Está en la página 1de 284

sil~l,<q '(RId

(i1aq'(OI)

1ffffl~~

!IICflI:tICfl : ~~~
~ gq;m;:r

fTwner, ~
~:

sm.r.rr ~ "lilil '51

uuft~,

<=I

05,
)foo oo)f

~~tr..,o~'{':(.

Fcnmr rmrn ~~, :ra't 3i ~ (1 ClI:s1 ,


~ - )foo oO'l!.

~: l}ft.

~:

311\W 41)i!ll$q{UQ
~, ~ :gT. ~ ~'fijllli),

ilIsCfi{ 11f1T,
)fo 0 f.o~

(It) -

GU'€(tOlIA

IH<rJUQlUe:tt 1l160'4ttft J'lldtlO.:6!l:Mt

.~

<m ~
C[

at. ~efucr.!

<ft.
~

t4:at(t((tlllcet 4;;OO(ti(

0ttf0c \3'l!t[-e'4l ~~fdtLt!M G{OO:l<:J'l«:t>:g ~ a ent l[(~ <ft. m. W. (atll3'i'l"lL6at) qi(jatt


~

go~

<p<15ldLq;o,_.{ct> Gt:tful.

at?",rolttii
!If('f1if.fT

Fcl~qR4ql ~
~~~~if~

~ ~~
~fCRi'tf-~ ~~~if~ qVlgqMI~~~ flCflRI('fI4i ~

t~
t~
~.'J

~ 'ff H
~~ ~
~'J

28
~I.t-~~o

~.~
~:t~~~
~.~

"'~

~'1~ ~'J i'1~ ~~


~\t

,.~ t~ ~.,
i.~

'ff lo,o ~V it V~

~~-no

~-~,
'J~-~

~~-'J~

~n -~V'1
~\\-~n

~n-~\lo,

~~

'J~ ~ 'J'1 ~'J'1-~'1~

~QR~~?
~ ~ .. ;t'I'i:U • ~~

v~ it '10 ~'1~-~~'1
lo,~ ~"

~.~
~.v ~.'1

~
~

~~-~

llffit
m1I"
llWi ~

~~Jfttft-~

mit

'1 ~ ~ '1~it '1~it ~~it ~'1a

31UI11I \t ~

V.~ V.i V.~ V.V


\,1.'1
31Umllo,

~~

~lTffi~

_iJiIlf~
_ CfiP:J ~ 31'fiU wnR

\'3

a ~~

'1'1 ~~~-~I,)Q.. "'" ~~-~~'1 ~o ~~'1-~~~ ~V ~~~-~0'1 ~~ ~o'1-,n


:t~\t-N ~~'J-H'1

~~ ~~ ~

~~"'~
~

~v it ~'1 iH-Hv i~V-i'1~ ~~~ ~o it ~~ ,'1~-i'1~


~:t
~~ ~~

,,~ H~-n~

a~

'1. ~
'1.,

~~

~,-~"" ,~-,~~
~~~-:N~

'1.~
~

llfffi ~
~ -

31T-wmor

C"\,I

i~~-ioo

,I.)(:'
~~

tfftfm
(0 ~
(i)~~-~~
jfiqQ]O

~~i

,,~~,,~nq:1
dfCltll"'1I<'G{ ~ ~ ~
;pf: II

;:;r;ff ~
~

mIl ~
'11"i<®AY I '1"ifihR

cntJ ~

~I
II·

1.1f41+4 1 ~

(qJ jj&l~(1;;q ~

lft ~~c:~~

-qfffi~'1i46~ ~
~.
~ ~

~jlil.UH'lI4 ~ '11<a:iift ~ q ~
~ ~ "i1~lISdl

~
~

'g-q-~'
~
~~C:~

fcfcRur
~

11iJr ~ ~. ;rof'-v;r-iifllld41lffli;1

~ ~1I<JI'€41
~

fir. iffim) ~ ''ifffi~"i~4it ~ tcnOlll<"l 1ft iR;IT~. (qJ ~ M. rzrr ~ Sliq'q'1 iTIQ 1
~;:;S1(i41. ~ ~Cfiolll"tli
~~C:, ~

itoft 't ifTiIT;ft ~ wrtR ~ ~,


~

('ttl. ~.
q1JJ ~

m~

~ ?ff ~
~

tMfi

~~~

fiR'1'ill1 ~

3tHJliSQl

~
~

tf:r it ~
~ ~

;ft

itoft ~ t3i ~.

~~~o

q40 ~ CJ'ff ~ trtJT ~

\ ifTiri;ft
tfil'{

(OlJJ

itoft ~
11iJr

SlCI'if'1ld ~; ~

tt

iITifT ~

.l5ftQ'RIIJIi'1I

(~ 11iJr ~

.lljliI~~d;::q

jn~CI~CfI( ~)

~~C:\3 ~

1ft tft ~ ~

31mi. ~ ~

CJRRft ~

tft ~ tf:r

~fI~l(ll.1fi'1l

ff:q 3114<"'4100 ~

am ~.
Jfi ~

,"*<i'£ll~""'ut ~. ~ ~
Cf(

W:ft

~
~.

"'tfffifl"i46i;'1 ~

~
.3{R=lT

3Mm" ~

?ll:q..,~..,(

~
~

~
ffi ~

q;mr 3ffiT ~

flJ(111S~ 1o;ft. ~

~
~

q<4I'1jft~ ~

ifTiJRfi' wf ~ ~ ~ 3crn~. \ ifTiIRft ~~ SIICRH \ 41C1i'14l ~ 41T.1IC14m ~ 3ffi"ff, ~ Jfi ~ ~ 'tfffitt."i'46ii1


~
(lfR"-ffi:) 1{,

flfl"lOllld

litat=tft

'6qPl~RlH ~
'j:f(

1{, crTifT;ft lIT Rleflll4<

m.

tft

~iiflI911I<"l

'tIlct41=tfi

fcf.tft ~.

Chloldli!1 31"f"i"A" Of cpm ~

~ ~ ~~. ~~ m~$l1t"414{ ~ .: 'ift. ~

~~('~ Cf ~~~o ~ ~ f4i't'.41Cfl,g ~

ql'ifICjlll<"l ~. ~. 311\. ~. ~ m . ~~4146ii1 SlCij"tl'1 I 4iTtt ih~lt{i41 iiSQ

3llfUr ~
31f1(;l(iif1 ~

~
~

iT. eft. iift (~)


~~. ~ l4&fftf.ll ~ ~ ~

GJl\a:R
~

<TIofttt

(4i't'4I<t;;G

~
~

31ffl.

Cfl(UU:::qlllT ~ flqu) (fiC"qI*:H ~ filCI(UII'ffi ~ ~

!OIClf.I'1i't4I ~

~ ~Cflitfld t~1fi'fl(

tlmff

3mfr ~ tt: ~

Jfr tlm
~ m\:H

filCI(OIl~&U ~
31m tm"'fll'1 11"t , ~:

3W. ~
lffCI"( ~

~:ili'&ll

m~

~¥i~I(I'JIi~ fi'l\ill'i,"t

tWTor <f UlCI€I{lH Cfl# ~ 't ~ G< ~


3tIMrl1a om ;ft ~

~~

ta:Mt _.
If( ~

~
~.

~ 3llfUr

~ICflCIUI

lifffidfC40f ~ ~

~ICfllcJ1

~
~

CflT(i5'l(f

m~.'lIT M lilllRT ClIf.lCfliCfl,(ot ~


~. ~ 't

ticm::

~.

~
~Q.Q.C <f

~,~
~ooo lIT

lWT ~ ~. 'J ~

~
3W~&U

f.IiiTm

Jfr
~

lifffi~:iliCl( furm 3ffi1 lJTiITiffi ~ ~. ~

"I l"Ii't4 1 !OIClf.I'1if.ll ~

fcRm
qffi"

3l1l:lR ~

iiit~lU4lf.1l

R~
~

mm-. ~

~I"fmFf (
ti~
~

JRTff

31T(JJ ~

JfWiT AlRi?ift
~
lJT fil6I<OlICl(

Cfl\d'RT

3lTfUr
~.

~Q.~~ ~ fillSflllCl( ~ ~ ~(1I'ifOl

m;

lJT fillSf<OlIClO(>t ~

t:rff ~
Y1t. ~

(illtQ lJt;ft <OIl fiI bf<Oll?ift~ fu:<:ft. ~ 1ft 3llllRt 3W. ~ ~

~~ !OIRlq~fi fi'f'JIC'llIGl( ijffQT

mm ~~.
fm;ri-;ft
~

'i:

"I 1"1 1 !II ClT.I'1 I i't4 i'1 <:fl(IGllIl~ ~

Jfr
~ ~

lIT

Gj" ~

~. iift. QJ1..
~ <OIl

GJl\a:R,

Rffi lJT l1IflIT ~ ifljj i't4 I ~ Q)o


(('WfofJlJ Gj" ~

ir. ~

iWr ~ ~
o/ft-lR, ~.

11t1T ~

;ft <f

3'1fi(;li."Q1 ~.

itm, ~.
~
3fff(1".

QJ1.. q (i1Id1lfll@il)
41<,,"~(1 C'lIlf.I!OI'i101

~,

m
~.

,_ft.

"11m cr j.
Gj"

CliT.I'1ItlI I ' Iff 4GjC"qlfi g1 ,_ft. ~ ~ ~ ~ ~ ~

Wffi.

Clt'i(1(IGI ~, _ Gj"

~ lIT ~
~ ~-q'1i:q1

41<""FcI€ol~. (4i't4l~chl lIT ~.


~

1'!«1R1R"d ~.
~
~.

<ft. ~

:sIT. ~q'4(IGI

iift.

tfGI"f;ft ~
qf\ ~
~lffili'!'il~

~
3ml ~

QTffi~ <OIl
lIT ~

Cf 'i4(i'l~;;6f.1

1ft 3KUfl ~.

'l!'i ~

l{Rf[

~ liRtlfl_?li~ ~ ~ ~: 3iW?iql~c6 fill1~i'.fI'€I "RlR'f ~ '€Iit5lI{1I, ~ ~ 31ll9T ~i4I1I(11i1 amY qiSdi?lll ~

"lICli'&ll ~C(:'HiCl( ~ ~jltH~(1;;q jn·~~i'.fI( i4I1I<I::iIi'&ll ~. iilCl(OIlt1 ~

"9 ~li'.fICI,!!cf;){11~

~ihI8l'~(9;;q jn~C(~i'.fI( tl61 o iii i'€l I ~

$
"9

~ #M' ~
~ ClI'tfi'.fliofl ~

(:I(<(.,I<:'Iltl ~

31lf twIT C4li'.f1(Oll'&ll {OIqijfiR ~: aN ~ t1\ m R ~ ~ '4 Ii'.fI(OIl{1I ~ Of -mm ~ ~ ~ 31lf fi)qr "ti(041'tf1 ~ ~ ~. fucrr4" ~ ~ C4li'.f1(OIl~ -mor ~ 3i'Hi?lIl5)c6 31lf tfRT "'¥i' ~ 3iflOlH-q1 ~~. ClI'€I<hiofl 3:mT ~ ~ 3fTIJl"l ~ aufUT
5fi'.fI"m
C1"i'.fI{1l

1ft

Jffrlf

ri. ~

r.mit. ~

Ji~
"9

~
~

m~ "<1&Wf m.
atffl. ~
~

lfT lifffifl_?litl~

3lmT ~ ~ ~ Of

i'.fI65C1 I ICI
t@ffi"

amt ~
~
~

~. ~

f4<131qU! ~

~ ~:m fitlilliiJ("'Ild
~ ~ fiijl041't41 ~' ~ Cf ~ ~ ~.

f&nruft ~

lmft ~.

3ffi1 WWf i.hi?lll~~

~i'.fIlt1 ~

ri. ~~
'lffi"f ~ ~

5f1""4i=il ~
Cf

cortt
i=t «R ~ i=t

N
~

Hifill1dd

\ iffifR.rr"9 at. ~ ft<:r ri. fit IW;I til D1


~
~,

3ffil ~ ~ ~.

:ili'.fIR ~.
~

1ft ~ ~ iN IQI CI
~, ~.

3llfUr

<ll~04Id:q ~ 4ttmft Jft 3TNrtT ~.


i=t ~

q:iJili!l~q~d4t ~
~, .~ ~
i~

~,

~,

~ lff.ft ~
~'

~.um- ~

~
~

Jft ~

awmt' 3lW. ~ ~ 'lliofi


(m)

,i'.fI11l 3tlqdqoll~
~<hI~I"1'&11 ~
~ ~

\MJf ~i'.fI4I

~ ~, fu:fFr ~ ~
~ ~

3TTfUr

31~

3niUr

('"C«(i\qk1

3TTfOr ~

criro {Ck'tihl'1
~ ~ - ~oo

fciqrild ~ sft- ~<:::, Chq{1T'"' tilfll4Jl,

1ft ~

~
-~ ~

w.

~.

0'10.
'MVIi@ ~

: ~ ~_~~f(,~~o.

E 1"I1.Jl ~ k~.

,~ ~

,003.

u
<

CcWI

~~:
3lItrOT ~
3ll'Q1JT ~

fiQI""H
qffl ~

(Oiql"'R11 ~

q-r~,:ftCl{)"<:i4' ~
!IIilefl~ 3TffiT Gfl"l'1IH

fiiptlRlCfi

q-r~

(I;it <'" "I1'Siii'1I 3TTfUr 3FlJ 'eI'1I~i'1l ~

m T-..«1~ f.fqfoJ ~

1:WR

3lTtRft

31tffi.

3nfUr
0\010.
3:rr:;r

fiIQIP1Cfi ~$I PlCfi

1lT fii<"1fRCfi q-r~

;JI"I'11~

~.
~

tfret ~
Cfi(QII~i=cft,

a~
T«:r31lG ~~.
~

fI'TJl(;;q

¥ilOlfi i'1l pfi -~

~~ ~tR4If1It1
m
~

mffi"H". '1"1'1cfi'1 ~

3lfRf ~ ~ ~

it.~., 3fjf.g3ft ~R"fI,


~ ~~
I4"i4RI~ ~ ~ ~
"IIT{lJf

"I"4(~~IIH

&ljl&I~~, Cfiq,ge1il trR.ft tHflIlCfl,gpfi ~ ~ 3TftfOl' ~Cfil(d ~{G14Cfl ~ \iICrcO 3iflOIRtf! ~:~

m, ~3R

ef;1\os~1'1(

~l",,~iCfi,g CJi<O _.

;it-

31ffl "ff

q-r~

mc:fi ~.
~

amffi". ~

m""II&lifI

4ftoffit 'ii'I65"1I&ld f.tmur ~ •. trr


~ qwfl ~,

ffit ~

W2f fqasq041Cfi,g ~ ~ ~ ~. ~ fiT.ilihfl "11"1'1'l.,~ q)iRf f.fc«f ., ~ ~~~ CO{ ~ ~. 31m ~ 3:rrq1Jf 31f\jf~"11q'1'l~i'ill ~ ~ ~ ~ 3114ROlIe11..{)( .. <:i4 ~ (
"IlqqJll~ ~ ~q'1~ ~ <fiUCll •. ~ ~ ~ ~ ~ ~ CJi<O CfiT <:f1'tfr

~ m ~. ~
31JfUr ~ ~

citq

cmtt

;mft

am ~

crrm ~. ~
Cfi\ot ~

fi4i'i4I"'''165 ctfq ~

~ofI'i4l ~ ~ "IWff ~ ~

<l ~:~

fr.rT.m: Cfi\ot ~
~ ~, ~ ~ ~ W.llRf ~

3lffl:.
~

f£l1'f.!!IIQI~ ~ Qlolflle11 "ITRr

W.llRf ~

3RR

~
('R

firat •
~ ~

fcRm

~~~~~; mutt lITir

il-lR ~

~~~3RffiCR~amur~ '1ffffi. lfJ1J@ ~ I4~Cfi~ft('t mutt ~.

t1 '11lft.
fTR

3TTfUr

3RfR~~"I"~fih~~~~~Wfft

~ d~j1I~ m.vo fllljfH(

~U41"ct1 ~
q~

at

cnzyfr. ~
~iNq~qiti'tZll ~ ~

lff !l44i:"'111-1"qf.hf.1(I~ Cflk1lqlfi-1 ~ ~


(1"(

~ ~

iWf

~~.

itKC4fc)i;11. ~ jlflifildi;1l, $11"141 flifil(1('1i. ~ q~ffI'lri ~

~jl~jliXJlll ~

;ift ~
flifil(1i;11

~
~. ~

fci;cn ~
ijI9'i~«ihll(1

iWf ~
~6Ulqf?lfft

~ Cf))uft

<1tt ~

?f7.ft. ~
~

lim:

q(f?litflit: q&qf?lRl :q I

mt ~ fil?llI't'!'§~W11'1lq Q'1t11 i ~ullqt:ti1 jIROl~'i1fl q4f11'iufc4 ~


("HCf ~,
~ji~'I6"A1 (ifil~fil,?lll~ ~

II
~,

(4kCQ~II(ijj, 41jl~II(ijj,

N ~, ~ ~
m4ffif err~,
<un 11Tl1f;ft ~

~6Ulq~lIteI,
31m

31m

(4'l~~

'11'1 I!l4CflI<'€Iq1Wlf;fi \3tJRFIT cti(UIF41 1

"HCf 'l1'19i'1l

~ ;3Qlfl"li'tZll ~ QISi'li;'lIi QIOlli'1l tmO err


~ ~ ~-\R

~
~

3tICflI~111-1 ~

zyq ~ ~

arnffi, 3lffif. ~

<1m

fqCI5CIICl41"CU ~.)
31Rf{t1f

$l1"lJtI'IN' flffilJtI;;£! ~

cti(ICl41(4 -mTifi ~
~

JtIUlflli;11 fqT

\iIlUt ~~.
QT\3K1

wmlJtI;;£! '·HOlfii'11 '~Rh'lI'Ifc4(

am) 'ifr

3mUft,

(1) ctiTurrcJ<

~
~ •

fC1(1':CR, fC1(1':'iZI1.~

3ltffi mft ~.
CfKfCJT ~. ~
~ qTJj' ~ ~

ett ~

~
~

~,

~.

5tJf ~.

<1tt ~

fflt ~ ~~
!}'t14{~

39'Ut mq cneit.
cti\(1"

4l'IJtI'N1 ~~.

5tJf \iRl ~
:ilCI"fq'i11=€l1 ~

~~

3RffiT.

lllU@

qur f41f116l ~

~, at ~
~. ~;

CIiWft, at ~
«ifil(1~
~ ~

~ CJKfr ~

ri:, lOfIll'CI'(f
~~, ~ ~

ffil ~:md ~. ~ ~ lRiSM, CfRTRff ~ CfKfCJT


'li!'H~IUII(1 ~
~, ~

flifil(1~JI
(:q'11

:ntrft ~
~ 'lIUlfll~

ontt,

~,,~nCfliRictil ~ ~ ~ ~ fIId~Cfl

ri:. «m'J

(4ifll(1i?4I~(1( ~

am<1l'1T ~

mm ~ ~ am fci'l"l(4i "fRq4) ana. au«iofl f4i;rr 3lTtK"lff


~rivr •,

JOR

~ CfiRUT 'i 1'19'i1 ft;;! tI i fli('1(~ WI~f1Ii1 ~

fcR.nB ~
~,~ J:{1T (:fflJ~.

~
{1fl1

cnm itow?
~ljI9f11=41 ~ ~

<fit ~ ~,
fllltll61
"{:q.{f ~

anqur 3ITQUr

CIm. ~ \ilIl ~

C4Jtlil1
~

"flli;rr

~.
~ ~

m-1ffi ~

3lTfUr
cruf;:r

~ljI9f11f1

tWfftt
•.

C4lfti'11

arnUt~~.
~

lifffi~lt~ flililf1cl ~ lff ~ ~

tt ~ ~
Ji~

m <::'t ¥lfffi~~ lff m~ ~

4l<Olllq;_4f '1R4ifCIq~1

mG: ~,
Q13T ~. ~

~
~

3nfUr ~
~,

~
~
~.

~~ ~

flOOlfIJ"lcl ~

~
~

3TIfUT ..

Cfimffi.

a ~9'lR""I;fi
flIi"UIlil"<:'I ~. ~ 3t9<1fi1Acl

'1RllIOllt<LI I '1TJmf ~

a <"ft;tt ~
Wf,

9"f\iI9"('f

~
31lW

~
~.

31kJi$lofiifl ~:~

Cf "JfR"Cf ~ ~ ~ ~ flli"UII'i~ ~. ~ ~ ~ et'I(OlIlfllti

cntr
~.

m;:rcr
Ji1"5I"

i't

mfft ~ ~
~ ~ ~ ctllOOQliil ~:~

lOffffiAI'If4< 3tIOIOlllfl

;;fiCli"l$i1
('l"("Q\ ~.

"fll"Rzrr

~
'%Cf

f'tli'&lIJiI:C)

"cl"J'CT"i'ffi'. ~

ll""ffi"{ ~

~ ~ ~ mom. et'I<:'II'I<11cllClf1i'11 fll"Rn ~


3R1<'it. amr ~ ~
~clff ~

et'I<:'IJlkfl ~ ~ Cf)(OIl4Of1 ~ ~

a~

3tm

fll"iT.rr •

CIWff('f.

~"ll""ffi"{,

fClCflRiql~",

~,

~
'{cNft;;! ~

am.
J1fm ~

>iRRT ~ ~ ~ t:ITtt

ffi1:r fitlircrr ~
qrq&U

amur
CI'

~ ~ ~

tli'I(9I(9:

'{cW;iAI'i~ 'illgJiffllf1

~4~1I'1f,1l«q'1t ill~OIl'&l'

"etITtt 4Tlft ~ ~. ~ 3t1f.t -.::r& flI"Rft HCIT Cf)(04Ifi fiifi\<'1cl. ~ -.:fr qy:q ~ ~. qtJf~-.:fr~~~. ilR'1W"I1~",wrrr,·a ~ -.::r& tri1l<'J fft w.f CfII1t -.:fr CfIfuf am. ~ flI"Rft 'ill clclJl wICI<'\"i4'i1f ~~ ~ ~ am. ~ ~ ~ <fit "fll"Rzrr qr;m:r
<lfl104lflltl

~ aq ~

mr CfiTIl Cfi«l am, ~

41A1'&l1

\iFJl ~,

t:mft

;rmur "{@('f

,..31if ~
~

3tJm ~

~$60II'&I1

"'lm cll'lclJl

lfltt ~

am. ~

qJq

;m

mcl-.

flU 'i~I("RIiofl

.'ilfllICl<

to.~~

~
'ill gqm

ihm. ~
l';j'qOT

ltTlft mfu ~ mtft.


t};(_;Q I~
~ ~q&l:W'R ~ 9" ~

ll'lciMI¥l

f.Im;r ~
~ M"I1~II'il1 ~
~"fl1[

~
;:rm

CfI(UII=<Ol1 fil~q=; 14!'ikUli4l fiifilH~~ ~

JffflIT WlIJl('1 0iI~11'il1 ~ m-&. J:ITflfT ~


~tlU;qIt:t4f

'illgqm

ID&mf_ 'iflcirll<11 ~

flR "14m ~

"iTtffi

m-&. ~fiRI¥l

3lfii?ilI~i'.6

3lTfUr frrij
~

m ~ ~. ~
14 ICH:~ Ifll 3rnT ~ ~

ll'lci(4I'iZl1 ~

"14m

1ft ~
~ 3lfi("lll~ ~

~
\f.ft

~ fffi:rr ~

~ ~ ~ q=;liiU4lfi Itl ~

~.

~
~

~. 1ft 'fR
;rR, ~
~

1ft M ~. ~
iii I:ffiUTT ~
~

it<ft 3lWfRT fffi:rr

il1fift

tfI1l ~ 5JIRlI14r';1i¥l~

3nfUr

\-.lR

Cfi\HT ,mft: ~

am ~
~ fiifildd

3nfUr

3lfii?ilI~i'.6 ~ WI4HI'il1 ~
\ffi"{ ~ ~.

-ri

3TTfUr qcfu ~

<fi(I cH'iZlI fCi Q05I'iZl1 $i I'sR<r l<'fl flllllOl14IDl ~ ~~~ ~: ~ 3T~ ~ 311~4fi~l(4 ~

cm-m

1ft ~

3lTfUr
~

~
"fl1[

3l{U41(fl('1 14 i!1("t4i<11

Q(14I,UlI=it ~

('1l1f('1). ~

MIH1'iZl1 ~ ~ ~ Q)<fil'<%'l

1ft WIT <:ffir ~;


~ ~ ~

ihm ~

a~

~~

~. ~ ~ <:ffir ~ ~
cfu

3lWIRT Jfi ~

am?fi;rr ~

3l1q=;1~IClIUfi ~ arn'fT

ll'leii1l¥l ~ ~ ~ 'if leict I=it jOlCluR ~

m~ ¥T ~ JITfJ 1¥T 1ft ~ ~


~ ~ ~ ~

m ~ mfIT iii ~
<:ffir ~
~flllcff'ill

~. 1ft ~
~

~.

q=;fuf ~
¢I~a9i'&ll

~.
~

flliurr ~
~

~ itc:ft.
J:ft ~

~~4'H'i[ [ CIlT('1' &ffih; ~. 1ft ~ ~ !ffiT


~ ~ ~

0WT

¢I~a9i;fl

-rio 31)'('[T ll'lci(4l:efi ~ ito.


m;r ~
~:

~
'M4IC1<

cfl1' ~.3WIT m:rr


I.~

<:ffir~.

3RftJ:J ~
~

1ft ¢I~a9i'iZll ~. ~
Villflllg( ~ ~ ~

Wl9('1' ~

"afflt ~s~
~II ~

qH(4!j7ti~cfl1 Q)<fi WR; ~ ~

~
lI~l4ildN

qltl~4

;:wa:

CfiRUT ~

~ ~ 'fC«f: ~

3lTfUr

~ ~~'i.lll flll'ilil~C[( ~:~

~~~.

3l1i.
~

~~
~

t1."hl:t1

~ ~ t alq)~U41~161
~
~ ~. ~ ~ ~

?{

qRh'l* : ~

~
~

q,lulflIlif' $1'1~IK~:iU ~ ~ ~ ~ ~

4it ~

w-r tif4Wf

lifffil,7Iiift

~
\"tfifT ~

t404Ri

.roq

13~I~Olltf

mTlfol ~

.. ~

I3qAilj~liftift ~ qlfO,ofMl ~ ~

lttft. ~,
UJIWIl:tft

aoourFft ~

CJiRffii ~c;q1~'i41=tft ~, QH'iI<ift:;;fi ~,

3lTfUr ~

~tlttrr

~ CJi\OT ~. 3ffil ~q)I<'iiQ1 ~tmf 3ffifffif. ~ ~ ~ 7 3WtJT~(JRi Rn:f «I(q ll~dl5'ql{I

("iI'ilrqd:

:qr{ ~

~a
Cf ~ ~

~:q~~~:ll
JroqJ~ ~ ~~, ~

~, eft

~
tI"Ri ~ tI"Ri ~

3W.n :Wrioft 3N ~
~
~ ~.

Cf ~

iRit ~
fli·ldkl.

~~,
5f~

;fJtlf(~d ~frlqli;%'1~

3W; ~
f4i'i4I~~

~.

3UfiJr W~:¢kl
tifmcf

irnT
~

~~RI~I!!&

1ilE(41~ W iI'FJ~. $II(1'4ICl( ~ ~ ~

i<lt:1J41'if1 ~ Fcltlf41~ lfR ~ ~ ~

~
~ qur

ffi iJ1?r f46J41~

~6J41=q1 ~

rRR ~
~ ~.
~

3N ~
_.

w ;n@t.
~
fi.rqmuft

ffJNI04Ifil6) ~ ~ ~ .wq • fl.'IUtlNMT


~~ ~ 'iffi ~

~R~i=tfl _ Rl~oll(i;ft ~
;mfRt". ~

\iffifTQ!

~ ~
~ ~

~
*Ii~~i'&fl
~

00

fci;qr ~

_
CfifflRi.

mtfi ma Cf ~ ~ ~. lJlTf:tft ~ eft


~~ ~ JlChfSi4 •. ~ ~

~. CfiR·tlQld ~

~ fl,?lUtflqMT '1R~i'{cff rpf Cf


~. '
q\R

l1Rh<"l,::f1d ~1<4ii41 )ffffi~"i~dcfi)


~Ok11(f. ~

~~&:II~;:6
3fi<:fm ~

m..re ~

~
~ ~, ~

3f1f'iflI('1 .~
~ ~, ~

31lfDr
~

it lIT 3NFt ~

~'~

~'6fc)on~1 ~'lm'

P
qur

f4(i1Q,cfid
Cfi(UJR ~. (llffi

3Wff 3llQ11T

fcrtm:

a llfffi*II'$1 3t1't(UIiH
fciicrr ~
anquJ P,{f.%(Ic6

~~ ~

l1jlijdf~

t~.~~

anfUr ~ ~ ffifNi ~ ~ ~ lfRri;rr ~m HII.'1~{lH:q 3l1'tfIJl" ~ M. ~ ~ im f.r;:f ~ anfUr ~ w ~ fef;crr CJiif'Ef i3ffl. 3lffift ~, ~ Cfi\Hi;rr WI~HI'ill1 il654IH 3V{~. 3ffi:~ Hl "qJCf :mw.:rr. lft ~ amm ffit ~ @U :rio ~ 3ifR!f4I=tf'1 \ilTUfrcr f.tr:rrur ~ ~. rqlflltl ~f(OIl'lcfI ~ JfTIf rio ~f(OII'I<"fl at ~ rio "Rt 4o<qlfll61 WI~dltfl Wf frRft
anm?
3l1'tfIJl" 1Br

amm.

3lffift ~,

lft ~ ~. lft ~ m 31m rio ~ ~ l{I.'1l ~ 31tfUr ~! Cl, '3GRi'i41 {l\iIT~. 300T lft WIT ~ ~ amncruft ~. at ~ ~ ~ it ~
~lc;lI~tJl :

~,

H=f~lfffiflq~(1('1I lIifllR"41 ~

~.

W1QH1Wrl{
~ •

<TTtt
tliiTJdd

am.

amt

3fi41fflfcj'lf ~ "lI'R1T "Ilffl 3Rffi.

3ttlt'41!IM

~ «i'IOlRI CIiTor
~

~ 31«01,,41 tlQl\illJlI.'1 tt41"111.'11 1fffl tffi" ~. ~ mot" ;i!CI"I l'ill 1 wi 3FTRT &JJlf' 3RR. ~ ~ ~ tlj'IOII::ql JilOltll'illf ~ 3ffit «Jil\illifl aWw anm anfUr ~ it ~~ ~ m 3ffiT '1101«.1=4) ~ «'11\i1iH CJIlft ~. '3i!Ji!.!{Ollti, ~ ~ ~ CfKUTlU 1lJ1l@ m: ~ ~ ffi ~ ;ffi;r ~ ~ ~ 3lTfUr ~ \3q¢1 i!f.I I ~ qigO ;nat. a:rczI'T('q" 3flffltll'1fc!tlIlIGfi;:tjW·lIi~ ~ ~ ~"I.'1"l"'ffi. 3ffit ~ '1fi(:lt?Q1 i1fUltii~ ~. ~ ~~ ~icc::qj~rq 00. ~ cj~Hi'1"1 Rtfaci("(Ofi ~~m ffitioft ~faci("(Of1 JNt:qr \iI"Ii1i'1«iCl{ iifl'"Rf tlj'101I"'41'illi ~ ~

~ifiMdd frRft CTitcn: 31ffl

~
"lI'R1T ~

31tffi. ~

:ri

fri7rffi
~4ff

it

a~

rntt

~~~
~ ~
~. ~

~~.

WI 3llfUr
~

~
~

~ a CliR1fc!4i ~i<iqJlm
~

~f.lI(~d ~

~~

tfi{Cfi

ri:.

Cf ~'f.jI«4d

fffiWi anfUr WI ~
anm

~.

fef;crr dfqtilrfl

fcj:ql<C4d ~ ~

31tRffif; tiijilRli'f.li ~ ~ ~ q)or tfi{Cfi «i'lHI<1 cqr ~

ftrQJIt?r.

~
~ ~

~
~

~
flal<l~ifi~l:fi

i=tft CfiJft 3lml. ~


ttTOcfOO 31W~11J) ~ ~ ~ 1fI~(11'11 ~

"ffif ~ ~
c;qfffiflfCI ~

flj'l(1kl

3R1().
~ ~ ~

~01i1l(1: "~

)1fTICffi ~

f.t:~

fllfllPl4(1: fllOlflioif

;3:q- 3rnffl. qur ~


~ ~.

am:
~

~
~

oft ~ 'Rffl. fllOltll'€ll


~ ~~"

:qfu;r ~1{"1~
~

3lffl.
-

>if)cl'1I("1 ~ (~'1It1i4f

qqifT{

'iiRhitll.li .....iJ&.... lh : Chlol~lifl d


~1l~1=41 ., ~ 1341iROIltf, ~1S'i41 ~ ~

~Q,<::v. !,H"(1Ii1'11pJ ~) r

~dldliil 00, moo 00, ~ ~

3l1fUr ~

~11~1:q13fRm1 ~

~~

~.

1=!'Flf ~ ~JI:q1 3MlfT ~~. ~. ltfffi~ll~ t1f1~Olll(Oll61 ~

ltfffi~II~I'€ftKl ~ lIT fJifl(1Cfli:qI tiI;g4Qld

~.
~

at ~
;mit.
iiI"~

'lTtl a t!{XIIJlfl'q
ltfffi~II~I:q1
~~

(~) ~ ~. (OlClf.1I:q lWlf

-mft: (0 J:ft ~. (~) ~-lR ~. ~ q fffi:R wrr.o- ~ 31Wf qur f-lR ~ \ilIf.rr J{"filI" ifTtt r;qi'i4If1I61 lifffi~lI(ii(

a~
~;

f..ttRRft mfIT ~
(Authority)

::m-r '1Ttt. ~-v\ ~


~

CfiRUT

fm ~
3TTfiJr ~

~~ ~
~ ~ 31ldcU4Q

lIT ~tfldCfllcR ~
(Inference)

Cfi\TCft ~ lifffi~lI~ ~.
!AfIloli:qI
3T]'qur ~

"SIT ~1I~1:q13fl<ffi1 iIffifI'1"T

(Perception),

~tR

W '~'.~ ~ ,~.qur
~~.

lIT ~

wt ~

<wit.

f*crr

fliirnT ~.

ftR \iIiS

~. ffi~~.~·

~ ~. ~-vm:icNt ~. amrr lft i ftR fllMltll«.ctl 3tTi. t:ft ~ ~


311llllifCiiflf)

~.

(OliJldk1. ~

aT q_of ~. ~1'i41f1~ «Ifllilcl "iJITff ~ am ~ aT 31i~4f4{1':q ~. ~ f-v<: (4Rl41~4 ~. ~ ~ 3l1fUr fI~liffiflflPrn lIT tiR ~. ~~
ChID ~? JRU ~ ~ ~

~ffi~

am

1ft ~ ~ ~. f-lR ~1'1f4{iq ri: ('R Jft 3ffi1ift ~. 3WUJJ .amr.ft ~ ~ fljOlflliifl WfllPl4QUl "CfiOffi ontt. ~ \RfTm Jfi 3ffiFft ri: ~ Q(-fiT ~ w-ffq ~ ~.
~tR 3TTfOr

f~

t:ft ~
lR1f ~

~ ~.
;mft
CfizyfT~.

mfIT

om

{-v\

m~

~
i_CRT ~.

