Está en la página 1de 22

Biblioteca la Bòbila

Memòria 2010

Biblioteca la Bòbila Memòria 2010 L’Hospitalet / Esplugues

L’Hospitalet / Esplugues

Biblioteca la Bòbila Pl. de la Bòbila, 1 08906 L’Hospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat
Biblioteca la Bòbila Pl. de la Bòbila, 1 08906 L’Hospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat

Biblioteca la Bòbila Pl. de la Bòbila, 1 08906 L’Hospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat

horaris tardes: de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h. matins: dimecres, dijous i dissabtes, de 10 a 13.30 h.

transports Metro: L5 Can Vidalet Trambaix: T1, T2, T3 Ca n’Oliveres Bus: LH2, EP1

Vidalet Trambaix: T1, T2, T3 Ca n’Oliveres Bus: LH2, EP1 La Biblioteca la Bòbila en els
Vidalet Trambaix: T1, T2, T3 Ca n’Oliveres Bus: LH2, EP1 La Biblioteca la Bòbila en els
Vidalet Trambaix: T1, T2, T3 Ca n’Oliveres Bus: LH2, EP1 La Biblioteca la Bòbila en els

La Biblioteca la Bòbila en els seus onze anys de funcionament s’ha consolidat com un centre públic de la comunitat, un espai integrador i de relació de la diversitat de ciutadans que componen els barris de Pubilla Casas i Can Serra de l’Hospitalet i el de Can Vidalet d’Esplugues.

També s’ha consolidat com a espai d’informació i de gaudi cultural, com es pot veure en els resultats de les visites, préstec de documents, utilització de serveis i oferta d’activitats de promoció cultural i de foment de la lectura. La Bòbila també crea nous serveis virtuals, per afavorir l’accés a la informació i la cultura des de qualsevol lloc, les vint-i-quatre hores del dia.

La biblioteca surt del seu àmbit i col·labora amb altres institucions amb les quals té objectius comuns, sobretot pel que fa a la promoció de la lectura, i s’ha donat a conèixer àmpliament pel seu fons de gènere negre i policíac.

Aquesta Memòria 2010 que teniu a les mans, recull les dades de rendiment dels diferents serveis que presta la biblioteca, analitza les xifres i els resultats, i intenta extreure les conclusions que se’n deriven, per tal de convertir-se en una eina imprescindible a l’hora de planificar el futur.

Jordi Canal director de la Biblioteca la Bòbila L’Hospitalet de Llobregat, març de 2011

Biblioteca la Bòbila

2

Memòria 2010

SUMARI

SUMARI Dades més significatives Fitxa de la biblioteca   4 5 Gestió de la biblioteca 6

Dades més significatives Fitxa de la biblioteca

 

4

5

Gestió de la biblioteca

6

Recursos humans Horari de la biblioteca Formació de personal Recursos econòmics Tarifació de serveis Equipament Cooperació

 

6

7

8

9

Serveis i programes bibliotecaris

10

Accessibilitat presencial i en línia Serveis en línia Fons documental Fons especial de gènere negre i policíac Servei de préstec Préstec interbibliotecari Préstec a institucions públiques i privades Servei d’informació Serveis educatius i formatius Visites de grups Foment de la lectura i difusió cultural Activitats infantils Activitats per adults Suport a la creació literària

10

13

14

15

16

16

17

Usuaris

18

Anàlisi d’indicadors d’usuaris Accions per a nous usuaris Participació

 

18

18

18

Difusió

19

Publicacions I materials de difusió Web Presència mediàtica

 

19

19

19

Conclusions

20

Biblioteca la Bòbila

3

Memòria 2010

 

DADES MÉS SIGNIFICATIVES

 

2008

2009

2010

Població atesa

55.635

56.116

55.552

Pressupost

511.824,30

574.159,54

574.159,54

Superfície biblioteca (m 2 útils)

1.050

1.050

1.050

Punts de consulta / lectura

110

110

110

Dies de servei

287

287

288

Hores de servei

1.603,50

1.635,00

1644,50

Fons documental

48.880

48.674

53.778

Fons general

   

14.409

Fons infantil

   

7.902

Música i cinema

   

10.459

Col·lecció local

   

117

Petits lectors

   

388

Referència

   

652

Magatzem

   

7.582

Fons especial

   

9.729

Fons inicial (sense baixes)

45.117

48.880

51.218

Documents ingressats

6.037

4.154

2.663

Documents donats de baixa

2.274

4.360

2.600

Documents prestats

79.315

82.385

80.307

Préstec interbibliotecari rebut

2.225

2.157

3.037

Préstec interbibliotecari deixat

2.813

3.160

3.462

Visites biblioteca

147.527

158.353

146.726

Visites web

   

257.187

Total carnets d’usuaris

19.264

20.868

22.274

Nous carnets

1.558

1.709

1.406

Usuaris d’internet

15.602

17.784

18.967

Usuaris de préstec

27.265

28.823

?

Usuaris d’ofimàtica

330

177

215

Usuaris de Wi-Fi

2.039

4.086

5.660

Total d’activitats

137

114

111

Total participants en les activitats

3.350

2.850

2.972

Activitats d’adults

32

39

34

Participants en les activitats d’adults

323

654

572

Activitats infantils

18

20

19

Participants en les activitats infantils

951

1.039

991

Visites escolars (grups)

57

55

58

Participants en les visites escolars

1.329

1.157

1.409

Despesa per habitant (€)

9,19

10,23

9,67

Documents per habitant

0,91

0,90

0,93

Visites biblioteca / dia de servei

514,03

551,75

509,47

Visites biblioteca en relació als habitants

2,65

2,82

2,64

Documents prestats / usuaris de préstec

2,91

2,86

?

Documents prestats / dies de servei

276,36

287,06

278,84

Rotació (documents prestats / fons total)

1,62

1,69

1,56

% carnets en relació població

34,62

37,37

40,09

Biblioteca la Bòbila

4

Memòria 2010

FITXA DE LA BIBLIOTECA

Inauguració: 27 de març de 1999

Superfície últil: 1.050 m 2

Comparteix l’edifici amb:

Centre Cultural la Bòbila Club d’Esplai Pubilla Casas – Can Vidalet

La Biblioteca la Bòbila està ubicada en un gran edifici, obra de l’arquitecte Germà Vidal, en una plaça que s’ha convertit en l’eix de la vida ciutadana del districte, prop de l’estació del metro de Can Vidalet, a la L5, i de la parada de Ca n’Oliveres, a la línia del Trambaix.

La biblioteca està distribuida en tres plantes:

Planta 1. Àrea d’oci i ficció, servei d’informació i referència, fons especial de gènere negre i policíac, diaris i revistes, àudiovisuals, col·lecció local, servei d’accés públic d’Internet, servei de préstec, despatx.

Planta 2. Àrea d’adults, ofimàtica, consulta ràpida d’Internet, espai dels petits lectors, secció infantil, servei de préstec.

Planta 3. Sales d’estudi, sala d’actes, magatzem, àrea de descans del personal

Durant l’any s’ha adquirit 8 sillons nous per a l’espai de lectura de revistes

Biblioteca la Bòbila

5

Memòria 2010

GESTIÓ DE LA BIBLIOTECA

RECURSOS HUMANS

L’equip de treball de la biblioteca està format per:

1 director 1 bibliotecari 4 tècnics auxiliars 2 ajudants de servei

Durant l’any, una tècnica auxiliar ha reduït un terç de la seva jornada laboral acollint-se a la llei de conciliació de la vida familiar, sense que l’Ajuntament l’hagi cobert.

A començaments de desembre es jubila la bibliotecària, i és substituïda temporalment per un bibliotecari de la borsa de treball.

En col·laboració amb el Servei de Mesures Penals Alternatives de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, la biblioteca ha rebut dos treballadors en benefici de la comunitat que han realitat un total de 320 hores de treball en 80 jornades.

El darrer trimestre de l’any vam tenir personal del Pla d’Ocupació, que van realitzar un pla de formació per a usuaris en el maneig dels OPAC i de l’espai personal.

Incidències

Durant l’any hi ha hagut un total de 44 incidències, que corresponen a 2 indisposicions, 4 dies de baixa, 11 visites mèdiques, 13 dies per malalties greus de familiars i 13 dies per defunció de familiars.

Horari de la biblioteca

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

   

10-13.30

10-13.30

 

10-13.30

15.30-20.30

15.30-20.30

15.30-20.30

15.30-20.30

15.30-20.30

 

Durant l’any la biblioteca ha obert un total de 288 dies, amb un horari de 35,5 hores setmanals. Els mesos de juliol i agost, i les vacances de Nadal i Pasqua, s’aplica un horari especial de 25 hores setmanals i la biblioteca només ofereix els seus serveis en horari de tarda. La biblioteca no tanca per vacances.

La biblioteca disposa també de sales d’estudi obertes durant el mateix horari d’atenció al públic, excepte en els períodes d’exàmens, que s’aplica un horari especial de 10 del matí a 12 de la nit, de dilluns a diumenge. Durant 2010 aquest horari s’ha aplicat de l’1 de gener al 14 de febrer; del 17 de maig al 4 de juliol; del 23 d’agost al 5 de setembre; i del 27 al 31 de desembre.

Formació de personal

Personal de la biblioteca ha participat com a formador en diversos cursos:

El gènere negre i policíac a la biblioteca pública. Curs organitzat pel COBDC els dies 14 i 16 de juny.

Biblioteca la Bòbila

6

Memòria 2010

La promoció d’un fons especialitzat. El cas de la novel·la negra. Presentació d’una bona pràctica en l’Escola d’Estiu de la Biblioteca Pública que va tenir lloc de l’11 al 17 de juny, i a l’Escola d’Hivern de la Biblioteca Pública, que va tenir lloc del 29 de gener al 4 de febrer.

