' !i.J,~I1~·r5 r:itl r~,U111Z:fUl~' m f~l~ r:!Omb.tmHitj_~'lr tlt. lm.ri'r.J:fi btd1 J rt#il. (:y~m 6i 11 lHui~1 .1. ab1.(!

tHI PH;] ti"-l ".tI" r. d n« t npll d;e

~"- J j x·! .pll{(. I!£criba- ~I 1/lffl.ucge, ilnJ k. (/J1Jfll , ... " Tr~i':l:~ r~;Jkt~ ,d~ j1or.n ,f/,;' M'~ ~,jqi/.b,UJj t"O U la' dlu'li 3 y !ut}r:tf1 tm fi~.rr;ij, ... ;g1'~U 1m) ~ ~J1I J'lh ro'n.d!J1ul>(iuH d'{l f~!'dc~ ,riu:&m l f)ffne Kdl Iton 111' d/~~/Il '67, G'liU_'C "01J ,~~ii iMb'l'J ridAs lfJ'N ,l"l

,du (J 21 tltt"tdf!tt" I' drllfJt ,btJ'rd~

1

,. flEe UrI 1;2.110 pr"nc.ip;31 ~llll "!Ss'llBril!2Ca ~ una "S· alliJ!,ms ala tga dfil. A·~re·WJa nall~ OOi1rJS mpmnrn~e:s.. 2~ L{]!t!qldi!!:~!j, flDfes, GJlJi1I\G !!lEt mUEl.5i ra,

'1,

,2

,. Ccrnianre CWl .[1 e:t:qulne y l3'iKS un t131lo h0c .. a ,illf11ba, triiit:!J un '~1lo :s.ac;undii nn (~ 'iW Cltlire en la d:1~ItJn O,.mtls'till, 'RegrB~ ~I 1~ EI!i£jbllna y 1THi. un 'talliJ ~ d~ag.c:.-t:al, hi!lciit: e1 lool!l Dp.J$.t0 tlsJ Jga~1: rBpilU V tT~Ir::~ un ta 110 sacliJnCi!I'fio qbfll sa e~~j re en ~ 'IIiFSI,;Citw. I[]pl,Jm~rn-A..gl!e[lbie !illl'Otl; iiI~S. CElrtl1l!l para lEGu hbrar el i1Iifllilll!ltiS!, 2 .. ColO(joo las JlorE's 'cornl::l se ID'IP...s a

...........

[" __ . - -' - - '--. ::::,

. -wi-

G,1n ~ n.'['ucl,praci.nn! tu~ga: ch:~rQ,[j[i UJ(§: hct~un tl1t Celer fi ~O'W (nuj~; de eoJo~e,'i} para for~1I13r lo,s. biehos, .~~ .r~io N~1Ykbd, 'i.'i;;~rI,C KeMy y il.I!1J;;ti!anj-o.d,o. D~bil;~jl! ~}m1/~(!is! .Y

H rM_"aS con LI n ·~:;{lod,·W:dt~r.·" (mMmd G L" dee ,colo!; cOITIJ($tih~,e) Ilt.'!;i:'U. 'T~!l:Inbje]l eo fl :UJldci rad6F1.~ ~l,at~q. una (h~; las .!1ig~.i [;.jl'~~ flQ['~s P!1·f:l. eada p.~.ques~.ttJ ' l1ue .se i1I~t:.CSire;: 'FIi(l res ~I e prl m~Ve'!I';[l rosa 0 'ii.r],o~ !t'[3!S .Ct:! n Cot: nU',I:'Ii~

. amarillo ~ illlCn'l. tl.Mei SQS n IIT:::J,af,u.llo 11.rf.ll.6:n ~1i ninl:J rg~:ri l'3S

b~ :a!ilct.~. I Ofi cenrres ttmJi Ue ll L'l'li:!>IlI. co III br.; Ib-n,d fila. comesti bJ e amnrl I~, " Puede S~C~J!' !as. Bo\res ~i~n Eo rrnadores de UortS p~lLi'.n, q;la~, t~ng~n ~r!~. If:'"orma ·In,!l~. p!!]1i~,. TD"3(C lU'OI:1 hoJ 8J, de benin R"O~1j f:~n [a d,1[6YEL 6-7 subre un palha

