Está en la página 1de 24

Junts decidim, tots avancem

!!
ta
Vo

PROGRAMA ELECTORAL
2011
AR A , L LU Ï SA ! ! !

Confiança i compromís.

Demanem confiança per portar endavant un programa que


s’ajusta a la realitat i oferim un compromís actiu amb els veïns. És el
moment de fomentar una ciutadania activa que faça saber les seues
necessitats. Així podrem escoltar al poble i donar solucions.

La situació econòmica en la nostra comunitat, i en particular la


de l’Ajuntament de Benigànim, és molt roïna. El govern del PP ha fet
una mala gestió i deixa un poble endeutat. Esta situació no permetrà
fer grans projectes al futur govern municipal.

Els nostre gran projecte és fer una bona gestió, àgil i


eficaç, a més de moderna, efectiva i transparent. Prioritzarem el
desenvolupament econòmic sostenible, mantindrem i millorarem els
serveis per a tots, sense augmentar els impostos municipals, sinó fent
una millor gestió dels recursos i un AJUNTAMENT EFICIENT.

JUNTS DECIDIM, TOTS AVANCEM.

2 Disseny i maquetació: Alabastre Maig 2011


GESTIÓ MUNICIPAL I POLITICA FISCAL

•Gestió òptima i eficaç dels ingressos municipals, per simplificar i dotar d’equitat
social al sistema fiscal municipal (p. ex. Exempcions i bonificacions per a col•lectius,
empreses , autònoms…)

•Reorganitzar els serveis municipals, per optimitzar la faena dels treballadors de


l’Ajuntament.

•Simplificar i agilitzar els tràmits administratius per als ciutadans. Implantació de


l’administració electrònica. Punt d’Informació accessible. Clara retolació i accés als
serveis municipals.

•Compromís per donar una resposta ràpida a les peticions dels veïns del poble.

•Transparència i informació, publicació d’una memòria econòmica anual.


Per una gest
fàcil, àgil,
i
transparent
eficaç.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Un Ajuntament al servei de tots els veïns.


Volem potenciar la participació per saber les
necessitats.

•Fomentar la ciutadania activa amb


xerrades, foros...

•Potenciar la creació de consells de barris.

•Crear una xarxa de voluntariat.

3
OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

En un moment com l’actual, de greu crisi econòmica, la prioritat ha de ser


l’ocupació, volem procurar polítiques que faciliten la creació de riquesa i ocupació
per tal de generar seguretat i benestar:

EMPRESA: Crear un registre d’empreses locals amb l’objectiu que les obres,
serveis i subministres siguen realitzats per empreses del nostre poble per tal que
siguen més competitives i creen ocupació.

COMERÇ: Potenciar i defensar el comerç de Benigànim, per tal d’afavorir la


dinamització i la vitalitat del poble. El comerç dóna vida als carrers de Benigànim.

TURISME: Potenciar el desenvolupament d’una oferta turística de qualitat, fent ús


de les noves tecnologies, en la seua promoció i expansió.

INDÚSTRIA: Millorar les xarxes de comunicació dels polígons industrials, adequant-


los a les necessitats actuals i, sobretot, de futur: connexions telemàtiques i
connexions físiques.

Agricultura: Potenciar l’acció de les cooperatives i associacions agràries,


fonamentals en la conservació mediambiental.

INVERSIÓ: Procurar l’adquisició de terrenys en llocs emblemàtics i d´alt potencial


social i mediambiental on poder desenvolupar projectes realistes que comporten
benestar social, mediambiental i econòmic a la població: Aula de la Natura, Parc
d’Aventura, Tallers d’ocupació,…. Conservació i millora de les instal•lacions que usen
els ciutadans.

Formació i Foment
ent
desenvolupam i creació
van junts. d’empreses.
4
PROJECTE SOCIAL
Volem impulsar una societat de progrés, tolerant i solidària que ajude els veïns a
tindre consciència dels seus drets i a proporcionar-los recursos per aconseguir-los.

•Fomentar i potenciar els recursos socials del municipi.

•Eliminar barreres arquitectòniques en els accessos a edificis públics.