~
~

wm
'3«'1'

am'iIOlfUi:11 ~.
~ ~

3fiAqlffll'i4l

irJiRfuJ
~

0\ 3llffltll'1 ~ ~
flillOIRl'il ~

lffil\ ~
~ ~ ~"

;:r

t:: "fr:'
~

am \3qf.'llilc::iofl ~
(I'iC::lft@1 ~

;rrt. ~

\ill

JifR"lII!jft W fiR ~ W Jilfflfll"1 ~ ~. ~Ok1kl, "~

am ~

"fit
~

'<H:tII'i('i

(fflf

CJiRUT "~

CR 1ft

~ am ~. ~ ~ am- JffiT crrza 3lTfiJr ~


'iIOlflli:11 ~

~.

ntT 3mT
W ~

m~

f~

wf ~IfI'1i'ill 3lTfiJr ~ \9f11 ~. ~ am<1T; ~:@ ~ 3Rfrt; CflROT lilOltll"€fl aITG ~. lilOlftl~ "iPIli'fld am-m ~ ~.
~ • ~ ~ 3l~fClld ~ ~. ~-~, ~ m\3i-

3lJUR.Cft

lIR ~

am ~ ~

?"

fJfR t{?f ~
JffiT

\ifTOl"ffi

"fit

Cflldld{l ~ ~

«r 1ft t{?f ~

t{!Jf

crttur,
~

C'lI1"i4T \ilri'lIQItt_"1 ~ CflNiT, JffJIT ~ f'llftl61 ~

f.vmft ~ itit ~ lfm ~ ~ 3R:n ~ ~ WIT. ~ fm ~ T:fFlr ~~ ifTiRfta ~ m ~~. f~ ~ m~


~
~ ~

lWtJ,

mit ~, iRtm. lff ~

iJiUifl ~

llTm

iffflt, ffil ~ 'ellf, qmJ ~,

3U1it31lQ" ~
3i\iIlO1"ffi ~

~,

1lM" ~ ~

qmr ~

~ ~.
~

~ ift ~
~

fJtR ~ fCOlft q 1ft ~


~, f-tR ~., ~ ~

~ T:fFlr ~

dT ~
31ft("llI~c6 ~

W, fJtR qmJ qmr ~ ~ ift ~ ~ Cfl\ffi~. ~1&1fc1Cfl ift 3lTfUr f-tR

~~

CflTuRrr

3ffil9T

3ffiT Jl"N
JfRfT

9uR ~
~~Ift;ff ~.

-mJfR ~J:QOldld,
~

f.ti1fu ~

am ~jl~IIc6 m~ CflROT
~ "~

firnl ~

~dlc::fq

am

q(lil(""J:f1

~
~

I~
~

~~.~~~ II"
'<fJ:fdJ4) ~'

wl*:mft ~
~

I~
'i1W)~

wf ~ ~ 9uR CfimRT ~
\iP"R\
C(WR(_~ ~

I fcI(I\ilcf111
~

3lrlUr c::m ~

('f( ~4(

~-vtt

J:f RI\ilif; ~:<ff d 31Tffi \iljllfi~1{t CflKi

f.'I~RlC::lft ~Ol fcIri Id.


~ ~.

3mT ~

t=C«f:tiT (IlfGJH ~UI~('lIri


~. ~

~ ~, ~.

3lTfUr. ~

~<:fii1d

fhl<il1T4I ~

"t4Iflj(l..~ ~ ~ 31fI"ffRl; ~ "<4Iti1(l..iq1 ~ 'Efli{f lmf~. Cfllulctlrf1 ~ ~~, ~ ~ q em ~ 3Rt ~fr f.tqfur iRmf. 'Efli{f. ~ 4i'r cn(G 3llQUf fllqlo:tjH: fi!t=ezn 3114UIlCif( ~UII::q1 qf\ullqiCif¥o1 ~ 3mffi. quJ 'Efli{f ~ Men ~ 31ID ~ ~,~,
~

m. ~ ~
~ ~

~~(~
~ •

13~I~Ulltf, ~

3l1fiJr ~RI(*i"Cu ~

f4iifr ~

3llQUf

t(6t~4Il

'fi(fh 3lfIT

4Il"
~

(ft ~ atml.,~ ~ Cflluldlrfl WIT em ~


~ q \ijill~a ~.

m w. qur l.."it ~
3TIlJRCft ~
&llulfli~ft, ~,
3R«ffif. ~ t(~&lI~

~ ~~ f.l~::l'IfH 3TIfUT lfl1JIfT ~


"lI'T'tIT ~ ~

J:iTORl ~

ma~ t('SUII::q1
qffil~1

~14ct;Rul ~
~ ~

iJTir

amt 4i'r ~
tIl'I\iRf

cm=it <if" lfl1JIfT


amffl.

tcI'ff:(fJ cfl4llT41 \ljiIlQ1tl"1 ~

~ ~

~ ~

\iftCl'1foql

amm &ffi. ~

3mUfit ~ wmft ~ ~~ ctrrIt ~ 31mft oft ~ fICf


l'IlfUlql3ji~ft

~
~

~Ruliql~

flA-lR ~

31f1UII::q1 ~RUII<il1 311RttiI(UI ~UI(1IH. ~.vfR;rr lU 3tIRifiI(UII<il1

'>tP op:fi ~ 3ffllT'


lU 3URctiRUIICI(

~. ~ 31ICif~iifi ~.

HfClttl'1 \iITOl'1' ~ \iI"lTRf tJ'SUnft ~


~ ~ ~ ~

am m3ffIt1t
~

~,

'@

1fre' ~:
~~

?lJT 31IRCI'IRUII~

WI4HIT41 ~ ~ ~ ~ ~

fi

~~.
31T4Uf '1R~~fffitl"j=cu 3MRl ~J!lt

~ rio (\))~-1R «4~,lffiql'1 ~ ffi Jft ~(iq~lffiI ant. (~) ~J!lt w-ft ri ffi 1ft amr-ft ~. (~) f4{ ~ ~ ffi 1ft 3HiQCl'lHf ri ~ (~o) t-tmft ~ Jfm1 ~ ~ ~ ~
6c4l14lf1ltl

-(0 lft ~. (~) ~ arffl. (~) tr.N ~. ('1) ~-1RRn' ~ ~

~.

ant. (~) f~
mt'ft~.

rio

(v) lUm. q \iI711"Cff


JtI$4I~M'

f-lRrift ~

~~

***

a1UIl1J ~

~
t~~~I~1
~ ~ ~
om<{ ~

~I'fi)ql

Cf '84~q

~ 3ffi?f. ~

3ltf ~
~ ~

mi1R ~
;:m: ~

11R~.

~,

9 11R9 ~

31lQTJT iil6I4~Cl~m1 ~.

~1<Cf'i~'ild

ffi 0f"RG.

31ffl:.

;ffi:, Q(JUMiil6I44
~UI.1I4" ~ ~f{cj~lf(1

mot ~

~ ~: am

iN

Q(l'iIMI~6I4I~

Wlcjdl~

.,HGi'f.ll ~

irffi.

;ffi:, ~

31lf ~ 'Jii~oiRi~ 3Wm ~ ~


Cf'i{1@El4 3R1T
JfP:i

~,

<,,,u~4t=flR1 ~

arnur

f'fRft ~

lfFJ.
m;T

tRrn
~

a -it ~
~,
~

Cf'i(U41-q1

~~(lUlld

;rna: ~

aut. ~
qp;J

';1I'fI"&J1~

~~

~~
'iIUltil~

39. am

~. ~ ~ {1lcldl." \iffct WI -Jii~ulI'il~~;fur ~~41hft~ 'iRa<qI'i41 tIf3T ~


(I~OIl{11 fli·,rll.", 4T ~ ~
9"fl{f ~.

am, ~
~

~~

3lffi ~

~ W14"'11'i ~ 3ffi?f . .,I«({icw'l ~

"~:

~:R fa1~R<:I: I
II
I

13Jl4., 1i.1 f1i.ldli'1: I

~ ~ ~ ~mm. 311f'i~I" ~ :ma: am ~ cflVl*41 Cf'i\rfFll a "'i3~Ud f9ff:~ ~ \ifffi


~ ~ ~

otm

ffi -

~~

tiftOl41rf1 =q ~ wf;r ~: ~ cni qlqJl~1. .,. ~

.,. sfp:ffi ~:
~:_~~:~:I

m ~:

II

~swm~~m~:I"

~ a~ ~
tf iflld(;tij I

focJiTuft aW:nR

w-ft, lIPft 31lfUr mFi ~d!lil(1 ftwft. ~

~
...

ontt.

31~Cf'iHI~ \YJffi $ilcit{'lqi*41 Cf'i(IRU-q1~ Cf'i(ffi(f. ~ mfirqr _ ~ lIRhR:l'iI"'H ~

a~ ~
~ ~

m- ~

3lffl.

til~Q1if1'i4 ~

~~ ~ ~

q4:;;d4

aN: ~

6i4Ii1f1l4l'E4I~:

II ~II
~ = lIfib~q4Ch

= :a::f1'(I1: 3fa': = ~.

oql@4I'E"QI~:= OQI@U, ~

~ qi:SOllltft ~

~.

~: amrr ~ fcrcroJJ: «_?I~tji:4)

~
~

~fibR1q4if1

fcrcrorr ~

~
~

~
~

+i.'I~"'i'i4l

aN ~
~

1Wi

fcl~lIl*ft

~.

wPm"

ri'. *1ca:i'i4l
it 3N
3WfT. QUT
~.

~.

3ffi ~
"IWf ~

31tj"

'3Nffit
'31tj"

SJ!Rf\it~ltH'

41Ji1j4l1fHt(

3ffi ii!1G:(1401i~ ~ 3ffi 3'lf!!ijl£()jll~ ~.~


~
31TQUf QUT

am
~ ~

31W ~

~. ~.
31tj"

q<1\i1Jf;ft

~
~
~

31Tffi qCfi ~

3:P ~
3Tf4T'

qil{1«_-qCfl~~.~.!({ amT ~.vfRft ~ ~.


31tj"

3m#.

q~I=q1 lIT

tWm ~

amT tL,'ICf)flIi
~

~OIHI'1I

('£I1T.4C1(lii!Z cn)ol('lflifl 3T'dIk'ifcltlflfCh ~

'3:0'
tl'€lfclfit ~

'3QPi"l&i(ft<!1 ~liRtq?ji'€ft
3ftj" ~ ~

~
"~CfiR~

~
~~

~.
~

3:0

CfiRI!>I'iIU, ~

;m-ar: ~I
*iCfi(I'€I14fofl
~

Cfi03 ~
Cf

14f.i4fJl
3Ttj" ~

'iiiIIRletil~4\

II"

it ~
flliitll*"R

~
~

tt,eff ~.
~

iI~~C4I'i41 ~ CiiUCO"

3ftj" ~

3ffi
~

iI~n'l"ill

31ffi ~ 3ll.f ~ ~ i'i41 lU6lITQ «ir1\1~

~.
~ Ch1lJ

,itLH'l'lI<"fi<!1 ~1'11Wlfi:U ~

·affi~~~.
: (~) f.i('4IP1fl1fcl~Cfi ~

m 3ffim ~
f.t:4" ~

3Tffl:
~
(aT)

Cf ~

Cf)l?:f

3Tffl: ~ ~. ~

(~) ~

mw it

"II IUIi"4I~H( ~ ~ ~~It!'l'fl{1..oilfCI(lfl

~
~

I1!!OI~:q ~ ii11chl:&11 Cf q(t'flCfilrfl<!1 ~

n)

rn ~ ~

m~

Jltt~It!t6

;r ~

~ M ~ ~ (\3) fuffr~ ~ M ~ cgOt, 31lfUr (~) ~ ~

f.tqfur

mat -

(3lT) ~

~~i:ql

Cf ~&CII¥4i«aj~

JllfIOiRi€h

fit-wm (~) Nt1lifl ~


iiatf~6Uj(11.

f.ml
~

iICWf
(Uf)R

~lqdfHI&El4Cfl ~

\jff(ffil,

m&fR.ft ~.

iiI$l$1IifI'4] ~ CflUCllll'41 PctEllllifl

mm.
~

~~

3TJfUr (~) ~I!FIT


<h~I~\4(
(R

3wlifll\4 Cfl(1FllI 'it I ~ c Cfl(UII:::qR'I1an« ~ ~ ~.

'f"T"O@

Cl·;lUlf4ld) ~II<e1I'41 ~

am- ~

\ift

~.

31Rffil CRl:q ~
~

ql\4M)Cl('i'.l1~

\4'lITft ~

1llfMl 3iffift ~.
~ ~ ~ ~.

4)(1441'41 ~

QI\4cJlY4\4 ~ ddJWUllet, ~

~
~HOII~lffil

Cfl(U41~, f4lm6l

,:mfUr

mum ~. ~
f4IHf61 ~ 3R1iiIT ~

~1Ic6JjC1 ~

'Wft tRt~ l"ffURt ~


iiI~~l'"lItfl6l ~

(R

a~
(R

ctilulflIltfi

~ff<ell'itl 3fi-?:fRl Cfl(ICl41'q1 ~ twil'1'qg£lIfiQ?l ~ ~ ~Ollltfl6l ~

~ .mqur qlffiH'€I. lPT ):!fffi~II<e11'it1~ ~(IJ'l$6(jliofl

~?
~

<& ~-~
ffi, ~

&qljii1~:rft ~ Tf(\if~. ~ affi:Cfl(UIIQIfi,<i ~ ~ ~. ~ 4~Hltfl61 !nUT ~ ~ ~ ~

lim ~

~
~ ~

3TTfUr

am
~-m '1ltt.
~ ~,

4llf, :¥I, fWr, ~, ~,


~ lfllCffi
~ H ~: $O:iRuft 3R1iiIT,
~ ~ ~,
~

mum;mft.

<1ffif ~ ~ jlcUtf'1! JRffi lOj)

antf ~
Chlwfltfl
cfIT llffiltll6l
llIICl~~'i'Zl]

~,wf
~.

3mT

JlCflJilr:lI\41 ~

3fC

~~ (~~~) flij[ctk1, "3Wt-~

ctfI'

tfJ4j&qCllfml

fu

ti.<j(l'iUU lfP{ ~I H: II ~o II" ~ ~


~

-m

\if( ~

'f"Mt lllfit ~
~

~
(R

'f"liR1l ~; ~ ~ tfiR ~
~

Gfif{Uf ~

flijlctlct

etT qNf,
Qlq'tltft ~ ~ICflJlC1.
qJCffi"

3lTffi ~
(R

:mao ~
~,

J:fMT 3lT.w1 ~~,

'qIU-sIi1 llm ~

3TTfUr

];ITA' ~

3lT.w1 ~

0Jm

1'l'iJ3ITg
~

tli'lctlct,

"lffi'Il1ft ~
31'Rfr I ~

~
I~~

II ~ ~ 0 II

'1ltt. lIT ~ I t#< 3tjdlqJltff t#< amri ~

$,

a ffID ~
~

1:lIToTI\4'

lfR-m ~
I~

3cJ efit mm
1

\4'4I~"f~ ~

~I

\iI;:qalll tM51 ctllltfl'it

\ifffi!r ~

fIT 3fCflRUT I ~

$~

II \i~~ 11. .. I

mtfcf; ~
~

.
III;VJ~~II" Wleicll'6£li llffif4I~"1uft"1a) ~

~~,

~~,
~

\ilIRt&qq~'iZn

mcrnr JJTttt,

;aHi:tIdlt1 ~

~~,~,~,

llA"JfR
_;

"1lRl'if, ~,

~,~, ~ ~,~
~

_, ~
3llHT ~

~i'€l4i«I«'CO£U W~lCm::llt@ ~ ffi 'IJtralflHt4._1

fWtr 31Tt;; ~

t:hl054ifl,t@ 3l$f, ~\ilI&ft05'fI'<@ tntft fQil4Y(ul.

~RC4I<"4iJOf:~ ~ fli"H'ct.

~
~-~

trCfiT fWrr fcmuT, ~,

m~
~

~0tli~ma 3l1fUr ~ cnraSt ~ 3lflcl("q1 ~ flillld~d 3lffl. ~ fii'I{1I"1i f£li'6£lltl'l4f 4ffi1tt4~ ~ ~ t<ljT.llift FlIT-ft m ~ ~ ~ ~. ~
fCfff~ ~ JITOffil ~ ~ ~

m:rr ~

~t1qjji~ ~ ~IR4'«It) ~

am an;tt am ~
~

f.Rt;::qur ~
lffi ~

am
~
~.

Rlf&1kl;
~

am
~

qlq<~~ ~.

flti;ft

'l~"1it1

~
~~

fri7mTn.

-m- ~~i(
=
~

at (~).
= ~.

q,,,a"i"Iql

fMiluil

~<ft~~. . ammo

.~

=~ 't!4ctdi5Q' lai4itofl ~
alfi"lql
~ FcltlllflT41

1I":t II
= ~. ~

itJ:r

= at (~~)
at'E10Iloft.

~ ~ "ifm:

~
~ ,

fcreRor:

flIQI;;£tcl:

~ffN,a:'1I<:'llil ~

(=lIf

~.

\3~I~o"tf. q~\ilM

~1Ij~RfI ~

~
~ ~

fi_:ilCfll<i:rfl ~
f.i1t1~Rtf4~\:l:"

~.

" am:.
~ ~

"f1V~,;ftdl ~ ~

amt ft<:.ft
~

~
~

chlUjN'"

lTI'f 3ffi("qR~tl\il
\3ffi ~

J4tif41'6Q1ClIRoqi1 (q[ ~tij41~ JNR tnlOl' ~ Jffftn 3ttl<i'QR~tl\il _ ~ amft Cf ~


~

~. ctmfFfT

f.Ji«lf
fl'R

fI'~

¥fU

mr;Qt. ~ f.l'qfur iliRu+:ft

a«ffi.

cit

\3~I~olitf,
"ltffi' ~

"ltffi ~ ~ ~.

~ flijldl'1l

'HOlmCf~(1 \3WI6T ~ ~

cit ~

'1Tt am ~ '1Tt. ~ ~ ~
~ WI~dlc;H

qur

(1J4~lfll41

'1Cf1I(I('qCfl ~

ffi: ~

cit

mc:ft. ~

'fcn.Tm ~
lfRff

CfIm ~

311t. ~
~~

3RR'ft ~. f.Rffi:r ~ ~. ~ ~• Jfi mfu Cf)Uiitl4l=41 • cit ~ mfu ~ ~ ffl ~

311t. wl4dl-ql Herr ~


~~

c{Jiiiij~i;1 J:l'm ~

'1Tt. ~

am J:l'm
~~
~ ~

'iflTfct'

CfIii ~

Jft ~

i;f'i(liitl4l=41

CiJfl(f ~

J4WlI:i:l ~.
qur
~

ffi: fQlfll31 W14dlii11 AIt4Iq'!'('1 ~ f.'I<I~~Il4

~
~ ~ ~

~m ~
~

1ft ~ ~
J:l'm ~

~
~

JRffi ~
fQ"Rff

fQ"Rff ~

'1' ~

tn. 1i161i1~1 ~R(I(fli;1


~
3R1{ffif.

Herr emIT.
~ ~
CfIr:f ~

cn<aI'11 ~ ~ CfI\ffi'1'T ~

filqiitclcl

CfITlJ ~

amffi. ~
Ij'iiCfoooIR ~

~~
~~

<ft ~
~ ~

flJ4\i1Ul41f1ltl ~ ~ J4~fC4I:i:l aW. m ~ <ft 'ijffit ~ ~ ~'fI14ctlt.41 focnruft q<A~Ji<-,ql ~

3tWT ~.

11'1m ~ ffi: ~ ~

~ ~

-~

\.<1fr mfu ~

~.
~.

rio

q(li~q(i:41 ~

J41f4IJOt~
31fIl ~

W14ct1Cf"a ~ iitlfl~$'1Cf; ~ Wlc;;j(lliit( ~

~
~.

~~.

Cf)'{Iit

~?
~

'it ~ rio ~ fQlfll31 '00 M ~ ~ 't4f't_Jq.' ~,


~~
iil'1fl'UT if1lf CiJ~. M\ill ;rnft lfJIc;;jdITZII ~

Jfi gFllCfI<dl

sm ~

Jffift 'JIjIO(;u"ifl i.1Ffi.t cfiT Wlc;;jdl~


~ ~

sm ~

affit
~

qm;rr ~.
~ ~.

am WI4dliili
~,

'fIlCfIR,

f.'I1ull'ift

mfu
~

~
31(Cifig

amur

f.tqfor ~

affi~
~ ~

3{'f'6CIt1f'

~ ~ cfiT ~ ~ ~. cfIT lfffi '11J4f4i(UIiH ~ ~


~ E100£lIfl41< ~ ~. "~~~~~I_iilfq;Jf!<'''Ilq~

lI'14dl-41 • ~

tJm.Cft fW:J

~ II ~ II

Wlc;;jdl~ ~

gCfIRIl1 ~

~~flijli'1ld,

3lRri ~

11'1' aPRift~ ~

~ I ff ~

cL ~

I~

'1' ~

Jfi ¥ qffl ~ II ~ II iii ioqliitcl' ~ II ~ II ¥' ~ ~ ll!'TTc:fi

~f.s~rc£ll ~

am ~
~. ~

3llCift "I1l4i1rQI II \? II" ~ "Itmf\jji~1 ~ :mfUr "~ iiWIT ~ rL JITm mllTIft I ~ I~FcI~ ~ ~
IIIflll4l(4 $bUl~"'IofI ~ ~ ~ ~ '11"1&Cliofl 41@CI~e11 ~ 6C1~t"Q1 ~e1«lIi1dl 3lT~4<t;RCfI ~ ~ ~
@Tffi. 4'UT _MT

4i!§<III~

II"
(fuu) ~"'i'!I(l1ii

FclSe1Ie11 ~

~$t>UII~ (ilm:QWll

IrhCl~CfI< ~)

>ilO5lIi1"1 3l'{ ~

~
fll'RT ~

31NR~.
~.

W. ~JQ\ (4~,fffi"ir'1 ?it ~ 3Tl% ~ ~


1WICli1Ii1 ~ (4jjli1li1

tff ~

~ ~

<1"'I~R(I(fld 4'UTill ~

@'U,

~~ "3lt ~

"l1ffi ~

~-mRft ~ W ~ ~ ~ ~ ft ill ~~. 4'UT i1"fuft fll"R2tT lfOmf ~ 3rnft ct1 1ft ~ W ~f4 if414rrn fi ct1 orrtt? ¥ iiR @.TIft
31tl9T '1I"'If4=t<OI ~ ,
~"ff{

~t<li1;::i4

~~I

~~:
~

IllTfTI9i1"~.\?G.~ II"

CfIiIur ~.
~

~ bRf ~
~

CfI&r~i1 ~ i1'< ~ '"fl"le!IUIii ~ ~

MT.lI<i11~
~JQ\f&IT

ft 3lT4'UT

"illJ@". 3lTfUr ~
&~14ctlCfl\S~ ~ ~

ifTiRfu;

lIIiffi:na: ~

(4Ijii1Ii14'UT Cf

~;nit'

3lTfUr ~
~

am ~
~

ill ~

~. ~

;iR mit trirlm ~.


~
"fl1<UT ~

(~) ~"iM~~r=cft
~

(4lRCft 3lf?A1Jf

3lTfUr
~ ~.

(~)~4Fc1~l4I'i11 ~~. i1'< ~ q:;)it, ~, f41111"'1larWI4i11~

~. ft~~~, ~
~

~~, ~ c:rJlTffl. ~
~.

~ 3nfUr
~

~T.lfTrfle11 ~ ~~Cli~ ~

~
~~,

f.lirff

m ~ mfi ~
~
4~Rlliljf41 ~

frR;rr ~ ~Cfim~~frR;rr~

~~~ ~(4Rtql 3lf?A1Jf

c:fR:rr ~
<lJt(4I~ili'1l ~ ~

(4jjIJlf41

"41\31fil~ '34cflCfl{ amoRT ~

it?; ifffif, ~
fiifTri1d ~

\3lt

<T{'1"

aNt
~
~

tfI\3iUT i1"m" "fIi7ri1"


~:... ~

ma. ~ qm Pifm i"l 1 '~n3lfil@it \ilff ~ f.R;::qur cnfur .31tffi m- "iKft "flTioft Cfl4100rdi ~! ~
~",Pl6j41f41, ~ ~ ~ 3P-lCIT "CfiTlI' Wlcii1 1'&4I 4'UT \1iq j'&4lli1C1oo ~

3ffi5CI1Jft c:fR:rr

3fliY'li1li1.

~~.~~

~?

~ ~.

)fjf~dl'iZll

:mfUT ~
~

~
~fflfll

~
~

ffi ~

f.fqfur ~

3ffiT ~

'Rn' Wf~df'iZll,

~ ~, ~

QtIT ~

>sliiJllioft ~ qnfR" 'Rn' 31lfar if)(OlllflIJl, m ~ Qlq.tli'1l ifitf, ~ ~ ~ anfUr ~ tfRrr fIiiR. ~ fcRm, lilflIT ~, ~ ~ wi ~ fJRUT ~ zyq ~~. AA "if)ffl" 3ffi"ffi"'1l ~ ~ ifim fI li\illifill? ~ ~
<nfR ~
fI%l05 ~

3fT1Ur ~

B1m ~ lii1iOilt!'1 Wl~dl=it, t!~ IR~if)


11W{ ~.

am; ~

~ 00 ffi ~ ciiT tT ~ ifiit ~? ill flcMltfi 3lffl:. ~ ~


~

~flR<'4

ffill" ;mit. QtIT GhIOI~It1 @«fur ~

~~.
cit

~ ~
3{l\if

CfiJfi ~ 00 cfIT ~. "wR: !i44hfl


lfffi.
~ If'1" ~
Rlif)c~~ ~. ~ ~i'€llI~4I1 ~ ~ ~

iIliRfto ~

~
3il05@~

~. ill ~ ~ '1ltt. ~ «lItd~


3ffi:<guJTff a(~Hlllll" W1G ~ ~

¢I

cfIT ~

Rl'\'1~<il=it

lR1l ~~

t!R I11tT ifiRUT


~
~ ~ Jjllit!IU\iI ~

3WfT.2n ~

'1'SGJ ~.
~ ~, ~ ~ ~ ~.

Rlif)c~(:j

;ntT, ~
ifil1TOO \iI~oft4(

3lffl:. ~ 31"m'JT. rio mit W1 ~


Bf1ffi.
q<fi ~
~

q<fi ~

~:«f ~.

~
~ ~,~,

~
~I

3TRft ~
~

FrR ~
~
c(lcldiJ]

~1'<4i1
~.

9Rffi' .•

3'i1i:10111,{4f

3FTit ~

\iI9OO ~

!m 3fT1Ur !m
lfI"'€llT

3q ~
~

(-lii1ld~. (-Ij'ldkt,

3Ff<=ll" ~~.l!R qPt~d'ill

"lJicrr
'fTfifT

~
~

- m-vft
~,

~~I
lRffi

'Ai:1dfloft ~I

~~.I.!lQ" II~

1WTJCft ~
Ci~~. ~

i1lf.ff ;tcftll" fff:&rr '14::q1~~\iI

fcr-tm~.

3RR1T oft

~
3{l\if

i11;fif jCfIfiloft4l~ ~

~ ~~lfll«?4I'i1

rio ~
~

lR1l ~

'1ltt. ~ ~ emT 3fflt ~


~ ~

ffi ~

iOfIMIQlfl_"1

411"

mit

~,

~.

iiffifu;r. 3fT1Ur ~

~~~.

IirURU~ ~

W:r 3R«f.

"IlfIl"il£(.C1RHd 3W105T 3ffi1l ffi

~ ~. wffil ~

i:iftq iifltfllcft'H ~.

~ amm ~
~. ~

-'il1it.!RII:i1

t1ilffi ~
~

muT ~
QIitl~«I~1 ~

;nll

p. itq ~
0fifiT~;
ltT

muT ~

ffit;nll

~:&T

WIQdl+41 f.t:~

a:Rft (~
~ q~

i41:i1.n4N ~ ., ~ ~
q:;ffi ~

iifl<UIF4r) ~

~ ~

3ffi"ff. ~

1wUQI=<i" ~ ~,
ll'IQdl~

~~
ftl'ldld,

~~

em- cft;tt ~

QIUI<i[(''I1 ~

cft;tt 3fCW.TRf
~.

){Ff ~

C6ift\

itq itq «if

m ~ itq ., \iIToffi ~
~ ~ @:

3ITO ~ ~ ~ itq ~ 1i11:if~(1[ ~ \iffIT 11f(J

«l<f II arnoT ~ il14l'I'iItI1 M ~ ~


W:J ~.
~ ~

~
C6ift\

¥PIT ~ ~
I II

«1'ldld,

\ifflT ~ ~ itlf ~, c@ ., ~
itq WR \ifir ."., ~,

~
~~~~~.

Wffi;rr

4ft ~

ctl)uld'J!fI

3lC

onto

Ch't.t" ~

ifllfRf tcrR:T.{T

lljl~(1IC1~i;1 ~

ftlN!IIlilUl

~~ ff 3[IQ~I('fr 31TCJ{ ~ ~ ,,)Rllitl~ 31RRUT, W1f1idQuII, f.t:f4ltffyull


a~~!II~I(ft«

tiN ~.

fc4m tf\ ~
ll'l~dli;1r

eft f*crr
~.
~

~
~

'fcremft ~
~. ~ ~
f.t:~

~I

aq ~
~~ ~
~

G4C1~Rld • Wlq<'1ICfl~~. ~
~,

focf;rDft ~iifla~~

mil, am ~
ff ~
~

~~?

3l1qi;'41ii11fi t

m !>I4M'{%
11(1kl.

I4!'!Rll:ifioft ~

iffinT
('41«ltl

~
~~.

'11~ClI~CfliCl{ itq., ~

~
~

alCfljcwfl ~~.
~ ~ 3'119'5(1[(1

flIT ttI{U~ltl ~~.

ltT ~"lcft{1 qyca: ., CITQ\ffi

~~

m'&IT focf;rDft

i.Omi!ll! ~ ~ 3lffl 31lfiJr ~ '3Q IH;fli'1l t@f Ii'" CfirilCfi ftt.ft 3lffl:, ~ '3Q IfI~qm
'tV.~~

am ~

~'i4'1

3lffl ~

3lffl. ~~-m ~ f.t1oT

C['

~101ift l

19(1lfi~~

iiI.I"Rf ~
(:f11l ~

31fuft

ri:. ~
;ntt.

~ q,iiifl~
~II"

f'I~IITZlI '3qlf'l~q~

<nrtt iiI'I"Rf
fii'Ii1Ii1, ~OIi1Ii1,

wlCIRldTZlI ~ ~ &IT ~

"~~CI,H:(Itijll'lC4ffilftffi

m-m ~
~

"~

4l'1I~~ ~I
CIlltff=oql

amll" -

~-vtt ~~.~~II
lffi ~ ~
~(qcfii1 ... mts~

~·r;sl

ifTtl

~I
if'RG:

mr ~
CfiROT ~-v\

~
~,

Wi

tICf
~

~oli1iifl

it"

foqijur

!;U fOl"I151 iTZlI ~

"~-v\: ~

Wlcufidi1

g~

fiillli1~

~.

ri:.

~II"

- ~<:.l\~

am

Wlcii1l;fi

~~

"I~I~

~OI(1I'11 R1TZ1I~fI\i1 ~
Iil'tlRIi1 Of ~014I«100 •

am lIT ~

~.

q{q~"I{"Iql ~

Cf ~
~ ~

!ACI'iR
~

~-ri.

ifiur _

am

at
~

34'id~(i'lql'i51 II ~II q(~g~~ql llfffi a4~dW'lf\ql;;:ft ~

:~

l1tfu

qVi~"I{"Iql
~ ~

am- ~
~~

~.

m <IT ~
~

3t~i101{"1ql ~ ~. ~. ~ 3W-6R, Cff(i\f41 ~


~. ~

tor,

"{"Ill -

CI'iR ~

iI"m ~

iiN ~ _
~
~ ~

ri. ~

~
~ ~

(1'"&lUT (Intrinsic quality) ~


@m

tt ~ ~, ~, 00'ft, tfrmt.cf
~ 41JT CIl<Aiflttl
('q'R2ff Cfi{(1l ~

~('ql;ff"lat
~ ~.

~
(=lJT

ifTiRfffi ~ ~i:1Cfft1. ~

;ntt. qu ~
fCI{'f:

llm ~ ~

3i~(1fC1{"1ql-.:(1 3ifi("tfl~

31~(1fC1{"1q

~.
,3"1~(1("4{"1ql ~

-WR

~. m31-~~,
~ ~
~. "IIORU~ ~

3Nf

rio

ffR;rr ~

;ntt 3TTfUr 3ffi;ntt. ~ CIlI&5lqJiCllCS ~

m~

3lffl:. ~
~

fi~~I~~("4{"1q

~~

~~.

~.

q{ll~I'i(>\ql

l"fffit ~

4{"II(""IfCI{"Iq

atffl.

~-~:@,

9:1ipf ~ (1'"f1l-M-fi, ~-~

~:ri~
~('qIM ~

~ ~

';t("&lCfl ~. ~~ ~

qur~ a 31Wf~,
~.

Jit« ~.
~

~
ff ~

l.CPU

~ ~
<fi&l4a'ill

~I ~I
~

crrn

~ -qm
~Clltflfi4l<1I"

<t ~
~ ~ ~

I>(tOld , 1(1

fli'lrlld.

~ 3lffl. ~
o:mft.
~: ~"1lll ~ ~
j

<fiT ~
~

am ~Oldld ~ ti: am \3qf?l6f~i;ft


~ ~ ~

Q;n

r;nftll"

"0lCfll "~

WICl~&llilIl WI4(11~ ~ ~ 'H*I\iI~ CffGUIl< ~

"11&1I~dl'€ft~

"<I &1mIRllli

T.Fft I 31'f"1"rn
~ ~ ~
"('1"{

am

II" ~

~Olrlld.

WI4dlilli

tlJ't::R ~

flct4 lJl

~
~
~.

3ffi ~~. 3ffi ~

~~
~

<it ~

ihf. WT
JJffi
~

mfiT ~ ~. qur ~ 3RlT CflTtt JR=O mffi" ~ tlJ't::R


11ID"(1\if

"~m;mft

~ fll~~ ~ 0fCflT WJT'c11il1 ~ ~ 'iI(OI~ClI ~II"


~Olrlld, "~ rllll&ll»iff II Z II itq ~

m 0fCflT tIT I ~
~I ~

l4"1fC1?1lrl"('1"{
@ITclFf

~"1CIT

~~

~~~~~mmqur~~m
~ ~ -4Mt
~, ~ ~ ~~ ~ ~
-mJ{1'

;rr@

II ~ II"

"1lit. ~
CIiKi f.if?ltll~ft

~
~
~;

3l~d@H ..q, 311~~fCI(O'Iq

~,

CflRUI' 'R1ffFIT mfiffi "ill ~ CfR11l ~ ~ ~


J11f(

~.

sn 311~~I:q1

~,

qJ1Cfl~:q1 ~. CfR11l ~ WI~(1I''Ct1~ 3ffi1T ~

~ ~ 311Jd' ~.

mm. ~
~
j

<rrtt; qur ~

~ lIT ~

<it

~
"1lit.

WI~dll4bf41 ~ If"ffi"R1T ~
\iI";:;r

W 14dl ~ft ~

am ~

fli ldit'1.

3fm lIT q<14~14I:q1 ~

$IIZ"l1IC1< llmRft ~

itit ~ ~

ffiI'ffi ~.
~~Q} -

~ ~ ft:«it ~, ~~, ~~ II~II 1R{_=~'A~=~' ~=~-~. ft:«it=ft:«r. ~=~ .• ~=:mR~. ~ ~=~~.

