EHETO ES MERGES GOMBiK

\

.,

nS'TVANFFI
.~ lloT\\'SJt'J"A

!

S:v.11. l'RO!'lIi~ICIR:A

01' iliA D~;
l'E!!.~cz.'J6~':im'

}. llil!ll!.:t'ilS\:i:ltl,

wn:

~tn'r.l'P.MEN.

BllDA!KST HORN:'j".\~:SZtt\l "~m(JR' !!s;.I\:s, ~m..!J1l~".~ti(~'i¥VI'~YmMJ[lA1,o\ J
1'1iI'90

...

\

_,~:;I;.

iQ$Zfr~ri

¥"a,tiiiC!l:U~IHCf!ENI!

'F;:s ~MS ~~,G~

n:!i)NDEK l'UWDONOSJ\,

'Vl!ILOS;-\QOS""B~

\lfi'Kt}$: TMA.tfso.s:

A SZE~ZO.

\

,,\

Tal1aJnmj egyzf!ke,,,

~!~$l!:6'

.

,

• .'

,

.

It L;~~J.r~Z,E,'[:,
.•.•. • • • ". • '.' . _• "'. . lK,Ir(lIl]:!J]rutgllJlIJ'h!!:iif~e~~6ge .gll1JUJ.bl1~ e~~Jl\1jJik 1'~fI~c~!!rl~m), GilI.milam v,oll!IlIl:i:oz6 !O!J[l~tlIll!i;hr~'a:l_}(::I~ Mi~ irolif(lllbm'bli'J.. It .

A !l'(liJ~'I;lt.im,t!w1J1 .•.••• A ~riJll:ij)}l 1!0~,ubilismerct~. .

(l:';":IIltat,c) :1\''1. • IIn!!)!!-1;Wiil;1 ~j~I~\t .ullAl)lt? :ffl &OmJbllw.el't~k~! ~" b:1lllJ:
I.

.

il~"~ :z'i1~Illl'J'j:it.l~dd"~;}l,~, d,!~['lcd~e •e~lcl6

~Illl

'..

..'..
, •

mi'Ql!.. 1b~i!l,IMi8-mreool::.>(:;r (lii:s~ri . .., _ .' ,', • • "," ,, M~iI.i)~rsz(.igo n, 'tet:1 11J.e:;!: i1I ~1!'~ifiJ-f/;at" ."ud~,!!'i/.)_(tIQ:Ji~~ ;lii,'!l,'lJI. kt')r1:l,1ilWl£lia hfrne!l'~ll tcxmo:t~li!~ii<\i':iJT }llJics-Cl:uu'les;, dj' 1'£tr.tl'1l'J't: >r.!,RY Clt#'JlU . • . • ..., ,•••••

]]II, :L~!Jili.z.Er A ' i}nfM~¥It~'1;rmltllQ~n ' $'CjltJdd5:p' ......". • •. J!J. ' J I<""lIi WiiO!t 11 flo~1!I;1i;asmli In16i11~111 ~om'\f1ii~~l [h;D10l'.in6",cOI . ""fll:agul' '~Booli:) if; - r!1ndlil:lI _>V1Q:!~li!,.. ,,' . • , • •• A ~iI!!.!'yar g~~<lblll . relej,_S!~$"J:k 11l;;a-11.I!;Ill1 01_IlI:iII}utillk:lt

lUl,

is:
11i: 1(;:

~

#"

A

l!am'"'[tI!Il.t#. .lc.I."~eit. N_~m~~1: ~~t~ tJ.'l:'UI.'U:/f'

~O(l

qllll'lillS'

tmlmMjd~ m,,~",-dnl~mm~J jil, ell ,e~cth:1:i m~DIIlt\Mjl k'a'dnm. • • • • . . . • • .,

lc U.1111BtlUIiJ"'~' lJ,ddll;ftfr .
.' ~. • • . •

••••• kOp~l!·&l!in~1i;)1!ij~'tU

1m·,

UI

... I'ilmle~i:~ 'rn;blO~~~Ws,lj,k l" ill: it /1Pf/tfllJ ILrC6iI: ~Ill!"~(f .,jl'fuihtm.
.oIflihldy 'ftapi""lid'.
,I)

~iirimr!. • ti~i"»el'Ji1"r:
11,

•.•

HI

rv, FE JJEZET.
A Pe:mirRk lJ/1lJcSIHLUIi"~ ., d ,KryJi:llJ,gam jjptr'~~'d il',~6"i. A Mlfi\!::ltok,v~il:YisAJ~iI;;. A P~JlIc-'S~c.k-., funotl . . • A.. MlJblll(, }1.IllIl.<;i . • • • A '~~tr~Dxo.k, Ii~}, ., H it I"'!lm~~.t1; clUt!I;O]lh.yfl h~!!1!, iW1!I y
&

. . •

, ..
• •• ...,

'
.

..

iii fdt'j'ol ~l.::'a:. a pt;(U!I" pu"'.iialf1, . •1 Ii :n.JI I'''$,.Y. ,t;-odu~~ • .J1 it TIJfl'gj' ;e,.,(&, (J_IH~uklil' ~ • A, ..('a:hili: .i GaJir,(J-fe.'1lJ:1i~tJ'~!;"4!t1. QllmH-' s.ritlt

'-V1.l$VI,\

m.lm~!Ii'llil'

g!DJmll!l; ~1jj1!1~,

~,IiII'

,

,

ill wrWlI

~,~ml..
.,.

.

~.

..

it

.!i'[eri~nll:l.

,.

-.

,

.....•.
..., •. ' •

G:;.~troi~•

P-tIl[nphfi'hiSek

'S:a:pl'o'pbJ~~ .
.k

PWW5l1 (..... 1I:16d~) ~IlWl9Ilk. 1\ ftV;)~ijtiro!l'"!DiJi ipe;hl:S:iik,. ~

'kodutil!o

?a~~ as.MJmI!iU~i:u1k. ~n~':iIg(j'll 6i1ii) Piine$ill:k.. ••

VI.

F'BJft:ml1~
tI! 1tf!!'1i,.i$(tfjtJ

. '. . . " ,... .... ,~'lLz ~mni!i',d{i I.tlmbili~ J,ll' l'ilti'il~fll!~ ~I: ~bb~1 a ~~wggb6Jl kil-l"1LlItO .A Kr)'p't~lI!n ,nlhll':,,,,ell~em1lS]:h:l:~D!. ~ueklntesil .a 1'il:Qe;,z:i;il;: bcil~~l~~a A n1~'(:~IUlm• " " • - .. .. • . • • • .., ., .. , It..ftll~g, CI~~ ·f)rll.gyiill1~'I'~~n gonthl!.. ~ • . '.' • .. jJ ~}'ulil#!I. ,iT]i:d.,'&. ~ .. • " " • " " • • • • 1. Az 4 Cl,Wdlt!l~)';Pbd_ IfJ1.lI',.dl.l~n" , . .. ., " 2~ it I!~l.a~rli li'flSt~ l-nycdiw-n (Rh~z.!lIlilo]'pba). 3. A- IISl4:lI'ollll'ln. .
3jJi);tliill,

,/I., Ro£!tMk (tJ~tl1:neij . ll:h'mI!110IQ 'celek. "

A UlmlM PI!:ni!liI~k" :JJ::JZ AsGomy'(;c.tcJ:c. B!.umdrLpl>1U1cele'k , • •• ..••

Q:s.~~~ti;s-~ek

Phyl:tlmy.ml!u!~. (Usti irtg:iAcf) . • • .
,

.

'. ,

Bil'J(N'~'IJ~ ,iUitll1_.~~fitl.',.,e'ltkl'l f(}1JJ'(J!ia~tt P(fttlsl)~1t.. tJll'utii aidJlJk ...........,.
.A !;~jI k Hat;i'l,li'l!:iml'l u,i o ~\z.E,I~.!li1\; ~ ~ ko~7.
,i\z

ell!:t.

fb.¢tntulUn!-:

'"

,....

..•

•.

1l.d1'i.J,1~•

~......

,.

·'7
.[.7 4,
'It.7

..

.

,

V']I. f.:l!J~I!'f. .JJ P'·IIe5:lt!.k i,il.f,Qitrf)lis:j hfl'5mla'1'ili •.•••.••• : P'~IiIi-~j:k WE ~Ple5:I:!It:R~ ,'m'!'lfUgtllb:Ul~ .mnl it tcm!~t!'t 1i.~1 gato-r Ii. ~'i:lml;ld,k i,.u;i a,lJ!;aJhuL'! ~1I. re5t~~re.l\elir¢ • .. •• ..,. [lc!r;!~h' il:i.lu1rrn, flbH-o]n.,;l, SJCRkf~, ·bl!tll.t\',Mlm6:mcl •., Ja."'Il.Jmrbu:l.li, .t1. gOI~Ii!:ik
lLlpldDlllf
"X1.'lll:!.i:

•••••

·1I,lka.lmu~lh..ll

,...,,".
• • • • • •

iii. A b;ilsiil-iiuni. " " '. • A li:ijl6llblil~1 cim~I,c;~ep1Iilli!1i .t~ 1>,~d~ll,t.! ~s -p,tirra,p,'b,YSJ!1t1l: ., '.. A ~n~::Itd: Y,-l:ll1~'k~ii.r'toi.. 'f I:j"\l'mld J;5l.I .. eu, rends:r:etll. "
~,~I!l!(:():(&rWU dlrg.

i, A i>no,itiium:t<!nd:k !lis

.,

:

.

.'

" • , ,. , , :1 conkiiOl!lllok

.. .

••., •• • ..............,...
• • . " ~• •

.'

,

.,
. • "

.' .
,
,

'VUl fE]TIZHT ••
A;; Jsm~rl ~llni!!iZflljbk ·sz;!mi(J . fl. iiN.QQ\) •. J\ 1eg.t.llll-fO'~'b ~ 3. i.:glkbc'lJb ~Qilbi!k • • ~. ~O;I:1:I-r.ii!i ~I'eilkor~ .. .., . ~ M!Ii'Je5 gO!llb.I:., ne'\"S!l!iri:u; [eoof,oIY;l" g,r:!!'~iIl~g;;llll&l::.l:ff liel~iruh'a .. •

..
','

~t ,~¥m;lidk ,fw!~~N-'~ ill

lelfllL.'fjI1tf,et'~~>fj{j 'l:Ir!rg,lJS

,

4s orums
••

••••

Nok

•0\ gtl~nb~~mlJlik

~\ Sfurn..k!p

r.cl.~t(, f~fQk "~I-OO~~~Jdn DlblJ'!S • .. •• ~ ., .1 ilui;l'~J!Jr1bm ~1-W~rlilt ~.lK1l, ~IIOiIrt'lllSl'! .. raj

aQD~rlJ'm~,'I~·u.m ~:bl!l~Cik:iii'.~i.QI., II 1I.~In'v\ll1k'be l

1'~'"

...
{i4 50 fjQ,

.. . ...

• . • • . . . '. ,
,

LX, :fnl.ElET .

• FEJ Ezr~"f'. 4 ('jnIAn"if61~i (Aglf.ri'Cfls.-fl#dj). , ,
... N~iJ; wgYi::; 1
...I 1t1fJf4.rk i

1uJ,..tI4J.t:rJl!}~ Ii, leml:li Ii ab(kllllt- l~rint, '.'" ••.. A- teme~ek ijgynul,~.d "i5ZJJn}~uJr, 5i.IMnt . •
{J,Y11fC>",(u..m,Pt'

~n.;_Jli.t (J

:II

gumb:l Mlila

• .. • . .. .. • .• ..."..

.a

• • • " . ,.

gPm1JJl_' ,(lli'd~ •• -,

.

.

1l. 1t(JlttfJtf~ n l;jlgitilf.;1 s6:em'AlJIl"I/ii6iJ. . • • A aO<II1~...~~\pl;.lh1:)i ~~enu~1. "dw,;'i,git~IiIntl!~b6~ . X J{!uuMr!ll'l!ru.i!! tar lE~illPJ A. ft'teletm

Me

II i~1·eh,c,~d fllip,h ~lIlibO~iil!~~ :i, ml!~t II . • • . • • A n~1[Iies n1.~~'§ J~oZlct~ m6i!Q~ biti.l:~tja.,~ ~.~ ~le1l: 'Steriu,1,' .,' ~ IlhUtelv $Z:uill1 .•• •..• ~,);nicfn ~~illl{ • • • , ~ , • • • .' "'" "j III. [a !ij'erin l' . • • • •• .. "'" _..' OY':l.k-odjlJmjl: llI. ~P'.6iS ~ kli!~'lr:mc:tk'll blli gomWkcU!il

."

." .

55.\iS

i6

tl8 -

61

'VI

,
¢) (l, !IZ;I,gi. . . • ••• • •• &I1r;i'IHll'k' a kllt1i;:lI1l!!t*Ilrn;~~ ~,r,m:ll)lIliill .1 J!Jtlmb-~"li'inl <;10.0: ,t;~ :\1Iomll.~~1:J. • • J ,;!\ ~fls ulnibtelt ~ID!.:bi3 :I h:1{~gdll .
II! .. • ...

...

~ij
~) ~

• .

. •
'!I

• .

• •

a

.

.

,

!I'~r:k~n~~i'ii C:> Icp:~i !i~'-="dc, bd,(lJm;imlli. .. ., • • • • 11:, i'1:1; i:"'pgr\l!l!l.a~~!' h:l'lil:ilJ~U;li:i ""'~ ..•• J'l. it ~lI'i~'g IItJ/~'iJrJM,. :!l.Irh;'Wfl- ,(.Ji t· . ... ... A,b~br6.osG>lltanu'l!!i~tllI: ~, i!!;, TejeMgoUl;,Mk mt~ , ll,~t:~~ .~f-iJ. 'jm,lIIl titill .i'ckotliiezi~ (mh;Qk~ [)-~£ m\1, LlIij'n)

2, t\

'"",~
72 #2 73

~"tl~1r ~ ;\' hd'z:i ~'L!:I.to!~ Qliz]k? , , • • • . - •. • 11 tl:li 3" Il~rnb~ hll,~11u!i,~~e b[!.~·m~!lnl,,e~f1~~k\lliillltllli ~tm}r~T· • 11f:'[mr;:l~ ... .1!Il.~5r~~,o;:I"et.ck~ m'llgf~C'illl. ••••..• f) n, ,~'Z..1~, hUb ...,.... • •• • >'/1,).;1, ,1'I1I~rRC:.s gPm~~H ~~~I'Ji'~lltID~L\ ve\lit~~ '" '. • • JV,")u:,fmd~ ~'Ij}1jJ JJ m'I"G~' c!r_jd pmvtl ~'(.gM'~ffk!l?I.~/"4"lr'l. Inilll "fi'li~ltnt,qiU tNlJg11.JJ,u'J''OIids. .' • "'... ", . • a
.. ~f!)~~~11 hm$!l.·11: ~l*'! I[J.Cg'ilt~iI$l!;I"iA

;[; ;1"\ t101li.1 '" .. !.,:. • .t '1 oj. ~ 1.1 1:;kl til, ' b~UI !II C"~ID\'k; \'"~ ;pi!lTIliiliiillik, ~",,-Ik kikt.-Wil" Jii'.( '~YI~ti gpl'll~~ ~flll"ll.i6. (...... J:i'Z l1eJ'~j .ill f JI'> h~>11 gOtll\i:~ h.ll~~ u mago~:l:b'bn:ll!d:u IU,I!'I~O!.;." rt\1Vl!:d" rdg-

fTI. JJr~D"yl.1:lr :J11}"P.k,)~IIr;Iji;fJ-'il~~"#•.

l'

.,'.

'i';i. ·dml6.iO .. il!g;fi~» f~jQk: ..l~GjiShltl!b.l". Go.l~t;Il'b.ki,ik.,.ln~r,'e:;-T:i,110fl·HI ''jIf !lN~~1:iJ:du~~" It!;t~'~ii'" f<i]Ck: PJ~!iI,'3'1liw1;,. bi~ollr)'o~ :8D,lfllitlilsuk • .7* I'F".. i:I t~~'r lI~tgdllflftfJi&lt • • . .', • , • . . • it! .2, lz.~!t'i VnGlt' kll!bitO r!l:lok O-r.:Dll.u\ik-e Il. r~Hh!~!i'l'!~I1' .' • ., '7('1' ~J. !lS~lct valOs:ll1iIP1 m;:rgo1:>~ol:rnbll. ~ kWll_l!!' 101, ''''~fl)' :pcnl :t . '. fQllW~(:I;I;fIDI :-.drmui~~Q :II h:!.i~ • .. '. .. • ,'78; iI'it" (f:H:{8I}~:~J.td~_ • • . .' " . •• , ~ • .71. ~. l'ftKtH,rf~'iMw~'1!'; 4m~11~~nl huluo.S;:I.t'IUll1.Lllil:i,TlI umlniwil" _ . 'iI, rufl1, Ct:cllbtil tj,'JI ~'~ I,IItglU oI1eJ:1' ,fJllf.fN;r/'" • •.• '1,fj" Vt. k,"dr!J~lIt:i(W.t rlitaf(i/:;
]I... ,_
!)~\'-I~~

~'U: ,

l

, _• "

~.

~

-!fB

giO,~.b..\l.r~i~'lld ~n~,gilll~p.U,j::;1:1. Jldtet:l~Q~e~'

'jiB,

a.

rt.

_

X. fl:j'E~E],'.
.4;j'fj'ttlll'ft16mtWf}k (:II 'l.rJ,,:g'(ls:tf~ d~rl.71E$:t1p.e. • ,,\ I'l::t}d,&z..l:t C~rrd:l~ :l gptii~;I,1~'IiliiJ.1t!> k8rllil (:~~): f~ ~~iMI!. ,s~llba:d lttU]~~; . • • . .. , 1\ r.-on.!.mtt rliiJ!!.1 '$:ulfu!I n.lhwrit""~ ru;u.I'l\~ ~ .~ , ~. lloiui\l-m,Jr1il1';is kQ'riI.1 kt)'i'ercpJ;i.t!i c;t'Qd.~~;].b~·g!kl .•.••• l'Jhr.i~II:i~ I!,Ue-I1Jti~~ kl]wl(!}I[Ql vi,d~kic:u'II lilnltlfrk; lclll!:~l!~ )1Il)~r-.cf~I.-

f'Nl)Jltp.I.r/ .. , /j "f~lIi#(lNh ,J

.'b ime~i[6:.~[V,ct~~~i) . ; . . •• .,...... ~b id:e!Jk(t.li1P"Il!'lmldJ:i~1 i~l~Iibll . li!p '. ~Udl~-~5,\!~si!:lM:m. jd.d~lt~t.i;!'! .1'1. n i!l\'lllromtm Ii,.. .. . fITE._lJ.. ~~rJllr. __. ..," .• 1. :'ViI!itiOLl lltll·U. c:. \W'~ml 1!m'~~"!1;tJ~iIi'>:a'l: 1;)~?~tll"l! :t ~~il:? li!'. V;l!il:U~-~ ,dld!Il~I!~ekt' l1~fl"r.sellfJ-'k •• .••• ~. .!J:. gtm~!idj/t;i','~tJ( ,t:j;d~f "Ic!l.<i ,Ii 1:1 'u(/~.~ .. • . . .7Q.
t • • • i

7S,
78

?6

'8

'.8

A gt~ko~18dgl)m.M'SilII~ .g: l';J.pi t.~!:llil:l.ll&i~tJ;m~~j,~,ql\l[~II"mI6 v. tJrgy it ~lWt~ ~il~b~'~ll'C ~,c.llelrur~l. .••.

h.euJ:~II~lt.

.•

.. "

...

.

_......

,V,~/iif"ll~m i.r glrt:.r.,pj:eil(f~'i J!rt.r~l . • . aJ.lJi0'l!Jdt:.!i~, d\l1i!1!d~ •. k!,!:I;~or ,"!!lI~~i-tillerck

'tUtuJ

..,...,....

ifc",C'11 ,. • ,. ..........;j9 .H{(ffii'ul:.~~"tj llpOrimr'phh~~lIll. Mr ~i[ rll!~klluil~~e' • ,

..'

st
Sg'

~O

.t\ b;!Jt6i!.4~ill"Dt&k,~~~~,'I r!~I,~dl!d' f'Omlll . • . • • , .. • '. • ; I!m" .gOI1.;llilk~<\!tln'lId(o~ . lliiA-hel! 111:1.p!ya:r h¢lf hQ.'i.tliSLlgi . mo: ~"~I;JJ~It: • A. ),~cs( .1ro.lIli:l S.,'IHi!lll,ri ..... l,jiBJf-b .. n ~eh ln~l!.~cd'~:lJ: i!. ·G.. I",rnm ill41 kr..
VtNl:J,tkJuz61;l1:li .".'" ....,"..... IIIadap'c:st "'sz;~~;~"fi.'i,\'di!lo. !f.t.1b~Iy.rn:rIiJl!iIi:!e .:1. gomb:1,k :'i.~ u~ii't~a
]jMj,. . . • • •• ••• I , • • •

XU. F'EJUZHT.

...t

til1ID''''
, , .

.If.(ifldiiik tllmi'lJ!$tuJI.:,: Ornftsttfll'ic '/;e.ltill retlumJ • • • a, :1. 1\.:WI~ eldt'>mt,!lIl\\"l1,l~~'.rI,l;Vi.n~!1' ~t.i'1:!!i4~I\i'.iI b.olt~?' '", • 2. .!\: !;r1i:~,!;d¢I],fI\f;.y ,ItUlios~. !i:dt1d1~l!be~ (!I\;::d'~!.\",? i

~. n itihJmir,'t ;':(lml.,:oit~!lrndc"

.tlglm,Il;dk u/tojp..'iIJ ,'!'I:·;:Ii{)i.!·'Ii1g;f!di!-$~1trtJl. • .!it m.cg!icliCgcd6sill! DII!g'i ~\,l)ir6:1 •• ~1i~!g;ti.ais~~IJ];e-~y~lf, \"i~ iiintl.b1\~dl 'I'lu,!illtlllillill:l-! !;;j,

'Nc~~' ~iIolJr"tI ~ gOlt1bf~ ~ti:~~'Jr'!;'!!!M1.u:!Oig;ttni ~~lII,' f~~llill,eJCJlII,eDi• ¥Z ~~ lI!cl1t !:Il ko:llil fmrr;i,mi ~ l!l:lv4t d me.n\ ,r. ~Iell. : t. ,,\~ ~m~t~~~li:l:'Iire1c ~lwt'lrifi...,

::\. gQwnb:tc:\I'e5 1I11i.\11 bji,1J roll rtlSS!llJlI\i.IQl ' ':li Q:J:;D:dl!il:tt~', h?W fiI::ille'i4' :s:yc ' o'll)IDIlI ~~~ ~k!or;b>l'~i!. ,~~~~~MiK 'Jml.egr, • ~ •. .•••••• ~. iJli!:w:~:t\~]a lR~u !~)~r~, g'Huili.a Ii:\'~c,b

..,.'

[~d~p~~~It,Olpo!€, ;I! •• • • M ~,:A; i1~oi!r~~SJ:1 b~mh lildntli~ Il.kalnylt~,Q!l m~r~~ gQUl h;lJa~.~1.!i[-i!, . ~;. m~q::1!li~Uy:I!J~tll 1I1~l!I:~e~l·el!Mll~~l"~n dnaJm:.tt"lD _. . t',m&g"~, ~Mllb61?..' . _. , . •. 6S ii, . qil,,~~li, I:!u:s~d~ !tle.tl1ie~ Mu~i \,t:l 10.;\1<,.:1 f (;l'!W~~!~I!! g~:l1lnb~,. mjl~ hn"l::a~1 t~hlidi:ndl~~$. vi!!~;Jrr ~r::dil'!' ll:la.~ m~rg,es :ltl~'ll:gD4-k. ~I)· ;U elI 1;\~11!~:.'l I~"'l!el"l:e~rell\.m k,i;l~ll\;fkl""l', •• :8iii IS. tl !ti~q;:!!!i.mll.ti fI.~I1.1I1JiilU ")~~::;~ ~~ll\<tj~hS:I,~.~,~j(1'1_ ltY;'5Z~d:S;l .. ,. . .. ~. "'llfII-emQiI C]1n~k flli1i:!]],lir~I!:[l1i:1. , .S~ 7.A gomH!. kl.~i!lI&~i! iitldll]llw··d.. ~ ..,. 81 Ii 0'>\. m6rg!;:s :~Qmbdk !ip.l)r:wn~ ii:!1 iillili~~r;.: 81' !}" A: n1!irg~ I'tU1'llh;!'k b!l':il'ltl~1itl~ll!..:k,

A

~t'lt~'..

.

halif!,~rn!f~k.il:k:i~'I'!ln...,.-il;. ··III.,i:ti'lSl~1'a i

&1
=?

52,

SIl

U

'l0'

.,
8'(

'~',fi

m~rge:d;5;t ~'

lit1nni: lenni)

:i_hcjIJlg<jdm~k bdl' :;IJ~ 1'!i"'lilil;l~\tI~~ 0I,kOKh31l'1! ..•..•.•• .•

-sm,

I"~'

~zrr
~ • a ., .. ... •
I

ll:.{,'U~lib:(~f,m.G -tmel!lg:l"g;y ~Ikhd~e A l.ril!S$zl::1i 'I!~leUEF~

... C·f(p(J"I#tI'llJ,IIj.Itt!5'~turm. . 1

~"i
or

J U.
••

,f.6:J~ !liT.
"'. ....,...

A

_rtrnntih

Qj~~rl!;:t1!l;Itl~1~~

1t,>l~komMk);Jn

...."...

1too .•
e~p:~.e~~!'Iilld~

IOU
a • •

~iid~t~lligltb~.Q tl!)b:11afoti "

lUi

'11\12

A' S::nl'llllslfomf!ir,
• A T riro,I~~~[~di'

A, !J1!!!It~j;;unb)1

~alr.lo\:I!I((;~'.mb:t

A iI:~I)J';I;y;di'rn:~'e~~s; ''-"' _.. .Briib~-'Sii!,w,'i!I"iI!l'~ M~irtnJlI 'll: Sa'a!I'V~C:a1~! M~61
,,\ ~""W'El~Ill'l'!nm.$

]il;i:}vo!'f6J'". .... JCK)"l> IUl!g _ HSI ••

i!'~'

~lN, r-.EJ E~.E'r. 7:"'if.fJia /fJ,lJltilSf;, • • .
.
:J

·<:tl~8}·g~!·qm61'!
.,.;"

,. .

A S~;1n';t!;gou,!-bil ~~ ml~. kn[liZ,m~k_ • • . " ~ ... n 1'~eI l\ IVSNl 1mIIIlIlJVel: ~kl\iiUlri!ll ~l'[~gi~mn'!t:Jli A, :F\'""U!g;'lir~ hill!~n:j~jt:ls.tii,. • •

vi'(iJIi'ai

"...

.'"

•• •

~i

A S,~:irvlllSJOlllitb;l jtDg~ ¥rli:delmJ: '

-~Dmba

,nf\!~c'~ ..•.•
ienjJI&"iJZI!esl1' ~
.;'l.

X)< • .1'l'I1:JEZ;E:']~<

A~[1!¥M~~I!~

ii. lel'JI:1I!~cm Slr.n1'VOI~fl'lrum.b:'''Ie.l!i!pe:l.,1fi~
t\C!'1)'~~~
v;:!i!) ~Clj\'iM:d~

~'_'·l~I'Wn,.>;6.(}1I11m

_

.

lltillgv.'(I~I~I~I!l).v':'l!I

A S~;iv~r~II.i1.lcJ1!J~!"t~ i~vGl1'e~elli~s~flll ,

Tiruo,n-(s3hld '" .

Xl'!. FE~lEl'. A gr}f/.~li·d,Ff f(J.s.v:..Ql';esplJ.illd~;ri,I'~'i{; •••.,

''f~~ikllis
:lliill1i

rlil!l;,di.lr~k;i'ld·

~

W-lwMk
.,

(A'tl,j~j]htri~ ome'n~)

'.','."'

..

(iumluJ-,eilar:-l'as. ,Ali~:llils..: , . • ,. • »r\ '''(\li!ubap.or, '.
A gt"<lllld~, ~ 1lsijfil~~ .•

XV. F.E}.EmT.

A

GXJnilij~

ll!;

Qe

fiflt" tMfJ'iitlES'

,t'dl)I!fIkn~~

·.(Jifjlkun-l#g,qX

li!fnl.t:F"Q"7fJCi(l~d lltJfJ1'irfk .d!./J[m,,1JtlgJliijt(!$1f'llJ 'I'e~~;'~ilnl ji~ .

~'I1, VIJi!ZiH·t. ,,' ir:i'iRIIO'ltIll,dk.),

.,

• "' . , •

<

:<:1il n. ItBJ,BZiT •
__ Nectcpdki
:t m~·ce.Hi.lm~r I ._ ~JO< ~~I.Il~I'~ fl1!ilill.~i!'I,1

• . • _"

_

Xl
;..I.L$ r,~Yesa. SI!.:gi"u!lf!lwbllbd!1
,,;:I,,~mbll. ~ r~f1d\:IW*t ,~mllt -~did!l~'. ••••• 't\.:~l'cllt':S'~, ffiil;:,csl~'lUI lib'i~agflm'ba.

(M[!:~

}l!leM. ai! az eJl1IcvezBI: •

mLil!~

C. ryopl

}'''~U5 ¥1tS)' .8(1]rd

gy;ul!rd

Te~(~~c}~ gomJ\'J" • ~...... •..• fit'llu'h.l~~c..~ian\lt B.ol,i:tu3 11111Jbtc!uD.~btli~ ,if! tri:bii~ (.._ G{ll'll hlLpa,priiki1,s .•• .". •• !!iromDa!:ol;;:tny . • ...,. •.• G",}~b,ak.ar.Ltll:~~ '"".. (ioll1b!iS: dZ5k, 14 , • • • Bl!l,f:~(my;ls\'l3flY 'lI':iZ'~W5 gom,b~ M'~o,~t~ SCillilb4!i tlil[td_U k.1po~~Jt."iI., . • . : • . ilasallimib", li:li:p~tiil':I'~. • . .. G""mbil'mlrttbol; • ..... Cs'Ip~rkq:Qm'h.'l-'mJ,~ •.• oIl gomb6~~1R9mllHlltLIIl"lnanlldWI G()mb;lip:i!l[~l:Om tlI!iclill~;!) .•

,rC-:;Hi'lJl'i!!~~lll;l~ :!I;i1lr.i~) e

..
,

l!4,~

'ti~r.:I.:1I!Llt!1lJm~I.'lU'i~Il:!l.Q:I reJ,:l.udWUJ
kllQlullgl"lmbak

KlIESwalG11Ii'1~k Q:I~ mddm. ' 'fliM ,k. Ig.o!-l S~1I1"1,g.~(n1lbfil

"Ragolllm!1,.

"

••

.. ~ " . Jf2B,

1'9

••

'12

12:5
J2H

...
.

XX!I!f. l:-'ir]£ZHt'. u.KOv
,. IfDtfi'iJtlClI!If!H 'n'likl11~JI~MJ .

eom~,~ f~~.Qrni!:kl.:~. , • ., • . • . .

.

S,aJl::\'!1lilfumbll

hUlXllIx

Il<~

~Y

K~

a ;:;Ci!:'I'e,'!.':1.ii:l.) "'.aD ~~IOml;iltsMml •
1I1,"b11l iL'Sztil i!lorss$'-

tl!.i:Ce11d.

gom,i-!li~b~

, '.' ..• ".

k~t~

.

,lil.~e:ltll
•.
••

.

.

"

12YI

• 1.29
lSI)

J.~9

ln~4r er~

Gil mi>a.t,t:!iC1t1 L'~IT,o:I j~1f.L
ri:{)lil'I'!~.I;ltll

Geluhllil!!igomk.. B~~It)jj.ft-.sn'kpnn-bo. '!('dhri!

J eSW'U!10mQ:1 fllhr.: r(Jklhi1g~]lIlii'l
.

,,"

il!lO

<-!.l

ui.'mib:l'tlbi:tt:1 • Gl!Yll1,b1l.r:iJit~CJnn
• • • •

.

,

C~epc:di,~n~ba Iti>.~tn bOi"mll!l Urgr!mba • . ... ,. 'tNtyti 1ll'p p;Qmbl!

ilIQI UIO' ll!!t) 131 ~Ju.
182

t:tO

Gorralirn,~:i.,14tnRitikl~b~l
'r61~6'u: gombl1 " •

PJrhott ,gombll, •• "Fytdl: ~;ombiM1. '. . , P-.bzro(!'o '. W1d4~ok IfJOdli:a .1)j(3ltlcgtluub., _ liJcl.~(!lj tJIR'f!..~dilbi,mDdok C>&~l:rke:tcvC$, ., • Rill1lt.~R'o'mba 5vM' mtl-dira T~II1QCtgilunbll "..
< ,

II. RESiZ.,

"

.

...Jer dU 6i$ "",,-l'g£$. K9J,llMIl tsa16dJt.f.fllt,"r.I{ lueg:R/J,re.tiJ kf,/JJ&11
"~ Cmt£r~U~:C:,Qrnlll:t:!tipl ~I~~

,,/' Thhlcji<tllW.-/.dlt'lt. ,. _. .. ••, "'1. Cn'I'!eJr,cllu!> d~mll.l.U&' ~~eI'SOO.ll? ~;it:IJ. BII[~k,6s~!,llh:,j~gOII]bg .
,J'

Ullllii:ilbil

plil'JoVi:tiljiii!l

G0iUib"

ri'l'i't6U

Ol~o l~opt'id.;J • .,' ". ••• •• ~lImpiglllJl!1 iI la, CWilir. '.' . _• _ O~lii.b. (J:.!!;piompli'ocItlrilJ ~ CQ'Hml~Sn~ ,

t<:e.n.\'e:rgoulba (Lil,Ctil!jOl,. \1IQ~elJ"l;t) fl~Jd fi:dalolilii:ll '''RIl.~ul-!l. 1I1,WSfCQ$ Ch'iuJ.ba l'Il::tcli~1, p .' ..•. G o'lilibll,iU;s~:~~;:k. • • , _. •.••• ~i!.'ltnhijg gmn'b-j; ... -.ar • • • • • , • , , • ~~milQ (A.m~~fll, C~nri!i1) ijru;!il:t'll:mti JMilni·. 'O"-"gllmbtlc ,Oii!.5!. m6d1~. ••. ..,..

~eil!y~~eJetekkel.

IUO,am

'.

.,

n",li:~ Q}'~h'!'w!Dba

Jj.idb~ B-D~Ct:US &u~bos~.boJde'~~~'

;"[~¥tlrail'till:. P~IJ.lnk:"! t,b, (C~aY';m~i,) ~

(U-isllJ~ihtI.h~ P'l~~,ij

".1odnl
"

.

·1.2~ l1ir1>11ood'l),I!II i.ilrlhricaUl!t1. llJ1ltli.ic .17l'in.) S"diiro!li[i,!Ji, C~Cf"I!~I!S .. .Ge~b_(ln~",'"iI~,:l.... ." .. A' J;)I'~I'plrn~s-:J(lffl, :L.Y'J.kIilo. gom.'Int,l ., ."••
, '. -

__ .~" Sp~rossi~ '1';jHUUS;I, S1:h,mli'er 176iJ; 1{4~ o~+,[ago1I1ill1" Ffj'atltfJII,-;/i1tt "'." ,. •• ",, .-\: Ilydrlllm;"f~lcl'l' Ut l.!l!"&y3m~ m:,lllei~J;_~ulQ\I- • • •• , "1, H,yd:l1iYIIl l!ilrn,iIltHd1li5 S'Q'Q~I I1,U. P,eirrC:>l~o:lY'I!;mgQmb:il ~, J.]',~Ul!lnl. lilte",igafli!\lu .\ nm: 1 10. l::Ii:d:tD.Id.l:l"~ ,Eiim1;cl:tl BlIliillPiil. '. "l.O~ 1[)~iillium r-r-n,gUI:1=tiesl8n1l. ny gl!l"ii:l!J~oll!lba.. "U, I'lydr!illm :rrep!'I!nlill:lln Linn~ 1'7~~. KiinYilf"g,~ ~'i:h!1 .

CltU1lf-r{-ftUI,. .• . . ., ... ..• A t::14\1 ~r.]1I1"rt!1~ 11~iin~iiIL ~ ~1.LI(!:5ii " • • , • • • • • of." Cln' >tria: lPiI;~ll~m, Li'nn~ n~:it".a\lQ~-I!rlil.-5 p~Uu.k-:l '.;4\,. GI aM;! a a{l'trJ'll~ .I'!~QI ~ J'ial' '" ·M!:J:lvllfotrol:!:· [lom";! d '"Ii,. CI':1ivllfi", fhwli S~lr.eires H6S .• L:l.S3g lub:l . . ..

!Lm!l.<:

~~I'IQn,

I tcjmJ)l~fl:On'lL"i'A

"'t

j

.' = ]d., I:'ltini . Il'lilrg

l~
. 1

b .Iilil.

xu

159
161

JI)7

100

H~
.lG\
{Ejij

I.lii),

l~' l~

t70 ill. liG!

dS

171$

.un

un lBa"
1M

! ~.

~&B (i,rLl~m'il:d.alll:llnIIl;OI, ..I1!;/'tll.d~ .. :Qj."U~.illl, Ti!I'~.· 'r"v.ir;\~guiu~l~. • . .Ii!'i. ['~P'I,OI~ Qli:l1ld3UIJ $c~a~ot,l,!'],Bi., .1'c:lIi:rh~liI :':ilmpl~~"'i!! • . . L~pu!l~ .1'!1\i!!i;ltrn(SI~~pl.1hU7ll!I,,)'G!J~I~r.Oz:Mlll. ,••• -9:9 Am'!llitltl<p'd~ jlIU'i~~~:I: (:Sl!:h~t;If~r U'G'2.) Iti1;t;i4 s'1!:ly~nllt~I1J1111.flll v:m .
mI'.
'!.lilT, 1I.11qo ... Ji'I"~i!S

.tlff~ ~mll i3:i~

200

!ll~, A.1'!1;l.llim ~~ilbl'ill';I!Ptt~OO:ll lifSt!ll., f,l'!'lihlC'gruo.k'(I. , .9t;l:, 1i'i.t:ulIit'lIilit G~mr!"a :p~!\"S~~n IU~m.tQ • . .' .., ~S .~u.lalrut~m'Lli5cll11ll .ljnl1l!; ~';;lfjriJI;iCli'SlllDn •• L6.ri~)'OI!1I ~IMI - _ .",";11" rQ~IR1D:.~GQllJi'llr,n:tl~n &: ,RlIhC4'lIm'r~t • • .' •

_ ~.1!."~ha

WT,.

(i:Jhll Sl:hae~Ci

ibllD .S~hp,=;TJ'Cr -. SiiihlOu::itllt.

.....,....


...,......

•• , ,. ...
.'

•.

272 27~

[!WituJ..:W. S~~;I!.I>f:liIl~1I11~., :Pj-rullli ~]~C::l

••

2741 g'1~ 2Jij.
2gS ~I '28"" liS'S :!!S'j'

!!f1

~,,\ . ---'

A'mafi'iu Ij~lb:~ !(iWlia,rolt ID!P:g:!". G,,,:fAI::i1i:i :glt~II:!'«' • vow. ill!'bi,dili oS ~bW!l1 ~!,. • • , . ., " • • • • \~ill gri'si1:3 Schro_Ch:r. ," ",. ~,,
ltitli'ini.! Per:sol)~ . ,

'\lU.
.'11'(1'[.

.'Sill,) • ~ 294

200
1::1~

~.~~

lJ/J'alIU.f;:!iJr-itc...
• ~~. I

vmd~ Peri!.! Q~\

.'

'.......

1£"'~Jtf~IJ¥gflk; PffhlAG#J"

Phl!!II'~ imll!ldiCi~:S;Lim!.!) t756 .• Sii;,'m~~:r~Q, .i.'!!ln.o1f,t'.'lflg" M (Uj", • • , •• •.. • . '" 9!!!u A Jilr;1tl~:~ k;uk.s.'i ••.•.• 1.896 !lieS, Lr,:, _. . 1~'f,y~~f~n'l1o :Sl;~ulldJ.:r.t:i:f.lili.• l~fjl'!erilil,i{ii!_pili:H"~t~ ~97 !!!n,~. L)/'OiO!P'1! g;tm!ll!;.\l:Ul'il !J(l.hi(;l\ 1'~88.. Rlm!ht"li; Ilfi;!f!cf~g . 'lID8 ViR, p~, S€hroe:t,~r..o..".,. ,. . I.' !'l98 "'/lr~ 511'($ "Scl.i.meUlf. •• '.' ••. •~ JI!~~;. 'pct"dOo. l.1,tLttrlfomu:·HwJ.llil.td 1'79:1. B,b~J~& ]16 ~ •. m.~.· ..c ~ .•• '. .rAIQ.i"i c::ae:111,tl.li:1i!1 . 1196·" p.l~hly~· ~ ·'ili(IIl 'f !llb,t1i~11 ~Qvi$la timilli~ 1 .~,dl!!ID2 ";J;o.l!.. nO'\!Ii..~.~plllll:nl1~.:1~~111'iS!t, lily!] pclF~te.ll1' ~ !If'f~ .. Btl'Vj51.iJ."ig:~Cji;e!li!j, P>CIWQJl. 1'l9~. '. p!5lf~eg " . • SCB ";tOO;S~lH'Od~l'fI~ Iibrt1~mlin'lli, SI:t\liilli'td'~;I. • ; " • -.3O? JfifiiltIl:U '. . ufmt'lum iel'",ru!JRd/(tk( A'~"I,n."y:cel1J,~}.IiII]$ Ilt~f1(/ltl:P/"lf.Ii.. ,s'i4r;lggom!Jd'" i.tliJlJti-l ,. •. rus, 1J. neIll!:ft klil:~:ll. ..."."....... SQij, .. ~~~ ~tn'!imin.e]l::l.~~~i;iI!iIl3. Ll IUl~ ~~fi.~) Plm'~on ~lfuc~:II.g(lnlb'l:
!fl'j~ ., wr.G'l.liilis Frl.eti .•

"~'

."

,

"

"

'. I. •

,m'l"' .rotuJlidii
WltiJf1lImtri.i

"'.

'Wr

lIar. f~bf~,fri.!l~

~t:ir]idm':Lc~l'," ~
....,..

.. " " . • ".'

• ,'..

••

...,....,'

- .,
• , •• • ..,...",.

• S~"

nn !'!:U

~I

"XO;>, li'I.n~ lelia
I"flm{f,p;

c:r.IlI~I:I\es {Vtlnl!Cml~~ P'l!~.YII. "mlt!t'a;L/iibuP!:l"!lOO~11i
0

Schuillel'

Si, fW:O,~UUi:~l;i)' ~

.WU

311

Dh

""1:06. MorcltiUfl! h)\bl'~aa (Sowcrbr1
.

gom~~. :.. ,., ~ ,. . .• lJ!ar.[iim(l!SiVp,'~....o.... ..Jl~. Mcrdil)ib IIl~niiCn P'e[5~o;1i n8t8., HJ;eWs kl!lC!im~H~luh:l ~JmI, ~f(uc:IlG]la, 'el'u:!I Fdtls U!l22~; Ji:tagcn 1tllitl!m;J.gDm.b~ • •
....."

Fa~lyll IiIlCSllt!L...••
_.

'~1.2'

3H"

Set.. 6-15i

!'I'U~

K pck. j e'uy.zet .
-

..

ti'mllihil. bjiE:~'elj 1L07. lllp. rL<J:taltOJli!:,i'I[tt::rY~111' Ul.. lap.. ._ :oIjCl.I:te·"o!I~i1. ~la:'. ru tf~q[lJ Fl1i£3 13ul!lk6~~h:-sC-r:gom:bll. L, ft. 2f.1. ,!bril. "'G.rn~e~aLltSi.C~rn~fiOpllljd.il$l~'I1J;l,~) P~rs(1l?n.. l"!N,mlbil~ mba,.I. 80. iU'I'II.• f:llI,"IiI'l.'iI, pJ.O.~lltlm LJi!lD~, 17} : M~lI"ii.t6 IlIllJl.~ulmOJ Sl. :i:hfJ1. '·~IIl:"':tr:ta._BQfIJ.)\'~l.1?,e~!l!.~·c;j'Ydllr.o~"Mlllblt l I1lJbl~ . 2. dbtil. "'C;;t:!i:'Varia !!lava SQ!u::ficr 1'f!6il. ~:I glJlUb ... I, U. tto\MIa ih, "it olbn. ,.q:ll.'ijl.ri~ ~l)taUo,idr:s- LhII~~,.K:IMi§~o.mb:'li. Kll'e5)~tI<mll<f.~, t4bl1l1l. ""s'l"<l~iIM~riL!u9,1l"\ Sth?elle~ ~'iGG~](4ptiSI:IillI:,l'ilUba f..3l. il[b~, . '·'liydulllnt. corllU~n.ile;; • n''l9, P:et~e1}'tli~m~a, Ii 3&, dbrn.. • lHYd:lllJ'm i:l"mCl~~,iI!~ • C~rttr<lpiIQf:m. t~U, db.f:i. I""M~·dl!l'Il1)1Il mpa:milllltt'l. Lil1li1~ 11"76. K:UtYilrgOS leriben. L. K. r-.I:bl1a !!~ 31. ~bmi "Pbl'1ecd,oo Jmb ):~tulfP. IrtinD~ S¢firi:H:tct, Oerepe:. gerehe£l (iq,lb", 1., IV ..

.~. HJlJ;'O'sa!i!lbn

:i~rvWlg9lilJQil!~fltl.rl

r.

n.

t

m

11GB. Sllrg;a rikfllgo!ub:t I. ::10>. libra. "'P'0ly.por~ !!Im~.iHH5 EiJii~, A;I) ~~ 41: ~l:Ira. , .' . "'~l'YJllor.us from.i!los:tI:s flt-n:!!:. P~!Q;il_ l.ok~o~~Omb::L. OIWIII1~. ~ dbrl!,. "'P,oll!]llorl!lS !l:oulluens j\Jb~ltililJ &Scbwl,;,ltl~~. .zsllulycKo.mb~ t. If. lAbIa, qolr:p;OrQ~ li:iPj;ljr(igi5 U":e;l"S'Q,oo. 1,I1:!IU ;P;tics, Olli:isi b'oltw5fom.1nt 1 ~3~ :nitii.
Schit'C:~r
·'P;Ol_)tp:(lriJ5 ~1J>lUl05U~

• r.ol:yp rus C4l:1lii",hul

!::liblak S8. libtL

_

H"d~0<1tIiL l'H'. °rOk,e-1;f1li1U1 pi~tli:l~9mbll, .UUll. "':PClIYlih;~m$ ovio~ FlfilfS. Ha,rnp~~$' ",(jgy a.sipke:i!.I:jgo!'!l1b;l. ,RaJl'ud
;W,

M~IYUll"

~Poly:pQru'. r,i!Jti'iIli!:b~~Ii\\U S'-b:ldfcr. 'Tas'kagomba I, 4iQ~ 4:br . Pi:5llllJI!'l.l\ llepa'tl.C!lI. :5iili!.!l!dfer'.,l1'IM .. Okom)'~lvIQln~1! I. 4!t ;Ibm. +T)~op:lh.l~' MlW:1J' (J)IIliiIii.1iIiil) l{lI.nrm. F.Pj.!]lI.U~i'iiorU. r.• '!IS. ilbr·lI, "BoJ~t~!'O $oo.~; R'ullillrlll l"'a2~&dmn'l!hl miuorii I. Vl. ~DJl1 4:9. ;i'br'l. "~dletus re,~u.b ,];hQmbbolL Oi'lrlnolii. L 5t~ JAbra. ~1kiIhl_ I:n.ti.bo:oills .5dutdi"e·r 1'l~B. .1:Hrib~go~nba T. Vll..m~\I!]a" !'il. :'Ib"iN. lkiletqJji mg!id.iJ.~ Sii:hael'u 1t~1i5 H.}'~ .. b<JlS!i'l ti~!!:lttli.l)i6~qi.'vm~ t;\liia, 512, ::ibm.. . ~ ~l;el1J!> ·~I:rl.n~ L~lI~ m~. ~;iI:ilJn~lnbil ]~.lL -. IX .. i:d~l.. t: $!J. d~r'i1. ;;"oleltus 'i:!G'V1D!\IIStnUl~ l'iT~. H!ls"o~ "MiQf'i!I D~E;'. ·(j!l~dbJ\"d, ~BoleHil;, gtan:wilIw Lll!IJlIf J..'155.St:eIiU'~ nyll'lul ~bliIOnli i,. "bro. Ba Itl~:!i ~ll'bmaD~ntO'SUS' lLml}r!i r .... ~(ll!ly.a;'I.u'-lII'l)'R, 1. ~~~ ;\1Im:, n. ~nOle'wpl"1S ;Uf11-5 t ~ijefj;l!r l'7S3)P. Jiih~gnmgs. F~I'; 'oIGS"tU10rli L li'i". llii.1ra. """1~n.,c,~~ lute,os (l~,lllli:Jl!~ ,U.ii5) p, Hel:l:<liinglii. ~iU.1 s;irga,1l.elu 'ii'at.'gilnj.,n ~ X. ttl iii Ii!! 6'!i 5S•• \lbm. "~aDIihBr@!LJ:ns, ~1t;iUi!ls Iiri4$ 18, R,kag,llIf1l11lim, l }3.. llib]!'! bs Ilf.l.. ,d!lll'Oli. l'!i Jeme'i!l!IOgl'l,mbdlf: ilt tlilID"!lJit fleio.e·ine~ kilpci. 60. cs IU. libra. -e;Ojlrinus 1:ttr-.imellllU"i!!l.'5 1liJ1IlUi.ar,d 191fa. ~m:I!OS tglJlll!i~olil1b", T, Hi, dbr;'l "Copri'l'lllS "~.,..,;e:Ih1,Dgj .5;Mu~l'I'{!r 1~611 P,(lt~l:II:iu:~1~tllg(J"'Tl1:f!\ , 00. ~b'r~, ·Gomp'h~iijD8 ellitifn(){;~S:~'bal'!lf,: liS; ~~:..~~bnl. . ~.. p.lltgY!I, c.li!';;ClIf.; Ruill'll.l"d 1'180. 65.. ibm, "l hotus fieoidcs.N!umallrd 17mt nu. ~br'
I~

:lbm.

-

J.

4~.

a
,j

r.

r.

r.

"

., m ebUJTlIli!olilQll ,BJil$i,!l,lldl A ~ejl:tti, C.Q"mbd..k-llCj~·eliC~ij ~e~.

no1,; Elcfih!llo;tlinqJ:omb~
IEIi, 'bra.

I, 6'1'. 'IIb~ •.

xvnr
*h:tctlJrrJn mitiS!\iO!s Fi-ie.~. fill he lcjel6 _JQ'1l1b" -L (In. IIbn ~l-!!!c~nLl vol~mtli- :~ri~ 1B21, Kllflyirgbl'rtblt Tnnlui;~, A. xn. 'hlbl~
'jll).

, .:<1\'.
c.'

I

L~(!tor1':\ rillf!.fo1t:l; .s.~o_po~ 1'1'1'2, i{~fI1 jl:llmbii! Clu~!11 'I X Ifl. 1,IlJ1;! Ub' n. il;br-dJ. L~lll:'tIl:!~ ve.J.I~f~ar!~ ..1~~lt.,r.el' .~ eli keseifil. ,BDtI1Jb~J.'. 7!!. ,'b ri\. F .
1lj:1,pin;t HiiII.i1.::.:. (lib'a !!fi ''i''i :lib1'8. _~ ~. . L,a!cImi3. IOI'tiiI.I~n$a S.:Jb~errerl,m SUi'rgIIIillbu'f':uuw, A. X\I, t4hlj( ~ 'l~. :liG:HJ, jR~sul":l cmQit'ica Sdi'l~ffilt UtJ:il~ foI!lI:nytiit(l p[~lIil'bi!CllJ, Xi I, E~blR '& ~ 1'8'. ,.\il!r;l.
Lit!!j!~(HI,1!Ii1f0l\ ~C!Jlloh,1'1I, ... T

ilbrn.

es

t. R. X-XX,odilla ,6:0 '99 ,Arn. -['.l.lp\om elt~alill.~I:I ~kh:jIi1:~cl- iTO!! P'l:ilerbtliislllJilllihyoiL Y _ L lOa. tLelPiDl1L_pt:oc;ern (Scl)poh n '1'72.) Qg~let; Gtl'_~lf Ch!!iIif'i,"IDrXF

"'Armmltl'ia. 'I~eu.e:' (~mll Q'ut~e:t, TOlgyf", ffl~gomtllllf: .• M~~i!Ui gnl,61:-i\
db:m. tiWIi..e::.

d~~i:"~

lLim"l!

r'"6j\j,

~Grmb;l

L. ],~.fI':l;I .. ~~" J~~omtll! 1~liitlJlS, A.

J0:t ~b~, *Jlulmn~ulpd~ ~Il;I'nnbc<:; rt:!h::'h!i'l!l!:Wer l1jl~) 'Here. Sil:lfcm:g:o<m.ilia f,:luiI\ky J. ~ir. l'O!!~ :lb:l1.. . "'bllll1l:lill'il ptlsml<l'1::! 5ch~I!'[er' 1'762. rll'!.l:!6 .gi1l~lh::; .I :XXl:Jl .. ~:\Ma ~ lOff. i\bm,. "l\m'Jlo~tjJ. ulubrinll,Per:souDI lSQ1. 'Pll:1!i:IIlCJ'llh,,~a L, I;·XX:1!JI. hil!tlll. ;!$.
1'0:1. libm.. ·Am;}~lttli. C~~.tl.fl!'4r'et'Sl)on. (irgomb:i

.

tic~ (U. ~bl'lt.

q1»!'~.•X U!V,

db-b.,~ )05 ••'1011.

'''Ru5liul~~

·~il~sull1 '~e5:~lrri~ 1SfI,~.Pi:I1OS, W11~!I1Il;,i,ta'Patak\" lORuss:uln virestens- -,Sc::i1I'1C'ti'er )7611" Zl)ltl [,ih.lUlbf;';lI,

xvn.

crn~!iRlIlltl~:a

td'bJ •

(Scb.~clll:r) fries. K!!M~jlliiJ gQnlim

':;lI",Jl,ss"

J.

dr.

I

.All~l!lit::l.

J.

lLlMIl t;~. 1'S. :lurn. ..'lt~1;I1l! lJilhlia lJiu'Uili ~tI !!!f80"-\"!i.ll!l,li ,gl:lll1,m.il-kli f. 7'9. il:br'.t. !l<liJ.iIlU!tlltli dt¢;iUl:i~ Bl~r!~br~ 1,Sin~ ~;fr,r:1:'P;9l'9llb3: 1. at'. ~lbJ"ll..

dr. 71.. dim" ,tllli!'aiy- J. dr.

xvm,
~

~_

"'l_'Q'I~IlOU$'

oIoM:tM.SllIi'tJlii:llli:Mlu Scb.:u::l"er 1.182. FIJWlI:I&ym1!l~gu gtimllll t., XomX.tib):a . • MIli:lsmiWi !:ary~pl'iylklll" S :h',~e«!1:r: us:.!. ~t::gli!,tp'l,'nbl!- 'M l,r)"I.I:S. );,;'1:.. UII1!IIl

PQlV'l:irtili~u;s. (ScopaH) 1'1"Ii!;'. 8l. Ilbra"

~S-fl2 itb.l1+1" _~IiIJ'l!luJIOlmI!.If.uIl!il!ul~,r.e Hl:ldSon L1II1. Rilnrin\g gt)m:i)a T. XXJ.~blln, ~ ~ - ~lI3.,llil1ill • j • , aUiom f:l'Iu:pl:~\m- !li1111i(! iJli Cl101liicrke·Qlu,lo11!lS. XXU. wb'[", ~~ f;T4. ;ibm;. U .. ~ \':1t. aJ~:a ' Ii. tlbr~ •• :a 'l'ru':. J1'!lrcjwln'i. rlbrlL.. .. Vru'. Ij_llii,bril~1I,tJ1 llbrll . • Ps.;I]Wil;l~l :!i(",.;'Jl~;S; S·,hilitff,cr Iii M'~ii!l ~..mp;ll\Vorn, I. X,i(flIi .. tlLbli e~ :8.6 "b~iL
~( VoJv~j,'1, s]lllC'ios.n Prici ~~I 'L~ f1l b Pli<ll!l~1 0111 Ilriemi,s'j~ Sc.1ila:eliev QO, ~b,f\l. ijil~hoiiot::l 1l!1.!1:llb.iJkSdmc'lilllt' ~'iGl1!. VllJ~tll!~"k~n)" ~.s:Jiij)~n)tI;!. L. R.

aBt'lmllllil;a blAlboSa JD'IIm!!,rn fl' 'll. Giil~a;s ga.lll~ [" x.XXVr. lwbfoi! ~-" HI\I. t!S 1 n,. d'bra. ,. ~ V'JI'. c'illinll I?~Qn" ~1r~ y,lhm~',"1. i l~L I!h~,~" ~hfi bulb\)5l:L. 'G~'ilko5 gill!'hlcl!! ,~ ~.!IIm:allill!. Clle!le.rea. C~pmbCi. 1.11, ~lml ,"" .~mii!rl.h3b-U.lbM'cII! Bulli.l!ri. GyUk95 »1I:!:iloo 1, 119~ Jbr~ •.. ·,':limOlili1illtlp l~ptmilllb1:'l tS<t:h..~i\Tgi') l~u'l;'I:" Sdy!ll!l1~gUllbill In.. llb'i'Ii!. flP.'ru Ill¥' .i,lnpl!ldicys Linne 1'1'lifi. S~eUl't~el.tJi1 '!!o,lllorcsflg m. XXX:Vll.,tlIb]il
~~il'l!«i!i, l'7'6it K'6rt~.ai;ll~ pllfglClIl: L. R. U5. abra. ""L;.vcopcr4li'11i gc,lQWlIUW Ul1,~dl UBli, (Umbos' p "Jiecelt' L R. lU. 'l'LYIIZO'l:'fiilo:1I U*ierifcmne [Jullilm.l1 "'jI31.»un~6spOIf~I~if l11'. ilion" t J,.,Y-.OPI!:nI9'D ~'lCI"'~nl 11l'll11~a;rl:Iil1f)~.fikkl:l ",'. p~ffigl~d J~, ~ ;Us. l.ll;m •. b.1)~~11:I

nlliJSc:i!rill Lirm;~ '~'f5It[,!~y()liJ 11.1mb I, I:lilil]a e.~ It! C. ab<rac" • • liar, fani!l;MiII Ral!ienl1oi'l1>'~' ,&, C~onnl!ilI1'I;3i:IUt. 'to dial'll.

xx:.'V~

~

$ru.

·ifLYCliipt.'idtUI

:ihQl, ,?yrifo:rQic

~"F.].

"1,UOi"'~l'l ,!~mhO:'11 P..er-_mo.n l:i''ilG. ,G~m1L1~I~Jil pjlfa~fi;:

il'l,1)hDUota :sq~iHlflF£lfill MaU!e:r Flor;l, Ilnnlica. •.ilj:I'I1l"'~(n~,1,iI1. I. 9'1• .tbril i!'nhodo~Jlllro~ rlfllnl.l~l:I!< 1(e;{)]I~li !7~! 5c!Jr~Il::f'. II·lI.i~ lili%i~gom1iJ:1 R. L Ul{. I,Udl1 ,b 92, dbT::1. '-Ag;IrliCU.5 ~ 'l;~m5 ]itciJ:uin 11,87. LlI:slf~mtl~ fb:l'ab~ J. dr. X)I;Vl. t:!"ia

XXf'V. hlbll!!.

J.. L21i1. ,flrll. 'Dp'~I!i!tn '1UIIgr~lICI,!J11~P~qQn 1~9'i'. 1"'!l~CU~ ,4l'l'ittiQg' L ~;;-t d,DfiI;. .fi,~~~li$Od,ermli \l'u!l~aJiC .MClm~ll!l1n. Se~, U:lOIl ~. 1119. i11lr.1!!l ~lJIrcl:tlll:U'. Q-'li¢Il~i!llitd {IAn11e :t7r;rj,) ':'P;1!'l'tO~n. Rllt·'Imtgoiwbll .• :liouml'i'i1Q!l6k I. I iI::I\l{lXlll t\l!\:Iill!.&9 1'23. :!Jbtm. ., ;o>Mo(cli.:lht ,!:~pi$ (¥'CI1~1::G1Iit) l"UIlIlCIl. 'jI'1I.:;1'3"~Ii!!&~~lli.orG6lU. 1,9+1:.(lbra, -M,onlhcllll h),rb,.fd" (8Qlwl!lrby) P~n;o~1!l. Filt,t Q_kI1J~$nial!()mbll I, l~r.,>\btu. 1,2B.d:tIIA. "'Monnell'a co oJ C:3 l"l;l"l\!) en 11:1ol,~Hc1:W1: k~~m .. ':tgl1.JnbaJ. xn. OO:b hlbl'n '"'Mml>hd&n .Illat;l Fd~ 1.1;29, M:Itdll k:uesi,rulgdllllb 1. t2'('. tlbnt•.
~Yii1'P.'" ;iOQ'tQI. ~nIU'r)
SWlI,1U\

'Glo~1I;1'II'

t.mnoil I1t,~. l.~o~~gg9

T XX'XnI. ~ hl!bl~ •.

es us.. UIf:;I.

...

1'Ot'.rilllllllsij}~

nco l11lJiIi1.ctl:l "h\bU.

",JllOtm:a.

es lit. tl,om, *A~:r.i'll ~G:trolfiJ~.. Bia:Uiillrd1791. 9thiiS fW1inlllJ l, 94. dbr~ ~ "'Aj;ail,c;u5 il:dlllli11iibnlifo,rlni dlllclf!!i: If"j'(I~ TD'Ic:~er.g:oll_jbiL ~. X~{\rili, lilda h .~~gadiCm
iii'Ap:Jj r;W '~1!CI'i~llS t;!'> 95 i1hl,'il.. 'cr,;tveQII~ru;lf'Ia~CI QllIl. lI{~:!I~ZieroIii

'AglI~~~I.i.~~mb'~su!iF~C;;

1:-. X XVllI dbla ,Us IJEl iibm. ~8.2t GI!~:i'rago:?"~lI~IiIt~Y .1: ,ilIr, J{xtK. !'~bl~, ~T~n::lril;l!i ([Iii I.balJil, L7f10.) V~gll!lm.. SZlI~~~fMI~P,l:i1ii m.!Ii .I~tlL .sa,Vii\w;, S~hl.d~~ &. Kalehbr1!:Q!Ili!r Oil oibTii.

'''''e-ipa ~o~~el11'lita. ~K'CllJ~:~I:I:Dk~fl.)' S~hll"il:ttU'.Kn~m:l,ftm~~ L 'l~:!il.}bm~ J .(iylron1~tll'lI e.~cJd~l:ull,(:re~1ID lllBlll'.) fries. PiIiPS4p'l<a [(1)1105,L dr. XL a ~bl3. til> tSD. Jblla. ~. -li<_G.I'minhq! Oigu (Kl'1;I'l\llhhei:z; ,arH., Co-alia. 1:81. 1i1ai3. ,.·~!ii~';mhi. liIJ;~n>OS:J.~lIi!'~iill:5 J'j\~. 1i.·mt5llJ'lart:d.-6~"l5(!:~!,i~~eli. Ut~ .• ;l;b~. t ·tlehr1l-11~ 19f1l.la:. Scli~il:licr;. Jrib.!!~;bfiil'~g~mii\~ II. U'la,inlt;!.

U!S" lll,!!'.

..'

iJHeL¥tU:IJ. crls,p:t, (S,ccpGli 1:1:19.) 'ries.fedft'}~,· 1V1Q\,'c!tlk I',
IS!!. ~:t.ll.

XLI"

!iI:bI" ':'5' I.

~~elvcil111~hli,IoiC:(I Bu~:ni~rdl !fil~t~mbJ! t 1~. Mi'iml. "'l"!lbelr Mel::l'I'IO~;fibt\nu V~ -',. ,faJ,C:le sr;Llir'1o!(IsG~mtilil" G.jitl~. IoTill,)h! H~V. ij~ l;Bt:li. ~,' b., ~,libtll" ;·T1iI\e.r roll'ili~l1li1~e:V'1'm!ii:il111i. XLI. ~~!:I,
"Tubll!1' ~Cii:til.oumV . i. tt'ifri·hi L

·'SiZall"l1'1l;sgom~l1lrc. ~ ~ ." '. ~[:l:Ib~ii:,M~lgo;~1[1II1tflcQ.'F[[-os;~sU. u-l[Qm .t ,;ttTt ~bl]l. , "'~bQi~J,nil"~1!5 m!:~OIdici((J.rJin'i' Vlu~4.\[m., fe11er~f\~;lilg:OPllb", I. Jao . dbrl,l, ''''M~~!ll~r~ 1j:"C:Ii)l~~!I!:!~. '(\VQlf!:~):~",bl:l!u ~uLO,gC1!D~. Scl1~r;!i,blM~i' O)rlll<~cy· .• 140. !l,1),ra.

tBS.

L

M11'\l.

,.4,,~,Jl1(~gyar illu~t,; t~l.'f liI'!t1'r9~ yO'~l~bdlt k:(il~!}'V.i!~-fl:~~"k ~edN i,;ti~dllal fl! ,1,nmgYfii:r ,i~o:d~'l.o'l~"~f1~J l'i1ge~t ¢r~eU h,id~I!l,dl'l' 61,lf~Jlo.f.se.qftr.'I!.1:,
E'=eMtt
JftilUIJ~:

22 e;.q~l!ind,fJp(!l Je.-leni

UH~9"

~mJ ,u1m:wl

ll'lurl~

.m.«'fI~/a'.l' IhllrlJf,~I."jtf;•. (l J~.IJIZ'.lii· !Uti9 ,... iJl:.e.~Ir.,nZl]l~NI.~ ~

laloll. kll)e/,keL ",tz6I',f( tr.A"i;;za~lS'I!i'fJ J~cz€P(! 'le.n~tllUalr ol~,(m.ktj;n'I,I}l?I) hom} ~'i~~gil9:dlJi'f~lOfl{t.l:orl'tJlli ~l!Jit .ma=:t!jtll'· 'ill: e~dbeif,el'illli: £1 fi:f1~'CI:tI'l,~l. f'lltelUj nlJg!! lf~dig illytZt us.tldmli:i'oto !j0.lu/uii; kiJz(JU ,eUgtl zud:~~QtnI11'e.. ,fjonlbtfk ldpUiM I?ril'li~f;f.. '$ tl snk Qe.1,;eae.mu;! .. f,1!f,!~~{I.I~:~wd J~'~i~. rl~IJirll8!l: gOll'lr ~ :u l bock :lIen! iSl:lilat,t.>;iJ,bi;l s~dni',I)a;.iJ~31 egg nfJ~MI! '/fiJ)tIJ'P.t,I'~* s:dJ /r:l;ig'i! iraftJlol,J ~., s,ze.I,711ltJ:iziik:i .!}il) rt.. J~'!>t (fUQlu:RO~' ,s'Zii.JM,jg,nl~k ImtJ:g'fcle,t~:e'lr :wgn,iYI!(!It'I1i1ul ·nH~Q.st~r,Jf~!~I;ni ,kti"i,fJ:lJtJ]:I'itt J~I"(f)yy {€ UU'U ll,o.zijl"l:sJy ls tif(tj<j~£ldJ ,lt~j}'.~s~a., I'lelncfa:lic rt ,8~t11cii)I':lJ,bel'. :; A _-e.g.iS'fl~~·almBJf te(lnlf:~(JfIGbb rl~id'.ridA~·bli!fl' "'6fJitlie'!l'~N Qal',t !!II k¥., ;S::;C& .~ffiS.~~uk .~aJ.~ tl::ff' IIJ&~I ltGl!JY .b.i~atl'!J ,is' .nlig'l(t ,i:en.i,o'llb' ~ ,lril;& S'gl.il 1I,~.~:JnI'H n:m~9i'1. minIerI'll' ~IUt.zlfJ:ft
.1l\iI'I e.lfJ:
Itr

AId}' pedirJ~' ltlQ; i,)gg~t lJ(!tij'IIJ~

t;!i~

tt1T!l1t}!J&.~'1: [elfii Ide·ti.

En

,l'trdl:ff"I' ~ IrtPl!kl'&4 .I)/llte,fUrrn tiP;;If;t$lgi .

. K,,§pei:tncl ,~ l!ttJtff ,i«past.iUilif't1clil'l.t, lq':z,uilU'" jeu,ylr:lip-' a,~ ,jp(J(i;tdotn l«gjob,j, dbJrdil'lidR fd,/~'(;)lt(I"R ~n6:g. ,4 ,(I;~~l ""t/J,(iiglU Ol~l~~Q~~tiJkIJ:d(tM.'fa fJioll. AI .'itz,~ni!s k~p"Jr. m;p''f} lIt'l ltQUrrQ~.%'t!k '.n ilul t~'l'J"e .tul,ld,k ~.' its if1.\li~d (,Il' ~"Zi,Joerf'l~ekg«;;(,ICl.lcm' aflml1rm~tt I\ll,aggjfl·ti~ :t6" - nernileg: t!,u;.'~8grll~f'1Ul' tl j,nngYlll' ,~Jl(jJtJ eS mtirg,e,<: g(jBtbdk '»le.fJistll(J/'is~t, .
tr;!'ilftal'e:inlJ ,&1'
. Irlalll' l(oltfJ'Z:'mdl""

'l.'8fJ8 Kar4esF1J'I'Y 'P..difJ.~I.

I. FEJnZET.

Ueve.zete,ij.

AP&,\l'E Sz,E't\;
.

nz !:!l'I1Ibe1:i$egel~ll~l:mi1 19lel'!lllfe;",ezete~: sze~ . rc:p~;t J:l.~~l1iak, TlJdj~k <a. "Pen~Qeldi:e] rog:~:alblZl6 bU"!lia~ rQkj~rn. 'm'~f k ;1l~()miiJil~. h~r ,i'liZ (:mbc.rls'~gel t:iz.cdtflU~ bete~~~el(es, n~s~ P,e:Iil~s.~k (llli:;,;:uldk,. If., PIHl'!~S~.ek isrnl{!.~,t~ ii1rz:~1i1J:~1 De~e~lk. ill j(lllzejtes~se-g a h~gwlll,ej '~~[lJhOm

nfl'm:l~tgfl~I1I~OP~li:Itj:!\~:tSEi!j j~ ront'Q:;.• m~W'1L t"nl'l!~~ rctt nO:\T~, ct1. li!-{tz.i'Ua'I;n:~nka!t ispu~titjlli, .iiQ~~l!;l j,~~e,n~ h~ktt1en r~ue!;iZ', \fis,ziGrli1: :oak f~lii:i,t nPent;szeJau}k 11i<Z 'emb~r S?'colg\a~nMhh ro\§al:'tla~$.·l<uJtIllilll\,enye~ 1111ddj<irn alblnmz~a, '1I'i.?J::..~rM$i1?a:Jl, ipm~I·~ba!il.; p(:,lcbi ,!cl ag .Jf£.le~I'i5pe:ne,!l,Z, :1i'l1ik.racia. l:"!. s1J;'ii',;m,),'UI ,(J~.o'va~olS) !,i!,ij'~rl;:'ll kA"p01.\lZm,\.~ li[ov,i!i5~!, a liot, l~cil'"! ku.,misz~ :;l -saj,wk sLp_, mlF:idkllijtl!fcl'~' V~ltq$Z!~~le'k kllsr.GIl:jik z.mltl~jiUl\:!lIt.'b'!ls~ ~s, !lihf~~'etl!g tul:aj~d[ln~~ik;t, 'a ~llI.elye!tfert az en~!bc!" uly nHlgy ,gp:nlIQl!:lfordft ewmutf,lsl1lli.";ra. ltl'll'~t:lrl,:hl'i' -'':ilt, g:~~dlliSt'!gl, ~ifll!:r mind 11;;l1l,l'loat I.filtj,a.~

n

ll'~I'I,es~elm.elt..A l~t'I~~lel:lltn'c-'i~S"p&dig'l ~;i; n J . .' ~ ll'Ii'Wlbh!!m~ ITZ -"n:lb-I:ld"s~ 199€,gtit&1::ib k,~rocs~ ~ elTle'!j!~ gytwll:i!lc5:k~p~e~bBrn" a '1lom~tM(t:l. 1'i~tIJ:kffill:"n;1il;ln1:00 ·n,i:p.llil~~-, ll'!llIirnlist~,~en,
,1,:cs#w ·t,luM,die -:;], llmll'peri:~Iln.Q.s [~l'Jed~s~~!zlli(rnJ,n
;l!1.!t,1l0if,"Y a ,el"OO;~s;';C:I,~jt~'llJ;ebb qlilru,eit

1'1C'1'!'J!1Jft~tli}l,dlrJk.

d&-m:tD/l.'f.l

IIA#U&(J.ft:(J::::;,dit;sd,{rllnJ!r~IIKlf;l;"t,i(,_
keres5J.e'·.~ 6tl1ki!l~t ~tt lto>
it~,

e:mberise,.

,

k,ful~Ukl~~iik> a l;ellget~1 :l0fitlib~tcr;m~, (f."ctJ.~ #,i,s-iJ'tf",liIJUl-lflJ1J <liZ .le.kiIfJ"c:e::HJtJ'/~11JJ4s,fg; :>nlillr. IftlWriii"tlcut 1i~,"fIlI'r (J,..d&'JI~ '~;f;till. 'E~ a

q.el;; ~~~f.!(lnd,~ faj@k~t" \,1l1,~wintjl:,SD!k
nul>: \teve;
$

Ill:

~h.US~i[ s~inliC -ltoerseuY:2lt!: tiipl:a:Mk: jobb~ra

olpuISztul ~. a. ~e:mJ€-

tJelf;t'e-!li!1. ~-

l,!'a16po'~~1)as gomh"ij hM1tmill1Jlalli IJiim{ik Jill .,1:' fclt ~~a etvNJ'(J.f ·'Nii&'I1. Az,embf.lr a t:eHn~.sgetOl'dl", mi.g~r njtiJ;lrd~kuti ~ i;:t5~~ ·~a!.Ji:i:okkePly~tetl'~~' j61:ehtel: flls2ier~t ~klpbja. i.RQiga~~1 - a t61,en(!~wRja "VU!)sz:1~ h~~.z~ mj(I(J,lilfi ag ujt~J'Itl:l!k feld {l1IyUl.l~,<I. A G.i·\f.iWiz<tlt rerlilO,erbe$' nl,el~:t~.<'I~' lmill'e't clllzi ~. tudQlnifii)' S V'iJh\g(ils$fl:gtv~d tdmntn,t 3:;:okr;a, il:. ,gomb.tkii';'I" me11~d b-at:.f)I"S;.i.g!)s~ml ~I'i~et ~~tir j-Ilvnh.ili'i'a. u~~ubel'. A1. il)~(Jn

~tl: Fn}ol .szl'hma .lllg16;s e

aFdtwS\!:I!';;

bf'l'eFtlllit'5t nyl!J.jt6.

ktl~ .JlIJn"io$-· irS

lfliIotl!I/!;$ti.j(

r~$t'fQ"'if~~,:h:u/tl't!Ilr:' -liiplti'll~ ,,11: JNJ~rl{N1 klJd;tlJ, 'li.fdd
1~1'Jij. ilt)!t'$
{j

J'bisd.r#lng jelc-Jt.t~.
:s~.u.tl!jJis"i'ijrl~ilsi.'

LlI!IJlJrf)'a

ritCjl,uk irJt,ltf.t' ,,,lfJturiIldllif r;l,elt;il.tt-t..·

-

~hdij' .18 a, i1Tl:~rgcs gQmI~b~lwQ;~. k;"lllfloldi luu:.tJikil", kott ~<i:m3.~kililMl¥e!l~ de ezelit: kmOt'l'ilI, liifliillisZiO:lilyainkli)a!kIDeg~ ~cIdl6 .~.lu)drJt'tl.s m~lFis ~t(Jj:j.J:l.:i1l Ul~f,;dJ(j. ali.{r 'V'tml ~Ilf~~l m4.~ .f~i()kl':'f1.1 "lliJll1: 'Itli it5~l:SJ:l" milt/, (1.JtOU,,(IJ !it/.:ilfjstthf/M1'il WIJifk 'i/fllS' jrili'rl., ,,!.-rolll/;lile }C1J(/1Il11i::u: .J ii:/)nfii:oitisa olj!a.'I,!.fI;i)lliF <!ZiJll '(1 ."itO Ii -J,Ulm iC"(}tJ.i~~l ,l!tylliilf1,lJfD'1:.
J:'$.,'1-,-

.