Els fons negres de la Bòbila, una experiència única. Ponència en el XXII Encontre d’Escriptors, que va tenir lloc a València el 29 d’octubre dins els 39 Premis Octubre.

RECURSOS ECONÒMICS

 

Diputació

Ajuntaments*

Generalitat

Ministerio

Personal

bibliotecaris

95.928,23

tècnics auxiliars

141.466,00

ajudants de servei

61.611,56

altre personal

2.535,29

Fons documental

llibres

18.363,18

6.090,75

5.804,63

àudios

3.582,37

vídeos

3.360,06

2.953,22

llicències

1.077,00

subscripcions

10.536,00

28,30

Manteniment

informàtica

13.919,98

Comunicacions

3.659,60

telefoniques

transports

2.211,27

subministraments

17.706,52

neteja

39.870,02

material fungible

3.211,33

1.698,68

assegurances

altres manteniments

2.615,31

4.209,58

inversions manteniment

Difusió i activitats

publicacions

activitats

12.517,12

difusió i promoció

2.364

Serveis centrals

Totals

155.129,29

315.837,92

5.804,63

Total (previst)

574.159,54

 

* Els ajuntaments de L’Hospitalet i Esplugues comparteixen la despesa municipal.

Biblioteca la Bòbila

7

Memòria 2010

Tarifació de serveis

servei

quantitat

tarifa*

total

préstec interbibliotecari

81

1,20

97,20

impressions internet b/n

792

0,08

79,20

impressions internet color

209

0,30

73,15

gravacions CD

1,50

Total

249,55

* tarifes subjectes a preu públic establert per la Diputació de Barcelona

EQUIPAMENT

Informàtic

ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a OPAC*

5

ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a SPAI**

6

ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a ofimàtica

3

ordinadors de treball intern

8

impressora de carnets

1

impressora en color

2

impressora en blanc i negre

1

escànner

1

lectors de codis de barres

8

wi-fi

1

Audiovisuals

pantalles de TV

2

pantalles planes TV

4

recepció TV satèl·lit

1

combis (TV+ vídeo)

5

auriculars

14

auriculars internet

5

equip de so ambient

1

equip de so sala d’actes

1

pletines de casset

2

reproductors de CD

5

reproductors vídeo VHS

2

reproductors de DVD

4

projector de diapositives

1

aparells compactes

1

Reproductors CD/DVD/ràdio

4

Telefonia

línies de telèfon

1

Reprografia

fotocopiadores d’ús públic

1

fotocopiadores d’ús intern

1

Equipament antifurts

nombre de passadissos

2

aparells activadors i desactivadors

8

* consulta de catàleg

** servei públic d’accés a Internet

Durant l’any s’han adquirit 4 pantalles planes (TV) per tal de substituir els combis (TV+video) i 4 equips de música (CD, DVD I ràdio)

Biblioteca la Bòbila

8

Memòria 2010

COOPERACIÓ

La biblioteca treballa cooperativament amb altres agents per tal d’aconseguir els seus objectius.

Serveis als nous ciutadans. Periòdicament s’ha demanat lots de llengües minoritàries al CePSE. Actualment la biblioteca ofereix als seus usuaris documents en urdú, panjabi, indi, xinès, àrab i rus.

Serveis als neolectors. La biblioteca col·labora amb l’E.A. Can Serra en la cerca i préstec de llibres per als clubs de lectura fàcil, així com en la seva difusió. També periòdicament forneix de lots de llibres en préstec el club de neolectors de la Casa de la Reconciliació.

Gènere negre. Durant l’any la biblioteca ha participat en el jurat del Premi Pepe Carvalho 2010, que concedeix l’Ajuntament de Barcelona dins el marc del festival BCNegra a un autor de prestigi i trajectòria reconeguda en l’àmbit de la novel·la negra, i que fou concedit a l’autor escocès Ian Rankin; en el jurat del III Premi Crims de Tinta, que concedeix el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i RBA Llibres, i que va recaure en la novel·la Negres tempestes, de Teresa Solanas. La Biblioteca també ha participat en la Trobada de Novel·la Negra de Barcelona, BCNegra 2010; al festival Olot Negre; al XXII Encontre d’Escriptors dedicat a “Novel·la negra, novel·la social”, dins els 39 Premis Octubre de València; i en una xerrada sobre gènere negre a la Biblioteca de Castellar del Vallès.

Entitats. La biblioteca ha col·laborat amb Somnis. Associació de Teatre de L’Hospitalet en el 6è Concurs de dibuix i literatura; amb el Centre Cultural la Bòbila, amb la cessió d’espais per a les classes de català i àrab, i en l’organització dels cicles de cinema negre.

Institucional. La Bòbila també ha col·laborat amb el Servei de Mesures Penals Alternatives de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de la Generalitat, oferint treballs en benefici de la comunitat i redempció de pena.

