ŵ

INGLNILkIA
5ANI1AkIA IICALIDAD DL
AGUA

1CkICIDADL5 ¥
1LCNICI5MC5
DICCICNAkIC
ÞAkA AGUA
ÞC1A8LL
¥ kL5IDUAL


C8uÞC 1
04/03/11
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ŷ
Ik0Icl

kcI0lI----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

klcklIkI0k0------------------------------------------------------------------------------------------------- ã

kl0k!------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ê

8I0xI00 0l ckk80k0------------------------------------------------------------------------------------ 1

c0l0k------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ê

c0k00ctIvI0k0 lllctkIck--------------------------------------------------------------------------- º

cl0k0 kl!I00kl-------------------------------------------------------------------------------------------- 1ê

cl0k0k0 (c|zI ----------------------------------------------------------------------------------------------- 11

cl0k0 kl!I00kl------------------------------------------------------------------------------------------- 1z

0lMkk0k 8I000IMIck 0l 0xI0lk0 (080I --------------------------------------------------- 11

0lMkk0k 0l cl0k0 ------------------------------------------------------------------------------------- 11

0lMkk0k 00IMIck 0l 0xI0lk0 (000I -------------------------------------------------------- 1ã

00klIk t0tkl (cac01I --------------------------------------------------------------------------------- 1ê

Il00k0k0! (I-I --------------------------------------------------------------------------------------------- 11

I0!Ikt0! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ê

I0!I0k0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1º

0k0r0 c0lII0kMl Ilckl ----------------------------------------------------------------------------- zê

0k0r0 c0lII0kMl t0tkl -----------------------------------------------------------------------------z1

8Ilkk0 (IeI -------------------------------------------------------------------------------------------------- zz

8I0k00lk0 !0lI0kk00 ------------------------------------------------------------------------------ z1

Mkk0kkl!0 (MaI ---------------------------------------------------------------------------------------- z1

kItkkt0! (k01I ------------------------------------------------------------------------------------------- zã

DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷ
kItkIt0! (k0zI -------------------------------------------------------------------------------------------- zê

kItkkt0! kk (k01I -------------------------------------------------------------------------------------- z1

kItkIt0! kk(k0zI ---------------------------------------------------------------------------------------- zê

kItk00lk0 kM0kIkckl ----------------------------------------------------------------------------- zº

0l0k ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ê

0xI0lk0 0I!0llt0 ------------------------------------------------------------------------------------- 11

rkkk!It0 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1z

r0tlkcIkl 0l 8I0k00lk0 (e8I ------------------------------------------------------------------ 11

!k80k -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

!0lI00! t0tkll! --------------------------------------------------------------------------------------- 1ã

!0lI00! 0I!0llt0! ----------------------------------------------------------------------------------- 1ê

!0lI00! !l0IMlktk8ll! --------------------------------------------------------------------------- 11

!0lIkt0! (!01
-
I ------------------------------------------------------------------------------------------ 1ê

!0lI0k0 0l 8I0k00lk0 ---------------------------------------------------------------------------- 1º

tlMrlkkt0kk kr --------------------------------------------------------------------------------------- 1ê

tlMrlkkt0kk kk --------------------------------------------------------------------------------------- 11

t0k8Il0k0 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1z

vI8kI0k ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

vIk0! --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

IIkc (IaI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1ã

0lIIkIcI0kl! 0l tlckIcI!M0! ------------------------------------------------------------------ 1ê - 1ê
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ÿ
kcI0lI

llllältlûä
la atlát: átl aaaa taai|l|a,t a sa ta||aslrláaá t lalla,t ta las iasas át las |tattlaats aalnltas asl tana ta las a|attsas |laláaltas. la atlát:
aatát tsia| taasaáa aa| átláas lat|its , át|llts, al laaal aat aa| salts |anttiaaits ¦sallaias át alanlala , |lt||aì.

tll\llltltlûä
la tl aaaa aaia|lt st tatatai|a tana tatü1.

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì átl tanaatsia tatü1.

llnlIl\
O lnl. !tt.tna/l
O lnr. ått.tna/l

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
\t aatát |att| ál|ttiantait ta tanaa. \t iana la natsi|a , st nlát taa aa al nti|a, tl taal aatát áa| aaa láta át la atlát: átl aaaa.
látnás ta la|a|aia|la, st nláta las alrtlts át tatü1 aa|a rt| sl tsiáa átai|a átl llnlit at|nlsl|lt át la aa|na.

läIllrllIltlûä \lälIllll
\l la natsi|a át aaaa ianaáa, laálta aat iltat atlát:, aatát taatlal|st aat iltat alias las alrtlts át tatü1, laáltaaáa ian|lta aat tl aaaa ts
áa|a. taaaáa tl aaaa ts átláa aatát st| ta||aslra , alttia| las ia|t|las át taaáattláa , álsi|l|atláa átl aaaa. látnás ts áaälaa aa|a la salaá
|anaaa.

nlIülü ll lllättlûä
\t aatát |táatl| alrtlaaáa tl al átl aaaa, aäaáltaáalt tltntaias |ásltas aat taai|alta la atlát: átl aaaa, la,ttiaaáa aaa salatláa
lat|itntait altallaa, tana la ts tl |lá|ázláa át saála a tl |lta||aaaia át saála.

DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ź
klcklIkI0k0llllältlûä
la altallaláaá ta tl aaaa, iaaia aaia|al tana i|aiaáa, asaalntait ts taasaáa aa| las laats ta||aaaias ¦tü1
=
ì , |lta||aaaias ¦ltü
-
1ì, asatlaáas
taa las tailaats äa, l, ta, , na. la altallaláaá st átit|nlaa aa| la ilialatláa át la natsi|a taa aaa salatláa rala|aáa át aa átláa lat|it tana
tl ltl, ntálaait áas aaaias sattslras át taalraltatla, laáltaáas ,a sta aa| ntálas aaitatlánti|as a aa| ntála átl tala| ailll:aaáa áas
laáltaáa|ts átláa-|ast aáttaaáa.

tll\llltltlûä
O lltallaláaá át ta||aaaia.
O lltallaláaá át |lta||aaaia.

äällll ll nlllll
\t nlát ta äälllll\ ll al.

llnlIl\
O lnl. ntaa| aat t.1
O lnr. na,a| aat t.1

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
\t átit|nlaa aa| ilialatláa át la natsi|a taa aaa salatláa rala|aáa át aa átláa lat|it tana ltl, ntálaait áas aaaias sattslras át
taalraltatla, laáltaáas aa| ntála átl tan|la át tala| át áas laáltaáa|ts átláa-|ast aáttaaáas.
taaaáa st lt aa|taa a la natsi|a át aaaa laáltaáa| át ltaallialtlaa , aaa|ttt át aa tala| |asa, laálta aat iltat aa al na,a| a t,1 , ts
laáltailra át a|tstatla át ta||aaaias. lataa st aa|taaa aaas aaias át laáltaáa| a:al ||analtaal, aaa|ttltaáa taa aaa tala|atláa a:al , st
taaila(a ilialaaáa ltl |asia la aaa|ltláa át aa tala| rt|át. taa tsia st iliala las |lta||aaaias ¦ltü1
-
ì , la nliaá |tsiaait át las ta||aaaias
¦tü1
=
ì. la natsi|a át|t|á át alnattaa|st lantálaiantait, aaa natsi|a alnattaaáa aa ts |ta|tstaiailra.läIllrllIltlûä \lälIllll
äaa altallaláaá tsia|lt laálta aat tl aaaa ts taaa: át atai|all:a| las átláas áaälaas, at|a sl la altallaláaá ts alia, aatát áaäa| las ia|t|las.

nlIülü ll lllättlûä
ra| ntála át aáltláa át ltl.
\t taai|ala tl |lta||aaaia taaaáa ta tl aaaa st i|aia tl tüì , st lltaa a sas alrtlts át taalll||la.DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ź
kl0k!

llllältlûä
las alaas saa nlt|aa|aaalsnas aalttlala|ts a lllantaiasas, laiái|alas, at|a|las, ta,a |á|liai aa|nal ts tl aaaa.
\aa a|aáatia|as a|lna|las át nait|la a|aáalta ¦|lanasaì, atat|aaáa azlataa aat st álsatlrt ta tl aaaa. \a ianaäa ra|la átsát !nn |asia
ra|las nti|as át laaaliaá. ra|a sa t|ttlnltaia atttsliaa át áas latia|ts. la: sala|, , aai|ltaits ¦a|latlaalntait ali|áataa , lásla|aì. \t
tlasllltaa át atat|áa a sa tsi|atia|a ttlala| ta. a|ata|laias ¦ttlala slnaltì, , ta tata|laias ¦ttlala taa ntn||aaa aatlta|ì.

tll\llltltlûä
O 't|áts a:alts ¦laa|ataa, üstlllaia|laì
O llaiantas ¦ntlasl|a, \,atá|aì
O 't|áts ¦ltilaasi|an, rtálasi|anì

äällll ll nlllll
\t nlát ta äälllll\ l\Ilälll ll llll rül nlllllIlü ¦äll/nlì

llnlIl\
O lnl. t.t äll/nl
O lnr. 1t.t äll/nl

äülnl
llnlits a|aaa|tlaaaáas aa| la äalrt|sláaá taiállta át t|llt.

nlIülü ll lälll\l\
ll|ttiantait ta tl la|a|aia|la, aa| ntála át la |trlsláa átl aaaa ta nlt|astaalas aa|a átittia| la a|tstatla át alaas aat saa álnlaaias.

läIllrllIltlûä \lälIllll
la a|tstatla át alaas ta tl aaaa aaia|lt a|aáatt ala|ts , sa|a|ts laátsta|lts, at|a aaa át las a|latlaalts a|a|ltnas aat a|aáatta las alaas
ts la lait|lt|tatla taa las i|aianltaias át aaia|lll:atláa átl aaaa. las alaas lait|llt|ta ta las i|aianltaias át taaaalatláa-llatalatláa,
llli|atláa , átslaltttláa átl aaaa. las alaas saa |tslsitaits a aa alrtl át tla|atláa aa|nal, aa| la aat |táatta la tlltltatla átl a|attsa át
tla|atláa átl aaaa.
taa a|tstatla át alaas, st iltat aa lat|tntaia át al átl aaaa, ááaáalt taaáltlaats át altallaláaá aat |att tl aaaa nás lat|asiaait, aa| la
aat st a|aáatta atanalatlaats át taltla , naaatsla aa| stálntaiatláa.
llaaaas alaas aa atttsliaa át la: aa|a sa||trlrl| ¦t|la|tlaì, aa| la aat st aatáta la|na| talaalas át nlllaats át alaas aat la|naa aaa
atlltala átlaaáa ¦al|tátáa| át !tt nlt|aatsì taaatláa tana llallln¨, aaa rt: a|aáatláa tsia atlltala, st lat|tntaia la ia||lát: ta tl aaaa.
lsl nlsna, aaa rt: la|naáa tsia atlltala átlaaáa, st a|aáatt la tai|alltatláa aat ts la la|natláa át alaaias¨ ta la saat|lltlt átl aaaa.
Iaáa tsia sla ntatlaaa| aat |a, alaas aat saa iázltas aa|a la salaá.

nlIülü ll lllättlûä
ra| ntála át tla|atláa tsattlal ¦|taalt|ta nás tla|aì, llsallaia át ta|a , ian|lta la aáltláa át \allaia át ta||t.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ż
8I0xI00 0l ckk80k0


llllältlûä
ll tüì ts aaa át las aasts nás a|aaáaaits ta la aaia|alt:a. tas latala|a, laala|a , aa rtataasa, aa|it át la aináslt|a ta taaáltlaats
aaia|alts. lsl nlsna, |tsaliaáa át la tan|asiláa át tan|asil|lts lásllts. taaáltlaaa la |aálatláa it||tsi|t , taai|l|a,t al taltaianltaia
ala|al.

tll\llltltlûä
O llázláa át ta||aaa ¦tüìì
O naaázláa át ta||aaa ¦tüì

äällll ll nlllll
\t nlát ta äälllll\ ll al.

llnlIl\
O lnl. al át 1.1
O lnr. al át t.ì

äülnl


nlIülü ll lälll\l\
\t aatát |tall:a| ál|ttiantait ta tanaa. \t iana la natsi|a , st taltala tl al át la nlsna, aa|a a|itat| las |tsaliaáas , tana|a|a| sl tl al
a|italáa tsiá átai|a át las llnlits.

läIllrllIltlûä \lälIllll
las aaaas aatáta itat| állt|taits taailáaáts át tüì ll||t, tl taal lalla,t ta tl tanaa|ianltaia átl ta||aaaia át taltla ta las aaaas. \t áltt
aat tl tüì át taalll||la ts la taailáaá át álázláa át ta||aaa aat át|t tsia| a|tstait ta tl aaaa aa|a naaitat| ta salatláa al |lta||aaaia aat
st tatatai|a ta ált|a aaaa. \l tl tüì ll||t ts na,a| al tüì át taalll||la, tzlsit tzttsa át tüì, , st taaslát|a al aaaa tana aa|tslra. \l tl tüì
ll||t ts ntaa| al tüì át taalll||la, |a, átlltltatla át tüì , st taaslát|a al aaaa tana lat|asiaait.

nlIülü ll lllättlûä
llatalatláa, taaaalatláa.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

%
c0l0k

llllältlûä
ll aaaa aaia|lt át asa áantsilta t laáasi|lal iltat la ta|atit|lsilta át st| latala|a. las aaaas saat|lltlalts aatáta tsia| tala|aáas át|láa a la
a|tstatla át laats ntiálltas aaia|alts ¦|lt||a , naaaaatsaì, |anas, nait|la a|aáalta , taaianlaaaits áantsiltas t laáasi|lalts.
ll tala| aat ta tl aaaa a|aáatt la nait|la sasataáláa , álsatlia st lt átaanlaa tana tala| aaa|tait¨, aaa rt: tllnlaaáa tl nait|lal
sasataáláa , álsatlia, st a|st|ra aa tala| |tnaatait, taaatláa tana tala| rt|áaát|a¨, sltaáa tsit (lilna tl aat st nlát ta tsit aa|ánti|a.

tll\llltltlûä
O tala| aaa|tait. tala| a|aáatláa aa| la nait|la sasataáláa , álsatlia.
O tala| rt|áaát|a. tala| |tnaatait lataa át la tllnlaatláa átl tala| aaa|tait.

äällll ll nlllll
\t nlát ta äälllll\ ll tülül át la tstala rllIläü tülllIü.

llnlIl\
O lnl. å.t aaláaáts
O lnr. 1å.t aaláaáts

äülnl
tütäläül ätü ì)t!! |ì

nlIülü ll lälll\l\
ratát |att|st ta tanaa a |lta ta la|a|aia|la. tanaa|atláa rlsaal át la nt:tla taa salatlaats tala|láas át taattai|atlaats taaatláas a álstas
át t|lsial át tala| tall||aáas a|trlantait taa las salatlaats tala|láas. la aaláaá aa|a ntáltláa átl tala| aat st asa tana tsiáaáa|, ts tl tala|
aat a|aáatt !na/l át rlailaa ta la la|na át tla|aalailaaia. la |tlatláa át ta|alia a alailaa st aatát ra|la| aa|a laaala| tl nail:. la
a|aaa|tláa ri-ta aat st ailll:a ta tsit ntiaáa ts aa|nalntait la aáttaaáa aa|a la na,a|la át las natsi|as.
la tasa atttsa|la, la natsi|a át|t ttai|llaaa|st aa|a tllnlaa| la ia||lát:. la tanaa|atláa st |tall:a taa las salatlaats aat itaaaa å, !t ,
|asia It aaláaáts ta la tstala.

läIllrllIltlûä \lälIllll
ll aaaa aatát tsia| tala|aáa át|láa a la a|tstatla át |lt||a , naaaaatsa, talaláal a ta salatláa, aatát tala|a|st ian|lta aa| tsia| ta
taaiatia taa átstt|as a|aáaltas, |ajas naát|a, |altts, tit., ta állt|taits tsiaáas át átstanaasltláa. Ian|lta aatát tsia| tala|aáa aa| la
a|tstatla át iaalaas átláa |(nlta , alaaaas |tsláaas laáasi|lalts.

nlIülü ll lllättlûä
ll tala| aaia|al ta tl aaaa tzlsit a|latlaalntait aa| tlttia át aa|iltalas talaláalts ta|aaáas ataailrantait, át|láa a tsia, la |tnatláa átl
tala| ta tl aaaa aatát laa|a|st taa a,aáa át aa taaaalaait át aaa sal át láa ntiállta i|lraltait, tana llanlala a llt||a.
ratát ian|lta |táatl|st tl tala| átl aaaa aa| ntála átl tla|a, aat ati(a tana aa |laaaataáa|.DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

%
c0k00ctIvI0k0 lllctkIckllllältlûä
ls la |a|llláaá átl aaaa át i|aasaa|ia| ta||ltait tltti|lta. la taaáatilrláaá tltti|lta átl aaaa átataát át la taattai|atláa iaial át
sasiaatlas álsatlias laal:aáas ta tl aaaa , át la itnat|aia|a a la taal st |aaa la átit|nlaatláa.
'ala|ts át taaáatilrláaá át alaaaas natsi|as ilaltas.

M0l!tkk 0l k00k (k zã°cI c0k00ctIvI0k0, µ![tm
laaa ali|aaa|a t.tå
laaa át allntaiatláa a talát|as ! a å
laaa aaia|lt åt a !tt
laaa át na| å1tttt

tll\llltltlûä
\t tlaslllta tana tltntaia taaáatia| át tltti|ltláaá.

äällll ll nlllll
\t nlát ta nltlü \llnlä rül tläIlnlIlü ¦µ\/tnì

llnlIl\
O lnl. aa aallta
O lnr. ntaas át !ått.tµ\/tn

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
\t aatát |att| ál|ttiantait ta tanaa, aa| ntála át aa lasi|antaia llanaáa taaáatilrlnti|a. lsit lasi|antaia át|t tall||a|st , t|taata| la
tsia|llláaá át la stäal át la ntáláa aaits át a|attát| a |tall:a| a|attálnltaia át ntáltláa. \t át|ta iana| ta tataia alaaaas
|ttantaáatlaats aa|a |tall:a| tsit tasa,a.
!. llnala| la ttláa át ntáltláa átl taaáatilrlnti|a, aaits át taalaalt| ntáltláa.
ì. la ttláa át|t tsia| sasataáláa át ial naat|a, aat las a|llltlas át rtaita tsita sant|aláas. la tána|a átl tltti|aáa aa át|t itat|
al|t tai|anaaáa.
1. la ttláa át|t|á tsia| staa|aáa át aa|táts , tl laaáa átl |ttlaltait, aa| la ntaas t.åtn.
1. \l ts aasl|lt, tl |ttlaltait ta áaaát st |a|á la ntáltláa át|t|á tsia| alslaáa átl aaitatlal át la ilt||a.
å. 't|lllta| aat tanaas tltti|ltas a|tstaits aa alttita la ntáltláa.
(. naatja| la ttláa taa taláaáa aa|a trlia| aat st |anaa a alt|áa sa tall||atláa.
I. äa aaa|áa| la ttláa satla a taaianlaaáa.

läIllrllIltlûä \lälIllll
äaa taaáatilrláaá alia laálta aat tl aaaa iltat salts , sálláas álsatlias.

nlIülü ll lllättlûä
\t aatát |táatl| la taaáatilrláaá átl aaaa taa salatlaats tsiáaáa| át tla|a|a át aaiasla ¦ltlì.


DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŵŴ
cl0k0 kl!I00kl


llllältlüä.
ll tla|a |tsláaal ts la taailáaá át tla|a aat aatáa ta tl aaaa aaia|lt a|trla sa taasana. ttat|alntait tsia tan|laatláa aatáa ta tl aaaa
aaia|lt ááaáalt a|aaltáaáts sala||ts aa|a tl st| |anaaa at|a ian|lta taaslát|aaáa aat ta tzttsa ts átsaa|aáa|lt.

tll\llltltlüä.
!. tlülü ll\lläll lllll
ì. tlülü ll\lläll tünllällü, la|naáa taaaáa |a, sasiaatlas a|aáaltas ta tl aaaa.

äällll ll nlllll.
\t nlát ta nllla|anas át tla|a aa| lli|a át aaaa ¦na/lì.
llnlIl\.
ll llnlit názlna aánlsl|lt átl tla|a|a ts át t.å na/l
ll llnlit názlna at|nlsl|lt átl tla|a|a ts át !na/l
äülnl.
la taaitnala la äa|na aat laálta las aa|ánti|as át aaaa aaia|lt ts la tütäläül ätü ì) tt!.)).
nlIülü ll lälll\l\.
\t aatát ntál| ta la|a|aia|la ntálaait tsatti|alaianti|la aa|taaaáa aaa sasiaatla ilialaait , tanaa|aaáa ta tstalas a|aáaaáas át tala|.
Ian|lta |a, aaa|aias aa|a ntál|las ál|ttiantait ta tanaa.
läIllrllIltlüä \lälIllll.
ll tlttia |tsláaal átl tla|a ts lnaa|iaait at|a át|t át st| ntáláa aáttaaáantait la taailáaá át tla|a aat taailtat tl aaaa aaia|lt. las
llnlits saa átllaláas aa| tatsilaats át aaia|llláaá aa|a tl aánlsl|lt , aa| tl nal sa|a| aat aáaalt|t tl aaaa taaaáa sa||taasa tl lnr.
nlIülü ll lllättlüä.
ls atttsa|la |tall:a| aaállsls ntálaait a|aa|anas áaaát st aatáa a|st|ra| taaaia lltaa a taáa aaaia át aaa |tá át aaaa aaia|lt , taláa| las
llnlits. \a nt:tlaáa tl tla|a taa tl aaaa ts na, ta|a sa staa|atláa.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŵŵ
cl0k0k0 (c|
z
Illllältlûä
ll láa tla|a|a ts aaa át las tsattlts át tla|a nás lnaa|iaaits ta tl aaaa. las a|latlaalts la|nas átl tla|a ta las aaaas saa. átláa tla||lá|lta,
láa tla|a|a, tla|a nalttala|, átláa |laatla|asa, láa |laatla|lia, átláa tla|asa, láa tla|lia, álázláa át tla|a, átláa tlá|lta, láa tla|aia. las tla|a|as
aaa|ttta ta iaáas las aaaas aaia|alts ta taattai|atlaats aat ra|laa anallantait. la aaaas saat|lltlalts, sla tn|a|aa, sa taaitaláa ts
atat|alntait ntaa| aat tl át las |lta||aaaias , sallaias.
las tla|a|as lait|llt|ta la átit|nlaatláa át ali|aias , átnaaáa aalnlta át azlataa.

tll\llltltlûä
üalnltantait st tatatai|a ta aaaas aaia|alts ta la la|na tl
-!


äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O lnl. !tt.tna/l
O lnr. ìåt.tna/l


äülnl
tütäläül ätü ì)tt!
tütäläül ätü ì)t!1 |I

nlIülü ll lälll\l\
\t tral(a aa| ntála átl aaa|aia \rltIlüüäläI. \t iana aaa natsi|a , st tana|at|a tl rala| át sa al.
O ll al tsat|aáa tsiá ta tl lait|rala át ! a !ì, át la taai|a|la, ta||tal| tl al aa|taaaáa aaia a aaia salatláa állaláa át átláa ali|lta
a la sal |tsattilra át anaalata.
O läaál| a la natsi|a, taa a,aáa át aaa alatia, ì.ånl át tl-! ¦nlltlì , nt:tla|.
O läaál| a la natsi|a, taa a,aáa át aaa alatia, t.ånl át tl-ì ¦nlltlì , nt:tla|.
O Iltnaa át |tattláa, ! nlaaia.
O läaál| la salatláa a aaa ta|tia ta||tsaaaáltait.
O \tltttlaaa| tl ntiaáa ta tl \rltIlüüäläI, ta la stltttláa aaianáilta.
O talata| la ta|tia ta tl tanaa|ilnltaia aa|a ta|tias , tsat|a| tl |tsaliaáa aat a||aja|á la náaalaa aa|a tralaa| sl tsiá átai|a át
las llnlits.


läIllrllIltlûä \lälIllll
ll sa|t| aat |a, aaa alia taattai|atláa át tla|a|a ta tl aaaa, st sa|t aat taasa|á ta||asláa ta las ia|t|las ntiálltas , ta las tsi|atia|as.
látnás st aatát stail| aa llat|a sa|a| salaáa ¦sl tl tla|a|a a|tstait ts tla|a|a át saálaì, tl taal aa át|t st| aánlsl|lt ta taailáaáts alias
aa|a aaaa aaia|lt.


nlIülü ll lllättlûä
\t aatát |táatl| aa| ntála át aa llli|a át ta||áa atilraáa, aat tllnlaa ala|ts , sa|a|ts átl aaaa.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŵŶ
cl0k0 kl!I00kl


llllältlûä
ls aa tltntaia ailll:aáa aa|a tllnlaa| nlt|aa|aaalsnas ta tl aaaa, at|nliltaáa asl aat tl aaaa sta aaia aa|a tl taasana |anaaa. l
itnat|aia|a an|ltait , a|tsláa ainaslt|lta ts aa aas tala| ana|llla rt|áasa. lt|t st| ailll:aáa ta a|aaa|tlaats aáttaaáas, st taaslát|a aat
sa alrtl át|t tsia| tai|t ! , !.1 aan. ll tla|a |tsláaal st tata|aa át átslalttia| tl aaaa átsát aat salt át la alaaia át i|aianltaia |asia aat
lltaa al asaa|la, azláaaáa iaáas las taaianlaaaits a sa aasa.

tll\llltltlûä
O tla|a ll||t. tla|a a|tstait ta la|na át átláa |laatla|asa t laats |laatla|lia.
O tla|a tan|laaáa. tla|a a|tstait ta la|na át tla|anlaas.