~
~

(q(ftU&I)
~~)

flI06I~lcH
~

~
~

f«.g: ~
~

(amm
<nRQT

qmnfijifj

Pcrcron : ~ ~ ~ ~ ~~ ~ mt?mt
(:fl1t

4;::::illi_.rt

ffi

w=ffi. ffi ~~,

>:itP&l¥4{UII:;;Q1 ~. ~

~
~ ffi ~

~.
~. "lIT ~

'tID <"1cf.tII'fI't'Zl1'1..:0Gf1fc:i;II~ ~CI'iH


Of ~ qlJ"l~l'fl~ft ~

$H(4IC1{

m it ~
I'f~RlliliflR~

.:mfrt. ~ m ~ q(li~I'fI"f.l( - ~ 1J1(! ~ (:fl1t $i1<fq1~\9( ~ fB«fi ~ ID<l it ~ifil\9~ tID ~ ~ CfiID @=IT? ~ ~w'l~ctirft aWn ~ WI~\9IC1{ gq- ~ m- ct"{ <ft=q cm:RT

am ~DIICI'4I~
~.
~Jij"{

am ~

am.

l@U\jf, ~

~,

{JlR!Rl,

~I'f ~I (l'il 3fm tict i't'Zll &€<fqIJIIl'fltil "~

m,- tifll{ctlql~

ifTiI"fft\9"
~

W I~ct I~

gq- ~

.:mfrt. ¥RTI'f"
omfQ" ~

q{I'fIt4W;~ ~.

~~~ ~ __ ~ ~

;mUT11". ~ tfu ~~.


"111'fB4{OI, lfifol, ~, '.zilISO'lI't'Zl1 ~,~

iIt=Rri &ml ~
qur ~ ~~ ~fffil'fljlW;~

~ ~

mit
fJij"{

~ antcf,
~

WI~\9I~ft

J::Rm~.

~
~

GfIWft it ¥RTI'f"
~ I~~

-.R I ~

JnWl1iI i41 <"1fiI \9~ ~. i


{~IGfllool::qlll" ~

"gq- ~ f?Arruft

~
q(si~I'fI'ift

I~

~ ~ Rro Wf<tiloo ~ftfiict"1l\9 lRf .m:ffi. ~ Y"ISffl. ~ ~ W«'l 3TTfUr W 1~\9I'ift ~ "lIT ~

cfft

mnrqJ

~ am 3TTfUr
qur

"11tIm itffi. JfT ~ ~


~

am wmr Rmur
~

it 1ffift ~

1t<ft
~.

>ifTlf

~ {~ICflR11T.t1Frn\

~ mmn ~?
~ ...

cfft

WI~\9IT41 ~

q(li~I'fIf.ft

at~,
q[IS~I~ ~.

Jmft QRl.

f-lRRft ~ ~
~
\jffIT ~

m- ~

WI~ctl~
~

~ ~

I'f1[" ~

~
~

~
W14ctl'€fl ~

fuTzrr ~~,
~~ \ilI1'&Ilcl(

®=ft.
~

mft

(fur

(fOOJ1"OCi q{(f

ti"'t4IGf1Ici1 ~ 31fCR\9" ~

"1ltt
(m

Gfl61qMEIIG:lct~

~~,
3lkUOlI"f.ll - ~

~iIf'T
ctT ~

cfft ""ITli
~~:"
3NCIT ~

3WJU

~I

~~
~

~ "1ltt.

!119"f.1"1I~,~

"GfI{{1) ~

c:m:r @=IT.)

1<>tq1v;@lfl ~
~~.

lfR-lR q~l(l\i1i."hfl ~~
~ ~

31lW.

q(Jf5lql=tfl mFi

Jrnft
~

~
$t1t"41*"H
~-~

J:fT1JW-~

~IJlt4

P ~ ~am
~ ~ ~
~ ~ifll«.(J
~.

31lW ~ ~

-~

~.

JOU@ ~

am if ~

mffi 3fTfUT ~
{i&iffi ~

iihloldlt!1 31G flif'k1~('jr orr@t. CflTuftKt JffO@ ~

ltJilt1!Jl~,
~
H: II
~

,_ftq~I(I\iI ~

fWT, ~,
~

amo. ~
ifq, ~,

am ~
3IK1'T ~ JHU@ 3Rff
flIQlPlCfl

~
~ ~

H ~:
~ ~

'H'4ii4"4
~

"1'1'1"7T'r.7r:rfi~'r=:iT"

"3Wt ~
Rr
11:1:

~
M(f=ql~
,,1=1

QT W14dl'ill

~ ~
~.....;+' "'Itt

~ ~

itk1i ~

)OJ< 1"43l:1t41

~. ~ 0 II

I~ " ,&\ 'if 1"4d l"1i~

4Iq<~~1 ~

~.

IOijO Ii.ik1

cfil M ~

<mG 'lim ~

~-lRRfi ~
, 1OJRti(=q(1IS~:q

<fifuf 3lW cfil "~

P ~ ~. !IOfqitifiih{~
it ~

mrn:r ~.

m~

qur ~

~
mti
(&l:

fitm:q I4jJt6"4fQ 'lf3r lBrJ ~

flfl~q~l

filOifilG:I<i,J ~

<T{~. mti ~ :mfUr 31Wf m<iT <fit ~ -mft ~ CO<Tcft tlTll'('f ~ qur 'flIT ~ c(j~ q<fu 11T5f "~ ·'lRMf.lC1IS~ :q" ~ iihloldlJl Hfc:1CFi mitC1".

m:rr

~,

q&fi, JfTUft,
\ij;:q

HIl, UMH,
(fft ~ ~

II"

mti WI4C11=cfl ~

Cflfuf ~

cf;t
~

~,

JffO@ 31m q))OI~lift ~


gflff ~

!IOflR ~

iimT

g;f4fi;4ftd ~

3lTfUr ~

ftm w.rla-- ~
'1rlCflldClI'ilCfl ~ 3l1t1. \3a:I~olltf, ~. ~

~
~

~
~

~ ~~.
~ ("4~qICfl ~ ~

!IOffst;,q~d< ~
~'~ ~.

f4;crr ~

q(q5lqmk1

~ cfiT
~

m m<iT ~Ofdl('1. (I'i1t>Ol q(li~f{irfl m\:lCfl ~ ~ t'1isasi<4R<""t1amm. ~ ~ '1f1t"4[~ eft CfittuT amm. Wlcidl'all ~"ffiiSJfOO
cfiT
fc!<'iqlCfl
quJ

<"C!IOlql'H16I ;q);;q' ~

m ~.
~

aN ~

~,

aml ~

illJCkr llGtit ~

<iPRft,

:mft

c6t ~

eft

}l'lq(1f~1 WI' ~

31TfUr

ffri ~ ~. tfCf
~~

q~l'nlql'aH

ffi ~
~
~ ~

lfm 0fR ~~.

wltul'i17li'i'.lll

~1~~(i41 1I1dlfllRql ~-0Wf mID. ~ 3fff:cgur t·i)OJ:UfilR~ ll\3i ffi 0fR ~. ~ \ifJmf q;cfiT

Wlcidl·:t!"{:1 ~

~I

~.vt\'
JIlR ~

~e.
~

iRfi;rr oq~
if

n c II

a~
ontt.

-nat. i'R-9R ~
~I

trirRtln', "~

~I

if ~

iiI1UT 'fmlil" 4i«IR<41 ~

en ~
f«i:.IOijOldld. qur

~,.lJAAT

m- ~
~
31lq'i'.llICfl,("1

3l1i ~ ~

lfmiirr ~
3WlO5J ~

ff«it ~

11{01('11'11 ~

WIT ~ ~ "flIT ~ i10ft qG<U m CfiRft CfiRO


31TQUf

iff ~ llIR ~ f4i'1'4IQI({:1 ~ ~

oft ~
~. if1Jf't)q1

tWt ~. ffiftlii It=qd1 ~.


~
'lir ~

~~

f41~fttltl

~ Cfl(OqIWti=q ~ qur fll~iift ~ ~

ariRr am ffi ~
f4IW'1IU) ~

Of CfKffi ~

3l'TiiI'R, ~, ~ Wttf.:tift ctlfflt.

-mff ~

~ ~
~ ~. ~.

~ \iflffi.

3ffiT ~ If'1<irllq;~ ~

3l1fUT ~ nT,'fCRf~

~
wlJtlfUlCfl •
wlijlftlliifi ~

3ll1itr

~16Q1=4I

amt ~

~ ~~

m•

~ ifl'1i1lof1 ~~. m 31l1«'ft ~ ~

~~

;;mUm ~

~ciI405l

qur ftr6q 111'71" ~ ~ q,(lRIIFctEIlfi (f{q"{ 3lm:rT ~Jt~j(I~ ~ ~ ~ -eir6T ~ ~ q;cfiT ~ ~ JiRf ;mt, ~ fi1~fCll(I~ ~ ¢ ~. ~ f6cfirur ~O~I"l.4fq f4'A IitlSU liil1 lRf 0. ~ ~ ~ 31lfUr ~

ffi ~

til~fC4IUwqlU)

Jfttl'

3ffi ~ ~
amT ~ ~

iJ~ ~

'fml ftr6q ~

if nT llIRiillRlli41

m-

~~
~

mtT.

lW04fq( ~ ~

"flIT ~

~trnmt~~.
tIJN
(lii41«i;ft
~

3ilq{"lfliill ~.

lJl:qJ

'iloltfi~

Cj4ffct;(01 ~

aut. ~

ifiI, ~~, ~ q~ if milCiRHiofi ~

am-

q'(ij.l!Rfffl fcj:qRifl ~.q;:rm ri 31lfUr ~ iiPT iilftTl ~

ri affit ~

ifTft. 1ft·l..iRT ri, \iPT

ammo
~

'tffi:

\-lRUJT.;ma.

tJOl

~ ~

fllli4lcH ~

"tIlf1iiScll 'ffi ~:tcJi;ft

~
~

<iiI"?
~ ~

lIT ~ ~ ~:1_CI" f4~,,;I'if1

m mtf ~
aT ~

;nft

31ffi

Fr~~,

31lfUr

i1IQ5l1li4'i

¥lfl4li ~ ~

<iiI"? ~
t:WTi11""ff. ~

W:l ~ ~.
~

31lfUr ~ 31lfUr ~
CJi(i:

"ffi'TI"ffi

~ 3ffi' ~ ~ otT ~ ~~ tffi. ~ fl ~ ~ fllti4T ~1q;"'II!!4i)jfH( 'i"tlqltt_"1 ~ "4it FIT "ffl14CflG~lq;~"'IleqR'1 ~ ~. ~ ~~


~

~:~.

mr
~

3NCIT ::tI1f'ifll"1 ~ fll"RiT fliilllf;fl

qur ~
~,

fIT\:lCFi ~

3lW

~~

~ 31t'tI~lill&i;11 ~C'&RW ~ ij;::q:;R'tfllt1 31i;1I~lill~1 Jt<J~.

~ otT ~ cmffi otT ii(lffif


~

&I~fC4lf.1IU. m"ti'IJi!fi6

~ m\:'R ~ qur ~ \iflfO

orrat CfiRl1r
~

~.

amr ~ gt''''IIJii;11 3ffi' ~


~ ~ ~.

~~ (NJfq

anfUr fiiR ~ otT ~

fIT\:lCFi ~ulIl"lcff

cmt ~

~.

amt
~

"1f1&QI!fi6~
(1OOq'ii5

tr ~

frrqfur ~

bQlI!Ofnfl(~fI'iI ~

q;~IIi;1I#f1 ~

~ a R"'IIUI("II<4Ii1 ~. cgqr;n ~"Ii"tl qj)uft aTCfi &I'Tftn -m. ~. ,~ ~ ~ ()it ~cr ~ WI.. ~ffT qffi 1'iII ~ am ~ ij;q;(OfIt't1 Jt<J. ;j(f( ~«"'Ii"1l ~ fliflld&QI"I( a ~, ., ii~I(I'ili;fj flifllddi;11 q;~lIiflqm 'i~fC4I'if1 aua:. "~3fCNT ~ ~ I~ ~ ~ I" am
\jj'tJ ifijiT, \jj'tJ \j{tf ~

~ Jt<J. ~ Jt<J ~

\ilI"'IlIl~

tM' ~
~

ij;q;(4i'&l1

focfiTuft ~
1<'~i"1l ~
\j{tf ~ ~

if. ~

ontr. ~
~

~
~

3Wf q<fif ~

~ ~

~~. Wliil4:.~r.tld "ffl14iiIl fiiR ~ otT fliflld~C11 ~ H=fq;liiS~~ ;:;(j~(:li;11

lI'FI" I ~
fI'iIllFft ~

~
~

I ~3lMf

3lffl:. ~

"~ ~ ~~llI'FI" ;rtcr l'I'R II"

3t I

fii"

WillI" ~ I ~ ~ ~ ~ulI"'IlIl~ 7 ~
1"1 ~ I

m ~ mor. ammo "~~llj(ft<1


I"
fli'ldld

3ffi

311QUllffi 3lTQUT1lIT 31'ldfCf~1 lffli


arr@

am fliflldd.

- Jfrit ~
lIT ~ ~

m~

311JO ~

31ffl,

3PR

3lIt. ~
~ srfffi

J{t4'1I1,otf.ltjl~iilIl
Cfi\UTT(f

~. ~~ ~ ~ ttll

3llR

W ffit 31TUJtift ~
amffl'.
):rffi

M' ~ aN ~

(Mi~cb1 ~

~~

Wf ~.

$mr ~

ama. ~
~

am- ~

"4Mt ~

3lTfUr () ~

~,

ammo ~
~
~
~

ciI(10(01I~
'1-f ~~.

Nicn ~

ttll

ama, ~
\iffiT ~

qrq]'

aN ffi

qdlo41~ tlI11('tlli 'iIOltll~

m~

T'T 3lIt.

fcmrc;r ~~
?I'Rf ..

tllClJiH ;:;nurm ~ dHi'JICidi ~

ffi) dtlRHlql~ ~

cb1' W ~

tffi

~moiRmf. "~~~~~I~~~ II" SfI"4 i£4 1 §)<."I~ Wi §)<.eft iK=rra, ml ~:@l ~ cb1' ~ ~ ~ ~ 3lIfUT qrr ~ ~ ~
~ •. ~ dHifitq4l
~.y{

P'
~ ~

'iWJ\iI' tlilIHIH,

m:R1 JWrt

...Fm

m:q

3llfUr

3l~1 ~
lfCffi1j

qytf ~I

I~

~"

11 ~~O II ~ ~~.

~. ~

\ifUI.. ~ eft ~ ~ 11I1ft ~~.

cffiJUt ~
~
'j:ffii

3llfUr

~
(fW.O

m II ~~.~l\~II
~ ~ I

"~

I~

fiHqG>Cfit't1 qf.qffi.

ama. ~ ~ m mm cb1" m ~: ~
"\ditlR1C1I'tFfI ~

3llfUr ~, ~

3lTfUr ~ WTa fiio5u)

if'1'ffi',

~
~

~:
JlCl'1I~

- Wf ~ W\ ~ ~ .. ~
'i1f ~

'{uffClICJl~ 31lG.

~.

'iIOltll=tfi

;w;rR

~?tC4('q1 ~ ~ ~ t11~HI 3TtIm 'iffi l'q 1 3lffl.' m \ifI1'"ffi(i 'iIOltil-ffl '{~I'ifi

cpft ~. ffit ~ ~
3Tta'

3lIt.
qur ~ ~q'ifl'i41

~
3t14~1'&f1 () ~

91t1'1i£41 ~ 'iIOltlR'I1 ~.

~.
~-V\ ~

~
~

~
~

cfu 1ft ~~,


,.

mmo ammo
3itliilll~~~

crm ~

aW. 'i'fDlH m '{ufM 1£41, ~ tmm ffit ~::q


tHT
~ ~~ cfu t1'ffim1. WI ~, ~

3Rl

3TTfUr ~

~~ IJItNlfil Wffi'

11TUlF •

It ~

tffi

61101l'*<l1=tfl ~ 3lJ1W:fT amRJ ~ ~ ircrcft If'1~d1Tf1 ~ ~ If'lciHI£41 ~

~ ~ ~. J:f!OIJl'q3f1('1i@MIH

fiiR
~

maT
~

cfit q_uf ~,
~ ~.

~
~

M", lIct1lfi4
3lm GcOci
mI) ~,

~.
~ ;pJ ~

3l1C11 ~

oft ~

fq054lct41~

wft, ~

om<t.

~u«.,iift ~ flt!lfII'J< M".


~~

ontt.

WlqllHI

~, ~

uWT "li ~
q,)OIct'l8'

~ m~
qfaqr ~~

;:nqi (ifflf ~ ~ (1(f: I 4@1~ Of ~~ ~ 111\.~ ~·II (4<JilfiiAlfA(O\4 ~ f41ii'41~~ fi41{"f ~ ;:rfflt 31TfiJr q{JuCiiQlffi(O\q ~

~:qI~H"

fChtRtd ~ ~.)

amam

ctT

q:(R

qallQ( ... PtifMitloufd ... ~ ... ifI: ... .;)ffiltl ~ II~II 1R{_=;w (q(JIRIf) maf=~ 31li«ff. ... ~ criuftf=ifitfllii8ft vii4l'141 ~ .~ .... ~ (ifilol(CIltl ifili(OIl'fidCl)~.;mfi .... (Cfi)Ollil''') i;tf • ifI= uffi=(;QOlc:clltl ~~) i(1ffi ;nt-anmti ~ ;nth'" \3rit,tft ~= (Cf\)OI('CCI~flCliill) ~ · • d'. WlcialQ(1 q (ltil If IiiI (iIlll fll(f4l;idi( aT Q llm !!MOlc:clltl Ci~iIfi ;mft,Cfi=flliill() ~ .;mft, (ifi)onill41) ~, ~ • ;mt\, ib)OI(CI,ft (cat1~) ~ URI" ;Q\"anmti ita" iI1lft _ (~ g,lftiill) ~ •

~1Wri

um

.....t....

f6UT.
~JJItIf ~

~.
~ ~
~

ftrcroJr:

«ifildcil

ana. '?:iT ~
~

-~

~ ~ q<qaqr'ql

q<Jigiififl tUIf ~
1lT (fI{. ~
<iJT'I{ ~ ~

l{_dCfiR'IctlitCfl
~tIT

WI~dli41 ~.~

~~i~m~3Wi.
if ltf ~

rio tIT &._.",dla ~ ~14Itftt1 !~ ~ ii4T JP1'ICir ~. ~ if if! if ~ if ~I ~


31'Wl1~1«16I

mI) cqii4ifl<lct ifiID ~ 3Pln« ~ ifKfCfT ~ ~ 4*4(:11<=1 ifiIiJ ~

«ifi)(id ~.
~.

~
~

QI,r<::4f<=1i{t tIT ~ a flifi)ctd ~


~ ~

ffi: A+1d'" ~. ti)\iI~q< Wlq~Hi5Q1 ~~ em

~I('fkf. Of ¥lfffiiil;;q: R ~

"en

_~ • WAroi:. ~

~~, (~101l'i4lifl) ~ <fiftn orrft, (CtI~m'i4ltf1) W6 ~ ~ (CJ) ~ttJl'i4 CfiTJr.IT cnim orrft, ~ WI' 3NCJT ~ amI ~ CbJ4f'i4l ~ ~ cgffi (3R1f) ffi ~ ~ ~ fW:t 3Jfq1JT qtf@ 4iT "Iltt'1i'i4l \3T("q ~ 31'{llfa'i4l ''illfUI4d 3lrlUr 3f~~l(ld "IRi'1Rrd<"1CJ~ f.f:t<fllff m*rr ~ ~ cgffi, Cfim CfIlT(1) lIT ~ flipld~~~. ;r ~ cUOiJRI .. f<hfQ~fQ ;r ~ ~ ~lold1~ ~ ~101ftlltfl ~ ~ cnim ~

fitq: U" ~

~ (Cfi'Jr) ~

am:.

~.1J!1f

am ffi ~ ~ ~ cRt ~ am ama. ~ ~ 31rlUr ~:~ Ca5M am ~. ~qi'H<I'iI lJT CllfI'1i'1J ~ - ~ IOf'tOldld. 'I IOlfil'€lfl ~ ~ ~ ~ ~ am ontt. fQfllCl.,<t ~ ~ m QUJ ~''i4 ~ at 4ftur~. ~ fifi
fJffif'~
CJgff ~ CJgff
l{J3I" ~

3nfUr 9lm ~ tifsJ ~ ~. ~ ~ arndT. ~ ~~

am ~

~ ~ CfiItt ~

~.

amrrlO.

ontt
~
~

~ ffi: 'I,UltllCfl\'1

sn "IIOlfll'1:4l (fRT~. CJ eft ~ ~ ~ 4llt 3NCJT


Sffq~ ~~.

IOf'tOI~'i4~ ~ 544M'{# GJiR'IT

~
~ ~,

,~. ~
(fi:~

~
~
~~,

~
f.:fqfuy ~

..m.

('Q1~1c(14 =t.:r ~ ~. ~ WI~dl~ focriTuft q))UlfQl~ .ntli46J4) ~ 176m aN CfiR11f w 1~C1I'€lf ~ I iJ 14il'i41 "Wf mit

CJiDr ~ ~ 4iT 1ft ~

~ ~

am ~

3lRft
~

~~

~*Ch('tJICI( a ~, "~ ~, amri ~ rnOSClll1f.i • ~ I"~~ ;r ~ 9Wffr. 1ft ,'1l1i' tit; 3UdT ~ filcrsCll4~ ~ ~ am cma ~.,~ Ifurr !id$f4 ~. ~~ ~ a ~ ~. amn ~ am ifi1ft ~ -mt. ~ am "4JI 114{1 1 ~ ~. ~ ~ ~ ~~ tf14icR 6lt ~ cfi'r ~ ~ m am fi ~. ~
~. ~ am ,CJTirf
'1TIft ~
3R1f, @ft f.tm. ~'IdRI'iliofi

.9j1q~I(I'ili~ ~

~~.

~1'3i«J~iJ ~

"~

AA ~.

ezM

'1l1i',

Cfift;r ~

~~~

~"

am
~

31T~

~ ~ 3lffl. eft ~ ~ ~; ~4U ~ ~ 3ffiir ~ "ITt3Rt cncc)~. ~ "II041~16I ~ ~ ~ ~. ~ lft"lTt. ~ JOm ~ ~ ~ ~ 3Rt ~ ~ ~ ~ ~ M". <ffi' tnftcJ ffi: 3Wm Cfilft $4liR'1I@fj"l &j IOI~ 1t11 Jft com ;nfr am ~ ~. ~ ~ \iITUT 3llfUr ~ ~ M 4T ~ Jftet QWHl4('j41 ~. {~ @fOlIH'€4 mJlffi ~ ~

am: iT "'lfcf ~(IH.:4I(~tl"l


~. ~
~
-lJRf

;ffift, ~

o:r ~

Cji~~Aat

~UJ4t'qt

~);g)&(4h'l ~,

000 Oflft.

)i'm~H'iRl6j4l ~
~Cfi\lir ~~.

~
o:r ~.

~~~"ITt.
~1.9 ~ ~:1_Of

;r~

1{,00 ~

q_cff.~~

W\ ~

~~~31'i4141d1~

W,
~

~CflIHIfl

"~~.
CflT4"

·~Pclf4ld
'n~Cj~i;1

mr.o 4W'ft.
~

m lJRft
~ Cfilft ~

C4MI"tCflliiSld1<'1 ~

W 3lTfUr

Jnefcw'l ~
"IfNRiI

"\dCflloold

~~
~ ~

4T mq.:n CflliiSl~ft ~

antT. ~

'lIORilt41 ~:1_Of, ~

~,

3lTfOr
WRf

JtTfUr
~
~

CbI05I'€4It)
~

fcJm ~.

~.

r1T2f;ft

or ~

.-~~
~ mit. wN ~

$60I"idf

Oflft. ~ ~ ~Oldf(1 cfu t:OU@


QiiOldltt :
~ ~

0fi1651'i41~

~ () ~

tf{ ffilRlT ~

~f4"fT:ef{

~
~

Pci'1ICflI¥l1 \dCflfiiSl'iI •

~~

JRT l{tPRff

~:\_Cf ~

mwr mcftl ~tfIqaf


or

I 1T-l1 ••

W ~I
~II

m
lim

lft cnffi ri:, lft ~ ~

·ftI<'fCflIe1f.%filt1lT41 ~

~ ~ ~ ffit ~ ~ ~ IDo~. lilT ~ ~ Cfi(OfR? tMt AIOIHI<'IJ ilq~RI'ii trimf ttl ~1'iiQ4<t ~ qp:{ ~U"I+41 'tROft 9m 3lTfUr ~ 3Rt Cfi(UJl( ~ amt ~ S:; ~ ~ qttmft IiiICjICj~18 m:r 3lW. lft
Dq

4T ctiiiQ"ti:q1 l4¥flq;4tf1 ~ ~ ~. Gf!CI'1if'i \y1~Pii8i1

irm.

flrRIT

~W

q~

~ (R q~

1fi(iIi

31ffl. ~
~

~:l.Cfc!: ~ ~.

f«~ \:1'ifu

~II. ~~

oW

q~

~ ti~t11i:11 moT lK=rr ffi: aJ~ClJi. q~ ~ ~ W14dl=cfi ~

a~

):J€fC4I'tU J:fR'ffi"ff. ~

aril ~

~ 6,

oW

a ~,

CWl. oW

ffi1T ~,

at ~

JOfiOI>il'i4 q~

3TTfUr CI"JFln' ctihm 1'i41 CIliilftfctl =w:ft ~.


tli'ldld. "~ ~ ~

mfiT ~ ~

mt11

amur
JfFi
.,-H-'IR

q~ I'tM I~ ~

~3lig 3mfT1 ~II oft 3WJt • ~ ~ ~ I Iijrii~~1 lfiOO I d~ldI'i4 ~.'1~o,~~ II 3ijdlq~tfl ~ .~ ;;n;r ~ ~
Jtff ~

~I

oft 3ljd14("11tft

~TI (1~I~"f~ ~I "iiild II

\mf ~. ~

t:mft ~, ~ ~ ~ 3lffl 31m ~ m-~ roar cfit ~ ~ ~ a ?i 4{lOi1fR11if1 ~ ~ 3ffi ~m ~ a Wf4'l103 ~ arncm=r. ~, ~, ~, ~ ~ mcrr.u err ~<tlRi'1l ~ • ~. tmr ~ '1ltt. if ift - ~, \OS ~ ~ ~. ~ aN ~ cgUr. m- ~ fCWf ri:. f4lq~ ~ f.!mfur mR. ~CI~RI(1 ~ ftrc1f f.Rt;ft 3ltffi fflqc:fu '"d:U1 >iI'i4 'illR44d ~ tI'l 1 1't'41 wrcft<.rr \if ~d4'l'(4'1 O\?i. qur fl4kl:'t'i4 ¥ ~ 4'I(oll::::qi't'41 'i"1"R'f ~q4'li~6I""l1 3RllIT atrlUr *n: ~ f.fqfuJ ~. 31m w:nR m eljCl~R'd:q ~ ~ wnur, M'. 3ffiUT cnGdT 3ffi ~; ~ ~
~ ~ ~. W14dl=cfi ~

~~Jlch'I~~

f4llfd~

.wr ~,

*n: ~

m-'llft
m~

cffq

~q4'liij*" fl4i't'4I'i~ ~ ~

~.

3TI\3f •

Bd'l~(1i~

~ \3W: ~

d\

4«(4(iClt;i:1 ~

CJR:tfr ~
q~

~,
~ ~

f4'l1"ltl:'ll Cfll01 I 3l1@Simfk'l e;q 'lRI'iI::::q1 ~. ~lfffit1'i4q ~

3TT\ft
~ ~ ~ _.

3ffiffi.
\ilICllIl-€1 ~.

lIlC1~"lt! ;::;qi't'4I'i'iit

~'iI!lOl'iI01 4611i:11t!~

rum 3lTfUr ~
~ ~ ~

d\ ~
~

~~.
W14d1"~ ~.~ l@'i15li=t41 ~
\if7T{f,

31m l'Iihi~t1zft ~

wf
~.
~

tiIPlf\i14'1::q.3l«T 11m CfllOIl'tlIt! ~ cnr tR ~

w~f~6j41 ~ Cfifuf ~. "FrI\iI' ~


rqf'1T
~

~II"

4('ilqfut!

rJO<IlClql~

~ 3lIfUr
Wf

mit

6;;U~41~ ~ Q(l'11CiiI ~. ~

ft!&5UIR'tf ,mit ~
CIimT.fl ~

m ~. ~
ri

~~

orrtt. "~ ~
~

~~

ml

WIC4~"1I<'1 ~ \3~Qtd
~

ma - ~
mut
~

mID.

Of

>fflll" ~.vft

E 3(IQUiR11 ffi qiJUIl'il1 ~ Cfifuf orrtt .~ I <f etlWiahll Of ~ I


~

~~.~~~II ~

ffi

fcii;;n

m 3ffiT
~. QoCfid I ~ 1'1
3n;m1 ~

J@S ~

aTffl.
~

aTffl. ~
;;mnT. ~
J:R ~

3llf ~ ~
~
WI~dl~

J:R ~

lJTll@" ~

~,

-.it

mUt
~,

31 ,q<'4 H.'II ~ \3C:I~<UI14, fi.fiH,=tfI

mut, arnE amunu


~ ~

'"l1l'1fH(Ulid ~

iR;rr ~

~.
~~ Jffilftct tmffi'ff ~~

"{lq(fUfi141

mw
.
~ ~

cnwrr Mtar ~

P
~

3l1Ff ~

ontffi
~

~I"

-mfi ~
~ ~

~
~
~

orrtt.
~.
@O

<'1fq ~:~

Cf)~lIadl ifl~"~tf1
iilIT \iPTTO

.nrt4It}

1Tcria \if'ITRf ~~('QHI

li.f~al~

~('Qltft'€jl ~

<moT. qur ~ ~ amffi' om ~ ~ ~


q~ ~

mo orrtt.
~

~ 41tdfCICh ~

lfm ~

ffi ~ ~

~~

ammo
~

ctlfi.,jqa)

lft ~
~

PT 3ffi"HT ritq7.fu FlIT qm;rr


~ ffi ~

qcacft

31mIT. ~

arna 31TfUJ
~

1:1"l, "I'fR", 'ffffi

orrtt. CfiT{tJf

'lfT ~4lT

~05f4U4RHtl ~05I~1 q("IQ"Il'tfi


~. ~-lR

ifltt. 3l1fUr '3ffil&l~ t<Rm: ~ 3RrnT Cf 0U mit i3'11WT ~ ffi 1Ji?dlfla "tffi. til~ij) Cf)("qN"
cnco 3ifTff. ~
0U

am ~

Qff Cfl<U4lfiltl ffi ~

llTU@ ~

unft
~

fll<"QlcH q:;i'1I~fI{~('1 CJilf ~ $'1!i."4liH ~ chlul('Qlal

amr ~
~

~:
~I

.oe1Pc1",41 ~

3lfI'Cirq qur

uma

"~

3l1H4ldl~ltlll«~I

~"fclQl(,41 ~f'<€Il1"1111

Of

~:v~I

ffit ~

ltml

~~6mI~~11

l'·~~

II ~
~~

~~

I it

31Tfitr

~I Of >51lJ(Qaa' ~

'lfflf I # 3H4olcfRl ~ ~ WI 3WnT~ =ru wrA-vtt


~~

Cb('tliJftl '1 ~ fl 'lit II

I
o¢f I
~~,~~o

it ~~~
II~II ~

~h$l'Ci41

Ifift ~,
~

~
(~)~,

~,
~,

~l;::&4F(I~j ~

~ ~=
~ ~=

~ (QUlQfI) ~

Jfffi ~=
~ ~
1(1 ~

itffl,

~'~I'(J¥4j·~=

~1;::&4~ld

1fR~, (~

~,

m... ~
~:

e#it) ~

...Rbqx4 ftRm:r
q'tifQ&I ~

$11~liiUi1 ~fll<l~l ~, ~ ael:qlllr~ mf ~,

am ~

~ $il",~(ltft
iHi.'dld

ifR ~,
~ «,:iI((1Ii.'1

~
~

~
~

3lTfUr
~

amT ~

JR=a' ~,
m <:IT ·'!.f1<:fiR'(91'i'.14i "I{.fI<:fl1('191'i'.14i

ael(;qtiij1I;q~ '1lT *i.:illfltfj


_

Jm ~,
~,
lfff,
~

QH
~
~

~
~~~~~.~~~~
"I.f{ ~ ~

(R ~

mf?R) 44q{,(1"1

tfi~fI€i~ ~.
~1'14Ijlf.l \JlIOlllfllil
m~iH'i4ge4tiqilf .~

3lm-wff
~. ~
qtJf

am:

it ~

IOlIORU'tI::q ~
~ ~ ~

mm.

JffiT ~ ~ ,_ftq~lU>51i;f) ~i!&lIIJ;jSOIlU! ~


~~.

!>Irit<:fll('ll ~

~~

fiCjfUU (dOlJI('fi('f l11"Fffl trT{ "('l"ll"RI).• OP"lI4l g<rl41~lfi ~OIf1I(1, "m ~ ~ iJl1l ~ I~ ];Rllf;;;TIft II" wf 'if7TRf ~ WI~ctl'&{r q<lf~lfl'ijl ~ W<lT «t <ffiCfrRl('11 ~ ~ @.«:ft ~ ~ R P ffifiJf1t>ti't -rio 1lT

m~ ~ JRffi

3lTfUr

~ ~. fl1Dnqlfl~~ ~f1<i'&l1~Cj"ll(1 ~ ~ ~
~ ~

~ '1II'H:q(OIl~ R R Wlcjfll'illl 3Nm fU\~1


~

m- ~ ~, ~
~ '"

wi iJl1l
~

3Wt ~

~. f1l

~ tt ~

Jf'ffi ~
~

Jffl ~ ~

"\d~R'IClI:q~ ~

flijl~i;1I, ~

~,

Intoxicated. "'llU@ ~
~ ~ m ~
~

fWyffi, ~
~ ~.

am. lffi
ffi 4iliiSl~(H

(fi Toxic condition ~

~
~
~

~
ffi ~
~

~ ~. ~

WICI'ilIIOHljdl=tf'lm
\jffi

=m

tl._<fij ~
fl%liiS ~

C2frtffi. ~
~.
;nll ~

m~
~

~
~
~

C2frtffi
~I"

"'t'!Oldld, "~
~

~ 1Wr, ~ 00 ~ ~
(I~RClfi ~ WI~dl'all ~

\iffif QOOOj

f4i9T

~(9=41~ ~.

eft ~
~ ~ ~

~
tOR ~ ~

~
~

m a \Bft
qTJf

ffi ~ ~. ~

(fi ~
"l'"Rf ~.

'1l'1~1i;11 .1II"1tli(01l~ ~a~ii41

Fcrtm, ~
'"4lq~~

~
ammff.

tl._4-lf

tJCf
~

mR

om

a illJt1lldl'all

(mit - hangover)

'"4lqii4l~

llmR4T lWAT, ~,
~ ~ '"4C1€RI~~ ~ fl&\1~
i;'I"~

Jtofl'"4IQR ~ \iI-IIJ)i;1 ~ ~ ~

0f'fTff.
1lRf

"flIT '"4C1~l(i~ flfRiT ::tI1~i;1i1tl

arn-ffi'.

mr ~ ~
l1<'IT

ffi
~

WIClJ!"Ild

'tl60Id;lfl ~ ~ ~ ~

1i14i:1RI\ili~ 'l1ffi ~.

';.ft"ldl{l\il ~

iiiI

';fjlidl(l\iliilitl

at m*rr ~
~

<fit ~,

a
-

am. lUT ~
-mftq ~

'frlmf

1lRf

~.

am. 3l$n (~R;ftqlai;11) a ~ ~ fi <fit ~ 3tfl 011=4 fif;~~iill ~ I «ffilffi -ri am cnea am. a ~ qur WICI~'iI~ ~ « ~. ~ am «~ ffi ~! WIClJ!lil~ \3't:lTOf ~ <fit 'l1ffiRfiitt ~ ~ am ~lii:1I(I\iI ~. nmfq iff ~ ~ <fit dT
~~. ~(IIi~6()li¥fl

~ ~ "'t'!Oldld, "~ ~ ~ ifm iFf ifOO ~ II" ~ ~ ~ 11'"f C4C1€I(ld 311010£llflrtl tOR

ml ~

CJUfrr

Qffi-

"lfm ~ ~

lilOlfllfllRCfIT.l ~ ffi"ITfIT, 9FI...~. ~. WICl6I1i IT.I If( 31"1"& I 4'Si1lfl1RCfI cnmit

Cf17Tffi ~

t3i ~.
~~~.

::;it

m lfffi'if arnm 3R1T~


CfiTift GJa: t=f~.
CJUfrr
q'lcthirfl ~

<fit

iFf ~
'l1ffi ~'SiIlflIRql ~ ~

~~.~~

WI~dl'&ll

W:mf

1lRf ~

Clwfte:I@i;1 ~

a ~Oldld,

(0 ~~
31iR: ~

~~,
~~, ~

ill tit~;r

~I ;rr@. lfffi fi%l65


~I ~

WIC4eSl'1I'i:U_t{,\ 3TIiffi" rf;r

joffi ~.
(~) ~ ~~~~,~;r
3TIO

en aiR:mr
~

~II

tIl\"4Frr~, ~ ~ n) ~~cti~~,~;r~~1
~ lflf.f ::ifif ~ ~
J1i{

~II

lflIT, ~ ~ ~

fTA ~

II

1fR ~ iff ~,

c6r ~

em:

~('ifltffih~

~?
(CJ)

w: \jQiifT ~ I ~ it ~ cAA~, tit ~ 1tl ~ Uzill


~ ~

~'iI~({I~ \3riffl" ~

~l!i. ~

-~

~
~

lfffi ~
JfCfil ~.

