Está en la página 1de 18

LITERATURA MEDIEVAL

CANTIGAS DE AMOR
SELECCIÓN DE TEXTOS

Sofia Rama
LITERATURA MEDIEVAL
CANTIGAS DE AMOR
SELECCIÓN DE TEXTOS

DON DINÍS (texto 1)


Proençaes soen mui ben trobar
e dizen eles que é con amor;
mais os que troban no tempo da frol
e non en outro sei eu ben que non
han tan gran coita no seu coraçon
qual m'eu por mia senhor vejo levar.

Pero que troban e saben loar


sas senhores o mais e o melhor
que eles poden, soo sabedor
que os que troban quand' a frol sazon
á, e non ante, se Deus mi perdon,
non han tal coita qual eu hei sen par.

Ca os que troban e que s'alegrar


van eno tempo que ten a color
a frol consigu', e, tanto que se for
aquel tempo, logu'en trobar razon
non an, non viven (en) qual perdiçon
oj'eu vivo, que pois m'á de matar.

_______

1. A información do autor foi tirada da Galipedia. Clicando sobre o nome accedese á mesma.
2. O texto respecta a grafía recollida na Wikisource Portuguesa. Trovadorismo. Clicando sobre o número accedese á fonte.

Sofia Rama
LITERATURA MEDIEVAL
CANTIGAS DE AMOR
SELECCIÓN DE TEXTOS

JOÁN AIRAS DE SANTIAGO (texto 2)

Vi eu donas, senhor, en cas d'el-rei


fremosas e que parecían ben,
e vi donzelas, muitas, u andei;
e, mia senhor, diréivos ua ren:
a mais fremosa de quantas eu vi,
long'estava de parecer assí

come vós. Eu muitas vezes provei


se acharía de tal parecer
algua dona, senhor, u andei,
e, mia senhor, querovos al dizer:
a máis fremosa de quantas eu vi,
long'estava de parecer assí

come vós. E, mia senhor, preguntei


por donas muitas, que oí loar
de parecer nas terras u andei;
e, mia senhor, pois mi as foron mostrar
a máis fremosa de quantas eu vi,
long'estava de parecer assí.

_______

1. A información do autor foi tirada da páxina Autores Galegos. Clicando sobre o nome accedese á mesma.
2. O texto respecta a grafía recollida na Antoloxíada Literatura Galega Medieval de Xosé Ramón Pena (1993).

Sofia Rama
LITERATURA MEDIEVAL
CANTIGAS DE AMOR
SELECCIÓN DE TEXTOS

PAI GOMES CHARINHO (texto 3)

Muitos dizen con gran coita d'amor


que querrían morrer, e que assí
perderían coitas; mais eu de mí
quero dizer verdad'a mia senhor:
quería-me lh-eu mui gran ben querer,
mais non quería por ela morrer,

como outros morreron; e, que prol ten?


Ca des que morrer non a veerei
nen bõo serviço nunca lhi farei.
Por end', a senhor que eu quero ben
quería-melh'eu mui gran ben querer,
mais non quería por ela morrer,

com'outros morreron no mundo ja,


que depois nunca poderon servir
as por que morreron, nen lhis pedir
ren. Por end', esta que m'estas coitas dá
quería-me-lh'eu mui gran ben querer,
mais non quería por ela morrer,

ca nunca lhi tan ben posso fazer


serviço morto, como se viver.

_______

1. A información do autor foi tirada da Galipedia. Clicando sobre o nome accedese á mesma.
2. O texto respecta a grafía recollida na Wikisource Portuguesa. Trovadorismo. Clicando sobre o número accedese á fonte.

Sofia Rama
LITERATURA MEDIEVAL
CANTIGAS DE AMOR
SELECCIÓN DE TEXTOS

JOÁN SOARES COELHO (texto 4)

Nunca coitas de tantas guisas vi


como me fazedes, senhor sofrer;
e non vos queredes de min doer
e, vel por Deus, doede-vos de mí!
Ca, senhor, moir', e vedes que mi avén:
se vos alguén mal quer, quero-lh'eu mal,
e quero mal quantos vos queren ben.

E os meus olhos, con que vos eu vi,


mal quer', e Deus que me vos fez veer,
e a morte que me leixa viver,
e mal o mundo por quant'i nací.
Ca, senhor, moir', e vedes que mi avén:
se vos alguén mal quer, quero-lh'eu mal,
e quero mal quantos vos queren ben.

A mia ventura quer'eu mui gran mal,


e quero mal ao meu coraçón,
e tod'aquesto, senhor, coitas son;
e quero mal Deus porque me non val.
Ca, senhor, moir', e vedes que mi avén:
se vos alguén mal quer, quero-lh'eu mal,
e quero mal quantos vos queren ben.

