Está en la página 1de 9

~~ setmQlria.. Esb ftt' iDA , 005 d2.

Pi1ertM : omii cbtos ir&11teoj. irTItemto t CunQ.S1'ado o.IM2o..ch I cia e1iCo.}cePM' oi WmOlOO 6TJ ~ rmi~D,

-e

F!<./';;<i"'r.u-

f/'-U1>Jmn>"--

11 Los oatsates de la vida

17 Los palsejes de la vida

· de la vida

21 Los paisejes

A veces ~ ~·do. e.G ~~.ewrner\+e ~r(

~ VI! Qu.~M" c1mct todo.via. rno P.D ~a. ~ko J.o. i».z ~c1rico.,

J-;;re ';" ~ ,Ir J'1f"'"7 ;'~Irn-/..,~_

25 Los paisajes de la vida

ABRIl.

Ctlttrta, S4 rma.mo...,

~ eS~~~~h~ .. 2. .Ji'!~~~+\'rffl"-~M~·\~. oJ. de ~ t~~~e rtxl$te~1t ~='I ~.t? p~nL

I-~

Cv . ...,klk c,;-t7 ,j r;rtlt:.r. ~~ .•. '" f..}b (__p..L.

dol)';" '"0''' I'';'tWA I r */0." ,. d.".., J

43 Los palsejes de la vida.JuNIO

. de la vida

57 Los palsaJes

.... -:;.:.,..

-t~fli~" j..:,.;,.) rtf (l/n.~{(lC<- r~UiP' r;/, C-7,;,'c:4.f(f_LJ~

\

~\-

,-~~:" \', ;"

"_

111i1.<IfoD;;:; f'IJ ,II {yrI1I""_

69 Los paisajes de la vida

A-GOSTO

ttilTtlem. SerrtlMia..

.~ GUji~b:t .' certO.. ~ Q~ ~ltta.. gtl1vid:td i cl1aire mV1G ~rmrJO.

71 Los paisaJes" de la vida