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O lnl. t.åna/l
O lnr. !.tna/l
ll llnlit názlna attaia|lt, staa|a , átsta|lt át tla|a |tsláaal ll||t ts át t.åna/l, ta las aaaias nás altjaáas átl slsitna át álsi|l|atláa,
átsaats át aa| la ntaas 1t nlaaias át taaiatia, a aa al ntaa| át t.t, taa tl a|aaáslia át |táatl| ))¼ la taattai|atláa át lst|t|lt|la tall ,
tlt|ias rl|as.
la tasa aat las taaila(ta las talt|ntáaáts át a|lata |lá|lta, aatát naaitat|st aa llnlit názlna at|nlsl|lt át ì.tna/l, |atltaáa tasa
anlsa át las ala|ts , sa|a|ts ta tl aaaa át taasana. lt|ta át iana|st ntáláas slnlla|ts ta las tasas át lait||aatláa a |ajas ta la
tlltltatla át las i|aianltaias aa|a aaia|lll:a| tl aaaa.
äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
\t tral(a aa| ntála átl aaa|aia \rltIlüüäläI. ll ntiaáa a ailll:a| aatát st| tl át \-lrl ¦azláatláa át la álalaall-a-ltalltáaálanlaaì, , st
aatáta staal| las slaaltaits aasas.
O tana|a|a| tl al át la natsi|a, tl lait|rala a|trlsia ts át 1 a ). la tasa taai|a|la, ta||tal| tl rala| átl al aa|taaaáa a la natsi|a,
aaia a aaia, salatláa állaláa át |lá|ázláa sáálta a átláa sall(|lta.
O läaál| taa la alatia ånl át la natsi|a ta aa ia|a át tasa,a.
O läaál| aaa nlt|atat|a|aáa át a:al át tlì-!l ¦nlltlì , aalia| laitasantait aa|a álsalrt| la sasiaatla sálláa.
O läaál| áas aaias át tlì-1l ¦nlltlì , nt:tla|.
O Iltnaa át |tattláa, ! nlaaia.
O läaál| la salatláa a aaa ta|tia , talata|la ta la náaalaa \rltIlüüäläI, ta tl |ttlaltait aáttaaáa aa|a las ta|tias. lsat|a| la
|tsaatsia átl aaa|aia.

läIllrllIltlûä \lälIllll
\l tl aaaa iltat nat|a tla|a aaá|á alttia| la salaá |anaaa, ,a aat ts aa aas aatlra ta taailáaáts alias, át|t at|naattt| ta tl llnlit ¦aa
ntaasì aa|a astaa|a| la tllnlaatláa át nlt|aa|aaalsnas, aátnás ts aa aaát|asa azláaait ¦ta taailáaáts a|aaátsì át las ia|t|las át ntial.

nlIülü ll lllättlûä
\t aatát |táatl| aa| ntála át aa llli|a át ta||áa atilra, aa|a tllnlaa| ala|ts , sa|a|ts. Ian|lta st aatát átja| |taasaaáa aa|a aat tl tla|a
st traaa|t.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŵŷ
0lMkk0k 8I000IMIck 0l 0xI0lk0 (080I:

llllältlüä.
ls aa aa|ánti|a aat nlát la taailáaá át nait|la sasttail|lt át st| taasanláa a azláaáa aa| ntálas |laláaltas aat taailtat aaa natsi|a
llaaláa, , st ailll:a aa|a átit|nlaa| sa a|aáa át taaianlaatláa

äällll ll nlllll.
\t tza|tsa ta na üì/lli|a.
llnlIl\.
lnr ìtt na üì/l.
äülnl.
la taaitnala la äa|na aat laálta las aa|ánti|as tl atat|áa ì1(-ìtt(.

nlIülü ll lälll\l\.
ll ntiaáa st |asa ta ntál| la taailáaá át azlataa aat |taalt|ta las nlt|aa|aaalsnas aa|a tlttiaa| la azláatláa át la nait|la a|aáalta
a|tstait ta aaaas aaia|alts , |tsláaalts , st átit|nlaa aa| la állt|tatla tai|t tl azlataa álsatlia laltlal , tl azlataa álsatlia al ta|a át
tlata álas át lata|atláa a ìt °t.

läIllrllIltlüä \lälIllll.
ls aa ntiaáa aallta|lt ta aaaas saat|lltlalts taailataialts aaaas |tsláaalts a taalaalt| aaaa aat aatáa taaitat| aaa taailáaá aa|ttla|lt át
nait|la a|aáalta.

la llü ts alttiaáa aa| la itnat|aia|a átl ntála, aa| las tlasts át nlt|aa|aaalsnas a|tstaits, aa| la taailáaá , ilaa át tltntaias aai|lilras
a|tstaits.
nlIülü ll lllättlüä.
\t aatát |táatl| |atltaáa aa i|aianltaia |atit|laláalta aat st |tall:a atat|alntait aa| azláatláa, ,a sta ál|ttia a taa aas tla|a
át|láantait |taalaáa. la aasl|llláaá át átja| ta tl aaaa aaa ataatäa áasls át tla|a ll||t, aa|aail:a sa iaial aaia|llláaá |atit|laláalta al
lltaa| a las taasanláa|ts.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŵŸ
0lMkk0k 0l cl0k0

llllältlûä
la átnaaáa át tla|a ts la állt|tatla tai|t la taailáaá át tla|a aat st aäaát al aaaa aa|a átslaltttláa , la taailáaá átl tla|a |tsláaal. la la
a|állta, tl aaaia l natsi|a la taailáaá |taat|láa aa|a sailslatt| la átnaaáa át las aataits |táatia|ts. taaaáa iaáas las aataits |táatia|ts
|aa |tattlaaaáa, tanlta:a a aantaia| tl tla|a |tsláaal ¦l-lì.


tll\llltltlûä
O tla|a |tsláaal
O tla|a átnaaáaáa

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì.

llnlIl\
O lnl. t.åna/l
O lnr. !.tna/l

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
ll|ttiantait ta la|a|aia|la, nláltaáa la taailáaá át tla|a |tsláaal aat iltat tl aaaa , ailll:aaáa la ntáláa atttsa|la át tla|a, át tsia
naat|a át|t tanall|st taa la slaaltait ttaatláa.
lasls át tla|a = ltnaaáa át tla|a - tla|a ltsláaal Iaial ¦tla|a ll||t - tla|a tan|laaáaì

läIllrllIltlûä \lälIllll
taaaáa st aáltlaaa tla|a al aaaa tsit azláa iaáa la nait|la a|aáalta t laa|aáalta aa| laaal. ra| taaslaaltait, aa iaáa tl tla|a aat st aa|taa al
aaaa áa aa| |tsaliaáa la a|aáattláa át tla|a |tsláaal ll||t. la taailáaá át tla|a aat |tattlaaa taa las tanaatsias laa|aáaltas , las lnaa|t:as
laa|aáaltas st taaatt tana átnaaáa át tla|a, , ts atttsa|la sailslatt|la aa|a aat st la|nt tl tla|a |tsláaal ll||t. la aalltatláa át tla|a al
aaaa |asia tl aaaia ta tl aat |a, tla|a ll||t |tsláaal álsaaal|lt, st llana tla|atláa |asia tl aaaia át aalt||t , ts aaa át las la|nas át
tla|atláa nás tlltltaits.
la stltttláa át átnaaáa át tla|a tsiá ta laatláa át la áasls át tla|a, aat a (t nlaaias át iltnaa át taaiatia, at|nlit a|itat| las |tsláaalts
át tla|a ll||t tsat|aáas.

nlIülü ll lllättlûä
äa aallta ta tsit tasa, át|láa a aat sl |a, átnaaáa át tla|a, sltna|t ts atttsa|la aäaál| tla|a, aa tllnlaa|la.


DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŵŹ
0lMkk0k 00IMIck 0l 0xI0lk0 (000I

llllältlüä.
ls aa aa|ánti|a aat nlát la taailáaá át nait|la a|aáalta sasttail|lt át st| azláaáa aa| ntálas aalnltas aat |a, ta aaa natsi|a llaaláa.
äällll ll nlllll.
\t tza|tsa ta na/lli|a.

llnlIl\.
la aaaas |tsláaalts áantsilta ts át. ìåt , (tt na/l.

äülnl.
la taaitnala la äa|na aat laálta las aa|ánti|as ts tl atat|áa ì1(-ìtt(.

nlIülü ll lälll\l\.
ll a|attálnltaia st |asa ta la azláatláa át la nait|la ailll:aaáa ált|anaia át aaiáslta tana azláaait ta a|tstatla át átláa sall(|lta t laats
át alaia tana taiall:aáa|. la álsalatláa ataasa st talltaia |aja |tllaja áa|aait ì | a !1t 't. lataa st tral(a la taailáaá átl ált|anaia sla
|tattlaaa| ilialaaáa taa aaa álsalatláa át |lt||a ¦llì. la átnaaáa aalnlta át azlataa st taltala a aa|il| át la állt|tatla tai|t tl ált|anaia
aäaáláa laltlalntait , tl ált|anaia tataai|aáa i|as la azláatláa.

läIllrllIltlüä \lälIllll.
lta|tstaia iaaia la nait|la a|aáalta |laáta|aáa|lt tana la aa |laáta|aáa|lt ta las aaaas |tsláaalts. ls atttsa|la, aa| iaaia, taai|ala| tsias
aa|ánti|as aa|a astaa|a| aaa |ataa talláaá át rt|iláa a la rt: aat tanallnas taa las aa|nailras ltaalts sla t|ta| alit|atlaats
ntálaan|ltaialts aaaltaáa ta atlla|a aatsi|a ttaslsitna.

nlIülü ll lllättlüä.
\t aatát álsnlaal| tl lüü taa i|aianltaias llslta-aalnlta, tltti|ataaaalatláa , tl a:aaa.


DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŵź
00klIk t0tkl (cac0
1
I


llllältlûä
tana aaaas áa|as st taaslát|aa aaatllas aat |taalt|ta taailáaáts taaslát|a|lts át ja|áa aa|a a|aáatl| tsaana, aátnás a|aáatta
lat|asiatlaats ta las ia|t|las át aaaa talltait, taltaiaáa|ts, talát|as , ai|as aaláaáts ta las taalts st lat|tntaia la itnat|aia|a átl aaaa.
la la a|átilta st taaslát|a aat la áa|t:a ts taasaáa aa| laats ntiálltas álraltaits taaatts át |tattlaaa| taa tl ja|áa aa|a a|aáatl|
a|ttlaliaáas, , taa tlt|ias aalaats a|tstaits ta tl aaaa aa|a la|na| lat|asiatlaats. las a|latlaalts tailaats aat taasaa la áa|t:a ta tl aaaa ,
las a|latlaalts aalaats asatlaáas taa tllas saa. taltla, naaatsla, tsi|aatla, |lt||a , naaaaatsa. lsia a|aáatt aa sa|a| laátsta|lt ta tl aaaa
aaia|lt.

tlltllltltlûä
\t tlaslllta tana tatü1

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O lnl. !tt.tna/l
O lnr. ått.tna/l

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!
tütäläül ätü ì)t!ì |!1

nlIülü ll lälll\l\
las natsi|as át|ta aaall:a|st lantálaiantait átsaats át la iana át las natsi|as. lt|t itat| aa al ta tl lait|rala át å a t, át la taai|a|la,
ajasia| taa |lá|ázláa sáálta a átláa tla||lá|lta.
O ll taaitaláa át áa|t:a iaial aatát tana|a|a|st taa tl aaa|aia nlltlüüäläI Il\I lällIl IüIll. las natsi|as taa nás át
!åtna/l át ta át|ta állal|st taa aaaa átsillaáa a 1°t.
O Iaáa natsi|a ia||la át|t llli|a|st, , lataa |tl|lat|a| las natsi|as.
O la natsi|a aa|a ntáltláa át|t tsia| tai|t ìt , ìå°t, st lai|aáatta t.ìnl ta aaa ta|tia át |tattláa, tt||a| la ta|tia , nt:tla|.
O läaál| taa alatia t.ìnl átl |tatilra l-!l ¦nlltlì ta la ta|tia , nt:tla|. ltja| |taasa| aa| !t nlaaias, lataa ntál|. lsia ts la
áa|t:a iaial.

läIllrllIltlûä \lälIllll
äaa natsi|a át aaaa aat iltat áa|t:a taaslát|a|lt, aa ts átstaáa aa|a a|attsas laáasi|lalts , aa|a asa áantsilta, ,a aat |taalt|t aaa
na,a| átnaaáa át ja|áa aa|a aaát| |att| las atilrláaáts. la talát|as , slsitnas tal|laáas aa| aaaa, tl aaaa áa|a t|ta lat|asiatlaats ta las
ia|t|las , aaa at|áláa át la tlltltatla át la i|aaslt|tatla át tala|.

nlIülü ll lllättlûä
la áa|t:a itnaa|al tsiá átit|nlaaáa aa| tl taaitaláa át ta||aaaias , |lta||aaaias át taltla , naaatsla, tsia st tllnlaa aa| slnalt
t|allltláa átl aaaa , aasit|la| tllnlaatláa át a|ttlaliaáas la|naáas aa| llli|atláa. la áa|t:a at|naatait ¦la|naáa aa| salts át taltla ,
naaatslaì st tllnlaa aa| taaaalatláa.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŵŻ
Il00k0k0! (I-Illllältlûä
\aa tanaatsias álsatlias, sálláas a aastasas aat taailtata ll(a| , |tsaliaa át a|attsas laáasi|lalts. \aa salts átl átláa llaa||lá|lta ¦llì. \t
aatát tataai|a| ta tl aaaa , sa a|tstatla ts aatlra. la alaaaas aalsts st aäaát aaa nlalna taailáaá át llaa|a|a al aaaa ¦aat tsit átai|a át
las llnlits at|nlsl|ltsì aa|a a|anart| la salaá átaial átl asaa|la, sla tn|a|aa, sl tsia taailáaá st tzttát, aatát áaäa| la átaiaáa|a átl
asaa|la taa naat|as ta las áltaits.
ll ll(a| aa st átit|nlaa aa| ntála át tala|, ala| a sa|a| átl aaaa, st átit|nlaa ál|ttiantait ta tl la|a|aia|la.

tll\llltltlûä
O llaa|a|as altallaas
O llaa|a|as altallaait||tas


äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O lnl. t.tna/l
O lnr. !.Itna/l

nlIülü ll lälll\l\
ll|ttiantait ta la|a|aia|la, aa| ntála át tanaatsias aalnltas aat taasaa |tattlaats |atltaáa a|rla la a|tstatla átl ll(a| ta tl aaaa.

läIllrllIltlûä \lälIllll
lt|láa a aat tl llaa|a|a aa a|tstaia alaa(a tala|, ala| a sa|a| ta tl aaaa, st át|t |tta||l| al asaa|la, sl ala(a asaa|la a|tstaia llaa|asls
átaial ¦aat ata||t taa taattai|atlaats át ll(a| na,a|ts a 1na/lì a asitastlt|asls atat|al, st aatát atasa| aat tl aaaa iltat taaitaláas át
ll(a| alias , ts atttsa|la aaall:a|la , i|aia|la.

nlIülü ll lllättlûä
\t |att la a|ttlaliatláa-llatalatláa aa| ntála át salts át taltla , alanlala, aat saa |a|aias , látllts át ailll:a|, tsit ntiaáa sl aa st |tall:a
taa taláaáa , taa las ntáláas tzatias, aatát a|aáatl| aa tzttsa át alanlala ta tl aaaa, aat ts na, aatlra aa|a la salaá átl taasanláa|.
üi|as ittaltas tana la ásnasls lart|sa a la tltti|aálállsls , las ntiaáas |asaáas ta la átsillatláa ian|lta saa ailll:aáas at|a |taalt|ta
na,a| lart|sláa.


DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŵ%
I0!Ikt0!

llllältlüä.
las laslaias saa las salts a las tsit|ts átl átláa laslá|lta. Iltata ta tan(a aa áiana át lásla|a |aátaáa aa| taai|a áianas át azlataa ta
la|na iti|atá|lta.
las laslaias sttaaáa|las , it|tla|las saa lasala|lts ta aaaa, a tzttatláa át las át saála, aaiasla , anaala.
tll\llltltlüä.
!. ülIülü\llIü\
ì. rülllü\llIü\

äällll ll nlllll.
nllla|ana aa| lli|a át aaaa.
llnlIl\.
!t nllla|anas aa| lli|a.
äülnl.
ltat|áa aa|t|aailra ì1(-ìtt( kl0lkMlkt0 0l lk! 0l!ckk0k! Y kl0!0 0l k00k! kl!I00kll! Y 0l lk 0I!r0!IcI0k 0l
l000!"
nlIülü ll lälll\l\.
ra| a|at|as át la|a|aia|la.

läIllrllIltlüä \lälIllll.
ll lásla|a atat|alntait tsiá a|tstait ta las aaaas aaia|alts ta la|na át laslaias. las laslaias st tatatai|aa ta las lt|illl:aaits , las
átit|ataits , aatáta lltaa| al aaaa taa tl tsta||lnltaia aa|ltala, las átstt|as laáasi|lalts , las átsta|aas át aaaas ata|as. las laslaias, al
laaal aat las ali|aias, saa aai|ltaits aa|a las alaaias. taaaáa tai|a átnaslaáa laslaia al aaaa, lla|ttt tl t|ttlnltaia át las alaaias.
las laslaias ian|lta tsilnalaa tl t|ttlnltaia át las alaas la aat aatát ataslaaa| aa t|ttlnltaia |áaláa át las alaas. las t|ttlnltaias |áaláas
át alaas st aatáta |ttaaatt| taa latllláaá tana taaas át llna rt|át , aatáta trtaiaalntait ta||l| la saat|lltlt átl aaaa|. ll t|ttt| las
alaaias , las alaas, a|aaaa a ai|as a|aaalsnas. lsias a|aaáts aa|latlaats át alaaias a|aáatta azlataa ta las taaas saat|la|ts átl aaaa at|a
taaaáa las alaaias nat|ta , tata al laaáa, saa átstanaatsias aa| las |atit|las aat asaa a|aa aa|it átl azlataa álsatlia ¦ülì ta las taaas
lalt|la|ts. las nasas át aaaa taa alias alrtlts át laslaias atat|alntait iltata alrtlts alias át ltnaaáa llaláalta át üzlataa ¦llüì át|láa
a las |atit|las aat taasanta las átstt|as a|aáaltas át las alaaias , aasit|la|ntait a las alrtlts |ajas át ül.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŵ%
I0!I0k0

llllältlüä. .
ls aa aa ntial nalilraltait at|itattltait al a|aaa átl ali|áataa aat st tatatai|a ta la aaia|alt:a tan|laaáa ta laslaias laa|aáaltas , ta
a|aaalsnas rlras at|a aaata ta tsiaáa aailra. ls na, |tatilra , st azláa tsaaaiáatantait ta taaiatia taa tl azlataa ainaslt|lta tnliltaáa
la:, áaaáa aan||t al ltaántaa át la lasla|tsttatla.
tll\llltltlüä.
!. äü nlIll

äällll ll nlllll.
nllla|ana aa| lli|a át aaaa.
llnlIl\.
!t nllla|anas aa| lli|a
äülnl.
ltat|áa aa|t|aailra ì1(-ìtt( kl0lkMlkt0 0l lk! 0l!ckk0k! Y kl0!0 0l k00k! kl!I00kll! Y 0l lk 0I!r0!IcI0k 0l
l000!"
nlIülü ll lälll\l\.
ntálaait a|at|as át la|a|aia|las.
läIllrllIltlüä \lälIllll.
ll lásla|a, tana tl ali|áataas, ts aai|ltait tstatlal aa|a la rláa. \a tzttsa ta tl aaaa a|arata tai|all:atláa.
ll lásla|a iaial latla,t álsilaias tanaatsias tana álrt|sas a|ia laslaias, aall laslaias , lásla|a a|aáalta. la átit|nlaatláa st |att
taarl|iltaáa iaáas tllas ta a|ia laslaias aat saa las aat st átit|nlaaa aa| aaállsls aalnlta.
la a|tstatla át a|ia laslaias , aall laslaias laáltaa la a|tstatla át átit|ataits taaianlaaaits.
nlIülü ll lllättlüä.
\l tl lásla|a st lltaa a tataai|a| ta tzttsa st át|t át |táatl| tnaltaaáa tla|a|a át laaiaaa


DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŶŴ
0k0r0 c0lII0kMl Ilcklllllältlûä
las tallla|nts saa aaa lanllla át |atit|las aat st tatatai|aa na, tan(antait ta las alaaias, tl satla , las aalnalts, latla,taáa nat|as
rttts a las |anaaas. \a a(nt|a ta tl aaaa ts a|aaa|tlaaal al a|aáa át taaianlaatláa lttal, nltai|as nás tallla|nts st alslaa átl aaaa,
na,a| ts la a|artáaá át la átsta|aa át |ttts.

tll\llltltlûä
O lst|t|lt|la tall
O llt|sltlla
O tli|a|atit|

äällll ll nlllll
\t nlát ta äänllü nl\ rlülllll ll tülllülnl\ rül !ttnl ¦änr/!ttnlì

llnlIl\
O lnl. !ttt.tt änr/!ttnl
O lnr. !tttt.tt änr/!ttnl

äülnl
ltat|áa ì1(-ìtt(

nlIülü ll lälll\l\
ll aaállsls átl a(nt|a nás a|a|a|lt ¦änrì tana|taát sltna|t aaa a|at|a a|tsaailra , aaa a|at|a át taall|natláa, ta tl tasa,a át ia|as
n(lilalts át lt|ntaiatláa.
la la a|at|a a|tsaailra st a|taa|aa i|ts st|lts át å ia|as taáa aaa, taa taláa latiasaáa, , st aaliaa las natsi|as aa|a |anaatal:a|. las
alatias át|t|áa st| laatalaáas , lataa st lata|aa iaáas las ia|as a aaa itnat|aia|a át 1å°t ta aa at|laáa át ì1 a 1t |a|as. ll aasa| tsit
iltnaa, st a|st|ra sl tl ia|a aastt ia||lát: , a|aáattláa át aas, st taaslát|a aaslilra, át la taai|a|la ts taaslát|aáa tana ataailra.
la a|at|a át taall|natláa ta||tsaaaát a las ia|as aat st taaslát|a|aa aaslilras ta la a|at|a a|tsaailra, laatala| taa i|ts asaáas ia|as
taaitaltaáa taláa át l. tall, , át|ta lata|a|st aatrantait las ia|as ¦ì1 |a|as, ta aaa itnat|aia|a át 11 í t.å°tì, aa|a a|st|ra| sl |a,
a|tstatla át ia||lát: , át aas, sl tzlsita ia||lát: , aas, tsias ia|as st taaslát|aa aaslilras , st a|taa|aa aa|a tl táltala átl änr, át la
taai|a|la ¦sl aa |a, aas, aaaaat |a,a ia||lát:ì las ia|as st taaslát|aa ataailras.
NNP¡ŵŴŴmL =
no. ue tubos positivos - ŵŴŴ
mL ue muesia en tubos negativos - mL ue muestia en touos los tubosläIllrllIltlûä \lälIllll
la a|tstatla át |atit|las tallla|nts ta tl aaaa |tsláaal laálta aat tl a|attsa tsiá sltaáa |lta |tt|a, st tsiáa átaa|aaáa |lta las |ttts
lttalts , tsiáa sltaáa |lta azláaáas las |ttts, at|nliltaáa aaa |ataa átaa|atláa átl aaaa |tsláaal.

nlIülü ll lllättlûä
ll ntiaáa nás a|átilta , ttaaánlta aa|a tllnlaa| las tallla|nts átl aaaa aaia|lt ts tl ntiaáa át tla|atláa, aa| ntála átl tla|a st laa|a la
átslaltttláa átl aaaa, tllnlaaaáa asl las tallla|nts , taarl|iltaáa tl aaaa ta aaia aa|a tl taasana |anaaa.

DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ŷŵ
0k0r0 c0lII0kMl t0tklllllältlûä
\aa |atit|las ta la|na át |atllas at|a|las , aaat|a|las, lataliailras, t|an ataailras, aa tsaa|alaáas, aat lt|ntaiaa la latiasa taa
a|aáattláa át átláa , át aas a 1å°t í å°t, ta aa at|laáa át ì1 ÷ 1t |a|as. \t aatáta átllal| tana nlt|aa|aaalsnas aat átsa||allaa aaa
talaala |ajl:a taa ||llla ntiállta áa|aáa ta aa ntála ilaa taáa ¦a ai|a ntála át talilra |ttaaatláa lait|aatlaaalntaitì átsaats át aaa
lata|atláa át ì1 |a|as a 1å°t.
las tsattlts tlásltas át tsit a|aaa saa lst|t|lt|la tall , lait|a|atit| at|aatats.

tll\llltltlûä
O lst|t|lt|la tall
O lait|a|atia| at|aatats

äällll ll nlllll
\t nlát ta äänllü nl\ rlülllll ll tülllülnl\ lä !tt nlllllIlü\ ¦änr/!ttnlì

llnlIl\
O lnl. t.t änr/!ttnl

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
ll aaállsls átl a(nt|a nás a|a|a|lt ¦änrì tana|taát sltna|t aaa a|at|a a|tsaailra , aaa a|at|a át taall|natláa, ta tl tasa,a át ia|as
n(lilalts át lt|ntaiatláa.
la la a|at|a a|tsaailra st a|taa|aa i|ts st|lts át å ia|as taáa aaa, taa taláa latiasaáa, , st aaliaa las natsi|as aa|a |anaatal:a|. las
alatias át|t|áa st| laatalaáas , lataa st lata|aa iaáas las ia|as a aaa itnat|aia|a át 1å°t ta aa at|laáa át ì1 a 1t |a|as. ll aasa| tsit
iltnaa, st a|st|ra sl tl ia|a aastt ia||lát: , a|aáattláa át aas, st taaslát|a aaslilra, át la taai|a|la ts taaslát|aáa tana ataailra.
la a|at|a át taall|natláa ta||tsaaaát a las ia|as aat st taaslát|a|aa aaslilras ta la a|at|a a|tsaailra, , át|ta lata|a|st aatrantait las
ia|as ¦át ì1 a 1t |a|as, ta aaa itnat|aia|a át 1å í t.å°tì, aa|a a|st|ra| sl |a, a|tstatla át ia||lát: , át aas, sl tzlsita, tsias ia|as st
taaslát|aa aaslilras , st a|taa|aa aa|a tl táltala átl änr, át la taai|a|la ¦sl aa |a, aas, aaaaat |a,a ia||lát:ì las ia|as st taaslát|aa
ataailras.
NNP¡ŵŴŴmL =
no. ue tubos positivos - ŵŴŴ
mL ue muesia en tubos negativos - mL ue muestia en touos los tubos


läIllrllIltlûä \lälIllll
taaaáa las at|saaas aat taasanta tl aaaa ta aaállsls a|tstaiaa nat|as talt|ntáaáts t laltttlaats tsianatalts ¦ála||ta, ránliasì aatát
taaslát|a|st la a|tstatla át tallla|nts iaialts ta tl aaaa aaia|lt. lsia aatát sattát| a aat lallá ala(a slsitna át aaaas ata|as ¦lti|laa a
lasa stailtaì, taaianlaaaáa ala(a naaia l|táilta átl taal st taasi|a,t aa aa:a , st taasant tsa aaaa.
üi|a |a:áa aaá|á st| aat tl aaaa aaia|lt aat st álsi|l|a,t aa tsiá sltaáa i|aiaáa ta||ttiantait , iltat a|tstatla át tallla|nts.

nlIülü ll lllättlûä
ll ntiaáa nás a|átilta , ttaaánlta aa|a tllnlaa| las tallla|nts átl aaaa aaia|lt ts tl ntiaáa át tla|atláa, aa| ntála átl tla|a st laa|a la
átslaltttláa átl aaaa, tllnlaaaáa asl las tallla|nts , taarl|iltaáa tl aaaa ta aaia aa|a tl taasana |anaaa.

DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŶŶ
8Ilkk0 (IeIllllältlûä
la la aaia|alt:a, ts tl taa|ia tltntaia nás a|aaáaait ta la|na nlat|al. \atlt st| aa lasilála aa|a tl a|asittlnltaia átl aaaa aaia|lt,
aaaaat aa ts aatlra aa|a la salaá. lt áa aa tala| , ala| laátsta|lts al aaaa aaia|lt, , aatát naat|a| la |aaa , las aitaslllas át tatlaa.
látnás aatát taasa| iaaaaanltaia ta las ia|t|las, |tsi|laaltaáa tl aasa átl aaaa aaia|lt.


tll\llltltlûä
O \alts lt||asas lt--
O \alts lt||ltas ltt!1


äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O lnl. t.!na/l
O lnr. !.tna/l

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!
tütäläül ätü ì)t!ì |!å

nlIülü ll lälll\l\
la la|a|aia|la st |tall:a ntálaait tanaatsias aalnltas , ilialatláa, aat ts la tanaa|atláa átl tan|la át tala|.

läIllrllIltlûä \lälIllll
\t aatát a|st|ra| ta aaaas sa|it||áatas, áaaát ts na, tan(a, ts át tala| |ajl:a , tsiá álsatlia, aátnás iltat aa llat|a sa|a| a talt. las
lt||a|atit|las aa saa aatlras aa|a la salaá, sla tn|a|aa taasaa nalas ala|ts ta tl aaaa aaia|lt, látnás saa taaatts át ta||at| las ia|t|las
át taaáattláa átl aaaa aaia|lt, aatáta a|arata| iaaaaanltaia át las llli|as. ra|a tl st|rltla átl asaa|la, aatát a|arata| naat|as ta la |aaa
, itat| aa sa|a| a talt.

nlIülü ll lllättlûä
üalnltantait st aatát |táatl| aa| ntála át taaaalatláa, llatalatláa , stálntaiatláa.
llsltantait, st |táatt aa| ntála át la al|tatláa a la,tttláa át al|t.
las |atit|las át |lt||a aatáta tllnlaa|st taa i|aianltaia át s|at| , llli|atláa.
Ian|lta st aatát tllnlaa| aa| ntála át la tla|atláa.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ŷŷ
8I0k00lk0 !0lI0kk00

llllältlüä.
ll salla|a át |lá|áataa, a itnat|aia|a an|ltait, ts aa aas latala|a, lallana|lt. taa aa ala| a |atras aaá|láas. laja a|tsláa a a itnat|aia|as
aa| át|aja át ÷(t't ts aa llaaláa tla|a, latala|a. ls naát|aáantait sala|lt ta aaaa.

äällll ll nlllll.
\t tza|tsa ta na/lli|a.
llnlIl\.
\t át|t át trlia| la taattai|atláa na,a| a t.tå na/l

nlIülü ll lälll\l\.
\t aaall:a ta la|a|aia|la.

läIllrllIltlüä \lälIllll.
las aaaas aat taaitaaaa salla|a át |lá|áataa st|áa na, iázltas a al átláas, latlasa aa|a las |atit|las. la iazltláaá álsnlaal|á
tzi|aa|álaa|lantait sl st laa|aa al |ásltas.

nlIülü ll lllättlüä.
\t aatát |táatl| aalltaaáa tla|a a ntálaait aa llli|a tana tl át naaaaatsla t|ttasaaá.DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŶŸ
Mkk0kkl!0 (MaI


llllältlûä
!aaia al |lt||a, ts ai|a tltntaia át las nás a|aaáaaits ta la|na nlat|al. ll laaal aat tl |lt||a, ts aa a|a|ltna ta tl a|asittlnltaia átl
aaaa aaia|lt, aaaaat tai|t las llnlits at|nlsl|lts, ts laaltaslra aa|a la salaá. la tala| , ala| laátsta|lts al aaaa , a|aáatt naat|as ta las
aitaslllas át tatlaa.

tll\llltltlûä
O llá|ázláa át naaaaatsa ¦llì naülì

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O lnl. t.tåtna/l
O lnr. t.åtna/l

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
la la|a|aia|la, st |tall:a ntálaait tanaatsias aalnltas , ilialatláa, aat ts la tanaa|atláa átl tan|la át tala| átl aaaa.

läIllrllIltlûä \lälIllll
\t a|st|ra ta tl aaaa taa naat|as |ajl:as-ata|as, rlsl|lts taaaáa tl aaaa salt átl a|lla. ratát sattát| aat tl aaaa salaa átl a|lla sla
tala|atláa, at|a las aa|iltalas át naaaaatsa st aatáta la|na| , atanala| lataa át aat tl aaaa tsit ta |taasa. la las iaaaats át
a|asittlnltaia st aatát a|st|ra| aaa |a|a |ajl:a-talt a ata|a, laáltaaáa la a|tstatla át naaaaatsa. äsaalntait tl naaaaatsa st álsatlrt
ta tl aaaa, aaaaat alaaaas aa:as aata a|alaaáas taailtata naaaaatsa talaláal aat lt áa al aaaa aa ilait ata|a.

nlIülü ll lllättlûä
tana ntiaáas át |táattláa át alrtlts laátsta|lts át naaaaatsa, st aatáta ailll:a| las slaaltaits.
O läaál| tanaatsias át laslaia ¦aa|a taailáaáts át naaaaatsa ntaa|ts a 1na/lì
O \aarl:aáa|ts át aaaa
O llli|as azláaaits át a|taa rt|át át naaaaatsa a :tallla
O ll|tatláa/llli|atláa
O üzláatláa , llli|atláa aalnlta
O llli|a át aa|iltalas
O I|aianltaia át s|at|
O tla|atláa


DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŶŹ
kItkkt0! (k0
1
Illllältlûä
ll ali|aia ts aa tanaatsia laa|aáalta, tanaatsia aa| aa áiana át ali|áataa ¦äì , i|ts áianas át azlataa ¦üì, , sa lá|nala |ta|tstaiailra ts
äü1. äa ts aa|nalntait atlla|asa aa|a la salaá a ntaas aat sta |táatláa a ali|lias ¦äüìì. las ali|aias lltaaa atat|alntait al aaaa átl naaia
l|táilta, aa| taaianlaatláa át atsiltláas , lt|illl:aaits ailll:aáas ta las tanaas.

tll\llltltlûä
O ü|aáaltas
O laa|aáaltas

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O lnl. t.tna/l
O lnr. !t.tna/l

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
lzlsita |ásltantait i|ts ntiaáas aa|a aaall:a| la a|tstatla át ali|aias ta tl aaaa aaia|lt.
O ntiaáa tsattianti|lta ali|arlaltia stlttilra
O ntiaáa átl tltti|aáa át ali|aia
O ntiaáa t|anaiaa|állta át laats

läIllrllIltlûä \lälIllll
las ali|aias aatáta alttia| át naat|a nás látll tl aaaa át las aa:as aata a|alaaáas, sl aa tsiáa |lta taasi|aláas a sl aa iltata aaa a|ltatláa
aáttaaáa.
las alrtlts alias át ali|aia ta tl aaaa aaia|lt aatáta taasa| talt|ntáaáts aaitatlalntait laialts ta las lalaaits ntaa|ts át stls ntsts.
taasaa aaa talt|ntáaá llanaáa slaá|ant át |t|t a:al¨ a ntia|tnaala|latnla. las ali|aias tan|laa la |tnaala|laa át la saaa|t aat
i|aasaa|ia azlataa ta ntia|tnaala|laa, aat aa i|aasaa|ia azlataa. laaaat tsia talt|ntáaá aatát ata||l| a taalaalt| táaá, tl aaaa
taaianlaaáa taa ali|aias a|latlaalntait aatát taasa| tsia talt|ntáaá ta las aläas ntaa|ts át stls ntsts. äa lalaait taa tsia talt|ntáaá
aatát sal|l| las slaaltaits slaianas. naaitat| aa satäa a|alaaáa , taailaaa, ála||ta , ránlias.nlIülü ll lllättlûä
ra|a |táatl| las ali|aias ta tl aaaa, st át|ta ralrt| ali|áataa aastasa. ra|a laa|a| tsia, las ali|aias st aaata ta taaiatia taa aa ntial aat
|táatt las ali|aias a ali|lias, las taalts st aaata ta taaiatia taa aaa anláa aa|a a|aáatl| álázláa át ta||aaa , át ali|áataa, aat st aatát
tllnlaa| ta la aináslt|a. ra|a |táatl| las ali|aias a ali|lias st aatáta ailll:a| na, ataatäas taailáaáts át taiall:aáa|ts ntiálltas. \t aatát
i|aia| tltti|aaalnltantait las salts ntiálltas aat st la|naa aa|a |ttaat|a| las ntialts.DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ŷź
kItkIt0! (k0
z
Illlältlûä.
ll ali|lia ts tl |aáltal aalraltait äüì a aa tanaatsia aat la taaitaaa, ial tana aaa sal a aa tsit| át átláa ali|asa. \a a|tstatla ts
atat|alntait laáltailra át a|attsas atilras |laláaltas ta tl aaaa ,a aat ts látll , |áaláantait taart|iláa ta ali|aia.

tll\llltltlûä
O ü|aáaltas
O laa|aáaltas

äällll ll nlllll.
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì.

llnlIl\
O lnl. t.tna/l
O lnr. !.tna/l

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
äaa la|na át aaall:a| las taailáaáts át ali|lias ta aaaa ts aa| ntála átl ntiaáa át ltattláa t|ltss, ailll:aaáa tl aaa|aia \rltIlüüäläI.
las aasas a staal| aa|a tl tasa,a saa las slaaltaits.
O rlatita| ånl át la natsi|a át aaaa ta aa ia|a át tasa,a.
O läaál| aaa nlt|atat|a|aáa a:al át äüì-lä ¦nlltlì
O lalia| laitasantait aa|a álsalrt| la sasiaatla sálláa
O tana|a|a| tl rala| átl al át la natsi|a ¦lait|rala a|trlsia tai|t ì.t , ì.åì, sl ts atttsa|la ta||tal| tl rala| átl al aäaáltaáa aaia
a aaia salatláa állaláa át |lá|ázláa át saála.
O Iltnaa át |tattláa. !t nlaaias
O läaál| la salatláa a la ta|tia ta||tsaaaáltait
O talata| la ta|tia ta tl tanaa|ilnltaia aa|a ta|tias , tsat|a| las |tsaliaáas

läIllrllIltlûä \lälIllll
la a|tstatla át ali|lias laálta a|attsas atilras |laláaltas ta tl aaaa, ,a aat ts látll , |áaláa taart|il|la ta ali|aia. ll laaal aat tl ali|aia,
a|aáatt la ntia|tnaala|laa, la taal ts lataaa: át i|aaslt|l| azlataa ta la saaa|t átl tat|aa |anaaa.

nlIülü ll lllättlûä
äaa salatláa látll át |táatl| las ali|lias átl aaaa, ts azlááaáalas a ali|aias ¦,a aat las ali|aias saa ntaas iázltas aat las ali|liasì. lsia aatát
taastaal|st ntálaait la la,tttláa át a:aaa ta tl aaaa. ll a:aaa ts aa a|aáatia aalnlta na, azláaait, aat azláa|á iaáas las ali|lias a
ali|aias, tllnlaaaáa asl la iazltláaá át las ali|lias.DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŶŻ
kItkkt0! kk (k0
1
Illllältlûä
ll ali|aia ts aaa át las la|nas át na,a| lait|ts ta las aaaas |tsláaalts, st a|tstaia atat|alntait a alrtl át i|a:as ta tl aaaa saat|lltlal,
at|a aatát altaa:a| alrtlts tltraáas ta las aaaas sa|it||áatas.
ll ali|aia ts aa aai|ltait tstatlal aa|a nat|as aaiái|alas laiaslaitiltas, , ta alaaaas tasas |a sláa látaillltaáa tana tl átit|nlaaait átl
t|ttlnltaia át tsias.

tll\llltltlûä
O ü|aáaltas
O laa|aáaltas

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì.

llnlIl\
O lnl. t.!na/l
O lnr. !.tna/l

äülnl
äa|na ntzltaaa än/-ll-tI)-\tll-ìtt!

nlIülü ll lälll\l\
lzlsita |ásltantait i|ts ntiaáas aa|a aaall:a| la a|tstatla át ali|aias ta tl aaaa aaia|lt.
O ntiaáa tsattianti|lta ali|arlaltia stlttilra
O ntiaáa átl tltti|aáa át ali|aia
O ntiaáa t|anaiaa|állta át laats

läIllrllIltlûä \lälIllll
las alrtlts alias át ali|aia ta tl aaaa aaia|lt aatáta taasa| talt|ntáaáts aaitatlalntait laialts ta las lalaaits ntaa|ts át stls ntsts.
taasaa aaa talt|ntáaá llanaáa slaá|ant át |t|t a:al¨ a ntia|tnaala|latnla. las ali|aias tan|laa la |tnaala|laa át la saaa|t aat
i|aasaa|ia azlataa ta ntia|tnaala|laa, aat aa i|aasaa|ia azlataa. laaaat tsia talt|ntáaá aatát ata||l| a taalaalt| táaá, tl aaaa
taaianlaaáa taa ali|aias a|latlaalntait aatát taasa| tsia talt|ntáaá ta las aläas ntaa|ts át stls ntsts. äa lalaait taa tsia talt|ntáaá
aatát sal|l| las slaaltaits slaianas. naaitat| aa satäa a|alaaáa , taailaaa, ála||ta , ránlias.

nlIülü ll lllättlûä
ll ali|aia sltna|t st |táatt taaailiailrantait a ali|lia ta a|tstatla át taánla. lsit ntiaáa tnalta a|áaalas át taánla i|aiaáa taa sallaia
át ta||t. ll ali|lia a|aáatláa st átit|nlaa taiaatts aa| ála:ail:atláa át la \allaallanláa ataalaáa taa ál-|lá|atla|a|a tilltaálanlaa, aa|a
la|na| aa a:a, tanaatsia aliantait tala|láa aat st nlát tsattialaianti|ltantait a tala|lnti|ltantait. ra|a átit|nlaa| la a|tstatla át
ali|lias ta la natsi|a , |tall:a| las ta||tttlaats atttsa|las, st aatát |att| aa aaállsls sla tl aasa át |táattláa.
\t aatát |táatl| ian|lta aa| tl nlIülü l \älllIü ll llätläl, aat ts aa tanaltja aat |tattlaaa taa las ali|aias |aja taaáltlaats átláas ,
itnat|aia|a tltraáa, aa|a a|aáatl| aa tanaltja át tala| ana|llla.DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ŷ%
kItkIt0! kk(k0
z
I


llllältlûä
ll ali|lia ts taaslát|aáa tana aaa tiaaa lait|ntála ta tl tltla átl ali|áataa, aatát tsia| a|tstait ta tl aaaa tana |tsaliaáa át la
átstanaasltláa |laláalta át nait|lalts a|aitltas. \t a|aáatt ali|lia ta alaaias át i|aianltaia tana |tsaliaáa át la attláa át |atit|las sa||t
tl ali|áataa anaalatal. ll ali|áataa át ali|lias |a|a rt: aaa|ttt ta taattai|atlaats na,a|ts a !na/l a(a ta tllataits át alaaias át
i|aianltaia.

tll\llltltlûä
O ü|aáaltas
O laa|aáaltas

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O lnl. t.tna/l
O lnr. !.tna/l

äülnl
äa|na ntzltaaa än/-ll-t))-\tll-ìtt(

nlIülü ll lälll\l\
äaa la|na át aaall:a| las taailáaáts át ali|lias ta aaaa ts aa| ntála átl ntiaáa át ltattláa t|ltss, ailll:aaáa tl aaa|aia \rltIlüüäläI.
las aasas a staal| aa|a tl tasa,a saa las slaaltaits.
O rlatita| ånl át la natsi|a át aaaa ta aa ia|a át tasa,a.
O läaál| aaa nlt|atat|a|aáa a:al át äüì-lä ¦nlltlì
O lalia| laitasantait aa|a álsalrt| la sasiaatla sálláa
O tana|a|a| tl rala| átl al át la natsi|a ¦lait|rala a|trlsia tai|t ì.t , ì.åì, sl ts atttsa|la ta||tal| tl rala| átl al aäaáltaáa aaia
a aaia salatláa állaláa át |lá|ázláa át saála.
O Iltnaa át |tattláa. !t nlaaias
O läaál| la salatláa a la ta|tia ta||tsaaaáltait
O talata| la ta|tia ta tl tanaa|ilnltaia aa|a ta|tias , tsat|a| las |tsaliaáas

läIllrllIltlûä \lälIllll
la a|tstatla át ali|lias laálta a|attsas atilras |laláaltas ta tl aaaa, ,a aat ts látll , |áaláa taart|il|la ta ali|aia. ll laaal aat tl ali|aia,
a|aáatt la ntia|tnaala|laa, la taal ts lataaa: át i|aaslt|l| azlataa ta la saaa|t átl tat|aa |anaaa.

nlIülü ll lllättlûä
äaa salatláa látll át |táatl| las ali|lias átl aaaa, ts azlááaáalas a ali|aias ¦,a aat las ali|aias saa ntaas iázltas aat las ali|liasì. lsia aatát
taastaal|st ntálaait la la,tttláa át a:aaa ta tl aaaa. ll a:aaa ts aa a|aáatia aalnlta na, azláaait, aat azláa|á iaáas las ali|lias a
ali|aias, tllnlaaaáa asl la iazltláaá át las ali|lias.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ŷ%
kItk00lk0 kM0kIkckl

llllältlûä
ls tl |tsaliaáa át la a|lnt|a i|aasla|natláa átl ali|áataa a|aáalta. lsia la|na át ali|áataa ts sala|lt ta aaaa , aatáa |titaláa aa| tl aaát|
a|sa||tait átl satla. ls aaa la|na i|aaslia|la aat st i|aasla|na ta ali|áataa ali|lta. lsit a|attsa taasia át áas aa|its.
!. äli|liatláa. tl anaalata ts azláaáa a ali|lia aa| las ali|asa|atit|las.
ì. äli|aiatlaa. las ali|lias saa azláaáas aali|aias aa| las ali|a|atit|las.

tll\llltltlûä
O äli|áataa tan|laaáa ta la|na át anaalata äl1
O äli|áataa tan|laaáa ta la|na át anaala äl1

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül lltlü ¦na/lì

llnlIl\
O ntaa| a t.åna/l

äülnl
äa|na ülltlal ntzltaaa äün-!ìI-\\l!-!))1

nlIülü ll lälll\l\
ra|a átit|nlaa| tl ali|áataa anaalatal ta tl aaaa át|t |att|st át la slaaltait naat|a.
O lltaa| aa |ttlaltait taa 1.tnl át la natsi|a át aaaa, , aa|taa| áas aaias át |tatilra llaaláa.
O läaál| tl taaitaláa át aaa anaalla alásilta ataatäa ta la natsi|a , aalia| aa| aaas staaaáas.
O rt|la|a| aaa anaalla alásilta a|aaát t lai|aáatl|la ta tl |ttlaltait taa la natsi|a a|taa|aáa, aa|a aat la anaalla a|sa||a la
natsi|a.
O lalia| la anaalla a|aaát , tsat|a| ált: nlaaias. \l tzlsit anaala ta la natsi|a la anaalla iana|á aa tala| átit|nlaaáa aat
át|t|á tanaa|a|st ta la llsia át tala|ts.
O ltja| aat la natsi|a st áttaait , sata| tl taaitaláa át anaala salláa , atsa|.

läIllrllIltlûä \lälIllll
la tl tasa át aalnalts , rtatialts, tl ali|áataa st tatatai|a ta la|na a|aáalta. ll lltaa| al aaaa, |áaláantait ts i|aasla|naáa ta ali|áataa
anaalatal, aasaaáa átsaats a ali|lias , llaalntait a ali|aias. lsas áas (lilnas i|aasla|natlaats sala ata||ta ta las aaaas aat taaitaaaa
|asiaait azlataa álsatlia, aats saa tlttiaaáas aa| |atit|las át aaia|alt:a at|a|la, llanaáas ali|a|atit|las. lt tsia la|na, taaaáa st
tatatai|a nat|a ali|áataa anaalatal ta tl aaaa, st tsiá ta a|tstatla át nait|lalts a|aáaltas ta átstanaasltláa , aa| la iaaia ta aa ntála
aa||t át azlataa, lnaláltaáa la ta||ttia azláatláa át las |atit|las , la átslaltttláa átl aaaa.

nlIülü ll lllättlûä
äaa la|na látll át |táatl| tl ali|áataa anaalatal ts aa| ntála át la azláatláa. taaaáa tl ali|áataa anaalatal st azláa, st taarlt|it ta
ali|lia, tsit a sa rt: át|t azláa|st ian|lta , ralrt|la aa ali|aia, aat aa ts áaälaa.
ratát |táatl|st ian|lta aa| ntála át la ittalta át \i|laalaa.

DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷŴ
0l0kllllältlûä
ratáta st| nat|as las taasas átl ala| átl aaaa, tai|t las nás tanaats st tatatai|aa. nait|la a|aáalta ta salatláa, átláa sall|lá|lta, tla|a|a
át saála, sallaia át saála , naaatsla, |lt||a, ltaalts, attlits, állt|taits tsattlts át alaas , |aaaas.

tll\llltltlûä
O üla| aaia|al
O üla| aalnlta

äällll ll nlllll
äa aallta, ,a aat st |tall:a aa| ntála átl stailáa átl allaia.

llnlIl\
O lnl. aa |tt|a:a|lt
O lnr. aa |tt|a:a|lt

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
\t |att ál|ttiantait ta tanaa. \t iana la natsi|a , st santit al stailáa átl allaia át la at|saaa tata|aaáa át |att| tl natsi|ta. \l tl aaaa
iltat ala|, át|t st| santiláa a tasa,a át la|a|aia|la tanaltia aa|a rt| aat aataits saa las taasaaits átl ala| ta tl aaaa.
laaa aat aa iltat ala|, ts attaiaáa.

läIllrllIltlûä \lälIllll
tana st ntatlaaá aait|la|ntait, tl ala| ta tl aaaa st át|t a iaáas las aataits átst|lias, tsia laálta aat tl aaaa tsiá taaianlaaáa ltrt a
a|artntait. ra| tsia |a:áa át|t st| santiláa a aa tasa,a tanaltia át la|a|aia|la ¦llslta, aalnlta , nlt|a|laláaltaì, aa|aat la lait|a|tiatláa
átl ala| ts na, sa|jtilra, , aa iltat |tsaliaáas tsattllltas al átllaláas aa| alaaaa aa|na, ,a aat ra|la átl stailáa átl allaia át taáa at|saaa.

nlIülü ll lllättlûä
ll ala| ta tl aaaa st |táatt aa| las ntiaáas át |táattláa át las aataits taasaaits átl ala| ¦ntatlaaaáas aait|la|ntaitì, aa| taaaalatláa,
llatalatláa a stálntaiatláa.
ll ntiaáa nás a|átilta , látll ts aa| tla|atláa.


DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷŵ
0xI0lk0 0I!0llt0llllältlûä
ls la taailáaá át azlataa aat tsiá álsatlia ta tl aaaa, aa|a la azláatláa át las |atit|las aat |a|liaa ta la nlsna. las alrtlts át azlataa
álsatlia ¦ülì ta tl aaaa, átataáta át las atilrláaáts aalnltas, llsltas , |laaalnltas ta las tat|aas át las aaaas.

tll\llltltlûä
O üzlataa álsatlia átnaaáaáa
O üzlataa álsatlia sa||aait

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül tllä nlllllIlü\ ¦na/!ttnlì

llnlIl\
O ntaa| a 1ttna/!ttnl

äülnl
äa|na ntzltaaa än/-ll-t!ì-\tll-ìtt!

nlIülü ll lälll\l\
\t aatát |att| aa| áas ntiaáas.
O ntiaáa tltti|anti|lta. st lai|aáatt aa tltti|aáa a|trlantait laraáa taa tl aaaa át la natsi|a, st aalia aalla|ntntait, , lataa
át aalia|, st ltt ál|ttiantait átl lasi|antaia la taattai|atláa át azlataa.
O ntiaáa ,aáanti|lta. l aaa |aitlla «la|t| ¦taa 1ttnl át la natsi|a át aaaaì st lt aäaáta ìnl át sallaia naaaaaasa, ian|lta st
lt aa|taaa ìnl át la álsalatláa altallaa ,aáa|a-a:láa, , st aalia rlaa|asantait, lataa st átja stálntaia| tl a|ttlaliaáa. läaál|
ìnl át átláa sall(|lta taattai|aáa , nt:tla| |asia aat st álsatlra tl a|ttlaliaáa. rasit|la|ntait, iliala| !ttnl át la natsi|a taa
la álsalatláa tsiáaáa| át ilasallaia át saála aa|taaaáa alnlááa |asia tl llaal át la ilialatláa, taaaáa lltaat a aa tala| ana|llla
aálláa. la taailáaá ¦ta na/lì át azlataa álsatlia st a|iltat taa la slaaltait lá|nala.
=
(N)(mL ue tiosulfato)(8ŴŴŴ)
98.Ż

laaát.
O n = nala|láaá átl ilasallaia

läIllrllIltlûä \lälIllll
äa alia alrtl át azlataa álsatlia aa|a aaa tanaaláaá át sanlalsi|a át aaaa ts |tatlltlasa, aa|aat tsia |att aat tl aaaa itaaa aa ntja|
sa|a|. \la tn|a|aa, las alrtlts alias át azlataa álsatlia aantaiaa la rtlatláaá át ta||asláa ta ia|t|las, ts át|láa a tsia aat st ailll:a aaaa
taa la taailáaá nlalna attaia|lt át azlataa álsatlia.

nlIülü ll lllättlûä
ra| ntála át la azláatláa át ntialts lai|aáatláas ta la|na át tltti|aáas al aaaa.


DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷŶ
rkkk!It0


llllältlüä.
äa aa|áslia ts taalaalt| a|aaalsna aat rlrt sa||t a átai|a át ai|a a|aaalsna rlra, átl aat a|iltat aa|it a iaáas sas aai|ltaits, sla áa|
alaaaaa tanatasatláa a tan|la al |asatáaáa|. la nat|as tasas, las aa|áslias áaäaa a taasaa talt|ntáaáts al a|aaalsna |asatáaait.
tll\llltltlüä.
!. nltlürlll\lIü\
ì. nltlürlll\lIü\

äällll ll nlllll.
ltataát átl ilaa át aa|aslia.
llnlIl\.
llnlit názlna at|nlsl|lt !t,ttt aaláaáts aa| !tt nl át aaaa.
äülnl.
la taaitnala la äa|na aat laálta las aa|ánti|as át aaaa |tsláaal ts tl atat|áa aa|t|aailra ì1(-ìtt(.
nlIülü ll lälll\l\.
ntiaáa át las ia|as n(lilalts át lt|ntaiatláa
ntiaáa aa| la ntn||aaa át llli|atláa.

läIllrllIltlüä \lälIllll.
taaaáa tl aaaa |tsláaal st ll|t|t al ntála an|ltait aaa iasa na,a| al lnr aa st|á látllntait t||aáltaáa , aantaia|á las a|a|a|llláaáts át
atat|a| talt|ntáaáts ta at|saaas aat laalt|ta tl aaaa ta aaaias aaaas a|aja.

nlIülü ll lllättlüä.
\t aatáta tnalta| aalnltas aat naita aa|áslias a |lta a|attsas át |aálatláa sala|

DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷŷ
r0tlkcIkl 0l 8I0k00lk0 (e8I
llllältlûä
la !)t), tl aalnlta áaats \a|tasta, átllalá al aaitatlal át |lá|áataa ¦alì tana tl laaa|lina ataailra át la taattai|atláa nala| ¦nás
tzatiantait át la atilrláaá nala|ì át las laats át |lá|áataa, tsia ts. al=-laa¦l
-
ì. ltsát taiaatts, tl it|nlaa át al |a sláa ailll:aáa
aalrt|salntait aa| la latllláaá át sa asa, trliaaáa asl tl naatja át tll|as la|aas , tanaltjas. ra| tjtnala, aaa taattai|atláa át l
-
=!z!t
-t

ts slnaltntait aa al át t, ,a aat al = -laa¦!t
-t
ì = t.

tll\llltltlûä
O ltláa
O láslta
O ätai|a

äällll ll nlllll
\t nlát ta äälllll\ ll al.

llnlIl\
O lnl. I.t ÷ I.å
O lnr. (.å ÷ t.å

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!
tütäläül ätü ì)t!1 |ì1

nlIülü ll lälll\l\
\atlt átit|nlaa|st aa| ntála átl aaitatlánti|a taa tltti|aáas át rlá|la, a taa aa ntáláa| át al át la|a|aia|la.


läIllrllIltlûä \lälIllll
la altallaláaá átl aaaa aatát átllal|st tana sa taaatláaá aa|a atai|all:a| átláas, tana sa taaatláaá aa|a attaia| a|aiaats a tana la ntáláa
át sa taaitaláa iaial át sa|siaatlas altallaas. la altallaláaá iaial , át las álsilaias la|nas át altallaláaá ts lnaa|iaait ta las a|attsas át
taaaalatláa aalnlta, a|laaáanltaia, taai|al át ta||asláa , tralaatláa át la taaatláaá ianaáa át aa aaaa. la altallaláaá ta aaaas aaia|alts
ts át|láa atat|alntait a la a|tstatla át i|ts tlasts át tanaatsias ¦|a|aias, sllltaias, laslaias.ì aat taai|l|a,ta a sa altallaláaá. la
atlát: átl aaaa aatát átllal|st tana sa taaatláaá aa|a atai|all:a| |asts, taaatláaá át |tattlaaa| taa laats át |lá|azlla a tana la ntáláa át
sa taaitaláa iaial át sasiaatlas átláas. la atlát: aatát st| a|aáatláa aa| tl álázláa át ta||aaa.

nlIülü ll lllättlûä
\t |táatt la altallaláaá aa| ntála át la aáltláa át ltl ¦átláa tla||lá|ltaì. la atlát: st |táatt aa| ntála át la aáltláa át |lá|ázláa át saála
¦aaia a aaiaì |asia a|itat| tl |tsaliaáa átstaáa.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷŸ
!k80kllllältlûä
ll sa|a| ta tl aaaa ts taasaáa aa| las állt|taits tanaatsias aat aatáta l| álsatlias ta tl aaaa, ,a staa salts , nlat|alts a nait|la a|aáalta
ta átstanaasltláa, la taal aatáta st| |ajas, naát|a, tai|t ai|as.

tll\llltltlûä
O \alaáa
O lna|aa
O laltt
O ltláa

äällll ll nlllll
äa aallta, ,a aat st |tall:a aa| ntála átl stailáa átl aasia.

llnlIl\
O lnl. aa |tt|a:a|lt
O lnr. aa |tt|a:a|lt

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
\t aatát |att| ál|ttiantait ta tanaa. la natsi|a ianaáa ts santiláa al stailáa átl aasia át la at|saaa tata|aaáa át |att| tl aaállsls. ls
lnaa|iaait |ttalta| aat tsia natsi|a aa aatát st| |tall:aáa át naat|a iaa statllla, áaáa aat aaa natsi|a át aaaa na, taaianlaaáa aatát
alttia| la salaá át la at|saaa aat |att tl natsi|ta. la |ttantaáa|lt ts aat tsit aaállsls aa st |aaa. lsit aaállsls aaá|la |att|st lataa át
aat tl aaaa |a sláa i|aiaáa, aa|a tana|a|a| aat sa sa|a| sta aala, , tsit aaia aa|a la álsi|l|atláa , taasana |anaaa.

läIllrllIltlûä \lälIllll
taaaáa tl aaaa aastt sa|a|, st aaát átáatl| aat iltat alaaaas tltntaias álsatlias aat st tata|aaa át áa|lt tl sa|a| al aaaa. lsias
tltntaias aatát aat aa staa aatlras aa|a la salaá |anaaa, at|a aatáta st| áaälaas aa|a tl slsitna át ia|t|las, aa| tjtnala, taaaáa tl
aaaa iltat aa ltrt sa|a| a talt, st aatát átáatl| aat iltat a|tstatla át |lt||a, tl taal aatát iaaaaa| las ia|t|las át álsi|l|atláa, , aatát,
latlasa, st| aatlra aa|a la salaá ¦ta a|aaáts taailáaátsì.
taaaáa aaa natsi|a át aaaa aa iltat sa|a|, st taaslát|a aat ts attaiaáa, ,a aat tl aaaa aaia|lt át|t st| laslaláa.

nlIülü ll lllättlûä
ll sa|a| ta tl aaaa st |táatt aa| las ntiaáas át |táattláa át las aataits taasaaits átl sa|a|, aa| taaaalatláa, llatalatláa a stálntaiatláa.
ll ntiaáa nás látll ts aa| tla|atláa.DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷŹ
!0lI00! t0tkll!
llllältlûä
taaslsita ta la taailáaá át nait|la aat aatáa tana |tsláaa átsaats át aaa traaa|atláa tai|t las !t1°t a las !tå°t.

tll\llltltlûä
O \álláas álsatlias
O \álláas ta sasatasláa
O \álláas stálntaia|lts

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O ntaa| a 1tt.tna/l

äülnl
äa|na ittalta 'tat:alaaa

nlIülü ll lälll\l\
\t aatát |att| aa| ntála át áas ntiaáas.
O la|na ál|ttia. ts aaatl ntiaáa ta tl aat a aaa átit|nlaaáa taailáaá át natsi|a st nlát la taailáaá át nait|lal sálláas iaialts.
O ltattláa aalnlta. st iltaát a laáatl| la la|natláa át aa a|ttlaliaáa aat átsaats át aasa| aa| aaa st|lt át aasas aaalliltas, st
atsa|á , at|nlil|á taaailllta| las sálláas iaialts ta la natsi|a.

läIllrllIltlûä \lälIllll
taaaáa tl aaaa a|tstaia taailáaáts a|aaáts át sálláas iaialts ta aaa natsi|a át aaaa, aatát taatlal|st aat las a|attsas át i|aianltaia átl
aaaa tsiáa lallaaáa. ratát st| aat las sálláas aa st tsita átstanaaaltaáa át la|na aáttaaáa, at|nliltaáa asl tl aasa át sálláas lataa át la
alaaia át i|aianltaia.

nlIülü ll lllättlûä
\t aatáta |táatl| aa| las ntiaáas át llatalatláa , át stálntaiatláa, taa sallaia át alanlala.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷź
!0lI00! 0I!0llt0!
llllältlûä
taasilia,ta aaa át las llnlits aat st lljaa a las tllataits át alaaias át i|aianltaia át aaaas |tsláaalts. \t átit|nlaaa tana la taailáaá át
nait|lal |titaláa átsaats át llli|a| átit|nlaaáa ralanta át natsi|a ¦åtnlì a i|arts át t|lsalts tüütl¨ a llli|as át ll||a át rlá|la aat
ailll:aa tana ntála llli|aait. la la atiaalláaá st a|tllt|t ailll:a| llli|as át ntn||aaa taa aa ianaäa át aa|a át aa|azlnaáantait !.ì
nlt|ánti|as.

tll\llltltlûä
O llaláaltas
O äa |laláaltas

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O ntaa| a !tt.tna/l

äülnl
ltat|áa ì1(-ìtt(. l|iltala ì!.

nlIülü ll lälll\l\
\t |tall:a ál|ttiantait ta tl la|a|aia|la. \t |asa ta llli|a| aa ralanta át aaaa taaatláa ¦aaá|laa laatlaaa| aaas !ttnlì. lsia natsi|a st
traaa|a a !tå°t, |asia aat altaatt aa atsa taasiaait. l taailaaatláa st a|attát a atsa| tl |tsláaa llli|a|lt aat at|naattt lataa át la
traaa|atláa. llt|a rala| |ta|tstaia la taattai|atláa át sálláas álsatlias iaialts.
äa ntiaáa alit|aa nás statllla taaslsit ta tsilna| las sálláas álsatlias iaialts ailll:aaáa la ntáláa át taaáatilrláaá átl aaaa. \t |a
tataai|aáa aat tzlsit aaa |tlatláa tai|t la taaáatilrláaá átl aaaa , la taattai|atláa át sálláas álsatlias át la nlsna, aaaaat tsit ntiaáa ts
nás aalltaáa a aaaas áaltts aat ta aaaas ata|as.

läIllrllIltlûä \lälIllll
taaaáa aaa natsi|a át aaaa |tsláaal taailtat taattai|atlaats át sálláas álsatlias ¦taattai|atlaats na,a|ts al llnlitì, aatát taatlal|st aat
las ntiaáas át i|aianltaia átl aaaa tsiáa sltaáa latzatias. ratát tzlsil| la aasl|llláaá át aat aa |a, salltltait azlataatláa aa|a
átstanaaat| iaialntait la nait|la, , tsia nait|la aat aa tsiá átstanaatsia ta sa iaialláaá, iltaát a narlll:a|st aa| la ta||ltait átl aaaa,
sla stálntaia| ta tl laaa| át i|aianltaia át aaaa.

nlIülü ll lllättlûä
la taailáaá át sálláas álsatlias ta tl aaaa aatát |táatl|st ¦a tllnlaa|stì aa| ntála át aa llli|a tsattlal, aaá|la st| aa llli|a át ta||áa atilra.
ratát |táatl|st ian|lta aa| ntála át las ntiaáas át llatalatláa , stálntaiatláa.DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷŻ

!0lI00! !l0IMlktk8ll!

llllältlûä
las sálláas stálntaia|lts saa tl a|aaa át sálláas ta,as ianaäas át aa|iltalas ta||tsaaaát a !t nlt|as, , st aatát stálntaia|. \aa las
sálláas nás atsaáas aat al i|aia|las taa tltntaias aalnltas, aa| tl a|aala i|aianltaia stálntaiaa ta tl laaáa átl laaa| át i|aianltaia át las
aaaas.
las sálláas stálntaia|lts tsiáa la|naáas aa| aa|iltalas nás átasas aat tl aaaa, aat st naailtata álsat|sas átai|a át tlla ta rl|iaá át la
lat|:a át a||asi|t taasaáa aa| tl narlnltaia a ia||altatla át la ta||ltait. ra| tsia |a:áa, stálntaiaa |áaláantait aa| attláa át la a|artáaá
taaaáa la nasa át aaaa st naailtat ta |taasa.
la ia||lát: ra ta ál|ttia |tlatláa taa las sálláas stálntaia|lts ta la natsi|a át aaaa.

tll\llltltlûä
O \ta(a sa atsa
O \ta(a sa ianaäa

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì.

llnlIl\
O ntaa| a !tt.tna/l

äülnl
äa|na Ittalta talan|laaa

nlIülü ll lälll\l\
ratát |tall:a|st iaaia ta la|a|aia|la tana ál|ttiantait ta tanaa. ll ntiaáa tsiáaáa| aa|a ntál| las sálláas stálntaia|lts taaslsit ta la
áttaaiatláa át la natsi|a ianaáa, ta tl taaa át ln|all. ll taaa át ln|all ts aa |ttlaltait táalta át rlá|la a alásilta |laláa, ta áaaát st
talata aa lli|a át natsi|a l|tsta át aaaa , st átja ta |taasa áa|aait áas |a|as. I|aasta||láa tsit iltnaa st ltt ál|ttiantait ta la
a|aáaatláa átl taaa, las nllllli|as át sálláas stálntaia|lts aa| lli|a át natsi|a. lataa st sataa las sálláas , st atsaa ta aaa |alaa:a, aa|a
a|itat| la taailáaá át nllla|anas aa| lli|a ta la natsi|a ianaáa.

läIllrllIltlûä \lälIllll
las sálláas aat stálntaiaa át|ta aatáa| ta la alaaia át i|aianltaia át las aaaas. \l st iana aaa natsi|a át aaaa ¦lataa átl i|aianltaiaì ,
st tatatai|aa sálláas aat stálntaiaa, ts laáltatláa át aat tl a|attsa át stálntaiatláa át las sálláas aa tsiá laatlaaaaáa ta||ttiantait.
ratát át|t|st a aat st lt áa na, aata iltnaa át áttaaiatláa a las sálláas, , aa iltata tl iltnaa salltltait aa|a stálntaia|.

nlIülü ll lllättlûä
ra| ntála átl ntiaáa át stálntaiatláa, al aäaál| |lá|ázláa át saála a la natsi|a.

DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷ%
!0lIkt0! (!0
1
-
I

llllältlûä
las sallaias st tatatai|aa ta las aaaas aaia|alts ta aa analla lait|rala át taattai|atlaats. las aaaas át las nlaas , las tllataits
laáasi|lalts taailtata a|aaáts taailáaáts át sallaias a|artaltaits át la azláatláa át la al|lia , átl asa átl átláa sall(|lta. ll sallaia ts aaa
át las a|latlaalts taasilia,taits álsatlias át la llarla.

tll\llltltlûä
O \allaia át alanlala llì¦\ü1ì1
O \allaia át |lt||a lt\ü1
O \allaia át naaatsla na\ü1

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O lnl. !tt.tna/l
O lnr. ìåt.tna/l

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
\t aatát aaall:a| aa| ntála át taalaalt| tsattialaiánti|a aat st aatáa aat|a| a aaa laaaliaá át aaáa át 1ìt aaaánti|as, taa ttláas át
!tn.läIllrllIltlûä \lälIllll
taaaáa las alrtlts át sallaia tzttáta las at|nlsl|lts, st at|tl|t aa sa|a| ana|aa ta tl aaaa ¦|a, tzttsa át sallaia át naaatsla á sallaia át
taltlaì. las sallaias aa a|aáatta ta||asláa át las atttsa|las ntiálltas, at|a taaaáa las taattai|atlaats saa na,a|ts a ìttaan, st lat|tntaia
la taailáaá át alana álsatlia, a|artaltait át las ia|t|las át alana, tl taal ts áaälaa aa|a la salaá. las at|saaas aat |t|ta aaaa taa
taailáaáts alias át sallaia aatáta a|tstaia| ála||ta , áts|lá|aiatláa. taaaáa la taattai|atláa át sallaia ts na,a| a ìåtna/l, aatát ta||at|
ia|t|las, a|latlaalntait ia|t|las át ta||t.

nlIülü ll lllättlûä
\t aatát tllnlaa| aa| i|ts ntiaáas.
O ûsnasls lart|sa. tsit slsitna lat|:a al aaaa a aasa| aa| aaa |aja át alásilta llanaáa ntn||aaa stnlat|nta|lt. ltnatrt át )1
a ))¼ át sallaia átl aaaa.
O ltsillatláa. st |lt|rt tl aaaa, , lataa st taaátasa tl raaa| ta aa taaitatáa| aa| staa|aáa.
O lait|tan|la láalta. st sasilia,t aa tltntaia aalnlta aa| ai|a, ta ai|as aala||as, st a|laaáa tl aaaa.

DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŷ%
!0lI0k0 0l 8I0k00lk0

llllältlûä
ll salla|a át |lá|áataa ts aa aas la|naáa aa| aaa átstanaasltláa át nait|la a|aáalta. \t tatatai|a a|latlaalntait ta aaaa át la ilt||a
ta|atit|l:aáa aa| taattai|atlaats |ajas át azlataa álsatlia , aa al ntaa| a (.t, laáltaaáa aat tl aaaa ts |tlailrantait átláa.

tll\llltltlûä
O ü|aáalta
O laa|aáalta

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì


llnlIl\
O ntaa| a

äülnl
ltat|áa ì1(-ìtt(
äa|na ntzltaaa än/-ll-tt1-!)tì

nlIülü ll lälll\l\
\t |tall:a ál|ttiantait ta la|a|aia|la. la tl tasa,a, sl ta aa aaatl |(ntáa, lna|taaaáa taa attiaia át alana st la|na aaa naat|a ata|a,
aatát átllal|st aat tl aaaa aastt salla|a át |lá|áataa.

läIllrllIltlûä \lälIllll
\t aatát átáatl| aat |a, a|tstatla át salla|a át |lá|áataa ta tl aaaa, aa|aat iltaát a tzatlt| ala|ts aai|tlatias ¦tana a |atra aaá|láaì, ts
iázlta t lallana|lt, aátnás ts latala|a , aatát a|tstaia| aa sa|a| áaltt ta tl aaaa.

nlIülü ll lllättlûä
\l las taattai|atlaats át salla|a tzttáta át (.t a t.tna/l, st |ttanltaáa |att| aaa tla|atláa. la áasls át tla|a át|t st| át ì.tna/l, aa| taáa
!.tna/l át salla|a át |lá|áataa ta tl aaaa.
taaaáa las taattai|atlaats át salla|a aa tzttáta las (.tna/l , tl al átl aaaa ts na,a| a (.t, aa llli|a át naaaaatsa t|ttsaaá aatát st|
ailll:aáa.
ratát ailll:a|st ian|lta aa llli|a át ta||áa atilraáa, aat tllnlaa tlttilrantait taailáaáts ataatäas át salla|a át |lá|áataa, atat|alntait
ta taattai|atlaats |ajas, aa|azlnaáantait át t.1na/l.DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŸŴ
tlMrlkkt0kk krllllältlûä
la itnat|aia|a átl aaaa aaia|lt atat|alntait ts naaitaláa ta itnat|aia|a an|ltait ¦aa|azlnaáantait aaas ìt° tì, a tsia itnat|aia|a st
at|nlit aat tl aaaa sta laaáa|a, latala|a t laslaláa, |atltaáala aaia aa|a tl taasana |anaaa.

tll\llltltlûä
O l|la
O Il|la
O talltait

äällll ll nlllll
\t nlát ta tlllü\ tll\lä\ ¦°tì

llnlIl\
O lnl. !å.t°t ÷ ìå.t°t
O lnr. 11.t°t

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
\t aatát |tall:a| ál|ttiantait ta tanaa. \t |tall:a ál|ttiantait sa||t la natsi|a ianaáa aa|a tl tasa,a llslta, st lai|aáatt aa it|nánti|a
átslalttiaáa , st iana la ntáláa át la itnat|aia|a átl aaaa, aasit|la| st aaaia ta la tilaatia.

läIllrllIltlûä \lälIllll
la itnat|aia|a átl aaaa aa iltat alaaaa lait|a|tiatláa saalia|la slaallltailra.

nlIülü ll lllätlûä
\l la itnat|aia|a átl aaaa ts saat|la| a las 11.t°t, aatát |táatl|st tsia itnat|aia|a al alnattaa| tl aaaa aa|a la álsi|l|atláa ta laaa|ts
l|tstas a san||taáas, asl nlsna aat staa taailáaáts át aaaa na, a|aaáts, aa|a állltalia| tl aantaia át la itnat|aia|a átl aaaa a atsa| át
la itnat|aia|a átl an|ltait.

DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ÿŵ
tlMrlkkt0kk kk

llllältlûä
la itnat|aia|a átl aaaa |tsláaal ts a|latlaalntait ntáláa taa |tlatláa a la itnat|aia|a átl tat|aa |tttaia| ¦Iltì, áaaát tl aaaa ,a
átaa|aáa , i|aiaáa, st|á átstt|aáa.
ttat|alntait la itnat|aia|a át las tat|aas |tttaia|ts tsiá nás |aja aat la itnat|aia|a átl an|ltait, aa|azlnaáantait aaas å a !t°t
át|aja át la itnat|aia|a átl an|ltait.

tll\llltltlûä
O talltait
O Il|la
O l|la


äällll ll nlllll
\t nlát ta tlllü\ tlltlä\ ¦°tì

llnlIl\
O í I°t aat la itnat|aia|a átl tat|aa |tttaia| ¦Iltì

äülnl
ltat|áa ì1(-ìtt(. l|iltala ì!.

nlIülü ll lälll\l\
\t aatát |tall:a| ál|ttiantait ta tanaa. \t |tall:a ál|ttiantait sa||t la natsi|a ianaáa aa|a tl tasa,a llslta, st lai|aáatt aa it|nánti|a
átslalttiaáa , tsit|lll:aáa, , st iana la ntáláa át la itnat|aia|a átl aaaa, aa|a tana|a|a| aat tsit átai|a át las llnlits.

läIllrllIltlûä \lälIllll
\l tl aaaa |tsláaal aat st ratlta ta aa tat|aa |tttaia|, iltat aaa itnat|aia|a na,a| aat la átl llnlit, aatát aantaia| la itnat|aia|a átl
taia|aa t latlál| ta la sala|llláaá átl azlataa álsatlia ta tl, a na,a| itnat|aia|a álsnlaa,t la sala|llláaá átl azlataa. lalla,t ian|lta ta
las rtlatláaáts át las |tattlaats aalnltas ta la rláa át la lla|a , laaaa ataáilta.

nlIülü ll lllättlûä
\l la itnat|aia|a átl aaaa a átstn|ata| ta aa tat|aa |tttaia| ts na,a| a I°t aat la átl tat|aa |tttaia|, aatát álsnlaal|st aa| ntála át la
aáltláa át aaaa a ntaa| itnat|aia|a, aa|a aat al nt:tla|st taa tl aaaa aat tzttát la itnat|aia|a, tsia |ajt , sta attaia|lt aa|a la
átsta|aa ta tl tat|aa |tttaia|.DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŸŶ
t0k8Il0k0
llllältlûä
ls la a|aaltáaá áailta át aaa sasatasláa, aat |att aat la la: sta |t tnliláa , aa i|aasnliláa a i|arts át la sasatasláa. ratát st| taasaáa
aa| aaa a|aa ra|ltáaá át nait|lalts ta sasatasláa, aat ra|laa ta ianaäa átsát álsat|slaats talaláalts |asia aa|iltalas a|atsas, llna,
a|tlllas, nait|la a|aáalta t laa|aáalta llaantait álrláláa, a|aaalsnas alaatiáaltas , nlt|aa|aaalsnas.

tll\llltltlûä
äa aallta.

