Está en la página 1de 84
fanxinoteka, 1999 Babesleak Napartheth we ceotesn ne mace of wee 298 0 inte Pane) ES Naparthie le or coat to seus te ay renin ea eS ‘Sen ie on, er See, eee hoae ote | sop prog cota a es met crenata ‘Sgr Score eu Hearne ree Bn of ol ne numberof he Fe re ee an of covet ret Mar one cee h ee aur) sch ee oat eur inte mass aia, Ar ine went oft gee ey 0 hon on 000 stough, Kruse si that Ding an amateur PUBIREON, ‘Tat to the prever-dny Nagar Dave on four ain es of atin: The ‘eta remeron i, a re ‘ied gees cane calc proscns an uM "he arcu tues tough Eutsare ane consequat. a spl the enya sre wo oka hae on unger” character oh Nara en rguge, Rapa Ta oe ym, Fy, ae Sen Sieur ta a grin pes, a Serr 20 er poy of akg ees, 28 ee eae tae wre sean, yes, we kom we ound 2 crazy, Dt watch Aer leven ears apa fram Paving» TERIRDSNS Refer ere pect amare why were cog a tp the people! Up the bi sie) Napartheid 1 ab cre por un groupe de dessnaturs de 8.0. on pein Nv 1988 & Napa aacenegrmemene setansabioe = a rca cs agarose hae vaca, ecole a eit tue sy flrs dans a bubenon Ge fa cae oer eae feta at ogee et 8 stn fbi a big armmporta un vf suctes et créa un grand scandale. La conséquence de tout ce: cst, que de Beem Dineen erent wn Sie ane teary ot ta tr tcc oct o acy ne, Tus SP tanh oon eo ere tratdtls 30 Sein ope Ste cares ves su nok SC REeat Famers le Ba Sl et cre act! Ge Farin! Nepetld Set afer at basé su que we rc em a pot puerta gees Sexes” Shas, sn Se Seger Som pie Sete, Aa a et cary’, Oe et as neuen en as sone ae eS fysoer mos omen soc ts Se carina nae als CY nous deveopane ares mvs De res dees cone ree cn iar dro eS Erion ge on mr res ae ieee a ena mr oo Napartheid wom ie Enaun comes oc pte os ws earn en 8 bine eG ry En aus comers of let Se a pave econ ae exeae sin nu aoa DENY SEEMS octane ane Se oo he punean hs aM OCD BE Sey anneal apes arena Sesugro Spar ‘pica Ree irerarciore cag rc a Se ge tae ns eo ti ena ue mai AND See ogo ae ant, Cr es ore eo rn ee ce aot eo Farnese, nue betes mie 6 fa 2 sats pensar ae estas ota, pref! Tin ance as, atemds de pester ten BLS Ie ton sabemos muy ben pore go lo PaceTos. una edit aM Some! Napartheic negu gorrian Irufiean s ofizialtasuna arautzen Kaldunak diskriminatz ten zuen bezalaxe. Na Hastapenean kolektib« sean eginiko komiki f zituen. Edizio xumea | kastatsu suertatu zen eraginez, ale berriak laguntzaile kopurua h Naparroatik Euskal H aktualitatezko gai bat koarekin, komunikab aren berri eman nahi zen da, tirada 3.000 amateurra izaki badit Denboraren poderio7 finkatu da. Honi lau Kolektiboak arte adi argitaratzen ditu, be hedatzeko. Taldea e ekoizpen guztiak hi Napartheidek badu horizontala, merkan kritikoa. Azkenik, 2: koa gure gaitz kron la. Egun, komiki fanxit ditugu. Higuina Eds bideoa jorratzeko < liburutegi ibiltaria. Bai, badakigu pixk kasu, hamaika urt pasatzeaz gain, z¢ Biba herria! Biba | Napartheid ‘omiriiari taice batek 1988k0 ofizialtacuna arautzen duen legea salatzeko. Legeak eus- Kaldunak diskriminatzen ditu apartheidak beltzekin egi- ten zuen bezalaxe. Naparroako apartheid, Napartheid. Hastapenean kolektiboak bere indar guztiak euskara hut- sean eginiko komiki fanxin baten argitarapenean eman zituen. Edizio xumea eta hedapen urria izan arren, arra~ kastatsu suertatu zen zalaparta handia sortuz. Honen eraginez, ale berriak argitaratzen dira eta guttinaka laguntzaile kopurua hazten doa, bidenabar, banaketa Naparroatik Euskal Herri osora hedatuz. Ale bakoitzean aktualitatezko gai bat jorratzen da, beti ikuspuntu kriti- koarekin, komunikabideetan aurkitzen ez den errealitate- aren berri eman nahian. Denborarekin egitasmoa sendot- zen da, tirada 3.000 aletara iritsiz. Hala ere, argitarapen amateurra izaki baditu urteetan bere gora beherak. Denboraren poderioz, Napartheiden gaur egungo izaera finkatu da. Honi lau ardatz nagusik eusten diote Kolektiboak arte adierazpen ezberdinak ekoizten eta argitaratzen ditu, bere sormena bideratu zein mezua nedatzeko, Taldea euskaraz bizi da eta ondorioz bere ekoizpen guztiak hizkuntz berean egiten dira Napartheidek badu ere "underground" izaera; antolaketa horizontala, merkantilismotik at eta sistemarekiko jarrera kritikoa. Azkenik, aspaldi jabetu ginen porrot ekonomi- koa gure gaitz kroniko bezala onartu beharrean geunde- la. Egun, komiki fanxinaz gain bestelako ekimenak lantzen ditugu. Higuina Eder bezalako liburu bitxiak, grafitiak, bideoa jorratzeko asmoak... eta Fanxinoteka, gure fanxin iburutegi ibiltaria: Bai, badakigu pixka bat txoratuak ematen dugula, baina kasu, hamaika urte eta gero, egiten duguna eginez ongi pasatzeaz gain, zertarako egiten dugun ederki dakigu Biba herria! Biba irra! Fanxinoteka? ‘But, hold on, what ls that? Fan xin oteka: a collection of magazines doing ths and that in ther own ile way. ‘The word is made up of the combination of two words in English, fans and zine (from magazine), Some two or three years ago Naparthela fanzine began to organise the mess of past numbers from under the table; late, 8s new addresses were ade, the collection began fo grow and grow Unt now it has a total ef 2,700 numbers. Our eallection nos weleomed comics, the production thereof, catalogues, music and other fantines dealing with alterative art forms, counterinforms ton fanzines, an publications ofall Kings of quay, bal Kinds of languages and trom al kas We wanted to refec all this workin this collection, demonstrating that there are some people who do things other than be @ potato couch somewhere spenelng Hours infront ofthe tee! Tes Actualy possible to communicate with ather human beings. Really! There are people inthis works luho have the same anxieties, fiends with the same uneasiness, sme in anger and others in ours, Communicate I's easy. Sameone is out there mating for you to start So, get real! Fanxinoteka? mais, quiest-ce que c'est que ca? {an xin oteka: un ensemble de petits magazines qui va parc, par 8. Le mot porte en lukméme ta signification, ben que ceux gut connalssert Vanglas considbrent que le mot fanzine est le résutat de Turion des mots fons (admirateur) et magazine, apartheid a commence, lly 2 tos ans environ, 2 metre en orde les fanzines entassés sous a table; pus, a mesure quils sotenaieat de nouvelles adresses, lo collection a commence & =a" grandly Jusau’a en orsver 8 2.700 exemplaires acuclement, Nous avons aonte dans le née, bandes déssinees, réalnation de b., catalogues, musique, et autres tanzines qui portent sur d'autres arts ou encore de cantre-information, sane attache ‘importance ala qualté, 3 la langue ou 8 Forging. De cette facon, nous sommes entrain de onnaitre des fanzines du monde antler (cela veut die, le mone ener). Nous avons voulu, dans ce catalogue, refleter tout ce travall prouvant qu'l yen a qui