Está en la página 1de 2

re elkartean?

uskaraz dibertitzen al dira zu


E
euskaraz
aisialdia e divierten en euskera en vuestro club?
euskarazaisialdia
euskaraz aisialdia
aisialdia euskaraz
¿S
skaraz
urtetik beherako haurrek eu
hitz egiten dute, euskaraz ikasten dute,
baina... aisialdia
euskaraz
aisialdia
n en euskera,
os menores de 12 años habla euskaraz

12 estudian en euskera,
pero...
ais iald ia
euskaraz
L aisialdia
Página 1 F. Elkarteak OK.FH11 Mon Aug 17 09:42:21 2009
F. Elkarteak OK.FH11 Mon Aug 17 09:42:21 2009 Página 2

E skaini zuen jarduerak E uskaraz


P
H
rogramad vuestras actividades en uskera
aurrek eta
familiek, eskertuko dizuete.
L Los niños y niñas y sus familias
os lo agradecerán

O arsoaldeko udalek 12 urtetik beherakoentzako


kirol eta aisialdi jarduerak euskaraz egiteko
L os Ayuntamientos de Oarsoaldea han acordado
ofrecer en euskera las actividades extraescolares
konpromisoa hartu dute dirigidas a menores de 12 años

Euskaraz diberti daitezen. Para que se diviertan en euskera.


Denbora librean eta aisialdian ere hizkuntza bera hitz egin dezaten. Para que en todos los ámbitos hablen su idioma.

Udalen konpromisoa El compromiso de los Ayuntamientos


Errenteria, Lezo, Oiartzun eta Pasaiako udalek erabaki dute Los Ayuntamientos de Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia han decidido
musika, kirola, tailerrak eta 12 urtetik beherakoentzako ofertar en euskera la música, el deporte, los talleres y
antolatzen dituzten ekintza guztiak euskaraz egitea. todas las actividades a los menores de 12 años.

G aur euskaraz eskaintzen dira dagoeneko


udalek antolatzen dituztenak
A ctualmente, todas las actividades que
programan los Ayuntamientos son
en euskera
- Música
- Musika - Teatro
- Antzerkia - Manualidades
- Eskulanak _...
-.... También las actividades que organizan
los colegios
Eta Ikastetxeek antolatzen dituztenak - Deporte escolar
- Eskola kirola - Danza
- Dantza - Manualidades
- Eskulanak -....

Y
-....

E skaintza osatzeko, gero eta gehiago dira


zentzu horretan urratsak egiten ari
diren elkarteak.
, como complemento de esta oferta,
cada vez son más las asociaciones
que están avanzando en esa dirección.

Los Ayuntamientos os ayudarán a


Urrats horiek egiteko laguntza eskainiko dar esos pasos.
dizuete udalek.

Elkarteei laguntza Apoyo y ayuda a las asociaciones y clubes


12 urtetik beherakoentzako jarduerak antolatzen dituzten elkarteei, Este compromiso implica a las asociaciones, clubes y todas las
klubei eta entitate guztiei eragiten die konpromisoak. Bi urteko entidades que ofrezcan actividades para menores de 12 años.
epean Oarsoaldeko haur guztiek ekintza guztiak euskaraz egitea Los Ayuntamientos apoyarán y ofrecerán su ayuda a estas entidades
da helburua, eta, horretarako, udalen laguntza jasoko dute para que en dos años podamos alcanzar el objetivo de que los niños
elkarteek. Elkarrekin planifikatuko dute egin beharreko bidea. y niñas de Oarsoaldea cuenten con todas las actividades en euskera.