Está en la página 1de 4

La Veu del Col·leccionista

Sant Feliu de Llobregat


(Barcelona)
Fundada l’any 1999

Circular Informativa del Cercle Català de Col·leccionisme Any XXIII Número 71 Febrer 2021

IN MEMORIAM JORDI CAMPDERRÓS RECASENS


Editorial
Benvolguts consocis, benvolgudes
consòcies, amics i amigues, i
simpatitzants del Cercle Català de
Col·leccionisme de Sant Feliu de
Llobregat.

En primer lloc desitjar-vos que estigueu Ha fallecido JORDI CAMPDERRÓS RECASENS


bé de salut, ja sabeu que el maleït
coronavirus s’ha endut la vida de El pasado 23 de enero, por la mañana, falleció en
moltes persones, entre elles, algunes de Barcelona, Jordi Campderrós Recasens, en el centro
ben conegudes i estimades per tots hospitalario donde estaba ingresado desde hacía
nosaltres. unos meses.
Infatigable colaborador de muchas publicaciones y
boletines filatélicos, numismáticos y de coleccionismo,
en todo el territorio nacional (ECO, RF, Crónica
Filatélica, Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona,
etc.etc.). Autor de más de 1.500 artículos en toda su
trayectoria como publicista filatélico y numismático.
Mucho y bueno podríamos escribir sobre nuesto
amigo Jordi. Haremos un breve recordatorio. Recibió
la Medalla de los 50 años de FESOFI (2013); Medalla
de Plata al Mérito Filatélico (2014), también recibió un
homenaje como directivo de la Fecafil, en donde
permaneció muchos años como miembro de la Junta
Directiva y como representante del cuerpo de Jurados
de dicho organismo, actuando en numerosas
exposiciones filatélicas como tal.
Perteneció a diferentes entidades, clubs y
Començarem amb un recordatori per al asociaciones filatélicas, donde siempre intentó
nostre amic Jordi Campderrós colaborar –tanto en su función de directivo, como de
desaparegut recentment (EPR). L’any simple socio- y aportar su grano de arena, y transmitir
passat també vam perdre al nostre su ilusión y sus ganas de trabajar en pro del
inestimable amic Emili Parcet. Encara coleccionismo.
que ja ho vam comentar a la darrera La filatelia catalana y española ha perdido, sobretodo,
a una gran persona. DESCANSA EN PAU AMIC
Circular Informativa (La Veu 69), us
JORDI
demanem també un record per a la
seva persona i una oració per la seva (Nota de condol enviada per la Federació Catalana de
ànima.
Societats Filatèliques a la Federación Española, que la
va publicar a la seva pàgina web).

1
Informacions del Cercle Català de Col·leccionisme (I)
Pensava escriure només un correu 2.-Pagament de la quota anual 2021. Crec que
electrònic, però he cregut important crear alguns de vosaltres ja vau fer transferència
una nova Circular Informativa, la primera bancària per pagar la quota de l’any 2020.
d’aquest any, per tal d’informar-vos de
com està la situació sanitària i comentar- (Si no ho heu fet encara, sisplau, comproveu-
vos que és el que podem fer mentretant. ho i feu-la, ja! Gràcies).

He preparat alguns temes per anar Us recordo quin és el número del compte
desenvolupant, com si d’una Assemblea corrent del Cercle a l’entitat Caixabank:
General es tractés. Tal com van les
coses l’Assemblea la farem de manera ES67 2100 0072 6202 0054 8769
virtual; ja us enviaré la documentació
quan ho tingui preparat, no ve d’un mes. Nota molt important:
Posar com a referència: QUOTA ANY 2021
Temes: Remitent: (EL VOSTRE NOM I COGNOMS)
1.Reunions setmanals a l’Ateneu
2.Pagament de la quota anual 2021/rebut Observacions: Si podeu, adjunteu el
en pdf resguard de l’ingrés
3.Targetes de la FESOFI 2021
4.Assemblea General 2021 A vegades els extractes que m’envia la Caixa
5.Mostra filatèlica febrer/març no m’arriben o arriben massa tard. I si demanes
6.34ª EXPOFIL.7-9 maig 2021 que t’imprimeixi un petit estat dels darrers
moviments al Caixer automàtic, no surt reflectit
qui fa l’ingrés, i em puc trobar, per exemple 3
ingressos de 30 euros, però no sé a quina
persona pertany cadascun d’ells. Per això
m’aniria bé que posesiu les dades que us
demano, per tal d’identificar-vos més fàcilment.
Moltes gràcies, de nou, per la vostra
col·laboració.

1.- Les reunions setmanals continúen


reduïdes a 6 persones només dintre de la
Sala que tenim assignada, la número 5
de l’Ateneu. I a més, a 2 “bombolles de
convivència”. Fins ara no podiem sortir de
la nostra població o ciutat, ni desplaçar-
nos fora de la nostra comarca. El rebut de la quota anual, enguany l’hem
(Actualment ens podem moure pel Baix preparat en format “pdf”. A mesura que aneu
Llobregat, però, per exemple, els nostres pagant la quota, us l’enviarem per correu
companys del Barcelonès –Barcelona i electrònic. (Als socis que no tinguin encara
Badalona-, no poden venir). Estarem a correu-e, que ja en queden pocs penso –són 4-
l’aguaït de com va la situació sanitària i els enviarem el rebut per correu postal).
us anirem informant. De fet, per la
televisió ens ho comenten a cada Encara que sigui una mera formalitat, ho farem
moment. Ho farem, sobretot per així. Ja sabeu que ens agrada fer les coses ben
whatsApp que és el medi més ràpid, si us fetes.
sembla bé.

2
Informacions del Cercle Català de Col·leccionisme (II)
3.-Targetes de FESOFI 2021 5.-Mostra filatélica dedicada al Parc Nadal de
A primers de febrer vam fer un ingrés de 80 Sant Feliu. Parc que va estar rehabilitat l’any 1996
euros al c/c que ens va indicar la Federació per l’Ajuntament de la ciutat. Havíem pensat que el
Catalana de Societats Filatèliques. El tema central d’aquesta mini-exposició de filatèlia i
tresorer de la Federació Josep Ferrer va col·leccionisme la podrien composar col·leccions de
comprovar que aquest ingrés fos efectiu i ens la temática fauna i flora, molt adients amb la Mostra.
va enviar per correu postal les targetes de la
FESOFI corresponents a l’any 2021. Es podría demanar un Tu Sello (núm. 66) amb una
imatge de la Font del Parc Nadal, recuperada fa
Ja sabeu que aquesta targeta us servirá per pocs anys. I fer una targeta record. Les dates de la
poder participar en totes les exposicions Mostra filatèlica, que estaría ubicada al vestíbul del
filatèliques que s’organitzin dintre de l’Estat Centre Cívic Les Tovalloles, com en altres ocasions,
espanyol, i fora d’ell, si convé. La rebreu es podría organitzar –en principi- del 22 de febrer al
quan hagueu fet el corresponent ingrés de la 7 de març. En principi es van reservar aquestes
vostra quota de soci del Cercle d’enguany. Ja dates. Després, em van comunicar del Centre Cívic,
veurem com fem el lliurament (personalment que potser hi hauria una exposició dedicada al
i/o per correu postal). Carnaval, i que potser l’allargarien fins al final del
mes de febrer, per la qual cosa s’encavalcava amb
part de la nostra Mostra. Llavors ens van oferir fer-la
de l’1 al 14 de març, atès que no tenien ells cap
reserva per organitzar alguna activitat. Era l’altra
possibilitat que hem d’estudiar.

També hem de constatar l’estat de salut dels nostres


socis i sòcies, i la possibilitat que tenen de
desplaçar-se fins a Sant Feliu per poder participar
amb les seves col·leccions.

Amb aquesta targeta esteu representant al Posat en contacte amb alguns companys m’han
Cercle Català de Col·leccionisme de Sant respost el material o tema que tenien per exposar a
Feliu de Llobregat allà on participeu. En la Mostra:
aquests moments el Cercle té socis que han -l’Antonio Ferrer, aportaría una col·lecció de fauna,
arribat a aconseguir molt bones puntuacions en concret, ocells,
en diferents exposicions filatèliques (locals, -el Joaquim Gargallo, ens pot oferir una col·lecció de
Exfilcat, Exfilnas…) Es un honor tenir-vos fauna marina (peixos, etc.)
entre nosaltres! -jo tinc una col·lecció de primats (diferents clases de
monos) amb la seva fitxa didàctica i tot, molt original
4.-Assemblea General Ordinària. i instructiu,
Com ja sabeu, depèn dels Estatuts de cada -la Pepi pot oferir una selecció de fauna i flora,
associació l’organitzar o no l’Assemblea procedent dels cupons de Loteria Nacional i ONCE.
anual. Moltes associacions ni la fan. -en Pere Lambea podría buscar alguns fulls de la
Nosaltres hem procurat fer-la cada any per seva col·lecció de gossos
les mateixes dates: el mes de febrer, mes -en Joan, crec que va dir que disposava d’una
que el Cercle compleix anys de la seva col·lecció de segells de gats i gossos,
fundació. Però tal com us avançava abans, -com a presentació es podrien posar unes postals
l’Assemblea d’enguany la farem enviant els on surt el Parc Nadal
documents que considerem necessaris per
correu electrònic. Us adjuntarem la Delegació Comptant amb tot això encara faltarien per omplir 5
de vot, que m’haureu de retornar signada, i quadres de 9 fulls, suposant que pugem utilitzar els
que demostrarà la vostra conformitat i 18 quadres que tenien previst, com en altres
assistència a aquesta reunió virtual. A més, ocasions.
en una petita intervenció us faré un resum
dels punts de l’ordre del dia. Hem d’acabar de decidir que fem. El temps passa molt
aviat!

3
Informacions del Cercle Català de Col·leccionisme (i III)

6.-34a Expofil del 7 al 9 de maig


Ajornada dues vegades pel tema Covid (octubre i desembre de 2020) hem pensat que
aquest any sí la podríem organitzar. Tot dependrà de l’actual estat sanitari, altra vegada. Si
l’hem d’organitzar, s’ha d’enviar el disseny junt amb els fulls de sol·licitud del mata-segells a
primers del mes de març, tal com s’havia fet sempre.
Abans però faré gestions amb l’Ateneu Santfeliuenc sobre la reserva de la Sala, i em posaré
en contacte amb el departament del disseny de Correos a veure que em responen sobre el
tema dels mata-segells d’enguany.
Portar els documents a l’oficina de Correos de Sant Feliu és la part més fácil. Suposo que la
nova directora ja estarà al cas de com funciona el tema; sinó ja li donaré jo un cop de mà.
Esperem que ho faci bé. Els altres directors de Correos se’n van sortir força bé.
Les dates de l’exposició serien del 7 al 9 de maig. El dia del mataca el 8 de maig. En
principi dedicat al Palau Falguera, com a patrimoni cultural de la ciutat (25 anys se
celebraven l’any passat). De fet, el disseny del mata-segells ja està fet; només hauriem de
canviar la data d’aquest any (8 de maig). En fi, ja anirem parlant sobre el tema, però no ens
allunyem gaire del tema perquè el temps passa volant.

La Veu TERTÚLIES DE COL·LECCIONISME


del Col·leccionista
Any XXIII - Número 71 - Febrer 2021 Les tertúlies de col·leccionisme va ser Iniciades a proposta del
(Tiratge:100 exemplars) DL-15.885-2000 nostre estimat company Jordi Campderrós l’any 2010 (3 de
------------------------------------------------------------------------ març), primer d’una forma manual, i actualment amb un
Direcció: Pere Martí Guasch projector, on podem veure les imatges que després el tertulià
o conferenciant va comentant a les persones assistents.
Consell de redacció:
Ramon Artigues, Antonio Ferrer, Joaquim
Gargallo, Joan Gasulla, Pere Lambea, Sebastià La darrera tertúlia que va quedar ajornada, dues vegades, va
Lorenzo i Enric Tena. ser la 45ª, dedicada als JJOO de Tòquio, que havia de fer el
=========================================== nostre company Enric Tena Giner A veure si la podem fer
Edita: aviat.
Cercle Català de Col·leccionisme
Seu social: C/ Vidal i Ribas, 23-25, 1r pis, desp. 5
Correspondència: Apartat de Correus núm. 126
08980 Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)

cerclecatcol@yahoo.es
http://cerclecatcol.blogspot.com
----------------------------------------------------------------
Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat
de Catalunya amb el número 22.043, secció 1a;
Inscrita en el Registre d'Entitats Ciutadanes de
l'Ajunt. Sant Feliu de Llobregat amb el núm. 12;

Membre: Federació Catalana de Societats


Filatèliques (FECAFIL) i de la Federación Española de
Sociedades Filatélicas (FESOFI); Ministeri d'Hisenda,
amb NIF núm. G61906681.

Amb el suport de:

También podría gustarte