\ifTffl

quJ ~

1S"t<xA11'1~
f!~Id1(if1 3:mo~14(1,'1

mur amor ealU~lqRl'1


~~ ~

q("l1("Ji ~ I

~.

;:fffi: Fit \iI.'('(i:ql~ ~

men.

tRft ~

amUt tr ~

m~

Cf ~ ~. ~. ~

amff.

Being

~. WI~(9('1'41 ~ lfffi l1«f ~ c6r ~ ~ ~. ~ ~ 3fflt ~ ~~ ;ntr. ~loll~ft ~ ~ cnco ;rr@ aufUr 3rnT ~ ~ Q4ii4m'1 ~ ~. wlo!)4A Jft:q ~ ~ amI 31¥Cf ~ <fit Jft:q '11f41 ~ft tnI"lr ~? lIT 31C( ~ '1'41 ~ ~ mt?r ql.I) mat cfu ~ ~ ~ Cf)(04Ifil61 ~. quJ 0JNt;ft "(f<!<"'4ll1'1lut nfttt ~ ~ ~ ontt. ('lffi1l ff ~ J1JOI(9I(9. ~ ~ mcft ~ ~~ ~ 3fflt ~ filt1Il1Of ~ ontt. ~ ~ ~; 1i(9~~ ~. cit ;nl{ mn, ~ ~ ~ ~ ana,
~65C414~ ~ ~ ~

becomes Becoming and Becoming disappears

:mfOT 3mlil tt ~

into Being.

mur

am: ~ ~

CfTG(f

qftUffft ~

tit

ontt. ~

~~IIHh.,

men. amur
3lmft. ~

'in ~

atl(+l,,([Jf1 ~

~.

tit

m ~65i4u4Ifil61

- amlif ~
~

m~ ~

JiIUlftlfI

;mfUT

~:~

ntt ~

~
~ ~

~.

m ~ ntt 4'lltjdfj
~ ~
~ ~ 1fff ~, iI"Pl. ~ rqRfr ~ 3tk&4id~ ~ ~

lfR ~t1T

am ~
~

;ntl 31lfUr ~
3fffRf ~.

ciA ~~.

~
~

~
~

~~ mfi ~ ;ntl.
~ ~

~, mm
~

~ 31lfUr lfR

it ~

~
~. ~

~. \if1dT.

qJ.l4+II"I 31m ~

mm

;JJk'l.,I"Ik1

Ci 3f1('J4I~GOld~

;JJlr'lRI"Il ~.

~
~ ~

3mT11 ~

arnm ntt
~. ~

m sniTd' ~
tT ~
iI"Pl, ~ ~

cniffi ~

lR ~ ~ ~,

3R=ffi, ~ 3R1ff. ~ ~ ~ ~ d1: rqRfr 3ffCIf4!ffiT ~ fit cniRf 3rncit ffiq4d~ ~. 3mT11 ~ amffi. ~ 3R1rit. '~
3N9T ifm Ql'dfticft4<

;mao fit

~ ~:
~

~:'

am~

@)d!Ol$1I~ ~&fOT

~
~

311('J4li1H~

I 31IQuIQifil

m~

31lfUr

WI4t1~d
~.ij{

tli17lHdd
~

~. ~Uldid,

lfffi 311('J4tl@'ill1

3'lN I~GOld

00. ~
~

QJ.l4t1I"1tf}

W·t~~~11 ~1I'1.~~CII

a~

3fTqTJf ~

a 1ft \ifM' ~
~ ~I cm:r'11

__
itq

"~

I tll'l«::;qI~'
~I ~

~I

cfiT ~

ffl\ffi,

14 1 1 41"'1'1 R11 ~, IUlti 'ill

31lfUr

arnr ~

~.

m~ ~
'{Df ~

(~) ~

lfR fi:!asfclu41'ift ~~.

3rncit ~

'lIUlfili.'1i

crnft CJliIf;ft ~ 'ffi<dTff. wrtf


JTCf dTOT ~

O\dl. ~

ffrat ~

~.

a w-r 31~TParr 3ltl~l~


'3GOI~<Ulltf,31'f\if <"Ii4dtll

(Nffq ~

aW 11TDlF
~

31m

fcIaffiIT ~

'1'

tn ('ft ifFi@T
mttl ~
~

mtr

~I

ntt ~
~

iJlqct}q:; ~ _.._~

<Pre:m ~UldIH, "~ ~ J11<:Trn ~ q)tf II" ~ WfCffi tlijldld, "~ ~ ~ ~I ~ \iPlT ~ II~-vft ~. ~\,9C II (~) ClltI"Ilidlflq;:'I ~

f.Plco '1' ~
~

3lfria:' '$lR1l
Q1JT i~11ot

~I

~
~ 4'IRUT ~

lhl4llC4dld. (~) 'lIUltlli.'11 fl14<tldl

ftro5urit mRt ~ 3lq_uf 3R1ff

~.

3lfRt.

31m-lffl' ~.

Ii101f! l('ll
Q{JtQq~ql

w:Rmr ~
~ ~

ws firoffi
~.

WI0:4t1F·H~

~
~

~.

~ ~orOt fIittffi~. ~ qlOltll"i) afo:Cfi\UT ~~ ~ cia fCfGt4lcfta QqqHlif):q ~ fCI?h(M am<it. qtJf Wf ~ttiCflI(It1 ~ cia mR ~
~ ~

ftircrr ~

~. 3ffil-lRr tiflRl~\Jft :nT-lRr mfit. t ~ ~ ~ ~ ~ eft


~q"'«l~

~.
zyn

qtJf ~

~ ~ ~. arrcfr. ~ ~ Wlqdlfll6\:q W. ~~.


~~ q;cfq~w, ~
~ ~

~. ~ ~ ~ CUiM It'lqdi(11 ~ o:rr amT ~ Wlijf4:qI(I~ ~ \iIffi. 1¥f ffi ~ ~


~

am lim

~qcH"1~I:q

~
~ ~

ff fii1ldl'1l
~~,

3l:m
~

ft"cM

ifi«it ff ff
~

at ~

if ~

616011""41

Cflqrql~

mff.
~ ~

~~, ~ J.17T WIQ(1I=tfi ~

cfa oT ~ moT q))o,dbft ~ '1lffi. <it {~dldJM N.


'""60Idlt1

% Wlq~qkl

CfR1'11
q

3rnT

ffl M W14dl'i:41 ~ umffl. Wfift· lIT ~ijldl'i:4l mr ~ ~

mo

tft:q ~
$Iltilll~;A ~

~
~

~.

~
~, ~

~
~

mm
~.

~
~

fI ifiJda

~a

$IltilllCl< ~

Q4<:!fll'1 ~

~v

mff

a
~

~
fliffl(1~

3llt.

<tT l.?li'f4l

t~ : ~
~~

- 31"'",(11

m ~ CfiIAAlIl~r ~ m= (q(I'IRf;).

at

111311 ~ iflIIH4IU"'T= CfIll1'" i", I, FclI"qii4Ii€1i1i ...,

(q (14 a.. +"IQ 4 q:U'IJ;n f61"qii4If1 .. ~ ~ ifI{01l6 ~. qul:St:q fi:I"q'4lft",i"l atftc;;qISM

<it

"'(10116.

~=

ijii(ou6

j·" ~

~:Eh.If4I~.

iR:ft' ~

at ~

~.

34&1'4 ifl'«f

~:

~oo~;rrort;ft~~~~

m\:7.f $fI{"llI'iH=t".ft ~ 3ffiU 3l:m ~ ~.

;ma ff·~

if 3rnT ~

q~iin"I'1

~.

flifildd.

~
~

oniRJ

3mT ~

'1IUlflR't1 CfTlO

3Rffi.

;ntt. 3Wi ~

'UOlfll'i';tlllfl

ticIie ~

~ ~"Icil4Ulkl"'tf 'fl1l@

tRit~

~~"Ithlqoml~ ~

~ wm f4mur~.
~ ~~

;it-q

am

fct.m 3mffl. f~
FtfR'lIT q"lI~(iOi

3ffi

m ~.

ffi ~

~ i1~('iQ 1 Cfi1"IlT'ff

rm ~
~

qaffi -. \3<tfd{Ulltf,

~ ffi flfq"lRI1401

tittt ~ ~

_~!I4'1IDl ~

'110Iflli41 Sflq~'1'i2)

<WKmf. lfl !l414f11l"1I'tf f.:Rr.:l

3ffi'UTR _ \Mr ~ GfiI~i1fl 'fITr"i1" rr tmffi ~~ WJtRf t!€' ~ .ml ~ ~ ~. ~ lID ~ ~ fI'C'fill{ ~~ ~ ~ omFt ~ m ~~. Wfilll ~ ~ ~ 31Ttitanq ~ ~ rrnft. fiflfll31 1fffiR1l WfM" ~
3{F.if

mt ~

'l'JOl?1 ~

m~

~ f-tR
lOlT~.

m am m ~ ~. ~
crcom.
~
efiT{!7f

~ ~ 3ffi ~
feRfift ~

~.

Ql7f

3Tm !l4i:fiR'6Q1I'C'fill{ f
(J&Wf~.

tn Ofltt W ~

~ 3lTfUr WT

~,
~

~~.

~ ~. ~ ~ ~'i.UIl(Jf<l" ~ ~
~,

~,

rrTtt fl

$f1<"4jq{ lfifi lfOITi1' ~

an:<m1

~~

~.

W. lfl ~ ~ ammo Ql7f &f ~ 3{"ClC6ufl ~ ~ C[tfi '36'11~11 -mrm. ~ '1 IflfI'i(UIl:q 1 ~ \WWft ~:JI'C41 ffltt ;nJJ ~ am '.>ft'1i1I(I\JIiofl«i~i1~ ~. q))ulcOll

qlf1"1i"ll 3WR Qliil041'tf1

mt

.H'1f1'i(UII~

Rt

311C1{041'tli~

qWya lITii1T ~ '1lttK~tl\i( ~ lfOITi1' ~ ~tlf44ct rrIff q):q(t. ~ "«T if 4'11144111'" - m ~


CblqQJiflHI ~ ~ ~ ~&:fiI'1i1I, ~ 3t'*:U4I~ ifiilll4ib "IffliRilIT ~

vft

GfiW.ff. ~

IDcmf.

~ ~oIJi*4

~
qli1Jlq(

m-.

~. iR1" q ~f(OlljIJl ~

<ft ~ ;, llffiRft iitl)ojdltft ~ wo rrnft. it ~ fiffl~'tff:t41 f.RN ~


~Ii{f~ ~ f;r~ ~
I:Ilt.~~

mR, J:f'1" 31TfUr ~ lft ~ 3l1tRft ~ ~ ~ <ft ~ _ ~


~~

ontto. ~,

3lJCR mtlJCIT

Pt'AUT 3l'fffi'. ii1"PTffi. filfuli4 I


~

Q;cfiUt, @, ~
~

WI4HI'if1 ~

Wlcii1I*41 ~

am ~

~.

lI7T

ontt, Q:cnuTR ontt, cffi;rafR ontt~.


3ffili4q;('qj;t') If.fRf l3'il~~ wlciHI~ ~ ~~. w:tM' ~
~ ~.

~ a:um ;ntt, ifiRTlT


~. ~

3lTtffi JR' lJ{OO ~


~ ~

S<+=Q'CI*1 ~
JR'

~
~

11-ffif ~

~
Cf1"{ ~.
~

itffi, qur ti){k4ldi~1


3WIT ~
"~J{\if

JR' '1IQf+1(Ollrl ~. ~ 3TTq'UT 3t('q~lffil ~,


~
~

~Olrllrl,
~

wit. ~ lfflf ~~ am ~ ~ MlIM i41 ~ m'cffi ~ ~ ifi\ 3fflt ffi ~ W. ~ ~ mft ~ I ~ ~ l{if ~ II ~ II 3Wri
~ fll'tf II ~ II ~ ~

~ ffi ~ ¥i"4I~ affi:~ i4:qI<i'1l 3WR oemrrit 3lTfUJ ~ ~ M q)\O amffi;rr CJiTft ~ ffi

mo 6elOlU'i41

3lTfUJ ~

\3lIl ~ Iilllill41

'11<140111 ~

~
~

I ~3l'fR ~ l1-f
~

II \t II"

tcrr

em II ~ II ;:;rrqr ~
~ ~

ffi:n ~

qft ~
I Of

t:tff

f.'IFcNI< ~
lR' '1llifl'i(Ollrl

~.

~
~.~

onftm·~
~~
9' ~

;ott. mR
~
~

m 'fR t:r.Wf
~

R"

amur ~
~ MiRi5 ~.

'PT 3JbQkQ5H"II~ qq;T WlciHi@8>:11

~~

lR' 9' ~

tt ~
~

f.RN irffi. ~ wi
IJ1'1Cj'11t1 ~ ~
~

StRT

ll']cirll"iZl1 ~

4'fi'.fT ~
3Utilqzrn

mfu ~
~

3ffiT ~
~~ ~

~
QTCffi.
(tJi~:q§~ JilT ~,

'11tt. 3flfUr
~

JilT ~
~ ~

q44fH'1

(Iq~~~, ~ ~

31ffl ~ ~

~ ~
~

(jJi~~~

wi ~
cfu
~:ql

amR.
~

3TTfUr ~
~,

q, ~
affi:~
i4:qRi'1l ~

~~

ij[ffi'ffi.

3lit ~

~.

iWi ~.

3ffiT ~ ~ ~

~U£llftltl

fiid'1iH "~
~

amurft
~:

tP:m ~
~

Thought is the fragrance of the brain.

31ffl.

mfu

f£lRH61 ~tlj4j'6ql

lR' ~

iI~'i..cfq; ~ ~ ~I
~ ~ ffi ~ JiIf4IJi~

~ ~f<~"e1'11i1 ~ JiIQ~(i1: ~
ffi ~
(;it

MI4J14HII" (~tljlli~ ~ Q!fIftj(t4 f+RlJf ~

~tlj4iQ~

fti~i1d

atW.

QTCffi.) 3ffi W,ci(1,;:fi

<Jffi

~. ~

amur

titqr l!Tmq ~ '36011=41 ~ ~ ~ flIT ;:m tfmCllT ~ ffi ~ ~ \3?;On::q1 3i~q:;Pci~ ~ ~ W[cidltM o[dlo[lOIl41"iII amill. ~ ~ ~MT \iffRf tntJft ~ (f{ murr-tft flffi Q'!5tR1l't4'l ~ 31Wil. tf1JT ("lfRf QI0l41<11 ¥1tlcU erR: ~ ftt:ft ffi ffl ~ lOOffi. om JRRrr ~ ~'lci('fl<M ~ ffi ihlO'(1I~ ~ if ~ ~ ~. "~~~~~~~I QIRl",",~'iih"I'€1(NitfT ~ ~~I ~ ~ ~'if~iill ~: J'"€{Jifil ~"tjliif~J( I FiN moT ~Q,&giil«f ~~II"

41tllOililhrk1 ~m

ammo

(~~,

q_ ~

Cfi\.

fq-m
~

q_ ~QA1'C41 Mer~,
~, ilO'AI41', ~

~
~

JI'6!f1lif11{i11

w, ~
~

CfiU, ~,

i;411l~@Oj1 g(1~1

_.
~

iJ1R Cfi\.)

m~
Wlcidl'C4l

qut.f 4I@OtlglOilUt wf~,


~ ~ ~

~ cit 3Rt 'lll. ~~, flIT W"i{I"&I1 q_ CfR1 ~ 3lTfUr ~~, ~ arcft~
~,
q;J ~

fill~"iI

jfu

~ ~ lfJl~ctlf.ft ~ am-ff. ~ ~ tIT fclqll,~ft ~

cfit ~
~ ~

~
~

~~
~

~~ ~ q ~~.
QUf

Mq;~~OQlql(;:qR'f: ~~.

II <! II
s=
Q1Jf.

r.mu:= ~,

Mq;~qoqlqH:=

<'il~Cfi'

f.RN ~

;qm-: =~,

A1~ ~

~.
:mfQr ~

~~,
~ ~

~
~

m-.
~

~~~.

~: ~ ~;fil(1~. ~ ~
~

~ 3N _

C4I01~lftCfi 3lTfUr
ef)lq ~ ~

m~

~
~
~

q &TI1ft

..

~~

f.RN ~ ~

Cfifuf ~.

am
~

amID

~.

f£ri;rr ~

w.~~

~~
CfimT ~. ~

~~

em ~
~,

3TIfUr ~

q))OI('il1

fflT ~
~

3TTtJTijfi Q;CfiT ~ ~f'lR1Cfi, ~ q ~. w.f

~.
~

~ ~ 3llfOr

J{}~ ~

3Tffi'IT
T.JR ~ q~ ~

amffi'{f.

f.tfit.; ~

~
~

~ ~ am ~ ~
llak1l('1. ~

..

q~<"'41 liIDlfii'ift ~

-rio

q<JiltlNI

ag \i1fi\i1fH ~

'g{iCllcfidj Cfi1Rl

am. ~
~
Jm ~

trr 'tffi !OICfiI~1 C6f"t~4i1 ~~ 3TT@. ~

~ 3lTtJUT
~.

H" 3TIfUT

!OI'*~'%it affit ~
~ ""'

CfiTRf ~

q ~ftlR1Cfi CfiqmlCjI~ ~

~ ~ II ~.~II"

\iI"l1'Rt ~
4!0ldld.

am WIClildl
~;qJlq( ~

\iff§; Rt8NCfi~ct.1 ~
3rnffl'(1".

\Wffl: ~

M: !>I$R1~1Ul:

fu

~. 3i 1q(·0l'lk11 ~

3rnUT trr ~ ~

moT ~. ~ \if1TR.llT <:if ~:q¥<lI'1I:q ~

~ ~
ffl: ~ ~

iflft. Jm at ~ ~ ~ ~~~ f.RN am ~


('11'1011('&. QUI"
~

B"ffi" ~.

(f;i?4I~ICjt:q

q flIT ~

~
~

am:. ~

~ (suppression) at m~ lfCfiffi. ~ ~
(channelisation)

~ iffilm ;nat. 4l'1~1I<1§1ldli;1 anfUr lfRh~II<elI("1la ~


~

at WIC1a:qul ~

qr ~ ~

3fJtrf.

ammo

JlJqUf l{T

wf

t(J;gqqlrl ~
~

(f{ ~

If\(Cf)

~.
(f{

at 41i1041'tf1 ~
~ ~
J

mt

"' ef){ffi

ll'ffi ('ft Wl~HIi<fi,g C1cafolffi. ~

3N ~.
~

~
~

3R1<l. ~ ~ ~ fOlWT, ~

~ ~I<I~~

4'14 lca
~

(f{

(consecration)

-rio ~
~

(renunciation)

q)(ooqlfH61i4 ~
Iihl01t=41~ ~ ~ ~. ~~

amT ~
~

'2;' <:tT 3ic;q~,'i'.j1 ~


~ ~

~ Cfi'trdlct lftqurr 3TTfUr ~ affi:~1 ~

ant. omitr w::m1


"3llfUr Jft
'ifTUf1

~~ ~
~

fli'IHIH,

~ ~I f.ffiR II ~.~0
q

"'"

f.pfq ~

QUI"

('ft WIc4di'i4I

n" Jft 3llfdr IiI"q Ollitl ~ lJR'IT 31rlUr ~ m H. flIl;td41ll'ffi


~ _

aT ~
~ ~.

ll'ffi f.l(~Cfiltl

Wlci(1lfll61 3lWWf.

q_cff ~

amen;

~~

~~IM'iI~ ~ ~, ~, lj"citi'tl,~h* 31mffif. flIi'6QICfl'('1 ~ amff. '11<4MI ~lIql~ ,~ ~ 13<. OSltlCl'il ~ .. ~q(1lft

~, ~

i6If ~ f~
~

3TIfUr ~

~.

tWft ~

'!~

a~
~

~ ifit4llH'{1 ~ f.%qltl\illkgoll~ I

C!: mri
~

JI"'I": oq ~

Of: I

"~

~ ~ 31t1ti i'11 ~M ~ljCfitR

1m:

oq

~s~
~

~o.~o.~~11 (~~,
~~.

3lIJff.ft CWJft ~
~~.

ltqf1\~I'{II" ~ T'liiftii1I~J.i
~ ~

llf7T'!ffi

Cfl(O~lti

31tl~.
gfQl ~
31m ~
31Jqm

m ~ ~ ~ ~ ~,ffi'fCfi wf 1
fcAw ~
<.'WI. ~.

CJiJif ~

~ 31riUr nft ~

\iPT oqlqJl~1 cllq(OII'41 ~ I@f

ct<1Rt ~
qffll~

Cfi(O~lift - e114i4ik4IQI("'Ilfllifi ~ ~'iIfRI\i1iofl fli~ticliift ~ .• ~~ ~~ 31t1~I!!ca ~ ~ cRt Cfilllti~ llIoslG~ ~. ~ "~~ ~ • • ., ~...:+."....;.. ~.,..+"...."., Cfi( 3m" (l'il\i1qilS J:flillC{. i4Ci.fe:r(lti 31rq~I<'I1 ..)1.,....,1"11 ..)1"'1"'OG,1 ~ ~ ~. ~ 3Hq~l(1r ~I(oll"cftifl "fICI<f ~. ~ ~ ~ '1' \iffi'IT ~ 'l'lciti 1(1 ~ 1 ~~ wf ~ Cf ~ 31JtIl31Ytfq ~ .:wfor ... ~ "{IlIW fli,'ti'ti. '''~ 'i1'1cftGi~ rnwft CI~tiIQ~ I ~ ~~ 1ft ~ ~ II" ~ C6(lJt 'tf(ffi" ~ ~ '1' q"JGffi 1ft ~ 'tRrn ~ ri 3ffi ~ ~ ~ ~ tfir (4'icfollifl

m- Wlcitil(11 ..

em

tt ~

~. ~
~
lfij\

aut

am

rio

Devotion

Cf Dedication

~.~~

§¥4,cfi(11 Cfi! ammo QUI' ~ ~ ~ ~ f.?rqfur ~ tfir lfij\ "[ijcjtildl fI'CR:q ~. CfI~~1 ~a:ICf'1lti 31lcl~1 ~ ~ ~1i60I1~ ~ 3fl'Q"~ 'iitt tffif \iIT ~ fli~tid ~ ~ ~Oll{"ll:jl, "J:jq(11q«i ~I ~fi1I1f~IC¥CMlqftl tJIP'£If41~ tre: Of iJ{1M~'1Cj qldO\('Ikll lJlJf: Cfi'f ~ iIi\CIlJf fcfiq: 1/" ~q41"qti ~ e ,~~. ~v II (~ ''f'1iil(01l!

~. ,ifi«ri;rr

I'lq'CIrtfi 3lrnffit ~

~.

~1~ICjI~

!1'14iJldl ~ Wlciti 1<'1 1 i+:fq)ldl

"ITt.

lTIfi'r cr fIl1Cfur ~

tfir f.RN' ~

~IJliJ

am ~

"m ~

3llt1lY4i ~

gthmfi(1 ~
tmffi ~ ~
... qur amt1

~<CfiI'ik1 ~.

Sf1tl€fi\i ~

cmft

~
tfi! ~

311lR ~

p ~, ~ ~ m ~. 3ffi ~
tnlf ~

gjt ~

, \iJ1\3i

3tTfDr ~

\lI11kI1« <Pm;nfRf.

:muroft ~ ~
~

cRt a-q ~

~ ~

3l1m ~ ~ ~?)

~ qm crnr

~
IIQ.II

«il1ldat ~.

~~ df'Qfti.,,,,,,al ':if

~:
at"t;:qdl: ~: a41~"tdt:

ttlaalil
~ ~~-

&.iluft

¥R _ ~
~

4cI(i\QI'iiC41 f'hf;IO~. amy llR. at .. ,·iuoll cU('l I ~ ami


':if: ~

..

.nlfiil~

holy indifference.

31'1'fOr.

atN@:I1 ..

amr

d ani'fiii41 ',ilUIlld\d

4etiilili r6CfiIO~.~

~&mmf

~~.
, ~: ~. ~ ~'~ ~ 'i'I4HI~ ~

m ~ tiRN'
~

anfOr ~

lq(1j(~6\ij ltF1r (i&!!(i;(~ft\lI 3 ~

<IilM
~ ~
{R

~-Jft~;rrit;m:rr1W-f~~m~~~~

m- ~q.1i~
~ <fiROf CfiRTJf

m-vo ~. iIiTlf &fro ~ {R ~ ~ ri {R ~ fl!fiifCfiliifl~H ~. -ri. ~ ~ ri {R ifiRUT ~

3lTfOr ~ ~ ~ 'rio ~ mft~. ~ ~-m ~ {R ~

am:; lflm'if \iftq ~

ant; ff ~

;fA tot "t{UIHld. ~ ef)J{Uffif (fA ~ ~ ~

lFJCkrn:r ~

31m~.

am:. ~ m:~ ~
Jl&ffii

CfiIif "t1f4lciH ~
{R ~

q:q ~

CfiR1JTR1' ~
~

~
"~

~~ Jftqurr ~ ~. 3mT 1W-f ~ iut 4!U1"'if Ji'1ri4HI. 3lID ~ lftli~: qilUIdif ~ (fjfuf

fl~ rio ~ ~ ~ ~ Ifl~iif ~, W ri~


~

~iifCfiR'II~

~ ammo ~
~ ~

1ft ~ rt If,ft am ~{I"l6U1


~~

-mm. ~~
~

~ ft:q ~~.

Jft 3llfUr ~

~."

W,cf(lI~

am ff ~
~

amcf.

3fl\{~.

~ mjt cnm ~

~~.

1ft ~

~ ftrcm1t dl({kRl ~ atffi. "~

trcf ~ ~. dt ~ ~~.
off

1ft Wlcfdl'1:4l ~
mq 3Ikiiftld

6l04RilJl ~ ~

cfit ~
'5ftcf

tfTCf('t). l=RiT 3ffiIT gl41~lqI4 ~ ~ ~ ~ mq JlTffi ~ fQ(:rr ~" m~ ¥tG;;:£fIj;jiilU, trcf omft
~ ~

~~q2('tld:q_~Ift"4ffi31m~~~~

i~
~
):jllffif

(4ctiRlCiicti ~ '1ctiRkiicti ~ ft i rk1~~.

4T ~
~"I'&II ~

(4iiTld~ ~. '~ \if11Rf ~ f.!ImoT 31l"6 ~ jneYilliid


<mffi

....,..,,\3({~ltftf\-y'1:::J 4T

mm. __ ~
~WiRft ~
~
~dR",ql'&lt jniff4lii1~ ~fIllf'tll ~. ~ ~.

iiPT a9lCiiiJj ~. Cfifuf 3ffiORT ~

~
~
~. ~

~
~.

ffi ~

31TfOr ~
~ ~

"'1fi5 ~

focf;tuft ~

3mfcft 3ilfUr ~ ~ 31f101l=tl1 f4it1:l ~ ~ a:mffl. \3GI~OIl4, \3'iURfT, tWT, ~ lJi"'€Il mToo qfturrqqfturrq-

\iI"Rit, 31lfUr (4jjlC1ld cfit ~

311::iI I ~ RI'tI

moT.

ftliill"Gicti, ~.

~,

~
~

~
~

3R!.~.
$llIG04ld

antrUT flj1GICj41~

\iI"Rit.

oWta
~

31m ~ ffi ~ ~ ~ ~. ~

tiD
~ ~

~-em
cr!4T

~n~~cti q iil'1if1cti ~

<ntt.
<'Cf

fii'ldld

cfit em ~ ~+amfFr ~
~ ~ ~illtftt1

'11tt. ~

q){041f1161

~ ~.
~

~.
~

31lfUr

IFf ~

'1"R4
~-

I4(Jll~lqI4

~
Wlcidl'&ll

~
~

J('I'&I I QldCi.Qq( ~~. ~~

~~tcmft~~.
'ffl"Rf 3JTfI'

mm ~
ili3tur ~.

OJR ~ ~
~

trrr.

~~

nl <NJfq-4T~~~~~~~~q(t~
ri--at~lItiIR"1

a~

1lTURt, 3jilf ~ 3lrfUr ~


-q;:no ~ ~

oqfffi'ld qltto!liiH'tI1 ~ '1ldiin{Cfi, fq:lJql\ql(, ~

¥f~~

tfiR

¥~Q;(041'1:41 fRffil 3
ita.

~.

'1'lctHR'I1 ~Cfi6t1 ~ ~ ~

vt:: • IIft;oo{ ~

Q'UT ~

wi ~
~

tiRT ~
i3~I~Olltf
'q'f{

3l1Q'aT ~:~

arnoT.
~
(RlfICl( ~

3l1QUT

~
~

wrio Ji'tor fcfml ~~,


~

31ftd<1'l41~,

'11"1t4{oIlR6I41 ~

\ffi ~
q;c6 ~
«'('Q

~
~

~
ffi ~ ~

cnzUt ~ ~~.
~

i11"'tZI1 ~ "~~, ~ ~~fli'I('1I('1.~~~3Wf~~~

~ fi 3lTfdr 3lTfdr

~?

i'tZl I

ifTiRfu:r

¥~ ~ m.
;r tFRfTll"

(Rill~~

ilCllY4('1

~I

c;q~'i41< ~

3ffi

a~

«f\:r-f ~
~

q(li!fRUiliF'I

~. Cf ~

f4{Nt 3'1«011=41

ft ~

00ff ;nfr. 3ffiT wnR ~ "fR({ 31'1""ld=tfl ~ ~.

it ~

~~~

'ntfFcltll41 13~lffI'1('11 3ffi ~ ~ ~. ~ cfit ~ ~::it ~:@' umo -ntT ifiRUT JfT[ a a wi ~ ~d't.4l 3llR[ (4~'E41 ~~tlR ~ 3lTfdr ~1~'i4 3Rffi. lflT ~ ~::cfi 3ffit ~ ~

"Wf jn eH2j 6(41, ~:

tIm ~

~~

~SitPC4dl

II to II
~:::~.
atitPC4dl=

~If:~ ~ ~0C4=.~~
~!t(ij(I:;;qlilj ~ ~ ~ ~itPC4dl ~.

ar.=q::~.

~::~.

qQ ~ ~

~ ~ ~

a~ ~
~

:~ ~ 3t'1i4('11 ~ flifli('1;H ~. ~ 'lrrc4I~ ~


a~

am

em \ilIi;rr
~

~ ~ d:qd'tZll 3NCIT fI~'fXji fliiTI('1d. 31'1"'1('11~ Q!OIICj<U~ it ~ ctliNld ~ dl'R~("l41~


3lTQ'UT 3lf'('11

mn ~

am ~
~

31leqqa~ 31fI1 ~.

\mGt,
~

3mfi.f ~

m~ ~

\OS f.if ~
~ ~

an ~

ri:. fQl'ifl 3llf ~


wi ~.
Qlolfilcll ~

~.

~, wi ~
~flO

m~
Cffl?i

fci;cn ~

3lP)i.f.

~ ill 3l1\'m
31lQm

~~!

~. 3ltffi; ~MT ~ WIlf 3lT@ ~ ~ q;41qoll ~ ~ ~ 3ffi cm:ff ~ "'fIlJ@ 3lT'-flf mff. 3lT~ ~ 'iIOlfll(1 ~ !lI'iIOlkt ~ ~ (inferiority complex) 3lmft. ~ 'iIOlfllii4{ ~ WR; r:h1f1diH err tn)fldiOiql:tft ~ f.PUur ~, qi\1ftrrfi ~ ~~ 'iIOlfildl ~, fitc:rT, ~ ~ ~. tictllkl:'t ~ qiOiqlflltSl q;)oll:tft ~ ~, qi) 0llit! ~ 'E2fICIT ~ ill till t1llRit, 31jq("Q Iiii I \if1T t.eR cm:ff ~ fll!!~q;=q 3lTQlJT ~ ~ \iI'llcfld 3l1\:lT{ ~. ~ 'ifIi< 3lR'fi arnur 11fOl..H ~ ~ ffi ~ 4l@Ol~dti'4' ~ 3W"m ~
3ll'if \iF1TI1 Anxiety neurosis~. ~~

~~.