. - "'jj t; ~ d

d,t"~ pttlern 'I sujeee 1,11 b f:!I~: ef'.! I1i nerun; ,- eoje SeC;"M' 11!["i un

bil Oil;] l.~i!! de espL~Jll.a_ C[d)'~, 0] n ,lin:It~:E1il las pantlu!C'".:5 ~tDl~ dJe ~~',fU"~·F.l, qLlJ[! q;o,r:.')tit::EJ: ESpO:n josas a:m verde OCI1!'I ~y. CQ,tOC[Ut" los: bidl ns ~ ~tr:J Sle-W[-e las Ho IICS •

..

,Co., ,~.ntij,d,p~d~ n. udl~~-a nde h-en1r!!, R~J. h a,~-a

60 rr'ittrgarir;;)s b'l; 'PI.~~~ (induy.e!l"lido lss RdkbDl'mIes por 5i ;],_~gt~!n;lL ;;JI! !"Q.I.'ll,pe) 'ri?Jn centres de PQnto en, a.m:~.r:U.lo bolton de Q~~O; .Ag]'e~lI1e Cake: Sp,arkl ~s;'. {hJi'111;i1Jl dJ:l~l CO'Iq:l'e.:;;(Jhl,e.., :;IJ~lmdl'~ru ~ lo~ ;!,::eJIJ'tHl!L Cuhra con bC!1tun Y' alise U11 ]:J:a.~~d [;lIJIfI!d ~l!to till:': 8 K 4: FH]:lg, en -az!!-d F"~l cI:a~:o,~ col!!u::r~n:' ~ohn_,: ~.r.lii3. :~i~ancba for[.r:!].da, de Pt4P~~ ilk:, ahirni nin de'l, misrno ramafio ,d,t,11 paste,I,; y dt'sp"!!J16s c.oJ~O(J,Uf:' sobre un ped.,es~aJ ~~g:~'.f.amC:"11te' m~, peq'uefitli t1 ue el p.a~teL Cen bt:tl~:n de ,Ul'l:lJ.lrrt'C!q u:i.Ll:a: I lliujlCti:: "~2, ,m.aF~Jr:ih1-S' en ca,da lndo (6 (:'1,1 el bo.rd€' ~pr::::dor -r 6 en. el ij.[~f~rioT) y lLiJn .g;r~po de () en I~. ,Pa.fit1:: superior ,dd lP8,St~::d.,

..

I

.. ...

I ".

Con ~u~ t:ici:paclo[l~ U'tilh;~[]{;I;q, h~ run .R,oyal •. ~ ~p1J.

60 crisanternes blancos, T~Hnbi~n. OO~'i ~JlIDidp~i:6,n,. So bre pa:pd per-gil rntn 0 .• h aga .2) JHiH res d~ ru.tt.~tedQ.r de ~ pft~lg. de d iame'tll'Jri MdHzando lJcl:utl. de. Co&tt[ 1-1]o,w ('Iii ~IJO d!: a.1'~Off-e-5)' dUI;;~ [do y la duy:.t 5'~ &t:.jt: secar, CtJ b moon ·be'~uJL y allse un :pas'r~~. rntkltHl~'O d.~, 8 I 4· ptdg; •. Trace 1.1 fIl mil) r1JdEU 1:0- d~· bl[!CJ1J.h sobre .d p.~ItC I con ·111 Clh:ry::a .~ 2~ Ii:QJ'c:lq I!;~i; los cdSllJ:lremfiJ,\ y .:;W1rSJtla hOj.~lS, verde iii lL~,glO coo '~ar duya 6'7.. SUJ~t,~ Ins, cri£l.fiJ'OenlOS en li[i~~ be rd es superior e hl~i]"i;or !l;)l;Hl :I~ du;v:;t 5 ~t- bClr[J.n d~ man ~~q 1I,~1J La, deJ~.llcl~ M p LL~.~d.a e ntre

" ~da:. uno, Suje~~' pun [Q~: die Cu,JIO r Flol\' con be CU.U1l.