äällll ll nlllll
\t nlát ta äälllll\ ällllünlIlltl\ ll Iälllllll ¦ääIì.

llnlIl\
O lnl. å.t ääI
O lnr. !å.t ääI

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!
tütäläül ätü ì)t!! |!ì

nlIülü ll lälll\l\
ra|a ntál| la ia||ltáaá ¦a ia||lát:ì átl aaaa, st ailll:aa aaa|aias tsattlalts, aa aaa|aia na, ailll:aáa , a|átilta ts tl IälllüäläI !ått ll/I,
tl taal st ailll:a aa| ntála átl slaaltait a|attálnltaia.
!. lattaát| tl aaa|aia , tsat|a| 1t nlaaias a aat talltait.
ì. ltall:a| a|attálnltaias át tall||atláa ta las lait|ralas tsattllltaáas.
1. lara| aaa ttláa llnala taa la natsi|a. talata| aa|azlnaáantait ìtnl át natsi|a ta la ttláa. tt||a| la ttláa , |aia|la ra|las
rttts aaits át il|a| la natsi|a. ltatil| tsit a|attálnltaia áas rttts nás.
1. lltaa| la ttláa taa la natsi|a a ntál| ¦aa|azlnaáantait 1tnlì. tt||a| la ttláa taa tl iaaáa át a|aitttláa. lstaa|a|st aat la ttláa
tsit llnala , stta aa| lat|a.
å. last|ia| la ttláa ta tl aa|ia ttláas, , allata| la ta|tia.
(. ll rala| át la ia||lát: aaa|ttt ta las aaláaáts laáltaáas , tl lasi|antaia stltttlaaa aaianáiltantait tl |aaaa át ntáláa , la
|tsalatláa.

läIllrllIltlûä \lälIllll
taaaáa tl aaaa iltat aaa ia||ltáaá na,a| a las !å ääI, st taaslát|a aat iltat aataits aat a|arataa la ia||lát: átl aaaa, tsias aataits
aatáta st| aa|iltalas át satlas, nait|la a|aáalta t laa|aáalta, aa| tjtnala, laáltaaáa asl aat tl aaaa tsiá taaianlaaáa , aat aa ts aaia aa|a
tl taasana |anaaa.

nlIülü ll lllättlûä
las rala|ts át ia||ltáaá sl|rta aa|a laálta| tl a|aáa át i|aianltaia |taat|láa aa|a aaa latait át aaaa t|aáa.
la ia||ltáaá aatát |táatl|st aa| ntála át llli|as aa|a áts|att|st át aa|iltalas a|atsas , na,a|ts, , st |táatt aa| ntála át taaaalatláa ,
stálntaiatláa, aa|a aa|iltalas nás llaas, aa|taaaáa |lá|ázláa át saála.


DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ÿŷ
vI8kI0k
lllältlûä
ttat|a át |atit|las t|ann ataailras, taa la|na át |atllas ta|raáas. ls aaa |atit|la aaat|a|la lataliailra, , sa ntia|alslna ts
lt|ntaiailra, aastt llaatlatláa aala|, aat lt aia|aa aaa narllláaá názlna.

tll\llltltlûä
O 'l||la 'alallltas
O 'l||la t|alt|at ¦ts la |atit|la aat a|aáatt la talt|ntáaá átl tált|aì

äällll ll nlllll
O r|tstatla rü\lIl'l a ältlIl'l.

llnlIl\
la aaaa aa|a taasana |anaaa , |tsláaal át|t st| rll\lätll ältlIl'l.

äülnl
ltat|áa ì1(-ìtt(.

nlIülü ll lälll\l\
\t |tall:a ál|ttiantait ta tl la|a|aia|la, aa| taalaalt|a át las slaaltaits ntiaáas.
O ntiaáa átl llsaaa át naa|t.
O Ilt||a át álaiantas.
O ntiaáa át a(nt|a nás a|a|a|lt.
O ntiaáa át tsaaajas.

läIllrllIltlûä \lälIllll
las aaaas |tsláaalts saa ailll:aáas aa|a tl |ltaa át alaaiatlaats aa| st| tsias |ltas ta átstt|as a|aáaltas , laatlaaa| tana a|aaa aaia|al,
at|a tl a|a|ltna ts aat sl aa st tllnlaa tl rl||láa, las at|saaas aatáta taai|at| talt|ntáaáts, át|láa a aat tsit aa|áslia st átsa||alla|la
aatrantait ta las allntaias aat saa |taaáas taa tl aaaa |tsláaal i|aiaáa.

nlIülü ll lllättlûä
\t tllnlaa aa| ntála át aaa átslaltttláa taa tla|a. la taattai|atláa |tsláaal nlalna át tla|a aa|a tllnlaa|la át|t st| át t.åna/l.
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŸŸ
vIk0!
llllältlûä
ls tl nlt|aa|aaalsna nás ataatäa, aatát taasa| laltttlaats na, strt|as. ra|a sa||trlrl| atttslia tsia| átai|a át aaa ttlala rlra, ts áttl|,
ts aa aa|áslia. \a la|na aatát st| tsal|alaáa a tslt|lta, a latlasa tana ttlalas ataatäas.

tll\llltltlûä
O lallata:a 'l|as
O lait|arl|as
O 'l|as át la |taailils l
O laiarl|as

äällll ll nlllll
\t nlát ta äänllü nl\ rlülllll ll 'llä\.

llnlIl\
O r|tstatla rü\lIl'l a ältlIl'l

äülnl
ltat|áa ì1(-ìtt(.

nlIülü ll lälll\l\
la tl la|a|aia|la ál|ttiantait. \t nlát aa| ntála át la lata|atláa át la natsi|a ta aa at|laáa nlalna át ì1 |a|as, , lataa st átit|nlaa tl
a(nt|a nás a|a|a|lt át rl|as ta la natsi|a át aaaa.

läIllrllIltlûä \lälIllll
las rl|as al itat| aa ianaäa ntaa| aat las |atit|las, aatáta aasa| las llli|as nás tanaats. \l |a, a|tstatla át rl|as st át|t aallta| aa
átslalttiaait aa|a astaa|a| sa aastatla, , asl trlia| laltttlaats ta las at|saaas a ta las aalnalts.

nlIülü ll lllättlûä
ra| ntála át átslaltttláa taa.
O ü:aaa
O \aáa
O tla|a

DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŸŹ
IIkc (IaI
llllältlûä
ll :lat st a|tstaia ta la|na aaia|al ta tl aaaa. las |las taailtata atat|alntait tai|t å , !taan át :lat. ll :lat tltntaial aa |tattlaaa taa
las nalttalas át aaaa. ll tailáa át :lat la|na aaa taaa a|aittia|a t lasala|lt át |lá|ázláa át :lat. las nlat|alts át :lat nás slaallltailras
saa la tslalt|lia ¦Ia\ì , la snli|saalia ¦Iatü1ì, tsias tanaatsias it|nlaaa ta tl aaaa taaaáa st tatatai|aa tt|taaas nlat|alts át tsit ilaa.

tll\llltltlûä
O ntiállta

äällll ll nlllll
\t nlát ta nllltllnü\ rül llIlü ¦na/lì

llnlIl\
O lnl. 1.tna/l
O lnr. It.tna/l

äülnl
tütäläül ätü ì)tt!

nlIülü ll lälll\l\
ll|ttiantait ta la|a|aia|la. \t satlt ntál| taa aa |li át ntáltláa át :lat. ls aa slsitna tsattlalntait átáltaáa a la ntáltláa átl :lat ta tl
aaaa aaia|lt.

läIllrllIltlûä \lälIllll
la a|tstatla át :lat ta tl aaaa aatát laálta| la ta||asláa át las ia|t|las át taaáattláa átl aaaa aaia|lt. lsl nlsna, aa| ntála át aa sa|a|
ana|aa , aa tala| ltt|asa ta tl aaaa altallaa, , ts l||liaait aa|a tl slsitna álatsilra |anaaa. la taailáaáts |ajas, tl :lat ts aa tltntaia
|tatlltlasa , atttsa|la aa|a tl t|ttlnltaia átl tat|aa |anaaa.
llaaaas tjtnalas át tlttias ta la salaá ai|l|aláas al :lat lalla,ta. laltttláa át las natasas aa| tla|a|a át :lat ¦áasls ltial 1-åaì, ,
tartataanltaia aa| rli|lala ¦áasls ltial åaì.

nlIülü ll lllättlûä
ra|a tllnlaa| a |táatl| tl :lat átl aaaa aaia|lt st aatáta ailll:a| állt|taits ntiaáas.
O taaaalatláa.
O lait|tan|la láalta.
O llli|a át ta||áa atilra.
llli|atláa aa| a|taa, ta tasa át aa itat| aaa taattai|atláa alia át :lat
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ÿź
0lIIkIcI0kl! 0l tlckIcI!M0!
!. ltlllI
la atlát: át aaa sasiaatla ts tl a|aáa ta tl aat ts átláa. ls tl taattaia tanaltntaia|la át át la |asltláaá. äaa sasiaatla átláa
iltat aa al ntaa| a I.

ì. ltäl rüIllll
laaa ta,a talláaá aa|aail:a aat aatát st| ailll:aáa aa|a tl taasana |anaaa, sla tlttias aatlras aa|a la salaá.

1. ltäl ll\lläll
laaa aat ts |tsaliaáa át la ailll:atláa átl aaaa aaia|lt ta asa áantsilta t laáasi|lal. \t lt aatáta aslnlla| tl it|nlaa át aaaas
ata|as¨.

1. ltäl \älIlllläll
laaa aat st aatát tataai|a| ta la :aaa átl sa|satla, aat st tatatai|a át|aja átl naaia l|táilta. la la|na át tzi|at| tsias aaaas
ts aa| ntála át aa:as.

å. ltäl \ärlllltlll
laaa aat lla,t a st alnattaa ta la saat|lltlt át la ta|it:a it||tsi|t, ta la|na át |las, laaas a tn|alsts aaia|alts.

(. lltlllällll
ls la taaatláaá atláa atai|all:aait át aaa sasiaatla aalnlta ta salatláa ataasa.

I. lltllll\
lata stálntaia|la áti|lilta át a|aaa llaa, la|naáa a aa|il| át stálntaias na|laas , latasi|ts, át aa|iltalas át ianaäa na,
ataatäa.

t. tlllllltlûä
r|attsa át tanaa|a| las ntáltlaats át aa lasi|antaia taa las át aa aai|áa tsiáaáa|.

). tlüllnläl
tanaltja aalnlta aat taaslsit ta anaalata , tla|a. \l|rt tana átslalttiaait átl aaaa ta sanlalsi|as át aaaa a(|llta.

!t. tültälltlûä
la aalnlta át aaaas, ts tl a|attsa aat aaa sasiaatla taaaalaait |tall:a. äaa sasiaatla taaaalaait lara|ttt la aaláa át las
aa|iltalas ta sasatasláa, a|tstaits ta tl aaaa, , aa|aaa las aa|iltalas ta taáaalas, latllliaaáa sa |tnatláa.

!!. tülllülnl
t|aaa át |atit|las aat aatát st| át a|lata lttal a an|ltaial , st ailll:aa tana laáltaáa|ts át la aasl|lt a|tstatla át a|aaalsnas
ta tl aaaa.

!ì. tülülll
lsiaáa át alaaaas tat|aas la|naáa aa| áas lasts, aaa taailaaa a álsat|sa|a , ai|a álrláláa , álsat|sa, tai|t las taalts tzlsit aaa
|tlatláa.

!1. tünlä\Ilûä
ltattláa át azláatláa tzait|nlta aat aatát ata||l| taa taalaalt| tanaatsia a|aáalta, asl tana taa tlt|ias tltntaias aalnltas.

!1. tüätläIlltlûä
DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

ŸŻ
taaitaláa át salaia ta aaa álsalatláa aalnlta.
!å. tüälätIl'llll
taaatláaá aat iltat aa tat|aa aa|a taaáatl| ta||ltait tltti|lta.

!(. tüälätIl'lnlIlü
laa|aia ailll:aáa aa|a ntál| la taaáatilrláaá át aa tat|aa taaáatia|.

!I. tüllü\lûä
ltit|la|a át aa nait|lal a taasttatatla át aa aiaaat tltti|aaalnlta aa| sa taia|aa.

!t. lltläIltlûä
ntiaáa llslta át staa|atláa át nt:tlas |tit|aatatas, aatáta st| tztlaslrantait sálláas a llaaláas.

!). llltIlülü
taaáatia| ailll:aáa aa|a |att| taaiatia taa aaa aa|it aa ntiállta át aa tl|talia. It|nlaal át aa tl|talia tltti|lta aa| la taal aasaa
las tltti|aats.

ìt. lätlllüIl
ls la ttlala nás tralatlaaaáa, la taal st tanaaat át aa a(tlta, tla|antait állt|tatlaáa, taa la lala|natláa atatilta.

ì!. lllIlltlûä
Ittalta a a|attsa aa| tl taal st |att aasa| aaa nt:tla llaaláa taa tlt|ia taaitaláa át sálláas. ll lla át tsia ittalta ts staa|a| tl
taaitaláa sálláa átl llaaláa.

ìì. llütälltlûä
r|attsa aalnlta ntálaait tl taal, taa la aáltláa át sasiaatlas átaanlaaáas llatalaaits, st aalailaa las sasiaatlas talaláalts
a|tstaits ta tl aaaa, latllliaaáa sa áttaaiatláa , aasit|la| llli|aáa.

ì1. lüIûIlülü
Iaáa a|aaalsna aat a|iltat sa tat|ala át la la: sala|.

ì1. lünütlälIltlûä
taaslsit ta nt:tla| áas sasiaatlas állt|taits, |asia aat itaaaa las nlsnas a|aaltáaáts llsltas , aalnltas.

ìå. lätälltlûä
lait|rala át iltnaa aat i|aasta||t aa|a aat aa rl|as a aaa |atit|la st átsa||allta átai|a át aa tat|aa áaaát |a|lia.

ì(. lüä
lsattlt aalnlta, ,a sta aa áiana a aaa nalttala ta|aaáa tltti|ltantait. lsia st át|t a aat |a aaaaáa a at|áláa tltti|aats át sa
áaiatláa, a|lalaalntait atai|a.

ìI. llnü
nait|lal satlia taa a|aaalanti|la tana|taáláa tai|t la a|taa llaa , la a|tllla.

ìt. nlIllll läültlältl
ls iaáa nait|la aat tsiá la|naáa aa| álsilaias tltntaias, at|a ta las aat sa tanaaatait a|latlaal ts aa sltna|t ts tl ta||aaa,
sltaáa tl aaaa tl nás a|aaáaait.


DICCICNAkIC
Cu
C8uÞC noŦ 1

Ÿ%
ì). nlIllll ültlältl
\asiaatlas aalnltas aat taailtata ta||aaa, la|naaáa talatts taraltaits ta||aaa-ta||aaa ,/a ta||aaa-|lá|áataa.

1t. nlIlllnütlülläl
la|na át la |tnaala|laa át la saaa|t, la taal ts lataaa: át i|aasaa|ia| tl azlataa ta tl tat|aa |anaaa.

1!. nltlüültläl\nü\
ü|aaalsnas aat (altantait aatáta st| a|st|raáas aa| ntála átl nlt|astaala.

1ì. äläIllllIltlûä
ltattláa tai|t aaa sasiaatla |áslta , aaa sasiaatla átláa. ls aá|t|l| sasiaatlas a aa llaaláa, át naat|a aat aa sta átláa al |áslta.

11. ü/llltlûä
ltattláa aat |tsalia átl aiaaat átl azlataa a taalaalt| ai|a sasiaatla.

11. üIüäü
ls aaa nalttala i|laiánlta át azlataa. tas aliantait |tatilra át tala| a:al aálláa.

1å. rllätIüä
taajaaia át a|aaalsnas, a|latlaalntait nlt|astáaltas, aat llaiaa , saa átsala:aáas aaslrantait ta las aaaas.

1(. rlütlllüIl
ls aaa ttlala sla a(tlta ttlala| állt|tatlaáa al alaa(a ai|a ilaa át a|aaatla ntn||aaasa.

1I. \lllnläIltlûä
r|attsa aa| tl taal tl nait|lal sálláa i|aasaa|iaáa ta aaa ta||ltait át aaaa, st átaaslia ta tl laaáa átl átaáslia átl tat|aa
ataáilta.

1t. \ülätlûä üälnltl
ls aaa álsalatláa, nt:tla |anaatata, a alrtl nalttala| át aaa a nás tsattlts aat aa |tattlaaaa tai|t sl, ta,as tanaaataits st
tatatai|aa ta a|aaa|tláa aat ra|la tai|t tlt|ias llnlits.

1). Iläläü
\asiaatla a|aáalta, tanaltja, sala|lt ta aaaa , asi|laatait, taaitaláa ta tlt|ias rtatialts. \t ta|atit|l:a aa| la a|aaltáaá át
taaaala| las al|(nlaas.

1t. IllnûnlIlü
lasi|antaia ailll:aáa aa|a la ntáltláa át la itnat|aia|a át állt|taits tat|aas.

1!. IlIälltlûä
r|attsa ta tl taal a aaa natsi|a st lt aäaáta ai|as sasiaatlas, taa tl lla át tan|la| sa tala|.

1ì. äältllälll
ü|aaalsna la|naáa aa| aaa (alta ttlala.


11. 'llä\
latait laltttlasa tanaatsia át átláa aatltlta |aátaáa aa| a|aitlaas, , aat sála st |ta|aáatt átai|a át sas ttlalas |asatáaáa|as.

- 9D 9@ D  D9 $$  

  

  

 

 

 D   
  

  

  

 

 

@O

 @.

-.

. .

.

.

- .

   & #&# $   $% $  $ #  #&!  #  #&!  #% %  ## 0  # $&&#  $ 3  %#% $     .D D9-     $   #   #  &%'A%#  # #$&   #&#    # #$&  "&     #  "&  "  &#% % .

.

.

- .

D D9- %#% $   %#% $#   %#% $#   %#    #   $&%  !#$%  ! %#  5  $ #  $ $% %$  $ $$&% $  $ $$%$  $&% $ $   $&&# #   %!#%&#!  %!#%&##  %&#  '#  '#&$  3  $%$ $      .

.

.

- .

:0397./.48 .870.549.948/0.43086:J2.:8.9..:.0848-4O.08:20./..8/0.6:05478./031:003.:..424.8:..  & $02/003# $! #%# 2.8.D D9-   ./0 5:0/0089...3908 8:1.8.4240348574.8J..47748.4397-:0..547E..-08003.:2340774  $ 30./481:07908/F-08 ./0/0..:.7.89.

   %$ O 2.425:0894. /0.

 O ! 2.

47748./0 5:0/0.43:3520974 0. .3/40..  # & #  A%  $$ $05:0/0.3472. .7 3.942.3/49.:7806:09030..:.08 /:7.3/4 0 5 /0 ..:/ :2.:. 84:.9.802/0./0/0.008/0.3.078089E3/03974/0J29050728-0/0.7-43.7.O3/0.254 $0942.N..5:0/0807..89:-07J.N3..2039003.9474 802/03483.O3 1:079020390.O3/897-:./F3/40 00203948 -E8.4397403 .948483.08E../.6:09030.:.7./0 /0 . :. /02E808/./0.:. 3/.9. 3/.94/084/4           . /02E803.48 6:0 .43.:.43/:.2-F36:00.  A% #& $0 5:0/0 70/:... .5:0/0/..-47./0.:... 5. 30.8.07/70.3.5.7.10./0.  %#!#% $%# $.8/0.4244080/7O/4/084/440-..2:0897.008/0...7:3..3/4 :3.0.:.2:0897../.:.9.

.

.

- .

2:0897..0J3.9:7.48 /0 06:.O209748 4 547 20/4 /0 ./48 ..7-43.3/4030.70..4348.3408705708039./030:97.7..70./4 -.3/..2:0897.94308.5.48/0 06:.3/.7-43. .7-43.43974..../0:3E.8097.O3/0 $0.9.008/006:-74      .9.7-43.2-4/0.3943.8  A% #& !4720/4/0.476:0  # & #  A%  $$ $0 /090723.48-./08. 547 99:.7-43./.2039008..390/048.780320/.7-43./.7-43.3/.390 /48 5:3948 8:.:./.9. .547484308.84...99:.948  . 547 20/4854903./47/0103419.3/4800.. :8:./4708E.3/. 3/...3/..:.2.43:3.:..O3 /0 .7.O3/0..08.../4 1:0790 .2:0897....2:0897.3/./48 .5.447 :9.99:.4393./0.D D9-    . 84:.O3.47.03./...70.....8:83. 2:0897.:8.O3.9. 5:0/0/./.4/0570803.447748.29.948  -..80.94./089.2.03.08.447.748E.0-..../4 -.3/4..:.3:3.:./7089.94 O .948 :0480.0 800.../4854720/4/0.5..7-43.O3 ../48/.948  .84:.:-74241034 ..89.....424 0  20/. 9.447/0/483/./47.80.   %#!#% $%# &3...547./0.03/4.43:3.5.08.../80/090723./41:0790.:80 .447../0-07E/0.6:00../4  $ O .42497./030.424  20/.03...20390 :3.9.89:-07J.. 08 3/. .80.47. 3/.-03/.N. 3/././0.07/0 4308948099:.//0-.9.O3/0:3....3/.849.70.390 /48 5:3948 8:./4708E.0/0:3..8/03/. /0 :3 E.948  .03...:.6:09030:352./0.N348 50748..:.//0...43 :3.47.3/4 /48 3/./48 :.94  & $02/003&$5  %$ O 203476:0 O !2.

.

.

- .

.89..3 /0 /48 1.3/44J0346:080/8:0. 8: .8:0897:...-. O .8/02..:08 3.2.43202-7. $30/7. -42.:4E-9.. 8. $43574/:.703574.20390 397O034 1O81474 $0 .F:.7  $ O '07/08.7.20394 30.8 0487. .0:./08/022.074-48 .3/0.8 .7  3:9703908 573..749.:.. O '07/08 .88432.70.D D9- $  .9:7.3:.7447.7J..3.F:.:07/4.20394848 149O974148 .947.8..03.0030.089.N4.8. 0307.897:2 !0/.8 .9420.70841.5.0:.38248:3.7.:.897:2  & $02/003&$$% # #! #%# &..8250 030:.947.907.. $:9.748 209748 /0 439:/ !.080.8572.93472..81.749.47E3.0.94708 : 84.93.

2  %$ O &.

2 O ! &.

5.9.7.8.:.078/./0.03../00  A%  $$ 70..4308/0..43 48 97.4308/0. .8 809030:33.39.434.43.8 08 .8 ..8 3430..:2:../090.4.-47./0.8 390710703 03 48 97.9474 54720/4/0.86:0843/23:9.74308 .:.&3. .9O.9.:./. 84-70.08574-02.0...9.8030.:.01.7.45485./6:0...748.8. 547 46:0 80 5:0/03 1472.0:9741. 803./.8 /0 24308 /0.0/0..:.:33.O3/0$:1.0447088.88437088903908.. 43570803.-0574/:.570803..O3/0. 50J..85./.8O3/0../0.. .-.3 /0: 5.76:0.8  %#!#% $%# .8 .8 03./.9:7-/0030.03./48547.8:5071..7 470../....O3/08310..:.. 706:07032E8.0/0...O3 197.089.702039. 80574/:.3 :3.47.8 6:0 1472.:/  A% #& !4720/4/0.089.O36:008.308454780/2039.43...70./0.O3 14.443.:.50J../0574./.203948 /0 .86:08439O..03. .0574/:.70/0/47/0 2.089.86:0574/:..50J. /E3/40.:.7:89.O3/0 5.032.549.. 54746:070/:.390 5474 6:080574/:.-08 5074:34/048573.47.43/.7..-47083/080.O3 /0 .:.2E83...3/..O3 :3.424 412 :3./.03.570803.20390030.O33472.O3/0..47.2-F3.:.42...:. %4/4089483203.1472.00..084/0 ..O30850.7020394/05/0.:.2  # J2908574547. 390710703.7.94/04-70       .01472.9.203948 /0 549..474 8:1:94/04749. 8J2824 :3.8.7 ..:.../0.:.

.

.

- .

$0 -700820347.403.9:7.:.084/0 80.946:0 8003.:.:.05/0.:.-:3/.4243..O3 907708970 ...42574-..43.424. /006:-74 08900.282.:.7-434  & $02/003&$5  %$ O 5/0 O !5/0  #  A%  $$ $05:0/070.2:0897...20394/0.39/../01.:0397.80.438/07.4397-:0 .790 /0 .7/70. .:.//0/O/4/0...708.7-43... . 5.O3.:.85:0/0390307/10703908.:..8.47.0..390  A% #& 4.0303484 5.9:7.O3         .7-4346:0/0-0089.757080390030.808 2E8 .4-9030748708:9..../.3908 03 .2. ./48./08/0 -70 0./0 80.8..42-:89-081O808 43/..03/.7.43/. $0 -70082.08 8J 2824 708:9. ..7-43..03.3903070384:.425479./4 /0 .254 $0942. .8 $0/.  $ O O/4/0..D D9-  #     08 :34 /0 48 .31:0030...92O8107..9.4308 3..42-:89O3 /0 .7:89. 03 .0 6:00 /006:-7408.4.039.:..20394 4-.7-434  O 43O/4/0.94/0.8 3..438/07.7.:.39/.-.7805 4-903/4089E/03974/048J2908  %#!#% $%# . /006:-74 .5.4474 34474 34 ... 3.2039003. 7.O3 .

.

.

- .

4308..7 080.-47. .23.078003./074.O3/0.8/0-/4.085:0/03089./5./4 0 2..08 07742..447 6:0 03 0 . /8:09.70390  & $02/003&$ #/0.447/.7.3908/42F89.70390.5./48570.0 2../04308209E.9:7./0.434.:. .. 570803./4.43.447 ./08 O ! :3/.447702.:3/.20.:.:3.47E3.4476:080:8.-0/0:84/42F89.30390 .447702.2544-0303./08  # & #  A%  $$ !:0/0.8:8503//.7.447.424089E3/..20390.84/8.8./074 803/4089092406:0802/00308905./. 2. 8:8503//.439.O3/0...30390:04/0.424 .789.447/.5.447./8:09..2.907.20/.3.447.9030.D D9-  #  .907...88:5071.7.023..0397../0../..447 6:0 574/:.4308.447.08../4547. 80 0 /03423.5.3084 :2:8 2.907.. O 447.907J89.08  .07/.8/0.48 /0.8:.8 . 574/:.549.907.9474 425..0 023..7E20974  $ O 447.7.447.70390 :3.43.4384:. 8:8503//4/8:094 804-807.884:.4308.403/:897.-7.483.447574/:.0 .. .434.4803/:897.!% %  %$ O :3/..424 .:./08073..07/.O3.

2-F3 547 089.7.0308902F94/4083472.08 09. 03/10703908089.830.7. .. /00774 2.8.023. 7.O3 5:0/0 . 4 03 84:.08./42.5..82.7.2-F35:0/0089. 574547.4745./0-/4.497...7024. :.3348E./09..4847E3.79J.7../47     %  .4.390/0:3.J. 5../.425./0-0.8.7.0390 . 70.0894 .:..7 .9 .2-F370/:./..44/..439.:.7.9.43.O3 %../.48 4.O3 /0 .43086:0903.9:7-/0 ./0.O3!9 46:080:9.424:23440774 !:0/09.0890573.:.43.:.7.89.:. /0 ./0O3209E./0:3.447030....424:3-.8 3.36:0.570803.7805.447.:...:.47J.20390.4-.08. 570803./.:/.9.43/080.44/.5.3  .74 .54720/4/0474 6:0.20390/0-/4.447..08.94/05.94 ./07.7.934 80 5:0/0 ./0.42548.7800.3084 .447/0.934 03 .030./0803.94 .7 0 2..  %#!#% $%# .3.2:0897. /0 !.7 03 . 1472.8430.4473.7809.884:.7 5..447.O38070.93.82:0897.5:0/047.780.O3/0 ..547.20390547010.03971:. :3/.2. 5:0/0089.9:7.08  A% #& .:348708/:483/:897./48/0/08.4.94.

.

.

- .

//0./090723.O3 '..89J5./0503/0/0.9.3.8/8:09.902507./0 8:89. .0397.:.385479..:.47703900F.-/../097....97.9.:3.//0.43.8030.4708/0./0.82:0897./0F.../.843.:.:./0.97.D D9-  &%'A%#    8...O3949..43/:.8 &$%#& S  &%' a$.9:7.80./../...7.43/:.

./02.7  $ $0.O3. :.8 ... :.-0 ./07.81.2 :./0.947/000..././  & $02/003# $! #% %# a$.97..5:7.2039.. :.549.:97.43/:.4240020394.

.. O !20348/0 a$.5.2  %$ O 34.

23.2  # & #  A%  $$ $05:0/0.4203/.0/.9.0/07 ..780.4507/./0-0089.0/.O3/0./0.78:8503//.//0.8:.  '071.O3  ..20/.30.O3/0-07E089.9.7.8 70.439..84   %  .:/..20/.70/080143/4/070.43./0-07E089.07/70./..0/20394 /0 20/.0.-/.:.43/:.  %#!#% $%# &3.. . /0 .7./45.7/0.974/434/0-090307 .7...8.:. 20//.47:74/0549.7.7. 089.06:0.43/:./09.43085.4308089E3/.7.50390 547420348 ./4.254 54720/4/0:33897:20394.903.9.700397.9077.9.-7./.0/.7/.O3 $0 /0-03 942.3908 /0 574.43/:.2.03904089F38:207/48 ./.. .9.6:0720/.E2...9./4/054903./000.4./ /0 .7 03 .10.25480F..J20974 8903897:20394/0-0./020/.48/0../05.6:00.7. 80N.:3...7 574.J20974 .0/..O3  4:.76:0807425.7.8:.4  25.0/.3908/0. 70.76:0./4  .4384:..2039003.7.:039.7.2  $08548-0 070.70.90308.. 6:048471...307.5039003/43/080.2.088O/48/8:0948  A% #& $05:0/070/:.70890038..43/:./..3/..O3  .97.25.7805..7E.-7.9./.:.4857080390834.

.

.

- .

7.8:89.847E3.  & $02/00327...:-7085.42-3.474708/:.3.4746:06:0/.438/07.:../.-0570. 549.-0/E3/4057450/../4..0807:2.D D9-  # #$&   .08..549.438:24 0307.7.48:.248/0.O36:0/.39/.3/4.2-F3.:.-0  $   # #$&#  # #$& 1472.:.030.3/46:0030.08408/08./088.:.:.20390089.8030.3450749.030.474547974/0.//0. 2.

 %$ J2902E24./28-0/0.47:7408/0 2.

47:7408/02. J2902E2450728-0/0.

.-008.//0..99:..4746:0.430.082:.20390./.94708/:.0..:.:/.5...3E8820/.8:89.:.390.748 J2908 .3905074/0-0/080720//.8..748:805.:.7.8/43/0805:0/.549.4390300.2.:.5:394/0:3.902.:.7.-47.../0.425.947420/.4-807./:.7E209748/0.9.0! % #& 830.:0894308/0549.3.:. & #  % $$ $05:0/020/703.70//0.474.3/484-705.8...08.-0..6:03/.-476:0..2-F3.3900850.../6:0700.O3   .2039003./..97414942097J.7.20./40.447 %..3/4:3.3/40308./5.7470./0.9485.7..549..254 %#!#% $%# 010.-0 48 J2908843/013/48547.20/748/70.8/0.70.472..485.3940.4740825479.7.3905747./. # 3:.549.7.-/.:.7.39/../28-054702.:.87.

.

.

- .

47:748 .47484 O3.948/02.474 E.8843E.D D9-    O3.O3/0397.3908030.47:748390710703.7 E.9488:1.474240.4742E825479.03 03 94/.4 O3.:./0.9:7.74 8: .5.:.4 O3.80850.08/0.8573.:.20390 3 .20390203476:00/048-../4.03..94 48.8 3.7-43.7J.:.3 .8/0.08 83 02-.0803.08 03 .1472.83.:.47484 O354.9:7.3/./454.43..43903/4 08 0307.948 48.8.  & $02/003# $! #%# 2..47:7408:3.4794 /O/4/0.70./04J034  $ ":J2.O7.47403./4..6:J2..47:74 .:0397.203908003.47./090723.5.8 .4794 E.25.8 .47J/7.:.0397.081472..8 8:5071. .4308 6:0 ./4.

  %$ O 2.

 O ! 2.

./4 6:0023.9.030.70850.:-09.243J.47708543/0390 O $00.43./46:0.4 4.O3/:/.:-09.:.8209E.-0  A% #& $05:0/070/:./0:3.0...O3/0. .:.3/449.2:0897./4 80.O3.425./0:3..7..800. 2/0 # 20..89:-07J.774..:.7-O3.47:74/084/4 0.49.47748O303.549.9./08.447088.4257:0-.94$!%# "&% $0942.5509.39/.74 .:/.47/08:5 O 508507.-076:0. /04.7E..8 5.:3.80897:..8 /02E8805:0/080397:30748.702F94/4030$!%# "&% 03./43J97./4089E0303907.. 2/0 # 20.43.-4708/0..0397...79203945..:/..-478.9:7.:942E9. .7 O N.4770705..80.9.54720/4/0.:3./28-003../0.43..84:.5.5509.5.7..:3..34/0-0807.O3.2E6:3..803../7..7.78089E/03974/0 48J2908  %#!#% $%# 8.7E.808507.0.:.84:.7 O %0254/070..:-09.:8.47:745708039008.2:0897..754720/4/0:31974/0...8./7.4 O N.  #&#    .:./7.. 808.2:0897...4/0.O3 23:94 O N.70.. O 44.9.  # & #  & #  A%  $$ $00.7.43.47:74030..70708:9..-06:0.7./0E.4397.

.

.

- .

34  902507./403574547.7 2../0./08/06:08./4 5.:.8  & $02/003# $! #%# 2.:8:.4308./.439. .438:24 :2.8J 6:0 0 .08:3.7.39.9. 023../097.:.7.5.47457080390031472.2.4794 O 474.703970 552 .74.84  $ O 474-70. 0 .9:7.23.7.. 80.447.47457080390031472. 5./454.7447.89.8 80.:.8003.3908.:.59./0E.92481F7.20394.23.47.. 5072903/4 ./4./0.42-3.38248 03 0 .9.474840430854.438/07.74 4/.D D9-  # #$&   8 :3 0020394 :9.0/0-0089.70.0/0.3/494/4848.474708/:./0/08310.8.6:0 8:3.6:0 0.07/484 0-0807:9.8:5.2-03905708O3.

  %$ O 2.

 O ! 2.

-0/0.-0 80:74/080.. J2902E24.059.-7008/0 2.474708/:.

07948.4 .O3 /085:F8/0547420348 23:948/0./48/088902./0/897-:..4305745O894/070/:..0397./08 /0 4703 J/7.:3520347/0 ...O3/08.0.439303.7:8 3 .39030780 :3 J290 2E24 50728-0/0 2.84 6:0.7.439.4 5:0/0 2.8 .94 . 03485:39482E8..07.43..8 0310720/.

474 800./0/7O/48O/.47/05./84.84:.2039485.9.7447.9.44E.44.5470   .7447088.94$!%# "&% 2F94/4.739038.477070. 7085:089..7...54720/4/0.70./7.7.403.8 8507.708 03 48 ..:.203905...7.:-09.O3/0./7.7.3. .2:0897./7:3..834.3/08 /0.2:0897.848 O 42574-. 01.03:39:-4/0038...07030J290 34 20348 5.4 O N.549.9././08.6:008:3./02E808:354/074844/.89:-07J.03.-4708 03 0 .8 /0-05072. /0 .8/0209.2:0897.:9..023.848 /0 39077:5.94  %#!#% $%# $0./0.705/0.O3 23:94 O N.38248 ...-.39/.754720/4/0:31974/0.4 5.390 03.7..2/0.438:24 0-03 /0 942.50390.03.770548.84..8/0 # 20.8 82.5509.7./0.2.3/4./7/4849.O3 4 -..O3.7.  A% #& $05:0/070/:..70./48:17. 49../04897.7.-4708 %.:. ./0.9.4570..  # & #  A%  $$ $00.7 O %0254/070.23.023.:/:2..7.03/4 .7.4..8O/.$!%# "&% 03070.4 O N.:-09..07.43..:.8. 80 5:0/0380:7488:039085..:.6: 5 1030/.9.74. 84:.7-O3.O3/:/.6:00.80:7. O N..90302:.7.89408/0.5./087.74 .84 4284 /0 48 44708 8.3...8 03 .7.49. 03907..:/0 # .3/45.5.4397.8:89.2-F3805:0/0/0.7. 3./45.2E6:3.8..47454/7E..780 20//.39/.O3/02../.:.10.30./.:3.75:0/08070/0$ ! 4/.

.

.

- .

/4/0.23.439030:3./. J6:/.8:8.438:2/.907. 80:9...2:0897.7.54720/48-4O.D D9-  "&     8:35.:4/.78:7.059-0/0807./090723.032 .//02.486:0.7E209746:02/0.439.5..39/.O3 & $005708.

974 %$ ! 2 .

808/02./020/4 547.  .//0/0.4393039..-4/0 .48.0880/090723.08.O3.6:05:0/. 4 ..9074O..38248 5.8:949.39/.39/.084.. 47E3.6:07.39/.548-/..4/J../..:. S  %#!#% $%# 8:32F94/4.9:.907.474 /0-/..9. 08.547.7.:07/4   % $$ 2F94/480-.8/03..902. 03 20/7 .8708/:.8 .-0/0 2.20394 -./954/0002039483:979.7447. 0307.010.03/4 :3 97.:-..  # 3:.9.0397004J034/8:0943.9.902507. 4/. 0.2039070:.:..8.438:2/4708   .7E2097480..7447.3.4 6:0 80 70.39.83.7./ /0 4J034 6:0 706:0703482./.8.474-70 ..9:7. 80.9074O.O3 /0 ..43 .549. 5708039003.20390 547 4/..7.48 570803908 % #& $0 5:0/0 70/:.08..9:7./10703.7030. 2.570./-.10.907.:..5./4 .-/.:..6:03/.. /70. ..88:5071.7 .38248570803908 547...472..-003.:3..4390307:3.506:0N.547.7 ..:.O3 .47E3.08708/:...485./488/0.04J034/8:094.:...

.

.

- .

8.:.474708/:.4203.370. 7E1..5..07./10703.N.3/494/4848..3/. 05:3942:0897.474708/:.7.D D9-  #   .//0.03970./706:07/./08310..:2039.O3./0..39/./0...//0.0390870/:...39/.3/./048...47408./02../4 ..70.39/.981./02./4 & $02/003# $! #%# 2.3/.0390870/:.4746:080.. O 474/02.94708 :.94708 . 3..5.7.   $ O 474708/:.43..

  %$ O 2.

 O ! 2.

/48  A% #& 4.474 34023.81472.O3/0.O3/0/02.474.474708/:...474 708/:..981. :9.08. 30.474.08.F8904/./0-0.47.7.39/.3/480.43. !47.6:08.474-70708/:.5..43.474089E031:3.8:03900. ../0.03908 ..474 6:0.../7.:.5.43.6:080147200..474 /0 089.47402.547708:9.08 /0.89.3/.425:08948347E3./4  %#!#% $%# :. /0 ..O3...547:.2.880./488/0.474-7008507.94 5072904-9030748708/:./0.8/0 .O3 488/0.748.:.5.907..3/..4746:080.-70 .05:3940306:0.47.08.474708/:. 2./8543-0 80./4...574/:..474 8025700830.74.4746:070.438:0390 3494/40. .20390 03 ./.307..439.O3/0.4348./.3/..:. 6:0 9030 0 ./ /0 .07.:25780.3/...48./0.7.424/02.3/4 .-70 ./02.05:394/06:0-7008:3.42-3.800.9.//0..0.94/.70... .../0.O32E801.434./0474 474#08/:.2.825:70. 474-70 474.%49.0347E3. 23:948/090254/0.:.89. 20//..:.47E3.74      .030890.474 0830.O3/0.9474 2/03/4 .39/.-47.  # & #  A%  $$ 70..8 347E3.N.84 /0-/4.

.

.

- .

032.2:0897./.54720/486:J2. & $005708.7E209746:02/0.8:8...J6:/.47E3..059-0/08074/.03:3.//02.D D9- "&  "   8:35.486:0.907.39/.

08/0 2.:.974  %$ 3..08/42089.8708/:.

-. -:03.08.03..424.079/4 .4701:4/:7.039700/. .6:03/...-003.6:J2.39003570803.9403..742.3/4/.9.39/.485.3/.8708/:.:25248 .472.74 5479.4 6:J2.O3/0.:..039.8. .4397.488902.80:7.974../.7E209748080..O304434    .80.742.  % #& $05:0/0/823:70" .43:3..5.O3./497...4...9.47E3.4 00./48:17.43.7 .902.N.8..3/4. :04800.9.7 :3.907.9483 70. .203900/.4/.4397.:48..:...:.70.742.94/0549E8.4/.-4/07.  # 3:.:9..43974./ /0 ..4308 20/4.907.8 0.4./84:.2039481J8..43 ./02.797/0.8 3472.08 830./0E.394 .2.2-039.../47 .742....404308 /05.907.7E209748 5.//43.-0.394. .7.0854303/40350743:089740.94 ..//0/.0/2039480-.708948 5..390..9.34-4/07.:07/4   % $$ 574.9.O3/00774 ././10703./...8.424.4244/.0 6:0 ./04J03480.2.O3  %#!#% $%# #05708039./84:.799:..08 83 .

.

.

- .

5./48 .8 6:0 706:0703 .:.438/07..4308 48573.-0   $0.-O3 5.81.8 80 .03 3./:70.-0030.-473/080...7 570. 574/:.43.:..9..0390 .43 0 .8497. 80 ..08 /0 70./4708 .. 6:0 .438/07.7.. 549.3084 894574/:.4 2.4 07742./08 ..:.34308. 574/:.:./0803.43.08.424.8/0..3.8:3/..:./.59.3084 089743.438/07./07.34308570803908030.5.. /:70.-08 /0 ...3 .07948..  & $02/003# $! #%# 2..84.-O3 5.:.:8. 547 4308 209E. 48573. 3 ./48.73./02E8 574/:.3.030.1472.48 /.430803. 57E.9:7.039.8 /:7.5.   424 .08..03908 .5.702039.7..08803..:..902507..89:-07J.6:0.7:89.7 085:2.:8..39/./0. .7:89. 08 .8.43048843.D D9- &#% % .7 .943086:0.7..0:38.

  %$ O 2.

 O ! 2.

/0.9.4 O .82:0897.43/7O/48O/. 5:0/0 .8 2:0897.42574-.82:0897.:89.7.5..8 .4397.4/0.7.780 ./4.43 0 .44E.43 2E8 /0 2.94 # "&% %$% &# % % .  # & #  & #  A%  $$ .43903/4 /0 /:70. 949.942.20390/085:F8/0.780320/.74 .47J/7. /04.8/0-03..8 0-090307:350303907.3.

43./.770548.574.O3 .08./0-0197. 54890747 023.43903/4 /0 ..08 /0 .3084 089./0.3. 0. 902547./07.077.9. 5072.3/..4 2.20..4 # 03.  %#!#% $%# &3...7547 23:948 :0420/7 89.3084 80023.6:09030/:70.3810703.59.435509./...O3 /0 .:-09.30390 1472../0..9:7-.8 9:-07J./48 547 197.20.547.780 :04701707..54/07./. 547 8.O3/0-0089.9.5.8. 547 8250 0-:.5././:7. 089E /090723./089./0./48 1472.S O %4/..80317./0.7:89. 2/070.03..2:0897.948 /0 .8 O .7-43.2:0897.430803.97.:./0..-O35.20/..7 O N.4 2..4..-0 3408/080././48547.:.03 203:3.7.7./7.08483/:897.O3 /0 570.7.07.085../0. /:70.6:0706:070:3. 547 0 .O3     .82:0897./070.O3 . 80 023. 2..:.7.7-43.01....8:3.:-09.888902.949.:.:.:-09..7 0.4 .70..47/02. /:70..7./08 3.703970 S 803974/:.5F7//.47  A% #& .2:0897.948 -.:84/42F89. /:70.../0-03/:780.438/07.7..:.

.

.

- .

4390303147708:9.349F77048  & $02/003# $! #%# 2.:3485..80348/03908 1473480/090723..57424..J80880.74 8302-.0834./41:47J/7.8:570803.08/0E.//01:47:74..447 44748.:./70.08 $438.....20390030.3/0574.7./800. 6:0089F/03974/0 48J290850728-08 5.3.-47.N.-47/0./0:8:.39/.7.8. 80/090723./:7..D D9- & #&# $    $43.. 3.348 O :47:748.07.425:08948/8:0948 8O/484.8048486:0.0/0 5:0/0/.9./039.7030.N..74 8089.74.2J32.39/./0:3.://039.:../0 :8:.4397.9474  $ O :47:748..432.:.4 $0 5:0/003.54720/4/0.08483/:897.

  %$ O 2.

 O ! 2.

333.425:089486:J2.:.. A%  $$ 70.1:47488 /039.3:8:.4708.:.370...-47.:8./0147030..0397.570803..:770.:777.43.6:001:47:74345708039..9474 54720/4/0.03/44-.447 44748.:8:.74 8.4308. 6:04.4308/01472.-47030. 80/0-070.745708039.2...2039003.9.  %#!#% $%# 0-/4.486:0.43.

074880307. 805:0/05038./48 03 .7 08902F94/48348070.8 5:0/0574/:.0.438:2/47 97./48 5074 706:0703 2..74.974/E88 48 2F94/48 -.:/.9480830.2-F3 843 :9.76:00.:. 4 .078O3        .8.7.:.45..59.43.7:30.89F. 00.43.80.8 . .424. :489048.820//.084/0.:234 6:0843-.O354720/4/08..7.570.:234030.43903/48/0 147. /089.08...O3 14.O39.08/0:9.:.://0..  A% #& $0.9030..3.7.4..473.. 6:0082:34...7.81E.97.8.9.9.08/0.3.9.078.O82488 3../4.

.

.

- .

9097.2434 $  #% $% $  ! $% $ & 7.948843./4547.8-.70.07/05:0/030.:0397. 48/080./41481.483/:897./41481O7./.2039487E5/48 /0..7.8:5071.20390903033..86:0:8.85.434.85.9480307.D D9-  $% $  481481.:.948 .7:3.:.08 03 1472.790/04J034/8:094 03..8574/:.0/0.7.7.8-.38248 89.9489.43.8.03.8547.:.6:048397.948 48 1481.5.3/0854-.08.843..8 .:3/.39.3/4.:7720394.974E94248/04J03403 1472.70.70.:.20394/0.39.4 %030303..431.43008.30.:.948 80 03.8.8/0..8805:0/0370.85489074720390.3 03 48 1079.3/.94880.7J.425:089.948 8433:97039085.82..3908 48 /0907039085:0/030.8.20394/0.39.8 481481. :.248547974  # .:-77.F/7.7 .4.88:5074708/0.85. %$ 27.07..84.24547974/0..907.8 48.907.034J03403.8.8 481481..4308/05.143/4 843/08.8 5.8.438:20348/080.9.0.70.9474  %#!#% $%# 1O81474 0307.2-F30892:.008/01481.8.8/08.39.8.3/40397.748907.20390.-47.:.3.00.07.8 3.8/024.:.. 481481.86:0.9483...424.846:05:0/04.8 .4974847.:./0 J034 /0-/4 .39. .4  #% $$#$#&$ &$#$&$$! $  $ % $$ !4757:0-.748843384:-0803. 1470.:.5074 .483. /0 1481.O3/048/084/4 549.8 31074708 .8/0.8 :.37.8307.82:0703.4847E3.8/0../02.8.87.48/0.5.39../.20390 089E 57080390 03.48/0  %  .9:7.35.4O..084480890708/0E.:..88.203947E5/4/0.:.:07/4:-073....008.05.039:.70...008-.4.948/002..94.423:3E9424/01O8147474/0.85.5.

.

.

- .

03.8/0. $:0.2039003.O3 80 .4397.34  %  .9.948347E3.:07/4:-073..4850743:3.D D9-  $ #   8:334209.4 ..574.03089.:0397.3/4.3E886:J2.9:7.14814708.O3  1O81474 949.39.948 54 1481.4 ....94748 %#!#% $%# 1O81474 ./0/090703908.7:54/0397O0346:08003.4804/.24547974/0./.08480/0-0/070/:.9.4240397O0348 083:9703900803. $   % & 7.424 /.92481F7.570803.. 3.4 82:70.70250..4803 47.. /090723.3.9.../047941481.2:9.7.7903/494/480480347941481.39057:0-.3.9486:0843486:080/090723.:..248547974 # .:0 /893948 .0 ..402903/4 : /.084030.94..23../43.570803.948 1O81474 47E3..38248.47:74/0.43.03.03905079030.0.0:9741.085439E30.439. %$ 27.03.5..7030.948541481./4031481.3/4342-70.3908 % #& $01O81474800.4.9483/.:..425:08948 .439.42-3.4304J034.103O2034/0..3547.0390.-47.4  #% $$#$#&$ &$#$&$$! $  $ % $$ 0/.07848 4794 1481.

.

.

- .

0.32:.:03/42:.:..348 $:32074030./00.3/0.08.:...414720880.907 & $02/003 # $!#  #$! # !.:0397..8 08:0448.J8.4147208843:3.86:08003.32.1.23.0/.39...8 ..//0./4/0.4 O 0-80.7..4708./08.7.439.2.. O 974-.08 3.48:2./0-.08  $ O 8.O310. 2.07.4232039003.7.08574547.907.. 20397.82E8.D D9- #&!  #   48.43.85.

 2  %$ O !.

 2 O ! !.

42430.902507.42403..:. 023.425703/0802570:3..708/:.34   .809:-4548009:7-/0574/:.907.08 5072903/4:3.5708:39.4803.47.438/07.9:7-/0 489:-4880.3/4-03.. /08310..4 .3970880708/09:-48.80./..  A% #& 2F94/42E857E.023.:36:0.8..8././4..:.8.439708 .57:0-..4 /04..:3.8/0-07E380734..4-807.902507.70890 90254 804-807.9:7.80.85.43172.4748047.6:00574.0.O3 54720/4/0.708/:.:3.E.57:0-.3/.9.48805705.59.5.394/48489:-48.438/07.48 È Z[ VW`aT[_\[_`b[_  VWaW_^SWZ`aT[_ZWYS`b[_  VWaW_`^SWZ`[V[_[_`aT[_  %#!#% $%# ./0] S 5.45..438/07.7. .743 5489.7 .570803.:.78.9.08089E3803/4-034/.438/07.:-.3/4../4 80.:.438:24:2.0.4390303/4.08 10.4 80089E3/05:7.:-.7./4/0 4 /0-033..5489.9:7.8.35489.4147208/0.3E88/0320742E8574-./.7.8 089489:-4880.:.330.O3 3.O3 030038.40./4.4/09:-48 29508/01072039.8J48.7903/40.805705.O3/0.7803:0.7.20390489:-48 47./0 .47708543/0.:. 57:0-.4147208030./0. 570803.438/07.O3 .7./09:7-/0/0.-0 ! .47.:4/0! /04 .9.748...82:0897.8 80.57:0-./.-:03.7. 34.../0S03:3507J4/4/0.8 .3.084089E803/4-030.:3.57:0-.O3/0. 2  # .9.8 5509../0-..43O2..35.948./05:7. 5708:39.4397.8 5.5708:39.8:04803..89:-48 .43.:.8 8089039:7-/0.7408.549..74 834.-00802F94/4/0.43172.8 03:3.O3/0.4397.03.43.4147208.:07/4  A%  $$ .7..7 .48 9:-48 6:080 ...

.

.

- .

D D9- #&!  #% %   $43 -.8 $05:0/03/0137...43 -74 209E.O3/0E.7447.4 /47.4 O 39074-.7.20390 /085:F8 /0 :3.8/008907:548438.8.07.434.43 574/:..074-48 ./4 03 :3 20/4 954 03/4 : 4974 20/4 /0 .0740308  $ O 8.2 30.4242.. 74.443.3:3.3.9... ./4 39073.774..:9.48 7.80850.9.3 .:-.907. 3..E8.0740308 & $02/003 # $!#  #$ %# $ !. .948./48 6:0 1072039.439074-.08.9.S]S 03:3507J4/4/0 47.8. .907.48 34 08547:../4/0. /0 -.43.4 70..48 .:9.074-48 1.07.. .382486:0/08.8 03 1472.S ..O3/047.

 2  %$ O !.