~~

~ 31lfUr ~

JtTDIF ~
flifild~

wffiffifT _

$R $WI'l_df.fl ~

q;ldi;il~ ~ ~ ~ Anxiety is the child of fear. quJ ~ JI_OO Wlci(1lqlfl_-t ~ ~ ri. 31lQUT W lei(11~ ~ '11Q;1<ffl3llfitt \iflT("'qT' ~ ~. 31lqti'4l~ (Il iiI"I«f $, fI"ffi', titRft 31f101l'41 JilOlfli=q1 3lTQlJT 3lT~ Wff. ~,' ~,~~, W~~~~/~~. ~3lT~, ~: ~ 3il1iIT< 'iIOlfHdl WIQdIYIfl_-t ¥ ~ Jjl'i~I<I'" ~ 31frn. ~ ~ 3fl\:1R ~ {Cffi ~ art cm:ff ~ ~ i3Y1tf'1T ~ i3Y1tf'1T 41 oJtlCN I

3mT :1lcaJ1lil'l

iMn 3lT@.

ri. JtTDIF

Insecurity of security

tmoo

am

~~~~~r.tit~~~titm

tar ~ ~.
~'('iil'&ll

am

~'~

3l'f«fRf rqr ~

41dl'&ll ~

ftm~. ~
l3aJ~olltf, ~

~~.
~. ~

\JI'lldld

'iIOlflliijl 3lTQlJT ~

Wff. ~ ri: ill ~


3ift{'IIdld

oft lfuft, ~

'"fl ~

3TrURit ~ 3l1\:lT{ ~ ~ ~ ~ 3W"m, ~ 31f'.,.1(:f 3lffl. tn aift{'mfiiil ~


~

tfCf 31NTti'11 ~ amdld'. Wff ('q1<i1111 ~"IT ~ ~ 3TrURit tn)OlliU oft ~


~

;nt, ~
~

m-vo
ill

3WftJ ~.

31f'.,.1(:f

31l1ifT fI~~~\it

~~,~if~'It~~M.~~

i!fi*lIiijl4' 3lNT<

if qw]t t

~ ~ 31"1ilfftl. .~

an:Rfu:f
~

ffi ~ ffi

mr

3lT~ ~ ~ jlcifll'6Ql 3lT~ l1 ~ ~

~. ~

qur i=t ~

$~
~

d'OO ffi'WT
~ ~

i=t qf*4~1 fi \iPTT"fff ~


f'lffqT ~

ftrasi=t.
4ftorrq-

M-

Wlcifll'6Ql

ff
i=t ~

tillW'llfl

tJTI ~

li<q~IIc!< umaT

3TTik

t)

3t'1rl4H<'i1

~ ~

lfffl ifiT ~ ~.

3l1\:TR ~

~ qjlcifll'ttl

am-

~.

\iPTT"fff 3lrclR Of crR:fIT "tim "'I"ffi"Rfr ~ ~ ~~ ~

~~m
n) "l{T
Jlq;lIf1

frr:~ M. ~:q~ ~ "tim ~ am\" ~ ~ ~. ~ '~ atffl' ~ 31ffiit. *« '~ ~' ~ ~ 3lTiUr mit '~ ~', wf ~;m i fIT iiIlUfCit. (~) ~~, ffi llmT ~ ~, "'ffm ~cn4~(" 3lTi, '1lfLIlC!( ~ fcuffirq ani 3lTiUr "I1l'flU ~C!'1If1 ff ~ cnJft ~ ~ ~ am\" ~ ~
~

(0 ~

f-'!JU'&n'

3l~rqllil~4l

ffi fit

cnm '1lt, "tim CfifIi tcr ~ ~ fIT iiIlUfCit.

4ftorrq- ~

ma.
1ft

q:;ffqUll'iH ~

~.

~ ana
~

ffi

(~) ~
~~

W Icifll=cfl'T4 3l1OCflJf ~.

3lTiUr (~) ~
ff ~

~q'1l fI ~

\iflm ~ w"'fII('6QI

('1ft ~

~,

ff~~~amt~~~.
fi 1'1 lrl4d: '1lulfll<'i1 ~ ~ 31ffiit. 3lTiUr ~ 3f\s-qoffq( 1lRI Cfi(ffi

aR

¥J<rt;ft Jll'O@" U lti(:l<'il


ctiT(UJ ~
~

31ffiit. (~) ~
~ ~ ~ ~

31ml. Q'Of ~ fn:rr ~ ~ ~~ ~ ff cnooo '1lt 31lfUJ ~ ~ ~ mer ~ q ffi tcPn ~ ~ \mffi. ~ 'tf g ¥JC&r ~ ~ ~ fcmR;n' am ~ ~ ~. (~) ~ : 31TtRft ~, ~ qlulfli'i;ft ~, 3fFjfR ~ jneT('i~1::ft '1IUlfildl ~ 3lTfUr lfuft ~rl. qrp:rr '{~ ~
i=t ~

am- ~

Cfllff. ~

'14j{44R

3lTiam- ~
~ ~

~ t!I~illtft<'i f4i'6Qlq( ~ ~

i wf ~ ~

ana ffi at ~ M'. f41-qW'1IUl f41'6QICI( .ffi ~ ~ itf<_;r 3mT ~ l1tcm1 ~. ~ a ~ ~ 3lTiUr i ~ ~ ~d(?ql~ I
'\if"f

~~ ifTiRfrn' mum, itIH';U~, ~


"l{T

~.

Wlq~if!

_f4lcffq~

amID.

~
~

~ ~ CfiTufi ;ntt' ~ tit ~ Chl0lliwfl3lNR l."m;ntt ~ ('qRiff~. ~ "'lffi qorn), "~ JffiiT 'if firn1 ~

~
~

"ifilC;('lIfiICfIG

Perm ~
~

~I
~

J{J{ ~

~ qJ"ffi cpur mm ~ rpur JJRt cffi;;: I ~ ~ l10f cpor ~ \iIOf I mfu tfiiI01' cpor Jlm111 "~

~ qi'il{l'ili~1 JfmT fQm I ~ ~~ ~ II ~

WIQdJ('I1 3Hi'qi1ROI I~ ~\i fR.CfT ~ I ~II" lUT ~ 31riUT ~ ~ 3UitOSffl,

~
~

ltq'1i{hfl

~ II ~ II II ~ II rpor tm1
~ ~

~

I~
q:J\ ~.

Of ifiUCIT

(~) qlOltll~

171m ~ ~
31'ftffi

q{ffi ~

IIIJ II"

~f\1(:H~ ~ iiI1iRftn am
~ ~ 3mffiO. ~

~i"T4I~('1cfit ~

~ a~ ~
.~,

'fiq ~ ~ ~, rrt"Cf" Blctii'i4l ~ ~ 3l# Ji 101("11('1'1~. iO" cfit tidi*('1tID ~ q,101l-q1'il ~ 'fTtt 31riUT «l«041=ift ~ ~ chlOIli31CfiiS ;ma. f.fur WtQ('1I'il1 3lT~ ~('1~I~ () ~ .

-m:m.111UlfI" 31TtRQT 3lltf<:'ft tif40ifHf ~ 9

~.
~

~ M 3lT~

~
('qRiff ~

WIC;dl=ct1 ~

=ctldcti~Rt«lq~ ffif gaHla:I<4 QUl('1Id "~ ltUm ~ iRi, ~ 31m fiR::9m I ~ UI1 \\Ht4I'i ft'<'1" ~ gd4iitlflll" ~ ~IW'HUI Hi'iI'1t-\dl 3ffi'd1 <'1ft ~ ~ qTUfT tful ;ntt flfl!1fQIU! ~ ~-1f(l(~fI'Jt ~ chlUII=ctI~ 31J';1'4" ~ ~. 31m ~ ~ ~~ <f ;ma: ~ ~ «i"HIH.
~~

f.t:~

~.

Mffi 3ITiUr

~~,

WIC;dl'ill ~

JlI1'ft ~.

~=
~=
~.

d~'tt"I*t«Qi ~ Qljijfllr(td. ~
11I~tt"= ~,

=~ ;1I;n:fta.
~.

Iff ifitdM(!Oq ~. I

II n II

~.
~=

firo\ft

~
tMtrilllll

311i4(UI= ~.
3it1+it..dl= ~.

~=

holy iDdIffereDCtl.

c;;ftf4:;iifl OQCI&Rktl(fl __
~ lflll~c6 ~
~~ ~

bj;ft ~ift1dA(lfq1 iifillf<iiQ1Oi4litt'ild


~

~
~:

~.

Rlttl'1d: ~
~ql\ijl"i~

gfdiiM

eft d ~
~

6(OIl:;q1 QfiiQl

m ~I~tl\!il

Oi4'0i4fftd

\3C(I4I"'Idl ~

~.

'1101(41<11 ~. ~
lfrl*,l1~

q WH\ilI~ ~ 3t~R4I~J; fI\

f.tlf'f ~
~~.

~
~

~
~

<it ~
~
~

«"IFillfl

Jl4q=qI~It1

\if1TfIl

ffi l1ffi WI"k1AIf1I~I61 iffcNi

\if1TfIl. ~
~~~~\jffi~~~~.

fIT ~
~i'lflld

t=ft ~
Cflq~

tff 3lmfta"

3fflUT \iqi'6ql~ ~
~
~

cfit ~
~

<Wr

arnt ~ CflWft. ~
~.

CfMT

iturn: ~

!J4CflR"C41 fl"ik4f1::i1 ~ C

~.• ,~ fl
~
q~

:m:ITff. ~

q;if ~

m. ~
QUT

q7J

eft ~

3N ~ :m:ITff fci;cu
3lfCI'UT ~

mit ~

a:jq~l(fH

atmT ~.

it

311$1141('10{ ~,

31fu;r ffi ~ ~. ~ljJl4lffi<11 ~ q;if CflWft 3UfiJr ~ ~

~~ ~
~
~

HlI<4I61 ch)Olrltl·~

fim
~

31ffl. it
~

mo.
~,

3Wfi

¥&1 ~.

wr

eft

\3~Ii!(U) ~

1i;'1H1&I(4i;fi

"t$oldi(l :

1" UlJ ~I

q(q(44~ II
lR(1" ~

ftrffi' ~

~,

'~

mt ~
~ ~

~ (~

~ ~, ~ $I\ififPtrrPt, ~ fllrr1(lli fim orrtffi ~

it ~

I \if1T AJ'<'I41lfill

3TI'ffiR ~ ~ ~ f&ldic4jcll

cnuqr. !J4cl1I&,4 ~ RlHlI'i4I, ~ ~, 3l$rr, ~~, SI::iII(ftct afttff;ft ~ qcff:qy ZIT ~


~ Cfl<i<iIOICfiltl ~.) Jl4lqfilCflilllq,tIl ~

~.
3lWfffi.

fLflllQIU) '1lclcH~,
QUI

f41f11t1 ~ ~

~ljllllfftT41

cffl1" ;fufu:rr ~

ilum:.
~ ~

fl ~ .....~~. if<c:..fI

eft ~

3flI'. ~, ~~"4'(4161 ~ ~fLf'cfRN~ fLf'Rft ~

q;if

G~

eft ~

'~ ~ <it

a~

~. ~

ftlOSC4d 1'11

3l'ItR"QT :qF{ctI~

~
~

:qf{iW~mlJ)
~Ji'RI\ili~

¥t=tl 1'6Q I
~

3lffl, ~
~
~.

trRCf ~~."

m~
~

~
~

ij ~

ffi: ij

Jft ~

iIliRfto r;6t "u;ft Cb1ufi ~ ~ 00 arnur ~ =tm anUt


~ iii

m~

ut ~.

~.

~
WI~iil~ '1I'ifi'l{UI

3lffl ~
'fr'J, ~ ~
~.

\.CR ~;ntt;
Off'f"

~
q1Jf

~
~

am.
~

tt ~ anfiJT ~~ ~
~ltff'1l

\.CRIT CfICffiff ij \.CR Clllu~lfll61 ~


3lifiiiffflsi)\:f

>iI'SUII~ Rlifiq~1. ~

~i{t1I~~i;fj
tii'liiIii,

"CfiJf ~
I

I~

fftt iff9i1i
~

~
~

I~ 3lIifi~~

3lifii1ffqql~

_/ -

II

1JID~

~ oft(1i~<1il f.'i\il<4lqltT ml ~.\j~\j,'d~'111 <u ~ 3fR«Uf <49~Rlii mfm;rr ~ ~

~.;r ...
~
(4lfu6l

;r~ ~11" ~
~~. ~

(4I'€UfJOtIUl~ fCll.'ql=cfi ~ ~ ~

9Ulfw:f ~ 3TRRJCft
~

iJTiRfu; ~-3RE

CliUcft ~
Jft ~

.q1Jf

ifi4"6Qull

f.1triUr ~

~.

atre

~ mm '1ltt, afflt ~ ~.
~
~

(111R. "am);fi

trctfu, ~
~

~.

~"

lljl~iil'ill

3TIfUr ~

~~
('lfftZIT ~

'3<m'11 <1 '1 I

~N '3q~<1
~

itfft cfu ~
~ ~

3lJl1Uf ~

Q1(1';r ~

ffi ij ~

Cf)f?

3l®
iii

~~

\ffi\ ~

tiT'1" ~

3lW.

~~qm
~f:r~~~II~':t11
~ QIl'itl?4lttl14l1 II ~~II

~ ~. ~IQI'El.'" ~= a1iCf"QT:=. ~.
(ti)

-~=

.m. ~~=

f:reaCf«'¥lkt_=

R~
~II(iJ1I.a ~.

"I(*'CII\(I~",

ama~.

QIl'itl?4lftllCfl= W:Q(R

lPiRll;;:f) ~

RlM(l'QI ~,
qftqii1i1 ~

(~)

~
~.

ill(ftIl;jd( ~ ~1I'lji1~ tlT'CfI' q A1fct;i:t; PiCl¥4i-a q d«1('41( gm ~


ifiI(UJ ~ ~

writ (R

~:Q(R

zaiwR ~
~ ~
~~.

~ ~ ~. ~ m ~ q{l'lI#t ~ 3ffi ~ ~ am. ~


fll"Rft
"6T ~

f6rcRur: tcf ~ ~ Wi m- ~

(tOClI:Jl (~

II'! (lOClI'lil) ~Iqqdl - ~ ~. 3RT ~ ~. fllltu6l ~9Iij<('l ~

ama qur ~
~

('lI' IOIl"llI flll'II:rfI JRT'1ft '1W?ql~ ~ ~ 3lTfUr ~. ~fffi¥WIf<H'&J1 Clgfi('"4 ~ gt JWf 'iSj Idoll"ll i'&l I tt.....,q"i41 "'l'T'1'R ~14a+:41 3lIikJ5dld. "~ ~ ~ ~I ~ i$lIRHflI6I ~

~t ~

Cfmf

ama. ~

~ ~ ~ amrr cfi't ~ 4f§)<W1 ~ an;fa: fmzrcrr 3ffi ~ dl1ffi. <in{ flll"i4l@fl\i1 ~ ~ ~ 3lID FfRIT ~ f.t~ zyrr. 3lID (G .f.t~ tl1R'l14{ ~ 9TlJ1it ~ ~ ~ CfRl'CZIT ~ tiill1(1~ 3fffl. ~ ~ tiQI\i1If1, ~, ~ ~ "flIT tlfll;;tI'&J1 oft RIp!ljq iil aT ~ ;r ~ ~ <fi«t). Wlq d I@fl;;t ¥fffi .3lTffi ~ ~ ~oo4ICj'ljlil ;mfi 3lID ~ ~ f.t~ CbR'l11d{tfI ~ ~ P!ljqiil QR;.f ~ ~ 3ffi ~ f1i'It1ld. 1ft "lfffi ~ ~ ~ ~ chlolfl4lif1 ofIRtPlljqi=tft, ~1I<el1-q1,~ ~ qlooOljl'ifl 3llCj~ttidl ;mft 3ffi \iR ('f{ ~ ~ &1%. ~ ~ ~{I'iiR ~. ~ ~ cffi;{ ~ ~ ~ ~. ~ ~ ffi ~ ~"14ftIT q~C"ljI;jd< ofu:fRft, ~ Cf ~1I<el1=tft ~ CfiGT~ qloodld. lfTICflPf ~ ti i·1<1ld, "lj"l41'ii{Rt dt1~ dO \iFf: I" W 1411(11 t ~II "Q,lf ~ ~I ~ ow:r ~ ~I ~ ~ ~I ~ ~Il i ~3ffi ~I ~ ttili if ~I ~ ~I e;;M ficff II" ~.wtt ~.'1C/1Q.1I ~ ~ fll'5o;ql~ trT*l ~ ;mft; \3dC flllqltl_"t -

am: m

II" ~

l.ift;

qur ~ ~

3nfUr ~

1iRI\:wIM{'i41

co:rr amaT. ~ Jmft ~;mft ~

~ ciI~=tfttt

ana

m~ ~

m ~~

.mn

~
~ ~

3lWX1 ~

mt cfit ~
"~ Of

\J110£llifl ~

~.

~
~

R:J'IIClft1r q:q;fi q;gi?QI'*


~. • ffi ~ Of ~

ffI'I ~

~,

mor
~

Jffit

~
CRJ~

QUT ~

J«k£lISlqIUl

~
~

~
~

tto5l1"

4lIitAJOmi~

am ~

I~

m~

;{hilif6011 A\ijC£j14lff ~

quf;r ~
~. ~

ri:.
~

3fcl:trRf

M".

tm'JOf ~

'3'iClR11 tli'Idld, "~~ ~ Of ~ lImTl ~ err ~ £lICliljlijl£l~ 11" ~ JUflIT cmr, ~ ~ ~ ~, '{'if"f, ~ ~ ~, u: ~, ~ ~fSt£liil~(iJ (fur ~ 31rlUr Wlcj(11~ 3RCiG ~ ~ _, ~ ~ 31f1«ft ~ ~ ~ F\4lilMJfJt1J ~.
~

n
~

~,

citR,
~

Cf ~.

~:

oflRt~£lZi
~.

~
~

~ Iil/h~f~ ~.
3l1QUT

fll'iif\i1Cfl

3lT'tfR,

Cj4{1f41 q;'iiSljfH<

0f&IT ~

~WU~Cfl C1~~ ~

(code of social behaviour) ~

~~
~

i40qRid iIllfOT
CfiI05T(1"

91'IO£l'~

(1'l"\cfR:f

oti.

ftcrma ~ srmur ~
qur

C6'05I1S4( ~ <ii11Rt. '3&liRUlltf, 31"f\if

ffit ~
~

~ql<~~'

Jl1ToXf

*. ~ aWID ~
~

31m "lIT

f.t:q if ~fqRl4i ~
Cfi{UlflfilJ)

31IffWOfCtIH :mffi. ,
~

!;Wi~q; ~ ~ ~.

~ ~ CfiTOOT(1" ~ 'kID ;;IId~O£lltl,Jl if


\3~W:Ullt~:'

'1''1('4(0" ~

3NqJ"

~
~
~

~~,
~
t"fi{Cfl

~~
q;;AIdl(iJ
3Til ~

3lffift, 0Wrr ~

m~
oRR
3Fif
lWf ~

at

mft
"{it

:mfOr ~

"1ml'&ll

iftit _.

:mfOr ~
ffi ~.

ri:. ~

~t1y'lfi "AA.

-RR ~

~"l1"iR

tcfM

£l1~19'£l ftffi',dI

lfffil'i'.lIT f.k4NlfI~filCf'lf ~f4RtCfl '3ql«~(1 {'''1'1ct;fi, '3ffiCljT.f1 ~ ~.' flffi'IJt'i~ "lff rftifT.tt ~ mHt ~, CfiR1JT tffi ~ ~ 31Wit. '1''i('4{O,, "l1"iR, f.W:qur, ~ iftit ~ Jifl(1'(1i(

j~fUfql,

1l6Ulleifl ~

lifffiJiI'IR1 ~

~
iiffll'€lli

am
ffi

11f?r

ifTft. ~
,"Q11J ~

mmq&n" ~
CR

'N!rn mOllI=tfi
ei'lCfl1iQltlo1 ~

-4Mt ~.
~

m~
~

3ffi(fRf

"Q11J ~

Jl'1"l1ffi ~

mit .~
Cf JikQfigt!('11

trJCrcl ~ ffi:q ~

~. ~
~

~
~(liittlUl

-4Mt ~

fRf

m~
~.

flftj{iiSji"11 ~

3fflt ft.m

iifljlU41~ ~ ~

~UI('1I('1, "~ \ifTCJfR

cffi"1' ~
Cf ~
~ ~."

1:l'Jfmo

.f1rfl'€lll ~ ·'1jiiifil~'€ll1

rom ffi ffi ~~,


!f: ~1I(ii4~~~\J'll

;ntt! ~ ~
WT
(=lfRl ~

~-~
):f"I1'Cf'R ~

fi"'i051U1I~

if ~ ~~QzUG11Rt if

(>it ~ "Ilit, 1WJ ~

w.<f if qti ~ II ~ ~ II ('1 i'i{§ IwA !lIlflJt ~ q)III feb iqe:qiifIftrfft I fJi ~~ ~ q)gfq~ltm II ~\lll "11ft 3TTfUr ~
~ ~ ~

cma Cfllwfii(H:

fliii('1 i('1,

arnur ~,~
~

"IWt. ~
~ ~

CWKit ~
.

dliifu41('1 ~ ~11(ii411f11( cffi"1'

"IlIlTUT ~

am ~

m~

firoon

~~~.~~~~.) Cf ~41~t1 ~ c:qCf~I(IH ~

fiiM('1i?llI~('1( ~

CflR ~ CfRfi 3RWft €t ~ ~


~~

wm fliMH~
WIT. ~
~ ~=
~~Iil41
~ CIiTOOffi ~

3TTfUr ~~

SfTi«fuf ~
~.

~sfq

~:
QQJ.

:mQ= ;:;ftf).f;€fI d ~\JI~lra 0lfIQR: = ~


QRUT ~=

liI\JI~IRo::;qIQI('ETcmHf"'URUllctRlII

mR
~

fttitn. 9;= ~.
aT
CT~
CflTOO ~

(11q(t'q. ~= Q

QRUT ~

itfq4ail41
~~Ullfilol
~~~QRVf~~.

>it tFfo ~

~ "11ft ffi

~.
Qtffl'i4l ~

m :~

3lT

"I{)\iI'1iR ~

3TTfUr wf

3T("'q(UJ

Pcmur : 1Wfti:r ~ ~ itiqfcl(ij fliflld~L ~ ~ ~ itil'lfClc('! 'ffirro anti. ~ ~~: ~ {ilill:ilk1 3lJqUf umffi flIT @ill:illrfl<1 ~, ~, ~lel'i4l< ~fql<ft=ql tf11lim M".
q)~JltCfI'ilq1 ilJiI{f)o,
~: {i1il~I4Q'4T ~

~
~

d9~~IR«:JJ
~. ~ ~

r.r ~
~
qtIf

~
~

~amt~~~~~~m~ffi~ ~ antIT3lN ~ ~. qtT( ~ 3TclOO ~ ~ ~ ~~cHiti~ CRH ~ ~. '.fiOtt$lSUli'6lfl ~ ~ CR'i 3lit. ~ ~ ~~ ~ q\SC"4I~t1 ~ llR iRl (R ~ ~ ~ CRi 11tt
arnT ~ fl141rl:l i{i 161
3llQUT

it\3i ~ ffi ~ ~~~~~~~~.~~

~iqlfl.'1

~~

§{)CJldlal

mt •

itil@ilft

m ~~
~
cg ~

Wf.

qtIf ~

€t ~

31jt:f1(Uftll

;nit.
~

~
~

~"'Sfofll?f

61:§<iofl cg;::;r '.fi(14~QJI

1t;ft(lq~Qjliotl ill~flttl'ill'&ll

~, ~
~
~
~

:WmID ~

"~an

m 3ffit RWrr ~
~-~

fujt 3frfUr ~

mR ~ ~
~ a&m1
31TQlJT ~

cfiT ~

(~
j

~. ~ ;ffll -m ~'"
Qltijullflltl ~

3l?f, CRi,

QifH«'''41 mtI~<.fi

mAA
qtIf

~ at

m ~.
~

)OllIICJId:fl iitl IOllf1:l.

zy ~
3JT~

f.tcmr

m.

CfiRlJf 3t1,tt~11'1 ~ 3tIQUIR11

~.

fl~tiJi=41 ~ :m::Rfl'Q. anqur ~


tWciJ(f.

CMTftt

at ~
~ ~

~ 3m\'lll~ SH"4 1'i4 I ~

a~ a

tk1J){)6Ii'1l

r.r ~

flIT 4~CfleiqJlCfl~

W:H ~

~ a&Wf ~

onto ~
~

~ 3lif

tJTUfi, ~,
1{ Hlrqltll~iI

IDma; ~ ~. 3frtN ~ ~ qtIf


Jffiful ~

qmffi ffi) ~ ~:'&ll

zy a ~

ma;

@U ~

<m ~

~ ~. it ~
~

amur ~
~ ~

Jr.mf ~

3lRiT ~ ~ ~

~.

~i;::;qlq;;g

Q1fJ ~,
~.'

'3ffi'fT

i=fT! ~

ffi

m~

(f){ICJllliitl

~ flim'u(1
~

HlflIlfll~ii1iofl

1i~l(ll:iIi'1l ~

;fg ~

~
~.

f1!r~ ~
Of ~

5R:J"liq{ ~ 4{1 qdql '3tITfI'OIT

umm

QUT ~

~ ~

"I"f{\ifT

·~WI~O<:Jlfil61
~ lHl Ifcli;"lI I

FIT fC«f:"'UIT ~

'3qifi~('1 ~

ft ~

itdT 3TrlUr ~
'3tITfI'OIT

ID"lf. ~

~
1"11

illiRfio

~.

~~~.
~. ~ : ~ (O(~

"Sf'

13«I@;VI

~~
(fff~

€4liiq;;d ~
~
(q~a&l14l)
marks)

II ~t.,11
~ ~.

~=

~=

M~

€4iiiq;;d= eifiJdtfi ~. ~I~i;ft \ifRffif. ~= ~ 'Ididd5c6. li't'hliiqi M~Uii~til4I ~ 1ffl ate~i~ ~(1~i~) at fm;r fi:m' lAiihi(iofi quf;r t(ift ~.
(Characteristic

qfi}fuft (~
~

~:
CWffiffi.

rlt ~

~~

~ ~FIT~<1~ k1'i4ifil«_CllI qROIF41 ~ ~~

¥R

~1ffT

C!11 OI('<:J I

~~

ti~
Cf{ Cf{

(Characteristics) ~ WcTfif ~~ ~ "lq~iMl

~~

4'd:Tffi

"HR?f{

flfIfbtli·1:!l
o@. ~
qi~dJt WcTfif

Jfto

~fiIR.fl

{'tAl

<mi ~ WcTfif 'iif~

~ m Jfto (_Cf]'{G 3Rffi~ ~


~.
~&{UJ ~

31fRit.

~
QUT

oft ~ ~ ill ~ ~1ffT(f ~~.


~

am ~OI('1k1.
3t1'qi'lr.tl

mt ~

FIT 13&1d;{Olltf,

(CfiR),
"HR?f{

'qCf ~ ~

~li~;ltolH

WcTfif ~WJT ~jI4jic£l Jffi

~
~

~ fiilil(9d

Jffi ~;jm
~.

Jffi ~
~

llffficj~ 3l"fR1l nft


~ ~1ffT ~ ~

\iiIOfl=q1 ~

311,JH/'I1'1 l'q I ~

~
~

T:fffl ('<:Ji'i4lq~

mm ~. ~ ~ ~ ~
m
~

~~
~

~. ~
~

fiifl(9i'1l

t{.:M1I})GflI, q<11{'q'1i, ~q(q{l, ~ ~ ~jlc2;qoll $.

fiI6Ri1Gf1'q ~
~

qO<:JifilRcfl

m orrtl,

qlR1~Cfi

ift ~
'~ ~

~
~

~-v<

WITI ~ ~
g. 3lit
*4$11'1 ~

eft
~

~I"

3lit

~ul(1I(1. qur (1f1~~t'I ~"ID

~:w-qltiltl

9' ::!&t4 i'1I 'WfaAf"I ~

<mfRl' ~ ~ 1*Q(4't"llt'I ~ filii Io=tOI (1: ~

~
~
\lfTf(f ~

\iI"fUTCffi ~
~

3R«l. ~ ott ~

m~

eft ~

tmm~

~&C4If1,

lPf 9' ~

flil11(1~Jl ~ (ft ~ flll~(1{t41 Z~ C4T ~

7.fl;ft ~ ~ ~ ~¢t ~~, ZI.9, 9' Z<:: <u rft;r ~ ~ ~ flli;rr ~ ~ J;NFf (f~

wt ~.

fI;I1I(1«1 ~.

$r ~
~~.

fin<u, ~
~ ~

<n <ft'1"

~ ~~ ~:~ 11ff fli'1(11'11~ m


3t1'qllffifl ~

~'I~'laAl aftri;rr ~

Jfm
~

9~
(f4ffii ~

Jf.J

qi\S~«1l1<f

~
~

~
~.

am ~

31l'=ft'i4T
q~

(ft

c¥iIaUlfl-qI ~

Il.-.itI &:t3'Ua, ~ R

~ fll06'~
ql(I~14:

II ~~II
-~
~=

~=1J..'1'1. ~=
~.
~ t1lal@<tl-td(

~= oiffi:. WI=
~ ~ ~~.

Jm. ~
~

iftit. ~:=
~, ~'

RI'iE4I'it'4(ij ~

lfl{ titjalMt'ft
q~

QJiIl.<Wl 'l'ffi
~.

~,

qRI~,4:=
~

~.lq(1,41 ~ q~

q ~1(1ltl ~ ~

~
~
~

~
tiI"~ ~

atlj'JifTIifi ~ ~ ~ q~ ~ ~ W ~ ~ "6:0Idl(1.
JR:~ ~

~~
otT ~
f.fs:rfur ~.

: WI~(1I::cft ~

m9 ~
~ Wlqdl~

~:mfiJr

:mfiJr ~
~ ~ ~,

fief
~~

fllllil(i:1 ~

C41f1JiQ
~

ftt

fli'klkl.
~,

~
~

~ ft((1k1~ ~
~

,m
Wl
~.

3Tftl1JT \i<n ~

flllt414(i:1

~ qlfcpq 3R«l. ~ ~{1!01'Hlil ... (O~: ~{Iii I+fI, ~~6iJ1I=tft 31tl9T flG!!~
qo.~~

{1~lulf'fI ~ '{-JlIUtfTff tlj"l\S~rlq'i4R ~ ~

flii1l(1~Jl

:m. ~
'3&Ia<ulitt'

i;fi{14lf I+fI

31"iA" flli;rr

to<1IC1Ol.(~)

qJ"fJ : ~

CI'i(UlIl"ifl FtrRft~. ~. ~ ( ~0)

(~) ara:f : ~,

p, 3l&ffiT ~

3ltI9T ~

tJTlI' ~lIltll61 (\?) ~


3lI"fI"{ :

QTTJft ~.

('1) 3lRPFf:

aTG ~lIlIIWJ)

amr.:r

QTTJft ~.
JfflUT

q fqulIltll61

QTTJft

(~) FWf: lffif ~

fi ~

M. (\) ~:WI
~. (~~) ~

FWf, ~

~
~

~, q~ q~ ~ ~

\36Un~CI'i R R (m;r~) ~, _ ~ 31?f CJ ~ q qR<I(9~

(c) lI$11qcftfl ; ~

~ CI(:lItlwfullt.ff

Cll@JlflJiqulI~fI( (~)~,

pq~

t:I_tr (~~)

fct..mfr ~ ~ ~ \iffiit. ~ 3m<f. ~ mt fiIJiI;:£j(9: ~, ~ CJ ~«Jicfol, ~, !tq, q ~, am- 4Rf \NT.IT{ ~. ~ wi \3tRIl( <:fl(Ulilit I ~ wlci(9l~ mf(i ~ ~, W:r ~ ~ CJ ~ ~ amcft. qur ~ lf1it1 fcR:R 1WIT 31JfUr ~ Cl'iq<:fli~ ~ ~. '{\J11 ~
~j(UII'lfllW{ ~. ~ ~ 1¥l' ~
\3fQiif

(~\?) ~

(~'1) ~~

CJ (~~)

'1&H41I( 4k46\J1 ~ U\if t11~~nq=ql( '{\J11 ~

;ftq (~~) ~,

Wlci(9l~

ft \J1luftCI' ~ -mm ont


WI*'I~ ~ ~

3m<f. lmft cfit ~ ~


~

-mm~.

C41f1i;fi ~~: qur WI~(1I'~ ~

~
~ ~. :gqm: ~.

~
~

~
~ qur ~

3lTfUr ~.w;f

"f'14(11~IClI4 ~ ffi ifI1f \'ill ~ •

~ f.n:lfur
-q;mf

7JlG ~

JfflUT

Cfi\ffi a:rm .~ iWft ~ 'tI~I~

31fu:J 31TfUr Ptln:g<ll ~ ffi 3lT\J1tt crt{l '{\J11 ~ ~


~ ~.
q
fiR(:

91tfiiT ~ ~1"''''CI~i;11 ~ (~ 1"'4I=qI) ~

iI'1C1~("ljI
~

~i;1&:jit I l ~

U\J1'

~t6U1I<11 ~
@Tffi. ~

qr ~

JOihfl(luflrfI cit ~.

m ~.

~1@~fj(13lfI'{'1'. RJlq~qRi'1l

~1@~~i;1' ~ ~

'.>ft160li41 com ~ ~

ftJ)qJJiI(

3ft1<:fl1t1 ~

ana.

fCffi: 'tI60I~q CJ ~

fIlf41 (iiflkti;11 ~. ~ ~UII("ljI, "Listen Dilipda ! Ba cooks, as you know, the Lord's BHOGA- the HALWA
80

pudding- and offers, day after day, before His image in our Shrine. Once it happened that after the offering- when we closed the temple- door and came out to meditate, as we

always do- he started suddenly and said: 'Let us go and see if the Lord has actually taken the HALWA.' MA only smiled but I was thrilled !We went. And 10,- she caught her breath- 'here
in our temple room, we all saw that a portion of the HAL WA

had been scooped out by the Lord- we all bear witness, Dilipda, I swear to you l" - Yogi Sri Krishnaprem page 78. by Dilip Kumar Roy. Bharatiya Vidya Bhavn, Bombay 400007- 1975.

.~.~Wmarn~~~~~~~~
~ ~
~

(~JlqG>IG:1 ~! ~. G:I€I~o;qltilJ1 ill (tlWI~'i)

Jif4{lctl<'t ~ ('.fltltiU11<'t1) ~ ~ (imr) om<: Cfi\ffiO ~ ~

31lfUr ~

~¢I!I4'iIUi

iill~'i41

31lfUr ~,
~

iIT'ilF
~.

\iIlH'1ltil61
lIT."

~.

QfhIt{4i'1

"31lQUT

3Wf 'iIl\3i lfl

QWff ~

311% cnr it ~
~

31TfUr ~ oft (~

~ {3fI~lw6) ~

cnrcr ~ mM! ~
~ ~

~)

qur ~ 3fTffi

3l1'«1l .vR1 ~

'iM ~

iRit '31TfUr ~

mtwR

mm:f ~

3IT~',

~
:q'i'&ll~

(~
~

m&ft ~.
experience

Jft

~ itHT - RJ'l4G:1G:1, ffi\l ~ ~.")

IilCOlliofl) ~

1ft'IC4IH<'II

awtt ~

conft

lfl ~

lWT wl~Hirft
lfl ~

~Jlq~'il( U;q- lfl ~ H03tiQH fafa:HIH : Shri Aurobindo wrote to me later endorsing Krishnaprem's
about the prasad as authentic, assuring me that such thing could and did happen. Only he added that it must be borne in mind that such phenomena take place only when the BHoo is offered by an aspirant of rare purity and dedication." Ibid p.79 Footnote

(tlWI~'i lfRn ~ im ~3t<~&141 lR1T ~ (q:ff) ~ 31TfUr (~)

~
~.

~~
~

31ffl3mT
~

Cf)Q5~<'t1. ~

'i1ri3f1'il1 3fflT trc-n


1ll?I'

~~,

<iWO ~

anfUr
~

@rlifu

3mFIT ~

cfiT ~
~ ~
~

amr ~

~1@f4011{1~

~.)

amr.:m:oT ~ '"€C:C"£lI!AJfltl! ~ ':fl<IJf1601


~

~ 3F'H,{0IlClQ<1 <i~ WI~(lIf4ll141


Cfi\(Wff

cfiT ~

dUtiioft
~

f.tJ:ITur
~

men.
~

CflR'flJfI(hfi ~ CI~1041tiltl fi!A~lttl('fta ,"€Oklld lf14ltiltl ~ ~

cfiT CflRflJfI8i;11

t<f(f:'&1[

Jff{1CfiICl{

cfiT ~
~ ~

m quf,
~ Ci ~

'i_-iI q·tmi'1 I ~

&ro. "~
~
WI~dl'illl ~, ~ -

crmo. ~
~

~,
~ ~

~
~

~
~

~
31j~~I'ill1 ~

CfifdCfiR11d ~

1Wf ~.

~~ ~) ~~

~.

...~ ~
WI4 dlfll6l'El

ijR w.IiR ('iifild~~

fIlftfor
~) ~

3fIQ'C"£ll ~

m. ~)crtr:.irr f
- J:AlTZIT ~~

fifi4T mCi 1ilfj {OQ 14[( W lei(1 1(11Q,4lf.i 8~

3fIQ'C"£ll ~

~ CIT 'I. ~~~-~\? ~

aft
~.

WI~dl=tft
() ~

w.rr m." (~
~.)
~

lifo{

WIClcq:;14mltl

Ci

fif't'R1c61~1

"H'H~~II<eft

3fIQ'C"£ll ~

WleiC1l'ift ~CJi«fRT QUI' ('lj1'ifCj~ij( Wleidli;11

~
"4l9 ~

ff ~

3ltI'fCIT. ClII{'i irfl fI ifil 1'1dC"£lsn Jff1'Iffi I

;it

~~~CfiT(Uf~~rim~('II.IC"£lICl(~

m iI'l1J Ijq'ElRi~
~

CfI%i6

~041=tft

~:

'"601('11'11 ~

~~.
~~tlltft, ~

'!.fOIflCfl

f4't H 1'41 ~

F mcor CfI(lit, ~
~ ~
fI'ffif ~ ~.