Co n Dlrricipad6n" u r1U:;~.:lJl]Qlo ~ ~~M. Royall,. ~~a..ga ll J'0E0j Vi' Wr~3lfi.rus y 16 botenes cl~ rosa, ,~lt:, oolor rosa. ClIlbra 0011 b~l~un y LLIi;:;t', un p~llitd d~ ut)ri:l~D id.(i ]J):x_.3 pLllg. Trn~~ conchas hl ver~i das alrededcr de los ibtHd~ superior C

i nferior; ~g r~gye J'!I'LU '11 w;s :so:b re los. ku]us ,dt:l prui ~d. con la

d "P" 'I' II~. ~]. I

uya ji", , . !l)M(C:lo·,~e ,,~ rYS~1S Y (iI.1ll 1Ji!lJ'oo:r:te::i! U'I: ['!O:J;a en a pitL"lUt:'

~I!.]per;or d.d ?~'i[{:Jl i ag;regll.1le hnj.a;5 verde m US~I' c:'~n 'I ii~, duya, 167. E~ciJb~, el LuelU~tj,e con la d!.I"ya, .3 .

..

39

:Un :u'li.ticipac:ion, t'~I[Ul:z~nJo be:run Roya~, h~.gm 50 B,,)~~ cIt: prirnavem en amarille Hmon \iD~[ ora 'I i:'Q~ eon ,IUTO

[c plI.lLnco coklll ama Hlo limon. T~:r:nhi~'n h:~q 2:, Ilo s UIo'! m311lilcLn 0 coJi~Jr uul f'ed ron ,C'eJH::I'OiS de- pUln/t.o coler

,3 rna ri 110 ~ i mon, Cu', C~ n t~erii11 Y alise un pas rei redondo [dlt 6 ~ :1 pulg. Trace ~ej~dn de canas:ra (:Tii ~O!:S laJfi~ con una ,,'.u~<Kiim en 1''1: una du.y;rl 7 Y una cluya ~ ", Inrtod 'L7,Ca cuarre pallres [de I'ale[::t de a pu[g.. en ~~ pastel. TL"3re

tl> tId I ~I S de he'cpn con la, dll,'a ,.II WOk ··1 P Asm:eh

p~" ci II c l s Am'E::s; SO~F~ los mlu'lldcolo1l~' £lrcgu.Ec enredaderas con la dura JI y bui,li«, vdd~ :KeLly 1001' ~::l

cil'L'iya '67 .. tib,,~._ cnrnJon a~,~d~dor dell borde in e ior con la ~LLya 2-1. Celoq • .lc t~s gl.obos ruln:e pallros; sujete h~~ I~o,[~~'j; eon b ·f1i n Ro,,,.. I, }r - race ho_j;ILS ~c;, [t l., dura (} 7 I Corte l pt:gLte una pxnC;::'1J.ftll de Fr::'~" 'l LW lple~h!.lS sob F~ d globo,.

40

C•· T' I II Ib_ III 'I

on 3J) !l lpaCIQ n. :1 a~ :g~u oOS, SU~~:3$:1 erras con

benln de Color FI.nw' (flujo de ro'lpr[~), eU ru ~t'i[ intense. ·~tZ~ re:J~ 'ilfoletal verde t Hy y ~m~:l?mo limo I, U '.U.;;'c'Ios eorradores, d. dlfCb'I,lo rnas gr.:illd.ltl! Iii. eE.tr~li<!! m~$ pt5qu1::])a r ~ .. s letras d.d yu,ego de ] ()] (,:0 I. t~ dor ,- de gallt! HI,~ die W~I[crJ para hueer parrunes scbre pa:pel L·llCcrn.dO~ i 3;~_ p~ez.afi ,2ij';lilO:ion~les IJlor si :algl[u:Ua • rornpe, '~ujele globOl.!j: Y 5 estrcllas .1 paJims d pa~ctj de ,8 pulg. IOO:r.1 Co~or Flow concenrtade; de]e secar .. C!.Ihra un Pi''lsl[,~I, o'llqda-do de 7)!; x 5~ coon bcnin .: 1 5e,j!o .• Agrtgue reseres COil ~~ duy, 21 pa,r:! cubrir ~,i'l [}'(. ne 5U,Pc,; 60 Ii tid pas Io!I y ilrl'ldedor tiel.

bo rd.'c-i nferiof" T race pm'llc):'! 0011 Iii dura ~ e::tlJ V\ -rde.,

. ioJJ ... ~rn" 1'l·:t.tI~ ro~o, r a:1!l1.ariUo $O~ re las !~:osc'rns, de ,l,a p:l!n~ snperle r del IJ'Mtd. I rured LrlCI bl!Si piesas e n pJ.UtO~

t: 13 '( .. d '~ de ~ri ' [~[mafr .}' Crt~ oquc;: 1M p-lieza~ ~Qb rante ,!jgbn el pasrel,

,.

,;L~/"",,[

',~:, ''P'''' 'y y.q..-- .' --

.. " BiRTHDAY

iDerechos

Zurdns

"""~ x- - _._-=-- .... "'" -_ ..• i:-_- __ - __ - __ -_ -_~--. -- --,-,--- . .-.~-.---.=-'._ - _ ......... .....,_'lIO .... ..... ~_ ... ' .... ~ ........ ""_ '" iii ......... -;;-_~ ... , __ .,_ ...... --:;;.;:..:...:_...,~::, ~_ '" Z~ • _.,., ...... .;' ... "'''''''!!'!! ... ,_,_ ... , .. , ...... iii, ... "; •.... _ .' .. 111 ... ,.. ..... "" ~_'"..,.,. .... ~ ... ,;o; ... __ -= __ .. __ '"': • ...,.,= ~.~.== ",.=.0-;;' Iii _l'iiliiii'"iiiT_b~'" ii __ L __ 1lIiI .. , ... ,.. _., __ .".""=.,. ....... .,.. ,.,._ .... "'" '" •.•

2
Hoja -4 Duya~ 4'1
~ II J J
I I, I I
~ '. II
• II '.
II III II
'. I, I
I I ~
II • II
II • :.
• I il
I I: ,. 'I)
•• II .'

!~

I

II II II I '~

I I ~;

. ' '"

,;

II III

.,

II II I ~ I I ~ I ,

'I

I

42

/» ~ln ~'I

Hoja 5-

de I la

e SIClon etalo

"~I'e!'a Id~ 3, De~~ll)s 1:2<00

P,eta I!~ Icelil!t~a I ~U)O (~:OO) I

" '" '"' , .. , _-_ -- ---- ,.."',., .,.""'""",,.. .. ."~-;..,,.. -.-~

H:ilera rille 5, petillos , ~OO '11'1 :.IlIO'I

La [base' d"e la lI'o!sa es '1i 'I,I'e:z V' 111. mas a,l~i!! 'ClUB' liiilabe:Ftu'ra Die la IItIrLlV,iI, d'eOO5tiil,

Hi~era de 1 IPita'os ~1lI111 01:001)

a< - - . __ . - _0- _, •• ,-,-,-. - -~- •••• ,_- -_,.,_- ---_ ••• ' ••• ----- ---,-- • - 0,0.- - - --'- - ----- ---.' •• .'. __ -'-- -,-,_,- - •• ,-, ••• ~~~ I...... - - - -' .... '. --,--,- ,_,- - -,-,-,- -- -- -,- - _.,.,. - -~.,~- -.~~ .... ,_, __ .. ,_,O _ •• , ,. .,., __ •••• __ • r~'.' .. ~ •• '.~" .-_~ ••••• ~.'.~~~

ur ,_

Patrones de tejido (ilf canasta .del pastel del Pr'Oyet/(J Final