Escoles. La biblioteca ofereix lots de llibres d’espurgada a les biblioteques escolars del districte que els hi poden interessar. Durant l’any ha ofert lots a l’UTMAR, l’Estel Blau, CEIP Folch i Torres i CEIP Puig Gairal. També s’ha ofert assessorament a les biblioteques escolars del Folch I Torres I Puig Gairal, biblioteques del projecte PuntEdu.

Relació amb les editorials. La biblioteca ofereix als autors i editorials que publiquen novel·la negra la promoció de les seves novetats en El Bloc de la Bòbila, a canvi de fer-ne donació d’un exemplar per al fons documental. Durant l’any hem rebut novetats de Alfabia, Almuzara, Alrevés, Ámbar, Atlantis, Baile del Sol, Difácil, Edebé, Éride, La Factoría de Ideas, Flamma, Huerga & Fierro, Imagine, Maeva, La Magrana, Mina, Multieditors de Promociones, Neverland, Objecto Perdido, Periférica, RBA, Roca, Salto de Página, Semana Negra, El Tall, Visor; així com d’editorial estrangeres, com les franceses Après la Lune i Cap Béar; la veneçolana Mondadori, la italiana e/o o les alemanyes Conte, Gmeiner i la revista Alligatorpapiere.

Altres col·laboracions. La biblioteca ha col·laborat amb AFANOC, en la venda de gorres solidàries.

Biblioteca la Bòbila

9

Memòria 2010

SERVEIS I PROGRAMES BIBLIOTECARIS

ACCESSIBILITAT PRESENCIAL I EN LÍNIA

Durant 2010 hi ha un descens de visites a la biblioteca motivat pel canvi de tendència que ha suposat l’increment de la llargada del préstec i l’augment de documents en préstec per persona.

La biblioteca ha rebut un total de 146.726 visites, amb una mitjana diària de 509, i de 89,2 per hora.

Al llarg de l’any s’han fet un total de 1.406 carnets de nous usuaris, que representen 5 per dia. Al finalitzar l’any, la biblioteca compta amb 22.272 usuaris amb carnet. El 40,09% de la població de la nostra àrea d’influència té carnet d’usuari de la biblioteca.

180000

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

158353 147527 146726 37469 34574 35097 18967 17784 15602 5660 4058 2039 visites internet wifi
158353
147527
146726
37469
34574
35097
18967
17784
15602
5660
4058
2039
visites
internet
wifi
visites web
2008 2009 2010
2008
2009
2010

Serveis en línia

La biblioteca ofereix informació des de la web Biblioteques de L’Hospitalet, la del fons especial de gènere negre i El Bloc de la Bòbila.

A més, la Bòbila treballa per donar serveis virtuals, per afavorir l’accés a la informació i la cultura des de qualsevol lloc, les vint-i-quatre hores del dia. Per això ha anat creant serveis específics

Pel que fa a serveis específics, el servei d’autoaprenentatge d’idiomes en línia, Arma’t de recursos!: idiomes on-line, ha rebut un total de 3.319 visites, el que representa un descens del 19,06% respecte de 2009, que continua seguint els cicles estacionals del curs escolar.

Biblioteca la Bòbila

10

Memòria 2010

El directori de recursos electrònics sobre el gènere negre i policíac, gènerenegre.net, és el més veterà del serveis en línia de la Bòbila, tot i que només des de 2008 és a la plataforma Blogger. En finalitzar l’any havia rebut 3.319 visites.

<http://bobila-idiomes.blogspot.com>

800 691 700 600 547 493 500 460 457 451 439 441 434 396 2009
800
691
700
600
547
493
500
460
457 451
439
441
434
396
2009
400
383
362
2010
300
268
267
260
230
231
220
201
184
200
178
151
142
108
100
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
<http://generenegre.blogspot.com>
1000
908
900
800
700
600
2009
500
2010
431
400
306
280
300
248
242
231
217
203
189
185
200
178 178
178
169
158
152
155
154
133
116
107
89
88
100
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
Francisco González Ledesma: dossier de premsa, que es va posar en marxa el gener de
2008, ha rebut durant 2010 un total de 10.046 visites.
Biblioteca la Bòbila
11
Memòria 2010
Cartellera Noir es un bloc-agenda que recull cartells i programes de mà d’activitats relacionades amb
Cartellera Noir es un bloc-agenda que recull cartells i programes de mà d’activitats
relacionades amb el gènere negre fetes a l’Estat espanyol, o bé a l’estranger amb participació
espanyola. Ha rebut un total de 2.926 visites durant l’any.
<http://gonzalezledesma.blogspot.com>
2000
1880
1800
1600
1400
1258
1200
1027
1035
983
2009
1000
942
924
924
2010
850
831
820
817
824
808
787
769
774
800
721
684
689
641
650
626
579
600
400
200
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
<http://cartelleranoir.blogspot.com>
1200
1119
1000
800
2009
600
2010
477
462
398
400
343
330
312
307 306
271
272
259
242
210
215
208
214
200
198
178
200
161
148
147
117
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
Biblioteca la Bòbila
12
Memòria 2010

Pel que fa al google map Mons Negres, localitzador de biblioteques i llibreries especialitzades en gènere negre i policíac, és de lluny, el recurs més visitat. Durant 2010 ha rebut un total de 136.426 visites.

