Está en la página 1de 5

Úvod:

Vítejte u Hezky česky. Jmenuji se Karolína a v tomto podcastu Vás naučím česká slovíčka
a vysvětlím pravidla české gramatiky.

Introducción:
Bienvenidos a Hezky česky. Me llamo Karolína y en este podcast voy a enseñarles
vocabulario checo y explicaré las reglas de gramática.

Ahoj všichni, jak se máte? Jedno z nejsložitějších témat v češtině je skloňování, a proto
jsem se rozhodla vytvořit sérii epizod, které vám pomohou porozumět. Skloňování je
složitý systém gramatických pravidel pro určování koncovek u podstatných jmen,
přídavných jmen, zájmen a čísel. Dnešní díl chci věnovat skloňování podstatných jmen
ženského rodu.

Hola todos, como están? Uno de los temas más complejos en checo es la declinación y por
eso decidí hacer una serie de episodios para ayudarles a entender mejor. La declinación es
un sistema complejo de modificaciones gramaticalmente determinadas de sustantivos,
adjetivos, pronombres y números. El episodio de hoy quiero dedicarlo a la declinación de
los sustantivos femeninos.

V popisu najdete přepis celé epizody, tak neváhejte a stáhněte si ho.

En la descripción encontrarán la transcripción de todo el episodio, así que no duden en


descargarla.

Podstatná jména se skloňují podle sedmi pádů. Na každý pád se můžeme zeptat dvěmi
otázkami. Za pomocí těchto otázek, zjistíme, podle kterého pádu vyskloňovat toto
podstatné jméno. Na první pád se ptáme „Kdo?” nebo “Co?"; druhý pád souvisí s otázkami:
„Bez koho?” nebo „Bez čeho?"; třetí případ „Komu?“ nebo „Čemu?"; čtvrtý pád se
používá, když někoho voláme nebo oslovujeme. Podstatné jméno se skloňuje podle šestého
pádu, pokud odpovídá na otázku: „O kom?“ nebo „O čem?". A podstatná jména v
posledním pádě odpovídají na otázky: „S kým?“ nebo „S čím?".

Los sustantivos se declinan según siete casos. Para cada caso de declinación, podemos
hacer dos preguntas. Con la ayuda de estas preguntas, averiguaremos cuál caso utilizar para
declinar este sustantivo. Para los sustantivos del primer caso preguntamos “Kdo? Co?” =
“¿Quién? ¿Qué?”; segundo caso está vinculado a las preguntas “Koho? Čeho?” = “¿Sin
quién? ¿Sin qué?”, tercer caso “Komu? Čemu?” = “¿A quién? ¿Para qué?”, cuarto caso se
da cuando alguien nombra o llama al sustantivo de la frase = “Oslovujeme, voláme”.
Nuestro sustantivo está declinado según el sexto caso si el sujeto responde a las preguntas:
“O kom? O čem?” = “¿Sobre quién? ¿Sobre qué?”. Y los sustantivos en el último caso
responden a las preguntas: S kým? S čím? = “¿Con quién? ¿Con qué?”.

Například ve větě: "Jmenuji se Karolína." zeptala jsme se: "Kdo se jmenuje?" a odpověděla
jsem „Karolína.“ Nejedná-li se o osobu, zeptáme se na podstatné jméno otázkou „Co?“
„Moje oblíbené ovoce jsou jahody." "Co je moje oblíbené ovoce?"„Moje oblíbené ovoce
jsou jahody.“
Por ejemplo en la frase: „Jmenuji se Karolína.” = "Mi nombre es Karolína.” preguntamos,
“Kdo se jmenuje?” = "¿Quién se llama?" y respondemos "Karolína". Si el sustantivo en la
oración no es vital, es decir, no es una persona, preguntaremos por el sustantivo con la
pregunta "¿Qué?" = ¿Co?. „Moje oblíbené ovoce je jahoda.” = "Mi fruta favorita son
fresas". “Co je moje oblíbené ovoce?” = "¿Qué es mi fruta favorita?" “Moje oblíbené ovoce
jsou jahody..” = "Mi fruta favorita son fresas".

1. Jmenuji se Karolína . Moje oblíbené ovoce jsou


nominativ Kdo? Co?
pád jahody.
2. Bez Karolíny nepojedu. Máme spoustu jahod.
genitiv Koho? Čeho?
pád

3.
dativ Komu? Čemu? Řekla jsem to Karolíně. K jahodám se jí jogurt.
pád

4. Koho? Co? (I see who?


akuzativ Já neznám Karolínu. Jahody jsou zdravé.
pád What?)

5. Oslovujeme, voláme Karolíno, pojď sem! Jahody, prodáváme


vokativ
pád (calling, naming) jahody.

6. O kom? O čem? (About Babička a maminka mluvili o Karolíně.


lokál
pád who? What?) Pohádka o Marušce a jahodách.

7. S kým? S čím? (With who? Půjdu do kina s Karolínou. Chci dezert s


instrumentál
pád What?) jahodami.