:.809:-4548009:7-/0574/:.4803..438/07...4147208/0.805705. .7803:0.86:0.:.3E885708039.902507.48805705.3/4.7 .:..8507843.438/07.-0 8945:0/08:.:-.43172.O354/7E8076:00.O3/0.08 /.:.47708543/0./0..80310720/./.57:0-.4770.5489.43O2.438:2008.O3/0.43.5..948.32:./0.7.43897:0:354480.7.E.O3 54720/4/0././4.:36:0...4147208  A% #& 2F94/42E857E.../.35489.4 .0.438:24:2.57:0-.4 148.:3.O3 3.:.7.5708:39.:4/0! /04.0/07.:.748.35.08030.023.770.4397.3/4.40..O2948 5:0/0 .438/07.0.85.8:04803.80.9:7-/0 489:-4880..3970880708/09:-48.3.47.9:7.57:0-.:3..42430.549.8 03:3.203909030570803.7.:.2039048 9:-48 /0.42403.7408..O./0.45.7...3/4..7.7.57:0-.4/09:-48 29508/01072039.57:0-.4-807.O3 030038..32./0] S 5.43172./0./080310.. /0-033../4 80.438/07.6:01.03.4748047.34   .8F59.70890 90254 804-807.74 834.-00802F94/4/0.5708:39.-0 ! ..902507.4147208949.7435489.430808942.9.438/07.9.47.8 5509. .8/0-07E380734./0S03:3507J4/4/0.549.9.59.438:2030. .4 /04.03.570803.3E88/0320742E8574-.549.8 0973.8 .3 30..9:7.8 80..394170E9.4397.9.23.47.9.O3.48 È Z[ VW`aT[_\[_`b[_  VWaW_^SWZ`aT[_ZWYS`b[_  VWaW_`^SWZ`[V[_[_`aT[_  %#!#% $%# :.4147208.7.8J48.:.:.8 5..:-.489:-486:080.8.425703/0802570:3./4.82:0897.:3. 97.4/0. /08310..570803./09:7-/0/0./0. 023.780.438/07..9.388902.. 2  # & #  A%  $$ .7903/40.:.43.-06:080/897-:034089E803/497..8 808903 089489:-4880 .394/48489:-48.78.439.5708:39.8307.

.

.

- .

4.794 0020394 2E8 .-:3/. $:00807 :3 1..:3.79.890.3.:.. 0 .45.7.:. 2307.8 70897303/405.89:-07J.-08.390 031472. 08 0 ..-0 5:0/02.:/ 0/.:.08107748..549.2039403.20394 /0 .7.8..0.48:903848/0.543.9:7.-.081F77. 549.3.-0 ..D D9- ## 0    3 .-0  $ O $.:.89/4 5.549.80  & $02/003# $! #%# 2.80 O $.84/0.:36:0340834.745. /02E85:0/0.:8. 3.4474473/080.7.

  %$ O 2.

 O ! 2.

.  # & #  & #  A%  $$ 3.O3 14.425.O380/2039.O3/0.907.20394/04819748 !....43/:.:..1F  A% #& ":J2..08/0.74.70..7.0807.-47.543.8 /0..4397.549.803.8.390.703.054720/4/0.2-F3805:0/0023..8 /43/0082:.4844708030.20/..79.:.O3430.85..83484334..425:089486:J2.-0 5:0/03574..447  %#!#% $%# $05:0/04-807.:..8-.:/ 8302-.-47.20390805:0/070/:..O3 6:008..O3/0.74 5:0/0574.-0 /02E8843.8 10774-..754720/4/0... 90307:38.549.4.:..20390 8070/:.8/007745:0/03023.197..20394/084.94748070.745..47.O3       ./02E89030:30748.32.O3/0.4..72.:.5..:8.4.89:-07J.907...-47...9.O3 J8...477407.7..780.1F .3.70 .7.2-4/0.4899:..754720/4/0..88:-9077E30.447744089E/8:094 .423 08/0.4/0:8:..O3 %.

.

.

- .

2039084:-003.  & $005708.902507.4474 824/07.2.8 547/0-.4854/7/48 .9:7.-0 43:3447.4/0 08:3J6:/4.:..032.74 3.4474 31.45708O34.83.2-0390 08:3..9:7.D D9- # $&&#   8:1:74/0/7O034 ./.:0.902507.

974 %$ $0/0-0/00.O32.9.7.47.43. 2..0397..

./48 3. .3.3/        .8 ././ /823:7E 097.308470038.4240/02.:.:84 5.3. 94.9474  %#!#% $%# .907. % $$ $0.3 8:1:74 /0 /7O034 807E3 2: 9O.7.5.7.43903.474420/.03.7.35-E8.8 -.8 6:0 .390:31974.47/3.-47.2039088047.3/4..48  % #& $05:0/070/:..8 .. 5 E.8 .

.

.

- .

7.45.-08.  $ O /7O/4/0.6:000774 08:3574-02.574/:.-:3/.02..030.:36:00397048J290850728-08 08341038.D D9- $ 3   :394.2307.3.-.3.80348 :903848/0.4474473/080.3084 3  & $02/003# $! #%# 2.3908031472.:..:.-0 .0774 0849740020394/0482E8.8.. :.20394/0 .890.3..549.:/ .4.

  %$ O  2.

 O ! 2.

:393903074  A% #& 4242F94/48/070/:.7488:03908 O N.:36:0.0083/080.-.:. ..8 . .-.0 /0 714 !:0/0 8:..:.9474 8070.3.308480/8:0.3.20/.7..44/.43903032.O3 6:008.3/4 0.. 089F 03 705484 3 48 9..425:08948/01481.2039002.3084 805:0/03:9.0/07 6:0 0 ..-.890..94 5.43 2.:. /0 71483 .  %#!#% $%# $0 4-807.8.:..:.36:08 /0 ./7..447.7 :04 /0 6:0 0 ./08/02.45741:3/48.O3/03.3084 80 5:0/03 1472..  # & #  A%  $$ 3.3.4899:.2..744 .7..20394805:0/04-807.3084 &8:.570803..:2:.O3 5074 .8 5..79J.:. 8.8 307.3.3084.8-08 .-47.0 030.-08/02.:.:. 03 0 .3.8 /0 2.39/.O3/0.3/4..7 ..3.8 74./02.1F4307.:348544854.2-4/0.390...447/0.:.30842034708.425..425:089486:J2.3. 3/.6:00/.7:3.

:.O3. O 97484/. O 70.07/0/02.30844041.703./4708/0.. O $:.3.3908/0....

. O 974/05.O3197.20394/084..197.O3     .8 O %7.O36:J2.9.79J.:... O 47.O3 O /..

.

.

- .

203486:080.23..O3/05089.439../02.705708039.9480.:/.9.20390.4 .81079.08  4083472.4 547.2548  $ O 7E3.397948  48397..394 170E9.425:0894547:3E9424/0397O034 9708E94248/04J034 8:1O72:.D D9- %#% $     397.48 O 347E3.425:0894347E3.9408:3..7./480348.70/:../.30307.203905074845.8./4.:.3908:9.48 & $02/003# $! #%# 2.

  %$ O 2.

 O ! 2.

700.9.92O8107.942F97./0854903.:.6:0 70/:..370 6:0 97.20390.94030..439.43:3209.70894 48397.385479.23.0310720/.397948805:0/03:9.549.4393:4 /.72:506:0N.94.7-434/0397O034 6:0805:0/0 023.307.5.948573.70..70/:.390307:38:0N45741:3/4.6:07 0/.0244-302.800.397948 48..7.948030.008.4:97..3 :3. 8J3/7420 /0 -0-F .08034831.2-.:.203901.:. /0 .748397. 6:0 34 97.048397.0310720/. !./ 0 .O2948   A% #& !./ 5:0/08:177488:039088J3942.: 4 209.-0 O F94/40850.08209E..43:3.390.88.9. 483./.947E1.:8.2.948 .:8.-05:0/03.08    ..39/. .43897:/48483490303:3.4 O F94/4/000..948.0.:777 .7. 0310720/.:...7/02.:8.409./ 5:0/0 4./.  # & #  A%  $$ 8903-E8./.:507./0.4. 0310720/.570803.:-.47.O3 .. .948030. 0244-3. 8...7.974/4/0397.70/:. 80/0-03.94 O F94/4.9.:.948805430303.70310720/.0244-3.82.7.2/./048544854.94.07397O034.7.9.39082034708/080820808 .2E81E.439.../4708209E..7089..703.748397.3 .45741:3/48 834089E3-03..9746:J2.7.3.35. 4J034 03 209.385479. 48397.4/04308 %#!#% $%# 48397.948. 4J034 :36:0 089./03483N482034708/080820808 &331.43089.43397.770.5./0397...203905:0/0.2039097082F94/485.742.80484 !.7.9485:0/03.86:0801472...574/:.48 $05:0/0 97.8./08/0./.748209.549.948/0397..10.9.:.439.:.:.7/O/4/0.08805430303.

.

.

- .

.. .. 9./0574.94  $ O 7E3.0848.48 O 347E3. 8..7E5/. :3.9.20390.48 & $02/003# $! #%# 2..424 :3.0390  4 :3 .48-4O..43.079/403397.6:0081E.D D9- %#% $      39794 08 0 7.:.203903/./..48030.425:0894 6:0 4 .9./4 397484 $: 570803. 4 :3 F8907 /0 E.43903. 08 0307.

  %$ O 2.

 O ! 2.

89403970  80830.209.:-09..3.2.9.72/0.48-4O.4380:780 20/.O31E.7./097.083.2:0897.:-09.48030./84.7E 94/48 48 397948 .370/0.8.477070./..07.34  A% #& &3.8O/./070/:.6:0081E.7.397.4 O N.203905.47/05/0.0848.1472.570803..94 6:J2./48 %#!#% $%# ..486:048397948 8945:0/0 .3/4.8J...0797403397...:.74..0038..030./7:3.39/..2:0897...425.O3 23:948 O N.4843488:03908 O !5090.7.739038.848./03979483/./08/039794803.6:048397.43./0.390 6:0 4/.:.94 :..:.7.:-09. O 42574-.//048397948    .:/0  # O 9. 084/E3/448.03:39:-4/0038. 3907.0..948 023.84:. 30.:.74.94 574/:..3810774J03403.O37088 :9.84:.N.94$!%# "&% 485.748708:9../.7.7.80:75.  # & #  A%  $$ &3./0/7O/4/084/4 O %0254/070.808507. .390 ..4570.0854720/4/02F94/4/0#0.:./0..948843203489O..7E5/4.:.6:00397.:.70. ./03/449.3.:0754:2..49...4 2: 4/.748397948/0.5.O3 /0 4434 03 0 .  4434 08 :3 574/:. . 397.574.0244-3.7.O3/:/.84:.O3.5.08.948 .94.47708543/0390 O 44.47/05.8:89.79203945.8.3/40../7.

.

.

- .

:.4240/090723./0.848./4803.8030.8/4/0391.8:5071.81472.D D9- %#% $#     397.88:-9077E30....390/0 .8/02.48.9408:3.00800.20394/0F8948  $ O 7E3./4.2:.20390.73...48 03.:9O9741481494839F9.8708/:.08 805708039.8.48 & $02/003# $! #%# 2.70.5.473907F803.8.:.48 O 347E3.0/097.3.0307.3..8 397.9408:33:9703900803.7.:348.. 50745:0/0..:.

  %$ O 2.

 O ! 2.

3.439.7.2..79.9.39082034708/080820808 .94 O F94/4.948-. .7. 6:0 34 97.0310720/.:8..  # 472.:./0 39794803.:./03483N482034708/080820808 &331.4308E.947E1.2-.:.43397./..570803.5..  $  A%  $$ 8903-E8.7.:. 0310720/.: 4 209..7E3:48/0.. 8.4 O F94/4/000..8.43089.447.385479.430830. . 5.9.7:3.4472F97..399.9414942F97./.:.9:7.4/04308 %#!#% $%# 483.742.4770.42504/0.4348397.:777 .9.7089.2-F35470A% $&% #& 6:008:3.3E888305..2039097082F94/485. 4J034 03 209..-0 O F94/40850.O3 $05:0/070/:.409./090723./0..549.948 .84/070/:.438:1. 8J3/7420 /0 -0-F .3 :3./0854903.2.3 .94030.008.08547/.948025708070/:..08.../..00.203905:0/0.948573.425046:070. 0244-3.07:3.:8./. 0310720/..948/0397.47:740903/./480/090723.203904.O2948  A% #& 397.20390.7.49.0310720/./24 8902F94/40250.:8.7.390307:38:0N45741:3/4.6:07 0/.O3/0./2497. 4J034 :36:0 089.74    .23.7.4 .0244-3.974/4/0397..574/:.$:1.0244-302.370 6:0 97.2/.8 805:0/0..447/46:0802/00850..43/ /74.3.9...08034831.43/. /0 ./ 0 ..3.3979403570803.425:0894. 1472..94 /0..770.0./ 5:0/08:177488:039088J3942.70310720/.7.03943.203901.7:3.82.0.45../ 5:0/0 4.70..385479.4-70 39794574/:.8 902507.7..20390. 5..942F97.4:97.800../4.390.4393:4 /.23. 48397.948030./.4.20390 !././0397.549.-05:0/03.570803.43..9..2:0897.

.

.

- .

..39... 03 0 .424 :3.20394.039794035.907.8/097.4308 2.:.O3-4O.  397O034 /0 397948 7.424708:9./4 .884-70 0 397O034 .42548.D D9- %#% $#    39794 08 .438/07. 390720/. /08. 2.48 $0574/:./4 /0 .70.243.O3/0-.424 708:9..5.5. ..0397.0 03 ..43.4708 .7 57080390 03 0 ./02./4/0.7. 09.085749F.4 /0 397O034 5:0/0 089..907.0 .9.. .

3 03 01:03908 /0 5.20394  $ O 7E3.39.9.48 & $02/003# $! #%# 2.48 O 347E3. .8 /0 97.

  %$ O 2.

 O ! 2.

 O 42574-..0038.49.O3. .. .8.94..3.O3/:/...739038.03:39:-4/0038...47/05/0.07.  4434 08 :3 574/:.0797403397.N.80:75./097.94 574/:.5.:.:./48 %#!#% $%# .  $  A%  $$ &3.397./03979483/.808507.43.. .4380:780 20/..848.74.7.3..3./84.3810774J03403.0.:-09.:.370/0.9.:0754:2.7E5/4.7.89403970  80830.2..8:89.:.34  A% #& &3./7.79203945.8O/.4843488:03908 O !5090..4 O N.O37088 :9.84:.6:048397.7.948843203489O../0/7O/4/084/4 O %0254/070.425.:./03/449.203905.O3 /0 4434 03 0 .47708543/0390 O 44.48030.:./070/:.7.  # 472./7:3..39/.:/0  # O 9.7.748397948/0..209.94 6:J2..70.948 .O3 23:948 O N..2:0897..4 2: 4/.748708:9./0.7.:-09./.390 6:0 4/.0244-3..8J..030.083.3/4.570803.5.7.47/05....948 023.. 3907.O31E.1472..8.2:0897. 30./0.08.477070.20.390 .//048397948    %  .6:00397.:-09.84:.3/40.0848.0854720/4/02F94/4/0#0. 084/E3/448. 397.94$!%# "&% 485.:.6:0081E.7E 94/48 48 397948 ./08/039794803.486:048397948 8945:0/0 .574.84:.94 :./.48-4O.74.4570.72/0.

.

.

- .

.-847-0390/08:04 8:3.084.O3/0397O03447E3..4 89.6:0/./0/485.8  97.:.907./0./0..83974-.O30./4.2434 & $02/003# $! ## 2.70903/4547054/07 .381472.03397O0343J97.43483979488434/.42-3..243.948547./0397O0340884:-003.4 890574..907.8397484-.7908  979.6:08097.D D9- %#    80708:9.4 O 97O034.57207.97.39794547.8  $ O 97O034./4031472.97./4031472.4084/./48.42-3.38947.4389.381472.1472.397.243./4/0...1472.9.

  %$ O 0347. 2.

42548.074-.:0397.2:0897.3 -..08 0397O0348003..0. 5705.20390.43903/4/0..9.8 /0 3.7:370.2:0897.9:7. .8 3974-.4/.254.7809.76:0.03.897.0. 6:0 .. .8-.:. 5E89. ./0-0.8.86:0.50390.203900897.7 /0 23:948 $ 0890 .8:..7 .804/.7547:34880:3/48 O !07147./08310.32. 1.7 :3.948 8.8 0 089.3.70397O034./46:0 /0-07E. 2:0897.243484/4508. 0.506:0N..4.907.031472.9.70.7E :3 .7.4397O034. 1472..89.43903/4/0:3.243.1E...7.425...3/4 0 397O034 . 08 547 20/4/0. 80 .243.39794813./0.7..  $$  A%  $$ !./. /0 70/:.7809.3/0 08507..:./.254.-847-.0/0-04/.8:03902.O354749.2434 03 ./090723. 5. 4/..2-F3.381472.7.2-F354720/4/0.254.8/070..7.030. ..9F..8..43903.43 2/0. O 9../70.907.:0397.:...009.89.307...:770303. .4770..84/0.../0.80/0.7/4849. 2:0897.3/4 80 03.  # 472. 2:0897.94 6:03408/..N34 !:0/070/:. 7.243.  A% #& &3./403397O034 ./.:.O3/0./02.9.7../0$97553    %  . 03 0 70.907.:.3/0 03974/:.074:3397.47E3. 1472.907..39403:320/4 54-70/04J034 25/03/4. . .43088444.8/4892..70.8 547 -.9:.3/4/085:F8. 80089E03570803.44708 O 0.0847E3.5E89.7 0 397O034 .3. .43 .08.4J6:/4 O N.2.2:0897. 7E5/.254.:.4803/08..381472.. 942..447 /090723.7. .7  %#!#% $%# 30. O 03..8.0780/0.243. 5..78003.254..:.O3/0.030.390 4J034 /8:094 5:08 843 010.2:.0790 03 39794 0890.43.397.O3 :.50390 .3908.243.

.

.

- .

80842090.39074720390 547..4250945.:. 9030447 /0-080784209/.425094/0.O3480/2039..0.3472.:..:8.:8.4/0.6:0.03.0908 /107039080850.94/0.:3..94/084/42.8039/4/041..39074720390 0447030.4.3908/0447030.94  %$ O 3470.:3038.6:08070.059..439. O 476:J2.4 & 4.507843.9..47E3...6:0349030447 08.020390 !47089.D D9-  #   !:0/038072:..J1.:8...84348  $ O 473.2039003.O3 /0447082:8:-09../.47:74 /084/4 8:1...42:3088003....0390884348. :.03908/08./48:1J/7.076:F.7.03908.-0  # & #  A%  $$ $0.7.82E8..O3        .0/70.7948 08943/.5.:0397.4 .41E. 03970...80/0-0.8.  %#!#% $%# 42480203.O3/048.8/0447/0.74-4O.O3 2F94/42E857E.9.  A% #& 447030.:.507843.23.54720/4/08039/4/041.4 6:J2./08039/4/041.4 5476:0..08/0.2:0897...:.3084 0774 103408 . ../.9474./.. .-0 O !3470....7.O3 14.254 $0942.0547482F94/48/070/:.39075709.0384:.O3 E./0.9:7./480850.8.42.:.0702:089704 $0.04 7.:. 349030708:9..:.08547.3908/0447 203.089E.907.43.6:00./48..O3/0-080784209/.94/0.483/013/48547.7J.038.32.8070/:..94/4848.47.:.9474 1J8./.43O.4.-47.-47..

.

.

- .

303.8  $ O J034/8:094/02.8... /0503/03/0. 483.//04J0346:0089E/8:094030.008/04J034 /8:094 030.:07548/0.:.3/.8 1J8..:.-9..D D9-  $&%    8../086:J2.8-46:J2./4 O J034/8:09484-7.390 & $02/003# $! #%# $ 2.86:0.O3/0.7.282.8-./.8...80348.907...4/. 5.39/.9.:.

 2  %$ O 0347. 2.

70570.43./84:.20390/03897:20394.9.7/0948:1.89.942. 800.89.70.:..3.2-F380 0.0:300.2:0897.4:3.:../0.70.43 .3/4./0.-490.:31472020390 :04 /0.32/0..9./ 032.  $  A%  $$ $05:0/0.3.6:080/8:0..2:0897./4 N./4 !489074720390 99:.4/:74 ..7 2/0.9.74 5E/4 . 80./.39/.4.4748...7../7 2/0E.O3 .2.:3. 80..4803974/:.447.2:0897..2/O3.307 .013.3/40:0.59./4.3....20390 :0480/0./0.9./420./84:./032/08:1.O3/04J034 O F94/44/42F97.:. 2  # 472.0.94/084/4....7 8000/70.20390.59.974/4570.07547/482F94/48 O F94/400.430.3484 9.O3089E3/.O3.43.43 2/0.N.0570.9742F97./48:17.0397.80/2039.0397.99:.

 { {{ VW`[_aXS`[{{% { .8:03901O72:.43. /04J034/8:094804-9030.

 .083974/:.7.47748O3039:-07J..484 5476:00894...//0.42:3/.:.059.:2039..4/..948/04J034/8:094./000...8 08/0-/4.//08:238974/0.:32047 8./48031472.3.39/.O3/0209..:.7/.-47 $302-. %% 43/0 O 24.08946:080:9..43.94 %#!#% $%# &3.//0948:1./.:3.74 483.:.008.-0/04J034/8:094  A% #& !4720/4/0./2J32.903.04.943.06:00..0/04J034/8:0945.974/48.      .:.08-0301.

.

.

- .

:07/4:-073.708/:..47.O384.7 33:3.86:0307030.894 %$ J2902E2450728-0 :3/.4  % #& $05:0/030250.38246:0./.708/:...7E8948/.485.:.0848/07./08../0197.6:03/.7E89408.76:J2.486:02.9.2-0390:3.-/.4 /06:04-90305..O3  %#!#% $%# :.848 485..080..:2039.202-7.48.790494/488:83:9703908 83/./47 32:.9.:..9035./08/0 0307.7E.084-704/03974/0497447.6:0747.!34807E1E..O3.70310720/.8..472.:.:.80-070.2..D D9-    !#$% &35.  # 3:.20390077.902..:.2-4..47.././08547 2/0..3.:.035:3948..425038.3824./.38244850/.8574-.7.8.7E209748/0.4850/..3/40.390 $  # !#$% $  # !#$% $ & 0503/0/0954/05.7E89484-03574.7   .:8.O3 F94/4547.-.34./0803507843.N.4  % $$ F94/4/0489:-4829508/01072039.30310720/.20/4.

.

.

- .

/08070/:.5./4.3/./5..5:0/0/013780.9.424 0 4../5..30:97.8/0.20390 ./ 24.3/.0848/0 ./.89.8 !4700254 :3.3/...7 2E8 0./ .20394 .434308/0/7444.78054720/4/054903.0397.20390547. ./0825479.948 8.7-.//070.43903/4949.O3/0  08825020390:35/0 ./48 ..424./...:..O3/0 E.5..//08::84 0. .5..4 .948 6:0 .:.. 570803.O3/0./..//0. ./..9.5.8J02....808 /0 .43974/0.808 ./4 :3. . O E8.7.4 /.....9./4/080./05:0/0807574/:....08 09F7234 /0 5 ./08:89.3/. ../4     .4250.974/48/0.9.8..7574943084...43.3./0/0. /0 9708 .054720/4/0..3/./949.47748O30..424. O 0:97..O3 24.-.8E.D D9- ! %#  5    3  0 6:J2.7...4248:..4-903070708:9.3/.425:08948 -47..7.3.5.7-434  A% #& $070/:.25O3/0:3.30:97.3.9:7.3F8 $4703803 /013O .. 8: . ..83.8 ..20//.8 .4248:.43. 54903./54720/4/0..7924 30...3/./...7 /0 48 4308 /0 /7O034 0894 08 5 4  08/0 03943.6:05 4   $ O . 8/4 :9.20390 /0 .9474  %#!#% $%# ./.:.304/0..4 /0 .:.20//.3900348574./0 8:.08 08 /0-/..43./0.. 0307./.7E.49. & $02/003&$5  %$ O   O !   # & #  & #  A%  $$ $:00/090723.4397-:03 .43903/4949.8/8939..948 1481. /08:.O3/0/7O/4/084/4 49.5:0/0/013780..4248:.4300.:.0.8.O20974.5470/O/4/0.O36:J2.4. /0 /7O034 5 ..../.././9./74 4. .17.-47.059.1.0397....3/4.47J/7..81472.7.../03././5.:.078..7././..43:320//47/05/0.8./08:-89..

.

.

- .

:.059..54720/4/08039/4/0:894  %$ O 3470.76:0089.3/4:3.:.47E3.8 54700254 .307.5./454748/10703908.80...088902.://0.8/0/897-:..23..7.7..2:0897...-47030..08.03908.7.:.543.:.1F 805:0/0/0/:.-47 547..425:089486:05:0/037/8:0948030..-0  # & #  A%  $$ $05:0/0.2:0897.O3480/2039.-47..2:.7.0 O .76:08:8./02..3/40 . 50745:0/03807/.5:0/0 ...O3 5:0/0 3. /..8  $ O $.:348 00203948 /8:0948 6:0 80 03.O3      .3E8854/7J.:..:84 80734.942..10.:.O3 ./08 :.:..6:08070.8.-47 80 5:/0 /0/:.:8.3908/08.438:24:2..89:-07J.:. 03970497.334.439.-47030..0884209/.3/4 0 .8/497.74 O :./.:/:2.2039003.-4780.0547482F94/48/070/:./897-:./.7..8./0.7.08547.7.8 2.:.9. .08./.59.3.3:4 089F.42574-.:.3E88 8 25479.9..03..38../...9..907.. 890. 54800 8./0.07/70..D D9- $ #   8. .3/08./00774 0.N3485..3490308..34  %#!#% $%# :.:..002:089704 470.47..070.8070/:.8.45.:..2:0897. ./4 O 2./4 & 4.-47 .O3/048.0842.5:0/038074.7 6:0 9030 .549.O3 14.485.9. 8948 002039485:0/06:03480./.082307.O3.6:008./.438/07.:.../46:0:3./0. .254 ..:. 03/08.6:00.70 0 8.:/ 037.2:0897.  A% #& 8.507843.39070.9030:30.:.76:09030570803..6:0.345:0/080770..8039/4/0:894/0./09:-07J.42548.-0/0-080738J5/.39/.-0 O !3470. 5.4.507843.-0086:00890.O3 2F94/42E81E.0780:04/0 6:00.5:0/09.7./07.-47 80..3E883480.:8.3803.5.3 /0 /.7...4203/.

