aisialdia eus karaz aisialdia euskaraz euskaraz aisialdia aisialdia euskaraz euskaraz

E

re haurrak uskaraz dibertitzen al dira zu elkarteen jardueretan?

¿S

e divierten en euskera en las actividades de los clubes?

12

ia euskaraz euskaraz skaraz urtetik beherako haurrek eu euskaraz euskaraz hitz egiten dute, euskaraz ikasten dute, euskaraz baina... aisialdia

eus karaz aisialdia euskaraz aisialdia aisiald

L

n en euskera, os menores de 12 años habla estudian en euskera, pero...

F. Gurasoak1 OK.FH11 Mon Aug 17 09:28:10 2009

Página 1

F. Gurasoak1 OK.FH11 Mon Aug 17 09:28:10 2009

Página 2

E
H U

skatu jarduerok

Zure haurrak behar du

ES
uskaraz

olicita estas actividades en

Tu hijo/a lo necesita

E

uskera

aurrek eskolan eta etxean baino denbora gehiago pasatzen dute kalean, kirolean, musikan, aisialdiko eskaintzetan, baina...

N

Nola jasotzen dituzte jarduerok?

uestros hijos e hijas pasan más tiempo jugando en la calle, practicando deportes, aprendiendo música o realizando actividades de ocio que en casa y en el colegio. eus ais ialdia

dalek 12 urtetik beherako haurrentzako eskolaz kanpoko jarduera guztiak euskaraz antolatzeko konpromiso hartua dute, Musika Antzerkia .... Ikastetxeek ere bai Eskola kirola Judoa Dantza ..... Elkarteak ere ari dira euskararanzko urratsak egiten

N

Pero, ¿en qué idioma realizan euskaraz aisialdia estas actividades?aisialdia euskaraz

ais

karaz

ialdia

euskaraz aisialdia euskaraz

uestros Ayuntamientos se han comprometido a que todas las actividades extraescolares para menores de 12 años se organicen en euskera, Música Teatro .... Nuestros colegios también Deporte escolar Judo Danza … Y nuestras asociaciones también están dando pasos en esa dirección