A ~cg}el:cs~b ~n:!lrnl~~kGiJyikcb:rm; Ebi'.l:S.Fritts ·~8V"~.1:J~e:!l; b lIirnlig;Q. ncl'J.;gffil;iijgn S\fmrnpn!f!;-j~ib'm_ L1:i~bu !Femssak n, LreglllJ(I,ma:h~~' fajt~ B k'I.!liSI!iZ~~ id:(lk bolcUJ.jiid~. Cll:l!.ID-ul£ c Vt1g'o:wbl1.·-j!itt (Am~~ u:tttn Cncsa~~J" mll'l'l"l e:~ <'l:S~lJIdtilUiti'ivfiQt'iiblllll hril:o:yztl.c; :¢l-em,I~g a 'h'lO:':antkb;Ml]egili1~~bb !1j~BZm11t!!o.l)~y\l'ben~enl lell~lk I'effflsat:j . ha. t~h~i.t ~.!niko:'.lO'lls~gp:l],k eMek ltUill inclW.I?w,e./t, (]'Ct ,,1.; 1~~'i'(ll~dO.JnI!:rir~, ''lll.(ttill,,, 111.(!PI f01"mJ'tJ "llotll rf.'llJ..ll.wt~k.".~w::. J' :1'fil-a •. tgyv~"Yinnk a lcgt6bb ;ga:riJ,l1'ai s:nrIcrtefl:l L1l:nyy.v et, :rllCr~ ~~,h1ide'l]iik C$\k 11, m!l)g'a ferlfletrenpk g!Ombiilrll m\l!ta'tja be.
r r

.o:rr

bIlb~r~gc'k~~ 2. ill iin~~lilbb g,~m,b1ilk kiliii:iztliset is:, mit a ~regt"!jlb"l;l;' ~j!J11' (I~lI\f,ljJjJjY'1'golIilOlt,,, nzU'l:ll S.n l'OIzll'hureg~5(!bb., tifll"iifisn* 1000szrC!i Hell'fjlt~kflC,':1 me~}mJki ,.e,di~ soJrnz,oy, ,epen _k"O;"vetle-ifII~~-glJ!'knc.l 'fQ~I·n f~Eisl1lller~~stt<J,g}"(n'l m.~!i:kQnJlymtilk; "yen' I Pl. :r,t. §Plil'l:)<;i .~ff<ty a busallak ·!!il.s~dc,R'~S' ~fn\il,ri~b,;~;...tis:m", <l.l.ned4. Vies idf..ij€lm:s\lu~y n :~mrma:t be:ha:tisd~_~.g<ll~l~ihl~ s .o.illIii: idulseblb ili.:l.lapotDk: 'Ch.3ilt~l'ldSilii.t seut tl.:!Jgytam ~g}'rClll1llen Jdli'MI 6 .•';;.WZ(ln~ fcl.nl ,;l g)'~I.;:\fu·ln:ri!.dkalm;t:I::ii.!i;tis ~p.lvet~erm, fgy m!');an !l1:n!'ll~:S't ulltllu 'o]";3sdi, rurl':lll' .nXlkre ls, lii6~lI)"az. mctll go:m.biJit 'me~y .. mll(jJ'tjJll k~.5zltheiti ~1 a ]~~It:Sebb~liI; m~g h'agy t~rtl:ia!~j,a eW,~t AS~"IUt!ttj~-~ :\!figy m~I,~I!IiIri,C::I'I~ellhQ~' ~'rirlzerv:HJj~. a S:Zi~rim~ UIU"i<[llis"a Illi:nic ~,gp~nhll! :It legj,olJbMI '!!d:17ejrtj ~Iagy mf{gur:d ke llemes tm.dajr19ns;ig;;}it • ~nl1dejl: 1,e.U'iis:m~li~bam ~ii~cl,tl8 :lW:l':amrd;JliikcJlcklt,e~ll:l~m . 10' j],~g:(ilsttj~ m~ g. Jffy,*er>t0flfltchAt alTe:vR~etB!lebb' t~j !,,' :s~mM o l~epei'l:ko;z~I!l~ S a~Q:J]rI.d'vII ,r,:!'5l;.Jg~'g IJ;U~.j.1 il3ff)l't.ltt.r!hl'i:!I f't"ske:l~ I l}ifl!lM,'1tIl, is 1UJ.1JJ' l/()tM/..()i I()T(ti/~1~o:m,. rn rit 'mdY<llle\!,l;i.!, bogY<t, S.~'I~ V"lIg'f n1t.:dwcs Id:6j~~;is. m~1! a: g(),Il~b:a kora ~eri!1.t ~ g'(Jmh~ ~~IrrI(l :rnRgyon ...tl~rQl6,. iJg)' hOi~Y '11lind(J$(J/{e-1, a 'fJdt-· 'l()c,,££a(,:o:t"sttirlrs k~lprkld' Jt-'lm!lt'i,~lIi;', ftiJNt'$ "iJJ1lflki1b:atr trl'lltiQl .n:lf1. /ikel-+ ' 'j\, s~~~r~gb:~~Ikru.mazh~b.;' kepekct, fn~dil:lgiiU'bl!ii -kIi~ bfi~~l~~dl,tem a,bl'di~, mI.J~'a Dl<J(td'l1 mj~~iilns ri!!'!y~ .~ \I,I~lI ;:iJlJtottai;tl ,eg}1'~ll. ~':y~l"ljl1nvta, 'l1o~y a

1.

.a

:liartotl; .g0:~~Ml~~ti:!>' S azMn ci~ce!i!'i101.:sSi:dklifJ l~im!rolJ.:li!:ta fIl"'l'l!1!11 t!St~d~te't\i:~l, szi'l'mD"h:a,. l1'iflifll)j)~kQP'Q's.~ ko.1!IDi:YrC~ben: blJ~.z:6rc[heMI is"mcrte,t 6'

.~ mID nepil:mk~n

~~)&.,.'llk-

;~z

l~gjcll~nul6~b bcJy~iikgQn!i1os..o I!:i d'Om1!ib~t~'iS~liiiillk,sn I]:a~al, m~ a Idrej~.ett. gomba is ~.br~(Jlv!i Je . .A1,:Qn.ldvillt
s~erv{~ze,bjt htl~M.mctsil(,!,telfren is [e let~crlll. mrlUcb

a:goimba

"'1'

iUI7~janak sak ·a1iUtla tal:slkDZ'ik,. If'Z.exta . .neps~Grl11. istri'"ctt:e~e e;1Iunkm: .lnffind,k~~t:6I:egy~t l~e:U liillgf ~i!,r~Cfl. o
Min.~t?Zi~ ,pl{;o:kb~l fclvel;ooj!Jl ~1iII.rnl~rnbn i1!.. k:~!ti\ enet6 ,Wi' me:rges Ialjr()kOD. Idy (tl~a bmrili.Rk:b.;an klll'in fts ked vel t

!l\lI~ru:"0rS":,ilg

.,. .

g(lIlimUQ~:r~(1'l'iaJ:aiIl.JR[!,

'1.

>lI

" • .~.

~rtjpn

'1:0...

>I.

CSP!fi

"~...!:

ICS, 1;,II'~11

AU:'

·I(om.yv:e n;(!m,eS:!ik. k0nylia, a
II1I~t~~)nrm~~ .•

m:1i1JfY

:~ticg6:ltytlhe:tiJ¢i&tt"l!ttrit,c"1J,t.i1ti1Ji'U JtnU{f(~ s a gQU~ii~k
Si!:'flk~Jlell6I:e,~,a~6, ~~lllb;1t,~t ,eli" 1lI,~,k1J,~kJhn:.lf!lenr. ~lJ':¥tttliJ.'l.' 1I mli.trK{JStrk'"tu~ TI!~'(J.K . . ·t..~e.ll ttJ~l!':ll'~',a#I;I~~, hf!l!Jt u. ()'n/.Qis

ftfUlfj{JIJ' SAUIJ~q. 'Illig /{o/#JdlllJ.Z .;#11 ,Sl#1:!tt1ml!.w 'fJ,'(!l~: $;]:1.,1(111) eiig:fJ8.oiJJUl/Ssilt_ fA fck!l;:tc .k~p~M~ez,,.'i:zran,

'*i~

"i1"~ ,~

$Z"lIik;S'ti:~e&nck Ltcl!lte.m\ I1.ldai't:1t.o1m a.·gombasz.!IlJit?!; is. A jeJzJt1isek

1q , ~Jt, a alilru

01"

e!t15~t;ri£iJk;

~~y

.a, ~.ij·nek,~t k6W11l.ylIsz.errel

leQl"1li:ts;,...

h:u.j;I:1.k. Mill:liii.:IiI. fti: e,f,l'!2$~, m'fkopl'aagi. ag~;ntib",ev~:Si :(H~s2:tail lCi$ak: le'l1ef6 f~Jokl'i\'nlowrt~i$i.liJ!3 tl!lR.~il:. n. ~~~i')'ht6s.abb fel\adat \''Q:~E n n~/i!rg~:>ekl~J:!I vn160<§)lic;c:sel"el~sl1!'~k.1iI tJ 5t \~~II'Ii"; '!.1'~y kelt:ct~ tlohiLt fdlldntc.lnia j.6 m~rg:e:s f3~t.;.b~l5; m: aSS:?lIQcs.e.l"ei~s"llek Hlcf:g esele ~ ]tf;i.I~I:JU$!>cg:~t is, 'ki.1;mjluk .•

". I">a ..

~"j&.,

'I:QmbIWl<a"I:f~,:iI! tli'1!1I .. '''':.'''. l.li.'l"J·a. E...0"', 13.1 ••""k·· !~~ n O.~~t sz.~1'l61a~M:i:k lliIlMu auak id~Jel:l OJ: m3,grillr ,nsi'lI'i!t $1 te,tt, bQtriubl2:Il~I'e ven $ 3 !S~t5e lIb6(Ut,o)} {g(!lmb~ a IlC'\!,!a. 111CItmiUSI odcxdbe1l '01dl~9t6 ..i{e@kga!atmbi~: B,1law T~u.C
I

·k· k ' or, ." ......~."'."~ .~iUUll;l:-nc_.·r : Deln"'" n"d·.f..""

.dn!:v,e~esf!drj.lin:e;[t ..~z

I)

es

l!~m.~~gl!>·stb.,JcTz,~< $g\a:i'i.Q\i:~

.!(g"i1l1tilkj.1!i'J,1!'t!
~1~ll"lM,'f,

a

m~IJI/)t.'iJ1 L~-j~fJ~ slife

~th. ii.. l,tH~~l'Jk H~indllill' ~,~Uit~!'r-I. t;ilbl~zalo:s;:m ~ CiSS1i~. q .!;l~e.t·c:Il!etQ .raJIt)kll1egkf,lllijnba~m fJ lic~l l!O!l)!!(:gf:!l'l.,. ke~ :> pe,kkd ~ fdmJI!t~tell'il .akUl,!1S;~b!iJ!g{JJ~I~\. . ek a ,kep~lmi3li: tbel"l .m~g az,.. elCtelm,as bet((lnwm, is:mevt,i;o iiitlli11'~iilib~H,-~i· ki b tUdju. S.'llitlil~,1.l"iD. a.eIDy Ik .mc j~.o ftliCj s nl.e~}~ik .•v'~ \'c.'5~bJjlle. ~~:~rl 111 .•. ... II, gllmbil!, J~gylei' :a:, 1I<l!1:'ilfe:j; ~,ttg)' CS~~kl~~ 4, egllllJm~ M.tbo-· i'Yj>lTliJ" a:. .

."'~~11

a It{ilJilhik i1"D.h.!~dl;(f'~J ",em ta Mlohaiya II ifC-;)11tlt,t. -:101~r1fi~Uftk ftdl;ut. E1;trt

*.

• !~~~

A ktpek

nss2jelimt~san'l

5~ij~ttel'llr~ltijll;ltcsStm~a

irr.ld~lf1.:.ib~1lI ~.. I1g1e'I.~,!jeimml:l, ho&,,)' es~k~1~;fl:endJtsek. soU idtlgel]] k&:pclIi: ngol')I11I'1):i.~k I )!:!lyci!li{te :!iiza:~-.iI~h!1 bur'ku hi;1i11:r.~ik< $ i~y ail:t~.n_ Q~\'a;S0 \tes~c.. elm es~'JlI~'¢ijl'e.dlu~t, lint ~ s/J(}vtJ-tllr 1'J.)!otUoit k,fp "Witt. Jl..1;'Jh·{1lttf-$ti!ttllt~ ./ilJgy C1"1'll is· '1"JD.rIlIit' Jt",J-t: tirn ..

3.ltnn Vl'Qltad'!, hogy a lel1l'lieljl.!~lm~k fejllS,del3e't.. A ~mjja~ \liltlglf ~tie~dS1.i~llie!ll udi,U ~JHl .!D~-

A regt Deiv:elret i~·y£hc~em ~.tv~~.yQkb~vi~_{,lifc~Y~/H~i ••~ a filos:m(fi3~ t.~"Ol pei1ig' &Z;t!l~efl .ille;~.z-am<Jlt0,!! ...bb magyaTS;;l. gunkat i~tat.'t2.fi' be iii gom'lJar, haJSZ!!llwlJhat6iilJe,',6"tlt . .. 1\Z1: h~p,~S'~mltam' nw, I~o~ ~g}'ie'5.(vid~]~ellcn m:c{t~ I.cl' {j zama:l-ili s r{isllbi;:n ~l:f!:lM'l$tj1 Il do' INf;' • ¥tycll.a:. ';.dkdy H:~~';!lp'e:!,~i!si Par:tll,cs'l'll a:~g0ntbt~1 La~a(Ilcm Llli&~llI-).g2mb~ •. fGlte~eruyel)~gp!~ib!'!'iG~rl1:,a!:oroba;. mRg, a ].11~cl.'\f!jl r1!l;ro~g(;.~nba~iik ~hibg!D:mon, ~ ~ 0:~g(l:mba'i KiIJQI.~~'a:Nj,(I' gcrmb.n, f'&b;l'rg;O[llib~'I' KiU. It}.tO)ll!t~f~;,m ..·• ~~~I.~~J.n:rul:i~agi!lpt,'b~:1! llill~\'1i<l!tg'01IUba:, . lJa, Bal,):mpLU!J •. Kiilkl stl,arcJ I '()'~va g~m 1Q~~.S6liy_!m~1:!Ii1lhtii" @lerty .:s~b. &~kkel szemnbcn ._lllgy M~t}m,. hogy a butarn ik1nibnl!l !!!.6.lpJIJ.:; n-a~Ylfe'S.;.',t (J, "'~tt~sifFiJsa,~lfc/kototl ~t(ffJ:l!'J.t, llbmiiJtJl'ittlJk ,Ita « Mdft61 ~t). A I~l~pie's n,cv~k~61 SZ;,si!V';in. egy¢s '!;"idei(~1:< s~erill.t rllIf:g .. IreU,rn a:zo:uhan ·i'lJJ'apllti'llIll'i se=tl J;t.IIJ!i1'~<'i!l:.Qzn.1 .It ~1.i:J!/'1~'b;o:ll1-

<IiZ:itt

n'M1!11l:di,ottaKat.

.

·I~tillij )~I!(t5S(/g.~~~ ilJ~mJ:Ill {Jj .~ ~',iJ1!t )l "w,,~ila S.i'llte.l:lif6.:f{ID.~~ IQ; ~ Ti~,iJ!'I(JJtJik a; 'iUi'lle:, ,(.,u }e.rlig a Df{,1J;du.tiU V H:1;rd~nt. Jsm,et VlJ!;l:'gfo:OIyaa.Ja~·llll'llSc yidekell ~. .lt6:k~:t.I.~~btiti!1~
lnO'cik

1'::'.'·'f~dig ,Jjum a. GO.I~lfJ4IUJl;1flt.~_S!1. ~·t"11J1A (J1b;frdliisfi.1rt~1 ·rmf:l.~.j':iid J()~tI(}S' l:r t's~:lic;g ill11iM hmm/1J.I;{MJ.l

A 1'l?lrEoi{r61 ·csaJk n.·~n'fil momdhatClk1hQlf,lr W:miitsl!glre ~Gr(!kl§dl,~m. it n'ep5i1i~m ln~mkaebbel'l II. I'eszbeltl. lIIEl'm ·CiSek·tly. Ilch6l;~«l:t cik0Zl. {l IdnJ 1~il!S$(ltl~lili'ur.ila,ltj"Dhall, il:t1Ji. iJll@iM~ ' <rJ:~dtl.Jt, l!.aW"f,l hYJr!~lrJf1t'a;tif. >If fi.·llii1r1W-rm"l1l !il1lJ1~ta;rii&a,ka., 1!!~Jwj, ~Tlg Ie,g-y ~Z"OI.:n n.~piieslilev;e:l:~L It l1I~p:jes nc,,'''e:k gy(~jtl~~t: ic8z;peJ] lII;:t.gymrf.imm~1 h'~Ij]h:ogy nJU'm !eg-y" bdnakolfz,1!g Vi1IlJ,l ·mrfg a... 'JO'f) lJ:Y Itt6:llij!;MJ(iJ' t~G, 7JZ.ila ell! uJl!ll! ltork.."l>' w1111.4·md/fJ oz-ds11 dlta!
sti.'lta~lt1(,
1

,tlSSz~M~8z~fi!Jre.1. 3iz,talJ· b.(lI.ti;lllilms a 'r~wetn~~ a \!~~ek mvcoiq[wt{Jlcg t~taZ:l'am. ATIfil!¥eik Ifct~]lit;j;.d~""~tl .W!Oist iIlQiJ:~bb nem 'rlOgl~~itGg~II'lfI", den,.,. 61ss2:eaill]lbji~lll( ebbe.1ll a. 'I'i!szl~e:n egypav le.l'de~I)'S eh"ibt:;-~ ·!I',et(!Sirc·ilI,tilillak <liikalmat .S:?;llks,~e!ilil,l}k Hit~:a.m u.zU:n !i1'l!~.ru5 idi~g,en fJbb nyeh"':£h:~(:n i~, feL1i!'enni, ~i: iSlnc;I:tilibb. l:1-ev~et, vat~roj:rit a ~ ~z:i1b_ ~jlll'p liHrm,'magy;J.I: e!ln~~S;li::kc1; Ie!>, ~ m~m'l ilb enlcl'letttt, ~gybef"~U'mll. y
J

Az ily

sib,

si-~i1.r{#1

iiusr;ull1:!( magyarnev,e~ a 't;a!alllfJi'e(J:" a Du~ant(jl is ,Uvlk szltt!tib IHlS mtgfe.llli

IJtclf-tilltl!frltrmo#~, lI~e-n,tc:s~etT:l.:a

nl1lut Iii :;i~i1!<1ii~r6j1!;g fI!!\::$liti'k~.

./¥ flidllli-;l'iD'mb.],
!'!.

~i~,md(I~, ~~"'1~" 0. tdt 1:uib~1:>1!iI ~o.I'~'. 'ijJ1~.~j.• mP1!lI'i'ka :gm~rq~h6l1. 'IIa~ <l. 1e.."ilJlll'rl;;:~a Sill~v

U:. FIiJ EZET.

A gODl,b~ut!:v,esraw.
I Vf!Q}~b •n,GJPdi, is~, rete, lli ~ombii,kic'l, a zsidlJ, glj~i'lg' S liO!1tiDkUiHm:c s~el"mtl O;l1lfIJ,lag cseldUy volt. !goo ""416.~ szilJij', bogy lliwlr il_l.,(i!lemi::l.er is !§H:gi;llmJbiii\1~1 ~,.el ~ ankent lriin[lI:':oz~' lzes ' lede:[ld;,rnelyet, a term'l1:s~e~windJell'l fir.adsag. 11I(i:lldl1 nyujt1l!),t ndci, !Ii'ott adatol<f1l:., ,.eEy~k 1'1 gomb .. u;~v'~s rr!giseget bwonyEtj3ik" :rna'f a ta~mudi j nls0kbafi oUw'ldlli;, igy . t{;bbelif k8126tt. szo J.l"an a goml~!l eves 'fd,Cit.tJ meg"UdasaOOl, l'1;is '11ly arr61-. bogy az is- a IdrreJ.. fo,gad:lisn tiltja D 'fOidl .gylm!~l~eh~!ek (:1:vez:c~e~i_ s1~b~don, fogJasztlUi.Uaa Illm,\lil¢aJ, nl.1ort ,a g;omhtk nem i) fold t3ipl316 'i!ttj~1'! ter-mctttlk, bnne:l'Ill a, :r~j;!tl:iljl,k ra,g,ad6s, ;li:l\lya,gi\b6i, . .. AgIJrt)gU!&: r'lllm s:z,fil~Q1Jdldiek §'amb;i,h~n. s 4flrltlllaeoo bihb s:z.eIl7.~.aom,lrit!,ld gQrniJa:kTQIb'1t JHb,enaemli tUd't~l a~t i&~ bogy !II S~nr:'il1!.~'Omba term.ohelycn. l!li~Oill)"OS, vi,~1gtik nyianauk, ~ e~ k cJ:ifl),lj:lka fDldbcn l'ejlll)Zk:rnid gomb:at" _ A r6maiak idcj;1b -111 ;1 gombili.·II!U~P'Ii:z-e:rilI. eledcl,s8t d~gnhl~-s (S; 'lnt:ge V'Qlt A rQma,iai:fn,a.'k 1;:(1100 ,e~.h~nyeik. (6111t;Iu,.., n~l~m) eszlltOz.oc:ik V'oltaik a, ig,omb4k.. ,elk ~szit'-"er~ l.os , ., A romai gumba. Inyess6gben ria", ,swrcpet j'l1tszlJk t!lr~ e1.ec'tfllJ'fI!1b6tk.6sz"U:1 ,gomba.~gi/5 ~k:6~,,e-~'t a .Iil~n;gesn k'mrh"llt \~RSI'Q~sd£Ltfj ",;i1,61l'!!le" loil!ld)el1 ezQiSft i!'s~puriykeV~f!~kb I' B~kesIlJh!tl4!k. (J\.~ iCtectl'll;l'ltL 1 r, m,';a,rny. lilt. r..czGist 1!'1t'9't!O:fl::l etit~in.o; a k~l1.}fl1Uam.esr.e:t:scg:rlll ~rteke~'1r,clfl, azt m:ondjlli Ihugr" 4l$u,Q,ci-, L1,I~mfH"I\'a,G:ulis.J :JIut argent·n. ilppamtu tli:1l1111i,tiu1.'te, E-bbtl1 II g udQ']um '~re'd a2;tiW ~I a gQti~:b,iirod.I!JI'Cilnl:lan, mgg}rllkl ·1i'1!1.U ,il\dp:~ mi't l...Hg'lIizitk" l~ogy:.l r6,maiak" t)o~~m:yank61t!l!:s~ct . Iii'll ~m~JWka g9m.lbak ,eiLki!lsz;.tCs~n6t Succmum ugyanis neal,. o:sak ~:I.ec;:tr-wnut, lrliilnl!n~ 'bOfC!)str(t,''''ov{;!t ~ jd'(!:liltett lllneliil ~ u'6k 1lilI,t!gbhred,esc. .
f

A r{mm~ak tegt'ilbb:r Uit1~Q~:dka~ Url;Qm,h:i~~ ,;;I; .. bQ~,e~ a ... Am.ul'it,a. CrlCllm 'l!'Rf, TuclomitnYQls n·ev.e 'is li!gy ,fomai Caes(liI1tI, a sz.cl'eoc.s;!!tl'C'I'li J'lhel'ius Cll'1udlusra Il'imMkeztet. Wt J'i.eJ,c Juil,ia, .• 1goPI,11l,al, .~~t¢g~¢1 nn:g~·Qnt,~ttQ~'i ~n]b~"'<Jl ..~.,~t ' melil~ 111;1'ID! Ilh§:L,~ :m)omltrlJl~ Nernlt r~,li:l't,al1l'mt:'lJt> cl,(:jt1 (ClaUdll.l!i, .
UI!II--t:o;

A

~,des flail ~ C:RiL;zari
,Pi,'!.. Drgl)om~n

Ln''inrn

~eg;lts.1

m~1i1tC ~'CiIi"'\'J'~MI~ , f]a1:'l.13is~(mllJ:it (Tut,e'r), ~.

~lZ aJ_abb!Va,lukl:i:3~ pc<ohg csU. llyult6i"lleVllkvolt: FI1~l swlU" .Serrusgomb:ik. 1J ogyaz ~rgo~IibnIflibr kedlv~s ~ i:b,a.ia v(J,lt .a t"6~laiakmdt. JldUlnik M'a.rtialis e,i:g,l:>:unmj<ilbo,I" mil~or azt m,nndla hogy a: bole"tDst. nefl_l [~_het kiildeni sy'llIlg:;il!la.t" men: f~mtJliiJ, ogy In ,g.eS?;l 'a~ tlum., eUe'nb n a:r:l!'I.ly;:r• ezUstOt fi~tugtl)n h bfiliLliiitnMszo],gau11ml ': Arg 'D~Ml 8.:t'Q·oe'auram facil.c CSt .e ... ,n'alIJ'gue ·'n~qu.· iU,I~"[e~ ~ bol.noS' nl'itb.~l1'e diffieilc est, Jif'l.lt1fT• m

~ml.

rb'

Allij'o:11I itt 'n~,i!g e.gy:- par gOIIl'l,ba.r:m.

VOI!Ultl'.IJ'~d,

idl~j(Jet:

Jbl,mpimns allIil;lflmten:eln ~Iil ~"mi.c~ tarram 1:'l.il.r!eM: I)nlcti~ ~)Omn: roCQIlEi.'J, iillm~. M,llIr.ti:!ll1s·:Epigr. Lib. XJI]I. 50.
•_ I ~ii fljillii Sc.emuLi H" wl"iiil~ NammUi' Lilbri xxxvn.Pamiis 1IfDGdQrnL .. ed, Joao!llcs Hafdl[tinll~ S. J. -Libel: XXIl. Sect XLVl.

. qu'ag ~cm~r:e, m<rn,dunrtur, ~I: bQtetos mEtito jJilllsu.&rlm ,ho!; dbl, oo.d :immtrww' cilIicml?10 '.n ctaDiiHI Qdtludo, 'VC.p.I'ilIl!; TIlt ifiOlal.:ltUQ p.ooa)'~t huile OCCl.LsiGMmll leOlljlllRO _i\g;rip· m?[TiiIl npo: qo,o ralil.t~.~I~nI~!i. d vm;i~(ildm,nl~,el"1ilm," :!Iibiqll~ !u:w~~Qmn~s, Im-mn,e.," liunm (l)e-~I!t

,opt:inu

p.

28q~ llI~er OIL
''il(lIIQCIn

per

'. . M"ng:a NIlI':O_~k~t:,i'k!l~Q.

Xlltl;!'til,

'C]~nl~"[k:o,c!J1l1llil1!i·n.a:'k bl'o'ta, ~,' a,~:OIliD'b.d't, (ltyJa !!I:I)uck..,... ~\!!iiP. Il!tt IDiJi~"US" ~iL1i: halim".... Ual1. es: Vi.lihs Mlcip~t!~!!tfUl'Igi POlltmtUr- a:lllii,d~ l3'Olet1ll6d0mim~. lied q.~~lem ehUldil1ll "ilIilt, Ali;tC' i:I~um W(i>ri.'i, po ,q~I~JII1, 1;111'. mnp1ius edit. 1
jU\lI'i!lmill

:SBit.

V·!ta.

·n~ ..a.\"ll.llil!i.,Qu,!m:!'m ~ wcclno, lht.JIC· rni!t, I'l~,~tr~, muou'fucnl", mli.gyaro1!:t~ 'r:(tt~ H.lu'4Ullll]!f< $" .~m\ml;,Il~IBI. ilJU1l, fri~ :fc:11t t~) .~~VI:i,!;:!'lJW!,oo. I., b~~I,Vill"
,I. dhu;ctticis 1~l1tUIll

tr~oc· noe.cl'l . cril A{!rippiD:lC 801 t1J.~,; mqunJem q.niUtS (lr"'~~rdlil 00Sli1l DIB ~elll U'em,nll,anqlle €qplrltl de~(:D(;,h:![fc j1!l~t in 'l1:tC:u~lum. .li)rn~m -"naIl6a ,c,t, bh.1'lI sali¥a'l'Ii. IU\'Iooa!lk &\It. Vl··la.
~ ~ ~I.!i!l
< ., 'M!tJt,.~: , ti!belJl]il:tliu~.t\i <Ii

J.

V~II1J.,

'it~f_d'odil".~

a1iIRyllb'i1u

lf~~,

mmibll!

n,p)1

Vi!mn:~., Ii)" lEI

I,"

,sl!m,nj.

<1,}td~

S~~tttl~ lJ~,,(;ii.~·;

!!'

'"

...

'II!

'!!

...

~

..

.Ji

.I}()'1JJfat.
:Mil

('D~Ii'\'Viu-.)

,tlNfJ}~jli Id"plti1ili:o.~1

'nt!1{t-

t!s-.zn'dt.C~.q4t /l1(S.'frt41~· E;t ~

.

11

:

1I~~t1.~M3:

. lL,t~.01 :
cimtr

~iQ

SUD;l.p
a'

!ioi~lo~,

1m),

~¥etkGzo ke't~ef:s w,'in~kozik a:

JJIJ.~1en;~~is~:3k:~P.IU~iti.

~tir,np.ll)a~lpl~dJ'(g·

a ·?k~ ..

I,uJIiIlt t~Il'ak .a

SZa(·v.ls,~tO[m~<ii'l'iil:

..• , Tib] habc rru-mcn~um. ;A.ille:d~u~ inqUii:l:~ '0 s bOV>e!l i;lUJu:i 'lllbnm- miitil:a& Atll;~rlliH. _ ~ ri!i;aa~ (; if""', _,~~k k'ijilda ~fJ !;l~1ll11IU1WI.I

& - ..

I

Jitv.enil.llls;

. -s, 1. ~&- _ ..f,,\~~ t-.l:\J.

" Arregie'k ,mar ism:'c:!.';tC:k- ~~.gy~~ f(')g<iSo:k;at rt m f1t1l',ge:..g:o.mb!IJ\t~ ~rej~:ll;ck ~sokkemts.tlW'~. Igy ;01.I'5ta,~~~ ·,!j.41il,~-ll~r ~"Y ~J1,t h
wnl;!!k"':i. .C:rg~sgo(l]biit m .L?Jlctt·, aidll11.1i'jk fl;cliu hlliUitPlO5 'rll'il{et,

10'b~'iiS'IlItdtl'K

U.M~~li{k~ -lne't;! i!"cn ,;J teI:l14S'l.t"tsI·.011 i'i', b1Ir ,C'.s-:)J,k·l~,a]-" ..Aztm:abtlji'ik 'rt~l:nelyek, biogya [rel:c::etcles re'be~" m:,~tif... ll;i~tpJ'D dillrn\Jo_ki'a,\!".r.g'la tfla:g)!'izntt ffil'ldbl(!' ~6rj,uWt. If g,Prnb't teh;m rni-nd.cll 'i.d6i~:w.kb:ill~~·. Pti[ljil~t.l'S ~ ,gambiii~i;d" neen d!~f~~ s . i1!~ ... !llrol1dja. l'6,Wuk mag~'~lIt'rn fo.l"d~tv:a. flil<'!·tytl;:,>:s~.w.1nj~: .•A be·l!HII!J;"dik I!s -g_, SUW~ltliSw1i: ie" a _lutiokma."" irjjaFuloQ talililt Y~~5i6 ny,ilrlti:n.'ks"'gi" m!tIlYi:!:K: <Ii t5!et;\e'~i:k. ~iJl'tei klh:C!1 u'l'L'e,m~ek.. 'bl;ifQfS~~~lib_ti&; amcllye:j., ped1!.g ~ t6'~l~"\' czIlPru'~ ~'S iClyrofoilk ahut te'1:l;lI'llneJk, :iin:almeso);: '" (M~Jll,S: () ICg' Uj Din.ete:il1:Ct!" Ln., 4'fi;' I.) A {,tQl1i1ibacvCs ~ m~.}·,(loipha.blljn. - •. t'lhiti1 el 'tallcc,j.edve U '30'2. ,eg~$~fllil~u'r,; s \!~~osd:liltti-' ~~gy.l~lI 1 aM'l, OJ I-d.aSi!iillim.:I1 nepe.l;r; 1'~'Vi~1l :mm'a.tU. :f~~!il:a 1Ii ki~vit!l6, rc['C!iH.~t.i~, 3:1; m:clyl:Yli!l a. ta!,iu- 11epck ;a/~ --ltbeIi9 gOUl'b-ak il'imt vis!?litetn,ell--. :i<~lr-(!pn IlI1in~~n QJrslitiga 1nyC:QJlI,_.,g.~De itl ~~1111iUln.nk 1)::Ieg, hWlliem
u

ecctt~

5

"hs'z,d" vag:y s6'wl s Il::c~ttd.

~ S:pl~!~~lrlli- .L~ci~~ns,ii, ~J~~Y nllgY, . f'Qldailacu e,16 lierny,6Q>a]( ~.es~bm. neKi, Be a\\';ta~. i!1 ft:Hd rf:lcet '\1:a:iamia:lt;a;s:Z:1l11~ Otllll.gaSS<"ig.:iU.fCij1Ifldil~, ~'. ma()liil~ szintl!nl I(l-sz-ik, mlegi'i~et!.~sltve pedi-g fes~'5.zetoel.l ha~I'I,;lilj'al::. "'"... l! .I~il'lmi'ak. f~Plla~ot -,~ok. J?!Jmbat \fj-!izIl!i:±1i: be la,!;l!ano61 6s J !Jljjijt~b611s..T;~lnf:;jb6!1 $hrt'll.gmiba l;S72-bfnili l07.~ 'tl'il1loM 18:73'hl'l~' 13-a~t:iJ;15t _e~{flcU !;!:ui~~;~ti,t vitltek b~~: . • M~lkli(OMhe~~l 3 jfi~OO kr.n~k relclv~nmfJl) 4-t"J<lm,. Qriht ·,tliteket. t~~~·i~eil., ~7, n pe:!iI~. ;;I_ ni~n~ola A;IJr1cujla Ju(l~~n~vci g~m· S hnert.mell.t.Iitt ~ItI:IlII:n:11 fe,1 !!ten ,ern'iritefiUiJI'll ~~1 hJtgJ"'! ~,d11lfll kU!;lm~nl Ig!el~1 dl~S!en~tes(inhe:!.kndlll:cS1BJC·1 ii:smect~tJi miCg' alllepc~ a}a~phil~~~I.~U~al.n!as _n'~vcn~i . ~~lfrm6~~kk'~II) ugyanki.~;~cnt,~
<I!

.' .. ~~~eel~ba.1ll ~ .a ~Y;'I.I:[[1ffttDs.ok_g1erll~e::I!.c:ij\ de amno1'i'k a Hh~ne(),kL ~f\-uncLilla. JWd~ljm:·tj' stelt'!~~'dM:h:!;ll s.zdi]]i· ~I~nl~)t'ct b~1':rrdn.loilillba, .& a kina.i, Jd kOI.tl'nbe:~ !Jgs'.n!l~ c:oiIiJlf. I1Iltm!l ltcDyiCS n ~<ipHiIIG:k lilo~gilb<l.lil kecl.ves lev~se! fijzil b~~~~I,e,;. eze~~i~i~J .~rvm~'!;~~ll~l~ I " ~!5'eJ~~ml~~i~S7;el'nell: is h,,~z~~IJIII~.Egy._ m as _11 ~v,e~eltes ehe gon'!baJ~ ,I.;J -Z;~e:tm::lJifililll~ •.

es.

nelPis~~.r:a~;£iII lrcll~t" l.s.mer~il't6

J~l"!k;~kail l1yomil~l. ~"- tlke! :t",,_g;;yel::! ~

13[ek,

kiml'lndll<!ilju:k •. hl;)IY ~ ,cgcsz~1d!~:riI kf:dv.elt s' kr.H'lCsett ~d,pE~_€~' _,~amba. :[Itt'!g)i' .mlty J~lel![ re tefu~~. s:,e)rt-.~ g:ciIlllbu Il1l1ni tap.~aMlk~ ~u'ti~jjja as .am, Si'.3'b~1d,\;t\!ghiU'e
~I~

A- mUHkfik!Sne:It~lmtc'! ",.i\~ 611",~~g ellielii ht:'riba() kilt . aU,. $, vil:l'm~t ~z !l'IO~U:nJ}~ le~t'~5 l:cCp~~ bQ$~"n:jtcly~kel- tipl;illtkmlha$W:~.alhahlllllk az: j;n$Egt's. 'e'lii'ek:bI!D, oul,jor 'a~!f<i!Ib.Qna <II, d!fS ·[!oJ:)S7:,dlt~nnI1lU. ., ~A.j,:;;tJW-:.Afrik~6·",11 n!$g-m~ JJ:t.~I·rifutitm is i~mi. W-SI1itlt' lfj'~fli1~(4 [oJq_loV;·t It< l(}C}llls.$tJtl~. :A JureI11CI't~~ 1~lcitii f,1~ tJz.l'bqt,{ A.ganctl!s p1rp,cl: r u.s.) _e.'i~'fk ,A~1i~f'Jf_tq;P<J II!}Uli'll; S~ilJtl1l N.,c~ a; .gfJ1ullf:il" ~ 'U1I!Jf _i~#,~:ft,r:d,¥-~J.!!is>nt'k {Ii_ szOT-liof( .lf~.f,llQ,l((J·1J1"rt~1 di' /lirlia /Iff" tril1]t"JI:t l.al},rik .r!i 'tide.

,1j.?'~fO!£li61Jiltl iii _.fifl11'1. [':10!Zmltt. __ 'J: _r -c

ri!;l.n~,.. 1'Z

eS

iif

mrt~nete. It blLf~ m,tisddilk rc~~I).e'· D6I1 nmnol~ l'3k~s~;j ill il<i ~'I,elmi _~'jI,I~rek :rQg:Rt,ekii": mrigy['~b~ll, :g'!!!!nb;ir:Yi:LI i:11.pll:U. ko:zott:. A. ti(i~(iltd:iek legFi.$I!:l).;!mfh!',4mJJlItiiplji;hHm . .a CYUariQ.. D.iJw'ililiii ClC\'Cl! ~uilba. MiniM!;}' IloGJnl l!,frv,cli.-l;ff/tll tl\ IJttltl'JJ-dJlp:"tik

~labjM..!IJb:a:krot. i1IIye:FlI~~ t
Ire-S'lf!m'Ui

r~I¥,~~~t.l~~ ~. enf,l!;z,nJ6:t:tck b
mlta1t I.:.hz€r:enek.

.

A:z~i!il ~]]llhj,rd'S~clbclttl
,;]I

E5Zakkclcti .• ~c$l~ nep"ei ~gy L.e;JJ~liij!i!,l."I)l1!Ib.ii\~a.1 P'e'l:'tig, K~n~bM. igy,"

remp~Jt::lf

killli"9U~(!;gvsi!i minlilell1ifcldi

-.-

:it.o.

s:<!1.: s1.az~!!lr :fQ.I1I:l:( :~rtt~"'i8Zu.eJ~ be

1\ Japa]l'o]{ -1''(i,l~tladll5 f:dt!tl 1:e'n1~~·l~~(' g:on~1tknt: a

,.," ~il'il~f.e csJ!llptlll

__ 1.2

1.-=iL

l$i~b(;1l

50 bil"}~!r).

'2:43;,00.0 J!e:~

6i1;~tlil'j~~ruq.Q,I7t_~llnk t<m fleill"~

forint

J,i:{frlt

, .r'~;raprill,'{1k. kii;({h'l'/JI#~' ~ll.t1J it.:;; lWtlttf,/'t(' ~ft"Vfi J;-lUl1I~till II (iji'lirJp.l,wa 1.f~·Cl~:k'ttd'),,i$ escl1iit. AIil:~g~fi ]als:~k n(tlsbOltli j~ik ezt ,01fl!UZrnlO1C S ,n vlb'I)IS;t},!.!IJrm,I., !tJla;dj.dlJ~, .rtil.: '11Iifc' 1."'f.{ f,'C' is ~!1t£lll;fa~'tlk b.o:/1J4'. Japiin JjjfOrJliMl. nz: eg~telii.G[:I,4E'il'[!"llctl 11.01 H 11 Zi~':':iin,(l'! mi III ill e:lm i, ,¥i1d\l: szefcCpel..!iae,rt .ii~6g1i'lIe:Ii"'@'1.,ett:: l#~m)(t$fl,lf.mul mem j:i5.rszik g '~'ezeltesehb s-ze'rep'Elt :!I t~pl:;t'LkQzm~
' .

In. FEJElET.

A gO!Il;J1Ja szatiiro.Q,ailClID
1

fejL&~U!s,e.
~~OHl!;k

lu. jll~/tJk ~1~# l,.tti~m-"lI~:kV,(3i,.4$Jli t.f./!.I>!i-dgf!:.st)tl!is~trttldt,#Oi I"lJ;Ombd'"il'.tl.ltJ.A fi:ll!i~~!lI:'i!Dd(lCik ~1&0i1 :)Z ,erdrfir 1our.;!alk Il~m~ ~yil$.e" ii:i,llefr 3. r:.ig,c!;l16k (llyn!) .1~6st~Imilk bc;;'1c .;;1 SQ/1li1l:rllk,'tlil, hahiroo)Otilt m;y~;sJQ:pb~g i1~o"l'Ib3!11. ij,vadciliszll>¢$, meg - n5l;ar~~~' 'r~MJ;;', ;t:;z:eK ,at - TriJo1 at nagy ellfflze.reLettel ;.kC:l[ie~til:s;..... Iri!l,O~ !
~ei'ol:'i
I

ruve~kOnyl;,c~ Sl'1~~-li~I" "I iBo,t.I!!hka n~y;t~1 XVl~ s~~ad1:);~:(I~]-!.e,g~'et~tteki\ Sota:lId:t>;~ alapjla1t s balIKllIl<l!tos f;_l:lnet.v~-e~!:£:en <llm~()ltd.~ '~ !ilQI",Ct!~f;!,dt!l)lt. a gQ,w.l>a;kti<lrti'le~l jru::attr:'n I~e.h"l;~lii1001,,csaik WID' n~d:1e:I.:esen egyb,i'il;.

A','GO~~A.K,~. _ :und':D,;r~ xvn.

,~·]~~~9~k~\~I~~~'i:}~. ~~!J1~~la.~y~r~~I~@j

< .lU:S:th1c% • me!'ouJt111~$ JJuifk '~'%71~lJlim,)iSnQ Tr,'crItJ'M: ir T..,.tli~.f/I~"j,megjl¢lcfil: fl.'lvesk:!ll"n~'YebJI~,1!li l ,rtilll~. Tr~ff#s-l:Ii1tk "c?fat!lH11 12 ,g:Olnbii~ sneol e16; k~ztijl;: a

~~'Q:,~k(Tya:nmlllv i1"ad~]~)hl"'jak. ,ih alsl6i:clIld(JI l1Ila:t;tik ti01'll!l1 ~. lC;Sjgilik vi1iI~<Ik kll miliil'l gomb..akt":(ih el6k;

Jiiw sz;i~et~n :~,s:t:,ilirvorrlfu :~ :Ag'ariciJis RMntl OefOfiisc-'1! n~on: ,ken::!! ~', €'~_l ,ii!,b,enns-Zlllott Idhj~kol(;SzH,h!,O:i"tU-gelm:'
"

A {liMi. r:t(((lik a'Ltikiif';ttili- 5'cmQ'~l. ,loS~ S{jllQ.ti~' Fucllm u.~l<Ij}l~~ It- PII.e.t/ltiu Pool"'Jt!JIi is a Pltttj;Jlim .'CQ/J:/~l1it.·Kala; ()Mtfs.ttt f/tJtftidn,jolto.!itiJ,j1 92e,e'!Ilk~es~H~. a. level . tf6[~1Jif :n~:;.;-.:flt ,ell:erit!e'1J enrit&t.J.e.rdH bit, -mlc tfl'ds 'l:ln6Qlcl( /M.ul1,ff/)($ ItNldr.it "if/ill;" dQ;t~:till jfl/ff!. . , A~ nls(tbluendailllali.o:f:"
pt cSiR,iik. meg'e'!l¥.ljk i! 'rni:'!:te~1li §Qmb~~iIi:~i~.'~ !il'lagrl:Si'ibbre~d(iii!k, [)l. a. -UyuW,;, ~':I:rv:t1:S" diS~llJ~

~.QI~k ,iblip:~Qf~is, b~~H'Jt;J.t, leW1 p~: ggm'hfit" ittki)z~~J(]k ~t ra"IiJ, Ul~ll1I(i .. Aga,!£-Tt,~_ kep'~t" ~-- <\ ti'vlull,dl egy Ilar Ri61cag:ClInlji;l CSf S"Zc~filgo:mbm: (~) i.tS latll"U~ (l. <lbr--a). I:G6sJBbb ;u;ti'im Dioscaddesn6~~ 31~ajd'a(Ji tM:cHib<a1ii iR llt:IZ;O~I.rQmru s~Qilr,..lilID;m. lev~IQI~ijg k~ll~@1J!orllf!)~ak ~ nb')li5rlLlIc~t!sl h'Qt~lnfi'teirt nl~gY;ltai!.,!<1:I'l. ~,~llerek" sOimt ker:lItU~
i.l
I

A1~~~IIIr1f/iJ1~t/Jrtt (Jl!f.?J,:~I,ella_) 11!I. L.k:iPIJ'I'l.:l~. (l. ,~,'Jes__cr4,;g(J.m{;.ril,': ,a ~ti~m1Jt1;t" P(f;.ldlllll~"~'CIsy,ltnl-1.) ",lb. 1t,C'MliLOil X VL sza~llIlrlb"'l~ i~Jlil; "'J'.J1'd:~ ug ~mrllQ.zok ;m~tigpmb~~ s~e!"l.tpe Yt~!t, ntIDt J l':ite;ltIl~g.

neviI dG~a:fi) ,gom!hab,~ Jtlll~r.ik pctclker. ~1 Lil'.ol·3:tOI;f: torm:c;, ~ittimcn R,e:fi"ru fejl6,dllefn ek kt LeW~t@bb ld \",;;1:11 a.tOi.'ibilil'il.
i

:;1tb. mar'jol.1itI:yaJogatJ[I.J:c a~ ~11,1.Cijmt{:;kut A;ii i2J,()~iliifb:(f:lik UtJ.~t. rewd]fii.Lvilil sfJk~'IJ*€~l\llell: [ajjal '1,~Ii~k~ztfnl~, !lil:g')r,S"Ii<irmJi. b -f<.tkj~P~;i~i1: ,gQm;M]..1J<l!~ kit1!e:{6 .#.lt~1ti!Id#. 11: ~f!o.t}tI)(J. ~()~il' ttiP/Ii'ldlJfl'l. A d~gest8, l:iog1~~rak .fiireg. td'n~de:lbceS_ll~.t:Jt"ltriIilk-ll!lr a pJ!"'m'l1m, .imp:udilelJts

gQmIi4kni-.:d, is. Viemud r a iWr)ltuiu'li '.i ''i!',o\lt j~f~l,rm~.i!l-~' e-ls.i6!cr.ek kO'tlllllj~~ !1~c~k '(W.t61agb:!:ian."'Qt\~'n '"gie~raj~I~, b~l't i,lgyl~eii:II'f:~vn
IniID!llllZ[; .a :rnit :17; ,o!.lcta gonilb~i:kTr;61 L1ci,_4olt.,S egy11cn. D~tI:S~cOirid~hGz &ZOI'.~e',!:l -(JommentiIDr-jnllil[UI~d~k Itkld~~li.hQ1l "1$65,) TIlUg! emF 'hibfn is va,tt csaf:ol\l"Q:, Ia 1CM",,';llIcvezerf':scbh rd~~n~ gem:!:.r'V1.'{tj.r-~'lJDd:: .I{I\"CutllerDuM. Dar.iri. 1IIlrdm-ilChcld! Nam!Dc~ 'vn(j, d'e~~.Jitt.iir. strut;dcll,' He.c'kc~ \Ii1<ncl B~u~Irn" :s,"1:m.ptjlii.mi:., ,,"!til;! nng, 'l1c,vt'ich C'JI L.i!,n~C'II '!I.'.E!!l:i:!SGIl" ".•• , I]OOnlel~l m S~ li!!!il::. !5A.~I- A kepI!. ~\1. 1a.p'~11 I~UlJi,m:!, ; .P~/ri .An_iJrQ~!, - _~~~ ~e.!lm:i!'§'i!l'd rim~:i!i w!erl1imlndi .~.i41Jcis A,\l8I.1'i1lll~ ~~'C., 06m1R~~ti1 ~e\l!1~.Q '}.~~1!:i. in tlhn.~ ~ ]?edi1l.dii ])!;~ondiS Ainu":II\b'o.1 ·~c tlI!l'ldi,~<IrniU:e.n::\. -If.i'en~~ ·ex O~!l_r:::l~a, ")rMn;I~~a., "f:O'[~'1'.l.llJ ~ - .A~ ~~~ Il<l~p..a.a't1. Ia:PCI-lI, aind~od:iii. n?' o,icli:. lapon lablmrdl.
. I

,~t

~'Ulmkullg l' ~chtcn

. fe")IHdvc

a .l4lmbi'l'c"VBs

-~ .bli!', , eS!?'~:UaILo§_a:!I!

term~I;1J iil lq~1J)i:l:ill 5tliJo,ljdljJ g().1JifJJil;

f~g ,ha'Pig:~<tp.i ~.

li,i$()J~iJ

lIat,ln~t.tf-ttj(J!.:
"

kL~ :'Im.·~1J iflfiEf ,DmAa;bCF~ti:bi,·,1.
.

blUt

Ii ~

It"epi;!,wel. A P'olyporus of6c!lI'la.lis.lt iii! I'~g~,ek At"lJlMicUIl'lW: d is db~dlt!: (2. ;[brn, 1:rdek!l2.!1:Jl k tal,~lom fel,hilv.ui, a liigycll1u:t, --k~l~~. Traguti- tis ~IIaUhioli-,r~n~ 300 ICIll:;b~:ndes k~t:1l ~a csig~k1"'4. (1.. az 1L ,e'S a, S. ~:bd.'t) :!i'm1r .akkorlbl!l.1'l, ~lre'i.1i~l[~~kazt:~ hGigy Ii CSig,tk mytQpJ:Jagok, l10gy k:<:(jv~16i Bi g0:mbfiklilJil'k s ;ibri1ii~tlln~'is i,Oir kedbek

,ezt

"

Tmuhnclt

l\;fuaafOT',at'.t

frjR, 'hngy" llI.res 1O\tulrSzafVasg~:ml,baJiin\:1 s ,,~~unba~

~aggo:mbfullU nUg b:.I'ihmkv.abUl'lri't fiC1jegy;e:zv!'.

-

~

< r

L>mr!l!S~ k,u-t)1air6,ru l~!a:jd:alilJt~ libgy mlily ~h~bdk~ h~g1

h:m, niU:buja StevJb~l!~kl.'H~:1t ~ fU&7i1} megj~gY;y,,"5~.a mctyl'j:i!il

bi1ip. Villill B t~r$ vilRge

01 t~,d63L~o,liimdi g'ombiis~, 'p,r:iz-' f;'lfwlM$. ,.l;;1J1l1J) r If E1jiIilg}'ar at t-artja a l~l!iO ~ _g'QlnOOell61ll1'epn:e'k: lined nlil~k I en I'u~k. a l'e:gt.olbb gt:n1'1b1i!JClmlY z:drC~¥L mi. azt (Qilt:i!,jj,a, !logy II It InMbr Mqy;arll,r:.zagolil! l~h'~abb ism nl es lligr-~~ltjak mag~';U'lJk pedig a kOv:c(lru':~~l) lrtl1O:Jilltlo$ l1li1 ''1ml!fbl ill'h..'tik l'ulldn1ik.1,t:. ;-itlattafi fullsorolja a Bi,cz:a Bilrnt)~~ D3iba, var•. I'nlt'il, Cspfl'l'keg ,mllll, a~hib, P:e~"'f!te tin-ow. Gnh!llobjcZ3.

• 5tc!Mil:~~ 1iltcairum F:~rn&:.oliU~llI, Togn~ll!ldell"CampeFlil.0iIi1l!eo an: 1'Anh\'ClfJjl·n Ui':~,l. :Iall. .. -

~ rr:ez a 1;« mas!lIlalba::n. ~d!!lm,~litke'lt St0rbeecl~,.f.c!:h; O'I:....Miha'til :
Gilv,a. gyerty;;ii!i'l~l_~ ~lJ;:rll:l.I~Jt stb.
r:I1\rl,gyali Iiftl"l.h"l'~!iH'e~l'-

mM'U

sZe!vegbclU

iJ'fml)"d,~~·Jll}ltii'li.rtir"fl~"k . (be~nbhi niidDJ;h(l~ye~tesru:*.)rcncJhi-· vii s~lnL !.\J~gl~f!lf':;;~iI;g.aI\l.Clw;ilJlB a Itkolfl:mj~. Be,cs;l?e!ii. :fi'llT'tli.zk odoft

',·6 T H--"

.Jrld b,O',,~tlJ~~';:e')retndel,'a:~n'll'll )a~l {J,l~'e'N~I~ieJ!',rJe.r rlat jC/2C1J de F"~,i: l7,rjClnt,c1Mtl;jclr.,beuflcmr· ~1I.{qo . Je .qnaede 4ff det~:ee:J'C,,,

:fJ,Ie':JJ"

Slc~bl:litk IGTij·.hclt gQm(~

~y\'du!'i~ a Irn~&l}'ttmltrn \fOlmJikotr;!S ,btl mti~gl~~;IJ~

hij,l!I'lc;:,

~L'!ID,ru:oni~tige a. UI:CS«iS . . 11 ~ID ItclfIC;1J~I·"lt·.!1. ll!I(JIs,~.f!W.tll~ IJiiJplttJ, 'l~tlltl'kd, m;t!:JI s . ~illitdlJ:{J'&i1.i ~ 11'r'fWilfidkkd S
a/a;jli/iiJl.e ~ J!~m.lJa ..'-t.s:rt#! tI~l.tQmd'J:J' \-..igy..iS~ 11t}'!t{J~.'~";(f'l'fUt'lil14lt~ : Ca},onu aU.'iN;I~.~1~!gY limll'!'catt nc.!fCl;1I1 Jlll:rt~-Char:te$ d€ sclus,l&', :A1'i!'a:si S'tn'~t~«lierml~at!'LIl'Ii'l!,;iI"~ lei: ';li },{Vl. s~.;;rw,atl. ut~I!l,6 ti,zedelbillu M3lJhs·zOr :me~[o;rdutl f6j)riba.~~tj.:i.nllk, :~ I':SMrl .,Ud:va~n'l ..s nl1~~i'0r1''''7.:f.igj km:rnndq:IrliSmj~ fO~lia.!3"lUMm n DI.iI!I1oi!i.[~:t!'fIs '<I.. SiR~l1'l1sr;!€dos Q~ll_;nlk t~l!Ct Flo" k I..:iktl~ 'luhi.s{Lrn S C te!'ifl!:atr& lefrt ~ r'~hCll ilI:lJrakbOiI1 J'}zt!tt, 'It~ja~~'i

2

"1.*

-

-

1
IWvlflJ,e~, wti/!J!i.r t1 'tiJb!Jl-k~tJ$'lJW Jl:t;: r}, fttlAll# ~.it:.tiJ!I!JJl "'IU,"I dfs ... lliJvew~~'(~r:~ llJ 'I.I~'_i'l"i II. IliffJtlJ.)ffiT5fJI1J,,17ltM" eDi.'I,I:iog;6 hlllJifi;i t:silh' ki;'S6n." NlUIdtr 1t1cllaJ#J~s s2aWma'tasuk ... ffiliilldOl1/C~te 111!~]:tt

t

{lao *,Qnu\!a~ meue.
iii..: KryptogamGk

-

IV. FEjE1.E.T.

Pleneszelt

es

beQ'S:ztas,llloi:.

:lien:ge tliihb (liSztlilyrn t~lgoI6d.iIk; k.cp1I'i _'cWikkel miud.rorae ,1!c['!tfll1.:nyomon tal&llko~W'lk. Ha ru\la5ZSZ3ll Idl11,egytlflnk n 's,1;ubadli;la, egy t esl!ill S1:'P zald s:~tak 17flriill:del~a.t hi:1;j1Jk lisj,';kiiiN, s 'C:lZa ]'.:;zt\",eiiegjm.I'.H~~~-alllya:rS\!laic n~v ~ctt I'lG¥i ,n), a JllflS3{!ltokkal ( &fa'r.) ismert t meg. Kiss~ ltiCi~~hl .'egy :wag~ba1ll'l..·- Sll~ ggurnba wn,eJj rcl kll,H;sm~ f~j"t. s em·-~t id·{).SiCbb, Ul:ir c~ht~k31cJt, peld~ny,i1~pelmbzvir:'g 'Qnj'a be t1no·m f'''Mt p6kh:tloo,z;er.fi szallliv,al: fl'z,et a lhlisse'k s gllrnba]\c (,'ltlf.telcs) cs r[UHtj,WI; klpviiserilc _ }.Ul1Idjdril. odiEbb cgy par b:ipcssel" iii, n,ed\'es filj]do.m a Mbliil~ (_111t,f~1 .fl~ "1"06 ,st).tetjeb"tII a Rtifrdlly(J~ (FiJi;c,. s !Jg),un,e' ak u K:r~p.tc)lgnmoJ~lIuilk:tee 1..-ul'OIl ':iti!1.liy;ll't el'zekCtik. E n~gy C QPo:11. ]""1(jinI IliirlQ10Uliflik b,i~QIilYos kiOziSiSjeU mH)llAsa •• V;U't:1 5~ez 'it, h,ogy .~~ 6. n, !t-wt!fi _s/JlJid (klrq,IlUtJ renn 'hk. .A Ullduek \fJ~cbl[)"l S <'I'll ,abbag, foglahatotl;6kb6~ tillpIIliUt'OOlila]{, ;Ii kJa',II.fltl .s:eg'fHld,,'el plluilig [nIb nlljdJlt- a J,e~!... g ben 17tJgl'<tlm.tl,'J ,'!!t!nsa:!i'<l s abb61.~' . () S2 kl'.iU'etl~gel,et flUlt'maJ a b 11511ll-lb Ill" vOI,gyli.s. assdlmibi1~lak. ibctJ a MUS'l1a~ ION. jjJ!"ltolt ls (f, Bdfrdl'J!f}lklJ!./~d~ ::tiilfkh. o ilitJ' J,tj, lluis selIlfiek 'is" 1I.iegt12:llilltaM ,1Iv,,';1,lliUt0. kIQrojil(, A Pi'J'lJJ!ssck $lfJ':ecI,

tiltf:ddl1:tm 'Iil!lldillJ:i tI. kloJ'l!plll S ll'llJ.frt 'lrm' (/'s~eiij~iliilk(l,t. Iltlf}'l /lJ(;ytailult /J}Jh 'l;'e.ti t!lelJlltii/fJt$ S M t'~ t llh1/)! /#r0.61. ltuij"dl" a .i2 rv tlMUI s}l'f'Vl!nu:/talkotti.r:ciJ' ill'1U· ktP6S '1ilCc"ltlam. if,.l'y
c•

~J'iJI;

Q;

to;bbffi

s.(:CIr"¥c,s

!ell~"kr~l'" t6hbi Il'tijll('onym'
V'&FI.:lobdl.

"S~

[,

g

.il!Ur~.tith:!lad
bllt

a},fI,ln 111;,

,~$.(,ntt;d m,u'lUi dl,ystlllll., ftlJl.id./#fl k.
1

Ne:llnelYilfOl):

mTI'k

I!,d'g .s~_'r6!1lY s ml\lg t ·~jli

''(1p/~rj)l!llJll t!.'lt.,l'JlU1dQt'

ai! ttljJlg;;-

liilts0k ·eHellib nmwt Iii.em By b 1.::65, lQITII ~s:~ctiek.!'i.nm '6!egsze:il1~ mr.g a jDbbm· alii '!:<i~dalolIl b~II:liadehrivtdll b~n -til va16:s3grO's r.a- 1~ ,dIi,etlIl 6d,Ot olyta'tl'lra"k s ~ e:H~ 'linelu:e vetik magbMil't s ak~ ::t:zo:l~ ~~ete air:. Its, '1"!lU5!lik L, a mp~

~~i4

Eilko~a:sutkra smtikstges myeg, kM. iit5die.l·!J$tt~/:! ,telitit., ?l,#a-~S'M:tld 7J1"Z/J1I.lttlok sml'lcJi a: It '$,ktlOJ sa.k ,«-

-21 lapliillltQI. ' a~da, de~giil iln a'Zl;;'iED Zek'L Per:l"sz -k ~g)r c:seppcn em "f;Uvg;at6:S.11lo~-a 'Vi.l;i. mQSctato,kt61 B nO\'l'r:lyt ~6g l~gdisze~ sebb, relln'i1i{ alkatols€t plin:bijrug s a~ 'C;l.g~ejtIU ~z;all~i1Nin::.tk~:t61 at elllb I'lg, mi'l'iI:dcll ~h~ltet i:rlj S)l,ew;r,e2~l:l'e ro\ll,euk Ill!lg-ukr~t. b AVi ,emb"rt '¢p'm_IDT- pl.lszU~:ak, nli<~.l' Sel~~'l:iinl'1ierny't a Ezek " P~It'i,~s?lel~ ljQI1Q'l"tj~liik l#:g;v: $~ed L~n's bIll I~jni. C Lt!.ppn:ng ...a; Ofll)!Zva ~1iI1].adJjUk fI1~~ ~ 81dtmi:i,tQ'~ ~. l'lIli!~tttj;ik.~zl mig ;12: IilltolS 6 c. epp 61e:tn ~'v t 'i'ap:y~ 7-:irJi!l kl IL ~ll ~1'!;1'hikCrl\ s .ly,el:nb l'l'l,rytfJl~;al S, mas lIZ l.t1iIbuna1 t:f!n~leg n "-ZSlft,es',te ~ fo~tj,n. az 'l(ld! p,e<n,esz.. . Egy sajart.os, 01l1l~ Sill m.hilk:ozunk tez-'k ktt:fttt .11'. e16sdJc~
i

ktilzfiu,
~
RZ

,s

it

ralfflS~"'o{ids,.elfY~a£OI.t K41&tMlttlB.
7/lJ:JD1

lllir:JL~ty-

t.1,litt1m' ,I/vi'l

IJI1/1'.

,t:mbem

i'etl~Szf~Mk:llI.l.:k;:J. sercgebn hitj,,1&ltgy:!\z'r .. B~(lleritEII!' Okal~,'lJtt-alJ! ~7. ll. Ill",Ny~.n'npel\e. ..zcket (.;1 C$ !'mrng mldl"eh ) : sill." ciNe eae~ k, l]"d~bbil"61 nein C:tidie:1Ite I",eli'l II most e 'ak.;)z igiJ,;r,{, vlll,6dg s P' n.e!>Zlekk 1 Iii gta1 J ~ullk. ,AJ;. ig(l..a Rtllt!.f~k It:nfl*,1:J;i!~1I1tS!!~'-riflt ,~}l!:jllilllSi VI :djllkflt is szaJJ1lJa'lJt.we, NOb (JS!J/Jilyll:a: mgp"fiJuai. Vatllm~ ~gyszcr a 1\110. ~:atokb~~ SGtban ha' nll: "P'1!11~szek" ;i;I Inin8k .~ kell)"cr~DJ s ber~~ megjl·~t:nl) P'en~~'i,*virf.g v~g'yn ScW1,i!)penesl!.,a\~,tq:t1~a. h.,la~t rnJ~titt. m~cn,c~i:,e.ki {_~zf"l.::et ~y41UUSB u L .f 1£1','Of{~)lCt't.ak-liH~k (l\JpsO!.ad Q ml'iJ Ii- PCii1lJ~'I';ek) ldvjllk A~;Ji.lJs6bbr,cmU'l ll'I'l-:lI:ftttem P,enes7iekk'l .1'; .I'l'df:~lJilJlik a~tin n m,agu,~iiibbr¢!lJlId~lekIl!Jt. hol legel~h;@r iii II. t's:Jilk}'t'(IIs""k ..kel unhUkOllllJ,li.k. Itt ;m~talit kcE ,lI': hasnd n Pen ':;zek tilil7:",r.tja.. ~eg)~'ik. aJla: ol1ryabb" a~. ilZ oJ, I~ f. I, lJI In 1""1,
I

A

t!.llhrlL ,~tllUlll S2:E1zaidok Il1llritltllalu l n~zvc Il:11tnl'ln,yo i~IlU]~(lJ"al' vol'liMk

lilltrf/(]i~ 'lJtilfUg,lki

""t1y.ti'~,:k iUJIJ~~ ,tY~ ...
l'tl'l
'll'OIJlfa,

Lr'g:CfJ'hty;"IflI)N31US

tahin

Ie ~

Uac~ 'rim11l le,
UJa:gt'cri, , )

-

Nynnmpen,~,ef~.
r!'YS.oIl1Iflet~.)

]~zj

If':I1t!~ekT
.!I,

. ell}' et

v, l~tIJI,gi}
PCIilC!>(z!i:k.

J. l:£O·!S211tfBI'flUli
II.

·1·1iI.)'t:OIl1}i'.cct~) ((i'Zllila,gin.ef_).

.

!;2illkr, it up.(:IJ:e.<;?';cl\:.

liT. T II'1lM.i ~poms r1I{!ne:s,1;e'k.

~'Ptil"fUktit liJ,tJi.i. - 'd~~i' &stik-afall# $iJ1~,-·I.:Q6'1,i Ir.I"l'llik. ezcket az~irt IH. TiH{JJ6~' Jltr"l'~... ~k-1Pk. lst'0I_qJ.·So!ii16k-ml!k fliVe1.7.tU:" Ide (nf"~ i hlZI1!ICl.k az ig¥i i[l!3'r'II'i.n;!1;l: nlb:i~, n Tiifubik ,e,s ;11 Itt1 rnlf:,g,om= h~k 3i HJclvelI;t~r~l~k. i!St11l ,rl11 dt-t1:1'i/k okifct:1tti'i/l':. A tlJ:r ..,!;*t:Jinak

E1bet:6k: a 'FrijOldJt,.n j;.·lt.cmui.s-' §Omloti-J..~ IV. f~RS'ldiu ipO~ Pelle "zc.k..
i~asidi'DJ:rI}·!!~t'E;i. .

(A~H1j'~e~r:s;}

1.R,ozsd.np ~n.~ek~ (Jig' p'~!(' eli(·h~t.)

f111:ti:s:ik ..,J(~J.~ahb .s. 'tahb1 m
\!~se'H,Illcly

~ $tHmi,lkaAst1~fjtl"'!J.tt. 1J,,'fliltf.!O.¥. .rtf/tiN a:(g~I. El:sp'ed~g Rl~nrlig nz Ill.llt'at P'Cl1es~1i'e' n~c j,~ll:t!.m~ij h:J,tptrIP1':P'tt S?4mtlWDI

cf~.ilebb

~~

:i2;O'lult a I~'''m.~;rek~t

2. ,Hlmll,ellli'1u~y,cerek.
(A'l:. ,e!liatd s 111U:!irrglMi l~aJ:iil'tlll'
.. gombMt

sel':eg;~.J

A 'fenesz,ek .sP,Q1riJi' nGyenyek. ne~n spor',1',61 ::'l"a'~~rodl~~k .

nem magn51 ~ ·In!Jdt. ba';'

.
'

4:. iilht.'i.,

.Mt~,~(}1' Mii.'QItiJJ.,

Jfcll;)J£:rP. 'it/mOo

1. Sp'~li :n~vel't ,m,~'oenum, qzy gorllb~st(l ,al3ik,u Iipum~;lI~tm:~* val, 12-:fL ~ it 'ia:laJ !lp0l'i:rngium" :spomkkal tc:liYli!'. ~30~01E.:- ~cl= 3. npccU spomogi'llm, 800 1.. -'4- C!>h'h6, !iOkmag~ru ~pOI74k, BDm/l.

llrcrcld

~

It

snj4t

~[~I

.. iim n~'l;mlfll1.

5,. :abr<!. 0OP'l'i,l1f1S;
I

klitiOl';nriu.$.,.

r;(l1I,Qii

t#U(,iKD~lllJ,(I.

csh',ru;)Q spomj~.b6J, 8z:a~3JS ;~pc;eJiiI"lj'i lblllj't 'k,j (4. ,~brtl:);
Pe1illf:,szd,t

A

J., ~z

'€il,g,iot~ 1i.inom

1. SiPDrim~ fCll)rtts~'I'CU, :~lCclit!lm. ~'c:l~ ~ il,t gynmQI'csl,te:ildc:lcld~~J.JJi ~ m J ::1. ,_ mycelium "II! s~I'l\nil:k,b01t~ ,;i;gI1LrtUtilm 1m;t;:C'$e;lI:kJ; fPI'l~l'IDl1Ia'k. ,950,t. .... U. i'JI }I:).'SlIit,rGill:ltctl'h k~r.'ib"ti.~{lO 1. - 4., F~~t,al , ' :RomOl, ,Ii ~.ll &>srefIl:lM-d:6, ~,mualc:bl'lll alnkuU 1t!i!:l~'i:!n!iD;liit -a, JlrpitQP HiI!?dcte lIS lti~~k.. 1121),!t.ii. Erct~f}ljll IQI;I.I'l1l1. elf;!...A l':tflt~eii!,1J 't'm)l''I!.!I~'t'~t un~ k lItd'll; Bi'CIo rbd, smilllL

__

r!!

_

Pl!llis.c: .1IYI1!~tl'l€Bil (4,. ,e!> 5. lib~t).
.,

mi'Kol" a IUYll:cUum kc1l6k "pb meg;-crosttdo,t:t" ~.~:~U;:ej,'ju'}lf.

ILcrn~i: ~

lil

...

,~

:A t:t}1_ bJ11i~''C-jelel1ltckteten mf0cli~m (l IlJlld.'~'t1:riS:J 1,f,'IM1' 'TO- Is ti'ilj;;1(IJ'fl.lli.<: f(J~!tos 111lfJl:kd/'61 v~,t.i_,

kitele16 ~n;yc~Uuri1. ,1\ 'l:1hizo'rl.lo:rl'l11ii'i J~lhakb~n5~m dtJkn s a bi~~'akbil!ltgW~g s'!J~ZQrnOlb"ykcirng'llit .,oklo ..., ll::lc:l'teipusz(:'iljm. a- (1ii l)em.tit s c!tl5lml a.'I'(~ve~elia ootiv Itct _,.~ 3. ~z tUb.md6 11Il:y(:e'lium:~aik ]~gfl!lll:l1l1itIbb :Ji,I:alji!i ,3; sclt>., l'O#l(J1t-rm!;.: 1lf'''e-6,~tlt Iro:m;tiny, gl!lmd~, l(al'O'!fn~S:l!:a-n ~t~b,al"ldb'a to-lllll!lrrtflttmycehUIIl'IEe~it. 11 $Cillrotium· .... iii~1agr.iJtl hypbtfk
l

'\; mycelium)djz IltSegesclli '?efl;e"Sz\ti:raglla.k lil:u..~...et,ik; t gy .pal:" ~lal~a a pe,n '~e!i bcf6ttr91 y;;tgy k Ily,!.'ill"tn .lmg,e Ismeretes, >IPYlcleU:l,un ~okr'le~ ~'IlSl~p~i:~rU, ,1l:\lW .Inisz , $z:i'l:1:5 ,e':; ilylut'lk'O!i: kapOi z:kod'~JI~a~ ~agy ll(ll:gQ.SI sZ,\I'6liml "reg t ,~ 't~'pljjl1!kot£:r~I'UJjh5 al7Jli.tbll vag:!, a g;~.I,Z:thi.;b~ :Inil.lt !')zt kl(U~,fise!'ll
;1roI,ag)",tl'll

sr.~pe.1iaz

rI.~{J~lii.d.m.tH hfitlli.'

A ;Irollitt!) ll'Iycelimmu!1ic 'l.etnerdek fGl'lr:n;ij;1 ,'anI s !"I~I!J:'~ 1I:to]&6 as, a. :tlil,(t\.)' hi!.lrkot"'~-t IJI"Z Ald.o~ti pe1c;i~1 il u!tpJo1hlh:ul 5?. 19i1il6I~tk tes:ti!r,(! s u-gy IjJgla le :ill:':' .e:h~"I:'fi nll~t I'"
A myc"lluill a 'L~phUk ~is1t "gz-il J>,:1Iol'~Wkfi 16, h:ClI] (J:~cllg sap1rop.hyt'',S, kOilh;)ld6 a~Y<Ig! klinl ~~lt Injd Il;ltl'g V:lllJtt ~ g1:l:tja, ,Illelm: ., ekssor ·\',!16 J(lS&, mint pt!!J Ii k'"alnp 's gornb~' S a fflk 't5I'z~'\bchnzi6d\',a., rakois ?ngalf~atolml dnzz~t

~ mne~!'\l'kinZOll filo, 1lI1:njd (il;U:g biihaa~'PiI",(Iot IU1)L a 1D.c.gtIDna don I~. A; t 1.'ti111 ',f)'{:tl.lii,m ,IOWJ}~~A' dliJr/JDal:l Itrlsr:a l;i IT, lell!i s
B

6, ibnl.
A, k.illl6nbli:ll1 fcjlett!r!!g(f ~ip.erl«:l';., rnK~ ll1(ycc!u m m... i 1 ('~Csiperl!.e£Sif;ti .1, ~'5'k'm'Hni:l1ir. n Rildln:'lf!. l~lmOtt ('O,ond Ika. :!Jd't."1.(Jlhwi fli/ .. ,tit: fUijUlfCOS$' is. (7. ;<ihm.), E.:i: il. Ilfj,nd~rkar IliDhoz ..ha,s:(ln16 sclerotium tObbllJ'ire .fIOZS, in. fj JlodU( S (}Si!lK .\ ]~&vetlk£~ti L"l ,as.zsz~11 t~llIyhzi:l: ,t qb-. 11y \;C1l \mldscl.erotiu'fn(lkkal a lagas:d)bi k."d:apos g -1] billie kir4h.el~ is lahiJlkozumk. A tr(gyatHliIl 't.e'r,~lin a. S,"'leil"oltium s.t,er.cror:::Jricum CZa C ;p,rimIUl . :it ~rt:.orilriu.s n,!:!~:ij ~eill,rogombl0ildtele~y Ib!'mdja. ~ A'lit U$en scll3totl'!lmok rGl~g a!i"Il~'l.!Isok ,w,!!iitt gyakorl,ak. 1~1'li'(~l'l;iJb.a;n n.e"·:~~1:.·1ii ru.. oiMizok~9-n Pi~.'tv:a, nm,gaj;Ji"iIlaK. Il~~" ~ t. '1 L :Llnl.:. Bt:.t t;;gltla,!fal!l:lj~ S1\jto,]V'a. iift:I.ljtU ; .Inil1:l -=gcl'llIlb.'lkO",e't".

i1ya:
1.
ll:1

dllm.I'IM lI)p/lJuis

~'llJ't'~l;NtJt~ .~

S;ZIUB~ pe]yht:;s;i

.D,~

meses \1'3gygya:pjas.I1~'eD: 3 pt:n:;~'b n h rcl~lI~ ,r."Iloln',iJS1:kQ!1 : ~lQ fi!:etc Rhac:oditl1n 'C?CJUU11 ; 3. fWiClflIIiii,e!i:, n is, k(IlfAiI.n _[e.. n:Y~I'i ,fir',.,tpt :z:oniUhil lllllricomoom. \"aIY n vihlii,tlM,nllr m:a:Hum ~h!cil sum, e~ m6.b' ink g,ti11i(;tI,c::s:I,'!n CO,Pl!1tUIl'5 rndla~
pe\~(Ji gO'l:nb'l'll.

p'~

l!I!ol"l,lm 'neve:o s;zlel'eplf.l}t. i\~ldiu1 !):rnlfl:.~~i'l' z crdei. Ir~kr~l i e..' II .s:z618df~et pl!i-szlft6 'R:hi,.om()lrplli~ ~ubc:o.l"ti,~:)iJis:~ R. fl"a~ ils giliStt - m:Y~ln]lj.lcS'lilka sZ'~p ArmUliil'l'ia meIle:I, I~~vtt ~!O,liI,1bill a mrti!1ZI!,!,iij gnloclli., .Ii osj]1erJlI:N:::li<r~ (6:1 iibra.) ms l~)'en.ri'f>!l!to~

2. A' Idlt.dlst;t'rJ

J

1'O-St"S

fLlI:,;n:Cl,{j ,myC1 lh.uilr egen
1

Rhmu·

l!a plnci:1bieliIririel
1

1:lJIberaster

lilC'Vtl

ehet~6 g.pn1{b~ (1t ;;ibm). A :Pglyp_orus l1yHttae

lInmzzQk.

~'C5ir.t~ik h!,'!16Je

QI

f>;QLyporns

I"

s ~~

1. ,CSni2?' sclctOtiutn. a~ 'Ii. n, G,Oqi,b"lltQ"
g~~a. me'iy

Olas:! KrTgomDiJ. Po'lyp'orns

i!D!1r '!.Ub ~mllatlililijMt. - 2. JrnhI:tl!J:!!. ;~l ~!'fg\la. I'dicli:c:li utalli.

'iern

T.UOlfl'{lslr.r. F!!Jin~

Em-

dw-

fejna.gys~ 'sclcroHlI.mlili. Ausz'tdllibnn e:s1Jik" mhll ..:hu~i k~ny:erct,~ati'1!!'e hread). _ Az ;Ula,ll,dj,ij [l1il'tH~lil.!!ftI s.ir,~z;\\akor l:Cil~'~liellm ldbajrt e b -1,(:11£ilZ t1ss!J'6,ttlltni,iU'!til~!ljJN41!ne1y g'~ml5~~. hlntilr (9" ~Im).

A s'pol~:]k ~okreli!k I:~th~tj];ek,v~il:liil~k sZi~biljdb.n \L",~" lII'ar,nris I":'lj~6 'SL~()'rl:lk, ' :leI( a D.'ljJs:~~t,o_kll_oiZ haslomld I~c~Cs7.,Qk:111'!!~ 'fordu'i'lak clt'): (JP'erO'l'lospn'ra. B~llrgcmra!iJCin'l!'Sz. Phyt(ll~ phtbom", a h ta.kat: pus.ztlt6 SaprrnegnL . th,).

--

Sji'()rtik,

!DC ~ • hf!tar£lztnt lJ'qli'N1IIl (1 L

_ I:J.3J n. coniU:i:u'mgynm~1c"Oze: a P'C'1l1 ~.,:z 1rest~";k bl2lvIi)J1oBrC'~er,e' !j:Z(ijri~ozik ~ n~ ill:et8 sejt (~Jllk legy abri'll).

aru.r
ijj20~
,Ill

s:zamll

oOf\ljdh.l.mlot

tcJ,"!eIl1., ~kk:Qr
.

el601!ll

9.
i(

dlbm.