•Treballar en els diferents grups socials i d’edat. Potenciar les visites i viatges
institucionals.

•Promoure i facilitar la creació d’una Residència.

•Fomentar la participació de la gent major en el medi físic i les diverses activitats


culturals, esportives…Crear el Parc de la gent major.

•Facilitar l’accés a serveis públics a la gent més desfavorida.

•Col•laborar amb els centres educatius per la problemàtica del món juvenil (absentisme,
prevenció…).

Fomentar els
ls
serveis socia
existents.

5
PROJECTE CULTURAL
•Millorar la programació cultural anual i coordinar-la amb els col•lectius.

•Crear una comissió que controle i supervise les subvencions, de la qual podran
formar part les associacions. Coordinar una programació anual d’actes.

•Ampliar l’oferta de cursos nacionals i internacionals, i concerts de música


demanant la participació de les bandes.

•Elaborar una Programació per a l’Auditori on tinguen prioritat les associacions,


bandes i col.lectius locals.

•Reprendre la campanya de Teatre Escolar.

•Acollir festivals internacionals com la Mostra de Titelles de la Vall d’Albaida.

•En la Biblioteca, fomentar l’adquisició de fons bibliogràfics i potenciar les


campanyes d’Animació Lectora col•laborant amb els centres educatius. Ampliar
l’horari en èpoques d’exàmens.

•Tallers d’aprenentatge d’artesania popular que fomenten tradicions com


l’espardenya i arrop.

cés
Fomentar l’ac
a les noves
tecnologies.

6
les
Potenciar totes
tives.
activitats espor

PROJECTE ESPORTIU

•Potenciar totes les activitats esportives, millorar els serveis i l’atenció a les persones.

•Aconseguir el màxim rendiment a l’Escola de Futbol.

•Cuidar els nostres esportistes perquè no deixen de jugar després de ser juvenils fent-
los participar al primer equip i crear un Benigànim B.

•Col•laboració directa i participativa amb el CEL (Consell Esportiu Local) i que siga
aquest organisme el que regule les subvencions.

•Potenciar la piscina municipal sobre tot en la temporada d’hivern.

•Reactivar les lligues locals i campionats d’estiu.

•Fomentar totes les escoles base i els valors de l’esport des de menuts.

•Regular l’ús i els preus de l’accés als espais esportius públics. Facilitar la reserva de
les instal•lacions via internet.

7
PROJECTE EDUCATIU
•Recolzar les propostes per una educació de qualitat.

•Establir una relació directa amb els centres educatius i associacions de mares i
pares de l’Institut Les Foies, CEIP Beata Inés i Milagrosa.

•Orientar els joves estudiants cap als estudis superiors (Graus i Mòduls de
Formació Professional). Fer reunions informatives en les quals participen joves
universitaris que puguen informar de la seua experiència.

•Col•laborar amb l’Escola d’Adults per millorar l’oferta formativa.

•Escolarització/formació d’Escoleta Municipal de 0 a 3 anys.

•Consolidar l’Escola de Nadal i Pasqua per a contribuir a la conciliació de la vida


laboral i familiar.

•Ampliar l’oferta de tallers i cursos amb continuïtat els dissabtes.

8
ins
Arreglar cam
i carrers.

PROJECTE MEDIAMBIENTAL
•Adequació de fonts i espais naturals per poder gaudir de dies de camp.

•Manteniment i millora dels camins durant tot l’any.

•Fer un pla de sostenibilitat i residus. Facilitant i millorant els punts de reciclatge


dins del casc urbà.

•Millorar la qualitat del medi que ens envolta fent un estudi sobre les diferents
formes de contaminació: ambiental, electromagnètica (antenes telefonia), soroll...

•Preservar el patrimoni natural.

•Millorar les hores d’enllumenat públic per intentar fer-lo més eficient.

•Estudiar la viabilitat d’un carril bici que connecte alguns dels punts més importants
del poble com és l’institut, els parcs...

9
PROMOCIÓ TURÍSTICA.
•Consolidar Benigànim com a Municipi Turístic.

•Fomentar l’artesania i gastronomia local.

•Incentivar el turisme en festes.

•Potenciar el senderisme amb la recuperació i manteniment de sendes verdes i


tradicionals.

•Millorar els nostres espais naturals.

Fomentar les
ri.
festes de bar

FESTES

•Proposar la creació d’una Comissió de Festes formada pels Festers del Crist i la
Junta Central de Moros i Cristians.

•Millorar i mantenir periòdicament el local dels festers.

•Orientació als festers per tal que gestionen els seus recursos.

•Col•laborar I fomentar les festes de barri: festa de El Xop (Mare de Déu dels
Desemparats) , C/ Xàtiva (Mare de Déu de les Neus) , la Creueta, C/ Aurora, C/ Ànimes
( Mare de Déu del Carme)...

•Potenciar i fomentar la participació en les festes nadalenques (dia del pare Noel, dia
del patge, cavalcada de Reis, concurs de Betlems ....)

10
ACTUACIONS IMMEDIATES

• Crear un registre d’empreses per fomentar l’ocupació.

• Gestió, eficàcia i transparència en les arques municipals.

• Cuidar l’esport i fer partíceps als esportistes locals.

• Arreglar camins i carrers.

• Fomentar les nostres Festes.

• Promocionar i cuidar tots els barris.

• Ampliació de l’horari i millora del servici del cementeri.

• Fomentar els serveis socials existents.

• Comptar amb tots els col•lectius i associacions.

• Promocionar les escoles bases esportives i els seus valors.

• Millorar el servei d’expedició del “DNI”

11
1 2 3

Lluïsa Gallego Vila Mª Amparo Canals Cristóbal Barceló


Senabre Martinez

7 8 9

Rosa Ribes Gomar Immaculada Pla Verónica Estornell


Picó Palomares

13 14 15

Concepción Mª José Pastor Rubén Gomar


Serrano Cuquerella García Morant

19

Ara Lluïsa !!
Jordi Pascual Ortiz

12
4 5 6

Juan Carlos Sanz José Ramón Carlos Guerrero


Alabort Moscardó Vañó Martinez

10 11 12

Rubén Almiñana Armando Benavent José Llopis Pla


Tudela Llopis

16 17 18

Fàtima Freije Jesús Bartolomé Carmen Lloret


Rueda Rillo Vilar Senabre

Units per Benigànim !!


13
ACTUACIONES INMEDIATAS

• Crear un registro de empresas para fomentar el empleo.

• Gestión, eficacia y transparencia en las arcas municipales.

• Cuidar el deporte y hacer partícipes a los deportistas locales.

• Arreglar caminos y calles.

• Fomentar nuestras Fiestas.

• Promocionar y cuidar todos los barrios.

• Ampliación del horario y mejora del servicio del cementerio.

• Fomentar los servicios sociales existentes.

• Contar con todos los colectivos y asociaciones.

• Promocionar las escuelas bases deportivas y sus valores.

• Mejorar el servicio de expedición del “DNI”

11
PROMOCIÓN TURÍSTICA.

• Consolidar Benigànim como Municipio Turístico.

• Fomentar la artesanía y gastronomía local.

• Incentivar el turismo en fiestas.

• Potenciar el senderismo con la recuperación y mantenimiento de senderos verdes


y tradicionales.

• Mejorar nuestros espacios naturales.

Fomentar las
rrio.
fiestas de ba

FIESTAS
• Proponer la creación de una Comisión de Fiestas formada por los Festeros del
Cristo y la Junta Central de Moros y Cristianos.

• Mejorar y mantener periódicamente el local de los festeros.

• Orientación a los festeros para que gestionen sus recursos.

• Colaborar y fomentar las fiestas de barrio: fiesta de El Xop (Virgen de los


Desamparados), C / Xàtiva (Virgen de las Nieves), la Creueta, C / Aurora, C / Almas
(Virgen del Carmen) ...

• Potenciar y fomentar la participación en las fiestas navideñas (día del papa Noel,
día del paje, cabalgata de Reyes, concurso de Belenes ....)

10
Arreglar
caminos y
calles.

PROYECTO MEDIOAMBIENTAL

• Adecuación de fuentes y espacios naturales para poder disfrutar de días de campo.

• Mantenimiento y mejora de los caminos durante todo el año.

• Hacer un plan de sostenibilidad y residuos. Facilitando y mejorando los puntos de


reciclaje dentro del casco urbano.

• Mejorar la calidad del medio que nos rodea haciendo un estudio sobre las diferentes
formas de contaminación: ambiental, electromagnética (antenas telefonía), ruido ...

• Preservar el patrimonio natural.

• Mejorar las horas de alumbrado público para intentar hacerlo más eficiente.

• Estudiar la viabilidad de un carril bici que conecte algunos de los puntos más
importantes del pueblo como es el instituto, los parques ...

9
PROYECTO EDUCATIVO

• Apoyar las propuestas para una educación de calidad.

• Establecer una relación directa con los centros educativos y asociaciones de


madres y padres del Instituto Les Foies, CEIP Beata Inés y Milagrosa.

• Orientar a los jóvenes estudiantes hacia los estudios superiores (Grados y


Módulos de Formación Profesional). Hacer reuniones informativas en las que
participan jóvenes universitarios que puedan informar de su experiencia.

• Colaborar con la Escuela de Adultos para mejorar la oferta formativa.

• Escolarización / formación de Escoleta Municipal de 0 a 3 años.

• Consolidar la Escuela de Navidad y Pascua para contribuir a la conciliación de la


vida laboral y familiar.

• Ampliar la oferta de talleres y cursos con continuidad los sábados.

8
las
Potenciar todas
ct iv id a d e s d e po rtivas.
a

PROYECTO DEPORTIVO
• Potenciar todas las actividades deportivas, mejorar los servicios y la atención a las
personas.

• Conseguir el máximo rendimiento en la Escuela de Fútbol.

• Cuidar nuestros deportistas para que no dejen de jugar después de ser juveniles
haciéndolos participar en el primer equipo y crear un Benigànim B.

• Colaboración directa y participativa con el CEL (Consejo Deportivo Local) y que


sea este organismo el que regule las subvenciones.

• Potenciar la piscina municipal sobre todo en la temporada de invierno.

• Reactivar las ligas locales y campeonatos de verano.

• Fomentar todas las escuelas base y los valores del deporte desde pequeños.

• Regular el uso y los precios de acceso a los espacios deportivos públicos. Facilitar
la reserva de las instalaciones vía internet.

7
PROYECTO CULTURAL

• Mejorar la programación cultural anual y coordinarla con los colectivos.

• Crear una comisión que controle y supervise las subvenciones, de la que podrán
formar parte las asociaciones. Coordinar una programación anual de actos.

• Ampliar la oferta de cursos nacionales e internacionales, y conciertos de música


pidiendo la participación de las bandas.

• Elaborar una Programación para el Auditorio donde tengan prioridad las


asociaciones, bandas y colectivos locales.

• Retomar la campaña de Teatro Escolar.

• Acoger festivales internacionales como la Mostra de titelles de la Vall d’Albaida.

• En la Biblioteca, fomentar la adquisición de fondos bibliográficos y potenciar las


campañas de Animación Lectora colaborando con los centros educativos. Ampliar
el horario en épocas de exámenes.

• Talleres de aprendizaje de artesanía popular que fomentan tradiciones como la


alpargata y el arrope.

l
Aprovechar a
cursos
máximo los re
culturales.

6
PROYECTO SOCIAL
Queremos impulsar una sociedad de progreso, tolerante y solidaria que ayude
a los vecinos a tener conciencia de sus derechos y a proporcionarles recursos para
conseguirlos.
• Fomentar y potenciar los recursos sociales del municipio.

• Eliminar barreras arquitectónicas en los accesos a edificios públicos.

• Trabajar en los diferentes grupos sociales y de edad. Potenciar las visitas y viajes
institucionales.

• Promover y facilitar la creación de una Residencia.

• Fomentar la participación de la gente mayor en el medio físico y las diversas


actividades culturales, deportivas ... Crear el Parque de la gente mayor.

• Facilitar el acceso a servicios públicos a la gente más desfavorecida.

• Colaborar con los centros educativos para la problemática del mundo juvenil
(absentismo, prevención ...)

Fomentar s
los servicsio
sociale
existentes.

5
EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

En un momento como el actual, de grave crisis económica, la prioridad debe


ser el empleo, queremos procurar políticas que facilitan la creación de riqueza y
empleo para generar seguridad y bienestar:

EMPRESA: Crear un registro de empresas locales con el objetivo de que las obras,
servicios y suministros sean realizados por empresas de nuestro pueblo para que
sean más competitivas y creen empleo.

COMERCIO: Potenciar y defender el comercio de Benigànim, para favorecer la


dinamización y la vitalidad del pueblo. El comercio da vida a las calles de Benigànim.

TURISMO: Potenciar el desarrollo de una oferta turística de calidad, haciendo uso


de las nuevas tecnologías, en su promoción y expansión.

INDUSTRIA: Mejorar las redes de comunicación de los polígonos industriales,


adecuándolas a las necesidades actuales y sobretodo de futuro: conexiones
telemáticas y conexiones físicas.

AGRICULTURA: Potenciar la acción de las cooperativas y asociaciones agrarias,


fundamentales en la conservación medioambiental.

INVERSIÓN: Procurar la adquisición de terrenos en lugares emblemáticos y de alto


potencial social y medioambiental donde poder desarrollar proyectos realistas que
conlleven bienestar social, medioambiental y económico a la población: Aula de la
Naturaleza, Parque de Aventura, Talleres de empleo, .... Conservación y mejora de las
instalaciones que usan los ciudadanos.

Formación y Fomento y
desarrollo van creación de
juntos. empresas.
4
GESTIÓN MUNICIPAL Y POLITICA FISCAL

• Gestión óptima y eficaz de los ingresos municipales, para simplificar y dotar de


equidad social en el sistema fiscal municipal (p. ej. Exenciones y bonificaciones para
colectivos, empresas, autónomos ...)

• Reorganizar los servicios municipales, para optimizar el trabajo de los trabajadores


del Ayuntamiento.

• Simplificar y agilizar los trámites administrativos para los ciudadanos. Implantación


de la administración electrónica. Punto de Información accesible. Clara rotulación y
acceso a los servicios municipales.

• Compromiso para dar una respuesta rápida a las peticiones de los vecinos del
pueblo.
• Transparencia e información, publicación de una memoria económica anual.

ión
Por una gest
fácil, ágil,
ey
transparent
eficaz.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Un Ayuntamiento al servicio de todos los vecinos.
Queremos potenciar la participación para saber
las necesidades.

• Fomentar la ciudadanía activa con charlas,


foros ...

• Potenciar la creación de consejos de barrios.

• Crear una red de voluntariado.

3
R A , L LU Ï SA ! !
¡¡AHO

Confianza y compromiso.
Pedimos confianza para llevar adelante un programa que se
ajusta a la realidad y ofrecemos un compromiso activo con los vecinos.
Es el momento de fomentar una ciudadanía activa que haga saber sus
necesidades. Así podremos escuchar al pueblo y dar soluciones.

La situación económica en nuestra comunidad, y en particular la del


Ayuntamiento de Benigànim, es muy mala. El gobierno del PP ha hecho
una mala gestión y deja un pueblo endeudado. Esta situación no permitirá
hacer grandes proyectos en el futuro gobierno municipal.

Nuestro gran proyecto es hacer una buena gestión, ágil y eficaz,


además de moderna, efectiva y transparente. Priorizaremos el desarrollo
económico sostenible, mantendremos y mejoraremos los servicios para
todos, sin aumentar los impuestos municipales, sino haciendo una mejor
gestión de los recursos y un AYUNTAMIENTO EFICIENTE.

JUNTOS DECIDIMOS, TODOS AVANZAMOS.

2
Juntos decidimos, todos
avanzamos
!!
ota
¡¡V

PROGRAMA ELECTORAL
2011