E tenho que faço dereit'e sén


en querer mal quen vos quer mal e ben.

_______

1. A información do autor foi tirada da Galipedia. Clicando sobre o nome accedese á mesma.
2. O texto respecta a grafía recollida na Wikisource Portuguesa. Trovadorismo. Clicando sobre o número accedese á fonte.

Sofia Rama
LITERATURA MEDIEVAL
CANTIGAS DE AMOR
SELECCIÓN DE TEXTOS

BERNAL DE BONAVAL (texto 5)

A dona que eu am’e tenho por senhor


amostrade-mi-a, Deus, se vos en prazer for,
senon dáde-mi a morte.

A que tenh’eu por lume destes olhos meus


e por que choran sempr’, amostrade-mi-a, Deus,
senon dáde-mi a morte.

Essa que vos fezestes melhor parecer


de quantas sei, ai Deus!, fezéde-mi-a veer,
senon dáde-mi a morte.

Ai Deus!, que mi-a fezestes mais ca min amar,


mostráde-mi-a u possa con ela falar,
senon dáde-mi a morte.

_______

1. A información do autor foi tirada da Galipedia. Clicando sobre o nome accedese á mesma.
2. O texto respecta a grafía recollida na Wikisource Portuguesa. Trovadorismo. Clicando sobre o número accedese á fonte.

Sofia Rama
LITERATURA MEDIEVAL
CANTIGAS DE AMOR
SELECCIÓN DE TEXTOS

DON DINÍS, REI DE PORTUGAL (texto 6)

Quer' eu en maneira de proençal


fazer agora un cantar d'amor,
e querrei muit'i loar mia senhor
a que prez nen fremosura non fal
nen bondade; e mais vos direi en:
tanto a fez Deus comprida de ben
que mais de todalas do mundo val.

Ca mia senhor quiso Deus fazer tal,


quando a fez, que a fez sabedor
de todo ben e de mui gran valor,
e, con tod'esto e mui comunal
ali u deve; er deulhi bon sen
e desi non lhi fez pouco de ben
quando non quis que lh'outra foss'igual.

Ca en mia senhor nunca Deus pos mal,


mas pos i prez e beldad'e loor
e falar mui ben e riir melhor
que outra molher; e desi é leal
muit',e por esto non sei oj'eu quen
possa compridamente no seu ben
falar, ca non á, tralo seu ben, al.

_______

1. A información do autor foi tirada da Galipedia. Clicando sobre o nome accedese á mesma.
2. O texto respecta a grafía recollida na Wikisource Portuguesa. Trovadorismo. Clicando sobre o número accedese á fonte.

Sofia Rama
LITERATURA MEDIEVAL
CANTIGAS DE AMOR
SELECCIÓN DE TEXTOS

DON DINÍS (texto 7)

Un tal home sei eu, ¡ai, ben talhada!,


que por vós ten a sa morte chegada.
Vede quen é e seed’en menbrada:
eu, mia dona.
Un tal home sei eu que preto sente
de si morte chegada certamente.
Vede quen é e vénhavos en mente:
eu, mia dona.
Un tal home sei eu, aquest’oíde,
que por vós morr’e volo en partide.
Vede quen é e non xe vos obride:
eu, mia dona.

_______

1. A información do autor foi tirada da Galipedia. Clicando sobre o nome accedese á mesma.
2. O texto respecta a grafía recollida na Antoloxíada Literatura Galega Medieval de Xosé Ramón Pena (1993).

Sofia Rama
LITERATURA MEDIEVAL
CANTIGAS DE AMOR
SELECCIÓN DE TEXTOS

DON DINIS (texto 8)

Senhor, en tan grave día


vos vi que non podería
máis; e por Santa María,
que vos fex tan mesurada,
doede-vos algún día
de mí, senhor ben talhada.

Pois sempre ha en vós mesura


e todo ben e cordura,
que Deus fez en vós feitura
qual non fez en molher nada,
doede-vos por mesura
de min, senhor ben talhada.

E por Deus, senhor, tomade


mesura por gran bondade
que vos el deu, e catade
qual vida vivo coitada,
e algún doo tomade
de min, senhor ben talhada.

_______

1. A información do autor foi tirada da Galipedia. Clicando sobre o nome accedese á mesma.
2. O texto respecta a grafía recollida na Wikisource Portuguesa. Trovadorismo. Clicando sobre o número accedese á fonte.

Sofia Rama
LITERATURA MEDIEVAL
CANTIGAS DE AMOR
SELECCIÓN DE TEXTOS

PERO DA PONTE (texto 9)

Se eu podesse desamar
a quen me sempre desamou,
e podess'algún mal buscar
a quen sempre mal buscou!
Assí me vingaría eu,
se eu podesse coita dar
a quen me sempre coita deu.

Mais sol non posso eu enganar


meu coraçón que m’enganou,
por quanto mi fez desejar
a quen me nunca desejou.
E por esto non dormio eu,
porque non poss'eu coita dar
a quen me sempre coita deu.

Mais rog'a Deus que desampar


a quen m'assí desamparou
vel que podess'eu destorvar
a quen me sempre destorvou.
E logo dormiria eu
se eu podesse coita dar
a quen me sempre coita deu.

_______

1. A información do autor foi tirada da Galipedia. Clicando sobre o nome accedese á mesma.
2. O texto respecta a grafía recollida na Wikisource Portuguesa. Trovadorismo. Clicando sobre o número accedese á fonte.

Sofia Rama
LITERATURA MEDIEVAL
CANTIGAS DE AMOR
SELECCIÓN DE TEXTOS

FERNANDO ESQUÍO (texto 10)

Amor, a ti me venh'ora queixar


de mia senhor, que te faz enviar
cada u dormio sempre m'espertar
e faz-me de gran coita sofredor.
Pois m'ela non quer veer nen falar,
que me queres, Amor?

Este queixume te venh'or dizer:


que me non queiras meu sono tolher
pola fremosa do bon parecer
que de matar home sempr'ha sabor.
Pois m'ela nẽún ben quiso fazer,
que me queres, Amor?

Amor, castiga-te desto, por én


que me non tolhas meu sono por quen
me quis matar e me teve en desden
e de mia morte será pecador.
Pois m'ela nunca quiso fazer ben,
que me queres, Amor?

Amor, castiga-te desto, por tal


que me non tolhas meu sono por qual
me non faz ben e sol me faz gran mal
e mi o fará, desto son julgador.
Poi-lo seu ben cedo coita mi val,
que me queres, Amor?

_______

1. A información do autor foi tirada da Galipedia. Clicando sobre o nome accedese á mesma.
2. O texto respecta a grafía recollida na Wikisource Portuguesa. Trovadorismo. Clicando sobre o número accedese á fonte.

Sofia Rama
LITERATURA MEDIEVAL
CANTIGAS DE AMOR
SELECCIÓN DE TEXTOS

JOHAN NUNEZ CAMANES (texto 11)


Non me queredes, mia senhor,
fazer bem, enquant’eu viver,
e pois eu por vos morto for
non mi o poderedes fazer,
ca on vi eu quem fezese
nunca bem se non podesse.

Podedes-vos nembrar ben leu


de min, que sofro muito mal
por vós, e digo-vo-l’ant’eu,
que pois me non faredes al;
ca on vi eu quem fezese
nunca bem se non podesse.

Podedes-vos nembrar de min


depois mia norte, sen al ren,
e, se eu faça boa fin,
non me faredes outro ben,
ca on vi eu quem fezese
nunca bem se non podesse.

Fazede-mi, e gracir-vo-l’ei,
Ben mentr’ando vivo, ca non
Mi o faredes, eu ben o sei,
Pois eu morrer, por tal razón:
ca on vi eu quem fezese
nunca bem se non podesse.

_______

1. A única información atopada para este autor limítase á páxina Usuarios multimania.es. Cantigas de amor.
2. O texto respecta a grafía recollida no manual de Lingua e Literatura Galega (1ºBacharelato) da Ed. Galaxia. (2008)

Sofia Rama
LITERATURA MEDIEVAL
CANTIGAS DE AMOR
SELECCIÓN DE TEXTOS

JOÁN MÉNDEZ DE BRITEIROS (texto 12)


Vistes tal cousa, senhor, que mi avén
cada que venho convosco falar?
Sol que vos vejo, logu'hei a cegar,
que sol non vej', e que vos venha ben,
pois mi assí cega vosso parecer,
se ceg'assí quantos vos van veer!

Cegu'eu de pran daquestes olhos meus,


que ren non vejo, par Deus, mia senhor;
atant'hei ja, de vos veer, sabor
que sol non vej', e que vos valha Deus,
pois mi assí cega vosso parecer,
se ceg'assí quantos vos van veer!

Vosso parecer faz a min entón,


senhor, cegar, tanto que venh'aquí
por vos veer, e logu'eu ceg'assí
que sol non vej', e que Deus vos perdón,
pois mi assí cega vosso parecer,
se ceg'assí quantos vos van veer!

E pois eu cego, Deus, que ha poder,


non ceg'assí quantos vos van veer!

