re elkartean?

uskaraz dibertitzen al dira zu
e divierten en euskera en vuestro club?

euskaraz aisialdia euskarazaisialdia euskaraz aisialdia aisialdia euskaraz

E ¿S

12

skaraz urtetik beherako haurrek eu hitz egiten dute, euskaraz ikasten dute, baina...

L

n en euskera, os menores de 12 años habla euskaraz estudian en euskera, aisialdia pero... euskaraz
aisialdia

aisialdia euskaraz aisialdia

F. Elkarteak OK.FH11 Mon Aug 17 09:42:21 2009

Página 1

F. Elkarteak OK.FH11 Mon Aug 17 09:42:21 2009

Página 2

E

skaini zuen jarduerak

O

H

aurrek eta familiek, eskertuko dizuete.

E

uskaraz

P

rogramad vuestras actividades en

arsoaldeko udalek 12 urtetik beherakoentzako kirol eta aisialdi jarduerak euskaraz egiteko konpromisoa hartu dute

L

L

uskera

Los niños y niñas y sus familias os lo agradecerán

os Ayuntamientos de Oarsoaldea han acordado ofrecer en euskera las actividades extraescolares dirigidas a menores de 12 años

Euskaraz diberti daitezen. Denbora librean eta aisialdian ere hizkuntza bera hitz egin dezaten. Udalen konpromisoa Errenteria, Lezo, Oiartzun eta Pasaiako udalek erabaki dute musika, kirola, tailerrak eta 12 urtetik beherakoentzako antolatzen dituzten ekintza guztiak euskaraz egitea.

Para que se diviertan en euskera. Para que en todos los ámbitos hablen su idioma. El compromiso de los Ayuntamientos Los Ayuntamientos de Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia han decidido ofertar en euskera la música, el deporte, los talleres y todas las actividades a los menores de 12 años.

G

aur euskaraz eskaintzen dira dagoeneko udalek antolatzen dituztenak

A

ctualmente, todas las actividades que programan los Ayuntamientos son en euskera

- Musika - Antzerkia - Eskulanak -....

- Música - Teatro - Manualidades _... También las actividades que organizan los colegios - Deporte escolar - Danza - Manualidades -....

Eta Ikastetxeek antolatzen dituztenak
- Eskola kirola - Dantza - Eskulanak -....

E

skaintza osatzeko, gero eta gehiago dira zentzu horretan urratsak egiten ari diren elkarteak. Urrats horiek egiteko laguntza eskainiko dizuete udalek.

Y

, como complemento de esta oferta, cada vez son más las asociaciones que están avanzando en esa dirección. Los Ayuntamientos os ayudarán a dar esos pasos.

Elkarteei laguntza 12 urtetik beherakoentzako jarduerak antolatzen dituzten elkarteei, klubei eta entitate guztiei eragiten die konpromisoak. Bi urteko epean Oarsoaldeko haur guztiek ekintza guztiak euskaraz egitea da helburua, eta, horretarako, udalen laguntza jasoko dute elkarteek. Elkarrekin planifikatuko dute egin beharreko bidea.

Apoyo y ayuda a las asociaciones y clubes Este compromiso implica a las asociaciones, clubes y todas las entidades que ofrezcan actividades para menores de 12 años. Los Ayuntamientos apoyarán y ofrecerán su ayuda a estas entidades para que en dos años podamos alcanzar el objetivo de que los niños y niñas de Oarsoaldea cuenten con todas las actividades en euskera.