FONS DOCUMENTAL

Al finalitzar l’any el fons documental és de 48.674 documents, amb una disminució neta de 206 documents, el que representa una disminució del 0,42% respecte del fons de l’any anterior. S’han adquirit 4.154 documents i 4.360 s’han donat de baixa.

fons

inicial

ingressat

final sense baixes

fons general

14.409

814

15.223

fons infantil

7.902

606

8.508

Música i

10.459

454

10.913

cinema

Revistes

1.910

205

2.115

Col·lecció local

117

4

121

Petits lectors

368

40

408

referència

652

8

660

Magatzem

7.582

253

7.835

Fons especial

9.729

969

10.698

 

53.128

3.353

56.481

Fons especial de gènere negre i policíac

La Bòbila destaca pel seu fons especial dedicat al gènere negre i policíac. En aquests deu anys s’ha conformat un fons atractiu i interessant tant per a l’especialista com per al lector ocasional: novel·la, cinema, còmic, monografies i obres de consulta, premsa especialitzada i música.

Pel que fa a la secció de novel·la policíaca, el fons de la Bòbila representa el 50% del fons total d’aquesta especialitat de la Xarxa de Biblioteques Municipals, i el 100% del Consorci de Biblioteques de Barcelona, fet que atrau nombrosos usuaris de Barcelona i l’àrea metropolitana. Aquesta secció també es la majoritària pel que respecta a documents prestats per la Bòbila en préstec interbibliotecari.

La importància d’aquest fons fa que s’hagi de plantejar a curt termini l’ampliació de la biblioteca a la tercera planta, per tal de poder posar a l’abast dels lectors la totalitat del fons especial, bona part del qual es troba en aquests moment en el magatzem.

Biblioteca la Bòbila

13

Memòria 2010

SERVEI DE PRÉSTEC

préstec per seccions

30000 24362 25000 20000 18296 16830 14423 15000 10000 5000 4333 1216 812 21 14
30000
24362
25000
20000
18296
16830
14423
15000
10000
5000
4333
1216
812
21
14
0
fons general
fons infantil
música i
revistes
col·lecció local
petits lectors
referència
magatzem
fons especial
cinema
El canvi de sistema de VTLS a Millenium ha comportat un explotació estadística diferent, per
la qual cosa es fa difícil comparar les dades d’aquest any respecte dels anys anteriors.
0% 3% 4% 0% 5% 6% 0% 0% 1% 0% 27% 0%
0%
3%
4%
0%
5%
6%
0%
0%
1%
0%
27%
0%

54%

llibres

braille

mapes

DVD

VHS

audiollibre

CD

revistes

CD-ROM

DVD musical

llibres braille mapes DVD VHS audiollibre CD revistes CD-ROM DVD musical curs de llengua còmic jocs

curs de llengua

còmic

jocs PC

Per diferents tipologies de documents, el suport paper continua el seu avenç respecte dels suports electrònics, com ja venia donant-se aquests darrers anys.

Biblioteca la Bòbila

14

Memòria 2010

Préstec interbibliotecari

 

2008

2009

2010

documents deixats

2.813

3.160

3.462

documents rebuts

2.225

2.157

3.037

Hi ha un progressiu augment de documents prestats a altres biblioteques, i augmenta significativament el número de documents demanats a altres biblioteques.

La Bòbila, a més d’oferir el servei de préstec interbibliotecari gratuït amb la resta de Biblioteques de L’Hospitalet, també manté un acord similar amb la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.

SERVEI D’INFORMACIÓ

La biblioteca dóna informació per via presencial, telefònica i telemàtica.

El servei d’informació ha comptabilitzat un total de 5.146 trucades telefòniques ateses.

A més de la informació virtual a les webs i blocs de la biblioteca, la Bòbila manté la llista de distribució InfoBòbila, amb informació sobre activitats, serveis, recomanacions de lectura, novetats del fanzine L’H Confidencial, etc., i se’n van enviar 41 durant l’any.

Durant 2010, 18.967 usuaris van fer ús del servei d’Internet i 5.660 del servei de wi-fi, així com 215 del servei d’ofimàtica

SERVEIS EDUCATIUS I FORMATIUS

 

2008

2009

2010

escoles

57

55

57

participants

1.329

1.195

1.406

Durant els darrers anys les visites escolars s’han estabilitzat tant pel que fa a escoles participants com per número d’alumnes.

El 2010 han participat en les visites escolars les següents escoles: UTMAR, CEIP Puig Gairalt, EEI Casa del Molí, CEIP Can Vidalet, CEIP Folch i Torres, CEIP Lola Anglada, EEI Ding Dong i CEIP La Carpa.

Visites de grups

El mes de febrer, durant BCNegra la biblioteca va rebre la visita de quatre membres de l’associació Sábados Negros de Madrid. El mes de desembre va rebre la visita de dos autors francesos de novel·la negra: Gilles De Pappas i Gildas Giroudeau.

Biblioteca la Bòbila

15

Memòria 2010

FOMENT DE LA LECTURA I DIFUSIÓ CULTURAL

 

quantitat

participants

activitats per adults

34

572

activitats infantils

19

991

Visites escolars

57

1.409

total

111

2.972

Activitats infantils

9 sessions de l’hora del conte, a càrrec de Monika Klose, Rubén Martínez, Ricard Ferran i Núria Clemades

8 espectacles infantils, Els dissabtes de la Bòbila: “L’Alba busca la llum”, amb Fengari Titelles; “El retallador d’ombres i altres oficis estranys”, amb Beatriz Martín; “Txangu i el violinista del Temps”, amb Alfred Tapscott; “Afina Serafina!”, amb Cirquet Confetti; “Ombres xineses”, amb Sherezade Bardají; “Històries ecològiques”, amb Microtroupe; “El màgic món dels contes”, amb Màgic Cambras; i “Gegants de somnis”, amb Marta Catalan.

Activitats per adults

6 sessions del Club de Lectura de Novel·la Negra, dedicades a: La jungla de asfalto, de W.R. Burnett; Maderos, de Ken Bruen; Murió con los ojos abiertos, de Derek Raymond; El espía imperfecto, de José Luis Caballero; Nada, de Jean-Patrick Manchette; i Caminos cruzados, d’Erlantz Gamboa.

6 sessions del T3 Club de Lectura, dedicades a: No emprenyeu el comissari, de Ferran Torrent; Flush, de Virginia Woolf; Las ovejas de Glennkill, de Leonie Swann; Firmin, de Sam Savage; Samarcanda, d’Amin Maalouf; i Una lectora nada común, d’Alan Bennett.

3 Cicles de Cinema Negre: “Amors en fuga”, amb Los amantes de la noche, de Nicholas Ray; El demonio de las armas, de Joseph H. Lewis; Bonnie & Clyde, d’Arthur Penn, i Malas tierras, de Terrence Malick. “Heredia & Asociados” dedicat al personatge creat per l’autor xilè Ramón Díaz Eterovic, amb El rostro oculto de las palabras, d’Alexis Moreno Burgos, i els capítols de la sèrie Heredia ¿Quién mató a Trinidad Mollet?, Barrio Rojo, Morir en Cartagena, Desaparecida, El color de la piel, Tú también estás muerto i El regreso de Rigoletto, d’Ignacio Agüeroi Arnaldo Valsecchi. “Quatre autors de BCN” dedicat als principals autors barcelonins de novel·la negra, amb Asesinato en el Comité Central, de Vicente Aranda; De mica en mica s’omple la pica, de Carles Benpar; Fanny Pelopaja, de Vicente Aranda; i Crónica sentimental en rojo, de Francisco Rovira Beleta.

4 conferències: “Octavio Escobar Giraldo a la Bòbila”, trobada dels lectors amb l’escriptor colombià; “Jerónimo Tristante a la Bòbila” amb motiu de la presentació de El enigma de la calle Calabria; “Conflictes i novel·la negra a l’Amèrica Llatina”, amb l’escriptor veneçolà Marcos Tarre; i “Mala vida” amb Carles Quílez.

4 presentacions de llibres: Ángeles negros, de José Vaccaro Ruiz; El vampiro de Cartagena, de Fernando Gómez; La Vía Láctea, de José Vaccaro Ruiz; i Amores urbanos, de Martha Cecilia Cedeño Pérez.

Biblioteca la Bòbila

16

Memòria 2010

SUPORT A LA CREACIÓ LITERÀRIA

La Bòbila coordina i forma part del jurat del Premi L’H Confidencial 2010, premi internacional de novel·la negra, que convoquen l’Ajuntament de L’Hospitalet i Roca Editorial, i que aquest any ha recaigut en la novel·la Caminos cruzados, d’Erlantz Gamboa.

Així mateix, la Bòbila col·labora com a jurat en altres premis de novel·la negra com el Premi Pepe Carvalho, que organitza l’Ajuntament de Barcelona durant el festival BCNegra; i el Premi Crims de Tinta, organitzat pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.

La Bòbila també col·labora amb Somnis, Associació de Teatre de L’Hospitalet, en la recollida d’obres, jurat i lliurament de premis del Concurs de literatura i dibuix.

Biblioteca la Bòbila

17

Memòria 2010

USUARIS

ANÀLISI D’INDICADORS D’USUARIS

 

2009

2010

variació %

visites biblioteca

158.353

146.726

-7,34

usuaris de préstec

28.823

¿?

 

usuaris d’Internet

17.784

18.967

6,65

usuaris Wi-Fi

4.086

5.660

38,52

participants en activitats

1.693

925

-45,36

participants en visites escolars

1.195

1.409

17,90

nous carnets

1.709

1.406

-17,72

visites a El Bloc de la Bòbila

35.097

37.469

6,75

visites a Arma’t de recursos!

4.675

3.319

-29

visites a gènerenegre.net

2.214

2.981

34,64

visites a Fco. González Ledesma

10.797

10.046

-6.95

visites a Mons Negres

128.786

136.426

5,93

visites al web del fons especial

--

1.981

--

visites a Club de Lectura de Novel·la Negra

5.968

4.101

-31,28

visites a La Cua de Palla

2.715

1.644

-39,44

visites a Pepe Carvalho i els llibres

1.022

1.381

35,12

Visites a Cartellera Noir

4.168

2.926

-29,79

Canal YouTube de la Biblioteca la Bòbila

--

487

--

Visites a documents Scribd de la Bòbila

--

6.970

--

Tot i el lleuger descens d’usuaris presencials, atribuible al canvi de reglament de préstec, hi ha un augment considerable d’usuaris virtuals: un total de 257.187 visites als diversos productes digitals elaborats per la biblioteca.

ACCIONS PER A NOUS USUARIS

La població de nous ciutadans representa prop del 35% en la nostra àrea d’influència, i la biblioteca continua treballant per tal d’oferir documents en llengües minoritàries en el nostre entorn urdú, panjabi, indi, xinès, àrab i rusper mitjà de lots del CePSE.

La col·laboració amb les escoles d’adults de l’entorn en el funcionament dels clubs de lectura fàcil per a neolectors, també acosta a la biblioteca segments de la població que fins ara no n’havien fet ús.

La biblioteca ha augmentat la seva oferta de literatura llatinoamericana i ha començat a realitzar activitats adreçades a les diverses comunitats llatines.

PARTICIPACIÓ

Els usuaris poden vehicular els seus suggeriments i reclamacions mitjançant el Full de suggeriments-reclamacions, que és a la disposició dels usuaris que el sol·licitin.

Durant 2010 s’han rebut tres reclamacions, referides als serveis de pagament i al tracte a l’usuari.

Així mateix, a l’accés de la biblioteca a la primera planta, hi ha una bústia de suggeriments, per suggeriments informals, desiderates, etc.

Biblioteca la Bòbila

18

Memòria 2010

DIFUSIÓ

PUBLICACIONS I MATERIALS DE DIFUSIÓ

S’han realitzat 3 fulletons trimestrals de + que llibres i 3 fulletons trimestrals de Contes per a tota la família a l’hivern, primavera i tardor; 3 fulletons dels cicles de cinema negre; 3 postals de xerrades; 3 invitacions a presentacions de llibres, i 1 invitació al lliurament del Premi L’H Confidencial.

La biblioteca ha publicat 8 números del fanzine L’H Confidencial, dedicats a: Mort a la urbanització (72); Assaig del policial llatinoamericà (73); Premio L’H Confidencial 2010 (especial 2010); Congreso de Novela y Cine Negro de Salamanca (74); Premios Hammett (75); Policies escriptors (76); James M. Cain (77); i Coca-Cola & novel·la negra (78).

També durant 2010 la Bòbila ha creat la publicació digital “El fons especial” per a difondre diferents aspectes d’aquest: La novel·la negra i policíaca (1); El cinema negre i policíac (2); Crim (3); 20 Cicles de Cinema Negre (4); Collita del 2009 (5); i El disseny “Série Noire” (6).

WEB

La biblioteca manté les activitats i novetats de la Bòbila en el web de Biblioteques de L’Hospitalet, així com les activitats del web de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la GSB de la Diputació de Barcelona.

El web del fons especial de gènere negre i policíac, redissenyat i amb nous continguts ja és operatiu i es pot consultar des de: <labobila.50webs.com> i <labobila.tk>. Durant 2010 ha rebut 1.981 visites.

El Bloc de la Bòbila <bobila.blogspot.com>, és actualment l’eina d’informació i comunicació més àgil de la biblioteca, i durant 2010 ha tingut 37.469 consultes.

PRESÈNCIA MEDIÀTICA

Durant 2010 diferents mitjans de comunicació s’han fet ressó de d’iniciatives, activitats, serveis i col·laboracions de la biblioteca, com, Periodistas en español, El Mercurio Digital, digital-h.cat, Última hora, Noticias de Gipuzkoa, Deia, ABC, Ràdio L’H, TVL’H, El Correo Digital, Tribuna Latina, ADN, elDebat.cat, El Periódico, El Punt, Heraldo, Diario Barcelona, ElCorreoWeb, Público, e-digital.cat, La Vanguardia, L’Agenda d’Esplugues, Krimi-Tipp, Diario de Huila, Libros & Letras, La premsa del Baix, El Pont d’Esplugues, El Mundo, El Llobregat, El País, Sur, Avui, L’Hospitalet, El Eco de las Voces, Diario Directo, VilaWeb, L’Informatiu, El Metropolità, Levante, El Períodico de Villena i BTV.

També diversos blocs: Liberty, Estudio en Escarlata, La Balacera, Nadie es inocente, Pensando demasiado, El juego está en marcha, Serie Negra, Espacios y Periferias, Cruce de Cables, El blog de Jordi Cervera, Asociación Brigada 21, Instant Karma, El blog de Negra y Criminal i Leer es un placer.

La biblioteca ha iniciat, des del mes de setembre una col·laboració setmanal en el programa cultural “L’imperdible” de TVL’H de recomanació d’una novel·la negra i la seva adaptació cinematogràfica.

Biblioteca la Bòbila

19

Memòria 2010

CONCLUSIONS

Recursos estructurals

No hi ha senyalitzacions urbanes que indiquin l’ubicació de la biblioteca, ni en el municipi de L’Hospitalet ni en el d’Esplugues, fet que vulnera el compromís signat per ambdós ajuntaments fa onze anys, en les clàusules 3.4 i 4.2 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Esplugues.

La biblioteca s’ha de plantejar el creixement cap a la tercera planta, per tal d’augmentar els seus serveis i l’oferta documental.

Recursos humans

El fet que l’Ajuntament de L’Hospitalet no cobreixi les reduccions horàries per conciliació de la vida familiar, repercuteix en el servei que presta la biblioteca, i en la càrrega de treball de la resta del personal.

Recursos documentals

La biblioteca ha arribat al límit de la seva capacitat actual, 50.000 documents, fet que fa imprescindible esporgar continuament la col·lecció per tal de mantenir-la en creixement 0.

La biblioteca disposa d’un ampli fons dedicat al gènere negre i policíac conformat per narrativa, obres de consulta i assaig, films, música, còmic i premsa especialitzada. L’apartat de narrativa suposa més del 50% del fons total de novel·la policíaca de la XBM, i la Bòbila disposa de més novel·la policíaca que el conjunt de biblioteques del Consorci de Barcelona.

La Bòbila continúa en la seva línia de creació de nous serveis virtuals. Durant l’any ha creat un canal a Youtube per consultar-hi els vídeos relacionats amb la biblioteca. També ha creat una nova publicació digital, “El fons especial”, a la plataforma Scribd.

Es manté una relació continuada amb les escoles del projecte PuntEdu, i periòdicament se’ls ofereix documents d’esporgada que poden tenir interès en el fons de les biblioteques escolars.

Usos de la biblioteca

La Biblioteca la Bòbila presenta un lleuger descens d’usuaris i préstecs respecte de 2009 en bona part atribuible al canvi de tendència que ha representat el nou reglament de préstec, que augmenta el nombre de documents en préstec per usuari i iguala la llargada del préstec per a tots els documents. Això fa que els usuaris vinguin menys sovint i s’enduguin més documents a l’hora.

Hi ha un increment important de l’ús d’Internet a la biblioteca, tant pel que fa al servei d’accés públic com al wi-fi, i encara s’incrementarà més l’any que ve, amb l’entrada massiva dels portàtils a les seccions infantils. També hi ha un gran increment de visites virtuals als diversos productes digitals elaborats per la biblioteca.

Biblioteca la Bòbila

20

Memòria 2010

Activitats

El gènere negre és l’eix vertebrador de les activitats de la biblioteca, per tal d’ofertar una programació estable: premi L’H Confidencial, club de lectura, cicles de cinema, xerrades amb autors i especialistes, exposicions…

La biblioteca també participa, com agent difusor de la novel·la negra i policíaca, en diversos jurats de premis de novel·la negra com el Pepe Carvalho i el Crims de Tinta— i festivals Bcnegra, Olot Negre, Encontre d’Escriptors als Premis Octubre de València—.

Progressivament es va creant relació amb diverses comunitats llatines per tal d’oferir-els-hi activitats del seu interès. Concretament durant el 2010 han passat per la biblioteca l’autor colombià Octavio Escobar i el veneçolà Marcos Tarre, s’ha programat un cicle de cinema negre xilè, i s’ha presentat el llibre de la poeta colombiana Martha Cedeño.

Biblioteca la Bòbila

21

Memòria 2010

Biblioteca la Bòbila Pl. de la Bòbila, 1 08906 L’Hospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat

Biblioteca la Bòbila

Pl. de la Bòbila, 1 08906 L’Hospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat http://labobila.tk http://bobila.blogspot.com

http://www.l-h.cat/biblioteques

Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat http://labobila.tk http://bobila.blogspot.com http://www.l-h.cat/biblioteques