_______

1. A información do autor foi tirada da Galipedia. Clicando sobre o nome accedese á mesma.
2. O texto respecta a grafía recollida na Wikisource Portuguesa. Trovadorismo. Clicando sobre o número accedese á fonte.

Sofia Rama
LITERATURA MEDIEVAL
CANTIGAS DE AMOR
SELECCIÓN DE TEXTOS

AIRAS NUNES (texto 13)


Amor faz a min amar tal senhor
que é máis fremosa de quantas sei,
e faz-m'alegr'e faz-me trobador,
cuidand'en ben sempr'; e máis vos direi:
faz-me viver en alegrança
e faz-me toda vía en ben cuidar.
Pois min Amor non quer leixar
e dá-m'esforc'e asperança,
mal venh'a quen se del desasperar.

Ca per Amor cuid'eu máis a valer,


e os que del desasperados son
nunca poderán nen ũu ben haver,
mais haver mal; e por esta razón
trob'eu e non per antolhança,
mais pero que sei mui lealment'amar.
Pois min Amor non quer leixar
e dá-m'esforc'e asperança,
mal venh'a quen se del desasperar.

Cousecen min os que amor non han


e non cousecen si, vedes que mal!,
ca trob'e canto por senhor, de pran,
que sobre quantas hoj'eu sei val
de beldad'e de ben falar,
e é cousida sen dultança.
Atal am'eu, e por seu quer'andar.
Pois min Amor non quer leixar
e dá-m'esforc'e asperança,
mal venh'a quen se del desasperar.

_______

1. A información do autor foi tirada da Galipedia. Clicando sobre o nome accedese á mesma.
2. O texto respecta a grafía recollida na Wikisource Portuguesa. Trovadorismo. Clicando sobre o número accedese á fonte.

Sofia Rama
LITERATURA MEDIEVAL
CANTIGAS DE AMOR
SELECCIÓN DE TEXTOS

AFONSO X (texto 14)

Pois que m’ei ora d’alongar


de mia senhor, que quero bem
e que me faz perder o sen,
quando m’ouver d’ela quitar,
direi, quando me lh’espedir:
de bon grado queria ir
logo e nunca mais viir.

Pois me tal coita faz sofrer


qual sempr’eu por ela sofrí,
des aquel día que a vi,
e non se quer de min doer,
atanto lhi direi por en,
moir’eu e moiro por alguén
e nunca vos direi máis en.

E ja eu nunca veerei
prazer con estes olhos meus,
des quando a non ver, par Deus,
e con coita que averei,
chorando lhi direi assí:
moir’eu porque non vej’aquí
a dona que por meu mal vi.

_______

1. A información do autor foi tirada da Galipedia. Clicando sobre o nome accedese á mesma.
2. O texto respecta a grafía recollida no manual de Literatura Galega da Ed. Xerais. (1991)

Sofia Rama
LITERATURA MEDIEVAL
CANTIGAS DE AMOR
SELECCIÓN DE TEXTOS

AIRAS NUNES (texto 15)

Que muito m’eu pago d’este verao


Por estes ramos e por estas flores,
E polas aves que cantan d’amores,
Porque ando i led’e sem cuidado ;
E assi faz tod’omem namorado:
Sempre i anda led’e mui louçao.

Cand’eu passo per alguas ribeiras,


So boas arvores, per boos prados,
Se cantam i passaros namorados
Logu’eu com amores i vou cantando,
e logu’ali d’amores veu trobando
E faço cantares em mil maneiras.

Ei eu gram viço e grand’alegria


Quando mias aves cantam no estio.

_______

1. A información do autor foi tirada da Galipedia. Clicando sobre o nome accedese á mesma.
2. O texto respecta a grafía recollida na Wikisource Portuguesa. Trovadorismo. Clicando sobre o número accedese á fonte.

Sofia Rama
LITERATURA MEDIEVAL
CANTIGAS DE AMOR
SELECCIÓN DE TEXTOS

JOÁN ZORRO (texto 16)

En Lixboa, sobre lo mar


barcas novas mandei lavrar,
ai mia senhor velida!

En Lixboa, sobre lo ler,


barcas novas mandei fazer,
ai mia senhor velida!

Barcas novas mandei lavrar


e no mar as mandei deitar,
ai mia senhor velida!

Barcas novas mandei fazer


e no mar as mandei meter,
ai mia senhor velida!

_______

1. A información do autor foi tirada da Galipedia. Clicando sobre o nome accedese á mesma.
2. O texto respecta a grafía recollida na Wikisource Portuguesa. Trovadorismo. Clicando sobre o número accedese á fonte.

Sofia Rama
LITERATURA MEDIEVAL
CANTIGAS DE AMOR
SELECCIÓN DE TEXTOS

Sofia Rama