C1trrtt ~

lfuft JRffi ..~ ~ 3Wflf.t Ci


QR ~, ~~,
~

m
"fjfqT

d:Cllfilti CIffif ~

tcm;r aiwai'El I ~ ~ ~
~
00('f

3ffi ~ ~

m-et Cf)(ffiifT
t:r&{ ~
~

JOft

f4;(jCjirfi 4'.!2C"£lIIIIQiUt

t:r~ ctl~dl"1l ctiwaiT:41 ~

~m
Q~I~

~
~. ~~

m=rr-rr ~

"1l"{ ~

CfK(I"f"1l1iI(OII'ld lfIif ~~. ~~

"11ftff.
~
j

~~~. Jf1'1 fI'i_>.iII Cfi1ift ~ ~ ~

CfiUCft, fcrtn"
ID.

44qfll'1

it. ~. (\

ag ~
rrr

ql"1f1~ct

3lm9T, JiI"1f1'i_\iJ~ 'fIiI1) ~. iWft ~


:,!fC1Cf1I('1I f4R1( ~ f

!Jfljl8l~ao:£j (fa:<! dCfi(

(~?lJi 1€l1)

ff~~~.

rio ~

ff ~

31fR:;qI~M ~R1I{<il"

~'=:.~;: =:;1
~
~

Ji I.,'H >it I
;:rr.~c:::rt::.T.~~

"l

~.

\3Q'tm

\3q:ql{jqt2) RR, ~, ~4f 31'fRIl'(f. ~M ~ ~


~.

~,

;1~=::
~

an«ft

Jil'1f1'{1fqt2) ~
\3Q'tm ~

~
~

lJfcf ~
~: ~

~~.

QUT

Frim ~

Ql'1f1'{'ill ~

CJifuf ~

~
~.

~
~

3ffiT

tcroT

3Ifffi. ~
cm1

ql'1f1'l~i.'11 ~.

mit <:fI{I«11d. ~ uft lflq ~


~
~ ~

m ~ ~. ~
~

Cfi<ff

Cf 3IltJUT Ri"6Lf lf1Jil{ "iRfJ fcRft ~ lR ql'1f1'l~i.'11 ~

~&fRf 640£l1'if1

ifm 3ffiT ~

an:ffi

ffi

~ Cf .~ \il1~qol~ lR

~.~
R1'1'

WfRf ~{f>:i1QI'1~
31titi£llfl ~ ~

affit ~
~
~

m 31tRf.
~;ott.

Ijiff

£IT '{'ilfll61 RR

m '1titi£llti
w.tt
~.
;fffi:

(4~ift

mq

31lt1'"ll"H '1QWlR ~.

31lNt ~ tllti£l14{ :is ~


~ ilfI~(i:ifI
CfiUiifr, ~

Ift'1' ~

~,

~
~ ij(uli4{

~f1IJl
~ 1=f'RfCfi

£IT"ff f1ifi1lf1'1 JOPlUldICf.

Cf ~

~.

tlM 54lulIlUq

Rrff ~ ft%Iuft ~~.

'ffi ~

eft

541011£11'1 3R1f. ~ ~ i'l1('11"6Lf1~ ~ '11~tI ~. igfOqf '11~~ -vm 3ffif 'e2W-fr. WT wf cOcRt· ~ '1I<:f19)'N1 ~ ~. -m ~ ~ \ifTdT. ill ti'i(gI<:flI05 CfiUiifr. ~ ~ rit CfiUiIT ~ ~ 3ll<OID"R ~ ~. ~ <m ~ iiMlkUfI ~ 'l6O ~. ;fffi: \3\ifi2n '11~4f1(1 ~\Sd(11 -vm fIIq<:fll~1 cnt<. ~. 3Rt

~a
~ ~

w.tt

w.tt

w.tt am- ~
~ ~
'T.f{IJT

({R ~ fI~~

1fo{

arM3fIQ' ~
~

$l1<!'£llC4{ ~ ~

"i3Y1'fQ' ~

'T.f{IJT ~

lR ~ Q'1If1Jil{ ~.

~.

3fTTJflit mq \ifffi. ~
3R1f. "~Ql'1ti'l\il1

ij(OliC4( aRf ~
~~

fiw;q CfiUCIT.

'V.~~

rit ~

m~ ~

~
~.

~<"i@RI\i11
(iJJlIlqJ ~

1ft ~
~

lft W."
~

ttG!.!~ql(
qffl" ~,

~.

lft W." ~ ~
~

~ t:faT ~

~,

~
~,

4Al1Jl1t(1 ffl:q 3ltIlC1T. ~ tll(.14IC4(~. ~-~, \3Q'qT( ~~. ~ \3Q'qT( $11(.14lq( ~ ~1ti4qlql. ~ 00" ~ fll(.14IC1( ~
~Ch('ql'&jl ~

Ifi(r.t) ~

ott ~ ~
~

mm

"~

~ •

~ ~ CfiOO.

~1t"lWH ~

~ ~ ~

Cf ,_fttt~'11

~~
4lfhi'ift

~~

'WTFR ~

~
~ ~

~
~

f4~~.

cit ~

Ft~iRlttlll

""iI'1ttl{,~:q1 ~ ~hs041:q1

31ffl.
~

em ~

{-v<mt fcficrr ~fl~~ft


~ ~ (~) ~"l"il<=tffn'

~."

IIIItU'i,>iI ~ I

~
~41q:;~ ~

iIo5 ott 3TTtRIT b, ~ anfitr 3FN'Fr

at ~

(R

fcficrr aui. ~
3lTtW=IT

~.~_~~~~ft~*'~ft~
~
~.

~ ~. ~ ~
f:qCfilffl. IRA'
lIT

(l410£lIfl Jffif ~.

w \3Q'qT( ~
~

\'ill

q:;(OIFQI:tfi ~
~~.

WTfu

\'ill Cfi\UTro
~

Cfl(OIF41~ ~ @qon~<mffl
~, t<{t'1'

atWrto !14~:tII:tfi q;c6 qm 1'4) affl;gar ~ <li.~. ~

~Gtllu, ~ ~

3NFt ~

affiT eti'i \'ill 3Toff ~ 1ft

rnr ~

(·i{qoll~{.y{ f4:iqr ~

m;J ~

~fti\j{'\{11 tmtfrrr ~ ~ ~ tff. ~ qfton'ij 3lfIT ~ ~ \\itT Cfl{UII"4I'&l1 ~ \3~lfflCI1(OI ~. ~ ~ Cllfl'1i~ ~ ~ ~ ~ ~~ 3ffi {* ~ ~. aT@: ~flRidld ~ ~ ~ fJtRRff fcficfr ,_ftfl~ 1 WRJ ~." ~ ~ ~ ~ •.~ l... e'(..&tah"1 3tU4 1('&11'i4 1
..... f1"l~~=q::rr1 "i I01...... ......

'11ft. ~

3lTfUr ~

lIT

fWtt ~

<Yt {fl11'"ffi(f.
~fRtf4l~

~,

3Tfl1ffi'

m:m:, ~ at ~

3lffiR:r

~ ~

amm ~ ~

~Cflle"
~.

Cfl(UII'"4I~ Jl'1'

f"IRA ~

~fl~
.

iT ~.

lIT !14Bf;iI"i~ 'ifR ~

qfti;fi ~
tJlfl~;:ft
'):fIll

- QI'1f1l{_J1('11 ~

BJiR mr ;nt "9 9{'qllfl1l BJiR 31R1T ffi ~ 'l'1I~"1 Plfl&1kf. lfT ~ ftrCflIJ)'if} am ~ -mffi. ~ ~~~ ~ ~ ~ 5WI1lT iNfcfr 3TIfUJ ~ ~ (ft 'l'1lfl"l1{
3'fIOltRfl::q1 ~~. qO{IWil{ ~

5WI1lT

li'1If1'11{

mr ;nt. ~
CfEf ~

3lffiri ~

~ 3lffi

~
ffi CR'tfT

~ ~. ~ ~ ~ t

~ma.
lfr ~

Cfifuf ita

9lffif ~ 5WI1lT ~
ffi ~

;mao ~

fffi;rr

(ft J1"iU'fi'fl

~~-~~~~~Wffi~~.

~
1Wf

f.tmit rn ?t :wrifr 'l'1«1it1q~ "OOFf '1ltI". ~:


tnm ~
("iflRictli:1

~,

~. ~
~.

'{ill,

if Cfifuf ~

amfu ~

~ ~ \3tRrR ~
~

itco ~

:mfUr 31it ~

'{ill Gf){011'41'1!41 ~

itco "\ifR'IT.

~"'IdTZjI ("w4IfClo4'i{~ ;j(n: Iltldl(1fj

Cf ~

itco ~
fl~~ft

Zfl<Oljl"i.....q tt11l':lR
~

~~.
~
~~.

- ffflp:n ~

~
~~

~~~"'IifolFRtWKft~. 3lWl
M("illi=41 ~

f4icrr

~~

f<lG1iQ~ ~ :sow ~ 3N9T :mtffi ~ ~ \ifCTOO 3l$f ~ ttre 1Wf~. 3lCW-lT ~ 'i,Cff"'lI(l!ff~. ~ ~ - "il'1f1~+ZI1 lfT ~1"'1;:::'fZl1 ~ ~ ~~ fcJ;crr fl~~ ~;q@: \JI1~qoft ~ iIOO @il. ~

~ ~ ¥~

ffi '5fl"'l'1ii1 "'IlTlf"~q"'llTlf"~~~

fT.raffi.

"i14G:fl'1 \if1~4uft:q ~ ffi

mao

tt

3N9T

:mtffi ~

~M
~

~
flli'€lllfillN

irnT. ~
~. fli\1~

~
~

tJ...'ifT
~
"tfffi ~

mffi

fffi(1" @"i1Ti1" (117f(1"

411 01l=tf1tl

6R'I::q Itit ~

lfR'I'"Rf ...."fffi
~ ~

~tro=tfi ~

ifftt.

~
~

tffiT ~ ~ 3Rl ~OI(1I(1. Wlci(1l~

\JITffi "9 m 3ffi ~

f4i'1T ~

11tt. ~

3iffi QluIHIi:11

~ ~ cgffi ~
~
(flTRf

'lIOlfll'f.{l

m&mt

".~~

m.t" ~

'l"l141fl_"1 ~. 'i1'1f1'{..ili41 ~ \RIR1T

ontt.

'41"1e<{_;it'i41 iIi'1'4I'Uq - 1{i{. ~1~1{{,'11:[i1T ~ o<m \\ilf Cf ~ -mffl. ff 3f14<ufi4 Cf ~:w:ffi. ~ cffi ~ Cf ~ 3114<ufi4 31ffl: ~ q'ii(1~ft( Cf 1=1"1141«,'"3lW ~ ~

~ a~
~

wm. ~
~.

1:[iIT ~

~.
~

\\ilf ~ ~
~

aN ~

$~ '{?fqUII~
~.
~.

3TIfUJ ~

iifiTffi ~ ~ ~

31ffl:. ~ fct~ ~ ~ ~ ff ~ it tm:~. flIT RfiU41~1 ~ 3lTUTUITtl


~JtR ~UI(1I(1. ~
ffl1Rf arncIT. iifCro5 Cffi1it, ~ ~ ~

3PnCf ~1"_44uIR ~

$.

\\ilf

mlT fCRl':~~.
~-lf(

m ~. :Q(1o=;q1fd
R'l1~I~ft ~

3lfffi. ~

I{Ji4UII~

-:r1l11~ ~
~
~-lf(

q:,of ~JtR
flIT

wwr.l

f.WiG ~

~~

3Tffl:, 3lifTfu: ~

amUT ~
Cf ~

~-lf(Rft

f.WiG '
~

,wR ~.
~

1:[iIT ~ ~ ~

mt
~
~.

mrRIT. ~

'{ifT ~ 3l1fUr ~3!~efll«il,::q


J:iIUlfll'ql ~ ".

~~ ~ ~ QUf 1:[iIT ~ ft!rqr ~ 'tFf' 1:[iIT if)(OIl=4I¥H JfItJurr 1:[iIT Cf)(Ujj:::ql'qI iftq1m ~~ ~ 3ltfor

ammo

Vf1JT ~.

<gUflU

~.vmfr ~

IDol ~

Cfilft ~

~.
\i4t~IJ:i~

31dq:;I(~t,::q
(1Q\if ~

mm en fCRl': ~
CfifflT ~ ~, ~

~ifi(!ril.

iftq1m

amt ~

\>J1j{:tII~ ~,

n ~~ •
lfTfCfR ~
flIT ~

31Cfffi"(

i3i~J~(ailq~

3lfffi. lRR
~
~

~. I:1RUTT ~,

war 3W, en fl¢llfffiQ1"1


~
QT~

Cfi\ut mq \Jfffi.
~

~.ym:rr 1=11"14('4 ~

:mtR1l ~

3lfffi. zyq f.tlffl

~ISOII:::;q1 flFU

m-et ~

wf

~.m
~
~ ~

\iPffi ~.
ffIS(fR'f

«(1fl<'j{itlli'li

q;gcfr. ~

~~ ~
~

focnTuff ~ oft ~ ~
~.

q:;i61q:;i3 ~ ~

~m~ ~ 3lfffi. ~ m .~~mer ~ fiiR ~


(IlIiIl1Jf ~~. ~ ~ ~

3R1ffi. ~

ffif ~

3ffiff t.v\
~

1lTUIfJ

'{ifT - ~

QI"lfi'i_>J11 - ~

ql"1«'l,~I=1~

~~

fu;ft

ffi ~

wRIt

fJ8(f&n ~

\l1~d!IJI~ ~

~.

cmur ~
flU

~.

~IJt("4i(OUJtai ..

~
~

m~

cm1 ~.

tPTo ~~. ~)~

arna. ~
~
~:<iIT

~~fCIttft ~
JtI'1t1'l~'€41 ~

f.:rqfur
~

q)(OlH~

~Iq@i(ouifl

~lq("4i{uII~

~fli(1¥C41

fI~lfI,=q,

i4t1((1k1. ~ ~
~

\'ifT ~
flU ~
=->ifl(.......

3TTfUr ~~

~
~

m. t ~
qtg

~(ftqa)

4l{0II:::qliitl 31J1«"Q"T ~

amft ~ fcR.ftir ~ ~

~~~m~~IDa.
~ $i1<41C1(

am ~.

\'ifT

~. ~
~

~ \iIft
ffi ~

3l1tR"Ql ~

~
~

.i'i«<4dq)( ~
~~ ~)

ql'1(i'l~~ ~ ~ ~ S!.ftfli(1\i'i;11~ ~ ~~ ~. qor <ft ~ .ffft ~ 31ffijrqlifl ~ ~ 3qUf. ~ ~ ~ ~ ifiIf Cfl(~I=q1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ifiIf ~. t(I~iH ql'1f1'{.it~H( ~ ~ ~ ql'1f1'i.Ji~ JlIi ~."(~,nR~H~ ~?Iqliitl. ~ ~ ~ Voo oov ~ ~9. ff'

\'ifT ~ ~ ~.

,~:q::R-n ~ arna.

~~

fiffl;ft ,...,.,ql'1'""'(i....,;:'{~6(i ~ ~ 31ffl:. ~ ~ RlOl(11H : "~ \'ill I ~ qW) fOhqfi(j\i11 II ~II ~ q}('q~~ mrrl ;r JWRft ~ II ~ II" ~-vm:rr QI'1f1"l"'" ~. 3fftI1JT ~ 3Ilfur ~ ~mH' lim ~. ~ ~ 3fi;r lft1?r (ijiIHI'11 if'RP' ~ CI1lR $l1<4I~H RlulHIH : "~ \'iff OJ croft I ffft 'i1'1f1"l.."'" q;fuf ~I QI'1t1,{"'" ~ ~I ~-vm:ftll ~ WI~HI(i ~'I ~ wflft ~ I ql'1(i"t.~~· ~ I iit"~ Q;H II ~ ~ 31JtI"UJffi" ~I # ff ~ ~I ~ ~I JtI'1t1c{''''''II'' ~

v.~.~~,~~,~~.
~ 3ffiT ~

wm

~ "ffiiit" arna ~ 3Nifr YJf1f1'i.'itI, q;amr ;r ~


~

ana cfJ i111ll"l.."'"~


~~.

ai.,qQSofi ~~ JtI'1<"i'l-JI1 ~ ~. q'{ij~ ~


~ ~.~~

arnl 3itG amUt "ifi


ijllll"l..-JlI

3ilfUr

,~.~~

\N ~

3TTfUr

m~ Wlci('lI~fi ~~~~~~l1ffi~~fl

tt.~

~U41:q1 ~

~~

~.

~ am <fit ~
~~~.

~.

F4'lm ~
Q{HfCll'qI ~

lJllTf.?t ~
~II""~!

JWf ~RqClICl41:q1 3lmft.

mffl

"flIT ~

"~~~I~~triFrl~"If.iR J{,W ~

~1

~ ~ tt ~
~JWf~3W.
31Rf( ~

13'(1'11'(1"1 ~ G4IWHOl ~ cn<m ~ flIriUliUOl AA l'Ilfill"l15llH ~-m ~ '{ill ~. \3ll ~ mer 'A4q)165 ~ fli=ll\jjj'ifl '{ill cg;;: ~. ~
3tIQulI\il4~

3l1t ~
~ ~

'{ill ~

\iJ"TUfJ

"f4"Rfi
~

~~

Jllf ~
~

l1(J

flitilHd 3l1t ~ ~

f6'''R~ra iFf: II ~\911 ~-~,~. ~-~. im) ~ - am. ipf: - ~.


am ~
~
~ ~Itlltl

~di(l~ (~:-~,

&wftfltl!441 VII amvf ~ ~


J€Uldld.

~
"j:fffi ~

(iJ&fUT ~

rio ~

facroJr:~~~~.~ ~

~
~

'{ill ~ ~

l'I4lIUi?l1

4ilR"ifR ~
~.

~
li'14('11~ ~

~
~

~ arnUt ~ ~

ri ('["{

~~~~~~~~~im.~
~ ~ Q{{4(ifiltSt4\ ~ ~

i?J'&lUT ~

ffif/)(1d 31ffl.
~ ~

f.mfut ~. ~ <WJR. '~CIilf 'q" q ~


~, i?J'~

m ~ 31TfUr m ~ -3Rffi em
am WI4rliofl
~

Wlcii'1I'i5l.11~ ~~ ~

31TfUr
~

'AifilHd

3l1t.
~

quf;r ~
~

Cf

~ulRtfI

~
~.

iifRffii.

911.f11'i114MI tRtflWftm ~ aik"i$I.., ~. "fCffI": orm:;

Cfi'1r, ~,

quf;r ~

lflJlilHlff

~; "am('i4('1q1g( ~II
~ ~ ~

~slj

~ ~.~.~~. ~

~
~
~

aTIfUr
"~

"iji((f *1~'&I1 ('q1:qCl~"I( ~:~ ~

'w4i)dW
~

~: ~

I ~114riil~~~
I:R'~.
CfiRIJT ~ lJR ~

cp.;;qf

fij1ktkt
"(f)I" ~

"~

¥ ~ ~rol J.:f.JffiT: am- ~


~

tmf.

~ 'fCffi': ~

~II"
~ ~

1:1Rfl ~

I ifI11 iO'T.ffi I \it 'ilriiflM cj)osfilJlI ~ ~ ~ II ~o~ II ill Jft ~ oml ~ ~ liljfiicfftl Of ~ I ~ lljl.ft4hff~ m;ffi I '3'i(;i]P! ~ II ~ol3ll W d4iql<:1ff ~ I Jft ~ ftiClfl ICI1 I ~ ~ ~ I coft'ft <l ~ II ~o~ II ~ lfml ~ I:lTik I 4<:1I9'ilOSld' ~ I 4ih:f.1tiZ~ ~ I 3ilqulqj~ H~o~1I ~ ~ Qft ~I <u ~ f.R<foo ~I J{fiift 31k'ioqoqf ~ I ~ 1ffift II ~ ~0 II" WlI~ -tRt Sf. ~ ~ ~ '"QUidId, "9'i!lT f5J~ uftfij I'i 49 l{ffi 3lTfUr ifI11l ~ ~ ~ ~ II ~ II ~ ~ im< ~ M orrtR<l 1Wft ~ ~ JI" ~ ~ II ~ II" q('i~s:tloql WI{ "GffiiT 4i)" l{ffi
~Uldld,

mJtR ~

4?r

317F' ~.

fiijldld,

"WI~dRt

~ ~
~

~ I~ 'il'Rft1 ~
1I~1311" ~

iWf ~
\?~

I (iF«h'IdW 9'iR:l<gfi 111311 M mftl ~ WICI{"}!IFfi I ~ 00


9'i!lT ~ ~ ~ 9'i(UIF4Ioql
"iW{,

fitql cttf.f'

~
~fqi'&ll ~

~
~ ~ ~ 9" ~

lfMt Rmur~.
~. ~ ~ &f"ifi ~ ~ "'i~t11 ~

~&TRf ~

<fITRfRf,

<l

~
~. ~

~~
~

9ffi

ffiri;ft flifildd('lll ~ ~ <u !lJ9'iRldl ~


WIClilHd flijldld,

~. ~, moor, -Wffi~ W14dl'&ll c:fid i'&l 1 ~\1'1lq


l{ffi

9'i!lT Q;9'ld1'1I

'fCffi':dT

3W.
s:t~ld!IJ'UIl ~:

Ftmill.

m :q" II ~e,~ II (f.ffiR "'l1"RT lfof ~ (3TTfOr) 'i 1$4 Idoq !IJlUri;rr 311for Cfi\tJfR (lfflWI'Of) m::r ~ ("'l1"RT ~ m) q(fY(i'1l "IlfAT ~ sfrq C6fuf
~~ focnroft lri ~ ~
'q

~I

ffifq (~
'JO.

9" Jfltl9' _)

JITWq ~

C6fuf ~

Wno

q (llTfQT

~~

f&;ffiufi)

frrtr: ~
~ ~ I~

~.)
~

'l:fI'CR mIS:lI' CfifflFff ~

"~~ ~I ~ ~ II ~~~II ~ ~ ~
~ ~lff~lll

~I ~I ~

~ ~ql~ti<-ql=rfl ~I
q)1iCXSCflfdJCflI ~

JJU

'"d1JldIa,

~I

amri
I

~ lJl:ll @ qroif I 3'I1Iil~l~ II ~~\lll ~ JJffi Fcr.ijf ~ I ~d f.1 ~ Cfil{, fcR:mr I ~ diff ~ ("l{1IiI\iff 3Wf ~ II ~~~II qH ~lil~f.1 ~I onM <Rfi Wit \iI'flJTt1f I ~ l1Tit ~ 3'Iuj'IClI~' I 3'I1QolQ r ~ II II ~~~ II dlri Ii'lf ~ 3Wit ~I ~ ~ ~I 614fi;ft:q fffiffl W Wi II ~~o II"
IiCfl(illd'

uW itUt I

qt

II ~~ 0 II... ~

mol

mW.3f.~o
~ ~

~ ;I;~;ff~

i1fCl~I"lI=rfl fiiR ~ lffi ("liPld~~ ~ (f'fi ~

~.
fCffi:~

111 ~
~

~
3TTfUr

ami 3fffl:. ~
W:ffi;n ~
~ ~ ~
~~
~ ~1I~&q:

3t("l~{i'QI W I~ ct I'&II

3fffl:
~

\iRl ~
~ li~fCll~

'{\ilI\3q'ql{ilil~ Cfl(UIl4:l1 ~ ~ ~mi1'

{'£l11'l I UI q:;m ~ Ii

~oll"'4i'&l11VlTi1' ~

WI~dl~

lcffi ~.
3f1OT ~ lffi ~~.

II~~II
~

U(f=~. ~ ~ ~
~

~ laI(Ri =at laI'€CII'€IqIliitilQI ~lalFa'dwt ~.

lIliiAT. atlal'€CII+\QI~tilQI ~
~ (fI'~

~=am-

~=fcrolt, ~1I~~:=~IIfW5~iil
f.mfuT ~

ttltilOIi:( ~

fereRur: ~
("liPldJi.

tftq

tt ~
~

<i&Wt ~
~
«W41~

am- ~II~
~ ~

3"dU"d(

Wi ~, d

~~. ~

m wteullfI,
~
Wi' ~

fiI1:riur

~
finllT ~.

~
<i~

,",Oldld.

9 q)'4I4i1J.:t

tt ~

Cfl(ICIll1'iZlI ~

ifm

<N1fq ~
~ ~ ~

dfil$I"llfflq)

JtTtcr. ~

~ ~-v\Rft mfu qmcfi ~ ~. ~1FlTd' ~ GfI{ICl4l'qI ~. ~1I~{i'lli=rfl


{'£l'Rf ~~ ~

\if1«f

~
~

~ 3fI('ROlI't41 Oflft ~

3iffl. ~

3f1f'ida

~iPl('1a

311l.

~
"m~

ittfr ~ ~
~
~,

t:fi)ol('1lifl ~

9Idl(1~ttlU) fCffi.l~I~\:Wf

iMfi

~iCfi<l'iH4f;ft Pc!~Ch"\.glttfUl lU

rio

!ftmf ~
~ m41~lffi't4l

., «m?ZJr

~4{Ul ~

~I
I3qlqitt~

W ~.
~

~II"
fi.lfCf(l'lq1'i24I ~

3fI('ROlI't41 ~

-qfffi
~ ~.
3flqtiGR't1

'"601(11('1.
i:(1«ti4Cfi

q_cff

~iPlt1atiGl ~,

cf;tR ~flll<ff't41 ~~11414


~ ~

3f1f+ifi.l(l'lqlt1 <mIT ~

cit

~.

$&41t1'i4 ~;

trOT 3'l$1~1'i241 ;:ttlcr<OIlfi;

~ ~ijl('1I('1. cr;Tofttt JITTllF Rcr(4l~ ~ Rffi ~ ~ mo ~ ~ WI~('1I'i241 ~ ~ ~ mff "lTft. trOT flllilqlqm tt.~ 31m ~lqfl't<OIl'€lf1 ~i1IUlI4 ~ ~ WI~('1I~ ~ ~ mffl. '~~ 311('I1rf: g!:' 3ffi ~ @l('154ttM ~&1Uf f1iPl('1~ ~. ~ f.tcm:H $Hi;4K~fhl it ~ Q!ol;il'il am=qzyft ~ mo
'i!(t. ~
3ffCfftffiT ~.

~~~~.

,G4ttfI ~

#rnW'~~~~~. ~<..qlA4111' 3ffi ~

'wR;

CfR1Oll. ~.
fllm ~ ~

~
~

3f1f+i<J)i:11 fcRN Cfl«fRf. ~'

'AlfttCfi 3ffli;4l!jM

Cfi«fI~I«41i:1 '~~

C[fft 3flfttfCI(l'lql('1
~ (ft ~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ -lIj1{jttl'ill 3flftt1)<QiI1 ~ ~. ~.

~~ $l1i?il1<""1f1~ :nffit ~ i1ICfiIf ~. ~ ittfr fci:;qy C[fft WIi:(dJCfiR ittfr.


~.

wf ~

31ffift. ~

amffl ~ 31TfUr JRRWfT fcRN "lTtt. ~ ~ 3Rt a:r;Oldlfl.


~
iflo:tfNl WIClGICfiR

efitlT ~fllliff'€lfl

iiIT fct~

(41~11414~ ~

"~~'i'ill

it ~
W~~,

~:

~ ~ ffl:q ~ Gmlst \i1li:(~'iil1


Jft

ma ~
~.

aN

fCI~~ICfi:I

II" (~~
~~'fi.I(f:'i;1l~~

fi.I(f:'i;1l ~

~
~

- fucn:qr 3ffl ~

Jft ~ ~

~.~~

~1i~ii'4i;fl

Q(ttlf'if'il ~~ ~

3iI~ffi 3lJfUr 1ft fiffl:'i;1l arnm 3Rt ~ 3moT 3Hft ttmt« I:lT<UlT 3lffl.)
-~ ~~ ~ ~ ~ ...... ~;PlJn.:('1:da ~. ~ 31lfICf

31lfi1<RI fliPl(9(ift ~.

it

itff. 'I1iffi1 q mat ~ ~ ~ ~, J{lf 3lTffi'fi ~ ~ 3ffi"UTR! ~ ~ fiilcftq~ ~, ~ ~ fCl(i:qJjfi\:fI~ltil61 ~ offl".


~ er ~ ~
W141ld'6£ll 314l(I~1 3{l:ZUl41'6£1 Q14l'i41 ~ I ~ (4;'1(11('1, "'i~;:q«f(::j) 11iffi: ftf4llrl: I ~: ~ ~: fI' ~ ~ II" ~~.~'111 ($, \itT ~ 'i It<Uo:tifh=lI:q C6Jc4o:tiq CfimT, ~ ~ ~ 3TT~ q ~ 7Jfu ~ 11I12lT smfltil61 (1('q"{-mffit, ~ tiifllf<o:ti q41~ 311f4Rt;{~ 31mit 3TTfUr ~ ~,fOlql5ji't'4l
~ ~1f'Cf(~

311f1HdltfI

3lC

3lffl. ~

,mt; ~ ~, ~ ~ 311'q{Olkl ~ 3lfu;r ffi: ~

:wffit cIT (~)


~
'(lllITUf

Iftdl~II'«I"il1 ~ ~

6f1C1"41't'41 f6CIi1Uft

am: 3ffi ~i4l(I'€ul4r.fl


7~
~ ~ ~ ~

fi:rooffi.) ~
~

3lffl.

~041f116l ~

f.trn;r ~

~
~

CfiR1Jf
~

~
"~
~

3NCfr~ldl@6.."
~ tmfT

~~.

flCffoq;yuftq{ql("qI'q

3mT ~

cIT ~ ch)oll~ft ~
~ ep;m ~ ffi ~ ~

~
~ ~, Of

~\diflkf I ~ lifffi'iI',fH 'l,~;:qiEft<i1' ~


q,.,fSlfllU)

itff ~

II ~II" 3ffi ~ ~ wrfu 31mWf. ~


~

"It!I<Fili:fi flifiid(;t

mao ~ am ~
Cfi{ffi

am.
itffi.

~~ ~~.~. 'fln'6£IT cll(1I:qF¢iI~

qur flW'I'IF4 ~ 'lIT 'illlf.l:q

WI~rlltfl ~
~ o:ti\ ~

«~{i~iifttfiTo ~
e44Iql~

tWror fI~I&qlfl mcrnrr ~

am ~ "~ ~ ~
l{"~HI'&ff f<sCf:iruff
QUf

~ ri 31JfOr
~~ ~

a.

¥~

;nft orr ~ ~.

¥ iffl'Rf. iI"m 3lCl:SClOH ~

ifiROf ~

3ffi
~

ama. ~1I~<?qioft
a
~

filCflaJi ~."

tWW.f ~

~q~IUlii1ioft ~

~.

31TtR'ft

'l,\JjlqI61~~ WU'4R

flifll(1~A ~MUf MI~('Cl"~Sflffi ~ ~ ~.


~:~ t:Rf ~

a~

crWi

fitT

$'I1('1Gj,4d( 3lRfT ~

31Wr.
Br dfdII ~~II

QOifilfUl<al~
qrr:l(I"Ir."OCI(fDlTlll:-::l(ifr2

~:=~.

... ~ t

::=r.acc=rfiJqif.:anflliim:..:I'i(T.r.'«f:nr, afl;e;u(UJ (if:::l'l'r

s=~

Q'OT. ~z:~

(~JiRR'IT)

31.fur

~.

Oi4i!tlil't ffi\=~ (~~) Pet'E+lt(ut = Pet'E'ft(1 tgf • Pet<Ei'tt(OI1~. ¥ trol=~. OQ ~('1d I=ifll'(11cft~ irOt. Q'OT '1Wti'illli ~ ~ ri ~ 0i4i!t1i1( ~~ a11fur ~ antUr 'iR ~ ~ flm1: ~ "ffi: 'Sll'Of ifll'E'flcft'E'f ~

~=~.

:at liil 1«'11 -

.ra-=mt.

'~(iJ~ant.
~ ~~

;m:Gj;ft ~~.

~.wmq~ m 3lffl ~
C2lffi,

fliiTtHioliol ~

~ ~

311t11q4(1 ~
q1]J ~

am<fI' ffit ~
'fCRl':'qf

lf1i 9
~

iM '2' ~
~1I~(?q
0

a1C4l4I=4l ~

chief characteristic ~ CflIi!0l41:0!41~ ~ fliIIHI'11if1 ~

"'hl IHt1 ~~ ~ ~;mfr. ~ ~


~. ~

fliFlHaJi ~
J;T'c:WJ

~~
{1'~--

<ft;:r

fffi ~
J:ffi

ffi ~

lft ifl'il?T ~
$ilqq4\i,~,

~~lf[(l~mat;@~~_wi~ 3lTfUr ~ ~ ~
w14HI=rt ~

fffi ~

'1" ~j(<4'"4HI ;nW;rr ~ J;T'c:WJ tif~


\36f(1Iqlfi~'~

chlolHlifl 31lJll cncR 3W; ~


~,~

3lTfUr

am.

\ilft ~

mur ~

'jOill~(11ofi ~

!,H H"lfll61 ;:;ft i31lTlr fl iFj(1(11 ~


Y"f(1Of

ma ffit ~
~ ~

~114HI('11

3l1fur ~

3llfUr ~,
lJ'Pl'qff

\iftq Cfllfllo:flfl

'W1 ~ Cfl\IJ1'RT

3llOR4d1 \1ITR.
~ ~

M',
~

&:601(11(1. ~ ~ ~~ ~I , flJiq.qt1i(' II~


~, ~

"~

CfRIT 'i'1<~~'"4f

n.~. (01 ~ ~~
3NCIT 3I~CflI(j~ ~~~

~ II

~~

~Rlljoll~Rt

qyufH,
3NC1T

J:AR,

fl4i:0!4!01'iIUl qCflT

mur ~ wf :fret ~ ~ am:. ~ t<wrr ~ 'fCRl':t:IT mer ~. ~ ~


WI~(1I('11

'{,cf\ilrii i"&l 1 fl"l411flR ~ 3WT ~ ~

W it it Cfllf
~
~
~

,m

lJI1'C1'R '11<14ullflltl

AA Cflll, ~ ag, ~ qj05, Wllfur ~ ~ q-{q ~

it ~

W.) 3lfuR; 31f"I"R"ffi' ~

3lffl. ~ 3llfUr 3f1fur ~


31it ~
~'~

ifiTtt 31ft ~.
~

H"ft ~
~,

~011'41;fl
'.:Jd.~~

at Iq(?q 1('11 J:fR ~,

;r \Rirnl ~ amTI. Jjj'fjI14iflH'tlfl ~ <HWllffl· Q~~ ~ qa:qOI'(Il"~.~1.911 (i~,

3R1<f. ~ aWur Cfi«fIiIT 31'fur W <'1l 311q ii4lq~ mor 3lffl 3TIfUr anqur ;it ~ aWur W ~ ~ Cfi{0l4I-q1 ~ ~ ~ 3ffi 3WuT t:h(O, 1""4It'I , qga 3itffi. ~ ~ ~~ 31'fur ~ CfiTM
fl'1l\i1jd ~ ~ anqur ~

3fflt ~

~ ~I

"IflICffi
l4tNfllffl

flilldld

~ CfiTtT ~

a~
~.

~ q;m=f ~ ~ ~

Cl.~ 'fiTIft ~~, ~ ~~, Cficim, ;it 'fiTIft ~ t:m:r, ~ 4iltt ~qN{OI+,q ('1"q ~ 31'fur Ch\.) ~ emIT ~ 3lffl, Jft f.iffltlq'31 ~ ~ qlf ~lit;qoltl ~ :mfUT ~ 3m:ITffi ;r 00ffi
If)m:q ~~ ~ ~

"~('CfI(t~ di:jl(>6C4

Cfi{11t ~OIHlrl. ~ iIl"W-Zff ~ ·~Pt~(1i;ft "~ ~ ~ lf1~q41q::qm" Cfi\FfRT $.IR.llR ~ ~OIHJi', "qft ~ CJ'Rff ~I ~ \ill ~ ~I <'1l Jft ~ ~I Qfi;r ~ II nl.9ll ~ ~ ;r ~I ~~ ~ ~I fcr18" ~ ;itu)1 q(qkilf.i II ~~C:II ~ ~ ~I ~ f.iCljdM ita I (l"lfr ~ ~ ~I ~~ llTll ~~o II... ~ ~:mfUT ~I ~ cmff ~ mftl ~ Rrt1~"\"111 lOO Jffilll ~~~ II :mfUT ~ ~ ~ ~ I il ~ 3 ~ ;r ~I Plqit1fi1 ~1l1mi or<ft II ~~~II" 3l.~~ . .9.ft {lqCJI6U1~ CfiIJl'1IHdt ~ Jft ~ ~ ~ ~ 3R1ff. W lWf ~ ~ efiT ~ ~ ~ ~ «qqu!'q ~. ~ ¥ffi 1fIT[ '(1fa&'1(Ul 4MI'1:=!1f1dl' 3TflTri:. ~ cnif

am ~ ~. ~ ~

~w

4'iW,jrlIC'If

3l1fur Cfi<IQl4lcl1 ~

fl"i'I('f fI1{Uf ~~.

qur ~

~3TflT3mcit<fu~I~quft~~~ma.~~ ~UI\1'rl, "~~ ;r -m: afffif I fli(oft:q "TfiT ~ ~ ~ ~I aut in ~ ~II"


)fl1':{(1IT4I f4{Oll'€41 3l1G

focnTuft 3lffl.

itffrff.
~

~ ~
~

~ II" ~

rrnur

QIf("JI4Gfi ~.llR ~

:mfUT ~
~

em

~ amur ~
~

qur 1Vl PclEl1~i<i1 f-itCfi26'l11~

ltlrC;di('ff

Ftmffl. ~
~ ~

3lo:~

cp;rr-tf ~

~&mf~.

ffi ~ Wlq('1l~ ~

RlEl14i'T4l ~
fI1{Uf

@ut ~ q("iIt1~
~. ~

J:im fIii 3Nflffif ~

1tIf~. ~
~~

3tlfl'it<l(i,q
tll(UT ~

:ri ~
~ -

-qffi ~
awareness ~ iletUr ~. ~

Wlcic:1I-4 ~

mrn

(I~Oljltll61 ffl

ri:, <'it ~

~~

~~

~,

CJmft ~

~riamt~~~.tt~~~~E05"i4ld~

~
~

FcWRvr ~.
~

FcWRvr ~

~~
ijfffT

~
";:;fiq;:"l4ol

mm- ~.
'ffilT 'f',cidl~

-tflfiliilRUd

3W«iST 3fKiT ~ ~

Cfllttlefift ~

ffi:n
~~.
~

~ \iftq Gfilfiliflfl ~~.

d05Qo!1ll" tt ClII1i05(h~1 q("idlql ~~ ~, ~ 5fTUT~. "'" tl:ll1c:fld

3lffl:. ~
~

lfIfIlc.tt I ~

q("iCllI~05ffi

Cl. ~ ~

"lllifl'1(OII-q1 CflUCIT ~

3tlf rio
~

~qi!f(I\if

WI4t11'€41 ~

('if1'6Qlctl~ ~.

~
CJilO5

~~
~ ~

efr ~
~

~ ~.
&if.lU41+.f)

qfu;n"l1flT ~
wlcidldl ~

dCOIi(O

f;n:riUr fllti'QI,~ft\il ~ ~I
~
~ ~

:AAor ~
~ qflri

amtt ~
~

fIii ~

5:«

WIC4«tfol ~

*f(!<"QI!I4liIUl "~

item ~
~ ~
tt ~

efr l.C4ft ~ _. fICi efr «Iitff.:fl

ltml"
~

am mr=;m'
~.

CIT{ ~.
~ ~

~
~

ffi: 1lffi ~

lft

WI~\1"jfCf05'~

cil<'lfCIfft
~

*fOldld,

'\~0514~

fcR:R ~ ~' ffi:n ~


crq.T

3ffi ~ ~.

$il&ql~

Qt1l(llJiioft

m=tml

Fi. ~ ~
II"

t<Wfl'

<"4~qI1~ lftll CfRIl q;:r

ffi) ~

I Ii\if ~

(filtt4 1T4 II ~ I

~ 3l1'cfR I gPn tOO dR t<ITlft ~


~~

3I~CiilctJ(

~~~~.~~~.
~: ~

iN.

~=

3lIW.

II ~o II ~= ~.

~=
%lfi:.leIOl4I

~.
~ ftiPtd{f4lwilrUl)
flirkH."4I!14qIDl ~ ~ ~

(i1 I. 1'iICI1 ~ fli'ldid

efr

<1'MUI' ~.
1Sq. ~~

r:J11'R'41' ~ ~ ~04I«I6I

am ~

~ ~~. ~ ~ i ~
~m ~. ~
~ ~

M~

Jffi ~

~~

~~
fiifil(1a 1fQT

rio

C6T3ffiT Q"N

~~

f.:rmur zyrr. 3lTfOr «lffl(1 t ~ a ~ ~ 3lffl ~ \3dJ~UI ~

31TfUr ~

~ mlJiI04

ana

~ «fcfiHl4
ihl.nrQq:;' .. ii( II'H II 1I1tT= ~. SlIi.nrQlifi ... ll(= .n!!lCiiSldt<'l .nqr~ (~). (%lfOl{1IOZ1I ~ '3«I~,OI ~) ~ .n!lCiiSidt<'l m;nltrii:h=*n

~.
~: 3tRfT ~ \3({I~{UI ~
~

~ftllfil&jl ~

rio

a ~&:rar
~ ~

~;nw;ft
~

~~

fiifil(1a.

CfI(Ulqlfii61 ~

~n:$ioslJ1<1 ~ ifrtfi

q"RVf Cfi{UJffi

3N ~.
~~~~~.~~~~

ffi 1fttr 31TfUr ~


"uikft<1 ~ 3ttf ~!
cn«fT ~.

1W1T. ~

Q1lT ~

3N ~

m~
'gq
J;IlfIl lfjnJ

amT ~.

~
~.(R

.ntft4l"1:4!' ~

~ ifrtfi ~
~

incff~",tfI

ifrtfi 1i6U1i4{ ~ tfu, ~ oT ~


~a:i"l{'t41

31TfUr

oof1JJ~;
~

WJi~j{I\ij ~, OIi)('I 1"1 ~ ('I 1 ~


Q1JT ~
tiI'Jl'R'{T.

q{JilfJil 'fJqCjIOSIi4i

~03utR 1 ~

(105l

r.fu ffl
~

lq~n&'i'41 41dilldi ~

'$ITdT. ~

Cjld~l<1i-4 ~

~
~

~
~

~,

~
~{1eCflr('l

a:ift ~
~ ~ '«'~I~iiltil

am. ~.~

IqQn&I:i1C4OS ~

tii'j('lI'1I@l ~

(il1T41f4",41~

"1ltiit!ct<('I &fffi ~ ~ ~UI('jI(1

311fUr ~

GfCfiUTR

1M. ~ ~
~ ~I

~~~~~~~~I ~~~~~~II...

ifttft ~ ~ ~ 'm~fW~~~11

~~

3ffiT lIT ClR1tGUIFH ~


CfI(dl'1lif} ~ ~ ~

f)Jc4jqI'6
~ ~4i'f~ft ~.

W:r~.
<=it ~

~
CfiID, ~.

wrctt ~ cfu:ffit ~,
"wlt:tdld ~fI-?itllll ":11" lfllTCf(1' Q.CIi ~

;wqffi ~

"

~
~J

c(lBolll'14 ~

'nfCICflI"ftdld ~ ~~I ~

"~

Zo.~~.C.
~, \iI"IFfffi flBull'4l ~ 3lm ~

cfu
~

fTm *"J'lI IiiflIlI I


~

~SSc;qlllli(4 ~ ~

(~Cf)flifI'1li'1I, ~

Q.CIi Q.CIi 3l~

3lTfiJr ~
~
3m[

w.ft:cT ~. 3lJ1tt ~ GRfr ~


gm 3N"ffi1 ~
~ ~:g&ChGrfflCfli ~

ant. ~
~
~

Wf

~~~ 31Tim. ~ ~,
eg.) ~ ~ ,,~

rio ~ ~ ~
~Oldld

~ ~~

3lTW

eft ~,

31Tim.
~

ant ~
mromt
M54~i~

wnit

CITflr Cf)(U'4 I II fnfCICfli'1'W11

1WIIB1 ~
l{JI'f'

ita. ~

:1tldlfcldi'1l <=it W&ml_ q<JU(iOIi lO@idl\4, ";r ~

11t:ti'1R4B ~ft.1lq.i"Hlrq~

~ II"
4it:ti't4i

lfTl1'q(1'

tlmrr ~.)
rMf"tT ~

wf;rr 41("411<;6

¥Rlcn~ m l4~nG:I~Cfo1~ M ~ WMT, aiw:Mt ~. ~ ffi.OlU, f4'~ (4fUT CfI(utjltil61 q_ ~ ~ ~


I fcI@'1tiifitft Z o , ~ Z .IJ (q_

f4'~

{R.CJ

3lftWlIT ntq~~3r:::rr?tIt:r.f#riif.t;:rr1 Of fiI'f.IRifl

Cfl(ffi lfiji ~

~Wlltil61

~
~

mm. ~

if filfiR'IT ~

WO ~,

q1'119111~ 3lm JrN

"ar

t:ti4QiOIl: ~:

~: ~:~:
WfCffi

I "nf4~lq(('1itiiioil
'lftcq)s~:1

cpot

" ~CjJ;'d ~: di(iill'1l~i .f(;jd

II :1tO'(1t~idr:
~:II,

(rMf"tT) rMf"tT ~
~, ~

ZO.~~_C,~,Zo
160IICfI~ ~

I ~1"'!IOIIHIf1d~6jA~1 4f]ulfI'fBi: II (fitctT, tffif, ~ '11~illl{CfI ~ ~


~6f4ulll'f.ji "SfllM ~, ~ ~
QUT ~ ~

II

!IOIlUT, Jf.f, 31l?'IT

M Cfilft "Til((Oq i~ \iITffi -m ifltI' ~ ~


31TfUr ~ ~

•.

CNTfit ~
tQJi iifl I

ifi\i\ ~.

driill~~ ~ ~QJIlf4i f4(~i«ld

M..~

ffi:cnR: ~ ~~ ~

~ 3lrlUr ~ 'iZfT'1lm~. 3lrlUr ~ 'elI1'1ICj~ ~

ffif ffi:cnR:

I.K.

~~

~ ~ ~: ~ flj'I{1!('t, fflf.ij ~ I ffi CfffIU Jfi ~ I ~ ~ ~ flifilddd ~ ~

".$ ffi
II ~~~ 11"

l1ffi

I~ q)1ft

am f.ffito ~

('1)

at ~

tftm ~.
~~

q{li

If'I I ~

1iIfI@lIi _

~~~~~~~.
~
(fir

ijl~<al~

a;nftr if +l'8I(R1$1''''~'E'Ii~qi'.:U4: 1I":t":t II 31fQ= 'fft} ~. II 1lil(RI$l I..,= J41aqoll=efl ~.

~<Effd=
((1) ~

~.~:=~. ~~.

SilIiH.ftfQq:;iiiCf'

~~

ant ~
~

34t@Jltd

~&Jn:;;j'
~

Jilaqulioefi
amHt, ~,

.~tft~j) ~
'tRUf ~

~fH014''ijf1 ~ WIll

~, m ~ ~
3TTt<i.
~

fcrcroJr: "~

"II"

~ ~.
~

~ ~ ~

\iff!" ~,

SFJj.~t:ff:tflrfl~~60II'€41 ~ fIi(OIl{1 ~ M. ~ -mffi. qur Jljj160lf'€4i ~


('lIi't4IClilCl( ~ ~,

am~
~

3ffifq ffi«ft 3l~qf{=q<:H((

1fumf

l1ffi ~

~. ~ ~
3jCffiT

mOlll=rft

'i'lcftCfl'('1 ~ ~
('lIi:all~ft

~~

t:ITafr 't1ffif iroT frtt ~

00
~

IDm, ~
Clr~11{11 ~

~,

;mfr.

'fltt ~ ~ ~~. ~, ~ 11f.f, ~


~ ~ 't'('lIi~

('1) ~

41<'ICfliT.4i fllR9f

Cliflitl(lfil«C>Q' ~ tlllW<llfREr~,

Cf\:l, ifl(i!!<4l~{ ~ 31m ~

qcfu 't:1WJf ~

"flI"R ~

u~

~
('1"{ ~

"flI"R

ffi~
~
q(Ji

\('tJiI?l'{1 CfR1 ~

'fii , 3lffl: ~
~

~ Jfttff;ft ~

m?t. ~

q(Ji If'I I 1601+'4 ~

'i'I~05ld ~

IJllfOI~'il1 ~
ClICl6RI{1 ~

q'EOlll::qI ~ ~ ~ ~ flifild11

iiWci5 ~ ~.~
"@"ffl('1'

rrrtt.
~

JiIOlfl'flI<@'iI

;:'Qi'6Q'IJICIdi {1~IOIF41 ~

a:06qOll::q, fcR::R ~.

tmft. ~

~
~

tt 1fu!

1601I'ili1 it16Qoll'ill ~

3fffffi .31Tfilr

~"fft

>iR ~

'l'l'"D@ ~
~ ~

3lHffi "ffi ~ 41dJl"l{ ~

tl60II"IfI<1

~ 31Wft ~ gq fCWff 3Rffi. 1.ft'&n' ~ ~ ~ amffi 3lTtUr ~ ~ ~ oma it gq f.t:~


~ ~Ok11(9. ~

ama. iRfT ~

gq ~
~

gq
~

;r 0«'fT

m 31TfUr
~

tiR ~

~ m ~ ~.

ama. ~

aPcielij

dfi:li'o:i \JI1'lIOIl~q lI'n II ffi\ railil&(= WIc:jdl<;;Q1 i41&1t+t:4$tlill~litlq ~ ~. \JII(IOII&(lct'= ~ dt 9>~qi<;;Q1gi4I<eI«ft. Wlctdl<;;Q1 ~i4~I<;;Q1 $f1"'1~'q,q ~ ~ ~1~lq( ~~~ ffi 6tj!l~qi:;l ~ ~

a~

ama-.

'i4l~i("1I~

"'I~q ~=~. ffi{_ Wi'= ~ ~Oll::ql ~


~.

d~'Ed~~i?CI,\

II :t1411
~. ~=
~~.

Q.Cf= ~,
~

Wi'.

i11na. nlA<?41 ~

~i?CIJ{_=

\JI1(I.C(OI'iiQ1 ~ ~ ~ ~.
~Uldld. ~ ~tl60H~q~~ Jlq:;i'€41

Q1:rnr ~

t7m0T: ~

gq ~ Wrr-tn 3l1Gri ~
mt601I~ ~

3Tm glOiR11-q ~

'iNfiJoC!{
3R1(fRf. ~

~
~
~

(I("i~~fi¥ft

gq 31TfUr ~
m~
~

tt tiR ~ ~ ~
~
cnconl;
~

¥~

lOiIUI("ii~ ~m:4\;1104 ~ f.1fC1ltff ~q:;I«Wt

gq ~

l.Ji\Cfi

a:mTCIT.

~1iQJIIc!*" glOilttR\~ ~.

14"11diJlIA
~. ~

~
~
~'-t •

~ ~

a:mcrRf nm.~ 1'60II~fi 1'6011"&11'ildIMI~,-.ID ttT~ 4{lOi1(411ani ifl

!!R' ~

gq ~ ~ m IJjRliJ«1 i ~ 31TfUr '11fdiJll.U ~


~
~ ~ ~

c4! GU II'"4 I

am.
3TIfUr
;rRffi

irn

om. tit ~

~.

{lflsfi'li'E4l

U3ft ~

.ncf)tif{lij( ~

4fr.rmI: ~

~. til f.tcAiI~i;1 fii'ldl'1l (G4lffii;1 ~ ~ ~


Q1(lJ

3lflRwfr M. 31fqUf ~ ffit qlf@~lcH


~ ~~, ~

,jNfi41 ~

mR ~ ~.
~

ffi mer~.
~

Jjlli~RI\iI ~ ~~ ~ ~ f'1!:U"&4I~fi<lfishl>51 ~! ~ ~ ~ wWfuT 31lfUr qyfcpq ~. 3R1cfl. ~ ~fW4QHlfll61 ffi j;tq ~.

~
~

:m:wn tt ~

trr ~
~

~
~

zyrr ~
~

Wm ~ ~
~
(R ~

(R

CfifuJ ~.
CRf;r

~;m:(l~.

116011"&41 ;g<.ClIQ;q"lf1
3mffi

f'lri;ft ~
~ ~
~.

~:Tlff

~,
~

Wlci('ll"&41

~
~

tl'Fm ~

f.t:~
?<n ~

cm:fi

ffiT ~
i;1'~ tro{

amWJ 3ffi \iffT


~

am, "~

.qzyqr

aN

m.cq ~I W:r ~ ~I" f1i'IHI'1i ~ (1'1>Si1i~ ~ 1i; ltll3ifildil

f1j'IdI'11 <"ilitMt

j;tq ~
'3liiflCfl( ~

til

~~
~.

~ ~m ~
fiqtff.ft ~ ~

~
q44filot

iIil:l~,
~. ~

()Uf fuftl" 31lfUr "~ ~ ~ ml ~.(.~,( II lfttff;ft

ri:, "~ ~ mR ~
fi(~~ICflRo1l

~
~

~
~

~
~

WcJ ~ fili<fidl I 31ItrUT ~

m
NI

~II

~
J;flT1f

fltcqrqlfill'fl

~~wli~ ¥tl wf ~

w.<fi

d '~. ~

~I

(R

m- ~ ~ .wfRrr
~
ctIR ~

ffltr
~

~IL
~.

116011"&41~

~ CfI(Olll&U61~ CfI{IJl4I:rfi~ ~ <"iijl('lld at lilMliiI( ~ f.Rq~ i:tli' ~ ~ 3Rt. '3'!i<l 1i;1I ~ 31T~ ~

amt :

~~·~Wm'~~~R~·~~;~
qtJf ~

cnt. ~

am

$I1~1~ ?fR1'T ~. lIT ~ ~ '-fitIT ~1\iI.nq:r;:fi:q ~ (R 1I601I't41 umri'1T i &It.. l4ol4lflltl Jjl1l6Oli;:fi

:mt

:mt ~

~, Cl wm
~ ~,
CflqldifCj( ~

\3tI"'ifR~,

~. ~
liIAI ..

¥"'*'11~ tlR'1T. itcrtt ~

*" ~
~

CfIlft

\3tI"'ifR
~.

m.
~

1I601R'I1 ~

('qfq' ~

cfiT '1'Rdt ~ Ql
I:l..OO lffFIT q("1I<"1'i1~ ,

31f1 011'""4 1't4 1 ~


31JqtJf

(1"{ ~

iif'iqIOSI~1~

0RC6Rf ~ ~. ~ ~

fi
~

3TH wf

~ 3lftR'lIT

~~

31ti(*Ql~ta flIi'i4~411

c6tufttt
.nJ05ld

uUlJi;n 31TfUr ~
~
~

aW q ~
~
cnGCf
('flffi ~

41tJRft ~ ~ 7fttft
3i'IOlld'q flIlq{'i(1

ffi ~

~~.~
~

~
~
i3Ql(:J

InQfiif'i~ ~.

~.

~
~ flIitiltl

flIRT
~

Cfifur

CJi6IJII'qi~ ~ ~

31TfUr

tiil7i\9(*QI"'I{ 3lT~

flIT "dOIl&£fI, ;nre:r, ~

iff! \ill 3111i'6QI~

~~.

JJTim ontt ~ ~
ffi ~
q'JtI' ~

R.~ ~, ~ 3muft

atm"ff.
\ifU

CJi6IJIQ(lili"141'i41 iif'iqI05R'1I ~ ~ ~ ~; iiffi'i. ~ iif'i{14'q1? ~

fcftm: iif'iU.
~

q~

flIT "dOIl&£fI,

,:ri Ft •

aft, ~
flIlflf61

Fcrtm: ~
~ ~

iriif'i

iff.

J:pT

~~~«Ilil"'l~~. ~~~~~~q at Jlt'lI'1I<% CJl6IJ1I'i41 iif'iqliXSR'1I dl'4&£flq{ ~

~
flIT ~ ~

.. ifTW, ~,
\iI,q41~1
(GiIIH'i( ~;

~
('1'4'R

iff f.Rq&T ~
~.

\ill :ql& ffi(f '1lqfJt{OI


11m. Ft~,
q{(1' ~~.

~~~3lffl~~~? '..ftlitll(l\il ~.;r

~ JItffi"R ! If("fqf §C'.c4lf1ltl QUI" ifT\GT, ti_ ~ f4f1W1If1 ~ lft iIUcr: ~ 0RC6Rf ~ ~!

m~

M. rpnr

~
~

\iI"ffT

fff:i4T

cfllIH(1Iif1f ~

wrci('1r~1 ~

~,

ffi l.'f{f

ffil

Wlcidl"'l{ ~~;

~ ifTt. ~
~
~ ti«f:~ ~ WI4d1~

a tm:m eta Cfllo,fftifl ww:rr ~~.


f"'I4IFarr JItffi. Ft ti«f:"iXIT ~
flITT.ZfT~ _. wrci(1I"'1~~

~flITT.ZfT~~~~"R ~

dt"§)<.qtlR .. ~ ~.

Wm1 11m Wlci('1I'&f1


~
ill l{fq

"4MT q ~ JItffi.

flIT

~ itffi. m l{fq fflR ~


flIl'6ql~ft ~

s~.
wi

(~) ~ ffi ant, ffi ri ~ ctlGi«f, Cl,~ ~


3fflf ~ ~

~?

wlfU'J(17Ild ffi ~ (WTO); _ ~ itJr~ <WRit. 3ffiT ·'1ffil'i4l ~ ~ (JS(G01It'1«~t1 jffi"fTft. t fcr~ l1llt tR

(~) ~

m a17ffi 311fUr m ~

eta ~ ~

flI'Rt
~

\iJTUFl a17ffi. offfi:


q4"'1ftl'1 ~.

11m

wdcR
cffi;r

amt ~

~~.

q oftRlill1P

~ oft ~ ~ J,flOf ~ anfOr ~


~ ~ ~I
II ~~,~0<:::II ~

rntft.tt

s,fl~QJIR'f1~

3irfur~, ffl

w.cfi

\ifft ~
~ "~~~I

~
~~,

~
~

arnR, ~l'QJII't41 <~fiRjIH:q ~ ~

q16qoll~~

·~,n*flti;j<eft~\3;aqf~I4iOIHf('t,

~""~~IJ ~I Of ~~ qRtfqflli=tfi 'T.IlG I Of 'r:TUf.t ~~IFeli-4l


rnfQcnj II ~O~II ~
~

~
~

I~

?illff ~
~ ~

{GI ~ ~
~I

31lq;fl~f.1 ~I ~ ~ II ~~0 II", JiGl~'f& ~ ~ ~ I ff lj)fqCfii«l ~ ~ ~I Ji\lf ~ ~ Of ~«iIItf1l1 ~~~IL" ~ 'nRtCfli'tu ~I J{\if ~ \ifffit ~ I ~ ~ ~ I !mf~ ~ miTRft II II 7JFft QIJlf.1;qj tnUft I iftouff ~ ~ I itij \3 &Cfif'lq' iilfoi ~ ~ 1 QldICi;QIi:1l ~ II ~~o II ~ ;n;rr ~ ;n;rr <_;fu:rr I ;n;rr qfR;zrr ~ tt;sj I ffl ffl ~ ~ I~ ~ tl{9Ii1Jj II ~y~ II Ji\lf m4Cf11Jf ~ ~I ~ f.iClJlUI ~I fI l'il "41 ~~I~'q{Off~II~~~IIQffi~~~I~ -Ol~ ~~I flIltfliil{) ~ ~I QlCfii('tdl~ II ~~~II. .. Utish)\S1 'nfqq;iwi'ft I citoft ~ Cfilijltiffi'l I ~ ~ ~ !mft I Q;Cfi ~ ~ II ~'10 II ~ ~ ~ I "Cfillf ~ Jfi ffirOO 7JTGT I -.:mft ~ <lflsfJ61 I ~ itaT ~ II ~~ ~II ~ J:I'Tp:tT PRilql~' _I ~0l~~~1 ~~crrarl VI~B'l<OIl~' II ~~~ 11.~Jfi ~ 3Hflll<l't_l ~ ~ ~ ~ .. ~I ~ CfiT1l ~ ~I ~ ~ ;mff II ~~y II \ill CbTaft ~ ~ ~I ~ ~ Ol'~ ~I ~ Jfi ~6!l'H\1 ~ ~ ~

~ ~~ ~:~ I ~

~I

n~

II ~'1'111" ~
~
\3'1i...1IGlC465qof., ~

31', ~~.

Jnii05f('1_~ ~

~
$IHld : "~

mlfi ~
~~

q\il~11C1AI 3R1di I ~

~ ~ flll{<'f :qft7(

crrffil 00 ~ tlROT ~I ~ 1l{Jjf ~ lJRft


~

C6ftft II ~""" II ctifurt fI\SI«Ji,JOfI 'nfqChitft Jrn1 ~


~ II~"'<:::II ~ ~.I

q~ICfiI«11 ~ I r.fiT 3t1~1

II ~~'~"'~ II ~ I mll

iiJIUTl tOO) ~

I qrif

3fR«nffi I II ~~~II. .. lJTQft ~ I f.i'ilii414 ~:t.<fl Fclfl«"41 .qRi3'l i8·1 3lTR ~ II ~<:'111filfHi?'£l1 ~ ~Ilfflt

~~~ I 11l"fQT filfRlift emIT Fclm~ I ~ ~I ~ Plm~1 Q\GRI PlfH~1 I( Fclfl«"41 II ~c~ II Fclfl«"41 f4 til4t!i'''I I Fclfl<~ I ~I ~ ~~ II ~<:\?II ~ ~ ~ ~ I <f mffl Jfffi I FlIT ~ Fclfluoft ~ ~I Fclfl(i?'£ll iif'i1%f{OI f.1:~1 Fclfl«"4t ~1'1f!@.~ II ~<:~II f.imlf.i ~ ~I ~~¥t-tR1 oT~~m:m:1 ~~~ II ~<:\911... fli1ldOl~dOfCI{"I4~qJCft I ~ -.:rrm ~ I ;nfCiiif'ii:qI ~ I "CffiIll 4"ID ~ ~ II ~~o II" ~ 3{. Z~. ~4Wf ~ ~ liI'ilIJia <u ~ mtff.n ~ ~ 3mT ~ ~ ~ iRrr. 1ft f.k·tjflfilffthlt mR ~ ~~ fI~'q:)j(iS <bl Olfll I ;rr iif'iTor~ ~ ~ ~ ~ 3l"ffiit. 't'6()I~q ~Ulfll(9, "I have only one thing to tell you-

t+RUff

~m ~ ~

the greatest Heart's

mantra

I have learnt from my Guru- GIVE by Dilip kumar

EVERYTHING, ASK NOTHING - the supreme key to treasury." (Yogi Shri Krishaprem flijlt4~ Roy, Bharatiya Vidya Bhavan, 1975, page 129)

His

(JffiT ~
~ ~ ~-lI'"U'&lT

am: - 1l1l2tT
~
$l1~1~(9(

~*'ilCj(iS

flIl'&lI'ili;{03 IWR"cfI <b"'1til 1'11(1 ~ t{o:q I'if! 1ft ~ (9


- flITffi ~ ~,

iif'iTfIft Jflll
~
~

1ft W ~
ijiif'iT -

.:ma.)

~J~ : 4'(1t~1t~41 ~
...njnrrtlQff='&l1TT1~ ~

~ W&n" ~
~

iif'im

m~

3lRfT

~.!8\Rft ~

it ~ ~~.

Q,:di!lel~
II~II

~=<ft (Qutg&l+"lQI m). s= ~.' Cf'iJf= Cfi4ql·1. ~=$fI"'t4ro. 1iP"r= wm lim = '(1;jjql·1. .mq= ~. ~=
~ (ltttttli;ft).

~ S d$l1"'qlil~S~

-::t;.

~~

~
~
~ ~:

at
31li.
~

q«tia+i(i'lql

«1\JIqjll1q~

p)v
cblolliilld'

au%.

CfiAA11I,

$tl"'lttja,

"~:@~f4'31d

wi

wffq ~<441~('1~'

~:'@' ~

:mffi;

3ffi ~
~

(4C1RI:q ~

"Rl""iiIT. lfffi JIDT JffiT"5ITfJ


~

&Cli"1l~ ~ 3ffi ~ fct~ ~ 4'.l01('11('1, "orrn ~"('1"Q"fIl if ~ if ~ I~ II ~ fCI"1~4J ~ ~St-rl '1;{ tR-fftr11" WfClil<11 at ·'1t'1~ (~ ~, II

~ qur J:OfQT ~e~Cldiil' ~ WIClrilIHl't41 ~ lWIfit&n ~

3ffi ~. CI'R1~Cfl ~ 3lffl: it fli 1iCl41<'11 ~


1

-mm, ~:'@' ~

<if7ffi ~ ift ~ m
~.

anm. ~

m~
~,

fitooUr ~ ;ntt, ~ ~ ~ 3lTfUr ~ ~ ~mf?A~lIT~w.r~Cj"~:~m~,


(ffiT ~

JfM ~

m1~
~~,

dJ(<4~@OlI~('1{ ~ ~ ~ {2C1l"1m
'1;{ ~ ~

Cl ~

l1iiIl _

orrtt. qtg ~ tR-fftr ~,

m~
~
lIT

'U$4I'ft:~ ~
lIT ~ ~,

(J1lfl1l~ft ~
~l"1q'''1

~)

~1("q$I'1I't41

3lTfUr
~ ~

31li

am ~

3l\1CI"T Wlcii41'&f1 !>fIH1i'41 BR

3TrlUJ
~ ~

mr
~ ~

3lffl)
4ToT
3NCI"I ~ ~
Cj"{ • ~

lW1fq&f[ ~

~
,mffit

tij'li4It'1.
~

thlOk1Ii'ft

li'lci('11't4I
~K~~\i1

j:lJII~cfl) i)olfLIl

m Q,CfiT JUl1f.t. Cl12't1lcl ~


~
(ffilI"

~ friiTffi ~ ~ 3crum: 7 flIl'iUI&JIUt


~
~1(11

~
~

Wr

<ntt.
ontt

"ct1"l1ffi. c@Olfllldl JUl1f.t

>V ~:
r.nROT ~

mOT ~
):f{ ~ ~

~
~

it ~ _
-~

q:_offCIf<11 iJI':l ~ ~ q:_~I=q1 _

orrtt. ~
~
~

it

'ffOt>il:q

if1101fllltfl
~

QT

affi ~

4'.lOI;Jl=q infinite. ~

~ f.mfur QR).
~
\:lTCj"

-.j)'I04If11J) JOfiOI::il'iil ~

~.

fili'lP1q;=q

~
~

3lTfUr ~

~ ¢ff -fct~ ):f{ tnrnft ~ it ~ ~, ~ ift ~

P -~ ~ .•
~

l[OO fCI(O\qlCfl~

3RH.
~

m m=rr,

f?l65~oqlf1ltl

;:ttoftJl'i'Zl1

Wfflt, ~ ~f(mffi41 JJTit ffilRit. JiI'tNmfl ~ Chtffi 3llfiJT ~~

am AI lttl(11
O

lIT

~.

ritit

~~ ~~. ~ a flJNldd ~
~:qWII<'1 "~ ~ 'iI"II~41 ~ q~ ~ Wlc4dl'64l \:Nlfi~a,qI4

~.

31tt_UIk(" ~

1Tro5tit ~
~~

~~

q~I(I\ilifi1(t..~

31rit I
~

'11OO"ft ~
ft"'IS'jOGI~ CfiROT

"11ft. ~
~
~ ~

~~

'11it
~

am ~ fii4l<'11<'1.
~ ~

Cfip.:J

CRt ~

«er
II"

ffi~(1di?lll 3F4' ~

JtTJlffi ~ ~
efiT ~ ttl'6CMld

ana 3Rl
ant it tmtit

~.

3ffi ~

~
~

~ri.
Cfilf
~:

flq"'104Ifu6l4T

~~ 3lTfOr ~ ~

dttl'I : ~
ff;~lalql~

~ ~ q;dl~IR~d CfiIf Cf}{lqGlft fti"JrdT. l{ftf[ff \iPl.. ~ "Ilit. "~ ~ ~ ~ CfiIf ~ ~


~

~.
~

q_ f.r:ffi ~
~

I ~1~<~I31lfCI'if ~ ;r ~:

'1' ~MT

~
~

ri;

fu;; ~
qtIf

cRt
~

l'tIOlftlftl61 rlt ~, ~~fflCfl ~

'11tt. ¥R
~

m -ma: 3lTfUr
~loGi'64l

II" ~.~II 3ffi WI4t!HI

em Cfl< CfiROT
it ~ ~

CfiJf'1' Cfl<OGI~~

em

3lTfUr
~

rio

aFt ~
f.W!f.&:: ~
~

~1t1d~qffl

f.fi'f

("iqlitij~ij(

Cfl<I'*"I=cfi l'tIUtttICfl(41

'11it

3lfffiffi. ~
3ITQ"{1l

qrr tf)14ct;ROlfi~\:l
3lTfUr ~

<fiT ftI1'&ff J{lit CfiR1JT ~,

qJUft~.
3Rl'Ull'f'if ~.

!4'&OIRit 31m

;nt.
~

~ CfllllN'lIU! CfiRUTfr CflqfCl(l'q ~. CflROnal"'lIG enJ'li ~ <I'l"ll'll'ql cnlit \ijlf ~ qrr (jq~f'1 ~. \iq,RlilIOi lffl . ~ fCl1Nltfl ~. q;q4l1lkt ~, $I"'I( 9' CflI4ct;ROI

3ffi' 31lQUT

~~qJUft_qrr~~
~.

fct.vm- 3lWit. ~
CflI(Olkt:i

-m-r

3Tl1iT. GfiTlf qrr ifi¢


HlqQI"lldl ~oo

flM"IGft

-m-rfl".
~

GfiTlf ~

3lTfOr ~ ~

mr

lfIifItf{ ~

qor WIClOIIAl&l1 iJ'Tif(fm, ~ 31m qVilt'iiHTilI'64 I iJ'Tif(fm 3ffi ftimrr

3lWit.
~,

a~

~~

"11ft.
~

aut. ~
3R1Fffil

q<'lIH'iHTiI ~~.

~~.~~
fI~~ ~ ~

an1Ur ~

mr emit ~

PI~t1I't41 ~

CflI4ct;RO('lWfRZIT ~

ftl("qlq~

\ij'tf ~

"IflHI"IlifI

ott 31lfflfll"l

ifiIft ~ <Iq~~f"l ~. ~ 3ffi frtTTffi ~ '11tt.

<lqcffi;t '1' ~

~ ~

~.~

fI ~<=ifI CflmfI"

arre. ~
~

qur 1frlTim ;rcn) 31fIT mCf tlCflClfll ~

at

~ onft. ~ f?ro5d" onft ~


~ ~ ~ ~ qOlllfUR.fl ~

j<q:;lffi. ~

~,
~

~
~

1ft Cfilf W ~ ~
q;;oo ~
~. flIi'l1J1~'&

Cfl<UJRT

1ft ~

~~

'fCfiOffi

Cfl64f'&l ~ (ft ~

Gtt2mf ~ ~ fl41'&!IOIJUU, Cfl<Olllt1IJl ~

Cflq<ICllIl'ift

3mcft~:q 3ffi

Cfl<ICllIlfll6I (!wIOlifi

wi ~,
~

-ott.

3TIfUr ~

CO«IT

~ ~,

I3d"~OIlef, ~

~
~

~
~

3rnfI1(1".

~ ~
~

~!

~ 3rnlit ~i'lIj"ltff Cllq~~


~ Cfl(Olllt1ltl

lIit1IRCOQI F4'1Hlflfl ~ ~ ~1;IO"::[j1 ~

Cfl\fIlOfT ~I~

tflEiflIlfI,

Cfl('lll'&1 ffiifT ffiifT ~.

~ fIT ~
~

3ffi ;nft. ~ ~ Wf'.f UJre:R1 t@kllfl


~, ~ ~ ~.

lfitt qi;:rr II" 11PfRt ..

3frfUr ~ flll!lOliOflU,"~"t CflJf ~


fIliIT ;nft
lIiCl{llll< Cfll'"OO t1i'lfll'1l "~ ~

~
~

3rnFft ~.

mRt ~
~ ~Olflli1,

~ 00 II ~ ~ ~ Olllt1 III 3llfUJ ~


~iCfl(I'illlIr.fl ~ ~

.1~
ciG
CfliOfr'iZll ~

i'.fI44I. I1'iZlI lIT ~ t:rmcf ~ ~ Cfl441."qm mfiT arre 3ffi ~ ~. cpf r.nmT'1T ~ ~ ffi lilffiqolifl ~. ~ 11m tm ~ Wlciflli;11 tn. 1ft zf.l ~ $ft 3ffi iiT Wlcii1l~ 1 ~. ffi \iITOff :m:ffit tfrr "~ CfiT ~ Cfl<11t I ~~ ~ ~ I ~.y ~ ~ I qQOilrilPlII" lfRW
fiI~Cfl,\,glqfOl ~ ~ II

qRl.."H1~ I

q~I4:I4'ifI~al

1'4lR1i"i+llfGh1flflr:

II"

m-

amf

~~.~~CII aufflr ~ ~~I

$1'..,41" :
crm

amm. ~

~am 1ft II"


~
~

"~~

~I

PlCliflf-i1 ~I

~.rsfI" ~~.~~ 0 II ~ flll'iIT Cfllf ~ iiT .:w«IT 3mffl.


~~ ~ ~

JlCl'1 1'iI I

iOf'TU@ f11'11~ ~
~

~
~

~ arre. al'!t'1Ia:IMI1M TU@ ~ iOf'


Cfl(UI::[j I l

QjUIt1ldl ~

iIW1' q;(Olll~

m- m"ffi" arre. $1'11!fZ


itfIT,
~ qur flll:qOij{lCl< ~

5mt

w-m:rr ~

3tlfl'l$1I'1I'i11 ~

~ tit. 3fIl1OT ~ q 3rit. Wf'.f J:60Ifllfl, "Q:n ~

~~I

~ '1.~.~ II FIlJIfq ~ Qlolfildl


\ijlijljl~
~

m ~1"I1~'i4 m&rnlfR ~
WI~i1I~
~

3flfii~"11

3'I140llffl

3l]"qUf

I lIT ~

~II"
tll"I'Wlfq

3lWf

(f{

3l1'oft ~
IbRiH'i(

Wl ~
~

3ffi

am

~itfi{I"Ctl4 {"Ijilt1IH.

ifTtI'.

~.

tll"I'WIN'

ttiTofr 3RmT.
P.l\~.
~ ~
~

~ m iM it
~OIHIi1.

~~

~~.

~
~

~ralj!>ff'4~ ~.
(1IJfPlf

lITffiT.I'

FO

cit1:l
~

(~)

~1~'B4i1~

3NCfl perception

~fa4i'€4l fi~lllIl~ \3~liFo"tf,

;:;m::a ~&=11 ~.

3nfiJT ~

Wfi

SfIOlm~ ~
(f{ ~

Wfi 11fO@
~. ~

3llf ~

ilcg{l~

~ mOIl::::q1 fiRTH'lJft!fT

fffi:1u
~ ~.

~ ~ understanding

Wffi ?4ICj~d Frf~ amUt 3nfiJT it 3lRl{Offif


~ ~

~ 3mUl'R ~ ~OIOJ(1. (~) I1fO@

;:it _.

~.

~
~

~
~~

arnFft ~.
~:
~ fll"Ik'll@

lJT<i1T conviction 4!UIHlo. 'fl1'1' ~ q;n: Cfiitcrr .:wffi. f'41«1tI fcl ~ tfil:rfl anfUr

t:R ~.

m conviction
(I'll I=if!

m- ffi ~
~
Of :q

J;l1.<R ~

lIT ~

"~

it

eft ~
~
\ifm ~ ~

~:I
~

CfiUCfi Of 'if it
ffffi

"I'Tt. f'41'i4!>fIOHUl ~ fll~R4f1J1 3'Ilfiitll"l mut ~ "ITIft. ~ {"IijlHlo. "~ ~I anfUr im ~ iK1l ~I ill ~ ~ CfTCI
~

u" ~ ~

<WKIT.

CJm ~ ~~Iijllj

~.

q@tRl=cfi II" ~
\ijCj@'(1 I:lT(U]l

\jqlj1 1I'i4I
j

"Iltt.

arnFft ~.
~

~.<::.~~ II ~

~
'"llOlfildl

4h4lij~R11
~

1Wf

'

li'Il"I'"lI'lfH ~ ~ 3ttl1'1l'&lI

IitU41+ft lfuft.:wffi. 3TTfUr ~

atkctiRIQ4fT ~

31tffiT. ~
iiI'PTf •
~

lft ~
~ ~

flI05Fci~
q~i"ll ~

3ffi ~ ~.
~

tfiR 3fm' ~.

CbCNUII'&l1

qJ~ (f{ ~

~ ~

mff. rio

QUI'

'ilulftl"CH "ffRf cgffi. 3l1QUf _

"3lf.mm

~~

Wffi. ~
~I

~liGtiH

oft

~i<1hlI'i4I~f41 ~

~sfq

~
~
q:j('ff ~.

~II"
on:R1l
~

cRT ~
tifll<ldH

fcI~<ti,~llifOl ~~ II
itq ~

<l,\JI41", : lifJciHI=E! m ~ ~ ~<i?t:!t1 GijICjljlfl ~.


~ ~ ~
~ ~

5m

~
~ ~

WI~dlifl~ 311i"J'J$UOf ~

li'JUlfJ ~ 31TfUr ffi tim(I"I( 5m <fit ~ ~.

1V ~
\iqf

31W.
~

=-<flITTTJfllr-A61
\¥!1l

~R1:q1<11 ~

f~

~'1i)qOllqa) ~ ~ CR t4iilfcloljl~1 ~

m fZ4ll'1J01I.n
'lfRf('q

Cjtt1'1iq~

amm. ~

~OldiH.

~65llI'&l1 ~
~ JOQOIGl:q ~R1f.iul:T lll1,

llTrT fliorffi.

f.i4t111.:J I{Ch("lIR«OI1 CR ~ 'flIT ~ i!lifllZllI 3lit ~ filt1<;irnf.iu'l1


~~

~01(11i1.

$11'1IWlllPilU,'if

4l'IQI'lf"I(

ClilitR1 'ifl(Uf1U ~

arnFfl ~.

ift 4T ~ iI1Wr ~ 3Rff ~, ~ CJ mnfu at 3RWT 00 mo. 3fflT W-fift ~ ano ~ 11 amtt '"6:01('11\4 anfUr <:J'ICR ~ 31("1011'41 4T ~ 3U!!i 14l ~ ~ Rf~Hd1 31\9(;qI~ ~ llTrT tffif$i llTrT lIT '1iCjI~~
~, 311'tl"1', Mloll41Q 31TfUr !>IflIl~R
j

f.rti1"< ~

CJ ~(I'ljl=c:ft ~

arnrcfi CWRt.

3ll65<'Qi;11 ~.

~
~

lIT lWlf"IfI{1

Qi1'1lift
~

lfufi

anm. ~
~

CWRt, 31TfUr tim \ifft ,"f4;i;1qoll lWf ~ ~ 31W ~ ~~


~. ~ ~

lIT ~ICjG"&I1 ~

41'ijo4IfH61

mm oft
~
iJRl'ZlIT

"Im'1I"1(i'11 (f&1Rf

3fdIllll\4il1
~

"WS~<:fIi1«~tlJl'iZllffilfiffi

~II"
{14T

~=<.~II

fijJldli1. ~-tr<

1 crrcr I' &I' ~ 3l1<fT II ~~ 11.. ~ . ~ II" ~=<.1.9'111

lll' II fillj

~I

Qfi ~

AiOldld,

"~41JII=4P1 ~I ~

Jffi

II ~=<.'1~11... ~ lff ~ I ;:r;ri ~:@J:qIM m, criGT I lU'lT ~ it tW-lf I ~olct,)fiI ~ C2NTI &I' iflT ~ I

~I

mwrn ~
~.

4FT ~
~
~

~.
~

JOilmdJi;1 CfIGd' •. ~

~,

f.p;m ~
~ ~

qur lifffi'lljlfd

WI4i114f}c:>f
li)jl"iJil~

3TFRUf ~.
~

itq ~

&I' ~

it
lIT

WI~i1I"€ft \NffAl ~ fliflldH~.

3lit 4d\ifcl141 "~~"

41'11'&11 ~~

f.=rUl:T <:f){04t'&ll
- q_~

~-:~OQTq;qTq~

("Il411('1

Wf~('If('11

~fI<04f=tfl ~

WICla:lctif( ~

~~

~. ~
~.

atTQ(ff

~lClzq4n ~,

wlci('fl~ft Wlci('ff~ ~ fil"141"

aTWt.
~

3Rfrt. ~ ~ am ~ ttimit. ~ ~ q-r ~tfMtt1 cnlOf('q 1 oft ~ 11m 3mT ~ lifffili"'kt tl(kmflql~"1
~

Cf ~

"ffI;tft ~
~

I'lIOlfll('11 3lJ'"T.RUT t;{>4l(flql<i"1'q

Cfl(I14IR~JWf~. ClIClo41=tfl ~ ~1<Ufl,'dI

~. m~ Wlci('fI('11 P
wlcii'mft 'ii"cii1lQl~"1
Cfl«'fFll

aTWt.

lfufi aTWt.
RT'el"f ~

~~~~~~~

Wit. ~
~T{tlT ~.

w-: ~
~
~

"lfRZfT ~

"11tt ~ ~
~ ~

~~~
~
00 ~

~
~

~~
~

qft:um

('f1a:IM

$rcnr
~

<m#t. ~
~

~.

QUT

nWt ~

.n'IU41f1ltl

~
~

nT

~JfR

~UI('fI('f, ~

"qjlSCllffi

~I
~

fil'1~IiW1if)licxff I3'QClI<'II ~

~II"
fli.ti1I'11 -r:::.~Urtr.:lIi1JT::1"I('f, ""1' ~ lJllT 14f<NR'4I.n

~
~S~

"1' ttfu;lj

"l1f ~
~

I "1' ~

"!l'm: ~SSfl=lT ~: tRfll{1 .1Qqlctil'1fq ~II" ~ n.~\{.~o-~~ II 4T ~


P1f6t'1f'11 ~ I>QUIi1It'1,"~

lifffi4Jil R#t'1111 mffi: ~ ~


00'

t:ri

~I

·~J'tql~ff 1ft ~I

ttlPi14ioqr 3WlIT1 ~

fW:J

am ~
~

q<1'lkfl 1I

I'lfflqlRcfl ~flj1't'1"i11 t'1l

'dhft I 3{{>OflflCi iit4f II ~q II ... ~ 1ft

1I~~CII. .. ~1l1ifm;mff1 ~~~ , ~ I 'lfiff \3q'ij H\3q 141"1~ ffftf 1l'lJ ~ II ~~ ~ II 11'J( 3Ff~ ~ ~I ~ 'ACIUf ~I 1l'lJ ~ fMf ~ ~I ~ ~ 1ft ~ II ~~~ II 1l'lJ ~ 'lfI'1I' IfI"1I ~ ~ ~I ~ If\jI' ~ ~11l'lJ ~ ~ II ~~~ 1111'J( ~ fflft ~ I JfiJ ~ ~ ~ I 1l'lJ ~ arm: I lI"ffit 31:qasq01' ~ II ~\.9\{ II ~ ~ I 1ft ~ ~ liJi'lql~ff I ~ ~ I 1ft llffiiql~ff ~ II ~1.)'111ft ~ 1 ~ ~

1ftmm~~

I:Tff I 1ft ~

CfiIf ~

I~

I34ff I

II ~~~ 11. lfffi ~ .. fRM' I 'I'litf.f ~ ~ tn't'flIl ~ ~ 00 <!HI ~ ~ II ~<::~11. ~ Jf(fql f.i\Jtq41:tft .. trnT I \iItt 3m'fi ~ ~ I oft @'II ffl &4 ~ J:fTit ~ I J:fTit ~ ~II~<::~II ... J:fTit ~ ~I ~ tri cit W )1111 ~ q&llfl~ cnfl cit 'c11f ~ qftuJq II ~~~II" ~ ~
~3T.

'irilqlfqlli II ~~~ II "f1@f'i4"flffl6f1 cllt.4lfitl q('Nlcfl ¢ I J<:It ci"ff ~ ~I '1IQqfNltf ~ II ~ooll ~ ~ ~I ~ :qffi ffi'C«rillt£J4'1061.1 ijf Of ~ ~ ~ II ~~ II ~ aqi!fiRdll .,fi t.iR ~ ffi'C«ri I ~ ~fi44"1l(dll ~ •

~~-.
<ti(tl~qlECt Ic:t:_

~ iTff. <NTflt ~ Clliltftdtf! ~ ti4"liA'11 m ~ CR cit W ~ 0'41('1 1N,GOlll'ift ~ 4"1%1 \J1"( ~:ktijIRt, E106ffqU! tlG;.Ji~i'i4l ~ 3lTfUr awiG "1IJffi1<Oll~ ~~ ~ ~~ ClIG'i41iit~ $r ~ ttref4"I "Cf'iGT~ rmr ~ CR ~ qo;J ~ ;ntt. tlCf ~ ~ q;«{dlct 3IffT mer ~ CR ~ ~ '1TIft, I¥T ~qa1<I\JI ioft ~I~q I ill 1$ \J1"( QI-fi q-("i3i(it' ~ iR:n CR ~ 4GOlll«l6l ~ 'CfR ~ ~~. q(li~q~ql ~ .3("iq d'm W ~ ri ~ <G: 3TRJT ~ "11' ~

~'d

m 31C1d(OIICl(iVf1 ~

arna. ~

am

iIiRUr

at ~

II :t~ II
~:':if
Q'I(tI~q

ill 1WIfQ-~ ~: ~

m ~.

3t'ft~If!C6

CfiJf, ~
~ ~

q liFT

qlolfll~ atl'i4{Ollct atlOlollli41

liPT f"'~IIfI'ift 00 aOOJ. ~~


~
~

ifiIf<WT, ~

311fUr <l'iIlWT ~

~
q{qjMliitl

31IQUf ~,

CR lfffit

3lN('£IICI( tJil<

m; 3Q<JiR 3lWf am~ ~

'1TIft. ~

1ll3J

f-m ~

i cfMft

CIWfT

~
~

qlOltlliitl ~1i'Ic:jctl~

~.:~~<f~. \~
q;j(lflI<j~ c!'1C1dtiill ~

&1qf!RI\JI ~,

m:r

~(V~~~

II"

m~ ~.
Jrl'~("lf'T:41 ~ ~. ~ "~

am
~ ~

qi~{JII~ ~ ~ \iRf ~

ammo

"~a-~~fctMtl qof.J ~ ~ ?ft


~ ~

r;g~ GJlElifI ~

l@f ~
~

-!oftq~I<I>:i1ftt6jROt4fi1 ~ ~

WI'=ii11't4I ~

~('f'"4I{'f1

~
~ ~
"j:ffi) ~

~ II"

3ffi Jftucrrf ~.
(V

*~ ~
J;fCfil ~

-Wi ~, "Iftfi'Rfi fWR;n M, ~ 3l'{ ~


oi}0J<:4'1_<1
~.

wr

-qm ~

~I

3liI' ill ~ ~ lllfi JijUlfil{'f1 liW;f('fIf.41


3m(ffif. ~

~ WIT\:lR ~ }j11~iil*41 ~ ~
~

tm ~
~.


fcR;fR' ~

~
~
~

31TfUr ~

<Wffi,

~
~ ~JI~qulI~

~.
"tffii ~

G&1II'ftA
§)¥lIJidl

WIT\:Wf ~ If!IIU4Im3t ~ 'l1ffi ~

'{3ff, 'i1'ifli{UI

~
~

3fffiit.
WI~iilil

¥
~

00 ~
flII1"1'i1

\Wit.

4IiicJtC(

('ijOnql<:'f~('f

ffl ~
~
q)OO

~~
~

flIT(1l

~ ~
~
~ ~~

~:efldl(11 iM. itffi.


~ ~ ~ lPT tfiOOR1l §){'4lffi{'f1 ~

!N11 ~:J{U)

31TfUr ;:fffi M

41('foElCf( ~.

It is a progressive ~

revelation 44Cffll"f

Divine. ~

3TftJreft
~

amffl. ~ ~
"!.,ffTctl('l

W 14 iil'tlll 31fM(ilI'ifl ~.

amt ~ ~ wren -qm WI~('flffl r.rnt \if11ft ~, r.rnt ~ ~; ~


~

il ~

mit;

of the

3muTR?

1'1' 14ctl+.ft ~ I'ft':q ~ ~ \JI"l'OI1"9 ID'R. ~

4lctoolCl{ ~

flI'Rt 1fo1 ~RZIT lFWf ~. ID'R, 3lTfUr flIT(1l W I~ ct1'€4I ~ ('fl(1 ill ~JI4(91:;:;q1 ~
~

WR ID'R '9 "tffii lWffi

'

U{~.
WI4iil@f}",

'iifIClU"I{ ~ ~ 110f

flI'ftft ~
~

~
31TfUr ~
&:I14("QliiH ~

~.

I10fffi ~

~~ &ftur ~;
(4 jl fi1ld
I ...

ifTtT.
ffl

ffiT ffl
I

lPT

31TfUr ~

~
~

31~ctlf(d1 ~

14114('1 '&1I 4IG4«4"l ~ 1 !OIIOII f<4f I (4

QJCIrft. lfR.ij'{ ~
~

"\3'tf{'fdt41

"'"11~f~ffl ~

ltll"

~.vft

3T.F(.~o~ II

amt ~

ffl:rr

'v.~~

$lI(OqII14{ ~

\jpTfff

~ ~J1~ m ~

tcncRt Jft ~
~I
WIc4(1j'iH ~

m ~ ~.

Wlci(1R~flGI

¥RT ~ eft ~,
~

~ ifl'lft. GI"1I"1It-fi "~ t.<Wl ~ ~·I


dll14QlftdII ~ II ~ ~ ~I ~ ~

~ ~

~ II 'i II" iifID 'Jft' lR1T ~


tIG{f

II ~ II ~ ~ ~ ~ I ~ ;rrf AA II~II \if.fi

~
~

3ffi '.ft'l
~.

iil<lGl i41

fctcrr ~
~

fcn:mf "1'ltr om cfMft ~ ifl'lft. ~ ~ '1IJOfflf{OlifiIR"'Ir ~ 1Wf ifl'lft CflooCflool~fl if1l(1~ rio ~ !OilY ~CflI<iI f m-rr,
3'I1'i'.1{UII(13'I1UIUllifl ~ «ill(1I(1, "~

CfIttor 3ntl
~

qur '11'l@'l(UI

<ii11l"ff

;ntfl ~
II ~

<ii11l"ff

orrtf I ~

~ ~

fcF.m ~ ~
~
.~

qffif I ~

~o.\3.~11Gljl;fl~"4«11 ~
~I ~II"

ifl'tfl Gfllllfihl{UI
~~.<=.~oll

AA
~

~I

t=R:m: C4lfuf
3W:TI( ~

~~
~

~~.
~

(~)~
cf;)- ~
~:l_Cf,

trcf
~

WIc4(1I'i'.113lT\:ffi ~

(~) ~
~~.
~ ;:n11 ~

f.Miffi:rr ~.
('i) ~
~.

(~) 1fml3ffiff ~

mft ~

*~
~ ~,
llffi

«%100 ~~ fcFrn: ~ ~ WI;PI'i'.l1 fcF.m Cf <lGl41%11<1 fcI'i'.lR~(-¥R@'i'.I 3R1<l.


~ ~

~.

Cf

Rrn1 ~

~.

(~) w:j'i'.lldl&r ~ %!iilll!Ol'iI01

ep.nfq
~ ~

mrnm ~
m'c2f
9" ~ ~ ~

'~

ifl'tf ~'

mfu ~
Wlci(1I'&l1

f.Rmm ~ ~. 3'I«<?tII!jt6 ~ ~w
~ ~~ ~ ~

arnt

CfIlff ~.

3'I~(1{llli'&ll

3iCW1f ~. 1fffiT'&lT ~

ffim

wrIT.

eft fCRf:'if
$ll<'lllq( 3WfT

fcF.m ~
~

ffft mfu ~
'Et'rlI~'E'tIi)

m- ~

~~

it ~

«if1l(1d ~.

t~= ~.
~

tJC4«4IU4iluu"1ifil;::qlC(

:mq=

WU.

a;:qRl4;::q1in:( II ~1311

31fi:I1i1"1ifq(i4Ii(= ari¥tlil"fl:fft
firq' alfI(04If!ji;.

at'E'tt'4If!Cl6. a;:qfg4t<=t1((= ~

:q=:mfUr.

tIN 3ffli'CI'tlc6 -

.~

~
q;4Q)a"

ant.
~ ~

~ at'E'tc.;q'505 anfUr ~ ~ aj C( '(I\iilja, ..rq~ ~ $I,ijill ~


~ ~

: WIQifla'6lH ~ if

~S~ ~

arffl.

if

~:I"

~
~
j

Jft wi ~
~ ~

I1{Uj('jj('j, "wits~

lm ~

lfl"'tf -ilifij'6ql

WfRf

ff
~

f1i j('jI('j,

"q ~
~ 'l1m ~

~ Jri ~

~.

J{T;j'

~
ff

ff ~
~

itl'4€'( if

lfrfr

II~.~~II" ~
<:4i+4l('j ~

3lWft. ~

amT ~~
~,

m wi ~
('fffRf ~.ij\

wi ~ CZJItff 5IifiG iftdl. UT ~


3TIfUJ

~
31mlT

ott ~
~

3RmT ~&l

·tj\ijUIF41'€41 3ffi:CfKUTRf ftifil('j~

~&l

'l1m ~ (fI(UlI::qjitl

itdT
~

~ iftOiiliJ(i;'! Ql{
(f{ ~,

m~
~

Wjcj('jji;'!1 ~

3l1t.

IiJI65jIUjl'4I'i41 ~ 3Wf1Jf

~-tt
~ qluifliCltst

__

3l!fCIT Wjcj(ij'6qj ~ ~

(l\jjq)lJIil tiqJl;:;qj

(41'q'f ~

3lTGT 3RRIT. ~ Wliffi flijj('jl('j


Cfl{UjHH ~ lfl"'tft ~

«1651«<11 ~

cfIT
~

"~
~

~:

t<j4itllt, ~

~qjl4\ij'(llq9jIfI'1ltiflG4q

II ~~. ~~ II" ~

aN

Jft ffi:rmo ClWm ~


~ Wjcj('jl"ijq65 q~ \3\1' ~ ~ ~
;:;J~

tEft

~I
qIYI"'4{Uj

3ml ~

f1~j'f.l{Ull~Ji ~
~S~ ~

lflU@ ~
(f{ ~

qjQI'q{OIf1Ji'il ~
~ Wjcj('jj~

m ffi qjql'f.l<Uj ~
tff.fur~.
~
(Essential

<ntT.

41;fl('j'tj (4~lit(ofI

lFfiffi.
mtJ@

'*P:r

quality) ~ quality)

rio ~-m~;
<44lWj1"1

'l1m ~

('J)
~.

~1~«<"4{":q ~. ~JIF.fuq"ll ~.IfUm

<ott am ~;rnft. ('J) ~ «~~14~ ~ ~iljq('jjit ~

~~

;:;JMOT(Accidental

Fcr-v ~ (0 ~
~~

«ilil(id<ift ~

~~ ri. ~-m m ~ q:;{IC4ql:qI ~ ~ q~ ~ it fllRft ~ ~Mut _. ~ ~ ~ ;mft 31rlUr (~) ~ ~ ~ ri: it ~ ;:;J4f1it~ t 1ftl! ;:;Jf{Wf ~ ~ ~

3lTfUr.~ ~

or

fcr;m~~.

lU,
~~ ~.

m;J ~

~:aT

mor

~.

31f1i ~ ~. JfFl ~ -~ ~
31R~.~, ~ ~

1lJU@" ~

<'IT

3lWTl
f.%qfur

~ am a flifl(1IH, "qf«:tR11 ~ ~ ~ ~ Cf)ijf ~ ~ ;rrM; mt 3TfI1OT ~ ~. ~ ~. _ am: ~ ~UIGl'i4 q(l'iIMR1i ~

~~ ~ qur JfaT ~

~~~ ~ ~iiiii<t\!il J1!ORf aRffi. ~ ~ ~ ~. ~. ~~ ~,

qur ~
~

~
~

~.

tft ~

~."

§{CI'i4'1IH(~~m'if)

~ ,"@IHiH, "~ ~

~~ 4;(4If4IC1I~ ~

\3flqUIi:::qI ~aflfll{@

~..rtt ~ ~." iilUlflli:11 ~ W'11'i4T. mftrr, ~, qCkJfCl l'i4I, ~ ~. iilfQlfll«.<t1 ct'i~"II'1 ¥ffi ;nift 3ffi ~~. ct'IOi ~ sn ct'IOi lFJCio 3lffl ~ ~ (f4fRf ~ ~.
$n~I~lctlq

ti'(aNUJ ~

tfIq; IDCff ~

'iTtf. tfFfi

ift ~
~

m~
~

C'4I!J1'ijlJI

~
~

~ rio
~

Qlulfll'i4l

ClI«iji~

Wlci{1I'i4j W 31'1;;q~I{UI ~

311t
~

tmr ~.

tJCmUft

a:mT '("4(i1Q I l'q 3ffiT ~ Q1lciHR1i 31flrqFf 3ffiffi! ~ ~-'a<IOlIR1fhfi ~ 3R1OT CfiTJfl~. ~ ~~ tmf
b1i(1OlU"i41~1t41f44 §{~(i1i(11 !JI"ftf~.

cIT ~

<fa 1frtrarr ~ amcit. amur

T:ftqurr ~.

ott

T:ft T:ft ~ ~ <'IT T:ft

~.
~

~ a~'14

t9T'f

9 iilqulI'14 (1'4fUT 'iIUlflR'I1 ~ ~

ana. ~

t9T'f ~
~.

~~
~

tif~{1 ~ ~

Cfi\i'1T. ~
~ liIUI«l<ll«1 ~

31«~~1

If'lci(1i(1i 31fCI\Scf ~.

WlciHIi:11

3Rft9;rm (intense dislike) :mffl. mnrm T:ft WlciHj'i4l ~ amT ~ 3lWIT. ~ ~ ~ ~ ~ 3ifffi ~ ~-~, <II14q;,~, ~ - WlciHI'14 &. ~ ~ ~ ~ ~~ qJ~ ~ ~ ~ 3TfRit. ~ UJre:m ~ ~
flliI'1"I'$I"I< \ifl1R1T ~ ~. ~-~ "lmUIict'i~ 31lO ~ ~. ~. '$lIaT ~ ~ Q141t14lqfi 31WII'1I'i4 ~ QI4t14lqfi'i4 ~

ffi: ~

i"l

a~

<lit ~

'1iClIi4i

li'1IQ'fl."I ~

~
3WIT( '~

9" ~

eft ~
~
(1lf

i;'l1'lifLll"I(

rr:grcr(

,illOlllfull

3l1QBT

~.

<meR ~

fl&lt4t.fi ~
Jf\jf ~

&11'1(11'11 ~ ~

;;rtT.' 3Nfu ~
<uffT ~.
13G!II(kl

cfu lft ~

qsr ~
I3q4lRiffl ~

~
~ ~

crnt ~?

~
CfiROT
(1lf

a \Il1'tf~.
if

4lJOt~RI\ilti

ififfi ~ ~
if( ~

arno.

(1lf ~

fl&l~fall if ~ mq~RI\iI ~ ~

m~
~
~

~ ~~
if ~ROlljkft'ql ~

~.

&l1i40k'4R.~ft\il Jl'1d'ql

~;ntt.

00 3nfUT ~ .nit PltllifLll.


~

rite ~.
4ltlWIICf~Cf( ~lt1WIli;'l1 ~

~ ctT
lft

crml iKf, ~
~("Ii'i'4l

(~qifLll~('1( ~

'q1i;'l~(11 3TffilAT ~

(&=rUT 9'I(I"Illli;'l1

itm:m=r q_ ~
Wfq ~.

rn ~
CfiT

q_ lRff
~,
9lC(f

~7

~
~

~
~~.

~
~

cfu ~,
~

~IJlql<i"1

ail ~
(4fUT ~

JOtWfu:r ~

~. ~
~

am 9TGrf~. mm.
~~

lftq ~flll<ffTZlI (fIQt-clI'l;{1 ~


~
QUI" ~ ~ ~

11AT t<ffift tll('1ifL1l"1( ¥T~,

mrr. ff ~
~ ~flll<ff:ql

¥T
~

Q11f

m
~,

~.
JOtI«fQICf~"'( ~, WI~(1Ii;'l1

ff ~
~

<mft. ~
~

~ q__ flWITZlI tlc(fQICI( <l JR11 ~ mur


fi.
ll"Rff "lIUlflli;'l1
qROT \ifT(1"

3l!f

'1ldClI~,

"ffffi", ~

3lMT{

ffiq'4a

nT
~

BR ~
~

'1TIft. ~
~

WI~i1I'ifj ~

_~

;ntt. ~

;;(4lCIT

3nfUT ~,

~
~

3lffl:. WIQHIfi1IC1I4 lft ~ 3lffl: am ~ nT \.CRT ifr.f zyrr. q1f Hl Wlc4HI'tf1 ~


Cfi\HT. 3llfUT ~ 3ffi" lfuft ~
fCft4lRIfi1IC1I4 ~
ft.(.~~

1I·1~('11i;'l1 lffiiIT.fl ~

;mft 31TfiJr "fll'Rft ~


llffiIm ~
~ "

at '19'11(1(""19'1
~
~ ~.'

Q141RIf"l9'l

~
~

41(('1) lfRft ~ CJR::q" ~ 3lWit. The moment you accept Him, He has already accepted you,

"'dOIHIH. ifl"lHfi1IC1ll1 ~ ~~. __

aTcr ~
~

3nfUT

li'lc4('1I'i11 3JliCIT fI~:q1

4;ii£llCl{

ti'mmr ~

ClIZilli:11 ~:~

1lffi ~

arndT. ~
~

~"

am ~
~

JRH ~

3n# mt it ~ ~ ~ cgffi. "&9 rW:ro tcf rW:ro &9


3T]'qUf ~

tij'ldld. ~
~

{1I,€{Ie,€{1 WI~dlCl'i~
~

CJiUCIT. ~ ~

3{l\S~.

3lTfUr ~
~ ~

~.
(Wffi

iOiffilFclIiil41WI4(91'&l1

ont.

JAT(9" ~

mf)RfT

W ~ ffi

cp:rr ~
~

<rrtt

cnRUT

~~

ift;f, <fI;r ~
(mercy) q~'lof(9l,

WI4C11'&l1 ~
\;f1IlIT~. ~~

(compassion) ~ m, ~,

cp:rr

.mfUr
(grace)

~
~,3TTfUr

~
i41',J'ltlIM'i:2)

ffll
~

t~

~
~.

iJidl'fQ(9l, anfi1T ~

~,

C[$RZIT
1'd$fQ(9l,

<<<'illdl ~ ~

"l1{

~
~
~~

~ am:. qur it Cl'i{ICllI'~


~.
~ ~~.

WKft ~

~.

arndT tt ~ ~~ ~

sftqoll(~e\J'1

~
~

ClIft1Fc1Cl'i

iflii5"dl'1l

qcJi ~

afflt
~

am

$11'1'iI'ff ~

<tT
~

fJcf
~

\ilIT ~

1lffi (iij\J'1qUl WI4(11Cl'i~ '\ifT<1T. ~


('ffq

ffi ~
(ijj[Hld 4'l6qoll,€{1 ~

-,:ftqurr ~

1410Itil{1i

mm, ~~.
~ ~

~-lT{

"~
~

tt
I

~~~~litfct~~~I~~II~.~~1I
'lOiffilFclliillll '.fI'ii£IU\J'1 ~ W14d1Fclfll4t

1IIFc1fl141'itl l4it

ornft. ~

Jftfff ~

~.

~
ti.~lql<i.'"f

3ffi1fffi ~
~q,€{I'ifI
ml:Fr

f!lii£lI~ICllll ""n:ftfll61

3lrnffiT

citutit tWrn' ~.

Cl'i{lCllll~

~
~ $tlit&lCl ~ ~::
~~

~al~'Hlij

111~1I
~. $tlit&lCl: ~ ~. ~:
~

~
~

. .ta: ~.
~

~,

~
(~~)

Qj;: ~

~.
$fTiI'~~~

SOIfdql4"1 ilFi«ffif.

~ at;:q1;:qI"qiECl~(ij~
:a:r;:q :a:r;:q

C(CfI~oIRtflii

II ~ II

. ~=
~

~.
~

¥it ~
)4

~=

¥R

~=

tfmft ~.

Q!ifJltfli"tI, q'('E'Q'(i.,1 ~. ~ q«"'t'(i.,1


3l1if14f"tft ~ ~ ~ ~

firc«ur : ~ ~ ~~ ~ fcRm ~. ~ ~1'qltjf'6ql Jffi Wlctdl=tfi ~ m\:"R am-. "lJRfT 3N t11'11~IO:II4.~ \il1'q14f'6LI1 Jffi ~ cr m "lI"fqJ ~
~~il4liCi{ ~
W1Ci1tla'tiql ~ (tIT ~ "1'11t1100 ~

Rtq 14Wt

an;;rpf SIR ~
tfI«I'T(f.

Jffi ~
~

~ eft ~

'1l1r. ~

~.
~

~
~ "l"l~if ~.
\iI'ffi

«NOf m ~q4li'6ql ~

''1'
~

~.
~ ~~ ~

cr

3q~tijalfl

f.t:~ ;ott) 3ffi ~ %C4('iQl=cf1 wfi ita' 3ffi tli'ldId.


~ ~ ~ ~, ~

f6: ~

COG ~.

qPl?lffli1 ~I'

tfll<i11ql~-'1 ""Iffi(lffi tfflT, ~ 311eii.,1'11<i11 ~

"riqrft
"{f\jJT

3H("lOi$1I"11~tijl"i41 fCll'ld](." ~

Qi61t1'1i"'{i:41 ~

tIllUu
"~:

3Rt.

WICiAla'6ql ~ '1" ~~I

3Wfif&ntt \:lfuf'1l1r. trCf ~ ~ ~ mlfi ~ J;nR ~. lIT f6cfiJufi ~ ~ ~ 3ffi ~ ~. qo"f !!4'6Qlif
"~ ~ \mll ~ t1it-'froQ'( ~~

ma-r

ltlfffi ~

fli'!dId,

wtl?i ICit I Of ~

~:

QUllIl ~C.~~ II" ~ 5ffiif ~ttlifl ~ 4i~llil'6;<:,1fI

men ~
~

tI"'C{I~~'1 ~

'1l1r

~ ~

q~

t~
~

~~
~

"fff'fff:

I mit t:U ~
ID"U
~ ql{l'il~

rfit

mr'9T
lRil ~: lRil ~
('qJ

w.fiit \iI11l'Iffi 3llfUr Jft ;;it ~ 1iJil~ ~ ~ ("iH'q4c6l ~


lOilOlfll'6ql c;qICJ~ll\ifi \$flCi'1lwlOiIUl ~

II ~C.'1'1I1" ~

tRT'i~'iltq1 if iiI'tIT ~

ri: om
~

tit

W. ~, ncii
~.

~ if ~ tIT ~ ~flIfifiifl ~

1tot. ~

;"jjlq~C6(11

amff. ~
@T,

an:r,

~,
RI{~j{ ~

'iloltJi'i4l ~

~1i41ift JWJ@

31rlUJ ~

cnTtt m lfl4;mftd ~. iiI4'1I~i'4 3ifIm ffi ill ~, dc%41d) Cf 'fiR ~ QIOI<414I4~Cfilitl 31T-!iflJ~;nt ffi ~ ~
l1{

arnffi

(f{ ~

~,

ft1i1d)'1 Cf iiF·f12UfR ~

~ ;.jl14~4q;dl ~ fiR Cf -qfffi fl ~


~ ~-lR ~

~. ~ (i&mf ~ 'lIT ~ «i1Idl'1l ,~~.

qRiil~

FRR ~

~.

'lIT

1m ~)CfiICltl('f

~
~

3l1l1ft

w-ft ~
~l

ami, ~ ~ Cf tnofi ~ iJliRfuf"~ ~ fCltil4~1 W1 ~ ~l


~Oldld

31rlUJ

't4« I4Rt , ~
awtT ~
~

II

3f11"4~101 ~Oldld,

zG.n~~ II ~
~

1lffi 'lIT ~

(~
~

ftq ~ mffi)·~.
~ ~

mffi
"
~

t:('iOldl(1 ~i<'.fl(1'il14r.fl

~~<'.fI'EliifDlq~

ql~Hmf)'6q1 ~

311("q{'lql~ ~

<4jO~ql<4~'iill

~
~

3lffl. ~

FRR '1' ~ ~

-qfffi

arnt ~
~
~

~
~ ~ 3ffiT ~

3ffi ~

3lffl.

f4'ifI<I<1

~ ~ ~ 'I=I'FlJ ~ ~. ~ mf;T <'.fI(lif41:;;f)~ .H~I(iO"f Cf CfiT!fi !'IQlulid ~ ~ ~ ~ ~. fi~6jI'i41 ~, ~, til(qoll'ifl ~ ·!IIiilOlid ~ 3fleztl@ftdf ~ tlillo4lii.1( ~ ~ iRm '3dJ &011 tf, 51 ftl4li'1 I ~1(11dl ~ ~ q(,l kii I ~ ~~ ~ oft ill 3ftlIQI"'4 3lffl m;:ft ~

amUt

~ 31lflit1I'1 3ffiT 3R1T <4WIQI04 3llf ~

3llf

Cf ~

maT.
~

'1' Cf)((1l ~ ffi ~ ~

146f"flift

-rrtt.

~
~

iRft. ~
~

m
~

"l'n

~.

3ffiT ~ W14dl'€4l

~ ~ ~ ~ ~ ~~ 3NCIT «&:1{i\'&11 31«Is:jI;:qfCIl~ "ijR Cf ~

~
~~.

tT

f4i'E4Iii.t6l41 ~

m ircIit ~ ~

~ ~ffi ~ 31lf1'ifll'1 ~ ~, ~ ~ ri a (i4mf ~


~ mf?rttMT iftor terms) _. ~

~ a~

~ ~

om. ~

tT 31rlUJ ~
~

a~

~~. Cli<4I«'«u ~

a~
~

lfR ~ m fC4{'IQI~ lfR ~


QUT ~

tlii\ll14l4k't[

amJCft ~.

(relative