]J.-2. '~l:u~!l1<bdlgilla~. ArmnfElJ(illJ .T;!l,dll:'<l. It'!::! Il~. ~~!"iI;l' rb'illomotphlli. ~I!.l\1l1 ~l.\tt {l;~n':Jilllikka],-·1lL 'farg}lh'm~eu ~

m

sf rh1lroliflQ!'IP:b!t
·(-~~r~

tlitt nl~Ir:!ilium,.~~epd~

!ld ro,j'[lJll'mihul-g~'ln1;lfLl.!. hlilJI~1f18""

ri,ljladiSt~ ki,_ -

q..,. sderd1~ull1 8 rlIl'ibtrl tilibh tllllyhrr'l .~n[gc11lll,
I~"

A 'J;(.m "N10S/tD s/l'O~i,·tik • m~.GnUu1nl::Il§,1 fejl6d' i :cjts~llUkO~l . ~Gdnek ie" s az ilytm Q.ynlllllilluz,o,ill? szalaka~ ~oll1.dm-m.~rt4k.noli: n voo;,.\i,k 'S a l':IM'lIIk lepurg( s.1:J~ekcto.oll1dIUm-"poTikniiik wgy 1"~'li'id-cgto.t.tiJ.imtttJN11ilk. " A t&(mittitIJII tD,"~,blji!:;QfSt\ il!~~. U?lili~:rti 1 bet de !'ende-ll!ea ;I'neg:i's ~jb(':1 m}~-eeU~m l:ic\l(jk~dnf beLate ~ 'g~ a P'cJlIi~~ 1111"'1,ujhodik i\ll~h,

10. :Uui'i. d cllirl/J:,whc. PtJ1.l:ieillilm~ ". r"," !(~k!);i:f:I{D!i rll:lm~ OJ, err!\icl1iurnlilIridk. ~"'k; a 9~ !WI, ~ '~p~nmiit TI1ul~t.~g i)k ,a e.mddilllm.ok ... k()1;d~l~ C'~.k .. ~riTI kiS 1~!Ct:},i.':I"I'k~k:foCil" stcfigm(lT&6'1 1 Ilfrt1 [l"~.k le, - (I. j\ t'irgylelil1cij,len 'lm:Ji ~,estt'l!n to!JJi. dlumtM~k.~t temtQ, 'Il,:,c.cliuln. 'n-mfHd u.

r., ~:, ~'iI;,•.

mY~_H1.'Ifm span].
\ tUm I.e 'tal"tc!ik
,Q

ml1lr,'I'l-:plt1'1kl•t i~' cf~'I!t!mht>-I. Ez,~J'.r~me.l"d(tkal.·~Ji~ [el nde~ t Iwi 'll:ll.l:lJ[l'.7,IG. lLaj~ bogy a <spot'~,k;a,t ltllilill ,mrr:IHl v,!l.li~ ~~ hptl t~rmil,- At. ih" ll:gyItI.IJII.'~lc:s!f;epI tcll ,;,'I ,mye,eliurn S!Zillli.nEilk

\'"3-i! coni d.ian:l , m !l 6t~.h,lnl-tcUfl,6 Id..... m(ja Il95Zl!tctl./r6, ,tJo:gq:;...aMr.'tI~d"t2C'J'jp. ml

-

"t-

l L ,'i,bra, (JmkliJ'Jirn'-

'$

'1

1~;9;ilJn 6Ji11JililW'Q:lII'}da:,o'lJlliidlUlfntl!:ttd\, .~OOIJ. - a. E~' mil~"nD,~ (:,91'i~' ,lhtmmmt6 ~e~kiijc" sQk 'C(lIliil'(hiinspl1illa1l, ,3007!. - ~'I' fI" G,(!rr 5~ le,(UnidfQJ!i!!~W:tI'~ki iIlm{lm:tet ilikO'Im k",iliaS:l.~tl:pliljlk"Q~ 80DJ1~_ ] i ~!l!tc>rlgnililk:. 3. II- :rt'ilrlgnliliJi91:1 m6.r ~ SI)(l1'Iil< Is meruCi.'CUtck, lilGOa. -Ii. ~1·!(!'ba.sid;IIDlt Vacdllil. knlanbOz» fejreJt~1f m,lillidi'llmg~ */1. • 'E!1flthi:!lTr,l!. 8P. dfi;e(!gri,sea,If'~let It iii "meniwllli'i'bdl, iii b~ru"Ull0k I ~ou ha.sas. pal.'~ ,;tli1,kil~tck1Uilnillk kj, az. dI. n, cJ.'Stidek i 3;;0, 1. - !l 'fomen~elb, R,mT1i~1rata, egy JljlU!idi.l1Ih::~.Q ~~1l" 451,)/1\. 10. 1\:.1;1]" ~il semi.of~ijlulari.'l; bJ)iml!i!liiiI.lJI~l'e*lei. hl'irolfl ~agt nGgJsr~<j; '~i!.,-.lIIlJllill1ud, SIDOti. - ,Q. ;ElfJi ka!lIJ:UIfi, gomba. hmldi!!lfilJiii:ak hlfi ~1.l5. dlhlc, 1-:n,i.tl II !M\~ii iIIDlrk\'~~g~!nbfl :t.n ,(jjU!}llllclinl kc;cl ,5 'dblJ!; a, liata! (1om 1.ft:ilI~thobcvliMorol e:l:Y-ogy 8e)tmllili'; ~'D_i!I1L ~~I:tik Q1tir~'" kto1idly'~~ ~lIIl(yo."'; '3·mil iii, SPQrd'lf ,i!rnttek BRfl'itdi'~.elilnl.
i. Pncl1)fl'jurilll,lffn mCllril~tultl. 6~id'in.moo 1D)!C'cUlilmitg;fk;Q: 8[10,r-a'tel" ,,\~ ~iIU~nI,)Jlz,(ji IIOlr)tHabilllc: J" g, 0Ii ul'lSidillmon m.on Ulrl'enrlcnel d

11 C1wbwojdi,oi!ll Il,!lliQ:f!l tl1. il"~1 ll!IC1liID Fll}'CeUIlImI (!;onidllumta$f-kILL tu,am, 50il.

i.

,(;If,Siti-;;''i.l"(JJ~k. egy sp QIiI}:l:OI!w'lJy'dliZ:tlllll - J~ Szill'll<'ll~ b",lc~'

,

12;. ;icbm. fJfJJ1'G(Jtnu~ 1'$ If');ntJti1lcS'kJj;lf_lc'k_
c [}ldjYIDCllira~, .UIOO'1 m.~a. JucO'r, kfl~}'4!rp(lnm, J~ 5(!1OroIJk. ..I1l.~ tgJ k~Cejle~t abmcl6t It~nl(:U) mycoliuml _t8\.lc, ;- luc:~ lve-n ,.tig '\Z crcd iii ~ ~PPIll lis hjts7.ik" ;taO!l. - 4L WfW'li~rena - dluj - Uabrollllj Inot:):L!! !jpQnmgl.t,un a Q~Ii,elvez.~!;l.?th6.hllz;)/tCi.'T. II h M ,C!l4)m IblID Dllnck 'a. sei[m;lll.o~, 41; Zi" SJI:O'iJIl...m:n 1'I!el!i1u~ '1,Jl('J:~, mY!ll lIumAga~i'ai~I[I!J"~oka,flOCl!lS.jt,.,'iCitlr;WdI!!!i$~l .. it ~m;';i!!!)k j ~ 151hJJ~dk ~ ,~ci:f1]~ ~nJ'!'[1 Jdltt:ve"tJen 'Jls1,1(Ji,,~allm.l:~Clrodf:Jak l~rL '~.Iris!ullna het)alllci:I. cllla01), , k'~pl!/;Jcl~. '5'1>1 L ~'ii'. III' 1';llI'Milioa. dtl,ll'Imrdusimmki!Jc1' _, • - ,8. trstElag~ Ml 1. I'i,,-m.ils~ak, _iilJbli1m1ol!cqIn1iin~k (O~kiJ.!ti~) c~lldmd:.oia;. n m~tlr1k 1[1 lim, ! 11'~18tJ:fitt <;!:Iintt(!l ti6m\,n, a. ~!illl i\' n, I'lrolll~'celi_umon mljr 1 L~It?D~(li,urn. sa9R'd!l!ik. '~!JOI -, 9~;toll, ~,t~ L 'i!Q~'Cnll1~. '.m" _oidiurmII kiOlliw,L ~~ R1YlJebum. Illlil!~)' 'llJlilil !dliUmok;~_a tngdMLk"S'5Wl, u.[. i:sllocyb ~'r~Eldeea. wr.lel ~~. idii 'bb rcr~~Q1i!illm\)~I. (I diom'I I,Ill' 'Ig~. aliO/l. ~ 11. ,t:y.stoPUIi J.1'!ORUtaccCIII-,,EI. g;udil!n~"~I:I)1 Mia n Ilovakllilt:d[ myC'61liumSZilotIJ 'lP iMgy ptiellrlilllDl feJlijdilli, :.ll.1I I, 1... U.gy,l.nil.i1:, egJ' Idfcjll5diJ,tt. (jog 1M1!IJ1'O. lli,01t6~<iltos Illl'iOto." IJ);I!~! I ~-Ivc::.mel.,: '_~~ i{IQg,~pklln IJJ:cl~bur uHilrdk bi!! ...,~jit U:~~b~" nl oo~pnlUmhOil" ~ Jilin !l~,iI" hcnd,um IDp:a(i" SOIJ'Il. D. !!S, ,lilt 1~,'of~ld~t. n 'Iijli~i &'l:JM vi:z.:sgll:l:mitaim, milii'l.
\:m.sidiol'l ;tflpumm. Hoss,t,lI]",'ceIlIIUllS'mUam eB'i~!l om,a mng" ..... • I tll£l:lli5r;1 k~iliIii ~cjtilitb'#n nllliy l!i>r"immail 1000/1 - 2. g~";IIl. ~~

1.N~l

I'

;U liibml!. (1-5) O?,lI;iiJium- ,~s (6-11) ba.JuJi~~\lIl-tlJdo*.

-

.M::!

-

( sS1.dou6dasa (5. fi'b1ra),
1/0'

J"ts-jJ~ttil/rJ:I_l;;k

l)·S'szen6\·,lsc r,L!¥cln J!i:eJetkezncl~s . ti1t* Ii kasti!lttlgt-s til,'ttl:/) 1# ;" (I'Q011i6,a (flU, ~It.·tirf.s$t!f•

.\ mycel;h1mtllreUlbot
V!1,r;:1,i jl!> .(O'Iti/;Ift,.

tell'at:

I. ipDrogyQI!lJlf~'csk'[!(1I,etet, :ni d:iUillil ,J...n:f~ 3" ui,di.l1Iruuku-';

4. chljjlJllydosp" F\!i.!lall; I), ·,p-,r,f~gil.l.m,nl~t.srb,

~dig: . 'V!lgy tllm~Uk1 lJell (~cu$o;kb,<l'll)! 'l"niin1 ilZ l\sc!DIuliYc.c~GI;:nc], TIJ'nil6s r'ef;)l~"7.L'lf (1'3" ,~,b'l7~)i'2. '~,,[lI!g;y p'edi~ 'b~I~1r6s sej[te,k \!~e[J" I~i11~umokOl'l;, milll'l Cll 8nSlclJcnn:yc lckndl. (14.iihm. 4, k~p.
l'l&ltlJ
1'1

A sjorJrliN a ,eolnhttottlst'w~~"~

,. I I

,mycelrum, sagrtl m6]-

csokJrllilftnbBz,(i' Pen
\SZfk

n.i:cmjla 'res"j

it

Ulllbil1li elli (12,.abtl.'L).
all.

JJ;JWJt!ilitm;'/Jmt f~l'fW'{):u:k. lh~rp

!'1' SpOt'if

Kyiilf,/;;lfJs1jJplt:t

IdUo'"

y~
I
a;

I

l:t ilbra. _ .f$ll"f.fJ4~. • plit'tJltfmlflN.
I, M:9n$)!Ua 'Ilyo1c ,)U,m

CQu.i(<t P ~\n,
OOl'~t -

11. \G~ml!!~i1~ro~OOllIRilll'n
<I~U!ll"

fdell' I nyll

~,~
_~-

"suli! iP0rfutl ~. Vt:!W'p;JJN1Ii,lImitiil I
A'~

(lh~·si'S. -,-

uOfl) 1!':ri¢SI; 111~()lc SpOr3:s

a,'

'G_YlNu1lIitm gi,g3S (K~ml;;l~olz.J C~J;fl,

meUel'tc (l{f, 'J "~m-

~~etffi.

•dlt1)le ~ PJ,tIilip]TPliOl. t)1~ ,Stlli:r6\.:r, I~~~~po~, ~]~~l'r:lilfld !llltn. .

kiI11'l1liItatt~lm:l i!ln~~nI'

'._-'''' II' azt'n knloD!bOz,l) ~Ilhfemk: is kdJetk(}~il k ,.,. kllu,O'iIlbnzti d- nnui fd daIL~k: idjeSlil~s@J\e:, 111int ~~lvizsga1:a:.mimbnn Jci• UlIIli'II~m,

A bymeo'iumbaJI I 'jIQuoa~ kMQ.nbO~} ~~l~ik""?ter~, :. ~ed~:n. scJbek is: ezelc a rjk~lrap~,yS:Jisck.~ a ,c, -t:idek.. S mtnt,
'ld1]OnbC!!:5 tlip]at6 OIIny~ukat

vekhl

!;j!li'Gr~PJJdjfU!'k.

--

~Ult,6 sser-

~nt1lke Ill, go mllak ,i:i~:te,ne', ~',t:,os:s.a'J',ru kti2UI iti c..<;al: ~ :"liltldJflartlk e;~d~k4Ji'1,ek. ~~i.m, to bb'llyj'I'~ ei!j~'Y~1 1t.n61~OL'tQ:S

Uj,. ci.ro. J(ilri/d;1! .~'O'IJIJtt,~La ~i(f.Tht$ il liciosNS" R. R~let I!. h)·Il:1..efitl1t:Il}Ml. :lI tojcsi}nk ",,~!il:ir1.ql1rltlm,~b d~.,i ri h:t!ildi'l~l1iIo1i k'M~ rum1fl)~nuk1~.oO/l.- 2, ~y teJeaG Icg'\.'t'lg,s0 ~big.Dl_ 11doti. aOfl.

j'

arr,iIll:'ald,. hogy ~bipIIU(J an}'~lg(lkat (Jda.':ziU]US~li ,ill . I "I, ~ilnkra sz'i1JksCg '1:10. So itt ·.az htljuk, hegy e-~ ~ a legkill~ I Ji,t\&<:llhb 'b _s':'.'l.~6 s ftllkntas6. ,rcz. tijren~k mllld .11 I" III!'~'lficlc:!Io ~.l.e~'~f~re ig~fel.·c:~ne:t~, esourn6~odnal~ meg ~~t ,ott IIl11nk ~ynjlt'(!g.eaik. $~ri;!iI'a.I. a. "$\Prn~~IIr[Ue16ss<,;;i,mirn hord•• 1II.;I,t~:I'
I~

.1'11~1,knck igcn ~okf61" fRjd:j3rt ism 'rt~j;1,~m mel, .liz ,a b -

$"

:36 i~GS$ze • n.;(.~'!l'ly~pt. A2I" l$}.cltlh,t V fI!!fjJ.J~1 fulllnri f1.
]itlS I"t::QdsZ!eTr

-

1gen 11Ia€y lC(jlede tt So,ks'Zol' 6,peu lii: ~a,lUto -ro'dsz,er
~ ~

$~!~(t.:J, ':Grd~1J

dtj,ombi'~k kOZl'itt. ~d.ll&lilfJ,s:·na
'1' ~.

;Jibi"i~). :l'\ ~al~

'I,"ez d

1'1

m~pg,

nnya-

g:,QbalL is"

N.cl.zzuk mar moiSt, hogy 'm'iJI,),Oiil ,R gOllllhRkonr n !;iii) ra~ermQ r "'{,et, a mtynte~~,U!'m'f:lb~1,&e~~e? ',~ ru;om~ok~ spr.J,~ 'i;l:mlok: 5s's::r.es,C-g -='QK ascuses 'bY,fI() NWm., sak$zor 'eg:J hlisos' t~lFt(J,ra. ~'kii,r ,esakegypa,'rl1am eau ,e,kti'!jlre s jilin 'J,c§tre ~,eh2:t ltJJ AS'iJll~Jl&;ikk /f.1lluuflj;roJJ" 12: :J'J'I"l§wo,'II!Ja. 6t a ,plifn;i' llizt6.tTt" a '~Y ldo '''~ID~ ank a uJa:psba em l'i; h ~ 1,. tis.ztari!l1 ,3, kal::i.p !S gO'll1bilikhm: 1]}!,li il),ro:16 gy:iJmil~es keletke?ii,k, iJ}renek pt a Sovcgg'oi1ti1baf! l~ik.,\,agY.:'!i a fl£i:v'eUa.teMI-j

'mr

m.

2.

,sl1ar lJSgOll~iJdkJIJ:t~, tn/o/awnk .Ebb6~, a spordk (!Sail:: 1:11. gyUinl6'I'c~b6j
$ct!'nl~

~

g~~o) al~kor"gy

2. bll pedig a~ ~nl:l1Sgkal a g'o,nl~a ~i;:site kerGI,,.'r5f1!j~mblt
mb
f(»:;ll1~

Mmad.

bYlrlle;li!I~n;n gf.lol,bag),"Omijlks Oil. l1th6 S"/;iollen terj,Qd el sima. 4ltnt n Ctu.y,&[i<!!- i:s Thcb~:pll,cn'a-reru,kn6J: ~. ''lli1:!pr 3.i g:om~ a fi'lr1k tlltl ni~'~(J/,:.(,li f#;)~ pl rCaDdl,nt'C!l~ l,ebel~~

"lplli~lllhis.'1 (rotbndiis. (peg,e m,es2tc:s,) 'i~tjanza.b;:o::luhlnkkj. A hasidhll~QS i;(;IlJ!,1. ,~ll~ ~!;Iti'ilevmg rotege k'l:l1(mb6z:6

lD'lii71l.Qlts;-bi·srJUJI·i;"k . t
-L,
5.

a, ,melyl;), ':0 a fintJro

lalili

a

liy:dIl'UmJ7e~r!kl~el (2)' 3. vng)f W)rukai(at 'ts6vek~!1 Mtel~ b._iknal a Polyporufe16kn '~t (S'I 4, ~);
Iii.

lu CJlrnaI, a R6kagol:1i1ba,. IH~lro,~~ ubl,a) (11):; (16. ~ 2. v.aJgy Hls1cb 'ii\p~knt 'b dt; p.t ~Gereb:I.I1J{llmb'klil4J
fl:li1llt

a C;So~\rcs.lal'll"

4. aV~)~ .k~,1Jt:Il'gI~bez hnsOJ.'l~6leml~el~t "'Oil be, nJ'1~t tt Ga16cab.,;U ;lml, Aprt~usf~HckI161 (6). '(gy a h"mehIDUn1 ir"lld ':r:e8iS~ V'lz:sgdL\~Ili, OJ,egj;,~,urtirk 8'1fJi~ittal a 'kii,';I~ltJ;i;;'kli.lt ftl-UlJeIlllt7l'lflJd1J hef}s{!l;tdsrtt't is. 11 :gotnb;!I,lmit gyUj~tl1inen)'ekb 11~g;"IYS?t;t" beD .1'I11l\'fS1.~ 't~l\ben 'tch~jtdt I, l..ebuzzuk a ~omb31 bdiri:t i'l kcttellJru.Jtott

,

kalapr6:i ~ t,Olilkli(i,~ es, 2,'Sl:llnth'lo,s _ ~pj_rr. r.I,:. a1.0lii fDl'i 'sent ~Ida:n 8, goulba k:lJz~;p6i m v(tID1nk ,Jgy , 'flg'abb 5~ellltet bOS,5iiib ,0" ,cZ'~ism~'trdta&sa:.z~jtl.k s,·imt(Jspftj)h' kuzi6

-

~

-

hcta]I~a:rvin .gQndo'lill'll e'gJ' pobanai \h"'i!Y ska:b!I!Iy3:' at At, b~n{ii !:I-po:rak a, ~r~e~,&ulllDa:k. ~ep'ef "llji'l~~ijk.n J?;ri~:al ,s l.gyt'Ji,I:taJl iii 'sporn ~et jl:sa Legs~Clbb It l"~i:t:tlIr~tel.k ttl. ~brn). 'Az i.1I!yn·}~eyt spCilmMp l,~fttj~t'l·~j~.;:i._Ilelmel~~t bl!o,szl.:isit. Vag]f a, Ii'kacii!ok: alnkjat etJ:'el1ld~i!$6t..~1.CI!S:~ M~n fl5pU:eru rogjllk,gy lj,o,~hl~j6 O\~"t!gbl:il IrestGk. ha.~ZJlaha i: Ii.•. a al:iv..-ot

permc'~... ve ri., ~

17, ;,iIbl~'.AIf?J·IJdI,ti.1( JlJlifjltJlttt'Nji SJ:..ti1Ilti1'a; '(JaM IrepfJ'iti,ld~tF,. 1• .tr.bak.~!tItm~l!if rellil1g~tl.111. - 2', HiilSii2:mcl1mli,t:"s'll~.Il~~' 'lii.'!iltll.. ti"'o~ P"1lI11'r.l. ~I,!Iti •. - .:;1 c(.C!~I!il:i!.~~:O~~i,'I '&pomk.:!~e: 'Ulkl3i~o.il VNlgy (:!!~~r~ g~Hlt11'1 I!'i"~Qlmkc:PC, ,minilkili~(l "pllpirtil.fixtihl~ OI:LV Johan·OI~~ ul [I,

1:

J\ ItJ'mmi#1'I1. a k:Jl!lp ruJis"di I'Iitd:'l1~~ fejl~d'k kij:,;l:~11 liligehl!!i 'll~sQnl,t~ I!le-s It!'imMJ;.It!.w (1.8. ab:r~)..'

J1JU~g

I,ccli;g

v. FEjEZ :"r.
JJ' Gllloc4fili!k

tt1ga".i£I~fe1lk).

1\ .il'll'l{fYil.f ell fa m "rges,gdmbak in Icirt Ir(ilj<ai Old" az.6n~U,'[C80,g(lnek •• \ KliI.aI1l3~i1mbak:'bi, a Tlii £otl'lil~ gy ltll.lo nek 1l&ots6
mla.![y

us

.. ,~~k. ~~lmllQrt!I'6 rQtd'It\!~, sugnmSlll'1 d,~inC:kaJ kalal) I.:n~~t]chLl1" ~J, II" csak ' IIY cSem)'iljil\ck ,L Ug;1ra;i" ha 0'Z ~S'enliyli n)"~ldl .l l!~lI1k!(£lL h,e~y_en s;[ti~k (l~ 1m). . 'kaiap erny,6s. Ill-s [I s, (,. ,3s-.r,er{1. It«yetfi :Ji.]!lk~\ sLb., s n~ba Inro]'rtl{ H I Jell t,~ Iigy h 'IDr' a :tcrn~elu,lt _ feUi~-eh~' n ~U6 I,cliitln vi eli. '\Z c1ilIluvnl s ml!:r.g s: ll'olJl!bdlkll1l.;il cz 31: l1lbafl n m fcu:duJi

~r
i

do.

~.ertfies"?;e:w~-1:l~)' .~Op!l:1( ,ot alkomak;, eM!kk,elszetflue.'te5;.l'.:S7..l1k mat m.O·. iJI t~bbil, n Basi'Jii,um!i,l~ '~mibl1k:;t~. Et't:k-

It i)z flll.t6

A

{C1}~~~.~ II"Ita; 71iJhi$a.'_~ t~t(W'Q';l'11ak S it v~gt1klc, ~ ifi'S~:I;,e is" ,otvadli~mak.
!'eU"lGiiclk .. 1:aJ~IJI,ika;f:"S a

butnls6. n to,Iik~ ~IIRSiUkatve~e

hym,enmmo5ak.

C!(lp,l)rtj'it ailkct;a:){ n lel!]1:~.ekIl.L' elhcl)"ezett az Agaridli6r~nel't:. A~ .'\I·<lifiICLUifl!lltik a lej",ltI~"S

tlln1khC'.l~ vaIU

(.20. ~f 'li'1) :

2. hO:'-~i~mk (II. atlm'!~'il!"),

.1.sv.a1'!l3ldnk liamell;~c

Tcrnotac)j
e),

IG. tOnj;c£1,'l Iin(~kL rI CLl~1I"t:nbe~).

O. l~ r~lyClsulk (L

~. 'I~ozz:ll.ni:ft~(;:k

:3 llbli!is¢:J~ (J.

j'Qillil1t'l,e) (I. al fl uta

m:m.rbl]fl",tae),

2.

:I.

20, .. bra. ..4 J. 11U1.tJe.k otiailll!:SlJtrisillt!N '/t~ffOlJbtJ!i!NSdj. L o;,mi'ladon -1I(S I m~ tJ,lmdlil rerr;iJt;:L. - ::.. fIw.m~ I~(!tm!!'rf l'-nrtfl'Ull .nd~lC.~ ~ 3. IOb~~I~m,~ 1.;;i1lD1!'JUti ~!lihlll:3, ~ 4, H6~.Jlli!1 J nlll'clr"lltm~ln ll.dnlWiI.. -:-:; €;, L(.~Ij''l!l!I1 11!1l!l.~ lnnl~J.Uf em.'liit•. ~i:aljlt - g, Ti:in1n:'l!!r~u~l~lfIi::Z; 1an'll!lla d CU!Ii'(ln", ...

_,

43

~.

A .h~m~"~Q~el[Y'I1~'!'i];lOi~iyis~O'n}'tll;: s'Z!~'l!int (21.

;ibr'~):

tilklJt ("j,i;;j,g~,~:2Ii). A htJI,\~ely'tabll¢~~!i'",i.!iltlM vastag,
I.el;:ir~ szl'Ue. Ituzz'n~til iii t(),mk[t~,'~agYl~cdi'g"

sirna. plk-

a.

1. l~,~Zlenlti hOS5Zlik (l1nllD(:n~e ae'qu:ilarnQ:llC'), 2. kdlS'OrQ,s~1!t (I~ didr~~af;:l, .
Id., f:\iJijflls.'.0rO'li~

eg:esl!.UE. SZ<Jibfid.

4. ~5bitt\ium,8aJ(" ~I,

(I.

5.vilM.:sa.k (II.
6. G:lag~(lIl~ It

fll.mi'l:tfi~~, (l. rri8Jr1)~,:rGa~),
I

,0

1:1':NJl7-nwalttJ~

Iyd.yma.eJ.

A Hl'rb'~1[QnnQd.;p:1 !'!icm t!Jg1:aIk;o2;t!lflk,f.! nnn:yloek' ismeI}cte .eLe~enda a mi a4Ij;J[11llkrn.

Q
, ,
I

21.

~br:1l.

.tJ'

kl~iI(jlJCk

t!JJji'NltliJ::g.; t~J:Jlti"lIiJ.' .r.~f'riIl1.,
~. [t¢t;~~ros:nk.1.
l, ltlmara;e; -

d'ld~'·~ifi~. a. l~rt\f!nl50~1J.r, I utd~"I!q],tt~, 4 .... f~h~.1,oSn~, ~ .. "
1.~!'lI~'llll:H.m,c. t~,

1. Em!!Htlli'.i hO;ti:lilllk, lilrl"ll'letliU'l<lCQuill)llgne.-

Vll1~k,.

I. I?JlITnuseaB.

!l1.

Ei;1~giiot~,rd!tJ

It., P,ene~i!; J.;'1'U,[l~jjlcstcst~' h',Cm: ritk't). t:g~fli<en he :l!a:1l it;!\km"",'~elY' k€ii!0~burolWnl ell: re f}(JlfltJ :~'\';t:lilut1h LU1,i'!{'~rS3~') (2~ •. tiibr{l;j~ P;i gJ116Gafl;!i]~k(Ag~rif;u[iflU~k) fi31~I~Qn :fin~m. vn., kony luil1)"aba,nzi. iii.•. 1;)IJ;Nlkba '~~gy ~fJlvab!, ~aln\liVlr!ih:c, eo! tJ.Z er;es'1i gom'b.u bc:t~kaI'1ti1!.A v\O,11ilfJlm reJU!iU limal gJOlmi)a
(1)'80.,

~'iut e:)1' truktO"j~s.A

kC1!ny,.IlI'~IIOIV1 'n€lklll. cW LI1.nik . StlHs.zal", s ,!Ut e~L! Itt .JO~1fl8!U. '~~mA scm j,e~zi aJ,'II01l!!at; i1~!'I.li1ad:v:lQ~~3~ e~, flflll5Sl1 etWE~k,,!: !,;lnenbl':!l1 a '!;rolvil, IiIlamde~a a Gtlnp feUUe,tao !l4ab'I~'o~n~ 'iI~y ~g~~~1;! J;,e~d!.i.thmill ~'Lb~Y~l:!elt p1kkel~"~" ~:emQ~l,cs'&.ki

"l!;)H':l!!~Il~e~c~ na,f~:~'n'~~!mlc.:

abE,a, Amrl'1lilR. lfPfi.:mlllcJ;/~·'Sl~'}iplr I'lj/iri s,~ .. fUMI'l W ,d(JiC!iklibl,1\{u ftori:al. \/.rg;hr.!,h.(j. lLiik;arl:I~;tsru,rum 1n~!l}stc:l1~ iii. !iMina' InJa'JiIll:m.m.lI. :11. A 1k'"a1li!JI el ' !lililti.~ .ie. ~clllfk~ik il-. pisk-Q!,a ,aUakdr-d 1",QifiJ:t;l'!id5Ilt £:CI1TJi~ii1ru. . A' f:Oiflfl.l.'l blll"k~,. il \!O]I\'ll. '~r!~" nVGl um 1lI11h~C<~"Q (Qll"I!!p~t ~ 4.:1 H'iI. '·U;,'qd~ mn~r.fI!~mcH iii tt~'lfl"'l. 5-. A m~ joPbg,l1 nl ton:kmff!ilOS'lJ'(! ~mllii it '1I-31 ..pOl":<I C~1l IJiI:U,!l'rllki1al>: jOsak ~~Il~tl\Ji" f~la,~S"';l mnm4 meg, .. ~~n'k CV(ll 1III!iI:,'o[C)~~t h .. <I~I\:{Jt a. vQJ;\lIJ' :Q:iIUll,d!1)tn. - (i, ~~n' e:ul~b~ .. gy. =g3J';c'!lirrf4.Ji. = h'll. !Ole1!}!:alii,al"r:Dm:ln Mtlia f~lilny'os 'pi.li:ki;ly~t m~rr el~iIlI11;11!:', _ . 7. U~!J. !~ili!t '2.. ~1£l!i~[Jlqt~cHn:n.

r, 11.

2,2.

,Ii...IfJ'

~e""an

riJjmcsok

SOl. abl.kjiib<llU

ma.racil

vi!!!sz<lI. .

A h1!lt\,,:~lj" <liZ AmaI!l,il'n.

~A lll'llv,a :ktmn:yebb~n,'

m.ert.

Il1lnmddka '" HIn)!:: :~6v~1i fcd~hom ((;'1 a ll!;:gtiL (2."3., Iil1D!ra] ¢gy Ifii-dt&S.CCFlI. keplet~[

es ,a V, hJil.:da"mcrIlJ!~k~rriUl1lagyfli.ln{o!5!>l'igU ls!ner~ctii' b:!lwegcktd l1i~ujt.
egy itis, r,~e, mpmd
Hi
V;O)V.1,

)llJi:f1!r n lI"elucm Ul]h..-e~'I"'. IInI,d6Ju)hy,la!kk".,,· I"end!llse!i!~at.

a 'bu'!',ril!r

.11~}~D'1ll

yjS5Z<1!

"
~ ez
ai. Iift:;'a'l iI~c;J1 ,a. ,,·:.lI,UlI Jllr1i(ltl. E~ rnilU linl Il(l ]uirtyill~ ]~eplct, n knm,np kiO'"imiij~tl jelc:nii;:; 1111 ; (24. i'illlm) s. ;3;ljt a '_':nJd1t'JZ, fllf:r.i, eJlakn.rvd''lIil .Ic,mez~ke~!.. zen Af.riR~1:,.tl,k, ew""" h,wmk;s 1hiv'liik . JI. rat~tlIl !'WCill~dl' '1li1l:I.lI,M, lcisse ~;t:i~'<l!csl!)'

~~,!;to:i'¥ilIgy p:6~{l1i~Qsi!ierfI" ,s6t rn~ ~~~~Q'li'lo \'ag¥ nyi~lMs l'!i Icilct. Ar. qy,c:n e ·~b:Jkhc1. mel:ruJI, a lli:it's~)khml Il.gyeh:mmel -\'o,l~tllll1k odk{)t~alit.l.

I~.'·.-.I"

•. "" '.'..

3,

~

I'll

s.
lillrl'i:.illJl•• ~y i'I\l~' II llorn'Uctl, nkm: I'i, b:ilMit l\ J~ j',. - 2,. ,s. 4. gQl1I1hn Ilfi 65ie rmlyi1i'q:t:l: j!jlt;i1~lfIofO I Iml"OK mo~~O(I. L!s. ]~-:tror1) Tmrc kUWGnl1U 'li:l" u gqlln~;m, u;",lilil m;rmdd, .,. mBtl: a guinda ~liIlkil'lt a'lll'~'~il; .. 91'1.~ $: C2: ~r lMJg}' e!J1' -''''''l;\elUggB IH1.ml" 11~. 2'., ~.; it, ..sgy pc~lle ~dtfQi.!!l'lli:k ffisZ.~1 ,1l!l.r1~1 plil,e]!lck i.;d uj'iU... 1 g0ll1b~'1 t.l!v~ r~l. 5\ - 3., 01", ii. Azl\Unl;inos .. bllml!if1!:fika l!!:lliIi<I'IJh~?i~:np<lld!') '[,t\sM ... kaI.<I'P ni)\!L~ kuvll'rJl:Qzl'O'I'Q~l ik:i.~t.bllDam'lll}~'~ml'll~,~krc: ('~·.ernJ)~utl) ,,~";kOl:dj . Itl'!ck 111~/fi1i1 'I tmdT);J.il ill kiila,fI reHm:lcl~)C'!! 3 ill. h1Lrlmi~" ,(:."ij Sib. nl1lRY ktl;M1~ren IC'lff:O~'V!I ,.:nli(i~~nll~.tJ', - ,<I. '. ~8nnlli:h; l.lrtUW ~·il ICmrnltlitfll nikUlr..Qr'~Ze JlUl tiIImIlinos lilllt~ik~ nl)Lk C$"tk ln$Sal'ik Jilt \'i.i:l1k le H killhl'fI '!i~ll ~r,511,.s ~ f.f.~mhOi eg~Ti'k bldaJii!.u Ii1IlIrr'I~l!bd't, J11. ~, mig ill .~I~QI!i :1'Il6g mi,n,lil,! 1C'i'J.1OWI1flnd. ~ ki mn fCllZ'ih'c it Icb15Ci'< rll!l:l"u h:i1 mli!!F etg&Wll lclm1 It ~~rj'i1~ OJkkof ilZ .I!I. 111. gyiitfJiL aIk-olj-', pl. .'. ':"it 'hra. A ~ r/'1I1.fi 1l1,tJ;/tlr,sMi.~, IilfaldllfJS Im;l'k jcjtUtil'Sl. a~ 1. A 1 u~k ili. .~~ flalul gCilit'lhott b--Uiliaria. ti m':'i!: jl. IClnmc!k a1([
1>1,

Ie.!!:.

I

A t:'hyol a fI~Wp i5lim~ t~ot:! ~~!l6jnhan es:ak at. gcs~ Iiatal gOl]ilb~ll h:ith .to, lDiltDf 11 kal:llp' Keid len t:llnkOil:id s ~I, k1'~rim~jn c~vtnik 3, tfill:ll~tl!il A kafap'sze.U 'rill!!:: rur~~t!llli'i 1,ugre clS:za;kim.d n, f't)'olll~mj r~ngtmi-piM" tt~aradlitaujra3 kall1p
I~a'ri'm~liihog blpa:d,
3.

IiUI. iI'. .r: I~, SQk$~Dr

a tOJrlk,jjlfl JI'S vi$iv,"

III
I

4f

-

I 11 '1'lIlle. ~ ket J't.V'i1.~hj'<!'i.sd~%tck hi!lj~.k,ba.~lak~ :m. I.~NiI.s'i" II j UIII ~ klUl~ IIIoliS0,nlIft.<U1ialk., S fJ'$ti(I{,·,t..{!III ek, ih~ i\~k!i~~ nrugyof.il hU 111.'1.1 ~, ahrme.nitul('ll;llrl~ k:i,t:lme'~'IHI[JJIiG~. :hi,l Ql IS;)!;Slidtllt.!1 , ,I, Imi S!]W'IJ/iII't'lJ .:l4m'~I?fu..,~!i!'I'yd" i;!; :!;i[lQw.bt~Ik l:7ejMi. ' II. ~,I\kb~n s a'~elnl"eIQl I',ed~g I"n~ ,I,J; It'JtDrdis dltJIl!. Wsioi't'al..
111"

.!tit.,
I,

J

l\!;iS!kOf n f:J!s'tltttrlt '/''''Pcl jtitSfJ4'IItJl!t.

CCtiliJdiiiU

#lig mi1.tt $31i71(ti sa.I17Jt.'k

vr.
I " ,',-.. .,"

EEJEZET.

.

• ••.•.. -

-,

~I~
._' .

1\

",clnyo,s

e~,elm.iI~S etlvezeU !¥lerleld,lI:el :togyas.zfo,tt

~

"

P'~nes,zel[ a legldse'bb ebeto alalto'[t.
J.

I I••~;iv.me:rJedestokCl!t.i!:I.' Jjtulr;l'i!'l~H at;id.j; atlici, oi:"!ln 6n~QI JUlhTlmtli1 file!!'., karp:nUlnk <'IJiUldt-tej~t(OI liiit:k.rubb;reif!11'I!~'~~d~e~ lb, 5 v lli'll~ga,t"Mzta~t,. lil;etlI:l V.,St~n1 s~amua)., Sf;;Ji, Stltra-ilYlt ~d.~ I" 111'1, i:u-,wis;s'o$ !'V;f~~$)If/ltn;J~1i t;, .sn.~,a'l:~rf,"Ii'.k~jl1. Pf.1Jdt stl!l,.A IIlIm:; (J{jill'~lmc) InfJj7zllffsJmll it; s!JtT.rjJlfl GZ n; ;l,!j.l;a1J--I}tr.ct~riw'll~1 II II (jl'l/~~ttl1:, m~gR tel1Tl~S'4et0s!{i!:U'lJlis'l'lt egy nl~ BacLe-1.11111, .! ()ispom et!ucnslc; sav~lillYi*" Ilmeg.

·rz .t'krlD!.: kg.18is.~ty'tTJI I(J' imd,'rlltTJifJ~ttk !t.'li,il)itlJ Jell fund,. ],Ra.z;" -'~ek l1lem,tis~bin 11'lBgtllkb<llnnyu.jtnn;ik t~P" I,ll. k~11 \ragy ~gl~.s PS«:l~,~g~t~, de i71.l;\m']y &[I·I&'I~l~ild.d~~n oily Uh t11l\'iscgben ragJ::L1birt~tik, llugy ntli:o,1 ell S0ID ~rflbl.s:~th.a .. 1 'II • ~. n'l'i £5, - nl:eg01dj~k _ 3.Z· ilh:~I.'S ~hilmi "agy ,4,hrezeti, I U klll'k $(!/v!dt-{jQ!,,$i.~ a "'i,~gl..>i~d.I,tf.a;t.() Ut't.., ,fJlbwtt~(tl.rJ.tGt~ 1.I.yel'll
I,

J

II~J

temiSrd~k B..1Jcteriu.m m(jkild~kk6z'L'C'! 'l·an'~iil:~s."tjt.lu'~, (1·m.H~ ~,mctllldm['lot tenyifsztette.k., 'de li·!tI~ 3 I•• ~IIII" It'gml:dbbl OO"~;ele i!';. . ,\ $lljl~'Q'k ~ccitUi5! pII!neSzidI: uJ,nbb;m USI~ldi[~tienyes:uik I'~ !i~.ljn ~cjb81 ,t ''It.i;,;! U' Sli~l:Iint ;\U[~T~a~jnl' n eltl: fltiviim '" IJi~'I. II ~imgJtf:lit !lId,lI t)el'lislrJlJlek h{li~za,oIDuis::~ .Utd
I\
I

I'

r/O'fUfl}

A ~j~ede:~~Se:ilt6l

lihhl.!'''l O$:!l'P o,rtl.?n ;so:Ii:Olibat-lm:m . <I 'ili'J:):&Jw-li:(Jfe.i?Jll~1 ~. (~ m~tJ",,;'r;tl4'-'I', a Irnll~]Y o'i1!tejsasHiiOJ~j\ ,meg\!:'I~~aszi:ja.

• fl •• n)to),

A~. ,.IIc(1IJi .s~~r,f.kli.clftJ..l()fas.&t/Jft fJmJluin), B{l,,/"A!rRlIll( fll:t· 14" Ren;t.s1:~tIJllk'.

"Fa ~.,~~.".-;
~_,

!Z)

"
' __

~~'.."...~
~~J

I",~

\

.r:t::"1'~
;;::J

~.:;:

.

,

erji d si IR:ach~:till!mqk~ 1. Bacterium Illcdti, - 2~ Hadc:l"ium irpr!l :paki'k:i!Js all'lkJ3. ICs ID~ 'slj,lllkldi, r~ll1cl,ott !it!'r!!l~iti.I d \4""ri" I ..- . :']lJlkQk:_ a,. 1iejlla;"ilIS '~cd';st :0110. ltlu::teriumo~. egyQ'?id III r,~,11y ..·1 c.szln • JE ~l'. 11IIJ~~Qk "1Ll'I [",d)llD-1lv;t.IitQIY ~ f;I~' "I< IIlh.qt'lU'!k,Qill~ !C:@5'~I'I'.~ !:: 1'cjll""7ilI!ii' ~al':~~rlllQlok D. _ ,I" :8 jl .I~'I trl;t'lu ii:~Ull. (!ro;Ni:1l;I!I~I"llagytt \lao. - ,6" VaJs.tt BI!I, 11l:1j.,c:d.~!;i II' ok., ( h. Ilrl~ lIu'm '1~U1ydi!lJl,i 1, BfJ, ""'- !:ow rtt'k" al~, mbd SiQIC 'Bi, csir.<i:zilisr 'I<Ornrl\f11 il)!:1. n. j\ taJf!llll!!is)'" dospom~tdilll" I ~bu:ti:s. c.. -w c$r;bl'ti coni'lliumok, ,'ht I~ M}lCod,em1il.. e. !>ZUlU!:!, ~ .sa Jil.Il~'1!I UIi!W'ka. ~. kl!ip'~~ll!I. Je",'tll~·1II.. ~ ~ '" ~r,'uW'l''U1 i'll'll 'mtC)Tmixl'a <\l;OO!lil, a),68 , lmel]~I·'ncrmolC\1 1(l)Ii"k.ja. ,il.~ 6 .. n, .' 11milulII. Ilu1]wa:ns, b)1 a .'¢Onidi:umokal temij lIdl" '01$ iJ;..'i()llmomk".'~ • ~ 1',1:11,;11, kfliv"nllllii ,coniidi~lf.lokOlt ~j ..d.al'lak. IG),-jjm~csDkOn. ldllll~1l6~ J ",'I

,"1

'\Iii!

11.1 illnl!lm,_:1)

II. -5115150..

(EWlieIll,

1iI~ID\rt:'l.!a.)

...
f?

I . U.' 11,l1l .nil ',c:e15 aere\'il;*ac, -~B'. '~li Ikok:;) f:cnl1kR' U[c:Pet'I', 1;'1 Ib 1 ~It I. - 2. Hle:';ii t ~I'q(!~~btt ;l. It' !!b~ ~D m.. 11\ uh "J'lek. Ill. Satrobarnm:y~t;Si C!l1jp!iQ~deilll, a1 "d!,~1jailesfiJ ·els:s~t6.Fir, I I II .!G\u.l,~'dk.clDl. - 4. S;u::clt<li~m~e:s n"lculuu "tl!~ ed~ ]YCS m,aUIOI(~tIRlllI '.~1IlIl (csl!,nnm~!~n,ep!iefl, nbi!Zilm, ,~cnll m1iTili.i';;, .~1w.mIi:sljb.' .< I! r 116u lclel !'ti. .n. r.tiU:!it~j~ 0; blltll el:roD.~]ia." ii .l\f~'eOid:mmii CIioFC~1~~~.lr 111111.A ~oroli. ,If!! 'jjl :s!!'I!'i!i!1 <¥ii'A'g!(!lb l~~pet:. XlJktl#1'I liIa;g,it~:a~) ~" ,4

27. db!.\'a.. JJ:tts.-J/IJk •

Afl"ilSis",snjtbnn

S a,z, l:rc'tt sojt hlliisaiDanSfi010(lO esik m~rugygl"OlilINni1i. :.injtr.1t. n&,l!lfoly.uis,odd ',11,. m, ~Otl~tsS'ajU.!,tj g~ffl!mjrnb~~ pcdij: ;I'!ilar !l,6'OO,OOO-re ftI,I,g a.:-, :;~jIj.nnik. (igy' a StrncllinOfl'lllfl lsit. $,00.) " EtJel6 Pffl,is{t/!fI,I1M;, $..lJ'jiim'tli",~ik~ilt.g ,i~l. mllwMl .a:f A"ks'Stik"t.9 (28," iibrill)" A :k:!}...a~t65~1ta,m1l.e;gll'Zl;,~,y,grrJ~~t JileSJd6!k ~n " I~ ~.i.t.~·~~ 1'" J.J ,~{u1:' ; ,11' h·"' - Cw.{kp 'JD!(idtj'1' 1,,__' ":I es ,ga;cte-J!iliumo):: ,lut5-L.l!iC cb" t (),,.,~:o~ J•• ~
fo'l)rtGllH)l8.a!tlt

d~ ~ e:1'es ala:~t

:90-140,000

F.iillctC'liiillrIJ

mnelkcdilt: a

csili.: egy'

gmam.l'ill;

J{lIUfL

l'!.lol'i 'O~USZOrli:i.SZoilban st.~\1'~~fe,ta" aP'oly,s3.c(ll!I!w:I.

'c~-

szilr:tllllJ!1,

~I!lr)'i!i~ott 1l'J,eg~: Ka.Jn41ri s'2:ig~teke,lJl .. ~'"jp'j'iiriestl'S~ i'llc.nl'e:ly H~II~!II:IIhU (baIDmnbiea) a fra!l1Ici~ lias~[I,M~I!a:k', V~ttls hl.d

III~!..

mmll:

r~,.

jill

~I,lI.lI li15z $),0.

l~iildft'hlollu'l6~ m!!;

,0;

i:enla,1(le-,s,l:lt:e:iitis" fel'ril

a CopiinlJ-'II
'Wit;l1

,'Et!lL'l ,~
,tJ,

l1iJ:,rii/) li!'O,ciiuJljf.::ski-Sillr5io ,a lis,ptlitlalt no1.it#~I{J,~ $ Ii(M"~'t1i!f,~~ tlJl!.rsfitcsuil cl;ro/~ti(!j; 11" k~~1Jr~,,'q,:, l:;,(nJ~,sr: lI~ytrb}J~1~elfJl'l .Il ~ ,Jig; (£ !JfIt1;J,;vr. idsdgll.~, s e~~rt il lkeltyi8!r.l~eles;.:,to ele:szt'l5k:ei:: ilo ideje VJQi~I~'aI:'is)l;t~n: IJeIJl)"6s~teni.1 akiicl' a s5Feti stb.s n.e~ a pru szta vtllen0l11"'C bizili. ali:(:lI],y.e,L":slttfs sill::el:dt.

lI.i~t; ,tt ,kc-;rV',irtdsstli'fj{l'JItf!JJlLril,diil f',1s;el1'PlJTo:d~lfJ;k Ii" (JrJ(i(t;#$m'tu'(lt. ~- - Soika::!]l. viz,~g~l~ jel!]1ii!:~eg aJ ~ S:(Jj~cl~JJ;r(J"I:J"~iS ,tJ'J'hl:qr h1tJtt'l" l!le\~a r~I~S~b}'t ~:attjuk II kll~ :spe'!;ll dHs , s~l"n_n)"lt6j~mnk. A Su,Codmrollf:J'€:ilS Jf!J")t~i!i('hmi (sar~ l.:w4ss
'1Il&t

u~dombabdl '_ ,," t lU~1lI:gft6,!l.di1b;it~Lblt ls ],:~ga~tr.llII.ek " ,,' ,lffIJ',~, - -n 1.liD,6ft} ~§"()WllM.. (1'\: mallitaIIJJIIS'tar'ia). j'. . A_~ Jf.I~p'hoj'f]yces. ·cer\rucw;s ba~l11aS feketc spooa POl".tit 1~lIn~ltrHaban ~~¢mIJl'l,tlkfcs~e!!i'rerlmSiZu'l~.fk.ulhnezt: S~abo es I .ih~~l{fdj.e-g1~ztek. I-h iill at~I_:S ,g@~I'lIb~I~illa:tsae 1't!'ke'lod1 Illiik"~ra i~ llas&mU ha~ h,1 v~Irn~iilk A l!1l[JPok te.l1ylcg h(u:d~lIulk e-g.y '~~r,lt}:I)t'iOl,ok 11_\'" ",~k r)~~..<till: tbollyat; ilyen.ck ,:.1!iZ Ag;arl(;:ll:S, :sqlVe~I~.il!lS:'i.; II -Illletes odorata, :Bl Role~liis Stm.V.LS stb.
r.

vn, FEJEZET.

A_.~e.g -:

.~tr~$~6sigl~f s!;i)(gq,llI(alJ'!.~ 1,~(J.lll1l1n;k ,.1~ ,;,slJlllnlJ (f:llat"J es ~~'tJ'U,t!II)'f .f.anc!;l!.i:ekiv dttPinr'I:JI;~,k! jold'O(,!foz'Iltrlk.•. 19y :"}'J el:pl.llgt!illt rtikat fdlrillues1ztVlBP!, n'lIiisj tit;!; ~.mJbGrrel~si?mos al!lkblu.1i D:Ylljltjak, 1lt,'{i:\{CJ:nka, fill; elemeit •. l:\I:!Jly(;d~u;f:n :igy ",aMba~ t~~ ... Ulja, ~ ~l'd6k(:t. De ,att1ii1~~:=X111i bi?':onY'lul;~)'(jF! sok ka'rt~~f}·IlI·Y is;, f6,I.eg aza1s6bbrendae:k. kiSzi1litt. i1,,~nek l'\. J10V~iFlI1il.t$ :iI[ati 'betegseg&t Qk;oiu:'i ''ii. !4.e-~tbQIi~~·;falok. A~ j.[)a,fbllli~. ,;f!.:lk~lm~TIalii: eg}'.'~~l ,~Om:b."t m~g me, iis~ ira" m:lt :;1:, P,QIYPQrIJIs 19nj,a;!'h§u mMiatje.stB~nek b~~ru;t ~e6ti,.H[.eit :Dd, i Folypoll'll1S :ltispIdllls,.:sz;.ll atilTl:ttok bil'lotl)"!Jiii' bGrt)l~t

T?E~ES~,"", R"",

"~z,(...

n,:~,iiillll~b(jJ~;',' l!~,h~l~j:p~d,J,el~atnylll) ~t!.na:r~. k

A s.~~~l1:a;r~my,c;e~~~reviS'i'le sl11L~s~k 1'1.. b.Q.!:, sl1ir, pa~ II~nl,.11 ,l"1JJmlsrl", kelJcf" SiiliJt'!jJt ,CI.G'5t6 g~ri<ilsa.1M 'll1ka1ma:~t~tMak. ,.111i1ulbu:ul 6s!id(ll{t~~ rQI:l"'~ rfl;~ AsptlrgiUrus ").ty:Z-lle~ ...eJ ,ell"jes.zliR II II1\jdcl_';;'~,s~3k~v:ai s I1rr6g cgy pir e.ledd I{S,OJlJj k::'iB~"iJfkie~lI. "'1'~~1 is' ha~!fIrilj!ik. . 1\ l·tJbbi !ll"jed~st:. '!;I.l{ozQkr61]:1e~ is ~1l beS1l~lI'!IOtlk. J 'a~t}ttri~S St;lii'l.~lU}~/tSMI" W1g~no ' rs.tJ:gb~n 'k,;1:101118 bl:re~va t ~ II (I !-i'1.IJJ~rt" .usziLe~ el, a hazi .1msz.ITI8lalwrni, ti l!(),IJtjl'OI"1(i$ litfluli~ k UIllI !,l1.L1!.ll'iZLl1a~l~ sZ:lntt!n leJ.le.he Cl='re bas:;r,Il.tln.t, A faitH cs1Hag Guas(t'r !IJII!:NIIt 'fj'-if:ltcS ,(j'O!llll POllWcS1!1 II.~IJtl'llll't'I,l:t'k ·14b~tfi'tt!J" mcrt .E1.u.d'v"esid,ojax;ds~j)r~~ett~Al[, t
,1'.t~hllli1

~\ .mli~l" 1111OSZ'Il.iiljlak, :l:dtlfi'nns.~n:lg'&Dgebb
-,I

o~C'g ~ssill~h~t~Qdil,"Ili~:zc.c~~od.il~. J lJ'a{!ti'alea fJill!:'r~ind:l perug u6fucl)'

timl)r,elll.

i~6\\fak<linJ

b.fll:vU- I,b'f;ta'limak: .30. Ism r~tes k.l,dt1ildtj:!ii6:rii:al'i tJe:~! A t(:i;lg~d~~'1.~t'i~5,~U.U rcpe a tilp16nak, a -lJ:'O.tubatl!pll:l.rcs:eiIl)1 1l'f(IJ[!l .ka:n6c is
~

II 1"r;II~d~tato'tt

S1ir,gu~b~!.lii!iki9i feste,n'tlik" 311. 8£rZmI.013:ooc (i, fa 6s';) s"ely,~m:f;,estm~ ~J5ie~Y';em,!tYOl:l']t\ ,Qs npatl.lut fe'!>~6sl!rtl ]~m~lj~tlm:, A 'Ele.xa-

I' cJuC"I.fI~I}'lm lilomme eiil 'e:~~L3<""'R ;poltr ·c'tl, ~!Jli,ir. mallg,~. 11$' *h lui lorrft1l1t~r:111l'1lIs iJlel ,IIL~el1' po:rrl!l:me, 0i",1sl1~ ltD ,d;ol'i.Jlerni 'Uil ~1g-, '1111, ,I IJ'lD!'Jont 0011 urll1e:,s,'Pmaglna~l, 'Q.I1l,ielle pl'fl!i;l.ui.t h!: I~I~:~~ ,eO"«;,. II~ II ~. f'luuuplg;null. ;:, ~.'l. d~' aot de Irolll 0.11 'l\lIUIlt!l'JC. l!I1ai;5 I:!u~\" iJtl! , , Ill" III . "t'!1)'v~; 111\'00 mmJ~§l~ j!:!..~~' Ii tilioi:, Kril~tthgrlflil~ikg: ..• ;r~il:§tQir,c III~b I (!!~1!n~k:a.. \1., "fr::.:lH;~1li.(:1:!;(!61; kI-i'i1ils leil~ I~p,) It.

. A~aJp~6k~ftt:& n1e,l!tiipl~tub:<1, .k.lll0n~s~nki.tla,p~" m'eU6lli¥~ lWs~[~cs Uut l~l,ar lJd'V~stZilJben ·\!~m.
1t~!i"

p:iban

A lil¢p' ,e~6,tt n~n:'efy gomb~l, f}11nt ol'lIoss:ai! l'I;i1gll bec:_Sloen fgr :Hf}\!"e~~.~~en lCi;ni.ba.JlI \it t;,y.sUirus~ !l.s a. ·!'.tQrnibj~,. Eur-tS;az .A.urjciI11~11"ia ,i:\.'U!rk:ul,a ludae,
GemJil~H'.

Phal!,;:'!!; im.'jJucl1(lus. EltI~
..

'! ~'I ~lll1inemti dlelltj:r~~'5tsemrQl'dit'n~~:d{ ~~ek: ~l&filJ]J it.1sW1;:1.. Oly mj~)'im boW' .m[',l.te ]oIicrd~ ta)"gy .. l~l;DIeh~Mu , holY iizabad·e po:t alZ i:p;;u:,'t, a:, mel)" 'keljini5sen Deli Emll.ciaorsz.agbilln NC:II1iCI;Olvs~.~bal1 ,,'T'ag~iki me!1!' todbbis:' t'.t~'r~i?

e5

pbOm,}"Cf;;'S

. cAz O;ItV@~ i1llllka1m3.1:'~ ler61f.l. ~gombik j,ele'!Jleg11mgyoil1 c.si~~ely ti~l!n:e;pet~!lil:$zai'lakj s ]~Mt m(fnl~bil'li.l1og1 SllJiniliC'
CUmft11

c~sz:en ki:V'~f!'el:l l13sZ'rir~latnk. A Le'gyol6gornbm mer~et,
lly,3,'\"~'II.~y, a,tijrus

,'v;'1 II, 'Ij' 'lij)i;j:lol:;....~ '. .. J:,.; ..[" e~J..... .£'~!.r.),
f[

l.W

eU~n :tjralDloU;ik,

mciliY'

oliy

bJat~su

UlllllJt ~,

A gomila.[{ l!cor,Oi: 3, lle'\f'ez,ete·sebb

lbgv~ h$l'e~ p~t;;;P'OI'i.I"lJi;ri&iSc 1;)', ,p; 1U:fli$ ,(ill, re~~'k <lAg:·l.Ijc~1O cSak.;ru paf~a;2;r~'Ok~WU lJeciii~ii. m~g ,pedig, mm,.t 1,1r;:lJ'l.h.ajt,oa j6S~:lg:lilaL~\Hfit~ hi&t'ly:t.ab~t'~agy ba:Jrt'6~:c!:1t cges~ ,!i>ereg. Igom:bat .I.tlbieltne' :m,·eg bnszn:Uui" It r!$giid6ktifl
iA:z' O'fVOsi 'D'3kfll"bs:l tCil'cn tCl1iylegesak keittJ!!:l1c:k\f,'II11 mltg biz,Q·nY!::l:> jelon:Uls,tlgc. e~ek 1. as O~I,rop,'1ts (Potli\o. J1iJn~J)fiJl"lmllari~ ~~: 0, .ig-m(,"~~.;.a. t:l!rp~6'.miI'H v~rZce!;,esiUa,· , ~tlt6:". a.uy,~1(az~, a ClrMJi6.(Jp,r P,7J.f{NIJ'8tr. tiled. ,el'goti;n tartalm~drl lI;u.;lstiV'er:gt;s.ek!lltU V"err.;/!$, c&iUl!I!plt6., s s~[1ileslld:] :I, mehll~:s",eb~6d!isok el.e~tese.re kas:z:n· l~'Up eWIt ut6hbi 'Qkb6I nagyom ismerules ..

,~a-

gya:no:s fajQIr.

merg:les

e'B,

roku

,l:.s~3'~hen. '&1!cc~!tilo~'i<!! P~iic~f;ajok, !i!?:ilm~t 32.otH:I -r'e 1)!Jcs!lite. de eb,b6J 1~v!:JI'umd'4 ,-ul!;ll"ni ~50e! md:t ~k ,fejJl:i· dcsi 3.1~,kja maslJklliil'k-. fiZU!~~[la ~~"xCllm,y,'Cet.lek"eesi!( 400 esa &tLel'iLu!'t1!~fete:.krc 6$0 ~3:j,' . ugv:hogy'a j61.mlegklllallb8~t!lneu P'~lIles~)e:k :s:zamat
l

r~,

23.• 00~1JI:ra;Ie:he~ bi;l.t,S~ui. 0
AI<
1>I~~lg m'iIl(,leritl~tt;lliifiemlmok'

e:s.2. ~.

egesz.

~Gll'$.6!'l

i(!lter~ed~e!",.<J. m~S' e-s.-;a].tt6Ia:z. 1~7~kalapos ggmbiik.. tl'i, !!:ebb~.t:l <I.
~. Sr.lH~d~. ~1Jig~tel~
i

r~~lJ(l'tt~ SI~,~liicn~I?i,,"iaIllCg

A. Keserllfi .g'(ul'lha,mm:e
, I' .~

ttrzellrethnjlti;

iSluel'etes,

~lnl'Yi;Ilt;'Q'I~(z~Jg[lll. IJ~bc:~\ 1:.:l1!r'nlbelo.l 7.0001 Pel~~s:~r-'lj, ebh61<J.~, chet8kl'.i:z.illla Jdteaz 'eg:!' P'J:' iSZU3 t,

ti!fu1['!~k.

ki.

1:e'!Uim.lS Thbe~~rogl!~m f~jnagys;igli .'iclen'tLiu IlJ1ft,tn l'f-lQUuk"! S~Igl~:rtekcn,Jbla~ar!ikaf'bal~. Kmnel,'!lllh~'n :ilI,i[ie:m:s,?..:QIt'ltree:k
oi:lfQisS;ili :Y'.I!iI:l:i[u'B!l vcszil<" .

Ii. ~p'·laM:k"'U.l b,a~1l~li'I~6mil~~ '¥~I aSlU ak ~s .Slolic m6;dija., Vanl,
T

~Irnm

I~(i)"

,S ali~\!.:Ot~c:r·

vil.lrdz.Q,fgl';!liZ A'{l'(J~i~Jtj·p"tmilres ,al~g e.g~ ccutim6lcrIlI!1" !n:ig a f~Q\'ii~sta gigaJ'litJeapedi"g" 40 CIIl. iLtmeitljti I'i "1t1~gifla{,"'YrJllbis L(:S~'h w.86J,·l)~ll1 a. ]).OililC;ish-:l"i al~g£itlla9. tMd.llru.~ egy Jlyen, p/lStltl~g"I"J'tI1nely cg~ ~g~~~ ~,gg' cjLtidf:!llt ~ me: e~or :s.em 'I,i!@lt ~,g:6S?~el), ld!{lJ6v'C" atm6rl?jcc 5, m,"
mii'l;!(;"i)~:b len; \l'Olrn!aI

Nitgy~agtlk .,Ilren

ijamilli.

be~li]ik.

L~ggy3:krn~b:Jil:iJ :)i5zah Q va{.rbefBilo1'Je 'te$~ilr eJ. ill JgombjiL., .!!Il melJ)r6b!l1bm~) ~ bes!S2l~$t i'S. $' ,e.~ ;a., m6d S~ll'l:tt!n

Gva.kod]IIlDk m:Ou.ba'D
a v~¥m!illrtB'S:kep~fi

at .Ke:reskeileshfl.i.i
So

poraila:litbnl1

~mllt
maO';

heli&.Zi6U g'ICi:tn:brtiklid;ll

IG-~llk 'a* eg6st~Ul

mef:'bli:l!:!a~6~Mlyriil ve~~iil!.nk il)re:1'I! 6dO'n~lt~u.g;om!b't~ m

a molc!.tollY, {:IDr pair 1:1Ii:,l:POIS Viiigy 1;rill)S ~ltl'f ~:onll:uilkl.QI~. seJk ~Yij!.~[(jkig !lijiBd~nfclc ;ib1l11L'J;tGi;'et fe'h~tiif kllZ!(lt(;Uk.f,g;)! ~~. Cl;lp!;:i:~:'ltQ~n~~o~ l'i\1d. ~!J§I:(~d~,,"€~,~JI~egy l~Rt na.p~;g 1.~:bb~~ljk. a t~~lI6gomiQik 10.-.1.5 ;evili!" is ~i.~].nel, ~ ~\~e:flU~ ,ndg Mjt:~tegeket r'3:1Iirnnka,m/J1l' anegl~v~'kJ~al';<;:rr;?e~ tC'f.meszeb~s;en fti:sl slfl:1.J'6:sgon:l,olllkc1 a '~i!ien, 'ilagy,oll e1[~I:lti!ln6k

i\ LllID

~~ffi'fkorn:km.~ii]lieti"

~1IIa;g;J;on.

is k:il~;~~mll;liilz6J Il1:Cn.

~ 4lI JilIepics lllolnd,b, hogr Iligy- 081 ilIilia't iii! gmDba. aililGS ,eg~szel'i m,eg'iJk Iva., lel'"cdl.>sen aia:ps~ik. A mycelium. gy£Itm~les~ soldJ(g"Il~tekiig,t e5'etJ'i!I 'LtI~ toviilQb Cej,16dik titolldtlan a fOldb~n. \HillY t-lip,m<ij,6 hel,6!1l'i s mikoii 't!g&?Olll 'I~t't!~, V,aU cg)fSiZcne kh])!tJljlilli~kodi,k s lal;);;;iUl :l':II.Val liemelkir.tlik a F{\Ildlb61. ffi21tIP6rSzea, meleg s ii' lI!~d~~~g: JUll),OIll _e~8Ja~glll" i'iIlr:le_!m '\~am,M., h()gy a fa kOzotl: rnpp"'ng6; wgy a rOildet !'Pejtltelr~ tliirti, fcliClnelO' g,omhak a m:eleg ncd1/'u ,esow ,trgy:be:J!) kiG,YUjF to~nak 8 ~5tb3t6nn fel ,IIlClik ~lapjulrnt"

lX .. FEJEZ1IT.

.~ gom.bal{

,3.

h:ygi1ene szempo'mljib6t
t'dj}.,/:J.lifk'; ,~

PfJlltpd.~ #iI4M. s :Jl/.&glJq~/h'ct. t'1: '(!dl", lli)KJf (t ke#I'll; "~iJli tJ7:'~''k 'iJt!l~~Enr~ rI,~~veesak Sb;6wbo,m,Q 11 idezem.

.{ 1I,(}··1t16(ft-tlfuielkiiJ;.~fQ

J Ye~ad~IDlCs. meanges Ijo!u'bllk Bole~1ls -abn~Si Beletus Ij!lpi:Lll!lS~ Etossul,a ernetic3, n,'UssiIla rnbra Lattnria di -jQ.gid.i', LnCL'acla 'p-yro,ga'I:." A manlta alnhrl na",AmillJl'ita muscaf<lu,.A1lnanita
bylb~~
I~

ki Fen~ hoz"~ a P_;:jl' e.~ceH'e:lJc:e g(nnba~v6 'Q.tszagolmt.! iii. hut e\,,'C'D'lJtl' nehiny nlU:U,6r Kro.n r~om[liJi) c:r it!ktm ~pmQa fogy d, $"oljnJH'hogy SlredOI'5zig'ba[l", lUlJlbfi.l" vihi'gnat. go:mbliban a leg-

1,

I!.ltl'NJtNt~

~'letf,111eklll$k rl'lkiK

_,.,. A. pball,o'id

+ A:mcanita

kozik;

Mnppa). stb.

A"Ii>lJ,m'I3,~.iJ~b:'tlM,.'~{l) a Gumliil,(!is ~!ililadt(tl.cgk~!I::IDyebbell €:5ereUk v\Ss~e 011. t!3ipetk,ev,e;I. A ,'G~~Jl4sCfl.io.'t'Q QltrQ~~lJJ 1:1:, Ieg~bb f':omo]!y m ~rgezii'! .t:~ ~lJ~s 4'llmblk j: m,c,fg'y.allilisak. ¥a~jjSi.ll,iJ,m t~bb, It I' [.n~dig kevcsebb 6rl.1.lm,3s m yalg l(u:L l:eIl'JIl~]lIiIek. Jgy~'l"'w Ji:i:elul!t}·l(or ~eU m ·tlt:fi lia~!etkezm~IlY k_~-eljir ,eJlvez~ (lIlr..

,~opus,
ro~
'I

].yenek 3. lJol,ctllS luridU5.1 Iloi'e'tl"ts pilldlypWi,BoJebu~ B letu . _piplH~hl.. GanUltrl'CUII t\utM.t:iru::US, Russula DFi~Rl:iIs- nbc :rurcata,Lae "LoriaIUfa [...,"tetatin p,ipern:ta, Lactatia
01

V!I!Jle!l!,;:<Ii,La'n'l;llri ~:l'I.lI.arr,e" .A.m.ulLta

CIlL,()1f L p'IJstlJ[!I,t~'.

c.t.:..ria IEo.m1inuS-a,

liyphoto'ma r~,ei~

ga~daga:hb o~$:r.ag:~, meg ,gem ,tiLnek ~'1?f etegend81bSp en 's miLli{;kro lUg ~ nc!'m~~_veazteJ;i~gle'l hogy ka1rbave;mni haJJj,ak ,<1 k\t1fiIl6 ntl~blilckl!1lt. Ql~U megmf,uldjtli 'ho,gt m:i·eri: netn lelu~t d'flJiire jtl~,tlli'llli a g'~~mba,lov£'&tce:i 'a tll1da.Il.'J..osg,g" ,llleID Iiflt"'6:~omstEg & a7" iljs.s?.eL';S!_eli'j~1~;sl61v;,1I&· cktdan f61il,ef,ll Jeg-' iin:kii.bb. Jamb} ,j"mdol'nelJ hilgy S\',ajlc lhI,fu:ia. lly,elvi.iI' f'esZel)e:n Il'lily t~m,~rd-~ g mba pU.~z;lt11 el aud'l;tl~11rs~gb(U ~d6 ti:ku~bi:s folytli.,o. err '~m om,IU:Qztutni 1Ghe' AdiUl1 ~~itb IJIloll'ldas;:i;t,. ,.,h gy mill1dcn bi!koz16 clJelllsdge ata,;rsa.dalomnakl" S~Jnihli 'k II n:zO:J..~a,tt kU~I: c1l.i{tQet tart ~~~ ~ g,orn'baevb~lil. l~zck .='It,t liliw.~h ~a~os:mniicn~ bo:gy "!, g'Qmboiik. kfizt
I~,' j,

al..<l!dill

csak ml!r;e.<;, 11I0'v~ny,e11'i're.

_

EZiek kij:~oJ esz'!lck egyn_ebofiYIII,tkUl~ll,t1Jsen Oro{s,zo!Tsza_g-b111Il'l d' '~111 megdB esak ~ r .actma pipctralat tAt'~O:ili I]leg' kG~llaJ~, e11en:bn :t~bbJttm1Ilt1. ,.jl:~Dck jelOllt m. JnliJb, a~' il1 [felfet kerijln,m. (ltllDlh'l!t'\1I'd,Dli; ,~llni.

A rn·'I!1.1' $lo,i,w);)t V3i1D!lO:'igos gy[l~l)lOlttejl \!js:c'ikedlk a g(,'lm~k .it~~~,t:; lab~ JobbaJll' mooGlg' 1ll1Jflt ail' ttgY\relejo' S e'lp'~zH j3L n un DJtJldlJtIJ. k -rJO (Cook~).
tueg\'ietik: e kidiDe Llipl.;Ui!:l;ol"

A go:mb4-t6. sQklllcl,)~O:tt tmto2:kodnak.

s vo:Udls~gat.
.

A t..-UcsHilas g.orrnbdk ko~lill a Hehr~nB.k pQn6ck UC1'wt ii1.~ :Mn 'Ulerg,es'I,!k ,·oln4n,a:k, j6 :IlliilllldeM5el~JiC a fclfO'f'l'3his u,tarn .le,.b_lret~:I,~t-nt s ~sakugy ~est.tten'i el a gomh[lkat.

~

&7'

_S'

Jqfy
~rQiSiSZ. s

aZiIlIll <lJla,p'st.ik hogy ~llUt;'jm.9ig n~Qc:sellisefljl_~i bi?fo:s jeJ s j~me'rtf!lll~ beUye;g r::li, g,oimb~ 'mems.mer~s~ll'e. PGd~g ,stNJtllli 3.f!1NkiiJlIl}ltrb/J "tDltt 'Mclfh,1l6u," IJi'Ci41'liti ili Jif 'fJdJJir,g,1!sellt;(i, a,mtllye~t;k ~gy is,

Jlagyon ehei'je~te~6"tcle'tS];ei'int vabJn.eJ1l11yit ld kettenc tUtmi. E1;

minden gmnba

fni;liJiibO_,
111rfrgtS gu}!wil:m

ilZ tqltJEnQDO'~ ,ika.r(}sQ/(t"·n'i g' ·111q,!J~",;t/ll' lilt"""·

'fll-dStt:i

·tJidtA'Igm i'l:fJils:J:6

Ilfi'l{JEl'ag 1it'"m

,1JJ~l!,rrtk .,,-cu:cn meg bldja k'tUI)DbGztel\1iJ!~ rajoka:t. lEziert IU~gy kt!ir, bOg}f n~m,csrllik

~zeu;lIDi,cstrc: kl(weslijuk

,rth,lFtl/oioJ4a,'t,

valli.

.if

lw."w,cri8..

a j6 (D Qri:_ilma8 a,n·psz!:il.rl(1 'h3JIiI,'1J'1fn

/JiGta$ ism(;;17~"I1

eSi

1. /JiifJ'PllJl{)~ .!lC,; /m1JJ1 tn: eiUi'VU3 IS: .k4niti. st1vt!'r:(}k "lIfl¥'; toss:; 'i}W§I~(f.lii~. j(}l:fttd1l'· lie-I}" .qOssPr th4dt~k is ; 2. Q uomlJrM drl(!./1'"tis Iulaj(j,o_o,J[{1.. ~1~Ui. rlJlui'l. ,{J'B ,1.·I~I-

~.'Jilt's 1£t::eorint is; 'uti/ioln}
.;J'

k!kel"
t!WJ~/tl#{fk

m¢;g a bldiomnn)"os irDdaIo'ilu'ban :is J:ii'bm knpb.tott cz ,Ii? mlUctt -rafQg,;ls. ,\, aa ~z: igaz lIli!hi.\,liIy 'Q.JY~!jl aps 31, nl1elycket r Dcb4z 1i'i~:egj,Smf:::Ul1 d.e bat I~$er( mg~erl[en kiz,!irjl!lllc <!z eD~ srede1yczett lJio:rnbak SQlI'tlbiJ:l ~ _ _ A-

.rIlll

'!l:iU IU)g')f ifI~gvmKrit_td~ ~'()hl(J,/)lu!li iorli#J,.fei'!J{!lit.

'Uhutlj' }!f.j1 lift!llilVl ok ,., '1liiU Itll.trgrsUiJk

,I' filii.) (lfJO e.fCU' , •....,t:fll.,II.I~.

feli:uf,lt~,.JJ;.'itl Jfo71l:IJdJJa:1 l'NgeilIUJfl!'!Jl!'1:I.R til >}lj}'il~ wm,:f piaei dN~ldsr/i1., " Suk<t!l -~.egil1t nztIMs~ik,. h,l;l'Y \'iirn'ojk 11~C'.:5' i:s,n:ll,~rt~ta
h;g/Jiswxalma1l

1'!;C'"i'OgJ

J.

fsaK

,I.','

a' tu.r;tall,

I," 7.£1 'l!:.,r. ~ ~t¥fl4fJ'wJ.taup.q,s

"'"

.; uk;JItll ;liZ!: ;]Jl[ J;;ik1, i1Io,gy a f1_}i orges go:mb~ ;biZOIlryo~ \idilik, k~!IliirtaJ.Rlatl.-ulOIt, pLa J~gF'nlligomb<liro&Zm:szagb311 1::'-; DI-Flal1cia:or~.igb:an. Hat crt,;_ -n,~ve i'lzt keU megjegY{lZMln~, hog)" Ol'Os~0<~24gb:liII:n UgyOl.6gomblitt a:. cszilk, iiiigalt:; de \'3.fY leforr~~. 'Wagy Il-cetlb'e- !lztatjitk ii,iF. elll~~Si:itts, e1:{jH.

.n&lk:ill l"D ~(l.liiis-n;,; ml{f{ J'e/~el isllro,mi ,elleij ed I; if;t.m vtJ!JJ'
gOni:!bl6t! StljO.: 15,llogy
t:~

bclYll'g,e'~ s hog)"

cze'k

re ... ~

1l1mdeli'

a TH!zel meg

gP1l1lI;lRs~1Ii'ti iSDille!:'el ,lllli:lld.t':n j6, 'I~gy '1FOS$iI. 'az 1(1!"\t,os,i kQrokbe:tli i.s

<linyag ,¢g1r~szel;niin-clcQ,elN;:-ti'I;:~:iv!Jllj,iL. K 'l'll(l'l1!ibe.tl! Fra't'ic:iaiJrs:ziigb:iIi.tlI, a IGw'()[1de ..ba:.Iru" !i>~in.1te!l1i e'S~dk :UIli~IDI.ag a. 1.,dgytlllagombit. J:ap,jl:'lbM. pedig ,i£pe:1l:iH!ggeI 1'1:oI~;m In~ ztltji!l a l'cg:l'ckC't. egy,dta:I;iQ nem ""ollila merlf~'s:;, mig a P<~rdu:c g;1!IJu,ca" Atml:uitn 1ll11britHI! Ott :m6g 'G~lolhi't C:s .mllS·cru· I\'t. Il:e~l a.m.er:glC:01
ri.Tl is term 'I. tehit n:ag)l'on merges.
Inson16t tn,pnzta1.tak Ii btliflOk es a kina n~ .... elflll1cl~f:'n ~ ~ hll,rOk 1-"lluJrizl;igbIW ill nl ~n ~rges!ne'.m tl':l~lB'l! Ic.oniii'l.t 'l'n~;)!In'int ~z ~,veg'lHizban kulthralt Cilll,cboIul!~pl~,1iiiHikD3Jl1 sem

H~'tarozDUan k:i:ke'1II,'mond~n'un)kt bogy lJilJ,dllalmJ, ~f'fm1111: lJig/os filpies ismGIJ~/'t6 iii-tidAl ?lakY Dd1yt:trll,nii isn;~M:" V~"I?k ..7twth·c!tf&, ii'S'$c'C.s itlr:wtig_i t« :pies 111 Wi:nJll!t"i~I'
lJ~j'lfm;,ltJll!Ji1Cc~ttl.rn!

'lJtiI,ltJ t{jdl'lHokat"

,i~~'Il~

e~:et•.

utlMf:lli chil1i'nnck meg l1lyomat

sem,

Ill) ~ "I'M/uti

S4;:fN!'-l~li.

,tartjl<ik, s C5:i!l~ ,1:\ :o3pan t,errmqket aja.n.~jaJp., Jh a~ eH'iHttln :<I. k~t~acdlJlmtJsl'(J/)~ men ]i!li!ibir :ij:m,erg:t;s L.u:.tiill'iiik RU's$ulolk" es AmaQlibik stb, ,gy rCsze ·~enylcr: ,az (wci6k mdl,~ 'ben r,ej:~8zkod.k is dc' I!!gyanolt. tcrefliilnek a ..pcI'D1pasoM pompa:snbb ehetll: fajok: i!i. pl. a HydnUlllok, a C:ul:tlmrleU!ls:ok~ a Cl:ilv!l"riiik, a~ eh(!'~Q' ,Bole us ok c», :mcg ll.flgyoQ sole mfud ,3. ji!!~RbJijt Vi5g0:!:Jt :a l1,yI1:t· s?rl:i,ba:d heW,lelitl.::tI1!, a. r6:h keu1nllc;z:,(;lk()o 3. 6 ~ombiko:~ JdvM} t:lg'Y (:ig'~M ,SIC1~g mC!rglcs 6$ '!i'~s(l.,edi~~m.es ,_ raJ ~s 'ell'ifQ:tdn1lj d,gy _-bogy e Ni';f-lil bito[l.,)!' i;gen S'liO!IllQ'n~

"!l:l:

til!!~M

IUJ!J/·'kc1I.lermIIJ gQllnp;jk~lt;Jiltahi1iLmF![bre!fii!1~

Jm!r;-gcsick lesz,(lck, ,aJrrn Ul;r!1F SIo'k ptildlilt UtdllJik. 11_1LICIj!r~ith! (1845). omUt pt:ld£.:'kat a CSipetfikc iirt...hnas ImMs:',r~ CI,o' 5~ cint Fta:Ui1eiao~agbllln (Depart T.arn) a
e'Sletl'eg
fS'i'(J

H.o!,

\!i:t.l'1ll1t

Ifi.,j!'ni

I'n.i{:rcga'l: gOlnbil. Allctm.'ulnely

.$z,t:.l'irnt

'rkc'liiIek CatJeda ne,-.g ,alakja rI",e['g«i~est koz l~. ZOl"~ 1.i,~all azA.gari1]ulS ,ca.mpestris el is "'D~]~aliltva ~ pia~kr6L
,!lIZ

'Mindey.elae ni!£ve j - 1e$z, nalnb~'il eani d, , ttakat,

ill1eQt men-

1

1!nplill5i'.itnlah)kra

1ie.ll1lm:U!llk '5Ze,rt.

