Internet segura

Control parental
Claus per garantir un accés segur a dels menors a Internet
És un fet que tant els infants com els adolescents fan un consum intensiu d’Internet en el seu temps de lleure, desenvolupant grans habilitats en l’ús dels recursos online. És habitual que la majoria d’infants tinguin més coneixements sobre les eines interactives (joc digital, Internet, mòbils,...) que els seus propis pares. Tot i això, la capacitat d’autoprenentatge a Internet dels infants i adolescents no comporta un criteri sobre els riscos potencials del ús de la Xarxa. Pares, mares, tutors/es i educadors/es han d’exercir un control sobre l’ús que fan els menors d’Internet. La Xarxa és un reflex del món real, amb tots els seus beneficis i tots els seus riscos. De la mateixa manera que no deixarem que un nen petit creui sol la carretera sense supervisió, tampoc podem eludir la responsabilitat de supervisar els “cotxes” i els “semàfors” que els menors troben tot navegant per la Xarxa.

Estadístiques a tenir en compte
Segons la pàgina d’Internet Safe Families1, la pornografia és una indústria que genera grans beneficis econòmics amb una base molt forta a Internet. L’estadística reflecteix que 1 de cada 4 usuaris té exposició a imatges que es consideren inapropiades per als menors. Es calcula que 9 de cada 10 infants i adolescents d’entre 8 i 16 anys han vist pornografia a Internet mentre naveguen ja que moltes d’aquestes imatges es troben a cercadors i pàgines d’inici (Google, Yahoo,...) De la mateixa manera, 1 de cada 5 infants que utilitzen programes de comunicació (Xats, Messenger, Facebook, Twitter,...) han rebut algun tipus de proposta indecorosa. Tot i que no podem establir que en tots els casos l’accés a la pornografia es faci de forma accidental, és necessari que els pares o tutors hi intervinguin d’alguna manera. La preocupació pel contingut de les pàgines que els infants poden consultar a Internet ha comportat la creació de programes i recursos denominats de control parental. Aquests programes monitoritzen, en general, la connexió a a Internet en la cerca de continguts no aptes i tanquen el navegador si els troben.
Font gràfic: http://www.ine.es

1

http://www.safefamilies.org/ Biblioteca Can Mulà – c/Alsina, 1 (Parc de Can Mulà) – 08100 Mollet del Vallès Tel. 93 570 16 17 – a/e: b.mollet@diba.cat – www.molletvalles.cat – http://bibliotecamollet.blogspot.com

Alguns consells per a qualsevol usuari d’Internet
Internet és utilitzat a diari per milions de persones per a treballar, autoformar-se, informar-se, divertir-se o fer tràmits administratius que estalvien temps i desplaçaments de manera eficaç. Aquesta experiència pot ser del tot positiva si es tenen nocions clares sobre tots els aspectes de seguretat a tenir en compte, aquestes premisses les hem de compartir amb els menors.

 Si l’ordinador està a casa, és recomanable utilitzar la signatura electrònica i
identificació digital per a la seguretat de les aplicacions relacionades amb les dades personals, transaccions bancàries o fins i tot per a protegir alguns documents guardats al disc dur de l’ordinador.  Els sistemes operatius i programes de seguretat inclouen sistemes de rastreig d’errors que es poden solucionar si es comuniquen al fabricant.  És fonamental protegir la informació personal i no proporcionar-la si no es coneix amb seguretat a qui se li està donant.  S’ha d’utilitzar un antivirus i actualitzar-lo de manera regular, així com tenir activat un firewall.  Asegurar-se d’instal·lar correctament i de mantenir actualitzats tant el software del sistema operatiu com del navegador d’Internet.  Protegir les contrasenyes i no donar-les a conèixer a ningú.  Fer còpia de tots els arxius importants de l’ordinador. Els discs durs també s’avarien. La informació rellevant es pot guardar en discs externs o emmagatzemar en llocs segurs d’Internet.  Internet és un entorn en constant evolució: mantenir-se informat sobre les novetats i els nous riscos és necessari.

Alguns programes de control parental  Eines online gratuïtes
Barra control parental: Bloqueja pàgines amb continguts no aptes i totes les que volem bloquejar de forma personalitzada. http://www.barracontrolparental.com/es Amigo Control Parental: Grava tot el que es veu a la pantalla, els pares poden visionar totes les pàgines consultades i fins i tot veure el que han escrit els seus fills. http://amigo-control-parental.softonic.com/ Messenger Blocker: programa que pot controlar el temps i l’horari de connexió o que pot bloquejar-ne l’accés. Pot restringir l’accés a qualsevol servei de missatgeria ràpida. http://messenger-blocker.softonic.com/ Zip Zap: navegador d’ús familiar amb exhaustius controls parentals. http://zipzap.softonic.com/

 Eines contigudes al software
Windows Set Up Parental Control: Programa de Windows per configurar l’accés infantil a Internet. Cal anar al Panell de Control de l’ordinador i clicar a Comptes d’usuari i des d’allà seleccionar l’opció Control Parental.
Biblioteca Can Mulà – c/Alsina, 1 (Parc de Can Mulà) – 08100 Mollet del Vallès Tel. 93 570 16 17 – a/e: b.mollet@diba.cat – www.molletvalles.cat – http://bibliotecamollet.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful