titzen al dira teen jardueretan

?

12

Euskaraz diber
zure haurrak elkar

urtetik beherako haurrek euskaraz hitz egiten dute, euskaraz ikasten dute, baina...

en

euskera

de los clubes

?

Los menores de años hablan en euskera, estudian en euskera, pero...

12

Se divierten tus hij@s

en las actividades

¿

Eskatu jarduerok

euskarazdizu Zure haurrak eskertuko
Haurrek eskolan eta etxean baino denbora gehiago pasatzen dute kalean, kirolean, musikan, aisialdiko eskaintzetan, baina...

Solicita estas actividades en euskera
Tu hijo/a te lo agradecerá
Nuestros hijos e hijas pasan más tiempo jugando en la calle, practicando deportes, aprendiendo música o realizando actividades de ocio que en casa y en el colegio.

Nola jasotzen dituzte jarduerok?
Udalek 12 urtetik beherako haurrentzako eskolaz kanpoko jarduera guztiak euskaraz antolatzeko konpromiso hartua dugu. - Musika - Antzerkia - Irteerak - ... Ikastetxeek ere bai - Eskola kirola - Judoa - Dantza - ...
Nuestros colegios también - Deporte escolar - Judo - Danza - ...

Pero, ¿en qué idioma realizan estas actividades?
Los Ayuntamientos nos hemos comprometido a que todas las actividades extraescolares para menores de 12 años se desarrollen en euskera. - Música - Teatro - Excursiones - ...

Eta elkarteak ere ari dira euskararen erabilera handitzeko urratsak egiten

Y nuestras asociaciones también están dando pasos en esa dirección