J.:I!I'iltti~,i:J

b) JJ'$JJ/1t .• ~Nem lehllt s~!JmiJtiltJ' ~~fjl'~~

~'i1rii.sKt/~}ibdj,tl.l I,u'gym()'lhld a. tlild3ko_ssli:,g.

bhi"

kiilifllost'jl

i/na:-

saredra,

az UrgolillDMnl az AimflIUt.'t lUi:e1IlI.1Iliac:ei,b:~fi .Bo],eitHs ,IllUmntiililCl,Im"O! stb. ~t~lok. mim:le~e'l~ ki~tinij> j,6 gtJimbitk. pedilg bi~Qllly vo6r6!'i a lu..l ~.pjW!r:. l'l~'f eRe
D!e;Z1le csak
a. Rms.s'IlJ.a

c' Its

w.

mig· a. szererllY jel~ntthldclll!;n

,e} II- £.DriifJrI. k.u.ltl~mcis dllpma.II;1!(l. Ezekrc iii hiilyegekr ,J bet a leg ~ji)itQ~lli It Aegcslibbt$bb ~llh'ej;" g()i,Il~b ,I •• ~ Legy .. !;l'~n.baQlerg'Ill:i., A
~el1'l'~IiJ!;I hlts ~C.1:fi bi.z!I)lii¥i'1; setlUllit Scm, m/Cl'm: n!2.m'esak n han 111 a. :m'eQr~.s fojok hlls ,is: ~pen ily'e:nJ lclJieL. Azon,·

g'Omba

3ilegjoblb

izit 'Iehett'.

.A mig lIt!meIyik d,.Illl,lullrgiml()a a-ijJ5s l&li~Igd''II~illi!:fit pl. fi 1,...,;crari&K e-gy J6 nag)'rt.~e. ,(J~At'la,titdA: W~:;t(flt fafft1,."11;.1:. iM~(i~~t pcd.ig I] ~(lgjobl s nyiih1al1mulnUi~]~ln '~he'blj
gOliflbak"

jl."

INiU iI;I~w~rpazQ,'ft raj

t'Jl"C

Callthamllus aij6s
l'ilarn

19' n C'1i'6sk, ~PI1S()!£ esjJ~-llsllb: ke:)h!Jn1eU cibarias a R6kagomba. 5th.

'liU~k

pl,

IctlJja~.:i szel"iiIJ,L Jldn5n ,~illallumY'D; A llyiUkiis, rag;::tdosb6rH gombak kD~t i~ sok j6, van teba.t ez sem h'anyll:dtS.

• ,pel(ilioy h~sa 'is, :iI k,ol~a v~y

3r~

t:a.lilIl !!i~ tit! u(ll.i ,(,1 Il)url"& J[,(}lIEII./i,~·(1.~m-b. .JtI crt ill. ,cslpils C:CJ,m:biRI 'elkb)';llve b ~t is: tJl-t!L~tit~IU..Ui~ S a .fiZ~~"'-';~ (1' ,/",>litlI6;:-),t ;;uir "lU:1.ft itJli.lIt (bn fe.li.r_ulC:t"1It, s tflJbell nelik ~'dt" ,t:Il 1UJ.gy ~ Gs:;edtlIWJ 1 d) ..t1

lU1.gyjdlHll l'lEtm'htm 1ni'gU tanacsOSi WaR'lJ'ti'li a ij-2,W;t szeflllb na j ~l;>;(I, did~ ho~ ll,;'lso1ilm~ gc:unbiikat d:ltablll janak. t.~rtJak. b;£n. ?l j~fo:r~ fiU
.t':ii ktllclIlell't!utm'i J[alll1Nikltll,

UD'

n A'
E!fl tart'IJl.ttik.

llfu

J:8iU",:'lk

'OItitto'IJWlI

1I

1nJt1.!fl»J..
m/M'I't1J1611ek

fpcm,/!,f..f I ~'e}l'tJ1thiJ.l fOIl.Jos' 11." lIi:t:1.r),s

ssnc.

.S'l!1,'I.11fij'14' il'{ii.t./Jo,;t 'il1f:Ji S}Jtlgllflfl fl.l1J lih~i :mf}Ehl1mi.~ Erre ll.ezve zt ntondlhatjll.di"" ]:I) 9Y ~gilbr hog)' Ilcm.ely gmllba natti.mz·oUao bll.d6s; de- hit ,ezeket mar esak azert SCJll eszi senkl ,l;,ell'l,I'Uerl ressem M Alni1IJillta bal1,?o,sa k1!I'l.yes> 1,ll embe-r:t!lIll':gMnytalja:, ill, fhfilfUIS ifollPiudh!US pe.aig ~p~n~ !!,~ggreld~gs~mg;li, a PolYll'Onl C3icjLa:v~l'i:otms'l ~llrl,:onJ:S gJa:v~o~ I~ell.!l fUCg :tis!Zttl'.rn :FQj rfij <1&1 Oka,Zl'IiB k 'DIy 1llu.d6se'i l!,z·e~et bi2iOti)" .sum. S.'1.ll ;o,·d.blsztji3i ·~apldl&ul. Az "h, ,to gOoD"lb;:lID."1'dl ugy ;ijt<li.hino~!i.!gb"l1 .ehn'i)fi.dhil:tjyl(" hogy .. [tis" lis~t iHntu
iigelll Saki

Dehtit to'bb jr6 fiijt i{e,Ue:rl,e ltl:rtllllJli~ hill "lilher:; reh:~tl,!t1 nJpszk 0 du.:Ili:m k, pl- ,!iI. :Bpi etus I!Ufl1uuacus m.egtonre vl)~G:s.es lese, a Lacearia deliciesa at ltizilu! is !!\!in~i v:3hDzmrj:;1, ./:'..JlJ,c.t IcllCtllc IteJ' tilMtd'ijtJ$s,rigbtJ/il 'ilolltlftlf., tiJ;1 l. i.,. II~KY ((fit'/. TltJlf,I O:G'CSfiiq lto/lIluilill thJaluiliiimk". Iu'l (1& fi:ltffroi O{JTSa.l1 ',It,'g.ki1>iiI: s ez61't Del1'1'Il!JWy rajoJ.rn,t j.6, 1 'sz J"er(}lni '[g1 tessem rul: qy'Sz rre lnegkc!ktJ:I,li BoJ,e'L11lioJrnIl.. g) iI
8(};mpq... k(lf'fJ.,

IlilllFg,trS gtul1baiik m,!:l~.iIlrl:jilkad:almas tUflajdonffill;aijlat ,BllCtl.)J~n Ikeires:~t,tll., ~ linIlg' a.llI11M mIEt'g~.sl;!bbe'k,mill~1 jobllnm ' ,orBs bbeu. [cjl,6dll'ek. W'hwt a: ~-'jlndibdeh:l(f pontj'n a~,eC:ll11115r.g,es b:l::Ulk ,i j61" p,ed:ig ndndt,lfilr~maUruUlClk." l,gy
tlgeBil,;

,..A

Id~r'td. ,a rn6rlfCli' k I~ eg~ n:u::stc.r.l!red~sl,

Drs m'~g ~r~ SBm 'lchet
Z 'it't

Slo"kat adru, mU1l'n ~gye ..ienlCgy pecUg ~lC1td ily ill ~s~:Ler'o~tja~ -

:;z6l ,egy masm tallatcs, )&'" is flg)' 'li:lii!gyj:ab6l v6'~e iga:z.,de az.~r[ megSs ~~.nJdnek sem aj;\nOw", hogynrr. ~r;fln r-s feke_e ievet ,e:fes.~_W TentagQmb~il (C prin1!ltso:l!:;a,t) ,nlegmZl:ie:, "'agy 111 . mtr a. fel()e~e "g}' stlsse'. vng)!

metlitn

De ha szal'lll~ba, v,es:lliizUka mcbl!e.s ,gonlb3k'3.~ M.t.elmendh:i1;juk, bogyegyts.em, jsml!riinrk, rnel~r ~j_l'iIbl:SJa,S'Y Criss, v n$Z~:':·~ .. t\eb~t 6nam IteUEIl'lIe's tuatt:!. lenae, ,a1lert a k:eUe-;]I,

~z~agdJ gomba:t61.

6'v.al~9pjitmlt.

JClllczil c:Jliperkot 'lv~ ' .. a pcn.. cresz·, p(;}f(e:tegelce!t rn ,g-At ,Ii l'C!ml.6 L'fifollit Q:'ila.gy a fekete.n8 ~!i,!}eS~Ollll~ b=llka elc-d'HlU \lliI,laszs~:ll1 .1.1:- w,lI.WS JS' !j'iitK'zrm!dil:lJ'~IIJM.r ,{:sakfri~s gO;fnb41'GSiUi., i4 a fr.tl1(Ju~Ia.nla,k '[J{.l/Jirtllf.l,l'dmaJ i,ulltJ.1 8ombdltJ/ h(Jl~Qdl&,

111 ",11a
8' gOIIJ}/)a.

nO Camhi!el'

i:o nagy
D

61 -

luI:sr.#'
Uri:

11

klJttlCdUt"
, mnl~e~!lj,
1l1N~irt:. ,rnl

.i?Ji~ll .t{d1fJ;/l~

~ilftik

_~iJgy jt'OJld,yJk a.lcri~ dllit()"ltr-JI j'; ,~,

~'Ddtl~M

CiS,,-t:ii~/.I' tJult

]uilj sen I~ien'l,'Ii, :m,." r/t(if 1ti1Ii!J'i)1I sog, ok,{I tl£ a 1U1g;;11(}1~ fJi£l(Jsllak tm'(l)tt .ef..

idni.s.

g(llU~bth,V<lg"Y A.Manita, bulb0S(lt a ,eslg.ilt ussic-"'ls 'z..'Mt.gj'ak 'Pedl,g ezck Ilngyon merges, gon::rh4k {un ! .' • • E:U~li'Ibelil <Ii Hydlu.llmok.ra Gorcben g'Olllbakrn, 1a ,CJj;!iV~~ ~~ [;J.,! Cand1::r"cllhmsra, Rdl~l)gQmb4ril s mEg egy eogesz sereg" JI ,Cg, pompts uUgombarn Ltgye sem '\tctncl: az iUla.tok. , E_q ~J[1It: ,llI;miJNJII;; j~'P"lJJ" /l k~'s k/1?lttrllcllninJdH{1,h"UfS L~etfl"·la"t.7J. ,Q! ty'/I} g:ollrlJuJi:lIl ,1'fitlfl,.,-it'uilill ~ cslgdk. Persee i1 t J:el(f yilmbd:k 'magyoo'!izc:nek a. teje nagy,en Icsipn1S, izU t . A, mJm'r mo t :<], r,01li';,;rQk aJ~, a p !:Ul dt'6,1tnt ili@JJ. h1it e~clm~k. se IHI''£'t'iltl Sie: s~l'iitn1il, :'II.'OL~ idti~hb (g0mbilb.m" ·.ag lal»-fIlD nn:1.r ~fI(l5t ,il!!': akar J6, jakdr pedig m.er!,:'cs"

kll:ti!~m6n)"1jlek lc!ipeo~l!!ifg~'I,.remNli ~'tffJlkf.! :s.iLnc~~1il :5'tlW . J"!J~OIlJ.'1,i.1l,!J£I.se'bb clQmog, minthogy 1\ L 'gY6Ni.
j

k)

/(tf, lJ gOI]I>'/J.I'1

"'j

HoC)' a. gomh!!. t m· gmJ!il'a:s';!i1~1d" cSaK pu:sg;till

lni'Sl) a k'iel '1IcgalvMs{J.:ft.I I~fl:siltt j'b e[gzv,e vag;y 1l'I1C'1:C ~~pdt"'n ~
mfogb,

"trtwiI,atla.n gomiblli.ho; n,ul. ~agc;8~lolc HZ e,n11b rr

i) Ha' ltOJl.I!J:a ,,"rtsdt a 11u:rg-osnb/)1 ,,'rllaU dlltrlf)M ,II 1'6f:iJJifd 1'tiC&sd/,fk" s ,~ /ui:::i4t1aloh f::si1;k i -\. ~a"a~ " a,z ,I'ji" o:i:c;Or,tcl'itlt" 16, cs-ak .~z emberre i'
1

j

i'd, 'o:gos~~ lve ill.. ~:tarltott gOJnbal;; aJ) a1a,1ijtlt LlgJ' n~jab6ID ,dsszn ils n.1(11.:00. Hell'.! tki;akOlhd, Itell a Sti(i"'l,'tr:tt~~ ku1a'lilMqll ~ $:Jcklr..l!I;{!;IiJ!. Q<fsnl} or a /J(j1'/"d.' '1:it'.'iJnffJl{F"..'/~·t~ gowtlJdJdl. V<JIII,6bafil .nagy kal":, ho.g" ~z: alii iPfWi't, In,e~)i n(!.me[y (tj'.S?Jitllb1il!~~ rellclkiv'Oil l11'agy jele'lltr;se~rf( CiS]G\I,edel:IIu.n..cr:s~~ miinL pt l;;'raIH::ia~ !'S!i':6gb!f~ nem h .I~'ez.ik ,fDllligyel'l aJ~.

]) A' etirtlt;' .1I1tS. A dl ;rg,es :gon!lbak ~ari .II'~ is m6tgcsck. ,H1'kfLr esak min , ;Ii:..'i«llll'l., A szndtoU g~mba azonll ;nn nu~g lI1'le,s~cd'lmi1es,ebb, mint ~l f1riss. Ine:rt 1'n,c:gbOlltMo:if.:isll li/okkiill 11' :lIezcbb~, t;lf oem fitkaQ "lntd.l'k<Jhlll nem uS I 11I!O:tsC'g'eS, mlg akkor sern, ha, mel1eg vt2:ze·~

'••

1

~'O.~,bn, A b~tQmfiG.,dc ~ .merg~$ ~mb~ ~~i.JI1,~6'Jf] nl~,rt. mig ~ J~[,o<r:Qfil1m,e:~1~:gyQsztJa. {'tm,ost 'felem:Ut~t~, ~e]]~feki!:~~~]et• r 'Ig~'n belcses Mrnpom'lot 1f1UJt'bml.'UlJ.'l~.! Ii.. h~'~jD]ln~ k:nrl:ak w..~U11!1ll'i I,~tg ~,goluba. is ,ezert FQp:pllUlt nagy ka,r" Il'~g)" .nem Ii~ii";= m'il]ak fel ,DZ el ·'t,esre.
1

~ h~zmlYUJ .a.toub'a:1l1 m4.r nem Hy'r(Js.,

!'

il1i.tuICf1t' IJ'ss.:.cjo.tJ'bllfl'fl.
i:1I11crtrcto

1111'~fg;es

[;:!joka!t

f:s 1,11Iopl~tik.

'~llilllekm:eg;iR; a m~~;ge5,

kfi 5 il/att, gtJ.}I.IIi(ikrtfl t1jiltos'(uo,fl v(Nrl 11IhI1I!1.t~ttl.~ti!'StJ~t, 'fi~iScf!lcl'6i" J:()'~"i.rl1l sccmlJM ldMI tnind. cs;alf PU,s,ztill, el gfte.te~,.
at botaDikw

b 'lyctgek mml

mK'/($,'J.lmt,'t

tL'lttlt tJ:st IdlJillll. /togy a IIlpks $;mf.,. t~gfi',lji;'6{j a. N llou,,'s 1JI;01I'c/flt.mkat ';In!l' ,II' ,.,DCt//llIi's, S.;fll"'~}le& 6'

JiIrJ'~·I~,;,~1J.,c~mti"
-_

lM&i4llfl~OI.!

u,"(J"f{Q-

a lObb.i

N'ineseo mas iblzlos.ism.~rtetQ m'e,gbat:aroza:s

jel "va;gy m6d

csak

j) .Ra

a. gomba hdsa. Hs'Szef6zve lI:agylDavQl •. ezl1_s,t;'ka= naHal 'k,ellyerbe.Uel. V,OtOsrezze:l ezekef ~~e,gfie1t,etiti? ,,' • E:~,I;U:!in, at. esetben a ggnllb;i~ Iflu~rgle.s1,ek t.11rtj(-1 , Hat e-z: .• ;(J~ /{J11l',stm, ItW~:1i1 • Agy ~y rukes ,leJtiHtelet, UI 'rt a gQmb~~a.n foglaUat6 liltl'mleJ~ ieJ~oml4sjfi foJyhl1n ke.nhydl"O,g6n fejlllthk :; '~._a h?gym~l, ~z,(iJS1~tlV.ol'l).s.lfezel: W!eg~el'c:etiti, s a:

:21

l1l).A. ~Jtlnget§ifi'fIWtik d~~t(fluu~tla'1l",d tlNJls't!. A m "rli1es gombikban foglaU. lIl:erg~5 tiSSll!it,ou:e'te' k 'v'idllen l1~gyo~b(t~a Wd6dlll,ak. et~rl t:.:.:C't19$ 'rll!:! ~6'$ e~S<ivanyu V'~. n:lle,g tis,z,ts wJz, ha jd idcig ~ml:H1kbemlie iligombiU,
• '.'I'rc nlapl'toda

~(HldJa, mas~e~(jj

11l3t'bb,

k;Q:z,demkell ez e:lI.'e'JlI at t16it61ct ,()]Je:~1 Ililflli't el!l~t . :DIm. L

tlJlil!JJdJiJJ'[m.5~~lIb~a

tft~'!TII.~ksammt kOzc.

A1'!I:~6.1

A~ e~e'tnek est a, tuC,J;fis:i,grdt 11,~sm6.ltafCit J!'[~Gern.m-d ~_. a't1.t aZ elf.tlrd.~t., Q VII!'1)1 II!fgt.':1fl Q' '11l';h:~e$ .J}'tmlbg, r'"liil,. ~, ec~tfidC e.2.t !I! tuJajdol'lsili:gli.l: ll~i.r r,~giek :iIsll!llett,j~]~, a

n ~1'IIdtges a1i1y~gok3't (Ilia . a ".es~t

lila ~lmeJ[J

PliIlillls mn:mdla1>'a:, Deb ·IInt C'!jS -aee JiUlf" at ac H .llil:tU17a, con:tra;r1.a Hs. A Gdr,afd~rei,r.l' oo.6d. ]Id)"et:& ~6:3 darabokra ,',ngtbtl't g'O'mbililtol!: kW:~onk6l1It 2:- 3' tmo4l 'f,o;S ber _celi. i: \!Iagy '2i--3 knrlilll ,:n6t 'v,es:z.flnk skiIIo~:!i,rill 1-:1. lil,Ef" \'1.:2: t t'OltB.nk, pit!:' ,or<l. ~ll!ili:s,Sli.:atr Rz1:d bagyjnk". S"!l!I~ vf~bcll 1tilfiI'iSSiUR, erre ~I'i;ss Vlz:t:~Ufcl.fbITuljiuk, s il!.~t'.!1~ela' ~,~yg,:d~ta, v~y pedig feh5:r~ IIOOlUhra, ~hf'eSZS,zDk ;I, tUZ-lllfL. ill,j,u61 m~gmossul" liicilidli kozt)U i!s

ml~

If " rczv , tl'Zl3iZef" ~~r'Ullylep~ mint l.llifi,s~~n. U:!lldonLmn IlJilr Inhl 'l ~~g d4:1yeznck flllint a parisi. Halle b1l11. . Hape"d~g a gombn Sl'AlIbnd arn1.as.1:t eg~.,t'iltaM.n drtltjlllk II~IUJI' IllC.g ros:~abb'DiI, albmk, m tt a gom.bakcd!i"c!6 akl"'tlr
1'!-t~;l'<71C:ll

11.,dlg
i',r1~

megszlikbis~tV'a, elkesz;lljliik.
i

'ben

kiJ 'il'an ~lt.ol!f;llihnit,\iI '!l. gumba:=-ZtedCllknJak, Iii J:dikbmli • .uli~e.1:l l.ebet eg;e~e!l .liIH~'gbi2;hi,;, hOI. IdltlzC!l:t'ebb ell,eJil-

nJlilllq~DfiHe m~rgC's. G,o'lnlJ!':ii't, s n.cm lett s~mtni b~ukj a mdds~~r .mint ,e~t a" frn:n~i!i!! ~,~tl?firj1i1ltJi cgbAs6gU:a~ h!D"iiCS' b:!zotts!ip is l!fo(lJs(:a~.1Jfa ilg,csztlll bi?ltc, es aj:iJIIlIlliltn'. M1e,gj~~end6, l'logy az ftzl,a:ta:ssoE a j6, z;iiim~,f, s ~oml a ke'll~mes iU~ta,t, z::urnalj4t e]ve,szi'ti. that j6fof'Ulni[] ahl't.lunieo 'e<~!

. UyWJI ro6dda:l iSEi"iI~tehen ~\~ctl diD" Gl!rcard mint csaMd)ja

nml,t

Egy oagygen 1 hfl,telbcl] 'egyidt:igm'~ipS gor!1~bitt:lbg,rumto~1t!lkl' a'l1!~lkIlJ,I~ogy ~l!IlmHl1ek lJaJrl1' I'li.ma:dt v011Thn. A.z ~li6~ lagos \fb~g:a~a.tb(n Iddcf'QItt, h0gy a, gOl1rlh~l elii!bb. lece~bel'll rnlegr6~~ltk, d tcnpl.."S2::Ct!es '111czt az (l'cetct e.r~:f1'U"i :Ck.

aldo~taj, lllu,ak. bebct19i:ges ";'1011111ugyo.n 37. oti;6llb ~Wlllil:ettmod:S1.!cr ell:ll Ii['S : lIJII<<tilll:lZ3sanak ej'l'e(]i[h~~'es,e vn~y aja'll);imi d luit InciYltk gombn-' I dV' It} ~ gjarl gOlldJat 19y lci~llatni. miker .n:u!:g u r ndes Ul ,.t is ,eU'crQrui ',melEaD merl a go.l:ub. jrliizen't:k az Da~
is

I' .j,.. eg', baM!" mar l.imll!ssel, megis merg

egy esetel.

nem,

1I'~5:z€;s1imek. Igy
a

milk. r

OOSZCin

"p

n

Moqlili[l~l'andon

a gumIlbQg)~~j:tG ft~\f, s e'mter s a 20 . szt ndejr; fQglalkaztnk a ,go,mb,a-

gom.ba

IHI'Ql1 tlt'lll

art.

,,"~:1I'·" ."J" . (Wr/'!I'tm ,(J,,;na(lS'liQi. J".r. . iil1\';m~sz a PHilC/O!] ,il ull J,rornllakila:k rn~,ercl:t,.:iillot:t Sf Imk:loQli. A til.• tt~ Il"'oltla,dr I n. k Illldult g,on~bil;t legk,liAn~l"bb~ll "'cdlemetlen szaganS:m I II1t1'rjtlk m'!:g. Az Ilyen g_otnn.'iJ:tban murg", ve:~i: usS<te~ L~
'7' tlhl rnt..., 1 gtJIfW'~

A!"e!lld~5z01:

Ug)I',dj

mi.

<JJ'rm~ 11:91)/' cs!,/J l.!!:l-szetll. !ri'ss s

rn i\it.l~, 'Iitl:C"tdllml~ok !lil.~]y€1tl kl)t~a~ ba-:i:rutil.!it, j)cldaul Frn~'c:iIlOlrS7.~,i!I!lba,lIl lutlb.:nyive esak (1 4. a C!>~C:rkf!'I' IiIgy:li. ~abl:l,dtm'l1 terrn ,t 1l11.nt 1l t l1yeszt ~tIt.n 'Iort'heLM..k es, a. SzaI!"1,3sgo:mbak arttia;sa "Vltll' ,engedeiy,e,zvn •. ~ emel)' kDll'ioo:Sen ,O:lI:I1,~{iVa[lOiSban rlztftlll m~g
l:O~2;dk.'\.

,it m~'ezlesek

mali' ~Q,i1lnd Sz~irI~Ci'~GsO'f{~gcl'mb~kll~ tnvaszs.z. I s,vlisar'Oitall1 jo pWJ.z.Q:rt~ J!'ClS-Z·. tiv' Ir )1 I' iFn~ i -I,. j1!."~ril ze a piaeon ~imJic ,go,mb~na" - Gyol:lg'Y'Q M ,Me!> vitieke:rdl :is" in~en .m '€,l; 6pen hajo[1l 'I~(}zz;ik - s {gy \'IID111, ideje a mc.g:rtl<mbisr-d.
pl'IComl 1"l<J:t.:;!~'rl(j-\il.S!tPl&jY',
I 1hlllnrn ;

h!~Oook

''!f'"Jlm.u~

Id s 6b~¢.~lsWt ;irl;rl.lm:f}i> 'h!hc.t. A b~da:p~$ti

a 'DInitlrt.a:rcll~!s rc~biJ'ri:~:Sita RJ:lkagl!lmbjt

,s.ok. ]:0 f.iij, van meg
3~~et kivJIl10,gatrmi
G~~lli:ben

a" Tl:!l(I'rq_t t~$al;:l.@.d li!:rnhti. EI!: arondtiznbaly hitill1lif., il:il.1(ll1i!S!iiU'; lfia, ugy m~J1t :P~dsbi,l!liI" a g)ombl~~ldbib lID' i)i1Jtos 111e~viZs~ g'~Llja'j de ]ui,1t 11l~,rjrt Irnuigi -:-lLl<ligygl1 smkkebcla. M,t;:<fl ~mg)l;on
::'I.'

.~ n

HOlinr 3. £:;omba k.ul-a,cGs,,, az 'm:ultiiban M1<ig nem ul'mi nagy baj~amllar ~/e1M:a..t iili :\,.u t!ftJliltt'll't:k' fdgsJ IIIdim eli: a .., l!!..i;e:f tapltil. ~ - 1I.1Ialll~$.n! v'e·s~ed.elmes ,11,': t. mert a~ nl'1;1tm.tj.i!l1 h' 'IDi" Q gombn ilia" tilloJJ~ :a.ldwr
'(\IlDy~n

B(JIj~HS:bl1]bll$mit

m~fiQrntik,

l'11flt~ Jilt p c;Hg

\l'el~D

melyek

k5zill b.zony kD:onyi'i ;yob~tJ.
.trUJ.$1a
Vall

.lllmb Iva

A \"!i$a:(ijrJ!ttild~!ZC:t sz~!ponti;ilhDl c:Jtl"k I,..!w,i& KU'mQiJiflffjt t .'o/Jla SHanat!. lJ'mC:lYI 1;t1&Sdta~li rl!]t~tl.c'nll]1!nog k ]Iene I til 'el!C:!'lIlJi, hO,g)' - Ci ak frisSo, epgolliba,t h,oz.zanak p:ia:er!!'". [~I-

s

40 ,:; egyn~b~I~Y go:rnbllfij!j

el'lge>-

IJOld ,m Sl'lIkiiOF ~ag~ton 'r:lchi!z II gomba me,gll:a.lMO'~s3.. Ji.:1:t I1M,lm!II: uell'l l!t!1Sit,e'ti.1,,; a llIagy6 b g!\lmba~at felapdtiii<t ,;~!1dj~

~gyaJml.a1!l! nem iSzahaJdna "m.lmi •. uuuM1lllpm daea-

:8 nlf:f'lil,csi'llf. a

M

Iltnb,pot, !fr~f!'~1\l1 ,a_, l&[il_k~~ 'l~?:lilli, "IlJ!1J'M1·t1:1t ,kn:p.l(m8 ,Cs!;lp,r.'1";k~Ko;U'{)~~lojlldily:t./llllttlso1f.11.t""n, ::: dlumtiJo kra Vag+ d~lva a b~!IJ::lm:ll'1!sfl pj~CJQ!l • .M~ el dSi:ra.bjai I!lt~" ,~ ... bii!I~jlokat
j~

,\1

1~1}(~~ fogroafe)vil;lJgo!>I,'hml ,e:zen l~lvl!Dyck K£ld,'e;16'it;. ;sy,dldil !'ReiD,15Qk h~I)"Dtt ~:.IOnQ.~ meg a ID"Ot.'1"52len~'S~ is eho:a:11al,~i
,€'l:t

-

C$;~k a jtJ S~l'l-l<:t'rtO:; n,6bl1l m~, 15' ~

tGd~~, 11I1~glrllhnlhll!ztem,j~ fclaprltoU glOm.~jit.

a,pia'Ct61

IJ:1 'kelt

behat6

'tiltaJlLf ,az,

utiu,

l!!se1l:tcg

..td!i~:~J,l'I.?

'iI}'l:t~

L. J[!~!L Gaurlrijel:'i, Il,Y0:IJtriiDI

,i'll

kayetl{&i!1ike:t ,hrnl!o:lleh;~ifllrd:

. ',el"'Sz.e; le,z, 1J Jiava'!lIHteJil,(i pilhmhi!Smtt~;~l1Ik'»t~~enDeik la~StlS.ilkJ mert bOil t.l!l,lttllam(k"f!g}rp;i'['! !.z,utal!1F:L6i vngy lclk~t,. SMlOI'V'Oir'otrnleg' gyI6iy:s~er:~szti~,. ~ielnlek a ki'V:li.I!1·;l~p:mfl!!i.1~ fllll:g:felclll,i tud'~~ :f", a Jki a "gQn1billk~i; uID~ lSnlel"~,i!.

.t'\, 'Udrostjk$J~" csak p'~acokon :S;~U5Z.t@ bizony.osttf'akbaro, :Stitbad a 'g'on~b'il!t~ml:lli s csa~ds' tiJg~! I~:I, nzl;;], v~dltbiz;tos elUibbm:e-g\ftt-sgMta, .

1. A /flHIl6dt",ru 'i!ald 'h~lJ;liftl ff!~'tlt:rtm ttl 1,'(!11 ,t#tn,tu.

Ez iFz
or\105~ eS<l

A, 1J,-k-j.rlI.'lj/~ is be
I:iit:;t/'
(~tlt~

kell

,El o:t!:li,

'OiiZ

oelltU"lll6q6:st

g~S!~ :t;):/l:d~ a: .f!lI)Q)}d:SMI elollu;illl'Jl a '<t.f;'f::ii.k;stfJ!'t·$.tM'Cl~ e/J at:tli,,~' n tisctt tI.~'l,JtMi'lJi:tJW'd';}ld;.f is ly:titJ/ 1ttrdC~jlflitiiJr'iU ~i.~/ile {,l,'ill~$g'llu.!.ldc. ... t·I~1d ~..if ffislilJlj' is:kotl'i.k. ~iS ol(Jl1fldJ..: 'lot~ ~ ftcdlldrink silj.~ ~I~"ttuf:jilie... . A gJ~«.JorlarJ "JfJ)wf1I~r:iciikdlcm: lrQittf/.ilWi s .ft(J.piu.l.o~lJ;(!Jdi!tlifl14fl. ,f(U~J/tJ~l.!lpBUk/JCtt ~s.

k'~l!lin a g{JiDJbnt!l!dl)!1~;il1J;yb('jl

is. de: b,at; eRltlt] I.l;llflilt wnlli;. ftO'6g}f~?;eJe~i l:ikepcd:'>kordb~

ne:\r~@!t~em ,eue

~i.l'Il1.yiti all'llorll:ruy,i

r~~~n \'~n.l,ii

as.

',\O>,;ijl~~-

U. iJ;limk/~ tk" cltdtf1t
r1IIIJ,AWiJil:

IXfnlelilsclttlt k(!'t.lr;-n~ a M'(J!rs!g'eld!;t;M\

A~'fJ.1if&',7iU a c:y.alu'fflaii

:tJ¥:}I'I;(J/~.g"a.(Ilfl.jl'l#)II.(J,lail.lel

k~ll

g~11(/;.rit.

csm.,
.

L Fclhi ..+at~<l!lt
.
I

~ lakQSQk. llogy tit' ,iJjjiJlI'h, llbflllur.'lItil, ba m~, e.IJ1,eti.6~6 hlivo1itaJo.s l!;.e,zeg tJ.J'liJ,,71.iim_giilla 1.1Mir ,a

i$. ,~ ;fJ'(11l~~$: 1!0'fl~,dka.l "tltlm{J;lla1~ltd' IBlurt tcill?i.

2. ElmlJ'm#atik

tUllal/bti all fi~'~lidrtk.1 I,MeljJl'9'el (

a; l'flJI'g~$.

. 3. Ko'S_iiliet.ilt ,tr; mif;i!J,t!s:c$ J!scllf1'1 kim'8ieuiid el,slJ Si'!iiJy. [J~el}re.t mlndenlQaJttl];mazha:t~ In~, az OryllSj !!~gf;ts!ltge:t ig~o;ybe '!fei~eti,
ce]Jab61 i!.,gy is rende:letek~t tcsz, ~OZ;'ii~<I~ mS!za,g-I;:iIkosa:i:I2I3,kt:liko!;lalliisa c'elji\b61. ~emtert:1JDe :sokkal tfibb rfu'ad~agb$, ~ nyet(i!il ""31,6' h)rde~~ek fm1egszliveg~~tse-:sem,

nil!:! >;llOlJt~il1l ~, l~fiz!l"pi.:skQlthJj',!.'k s 3irn~g,.lsalj;,1;;I,t"QfJIill~:~1iel.elW.ek isc gOlldot lwl1e~le fo,rdi,lt.!!nrl (l;:llel.:fie l<l, li:lasZ'l)lll$i lis illli!:rges 'fIij<\l:rt~~yekn:, a mil'rutr~s!Zbenigyle'il[J1re:t f(JIrcl'~Ulin;(k 'bizDIJI)1'QS Jtn~is ,t1iQll~·c.$I?I;1Illru!trnl
II&:

mall' eg,l:~e!l'

t.rl~l~eJje!i,

",ORU11.

'.,.

1VI1iru:t;}JIlJ :III" .kor.many,

9"

c:S~fobQg.h

,,1, hc:r!1J1,6'llSI'~tit;,i:s'

s.tb.

A lil~r\H;gek ~Ii'myilf'a trCU:!;!IDel'i~ a gdln'bngyeij't~s fiOnto:s-· sl'iun1, l~'rflld I;:Ulj, luliS1. mit, bogy a ~arul1:a:sdgal f~ miut!lU~~ i ~mmbibzn!~~ U\n[ol;ymnl)ka.t, O:l.atY JOluL~-'Ols.~mdl' b::u'utomvo.lt p.e~ C>7.?el <'IZIBJrl!n~aj,jtm,lll1~l!bJZ'w.
~gm1b"l1moqltil'lle~,;. dyt'ncKnltk kCijjd~i:$et If:,Lg~'il:l;'Ql·S.~iigQ:Il :IJI1!~gk~d~nwm m4r . par (Sp\'c\O:u iii tt~ tUigv:f1!d ~,1l}ipm1i s~<l~!lk"D Ia: rDjz@.I"J). S l1~ni!l~it~~~Lnl n1ml~alii :c;16 is;!!l rr cgy c!'Jop!oll'b"lt•. t\. G~L oleso. s l~;i!,;z.tlaJJl~'h:lI' IDd dlcUcl,t:. !S16;lUi~.."t'I: \f!:sI.'I1IiI s ~9 al e~lI,iisl;,ln " h:~I~di,ra4f'u~ellt lcS:f.U:nl~ ~I'I:I"' rQri:lwltil1 o/£"'Y t.c;ljeSg'y1iijtC'm!.in~lt k
!ll,trnl.
fl

H~'t-d!J'$f/lCJ1U J,ll g. ,(:~,iU. l'i~gyhonr:l;a:rl! 1il"eszllnkhhra:t~1as le'llliln6~"Zo k~tl\~~ri'it. a. .g!olilQb::,trk
lqfflIJ5g,~'l'''5t'1:~ ~, lW'ilE<1'$le:s

Itt

It ,1~~o'[.II .. tl g~~liP'~!;>:7.lBiti~kta~"fIStlal ruirDI't n'f:l'N~'4~t~ ol~m~i 'I::~iknpj

;&.?~:[Ilba ';;~C'.iIlidl:ri'k

meriz!!gt'il:!'is~m ? . Ene ai, fmll.cia. G.a,\!IItb~e't'~gell kO'llny~l1, megrele~,:~:~tJitl!lnclj:a,. hElgy 'ott va~ ,a; legkisebb J.;:til!lsllgblIDil'l ~ tl'amU6, kinek bWl1aban
.

I'll

y~1m~

! ,lies:

_C:1I.0'lm~ignulI~ 'CCillSi.d&C:i "cln:us:]erus: rnr)punlS <l.yeC'1:11 ":dedoo, m 1)1I.Ibl~'lIJQctll!ri: ..~c. l'a:gri.t;.u1tllW e~ t"ind;lIrUt:r~,~~ '~1. 132 I"

acln~. a J{t'i~t',in~

l{II.'!:<\t:bq,

T

l~;Vf!c'bl:'l~f e1h,6dtas."t o(l,eteb6'l 'lidnn roln(!i,~B k1J}~~o.k ll1!!g k~lIcli.c ~elWzni Mot nl~i:s gyllljt!G.mdiJl)j't! OJ ffile'l.)"Clt ,er::re a

c1:b:u

88 ;wsQ k. klscbb ~ilgyQbb m&rt>C~b!,l:n mOC6Ii:(I:i:, nclilV(lS" fl,\':/iFM; HIili:ffi!lk, k fu'lret'fl. s!cda!je-s, zdldes" larka .{t\IiI3;~, ,i'l:v,a fiarikMtol'.; 11ll,Rlo;l;6,~nfi,e.1f., Iilkt.%t hn bUfOk:bdl ntim;k kil ;liI.eMi!i. mill1:!C:S diJIgsr,:aJ!:,ll;ilk: lla meg'i;T.ilgj,iik
~i J j

kes~:(tcnem! s ltu::'iy,et rel1dldlV~ 'DlcsiS arba.ll hn? l1I1l:ijd ,01. forg,a]iJmba I'i ~c,szltl:i, . ~lI1hcz '<1 gy~jtcmi!!l!yh 'z le8!2l c!SaJt!;lh~.ifL ,egf ild's IJItasitis IS mJhez t~:rt{lSIl'U (Ii, m.e[!ez:~Si ~df!ire~ 51, bbM a mu~k.db61 k!5S1>lu.~t I:'~vl:d k..i:V;~::!:IIII8it. A !lIl~,petli§ a Itattls".!;i- i1~t.ick.f!-dht' ineli ,3; I"tmde!cti fQr.:r~la:~ t. i. a.z; ko.rlUbe.lJll ~ _k6v'e Ire'1.43it tarta~mnzua :
A .:ko~bnS'eg t ijgylelllllf1:ez~etnii kdl
.m:'1I, bo,gy:

1. A K(J,mIIlJ..I:J,a.t tlvl1i[}s~n l.ljlfll" mert a, 1~legk(lm;oWyabb ko,,~ctke~-m:!5il1Y'l:!k...kd ,j,ilrhat, ha ld'lnlRliydmu ~1 kcllB iSn'ler~tek 'litij.a:vn~ l)[~':lImUjn 3 gtunMt t:5:_pbU,Okul. 2.. ~~' p'll/)tiV,(1.1 ...aId jlo.c(J;I«s ,(It VlUt ,liiw,tI,J ' c.p}e n kGve lkeiu bit'sig,ok vag,." ll!lllb!tes.ek: vaUIHII( nl,egtillnpitva.. ,3<. HUJ[l' ,lJ)11W'lifrlq ,g'tImfiii-l ,t()~ Id'lfet d'lf;fllJtl /J,(};CS(itl1:ui_ bacsak ~ !la\i)sag:i (l'llen6'i;r Ilz;t miG'll 11CtTII vizsgil:iln., s llIk'~.Iii is a! u,pii11i, az ~lI'TIl; ldJtl:i!)l,tpjlllcon 'iill'li:s£t'hat6klil. g'l'l'1!11b;1i,,;, 4. HQg'Y a ldilzse'g-e'kbeJ.l a i41l/~& ¥Nnl,_,ne.g/J.rsnNi llIzza]1 Jlt0g)/ a hllkosnJ;.nakago,m:biakrn \l'ona:tk'ow Ce:.IwbiJgo it,!i;ol{at. "stok~ -sl!ghC".l~~pest megndlja, . 5. Ho,n a nl~tg!~.c~re VOI:Ulltkoz,6 tudl1i\r:dalt;5 az e!lilq s~lfFt), ~ utast~aSak.O;nig~'z~l;1l t;dilhQ,~()~,cka.S,haijfogiaJtatik.
i

fel hmll~li: I'IOrilrullilao1l:~ mtlbtk:; bdirl'e1CI:! mdlllcf,;s ,~p l7i!]Y clrVJt!'I~n.dtlitk. b«d~ -ficiJv,rcdluak ~ IiOlli"'tlioJikekc~! r(lk:et~k ;ztj<l.50k, lC!ll!J1:ck; b.1I. ezi] L k;tlilQ[i!;;ll vUI!Y ,,'erell' Jhag)1fIl<ip,;'sl' f'!3":zik ,az.okat lTi&g€~k;~litik, tJoi't.n ~ 11 mpa C5'iii1h!).tilt)i\1'i~li!: j 11l~~gne;~. Az mlien lo-mliii:i,kaE mint ,1l1&C,csekml, -ut<llmromt:;nt es h'r!I.u~ l):ll:Q;iSkal.• keriilni kelt •,

hirte~cll

fr.l'i!i£1l'I:if"4c'

'\'IIIl¥ i{(!I1:6- I:I'lrlk kUlonbl'niS s~roij.l!k j: hn u','bCl,gnrn'k J:nagrn:gJl~ alllliln o~ah :t!tYii1k, IDIII!!<"S. ¥l.1kCl.'lJi',',1Ji~(;,S. h;..,gy;~r';le ~~~ . pIJ1tJ;n s_~;\rll,nJ:.. i;nl,l'IplP'k

il:

I

IIIlifl'lhC:lg~' :I.' megi!hc!Q t!Qmibl\k k g~ck: csak uokat ~d uk ..

'OJ

_

!bib

1111 ..

',annuls,

mint

'3,'

I'II"~

11, ~ Agtilritrilfi:r ,f;amp;c:;tlrl3'" m.. ,csipcrkc &IIombai ,1.(, ~I~bf[irl'~i'jpl~. ~W:il~&~~csc.tn d"tlI'IIPI9Iil(!1I tid\! .llll~ lsmerelil;.8i;,O'; lim'f"ich: OiC klIDp., .csl1fll'lJ"ke Li!.li:ik grcpll'rl,

~GIl.

A.. d~adm.j! IilNdo.,nu,' ) iQ. bi.niotr.' dill !ipiUlY..
c.), Aj;IJ,.ial3"

til. [16\11!tQ.ly,q

g-omb~;

It.

~~iJt~ir'. lil](ti1~

nnrugom
'lToll~llHg

r ,OL 1 Mrgn,l,l:o,"~b
Laklk

(lUI ~IJ{~f'I!lJ;:

~ fl.

fflt::;·,llill"

liug"
'1,1~

nO*I~till:g. I.1l1dk
gOllAba.
II.

.ralJ~'Il'lJ;rdllisi Tn. ;'<iqgall'l,a. IlIdlllilOlIi, ~lill~fff~WCl'111'1I',

• d.)
e..)

i1J(~llri;;'.lJi .(Sttl-I,",l/~: _ _ gyCil!(l~i o, bl!!reLZ

,de rnve

~~g~~

BiZ(i'Jii.ylbSklJl lli'!':I'a,'hog}!' a f~ot bltr'gy",1t n .1pi s 'll:!lt;Ucu~k
I

a h,i¥lJIt.a]os :rl',n:~~;tI:m'ilis

~gyi

lcifeje-Uettek, itt k:ilzUltt1l1 cg}! egeB:z.tR44"':lJ:cli hil'd~'te:!>\1'Iei~ OJ l::ombaJ'>:ra Vi)n ...~!tl'l(~'ds}:Ql: r

;sta.i~l"[4illl"ulIl!~;.It. I,tps:li'p'IIibl~ L.'lkik crdlln.

ilqll'·'CU&':

lQr;~JflJW:f; ~ .t,ellly~~mla<rl,

IFlIlottz'll;
s.

1.t.

HlfI.~II'I!IN.

/?J ...~Clj'J' 1(cj;.erdfci.iJi,' D[~fa;'~I.t!11 bu r(l;'b,il.c['r;). j).
Ii.

1fi' k~ liigomh:a:

ll'ftji(r:rrdltrUiiin'in.

':21:1. l&:1it".
}1";J.QleL~it'.1
k.v:illiiiiis6g,ti:'el.b IlIm.d 11~4!r;~" ilIii\.'];'I·tulek 1I__~,,:l'rIHlIiI, ll;iI~nl'C:li:ullli: gelid '(IJiIUI: n~'g"Uh~, ~:.J mlOUDl~ villo, 'r1;i="r.lirZo.nOD r,:liI!!1!i;. n'iI-1i Ime& tilil'l(l"lIi.e~Ii-a~"Il _01: JIIIIJMII'&, I~ !ii1i:,IJIl.b:at, ••

,1::£ HtJJell/J: 1nJ_1Ii'f.J1J:f I 7/1 (Md":lilgnrnba,. !j~ "Jolilllll.,!!. l~irlblgi)liJ]ba 1 ~tl1Jptl3" :S~~rllI!~rp.llj, L"l:lo!ik - TtJ~bli!tW; . m.ml!tmsl \!,a~y ~111&"t!:l\ o

'10,) .Ftl!1l.8i~· gQ'IDM~; 11.. 15djWiilTlliU'; If>.. ~ur,l:z, m , A' ~Il'm.\jitk. c'~ Ilagy snFg,n_teli ,m9TgQ;fj¥kk~l. (;Ilzyiiltlllljiib.m ,11111111(1 IgM' gS'nb[li'iltlk; [turiin1l$.~11 ,a~k,;JD;~)'~kl&C:fc'c 1i1.cd,... ~ d1ilru •. ltIiIlU:v d,!ijkl~~1ll w '~CkiC'~~l'!ck_~ ho'~;i IJ' llIaplll:l~rn.i es',!I' vilAgus.s!.1'{ ,lIilighia'IJuLhluk b.~, "5 .~t4l is wJy !lcmcsc.ll, nl1l11lk, heIDI ncI'H"~l' ~. Sll.. n e, l!I;ig:ukort 'nl~k 'lltllmJck:l1r~k "lInY<I!lO.n 1JillyaLiib !!!i~~Q;k Ili~~;\li~ ; f"~ ,..'in i.nt ,viit<llbb k'l\I&
I

~) Bli/ifll'J.: .ed_'rlUs~·m, ri~trle~ltomh;;~.lfl~~mbil;,?" ~~l' ~l,fl~~ :fIi~rp-!b, ,eftll!lpll~ rcrel'lll a ,~lMl,f , ,,,H6fa, bllt!a $ ~ t. t> J.i ~dn, ,11; InudliZ a ~Lre\,i.

.,.*m,pa.Jitnkn: e,
;(i. I

,{.J Clo,va.r-lQ jlafl(1;r. ,{;(JnUoi!!cr l
:Bllllfh"lrl. Llklk

11.1.. keC\~:kcgom~ • !liL~glombil. erd61!1.
I

IincsmaR,~moo~

fiJ~/fjr.lI(J ,1IJ!C"lll~1J.t.d~"1! ~ ~1~1,f,,'fri~IQ. fJ!J~U/~'~/f~.. ~ii.... c(n'llIJ!I" ~II ~ :H• .I'lIl(!nlI;l~'I, EJlIL1Jii1Ndl~~, lIJ!lr:Old}r,,:; '''. 1'l:il:l~]i!H. I W
ijil'

~) L)'(ilj,(!rdct)

I' L:aldk Il.f!-

...:JSOk£Hli.

/1;0/1,..,

fit. Hllrva.."gDlfi1l1., i, II" (ijifl~ d.

• A' I'llLl1lib:tt gOIil1~!k i1gYRn~ mind I1I:lngU'bcl:!iJ.k~ miiul:iJZQn.'iItll.~ 'Il;Gyii~ba!~ kdl 1c;:I:'I~QItiJl: ~,iOmMk gi!leg,~ili:l'iLij;.tot.'l~Jh<1(J, ii, C~killZilDkil.1 ru lla~'nll.l~Y". ~ru;d~1eket jrdl leTIIC,rUllk rism",r6!.> Ii!! li1!tOi!l g~~L)IJ.~1I"1~1(Jkt;61 !,I\1)l$ii1i~~k Ill!.:kor III Cl!!llJk !J,' rrllSSc~,e.t; m!3ft lUi nlli:il1ok, tr~1tlliiJrumk k:hc~f!~k' f>' :'!l I\!ZUnllflilml \':II,Dl\lakc On)'iUI n1tlgc,'1 gpmb!lk iii. mcllJ('lI.1 inkat hll!>iiin'~i~f1i1k n' Du:gehllIUldutz.!

r~n~

iI

\:';iU\,anak, '(i'll'S h gy' k6z0ns ·'cc't.

JIlC.I?fI1

let'lat cle.ge'ltd8

(f\la:ilos~ilgm

i1ll~ 'l1i

:5

bl~IiIIIIJS. IId6 'niul\!n nUJul'tJdk ki tifiClI:ltll~Ol Jrt"I~I!1 ,'f)lIok. t. 'tobbn~'Jrn 5. ?:. unt n~\!1a, de m'!hn ttc]i:k I!~.Iel :fill :!l ~~ j.. .1' ¥I ·tlitll !hogy a,.. ember ,'In'ia!!li'l I mllll.
!~

A' }1Ii "'~gQS g mbii'~.

[lIJeg_<i:l;'es utiW ~e'll~

iSMiIltJ luI'Rcm ~il:'lk

kCiz!I6s.eir~ "\tliIg)'Unk u:1:rIiJVill ~ek. Dllapjii!i:l! Fr!~I[!Jci ..,urt;;;(tgball tcs?ik az 'l::s~tHI~ ,s!!ltmat I:!'l I~ro.. Nahn:lik 11,g'}f' melin)' 'I h t, ;;I~l nem bnjijuk m gmol'!d~Lt1], e mi!1don ijjsagd {)1\;3S6 mdjin. ~Il" b J:!.Y' a gomb'k me,gjcl· ne,.'i' 61 'Q~a knl,()cJl1,6Sen od~g az ns~i iiu!JlLY k -zd 'uhd mUy !.~'31kori,a:ka g~unbirlk ",kr"'Z;f,l ~tc~cd~ekr'Qt $z6l9 htreli:', EI'eg~ hili,csak az lS9S-ki ("sz'.II' utal Q I~.

N-hl'e.s~!'!i sernml bi,ldulSc .stj,'ldsz[ikari kinmWiticlil1:lilik. Illl IOl1ni" bii.vo'l:!imerglcz'e'S~15rdl, s elml;; a.: ,sZllklap~'k,~.s !lpontI.ka,~13..lP.ok

t50-300-rn

meg"

:Fmi .... 1: P6i1Urr ~~l~nri13

IHii

b~UI:

1111!l1l!.11l~,'tI

III !Jul:e!i. ,fhi 6. Oil'~br. 1'7,83.

I~

Clfi fi.,J] n~idiJe gleh~. die wi,.,t/f"t/l
~~tffllr;n

(1tl1r;y]l.~tilli i\[c4Uellfl \ lllfllian. i. Dw~IInl.Uo. Nllltilnrrtcln (kr l\Ieclji:;lnl:.ovibillil l~illcLl~'lfitJwO'm:it • ich jedCtma1liR \'tilTl, den !;.ul!:el1llillll~Jen TlluhTliiill n IwiImm~J hQt~m elile. \TOIll d r kai edt ken, ];;, nigl.. N" Qa. Rc:gieil"lllfig wkd :r:L1jcclC-["I!UI!J[Jlili~ \-\rlJiiWnscha:11' bictnit kund genua ~ln ~.hiih. d!t" mCl."UdnlsCiu::jj',(I"u~iji. iml Il'illlnmL ,,{!lJlIi dlli:5cll~cl'l il~ g~el _ifilenIGIJlt;l·I~ n ~u eikenftlll gegeben, (.1~ Ji1!lc1'tt !lil.!!, die·WII,'l·nlll.lIl1l; die !IIISgl9l:lcill /i111:rrll . iillbl.f"Ke ~.'l"_~ml~ \\Iiird n,ftc'i" m i'lbubmll,ltiJi 'Jfl"'IU~~/g;: E):Jll'um, gt1~J!JJ"li(Jl ~'£I'i, ,n'll

nu!rgcs :go.m,ba: evt5s'- l~~l/et.k~7.t'd'bcll tL'l:ripid~~. felesc:g'e es h:1:~rum. g}l\()rjl1~'!ikc egy L"ia2 .d!i!U ~mh;jlk IiUil:lg:, V.lt, Jli:ele'nr!6[1 ,pa,.~.~ Ill, ,i{liro1y WDgy''''''- ki,nUy" Ale~i's dr Ort;ve.f~e mind I;Imh1tt6E [,nJa:~tulmk el:. A [e,gttlbb ~CI', '[lcsetl'cliseg ~ ~'l'd51S lis gombr.Jtel~ln6
\1\ -l!kekicQ fordlll ]'~ 'R $i&cgeny~bu u ~l)'l;)sztaly k~Q' n, CUfIaaus, .Ta.l'gi ni-Tm:, ttm, .Biidbi s ll~~.ok !eg~u ()s:tJadol~a't: 'tk el\·t!~ 7.;J11. J::'ombil QkQ'i.'lla lill>.,fgeds '1.:0 etkez~'bCDi.

1\ j!1lJ1'lbaI1Jc,l'C!e:z,es,

mindcQ

I)

~tlil1.bIJI

St

,d <iJd0zrutQ,!~al::i

.a:u...

I;-la
\'C'sllszQk

I<'ln:d, ~nd"lcn nul' dill' C-fHli,t! Q:.::umtlg iJJlc!1\ ilt" lI1,elitmellll, 11Jld sah!iid1'l1l1 G,*I~,lDil,Il.l1i.. Ilfkl!.llllt M'!!IjlijC:~l l'jlll""
w.~l:liu;!11i>icll ;ll$O~ jel'liEtnrmulllI l ';not Sdtacl'.l![] "1m" htU

.s-lfliSt. tll~dvq'J

dnl .R'I/~"('~ti.'t:c,,,,
,l'l

Jh ·111 umn;J~\:i'i~n

~(J

iul/tw. \~ijrd.

hJ9gy:

it gO>llllb 1!I'es okQ~t.3. 1O!li:gbel'C 'Cdt1seket zemOg)'te S !liZ idevago esG~ke,t meglt'~ ;:jJjul~'1Hi:!'!; tapa 7:,til1ljl.l1;
c

'1l~ric'n

\I~. r!

XI. FEJfiZET.

il. gomba~{

ICOgt.u. me,ttbetcg

'dEt'(!I,{rot

... \ felnUU ernber i~ g)"akl'an 13mn Il~illta ki~ gy,arel~, 1 m.ii:lidetl't. mit ;I: h:r:f1Jll5 -3 ~l11lyiJjt. :,1 sz'j<ii~a :tIn~r dtlg11i ..,'lI m~li1d]il p:anerle:(15 L-7'-1232. <li IbQta.lilLib.'Pri'l!rL~~r:,i i~ _IJ,t:&ti, gyel1cmemJ. 19y 'V~yu:nk: ;i, "g(H~ib=ii!,l'ru t •. jllva~6in:k Li~Oifliy h,~dJ:tklilililit:.' => l~fJg)' I;: Lnlhl"li!m}~~k tgon !iQI~:t:1~OT :~:ag)'om. '1~,oII1Hj~y ,mi61.:!i:i:,(!l're

b'~-ek iJ..ziih(k t'bboy:ife 1..ekOIIl'l~i'•. III es sicjtel1ittl :m.Il,"lk. - 'Pi' Il'Cstek " jtutiirty,tijil igcn ellen ,6 Ice~h1l1(l5e-l1aTt}"3. s e~ fi jti .mag;~Qa ;1 Ila1jlhtlt<5 :iirilicrjos "ulya*o1dnl!D. es ·~sfrbnfl. dds, proroplil.1m.i:t. ,,1 ~',c}m{t.·scn. tl;w''; lhtS2ltl. - Q ':.'djblfJtJ iI?1&3' IXi:lfltul' 'i'aw pirlt.7iSl "'lillY f_~~'fs m(i1!. ()~/f; J«.'hnl 7M ,'C .1J' {frmllJ(1,

h

ember, A dollog 111!l1g)1'1'lr-ib;3ta DzO'nbau igen gs-:ze-rli. A gomMR m~ ... ,a.n.tllt mIlia! szerk ~!'!lfik :k"~l\~letke~t~h'TJh; nlclbez T! CRll sztIDtj}l1g~ gy·'om,rt1
I

t. !fllli"szor llfl g mba el!J,cz!es~il)IArllis :fCl,S!;~.I~I, le::srlllliu1!dX

.t6.Jq :filimn SV,(ihik rbL~rl)mJdlcll .slilra rO'D!!Ide!k

1l.1~1)1j. te-s~llk"l:l;

i;;kriM

IlsSi:f,!Z'iJ't~Jtr1:rntlif.: $ ;miX

l:n.'1l]

'l1£II,'fh1 Ill, 'l{i1.Mtl

I'IY···lil'llulba,ulcnk

liTI

S

iinr

lit,'n

iI'S!st:r:a,llrfWl /Is,; ,'_ (Jlllh.tllJ:Ji JJ'Ii'r.I;}Jdl.l'

iT:

:'II!
3i

'm~5"tt~

:sejrek1b!:.

l1I'ed,\I'(l'~ ~

Ug~ kOz"edeIlltlil

'J1{7):~ po:lI«mtdJ]'

.~I~;,'9c tr.f3'

nel'lll

- 11 Nem csoda tQhti:t hi:l'g:}'ng(YClIl1'rlii emberek '~J..$<{}mf;d,r I utdwgus kovetk zll1~llyek n,~Ml::~H" ;L.(i:zrerw:Cilkodjk ID\':3kld.f!I~ !'IiZ1r{tlil m~g' 9i Si-loCl0il'e,OO't ~ Ii'!' lr

el(Jt.lf.·ltkt·~ nrm

,6iJjak

uipl'llik L U. A ula:sodik (i!!il),ponb~ a ~~~intefi lV"~{!S_t"1,ci'i-'lll!tl0tlitiJturk i1J11ltrrt .pltlMk t1:!tJJ$'I'.l tII~c -iei-~dlJ~C:~ ta:rtOZQ;;Ik Oly

A .kepZ'et6dcsis anna LtUI'ljnti<s, meg IJJem m n,g~"a~b::o,~t t ulaj do I'iIsdga." l~ogY~l,el:ne'l y eledele ~gy'~ltah'iu nem bh· el ('idiOSlim:'l~'sillJ" Ma:gmnism,erck 011'1 e:gyl1\tu.:I,~t, a ki'k s,z:c:iJlv'fut]~l)fcs:eil'1 szcretik a go,mbat de egy 1P~1I' '~'l'iHg m"indig' megiiiliilik a g'~:l1lba "'h~eze!:ie'l. Inert gy 11'lruk oembirjll 'ezt a !l<~j':'t ~

j -bbal1l.'('~~i1(, bn telje.seu
l"del,ektl:U,n

pccUg,.irl rrr-,lfldsgt}Jj f!a1},(J.'1·ok/JIUl'l -11,JlUJ" 'HtiNilkolt6 rgyeJI.t6 mlrl.,,1dJtll'i M} Iii!, f"'lQgyam .Ie.liet y~dek~z,lli U)illldcze'k ~llftn :;jI~~lB.bl,li lui:r;opl csopOl:tbrUl fel!!orol,t k~,I"OiS ba:tiisok l;l1iJ.crn,] Ail< nly '.g'~1!11 lldk ag:o,ri;ib8tlpl~,le'krn Diy saja.1:Si\~s m6dIJrli reag,Uuak,. n' kiN?.J,(U "'iU~tf1I11ti't#l ifUi; dO, 1f1'~ a:zv/.;. o1Ii /{iAmiJ '!o, g;'tml()}- JrJ, lfJ!tJ'S~,Jtt lltjn,tt till " f1 "(M'S1:II)lt~ ICig'~
I

*

to~ a

~gylltll,ek befe,ged,IlC'it meg igelll !D'l'd.1 i"lllii, kil~ ug) naz,t OL gnmibara~l ,uiy nI'l6d u eLktsi'.h:\'e,~brdii'biihysz~r ba] l1'f'liktll chlCz~~:k. l&;eb: ~a Ul!2gbe lfe~ll~c:k is !promlo.· &. b~UUl:zam-illl;g~l1d5;s;c~ Jarm~k_s;~ lCli:}iO,vidrebb ida ,;,li.1~u: :gy6~1,6J ,~melSz~(E!ii.zawr ..

ep

grUlnd<isi:g,

he:tcgsdglildkmmticn fmjMj::i.t ,t"s~I(l!~ek. ~eg'~ A solyOsabb es t k: 'P'edi~ n v~ldm'eL'tIJes ~s I]fili&~ l';:'ctingf:"i ~fljt';n'Qk tHlln Iml:ill.al \lcgz6d,ek. . A p'onroslm~las odin Idid~ritet[etl'~agy a mih:gc2'Jollnit3ist OIZ '~If~dc:UI'g j6,. lirtall'.llili.tlal1 g: mbfi l.i'lt"'g1·(nll/d.r;tJ, q/J.o:;{;fI. Sok,S:I'!or meg a;t iSI kit lehel,ett dEl'~lt"'[Iii; b IY uti id,~te 'I~ 11 megrollllir~t; 19y a:1:'t ulMltail:, 1'lOgy elfY&"l.lcr ill /WeJu,utiiJikJl_ .torQI

l:egsllly:osabbig.

a koleLi.hol!

ba~onlo

.f..~r()mQf~ e~'bel..

tflvu;Ift!!l6l /'Uillll fell ,'l]l'k~ii(jiU'i ha IUIgyobb ~al-osi,ggal jtu'Uflk [ll a gmn:blk knlm!~,;i13:S1!ltB no I!:s a:1l '~'11? o(j,·'I,ch: ,etkeszlbE:ii I~,C)(ft1.n::llb..- a gQJinbm it)' t,CkirttRt'bC['l .gy'8i;> nUs!1i'lk tetszik~ mikof rtsltehe:tjft,. bogy l'allitt ttl;fJJ ~~~mt jri:.fS: If.o,!ltbiva'l '111m! d1io~g'Unk,[ gcel~~rClb~ ,ill 9'{}mb.tI~ lef'tJr~ nicr;Jll, s /e:Ij"i. I/i, It!Jlel: ~1'ii1l1<J!'Ili - S' t;,s~' /!I.:m(du fogll,i 'd ~~I"I{t;/:" dOlikijn,'lli J,I'IcgklsfiiitosJlcg..Jl f~r:r3Zas ~s [iJ·t, ..s kOz;ben 3 viz ]!{i'lonjili. a gombi\1i>dl ::J. kurQ:> bnm1.;\i;si tenni~keke(. a.nli;ualktli
'ilegJ"IJ111!.W4l J.f01.Iduik
'I

,.,~l _ .... fdJ·to§tllds ~ /U,4Ptd'i .. 11lj;~/5IN~f.t'kat.JMdiC {fl'll ~

)rleg:<lJJ4hb is ,cakigen

Ilr~'ar.ttJs(lllirik.

malgllk.at'::!II. gC:HII1,b4s

]ds l!Jlul:'rtekb

n

cLlilick

hQgy~:phU.6,lIlLek,e I egy~Uta.;~n cS6kkel!,~clJie. .}. 'g9Ehb:!Jsf!tll "1m "'g'ltt' :;1'61 is 6118kodiUI. k U; a: gomb<i.t ,cstlk fris$.tr:jj t1lk,,~ st:ihit. _s(JO,t1tf t~h:e&tU1 mcrt B tartoptol:t "'u:lbell ,ill ,gonlb IUiJI:n:rr IlU::gt' .I1d'i~ .All,a'tllrrQz(:U:l1u'IImelf,ges ,!tc:unb:ii:1na, l'onatI

ll

s(Jl..J~/f tn.'1:«~cat.dS4, 'Jagy \.6gnl :rneg a '~~:me'legh ':£; id~te It' a gombfi.kbnil ,i,lz,olmt ';;I bamlasi "Jo1y;;uu:att;I!,::a:t ~~~d1~k be:rmll],oe a:~ mbui ~er\!'eietbe j~ltvill, tl~b:b.I.1-ke'\'/c.sbM h,cv,~, md:rg.ez~si Ull]'~ltel~'Ct 'OIWZQLl. E.g&zm1 hu:cnlil Uhulte'kl;t.
.k!icl lIojltmtn' lti:t1~~,a kt)·;:szol~$). eb:tn~/(Jjl n fjJlo.Ul'rm,· [gtGUbszDr ht'l nlti akokra. I~· thetoyj ~lJI> ~. rn, 1'{JrJlmlJ k,fs" ,]"1;:£ .sa/t- !I'{J1ll/oll "'il stb. dh'\' z:esr.ir,• H~gy u.gnmbn v '. utaIJ.. micrt oI'y gyakoda:k at Uy tDitlC'(ckl li[tu:l.ak -olul itbb(Ul rejllik, Ilt gy {J. com/;.tik n:llJltii. it.} /uz,1Il4f.' ()~('!tRt:l:k fi1.,

'7,wlle.I;!~, tJu'li:kor nz j d6j: -r,:i:s~'?'is.1lI01l y . k i"fl-wt

,a,gu,rN,(,Mi:J:.

Mara,

kQ;;;~I.lg pers~e
i51U11erct,e.

Ull;J,C!;

,n;is

vee -k~z.'~si ~~,od, mint" a

_g:lnJ\)d.'k

A glUnb.tll:- 'QJk"G~[,mm' rg~~s:ekct

6'Z1emllll:yre \rQ.ve~, hlsslJk:

1, .A klh·lijl~efeJud. sJu,Jlpl:m",lik'O;t~ a !;:,om

hoer

J ell
i<i

n~lI:iaa gotlfnba.~ol;:ozLa In~bi!'

el'fol,g}!~lISztjhl utan
,t>tnl!. !.JtO.sm:N!tfl.!

:SHit

e.g diCS1:C miDI)' .ltme'U'iii ,ilbb 6,rn e~teJlti\rel jel'c::ul\-

k~l!.ll ~.

I. 1k

Ea""It't':{j.L

ill. A 'hanllfidik csoporrtba tartoznanak .ma 1l10st u.ok 'I:Z,Qk ~%; eset k, ml,kol-iga.~ffl1 m,~ gomba o'kQZim ,S, melJ:~ bct~gede:Sl, A st:fJrOSPll '~I!t/. l$~I"!I~s g'(mliJdll .t~ti'llb (i$.(J1ltJ{V~ s.zrre.u,~Jr,t! ri.g:~i,'Slllt'IJ', .A m\61'Jr~~ g<4IJlnbitk..,ok9~tn ti:ru!t'~ k~trat.ial;~.r.ligy t1& 1fJ'N. :Ssl(Jszl'If'ijr,~ ',l:tfO'J/'i,,:rdlJml' 'l1l"ilvi1mJJ~ak,

Ullin a b. t~ lor. kegeslt es ,ts,ss~s71Qrubtst ~te,i. ~jQr~gl::l kiszimci, eg t6 srt!Qm~USi~gI: i"l~tri; a 16libnsi tiiJon 'Ileheis~gct ''';[(::>2:, s ruaj'q ,gChi~ ,a>ok l::arl'!l:1ldjdli In~; Fge:W es rOSS!S".!;iilmi relb~ftljle:il ,emll,dyg~s, hfll1I:y;:is lIi:oIVl'fk(J~iI.::el'Fl!. Nplio:as;, epl'h'.et 'ke\rel'lltviilad&ot .. t,. cg~lIdn
liI1ilI:52lQmIegy6,r3lvaJ a~ !!ilk g'S

-

12 -

-

73 -

llY~niY i<l, be't(lg~ Ill. h~lWJJIilIdiQ;l'kblllll1l a JgolllDba M'RI'~~h~<inya'i.ti~' .fe~ iebe.t iSm't'lTli1m nehu" roeg p d"ig a sPQiJi'sika,t is .. em;ak: az el ,I d ()1'~ba!1. A'pDr..i.k cg,f!:sz,111 '!!llck. g}'~k.tiiln.ill: n~rigma, is 'i'ajtlik \'31il, !'i ~ mi!::ospotiik t!i~mcl)'k{Jt a tjllflda'kbt: "'m:l\nn~ mel 2:;4.rva, vagy petUg n DtJ,!:>id,tosl dk 1M 'g 3. basi,clhJl~Qkon ruuek, A killi1l~yt +UlyaL~ SQ.kst::lJ~ fek,e:te Vaf,.')' veres, Kh~Y.' ,cs,*liis is ki:s~ri gy,,'likrm ~~'e'kc ii, t11nil:t~k~t. ;f"lJjdiilbJlashasgol;;cs .ki~~lZr.(I ;ll.ZUin a. but, -get, n~~y:nr _1i\!CiI haslll':i,enCS1SCI egyCltt, nz u'l"iil6k 11!1l11r.{Ofl 1i~!iZ's~nft" 'U"'~Si' l!l~bnD v't!re5. ' ,~eh'il~c :~t'.)r.iKat hi mftilh"n, ~ha'l. n, hasmenest sokszo'f" fielp1l!ifad's cs ige~1 li~jdftlmas~ erd!hlteU szi.ll"e.i6s kiseri. E.zek. min,lt
a;Ij

,,~~gill ,toms f1l'lJlllba. {C01'1il1a) metUL N'llInelyk r iUkap cs 6:SZ,. .1, ·hU)zJdi'i ,es b:!iJl'~sill£Job ~s :kol1llplilrn.lj~ ~i t'OlI(!~~k'et. . .A v;6'gragok CL a, ."zl),rit.6b:QUl -(:;bb ~-ke\'eSbhc: m-o{fyFol!\,'1l hirdcs,~t IS, r!iOZle·ltl:il~ [Ill! ril'J!c,;i~" a s~_or~t(lh~'llm hUde e f'O'~}lt,;i'ii:I n II \1'i... ~11 I ~zuin vag)' \lisst.;;lll1,rlalti!~" \11111':;- ecUg mllllgat61 el~ lyik' v,ugr r.tnpt6 g611l:;!!l)k fej.ezlk: 1 .~a retten tes jek:R. tct~ A Ut~5 _kijr~ll is IIi'I1iltalk ZIlR~ I lis: bb;,.na~y b,b [It~ndellene~segck vl'Igy U\'arok, 191 a be,te.g s.z~I1'l1b!)~~, gnkrnll cm'l. ldvll fJ,S~7..i ·hlliloo_Ukv:.~gy .kl,H~nu,oz6is "rz~kJetien mSlZ. [dleg, k>tl:il;e]d ..en ;;Ji \~ig: ;1 ~ttl--tt:I~l\e m,egil) lki'l~hiskil , etIwzil-c s el~'pel!1.sf:ggcl a 11~t3."j elves'l:(Jel,

cset:meg IJckfil'iletlil'ei!l6~ ~aJ:aJjl'.

U:lrnetek miiod'rlt!grug l-itartn1'!allt 'Ugj a gy( gy1l.ilrusig.,

I D~il\t s
i:lI

2, A ,l:t.ri.,,;g.is;i Isa ligmisi $:!J~'t'k bifinl,dm,I'I'. Abe.c,gs'l!~ egy bi~ol1ifQSs... n~iU!)an a;::r:;. j~jl!.ld'0:i';fu> g,alWri. dbif,:t. a SiZ vvef\{:s !Il_1' ghi.sSIlI, m:ajd JJe'd~g m-~ g} nkt'abb;ijI.Q :hizas 'h:s~. de .!f[I.eg kO!lll'iIEl~!!gg 'filbb i!I; idesi,nj. majdflcm fI nal~~"ri:i~ 5u,licszor cgY lledcn es lab-;ilW:6 ~N'~r,f~~ a bet!.lJil;seg [~p~
~ ~ps ' ,!l!i ue llt6 S1.akItlban, gyakrn-n:
l,llik6.slit
Sg~h1'1i11.,.

~llM 'I"c;t;Q·ett(:il fog\'a m gval,lwk.r:ds hhltl(I/J/.6.:k tJ~t:ti,'n t"lld~.keg/~t. A~ Ue.:z:;tij, Illoml~ 'p(;lloj ..t~ ~'I·Z;tHti. csa),oda ok kI11&IH.i·SCG llj ~b li C illI lasok - (igy a. 1~,ekrd~bei!1 lii~11 Itlhlli ,-slIk J\z IiJjn::kircj,~csgy:.aknm
(1.

1.'lvilIJ,'les

,tl1lll'.f118.

;. A l~.!&«tcS'lJld sao, ~k

,fltill

'(r.,1,uai,

t;g~:;:

]§Q..we- Vi

Iil\ "Ike, I,iik

R

OIl

~es~lH)ID~f',s. t

lf~ds

jlelelJ&e®ill:' lllZt-:iJil es li~d\S4g(!s barlr1im~Si~g'\ jdil.ILcbel:: ". 'CSiJk rltr·.;ijn ~aU 37 10k ali.
r ;s1:i.e'bi:-s eyallos1s rntnat-

\. izJl!l:aki!:ple],enseg 9J "" .. ~,I)'liJJg h'tinl!se I,;;O,el~,~tdbfm ... de meg gyakrabbalil a ves '~k hi~ny IS mU] c 6d,t-· f I,)r~iilll: n bar S&~l'itzsil.gn va:gy ~.pp n ~llClIlkez8crnl, bCiscg s bJciJ.eg1,' rejL k Hloctej ,n IlIviirli!llszt~n~ek m.~vilrIL mflk(lldC;5er:le~. _ -,Abu, rlCU gy,~'flgC s;i£g~i~~ \'ali'l!iil'ihn sn:Hin}-'''eg f~n.I!~

,1lSltlliJell m; ;_tjltak ils ~ nyd!l keldij cl m:ask,OJnben i1 b '1e_gsGg ~It'ls-6 s~\l1Il«ilball rn:mj,dm.elll!! '111~md,6:a1'l' ,~lUli:li!.n s kibOl4s jd.(!ntJUl~~'k cs <liZ, eg,e~· tiCS! s, kllionijg n ~. \rcg:t 'gok m_egkelk(lL1,pe~ f6Jeg BZ t!ljj:alli ~ {l nagy !!:Ijj kurmt;~ kill~nt

ko zlLk J!tejBbb. nu~b'b!,
&; hfudegUJme.g " •.

AltruHhJli[J~ ki;.i1~k(j'l' li!"'gy csa'k

.~cis:t-t is tnpaSiz,tia.lbU~

11. A Ii It1J.rr!![ 1I(l/oiltist1 t'J:lrlalmJ.
j

"is'

z,tgc.

::y k[ .. n nub' kezdet,t6n a fQgvill iCC'll 1~f'~Ollszhr- vag)' b:inrtjlli a bi~tcgeL~ ill. l1:dhc-z tTil1g n.ebi'!z l~es Is jflli'ullnnl: a Mil'eg1.~;s Rli,tal:w \1t:'IF' ln~~"
IlJ!l.dlszortlhiirS

3. k it/~w:ds.ct'r

/iiitJlitl1l1oi.

FbG:s fej'faj:i:s. liZiidnl@s~ flfUgtal'ui'd:s.ig. !],yOgis,. ncll:Ja relr.eb~zeIe.s, Of; a ke7.det;; 31.-. :iltili.blincs, t£rz..ek,ell,y:scg-,. tf}l[ll'PU16, keslelMett '1~gy m -g~\~ijftG.~bbe-z !1tmo,~sa:g'j~ru:J S it ].)e~~

.A ttmet k fclll.ep ~sejMpm:lii.fi, mindl1g 'iIImw.~ I dlili'll1i:!le .{I!:omlm okozm I y 'l:1a. n1cgbc~cg: ,1$ t, dl,;' Van kll~~onb""g ,I'a tlnclek j I,emttcz.~eben; !lIelii m-i~ I!t~, A~Ii~~ btJlb,tl"a • g)" • z. A In~it,l!i, IU1'lbrima , lll~:HiI4n~r m;i:s raj' ),;:Qzl;a Ilner~ ge~'l -ekncl iii tnm:tek k·~ :ibb jc!entkeznck (g,_':3 61.,.;"<0,1 az 1'1Ii gyaS?:tIi:s U~iI1l St Iil iha m!et' ~e.s(llii~ n is), addig m; L ~,61(j".~ gamon, . a.gy biamtJ'O!f 6'a1(J:'Ntbiuik'&~!~.';,ldk) ls 111hKt. 'hj.,. JfWl.ll!tll~ ".La f rarirlk I nko.ziQ, 111.~'FJ..e.tJisdl''ll{ 11lt/'#' 2: -:3 ira' 11m /:i!l/, . ) ,'J. .l'tNf:::,ll oJ,: a: 1J(J(ifUS'4f 'f.iif~.tl:i,
1.
;11..

1J,~r

IUtal.libml v~v~ ,kef id4S-:;n.l.;IJ'l .'ellCt. megl<fll(ji:nb ..~te'mj: eJsflt #C't'lHt! t:ll~Yi h 11 It:, 'J-iu;g.is-i SlNl"iJi!;'k dlllil11;J;'~:ilQlt

-

'jifj

-

liiftc,l 1,;, icl((lfl&l!i t h:fJ(/i{t-sfttJ ..i!k'l""',d, '

Vnb~itliil'l: ~l 'O,lil':lllil. ,erSt ~JjeSlcg~

Felismel"hel6ve. At. Og}1'es idGsnl',ok
a. JiJ:IiI:!lJ!lI'yis:cgtal

~, ~a m asadt l..'ilJt pcd'ig C~ ,f11 rlDlJITl,liC$ 15rtmd

r1H

r!1'S,J,; .. ,tJ1j.~'YJ,(Jk,

tI

ael'

&a'lJfU'tf-t~ tcszi.1lt

Ez-' ti, Ji'eutli! '. tei::Ulapot 21J-48 ,!>frog tart!li:nt s ha hi.lla I, \liegz6d~!etik, ::I lUi k,UI('mbcij SiJu_t!J lk rOilIhetlnn,. ha III bet.cg AIlMlJ.it:a l~l~l'tJQE;jt. lim,(ldtitfl N",!J,l'b/~H lliitirn' i:.a'GlKriffl ~'Iifdl lntp.lt. R'G»6~i segitsdg eseMu., h!li mas fajokrbl van s~6" a iJ'etct; Ircndlescl) Iclgy6g~ ul; csak :Ill!: a II'Illigy baj, hogy l',t segely ren§ desen, k,es'{):Ei j n s a gamba me.mges ,uyagu ·alu~ 'I~llag1obl1, rds?,. ten al'S'Ziv ,lIiIitk , ."_ M~g' ,IE szQrillllcses e.sete~beli'! is, mn~r' n t')e#~:giil ]t'~lIG ~~Ialyboo, l',e5cJ;e!iIlI't S "" '\·'C'S:'iiJc¢j·eJlmelil uti '''Oilil~ !mkaig '111i1~ger~i ;It b;ruj,t, ttI'I':I'[ jon dcr';ll ig 'I ('t~ff:e~ ma'(l!!:d ;1. kii'ilLoU id~gl:o!lzkdd;~s s aa om!GS:7.'l6s'3 e;rvc,k gu1.adiisil om~M.1JL;,;I!ck teljes nlregg re ~
I ,~ l

l~ azont'ld,rl1l tetm!es.:o esen In:eg n~ ,aldi)~,.Lu al:Kati ~j;i:t9:.-::i:s!ig,~t61s. i . .. .

tartama kUl!;l,~.l:Hlil'll igc!:l vi:i[~ozo" i... . 'fIlg_.g e;1: n ~Illba[al~\h'll"

.Ill]J(miitl lt11lIJdlltJ,ll Lcgy61.6 ,Ilia.: ~"l!",e'Sbb,l \'Cl'sy.ed~hn~s~: a l.lll.J,1J16 ookU!il"a 1mlrgl.".:!: ·si/tt'ilillIO'SgJ/. ,tt tkllri'l,;il frll.",'}uci~ 1iI ?J1 fI 'l"d tJ .dlMlillgiJ.Vi.f!! jok.wJwiik. ,A l!".,}Wlfu/r.,J#fI mt!tlfrf!l.u!StJJ:, .It!iif'(i~-tJl/;tfl:li pg'L1:i:o~a.llI ~g~b~ .:UI lott k6rtoblib~:r",eu::kblil ldd rtliU, hog)' ug),3:n3lI'lol!l ~)crg s I g n'lba gyenllJ adagban ~ I1gY'-IIlUi: kohi 'cgl·,ell!lekn~k bcadv~ .,tt ra tUnet k t oko?, ~ ho y ;i~ Amnllifa b,tllu}'SQ OkQ2'tiii

l1idl"!;"~1r!s;(lkr~ndklvtJI

huson UtDill I. a lrol.criib

'z..

Nem s,1;nbitd ~1:llOllb~,1l meg'.re:ledk~i'1jll!lk .~."61!ilem, hQgy a kaJ'tlnh~"n mel!'g,~sfajok g)f,mk-rlilll 'Oss~cJ!I:,l)'\l'ei"Ve ,lVmla.sz;tat~ '~3k 1, s igy azbln a .bG~e.gen n I1IJm.i(1t ~1?~k"P~~J jctf,'lltk!ST.I~ IllY

kite/

IlUKJ·f)11.

ir eliUfj, (.·S!(lit't. I

lIU"l4"J1l'¥OlJTiJJ:'m

'1I.N}1 tJ/f:J'.

n $i:(Ji:fl.iSOS sabtfJ.IJ,os ,1l!IP«SI'o1

r.

A .iflJ:l1I·ol!l ~fliJ,rC-l:'t:tf:s IIIqrtilld:pi~ti£Q"
sz,i:i:mbn

gyuJnsa, meg 11.s5;;ziI i1oma:pok keldc'

.'

k,e'!!;(fk I. hetnek:

A f6bb k"f1o:i!s'ek J[I!] c::ly,'" J,ld:

I~enVWl'lLli,

,3,

lul'l',e'i-

111..Biso}fJI.I?$l{l!1~k i;l..,jltr.IJ;fJ{J:
\fO.~l ii.da~ roU,.or

.lfifJdti,

e. m,e'ilc~ gOllr!bakat ml!r:~lokn;j" ir~i(fi16jcli"d ,~s kabit6an ,csi'~6so'krq QS7.:l0H11·. 'bb(i~<lzta:n azt I~ vetJ~e:2ll(atMk" h 'g1 a k;i' !ttZmJr '9k J,zt:l tl1trgei!:c~ek 1 lli~ idegtllI1ill!'h;k jeUf,lmittk, 1.liI(~ D [ras- ~. :',5i'gf.':.rs!Z'rvck lilll'l;l'c'1 am"sik C'50pt):[tl~", t.i. ,Ill?" .izRat6 '.gomb~kl"BI ~!i:t~~k \!'lil~~l ]'e'lllenn!18fk. A gjltrkOl'ifl/ ;¢.mif;:ll/r ,;rid « /J~Q!&(;fdsilM:rmtjn.. k .iI-n~ttilci." i:;gfltiJ /qjr;le f6leg (} r.'i.~ ,()lllfJdu (l.Aelru-Mk' ~~ a, ,GaJall1.!Ji'&Jk (}OJ..r~lIltf!t) '1!tJ/it.nmtit:" hat,oi,csul"i. • klml.lioIl'mr4lbb meg "nl ill: s'Z'mro:zc~ so1d':31 ,I)'or:!llib'IDnn IS, r~ll~t •. ICY ~/1'Gk kt:'i.'lllill/Jt1 "'!}~.f'zj,"tllo"'I1'{'~eMJt1.::, m:rt!A H 'J,')I.tK'5ttlifJlltl Ii /i11· 'H~1.A:(1l!16 ~"!t"li.~!-~k t:$lllt'ha:Jl'1'M 1;Jr:g"fcalJ(ulltiri~ ,~ $ten'l!}w/fil (I ,il rqJI61, mil4.U' m~r ~ti1'(j$ lU:liilsn ,/r ,ft'ycsa{J. (JOhI4" Az iIlllHtI.;t"ck~n l~h til 'Itl\~g;a merges l"momak 'BlutlJsok) m.li bb 'iJ o~(lpm1ba, s(lroz1mtok.. . A .mu/.i.ol:ikJts", kdlJtlfJ laj'ok: ,Q£ A'llit-nitdk; bi:tro(fJ'fJ.'j .81J~ liJiJi,sf}A'; ill. Icgl\l'¢sz~de[m~seb~.ekali: Atcllrit.{fii( 1)tj'/IJ't}'~,a es'!;IZ

I 'Il:;eg "nf"n;ag,gn~ 1l1anO'Jlhatj'a a fl1t,crlJczllSl hi, A g. R"b~ ..mGgy is n~he'1.'· n 'm(!:szl:hdo. s m'iil Itlilb 6" ·0 :~g}~:I:3l11El tt
vagy "';:!gy pc::dilfl
\;!

m, M i:f! :t;;tf.~. tilligj' "'til'C$_lt:llt:~lst.fgfOTO,(-r jrJ'tm! H6s6g'C~' gomba.ttplfi hH. t!ol\rQl:e..'Jf! II ta!l1FcI:1 ~pCl:em '~S1it ~I..-

<to'; UI\etlt 'gesJlseg,i .\\UB(Joi.a meg" h r 'fldil,v ~ ha It gllli'l,b~ mag,3i rllJll'oU'OfOW'f, :1"DI1IYCml bajul'lk l:diUllad" UUlI 1];J.m, 1y ember gY!J,rnra L'gyallTJlin !1'WI1 tiJri n Jgrn:rnbdi:. ~'P'Ugy, 'mimI:: hQgY!l1I~sQkncm bhjak el a s;.r;a!au .. mit, l.al105zUit, bl1bt, oukMt., ep:l:eL sth. l1ar:rtti ok _zla is, ~"gy - 11 .~ rutgbc ·gcd6sL!, ~z: flrO::; a sd.l~T(J tftnefe'kkel $~em', ~ IIlng~!'oll D' "hi ~.~ h'lyZdb-1l '!!lin, a lI"e-llbORlg~'.k 'Ukn, i). hideg \r~l"lljtcSk'l. "i.I~td'ldto ~tb ... !li1ilnd jtirnldb lehet. ~ ,em,~:s'zL'¢t!'e'l1i:stg'l1ek: is 1J~,ZLO:t!1y ~ eseteldtleill" • .i! MilJOS i,()!: ,,:ReI' ,il ktfhl,~ 'SJ:O:m'i';lIj{1jl 1:f1~duik f'lBtc.ritt:'iJi ' 1.1,I(r/!'f, is;J.gdlni,, fi,r: h'lit tNI1l,·r 'lJlljJfm ,!!'J!tliffif'lii ot""Ii.~ ;illlf ,:Ii It'ttl:ifitlilii6'Cl.: kit:iilti~ ki lftl'tJ ~tip'es;(J ),.-:er,oi L•.M.' ·;~utbi:er. Kt1l.ilriliei"i ~s e:z; il vi.:; gU11j1:1: u,lg:Y mag[ba:n \I'~\',elll'e'm _el6gWges., m,e.rt 3!'!,16rges: I' mb~.leble:1; hogy csale hW.1!' '!j1Qlt l~gv' rve a~ r:lrede1hcz,.~ It, bbi drtalllmtl!UElJ fu.j.okho,il'.

. 4 :ltHfSik ;""Sl!Jllrde~ ti,'hb,i
,l.'KjfUW'/J.

#nit'!

(!j' rf.i(J,ti:Mo!ti,; me:gti'llt:ll!l'l'ii':fJtf'i!~ 1-a~zi'OJl!JJlJdllujJ.'P;lfft ~;s 11.4'g/~

I7S,l1ug;'

(14

B'J,,,iJ!;Ic.tkiMI.tf'I'BI Vl1,l~ tik:huf If'li"k''''k J;CiJtml Uf!~II~rlri~-.a_ •.llt;J;jNii{[ ~Ju.tr-ge,!j,J.<; J'q~',(}K /autJ".' Illfl.:o-r "Jlflld"Jj~rij;{l:t,< llfl/J:G-~~~siJ{J~{J:; t#11l>\i'(J/tfI/ ICIllt1(i(:,itlR, g{)"j'fJl.· t.iev !to' fu,~fLf,z_r~i'S 7!lln.''kt' :SZt'I!:Jtt/, T~'f.me.\!z&te.s, elk'e;l't~rn~lll:ltJ,e-nQ_I! S<l!:fli f:$/e.tjJklJ~'1":R~' on
''It,J-rllf!!SeSSfJ'i'IJtJlll l}p,IDl' s (;',
ill

st:o,

'. Uo:.Milk

A kczgl~ ~~·lllld'ehe...~t'l;n: CSilip:.iS!plJl ~laJa€l1 III lHinyta:tdi &'s< 3i c;gy II:ijtGs~ere_k indO-~fQrtalk; -F If'i:lfi 11 ,:r!J!,sO$ f!1{P'I'Nli;.rrd II'D,# '¥JfitIJ(J/J ja'JI'''''z' ~'lJ1'lJ.lflbamltlfe1¢rttli. u!S:eJ.lfl~ IJ' ,ke!J"A~,~:d~~dtJ ltUi ,I!$ ill;
I-"'x<'''
(1,

Ontl;S IIltJ!Jl(#~

.(fJ·a{!1orltJ-tOQ'Ili ttti1..'fJ'1' ,I. "I:, ""'r/ct.lti>~;f1I!:t't~cll~N 15Iiig;;ft If;);' t$ Itip!~g' .1fo.IJl~1 1J1!'1ftlQi;f< /(Ji"O!f/iltl-tl" f£ll{lJ(£P,ttlitl!ptw

li/kll.

'

,

d~a,gllb~i,s plllntOs.ifl~,
n iHl;,grt:e2:e,I'~s<)"el fiei:tel'l q. lifllf.!5{nil

mt'1l1lI {:

f;ncrt

pen

ii,

V. .A f!,,()IJ:_-jr(JJ~.

a'f]

dlh:t}

idsJiis.

_

l.Ml/Jtlflt 'lga:;;

A~ i.degr,cads;l;er ~sen~gtj:i' !,:!'I}f0,!'; ,~w",anijr61;'~:rnUl'l~:g:1 ,is tist.t-dba. jQ:ll Mlhl.n -tll~ crnT~S {l, iba:llfaJpl1ill,mn'l. :!. lcgn;td-"fid-gJ1_ 'IJ~ilN'IrfI'nj'olt (}kj}~/{i'A-I: Q Ifl.~Ife&t!:.'1~ ,I':J:;) n~u;rvo~ tille'ln tm:li~l "eIO'kedt~i 1'1 j]jlP..gln:t(:ged~st oko~Q,go (~hat~ . ,nl!dtar ~e."ilIk:iiitil ~l!t~M;gj IMll neit, ~l: id.eg- \"~T):' ·~gro'I:iIHJrMntal mal!. t l!llnYcOfnMi:gt~ ~s'l,Qrint s ~g>,kI}Y"e!f1~~7.tet-ve~ tl,eltetel~s~n b~·",ulthili:~I~) .... :t'\iljll" nll~~~'eleltl~I!l''' nlegbet{;... ~~t

gedcst
IU1;..rr)'tJtt

oJ;[:02ta ..

fimtd.r

"rs

S~el'e-n(;se:,~1Qg;1
'lilli"!

cc ,(10 ll_ifJg_IMtuJl'/;o'tJii:ll& ~;:iiR,:stf.1rtt:$ rr ·ec.pcMlf'l.'C'.

Ui11l1

A l)l~~~ts:~g lcf~l;'.isil1lah: bozzavet6 ro~gmo[) d4s'a fIll:'.f~: 1. 11 'J,"01Ilfia J(_tiff-lilt iJs at: ,CIf-dgJ~llS::,tt;iti m~·llw.J~is+'rJl." A, I.,e!ri.!'c's:i!ed,cll'nesebb~k Rg ..~,"UJi:/l:i'", l)llll;,(l.~(1, es ,.OlOiJl~ l bl'i~6, \!~hf!~a~"a:i; {l~ A~ '#ml"illl:l. fl t-dct~ritl,- ~"'fiJn.w;ck.lb6J !:q")' i"ildti~~J lil~~ NO'§::," 0" .1J/;l-rgtJ:t'lf.o:; ,1I~'1tdltJ.~, is I/;/KJ'()tl" .~.' .f~gils,d§" .!{J'dkmN '111,!f{ lit: m;,~tf;itlrf, fU: (/&-6 t.r"ieft"'A: ulli'll 11;J.i,JI/1:'tJJ/1 i~ - I!lfs/}. 'K~vdsbbe :mlirge.. sek; 8i:'1:.4g-ytJlr1I."tJ.mlJrz-, ~ lti'l$.9<rdn' (-w~"ll':CfJ hl. rwfJl"W-, aL(1(liflrirr. Ij)nJlilJ,u.'ii1., Lutilritf.t:-&1-:is..::1 '!~~gl~ektl"lti Js ,vilirfls csQ,\m:s .a'f.I'l,e~:1l!8Qk,n B(}/ttH/'1f t:In') S:~'IJrti'mlJ. s1tb.. , " 2,.~~~16· ~nl~Il)!Jsc~_gben J.vl!,J;,tU:/ns '.1m:~II~:ll~~g' ~ne'1 . ~gy,en.ek kOI'flwll! !t:gY(lnll l~'ilJII!IDm.,SS'_.ptQ,J, \()i; AllI.;.a.t, ~jdt,sa~tljl. . . -. ;3, ft:d~g leg tlbbl.;:cpel1, auwl ilZ iditala, m~;~' i1 !{'(J,NJIJli r'(IoIfJl'Jlsaiti.r;a. d:!i a. S!eg6lYl'lyilljt;i!t; _k6.z1l:t't eltf:~t.
arr. .iJle~iB VI, Krl.t1J(u.(J;la.ld

•• ,.H•. A't!'~·.ri!~/U 'It'tll,j;risk'a}. ttt~~j{~-S gUtlfliJ'f" O!M()stfJ+" ~'tlgjl' va/loll 1LGJc~a 10:;:6 t.~df J!II'1 SSrt'l·,#'tl,ik- ..f! f1 lltlj l N H~ "~~lCdemlyll~n . .r8~rek :1 gj)'I~lba.t" c"! .~ legel" {j k~ml1s,j Ii a~:~~~ f(iJ[_to:linbb1.mcl''t lcrilJl!"lt Illd'q,fle' Jie--e-.el:is;t -khl,d;~. ulhdJf4 U ,fltS-Pttill ItUlllktl tillalvid,d ffl"i!:~J;liS"51 'WtJ'I'Ji:a;szik A j"IO-SiSleIl,1 61~~I!iDtt t~~d:d:lI1;ybeW'! ~ '!£tel'eb:(itjhija s~lQ:nint t'lrtflst.,as 'i,'iJ.!fJJi ,?_l'd18a'lU]iS ~,ltJ. t!~k-lk~:;i~, m<ir p1uszMn a j'e"-'egon l!i~ltS'i~61 dre' IS' keletke.zlk ~~·crge.'l: ~'t.n.,,,y.::J ViJigy rCZCIt'loI:~Ola:t. r . , . Aoz OF\fOS. ()s;n-Ik a _t(lller~l1f ~, S" eli;l[lle'Z~ tilt;!] jijher
H~litb_a
II

ado.:lQ-k.

kr!s61k 5~(j

OM -w~/~lltii~ i.1~r "JIg ktl$.lli!J; jt!l~lItk.r.cfNt(':k s· ~ tiim;.to.R ,4.e:J1 lmC;J!iirlJoll 'lo§;J' kasQJdat'o.rsdj:.ol' tf}Jittr}fIil~';' l)id m1:~ a., l~dllJ'<l(J_lk _1:;"11(3 ,lif:t: «$ idfJg;<I"tfhlt-'J;;k 18£1171:3'1'! :;~YJ'J:ektl~
~l.~Ul.~~.

_ken.!:l~s~l;lill", 'O'lt7'1

(l

'I'

(I'~IJ$t{j,_

''-''If:telt.is r:sJ-l

'1'~l1iellS't.tt' s}lJ,

1~4h~dftl.ljfJ; t,r-aEithul

011

~'lqr_!{I",z;rls tt~"'J'lflS'rcl-t!p(!
~

A kjll~rJi'lrnf"g,g i::,lellili?lltsc iaL l~gllalh;il~bbtis.zI~iJ?-~a k~iLd~st. .l'. ~. ~ lliz5WHa:lI: u bu~eg ,arya'!ndJ:e~I:!;~l~gej~lu~,~o.

.me'l~-'(:~.sben cllll\Jl,es,~~hu1Jia rl:~Dl"lll~ ,alkl'l!l~ ~Iemmi, [ollitiQsabb :se.l'Lll-est \t~g'Jr clv~lt[!~ihn SC'lla tal'~lttni .. ;lIZ emEMl8 fw.,e!;~eI~bem lDlil:g U7,ldegl1!l<z_P(!llltbk'ean :\1~SkUf: enruili~\! i. <'f.:i' ~J/~{fszl" &tJt,'n:{}kl;t:IJ;~' gYOMm e~ a hcl~k m1'lralka;a lllirtyajn~y te.!'Olletcba e!'5bti\. ~ili ... .... !11sbbe beli'liv,cI.I;, 's tfl1tHmllQU 5ea::delijll"s (),ID'to[:.km:l, ri;l:kifly,ekkc], ,es itil.d;Us S21Gf'll\l)i,~iH)I~kCtl~a'fIWJJIljU. A IHli---~:ha:rt)ia beltwe]j, '\l'e'j'~mllf£lls. -iii., gy,rf"icJ ~.s ,;1 bel{:k-nymkaJ~l\:rtJ'Aj~ a.Lg,iI:- cS: 31 ba!'_''ih.~i1i'tya.aa:vll!.s lip.ttyaj3' Illn.!.t -f!I!Cooelyknr 11i$e'IJb-l1a.gyo:hl,) ...~r~:s _g06coJ... IMma~~k.. MaislctUi.h1bll:lT1l g g'ombm'il:elj'gellesJ,e'~ ~lpt1sztult ~lIa<llok1lQ:I: lo:Y11lkl'atJl azt IS hUliili GilIj,Ui,cr,ho,gy a. gyllmO'Jr as. a. Ibe~.el!. t\
IUR'I1ilt

gyakrm;m

gQIl'Ibn

(ilsfite11ldli6dCtk

18: -

-

iH

-

gQdQu.~:r.:

o,S!l:1)eern l)inetity~U~·!'f8·
~~

es Ur~gtlk ~s m~g~~ru..'1]jt! f.:duk pedirg flleg\lnstnill

feyer-reLe

szemolcsOiI(

~olt_g~c . [tlllyiliUil. 2. As ,f{$t!eM1i/!fj,tfti!ilM,L'
v6rrmllllh:l:sos'l
1>r

ilil~¥.vfei{:l ~

nc lite~ilicacY siintcm
ill

A. brll,.,'amk !'egn~ ,,:yolD'bres1;B ,a:~t tartj a hogy a kab:ltp~ eget6' t~jo;k nern GkG~lffl1lL . ,elrczcte""'t~lJb" s 3 bGIlICi()M.~nd,t !'!~elal]b t''"' t1fi~ltic serQ!t:sckct, .mig nz b:gut6 f:;..jol{ euel _ellel'l!tt1'tben ~'Uil• Ityom.6n~ :suly,~s ;5efill~e-I~i!!it ffii:l~:l!.~,e'k'el~. Hs /!U!Jult«m'ttt."'N {)fi alaPla! ~;litd ,ri:nat~k/~tj,1 ~!pill iis.rlr:t,lol'lJll' ,lJ.UrIJil;liA ,(,I'~ .. .. Eg4:'l;;:"n m~g"U~p~tottnl3,~ tGJ1cinI[.IMl'tj~k,e:z~ yt4Q ~t is, llo;gy a l!(}m})a ')k,rJ~Jr:t ll1b'gesr!;rl~ict mutatkiQ.~:¢'Jtu:l~c:;t<uti 'Valr~~ :t:4sok 1lt;11l jl.'lk,,,Ul'6k, milS· pc~dig.. s:el11 3 .gOIJtUl\I!, sem 0, nugt'~g r<dt<lij=lrrnn~z\!'e. A" kJllll:lco!i;is:ntll talaJt elv:'tho:i~>ii;Q' 'k6z~set \ge;'l SQg· m;tsl as,\!'<i;n)'Qi:" L% 1l'.?iVl!lI1!Y.i llI'IiOrC~ QkiO~ta n16wgege'sn~1 eS7:1el~,e~.6·kk(::1. J:tnnek lli. ~6!tclnek iige~ci'ilLIDr jclfin'~t"i5~~:e' ti fOrito,ss~«a \i!'!Jl a :l/iJ"VlhI;JlSF;lqe,; ,Q.rom;in ttl (iI1l·htillllitrl.I.. 21:1 ~ell joegym-;rn:q::ll')' ni~ .<jZ,t ls, IHDg1f <tg{unioa.okGZita 'g n~cirg~ll:~b>O!1 elpu:,;zt~,I,tn.k hllltt~sLe Nil'!D~01,~lJ;JW"sa~l, 'ro.lJillii, .• 111]l1g az agy ,es a g'll'tin~",alC:i i$ 1!:Jt(lt'S""1J 1N(1Jro,1i:tf{~" \ II. A .Jd.~. 1. I' a/l0Jl,

3 A m4i. eTtoluJ!lts, jel,e:i.l muta:Jtj;'U(.

nc:nM::]Y~'ilJr d:fOfl6rL gllila1llt,dsi ~fl~!)I~hl. fl; 'ltp, U' liid4k. !l 'il.l'sik: g~3k1m.11l

3, ..tlf(}mlJ~ al.x..t;la 1JJ.JJ:gl'!thf!$NiJ~ n~j; tf" ('t,'t,'Il,rtl,~ A segel)'IUYIJ~tasahh(l.z .szabffi-dlk,. 'hQ!!!'Y m.il'i:QJ', mel" idU1pQntDrul vestik il :5~It¢.ly~t~g~'nflrbe, lo'ajjDn. -r.fJgli)n a, Ill'IIi!1:t a b~jt. ~s:l.:mV',¢tt~k.va:y'· ,e~iS'kc$l'ibb, . A) At; Iso ,e.lifJt{jlm~miJ:ru: ,f}'}l;tJS /fiIi11;}'1iihm is, rili~;C'biit ...~ !Udo~at 01,2: (fh)~ tlll.lliine,ket. ill'r~k~U tC.rf."be.d~~, hoty m,·gs~~bil.dfl.I~DI1 a rnerl;,TeS fiillya~l::t41,! tell,fit. lI<iiuya:."ilra. I~ell

c~i

il1jg~fe]

oi.

_ Deaddig
1,'lJ1t"ltttrlmll.-;.

-is, ~'ig llgy6gysZierttki
fi it gjV).lij;~r '(gJ

IIi'lin'IJ{!n~HI'n .. I~i ken Il[db:l:~i,

]u')gy, a bete,g~ei. soN. ItNJcg ~4~t 1'J1.t;·kg ,,,,t':rt If!1lt!:fl,. tiJl~t'Fa hell!£' N!lJ'dflfl.l tl 'lJ~!!I'I!1'~!ltJjtli. u'i/,J,/ti:llil:()IIS((' ,f. ~k.I'tsill.:liim.J;fJ:i" lmJ1}'iti l,;tJlltt i!i;l' J-,.J~$J;~J',is;1!llt~M.t ~'iMi s agy"O]mor h:i:grrl:ibb QQ.gyj~bol Il~g:$~~lJli<lidul mel'g:~ t.ar:taJmlit61, !In IJedig OIi\!O'S yan, k,eY..~0t;, <liZ tckilll:te![ Il~II,,1l1 tI,rnt, h(Jgy 1~~~TI,i;'i.lt-e'nrHlil" ~alam:i'! .ru: betc:g .scml, .sy.int~n. :ili . gyamflv Id~lrl'tlN;l!re t5f\ek~~;ki' hli ,(l;sak :<t: .6 alomliror;, '" cyail~$i~.,es all al,~h'hi.jjo:s, eJh,idlego.l~ ..nem j;,c],iil"mri:,ra, ~!,W 1~6:,;eled,~,et, ill. ~Y'OfilQr kiUri'r~:3l:be:n fltt/(.!f ,Q, It.lil''1IJ)'I!:QclII'C ;;''R'l!!Uj:a ~'~'tJfl.f'll . d ,(1;: tJ:rr,J;ust~ m.odo~ C;gyik~~:

be~:eg .~)r!)n~~t. Ii. le!l:jobb

fu1n.yt31t6ll,;.a.t e:1'oteremIJk,

pedig:

f

emcty

orvO!l

~h

Il.lin¥tattli~bnJt'

l~:.s,.
b"rfj~O

n:p.
!!'izet • . . . , MI~!1IytilJl!d, bo:r~6:v~l,

.

SZi[:,l1elte~

v,eg.dieili mel-f

'(tIM ,(:sltpd11 em,~'iJlirllrlli~'t' tJlJ:O!l.t~r;· ,Il

t;.lI'HI)

lOP gr~rm:Ill,0t:
~

A legj.obb fa!JQk is (lmis2:tet:lA§I'J!!Iidg.et'Qk()z~illfnmlli::at 'ami hajlarmoS' legyenekn~11 !i!agy Pedlg' elyiWm.~tila.l1 al;;'"i1~ III mJ!~r:E~~'f{U'l!i~16ml~lemfHjl r~l.""!Drrwpak i~~t!J:;q, v~l.'{y·vegtn oI1~dr:lI)1'il, a klk~(l'k n{:'m ,el.~g;~rtf'S aJ &!:YOlll.ru!f::•. El'ill1.ek tU1'flfOlii Hl'eg~ :iUapitbai.¥:cPIJ'I~h(:~. ~s .m:t~rt '!i:. U)ren . ~'~t,~. ,1'1:setekt;nm dpen tlgy. Jan.lflk el mm:thil), v'11o'$~:go:J 1l~l1rg'ej'.essel ''IliQlilJri'l dolgul1k. 2~ rI1'l1ma~~L'.,ilu·'l!Sjj~I)I?~ :A,~'al~ ig~"r:tlvi:d: nilllCSflliwk, 'csak' 9lr!M ~7;e.l'C.1.i\i:!tn:!l!d~'r IT!i~ a SflISi-. va,;D iB:z:; ,eceb~S',\~Iii~:SUJ\o1'fjli.:ezek Ol.lkahnaza~,'Ml:1 o\"ako cl.llikelJ..

'l'~I(;;segmt;sc. ~~h.~(jl, azOr:n:b'I.11I a h.in)P'iI:,j!iIID-haj.~.ii!iS2;t!'ell:

kdl ...-e~nj W IJ"n;:~ijkenlt; a mnm'aI\'klll1: rll!:l:;dil!li i!JJ:Y fr!lIit~'/I' vltlgtd Jd/~tgIIlv,Q;; a .In:i~J!)'(/ds ,tJld'I' fltlirii~ilufl# iltft}g)~a.s;ali(l bete,g. bogy Igya, !!z6knr:alesi'i~
111.

':bhl:ll. h=1iro.1liI'lJ cvok~mmall

.\"3t. rrl
1

!F_i~k:J.n megib:[~[)atlar.D. ~l.-at a bw:tytLs, akitr l~€diU',.a; .s~ifkCtl'l1ies tll,tJ,rn~;loanJ1~ jb;~bIUtk ~:!lr~J.iu,l~ ]~'O!""el;]('e~l}1fr~Jn'i.:._,~z~!~t ~iK., ..a, :.....m. a ~ ~o~yslle~~~l:e~ . Il~I'C'1'1l !1fltjtl,I~',el!i:Rz~llrik fJ; .. ha1;ljra'_',:J' a I}~ttr II'wIQ'!'#: ,nnif./o.'l: tJlll, .'1I~/l'l $ arra ,t1i&Ii'itt(jtu'14iu/j: d' kQJJI1,'1k.lJf1o,
t:

:hatllisa fliem

[Ip.

II'I1CirJt'~"tl:flll({

E1oiil1ly,tliiC6 bo·r~:G)b iii .

.I0rcMt.

1 Ira:.mm 551 'cl!'lllti§rolillmot IO~ •

-

so ~
P€lWtr.
\'WbCH 'CUkfOIS

81

'eflt' 2, r~S~iie !,(,eU oS:z<tMl:is ro' ;/I(.'r(",;l$ ki5/;6!;oJ:.lit'J): trl,il (,fA Ii;; '~gy ':rlllg)1Cd poh{l,r 'h,lde.g v,agymicileg, \·'~beFi. .' _' GyCI:'m.~rt,!k~,cl.l ler:nlf?!!)!:~C()~e!l1~Qil'~llU!l. .Irep~s~ klseIbb ad~r,r i~yj~ ill IIj}~veSig, 111:>117.'5i:!.Vfl!i~g~ !;lS, ~/'l-Ied a mo,eg

,' megkll!ITPyl.t.s1!:l€, a h'nytist, 1fleh~g vi:zct Jm~ullk. \',ag, I1llcl~g d're,at.1l:6r5fa¥'i:I~g'"1',Jl£:ti,t, '$ ~zen kiylll ige~\ J6 a.z (mJ]ill ~s illig'-et-bl'ni a torl'to1t, h'llg}· I'~y Hl'eg k>ilMY,q'b'h~1p}rj~fiili cteif. b , " , . ,." , \i1:'.ml1~k. 111kJk az;t 'VIUtlk l(:ine~", 110gy a "'Wi ItiU4ssa:I, ,reloMJiuk il merges ;;lrll'ngol~a:t s, '!Jh~:i;(1dfJ5l1l:cet 1)'16s jllk. 'e& a, Jd('Pg.;1;s, Cile.sil:" fi p;,u:Meso~6 is,;;!ffipil!'gge:l S~~ln !nell' ,(lIZ! :iI'''l~~I;:II~' ,hf)ID~ !TI, 5zeilf\'eg.. e~tmi,i1!~1 h;im'~Lri~b[j'u~g,kcn

lfiat'iJilidJbj:infl.!k.

l'~~~,~

f(illo1a'l!la" !faiY 1:5 g'!!'a.mlii!'!J llici:O,IlI:S' o,Jnjmt_me:lleg~ fe:lkete °1~~1{iib~!111fOikiO'g:1l!t,O~.!1 f-airnegyIDlk .... 5O'~6()i is e~~ grn:f'i1!~niR. L~1u,e,tDf: ~dnii,,3. kili:stI~l't_ is, de ~ flJiem. silk'll has~~ nul, ,},~.c.I't '{;sn/t. a vulnlJ !J.e[:.cl#,1,ti l~i; nu'irp~dig,.~ "u;i~eg, r~~5zhrudUiSi~.3, Vlekoflyb~1 menS'(&' [Csl!iebe1jj foiy]k Ie, .
lJlilltfiw. iJ.{y fl !(fja:'Mll.lnJ.' ~,itJ{illtll1cJfatt.It11.!.e:!,ecf1t· l/'iftli1l1:k" a "i"bM .tii'l£tt~· .wlj.ltfl.l.,n'l',: ffistijrek,edililliikkiell, igr mmdjlan R~ .UI111()S~i:1g 5 epem~eggcl.a beifn(;l ~.[Omk6;r(OOim:;).} ell,e!lk~m :i].~knlmaZlliil ugy'a

UgralllJikkIJr, hQg;y

"~Il
a;z

~ah"Hilnallll hoil.:ny.i'is

.~5..

'\ziekIiIitlld~, r:!t,\'~iJ1I

r:Ii

bf;1r;!JutQtt
3!

m~rgl1'~

an.'tlg.pl~t61.

n~sef! !'D'~'rel;:kel van ~olgul1lk1L~ ki "'7. O;j'i.!"ClS!l'f;ig lJ!!vct'clenek ·ell'ellE: s,z.t:gi111 ~ .)J~kor ~~IJJl'1ItJfPlilill1,nek hpt al:il' V'd16 befel:~cn... deJi~s.lk~1 $eg.l:t:('Ii~k m!!!R'Uuk61~,ln~aRIlIIf!~-ell~l'Iiore is, ha ~ lninyadekil1t iilZ 'o"~lfegem 1,.>CI'C5'ZttJl KI<Ill l_mq,nm ,n ~1t:tl:gf!,ll:k, libl!JfJI ilI1. ,m~~tbill;

H;:l vi!le1.lerlfs~gbu'li1!OI!JLCg dllb~I(}t.'" g;!5fCoECll1lifl.U,

-

-va~y

JLllhU

Llld:rU;i

. ,'.,

S't:.tJj;l.t

~

,I

._..

.

'

bOIli,?~~,ti !,f,l'jgy E'ltU~t~IiP!!iPlrt 'bogokn:t es a metl.ct .!It.~~D'i'::ligy k~mr9:I'~S p;1Ji~:kii:va:l" lb~tszeszS2,el. ~cetite~ dOnS:O:h11i,V:ligy pcdtig 'kdl;!JiI~~£!l<~t,tndegft~nk Ifoll"te; 'I!1'izlben igy ~)·OO!ljlll.till betel{ )?U~~t'rl 5 blrirt!l"e; It deUnium es .. gfh:cs:6'k ellen ;;'Ilcrth,el't~d!!ll'ik! ez't ftlcg eW'~ l~tJ.lr~ylen knplti ug~is. 2~O Icsepp e~,y, f~lp?Jit&w cuktus Yi~bell nef,;.'Y r~szbihll negyedwr.ink~nt be\t(~jwrle: lfifcn j'ot t{l'51.~i.m pedlrg gy:6gys.z.ert;lr is '\!'an[cnd<~lke~esill,!llrr~ aklifor

r~nepnr. Jr), ]e's:~ tehlk't mlls,t;!il'O,s'

.~ln~"I~lla

1m

maJ..Mcs

,be:n~gg.e~. ,It:plr...-

a

kt5V'·etklllzl):t i:~~tj~1l::J,i)jctl1:ggel:

Rp.
-P6z:S'm~ ti:~Hn!!lir;j,iiJul,. •
bOO.m kAlibd.1 menta '\I'l~ba~ aether- ,ts s~im.p,b01 410lmm:M,

40

1 gl':ilmm, 'ol1bew rtdj

~

~' g:mmmot.

,l!''S::itllldlt 'Ilk,litlJ: l gram., rn'cre]('mH 0.60 cl!:ll~ligl·.ul1ilmglt; a .slj.fll'f/(l.r a-lv1.u(':rjJi;intrfll .• B.02iO m~m_t.r~nrmo,t .. .. r.,;y,e~;etne10'(H'O-O.OQ5 l1(l.iJlipmft;HlIl. .A,~ ,e.rodlm&ll}'pfir perc lJ]]uh '1 jelenti!c.l';lk. ... A.mC$l'e;r$.~c.')~tl e:1,6id,ezJJ;t:f: ~iIIf'1lr{lS a: tClI"m~'ll~teSi dtCJH bek€~M~tk!e~eUen ~\'Itt j6[Qn1l,~n ~illri~c,ue' ;j~allnrfil,t ~ rel-:-luHhCI'(~. ltl:>\gy 1:l.!il'111' -m;awadt b,ltlroe ta g![l)llMb;il" of!:ji! f~jda]'On:" h:g:tl(llbb~~o:l' t\:S'nk ~ldHU"' lireS'llm~ igeli'l,yb~ a, ,5£~i!lyt, ... Uj~k;t}r~ meltc,J mar fd~.zhr~dGtt pedJ,g a MPI:nba maJ·'l:!d ..,aQi\yai i\Jm~ltt~k mn~ a b'eleklbi'l. Uy,CnkQT ,mz"t':i'rll' "l1t Sf:[iil ,.... ,~t,,'cab I"!t~~ estill eg.~ gy'ep;g'e selI,c;l:Ie, ~ (b[ir;miIy .aII.n13s.ak .s, l.'Y.~kJtlri.. k~ollak .'~~ n. s~e:~a

I~p.

"'1'"1~16tii!tM"itegy IC!Jc;iilcs J~dJlal.J>'
A ,ehlothydtilPl is relllil[ll~Uu:;tj(~k k![UO;llIi5'Sen ~no~z(!I~ a b e;tcgd ;
.~S!.

D. S.

g6f,CSuk'

R:p.
1iiI~~nl1ll1gll:irupIDt. l':1l1odl~'dr::Hot .
1

••.••••• .

1,00 :gFH~~If!l'It.

\~s:~.

Hii!J' r:tlf..:;/J~7t (l(lrt ;.( It ljL'I~.tI)cR ~/14ifJ1.tddrlil'!/.:lld.. Ii~ a be tcg 1l'f;:IEL tlldfii:a be:v el1w l;i!uli!l·!)[ mli'i3itt~, Old bcfk1is.te:rbml ~% e;g~sz
a!rli;lt;o!: egrs7.erl'1e.

4 grnmfnlJt:~ ett

tlili:ute~~k. ,a:~1~~~)

nU"

rdll

~l"ira

2io

gmmfTI m~gnt1.i~ Scl.~.~:f~tot a.d:ullk

"',.Il~r;u Imll!,:,!'ltu a.

!itlllrllYf.'l!1ieli1i:,

f61 6~-

elO' f~l

A 1~'fl.y:ilS ~t:::Uea m~I~ • .nel1'l1eiyknw. (!.Il,csza .. kit~rt, veg)i' Podo tll1(:illil:;, ,w~gy femde~j,jegllt italoil<at.

,

,.

li!eglg mruli::ac;su.1 (lSi ilta$ jeges

.,...

..

,

- .~lydenl1amUt ~dl!lthk e,gy' ncgyc.>.d poh:lrr ICllkll'Osvbb n bilirun1,~ Hor-ra, 20, p,el:cc'!l ida'k!!lJ~f)kbel'l(!g~~a il~ifitnliy!::ibb~lisig" \!ag, ,15 Jf;illlnmClit ':gy negy d ldistctben. va.gy \'~gn~mc!g
a
IS

fl~ ,or-58, khu~{)hasg6rcs,ok

Uen l5-2Ua-sepp Lallu:lanu'lD

!~Ilblj 0.01 cenHgra'lil'!lrm S6S~3'Si tlilorpbj[ll -bere,cskellde.s ~l\ksgb -'zkepest cy.'1:; meg i~ .lehet iSIlI'J, :bu. , . A b'gy;:tC!~; i'N~doz~, liliahiuus n"lcghid~gtll!'Bs'l ill 'ktk· kaT (cyaro,o.st) Uen ,ec:'~lbet, ,<!I·th " ,amn1iQ'l1iako,t $~<l!gobatn.,,*: vag)'" marllldu;n~;r a Il1lllU:!rn:s b ro~talHl~l1 e~ iz,grrtO bed6rzso,..
a

1~11I~1., snu,!"tersege.se.:rl :~oli!:Gzzuk 31.tcsd mell~glet (ulel;eg; "iipala:ckkal)', 11)~]O perc nL'!:tl!ilI't:piedig mele,g. llla,gYOill ortis 't~IC;jt! k,il\:vutjt)lm~ j,d, salt 301-60 g1rnUlln S m~ ulbh rtiiS ~Qg.n8.ckal v,a,gy f1Il'llllflatJ
_ 'I

rod relvi]~ostti ,t adl1li. ii!J,U,I;d,(.. 'cl6bb i':II nem ad I!.:leg b'ztQs. rel'cE'ntel, a! l:~l"d:est Ics.~k ill .kiMIilYL fin)'~g ~y az Ilrill.,ck ~.'i:Z~ .. rlr~lJ~a dOuHr,li ,Ili~, t ~~b~:t ~. "~t~L'j'I/l~zJi(}P,(J'.~ m 'iJitJ,sgd1011.1tfJltfnJ'(llllmr/.) t~ l!:rn:S:SI_.~{I Kflll$,(i $/U""akat '11,'If a 1f()1N/Jel ::;ii!tWi '~14,.ad1.'tif[)m~"t. '3.. A ,ulrli'~h vt!.le~J~I~''If.{,ry .KflllrJS$ ;~1;{blflIItJh/1 ,ttNtlll .Ia a s:~akle:rt6 Clt'\l:OS Ineg~z,err('.z:b<tdi Ol! :;jz6balilr~'l;,~6 g(Hn~ b 1, !I, 1,feletlew~gJ:,lIiI tnis @l'Itlylt h.oz.zoa,1 'h0>9,YOlZl megb~-

J, MOl rudjr3Cl'Zl nH;!'gmmldanl. j\ I;(tnl~tt:k ta;lltdm';1,~\yu~~llJ'iint

nem

1[ffililtatt.iJi,lanDis; vagy !iniut r60'fV'05~~erti'lZ Orv'0S fl'H '61~s Jw~olt;hen a ,~ftbe,gh,ez'k:~pest wbb zOr its'l 'tt!tv~ 0.;5, oC'DJng~mlm n.eilier befecsl~en "Sf is :l9:dbn' ha l\l>oig; ti:U:kal?tl~'ll'cS IdnQ~Zil1 a, .etJcogt, ;ddmr a Idik:l.c,rhcz k~1I fol)l'atnodm. A gyonloli- ,l!s, bC:llgyu,lndru. ,ell n j6k lIz: op~4tokl S :1" hi~!";a., ~IV'Lltrln is jo l_ flZ CSillflf,l'f,t>6, bo.rogat;Ss,p],:at BlkRlm~'(ji!. peJ.dalllgJ's~erii n flIaneEI va.gy 111~ gyapjlli,sz:bvet'et thb, r($,t os~z,cli1ajtvn E:s meleg ~izbe \ri2ibe Inarl'tva'" vam" pC'l:Ug ktHrp:ib61. 1 mj~~tL61bo,'ro,lPtas t,eszuuk a, bet' g ham-a. mQrphhll b 'fi sJ~ uO'est., ,ezt 2-,3, 61'3",,1 bL~bb wlllgi:sm,{:rc1jll1.: ; (rithl s t..'kbc:nm,eg a !ph' <;M~st is ijl'n:lottak).,
[~,~, n fajldal11llnill ag,')"tlTl 'i!rl)s,

mzhatja. ~kkQr ~ k ird~t k,O'nq;yUme~ldHfu. i;gll ru:onfi;LJU g mba min.dig IJgyan.azQI _t"u'lajdo!lsagg:!II b{II'"liI'~gy llll~g~s, telul.~ l1agy tl!l'tahlliatla:.Jl,_ Ra most l!. gom~a .12: iir~natla~ nok kn~dl',Tl,dtl' h: <l!kko,r fclteched'j,; llHlgJ bfHilll,s ~)s(!'i'leuet aUu nk s:r.,embe'l'l, mcrt vllll~ki mer:gusgornb=i.t. !,I'ag}f koloa Mi' rget I(>\r, It ~1: ei-d,&:lhez'. ., '.' , ' ... Tlllim~s~ettsel1t Ileim s~,b~d '!llcgrcl(!'dl'1e:~D' "'-n' 11 ~lI:~gy bitollYQ mliiq{'~ rajiQk n~y' :uhasonUt::ulbk: :a.~ ar~allrllatlaJl1 j ~ faj okh/ ··IZ. s 'hog, a rM!;)sszIlJ~artcsak ti\"edd b61~ ':iTt..~tll"l1 gtl:l,r(J:.cs J'lJdfJd"~~ ullkiil l~ fdo/t.tIIM/iIi, 1u!,~rJ"r:lJt!k il t'iilJIJill'f,g. Dc
j

t mlel'lZet.esell!
5

MCg !JlI..t·

In :szllb!;!!,del,r~l!td'llirj hQgy
,3

ezt tllrj,\"1l

fil!'djtmk 0.0 15 ml11i[11]brrnrnun

&U:'IlJ,S kl:z..l: flor1c:r ""',,,s;:ll is he,ll/I'lull ,(I, l~xOl~ldmJrKl""', 4)1;, n&Sl1t (I vtl'l'rtI::OifJd~$Clil, lr.OJ!Y a MNIi~ Idslrlct fiil(J'!"lt:e.M."" IIImy,rt:i, ~'.i1l}'(JI'tt;'t~nlisti.l nwtistira tVell: im£. VOlgy V, gol ug)',a~1 ,ehib61 c6\nl goo sz ..t~.!l-

a hasonb\t('lSSlignt re.1bns~n'Jvil

xu. lrE:JEZrr,
A eombal~ t6 rveny:ze1d
r

o,rvos't~.Il'rd teld:El't,e;tbe:n.

.A tfl~iIU·1JI~?~ki IOl'!JiQStinimdOllt1MY a g: mb:ikra'VOM,tko~6Uag afanyillig ke:ves feI¥il~o;sitas~ nYlljt,.-' lli0rt s:t;~'~k"S!egct ,P{i1tol GanDer' 6 z,~.;iU1tasa ki ~ f6bb k;erd~elrc. igyle ezeu
lnCgfe~'~1 fli. L t,mQ,IJ ,t·t¢ijI.~'tlS(I'lifi(}1l I!'il~ll~,t1:,Y(Jll1tlJtil ,:, Otl'Ieg1 l!gy ;g),'erek" egr tompfJ e1.~1!~jij, I}gy be~!jlgd~JJir~lm'k adl,
<l7.
I

d';kkall ,tl~ll'giel is ke,,!c!'he~~311 ki£l,'I»b~l~ a j~g(JlutJ~k(l&.1 1\ tOV'\!lZn~It~&cki an~ 5 ddQII. v,ehe<ti has~~I4t ~', b:amyas "ill.!: Ilrfiles .n,ta.We'~C)k110.1\ g~Dlb~m'm.ntd&nkll!a] .... m,.l!.ft e!f~fl6szt. ~sak It lc,grit!'{4Ibb l: encben jut h01.z4Ii1bez.. niaSl"esz.t pea" 'U'Uly1lrn cli&toii:ilk a gol:'!t1,ba a. flb:,f!li! .~. C:ln(.\ .z;tl!s:, .1 I'd~a:s stb, llh:alt hogy ok ha zT(;:i:t~gy sem v~ileu tlllt 'e ~ a raj IImg~ ~-oU~nbe,t, DeLye ~i 'g 'S~Ui mcg\1'ttltClzl'i. k" t6 N~ba, m~is tnleg; jsl~, bil(f OJ. mamchrany()k !nlilll'. f~bb, ki.l,utctook meg mic'lti'lt ~; em,c.'izt ~~ f;.lytan 111lC:g'-1alLo1.Ui.~tak

yoh:ta~ p. ei!'tl~~Ldi€l1ISe,g ,eseI:iSn, vagy ha a n~crgez~s:t 'eg1

kU'161~' U(~ro;gh07.-~\flt'rmeveL 1 10:) Flett 'k m "[g; m~yel'!lkor rhl:g l"h, l iSU'lC!'l"ni ~ drg,lirrJg}r a 1l[lru;ad!!.'8f1r¥ok, S:t~l"Yasg'O!nbi&i,"~~ ((uc!illnag9mp;il61. R,al>:agaroba:ld:h 3(, abinkA·, 'l.! ~yd~lQ,mtdjl

"et-

,gyanus" mert g·ombbal is n:lkll!g~tl(!~glzheUc IJ!l;tg'.l;. :

~ h. sdrmJlZook-1i:

t

ill 'rllJnrdc ;a~IJiI1Q!i~"g~t; ~:s:~/~W/J n J'jWrnA:nn/.! I~ m'1,,1fJ' IIn"ScIf :mi,t, Itt/uk. p. ha a. tlllctek as AmamiUi bulbO!;!8 vargy a:t A. musca.lim ;.'i!Hl"l.n mugez!;l;!3rI"'t: 'l~.Lll!l1·~:l'Ik ~:s tt kihtnYlviiiladeJ;=b;an ~o.·,ilG ..t . rnI311ilS1~k. Tltl 1),'t ~nck ilIkct ~lj,nllk .;~.rp(JrdNI,(JU If(lS(J:11111';'uIai:; S!Jmt( q:ifS!t"l'U lJUlli:l;l)lt1S1 ~,(ljf'J' it Ill,ttl'§!tft:J.rt 1J::~k Q, CM!~tlfikn,(·()#td!:. Ha Ihmbe.n ,01ran sPQfnkil,t hHuirl.k a m.elyc:k

3. rl kilMl1)" 9'l}l'}tiJ4 '1I1t'wadtk 'J,llthnlS:;'hJ/ltlS 'i.Ji;;s1fd.lfl/a. A Idl1uinyl any~akbatl .kt.ll'Q'POSeSl ~~indj;}l"t a belieg~e;g ,elej~n .fI:leg.'1I;l'het lsmernta b~'lidillm~mtJ' ~~li8illm·I(,)lic:et. ,es, ra,~,eg ;11s:p0riraJ.:at. De a sporliik !loinl oeM I ~ll!·t mtndiw meglil·,titruzBi a. g,o,~ba, fajat, czt nenlelye~ p, d . SI:lYl'lIes, B.oudicr jlU~,juk .. Ez j'gel::l beeses ism.crtcti5 bclye!: voln:a affij'oli:ra M'lV'(l: s r ndl!chrnl 'fnntoS' r(J~nt) 11 ~ ~6!r'\reJlys~.ek~f;VOS Ikezeben, Q de ar;t hiszsl'!lil,k~ 'hogy wlot.tlik.~ s aI( j'c[lllli6st:g_~t,. Kels(!g~ itel,.lflj h~g}·a i:qll,l!J;(J'''I.rJ)_utuA! 1t1.lsh 6iij)l~;pit (U3 t:miscta :}I, ":Ill fJ!.m.~ fJJlloc(nfja m<f[ ~l;:.i,r ts;~6 keR,e~gOk..,te!!ni de h:agy ,~JilllX!.'Jk..Wiz:esad ~ Gal.llti.c'rnem'il~lljij.. . 'B~udieres, de .'. ,eyners· i!~z ~t~t.. mert ~!llJ!J. ,e,f~yszer allJr.1:~I:Uta hog)"' a ga'~11Ibasptnlik s:!:'ln ~s a~akJa a r6~es, kO,lI'etlmzb!'"bel1l 1I1~g-\~altozDtt, u 14't"~"'I.;nlnl] en is !Ii ai;(}n j,el(l,I. a~i a. le;Riobb, .llji1li.::.s~!l ~s m:~:iInQh r~jmilt cllg"g. ji.U._.iIIPP .tjN.JI'lij'a, hqgt !\z ltt-an e~esg bizto",~

romt

lllii.:t=bt:a bm·~i ,I, m2le.5,l'ietl fog f.nrdu.lnL ]gel1g:y .... lea \!',dO,9ZiRij !1g' a ,.'be Q:S~I!i~t ludja ~ o!:'ll!os.i s!':akcll'tB' hidedit"Qfili~!, t6bbro. uem is jlllt. S M:!wn:a \1~z.sga,I.3·hm a 5 If. II l'I}'OlinOlZw, n~,\Te[} kid~riteui· O!:Z 19azij;:igot. Llyen'kolr
'I':tn.. ,~, ale ~pl!n

j'!Jll1ba.

4 . .I! mll'g-e:;is hiitlllC_:Jli lb &~. lJl:iJlif,'i' $~('_'ltk'A!hfl l{PtlJ~fJ# ,II.Irgu,s a ,ol!(}'I1ta-c, 'l1;{lllJ' J),tfdi¥ '1i1tlFJft'S t11~ frlgol &t"lJ rt, 1,;'-C tJ J4fifii'jr. &"'/1. d'rt41~II(l.Jltli' f!0i:1ib&lto;;; ,}!"lrp!lll); t:.lljtib()./l'

~agga:J :mJi,cgleh~'hll~ o\.Jr'rnplt.Mi
_ '1bllinIJ.olldl/rll
iI'~IIIJ(~'

hti:l,lal elUl!.5zt' It .1, bi:1QiliLyii;ra nCQl :ill riuJJg,a,ban" a~ i~-ag. sze "gtl ta,t;is a!',;ilYCll ..cseookl~el sz _mben!i~tim iia~lJ ikgyv'l'l:rte,!,en . UY'en . Qlr mmiin h:gnagyubb si?lksCg. an a gonlb",l!!I]atad~ 'V~,lliY.I.il1t~t ~i. n,l!wll l~6s~ft,~H v..g)/ egyalt.·d.iID az: el,ftd,eU~lez hraszna1.tgoHllbaID' \1:f!gy gombafajpkta .. A;&I)rWlf-elol ter,mCsl.eleS{ll'l n ki,biu,'.i;yt.3Dlrag kc;tnia~ ~1~!IlI~i!5e' is ]]!3g)"on. rontos ,S Ul':i ::telmarade'k i,. mqvl~.sJglilallc.t6, fli1 tl !J~,t~'Ji,elluti'r, (I!Mf{~1' .il .. wi",· 'Jii:s¥alat kilt:t1' "S:Jmrdl ,,' a. g,J'otIlOJ' ,til .tt. /I, l(,'~' rlu'lnh"lItillf1. irS £i' ,tln)d;~/t'se!J6 1~(R,;,I."'1! 1.11 IWI .ft:fli:tk.''1!;(~ tl I(!(f llC "",ih'K. 12' Iulr/J'lct il ¥;()ilIJtiI ~I~:g~ 1
I

CI;;i\!ldiu~ Gn

5,3J"'

(l'te~kit f, "I~!l!ege

mel'ge~- tUri

gDID-

:S'Pbri1rnmlek· ztct:D.'tdf, nlkko,f' 'mrgyol1l "tet~,es;!ct(!~,n R t!6It'Ve:l1ys'ZlcHi ,silala'!tt6 a 1l1~leFeg bQ:~'i'<rukevc'l" n.~.et k :>ll. IIQgy ~elt.·t:'I~'~ lEi a bi1fJlI5z;ind~lna k6v·-tkez:"t t m. 1y :a Ju,I!i'me ebet6' go!:nlil:t'ikat :mcgmergr,·zitc::. A ~:aJre'l't6 nagy Slllyt \'ji!'t a :1~l3m~llli niIJ'Iy:zi,slle, rnen1 a tmya!O""l OJil'ler mi,ntill'l; Irmck (t ..iven ii Ill) \1"£'- ',g ~Ii11I uak mer~6.0.ssze~~~t,-·t~. ei' w:d'~I~()e:rn~.:~e'I~'()I~ I~'I' ~~i,.twdjrul~~I~Qgy It,
ili

C&-[p'e'rk·
l

es ... Rizik·

j.

l'tJ.nlOfttik,v,*KJ' n ,uul:J a,J; blab/lilt/aIl 110;10' t'(J'f.r P APiilltplw" i~,.;N;/r~~'Jt,{flimbdIJDJJ' kNt(tI1.tJttJ.tt} ..

1"

es,6'tltlg- 4

gy ilis'lfilinyos. "'~. nO~ vr&:ytmcf, g jele:I1I:~t~t fe.gja .lriid,cd,tenii s c.kkar ttztln .szinte bizQmYIilI ~, bogll' Slza~,cf ·ko. Ilmtirgcz~ssd v~n do1~.nk. V~)."C: 3 'tUnc, e.t vi;sg:;iJ~:sa adba~.a:i:t;av 'n: ,B1o;Uti!rtDU~bl,i '>11~g:b6 fa]d~t. 4r~ 'hogy' ~~~ten~eti:eJts.6gtIin]ue iI. t'lIDct¢k neOI1, elegge jell: mzetJsellt. de ha: bi'i;UlilYOS In "l'ges ~1:I.)'ag()k v,O\llna:k .3: .gom.bnk'hoz irover\fe-, nklt'or a ':lokndlUl ~l itel!tdest61 ltil:'tIi ti.1l:nettk Iiildgi.sgyiUl:iUl kelihelllek: az, elj'ti.!I'"6 'Iln'Q~.,
azel'l mert a kemi.ai vilz!!:gU~a sedeg

~, merng ,eJorfiUit~~ kl~'jgasud~g~6dlln

;;IlJ.i~r.ertl!tt.

n~illc:1tt

az . Ij,'r:6 .sii':;,"1k6rt 'lI,fii,fO'_ i~. Tl1Id)" ~S:Ii;tJ:Cfl m.. gv~UtoztatbaU3i l~~ e pedi,g ep$e.ib·~ hagyhatm am . (ges Ul.1HjdtJn&aguh.rlt. - to'Vft.bba Jm-t,."tja ,~ elro,g:y"as~bQH J1'I, nn)ri~ seg .t.. l~~ deld ,:lilt L·· rfih. clijzetes cge!!iz~dgid!l13ipoU'i,t seb, Mru:.11 "'r,al 3. Vi7.sg,;;,\bflt U)' "ko_r :azkat !'Ii. k~UiHm'enyelrul kU:lntj~ l'lae"ly,ek k(j~l}tt 1Ii,.g)·aml1:E e'l(ld II ,.·1rOID1'~'ta~QU', visa~Ij13 mn~kk6rf}lllnl~1l ',=kt, ~ e-sell1.!.!t,tesrc.sztvt:'v'£i:ket \ragy bahiU
Uko:Z~illlal~-!

rnel'gcsClk ~f'ra) bogy
1.)ltaLnifbgja

H{l. ,it g' i~ubaJaJ; vug'Y [ajo,k n~:agul{bal:li ev, j:\~ge
a go.rfllb~

~!lOOgz1t,~:s,i m8rdjii.f

3;3

.\' ~

howhisadtLtaira, fogIAtne's<:o!Rodi'l1i a. 'niz:sgtJiat; hnhib' a, bOl)l{ioIDois ~d'atai ne'ln IS epen h:J1:c'm~ttk ,01.. gom:bali.: ()k{)~lil. mm·g,ez,.tl'tl:lk:te .. ,5'" AlJ:!Jml lit; _-..set!Jtrtl. It '1JJI....W»I· ;L In I'ICeais J,mttJI..d.ll v!fl.xlklmd" ltifst;"ik fl.S el{uGJiUl; :;/f1.tt ,"u,lltfJd.;:utk • Ii-I: ...- Ilt!_(~ldbllf.- " '1 I!!"i~: {IIi[)' Pl!dig ,rg)! .til/is 'cI.llil'iJC'S" nNJ'tf~J"l.6;, ~/n'JI dr;;· ~tktl.st;ltiS'
n,

'V~ID11 r.u:;l!i11

'~ol L,a.rt6ikod6h.~1

stl .

.

m~'tl1i:,stt./JtW }~ll'l,'GE.dl., n1l4ft" f'nld:MI a i&;pp1'tJ;foJll 11#:1&1)' :ktJol tillar /Wltg ,1,t4!.r 11i116lo'" mt)''ncoldilJi lIUt~le/J IIJW 1Ji.'I"m,.l!tt.s&i'alta!.: i
v: ~ ";eo ....

. A FQIY,as~t<i,9!I'ae:Ji:Wt gg,lf)lIbn v.agy .,gil m.lnik m el:'T' k bi:sa~ nU:r ~t m~~lllcl.ekboli mlkdr pedig Mm'llis, friss, pc![da!!1J~ at sz'e.I~C'zY~ll be, - ~flItaht1ll1.sa'll furja tl'iD!i,og.a.:I,mj ~~ Ar'il'OSiI;-,a, J~erd,~s megolda'~ab~,Il:a to L Ia:g Cg'Ci !llyko'IDE~ai l,smcn:te'kkcil r,endelkezik ,~ .' ~~~~e~~ t~[I, s m tg l:ml~'I!,l;e , en ~llIiml@"L (.S'lftt'1l tlt~r e f~{Ja mrtJJ,fgat/JIJ KVIi1(1.~1l otJ t:.tlhJ1cke/, 'llic/yd.: 0, CU1JJlJ:ri:s ,ltGi 1'J:lcscitiJi iifll. s!:CT~ptlli.'k. . Hi'! rib: 'dc!iIly k v,~lt~l, 1l:.mg,aJl~~p.ftja411~' eden Ck belseJl!:nd.:: _lil!laplllta:t-.lrlmez:jya,gy le.mezteti a kiihiinyulIllySIg k.~l \p,a,la.mmt 3zttte.IJIi'larndtSkllll is" ~bbdJ a \'\igbl')l~ hug)· III ~~.ulii1ipits"l ali: ;esetU!eg-e.s ms6k jelefihh~Wt. . ~ ~. LJ flili.;;r:('J~~"~IIIM.tii{fk. trt/iij{I(;Ntltfftl mIPjfJ~,p;#$Ji,ln' }~Xltt11 ful! ,lr{f(JKJ!ffS!1.tlJSfI, "tlkill.' tS,. S '1ltJl'.... 11il.cf r:-IlmJk ftli;;1lir:risl~'t";~ e llye.o. I!:~e't I:allin m.eg .ohueftl fouhdt cI6~' d,e t. 't,clim.~zet:e:,co ".,~ tibj,a ki aid~ h.qgymcgis :oe fog;lalk ... ;"u:riI~ \i' le, ? ~n ~l1 :3 \'eg~n Il' In I h t den, hagy ity sp,jar,ts<1go.s k,eFd~8'el=:e.t I' ad fel 0iIZ. Icl,et lel:Jet6se:n cl:t'~;~J'cdt.56t divatos s~.(lk.u, s 1I1imlcn.ld. tu "jill., 1~ gy r:Jy m,(I~,Qn a tgM>nlilycbb 'H I ht ItmJlilos 'kin'1l:l1c~cliil m~ §W:.' uel~id.6i:lli; ~~a$reszll'lUp dig '<{liIlie-1" megflJ,w.tat·E,I,hDgy 20 g~~~, ,<l,~ Am,al:I~, 1.)\:1,111013. ..i:b$'t ~l:eg cg ~'~d arm,.. IMlg;y c,gy !~IliV.~pt:S bmzuti)'ldat s' es~tieg ep 1l]S'lillJlaliJt lY'erd~iI!'ti~ ,",eg.O,IJ,6n. fA bllllbo.!liflllal, .amqtJithimd, :mm;oa:rirn'lal RC:m "leg :ztek
Il::l(),g ~dSredtltf!k!e ! ~CS:; ]n "e:~et t. ~l~l
I_ "

Ii om,,: Inrll'~gc~lilUtUQk., hug¥ ill gOJl~aba:l;:: IiII 'd,I" b (J ·cskendt= . Itgyannly u dlnet· 1ki!t i!s ieW,>ll.ltm:i!lsoika.t ld6z 'W" mint In~ga ,L gUJfib~ etG 'ID'~tasa. E?iek' ~t1l.n etek I!s el,v;11:I,pdso,llcll. bar nem I! h~t1 n jle11ernz~. m4g:iseh!g·.~ tubcs~i::i];fijk :arra, l~ogy u ofJll"\'('I:S~ kmat'!'iidban utbn ~g~~tsak, P'CI"S:XI 6 m~sft1.i! .oH,<!\~!lrii ,i;')s, "S'II'3IlYOS m"rg'~h i.mk:ihb ~efe'pcUle:tl1l1!n'l:k a:llbiLmiUiinl s!Z:C'l'eptlh:L,ek .is 'ilYl:m bUIIrDgyi "setekl:llm, ez le,galabb is r~beh... ,t6. :Ii. gonfmner-gekalka]fi·l, d'dsz<ont 1m 1~f:H6.szal~eru:lcm~ln·l hilJjltatiiJ~ \i,egre ,a:z:iW.",<!a1Idekos nl~l'g:Z1e.s"ilz ip7... :;. g;ii',Qla:ilt;J!t.1s val ~5~glll reg)!'\! Aft'el nti] iill a bu!.l· nyny ~
hotrll11'ika'L istrl!:u~tI~tieket ,t~wJ:c~ saemb
ni lDil~=!iSI!l

nuk maga'ban 've\l,e sem val6stLmllii

JJII4\t,linJili,Qgld~e~6:

i'Ia.~(}'d"IlJ,

,k'wdrl.s,'w e ~ fir,lnl'!f.MlS go:mbli!.r iJldbl~lf' '7. ..-I gur,~/JdJ,: I::iCQr;l'il,ris,' dl'b~"Nd:.r-·f.~

lij''!P'JfitS

lIal&di

'. . :Eg)' r~5~:t'J1 tudj~k bogy a bar ala fccsl~:lI(j~es m'q-

~ob'] an :dudt1i .Ok(lk S2:erint . szd,ebne5. l'l,at erre llC~ t'I.,-md;l,Idol.:. hiz;~n adatol, de a1,;bizonYQs bogy a saj,ato:s gam j]!;'I,t '~~gy bfiiz, oltoiha,t. min clmilliiw ,I-I-!.. iIIil' 'lialP' sZ<!!g m. ':lm! a!lI,almAdallsag-fit \!a,gy rcj rdjluit, '1>. n lfIhaUI.l<S ilmpIlCili(lrn>. Polypo!9IlS endiil~erinu:sstb. b-!.be bi2lQny~l('n Uyeno

L1:!in; ,0 i1Lk ut 'l~1.hi{i~DIl'HillJluk bog)! n gO'Il'Jbruk fo]y '!ii'" PLeg:~IC1'l~k.tn,~g 3kkor is, hn leszakftattak" s i'gY sOO:f!'~'VI1Il. hdltiHi;I:) Ie- kl, D, ~ogy a s~l!n!ia\' l\.rr.ahlllas'hf:ssen, ar:rn,~""nd~ l ld\l'ul s .knak k 311 ne t.cnnchEI:n.i.e. ,', Rlerges, g ,mMkka] ~,g.

.1-

'8. A "lIIP,g: S p.ttMJ: s./HtrdUtt;f'/l· /Jtldtl!ir!

I!

,klrl/,tUl'S-,!'

,:J

1iO'Silll mutann Jel fiCin ma~l'!.dni]HS

Az emllti u vegyi: ossz: kfittutllsuk hml1esz·t run, s 'mCg 3nllyimv:izs~?~:~a. hog, ~ .k~imliai, cleliB2:es ulij;in ki lehet bi~-

d!:idt,elli ... b'r.fi~jJllyt?

komli"d L m:m~~e ~ 'scm llh1gg~ is~ ereilyi!UolkQ'\!"~le~l JDerg"L.s, e '~~!!Il

.nodd,,'
ll'"C"1l

gyulad;s,.
1rtlJ:j'
fI

p, ft"eu:g 'k P< rnt Jl} 111.1 ria..~~ heIchel! az llwber 'S, einl k lien·.l~g van ,i n,6mi ki)~etk~z'rnt.: lIlye meJ't rej r~j:as!k&l6, . anyaorrlwrot slb.ke[,~t1i' ~hetikJ ]}lui'r61
llICm.

'[UdInt'"

9. ~ "u.,'I'!!,,·g(.l1H

Vleit!~etn.~ ,~~ ..

g,ek ~.

!.(l.p~tekk'l:l:lj' ml::lye.k

"'1~;:j.rg~[ ~,esetre.fdil~~PI a
IJm'e~g,erzes

~:nlnt boncoUis

nlctUkI:L

k,o-riUIL1:u1oyc:k .k('}~·tlt3iZtlW
ala.U
~l,a a

adiJtainnk

17eltkasznd:hbll, -!!:ek
1n:1IlltaJt:ik:o.zlat. lItftfu'r

ta]I'ltlel1ek.egy~-

41' /J.t!sililtMt fog(/.rIU::Ii:, llt;tVI.-(Ilf1/1.~ itii!(ffl(l'f6m:lit tllN.alt.l:iJbm'iI: /;i,. alii fc, d:t:lldis. oko~/tRJ"'6 mir,it:Q/J" ; A gomb4iik Uy£[OO ~ruo, bat6 il-Jl.),ag;d11iali: 1L~!>lb,e jg.t,asa kO'lillHl'ly 'kti",etke~mc!:rn)lckktd~ ffimfl"" ;fIt ltJIg:.lt'.a.J.dlt is vie!l.3Ii£lJ.
b.mlll' 1:(1'111'

A ,I!c:~~c~ kO~_.ij"IfJ~e~ ,al~b~ roenidellt rc:mtml'S::i.g11i a g,a.kClrlnts~~m~ PPilil,tJa.b6,i, ~~rt.,!!Udem~,r;g.~~ts uem r{)rdl!~~ellS, s ~[~ illktlibb ,M ;tLla~Qkkal Vt!'lI'l~U kis!lirLorok \f'Ctctte:k .ret ,~z~ it ·k-tlr,[Jb~s[. De :ig:eDi~nIDreli!liHit ,clCdemel ez-a k!irih!s atttldo,man;Yt ,a U)!·_ !;I"e:i:tys~ckj ,o:r\fostil:n !'cs,.;;erUI. A ~i.~6rlete~~'S; rt'Vcn :uye:rt eredlll~en:ycil:. css~t'rolll~li\'2I., )~t mornd,&1i'1 h0t!Y.; , .. 1. t:I 'IIlIllifcS f!tJ,I"l/)dJJ.· s.ilrltUi:J lU$leJiJ a bOT ,.. utw s~(hrGtb~
f'cc;s!kii:l1idezlI't:fiN;;m

L S;s'!'IJJ~flr:dl'(ilt ':

o·ly 11.l!Cl~CS, rnll1lt

ug)~m'taz{Jn

r1!ljoklll)l'cn

lfIe[lv~..

2. A ni]itfirg~s g~mb[_k r1ed'te, 5a\1~S; vi~beri!!m~~'Inl~' ~~Iejjj' ~lL~Ddig merg~~ ffil.rulrlsu! de nlllegirs 'kJ~\'esbbe mel'ge5! 'luil!l1 II1gya:m1:lzon faJQk n}r'eI'5 htisilll!OI~ ~I. n~dvr:. B,. .ft Iuerges ,gcH~\b.ik ;me'ltg'ez.~ f}ssz:ek(llttGt~seillek.2bat ,al,~. f~C':.~ehdesekg~,ol}' b:.llljcitknt~ s8tba.ldilt is om.:.~zh~l ep ugy IfUlll iii.. gyomorba J~~uk. " 4, A m,e,r:ges, <lnyagok!)~k a- bO,f aM reC:S~ende~6s follf~Di . ~d,8zi~\1a'd~:sa. ep'elll 01, tUJlH>.'Ill!~e:~ 0~e~. mindia a ,~1Dm.()tb'l

l.. ,(All'lt/.tJ'INt, k~t fornnibi'll1l ., 'bt~>\i;lh;};la! 'Iliri'll1.ll~b~Ollis~ges ceJ1ulos~~ m.t!ly i6dd.~(j8. k6nsQ1jl\'a~!'l'1!,eigk,eldU nun!:. 'pcm~:sztis c)ellul:a.sl! ,v~gy fUingin.. ..•. G{Jlk t'1~. A. $:~jb!il~':0LegP~zau ai:tltal,Jfl. '.. . 3. rl. '~dJ::~!l~ejthflrty~k e~ti:ccsor;ry.asndlft5~ alltt',iiil' .Iltel d;:G1.'riek. !nc.gl~hc{use'[.'l. ,el va,lln:'l.k ~e'Qed'lt: i f61ega .kil:l;a;p fclrdlch::' Si'cikQtt in'~lltmn 61 nyiilk~odnt. .. .' <\h _!l~'t(fJS{! (.y".agy tt1!)!i'!al.u'5~) ~s e.ll)"fol'dlll, sok[!l!fd., ~2'iB:O~ s'g!eSclll ,<I. Legyt~lJf go~nhnlb~1'l!C6szlJ:l.. .... ., - 5. ~lllm:lit.l~~. :t1o'annit1d')l"is1Ji ek !ledv:cb;{).' eW'~l,'[tot~ C1111;."OIF a 1ll:l'!\"~n"Qrsz4~:b~~II'agyolil!::I.te~jedit. . Eg1 p<il' >ebcW fajlmam'laJcUkQ1i' tiillrtnlma:

:a.

1

rs:t.~,"Qn.

MQilcheUnnoirlca
..

(KUl)O",' KiU.P-~n:Tiil!gomba)

eS~Ii,d2nl;!i\

I;.[olvclla e'clJ~en~a
Csipet.ke .'. , CItl.V~fia.
Iflava

1Q,!ti
.

"

). ,

4'89.'10

7'89'''10
4()1(1t~
4"4111/D

5'415'.1/11
&13°1(1,

Jmo1tt \'o,rnl1la i~lllcJ,!,esgpm]i)'a
5. A b~l.alt ok~6
!I.";:lfl,!'!ruk.

,bll$1!i"

1],okhllS bu~bOS\lSi (Tina!!\})..

.i,degg6'eo;klP~ro

el!J'iltoz-4s!ld~ ~.gy l~~!lzH,lnit1dig
J

<li!Z

,. •" I(SaTff~'1L~go'mb~)

. _'

.

• •~

'"

k~lIl,

.A:!. ,eddig bi~'l:Ql'u lcinlU'~1!itD!:'[ eil.'!.IllOO: II k~'vC'tkeziik : 'k·llfn}' ph.(N'pbo,r_" sli~~1;I.m," Jm-Hum1i- lI'I.iltri~ "" JttbIun'i', liI:J,jf:5Z:.* magtlcsiuirn.;* '~],u.m~l1l)mi ~1ilmll~rtI'I' nEi,* :~e&liH :It '1.iI'~veny;ii hmmtl~ b~lli !kim~t~tott 3{e:~rum J!tiJl;ol 12; ~ I::~jl~~~ j~~;6;l:tJt:k rn.ipdeil
c

*

6. ,;</ "IiCt':1~~$ 941.'1,-1/: k1G~611 ,t:tl.alliolk edd~g [lIIlma:rsaVai. arhtmsi!I\'a:t. ~ ,ehett1l.obelt. l!fj,rlS(I'ilat, c~t,,;(}l'fUaf ~1)~ hj:St~1Jlt/i btJ:ro'$tyd,~~ li,'u.fo/1)111. ,p~1:Ijih~'Ji,(n~t (Lu.gyu~,6. GQ;mba)"egy ,7.s!~·savarctld~J lak a 1PolYPIJ1IJSOmcinalisb;\li~ l~ll~vella~iSalVa!t PCd~ig <I Hellvf.lUa 'c.scllll'entilbil!ti! • 7, ,2'4I,'r,,1' Zsi:!' tnlcin· ,C'grhal 'S~m L'r~)'zi·k. ~g,cs'gen. A G(!l!dJiJk!;$";(I~J,tJl~{f r,Ntdi'St'}'1 t~k.{jitlNS~{,.:kGmCJ:s",*:t:!<l~olY~~ . ],;o'lllLy .. :;si1Y/ir (I/a). AM\'li:Zifltese!Jb" '·b.ct~i)k~1~,lnll'lla ki)\f,e1tkie~5~ bli\t.~tt1l n 1!~l:i ro:l; L~ A_garlcus o:rJli1l.pestrb resli'p~~ke) ; 2. CI~'Variilll. BO:lr~·ti5 . - . .' . 5, OJi.mtlm:1i,c:l ~LJ:5 t::~b arill.s 6. }-Jelve~11lI. e5icu1<:m.ta 7 Boleh.l:s. b'lllbOSllS

faJ ha~~j:~biiIJf:1! .. eI8furodutllak~ mig. ~. tObbiekcs:<llk bi~ony'!)s fa:JQk:n:111 J6nnelc ,e-Itj ;a nla~gafi p61thiulll Kc,srCfli.lll'oI1l1ibm (Lactariilpiperrnill)!kn~upjijiban [ahilm:lott~itb. VesSl'iJl]lh' most cgy rJIJIt61}l~Ua:llLis't a vegyi ,I}ssz:ek-titte', 'I

4. Tuber ;cmuriU:llili

3

JaD~,e!Ul's l\lb:~I!1I:!>

teSil!:ae',

Cbtvanalllall:m.., , -;J, 1\1[(H'oht"hlia 1e'S'Q!ilenta Hl. GYI!'Omitliii!r eSie!.lle.l:'I.~tl,

91.

~

,8.

,

,

·Hel.\I',el1l.t!. BOiS;tJI1l~ro e:s P'OIE'I:I1cli' sJl'!.ednt [tissbflii is, a fQl'itiSviz: ki'\,'!2lM)tli ~.

,ll., MHmtS'rn)'ius 1~3;!:yophyl~eils.
1'2; .Lactada • d.elicios~, .'

.haJzslrho1., hasonL6 2:sirndek 11.1$hnp'Ll'd.ie:u!!;bili.li1, Helv~U3 c$Je1Jllem~b~~ ~!Jgya:"~aik Uyen:, de krlst~lfodtil ,z:;ilriul. r(J~~I~ eUt A ~io,k sQi~""2ior k.ul:OEilb~.zcf :;zi[lil~k le.hetrlek. . I. Ill(M~$ (I{IJ) r;:l(v()'k 1M,!:' nt1mbbnk S@k: \.:ll"~lg[llilt reltalill'btl:t4 e rn6vl!nyek 'kl;)r,~hc;n b,. ~gypl.a~ libolp:iUat rr~rj~hQlullll:a lirlnllIi!l,;,Plu~dnla slla' ...eole~ [egy ro~tl.a] Ch!'lOo ie,l!ls j.fl,liitlilruo)i -mgll" ,a~ ..n1L~ill:at fAgar~Lcus adoniSl A-g:. fr:a!f'llm., Tr,ametes l ,s;tI:aly,e:o,~:enSt '$'tb.) rn1J~nt3,j,ll.d(JI""ent'inus 'Iluflgarm:s)!" O:iC:tm,mniUs~il~l~t (5zf1r\Tl}Sgol'il'l!b~k) stb,.~ '\f~IIi ,00,man a:t'l:molili~k, (old:tagyma. ]):\111'-' ~~ylil!l lis;;;t!lz:a,git raj iS5!b. 9. G)r'a1tMs 't'l1!VtVOh s~iIll1t!m eU'rflrd:l1~l'l:aik H PDlyp1ol'IlS filill,elw'll l~oll :!!I :szamz, .s\il,:y ,.7o"fi •...a/. ""$'ttl s:v/.:s::;.or. ji7, 'K1!Q#lliJ. ,tf. ,j~SN{lJJ~~I.:.l;/fJj;;l(),tfU'nJfl.u:l'c~ "€J~~QFtjriJ):tljl 8:,fJ[ faJ
\'!~

I\~' .c:g,~Z'~.klIl~g.,bogy

'a

te;relll j, a ~21ataz: 'llcm i'TI,crges es a 5, 5;;t,~.at. :Uogy._gzd~ l~iiJln n~ Ai:1.&Jg~:sez 11~'II'~~C~'5,~"ijtu' • Ill, Gtnnl'is (~alQ,cAval ds ,a L~~Jljg!O'mila:~lal. szem'bc'lii. men. cz~l'S1€It~~~'D~~~'~ t[~tid,ckem kel'ieszml merge.!;t:k m,ali~(ll:l!a,.k;, &I:ll. nwgt'imadjl US ()Idja a 'lIrQr,Osv;~ejltK:ll"ct... . .. ' . ."_ . . A ~er~g' m~nrn~ise,g:e v~ltj)~d;;rb idq)i\t~5t.~~lim5b,elY,.e;s.n gQ1!Uba. !toro !:iizeri;,t~ sez@( .:a plOl.GnLlltieN.!i16 Hd".c.Ua '~llel'g'e. ha 1.-2 lI]i1pl;y .~n!)~t a" g!)m:ha~nl;~n ;g1'!ll'IIgtll~ .. . . _• kt1tjV:tiritl,"J~ LegyolttgClmbilb~ptere~~ 11~,er~e~es" te·.';l~ll/~ .. A a 'Het""'etl~esctdeflrt:l\bnli'l

11't.Jv.eI/a:.r(llf}

uz; Uri,

l

gj';l!mbii'\I',aln O:SSi1.,eGi>erl~H~Slfl' 're"e"~1~e:szmmt 'P1;~i~ ~ l.eg')fe.l';,1tlek ~tTh\pla],ei.nl. l!$grp!:l~tfM;nak. llep:lizsoF\,'OS:iii<.:gfl$) !!s. 6h'e~ed $zemck h~s.~na.I:~.oo fo~.ytfiil1.filllllat clio. , ., A.j6~!i1,~,gis IDI'akTIlllmegm~ljg:€~~ m1lig;~t, ,,',e~r a IIt::rir&rl, ~

j.;i/:;f;{I-/

R.:oz!>da.'~5 O:5~Ili~cplel~I(!:r;~el~ 2500 [aja., I:lilinwd £z,mes~ <1:. lLasgombiik. 000 Eajm,. s~in~11i 'Iuin!:! temlel SZifliOS ~!T)I;J.g~J.a.'l. ..1 ,M'MJi esf!lltJ"'t'o,'k~rll'~·lickttll.t;}l!i msa~DG:t~CJ1:lli"~1II 1M, liar;' .t1 <1i:ll!fl.i; IsmlJ'l',t, 'krlr/ittu:/tJ( Jlj.~ ftiflitll d !i,;;bl:~,'!; 'fJ.'MJil$(Jhflt il~lIi 1G'. . f.tit ali,g' lrlJ·d 6 -:9[-1",-:11'(1 lM~'imlli. KIA; ... fo.,1lJi"tltlt:1.lt
a"

mlad slliJrJies,

C$i','k45.'7!:ii~itlOOle~

"iU'] ,

;~

I"YI"C'oo.n'l),te1lttek

'~iMfaji'l

nz, nye:n~ :!tJ]at hllt:s:n i5~nel'g;~z:~ Dlell'le]y;tk 5r.!if:l'iI:!'!:t. . At. [_egf81.~,-m~I:Sb:il';n (el, :ft,,~ NO~), 3: lellmdl:~:ebb a LegyfllG "gombaUanror;rn6 ~i5bbv.endbe!i ITl'H~~,~g as~'Z~k.M;t'te~e5 . kUII';t; ~(li!;Lkhlr1L V~'I1I bClUl? l,e'S~fe,llu,.ellQ:tln 'v, _!mk1l.tll~ \,' ~1l'l.a.[J,ltil~(eli R~~,N~I!i)! .mtuHr ~~~g, .-. s ~ :hm, m,~ 1!!1Y~ , tr.op.i11l, (l~ <\ mJlWs·efir:ll1 ha:td~~ ,t ·.$t~lJe!lmeg,szt1l~~e'i:I' ~:nJ11~

ulitk{tb~m~. !b.ll)st. is e~~~!Jtl (l:iilika L~g)"61,1~~~r~I~lak'~ a

umeI'J't''''''.I'

"

,.

.I~l."

{}:51:"1IIo,(tl1

"~

lla: i#fJ:lip.t:i.,.
r

t ·.1

'1,·

;;It, ,61: ,fl',I!!w:. .S!JU1,,: lu,mr,r'/

I, .I~'

.....!

A'Ytr.Ri}'1'.tuc,.

,t,

. '][1.

a:: lb.f1/yds f(:i!1t.bt:lJ!J'lJit,. Rerndk~sel1i tilbbfel'l:rest<oan)'ag
ir(1C!'Io'(:fds ,I,lr&tlfo
,f):Jt!Nnt

Mlun:il ,n .Il,m~y &tin p~~gs{tJg.

V'HI:n

egy..go11i fajballri

il

torte~Je~~\~lt Itda'ui i:tl(lkben il!gtsz, ES~I,k"~l;IraP~lbJi.~:~" De ~"t m.l1nyira k~L~nb,l:)illt~, hat~sa ,8 TlillU!nl~Jelen~~2~ .~~~C;iU"!~ m:erlieZ!~~l81.hQI~. ~'I~l:!rt ~'ZIerlntm (jdav:a~~6Leg)r'nl~"l.~mb;JJ 3 1l111,j1.$!I:~rmeJlll1 kivut W!gy' meg :spk h;,~t61o-3Jtrop~nl 1,I'~~n'" meg eg~ ba:MladiU,,· ~~lUerdlre?. alk~l(Jj'd ot keU,. hQ,f:}'. tt.nl.ta.~,., rnm;zOIl:. iJf. Ibt(]],es_Mkal J_e'gy~16 g;()im~'a GkQ~til marmor oi IrmlSlli b~t~ho,iZ, :Msol~.I1it. A tis?'.ml11;I1JI!oaccill iI s~i\'leil'm~,g<lika:sz,1:~ pea.ktllt annyu"~p'~z~~a" 1~0gJ~ tc!j~~8~~el ~G~ ne~: beli'li:t{1t1: .~

1l1l1H't .<it

Pl~allii~. ibll1l1o:sin. Oltl!1J;' 1!ln;JIlPim11. l<Z'z a~ !l.Uwl~id ~efmeszeUtto.xn'lll:l'l:l,min aJz,i\lu.an1ta. buUjJosdibtllfl terel!Jll. El!;t it gombt'lt szoIq:oiilt (i8S2ieit:.!l.er~1hi ~. t"s."1 Iliflt~learn'lill'feS~ ris at\i"e:n.!l:i!S-sz.e'~ a Csipl.t~kliLdl:c:i,es:ll CI:i~QPUwPrlmlil,us.-sil311 a. !11~~eNnnal. It plmllin jiI"'f£t'O'~ yfr:s~l:tiell{~t liE:t!!dJ,q.ltifl lel,',o's~~[cl:jlli" :s8~ m:~g.~Z5~OOO.szm'e$ l.iig~t~:Sbarn 'is mcgta.lIl'1adijl;m.s rOJ,b!)R<tj~l a'

lIt; l)!ftf~1:t:"r. "(f');U~tli~k.

azl.v,,~['e;sc

es

1'I11egtl.l fi~'1 az eJ;!llors i\ll~tftmal o.J.:hllt !i[!k0~.. Az~tr.opifil bGt nil a[ec5l~0111dlezv'e: kilinlll:y<en. ;_:,fi~;rtt:~ n Dlf:iI':@!:el'lcsi j'e.II!i!Il1$~gckJI:lL, de .D.emalIl.mo~tl e-~t ~I ~Ud:~I. Jf,if$e.tl,.~-i'f> Vla'gj' mas, bu.,g.~ldl 3~k<LI,I{i~.dJi P.fJ,llfA,(,l'Ut'vl!i~ .~.
~l~.g ~, AI1I1~n~'tf!

dirt:!

.l.IlI;[lIeEl c~fJzeMlletn

6iiil:sllll:erg:ez.6erej'l.'l.

·l!Un;bmn'b~m.~ bulb Qs;lba.,D" ,~ ,1~Le!~~.. ~UI3!~ A. ~ du~l!lal) t!s Boletus S3it,i\fo~b~, JI' ·.m~'1.b.a~ aB~,I.· tt~~,It1!rlc\liSl :h~ ',eg 6Sligdro'~ttbis a t.erml'j,ll(ll~' 1,6j~I1~' ~tb,sZI!'l:ril]t "10" Iil;rn.tii~l:i, menmW+!li~gb"'ll i;~rem" 5 e~wt ~ a.goIIJilb~ C5i:1ik :3

-

9:~ -

P':ir~uc~gnI6C:.ii (.~ Aln~liI1ita barttii.rozo:~t~ln 1llbgiJs, D'l,ert mlndig ml.3igy ,ad:!llgo,l J:lejl. m~gdb;m ,~bb~~ a me:regbG'I. _ .s"I'~t:~liNs:tl:iJ b eu..h.mii", A'o!; 3I11:yail'oisb.arn J'1 sjl,h·.ceUnslul es._,a.eo:rlll~ti:D t~'l'e~; ,;lZ _ili:L1Yilm:~~zs-~i '~~r&f;ge'~ k~etke~t,~ben .. s d a v g-m_gol~ snJ,atSIllgO'SiliD OS! .ehu~lodj11rRk ;n;l.aJ'd pcd11t -d<l.l'nbon:k6~1L le~l;\if)admll.l:r ,es [e'V!!tteU1l~k ,eltfbb az 1Jllj_j:alk<.zta.n ah:&, a lib stb~ Ez ;JJ beLcgs6g nz ergollillUUS. jan'any, 5'011][ Ie]) f~lll, ~z myart-,07.J>balli ~erm.8 r hn:rmadik ~ 's,~ek6tt(l'te~.~crgotiDa :saV'i .K:ober,~szetint; nem :Ji[1,8rgcs. A7. sOlya-I1(J;zs:iineg c~ak Spany,ol~ es Or(i.fz:ol',sz.igb@i1: rnep' fa'! ~.'llIm.eg~ebb:Jnl 5 ~]],@-g',e't6 haiiisa UlIlblilbla a~ar.lr1:1:s utan ~gy par ilona,pra Inegst.tLlllik s .I:IY cso'f,{a liiss 1m~~'tbol .stUOtt ke'lilycrii;li1alm~s. AZlo111.m a t:i's'Zttl liszt is b." sok.t'ig 'tntljak - !11em ~es.z~n si~OIl ill-, 11'l1i!l'gl:l'!I;l,esz mert a si,ktrAbl'S.l 11111 trges boml:.1si te~e:ke,k ptol1l'iatit..- k kele'tke-ZlITlck. A~ rcnel1Li; g(l'111lblik;ba'l~ is h~ rp€lr l~i.SSi6 In gliomloualc.. \!aliDr In hl~iI1i ~nI6d.tak, S',6~l'Jbelili kdf)oz~1dn Ii- boml3s! f'lIlI)/,;jJj· g(dr G'Ja]._}s'ZiO'u'em J)curilil, nrert Ic-ciliDD -es, eEl lilll it .g~m1l!(Jikbl\l'l
umbrirl1a

gyanu·a.k ~i3e sorn;lkazik" a.d,&ga

m'em,

]1 OZQ'n:H~gC-&.•

1(,00 -rt ~erin~.a nO\'l'e8)1WaIb.]oid,oik ~ 'ptOwPLt,11I0tk k6'l!iiltf 11Ii:n:cs I~ny -ge-!i Iremiaii J;;:rUoo.D ~, I C$l;\kugyun ~IY pAr blrlzi pI. ,8. tri m~thyllunifl,. IIl1IUS,cal'i:o, eholln a h~,lt'es~eltil[j,r;.l i5,iH~ ~UUthatu OlIk(l.r ,~ gQmb:lik-'6:t

1',1 • Pdicirj'l/s

nllfRr{)I.~.

Jtil ~·ifrllmJ(flr. sd:ritou p6ldan)'ok fehC:rje tnrtalma se~kc ~~ Kl:!hl:rn{il~,ch _z~rint.: , 'I
"I' ~I

Lee-

3.

]. [l'iislIiJ'UIl3i bep tica 2, Cja'l!'alii.rl Uotry'ti.
P;Q'~YI1'OIjj5

o,'.wus

4. An'l1illaril.l. m'eU'<l! 5. J3,o,~,lns,b 'vin~s,

..
,

'Ul60
.• 12'02

6" Dol tus bn 'US,

S. L-pi1o(a proc ra . . . '9. ji.lra~mslfliC!;, Cai'yopby:.tlill::tIS 1'0.1\ ~ari~cllSiPrulliltillU:S.- " •

7. Aganicus lIl.lmari:us.

22'2:4

l6·215 17-U
a9'08

1.3.84

:2&~6 35'57' 38;-32:

-

'~fj

-

so~r'eherJe !1H~gy ,',eslleud_obc.

,,_:Ii.t-.l!ek a ~zafl1?ik ~o!ib.l;Q feI~ 11~ u.'1~!lg,nQflQI;rnt, hQ~;'

mili!~jaf't; mas st~ll,be,n tiliUlllilik tOlbhi n~"'c'~Y~ ta:pMliJkbmiJ i~

s~ml,.seg~tp(J<I':oJIl,!., ~lkliQir t:ul1:Iicki!!11 ~ .

hm~n,la~t<u-itt- feJt, te~rrega SlIt!~IJ,~t;et ,jllv,ara. lID" ,_ 1m rll'u~l~t~ C~_liH!:lr tl~7.:t3ra :~akh,i:i:f~IIl':i' cUredelbij) ~kru~~ ;e:h

;5

ilmlly'I:~g: esnk: a Jcis 'I'esze

fCIIe:kre S30r;tt:kGzil .. e.z~, tiio;""n"lJl!ny,l~u p,edig iIem~1"y Ua~ile:riQ.mo:!l.::Jl!I;1)1I'ldvol af '~vm.ene'!:"!1 y(!,r.l\.~ !tlf!.:?,t :rn[c;J.!lul"lIk k r~S'zfQre:S7.-

kaltll~ Itt.

••

Ie:

Ie oos_tlhQ~.. "
r"tll"3(i1 brO,I'

•••• ~b6J' lJuzakcIllIyerb61 riltSk:is;i1bl!Jl , t'Q':t.skem~i'bQI
bU(g9I1ydbl5l, ,.

49il gr';]Iumot"

km.1: is 1(!'mUt, S{fl[ ,R, ~u'is vi~oig'Q~~l:s~J is ismerri'ie ~lJI.o~~vi\. ~i:;~ ~f)"f"~;.(lil i¥.D,i\IIl~). P]i~i,I.ru""s tUd?itt, (I, diolqg:rOl~; lJ~sg~1 e.g)r ;St:ii
'lefliJ:(Ji1il '\fi:lag~l6,#ran~'I:!Qt\tJ: goooba a:z olja~fi\1l myees'l)hosp:hor:eus A

Al"istote:1es

mitt· ijsmert

.~sf.Jore'Mk"ld

gl)l1~b'Rat,

ba]lJi-

• Z'Si'S ~ 10 k1ilol{rnm~\~t.

2''532

1·4tl:4

:5:82

..

gom:b~r61,. A tWdlqUlii:Iil!)l'ban l~~'el:tJSfi~r. ismct;f>€h* ll}
~1.6Agari,C1l15 (lll.eo.lJPotu~J UaUl'lti:l!i) volL

..

,'()i]e.m:rti,us.(FoJy-

term~5zc'lll

fQs-zr(')lr~"SZk~lllsesak ~ct'!li::~pes, s ,el'"8sen ve:g(1t£6 pe-

f!!es~,eken j,e[etU:ke:r.ill:. e'~lulh rl}$ZIek nl!.irn '!iI'IMgJl;afil:~II:':A braaill,iJi ~garri!cus' Gn:nill.etl, oly ,crI{i!S, 'fe1Jr'U"hQln~ sI'J.obtiha ii,D,~'\".), oJ".a$f]lII"chel: vi1,lIgan ~J. A tropi'b]!;, .vidt\~I:~l!n .SO]\; J1Ci!S~fO~5:d.t:il!1 g!;)rnba terem, 'rnpgermU(j~kkaiZ:I1:t6k .;Ill J((Jldlip(!ll/1l8i'd:ktJ..J~ ;ITl;t:I~e'k a: ill!igyar gOJmb:iszatl tJlJ!dol[J,all'}f d'iszt!~II:1 is 'l'iLI:1gI'tl1ak, Ujnbhalll J;hr'i~ ban t3i~till:.'"l.k 11l.g,y rOsz:loli'cszktiil6 Ag,a;l'.i~li£It. me1y a llo'truTIlg p~lm'~ol1, ~J.:Oter c]J'~~ UtfiY~i'~' i'ibig~t,h.;)ID'! 86 md:l~rli'iv!Jl~ \ sa'gllq,l, ItHll' ~;lt~zik".mhlt _~gy' kis iZ:Z{Jl;,linlp'l£GS'k:nes 8-12' '17nl~r] IiIlvasm It;bel '!Jiliig.linilil;

A. v,il:agollas' J_al[Cl'riheim ,e,s .1'\~e.l,n~~1i :szer]TlI1i az ,a!jj'eH 1i'0'wa:.r!.:lkll~lk: ad-a cs,"llo,ga:rtas'nru ,szQ'lgtH s'll.fW nspDmk !~ll:erjes:z:-' I:!§s~( ktJ~l,I1ettlti.
A 11,ili.hllii1~t hmln!l~a]~ l~oZ!t ug; cg~.s~ serqg m:1:~~liri"titf foliz,fore:!litkDl.rn :v~,;!!etijrs'n akkolf!mjiko\v.rlli~dnl'Wiwha, . vag)" i;H::lii;rfJ't![jm~il.ll~[lotbi\t1l VI[ljIl, ,vag;y lLdhHIfc-zekb{Jlaz {iland/)
mYO'!TlUUI:n-~~1~kb51

xnv. fi·BjEZET.
A g;(fllllbilc fOls:zf{JIlfC,s:zltuliscir61.
A Ill~ldn1\(},k r(:!:sz~oi~c!lzk;UHa titl;;a; ,tQ:~:Uilmtn~'. A l'l~~es LI.I~OI~" . Napraro~6" a Tub,!lr(u~sa", Di1L1:t"aJmtJ'OS. Oihlothern. stb, 'l!'Jt~m. f!~~_ena. nY;3:rl' ,.~~,l::ekl"llf~~tOf\C5zktilITak. (Ii Scllislt61~ Sl,e~q O~~ulil.~at:i3~l 'l!I,e~TI~ n;rno}J3:."'lhil0.1~.sa. cssk a ~ihlg~s;;~lr ttire~eLl ~~ '1r:1's~a.~r~r&s,ern allaiPMIJ1t~I" Et:Utiifl In~.Ii' csnka Pern4SlliI , ".

V!(~~SZ~1.l1t1 GaMc!,.- :Ar.1lI1ilbm31 m~lea, eC}'ikle . a legldllz!ClL1~i!gt:'sebb . f0l5zfOliJe!i'zki16, gornbii,ldmR, l\\[~Jr 10CID, Iripesf\lSlhitSltik a av_jU.~, lbce:!hlw.l.u. '!Ili:tfiJ;f!Ql, 5 a r:J.n,m~ e$.~!'ld~I'!,.~[re.hl~h·'~s, nella z},Udhe ,1,~Ili'Zi(i fG!~yt kt'l1diG1l6~. H:a-",a!f .:-~6 fiiti6:1 (N~t!~1,ef!: ;Jj,:g~lil;lha e'~]vagy' agy0l9t:reb£U d:rull"ab!l)ll,:a~ 1d\Gi!-glmk s IUIi~n\l""jss::::Uk otthOiD ls tiliv("'21'i1etji:i11lregt i8$erdeke$ , ·tllnen~.~oJt.

'ujl g;Q'WJb"'kc;!iif~~ mtl'J(l~I(i. . .)\. niill,wk i~'I!1l tt]terj;edl ~I"'d~- e:s :Si?~6~i;ip'lls~t~t;61 ,eliIl,et'o

,-

!:Ii

xv.
A go'mbu'k s
R:!!gen ism,eres ~l

VEJEZE'T"

fall egyuttes (Mylc.OII.Tbj.za)

tip],all{oz3.!ip.·'

_ii"O:l~n' hog)' snIt erdei I"n l;yifik<:t'~ EelJld~l}H b(ilrl~ill. Csak!lamar tiijiJittek a)'rra,ls, lito.gyi'ttliLcm IIp,e.mi zedtsrill 'van· z6, haaem 31 ,p,(IDtUsZ es Wl illet6 nov,i!ny gy6k6rirefid;S2ie~ k'fi~d ,gyOth~bst611 t'i),mbiosl'l'ot, l-ass!!lk ,eSH 11 tlOlg,rak gf('iker~t. E.zel~_61 M &.szcs glo'Gkcl",e!;:e bevonja a, pen':_$z~ l1!int Icgy zfi.r takar.'>. E;s, '<:L P ,Il,eszburole ~yQt no il! -rt,el s veie szerve" 6s:szekaUe,. tl!s'h~n vaU"tn~rt<l!, pcnesz' k~dl1nO"ik a g)',ijk<r,i!' eptdennisslcj'tjeit. A pen~'S.r;tk iitt dnjk.UQ$!erep t j'fs~lllJik - a fiilll3ik :iL ta~aj,boli td!pl~las't l!lii:iZ\llfltifHk. .
S"]'l pCl1l&3

H.lalg4ho,z Do, c(warobt. A eel IJsetlbeaa f.'1j Itcrje~t6J;iC egy~et a mqvnkl' .m1i:skol" liiVen. A negszebb pd:tdSi.kat a: KnltlJ""'tn#JI~TidJk PJ.itjtJilk (2.1. iilblta')J ~olyek_ a, n6hai }{(1:l'hIW~llmlr lfth~lY ~'e,le;s h;m:aJirnlly~lQps: 'Ple"'~v'6] n!1::Ve~,tetne.k. A ,K(J#j'/)!I~"lJ; fo]d~ I~~~ t."lpad6. kll,I;!li~ reMr h3~~yaj;i:"b6!(!)cri.dillOO) szhrar;sos SZiCrkezetfi sili'l'ga 'til:;I,'lJIit n1.eIJk(:(I![t, fe:lsl} vegen kuesmagQlllb~ e ror~

pojrliv:oJi, illa,t-ava) s.t~., fdesge!i
mindket ~ .,spo~

-ok IUM :mytlJrthizn ..lJii,e,p~8 gOl'l'libatl:3HUlmk, tlY a ~Jllmbiett~ml 1(ltW'ssuHik). R L J;gy'lll~' g'al'l!_lJtt n. Fak6 l'il1io:i'Ot I Bole~ Ul.S bcrvinlls, cbe~o!) .'~ A.girioui; 'Rn&sublt (~ bQkklili ~y,tli "eli\{m
j

A bdv~r.o:k n Sza",~:sg~,mb:aJ"Trw:fI)1~.fC1!,6kel]l lU1,r'oJ !n~

zSilsdnti m.yko("hiza~ ,~llk,D.t)~,i,i lCc:serng'o,n_1bat Uctnl"ia pile;. ram, b1likllo~ e.<i tH'Sgy'fall)n L ~ ya.pja 'tej "',.116, g mb£it (l ..a,ctta:ritL
II'

\fcUeElca

A I'i "Illes:;: es, lfaig~i'okI6~k~~t:i egylll:teMs, m 'lybcll ehs t" 6 m.,~rg s gOr1!\bak ls d zesek, ~, f.ikra, igen font 5, mere a pCI'I.6sz .~,rn.n..·d( ",izel: scz;:UHt;, !ii, ebb en ,oldv:)! t.cnneult1\eseii
ti.ipla16 nn)mgQka,t:

10

h.,

~z as,dnJus

'Ineg'

'talajbl.'Jil A fiik csalus !ly 'm6d.on jlll.l.:i1at _a. fiJLcllbe~ Ili.9r!H'I,d6 n I.hr '''n yi ~Zlell'\"e5 tlHum!.lJl!k--uk fo'l ha.<i7.niiJdsi h o~.

,sZl.1l'\'iesm.irnYllg;llbt

'<I, Sl~k~t, is :ll:tl.a;, gy6.kcTllek

1;111,

Or:.:,!_-nld~~~
etiial-"

a kotlmd6

28" abrilf~ Jr1niMomlNii .. rubm Lit. I3nr;'Jl~~C, - 2. Kalcblm:uJl1cr<i c.~:r<!.II!}· iIl~pb... !. (,i'V01w.et .C~rn:.l :Kli:1~b'li:,et.lll_l'!li'. - iI. m]ootilitllOP. !i:1~. h i'liu;m, ', i1l1l:r', -GJl'aI::i!e 'tulaslu:.
1. ktcliQI!:

'V~lI'lJ:S

X, 1. FEJEZIlT.

RQV3rcsalo ,a.to

'ombak (.v'i:r,ag~0mbak ..)

szanrak eredu .~ ;:.wi eges'luek vallacmi rel~t1fi16 kalandos 1dn~~~t kir:H,c!H)n.llIzv'ell. Hzt bilztlQ,p flaplpnU in&ectlllDok Uitogatjdk mig az ejjel ,mli~fGf ~ru61 KaklIOlitJ'Wimi'k,at 1l-Y'ilY~Q ejj'eU' rovarok
l'csik

I}u'ij III ~eIi)Dkd~, sov,egge~11 '1bt;II'1~ p,,-=,d~e kl'dsr()riJJ]u~:[I ·ebigm!:o:tt

mI. EbbS! ilIg;lJimba~G'"'ial;idb61

l.Lilk,e'lliil!: a'ril~iligD!l1nG.. enycl~ k'i)li:t i~!il 'SIQIlt ~ feitQtll,B szinij. meg m~Cl mv-;i[ml':to S D'],il'sne:m6. IC;5alopt6kb3Jil, bij:~~' 1.~~d0 \ri~ivnl .~. f'O\I',arobitn :meg kisebb I1I1a:mdnr:"ikat (p' l(o,lLbrO 1C'i'ailCJgatj"a:mngahoz, '~gy sok go'mba is te'll1bl6 sZ~:P Bl:fl'l.pOU1~

~~eb b t:UJ~ej(~_Pnallllllsox' fonliu]nik leRi.A. Pkal/u.s imJ.'jf1di&n:5 km"miacQ iltt !,lj hatarD~(iitt.aJn f(j\f:nresa],o,g:~ti6. me~ atJlU!lIttl, dl:ig~ szagn S~Ml.Ullan d.6gdsz6 r@<'Ya,rt. h~ID"et Ic~togat I((treb.~., A ,I\mGSrm'jan teI'ID,6" It,ij]'dic'$ ~~rWlka~s:porn tlmt"glll'l~', mi'I:I~ly~ 1'n~1

."unk

csak

,<1

~ere~

k~-,

-

'9

JII

-

falszh;rjik a dogMagDltal odacsii:1oF~ott ro'!l'~l'Ok' 5, flY term.esi(::te.~eD k,oElnya s~err'elel is tefj~zt.ik ;}spor.lika,t. MB,$rOkilZ,tin 'pehSiket r~j;ik a ,Pita,llu$ t,~h~b--. de ez-e'k llagylOl:l 'csal6dli!al~ meTt a kikcl6 lrukacok elpu ztuhl!)k.. nem II.;vern 'tip,£a&ozasllkm allk:a.I'rnllls a Sz,c,wllclen S~,ruuD:l'c.sGk b(!s~. A SZ!llrva$loml~r61iS'k is, ~ltl6!i~, PCTS\1)e :li1c'1:cl;Wk i.sktilJe-mes, iUatjukknl a. ~~atfVa"pkatt'\'fiddis,ni:d ... csaJ.oga,tjjn~ 1fI1;a:~ -at hos, ezek kiii:ssitk IdluTj;ak a ,gomb;!it s mcg,cszi'k. n" m6don a&taD ,sp6riiik mindetlfele elle.tjiednck a vadak A ~,o,mboik s-p6~i ,:l"~zben .3' 'I:IQ(V~U'Qk.v~gy mras ,~UWab:~_1t rlt'!v'ell, terJ~dllilk 'I'JI:.I'~~bel'i pcd~g~,!iztH SZOfJOI!sz:~rtl~$'6ny'le,l a ,sJJliuiil1ci:t~

e~

• .gomMk
m6d:01'l,

u-gyan
,3,

I~

zzajiuk

C5al~ k'eIl~Si
raJkDtt

j' gl'JlIlIblik-nak,

m6:ges,

Oi!EJ)'fIig9t

a.dbO!lt:mi~k U u.yel1 d' igy i bajl'to\~oz.-

utjoo.

hatnak~ A g mb!lr az le'Yl1ib.lit&.!i id,l!ke:k,e)'l aa ~~. !!\\ftll! 6t umyles~ v pie k. A .ol!!:rse~elt e;glilajJat OJI'1aJtt a !1yti'r vegcn ,~s a~ ,61slilis,ze'l ~~ ,~Jg.ui gOO\lltl:Jl,idw.y. S.z-upt<l:mhcl'hb"lil cs,okt6bc'l!lie:n t:eli'em"a le~bll. 'V~tI,k _a~~I'ltba;n ~amllo~ot~an tta:!8,szi.fajoil:i _J:gy <II At nih1ell;ik a Mussz;crunok" ~ a Trem~Ua'k fs,.a Pezlz-6k -ellen~e~: tele:R dl5~lentk l,egipkabb ..
l,

xmFBJEZET.
l,'i. A_
J[,

FjEI1EZl!.T.,

A c:siJler~etell:yi~sz:tes,.
A g,o!n\;):!I!'termel,es ig.e'll,l'q:i
tek an-am hogyagomba:teffil1:6 d'cd/\feS hcUyell e~as\'1i lIllegiiEi,t er'edlnf~l' Dl.ar lil~da:1i'II djfltben t~ma \~a.'v '~l'm6k,cp~s lesa, Eat ,3, IIDUdo t

g'omba

'y:u,jte:sroL

r~ tili,m;epmc·

A gomba ,gyUj'teS! nagy &gy,'llinet ig6uyel ,1\ g'Ontl,blit kQfiJI regge~ <I_ hat-nUll. fe~:szikk!lld'li5a, utam szed~ jUk."vrtg)r es,!)eiill'ieV5H m. leh1il.llotlt\j'1<I.3-. a ham'lat ,1\, ke:v,tslbe .forrel, napokcn 31 deli ,6~:k a legalkailmasabba:k KilllCh'l1. keU ;!I gomba ~oldbe'n riejl:i$ myc,eIDitmlat1, IlrH~ft az jOI~,fil'e- 6jh61 libajt. A -u ·!r;(.ltm.al ki~.!pe/h"1!JICfJli!,fJ./~{1t lak-a1"ink lit! f~Mikl!:i ilty }G~~re uj arauisl .nYlIj:t. L~gJ,obb ba a Riris, 'karOIit gyJ~jttrk p,61d~jlll ke.'llcijaJ~ wgrts ;&" ?J,,~e:fzuk'~ a. gQmDa J:lli'apjtii, Ilf.l,lJJl tI. ii1ftl~J't1 tJjNiijbUi~ :mamdj(jll; ~t6nrk a;m:iimr is c$a.k llIagyon l~e"c 'I; e.r'u iIlJllye:!>seg szempentj,flb61.
iI)i
8L~

u!Ii!!~'~'CJg -most is Ollkalmwak,

SrJl:r6krr

L0gregeB~e'lili is:mre'r'ett3s ,a:, ,gtJI!f11ba.t'en;)!'~5Z;ti!!-S, J,:npinbiJ,:n, ~:Q-driilt(JUa. .!Sii..,ldktf D'tfVU go~mbit ,(Col'!J!!J;iJ, $(1'/1#-, T.a.ke - .i,IJ:olll' 1ruJ,t.boiljlak! s . ;Olgyll:.m4bn:k:ll'1i1I ~0.l1lll'e:!i~tik.
1

A h:~gn:_ obbs.z,cr(:i a :fr<imo~a ,gQ'mbaterrnr e!lc!l, 'ilgy m6r lSp1j,- b n a' I\t -' ,gomb!lltenlile]6 piocl!be:n _ aEytsok b9~za v:uami 35 IiHO:lI'!M~1 n 611 c~ s 1500 t.ilo:gii'amm '!.Tott a JDla"i

bl'~gebb eroS ,alnklQk s,.,'n"m~aJha],6't vililet0nk Imi~pukkd
A gombas~ed6 rJv'alt(}'4j'"~, /aiqk o..,sIJ'tk£!tlt ~ In:er
azt

A gy'\1jtesre kiis k6rnny'u kOlsir" hal!l5~6 k;ot;af is elege:rndli~
I~,z

Wrrnt:l,t!:s" Dtl~OI¥u;w,;s:t!;rilffm'l a' ~1~htzk~eAeI_ (I. 3: 8~ dbl;,at.) Q ~l.·tT.-a',!tt"gll{rz."t siiiltllJmt btl . J-b; tszak'"l2!merilio'i Egy:~stiJt".A1~antokbi1Jl csg'k ,!lleg~J!;I.,bb
id~kIleli'l, l~l!l,dt~k meg
m~n6gyi1,lel'ez~dl~tt:,a

ke~lle j6 go:rnba"'~
:SalrWa--tf

'llgy k'Q!sall~a gyrijtJUka iAt,t?!ria d-e,/iciostkra;/, S ~,;ek: e!D'l'mashoz, sud6a.fii'llk a:, '!.::fliSkbru'J I a. 8iiipa. ,,,:,uganctn n"ed .. '\l"c"!l:el -Il! Ri;dktet ~s li11I'e,gr:pntja~mii:fg~5se ,tesd A merges

nemeht[k '1I'I'l':rg 5 -allll.k ~,rif!iti~ m~ponga. ~gy pl, ba a Jj'IJlmlS

c/uli1

,i$,

JD,(J17I_

ttJ

VlIffJ' 11N,Y:'"

Ine~,~t :ES?iDk""Amefikaibil.l1 ~

:J]1ogi's ota a;1l~Fmllc:isoQ1baJa cgy til:'l'meio m.ar g~pe~(d \Tlgz* a me:leg,agyiilk rcl~lte.lISt u~s kiilildte.cet. kit vasl)l ~z lim-ali; kiitiU" n~~IiI:it is foll'tatJiII ~. 'tel'';'l\ 1(!iIOllbi'fW:!lY'~t,

tQl'me1~s.

n,oo,.

rut

eg~!.2'e;1l1 Iilj

fajj'ai1 ~s 'teslt:ni!k Jds,/!r'j'*

I}~t~~~, Ne\\I-V~rkkO'l"rI11t~lrL11,ett:;i most'~ mint Agaricms stlibrrl~ ez, fe·SOB'ns: rJ~Gk. iSI'R~r~tci~. J~I ref,e~ 113ib.il\' oem's Q',IJrUIl ~'ga3.". ,~~de~ .t~i\tt~:\t~I~melr,e~,~; meteg .11ely;i5'cgben l.e~etcsip erkt:t J:~nr:.szte~i S,n1:'l'it IcgyVi~n kerb:l~z m011l!a~a,m~g a~ ~<S2r ,~1,iIi?kjlaibiQl ,~I_~~:~J;;~i!lyJd:l'ben~, \'~Y \CD{!Iik~ sll~1int R ,.:ti~l~g· ~kl~tDlyablitl,l"I~, St;ltl1t"egy:rQrm!t mel~JJ' fUl,-U~ Cc, be\yts.6g' i'!',el1 m,. WJtrri!bate:n}l i!sd~!iltel~g1 n liJ,et" k-:a,rh:Jilo m,(:'i,e,gagyak" I.iVI~' p,. h{h~t~~. ,I~~[lcek, alln~~. r-egill~iiIIlJliI.ed,ves biinyilt: 5th, -miltl.ti, j6k. } ,A fodologa J61 ell~eHiI~~1::1 ttig?,a\fal ~~vleri fiOfd. • _ J..eg:]'~'bb Ja: J112:mlluar".v<lg'y . M:triigYil~ ~'111'l:gp"e WltsloJ'Ii'ukl:ii.i1lj/iI,rn6. So,lti;zur 1:6- as, julilg-.lI;mll)j:t ike\!'e[ reSZlbCJ1. A fiiralt:rl!c.]a:'e:ili,y,es~tM fli~ia.gjwtnrm vaB6 I:kj;· teg,C!JiOfi bc'tijlli, !l.gy m'8an"i. lJi<li~t:liig~'D; i:!rrc 11~'tap\1lrura's, mil]!~ den lQ Ifli:1pb3r:li ~e:gyp{ir,lr~(.Ir ~~mctelve' mc,gf1li)r:gntj:=l $, 111~t~pV$sa -.Ebbtal c 11 tr:mgyo\b61 5Ocml. 1jlM't3f ':rne[~:g.~J' tooz ill, .S a Illlk,.Ollf ir7. '30~35 Ctl'-I"a, h~\i"Wt. sz~p "'t'lTt'ikhe:lllyll.i.kal!l;:tt dj.,. Dilik bele ~: ~ekb~ l'ilY>Q1il':I ~k b C: <i gomb~~oo~t;it. kadj llz n e:1ll Qgy.~bjmlllillt a Q.sip,erkt: ll\ry(~I:i'wtl;b~_~.kC:"!'lCre:d~:tt •trngrnj ru!el)" lllJaS hmyesz.tHbii;tkielitl t, a cs1Nf,. S~<i1'az!Ollll ~'~kil.g! e,v.ig 1$ m~g_tl}rl:ta, l~slr~ll:6,~l'eJIFL.&~!f:iC·tlbtllIlJ nyoliEl 10 Iil.lp l1,ulllva blJ !!l~l'd~ll~m r~ll(idlm. l'IiiIar I'ii IlJ'KKor :~ -.zct 2;', Icm.'fi1s~aglo'l] rllllddc] b~ta.J.."3:lij,~k. P~~nsb:]j:n ~.Ik{f . tb61 ered':t:ilinQl1lll'a s.zjt~I~i1t'!esz:l;;ltpQT,t h~n;Ujaktoik~6\f'lak;, bn mast .m,f.\:.gtilI1~'6zzijk ..a~ itgynt, .-ij'i',ilill id6 :alat,!: nM:lg~(lt'r(l ma g,o,ElC! !!'IlilI; Nm.lW'J!~ lltr~gllil.it J,lndde~ kcV'erik .. .' .~~ ~lIg~l n~6cl csip~rl~elt~limell1~, meg: egtszerfibb'"A:J ~l::Igoh:l'1!c ~lliCl:mQn:~Qlt l.i~I't::~.gyab61 25 ®:!1l. 1U~p$ tS~il':i~i ItrL:kn'llk" ll111j:O' m~~ilnmr,ve 'il$&z:e)ll'1ii),111kn~jOl[c. h'l1ID" ·esak 1,0 ,C![~l •. ]na~s rnBh:ryelfi. I\IUl'ltegy kc;t luH rrllllhf{!J a Q::;tr.ab81 aosomd lrGzep,~bevertl.1ek £gy d.arcab~t, s filllO'lilm 'Szi~;il,it &~dd.'Rn ~ belililil,tilt .fA~bnuvhl b~Ulikart kult~,t.1h~tl 10-:30 i'l,a,p m~'hta l~iQti 2
dagQlil!!IL'I1~nt
11.

l:IDl -

,c:s1.,erkl".

;1 pi&.ri~f cr6diitesek f[j~:bell. ;lke'rCiI~kflulyiblSQn s~aUl;lnK Iile. a so m..I\l'iI~'~')'e!1:~ekv6J;."Ul~ti. U . .g~ieru ha Dl1as~ IIeU·Jlll kUSilwa:1l .1iD- ill~ ~1~;Ila:'b~, .f\ I htl:~ 1m <liS b? U;:O!:/.[Jilrl fo,ly6so11<;nt

.B'~1gjlJJl'l,IlMli,. Paris ec:rmng,(J,. "I). 3'D' 1Jiilliti J''(Illkoi lr' €&iptV~ !:Iv'/' p~O(llllt(U Init{ P~?!~W t'fKi' ~r..~l!"'i:r Aatar/JomliiiHtt'E. tIl (Ii ¥:fJ'l!n}f;f',(J'"t'ItIJi!U~, nJXJ Jdl!l(tt'iJ:~t: Idi!#itt;YCJ7d/aJt. 11grilre; a 1eg~e,y.~etes'e:bb leraj lia tl,~0CI y;es"Zl r!s ill. M P:lltrO'lilge~i,

Lt;!gfnk~bb fuj:~k a. gorfi~<ltenne[~s"t:. Fmm:u'i~,ql's~dJD~'P ds

~u

ulb6~

1

em~

a . fl1:}et a fi..t~l 1:s:ilPe~:le:e. . . U!;IJ!gf aug.pl ... :Jildc.!i!l~:be~ i:'lS~llI,arltct akolfpllt!:'aSJ;~ e $. (tIl /id1r/(Jli/;,(J;N' nC\'!ie:J-ik.. '. A !ji')~ddi.cso.l!: Eub:iGsi:pellkeoom.yi!s.::r.tM ,;li. alkalmlival atni;:,'<i!tkC'~y:!Sdtejjal le~!er.ik (Hbhus L:l.s,z:14-br, iDJ:rkfiz:l~i>e.)

81m-

_ Snk

1!i:i;tttciJk, ~lyell:C:~ er6s ,rn,siJl>1l1pukarti'i.nillk, &. i H l\i,vi1j'l s~.il!;:hil\!~61 m t .. tmt.o ,0 ra~fl'ese,l;. .A harJ ~[l~ 'til:l.l:l.j{it~M p~lCS:~~ perke~arg.yakb()riilj~k" a ,8iln~lii:k1iJ dg':ral.. S!Zi0rO~<~1Il lutna.k, i;\g}rmai!iMclleu nng \"'arf l'l;~Zlll1k 1I:lCI1!.1,. h (.magQs'rignk itL~ tOllb 4!0.-50 ili~ .. s'~(!~e.ss~g[l!k fly, 11 -ll·'1J h. :1j. !lilirnidCJil ta;I.~ai~,t~)1 'l\~Y'RiI] \'01111 ha:llz,llI'IMi." c'Su,pa. (:;!;,ip>c'rkel te'l~em roinh den ;.mtnd.~n sl<trot~, r['Iim:.de~ sz;t:klakis.z:Gt"eUi:!s enckesl,h'~'I'an. Ifl~Sfj' 'ktnlluUj,kf};SMo;~Id:J''Il'l'iJ&~elitJf!'iJ l(fNJI/J'Il"tenJ;J'J fillet '71lU,t, S' mffi:(j;, p!0m~ise-s:lperkel..1 b ]~ ~.~ ledicn),e!ket:! .TorJJdCIJ I?gjl l1'flctliltjh'~ ''l~ll(}.rsftiJt.:f!-I{7ffl&(f" kii t' ltit.ftI11J, role I.;tiz.de hwe llI:atalma1> gutn bd!Y(iIl1, fwiswii >jJtiiJ~g I1t!Iij!ttJ':.#kl-" iolliil;.fti. :}}I(J;gri 'illit!'!tJ!ri:,f:JIjYJ
'Io1'iS!;2tfi.1l1nrl!:dt

a

aHaflt'U~. Es

1.1

I;dt~

mJisj'll

"t:JrJ41(~I'tiit!(i:5 /

tJl.

Iq4J1)uJ£fJtl"l

..
!IrIF gfiillniil .at'flt:#l'f..ij' s eMil '..'fh;IJ,.;/'t) 7""pno sltd~ 'i Idi·M. Ez ltd ~e'~li.g..il;1Cg, ~al!c:. a. ki,s'e'bb raj~ta. Eeny~s;,;5 \'ot~ '! R.iT,lil}q{il£m~ QPtU/Jr,I-m ll'lrlSlil (V~'J:1~llm) Frtln#p'1'
'W)" ,FiJ:IiJ:~ fi,r~3Itill
i -'1r:1I-,.l£},rirlJll 7lfIIIlJleta. J:)~(J-20()O.

Loud{mba

~II~ Ilc~l'f~~-sBi./.JA.'iI':J!...Jtt.,..li)i.rc-I$i:s'klic. .r1g, JIll}'), .t1:J~tl .sn.~,,(Ihr.fgt,"J~ Ifact",,,,_ mas. ri iri dli;4.KJ,r(}ti' Modlt),ii/tk VOrl,l~I1{.:!

S il.J' If:e.mllti'ie'ly.t~Sl!10),'fIJI.! 11m'" Ptiris
/.1(11'11/. BI'!Li !l'$.:rr;,C'~befli '~'a:n bij;u bilk
S&[.g'I'S

iin'"l!lk .l'llfuplolltlto", hfl.lS.(Jlli'ittll!1k. Ai d~rr list'll.1 kfJ.f,~l1 -I 1I1tTjO·'ltit,'1 .t~:S.!1CIl s ~I ttMi""ik. ,fmr!tuJIJIJa,/. p til,( IllJ)'iJ;l1,;. ,w,/( Frcp.ii1f."M r!l,~'Il~tI11j:1'Jit:rtj'olrl~;t 1"Iktl /f(mrh()r.iJ::yll k v.a'ft114k i~t."lfljJm, ~Ilz~

d, (J!Jflldm~ Ui:m J1tJ.llJtltsk tl,l'r,/o ,(J!5.lJl'op(J/t.at s a:;' dl'iti.s lHJ/IQoams

ts»

.'

, gy C:5i'Pe'li'kl'-00J;~y,~zJ~i5, 11«-'-7' m!f$lcr~
IJ.M~4trg,!l.
fil.(11a/.: Il ld.~mNJ.

'Z1([C)'iJ.llfJ'

Inlm;r1_r PfU t!ep:I/&:Jl.r,'

-I

ft:tL ll..' ill 18 ttJl·lllt~f!J~·t,·ti/·1.1 .1Iti'1W, fl 411. rOK, Itlilltuil.~. stIJ. Ie - ,f: fol. "/Jilli-.
IfI'~iM.

11; C/~

PUIl:l':dgi'

k

,_·fllL,I..·• i.~ 'It/lis

X[X. F.EJ1!7.ET..
L:.

Z1l!r -a 'g' m,·· at

vagy trlfo,]a'l1)ujb~se.

MllIl'I 'mtk
j1omJui,"ftUl

t·~ i arm, nogy mHy fi;mCIa- -Ill'm~~uga~d3i:gsa~n~g ,il: csJpc;l'~re-terrm:ICSi Ii 'C':i'ipc'riu~t.Glly~z:tes'!l~k S:~k elhm v;an" t'OII,:;U;Qh:, pincebQga~ :tak, csigak mn:nl::s~ plls"'tf~ak ,a;z 'k

ri4(.tiro ,at:. iklul ifil/(;il"",(jltt,'$ .. f·~ny ~ 1)IHaa

-tv

IfJlit6

fi;Jg,if!;

hflg£"&l,

1m _'b'CJW}', .I~!;:t:;

wtlJuji

A. l!;.'1ip,erk!b IdvtlJ j6,riO'rmanaJig aiL-cdU m.as, gomba 'tGI"1 ~se v:agy (l$r.,tk uagy gonddill ~ utilljadssa.t .Pml'ldaJI"~<)g n6m.ely. n~z8hGn, [gy' Nilwnl d"pnrtemcntl:>.lim ,k'11lJH-

31'1"01u,i

~"t"eldj(:flI.

<l

CliooPlhlS

~r!LitU!lllllH .. ilI. Ma'flSs.J.'11'l~-·

~

Ii. n,

U~ilut.

mereslen ; _pA1iSiilS e,g'csll~fI m<ils-g! "mhllknAk ..2.I,~j<i, czt ~- 'neve't" Ctnslus, ~ EtydU.WT!lI c@malli.des~ hhrJ:U Igy: ~FejiSr ~~UV3:sgo'lIII1:m a ci!l[ld!>lrc cO:b-'D!o,miJllQ.nt, Genn~ni Wildt Hlir5ehlrull'~",; de-mil? a Cl4c~m'iil-mj,Q!rnal is eiiilrm:dul e ne;tr;, 'r~. Cla7J~fW jiu;tI:"m~i .a;i't j.egyii ll1,eg: 01:1~1l'G: ; ennruti .g,ld-be,1" Z'lt~genh~lli't.,.nul HirschUnl:' egglll' rninlUl't, ,cl quoll1UU unH.uonem hungam Sar:b11ll SzatWB$ gOllUb~l. dmct. [1(18:5' ex] limo,",. . ,._ _ MatYlls 0'- ~'s,Uj~Dia'e~etikaj:ib3in (It 483) a szafVMg:omb~t is felemJiti s ~t mon.:ljal1 bogy cmgy I!Yezteti tt, ·minthDgy ink:1bb as kon a hebe-ken mmlih~a.·k. a b ~ a sznrva~ok b"a;e. .sek:~t vlgy a p~l':() D(.l:;i~ok,at . ~ymljil~ 61'1eh t Cg~do!i' tnl~lt e$~h~G<unb!at p, ]egJi1'llng9~abh kasz~l.B:koJ'l l.e\l'G ,e'rdtn~b~Jl 11>., ;;;l ho~ 1::1 e-Iftl I:fi;ak a 5,Z:.(i"'\1'ns'I~I' 1il~,l!tetnn. v=:lId k~1rell.i: s'em mebetlte:k 1l'~lIla re;l. Hit Cordt'l:" hCl!gy ml'l'cnt,nl. t I. • Ital6lj\l'ik :nii~

A -_J~,a;twa5g'Ori1,bll nrHl~.!yarmnfc[}ek ,er~dm1C j6fQ:r:mdl1 i~-

ihu1t a, Ts~l~ &; G~ergy6i. lla(V:aso~Q<m". :l\1~~t')rtlS 'leir3SOOlOJ; felMfr i
S~l'Ii:r\"I!lf5g'f.Ilnllb:~,m

",:an{l~·l()Q!'.ik ..

J\ ~l,rfMgoml'b,",~f~Si~kf!l:diit,t

l\ tti,iffo!::I,a fo'id iTI]a~i tcrcm, ~]i;\ir a blWlt<UIIl1iWfW.g'l!im;6j~ ~ '[old ,I\::opd::r ~~~, ~i~t muitrr!:: L I

-

1100 -

-

lll)j

az ,000If!l;-lSbb m6v,6'1ly(l!'1.;: g~'!)~~creila trifQl~~ c]p'uu;;?;Utja. Ez'ekifQ'm a fob:okr6.1 is, fot _h:hel i m ernl lerm6h :Iy ~'t., F'ian~if!orsdglliillO mild ~l,ll;p n ~j Ii!gy.;~", a ..1t\ID'- IiliY(il,Ill1,m, Vl.lgy p dig,.o Uin-itott ;iUi It,o,l~kn.l ketesilik. JC~IilIeli: cl:::li marqueld\tjdlca, g'lilmibaG !!'?"eiI!tOl((1.ttihanl

A' gnlillba,'\ril!daszvasatt bott:al 's Z I-lI;Lldl::al~tlId~ a w..'t:r~· f,ltsi4et. ill kom -kedvel kOived. s ha go:mball~r z, ,:ll ~sz;k t fel~

r,epetis'cit. 'Bj~ ,0,;.-05 fQ3'rok P' ten.:: t ~<Il s#:ar\'as_gomb.th ml~j~'k s a7.1111' :rnegur6 !"tCn.1i'lln .aZ; ata.lalnm1d!!:i kis~ill_:ii1 Iroldl;nrDl ulr.uadt: r pede en a rOI\I01r, le'z a 'LI'I!ty •• ~t iii pUhnat t mo,j ' "l.ugal:tiiJn fj ,g0mbn\!l'Idd$J~" 15::-. <l ~lm~d ~'endldvOiNi gyilll\:I;':l!=~ I._tWitkiv~tn ~ crak a legsz:cg6nyebbak i17.lfc.A betilnltottill31tlj;liki'ln~I:'l'le:se ig0~ regi PlalHi'iL<1 A'"1., ~?J.-llalTl fll'ju _mar. 1I100g~ a ,golnbit is' dl!;$:,k'!t,u[ k r,esik A. fhn:y.b~l vnll'!l km", :S'!!:!) is r~~D,_ di" ~t ~~ar. nrer,~tudjuk :holp' ]1, j~OSt lCLlIg1.:e~kjdJ~r l'i'2G-bfi!1l, 10 l'i:uilydir hO.:»atott OI~sy'{lrr~~g:b6& s: dat3JbJ"i~rt 100
i

r.

SZ:Lr~a.~omba

t,1~ 't6$a !:tel'1}VtlI1.

taUert

llz_cEe'tJr •.

'ti\;rj:a, £kkQv:a betil,nimtl aJl;;t~ megj)~ s, ga~~ajiLra Ilez~ ~i. 'c:gy pall" malkkal'm~ju:falma_zzil ~ aZl-in ~n~~cb. iii ~o',:"b~f~z:lwt. A J'{il ~e'~escr :U1at ki~a.n~tdsn ~eJTi ~ _ fdtap!filg;ba . ke~.l ,u, 6a.1J3l kocat <a~ id~I'cbb '11i.I$;ts:iUrabnn vrzillir '~elle'p,{e,sa peida·

C.~hQrs1lJ.u'1l (LOt dep.). M~l1t:\"IOgjll izrl!, i:ll1tma l.embbb~l.;: eg)fi[..;ea. Perigomi I(a mQl5ltaoi Lot c . Dordog_ne dep.J. ~.crt Ii ti.vOIIi1Jb piacta. is mind . ~'ITI a ·~.\1ern kelt!.1 a. t[;ifol .• A. vas6rt mhldi.g- s:zaoocl! cg a lalu t::JIrtjik. A kere:slrod6k
(!

meltck.

(V~U.(:blS~ dep".)

A Icgllle'\I'e2. ~ebb

viilsolir ,esik' C:lI.rpel~bi'iJij;bmlt Aptbirt.

kiiSzem,e~:VRa \Wld j6 (njOkl1t] azali.ikat )gginkabb at nagYliiig szed.nt F>z,abj:il[c n:lf:g. Kil,aja. e.:-? :foiim1. fO&SZ teiin6$ id.~jdfl:l !ita 12 fn~ is .re&flllegy. A Criss SL'l.I"V.asgmubal; 3-4 hUIli~,pig

ic&:lllj6k,

;:1. mag !li.Z a'riit~s tiYt (~dJfJ6m gtI,iij,dciskodtlli. lola t -a~

KQ!rtan Jm:lte.tt mhal Ri: e3tir= Appert,.,fiJe· kOI1iii!:erv~'s d:bo'tk

I'egbllklibb.. A tisztlitott gomMt m,egm.cntes n 'I:.]zru-t n'V,e.gck~ie t1LkJ~l, s 3 llalru::lko;~!l'l .3, ':I'a. bom:at h.ol1lJl'o:k-ftlrdln [iI'r'Jk. i\.:zily . dUI1JSi'tolt igtl!J[JJ)illl is· l~ilB.1Cl1il Il]nllnmil~. azert le(l1jillbbao a h'm·m'.utt g.ombRt: .gyors f6zo 'a:z'ck~ikb3;n 2=-3 l.Io~"l .f:f5zUI' s aziilli 'O:"~g)J~ fltkv::.: ·ujbfl, IeJl,"&ik.

orn

Az e;gy ~dtU bi?;t>p$ mod a blldgdobo:tb0i!1Ili
!!:~.regtoIiGtt (]['llbQz.o,k sl'GlI'iHl';lih ...ti"lak S lJI-'l!f b ~ [ormjJln wUtoJ~tl.ilall 11, kcr,eslit;-:des'be

illllbe:n 1N.em ,bo£1oan 'jl C' pZ'Oli k6"1,etk,e.z:t,ehclfI a. ba:dog,ed,§;my :)1ru:.~0l, n'1lc'gvililt1()!r;ott. 01' '1'1tl'~Mketi'iillt u ecl!!:nyt ag:iU clUlan. s li:iI~fol''[ru;z.t\l'. I,yulmt. ujb61 .' te'riU~iUj~'k:a dub 'Zt. IU il}',C'n ill ecleny"'klltell ninil' kev'Elhlbe i,o,1 a gtJ'mb!.\1 di' i'cdll'l {I Mis: fdl'JW$cld~fi /Jtmi'rii kt'h~JI.)('e# f~1 11.'lirt i~JIN!f~u; I

het !lll!.llV3. ba a d,o1 ocsa-I:.t'atlilll)k. :Ha al-

,eM,t~rtas. A

n

H:arnisit8s2naik sol. 1ft6dJa is'mereWS, t.bbllily~re ~it~tl1IyabbqOlgy lfI~.~@:ir!J(InI!ltl:: r:aj'olrnt ke'llerfl,ek hoZZ<\, S. m,eir~es;ijk telttavaID 1iDt!.g· 1i: j6kn~ l~iB~iiilidtl'Jedv~vet A f~kctere Ccs:tctt d~gddarnbtlik mar. It~k 'i,nkdrbb ,l§,tJ lekbcn ~ef:epe.llJldt.

Nenlemrs:z~g:ijil:iI1 a: fi lil6l trift&BD"';slt~kkal ke"eu:"'e'Olrlflllj<ik H~mi5{tj;"Ut m,eg l~bjzfJPogn._ :ru:besiE :!ls"'siZel (di ~'oo-triAn)1 6. a m.1l: [C~5 Scle:rodel:~1il';;'i1ikal 1(5,&1. ..tu':~l'are ~$ S'Gl,li"entl~ e, . rSIllm',' .E'l~ket kOIlIil_'",e,n 'reI labet i.s mern I., mert 110jju~ zildrd,. ~·he('. 'bl'S!fif;I,em:(i, a il k!:!tes mam1iY07.ott lrastli:t b "ltd) ~l:e.seIDoUU, s KOUj'll1Ilst!'i~ liJ~b3tl (b;~ek (:t~n hlllmi~ftasT K.adsb~riIl;,al'l'. A Itarl:iltm/i lUl'JttliJ tJult;dll()tt lutlitr a.pr,iw# llirifJi-g'f),rt-. g{j~'I/J.fi6rJllB()(jQtrl.s '"I~~jUnd", I'{'~~ Mt-A~"_~ff~lJdMI (.~{"~Iltll~ ,r.teul{!nt~l). lWka'g(}tIIQiJ,/)ot (Cn:JJt1illf'tJ1I1IS dlJlJi'ntll}l ,j;e,/er(}lje't"ll'fl !{IHI~

t"~

:lU

ktiitCU ·~nhillhat'6!k:.A ,~onl,b:i!< YGCUUblna ele~Dte: be 'rg a ffinQm£{ m
niUv.c'I1\Y'ek gyfirkermvEl,lsliiliko['
pU;S"i9. .81

g'(lJUliba.ieI,CIliI m,~_f' a. fa ~]a .~~
I

kQpar llull!l!1Ji"a tlim:ad Oil, IUi:mlk. A ,gQmbaa 6, eve fakilfrOl k:ezd ;,J.ea:tk,c;nd, .. a '2iD--23, ~~IH:!: fa lCioflll lcg~dtg~bb a tlc'rmer.. 23-30" k5~,Ott mcggztmfk ;l '(:,,mba . tennes, ~. :ij'anc~acrdt! zen bnt6sago:k erre tlBYe:h~ck a v~;atasna:1 ! A term es.~e:ms, gomibateh::p :szet~z(:nf",a F'ejUidlk .az ,erdlInf~ld,
be~; ~,e:gWkabb a napo·!'j dUlGket s~e'rlet1i, slltll'.a~ kij'Iulytl m!::~e&

xx FEJEzKr" A szar:VQS" pmb,a, ieny;eszt,ese.
- A sZlllV'dSgOl1:'IItm a/fait gy8k'~L'ro:llldsi!~rdtl,ek kifMUllt\~1!lremrn ~ te:rjedt!s~v~~ eg~rbe:11mi'nld. k§rki'ke.~en t~vol,odir: u fat6ID,. EmUmcuek ,esetekct•. hog)! .l f8~1'Jl 6 meter t'~Qlsa,pt,ll:a relil}"~~'d.i el lrl_ ,ev ~!lIU:'25 t m~~trvilndoIi1OrJt ~gyilk~ ~l~~q€dc~~\~I._ H", _3 ~phil6 rae "elp~sztlWl, "'Iel,e '\!,l!sz. ." gbmba 1!J•. it ~~a:",~sg,omba~re.l:epek h1bbnf1jre: 'f.61gy- 61. g' zt(!Ely,ef~
~' a{lIHlk
I .'

(Jura mesr. edes, vi:4i rn.~.sll:.) tru:3ljbaD ~lkilI6u.loseD. Hc''l'Os, ~~as ""alg)')ekbeQ riikn, _bt!6t, H' "65 erdllkbelllnero rer _m"A meleg e§tI't. sz;en~til:)1elt_rjl dis~~n~meg a mi~nssiig is befilY'~ilnlV1lU;, s>icgm Hl0f!Y:.
at

fe:itc(,e ~Zfin''ai5g9'mb~1 csat :800 .m6~!ar!l'U!i!g05l'

:Pi Iln~"UI1lCge5; teoyesztese UUO-_ . $ 'kaJII'nl s~ike'rQll; V'elctm.lmsegbl.iI' a T~Lon~es..liidl!la'k (Apt-ban)" Ii> €;' :akh,altiill' e_1~de(h: ~ t:eoy~sitt! Dl'LIIIl,d:eiiJele.1~c a ~~:!\Y.~Slt.CSl ~tokan ' C5~k a vid~ekell sikerl!ll., bOl']a mytul.il;Lll1 mlir d '"an IleljOOVc' a talajbafl" in mil..kk,otvelD~j ,s W\'t[Q a fiatlllFtii. gylilkl rei keirftl,

,meg~rem
t,llitGm.
<,Ii.

1U1 Q,

tan-

gomb'ai Ill:iagaliO,W;

tele!" ~endl,~s~n 111:), ~b. Ii11lld~

j'art' ftnla:/I

htbis;t{
-

nc!gy

t."irJ'1ll",

A? QIUuest Frilllciiao"szagbM ll'o'\lemberble:11l - (l"eoombcn bel1 .1$~ilIG,:em'eto'[;sz.b:a'1l iO]~tld:rerbell, n:15Jlunk ilS a~ eutleges l~iL e'l'f!l!tle-~~;:;Fe ,[!zt :ai kor:6hbill:i'i,11U!1_pot: keUeJ!fe . 1l11!l57.tlrnL tGlgyeket 40 C!ll., Ul!I!IJ ~s:SO em, ~eles,gadOr;bc A tllu:l::ilk: lJg}rlni keU nagrow b.ogy a inQm gy'ilJk~rn:t:iliJ.aJt ,ill
k¢ble 51, OJ, lehet,
i

m,odja a sza,t'linsgiOl1lbn t'~'i'ttu;~l!!!~IH'!ik. tn:i,ko~ ,miifidtri./kis vid~~'TI6'r stiEm3~6, to,i~:reke[ Olb~tU.nk.. A 'eves: cscml!it~kbt;;:1 ,Ii:tJrlllbeIQl 500-at ,"(t':bcdl_1ilk II b:ek'~~ek;elt 4 m; tilt,~ulSii5.gban sOfGhilbn 1liJ tctjOk:" Dl_sllIrollc

" eStl!!ink'j~WJ. ,m~g

z~s;ln'lim, 1liZ'1i'c mz.~_ljuk [{!Ieg; a na~ob'bj;m,t p~d.igme~:yt1~'II'a a 1~1ne:~elt6] I,f;l!g'y a cse,vclJt:61 m,e;_tls,z;b1tVO!h asud6 deS:d:m sdrltjlU:k_ . _

sznrvasgo,mboiit ner.1l tc['wl6 'tCumi:1l1t :l t~bbiek. La'l)~l ScCilllt't'tisa ,.s;cn'tlt ~lrJf t:rifllJ,..k,~itfiM' oedlttfii'StE; s ft:'ula'1~tti'stl> 3.. thJ ,{!J:/atlh :/da.n»iki'111 -sa fr1h,{j ht"1":1i/, a i!if'StflJ!J.i bhltt azt t~'paszt:ahak:, hogy gyek ,'okkal el"oteljcscbbck,
':L,

lcbe~,i55elig epsegb'llI 'maradjwnal\f; ~ a~, atttlh~t~fif:1 lI'edig s~p'e~j ti:tereg:ebt~SS!:lirnl~j{, At.: Ul;tetes tlt:.in,~U.gyazu'i k :II aW'leJl.!.1't Negy-'t)t let~lteve~ lliU~1' J'c-I"cIUkegik a SZat:VaisgcMilll'la. AI-

gcnnlba U)bbet V':e!izh :.rrom'lil~Jblj:], nru:mt iii laswbb a;'tz;alassal .-. Nli!mel,yek at sm'dtlUli ~am~, ,g'omb3it .f06"Q, 6d c;s .Vl}~ ~~:s IV'mbe" RllirYoiJ)f,r bo,n' [e:il(g,r.I!l:bb h!:gJI"i'm. De e~ a m:6d sem., ,~0.: Az. ,a!lZ3]t g(j'mlfii~, ha '~.cSz","i~zon. Ngy pll!;pi!l·~C'.sIi..'I()k~<a mkfuk el, vagy ~QI:za('6a6 o'!feg:ek~e teslo!~ es. cZ~m· . betyen tlllf'tjuk, k;oronkent Q,em i11' a gombiit (elkavaml \!ag~
1

,sokan a :kcnyll:r:stltes eID"lI!liI'~e'n. a, .,~llUlkeP1e~cebre: ~~st~k a'~[IDr eWkI!!szJteU g~mbdt.~'d . IlliniSddid ~on~:ii

e'l

k.iiltslg sao .1,.'1. lIE t!ui tisl!ti.'l· t~JII!I·t:~rIK .Jj)o /p/, $' ;",k,M1' .ttJ~",k~Y~"iiI'/J:~/fjl es&tell'd6~r- Ilt~$ ,fw'ellmt (JIj' 1d,i1 (j:.l~tt ,J(i
tiss:.i£l lJ:USf}otl

Por:tii i.s il:uz,'hat:jl1ll1c moz50rban3J ~~lC_ gO'~l'bal!, va:gyak!r ell kav«!.l.f,r'E,lIiben is O,<ssz~,r6UUl:lj4k., a gomba:a;mrt nagyn:ft .kell 6fi!llllnt: iJ1fU!ldve5:!iq,,~ot ._ ._ __ ft po:[f,'[t1.,6rleu gmi1ba poml?~ :nis~m;s?l~'1n ley.e'S~e~,. md!'" ~nsbtlZi hUii;~,t;.rllbez stb. ts, i;gteJijl_ ldind,os-, men 'C:I;~Y kamiUllY'1 ,eleg ha ,egyem!l6 IIllI!rt,WtkeL keverjli1!ii 9:S8Z0 a 5'z.llIn'L(;j:[\aso~h. UJ~gomba; ~ Csifperke ~s ~ 'N]UMM:s~emn. adt egy tizll!d morti!kny~ Ji'el~ 't~ Szar\'!a:sg~mb9-porl:nl. p
nye:l"IU:o'k,

relr.izem..

do
Q;

e,gy

reDd,e'-S

e..,.o(J fOl'j,tll'ZJ'

Kit~u:r(j It'evle:l',tket

'ttl

e't'CU.lC'i.

_

.•.

•• _._ .'

u,

._

1"1'lf.

mit1d~'Il, IdJMmlsetilJ' XXI. FEJEZKT.

rGomb.a-- eLtll:rtas.
Az ignzi gI)Qn'l:u~/t tillg,Ql<Ul tnegk:ill.Onlbatt;cti a g ·!l'T!!b.u..""iI!t os~talfoz~iIt ,S ,rin~e.s\Z:rlesj_ tnodjuka't ~lW!mon t;li'ttja", !logY' nz:t:in j6 tlil~ajdlDn'So;"\.~,ik-art m6g 1:i:)ko~01;t:aibb.';l::1l_ ~llJ'edtes!l). ~'~m,e~y hc,tyt1:tt- n1(j.I~self1 is e$.zik,a, g'omb"t~igy a 'GsipeE-

,e.rejet is .eii,t'B 21, k.6rdes ~~~balfl •• bg_gy~~=.~~~<LrI M;~M:~" , n!liib6,l,? ,&t!,b~n" ...aJbiOli:~, oJ.aJban i&'ll~ten ,e1t,esz& 21,~!)mb~1ka:t.

'IP1t.1qG;(Jtd..s, ,lfJl/ilil !l:ilI1~ ,eclrcrn}rekbe besQzlYiak, egy E~teg g;omblfi s '~iY r®t~ ~6t ~n~"'!tin, _ egynt~rfi. ~ ~ 01.rakott gQmba .nem, ~naclma5 mert a sd me~ a me~e.sebbek

drostor,~tgb;lo, es, Nem'e.I!Od~ban, :a.. gornb2~c~_

,:t~]!~6

kr!f, Ozl;ib.a:t.

Ctlst!l5:1ik a. gomhm s li!iszep'l"~selikj ell~jk iU ig)r Itctt.gilmba. ,oiy::UiI. ,'k1i,r a t'I f l'~li1us. A gD~~ba,t~szlll\',a is, S¥.oktiik ,ehatb!:~i;:lilz aprobbja~p. a S~iCgR(enmM~~ 1;.6~o'm-ba't", K:1!1csl1lllilgomb€L~ Cs,ipe.rkd:t sitb.

bQI."$!!id 6rti~tal

mreglrmtv,f!~Hve~ik. S~6dotSz'gbM :1iii!its6!ii:~t3. '[i'~e,g-,

Keny,drgomlutt, Tinoflh

uyel'Stlt1,

lc:gfDJjeblb Iris

XXI.. F'.EIBZET. ..

)1Iagyargomba-ete1:ek
A hat-inkbaibJl
Ism.er'e:m

ke!5zit,es,i

m6djaL

diivliS Ibm.jj;a ,elkesziM:si m6dokb61. k~dOk .itt: I~gy.:p" 16sgyt.)ere'!_ c[,e~eti ~(i:'C~pel J'~blm ~i~~~i_~ ~~~cnr :pecUg_II.. 11iI~:pm gy(iJt~e~ Jje1¥6j. JaVJ'\~'4s~!!t a~ ~t~:fe!.~~~olte'te--

I.ebe:k

5,

rDlD.L.ilJ;inllbat6t veitem.

ml a .gyilJtem!!n)rbe.
18

A gomba:ffi:ll4snel is a lege'llSo dollog 3 :!tih,e-tO leg,!>zii~ gorub'b 'ti~tas;lg. A ,gQmbii'lul:t~ mi~dyi: k,e:diilez ~-apjtik. ro,gto':til meg :l(eU till~m.d'tfii.A rl'llde'L. S e~Y0:b ho:;~~ tapadl6 zemet~
'~eka,p!l:1]'l;JIk s
,Q

Ii AdP(J.scta.lll~(rs kalJal s ,gomiJtJ.·o"ll 65 111 ~rJ.a.ai,/jlfl"c &(}JrtM:t~a1is f(t1"~{ll ,sziDt~n I..~dve[t b5j:t6s eledelek .a::-. 'erde.l)~i. res'Z!ekiben. . _
kw1!&

,g'Qllti-bn SZi\T6a yagy

klS'f C"S:lilaIt'iiit,,) levtl:gjl!llk Ii iIll 1~ab:1'" ,b81"6, is :Iebu~:~uk. !i:.11'a!»1 llt:im'&'ilI! ~'lili"men'ili1m61~t61iteb:i,t m.:z ,a~ti'!l,t.d..;)il:all: '1.16 '1iIllor11: lb ' m,ellcllikel. vi:!iU CS1l,vecskl:!:k.kgl cgy:llitt is j6'1 de 'U ,Or.ebbek:bl;U r~blb megldiszitj,tlk ••• z"lk~\s a JIlegtiSztft.ott g'ombaimt:
80S

b:etleo r,~~eit mirqt a Uin-

logjollb ,kiv;1j.bi iii; ]eni'lcl.eketvillgy a ~O,veccSkeket, Jlost hid:eg \fjz1id ah.l!p(l,sml m,cgn:! ili'o'~uk 'ill. gCimb~t ,sa2U:lll 1l.dD~]' Ili)OJ'll;eoetbe

'"agy tsszta ecetbe martaoi az, elk!~tes cWtt. Q!~t, va]~mmli n mos€i.S:t ig~l:l ,GoQ:rm't oem 'e'.lilIgedH me~) Cdlja IldUbnbeo. CSlaK fiz, bog)l' kesse]i vi\g,as;nU ,a, gom.ba m~gJelret'Cd6sef me;g~
g,~i:totjal

f!u,~',",'8P"lJlJti"o.l. ~el:leill.~'Ua,~tuJeJll~ s ro;~o~jol;.) A I~Ii,~ma.gfjlmbal m;ijJ.~ozsa:ya1, irh;s~lidi$aLeve'S,l:lc va:g¥ Ir.tfi:60'1.- ~!! Jk'a:bircilbI61cvcsbc'fd~k; lawgyldm:I1(;ya~.5~ba;mf rtm (f~tt ma.rhahus) mclM' a,djilk] \I'"iI!§l"': . A Kucsn:1a,gombdt vag}l'i~Szent G,6rg)l'~goIDib:!tri~sk'sav3,J ,egyszc'Fre _nab _ ke..l !)eMil es. j6m m~gf{fzDi. Aztin grange niDtaSt ndUrik bo~:z:is errc 'des t~jfelt. lAic'S

me'rt ,alllrko:r a..: fi!cet H, ke~ vRs1ival ~fi1Dtlc~ik s ec~tr~itl':jd:it'i m~ly ~~wteien,

AI K'll';$#i.'a-.~~"fllJrzl,(:,,:,rlts. IIMcmc'bJ,~nOlL
II

e:SCll~elilm.

s rolt,o.nfaj,bk.)
t:i'[ra~1!!ttt!!katj3k,

SijlVa1;, V:l.$

A s:Z;idto:ug'onbii:tb<l~~iillat ,e'ltJ:ttm1mltyos y'bbcn. ,edre.s teMhcml ¥i~mr l:nislebeJil :kell fcl:iJ.t:lailni, 1\ILindfrlli[i1iLe gg,flillba e-lk:es?l[~e.'i~nel szabMy, bagy jfi s:oik'&frg' f8zzOik.paro]joK, pir1biilk \~!.qf 'Os~Uk! mert irlllilohcnl l,\ 1 :lI-' tG:bb ~br ~b.etle" I,eljz. ,Go,mIJttl'ews.

~

f'edif, 6ml1,;d 0i('.ltte]cy,eSibre vetiik~o:

'a .ffi.ldO·n .li1yatt Ad b:ij'M~

L.evt'lsibc: L'C\IJlli.libb L~ir'om l_ib~ m'Ossak meg. nehog-y
mai'Oidjo:Ci .• MJie]()Lt

. JEgy' :o:ym p:iis~t:Ol (:11J~~~I~e$gerilllt a Me:tveU.'l Iaeuincl m:egnb~jak., (link"bb g6~be~) s az~~n se:s~tk 'levl_sbe. va,g)r pedig mlegstitilk tojilissalL (J\:z Ie:nclelyi T~Dosilt keve~
s:zeldocm "'~ ab~~as

A Fehi:prft:o'ttJ;!().mbilit (p. Ti:nom)

'\l~

3.[.u:,6l,omb4t

a \"(zzel \lJa]6 kimos~S't jelentii.)

I-,§is.t~

'be'D. (S::?:C:jfJitigQm'ba) .stWr,a,l, bOI~s5al~ ~'~s.SnJiil~av,alc; ke~)~arhejjl)..l", '\r~1J~~! b(lsi~G~.e,n, m,elfib,z~h;, rull;:;'ev0I'J~k ,S le'ITe su.1it lnisli1ve~ r~nllg],lviil' Mcglllt .f~lroii'!mlJuk.

(tI~16s Uszl6 dr.) Keililsk'C'Il'U!t.)
LfiltS!

~~t.t6ti.4i.{

.. .'()\gacicus.

,Ols:I;f(lall1S).

TOrIt:s, ez~kr,e 2 Uter.nyl

ri~ott: Hiribi't, 1 lrisebb

Levr.iS flitili; lfomfJd/nJ,l. (J3oleJu.s bulbDSUS.1 V,l2'gy' -4 di!'D mQW'kQt, 4 dirb pelrezselyulet" 4. ebb
v

resba;gylnat;1 1 drD.
Fuz-d cl ~

1

sui..

\rlii~t.

"zllird me !'IJ J~yet1 JS ~dj. bnz~a S:iV:il.DYU· kdpo$td:m:bn.,'t I;de$ed s~erlnt T6gy tudE:' bfd..:t s £oild m,~g. :l"la aMI DIiI.,egf6ltacgy. L'1'Indil.r,anJ4sblJ! ll~gya'(lr<J kock~m :v(~otjt r~l;f6V'eresOO:gym(it. s e~t r6l~!'ie's~l':v,ea.z elGbbi l€vel, 'uddlln)zz3J;.qz egesz'h.e~.-Kd::lZ a le~s (m:le]l'bcILil gomb!l! S \1'et~m;tt:!l!.ylllkEllek c~1k ~ b:1f!' ''I!'al1,). . ,(l\'Ed.rto'l1ffi iLaj·!.'JcS: dr. S2lBmas-Uj¥iil'It'.)
j,

eg~~iet fele.!It)·jn!_

pes(Z:terli1~~ot,

A .l.a51mg;i!)mbti~me.gU~0Utas.lefQrl'~iI!.s, IIuttnl:krfrriri,is JCS utAn s:6'cs'1izbco Lk" k v-estatJK:oD.y lewelet it;eS~Ulek b,e,IC'. ~taa toj.iiss~~l!!m 1~5 rmOim li&ztte~ m. lecettel mlceresztik. t!gyot m,4g buzZao CS pOimpiiii laskal,evcs g.ombab6L Totsz,Cs ,s~ednt SOrUen es, b'gan 1[6~znk. Dr:. Bail'a.blii~'i. Seps'i Szen't-Gy,org:y.)
/:AJ1)rs

.B1}:,·ri/j;a.Jf011'1~(1W}. (Marnsmius CaO'oph.}rReiUs),.
,l1:id be ~ ember

Eif:.t bl) ~elie :kel'l 1'6~~ii.Abbil5L ~t~ tat'h!i;)!l.),aitla.. ",at!)!' 'cs!.peIilQit ti!s:i'Ft.t~a.,

(KetsWm6t:~)
AjI

_, UI CsdpereegDJllffl/etilCS. v,ajba" 'ke'V6S,ilpt6ra vagott PG'trez5e]y~m li~ll~'t hintnnk es b~ ~z j.61 elp'rol,gott,annyi h16s1c'Y,O.'t adnmk ~re.a., :hGgy' .Wg" b;ec.s~'[~:;nt m4:l!'dshoz. hnsGD16 J_egye.D:!, l.,,{:;\"~iS bOfSO't "adtluk Irozza fOi<!:a'kanoliJ tejrelelJel ·cgy.1.itll:i·m~ lri,ssl! (\'Sui 5 bsztes. pi.er~ "a:gy' pl rit:ot'l:zsllin.le~e 'tifi:alj I!ik. Kim::ses Kallend:kium 189S. 74 I,
~~VC'S

tekre, v~

N'e.hAfly C!'J~perk,e:gombjt m'egt,isz('1tilli'lilk" 'If·ek·o~'1 ~zlel:e-

A'il4nlJ8'1.1

1~tiJ;;uk '''l!gJlfJ~lmr;70N

~,.dj,l!t m egp:lhi'olj uk" hv~

rn.

sciuds is fpt:lltm, M(J~I' if,,"d~zqA /ID.lIJiJ .,J,;'zl.ml, hfJgj)1 1 ,s er.n!lnz.tan va:J.ja.l, "i.~~ :!is1.r:r:al.steJfellid kif;!1!fi.tijlu.k,Mtpetter;s~lym0t. tlid\~:£~' m.eg hozzii. Lc-llIet n r,6kagOlnb;i;t f6:~niis~ buabhrcl tesz,eR1,~gya'nesilk
tej:IUil a·6 ~. p.ewegsl:lil.ycmroel:
H,

ba:muk

jebban 'tfojj 611,

·(;o'lu!J·almc£. f:az~kqa ,tbrtj'Ok" a gombal vajbn:Q. I~S .i:.l!nd pe'ttezs'e1l',emben . Ij1llk1 rt.ldlikrunll lisE.te:t I'h~lilnk ni, a bQrn6,1·~e'S,t ~.a., s .gaius.ki1vg, t~Ua,lj'i!Jk be.
.A. Sz'egfiigo!1IlIb4t meJeg '!/~zz~~ '~ObbszIGr kirn.CII.)Ssu, ·p~r;.. s61!West Gn't,ilink 1"3 S ,ebbe!!l ll1e.gm~aJ.r:" ~,utan a h~\l'est mliis.

ltI:n:gyaT"CIsnn legjiobb papdliA:~ t«!:wle~zn·i . • Ha. ~rlfl, g,o!~'l~'ab61a,hrolllk~dedlcit ~~~kni, keU ;a:datll.i· \Il~tUc! 'JIa.I!Y til 111.; ""'!If Jabb, IjSi.!(tlJ!il-S flh,;r, - leifJe Iiz·ilrlil'4k. .

i.,tJ1,f,

,angola]'.: szerin.t 'iJ.lt1.t dt;'i'Mlt4iitlJ Is, S i/(iaf1lt l!Y'!lt 1Jt. 1£':" Ca'k~)\,

S

'eldoor

jl(j

feldaraibotllil
S

b~ID!. bor.s'S'&1

,e16bb be
-

/O}(I'I/'-

()

k.

Ike'v,es tGrt'ltt

borS!al S

j6, katJ"6Jl iJe'jfoit

.

aJdWI'IIK Ino~i

,tej,ronel leOlltik.

T'!I/o.'liis g:(J'111~fl • Ca,.lU~'a1't.Jiltes i!Jan.'wi$;B:d!.. 'ItlS ;rt;:tIiOtr-b61 k,~sl!/uJa1eirO;~l!i:;; ~ gomba, Z~irban .bagym;llt p'ir(tMk ,apnk<i ... l, majd az clabb a '~e~o~'ti'izott gomlbdt. meIPiir,oJj3ik" bo~~6''''etli1;['; s hal;feszre ..":11:, G~fl"btjbu,s,,"~lt .. A g'ol!'nb'a'L jloJ me_gm'osv3.l :z ,{I'·(Hl e peti" :~'$e:~ylew. ~~ldj\11

KiaC5.

Ka]. 18$11_93 1.
CaIl'1J1Jph)rl1e:l!lsJI
I~

."las

,lert/8.$ ii1i

SI;t!f(f{i..g;PrlibtfM.I.

(M!lI'r3,!illllins

megf6'ttl a'I!;:~(;Jr balyan.y rdnta:st J~~szLl:t'Ink bagyQ]aval I.1!s JU1'prit!tvat AZU.·hin riZSk'·5·~t vagy ~nom bskii:t foriu~ bel.!!! e~ tejfoUe] foleres~tj k S ilgy a lregjrnpb .mn,g]tal' l~vt'"St figmk. O KUlDnb .bdJ;n'\ Jy Wtba.-,Viain' tyftk,:,~ csLrkele'v~sbbl lehet gQI11, a£evest f8znt ,j 'mid{;)Jl a {eves jPI fd!oU, ill' g(;unJl;it: PIce k-n t~.sztitruJti ,6:s pb'(i!lni is akklO'lf a le\'!eSib~ I}Ptellti. (d~.·, liicb:ter AliWjir Amd.)

mag~ :mtl,snt AzU1;all sOs.\lizz;ei fin !l·eil tell!Jli ·8 tkrc:'. Ha, a go, mba

A gombiit fiJ6bb ~eg ke~ tiszlitalll,i sdmit_61,

.seg« Usz~e;t ken

~D!&g

'keU piil'Qlni a mikol'

l~rg,

er'fg'l:[en.i.. Ern~ szokt'ak pi'l"tliott z,'em'ierhin.l.en-, irlzst i~5 szokmk belef{j~tiij.

fa.h iLlll:C'fJi i, 1:1!1~~l!.S\IIel .ri)~t6l't¢nI 6.:;,

UIlIDla'l- a

zsiJrji.t'a, s~lt bi.i.'lol:!l}'QiS .me:liu:lyi.l,liligy n:JIisQk

tejrfem ~

fel-

A SIi'll~t:g.""tWdl \-~gy Ku!csma_go,m'bat (!\IJ'llrdhelh\k), 'LUI" elya:va.l f~An:t;liu.i3CU$), tJti;:d"l~f,fH~s-hldl1.-hq1z baszoilljiik, lea: rb;~·m,e;vcs'be i fSz)k.. . (o"mt.i'l'liriJl l':li:l"i'()"':J:isIfIl Bf),b fJ:~ /),.dfJo!ift;s/}tll. . A zirft()lt Hiribil (Ttinori) Ql gf6zik. .Ie\·,h'el riftlI'Mt' ·h'igEtal'1.ak, :5 'ia rgomlil;;ll:t las!lilirn. n'1,etl!lik ret T~f~lt. 't:'gy' k~e.s (ll;letet, s.ot adnak b(]~jz!s k~-8'~ ;ru~iigenl~jctes lurcsll!1liilt. Ne.mciye~ Irj~st vagy (-etkemenyre Fda tojast is adm.lik be~e.
IGmJ:IIJdc[;csitMl)
J)

el" :Mmn..· nevos Is'll lit "i1i:Jl1i;'1JosgO:Qilbl!ika.t, aitiDs~lra:z: keDdunmegs~ikk~tjll~ ,g szebbj et. Ha l!IZ id6:SI~k is be'~lnt!.l't (jcJ;I)Ji wIJ:dj'iitis ri!d'li~Ie fii!lIIJtb/~ritN~.

d~Dkor meg ken nio5.Ti:i jo.]

Hem ~~'lbnd totfH"g'ii:t!Vti. JUr:mif'n~ m6dDD
·SlZ;

T.rgle.li1:s os 6:1c.m.ud'lt HPk:t«I»tIIHl-. (C:t,lltru.!l'eUUlS ,ci.barius:) A t~lri1ilc.sR6kag'omba hid~gcn is jgel~ keUerne.t~s" detr!l~!$Es;/r~s~

t'1,

is. kes.zitj,llk
'I#'IJI.

,Gol}tfJ.aJapr~~$. BanJnll!:~j{ ~td.id oJ'J'llbab61 Iehet p:!lprika 't [oZl1i: IL-gy Iris ~rba mlltasi: ~I!J,lmnJ~, mik :1: ,iltz rMll'lg'li,·iit·n, a ',gDmbdl me:g;ti'~ ..

,
~ 119-

tilj1llk .r!s megpliroJjlllk _a 3S:firbn tORjQk I~S em' kls htl ·h!v 1 fel.. If'Flijl.!dJ,Ql-r. ezut3:mi, plI,p,riklit tGI.f.~itilk beJe: L~blCt kl1.J1:QnbeQa gomb:ii.t .megtj~~tlita!li es ~gy i,i'i ',el!.l~es:z:ftenil miD,t, are',lllIdes

l)~,rlldl.$r.

'

(Amd'lid~k~n.)

A Csiperkeb51 is rO:zbe~tink.p mpas.kG.aet t. A es~ted·~t !Ueglrill,l\tjak, nI1,egs6zz;il{ ~s-~sb'b.iran,tj;aks petl'eiZwhy~mmc'. 1!ejfaUel elk-dSdijk; knli!il'lfiS.Q.D, a, pa:prikHs 'csirKE rneirell De rna,s· sllhekbez is, A, ,Lt6kagClmb';ii is ·ig:y' keszitijc el,

IGiO"lll/;'fl.J'ok.tblJ'.

, A b~~liI.pegts PIo1f,p'oms mrinus, 'f-:!iiperkel S2e:gffi.- .I!~,lt6,ka~{)roMikb,i5.l 6nQrn tlokanyt Iehet ICSI'IiiI:~m k()lIntk~6 m;ddoi'l: A ,l;'a~bat ~ehimozz~. S1'.at~t 1 vigjik, fold~miboljak, utan rorr'~1Vi'Z~w m~~mossa~, cl!ckor hl~asb\iilj for:nS ha:gymibil~' kbg teszik m!eg~611t..iiI~. C\lcs borso:t .hm:Dtenelir 11':1, miko'r j19.1 'mug~ k puJul!lt 1lP':r6rn vaJ'oU p'et.rez emyemJleV"ele,t vemck lJel,(!' 's fll'is5 'U~jre]tkav~rnQk llo,~a. f!J.k6szitV'ekit~n,6 ele de I S,ObaIlL f.6tt! s:Ultekl tujaSl"ailllt.ott.a, DlI'J116 avag, mag:ibafn is, '" (Ga:rali1as - dr; ,So Sze11l1,.,'GIY(J:Ii,g.v¥

G(illt.b. fd~(Jl~~:t!&,
Gomba filb:@'~~k IR6djim,. A kcn~ m()dnu (uj.s~eletC'l,t ,gombtU In~g'borso~.juk i!s s,6muk" azl;i!n tlil,s[,e"{clva]jal kev S zsemlyepo'!·ra'!va:gy lisztteW 'benintju1~c, bO·7.1.aad"tn C($C5 ;$" ides ~~rin't ojldst, petrez:s'el)'Dl,1 t, tlngyr,mU stb.

7

tgy

Ih~r'p"iJ'tis V~J' rkslrd'f.~sl!"",!J,th krd.josiflta.. \k~;t-ihfh·'om ..£e}et, Kltf liiliJa!s1ban cgy k;t;rnil z:Stl~t me;goJI\!lsz;Lnn:k; lis, ebbe'l k6.~ kD~J.:a E:1lI:krt:l!t ,iliiu~1Ii II h;f:l~,6szl;i·t belli}!,):
megpulJLitJI~~ KQ:lOIil f!$z:a:llIk,8-]0 Hidhi tJTOmba~ 0$ hm.,j61 lnegi76'1it , m,cgv~gj:uk iru;;~kr1,sal:li.M,Oili't vagy rizsktisd'li:aJ ,rag}' [ln~tgOl\ya\f:d '!'akj'IilI'I( 1005$Z ~ Ha ftZ etSl6'l'el. ugy aa 1.!lh'ba~pujl

J\t.tJire

be '1Il1ifill'nyitott kii,po5ztab6,1 megvolJgunk

bls,~tiIsaD

1

(io'llllitt

,(,O'ioJl.lfk,k.

jllS. A. S~eliill-Gy,orgy g.oniba:r ba:-z,tlHiljiik 'I!O~t!ll'~lS. vagy pedJlg W,ehet z$irib~ pl1rolv~ keh:z:t::tIll k adm. ,.A go~mb~t.meg~.Q'§Ltk, a _ ~ize,t_kicsUJ'ga,tjltl.~!1 a zsfrba, egy kfsllaJma. es, egy Ids b .,11" ~dddik, ablbaill. rnegIl:ilfio,ljruk ilZhlm m~()r

? fl&tt b:usb.o~ inil1ldi;~
i\

, A'~t-jGolrgy

\'i~gy'i Ku,~s:nu!:-; S'Oi\"e.g-1 • ,z'Qn illrrcsc--goOr1l.'bh.

'11'f!juk s fcl'Ore-sztjak vizze:i;, mind rcndesen. Bill {),edig bur'g~lly.a\ia,l. .akkol" ;lIZ" 6Ulb~ me~:fi6'cZz:tlk es I.;:t!'!'ika'fil \rdgv~.,. bilg"ym,;i,s, '2;lrb tes:tszn'k. _fair mll'OlOl ln ~minden ~~en \lnl'l~
I

paprj[]ras host t:ahUjik, me,Uetennj!• I!lAz,utan gyttn ~z .a 'Viirll$g1).,nb{J Csipl!:l'ke (AgaI,ic:Ws '~m~ p'esti"~s).&~e~,llIgJillnlJg)l' klb;zet!l1e~ 'Y'<lJgy pei::l,j'g zl:'!itbm, 'liontj;ik. &t nem t6Itij;;:,!.. ([ 101'1&5 L. !lh:. ,gltUlt. ltecsl...e,m.6t).

ieSL"rv,e

_

, Gombat kUrzctnek: A gi.'l'mbdl OOI'SgIIlO'ssulc fi)!e:gf6z~lk. 'fornS ;zsima megparoquk, US0UeL meghbihrC! s h1ii,s", level f(jleogedV'~ bds nl'cl1d tnlaljii1k.. (Arnd.)

l:liibosl- l(i~GiIli1nk7.:firrrnf )16] ·i!s kim - bu:rgol~ nyliiVaJ]1 (·mar Ita, t:qel rfJkiu/t tJs:s£ ) errejon eg~~ . ka.p. 'szta, serre JOIll biPl:ve', lllililt Ifi,1i,Bd'e~ kQvetk zi;lr surlila,n, 3:!iiDIl,k:a., 1l10:J!'-' ?.:SiVa:.~ Je!)n~ .C8 tej fbl~el ~ zt ldmhjuk k!e!jl~S' g IID,bav.!}.1 .!s-u ~rie kGv~.t~~zij:k;i:pO\stt~t:ill t~!'!~s~uk a blli'gDD~l;il.t5 :igy tQvibb" '\ is: 'blI(g:~I'!I)'.:!l,'k'po~~Wjtt:o''ll!IbQ.kapo!Szm."i:m"!'~!fIY;"·'Minden I~ gre :!i~nkfim'o:l4';~ -,t~lfe'l. 65 Xi bQdtjro.k sz: l,pen 6s .II' - ,arakju,k .;10 ~aloo:n:<IISzelcteket
legyzQIIJIl,imlcos

s meg

I.

gJIf

ids tejlrc.l~ te15zilnk felo1 t!.:. mtl:gprup:rU.. -azzuk. (!Jr .• E.ptlc'S Mik16sne,. KoIQf.srirl·
{iO-IJ'i:/)($!l

GfJ1JJ!J.ik r,tj::s:luisa. (KijY1>'fJi .tIll. lllfl:,.ltllJ'tlt.S 1IU,o{/J,) Hirlbit fi5~;~u~:klevel lii'ijlltik. Ii l~vehel1 megl61.ilit a ~ rizst. Ez:t .. Je\Tet Is leOntik- ll; ~~Ut''Im'.a ,rli!.t nit lliJ)iI"6 kockm-a, \'.a1gda,1 tg(i~a~a[ l)'s:s~eJ,cevc rilk. (;0: KiIt£lI:i'o {g:i.,mir .,11 fEgy In Illil~t n.zsl ,egr .m~tbek- giIJmb:~l~blOrli kelll'l1!~gfO;z;m.
(Mdrt'QIl'I'ffi

li1IMtt kdjH)S£Itz..

ujas dr, SzomOiS~,lUjV'a.r),

A kockil'a, ap'l'it(J)tt f6l! 1-1iIrlbit riz:sl!.sel &I 2~firba,Q. 'pik-o,~t bt,gymcivnL ki!lite'IL&: E, ke.vc1r'cikkel mltik meg ill nyer::3, ,sa!v:l!ll:tii kap'Qs%;ta, ll~Yiiteh:_:- A "':iligrlalt kjli,@05~/m kfi!(eisr!lregyitenelll: Ilits-

~

t :1-

ID1m .~~~b~'I_ .Hll"ib!: .~,ao_st.meg.:r~ik ;iIIZ·C.ges~~. bagy~ak.'. Ja'llIMnl . s.'g:y kepeZl ~gytlld .,ed~e:ne b6JIH er~~elet ·az erd61YI 'O\tm~.yw .. s:~g;mek. l'IJ3r!·. MIiU!Oill.m .Lajos S~.aIlliO:!!iUj¥irt:) ..

(!J.()'I1Jba:tI.rc.m.

k~:Q5zbtll!v.el f6zik tissze.

J

_

I..asttgollutfl, AajNJ~~f41'lp .. A _Las~g~m'~at (e~avaflia B'QItr,ytii:Si CJ. ft~.v\a) a ~~ike'lyek es,
,(i()ti:lbl1iQ.l.a1.·t(istJ!t.

A fi,nUimm. R_prl,tQitt ,G'om,DIi:t 't,ejj eli ~c;btl!!l'OU zs;f'mli&!!iiI'61, pir tojassal. s6''II'al ,ajjal"',a~y apr6ra 'V3lJott StZ:<llJ.D~!!1ra.·\"i!1 Dss~~haba:rjuk ,Iii v,ajj~I kn~ent: fOtquiba,flI :ki~OtJ:Qk. meteH la-skat f02l1!:iik. A hlskardl is Icszillfdk a Jevet s .mQs:t a :sl!:iotc,P mask~ rnot,elt gQmbiit- bQ1ll7~ djnk. A gpllOba 1u],:njiit I ~Iltik
Hirib~t fi;jznek;, levt!t leszOMk; 51,elbboll ujfl~i)iIZ,~]esre
alyan.

Lc:Ud iRSIU1,.

. . . M~rta~t .~'~elJck .is Hmbi g~m'Mb61 ~ .g;ol~'lbaJb;~,cs~~liltniil_ I.el;rt:a,m, G~~'1'~gyiU;ap'['6kciGIUm d~J'ak es ~S'6 :sqra:bb le"~;t ~~ hozza t·ijb~
(teJfcUe1p.).
Va:g'Y in's m-lJd:

.iI

em!Ztekk-:el,

mint a _ IOI'ag-

rOf'nQ. 1iJ>hi'lia~ mel'yben

{Or.. ~bif'tdnlfi 1[..aj05, S~amo;s~Ujvar}.

,e'~y

k·e\les. hagyma

p~r()nata,tl. .

. A ,g'OInl?a~. m'egU ztitva. m~gl6iik os if6''lfc 'feId~iu·aJ:K"htl~. fo.rr6.z~sJrba Irstlte[ megpa:J~olj;ik' Ww,gld.ntik)1 .es Glirn't n.mdr-

'CI',;;om!S goml!::idl me;gi6:i\f,e., le'it,eU~:n ·lleszlbve• .lrizslroz-eau"~d6D.ybe ·lial~ufi'k, egy SiOI" gOOJlbat cs. egy sor tiz.st tevc

"rObb

Vag}":

·uis.t fOI1lidj:.tk.

-

e,g,.,t)1!asra: atsl.l~lnk es betilaJj~

mint or rft/Siltiil.

{Arod~

{}:t;II'i1ai~,$'SttJ,.

C.ripUl.i~/IOIJlbtJmd,.tf.l'.r. __ . .6-7 ~egln\m.Plm!t:tCsip'el!'kegQm.ba be"~fijitkivdgjuk" . till~bl'ts1elc'bl:kr,ey,agda:lv~,a:p~6M \.agdnlt26Id p~tre!':sel}',e.~'!i mel vaJba~ '~l::~'~~lrl~. II~ztt' 1 b~ll";njiQkI'; b3 ,eil} e~~q:-·.~lp"~~ ro'lg tt. s7.cdlSl.ramaJ.l'~ le 'CSt,s, vegre'.~ lta:na' teJI'O,It adum.k ~IQiir,<:4. ~, ml!g klss~ fdfllr'llnIJulli. Killcsea KalenchifioD1_ 1,898. 74 1,
Stili llfJ'lrYluiIMI. (Wr:i:bilqUE). A megf6~;ISU IimbiJt JeeI'.li:!uyre" fO'ut'QJn sal sp,'6:rn, tIi,ss~~\'ag:.lj~ .Ap:r6IiQ ~ig,ott hagyrl1i'1.t pamlmlk KSl'Iilba. E ~ah'h'o,~kelrfs sat. bCl;Ilso't ,i!s kc ~ nyelJ1i1:(I:~~U: a!iinak,_ s IDCl'lit )asatik benne a. Wig<1a~ekb61 (orm'l,~h:lepl1l:uYk,ltket. (Dr. l\'limHiiifli Laj'o~ S.Z;0Ii~1i('J:s.Ujvit1·t.)
(ifJJn6.llllar!,umddll.

'Egy ]otbru; fenekcir v~j3it te.s~Q;~difis tetchiltt!jl'mk 6:~u:~:m kef,!..y6'rmo:rzs4'~aJ; m:o~t InUJ(mll: egy I'etieg; :fcla:pritotl go,mbilt

a 'l'ajr-.-.I1!Ql"Z·S3."'1 ,es: gpmba.~:J;ete.g ke't, mig: a; lib~ me-gt It'i ~I $-zin'ere v'ligtU m~g i.g, adag vilja:t ad!ll!riJk s m.ljst ""I J41b1llst
1Jt'llbdve,
lil$i'i:

til;:'S~l1pk

m,

s-d~" .r'e~et~ bo:r:sot s m.is, r-aszert s fgy fO~ll'ta.tjllJik tfliSiMiZlllk s IdsIUj&k,.

Gf»I,llla nimvtJtJ

oc

A Szellt-Gvtfm,fgY gml1b.tt me~U1'D:SVl1.il pBlpdk4s z -,Irban Imtlgpairobra es, llioj~ssa] as.~'e: erve bcll'!JI):n~jlk ,eg)' Iab~sb~ es ml1~'Jl:ta. sllrilS.~.gn: _hagyjuk: r~lrt~6,d:ni. tKecSk;eJh·~t "idekc).
Go.'1II/jlJUtrJdt'il. K!eVCSCc

fll1m;"aPMt.tt'm~ (~fichee).
~:I~~:et~~dj{u;a~lkesz[~ett:glOmb~~alp~t~~Dn_l.(l:f(Ir,*£beet) ]~ }e.het t6h:e,fU. El're a papd1d:z:ott, ~~Jnan,i§IkUti ka!f.ze~e:k:et
'. J

(ffirihib6t ElagYm4t m~par,olnak oiajb&n 's eWIe~ egy te], ~bt es bors,ig,j: -~dl1l'II~. Az ig," elk6.szWlt. fBly,,!i.j:).Dtiik 13. l'hlom l~ o."el:~l,~tK'G,ttH[rl,iJ'i, g!oR1ibll. Gll'fizfJasaltiret .. A szepesi {IIuh:l!~a.e,cethe, haIDtt11laV!IIl ,elb:rtt

druikal

nJo~~I,pm.,

ri~lkel u,y ~eneltt; :m.lnd:jii:.f't fl b.c.niJ Iqgfe]jebb bagymas'Zce;r,ete'~. v:8gunk DIl~g 11:'4.. ~k'\5;n b~n kesz,itheUtnk ~ sailatit

mtll~ef!:&:o,~~,lI)iDut; m~ 'aJicm:ito,t Si megflb:Ott 'l:t~ln;eo : ifPu.k J!s: ace/tl,el, QI,ajjalll1ilr:;gl~~Ii'ljQk,
0

~arnbatsze-

bor.$lOlJuks

,k;es"Z

3,

sal;itn.

mCls6z.zl!l&~

__ ri~ik~l bes6:z.?.l-f Iill).,rld(l!)lfl s;kct ~oa~pmn.~~131 !\ .t .Q.Il~t6,:igy , e]~~ ~gy'I:l!3trgl ezalati m.egerj.ed ,slllyilm:k,ii5ileSig~ ,es 'I1yel"seQ ,eeiik: mihn; ,a~ ~gorkat, ~obuin egy pill:aMtTit, :rorr.6 ''ftti,zbe: :mlirtjak. mire mqke.meuyedik ,Atutin le'ceiC~vlz<be oUEszik. KO~bc,1l a'i! Ieee ,et, -m,edj:ftj.dk s h_a Ireten'keut igr ~m,egfo~ gatJlah ~Gkrug ·el,aU. A~~m~'':bena Ritiket kir~,L1,tpik. z,) Rit;iltdJliejlFaUel 'liIagy ltaJwfn.ti'tlal' n;ldf;Stm mtoe is (Ho1:16s L dr,.. K.ecskem6L).,

(;(jtfl,flIUi:lti'tJEi~"IJI.

A b'tl!ga~i (lte'~skJeIfH~t!DeUe:tt)' l.l11s~t'll!billr'611116 elbeszeMse It v:iz.beIli fiJrtl t!"Ji~ir,bt)~t:s6bb S0~nt-G)I'6rgr ~l'lbd.t k k~rnbelenmi" nzt'o gYClil,ge r-inlr;l.st csinilili I!; blC'tej,~IIll~U~,;
,sl/enol, Eg}fi!iUI'l!'-$.

fctll:ilila.t'fll'a:.

lSm.

J' k'ilrnaoU CSipcrke.

Tolt'rilt gm.i.lhiz.. A ·Si!:crn;t-Gl'ijrgr,~(I.mb.;it leh~lti)lt,en1 iti, d,e tct;mes;z,e.; tesen es.aki~ <)j.f;H"'~YCllb~jlit ~rtleme,s ~gy clkb;!;it~A j 61.nl,el~ m,o;&~ttgo:mlJal ,8ivtzt'61J61.klCSUf.gat~j ~itD~,s!".il!iltadlild ha,JDIjl!:lilk, Add~g: p dig puna bO'l']uhuSl -d",l,l1ok fe:l r,OII'lletc!!kn,ek. $ ;m"~1ntojrts iizt ...totJl; zseml),e" s6~ 'es reke~c bg:rs~~l o ;z,eka\~arju1.r:~ 'Ezze:L <£ztao megtoltjok Il ,gombij,t ,Ils" parolva [ie'hilamjuk. A borj6bu's bely,et m~dacirubtj~ l!csmcli a DIl!e1ekhe:z. (HonOi.i L. dr, Kecslu:lme:t.)

=_ a ~ijldb6!, Kekbtiltll (Rurssul~, xe~mpeU~iIJ ,tSt.Kesle'~ gom.balmegs6,;tZili ba!t8.m f:ekltv't! :sz~m'c te~Zl! 1s.. megs:ntt i ,c)OO!,tlb.I'c:tesebb, lin -s'ZalQlH1ia-,darnb~;fIka.tj h1to~ t6m1,tlilk: -3, kal:a:pbil 65 tigy sll:tj.l.lk !5,ZieMl:l ,Va,gy' Idbasbalill Iu,clyb:elll kj!\'I'c dJHliI.I6.2IsirL foi:tiihuuk fOl e:16b'b,

R;iSztOhiJ.:, viiddsJioJ: '1.llJdja. L~g~ys~erabb n p-;bi;t'Dremb~rRletbodu_sa

n

j

a

:szennyessarga"

fejer reszek1b6lt -, na:vall sQlt lojris

A s,'F.Ie:p,; '~Ii'i\YSj J1Iagy CSip-erkct
U);~,Jtj6t

A 1jjlt~lt Cnperk~ls oly eted,el" Q:¥!e~yF6Ueg, itt a f8vd:" ~OSl ~o'D1~&1 S~£'I"e'peJ_ d'ell ~.6' bl\1ytl'i~1l eltg kO~;Ilnsi.ges.
'0 •

f~lsu kcrge:ktB,I. 159, a),S(; •. lyukal,o_s zt:ll\~. vkbn me!PI'Vontat'la •.azu.tRn szalons p esel1·em1e\T6rlel JegybeaJ,lriha'l bUiSliiben_ jo:~ mcgraYI es bo!."~lmeglilit'lit\!le . a femveJ ,~~:-.)rtltt. lltu,sf()J;ma lzeke1:'t, ~ tlrj r,e:t1d.~kis- lte:dves, titl-etk,¢loililJk tattjiik .•,
~Siin~gbS-

(Po'lyp·rn·l~S sqllamosus.) It Pts,z'mc gOlIllba eU.i!s~itese: cKaDapjokat 1'~p~ll!zronnai.
gIYm/;q,.

PU1!tric;

h(is,. sOIlKa, 'borjMal:I';"B,~dnf~:kkal~e~~~rl~, bQ~i!I]·t :5'6Ival, pe1trezs~y~mJllud m:;Zlre,i"u.OI~. & ;;lteJ'telilc; erre ,a kitiszt.'Uo t }{i_ebb IGrip' 'Ii'kekbe belcf'<lkj.mk est a. toJuilek.el s e.rretoj.iiSFeher Us. z em,lYI'U(Jrt dbiUlI mqliengeve, v.gb<il1i1 ldsOtj6k. £I, Pip~) ~udape:st).. ,
(C

ki\!',~,SS'~l,tk; mrukor

c.g~Si1)bl!l:1'lI Ittl'SUlJitt~ jtt/ffi':;;cJ1lk s' p,t11ii1\rlia, ~ttt 'I:in'0DJrn, vagl:ro:aJj.dk ,s

Mat-~Si, 1"1..6

'

UjDiaetetika '1,6'd-(J/':,
$.

In. 480,

1delfet~

61ke.S4it~
.A ,cnpu:kfitm

l~r:;'to)l

l{,lJ1U/)llt:

z~ll'l)an m~" ,~(H!:!i,t.Rtii:"liik~~l ad,unlf bg,~~4~, is r:~~.~(I1Il, ~JJj~ 14id-Qr,d'lI4l/d1Qa'l l5!Ss~ekc'vel,'",e n'~~~:li\liiil,k. AKa Ilgyel:oi~ I.()eill ,az~ubiall1. hog,),' i'g/en ~gI.OO;ii Jf'JE::let;nreh" m.elrt lii.kkOfi D;!:tgyolll:tteliezelll. en1i~s~t:b.et4. C~Kis P[pall' Bud,aP'r:,sr~) p~rk~ljllik_
So ill,. s~,llb~he~

.,A

Csi,perl(l~i szcl,et,ciiwe \'iiglra, Jlargy~awal

mintliig -.td ken \l(!,tni!' -) 6s fehl":;lgd;dt.Gsii.p·e:ilil::et ~~laI ,s' l~lb.f~1 pl!lbampd.mlllllok, - kevw; ,eitromoit- L'ii,~va.nTliI: lIioiz,:d -S' .ati:Ui'il ~evest6ll. egylllt afllidt5kt'1z.bep ,4 t01ias sarg,aja~~a~ ,I'q~~, OI'e.5-~tett lcv',~be .ke\i'~fj;\lk;'iI!i~1 !M6.I ill felszol,g3:lMn~:l pit~.., tott l:c.enyl!!r '!II~gy zs_:lye.,],OO;cklUm:t ken 3 11~!ifi}Si"1l1lS'Z0m.i.

Most:

Id;j:ronk so 1\cet HtJ~ lllis'l~\!i~~1 ..
J

Kl!§t ev,O:kiiiJla.l :m'irSztd 125 {,,'F" v:rijbnn eg-,Jor.ilg

' jl ~,i:ter-tisz,du)tt

(

3!

11roeze~e'l::, leb:1t

ihigosbarl!1:lm :I?ilircsend,eseli. f6ttUlt:
:ili

gomo3 aljat

Ri6lk~1f(I(nf!.(Z wdfJ ,hod'!'R.
Svedol'.S~'gbalii'l bol kOl0,lluse:DI s~ereti~1 lrissen feilda:(:tl!bolV'a, b.ide." '~~zel ~b~:rQljak ,S ~l,iin megsznli!lk{[s~ltv~.t: lefi<>''" ~k, mOIst. ,vaJlalJ bcnis:a:l s6''\!'ilI::l.:1il~Ylll:"ml p,etr~.!!oly:emm:c:d, m!eelffi~&;, f8z~:!! klJizbllln ~ev,et ef\es~t 5i, 'Ill~fid: be lk~11 :r6zm
j

li. ltagyobbr gOrnlib'k"Rt ,&d,estejf~lldl ~s keuy'e.rel is t.(j,l'tik C$ipeirkeke:my:l!>r a :Ilt:!'~e~ a 'C5iip~rke~Qinah!)il ~dig tlllrOl1;t k,~tp :St~Q.ttvtl eu.k:r~t ~dtl!S tCjfelf. vesi;Jlok: s csi'pe:r~e·t ,i.:evetil.c,1;f
·1i;J0~~" '. ,

f6~Di ..

It. teje16: ,gomb:;ib.t

Idve:bel 1l:t;lkD1 sokmg :kdlsGtnhragy:

s;,lirUt:e. A~f'j'lsj :ne!yoo61~Bl mu~t;im h,~sl,f!!\I'el ken s azti\im meg VJ Drill! fOZQi.

r~lere,s:zt..e:l1li

Tiiltiltt
'Tis~tsQ ,~'eg
1

,,c'07l'Jim.

j 6]1 a ,golnb:U khral.aszlt.\"&.n a.fialiamabb e,f€i. sebbp SlC:hiD}~~d(a:t. 'It~Dl!rjiak,~'lmesd I,e s a,gomba fir{!g'e.$ belsG T~:~«lit to.ll,~s~ . .m,~g ,,. kO¥ctltuzu to""tel~~ktd, t, i. vagda:l'li: szaI~U]nih'ill~ vuJJal! l'ek~e~rl(l; s6val
kel1ly,er[;t,l.l!.)1'2!sihf&.~

/

iIlilil gral(f.lllbie.'fl..(/?II4'Siit((. 'D:;"'~/"IU.:) RQ:sW1YQI1I sOtJ1t~, iDom vc~elDIli:IlY zGldj!h'ie!1 s v<lijj~]. OrneJt.tthc: is jo,,~vilgdaild, f~ll&nom vetemeuynyel s v.ajj:al keverve
s('is:d
8Z

olnci.cUbe.

,pttr.ezsel}l",ell11,

,s;tb. mS,v"e-

GOl1tQ(j J.'lJteli.tfp.
~:['1i:Iil~k,_mel,,! soklll,g, ,e.ltartba'[<;,
,~ il!i

Itz aD:g.olok

i~

Csi,el'keb~l. eg}' 1wil'ia.r1
es M_ ~telek

Piritst! rni1eg' ,m'~llgc 'rcf~J6g.

(Fa,ul ,Dumre:e,)

GO;1. provt11tt:tl1 moth-a.
A QagyOD fr.iS~i' lk:eli'll,eDY~ 'eg~szseges. gombaJ:m.ttiszUtsd m.eg. m.os(i, ID~ hideg'lb:lbell,a:z:tdn meteld r"'1 sru:l:asCli. tie ket om h!OSBZ'at j,6, raobtjl aJ. mellybe.zkev¢s. _Ot P(}f'Sdff as foki~a~m;it n~~ el~bb. ~~8n j,Q eDi'J&I:~pir:(irsd 'm~(l:.lTimror: 3 g,o,mba m'e:gpu:~[t" Rev,e:rJ blozzi kev~ :6num:fiDI felppriWI[t

Cdps-k kdt.II.Jtj. ~ ugykJ~1.U, mllllt rillIegg1iijtatt61~" mq; sem Il'nI!?SNa,c _csa,k: 31. tilrik a::1.so'veget lcvag'v'a, [e)da:1iaboljI.lJe~· m!3gs(iI'ill8 (3 75 ,gr.
a,~,()p
1

1iU6~4ta.. a

''l.'~! limit ~~,lZ1eS:~'teseI'~ 'f,n}o. h,o_g~':a rl"l~ gOmllibat ..,
1

petrczsemy;me't

·es- ,citltomot.
Go:.,~tJ;:ft

(Pa~1 D,um.ee.)

,/liritrJ'l'l !.ff:~tf1:&s1fclut;Jli~el, A ~Jt:'fltis;~f~ibt: s IrDr!lcJmktBim.egfoslllt0tt ,g~mbabt fi ,1_ apdt.va,-gy see,e'ny6be!l fris.s, 'v1Wj:ja:r p!fft;jMk, - ktisobbreitfOmJe"'e!~ bor:S!1i1t, iS6t, esci1eg U1l~ -mas ru~.crt" ~ keYes '~o:gbllgy'!~at,a~l~ :ho~z~,~' ~011tibdDl eg)' 6mltos~nt piri~j\lk . az" gle::szet. Tm.~I;mkoli' lioJasij:r:gat ~\!'mnk ,il gamM]lOz: S a
~~Sb ..'

cs~per.~:d.Ii~)~gy .~ert!l)fiIzel!dba tG]I~jO.k, Na!p'Qntn hit f!)mSZiOr fakliD' U;d l1i1,e.~'keJ], (org,il/tfii a tarti!:lmat Ii 'lti'P01It. ",Uti 1JJidlaVll.1 t'Jl'Jl tlniig (l rlllJ/t'lJ'HishllJy"t? te.rs'!uI'ltk '1m sdi~ljJ!~~ .A 1IMgifr,c'Sl1e dele {(!lJt!.t m!ost ltisz:t:a :rlJ.h:tmt am,l.rjRlk, wUllHki!U'., hogy a gOimblib~ megnyomkodl'uS;k vagy J1~siclqok; negyed6nijg 'ber~~~1itk s mind.en I'ter Itbe: '1 gt.pa:p,ltikiit '00 7 gr. rek~te bO't,s:Qt te$Zt\nk. igfl"~ a lev,Qt f';;ltg b,epar(JI~juk,. .szitiin ats... Cirjllik Iii me.ghillt, Iveg:i1I.kl:m le11UZZU:k. A j6L, ,elz:a:r:t ~.~gekC'~I,I~deg hl!l",ell' .keU WU!!lltL
]itllllt

so 9

ra~~

em'

n.a.

GO:JJ.loa/flssercb..

:te]t S~e.;PGi'l1 reJldbe [a:ko~tpfri'bott m,~aIJllllk. E! '" mod lgen j6. '

keny~'rsz,letkek>1'ie

5ebbm6djla"

(Pauil DII.mI'~e.)

gom,ba.. A gombik ,elbu:ta.simik ~1~ko~~IiI's~g'e .. A ,myers wilgy flfli: gomlbat vagyq~.s~ben v,ag~ pcd~g lU6 modon .reldarnbQh'i1 :(;'elfoll'roilrs '~ehUt&tt j,o barecetbe] leelnt:jllk, ]161~:i['-4, 'ibregl'ldE'm'benva,gy IldJede.o1,bcn ,el~ Bectes

JU"'ifll'gm,,6a. (Lll'6.tm,-itt iJtiJt:'t#(J,.) Eszikc v,ajjal S [J'etrc:z!i·clyeml'Illd. . i1:;e~[e:lbe rnDtv~ . .s S~''iaJ,., ~(lm ~~~cl:s~c;]. fl:i~ze'rozve. 11 " .' . ~',t is ]l;ibe t. Igi ~.es2~rent s e~ Jg~n J,~l is fest I~'s" l«!ir~ 'tal~J.\,a.

.t~sszllk. A g'Ombam~rt~s, va., Jdv,ona,t 'l[{mtllbbalt Si~dnt 19y k~i!:Ifil: ,a ~'Q,mba.t m~gtisztltva ~, £oldn,rnboba. llitol"Ssai.;, 'l\;iOlCr-tt.~J" sc;v,tt1,~egft[s.ze~g'el egr 'ora nassgat G!l'e.Gldes tbonpibO:lj'IlII1i:'_ Ha :adrua g'lbill:mba ~el1l:tt" n,edvdt ,hilii~,rtaJfj'~k s e:gy .~endl6iD.

a

dts~fir:iil1'k,.,A gombilll~Tet _ syruP&tll'rtiSIl!,gfli; ~~ll bcfg~ltIis ~gy ,el,an;, 1 ~ '2 ka.niiUal hozzake\!l1lnm, u t"t~mekQiek ,]lteUc'mes, gli)PJli~t J~'01cson6'~:"

,nz't:iJ~ sokuig

\ra:Jjiil pm'tsi'i Ii! di~aJg,., m,Goghoziftradvil!n bOQot, ·61: s l~tw,es Wlli!tsilrcwet. ;yegtt1p~r bfiil li~a:deini.t 'va:gy Hautes-S,i1I;utemeitliev,erj h,Q~!Hi s t61ald! f6t _ Fa,nl DUUtee)i. e ,e,SZC't fd
eit.roll:mt
• I

P.is~trtfJl-g g{J'1.ll/JliV'fi,l.

Egy' Slerpco,yp'b("Jl keV:Em:i 6ssz;ea megUsz-tltott gomlu'b vfl'jj.a:.II, mogyo~,d;~otnmlival (A.Jnu'm asca]i9i'nltcum) p~ett,ea~lelyem'" me~s fu:,tasd fol: bdsmllilnd. Vegy azt1fill,eg)' tilalla.b piritQ:rt .bD:femt ;b.truJ;d a pjs.ztmlilgm{j:b'e~, m;!&l,rl::U~1J hili! fStt;, e'yifd :ai, p.epp6 s keverd a giO:mbiht:i~ kev'~;s,;U~:atltel~s 'Vi~nlal. 'CSEUaIDj ,m~[~Btbe'1tUc, s ha .lkieszIntsd le a, Pit.$-ztm~g()tvele igy l'ICl'gy
j

dobd-'1. OJajban 'lagy \t,ajpao 'p:int"'i'iij6Ih::~ipetnyi fog,hagym~W11 bor-ssnl as s6vat ftiszet",e:zv'e'j m,rA,g rO'5Jte!yo.'Q ,s-Qt\T'i::' is-e~ik.

acld'" (L .'1io/IE procet:4.) ,]$ CO/WiI1tiSol.!.. E'tel" i,gen .gylltlllg¢d'l \H~knf!iY: 'htiJsu g'il)lmb:1ik, fia,taJ;()11] jolt, le:m-?e~ktW se.m kcJJ ·8lret. 'IDlegl(;QPp;~ztaow Il:!iOlkatl!lQkjUket

,;tZ

~g6:s'1.I. 1151:131:-en~odtsa a g:Qmb~b!.Urg(JiU;t,.n""

(Paul

Dnm,~e.)

Jiww'i (llatelll,s 6fiI/)OS,ta)' bt»ilt(lc1~i '}Jiti1"f1 .• A. fii~m~,vi~i{aj;iU meg' £ol16'r, 'k~mE!llylu;rs'(m g~'l1i)bii\kat
,s, trietett): fG'1 da:ra.1J1'o:k:ra.];ue GS'av~lrd' ki 3'Z !g~et hOlm' 1i~t.d:\'kb61 "V1l's!ldtsen,ek ;egy jo N~SE.t ~, St1~d meg oJajban, petr .~,~Iyn:u!~ \r~l,l;1\}la~'l Fa,gh'aRymott.. bOFSQt~~,t S H \tog'Q reM keYes 'cilMRlDQdv,ei adv,an h9Z~~. Gyru.aa.n P'llISztjo c:'>::Lk 'rQs{e~yon llllUiik s ,lIZt~:1'II J(.I;s~!iJ tezi~k {[neg; \lagy Erts\!jco ~ml;j.l:cki nArbnll,
wj~au v~y 'ill~jbRIil.
h~Oi~d

(Am~mila CalJ'$(I''''~lJ,.) !J.ml"4u..~cj mdd'f'Q.

meg" vedd ID,e esl}vellete~t, a

v;iigd ~e a lIQl1kj(l_ket,

Az 'U'l'g'Qwbiit faQla,jba, ~ta:tjuk- Imj~ttD b8rl:t l~iiji;~uk , olaa, res~et pedig :finomall felapdtjlUfi; fillWil'iz61d$t.i;g;gelJ rQgh~gym,avil~ keIJY'lh:rf!~ ~everve:; -,ev_a,gdalclikal k0ol111llia~,nW

Emr

a hilmkm fekt~tett,
,eg~sz~1: ~,~~tIlzOIl

'I

"1;1isz ,go,mbiiknak

r.nQ~tjink.

a szeh!it s uta:o .:lIZ (ra1tl1 :Dlnm~e.)

(Jr.rtwJlJa u/a:Jit: mti4r4. 'de.s
SQ~4 !Ueg' IZ Ur;g!1mbiit \lilj'jal Ii.s ,i!l6va1 s hiilald ~I:JR tnap,d liilibd] 'I' rGgbagymib61., bors'b61, olaJbo,l.__s C'itfomli~b,Bm ]!c.esznu iIll.a:rtissalll (f~U!~,D!llnet:~)'

QldinyuJ/1Jgom/)a (F'i!Jt~tli.ltti IlC~litm;l.
E~ ,. .gollt)a.i, n~11a .igen I1fJeglil~~ ,de jQ~bb Ill.e,g:i~,_"' :kisebb~ 6ataJ,jLbb p'e~dJ'ny,O'k"'t m~g:l:res~itcDi. m gtisztllFoU;uk srt\HoS Ha

bO'l1'sof.

Ol/(J.' p(Jdrida.
16k,e't, mrl1ide:llifele' gyli,itel"el.:,et

klv~lgtlll.k, 'I·eformzzu_k s "ajbili. k~1R,j'tlh: p~tlle~sejy,mc:t'1 so,t mcgyor-oln~gym~t adviEl meg 'hm';~i, 'v~1 r8,~~ttjuk tojari Siir:g.ijbat, ,' Eszjk a Fi:SitQUnal h::unl(mafi soh/'oi " ,aztto-ruls:z,e'Jik d;mr:nhit.'lth9Z: a.djiik: d.arnbol."l'R '!l~va...
fOler,es'litijl~"l.

~szeit

1geo :koedv_cl ~p.a,nYD'. eledal, 'V~~ek

,Q,J:(:et, ki:t:umg glo,m,bi,111i1kizo' .~ge5.f:e11l
(;Jt~l,~pi8'll()'li8

s~etoil\nnl :mszer.e~ik. (y.al:6szi:nft., bogyily

.s·.l:ep~UIi,gorobdiY:fd :tarba 'Vw~)

Jl.oz,d, hlJ1st, ~6ie-,
s MI.I:'.!i~

,bokras

lo:i'assiirg'javid .., AUs:2i,tr:iibnn

11

5a~

~ili'cr:¢kben ,ennek

la.' MlSllV. V~gd a gomW,t, vastagabb sze1e't,ekl,'le a,dj Ito~djukegy .. pir Trif61:3it h. fel.s:z!m'(e't~lve,Ii ,t1:pr:orn mehSt fbgllagy'mn:1'l A~

.a,

. Metiwdt1JrORi, P_aJd~ma5Ib. (Clil'V.tErJt£k). Aps-:bogali' a:l_lwd.suknfij £f:I(Va na,gy~n gOlnd,olmll. meg; keU.tnkaritam '~eke~ a gembilmt. mnd e:~l,etGk.[~f1gyo.s vizzelj6J, Idnltos,\'a" s kiesavanra. "ajb.., rn!ll.~luk 61-:m, b.oma,t. .sat" mGgroooh'!!Igy'm~~ PCI.1i~Jj'!:!'I,m!lt .sltb. ,ilIidiy,aIIQZit'ju~;.Mikor ktm-""en \ian ,agolih'bn to;jass>i:rgavai fO,lerl s-ztj'Dk.

-li!9-

WiO~tg(!I;"I!(l.,l/;I¢tIUtlii'qlz"IrlUl1l. 1gen j6 pureed S~f!tdlolgozva s husldvel [obeil'leszh'e. Sok~ ,SZiO:r vajjd,. bOI~sa~ S6Vld stb, is 'elk&z:llik
J{:"ts"1J1l~'1l1xalf.
fin,Olin

bila. ,igw:~ bAmwlato.s pDrflil.JRjl!t..· _ ,Az o[~ji s alit:aUin miodiCll ,~sh'ad6k j61 ill&: mdy,Rc~ busa !iI, t,e.m:t:isz'eU:bl ~amii:.: olaj u,tM A

a b~~Qmfi leUrl~ib!se:[!lcl

lu Eejt:i ki_

s

<it

libamijpastetfJ:lilil

:gyiirtasnil

V'~U1.

IUIl'd. ,ebet6k s jg~n jl" idfel:.ez.t!d aSz~Qknl;,

lIfargy(lln~'e'l'es;ika

ke~itiJl,01c.,el.a koc~.3;gombaka:lre']t6bb Il,agyt;lin gondoS&l1 meg ken vizsg;Ullli minden cg-y'ilS darabo:r, hogy di"e;,esl' 'reszibefi :rtin,C;S~C V'"Jami idege'll targy'? ,Aztan rc:laprftjuk MlfY r~Z'r~ m.'inde:nriket; s gyo:rsan mt:gOl.ossliII.It bidegr v~~ell.Erre 'serpelTIlyabe teJil!:SZn~ s \'''aJ~alpiritJIik1,Ie:gy dam!) $0:mlroit, 'Ilo!roo,~j, ,sot as peti'e2'. fil'1)f;ml:'~,adv,all!l .mlig :~tl~ti. J2,1Y dim hoss~at; tamd t,tiz@n.,1 iddrl:!1. idBii'i;! mie '!It lfiisl!t}v(!t
'is

:B;l{bo,g,

ta~alJu.k.

!1'ilildjQk:. t\i:Jt~n .~eletdk:r,.: V;iigv~, sefiPe:!!iIJ'~ii)e rakjuk~ 01~jlt "'am" vajat-, kelYes bort" sdt ~s ibOi"Sof; ~d"a1'll hDZz:~t li:iHc.ra, D'l!111lanme~s,I1U s,akt-Of 't-ojliss'~ja'llal riine!r,eS"~tjak 5 fOJ~
.

taJi,U :tegj,IIbIU1ba.m, In r.}aza,. _ F,¢'" Jfi. bifl:B . rngo(l,i!b'oz. a j<i,l mq,gke'frell ttiB~t 'olljha,

uq

'l'l

'tJfilfhil.Z~ a 'ODr'

xxn, T.EJEZET. Regj ,ma~UJr ,e:om.baet,eie:k.
, A;golm.ba r~!fe;lllismegfQ~d:l!Il,t a magl(ar as~tai:OB" s: 'uintt ~tdtke51fi1\f,vclg;!:M'S·'tlli!'ti~~~d k--y:i'\iozu'fUi aJIJrol~ ~~t e.g}" p.:~t elk~:lt('is,i
Cttml)iJJs

seg;fts rnjta.,Ha OO~t'llim~t 0l<f,lJ'~ !!i:0lD.ba. ~.ojl'ga~;:d @!'es~fi'l ral stal:l!ld kl, Le.tilel piritolt s vajJjal be1i:!e'Dt .~elnlyel"szele-tTa: is td:maln:i Ouu~let:tilek ~agdald to) -a .m,egti'sztU.otlt llv~gombAl!i:at s ke\te~d a tojbb.o.z. _ l?a.r"a.l. :MlYg«U1SS'ilk jiS'l I bomolittnl. kcttev~ra vaj~al
1l1.Ie,legi'tjtlk,

!!tel,eikk I d.clekt1iilbik n!:lillguka~ a,li'~elir:
SrU1T.1UIlcs6giH.

m6d

a XV]-XVII,

siihii.db61.

fme

ekkij:1' i~Y'en
.

fpimfl'ClIl)'fl.

lui. a '\raj megfillvBJd" ke~,l!-s Icitl'VoUevllit CSIll'V>1'ltlIlDk bele" megk.eVle'1j0ki s6.t, bor.s:Ql ~. ~g1 ke-v,;!s s.~BgfUszegi!:'t ndll:uik lU~2i~t, .LasSltIlJ FOliZllk f?;g'1 _6~~! ida':I1I,kte:ntlri6'VeS bas-le'vle't :adv:a hozz~ 'll'ligDl 'l::oja'S.sa.1 .~e'l~r~$;z;~jll~"
_ __ ltu& 7l1.'(iiJ1'~kdt1l'.ng}'hirem O diU'ab~,
cv;1!jgjill,lk

"''\l'agdlild mc,g bcn:jiizsinnl ,eg~iUtt,. v,agdaij tojast '1$ bel~ esi,t~,'{lk,h~l~hfben, pe~e.zselyem,gI~ln~'Fre1 ; J6 etek.. ,A.pa'Cli MlhalYllIc, ~iOrlilemi$aa Anna, (@ji!dell~ma.s5zony s-za!l-cacsku:[[J:,;~'el:36L KIlCjSICi ],iim:o,s 1680,. frta n~eg. (T,GiI",tlk Ig,f·_ \-:.;10 ltfjd.~se. Ki!)]oz~,\!'.~ri pi)'11f ~ 18'00)

~ald meg s

r6'z~ed

f~0.liljjnJI, bOifssal. s6val ~ .:z&ldseg;lgcl J?irr pel'.c~' fonnyasztjuk s erre p~u:~~lymet,l!tev'~~, fua,g)(mat;; fQghagymit ;a:dvlb:!hor;n folytQJ) f~kgyengel:tlz()n s Ju]s,lbel :5; cgy polbir ~e·her hornil :relblg:itjluk~, T.:Ua)as~or ,ejttpmsz,eletet te:sztlfDk rEi.

a gGimo'4k'i:i.t

w K'ihJetk6fJliek

/1110." a:.:s gO'I'Ib,fj.kl,ol i';-S1iJ,,jI~ Itiek.v·'
!;tUY/iU J[1J1HiJra

teifeJlel.

s p,.iidtQtl keRyerma'~s;;Wal be.hi'Ii1~'Uk· :rryj{)ld~. lCflJzi
A Tcifgl't _k

..

.Ji!;zt f1,E!tn minden stalkoks tiUdjl~" lnicsoda az :SZ3'fv.nsg~imhn, magp fiUmtl ti:l"em S III;1g'Y, nlitl.t a'l!: ~reg fil~tk.a,pr6 : is _aa lias. Ez~ ,esvm,~,5t6jl el k n ~zL:mij -Uszta '!1lli'bciiil ~zep.ell!l _megmDlini, S, l:iSU~ aszlaltjll v3g4, ~dssel me.e~~ni" , 'Cfr!3i~BJr~mmel U~hvc,
(;illilillt

Si;f1.~I'»IJ/ii:i~.

azpiS1,tri.C2.

g~'mba:1;. fli~dI me,g

s:tb., a gJl'tl!:tmet SlWi'i'd:i .b'DlDlUb:l:'1sil:tlI'e is. ]gilllzij hel~en ~nbm

Champa:p.~b.a, f'6~v:ei' ~lfcsb~1i11 'ragoul'than

' 1' 1,,1:6 l-:ad,mmfllZiky B:iM",; cEllizi l:Or'ldn.,h1'lO'A~ C:Jlill~:kci~. Mi'imrlll'lf;: O!llitd:!:y. 1- Igllea. R~ mng~~at SiUl.l~i\~~fl;Y'!il'l;rI:t. ulna.

-

UI-! -tiSEilZ

is Irnbnu~d ill g ~epenl Mnd. nsztl.. vlIt\1 ..I1, ha apr61t a gomb~ egds.zenb,j)ldja;d, ha, ,1Il.agyOk ll1dg:r&'1~ messed
o:E'zf

CoS 11-,,1« Kt»ltUa'

.!JorsS'(J,I.,

It ~:~

a~ I~:nlta ~t

NjlU :/ila ,goml#J ti~_!#'a uo,";u(1,l lJed'n~' riD leram. & is ,olY'a:n nasI de
is ,eil,~ga\5d" gym;istt'd~
ilZ

megmoqdlam

'CS~m)£l'kB

gomli)iW,ru.

SZ\'liltOO lSI

:n:~ elJ m'c:g :sUth:!t(,sz
i!iE~~e IS

enn,"k T~J,e mUldt,
b(lHlut!

is w'iJQt egy rQsm. Az vlzbeD o'llegmosd s.Ziep.en,l!akd. hllzd 'n:t~nd(l' f.u~kbam v:~gy csupOrbn1ilve5S sot ~a, ted!ll1, m:: .tJ1ij.~~ haz. lassan l,as£im magrliba.o le.v.et '\fell., Ha at·i1i.Ql"'~od, l:.ogiY .all: leve nem 'el,eg, 'tell:91its IeeetIs lOJ'~ rlll. tl'I~1az ml,illlcs'l,tis1.ta vil:;et, vaj;a,[ is tea peb'es:lywn Ie, elet 1$, tra~;d. 1l1,e:g igern j61 i ,n:ID.'i01t 111,lU:gfU bOf"S'ohil ~I~g.kiii!s: ~tl~m:~g, is lfYon1lbj~re:z;d.; .mikot tehe'ollUls I~hen, W.~j).dj kka .. 'lfojal'tl'll,e vess ta". a Erdeke$ tudni azt, :!logy ez ~ (::Ii1.;:l:.s~{fds,i mQdjaJgen lt~d\TiCS' jel' Elteg, i& bogy pL Raqu,~s,..H.i:stoi,,-c de, CI:mt:r:ilpigno~~,::o. c, inUlokij.iiha:n ott taibUjuk m:il!lt ,{.1lt1.ll,l/JigiWN Rr,1!CwsJk;-t',1

a7;t

j

o'i6dja 's%erin"t m!egrne't611ooI JfiJert~n hUtaJlI!! O!, nagycltt

es

miD:t i1iZpiszt:ritet,. .Re.ji,ir Ilcroci,

,cut rove 'I'UUll
$led] g,omb/ant., /{,'t'S(.ni

',I:,"'·U.'.•n~•. ·"' ........ , .,z ,. , . ,n <u' •.

UK .11.......

l, ·~:,mJi .61,"' ""b"

iJ

mint'

:liZ

lee-

_g.omiJ",' fh,e It}ftl~{&I!P'JIt.i'P;tl-I.

c~t is, tis~d,U'3.dl s Ilni(~sd cn~g s hou-1i 'iHe-Ddt'): Jua],y',~t~.sed,,' hw~tn~zben ftiz~. flI: g'f~~itt. ~s~.dd, rne~ .. ~ll~or lel 1.]{l.!!f'Qd, adnl, '~Og}' tnJEl'gfti [;oldl~lO!m,at, :~c~e~~~ nt m:eghalunl()z.d!. fltjrd mcg,.iW:tabt~,6nts eczet,e~ :fcuis 6gy ,add $: L..
j, ~.~

e.d:eny.b:~

,(;611' ldfJugo11titll.

&,t i:s a:l.o':nkjp~I1.·
SlJlilJl.ir6&iik
tf(Mll:/)(:,

Ui.1JO.1Il!Jti-. CEZli:s SI~VC Ezt il¢lI' slZipen MIOO'zd oll~g. meg!ifi:o\~saiD(, m'l, bels6 fel,~vel tiS~t)a, asztalra ~ebll.U"ei'tsadij llulg.y az viz ktS2i\rirkQz;z,e~be1.61~,; WJ~a~utina, sz p ):1gy ~O\iljlm !i6~:uid it)rIeg az gomba :5:!'!wit mesd 'ell kiViij" ott. m~gbotSo]jpd. Mllmr mcgsoz:od" ai tikmonyn.ak ~ {elu~d:t: ehl rdd. a m-.ekjd;t verd bel,!!;m is megs6~d, ndko,r 1il1leg ,akarod SD~iJ t{)iSltelym f,akj:il:d 0lI 1I1eue: fOf!r6 'V':!iJad 'legyen" Dldk If s,I'tm a kal'Od. a~ libn", \Tflljjid j,S feU:U 'l'1l gG:nt6~d, bo,gy a7.t~kmo'Ii!Y m gsf1~JO,IiiI. mJta, IilUl"l)r me~Jiil s rei ;d~~t;'od ald~D:i jlo )Iflcleg n, lie. piml'I!lItdd vagyoQ',ilbban _neg jobb m6~t¥aJ megslllthflt,ed. ¥i u 6reombb~1 19y ']lirut; die:littam. InaJs n(\:m:z,etl[l:~ halO' az $zWt is pastetoirliban ,csinaih! ';, bajtf'l.s 13[iI]'beif',lu,":'k fa,Q'h~jjaJ is megsi'lHll dI... Ft!J.i)'''O fl,{J:a ,/ftJ.m!i;fJ' • • nWS!i3I" be keU ~4ZD-j,i WlO~l1tMIi!. 'tisz.tiJI 'v~hen Jfj~d

r.

~llfrld,.

In

~'B:d '~S, igGD,sze~D ~n.ro ;sflad_'~tilfi!b61, _' ~3j1fnU ., 'I· rii"'tntblt 'ti~ta a~t.!ll(ljfi ""gd meg v~{i kes~e,l. petrieCSUil~ l "'.' '" I . ,,_1 Act·'" ,- AI _ d tomb:dJ seW¥lerlil1, 'Lerve1Git is, SiUnmyo.-.:d, bo'l'so~, sa~\'~ .IS .megal,;"la . -, -' .~ bide ~ g:o;mbQ,an. ~~ekeld b~ hogy kt DC buUl~n oaf. tGl~ c

~d"es ..,

g 'ljT6:rc6'!lbiag}"'mdv'i!Jl.\\'ajj,a.l.l:ro~BI' f&d. <)ss.Z:VC:', mis!kiep'''. fa:.objat antE. -:8 eczetlflt!!ia~am madjru:-a ~es.z:l.tsd I!:l. '&ze. m ~;;!lgyarGk Rem :il''elii ,emoll]!,; de ~y,eb R~rn,2ie:trl,el igel\

:re'

te16k

belIDe ; miko~ .meg akM'Qd ·$'Uitni. a~dserpe.D,,6beD V3g)f r pi'Matfi~an ldl5~Rjl)a,) si1isd meg 5 tirgy add. fel, JO lIne~,C'g,en.,..

II.

• ''I~SZ·' .1 ..ij.,. , :,_
It
+C+Oi'-O A sPQrlil "l},cm pui1k:6s s~jt-ek v',:" geD~ hruiiem (''fimMklMn, li!:1'Qi"'1itlfJ.', S:-I1iIiiJf'~n1::" • , • • .' .' ,jJ:'s.'Ci{Ji'~~cet~Il',

Az eti 'lis, ,1tI\e-r'I~~g,omlJl~~ csaUiajaillat mep;., ~ereso, ku1cs,a;,
1.
-to+Oi-O

A, spl,niU~ b'U:rl~6;s !:iil)'jrt~~_ filfs6.
diumBk 'eg)l"Elt,t~c'n agoulba

\l:eg~l],

'(b~ldilUlil.) :lin,m:n sc~BTa~,oot'fl'r.e~-' 'Ileik; a ,S:PIQ,rollterrtlltI6 seJt(:.k e.g Dlffil:;'"

.k:~nIQ

A. :11u;ilnki1:t erd,ckW c-saM.dQk; .. 4' lijlm~Ji:1.ml " Ls az e'y ~tU:.e en *

~tl'ilN~ilbott .te5:zn ,II, Il!ym,eDl~mo't ~Qt] iik • . • , .,_. • ._ . '. RO.fidiol1JJ'.'~lek,. -.1\: m!ili1lret erdeldlS csaUdok: IiJ A li:pmtll~ljrll ~.jma, ']Jt"lg:J!' §aG CJljJ't~ g'llt F£d!k', 41. A go,IlWfI, Iiilc'SbQla~-n,. . . . t1 l1tel~'I';o~tJ'ffeMi 'lIOP· A ,gQmb~ mm,klJ,si vagt .~gRi')gl.'l~!l ttt l:eJrt {alai. el'~ott .•~i ke'f.!:ilttlcdek ~y~'~tHl .' ~ ._

kulon 'tC::'rmC,) n' SpOI'~.s, tlJm,ltl'lr, ~ gomb@,<llk snveg a.lako r:cz,en a. bQ.·~q, salyc-Sz;t'e., a: sl.iv.eg fi'li'Uett.e __ 'lICI}I)i1k lu .. • . • • . • • . Iile,ltielltl-/illk"

ill.

1J' k)J.UltfIJiilf14' JfitmO's.t .:I.(flt/.ala'l'li
baJJ' te-stilJd.lt. 1~r31!d:i<l
z.;i.[,\!<iL 1j: .,' .""

If(l;TN'•

,,1id):ur~fi::Ml

.

..

'lmt b"elel1d. n gO'lllba aJs0 fellt.;: ~ehd.,t . _ , '",uIlQ'tiJ'B" .., . . • . . ,' Polypoms"./l:l4k. ., A '/~1itc;.'''''1'l#t 1.1ogtJri 'Viltatfr# .ttl!$.~· , liltl rdfl,;c:tikld bbr.ft • • • .,. C4tll:/J.(Jll'eU,'I& • ,jIJ h)r;:'~J'i'hm""ill:~iC'llll:alio~J{_o;;~ll; lon,t'fcllk. ... .. . :;ltk(tJ, iii. g().IJJb~,also fell:! ~e.hiit ,le;oidu ,Agarieitr-;/tlltffl. .,.A Il§:mmirm' 'II. 'ntkdsc s.ut.fol;vo s a :IOtC:SR1iill stine~ m'b:.-e:jt:ekhez.liason16, bili.E6izatot -otlko~o 1't1:cefilftlJ: • •.• PI141',;,s".!JMi. ~.. d qtJ1ltfm. ±glJ;II(JQ':lJ!iihtl. .' ~ ~ ~ .. 11 hJll~~1~iU~i Mil' 'HJb:;~ ';S ll18llcielt;

la'£~Qtlak. . . . . . . . . ,Cl4,f/!(Jna:fdIJIl. 1:1 c:m}dm I.Ia..lapos· . ., '" 1£)rlll uimfl. tiMklSr. s-!]"'1I16/(ullt, v~ "r~~i! csapokio,l'I,:i\ g'mha vm);szijn, _ _ ., __ ."" ,eMt tii'Sk 'S' • ;, • • • • '. 11,,'du;ufIJ~ile"k. " ",1 1~11I1811ifl"J,r. cs[;rr:ckcl '!f~ff¥ te.kel'venyes Iillionetllkk6 s:umut1 knr~lyo-

CO£

hymeru-um
(liIlelfldil.lS
'trllll,ea,ta,

I. Cr;atereHusPer,5'O;O'O 18220 ,I\golnba In\s:os. b<hiDema: tnlcsel"es'l ~ tGnldrct 'A nilEl3. .gOD~b.iil kmi.s6

"Mn.

1~6t 0-0 faJa

Wlil.

(x 1. Cra:te1"clrl:1Wll, .;1!:'rvo:1h.llSJ

Cl

ela:V'Sillills

L

eh mid el, Fries. Bu\'ltlM,/f; 'I.fj'l'CS~rgo."I./)'" LI I..' (2~. ,oilb:m) .. NdellnlelW: JL.~u.f<ttifd;r:mit'<1S FfJIlluJrlJ •
Fcf'anci,;\uiI:

c,.I'a~at'U5 Pel'Soon"

(Pcrsoon)1 F't"ii:fs., Chl.1l[arla; El"ellO"jd~ WulIe~!, Cru:I!tharetl:!ilscl~:\~.ntUs Flies, {::rn:terell,lIsi

,bc,~va,gy l:~:rBkban gfllM"'iba lmstill4'11! ,

,liI,

gOmtJ61~d!e.d

LtPcop,(Jrjjtltj,~ IJI~.

_

l'Utkelycs.

mitt" tltej:en lecson'ldt,(J,tt k~.abb t()h::sorFOfil!l:ara. brdlWtt" ka:llmaja. e'le!>~ t6nkJe v~kony ~ Coin.boss'Zu .rcli1l6 om. S'1J~les. El elntct'/;(JIJ~tJ.. ikesabb t *'f' O!ilJWS1Jt1' ,SZiIJlt(l;$-erd esl, mll~t
A
j~6sIlS gOlnrQ>Ii fia'tiUolD

Cm't~llf.iJ'e1l

fort .(/ Jr
,t

rJ.(11I"

.

. • R#j'~O~n4i~ I:.o.ttitma,gya:ma. _

kii.

'" A. lD.liSlibi-ltc'I.'dibM

.

LQm~!( _comba..

iS1l1Ul:J\~:t!ll

lQnyvet

((!lidi.

-

195 -

<

"

_'

lii!JD'·8~l~RI'1.~W!llibb $¢irk~lIf#!!;a "',~~l

A;..~y.m:~~~~nn:~,gp'~b~"Wt~~[a~ij,n)l1~t~liQin, t ~Wi7;~~-~v~
. ,.
A, $P!!)f:"~cl1ipljl.'nsak'

.Fi'allreiaWl:

Trompettle

:d~, ~l(1ru; GI"3!tfil'!lriD.I/S ,€ID.mc,

~ek, ~e:gy s,~e;rigm~\f.1!'.
Ig,-]~ ... 'hossaillk" <I~5~

o:h~'l;;rfJll;di

Im~t:liiSl ,,(.si1?QmpQ't), ~niva.s. A bastd:itu'llljo,t 8:~ sz~~eh
'vaID" 'toj ii~d:lidJ(lk (nl'11 ~s!iJ:'§l~s~bbdt)

i.itll1:~tq!! ~r~sern, ~Mos~

die cerr.

sz~les~k;:,h;!(I1\J',~jluk~iJaleroJ'3'd"tvds.Stm3i. ,Ned~c5 fell'Yl"c~!!2lkbQiil, rDc,l1.aik k~iZfi't:t. 'AuguSZW5ibaD, ~~~t(jm/b e,rb ~1iI.

Nt!mt'il:il.l: Totelltr,o,mpet,<::, Amg!o:llu~: :aom 'Of~.IeJ[!!ly. V6JtQlilrl~(lsu! ~ia:1;a]:(I;m ,e..sD\'feS.!, t(')V:ig'urfS, 5 - 9·cm. WilI.!IfJl!ll, ,ma.jd ~Gl~erle.s!t a b{'is~gs~~rWlu)~.h;:IJ6:bril~j ~6 !em., :S"ziEV~'S; •• t1s5z.-m~b}U &dm,$ karimd"ofru. ;Belll] 'jil~/'fi$'Sm!J'!elJ,.V3:g'Y fil~f.ttt. (s:z:[t:S2:i;jn SJJif"Msl)(J)nl:tJ.) ,pikkie:JYie$.

29., ~brrl!].; CPlltenJ~b'lti.
Old.a1t . G.I}Unlcball:ra
it

dfJ'ittJ'l2f,S

'Nrsloon)t

'Fth~,:s.

-sporIik ,ru;B,scn 1Il;~~inm.

(ven ~~:liljio""r0s;inlit~ch~liuti!L~ [ana.,) ~i41I'eU kll~~e 5~i!~iQ.t; _- ,a,. !ilt:~~\I'~~Bit 'elleDb1e'rl OUIiI,e'11.'Il ecazlK. ez0kteu.gy keUl(iltt ~gy:el.m12'~tem:i
;;t

k(l1J'I1l,1 e~.ikJ,D.megbaldogu:ll

C?;aJtd ,<jlese/dr.

1l,@pG't 'I

aCt

·.tlbi!(a.

'3!1ti(JJllbit(Jrl1t)1JJf1(1;.

'{Jr«terc,lttt; :pinitles (Li,"1l:I~} PelJ;,sG'on.

"~""J~71'D."

I).""

2.. C!roa'tell'eUu:s e,(ufn.u.cop:i llldes I( ~jml,ne )tfelCs~'@n,
rC!(llrI1JJCO:P'10idm!, 't.1imnct:
I~Q:m,Ut:!O,l;idlOll.d~J

Seopo,li.ltlemdiutt

'"

(.P:M~~

G\OiPlotd~ Fries, CmJ.b::reU~scorm"clJpiOli,lies :rmr,nIJit.a'(j1:o.,nlm, l'"* (to. {(lim).

rentlo!!!, C:a:t1JWp:reilllu.sC01'i1J:1il:
r~r.;iOQD).

~ht(}U<li

IC(ijmra,t~p:iOJid~,

XU:,IJJJiJ ~lw~I' M?'il!.b-s'SiJrlllJl
re!ll6llE6fil!ilr~"

I. ,II" .....,.l{1iQOO; mHli.m~t;w.
'... II:
'U

(\t1n~tt!ir:ajQI!i.at lcl~t lstval1iji s!dWUj:t'B0 M,CnmllL\

:C. 'ai

~ima'i kiBSlilil,1iii ~l;ij.t~,o:~ tlel{e:rv.,eJl1.yes li.s~le51tJltl.frhaflma!;~.· . A IJ,'U,idi,lilfU;N h6~ irkcpd, g(j;I'b.~ :s~etjtmti:\Tnl. :f:'! spor~ cniptikUsuk '\lagy toj:ttsrnilidnlf, t1iIDllt "a~ami~l ~~I~s:e'bbe.kj l1el'56 ~ldOli~~~llIi~llapftottaJ~t l.L~19;v. 'Iro s5.'Z.11lik;" 6--7'~ ~Ine,$ek; hil"'tyd.ju:k £"&i?.:f~ltJu, :s{J)lfI:i!i'ti'~p:~lrm1i.li.k~l"Itel~ll!.
A'
l

'I.~blJt~:lem:~e e

be:f'lg tCllrem. ,:11~tl. zjn,tel'l'~ 'Qu~],et :lizc.rint s

l.pmbosi kiGl~m,I!}Si~ll bOkkerdl:t1<Gen, $~~pte.fiI;ibel'1l6:iDaV,em~
3lIlilltaJ]~aJ1 S"z:ll!n'aJsgom:ba

lima 'vek'on)r .I~i(!llt~ 5;118.,(1 ltiJ'l~s.(F'ries &lleifi,gt ,erBs mill aihii, )

!1~if.

.tI ,Claf!!lJ,.... JiltJl.
i':ajl3it ,8SZ1R'.
Mhld ·trti'l.J,mnt1!anok~ d~

'<;is:lll,kkdt jd,etarto~6 gomb;mclD

csak 1riSS~i 1api'to'l:imk • • • , . ., A ~om1ba 1I:ftposzta!ejhez hasonHt;., al~1m:e'nittl'l] a .rocilrw,s laprflo, levd~ekel1 , • .Ii. Cla,varia 'Vaillant 1727. A :gomba ml'1isOIS, Dd'ii1I'iGOS va.gy ldarisfollmtWit Iligb"ogasQn elapoil,' . A hymeRiu:1I11 31 i(n:~:ltbliLk£li :ejet ,eg~S%iefi: elbl()dtj~. A b3sidmm'Q,1!( tfi.ini.)t.t~n, nc!gy sterlgmd.vral. . "I)'o~k gl.1mib61),dICldl'!!k YllIIgy d'l.lptIknsal\! voqrr 'tnjas~ dad ok" sp,o,r:apof fehEr,. spomM,tctya s~intt;!1ell~ 'llfijkoQY" t~rtru:L':ilQk, i>3:iDW:I~ . .NO. .A nep aa rIig'bo~s ClilIJlaIriakut hi:vja SZ,(lf7#loS'g(J!1nlJd:lUt'k !
(I 3~.Cbrvantli

A g!JI'ml~1Si'il,gl:! 0lcast ~gai, henge'l"cRek

Vtiil,gy

!3'1. 'hra. MOl/sanet, juzIM1N,(J,. Cla';Jma p~

'S.til/ari.s Linne ..

(Ct

ben:ulIT!ilelll

,j.s;tiU~j L;il!iln~ 1"755. L:~rllltrolot! C1. &"]l:9Jlthuhl.JtuClllevaJlie.r?).

]jJlo~~tl1:ilcllJ td'dllkai ,-Di.tiSE,'qf.i, Itsl', dbN"i;I,) BIl1~ -gu.yos p pn'Liinka. L. R. Fri'lR~hiJuJ; 'ClatvOO:re pis,ti1l.ait,~ Nemetilli!l: Her'l-uleskicu1e. A. 'bUlllk,6s'J bUSiO'!!, go.mi~a tOnli)tt" :v.ildgiJ'$st$rgJJ vag¥ 1Is:W1.lzijyl'·81tilf/J, k!s6bb s.;r r'ltr vlllg~' 1Jir,sl'fi,'ltl' t,es!':l' 'h'1tI:sl'I. !tkir",

,32, ;l:bta, M(!dve/al"OH-g.o1UD,(J" 'Perso0n.

,CliWaria /§filtjt,tis .

magos. A b21sidiwnoki(nl negy ~.P'0rn spornp ra fI, Mr. A spC?rak eUi~itiJ.;lJS!ok10 -l2~!I' huss'&ilk es o-f)"5,!i szt\esek;. b,1i'rtyti:juk s?inleicn, lJeriJit til'
srma. Kd~,6Iltl.!3en bD.ldtel'd6kbcl"i

'li3ullk6s fels6: \',i!ge lek;.rclrit< tt;" vngy le:5,Q;l'Ika~ ritk3:.t'I. hegyes dlilOO!5, n (lyel la~uke!lt olvnd a bu,nkob:ilL; .~ ]4 em,

I.

auguS~1.1!l,ljbn---'okt!.'il-

m,

0: 4. Cla:v;ari;m, Botl'rytis Fcrsoo:n 1797. (r. hibla). (C~. a,CI10pO'lI'ph)l'ri,a, SC~.linc«er. Ct. :plebeja '\lVulfen).
JI'llJdrJ'gfn:ro,k~f~;(}'l"b'fI, (KQvacsi" Cegled~ I Hdllj.i'kul" Bndakes7;.) ]. (32:. acbrn). RJl:sas{;i1~(j' sJ!(J]7J~$¥'t}lllM. (P'elikiW) 1. G;yO'lIlO'l'g'{J1uoa. 111ilromotl (Har msze,k m.)1 Csir.kt~MJ'-· cqn~/ul, 'JIalfJ! Parlagg:omO,tl ,dvarb 'lym ..1 Ta,mas Alb'ft. ) Pis&(ric g'(J'iII,bfl; {Sz~kc!yfOld5n) dr, Ba:r-di1:Hils }Oz:ser. Fft;gr:lJmlJft

(Sm~'Ii) dr, ,Szilv;,\ssyJ'no~.
iGLli.c:he HI-r,am,·,

Flirt/is Ptrltill'l.·/I, 1-. R.. Nemctlli[: Trnubig,cl: Ker)tI'eI'IIsclitwamm, ,Ziegnba'l't
I

tntzc-, r it r Hir chs~bv.'.an1Ilfl, KOtll11ensJl'i1w-amltll, BlameDk: 11]-,Hah~ nl«unm-Scl~\-ramm. Traube:n-Kor-atlclIlpHz v."reis:-cr -r.alrt,cllIJi'e. Mai nette. !/illl]uelr S. Olnszul ~ Chlv3-ria OQ'lritC .. Dltola rossa, Diddle. Manine.
FtilIf1'ci.~Li,I: Barbe d chevre
OH

de boue. P,ied de eoq,

TO'IjadeUc.

RomMul: h3u.. "t~i d WlHl~ciiritza.. Szab6~C?Jb:iik. 1'6t::r!!l ~ 1~l1zd.'ln·lki(ki5'(,llIIoe!lkek) (.Arva. IITI.)H 1165, L.. dr. Tifrfise 2-6 em. ~~g. r~vid, 'tOm€lU fll,u/,.. hds. aLI dasan 'dgpagasorn j!l.otgz(il,n, _ft.'!t.;!riJs. Jijl'li flaID Oil:'! tij:mi:l:ttek, rovitdel;; Cs \'as:tIIIg' ]!:, hall""1Zdollb;l.1( savoz,ou1iLk, piszko!lO, /clufrt:k V::Ii'r'j sJqr,ris{lk, s a .ka:rl101m emJeh::~tctnek; llagye:;rJ tOI'~k'elly,ek. A2 ag,ak vot:i,geih~,C:Stlipottak, fogaz'o.uak" IItDfik67t. It'ad. IJJro fJi!Jorpi~'()sak ",mil{t

es

. 'ella,varia. Jotryfls
Med ... arok. d
. t e"").

P'eii'iliQOl1,

6'tf:mtisak.

Csirik.e]']",gol'llbiL

Spu,.di . ell! pdkulSQk 12-151J.
lubtytijuk sz1u.u,eli:tll hnn.

ho:&s~iJik.5~6l!'- s:~elesek,

JiM.i1;l$tdl-iDke:l!:ig~ ,A,hWll'kos ·:g~b8li:'k,i)·zf. :s. lCig(z'lrCh~~~bo, Az iid800bb '~~~,iItD:~!l}k:;i!~it \'D'gj,1iIk le ,2. tg'[WlI. .1',rJ,vi~l'e s ~:rels6 'ViS,~'kiGl:t cio bJI1Jk el ,;111 .l(!~111 l:e.rulJ~ V;i\m~:!e!;lI!1Y! .~\1n~6s "lomb illva["
]d,6s~ibbp'~ld~Yal.i,kl,15ifJlfil ~l!igyo:~lilt:niji)itst I¢S Jb,a.S!Hl~~t oko.2fQ~., F't6z;e.lekncke.srr;ikl O,m:6seu p:.ilmll.s, ni[arri:a,:iSill.l, .>d.ep31mlvalil

~rdPili

Glfel}ge~.'iUaE0S, ~.~ e;nyhe.
lJ

~,o'fl~I,:I!)~ ,:m:b1ll,okC5 <t; rdl~.lg,tt;.ttlil:~\ld~k l:~6tt.

valY z'Slitba. ,ni1lliff:a.is kMztti1!.,

1. ,,,1]4;;'00 ' .s:itga,

A g.omba ~a, J$~3bacdbi'!n ~'t~~iii:~dll'1;L~ ~.Ji'!iZez,::;ilgo,~'oitik. '$ rr<e!w.de,t-,Iern'i t{\ke~e~1lcDkiilbicH, ".;II;L Vit'l3!g,ini h~lresoo:a:ll}"!i:'W..' lIJIl!e,g,~et. el'lf~. a _k"'fMme~Yli~ ,a:n!ilI;fLI'_ ~bbl' is llt1i~e:lnem ;eJ1 :S2ier~~ C[;! Ily:ert g0mb-at faJ:zont 'li.lumlrt'iJilbruJ. N~lg~ nil:; We't::i111et& .1ll.Ji~bfif C"m.• ~s 1,Q:hiE:t. 40

emvafi:~fta-va SclliB:cffcr 176'~:J;., (i-I.ik,tibl'a). <*+$ CJ.a:~~<II. cornn@:id,~s Linn,~,[(]ari!5ig:0miba" &e,es~egpmliJ1m illl:gy,a,lilU'O:fI a tabi.in" •.
J); 5.

Zieg~nba.rt..

Lmn-ga''J,b,tJL" (I:lUtsz~kl; Hii'l:!omcs;p;~:k :1:11.) L (33. abra). SIil~Kliiv,irtitrK{)ml;lt !(B' 'r z •k). dr, '. ~ihjs Y ~nos., Ha,[vti~lJ'sti"lJtl /filt£llbtl. L. R. S;:Q7"Vusg(l'lltlJa (KoV',dcsi IP-st m.) 1. (S~egzard) 8.11H6s,L. dr, F'ra.ncialll: Clai'~'nife jalloe,Maiiloette. N~m,ell;,-aIi: 'Gelbe:r KeuLen .. nder Korallen:sdlw81'Um. Gelbc'l"
las!ul:

-IP', 1p!In1(,. n. Ikcflern roo bu.'ldlItm.
II.

PII.RfmI.

e'.lI'l,gazoH. ig• .ijge'M:Iil!6k, si'm:ak l.leng,cl"dedclk:, ~5 n;!!Igy,olllirifk; az idb'sb 1)61thlfiYQkm~ ll.lgYOLl InegnyiiJnal~t6fleil"'Cl:lyek S Izetlell1. k: lesznek. " Ar. ilg..k v,ege 1 l1o'm.pUolt. 7.lilago$ S(ilga S la bi'mb6hoz bnsmli16 begylll{iJllIit,Obbllyir,e' 4J. reS~J1e basitoitak, . . 'porai 'eUiptilnl ak, S-lOiIL hlliSSZlik: eg, 4~, !l:ZiUOS, - k fila reid (.:13, <lbll''fi; 2.)Sponl'pp'm ha!lm'3:11Y ok~'t·l·s,d,~fI.
l

A gomiha Iililso. 6-15, em. magos es sz 'les; ~16ba,5 om: kelrfiJeUl is'terem. NaJ,O!"o[l tOI'l:keny~ Sri'l",l[Cl es ,si!rrgas-vmiis' Torzse 2-5-10 ~cm,magas es sz:ies. fll'.IiI.n ,agbogas n

Cla:v,aria bi,ondlil.

Dit:o:la giaUa.

M:.'lTIillle

giaUa.

Erd.Dkbem. sz"'ptcfnber",okt berben,
Ka~(ll'1bOs gomb~
i Ilatiti'
;liZ

'keserny,i!s.

icil'ls:cbb

peld:1l1iyol.:

iz·

N,dundy mas bunko,s g,omba. is lteser.nyes I:kU.cz .asonban megjavi:LI. haJ a, glllTIbii. s~ar~oQ J:'!l"gl:lozzu'k eg, Ui~nel kisse n'li;'gpjd~juk; ilycn.kol" ~gy kev,';slevdt ,eresr,;ta gomLa ::j e~t letiSitit'fl3. j6 bit ] ',z; A blJ:lJJ!r6s,gQ:rnhiilk mind Ctl1odjk" de a. C. 13 o:tryUS flavn es C,.' oraLLoidl s I.:i\' -tel' vm Iilcmvalami 1..-iv,;U6 j,6,itu:ek; az; 5s.szec:sel"eles. rniu.tafi ~gy ,f.1.jul( sent n~e:Ii",ges; lelm \lcstl6delrrnc:s. ~
jl

c.

ll}"paras
A gomha vasta,g hdsus e.higzo'tt lev- .Iform.a-ju, I::.pito<u luli:at hym 'niunl badtja.
C 6. S:p:a:I'01ISS~Sr3i,mi)sa

i:sFries 1821.

agni

,t)·rzsbtJ:1 h~'t

ki, s g:azdaco,:Il. fodroil;",J'. miudkc,t omda.-

"chde:ffb,· 1763.
j,

l'Elq~ilaJ ramosa Sdll!lelfer Cla'l"3L1a, cri:iipa WI11fe't~ Spa~' rassls crlspa Fries, Sp.a:f:I'&5Is'i~ re!Jipcs .K.·ornbh,oJI~). b
C1Bvaril!. 'Ilnvllo Sthll.~ffl!:r!

Cia -

~ mHcfdes Unne, KJtiris gomlla.
,

....ugDmba.;
!I~' ~eli~'orJ.

J{:6pos.s;,I'D:llfJl"WtJ' .. I. (34. ,bra)!. Fom'()s: Il;mlrgmllt;l1> L, 'll. Ne~lil~ltnl: Struliilk$ehtvamlU., 'nlutC:le~", Ecbilt!r Z.h~,eeJl'bMl fmnci'ull: 5,,<I;1"1'!:.9$15 ~r,i~\pe. ' It ,g:omllillJ Iisg,Yj:ibil kerek kip'0<szttIfejhez IrHl9 oni it!, !j'-~~.Dt1"11~ Ilted,ig 35 em. '.slttSles" tlewl~ .s.i'rCiU~'lib.'.; oJtktJr-' $Bi'i(i w'!S'J' /1(1,","$. . , . A ttirnse ,J cln.\lms~ag ~se, em" ma..~I)S" 't(i:mfiU:, d~ab ,ijhig",o;t:L . :A.g~i sugnrnsal,! Inpo:sa:D 6ss21enyomottak:1 ~ell,&lronn~J'iilkl
c

~gr

34,. ili;lrolh ,KdPtlS,E;Ia-!1i(11lilJa: • .;'/Jp,(lr(JJ'sJ8
Schaelfte:r, fel!3i!ld:l"Ot1a'I~:., !ligy' l~o,l!lY :;lgtU1~ba'£elllll~te

1'"a'~/OSfl

tek:kifft bD!!Irooott
13iZi~se;n

t.e:k~rv~m;v~me\Il!:~'"

fg~dUJ'.

lecso1lkf:tott,gyaikl';lUl 1U:'Sszmlm.j~:att, ,es ftiref.ojg,acZolt. ~fI!ota~ 'w,ajdncm g!!jrrJb~h~d~dek., ,varY eij[pcik"'tl~ak, 4-61"Iiloss~ukl' rd,---,4p. s:ZJ~I.es:ek.,h60rtyaj,ok SzlLl1tll]e'IIl., sim,a,. Feft,ve'$ekhen. ~s: 1omb!:)$, ltoevert erd~1:beDl i:s e:t6-,

Ai,a,gatcv,eg~

4!l:gt!i,s~tmlSi'IrJ,I~~avembl~rig Ill'e~:ri;,
IgeQ ].:Jl!!id\"le~tarlgc::rrnba.

-

142 -

-

HI,-

"'''' if~Qr.ik h . ,"', '~r.' ----- h!irlu:"',~OII ,_af"""lll ------ .... ~;I--

"... ,il lilisos .Itlja'k ",i,,,d' eJllit6k. A B(juli,,'llm-litflli! ~u· tJi.;;gyall 11£11lnuek' j,ulaa" A bY·IIU~NiU'lllo't '1ml~6tos~~k nka,lll'lpviss:tiijlil!l., !tomO,ttell'l '. Ill, spod:lr Mrtydja' szim,te"Lell , • . '. J:jyjJml1.ll.
• • " • •
Vl:, . . .;;J~. , '" n;aeou, .. '1l.

A 1IjJJf,"""'"-1dl~.

;' ~'metifl: KOfiiil.~Il-Stacbellpimz.
Fl7allc:hiinl: flyd:Jrlt!; corii!1loide. Rem~~hl'ul Buretzt de nonopide~ Sz. ,e-s Os., :' A g.Qrobilli h6:!fO~~toezpetbefi ti.siJ~ /'GftiJr, lils61JiJ' tdrgds:, s' a iti1'l'~d1 lc!'!rdtde,a t&!ilt: iSzirn,lJs 'vQf~ny~ .'tDn0 ttim. IiU~ ~ boml'i!ik,. Az 'egm gombOJi-4iO em. pq~zu es ~!Z,~'les ,A tOs,k~ eg~r 'o,ldtalrra. cSDpzan.w; 1-1,-5, em, hosst!l,Uk., dr-k4p,lle~,!u~gres~. (35 abra 1.) .A spo:riik fi'iOlj,dQretn gombt:ilyfiek4--4,-5, 'hiOsiSZiE, 3-4p. s2.(:llese~·,!,i :h~d)1'~juk 03JJi,,rikl' .. s~mlll~ £bra ,2,.) 9 (35, A bttkllda, 6s lit reiD'yQre~rik again 6sIIH'l!s'bjailil szeptem
1~el"ben

lV~-S:y4!llruln Li~ni 1163. A gomha koJuDb6~6 i!1,QJm;liQYu (b6mcro'a" h6ao-s~ tQi) ,es a~alll'i' (bp,osa;n _s~lettertU'fi, lcgyezl' :fDr:l!1jJ:aj~ !1Dajd tafilk,ils, kiel'ek vagy kaJHipaJlakii)_

es

oktijb.eibeD.

16, ehel~ gomb~.
J!):~,

H:r-dniu'Ol ~,3ie\!i'ig:ilii,tum Swrurltz 'lS:};Q,

A. gD:J'noo h.t)5QiS', m'm~,tlt ~s~euertlil()~ cglebet;os siZiabilYQs, m y,agy a sz~~ein kar41yo$" ,~,~ 10 1:.1iIl. s~6b;!5 l'7eU( sima k~ep611 llfYen.etlenl benyomott, iih.tkj'e g.._5, em, mago's &. 2, 10m.. "",utag'l tuuud.s • .A t,n~'k~lI::.I) rum. 6:q~$'ik, '.rl~l!pl1ii!kl IIlIw(Jlik,lsl/Jb 5.ziu/iel_ ~gyfOlrmak.
,85., Libra. P~t'wls"i!fit!m~/fJ)'I'f~tJfJ,.R)I:tI'~ti!.,.1t ,t:oexalloides s'c~poU.

A ·por3_POII" b11t-r.. A spomk g5mbOlyfiek ~y rDvJdell el1iptEWiiimk; 4J1< ~3jlesekl hMty,~ja 5,zi:l!ltele.D~ SMllra, • Fenyvesekb,~.I1, S~eptiJmberb~n ,0$ ,o,k.t!l5hC[Deni. Ebe,tB.
sPQm,pt:lf ;:) 9.

rosk£ktn.

A hyrneniill1En le.kere:kUett (dllilli:n a.s~eJ1Lyo:lIJott) ,;bii:~pii

.

__ . A buidiuilloik &ZOIi,(,),S,'ilil, .IU~gy :Stelfl~a:.v,~l, 'fel:li~~1a: S"JlClOIhirtya 's:~~n'te'len,

;3,

Hy,d:rru.. Hf'inai;iet,llS, BlI,IIU...rd. (Beri,elOOl Erilll:m;,eeus P'~i'SOlJD,).
(tJd,1;IMIlI,~'I" m.) Ti'limRs'I\,lihert, (36. rIb,llft).

_(;1:7. HydmuiDl car:allo:idiiS Soopo.fi i.7"12. (:R.r:a'_osl!Irn IhilUi;ard H a;bielitmm Sdb.mchtir" H. 'mus<:ohi'~ S.eliuunachei).

C:ml~()~"b",

S.iJ;ht.ii$ 'if,ffberit. .L" R.

JI',em,eWI: De;r Igel$cbwilunm. Ig~I-S~cbelp'H~.

Pe.,'l:r.eS$d}I'tJ,;','-go",-lJfI., 1iJom'OsgerelJerl, L. R.

(GY5l'!1gyCi:iS~.dfl!Ur~) I, (3_!5, .d.br,~)..

F,I'a.IlI;m:W: Heriss~IiIl.HO'uppe e.e~'-arbre..s.
O'h"'s~~:
ldn'o R:tcoeicr. 'R;I,ciidcme. F'u.ng barb!!$. B&!"'besf.l1I!.

-

- 145Rendes fe'jlWdfsU I!m:]apja Eojasdal(\~ grim~hll,].yded; ill tbv~h'l D"emi. 'tllimkkw \fragy ~liPM~giP,1 ni8; feht.t,r puba:~ 6n()i~ruul ro,st~s. kad.m;'ja tempa tililk,es. . , ~ kiscbb ka ilp,ok sobto,~ reddlG5erep m6djo.rii oagyobb :f~5.zkeket ·~Oimra:K; ,

tijrz'!i~'ln ..

mk. klllO:m6sC"n a bU1!c'k, W[gy gesiZ,t'~nc!'J~b., (V:i:cart 3 ]lfi'Spold [(iertbCtJ tserf~nta:llih[tik;) Ritka: eI" ugya'Iil::'~o,n dL nK6!ilt .iQgl~;t 'filltalja igelll jthii'iU. l-!~ tllldjuJk a teflll'l,6'helyl§t 50 el~g jiII €f,!'rem~1 nkkq'li tHlb bS!!'lj;)rl ~!~Jr:a~~~fiuk.!n f!r:t fto,I,!{tQU Il,Ovelic-ethmt:'Ili: p6'~,o"ija a.
I!i. ]QITlLtJiSi

ran "~,

m:k.

ilre~$~geli::.

!{ItO. Hyd.lutm

"fragil,e Frles·1851.

Tii~i!lf.e"" l1ur:d'(}I,!g()(IJiJR. l. . .' K,ii~apjia h~l!iO!il ttlril~cD:r. 10- 5, 'COl. szeleS,· etcinte OOo(11'Ial] 5~6:rOs, Ik:IDl~bb .'im~l .zelein; "3:s\'ag-~ hllll!i~nQ::;~ bajt!o~ s
g~t.~tt., vi;\gY k~~r'~!YQZL'lUi"!i~B~~,QIi1 ijS5zCS!;HttQ~tl s:rfii;rke 'Vag,. pi !i<likos fJk.J;.crs:M;,~ ,sz~l,eI.Ji Ifd~,o:snbb szmJL T'onkje Cg~Bz 2 em. '\I!astag 5 'Om. hns~u1 sima,
s:l!iid . .

es

,A t41:skc!!k firk~p,tlcl ~.~·It'J·'C.I'1 1~6s~bb' s(/~pfJ,.

"*

FenY\Teskb,cn.

i~ptcmbcrll:liI:m

~I:l o;L~6,bCtrb~ll.Ebet8.

.

1.1. HJfd.nilmi a'pi!I,nd-Unl L:iPlilalL '7V!i ,(ill-ik
J(4.'t;j'''r:1I6s

Uibla.)

§! rll"'J L. 'R. C(Jrlbt,tt~dm.(J;(1; I~ 1(~1" !ibm). i\u..;,gesc:h\\'i"lli l\!e, Sti:l,CIU~Wpn2; 5111sUing; S~mmil]-St,o"p~lpU~ . Jfmncii:J,oJ: Hyc::ioe ,Stl:lUe'; Hi!r.iSSQIt '(Jrcbi(l~ CmlamO~!!i;

N~n!'i:t;UI:

Arr.tl:stec"OD.

neear sprl1.nos. D~otiiJ g'itid" (Toska.nai d.)

Olll'iiZil:

St·ecJi.eriLlilo

IJ

lD'c'ntilm

GQltat.o,

bUUJililD.

alli-

6sszen,6t~ek.

1li5i~ej.hIOSii¥.iUt\I,v,6"k!DnrrJ.~ $1{h-,UiK" ii~ Stabol!l,,,,sak, Q1e'ngeresek" 't.u~gye:5e:ksdnte. :ro;tm;ak ,t6V1ifte;Qpama'li,osa"h
I, a, b, c.) ~U5~, ~ij;nli()'tt-; ~ostOSi mg;al1,YD5, feimehz;lle

,a6" abta

,

" el's,Z'O'~nnD.agYQ bb ]iI,au:~si)kkal

!ll~lT:r

v;:i]ta~ik;"

Ango,m(d; Bedglebog nmstlrooru. Kalapjil. h~s. s, fl!ki!r.tls. &d"'lld$, \~Qg1t)ldt~rSfii'il~~,6.rekeny', t 4~ 1:4 em, 'Sil6I.cs,kCl.!,Onbilzij Oclltakil. t~bb:i!ri.re lapoSlllll domb01l',dad. pu.hn, ,F6'nyte.!i;m, sztft l(o:pM~t &Of~f~bb p:tllh'OI:r.:ltlno,:!!' ,c::{iitillal dislCiLett. Ka.nml~ja tijbbJ1~~~r hulhilvoSM llajt \ga:to.u @Ws, grakn'lll kru:c.yos; id.8s.e'bbekinilbclu~~ft:otl, F,elu'letelTi;e'd""tl'~'.id!:ff~n ,~s:ENts lapil:i~:bism.~ Jrl[[~piJl ~ si:to.a ra'R!llY31$.· :felll'l;'imjapagyon I'inOWJI3n szCiro,s. 'T6nkjie 19lc:Jil ' ~.to:z6" ,~y,eti .~ I[j.llajd {;ffiirbe. g-yakll'al1l t~bh is '!fall, oll,dtdt- ~<l/l)'a ka.l~kef:,~p,aH~·~ »CStt,jatfiSlW:k;n.c!iJ l1;~viin.yiiJbb stiDd, (37., ,:ibr,r! 1.)
j

10

HlLisn fcllln~. sdrudsfdl f'r" wgy It_ahw~11- ol"/iSt's V,lIstag. durvlII s lrollUly n la,rik, III ~ '€h~e . tirgti.s 1 1:.. (3',. ti.br-a ,2.)~ TuskcH tGr6l-tel1)leJic, timOttc:k egyener~~liilel~. fieme[~'ck.. kerekduden, Illasoklapo ..:lII:Ii o~eny ,muttak" 31. I..rnlill,p,llJr Cg:yfofflill.a sUnuek vag)' var1:lUl!l.ffivel ""11oigQsabbRk. ,(37" ~iJta 3.}

hal ..all~·
I;l'k"'~ mmiJ

Q

PbeodoH imhricat1l.Dl ,UnlileJ' 'Schriner, O~Gmbl!. Cs~I'Cpes genbe:n gom,~ :
,(elial).

"J:. ~ !izintelco. 37. ;iJbm, ,Gt'1't.·b(m~(I'Illb{1... l1;l/limm rt.jJtr1utmtl

3-

@Ji§)
UIlI'1C~

m.

J\. 'bas:itfililmok

A sp ,rik l'IJoss.::nIdad eUiptik.uqk, 9-11"" bosszuk d" si: 'h!!iek. A spont hd.rtya 5Zinte~clll sim.~I.(3,7.abl'a S.) Ize, Illata szi1n' kOzOUllbul> \TOlgy kisse til )rSI'lS" :lJ1,; .id6 b peldanyuk kesernek, Lomho.s ~rc:Wkb 1], ~ fenyn ekb'll gyillml..ll t rr:u:g'- en kO]"D,!.iben is, 8'szt 'I kezdv· OJ fug:y be3,IIt~g. EbCt6 s n'ag:rOl'~ k, dves Il mbn.!J1 clyet nem is lollet l'flats ,.. ~ Q,SSz eserelat, ~ .J\z I;llk~szites .elah!l tID.sk,l§.it Ie .keil Jil;1Ipo:J:rni"50 u,,; id6seb;b peldnnyokrdl a 'l:lIl'1klJt is le v4gjilk.

A spr.lr"dpor fi I't'r.

I:l!tgysp6rnl,!io]",

9j:1. s~liL(}3ck.

55-7p.

:I:

(1)1iulIIm rep;lndulll"! .ulln~. Oen:b~n £(lIIJIiIL
ell ..~

-

1

jam

S il?tall

',~y form vizh"e ktaj"k mi'rnl m~gp1rl(ju.l!:.~,E'll.IIiI~H"cn p.uMra C€.ive,sall~tamedis j6. ng'liap;:tQ !i ~~ E. A,1Tllil'i:ikm Eg~r~,U:l~t",JJJamlllikblll'r:J ,f{ gomti.,U 'G~6bb lefurriiznk. cstik

litltv

cgyert~]{;1.

A ICantilarellus.

clb~tdl~~Sl-lst:d, Br. R61mg,ombllvill]1

:l!Z~llt~

.A:szalmi lehet,

v. p.h.,aetJ4ul'
a

ScflrlJd,JI'

1899.

~ s,p'o,~or mfg rtissfnl is 6anlll'I a sp<»'.!ik hnrlyiija ,OlJirt,ta il'illbbti;]tllf"e tGsfu!s, !ola,gypClD'tO,ZO'tt Ktl10nl)cIiil olyan mm:t

Hyd.ml!JIlt.
(r;

(IV~ik la.pl~) ,{Hritnllm iIUbl"icab~lm ·I..iUJ],L!.Hyd~lUW.ccrv[IIlUnl Persoo".
H;ydQU{ll
sqlliM~,oslllm De

12.. P.baCiodon imbdcatum (Lmn'~ 1755,) ~S,chtOetcf.
Gamd¢l;Ue}.

C.s~I:e.pe:s !le.-tt!iel~gf()m·,'f)'(I, I, ('33. a~:r:a).
Pin*,i./yf1s jfn-,'(wl. nUl S:i'J~g.i.

I-d"irsl;.h chwa~m, Ol~l ~ Sb:u::c:h,ed:uo biaJ]c!j).

OSCt1mlJa (BQIi'~ek) S~H\'iilssy Jdno:s dr, J<"odt:ltll.·:5 gtfliJ:UJl L. R Neme:lill: Ha.bi,~bt."i'dlWauun. Braw)o Hirsch~Mg'e" It.ilil-,

. Ka!!1pja 1(,(1!{rek. 4--15 em. mf:h=a ~ 25 em,. szcl-es lu'l,u:s. lapesan 'do~nbQrd;Jid •.k:6S($blb k:O<zepen b'enyom ott.r;s(jg~i..titjr.slJbra, J~iJlrim~ia.: el,llinie reU~lr'O:n i, f~'J}I~r~s1/i;Ifl: :"""ID" Or if peJ.da·n)'oklil~~ ft'lt.lJte~ n~gy, vnsfug, licorik6'r;Oscn Idl:e'ndezel't
IneN!'.V

:p:ikke1y:ekkeI P0«1toU1

esDii:jai

!lhlOsem*.

(3B. 'bra 1.).

B'Ilsa 'lem~~ .'i~.lJfrkr!slilhh.
1',Oililkjc 2 - S em •. AOSSZU,

v.a~m,gl t6v6:n bnrnj'J . T'osk!!i ~l!:epoek .tflrni:!ittek ,n kalap, atso o]gnlin 'olyan tutUkI odn! fl, .~dLI!-tl s~'as:b6il:, a t8'oli&i'i kiM'''; [eiut 'kl 5-16 mm. b(}fj$Z~ eJ.eitl.t,e folltfr"'$lm;ij,d /Jml4k. (3S" <iJbrn. 2.). v~ fd\c:il1U:S"

1-2 em.

lIP'

]--' -

, ,

_ A _spoli'ak "11~ill'- bO:i:szuk, 4--5!J. b:ele ek dudGrosiUiJ t(1ts.ktllsek. A.btnl~ In'lnnf,s. (3 • :ih-liu 3J1 l"~enYl'"e ":kben. Nyrseilill ~ro'm~, iza ~sil'lHihi, miert a ibU,d,C!-S geirf;!belt~

.....

_\ f~[v;igot

,gollnlla _111,0:911 feher; (:tit~;libb~n&itr.b;~ v,ill"()seS \!~gy

nil lei/Inti.
....

c+"-u A re,lv~Q:tf gombf1 'bli,s., 'ba:ma, . ".. A c"SGvJ;:kgyerll'" ,~man;:lik~ ,esak s a tOivllkoo \·a.n.n i~- (:)$ ?e.IIGY'e a '. A c.S';n, ;:l'wt mi1.t/l "'iJili,wa,ld r,. /Qgd
i

ibQ]Y~)o

.

.

"."•

..

PtJljtpo,·il.S'.
Odml1lla.
tJ-

,:F~s."t.limJ,
lth -'I >l!:aln;f18

".
,iii

" a .pomp -1' (eher . " . .. . ••• A spOl'u1flIAi'\vaju. I:Hl.Ja:v!liuy s Ol

A S);Jorik hirtyiliia

s~i'lltelefi

·'P0mporv.:ildigos \'orO.. . • -~:)onik JiliirtY<ijas:l"g.l ,"'ilgy IJaJ~lInis;1'1,' ~u'rap'or barna , •

T;Jlopilll!8. S'f)/eilu,

'VU ,. 1",0,1)'PJ9:r'Il:S~tlCl1rei ~i 1;7,a9.
".Ebbo ,1'1. neenbe kQIi51"bl1lil;(r 6J1'lonHinyu liEs,~L1.M..'1!I.gl)1ihb:ik s!of'O~ta~ak.H'ti1lk j..··bli· .Lillillin .!fiat-lis, .. oFotis "V~g1 ilm.fJ'tit ,ti'fJ. 80'R:se,,~ O,(I.;'IltI-. . ."~ hym onium $~ttk~. v kb n, (;l: IfiacaJ: g(u~blil! csOvei »I'/>u4.rg sclikec),

±

0"

A
S

e .~,vek ml,yiJ~snkell"ekdcdv:a.gy
nmes

31:t
fIleI.

drbra. ':'f'(')'~#5Kr."'l"dNNh'g(),"~6tl. PJIu.u,·odl.ll" i'lJJMwalwjIJ (l.ilflln~) Scmo:tct'" roetidlU,m --: _semfi :W~l'esz,tliu:ti'fi ,5:sze, _El1tl!~ eIlOje~it'vle 19e:n J6,~ Ncrehl'es 1:n~g, '5~.g '1?cldiiin'-W:

~ul~;b

S7JcgJfl't • tire]]} . 'l'<i,f"\Il~l!IIycs:et:l ~n,en. [,ekbc Gsszcfarn'a.
e~'!;l'ijJJ(:·tnU' SCI:uiIIliffe[' 1.7,63.

hesz-

A Spof3poir fi~llb., a spof,nh"'r~, s,dn~I~I~.

savanyu,

=, flI.rdll~m
,h~rc.

13..pQ:I!fporus
Ihl1:e'ftl,S eatrd tClll •
IUS.

k se.r~ek.

P,ll;;un~.f, B. -ulfl:iu;~"Ii~ Bulliard, SUUIl1r,ellll5 l~,rie_}.

P'o1.yp'OrtlS

..4 Po16,;or-II,s1el-i.i • .4Ju/t{ltos ,~fJ",/)6k..
.4 P(),(y};mt-~4"lllfg_ ilt >f&r"C'J'fJ,lt 1l~»Uil'tJl~ knles(1J. ,A' /J.Y,',lt '1lhw~ ,sm.'Cei!:1 Ii "t. i ki~ "" A C5M)c(;'!Jj,'1Jj GCJ!Jitt~Jt,ljl 1Irnl Iipl1c:tlll ,I, iJ
oj:-",,,,

S~ E,~dl~). 1.(39., abra),
,
gMfJ-'

_SdTIlR- ,ft7:if_lIgm:l.linAp'tbi

Pe~t l'i'l,)

K.aiSt1·5f1l!~7,1m#

Ncm!l.mH : .chwcli ~l,.Pcn:1itQg~ UWa Iiat1!l.Ion puhs, sajllos 'Mok ki,r,.ts£;,m','Q01'.h'll'SJtl\f'et, e~t"

A ~sGv,~k tfil1latt~1l ~C!"'ii'~Sial 6ss~e'll(t''''e.

,ke'SB~b !,aJ",fftfif. PQ~'lekQl!)f .5drn~ lesz. "rlbbnyj]'~I~gyezo ~ormWl! s:z~tl_'C'r~ill :S~laO'S Ltjl~,aneI tap~d ~ 'f'k·k~~ere "'i2!m' a t0v~n g,itf"Qrr:nai'ta .;;;s,s!lehu~6dik. _

1$~?'(-aI~:S ~~B

lte.sdbb

m'QgkltlitlclfJ'

. S /i!luir~

-

1130 -

<I: gomba • .A f'l
~adt, uj,j,unk ~zt
::l.

15lt tam!t.dj~ Dl',eg u. n, $ebdU),di.
J

Gyaktan s'l!l,b.dm~g£y~~ dl:~.sMep nd!ldjlJh'4'I DiijW' fe iZ" kek~t, idle.ot eg& gy met~r ~£lncr,6in ~oportu:!'~ EstCl'e'nmel~ a ma,g;j:n v,a.i6 .ltQ.miba ~ ,30 em, b:.o'ssz:~ ~O em. sziles 4 em,
V'a$f:oJIl:: ' T'1fli"!!l]e' maidll1oms1m;]Jj grakr.ili1ll Sugllnl':SIUl. ripoos. 'vllAgos sJ1*[{tJ 'O':aig}f',l.a:ca"t$~}J;iI{ll, ~Ili:i,alvm,y;;lidu;, i,o;~i'e jclltfrtts,

'eges;ileo ],.or:sz<ehmQ,~sl.'llbat6 dnroib6kra. ,asik iiZ4t. V6~m ,3: ta~.~s (Id'~''lJilli; le!li~ $ elplCl,iiztll Ebe:t.(S go.mb~. ,A -budapesti pl!llc(u'II lu!:be-llu3ba eb·)rOl'd'ml ffl&jusbillD. ~egiL!lk~b'b., n:J-Pes;~ .JIfil1!Uelrf ffizf:a:1!l ;gyt~1!t6't,em ill
ell] Il,ylirf':n. ltaiaham. A ttStok is, eszlli·s esere ,~nye 'Vagy s;dlv:aflit\l§] m"iij'tik. , (A PfJIYllot"I~~ ojIt:I.;~~ltlj.fries, (40. ~brnl;. a 'Inlil!Ji:'lsf'i'!ny(&n (:!.arix) te:I"'C'I:'m. '!lle~ute :ides n'ulJd ke~eri£ lzU l~eS3. Rfogen

A c dras 1)othad,as" ,aka.! '~l!I.. .J.. v6f6s r ~ vdlt fa mmjru:tle.m de~kszOg(j\

sebb~[y~e»

lhir;gi:tmp

aclJll. az lzz.a.d'5cS6kkelltl) ha:ttisll, de eaeu rcl~rill \13111 meg 1l:mjlrlia!lJI-1alf is ben~e. Knb61eg vdl'zesi ,e.s:flLnpitti\, HiljS.a:1ll Mep';' ~h6I lilel'iDlit ~ft!::u!1'tipO!!i 'pine(l,:krah mOlit 'Oro~~a~dJb6,1'" f.Bleg An:b9lngel \ridekdr6[ sziirIHti',k luilliozzank. .fcjn.a~ilgriil mcgn:6 l:s '1 Rili' J'Ii! 'b.~ Je z. A .regiek Agari_ctlllU. FU'liligus Laricii, A~i~cu:!j albus nc\'!'i_ n jSffiertek. (40. &; 4'll. a1brn~
:Il;af;;lol»

,ttl~li i.z.z~dns .ellen re~delMk:. Al;Ag;adcin

rendldvt:u

k:Gresetl

Qnmi~g

,'oU.. ~ .sz~iI::nz; bet'eg'segti'lm

~

,Agaricinsav

ia:

.Min'!!

Q J4 (BOI~tlills,

P'olYp'ol"iJS ,&,orndoS'LLS'
Fri!C5'j Po1yporns

Fklm Danioil.
liFO'Dd.GSUS,Fri!ll$

~tmmn6

lU:oRdosm;,

18~1.J

39.ib~ ..Srir{f'4 ffu:J~'C(}JJJ.bn:.~p,(Jl;!Pffll.s
,: Glla-der. -

.t.(I,'I/4:itilltfll1'

JlyiJasllIk ig,ell 6III

IiM1l:!1I. b();~SiZik. gycngAk. ,kiSll.sarg~I~, kOlOd.bOr:o, nIaleD,. ,.kiIM7irgo:. (31J. iibr31 2~) A spomk l'l::li,r~den el'ti.pitH(us!).k! hoss~iiik,es,4-Sp. sz;~n,e5clii:'1 -D, bfd;yili. ;rBtm"'I~';,t, sima. A La,l'taJomb~1I1i .slil;k siTgti~ ;In,

A csO\!'ek kb, 4

B(i/l.r(}s gOIIl:fJ'n-.. CituiSillls,* (42:'. :!ibm). Knkiula'j·,tf!u t'fJ1.'llJ~ ,(OOdl'iUi5), .Gt.~i1.'ftmibt'l. (Gy,OIlIYO'.S:) L f Ltmtwt 'lfka'eSC.f1;(No«" L. R. . N.rim,etttl: De.r IO.appe'fseb., il!imm.
H'IlSO~t SZll'i.l11,ZQIIl J[lIi\!g;)'on tadkeny;

,6-'v.,

KiIlh:liDbi;lzo lembes raitOlil, knlOnfiS6ll a WWgy6,n, a vad Jcs:el'esiZllr.yeI~iIl. at ka,mr3i:o. J~li.n.; .l1yarfan. d· of aD stb. l\fajust61 i»(lvdnb,r.j.g .. JQliusbi;lll;j, iUigWi~lusb:1a erik , A mycelium c,'\re1.{f 5'~e!l1Jte fri:s;s ~o'ml}<l,t eerem, A gom.bik ~ i.cHe;n ((1nkl'e meil1lnek •. fA ferv:i!tgott u.i'i":!:':!!:kc.mill Is, !;;Q!i,Wfg D1Cg.;t

,olajja:1l.

f~/if'

~l~dl'ii,y(50;-100' a

g ltD. 0'5

t6.e· :n~v'~. A rnag;ali1_'v~~tS .k-al.ap relezct", 3- 6 om. sa<lcs't],t 'boss~'ll.

W\~~d

I

gy ~!j·bbs:;J:tj~oselili 'Ci.li~zo.tt hurs'o:s
I'tlil.~os!, hl.db\mo$ n,eba

.d61 Jtl'tCr..

&5 ,SQk

k.~relyo,.

em.

'Va5tag, a rs;ll~t!'11 !i"lexc:u:li"

Dirl ts IJtt.n;(l. ~UIU1S~.

.LI1\!<~n, a, .~~

• A Ei:ob<lll! ~gm'Hte'l'l1lik !tM:si l(l{i~dll.llyai Ilm,D'll'Ick, .Do:b6 I)h~G~'111 d lltinesen mi!SS'll~ CIL hl:ltli,d,t 'h<illtdrM~,1Iig')'I1QOllri Cliilsius.

flIIWQ$, -linom.

A e 'Ovel~2---3 rum, bosltul!:,.

SplQl·o.k eniptU,,"1U,31'k, 5-Gv> 11'O~k, 4--4,.5!L ,Sil;iSl,es,lik" ]uirtya:juk £ci"lt~/eJ',sima, . L'ombo.s er~:t~'kbe[i. fl, fe.l(jllllll, Lil16nOs'9'1ll (jll'~g t6t:,2:!l;rA~I' f6;llI:!g t,~!gyck k6ze1then. AIilp-sztg;sti.11-o:kr6berig tere •. Elite'to.

A

.

a

~il\1iI.t(6n Jef~t6kl

m,yU~wk

d
(Boletus
Bolem

1,6.. P'ol"

e II' 11 ,g~r.41:a~et 5:· (P,ell':Si:i~u.,ISlOJ.)' F:QC3S ..

gi,g~n:!I'teu_s Ftl,r'silon Belc~U!S: I'Ile$'l:lltel'icu$ ·Scb.aeife[~ hnbnea.tu~ ,owe-Jiby Po,11fpal'o:s 'dgaorteus Fries,)

J

g 151. P'm~:Ji'I!OI"US C:i):m"fhu~ms Alh,emni et 50bwi;inita ('i" t$b'la). .

UJO~. ,ms

Bpl:e:k1s couftUli'ns F'i~i,Pohrp01"U!! conOuens. F.ri~. Polyp Ar.te'l'I1idO!l1!ts, Lf!!mIPD:lypol."us, 1l1lral'lli"1(l"S, Il"0g).

Zsemlji,tJ'l/IJi".ba

L. R. T-OcbewiLU. SemmeIEi~:z.

N6nt€iil:(U ( Zus3n.lm:enUiess"'fuier

Ola.sil:!il : GriEO'Iil'e' ..
TOI~1.6lilDnSU, S!:lir~mi 'uliii1!lieny a kalapok ~6-12'Gsd\r I, ilyclnknc:L rog'\~ kb, D"~' m6'Gr il:i~e'1esgyepekke O,$Sze:ntg,V • A J,r_nlap,gk-:felik6rt'lsek !'I.e,ha OtldaH 1l,B'tt ny611.I:d! 12-15,
C[ll'l.

,szehJsek, k~tel:yi);siUL

T~teje 'fiamlno sima". _ildcttS1l5l'il!Sc; 'i:.IItS:SZ~II~! l!~rmllJ!i!'t.ciu.fi. SJir:etis ls, Iin:dliim.us g,.emml€'o. A. 11'"6\1'1. R61~byol(~3e-t<llpledii:zl1\ekpi!kk,~,[y'e "~k vi,'is..t:.t /)4,'rltdAt. 'D~re a llIus~alstPf'O'Sll n ·Osszen6tl H\lSi). It/ulr t{UntHl. A c5ii!iv"el~'2~ 3 mm. hO~lil!;uk, <II ttl:l1k,OI~ mess~irt1' la:i:ut,Q,k. R arga.s fd~drr!i. N yiil~:l[Q;k fj'il.U.1Ii:l"tiffs.'Zlfli'im.y-l ke .. It dlen. c A sporak eUiptiku -nk, ¥agy't,odMdadok. ' 5J:Lh!itm~k ~s' 2-2. 51:10 'li;z~les.rik. a lil~TtY'i')! ssil'd> 1.~,." ~tl1lr<l:; e.gJeegy ..1:b"lg1 ICI u.jcsepp eli"
I

KO!Z18n:!i¢g£S! :t\'Ill'lb~i~latllt" ~,~ g
.Jiell~ves

k'c:e:r:n.yes. . nlas

tQmbel'Dtm. F6vo

,eL'd61o\le:n a p~3,t-a r~ldG~laugus~tl;lsbali'l, szeps"Ul~ IdUtUi,6sen

'elve~ti: k,e ,erjJYcs i~t s j6i2ti lel,edclle dIm" csak: id.6sebb pe.~dfIJny.aj keserlllrcsfl:~.l~''ta:leg u bUre rO$ .i.di, a~;drt .u i'Ji:ii ~t Ie k1eUQ)'dz!lI' m.egr&z~fc !j!'rn~"g'o.s \1't,i'ItD,& 1,l)sz.

V~)~

gornbd\1'aL kcvenl'6i

-43. aibli;iJ,

Omsi

/;,()J.J,f~lgomfi~.

(.refiSlliao) Flies.

Ro!;!'ptdIiS gig'BTllell's

bu]lamQ$~'k" cS~i:ttJ?r61"~njii~ eg;yuutsm! M,g:iS;k.. ., Fel:ojc~c:: bor.lIlcna.'. t1a1!,i'I.i':I.y esfl('Qs.szelJ'l~~ pMe:lres ,£Cfl>JIl&'l.fj,'e..s.$1:'t'il. ('43. <tom: .t) hn~QPtott. (4S~ 1tiIJim 4.) Sz~ga ~{>i;,!!;:, siW~nyldts, -

_l!'r,i'tUrlClNJ'I'I'1fng{Jii~lflc.l (~3. ~bra.) !'I~mtj~QiI.: liies~m~PtOrliug. . ..~Ite:l~tij ~~\!~S hWiilc,k6s.~bb majdDlem b8m~m1!I, fiyele!i1i a k:alllljlokbokro.5ruli if'lg}f va:smg gUhl1!roIe:rcdtil~. _A,!!r~I:aplok' f~lkQIi]i!ieJ\J 80 em.. sielrcsclf, "p-61"e:nlLli ,~lcs.
~gyfiill1)ffi~

n

1;e'85bb

~

4-5~, ~~,fleSiek,h{inydjllk

,em. hO!'lSi;uil;,firrilrMlJk cl~ml1e ffl.Ii'l!O!ll'l, f,,/u.=i:, t.ag, .5z~lct~l t;zyB!kr,an .s:I:(hlJasRol:t, sdl~i' Si l"I'li.flli e.g)"h~lt~7.;]i:()'S: ri'l:]:Ilol:l.t, fut lie 3! u!Jl!lik~t:!. A -baslQiu:m.o'k a~a5lL ho~S!s~u.kl Iffi:Jl. ~z'les.tk~ .It s~or'!t: III i:lj dit1icrn (H';s6nlfi.~uak,1-14 it h!lllSSzilt . .tcs8¥'eh2:i;g.~(l

Stfitt1'Z,ilt,silma .. (44,. HB~;m: .) • 2

es'

, .'_ .A ~CiS,{~¥~k l"o1l'idck, ny:U::is'1;m1l: liill~"'~1!" J..~~dli1=~b k~rekd:ed:; ~m ['eliIY (Jill~~r~fitv.,e ftikl1h:Sn!v~]k) ~oolilbb)ft:2QO:S &ff;1:.tMiS. :sz:~t-

.

Or-e,gloimblilsr~]:.: to!l':i.t1l'l11 a:~:gllS!':11ttS.ban c:S, Slieptemherben .. )1qg 1,-5 ·lftIetie!,c;s p'e'ld~y~ 'is eml'l~ S,€JbJ;iQ~teT
'$ l~,.PQlY:Il'Drus p.orill.i:iP'Cil'1S{JOfl, HiIldSQ!i.

iS~llllam,b.s:1i.tS

rna.
441.. ,!ibm.. J~rztr.~Bg().~u:IJIfi.. I}/YIJrJ1'1ts P
sljl'lmlfQ;mS 'BUd!SIj)ID.

(Bo~eI:Lls S~Ua,f:il1'QS~S, B~,l~ ~s JtJ;gj<J~d~sS.chaeilll~Jtj B01etLUi~pJla:i!:y8 !p,plYP0li"i!l5 sq!lalJlosu~ .F.r~'Ci!i, Bb~~tp('Jrus ft!!!belli.FClII'fll 1l!iif'eFSI1II1II1I.I.

X{J/te ,ftQ'~jl fli5ti:f;lti't~ .lftmt})f:~ ]V,Mtyu;s, lI!4.. i(bf;~~I. Gii){j g. (Na,~"YR,mraCBi). 1lilc;dag. (Ocsa) J~'!tng.. .. . ,~dJ~,I. &ifll~~e~(;~;Qgpm/jll. (S:iIi'\!<i:I", V~ij'lJ~) Patnl\f J. ~lt. . _lJlbn, (J30r~~k)) .S~ill\'as~y]tirliGS df. Pi.!.:Ital;'!l.'$ lihIf,8~ g(n~1m I,"!{.: l~es~t~t;i~e.lye,s~ftl~JffiI)" . ~!ls·zlero e Qr); .8agolYgQmb~ (Gy6f1lfyO:li)I; S.-.dfa:gom1h>!!' (&~lfl.~td) Bonos L, ek. Nem:Gl'Oil'; Di:r 5c'lll'lJppjgc AJlien~Qhiw'i.lm:m. .fh:::]~uppnger fI'o~M . . .' ,,

r~i.i

A tb.~~ gomba 'n;izsillnt.n. ~n(;l:fak u.:l'I:~~-eJnln loo.1bo.s~il";'l'1 pUlS.2;tlt~!a. 200-3100 g~.. traM?::,

is

Id:llOn:,o.:5en

:;i!

d~6:ri.~

.szfi]es~

1nt~ ~dvt),s; li:es6'lt1b szlnte fist,: t:£hill~ltt;r, nrc1os:. ~e:l'l!gel'eSj, ml3 Fbt!i]~6,.Ilfge.srz S cnntr. hossz!li. :J cm.V'asta~~ s'i:n~~, t6mO:tlt:.,11 f!Jftt!res~ nliml Fekete. , A kala!) t)ld:ll.lt <lill10~'(agJ,ij. l'Iat5i$ v~~vei Jd,!l~~ ]cijll6" [e~~!"O'sl ,,~U vesealal~ ,. X~~~30 100m,I Ii~~,u .5 'ege:s~ Zi !Ilm.:.
T~rikJe
l;.·8Ji'nlajOl"

• tI· 18. Pol1P'!I)Jr!l.Is ovln,u;s Scbaclfcl;""I ':63. (Bulctus ,~,ililU$~ fm.gH:i.s..a, all]jrdl\ls. j[I'€'l,'S:oOHi. P!i1ypOl"1r,1S ID~
¢riiJ1~S

Flii~s;.,)

Il!ics,

l~y'~r!J,tt.

J:{a""(J:J'ili~t~-:>Ci:ip,lIf,tzli-,gvJltlm !:Sep5i.,~en't,-ny,&IP;gy, 111i1!On1'$:2*kmegye)I,~ilmJj$ ,i:!Jr. {~5. i1brtt.} Ttlg,~~~mlrJa, . It. L NI!m.qtllllt~"'~·hl;lfl~'IJ .... eb~rp'im:?~ S~11a£'~utOt, 3c Ll~ f;parH:lilg • IiW:;;M. :szivamm. ~niEe.kcJl.Y~

h~rbel!i

:1_ ....

T e~~e 1'O1l

;IUI'(.!1 adasii:mu[,6 pikk-d,.ekket

~·1!g;..9ii,,~tJ; ~'<lg~ ,.(}kJ.~rr.ie.itiN ;

Szdle!;.!pa:tn,~ ..

~J.

~ T!>nJge '2-4 ·c~n. Jl'I:).ps, fe~leM m,~\l'taLSta~d'·~('=2 . t:.o;bbnyiil~ g6,rbe, p}.Jir. simi!' Uiim.I~i'tt. (:lIS. iUlr-a, 1•.. )

,_ 1:/:, ,knla:p 1:b.alal-U.nl'

'6-8~1iin,.

1-1~5 ern, V-3S;tng"ho,llltn7.~tt. Ka'fln'1liij:a :t,obhRyil1f: Ecgyar~, jel,irtfl '2!a',fJi tli;'!llls~s/M1'''II&tll1,/l:ichintli;t\, elci!,lt· sima" ltc' 5bb -tubMsa,n m'l'.l~lli~p,f;'ld,~g. Hllis<JJ dLlliWaJ, f,fl.,lr. A esGv,ek rll_vtdek:l a, lfltilie' .futdk -1l,UlliSt& MOIn!, lee,[tl!,kdecli; ,el!eirut~ l'(!l",¥.. ·~ k~sBblJ ,.r.bga.s:. "
Cis

'll'Ia,s~abiJytidanl

s~'61es

a sZ&~ly k6znep is aat :oJOI!IUijaTiObl:.O'V3Wl" hiilii, v'alD" t~e J'm1%lno'lllil is jto,bb». I) ,l'9.,po,m,.po['us

mlnt iJ,esirke-

C'a,.osi~fMU~

S,chaeff{l'['t 17 B. pol'yciCp~iil~~~ Per'u,O'llbellat!11$ jf:l"lC:~.)

~B

~ettlS, S,i;uJn

'l',iiI'maSii_,{lI'1'il;S_ B. ll:!l1Ib~Ila.N~ ~. fJl!I'i!liD:S!!!IS l\'I'tlUef, :P@lYPOfU,s

45. ad"

J£n:1'¥tfgi,..s-gtJll'l'Jff:' ohn:el1:er"

Po;'lJIJl1'rllS

q(

il""S
46. IiiJbm. 1'~u~!J,:g(ml~~. IJ(J~'IjJ,(Jf;lt-f 'Pt;1-Ilt.fJiS.t:s'5J'tlfjS Sebn~,f[eli'.,
$&JlrtJ(lS

A $]:J!~'I"=1ik .'ll'Ilil'11,jd~em giiln~b~lyU>tk.,3,.5........i1.1( ba!ii5~Uik" oS-,S-S,t s~e:l~sck.:U,t'til,'juk szillt£j(J]1 es sill~a 'j (lgy~egJ Qitaj.
'csC::llpet I{u16D6son
~

fflny\\,'t:$',.,erdlU~beJl ' etr.:gres:tCfI ter'i,\m,"Ta~s:zmeg i;Ilugq~t\!lSban s sz.eptcmberben Erik.

Tttlonl. Dns:s:z~d. ''17iisRell'flHli,fI, (1'{.-Ku¥3.es.l). I. '46.i:i.bra.)
~e.metUl:Der E~'lil.bb"iIIs~.,

iE~et&.
_ It P'olyporus ~onBue'Dshez. ha:.sdn]lft s ,:lzzal (lID'ijltIDraj~ tij'k.-Sztp Id!sa.ert 1gen kedveJil{' igell kfll!Ci,Jij.s~ge$ ,s n~on
bec:iesj Maw fZiU, ,etigol1.lba·j le'~ett ta:~aszs~l,i CS i\1!fz$:i;e]. 19q1ilsQKail1i 'I.art:j,Iik!, :1l'.!iIl'ICi<11l t finolm rlls~ pnha
m:ci!Bt!ll!ffiJctk.eo l.1eJ'eQrl~

!E'!'ltJ:'4.f}Of},W{J'1 L" R. I:lllisos 16-20 em" szClies t!5 meg nagYDbb~ ;sok~ (-100) 1mJ.~p bo~o:Jtbatil(;fv-. .

kiv<iJ.o, Jl!l'OIJT:'1 g'Omb~,ak d:s, j6 z!,rm~t~ lld5i lt1iatt;

s:ok. fl14~n!'k. ~1t6,. "rn IJ

<1:\ Iltlnki1k '

kJJ!2,osvaS1ifillg· li6'r~b~1 ,erednC;.kt ,;ig;bO~-

lllli1

- em. s;!lele : I~ t6~ bnyi"re 'zab~U-t)~k, ,el()Jil'il\c d(l'Ilii,110ml'lk, roesiJ:bb 3 l~o?'·pnbJ!t heiilt:ij~tek, fli, -m1:0 silt 'l/mrtJafr:. nlJ1~'u fi~IIJhk.

1\ 1~,al:[I,pok kerckek. I

I

"

_

A eso'\IIe:lt negyon szfik;, f~luJr; lk:ellek.
bdl1

r(l\iidek

5 ill t6D]U~

ItOk"

11iyi]l'1suk

erik.

Erd,,~!itlllen .., ~B;k tf:iVC'ltI terel'ill1 :1t1:gu:'S~tt'l:!':bm~,,'~l'lQll:trcm.he.I'-'

16"

,ehetB gQnilba,

_ .11 Tllrwh.Mfiai ~rtll iako5OSliGa' 1I(lig;~St-fJ, tajJldkti5;¥i-lt'soo! ti/~' .t lIlD.~t jJ'iltiiq ~,IlJ"if~iDti:rcflJliali t/;o,l.K:r;'£~~k. E~I~k;:t. I.,'pl(rip'art lle:Ijles~~ )~iszor;:illo:tU!k. _ A ~QP.6sznkgeg]ete't I\lillgy:a,fQr~if:, Dt:ihilielTIebQ.t'~gl SViijc cs S 'il6d.'o'l!'s~3g ftdiczi. A ,?e:IiWtlfi. ~11,trg~~t'$ ''Oitlt!kei" lJ, _ i8;p. !&b;rJl 1Jii1uimiftk rukn,dl.Jra-/;oi, saJ4~ I iala_fl'Ot •. 'J1U1llt!i.tyt $Iii. k~J:tn-llmqk:.
.~ HaZ-linJiba;n
Magylit'ilIi's-r.aLfon

V11.. Oeh:r-'¢liP'IlS, S~hrt:lt~r 18Sfllt H'.ri'lia lm,',lC/,;. A S:[lIO ~Lplor fi Itir, a SPloriikbi'fty:aja te~cn; KtI16n'beflli b:wt 3 PU]Y!JIOllrliJ .'

atapI6ke.s:i'iitcs a:ivik.

-a SZ_Il:b:lyfoJdlln,

fi,Felstr~

szi.n~
2;) 21" Ocfll'llp,ms i'nialt.ius ([ ..nn e 17.:.55")1' i Scllt&~er ,1889,,, (ldolet1li1' igni;;tri.iiJ:S Lim_nti; 181. obtusus" PO'mYPQTII1S Ioriootla P'e~ . SOo i1IP. ig;o:i,a:rinsFrics. )

C 20, Oobropu t"o,milil:n.tunus (L.inrne, 1 '155~)Sc'hl'a~er US'g. B'ollctllS ~'Em:Dtarius LifU'ile~_ F'oll1l?ontS (om.eUUU:i.llS Frle.) SzQdt'el~JIi TIwlIcll'€ri. (I)i6iSl!legQ ,.

livelli;

'l;cl ul,~ BllJIkQ\'Y hnban._

:liJ;P'"go.mlJ'IJ';. Fli-cJCfgmllbq"

'ftQ11u T-imMIl, Romii:nuJ: Jisk1

Di6:S!ll~.
Szotlt:io,_ es: C?mb;~k! Iill!lb(i.~,. JrlolJl6M' J-AszID6 dr,
Zlillf!l.de-[:$~ll!'~'amrn, •
_~#

em. sZ-W§l~s. Tee 'J'~bolroz Lt. ii~t{lh,)ln i.gllo, finflman S't:i]ilfOs '-'ftt1:g:tis-bll,.,Ul., lie 6'bb sima, ve:kQU)l";e'rff'- h~yi.\i'a.~; llZm"D fmmfl"
$_:iih:'J.~r:JritM,n tompa,

gOJnh.a 14pat~IIIOI7. lIasonl6

bua

k6d_mz

b-;liH;,QI1Ihl,f,litr3s,

rlJ.!:$dalJ;tJi:l14

J'

a
5

p:l!11liis, l'O~30

'em. hossz'iil., 5-.i

~r6'lul:: VrboV'y N~liletrd; Unceluer

\let~tt m,61y,." k01"I~br(ilii bal,Jih:d:lAlIcbJ, ,~ilimt1J:i

A Q 6:vek sek f'~t~g'bn, r 'tege 1 'um. vlUitagi <Ii, csuvlckc nril;is:OI. !ful,om." kerekded, e,leill;te; sJ:m-kes !tM:rnattal 'b,eh~mue(:¢i kfos~'bb 'I'(}:mi(;r_lJn'1Wl~. Ulreg I;;,ikoll" kli1U~iE:lOseW1 b€lk_l-.. e- Rnyirfim tB"Ii',uen. a
A IbapWIO l1gy k isdU" hogy Ill, .gom.b<it megh;irno.g~a:k,e-s(iv,cm;,~'t... liC$;iiblil ~negdS_I:Uljik .• i1;q.I'd11 :Jr(1r~M'~ t.'d'.t;vQ! I,)*--'" ,d$~l-1Jidk'Ilitm(v;ltll ktm~rt /pn:u v/tJ,/;v, ,/lig/!a. I _ _ Uetek IfIIl1,ltau: ilIn3f1. ki¥~szik az. ':iz;~Bt:.oU~:mbj!it 31 &11.0 kl1tc:1i!uU:501 ~evcgtJa m~ ~~afllUI;ik. Mg~l: 1~1ll!"'e'~czj'1!c n, p~c:old ~ n' s~ti'hfJi }rfJ11t/)lJ ,NolllrtJ'I)i.()& 'zdlik .joit s ~i'Jn fid,41r1--J~c$al
.rHI,

U-llll!If lliQ :!J2:tls~gbn'lIlI 1.da;]M _Jff:,Sqgl'f)'i!'JJfHnti cY'liitid,Gk· A ~l-'m.i'iikI'G\lidcrn eni:ptik1J,1~ii!bk,5~15 ,lit bo,ss:rik: ~s ,4-4'5 i!L s~e'-

J!i;~,el'61 nagyiQom keililenY1 bel'll ra::$dab(t;~lo.. _ gg YHtag, IO~y3D. m:io:~ BZ e!6bhi. 1b!rge szU1Jk' vag}!' fe fC'Il¥~den, k'i)'l"k&f\Q,s_bllidzdakk~l~ ill Sag retegbrulK:litm6 csi}vek [iI')"iWa. .fi11011'ii'lj fi1!ltruoo .s1iJ~'rk¥c~ 'k'm;tlbb fMiJ,sr:J.w.4, 'A b.l1I'k6s, basidi'iJmluk.knzt'Ju: el.s-z6tt trl{)ep'l)i b,cgyes.

')~ek;

basznd~j'~.

hdrty'Ju'k s'!Ji1llelC1:l) sIDm:3i. Lo.bol~ £ako.D fl)'leg a Salix (ra_wH-'en, szi1vafao lis nEmaJfan, tere:II'Q." 001S\!iZ u!.pl6~ ad ~ e:z:erl: "u'kijtb~ c~aJk dlszf~~nJ1

jftlkdr~ sllJ;~k(}ljiik., A gemba_gyliljlBk. lIllituiin jo margrumn teJI(Jo.idk'
~llri$lJd~t!l-rkJJ/fl~~tt'!Jj,aL ~/j~/illelt Utmz4, s tOit.J.l' -,»l;"lfiiif{ ,IZ jti'l, .I~{)gyiiJrtt/!Jf(! -i:& ,tH~m'kilsJ'&n ;ro,'f:i:1/!(it~

~11 '!Jr~

'~ csa,p-alaKu kicmelkecl!!sek liii:nren~ Icltt. ilDii,k~
A

lUl A b~me:~~~

F.Is.tw:ioca B~Uiard178!. _C!I Q\O'wha, a"lj:itn ter-m~,
'5-PUj'l!j~

szcimij:lcslS bcllse'jct be-leU ki'l ~~k meg1It1~)

sc:}OJ'ap,(J'j'is a

fliir9i'tij'(l,

!Ji'l,'li"-JJIt.

u.

I)

1B2-

1'00 1"63.

22. Fist<uJio:~ hl:p,a;Uoo ,Sohaeffer
RI;:tz[ns, FisUl:Li'rm.

F. h:~]lw:itaFdes,Buglosws
,OiiJ,rllyelfiK:J)'IIli,tl
J,

(Hol,ems bnglossum

bluy)()s~Qrdes,. ]juIHard.

'1'liJ.m.~!,Gh,miS W~h'I'9bergi f ~}·llIl.')dl'is ID1cl?mc'l1s !Pel'soo,nl '

UoU6s, L. dr;
b~rpU:t.

L (41 iilir-.:l.)1 T·:o1WY mLIO/Ill 1Ja. ~Kec:sl~ern) 6t)1

4'bijgomb."

.emetfirn: Leber-, I3hlt~ chwarnm F:leischs(;bwa

L"R .

lin,

Le-

Fmneii,n: FOLe de 'bQeu;'(" h~llIt1tl1ii! ou ,gin de chane,. OIaSz;!ill~ Lingus di' castag[JI,IQ rossa, ll'ung leD'gna, l\&lk!,a,,· Crurnes'eUa. Angolu1: Vegetlll'btl;! bl:Jcr~steak. A'IIq-kj<ll i:gc:l,likli:lSll'ibijr.~" ·I1IMij'IlQl'.! \f~r m'H,rl~Dny~tv1aez basolJ:'l,116,riatale:!iill rcn.dICsen .;1 ~yen b~.5ho:z, biilSl)nUt" pnba ~ -i.v·ls lever bClcsa.t. Ki!'S6bb dun~ restes leaz es s~i",6s,. blltU '4Jjn;IJrO.s, IoltiJ'1!1!tt ,saos'(}'iI" sugar3l.!i (ilyenlii)r a fdh :£6sto,lt nimrhariy: ~lvlt' .& h:lSi)flUt:) bol!tliJJlre'Ddffi'l~ nyulbe- s~liIkft1151 d"b1J<o Llyi're 1.0-20' Qni'I" husszu s~eitiJ et leg~ 6i em. v:a ta"

(7.abt.;t.:

:F''elfilcte 't!,lnilriis~ k~6bb Wr.tJ5CS hlUW-Ii~ 'pamatoS<l9 5~'6rij '!~cl6$. A Ics6vek IJdele IUhuu,kl 1-:1 ti ern. 1noss~Ok, ~e:I~tte .lud'lJd'lJ'~'f:ir ~'!;abb £/,otnls;lm/m,:fik. ~47. iJam l)~), A spotik eUiptllml>;1Imt Vi.LilO" tejiusdi;i.aok, 4-5--5,!J, hOi;1.~ s~,Uk,3,tJ. s~¢lefli~kj,h;ilL~Y"~lI.1liuildgll:S/!l~1I'~~ aima, ' 1\ (;:onl._dWmok a, te~[Il]e'k(;l:l1en, rGI~;li ,oldilllml '0J<\g~()'tt sz~Uw~v6g:e:'Il. !]'(i§~!id.ado.k ''i''11!tY t!lllip~~r. ~~W. "6t Hll'" :szt'!iesek" hdli~foi.jluik {J.(rm" cs sima. _ 6ba. a lIy1lmOlcstestet eg:Bszen ,elbnd ~ak,~Jyc:n'kIOl· -ag- nem tcrem 'C5~'J'ket. Hasa ;lI_ Wet Gt'!:!diieh'oz hasoni6an J'os~o.s; bo,rsza,gU., SilVan:y'kaS •. A btllkk- ~s tlJ~g-1fa tllr~6!l ~ .gyakerenr '1Je'!'il ritku. (47.' hra: '1. '2.ll. A1lg:Q~Zitm.$ig_ 0 ktd berig. _ A fi.tt~l .gomb~ ,ahcta dis 1l:VC'i<S'l1!tl!f1ili\la'.m.ylrn.s Ui'e !.l'i!l.D.

I.....a~'.

'es;

\I~,~

'Viro!

11'"

VI.

IE/HI/all TI"'{)'f,U. 1..(48. ,beg.)
N'6ul'JietDll:,
_ iii" _

Galll!!.n~'R.6h1·Ui1g, G~nenpi'I[Il,.
_

Fmrnch\,ul: B,o\[cl ~me',. AngQ'~ul! Bil:t:cl!: bo,rems. ,Miucig I~asonlt a .Bolell!lS
bih~! slt-ub

I

ism.er6tis.,

bl1lb"osll.sboz'. ar l.firibi~gom:sels\6pmrult~,:it~lnegesa,]j~,mleg :3, jarn,to\s gOlTIbaSZiIH! :Iii,;I;t!)'Ii:1,ball,SOlJO,s(J1II' of)!
8iJt(l'/,

lmrlt(J, is lufsl!Jb tBl;l)Il)'irC't: iJr(J.sM lMJ:f',,'ti,ra ildlik.

lU1'II.cm

'lJi.ldgo'<>

HU::i~i wiul <l! U.i.rlbi-~'PI:Llho1ijj /c.ltlr/\ (Iii?;, IncgUilnt: Jtal;. ?la\'~Jf~iri;:S!JsIess, A Jdfeji:lieU gOlinba cs~v~i. ka,ltJd'll)1" ron:a,.. rtmtlic.!t, s ae ,eg,~s~ hymenll'!.!ll [,6mt)!.~ebb, ,!jzinre habes t!,s Ryakrn'o lo:iQQmbofOld6" ,( <ib:r:a 31. 2.).

A [{ink m~1' .Batalon gDdfa~~ Innos, a. lu1l6~aJt :(j'ltl~s.,~
$lir~b(j1'Na.

s.

A.

pt6:nkt(ilkO,llllfl,v.Utnk. m em, hossz!.i:k, jthl1"th, lTIl~jd ,"ds$Qs:ah,.uek ,n.yUd!sl:1khas,oIlild s.zinlll';fi:n.o.1111~k,e;l"el,ded. (46.(tbm2~,).
CS,fll~IC'k
j

A ilGnkeleiluegoolfils,

k6s{i,bb p'CcUr hengeres,

o.l'ft"IJdstltl

s~tet lllbwinh Viilg)' }u1:kQS Jt'glav{lr(YJi .. 1.d~e jl~ts:zi:k A ~$lorak eHiptj:kusnn Q'r;s6de.d,cik, vegttk lekEreJ!dtett) H-·2:4 p., hO.S8~nlC !!-s 3·5-,5 fi. sZ!elcsek, 11'~·tyiijrlJ'k szin:t!elell"
spornpQr

A

'I"(}1Jsdt'l$cillu:

olaji,c5e:pp'e~. (48 .. ,tl:brn 4t~,
gymkt~1::I 6reg fik

FCIilYlliCsekbcrlij

tobedg. Term8hely,e

II.ab<li:llla'l, uU~.st6,l olej ahaJan ol),.rm. miQt a Hiribie" de' i:uktbb

,sze:retil !!I_Z ,ilI:l'nyasabb t:l:dliket. Nedves ~en !ief,em, lSzat;flZ ~dQbelJritklEl, •

e~~endokb .. ;,m
CD'fI.llJdJlOC

t61l'H~ge'~
ke'lJi!:n:Js

..iii. Leg:k,[l:s,cJ'lubb gamba, ;s ,lkJ.e.I)!J'l!illrun.r! l.(Jst:'t (tfJ it~'lt.

,,,,liM

XJ. B,oletuJS DlIlLel!1itll.5 J119.

1(pl'i,es Un5. s~mkcbb Iirte'lcm.ben;, A s'porapor
Iim'lUl,:Ii,

Suillg:s l\Imh::beU.) v~g1 SII'lLntc
j

ol:'s6dad.oJ~,h3,!'ity,!iju'k si;rga V;aJl,Y {)'a,rJJ,as :si.m,a j((Illallbe:1'II :iii, CS!)lJlorll: b~Jyegelt: mu.t<ll,tja,

spa:r:ak J1:0ss2.'ulcasak

...

KerW.tm a, vlOrDsiiab'w.

'Boletusokat

:1
10 &Iems '~mbt'r BlIm:ud, £n:JI'e9 .ny,eUw il'lllDli"IJ.
~~lt'li!!.I'

lG'i

o

21. Boleti,s

-&lI11»"BtIlliurl

17' 2. (v:t Uilb~a.)

(BoIl!!'ms bo\~hllUS.. cbalcfIcr. H,. 1: ucopodlus Per-s'oDn" 8', nlveus Fries, B.i h"olop aSi R.OSf'KO,lriUS.)

,JJ,ide4sfN'j.'·el,,'i T,'1'fJ'I'.r." t t.4,~t<ibra) . Ti",gni,l:imloa Vargillry;a. fHimee!J:".-U~ Pes{:Dl.,:K-O],OZlSV'·d!t.,) 1.

k6k

ptrns,'l.'i
[0,1-

tu~!:t-:;J] tink[eVn:

49. abra. Er'tk·stl.J''Clli TiTJorli;. RoleltlS s «IJ~'r 811 mud. Relt:lp' 1JtIilKdn.Y,Q: (n \l'ar. oj ~Te01]1 m,(lj,lllhOr.. II.. }l'fo 'lir.ili!l n,~tJnt.Erd:lcs Ti,lIHJf'U L. I. T'6tul: IJr,a~lo"1 blii1b I:.)n~~lby.

-

liGI3.-

NemeW]:
Xpthkiappe~

~firUl:Zilpelp,ib:il huher

RGhlll'en:plffi'.~"Rirk:en,p'illz~ .

KU[)'lI,zill!er.

~

28 •. BJQlet:us

l"~li'I:i:S,

Klrombholz

1.831.

Fmlilldil11: Gyrole. ROllSSilc 'Tr.imQul<ld.

.Founge ,On!i.ng' Holel: rudct

Olasr.ul: Lego~tt,

.Bdle to

Scal:Jnl;

A Ibare~~I1!.P~,li'cimcl]o\" 1lt!:lI!J'sUl;

flui's "'arrd,'J'g, (CsOO:bllka), *merges ..,. 1. ~r.os iia''gti?!1''~ (V~S~il1l'cl'roJ H all !S~L., dr. N~metQil: KonigspUi/;, lVlm$che:r Pili, R'otbelr f.{eli:~npll~. 'loh1 rims

tJ;,.,j 71110,," ~. (St" abR.)

.KaI.apjtiJIaleinte fr21gu:mbns. k,es6l)b '~'POS, reridesell '6-12 ~m. sz;<:5le d,s 2-3 em, vru;mg; knrim:i\jo1, bwioD ,ll, t~li1kO't eli. a fclli;imh lyc:r.dt6nt 'tulW'l,(ivl. HU:S8 pu ha, ,S:Zi'V3CSOS-. /rlil!r.. feL.. dgva pil'(}sas \fag}" le,ll!4:s r ,4myalalu 1~. Dlegs2:i!!'li!!d\!~ /t!ket.:f' (,,~tiibra 2.}.,

K()nnyen. s~l!itfo'lyjk,;; lyO'"gtd,. b:Lct-es. Tet ~ie k~detben :sz::b'az,slms; ki!s6bb nedv,C!s h:lvegon
s sol!:, esili u:tan, meg kora l'er,{gel ra.gnd,6s" tobbnyiir~ PisEko$~ b(J'f';I(1;, r.i&(I,[l1 ,/titCr, :{)I4l!/~Sl!I:i!!U, vihuJ:!J:IlY"I#1. v"",k:ry' /l!'k,eii!s • .lli~ ,1f!tt1.WJ liQl"lJ!~b sh~"'ill.l k~pjll V-i:iil~,6i8;ziliiluf:n IQglclterJedte11'b n ~JliJ ·li1Iev~t~ I:tnpu.zit1lerpjl~.

Jti"us~jnU kmm~ ,~-~~-J¥.~
.sftliWl

fi IIU"

Ttmll.lkje kalJ"(J:SI.1I,t6'1110U, S - ns ern .. mag(fS, 2:.."".2'2 'C;.Fn,. 'va,stag,. gll'll~mul megh~l,6 Lisstitlirek;e;ny" reU:;er~IVCko'n.yod6
.Sill' 'tsDiirJu:, ~Qtt.{491. oibril ')L

kes61 b ros:tos, fokieto
j

.1j kkdyckkel

bod-,

de't'het1 .felilrek kdS.fibb, pi 8.kiJ~, el.tbo~ \!",y s:glir~(Jl:'; nyllal .suk kerl,'l,k, nprQ, .fcl~b'.kis6bbsdrgd.r. vagy sb!fd..sb(l'7Ur..

A

ICSi6,rck

1'5~5

om. :hosszuak a tOnk-tllll elvdtlllak, kez-

It sporap(u" o'{{if/),«,,·n(l. A sp.i;IIrik 1)!l'::s6a.la.kdlik te:t,ej:Uk telcefekit-tt, .(luL fel'dlm kihcgl'ezeuell!, rt:'ndes,cQ. 16'~1.8/J. bosszuk ';5 3, 5 ~6 f~ szelcSek~ Mrt1a~iJlk "Uag'D's, Sdrgti3JJl'''';'~a,. sbnn, {<I!9, ,ai)ra, 4.)~ i!!le
Vil;/iUlu!.l.fest

l~ir'Oi

l!l.t1I1it~ . len

60.. abl'lii.lJri

Ti1.tOl'ti. IJotefus 'f'ogirlS Kr()mlbhQb.
rosso' di gamli:looorpacchilu')
.. ,

oo,vnnykis,

enl~i1I~ gomh

lLda:bl.

CSQ.bnl: Kra11'w,sk~r Hrib, \Nlasky HI<ib..
I.

bQk-rokblli.l1 ;t JIl.yil'rr.t~ karrill sziJiilte biz~~oan rCllelj:(IJk; j:miiustdl .!lc!j)v~:lUb~t~g" .
Erdli'kl1eo" Ke,li1:velt etig'Qmba~ die aem an.l;'yim.

ribi', mert

pJJ:h.i]~b" U!J¥,mui~y c]uDkv,eh:

bees~s. mint a iiil1''lil'.t·;J l<iiruliive't

Kal..:apja :lia:e!1ilorn ,gllmb ,Iytied. SIt11n.lJi~/}f't1s v:agy ,stil'$1ii r.QEStuJ;,inIJ.: .fce~!J ttJl&7Jiii'iis Os wDljris Qi;Vil 1011u_1 ltirldult s 2lp~[6 Idkk,elyeklrell :b::'lem:u'tct~ _k~fibb a .kulap pd,·J.'l(ZS; be\lUiU la;PQs;'~B'litoes~, 6 ru-n. ~cl1Ilu. 1 S 6!re'1!ds ,~a:f,a,liu ~a.Jl I ehlhlmt6. ~

li'l5zul: Pinuzz.o

A bymeniJ.liU kbl.lil'irctl. 1t,.,j'llt~t1r'Il. ().ll'lidjl{f~kanll'Y'~1il le:valik :II. liro]~p 'lestc!rill, a c:s(!l'\l'ecsk(n~ AIi'IQnUli~r, ke,l'ekdetl nyi.llllili;ru.k. Qclan~tul'l~ S I1nmjsl";gdk,. ktl:stlillb cfildcs &tirJ{dk" . TankJ(;; I.trdJtlsd'l'"g,a, tGv~j] gu!'l':l6s~.!iiIchUizad.l ~s,pi"r{Jx,reI-50 vegcn finom h<tlaz.aUa.1 d:is7.[teU. (.50, ~bm 1.), l:Iu,sil fdlJlV;S klllsdrC(f~ ,5illd(J.~ .rtiiJ'C(f~ kOildnDselil <I; tJ}·mk :8:z,~M1Ilier&ebb <ll SM'gt'l szin; a relJaasi:tO'U: ttil1k 't:~ven: pi','os" (50 ibm Z.). l\llcglnC:lS.zvc st"iIIJ.fl ~'ltflil vdll{)!Jltlt;ja. Spol'=:ii ol"sOd~I.dQli:; 15 t~, l::J.o.ss;au'k, 5, 'tJ; s~:~h,,:se:ll!:iSDiultrlt:·ll€!k, €.I~a:j,os ta,l:til~(lmmal .. (50. :11::iII'i'I .). 3

VII.

,gornbul! o.lyall linhu: a Hi.fibi gomMilc. utti~:ize a Mogyorocnt emlfMt,e:!:tet. 16 em, :mi'lgl:'l~,tl:agy gtli mba. TOI~Ig-y·. b Ul::k-, ulyi.rcvdlfkbcn te.rC01I, 111ij II~- j ~I] In.1 an, t ~ de .egesz '11 SlICLltiCmiberig e1t~IT(. Lcvesbc rtlll.ik s eat silirglil'n feSl!, de k([l~n is clk~Zt~ti.k. be,
:;;z,!ii!EP
j

Jo~ ehet8

s:!'.flIrliij~k.

0: 2!t :Molehls bu1Jbosus, Scli1='1:~cr :1763. (Hol.l.etlJs .edulisBlllUfar.di 1781., B. esenlearus sipes Sehu.lmmeher.)

CVII. tablmc.)
B.CJ',ns-

Persoon,

lJil","ii-go'Nl/)tJ L (51. nIJnl.,.) Tinm(, :gonnbfl. '["in6Io:rh.'i g., Tirl610rty (Ud''i!ai.rhelym.) T~d!i. A!he'rt. Tinorir~, (Debl'ccl:!'n) UaH.6s L. dr, Tiroll 1!omOil., F'ehcrbc,fliLf~@J:tga'!lrn, (Ko~ac:si.) L Bflma v".rg6il1ynr .• ~Pr,amtJmICi",G')'fmgy~s); L. lPesz~Ir0mbll (G:t6ngy{;,s) FdlCl' vafgM)"iI (Veszprcul). HoU6·g L. di:r:. TdnkOs Tinlllrii g., B~6s/';o,gi. Ehl!t6 ~rinQru.\ L R N~mcml: St,ci;npi~"', erren-, ffi!:delpilI l'lj Rt!JIhl:'li:ng. H Fr.ancj,~ul: rnJolet coulesli,ble, Cepe, PoUrol1, G irol e.. D:la;:'WiUl: ]loleta ~dl.lh~. 1~llJlr(:lgo, Cepl?at,e~lo bueao di Sch'll, Fel'irilll"!..':si, P'Qng to (OiI!U ferrer .. Al'1gtl~u~; ~~ibl~ bo]et~1i.• ROilla.fiul: Chrigl., Szabu-CzI,h~k But>ctz pes'Z.tl'evL

,
"'Idu rs hulbnsus SclI~err!:Ji. Hl:rib~,,~fD' l'~I1C!tl·U gom .... Va.rg4ny ...
u;b...clll~ -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful