Está en la página 1de 2

Les 12 van tocant 1 de 2

Les 12 van tocant Harm: A. Pérez Moya

Nadala Popular

Soprà
#& # 4 · î Î ä Ïj Ï. Ïj Ï. Ïj Les dot ze van to
El cel és es tre

#& # 4
Contralt î ú î ú î ú
Ning! Ning! Ning!

Tenor
#& # 4 îÎ ú ú Ï Ïú ú ú Ï Ïú ú ú Ï
¥ Ning! Nang! Ning! Ning! Nang! Ning! Ning! Nang! Ning!

Baix
#? # 4 w w w
Nang! Nang! Nang!

#& # ú. ä Ïj 24 Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï. ÏJ
5

cant n'és nat un bell In fant, fill de Ma ri a n'és


llat el món és tot gla çat, ne va i ven te ja el

#& # î ú 24 î ú î ú
Ning! Ning! Ning!

#& # úÏ ú ú Ï 24 úÏ Ï úÏ Ï úÏ Ï úÏ Ï
¥ Ning! Nang! Ning! Ning! Nang! Ning! Ning! Nang! Ning!

#? # w Nang!
24 ú ú ú ú
Nang! Nang!

#& # Ï. ÏJ Ï. ÏJ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï , Ï Ï Ïú Ï
10

nat un bell In ant, Fill de Ma ri a. Ah

#& # î món és

ú
tot

Î Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ , gla çat, ne va i ven te ja.

Ning! BC Ah

#& # úÏ Ï úÏ Ï Ï , Ï ú Ï , Ï Ï Ï Ï Ï
¥ Nang! Ning! Nang! Ning! BC fill de Ma ri

#? # ú ú Ï , Ï ú Ï, Ï ú Ne va i ven te

Nang! BC Ah

www.laetare.biz N&N-221-203-01
Les 12 van tocant 2 de 2

#
#& 4 ú.U
15

ä La
Ïj Ï.
Ma
Ïj Ï.
re i el
ÏJ
Fi
ú.
llet.
ä Ïj 24
n'es
Ï.
tan
Ï Ï
tots morts
Ï
de

#& # 4 Uú. ä
Jo

Ïj
sep

Ï.
a

Ïj Ï.
poc a

Ïj
poc

ú ,#Ï Ï en

24
cén

Ï
a


llà un gran

Ï
La Ma re i el Fi llet n'es tan morts de
Jo sep a poc a poc en cen un gran

#& # 4 Uú.
¥ U a
ä JÏ
La
Ï.
Ma
ÏJ #Ï.
re i el Fi
ÏJ ú
llet
Ï, Ï n'es
24 Ï
tan
Ï morts
Ï
de

#? # 4 úú..
ja

ä
Jo

ÏJ
sep

Ï. a

ÏJ Ï. poc a

ÏJ poc

#ú Ï , nÏ en

24
cén

Ï Ï
un gran

Ï
La Ma re i el Fi llet n'es tan morts de
Jo sep a poc a poc en cén un gran

#& # Ï Ï Ï Ï 20

Ï. Ï Ï Ï. ÏJ Ï. ÏJ Ï. JÏ Ï Ï Ï Ï
fred i el vell tre mo la, n'es tan tots morts de fred i el vell tre
foc

#& # Ï Ï i els àn

Ï
gels

Ï
can

Ï Ï ú
t ten,

, ú
en cén a

ÏÏ ú
llà un gran foc i els àn gels

fred i el vell tre mo la. BC


foc

#& # Ï Ï i els àn

Ï
gels

Ï
can

Ï Ï ú
ten.
, Ï #Ï ÏÏ Ï ,Ï
¥ Ï fred i el vell tre mo la BC

?## Ï
foc i els
Ï
àn gels

Ï can

Ï Ï ú
ten
, ú BC

ú Ï ,Ï
fred i el vell tre mo la. BC
foc i els àn gels can ten.

#& # Ï Ï
25

Ï, Ï ú
Ï
Ï Ï ú U
mo la. Ah
can

#& # Ï Ï ten.
,Ï Ah

Ï ÏÏ ú U
Ah

#& # ú JÏ , ÏJ Ï Ï Ï Ï Uú
¥ i el vell tre mo la

#? # ú Ï,i els

Ï ú Uúú
àn gels can ten.

Ah

www.laetare.biz N&N-221-203-01