.

.

- .

D D9- $ $% %$    438890303.48 S  $ O $O/48/8:0948 O $O/48038:85038O3 O $O/4880/2039.....0.424708/:4/085:F8/0:3..//02.-08 & $02/003# $! #%# 2.547.39/.907.O30397048 S.6:06:0/.

  %$ O 0347. 2.

J9.9.4254303/4/01472..438:1.2:0897.39/.089E31.O3 . 5:0/0..8O/48949./097.20394/0 .3.8J05..9.7547482F94/48/014../.9.3.08.59.0754720/4/0/482F94/48 O 472.08 O #0.20394  A% #& $05:0/0370/:.8.7547:3./0.:7806:048574..391.3/08/08O/48949.O3/080/2039.6:02F94/40306:0..:..//02:0897. 5072903/4.7488O/48949.//02..0803:3.48 80 508.'0304.80903/0.94/0./70.:3.:.1472.848.  %#!#% $%# :.39/./0.:..0848/097..8070/05...  # 472./46:0/085:F8/05./.907.. 5.802/0.43.O3/0:3570.3/4 !:0/08076:0488O/483480089F3/08. A%  $$ $05:0/0..5708039./087./090723.3/40.9F..:.7E507297E.:234         .:.:.39/.84/08O/48:04/0.0803.3.7.2:0897.39...3/:.O36:J2.

.

.

- .

D D9- $ $$&% $    43899:03:34/048J29086:0801.7O209748  $ O 4O.20390  2.//0 2./..4801:03908/05.424.20394/0.39.48 O 4-4O. 2 .48 & $02/003# $! #%# 2.390 3 .3 .39/.78408  419748/01-7.2./0.424 20/4 197.08 $0/090723.7 19748 /0 202-7.N4 /0 5474 /0 ..5742.8708/:..97.F8/0./4. ./746:0 :9.:.3.7/090723.8/097./ 80 5701070 :9.9:.3.3.907.4:203/02:0897../.70903/4/085:F8/0197.9.43 :3 9. .

  %$ O 0347. 2.

9.0397.:./ /0 .O380 574.7030:./ 903/0.4 !:0/070/:..-0 6:05072.03197.20390030.//0..43.:.4389.:07/4  79J.9..5:0/070/:.O380/2039.31:3./.547.807:31974/0.43.9. 54/7J.2:0897.3/4 .4393:.780547.43. /08.0:35084 ./70.//08O/48/8:0948030.3./46:00890:3.9.20394 /0 . 089E3 803/4 30.39/.89.0397... 089.708/:...434.948 !:0/0 0897 .2.43/:.30.4770390/0.:.0397.8/:.:.4708..780 4023.43.7:3.O3 .439030.780 54720/4/0:319740850.8  %#!#% $%# :.20390.907.O3      .8307.:36:008902F94/408 2E8..O3/08O/48/8:0948/0.6:034089E/08. 6:0..20394/0..43082. . $0 .:4  A%  $$ $070..2-F354720/4/0482F94/48/014. 8380/2039... 20//.:..4397... 508.8.:. 0.9474 $0-..:./4 54/7J.907.4 .0397.0390 403.5.J290 5:0/0.70.4254307949.0/0 .038:949../ /0 6:0 34 ./..:.7 0 708/:4197.7/097.7-O3.43. 8:1.425:089.0:04 /0.O303970.9./4.-47.7.7:348 2 89...90734 2E8 803.O3/08O/48/8:0948949.282..O3 5.2. /0 . 548-/..2:0897.80 0.4:203/0./0. 03.9.08 :9.47705708039...24./.438890 03 0892.4308/08O/48/8:0948 .43/:.7809..390  ...:7806:0 48 2F94/48 /0 97.4.43...086:003.:.  # .  A% #& .3/4:3. S .:.08 &3 2F94/4 ..:.7 48 8O/48 /8:0948 949.. .547.

.

.

- .

8 .:.70.7.7../ ./0.O3.37E5/.:.N4 & $02/003# $! #%# 2.-0803./486:0.390303/85078./0.4770390 !47089./485475.48 54705745497.47708543/0 .86:00.79://0.82E8/038..79J.2:0897.9... 2..N48 /0 5.8/03974/00.:../0.43002039486:J2.802.-08 843 07:54 /0 8O/48 .8 .43488O/4880/2039.9.2./0.O3 80/2039. 6:0802.79J. 1:07.9:7-/0.O3/0.7/097.7 $43 48 8O/482E8508.:.2039449:7-:03.:489.20394/0.2039480/2039.97..03.  $ O $038:5084 O $038:9.547024.3/4.:.9./.-08089E31472.D D9-  $ $$%$  488O/48 80/2039.2.0/.7.:..748.8970.77.3030143/4/0:.8 805:0/0 80/2039.8.03/70.:8.:.9.2.3903003705484 .20390547.8 488O/4880/2039.

  %$ O 0347. 2.

80/2039.434 4829748/08O/4880/2039. :3 974 /0 2:0897.:3.3/4.-08./:.39403.7.-08547974/02:0897.43.942..20394 8003.75.O3/0.434/0241108:370.44..03905.//027...4/0.-47.47J/4 03/43/080 . /0.-..O3.%F.488O/48 34903030902548:1.390 /48 47.24854797403.3..442-.....N.490254/0/0.3.38O/486:080/2039..4770.5.39... A%  $$ !:0/070.20/7488O/4880/2039. 4-90307.. :04808.:77/4 0890 90254 80 00 /70.O3 ./.3488O/4880508./. :04/097.703.. 80 /0.2:0897./0.50390.39.3.39.2039003. 1708..38.8 $80942.9.2:0897.9..39/.7.9.O3/06:00574.084/080/2039.:.9474. 7.O3/0.:0397.:.O3/0488O/4834089E1:3.942. 03 705484 /:7..20394/0.2:0897.  %#!#% $%# 488O/486:080/2039./7445E89. 030..8..8 %7.254 2F94/4089E3/.7./7/7O/4/084/4.       .20390 !:0/0/0-0780.2:0897. 5.43889003.9.2:54./097.  # 472.6:0800/.:.434/02411 .9. /0 .303:3..3 083/.7809.20390 03 .O3.7  A% #& !4720/4/02F94/4/080/2039.424/70.3/0-036:0/.

.

.

- .

43903037.43899:03908/8:0948/0..3/08.8 .08./08/08:1.:.O3/0.:0397.3084$  & $02/003# $! #%# 2.:.8 /0 .4 /0 .8 3./0:84/0E.4/.9:7.:.0303908/0.39/.8 23.  $ O $:1.948 80 03.43..08..3 03 .5.94/02./48:17.4308 .8 48 01:03908 3/:897.:234 $  O $:1.0397.4 8:1...08 03 :3 .8 .94/007740$ O $:1.9408:34 /048573.948574.254 3907.D D9- $&% $ $   48 8:1.94/0.579.

  %$ O 2.

 O ! 2.

940.3/4.7.8 507843.8 /0 5424 0 .:./08/7.N34 5./08.084748209E.43 .0/034850728-08 80507.O3 :.8/0 ..9. 552 803.702039.:/ .43.3/4.2.94/0 .:... .030390 /0 .94/02.754720/4/0.48 5074.0/.770.0.2   %#!#% $%# :.008/08:1.-47.945:0/035708039.4708. 8.:.39/./0 3.:3.7/.74030..8 9:-07J...47748O3/048.43.43.439://043/.  # & #  A%  $$ $05:0/0.8/08:1. 08 /.7.3.03.-0:38.4507.3084O8:1.:.94082. 2.0397./ /0 5424 /8:094 574..9..43088432. .6:070850..O3/08:1.3/4483..47.3O209748 .94834574/:.:. . .8 6:0 -0-03 .0397.084/08:1.8. .39/..4 488:1.94149O209746:0805:0/.

/08:1.-0 #02:0./..-7.:.203909:-07J.202-7.078.4-70  A% #& $05:0/0023.8 573.85.7. 5:0/0.54703:3.3.0/0 ..8 80.     %  .4808:899:0:300203946:J2.0.477407 9:-07J.4.O38007.43/038. :0480.0.754797082F94/48 O 824883.7547:3.2-4O3.439030/47547805./05E89./4 O 3907.5..4.94/0..:.2.00. O 089.089088902.-.80250720..1:07.5..8.:.3/.:..45474974 03497.8/0.

.

.

- .

/.D D9- $&&# #   8:1:74/0/7O03408:3..3/46:00.547../..:.42548.573.907.8/04J034/8:094:3520347.47E3.4 O 347E3.:0397.907.2039003..9077.81472..0397.5..4308-.4 & $02/003# $! #%# 2. . $003.  $ O 7E3.7.:. 3/.O3/02.43./4547:3.0870.20390E./08../0.9.

:.:0.-47/:..948 .9..43..   %$ O 0347.94/05424801472.2.09.3..548008:1:74/0/7O034  %#!#% $%# $05:0/0/0/:.2.:3.4308/08:1:740.0.2039003...:07/4  472.   A%  $$ $070. 5:0/0/0137806:00.424.0397.43.3. 5476:0903/0.9474 30038.05007447085:9701.7:38.0/03/0 .-0 .:.5020/4 25703.8../02E8083.44745:0/05708039.570803.454/7/4 08 9O.76:0.:./4.  # .4 803:35.-47.4031./70./08:1:74/0/7O034030.0030.307.  A% #& $. 2.

..07:3./488/0.474/0-0807/0 2.47.4203/... 8070.O3 .

 2. 547../.

3/4.8.0/0348 2.:.0397./08:1:74/0/7O034030.43. :..4308/08:1:74340.

.3.2-F3:31974/0.5742..:. :31974/0.8/08:1:74/0/7O034 0307..0397./4 !:0/0:9..8 .20390.9.39/./4 6:0023.4308-..7-O3.20390 03../08506:0N.9.7809.082.20390/0 2./.30847008.3/5:0/0807 :9.47.05/0.43.010..

     %  .

.

.

- .

 O %-.  A% #& $.9:7./0./1.:.80 5072906:00.038J5/.39075709../0.902507./08/0.5742.. 5489074780.F3/4.39/.942.349030./48 ./0.096:09.4 803974/:.2.3903/.902507.7./480942.O303:.9:7./0.7.089./70.2:7.41J8.9:7.708 1708.0:39072O20974 /08310.:..:..80.9:7.902507.7./0.9:7.0.:3./897-:.O38.70.70.902507.7. 3./.-00307.  %#!#% $%# .5..59.9:7.438:24:2.20//.9.9:7.9..9:7.9..:9.7/0 .34/47.088:50747.349./0.902507.3.902507.:.780089. O .03.:20394/0.34  $ O 7J..7/70.7.8J28246:080.2:0897./.2039084-70.D D9- %!#%&#!   .2-0390 .5.:.:.902507.9.9:7.2-0390         .254 $070.48 S 5:0/070/:.20390:348 S .902507.2039003..447.3/08 5.:.484842-70.:.0038. ..39.831.508./0.0390 & $02/003# $$&$ S  %$ O S S O ! S  # & #  A%  $$ $05:0/070..20390082...5..549..03902507..03.

.

.

- .

:075470.9:7.902507.:./0. 902507.147.2039084-70.D D9- %!#%&##    ./0802-4./08/0.05947 %# /43/0 0 .84:-/.9:7..:4  A%  $$ $05:0/070. 5./0 039473403./0. . /0 .0:39072O20974 /08310.0390 O %-.:075470.2-0390  $ O . ..47.902507.254 $070.:0754870.:0..-0 5.:3.2039003.7. 08 573.:. 5.:075470.. . 902507.42574-.9:7.:075470.:075470.:..:.2:0897. 6:0 .05947082.. 708/:.43 0 . /08.7.2. F89.9:7./0J290 5:0/0./..6:0.0 80. 0307./0.S6:0.902507.2.5. ./408907../0.:E9.1./0.05947      . S /0-.9:7..20390:348.2-0390 ... /05:7.6:080.20390.:07/4  79J./70./823:0. .:. 20347 902507.0/0 .05947 9030:3.059.05947 5:0/0/823:78054720/4/0.803.902507.O3 .7/70./.7.703:3.05947 %#  # .03:3./0.5742. O 7J. 902507.7.:2039.902507.902507.0038.47902507.4 803974/:.902507.04.7./..43086:J2. 6:0 0.97.84:-/./. 20./0.76:0089F/03974/048J2908  %#!#% $%# $0.8. ./../.. -.:.708/:.  A% #& $./048. /0 .O3 /0 .9:7.9:7.902507. 807E/080.2-F303 .//04J034/8:09403F .780 .476:0.20390 20//.9:7.9:7..4/0...43 70..5.9.942. ../.20//.9:7.9.:.9:7./0..  & $02/003# $&$ S  %$ O ]S6:0.9:7.7..870.9.030.0594708089E2E8-./703.9./4 80942.9:7.:0754 70.//04J034 31:09.41J8./.

.

.

- .

.3./O59.13.79J.70029/..7J.482..8:85038O3 6:0.08 03 8:85038O3 6:0 .:.2./457E..8 24 .20390/.7.907.3 .7447./ /0 2.44/.  & $02/003&$ A%#$%&# &%  %$ O &% O ! &%  # & #  & #  A%  $$ !.7.5.382485.:8.N4 /08/0 /850784308 .9O3.D D9- %&#    8./.0347E3..20/7.5.8:85038O3 !:0/0807./ 49:7-/0 /0.47E3.70/.7.3..9480850.38248  $ 4. 47.3829/.//.3 03 9../0:3.:80.5.3497.9:7-0/. 5..06:0.7.89..907.08 ..F8/0.:.8 7:08.4080%&#"&% #.97.9.57450/.942::9. 547 :3. 80:9..8 2.08 :3.. 7.

82E813.9408507.3/4.:.O3 80/2039.:.0/.4.70.:3.6:03408.0/.20390 2 077.O303483907.8 ...9:7-0/..035. 08948.7.0780/05.5.8:3/.707.4708/09:7-0/./48  .0/. 547002543/.87:08.7806:0.:.79J.82..2:0897.O3 80:7. 0.089E.70.54720/4/08:0390574.7.5471:07.0/.749.:..59.7.7.8J6:00./87.2039007..9:7-0/..O3  %#!#% $%# :.% 0.25.0390  #0.03/070.23.:..9030:3..:.0/..7:3.4309.:942E9.  .3/.47..03908 5:0/038075.6:09030..20394706:07/45.0..0/20394/48.9../.7.7..0/203948/0.80:9....5742.20/7 .003.480850..6:0..0347E3.3/4/7O/4/084/4    .039086:0574.7.7574.3..439..054720/4/0.7.47E3.9:7-/0/0.79J.5742.1:0390/0.3/40..3908/097.....7 23:948..5O3/057490....:.43.4708 8070/:. 7084:.0305479.O3 5.-7.907.1./08..7.7:/.34  A% #& 48..80.7.438:24:2./4/097.2:0897.0/.5.20390 2/02:0897.7.5.:-09.8/08:048 2.7.0/.78054720/4/0197485.  38079.8 ./.7.082E8  03.7. 089F25./5:0/070/:.5..803897:20394800.0/20394  3.43.9:7-/0...0/./.7.03.43.. 44.8 ..0.4.438/07.:./083/.08.. .79J.47/0./.8&% 80. 077..:./2.2:0897.... #050970890574.30.34/020//.

.

.

- .

.9420.87.7E89480/08.43.-4824 08 1072039..:.474 .070310720/.0.  $ O '-74':31./08310.7 6:004947.438:24:2.08843:9./08 /0-/4.-47.-4343.9.7.-0 O F94/4/008543..-7O3 .34708/:.8 7../48 8 :3.4847E3.4548001./. .9. -./0-0807!#$%'  # ..6:07...708/:.0.907./0.8.907.:3.0310720/.:7.  8: 209.7./48.8 .:. 1.0 08..9:7.0397.9.:.. /0 -.! $%'4%'  %$ 3..8708/:.-.9474 547./2E2.6:0574/:.4397.4308547807F89.:07/4   A%  $$ $070./0488:039082F94/48 O F94/4/08454/04470 O %077.7.424.086:083480023.  & O !70803.74/0-0807/0 2./70.0.3.O3.2J32.0704/05.203900348.074-.85.2039486:084370.:9.803/080.481:3.9....9. 50740574-02. 3:0.24.8  %#!#% $%# .907.:8 O '-74407.8 O F94/4/0320742E8574-.43.20390030.97..D D9- '#    F3074 /0 -./.85:0/03.:.43 1472.O354..39.5.48 .4745.  A% #& $0023.22 30..8507843.7./0/.43.//0O07.023.6:008905..774./.O3708/:..54720/4/0:3.7J.430.

         .

.

.

- .

3905.8 5:0/035.F:.8 :0480/090723..424.8J0.907.8507843.3.78:.089.5.43082:80.9474/70..9.20390 $02/054720/4/0.2:0897./.'7:8 O 39074.:8. 08/0.N4203476:0..8 !.7:880/0-0.4081F7..089.:84.O3/0.7 08:35.7E894 $:1472...38242E8506:0N4 5:0/0.430803..2:0897..0 320742E8574-.7:8 & $02/003 # $!# '#&$  %$ O !70803..748197482E8.8506:0N..! $%'4%'  # .7:803.7310....43 O 434 O 4/4 O 474     .7.2.7.42:308 $.03:3507J4/42J324/047.7:8 O '7:8/0.08  A% #& !4720/4/0/08310.7447.  %#!#% $%# 48.9.5:0/08070857..D D9- '#&$    802.7:3 /08310.570803..7/03974/0:3.O3. 43.8  $ O 31:03..7:8.:803.:.80:7.07.32./0.998 O #49.7310.:-.F:.730.8-.-0/0.-47.90307:39.:07/4   A%  $$ 30./0.9.840348..8.05. ..84-70..

.

.

- .

3482307.:0397.3/48003. 482307.48 843.:.9O3/03.D D9-  3    3.9:7.824F. 487J48.8298439..43.002039.1472.2039003970 552/03.081.8/0.:3.43903030307.:..:.805708039.07. 3$ .079. 3 08948.:.08/00890954  $ O 09E.9.031472.030.3030.4 & $02/003# $! #%# 2.3470.43 .0384:-0/0/7O/4/03.08/03...... .3..:. 3..947.5.3.425:0894890723.2E8831.57490.

  %$ O 2.

 O ! 2.

.O3/0...0303.7..088902.97-:/48 .  # & #  A%  $$ 70..9.O3547.O3/03.8 2:.:.-0805:0/03:9.89:-07J.7/107039082F94/48 O 4.43:39/020/.-47 .484030.47:74 /0 3.9.4470..4:2./0.8 03.84/03490307:3. 3. 08779...4 O 974/0. /488 09... 8:388902.48.2.48430.549.:.08.43../08-.08:30020394 -0301.0. 03.:.9744 /48809.9.7470/:.34 3..3905.    ./03.4 97.74:3.8/0.70.0850.023.   03..:.:/ .47748O3/0.34 :348 002548 /0 010..20394547. 8.7.2-4O3.703.5:0/03/./4.7.43/:../03./089..549.20390/0/.030 .20/.7-O3..:0754:2.O3 /0 . 31:03 310.-0  %#!#% $%# ..703.O3..570803.9474 $08:0020/7.39/.7.O3 O 3907.O3/03.3.-0 8J2824 54720/4/0:38.:.20394/0.  A% #& !.8 547 ..-47.030.948 03 .:.0397.2039003..745.549.

.

.

- .

/./../..4.86:05:0/0807/0470310.424/08310.48402-.0.43889003.0807.:.0 .:0397.94834.8083.6:07.O3   &$% #0.6:008708:9.03./047. $005:0/03.8 0854720/4/05448   &$&!# :.6:01:0480./0/0:3../85078.:.43..4/02...7.7.   &! % :..O3. /0 7.:075481472.4243/.485../430:97.8038:85038O3 570803908030.03. /0 .808 :3.3...9.438:24:2.548-0570803.403/:897.:89708 /0 5.425:089447E3.820/.4393:..425.4790.243.0..:...2.390/0:3. 5.4/8507847.7.4 ..:48.07089.907.O3    # 7:54/0-..497.3.1472..O3/04/.:.7   # 425046:J2.80:9.82./.709F7234/0 . &3.3..:.9:7.6:05:0/04.8:89.907708970 031472./0097.8:89.79J..:.43.4397.8:5071./ &3..N4 2: 506:0N4   # !74. .8/0:35..0594.549..48   %#  .79J.4308/0:33897:20394..:777.3./.084 6:0 :3.:.3/48:7024.:..5-.5.:.7.4./.08   8.6:J2.390 1.:.:.//.080890:3.. 80/2039.../0-. 8:89. 9030:3520347.:.:9..394170E9.9.42502039..2-039..038:2389748/0...084/0.390 70.85./.E.8.46:0.8J.O3/0.:/   &#$& :.5.:348.D D9-  $%$ $   ./40306:008E.. :3O3 /0 ./4547/481.424.7:5. 03970.07948002039486:J2. 8:89.O3049F72.803.474 $7.:../.7348 ..43.   #$ #4.4E:48 1.7./4/0..6:05:0/0807:9./4708/0.74/0/0.   & 3 6:J2.8.8 08 0 574. . 70./07J48 .4 .:.34 83010. .470.-..34 134 1472./.    89..39.8 5.2../4/0.:.-003:84/42F89..8 /0 9.97O3089E3/.797 /0 80/203948 2.7..43.:.4.3.390/0.8 307..6:0805:0/003.8.38248 030. /097J9.8:89.8   &$&%## :.4./.3.703.0/0.8.79J. . 80.43.0384:./08:-8:04 6:08003.

.

.

- .

39.97...8  & 3907.3.06:J2.7..907.8 8:89.../.7.43../081J8.084 6:J2.7.6:000.:0754/43/0.O3/020.F:.08805.02E8.   %# # 894/..-:3/. .0F.:.9F.3.3 4800./0:3.0834802570080.89..O3 473.77403/03974/0:3.7./.31472.425430390573.9.04 .:7705./4  % %#  %4/447.2039030:97....43/:.4547.8/10703908 .9..809074F30.5.:.4/0902546:097.38.:8.43/:.907.6:0089E1472.:84.94:9./.7.0794.//0:3..6:0:3.-9.47703900F.43/:.24F.3/48:/0./45.J6:/.43903/4/08O/48 13/0089.:.390   ./.43.80/08..-.80.:..20/7..3. ./84:.703..5..80./0.8.:.4:.43:3.7/488:89.86:J2.97.4 20/.94.O303F9.7./44507//400......203908O/..7..38246:04-90308:0307J.O354890747197.05.:.7    4388900320./6:09030:3..3.7..3./45. 1.43903/48O/4/0J6:/4  & !74.:.   850.:94 %0723.79034209E..O3 /0 8:89.8282.8 /03423..03970.947:9..20390 89480/0-0.D D9-               43903/4/084:9403:3.3.80.97.5.8  %#  43/:.2.974308  &# % 8..  &%' %# 5.3:42097J.439..7.70 .4380.8 14.:0754.7.974308/08: /49..7:84:3.   .20.8 ..7-434 803/40.84J6:/...O36:J2./4 .425703//.44/. .7.907.390 0 ..7.20390/10703./.947  ## $ 0907474/0:32./0:3.7:3.857450/..547/89394800203948 507403486:08:./../.2E80.4/0805..45478:0394734  % F94/41J8.437.9746:J2..7../0:3.  %# %F.  &%' .:940F.07.:93.9.08 570803908030.13. . .0845470.43..425430/0:33.:.:07545.5.8 5:0/038070..3.8:094.6:0.4574.:3E94244:3.8...43 .907.:03..6:0903.3908 80 ....

.

.

- .

86:J2.4...86:0..08.7-434 1472.4390303...D D9-  %# # $:89.7-434 .3/403.7-434..3..03908.

   '#&$ 0390310./04J034 .3./4854720/4/02.24F.:3.:..O5.20/./43:.7./47.03 .    8:3.0/03974/08:8.3../485.8  %  ./0.O303970:3./0/10703908.9.6:0/04J034.38248 573..:.385479./4547:3.8:89.4.7J. ../097.203902.-23.43903/.3.F:.3.O3 20./4 03 :3./45..3039708J.7. 8O/4 97.03970..8..902507.04.-E8.4   $ & "& 8:3.086:03470.2:0897.:.385479..F:..304202-7./0.370 .2039003.8.8.89730390 .3484   $% !74..3.800. 0 2.748..0244-3.:07548   %%& !74..424F30./.:3.2039070.78:.447.6:07497../ /0 .:..88:89..:.2-...O36:0708:9.:E9..5.084030. 57450/.N.. .307.../03497.3./454757490J3./0..3.0:.97.907.. 8.425430390880 03.484..47E3.F..:.9.8 6:08O48070574/:.08 $0 .454   &%# #0.8:89.7-434 /7O034   %  472.E.7..E.O36:0..84850/.F:..07948J2908   % $:89.9O2.7/10703.O3/0.8   !# # % 8:3.48 6:0149.:./0778:89.42E80850. .43013/0.:5E/4   !% 43:394/047.084 547 0 .8.8:89..4.38241472.8.303574547.203905:0/038074-807. 80 /05489..43.6:03480.:../43-E8..:0397.3...9.:.8 .083.7/0:3.704J034030.34   # #$ $ 7. 84:-0 03 .0240./433334974954/047.382486:03.009.4/0.4    #0..3843/085..:0754 .5.:3J6:/4 /02. 547 . 03 0 143/4 /0 /05O894 /0 .:48.425:0894/0E.9:7.907.474/0.4770390 /0 .833.:.8   %# %# 3897:20394:9.07948 .8.:0754:2./84:.447   &&# 7..4250. .748.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful