Está en la página 1de 1

Cercle Català de Col·leccionisme

Seu social: C/ Vidal i Ribas, 23-25, 1r pis, despatx 5


Correspondència: Apartat de correus núm. 126
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
cerclecatcol@yahoo.es - http://cerclecatcol.blogspot.com
Membre Federació Catalana de Societats Filatèliques-Federación Española de Sociedades Filatélicas

SOL·LICITUD D’INGRÉS COM A SOCI/SÒCIA


(Solicitud de ingreso como socio/a)

Nom i cognoms (nombre y apellidos)

Adreça (dirección)

Codi postal + població (codigo postal+ población)

NIF/NIE / Data de naixement / Telèfon (NIF/NIE /Fecha de nacimiento / Teléfono)


- -
Correu electrònic (correo electrónico)

Què col·lecciona? Segells/monedes/altres (Qué colecciona? Sellos/monedas/otros)

QUOTA ANUAL 2022 (cuota anual 2019): 30 Euros


(nens i joves menors de 18 anys gratuïta / niños y jóvenes menores de 18 años gratuïta)

Data d’ingrés (fecha de ingreso) Aprovat per la Junta (aprobado por la Junta)

Signatura (firma) Segell del Cercle (sello del Cercle)