Je třeba ujasnit, že písmena d, h, ch, k, n, r, t jsou považována za „tvrdé“ souhlásky a č, ř, š,


ž, c, j, ď, ť a ň za „měkké“.

Hay que aclarar que las letras d, h, ch, k, n, r, t se consideran consonantes 'duras' y č, ř, š, ž,
c, j, ď, ť y ň se consideran 'suaves'.

Tvrdý vzor pro skloňování podstatných jmen ženského rodu s tvrdými koncovými
souhláskami je „ŽENA“. V jednotném čísle se skloňuje: Kdo? Co? “žena”, Bez koho? Bez
čeho? „ženy“, „Komu? Čemu?“ „ženě“ Koho? Co? “ženu“ Oslovujeme, voláme “ženo“ O
kom? O čem? „ženě“ S kým? S čím? „ženou“.

El patrón para declinar los sustantivos femeninos que terminan en consonantes duras es
„ŽENA“. = "MUJER". En singular, se declina de la siguiente manera: Kdo? Co? “žena”=
¿Quién? ¿Qué? "Mujer", Bez koho? Bez čeho? „ženy“¿Sin quién sin qué? "Mujer",
"„Komu? Čemu?“ „ženě“ ¿A quién?" ¿A qué? ” Mujer ” “ Koho? Co? “ženu“¿Veo a
quién? ¿Veo a qué? "Mujer" Oslovujeme, voláme “ženo“ Nombramos, llamamos "mujer"
O kom? O čem? „ženě ¿Sobre quién? ¿Acerca de qué? "Mujer" S kým? S čím? „ženou“
¿Con quién? ¿Con qué? "Mujer".
V množném čísle se skloňuje: Kdo? Co? “ženy”, Bez koho bez čeho? „žen“, „Komu?
Čemu?“ „ženám“ Koho? Co? “ženy“ Oslovujeme, voláme “ženy“ O kom? O čem?
„ženách“ S kým? S čím? „ženami“.

Este patrón en plural se declina: Kdo? Co? “ženy”,¿Quién? ¿Qué? "Mujeres", Bez koho bez
čeho? „žen“,¿Sin quién? Sin qué? "Mujeres", „Komu? Čemu?“ „ženám“ "¿A quién?" ¿A
qué? “Mujeres ” Koho? Co? “ženy“ “¿Veo a quién? ¿Veo a qué? "Mujeresr" Oslovujeme,
voláme “ženy“ Nombramos, llamamos "mujeres" O kom? O čem? „ženách“ ¿Sobre
quién? ¿Acerca de qué? "Mujeres" S kým? S čím? „ženami“ ¿Con quién? ¿Con qué?
"Mujeres".

Předměty a osoby končící tvrdou souhláskou se budou skloňovat podle vzoru „žena“.
Například: Mám jednu kočku – Kočka jako žena, Mám jednu co? Mám jednu kočku (ženu).

Los objetos y las personas que terminan en consonante dura se declinan de acuerdo con el
patrón "mujer" = „žena“. Por ejemplo: Mám jednu kočku = Tengo un gato - Kočka jako
žena Gato como mujer. Mám jednu co? Tengo un qué?, Mám jednu kočku (ženu) = Tengo
un gato (mujer).

Měkké vzory pro skloňování podstatných jmen ženského rodu s měkkými koncovkami je
„RŮŽE“, „PÍSEŇ“, a „KOST“.

Los patrones para la declinación de los sustantivos femeninos con terminaciones suaves son
„RŮŽE“= rosa, „PÍSEŇ“ = canción, y „KOST“ = hueso.

Tvrdý vzor Měkký vzor

Jednotné Pád nominative žena růže píseň kost


číslo Pád genitive ženy růže písně kosti
Pád dative ženě růži písni kosti
Pád akuzativ ženu růži píseň kost
Pád vokativ ženo růže písni kosti
Pád lokative ženě růži písni kosti
Pád Instrumentál ženou růží písní kostí
Množné Pád nominative ženy růže písně kosti
číslo Pád genitive žen růží písní kostí
Pád dative ženám růžím písním kostem
Pád akuzativ ženy růže písně kosti
Pád vokativ ženy růže písně kosti
Pád lokative ženách růžích písních kostech
Pád Instrumentál ženami růžemi písněmi kostmi

V přepisu a popisu této epizody Vám nechám odkazy k procvičování.

En la transcripción y descripción de este episodio les dejo ligas para practicar.


https://quizlet.com/598440129/sklonovani-podstatnych-jmen-rod-zensky-flash-cards/

Si quieren saber más sobre la cultura checa, visiten el canal Checomex en YouTube. En
este mismo canál van a encontrar video con el alfabeto checo y los números.
Pokud se vám tento podcast líbí a chcete mě podpořit, můžete tak učinit prostřednictvím
PayPal. Emailová adresa je karolinagarciova@gmail.com.

Si les gusta este podcast y quieren apoyarme, pueden hacerlo a través de PayPal. El correo
para hacer una donación es karolinagarciova@gmail.com.

To je pro dnešek vše. Přeji vám hezký den.

Eso es todo por el día de hoy. Espero que tengan bonito día.

También podría gustarte