passent leur temps 8 autres choses qu'a restersvmporte ou pendant des heures devant la tee, Tiens donc! I est possible de communiquer avec dautres gens!. C'est absolument veal. existe dans le monde des gens qui ont les memes inqulgtudes que nous, des amis Qui expriment leurs sou fs les uns en colée, les autres vivant en couleurs CCommuntauer. C'est facile. Quelqv'un attend tan signa. Sos attend. Fanxinoteka? pero, pero qué es esto? fan xin oteka: conjunto de pequeras revstas que se mueve de aqui a all. €!significedo est en la misma palabra, aunque los que dominen el inglés argumenten que la palabra fanzine es producto ge a suma de ias palabras fans (aficionado) y magazine (revista). Naparthed Race mas o menos tes aos que Comers orden 1s fanzines amontonados bajo Ia mesa: con posterordad, a mecida que legaban nuevas Greccones, fa colecion se hove cada vee ‘mpl, hasta reuni a los 2700 ndmeros actvales. Ene! nuestra hemos dado cobio.a eames, realzacién de comics, catlogos, musica y otros fans- nes que tratan de otras artes y fanaines de contrainformacion, publeaciones de todo tipo de cal ‘ac, icioma 0 pais. De este modo estaras eanaciendo fanzines del mundo entero (es Cec, tmundo entero), En este catslogo hemos quenido reejar todo este trabajo; demostrando que hay quien se dedica ‘2 ms cosas que a estar en cusiguer lugar horas delante dele televisén. liiCaramba, es posbie ‘Comunicarse on otras gentes!! De veres.Existe en el mundo gente con nuestras mamas praacu: paciones, amigos que muestran sus Inguietudes; algunos enfureddos, otros viviendo en colores. Comunicarse. Es fill Aluien se encuentra ala espera de tu seal A ore, fanxinoteka baina, baina zer da hau ? fan xin oteka: honat-harat dabilen aldizkaritxo tmultzoa. Hitzak berak bere baitan darama Grranahia, nahiz eta ingelesa dakitenek fanzine fitsa fang (zaletua) eta magazine (aldizkaria) nahasteak sortua dela argudiatu. Napartheid-ek orain dela hiru urte, gutti got pert, ekin zion mahai azpien pilatuta zeuzkan famxinak ordenatzeari; gero, helbide berriak lortu ahala, bilduma handitzen hasi zen, egun ia 2700 ale bildu artio. Komikiak, komikigintza, katalogoak, musika, bostelako arteak zein kontrainformazioa jorrat- ven duten fanxinak aterpetu ditugu gurean, ferdin kalitatea ala hizkuntza edota herrialdea. hocrela, mundu osoko fanxinak ezagutzen ari gara (erran nahi baita mundu osoa)- Katalogo honetan horrenbeste lanaren islada Jaso nahi izan dugu; nonnahi telebistaren 2jt21- eeen orenak ematen baino gauze gehiagotan pritzen denik badagoela erakutsiz. Alajaina, posible da Komunikatzea bertze giza seme: 212° Bekin !. Zinez diogu. Gure kezkak dituen jen- gea badago munduan, grina adierazten duten fagunak; batzuk haserre bizian; bertzeak kolo- rez biziaz. Komunikatu. Erraza da. Norbait 2ure seinalearen zal dago. Adi. A day in my life. (0. SASTRE, fanzine collector) Since 1 fll into the dutches ofthis mela sect, my ife has had no other purpase than to be 2 fanzine collector) To lve 282 fanzine collector demands certain minimum conditions. For example, to have @ {ged job so that you can advance the money necessary to keep a fanzinetoque Going. ut thas tobe o profession thot does not demand too mony hours Because being ® fani- ine colector requires 7 hours of the working day. ou have to have your Dad! on the doe 50 thet he can go to the post office everyday and ‘empty the numbered post box even ft means the neighbours thinking he ls 2 postman ‘know from memory the current prices for postage because the ofcials atthe post office hormally haven’ a cue where you're at. Faby correctly the necessary forms, show your Cro-Hagnon instincts to them and just meke up the cost and the description oF the pack oe "Gwe. Tepes (the rollers are the best) ave a ster who knows English = If there are police roadblocks, you're fucked, given that these involved in enzines cannot possibly be, In the eyes ofthe police, upstanding clizens. ihen the uncepled-fo correspondence mounts Up and up on the desk, just think, “Somebody foves me!” and smile ~The world fs not lke whot we are given to believe from the T.V news - you only have to ‘read the fanzines to see that. ‘Geta hick out ofthe fanzines from South America. Love ye al, too! Un jour dans ma vie. (0. SASTRE, fanzinothécaire) ‘eur que Je suis tombé dans les grifes de cette secte médithique, movie n plus qu't= ne direction re fnainotnecare,justemane Ure en fanznotnecare, exige de conditions incpensabies. Par example "Tut ander, avoir un gaqne-pain séreun. De cette fagn, on peut avencer argent deers 3 maintonrsfamsinetnéque mot = “Gegnespon #accord, mols pos de ceux gu demandent beoucoup aheures out investic lee ? heures de travol quotidion dans la fancinotheque “ce patere! ou chimoge. Pour qui pss alr tous les jours 8 ls poste vider lo boi pos- ‘ate. Quetqve beaucoup de vosins pansent que mon pare est factur. < Cannotre por coeur es tars en wigueur pour les expattionspostoles,étant donné que les emoloyés dela poste me savent méme pas de auol tu pares normalement. en faser les impries nécessaes; manter "instinct Ge Cro Magnan devant les employes, Inventor Ia valeur et le nom de Yenvo Delco. Du Tppex (ie roles, les meieurs). = Avar sme Soeur aul connaisseFanglts. Pusquele ne manquera pas de tava quand ele ‘Wenara en vite fa matson "Sily aces contri la rontire, tu ramasses le gros morceau. Ceux qui soccupent de ‘anaines ne peuvent pos selon poe, tre des ekoyens honndtes et exemplar. “Toraqe es ietres sors reponse stentessent au dessus de atl, Hl Tout penser ced: "Le ‘on Dieu mame, Je vars sounre™ Que le monde nest pas fl Qui apparalt sur ls informations & etl, ny 9 qu’ re les ‘anaines qu avert. "Stmovtor devon les fenzines qu! arvent Amérique d sud. Mol ass e vous ame. Un dia en mi vida. (0D. SASTRE, fanxinotecario) Desde que cai en fas garas de esta secta medistca, mi vida no tiene més que una direc= ‘cin precsamente el de ser fansinotecan Vivir domo fanxinetacaro exige unes coniciones indispensables. Por = Para empezar, tener une buens profesion. De esta manera se pueden acelantar les ne ros necesarios para mantener la fanxinoteca. “Profesion si Dero de fos que no exige muchas horas de dedlcacién. Las 7 horas de jora- a labora! hay que decicarias 2 se fainter. “padre en pero. Para que todos los das pueda a correos a vaciar el buzén. A pesar de (que muchos vecinas crean que el padre sea cater ‘Seber de memoni los precios vigentes para el envio por correo, puesto que Ios funciona ‘0s de correos nermalmente no saben de qué estas hablande. Faaicarcorrectamente fs hojes necesarias; mostrar ante los funcionaios el instinto de Cro-Magnon; inventar el valor Y nombre del envi “pegamento, Tex. (los mejores, los role). “Tener una hermana gue sepa ingles. Puesto que cuando welVa 2 casa de visite no Je fal~ tard tare. 5 nay controle en le muga, te comerés la mierda, Los que trebajan con fenzines no pue- en ser, en rnin de la pole, buenos y elemplares cludadanos. Cuando as correspondencias sin contestar vayan amontonandose sobre la mess, hay que pensar o siguiente: “bios me quiere, sonreré™. Que el mundo no es como se os muestra en los informatives de televisién, no hay mas ‘ave leer fos fanzines que legan. emeconarse con los fanzines que Megan de America del Sur. También yo os quiero. Egun bat nire bizitzan. (D.SASTRE,fanxinotekaria) Sekta mediatiko honen hatzaparretan erori nintzene- tik, nire bizitzak norabide bakarra baino ez du: fan- xinotekari izatea, hain xuxen. Fanxinotekari gisan bizitzeak ezinbertzeko baldintzak eskatzen ditu. Adibide: -- Lehen-lehenik ogibide trinko izateak. Gisa huntan, fanxinoteka mantentzeko behar diren sosak aurrerat- zen ahal da. -- Ogibidea bai, ez ordea ordu askotakoa. Egunean lanean eman behar diren 7 orenak fanxinotekari eman behar zaizkio. -- Alita langabetua izatea. Egunero postetxera joan ahal izateko postakutxatila hustutzera. Nahiz eta auzoko askok aita postaria dela iduritu. - Posta bidalketa egiteko indarrean dauden prezioak buruz jakitea, bertako funtzionarioek normalean ez baitakite zertaz ari zaren ere. Behar diren orriak ongi faltsifikatzea; kromafion sena ateratzea funtziona- rigaren aitzinean; bidalketaren balioa eta izena asmatzea. - Pegamentua. Tipexa. (rolerrak onenak). Ingelesa dakien arreba izatea. Etxerat bisitan datorrenean ez zaio faltako eta zer egin. == Mugan kontrolak direlarik kaka janen duzu. Fanxineekin aritzen dena ezin du hiritar zintzo eta eredugarria izan poliziaren aburuz. -- Erantzun gabeko eskutitzak mahi gainean hazten direnean zera pentsatzea: ‘Jaungoikoak maite nau, irrifarra eginen dut' -- Mundua ez dela teleberrietan azaltzen den bezala- koa, iristen diren fanxinak irakurtzea bertzerik ez dago. -- Hegoamerikatik heltzen diren fanxinekin hunkit- zea. Nik ere maite zaituztet. 3) BBecsctere as zg 2 8 2 oe o a 3 as © y 8 g = Herrialdeak Alemania Andalussia ‘Aragoia Argentina ‘Asturies Australia Batasun ugartea (Ile de la Reunion) Belgika Brasil Breizh Cymru - Wales Danimarka EBB (Estatu Batuak) Eskozia Eslobenia Estonia Euskal Herre Extremadura Frantzia Galiza Gartela Grezia Herbereak (Nederland) Ingalaterra Ireland Italia Japon Jugestavija Kanada Kaneriar Irak Kantabria Kebek Kolonbia Kube Leon Letonia Lituania Malta Mazedonia Mexiko Okzitania Peru Polonia Portugal PPCc(katalan herrialdeak) Puerto Rico Suitza Suomi Txlle Uruguai Venezuela apleluo 3 ezjunyziy “doy | 3 9 Meststter as z2 8 #8 Hizkuntzak Laburdurak oo i fetes is ose ee cee edu as og kontrainformazioa 1994-1999 B2 A-tik Z-ra... tl Ni Ay Ais Vidic. 2000 maniac: 0010010012 SD cermerxeen 12 creeper, The ‘lo Paul Autry. PO Box 227 2000 maniacs Shamokin PA 17872 PAGE, Amoud. 12 rue cm Laval. 42000 St. Et apel del we 25 years on the 1 Juan Ignacio Herrero. Ramona Africa. POBox ‘apdo. 41019, 26060 Madrid Philadelphia, PA 191 ‘Mics <™ 1 zines dfs ro Ere Bra 349 Emery #4 Montreal H2X 12 ‘Apdo. 26041. 26000 Mas a 11 St. Desperta BENG. Apartat 8041. 3D Roadmap & (02060 Barcelona PORex 13178 Ham vat ee 46018 ‘ re CaS 2 (ian Mas: aff jal de la rosa amarilla 451° La Rosa Amaia: RAR Cli ACCA. Avda, Tenor Fe CrSai, 69. Xerez 11401 Cache 2, 6. 60006 Zara 32 2. » Ewe 3 —— 13 parasitos : lomias varias aaa aa Hubbard #4, De ‘Apdo. 661. 11080 Kat Mi Gon Wi Guna < ™ Geo rm t 1. 6 PO Bex 357. indent -carayal de Notting Hill ‘NY 11767-0357 Jer encuentro si Lbaietz Jnlercontnental = °3] 2). posta ute. Les ‘Apd. 324 Segovia = ‘Campusa. EHU Letoa wy Mg 6 OGeien< Tern ‘Litabajos parz 2% Komunién una exposicion Juan L. Fernandez Mata, cuerta Martin Broussals. Areva ‘San Pedro de las Duefas, Laguna PB dio. D (1426) Cap. io ear Gee paar fried Abstrus 13 Avenue du Pare 31700 Toulouse Blognac & Femi < as x ‘Absurdaliens, Ediiones clbicas. ‘Apdo. 779. Cordoba —— tg fornia Capea Postal 2147 11051 Santos-SP | — Abuelo, El om oda 19,3828 { Tequeste Tenerife etn ForuBteka aes aS Abundi Jefirey Deboo. PMB 524. 4326 SE Joodstock Blvd 624 Portlane OR 97206-8270 w A stata Batwk . Ww By Abus dangereux 1P 172. 82001 Montauban Cedex ks «Bee freee, Beaber, el fanzine Undancta Kas, 13-3 Donostel 20008 by (aetna men AS g Beeldstorm Beeledstorm Heling- ‘Sacramentstraat 3. Gent 9000 beelstormetforpreseni.com Beer zine Carrie. POE 481051, LA CA 90048 gs Sa puta rag se Spenser ‘Gree < Ab Le Beilu ‘Sabhaketa. Unare 2, 3. eskubla. 48007 Elbo sobiteta@etentes euskal 2 Gf ase <2", Berro seco, O:a1 rel rat ST 108. “ia ale a ‘Apartado 8297. Vigo te Na Dresu 11. Zelezrla 4228. Crime <5, Bertxotx ‘Santutzuko bertso eskola Best othe seignee PO Box 02222 Detrot, Mi 48202-9098 x, Besta quadrada ‘Tiago Gomes. Rua Luciano Cordeiro, 45, Cave. Lisboa 1150 oats 2 UG iesen www. “Bare ranvanleka Cuanto hemos de aguantar 168. pk Trinbrerpe-Pasaia sa 7 gal Festa ern Bg LAS 15 Cubo, El ‘Apdo. 779. Cordoba del capitan es Unwversidad Popular de Alcorcon * oI ia Cultural Jet Lag hm Stergey. 4135 N, Hermitage ‘Ave. Chicago, 1. 60613, = Curio PO Box 822, Bronxville, NY 10705-0522 Custard king Fridge Magnet Concoclons. 8328 Foster Road. Clarkston, MI 48346 2 (Emeat cuvette Huilée, La Christophe Besse.13, Avenue du Pare, 31700 Toulouse Slagnac TherryAre@aokcom x fra 7 fanzs < a5 9 Da'friendship connexion Patrice DFC. 23 av. Lenise ‘Apt. 16. 93000 St denis ae Dada Gumbo Dale Luciano, 610 Glendale ‘Ave., Ashland, OR $7520 parr ‘érgr" Fenxinotek Dada kai Dada Kan. 3-47 Taiskdo Sendai 982 Sie e Dada TV (Colter) Dale Luctano. 810 Glendale Ave, Ashland, OR 87520 c=" Dales la L.A.T.A. 1 gaa S Damned are pleasure seeke Yel Tolbert / mele tne prod. PO | Box 02222 Detrat, Mi 48202-9688 Danger Nafarroako enparantza 2, 4D, Andoan Dank zine + Incubus Box. 1956. Farmington, CT 0606 dnkzneno.com rn angele comer ince Da le une la it [BP 241. 75866 Paris cedex 18 Hitpuiverwaternorgiutes Mag le a Otic q 5P 241, 75866 Pars cedex 18 Iipuhearw ater cites De espaldas al kiosko Eleuropeo & la tnpulacién, ‘Serrano, 6. 28001 Madd cf geexe De quicio ‘Zesar Axeitos. C/ Gaztanbe 61-4.Madnd 28015 De 16 un pokisho ‘Apartat 2023 Bareciona 00080 oz @ 5 gee www. “ergy isto xinoteka farwandtekd Fanzipote ‘Apdo. 779. Cordoba 9 Gininusas < aye Farming uncle Box 580118. Bronx, NY 10458 7 UG eae ean< ne, Earra 17530 Geena Farsa realidad Patricio. Italia 1021. Vie Lopez. CP. 1638. Bs. As. A simple sese of superionty. PO Box 6381, Mpls, MN 55406 2 (emrrekens Faz?zine alternativo ‘Apdo, 28096. Madr 2060 1508 Winchester Drive. Ayden, NC 28513 cenfrewabareemvies com ha Eascist world domination a (a Coma, Canc Postal 4086, 20272-970, Rode Janerg (R) | gH feces fe 8 é froma a5 , FBI skazine 2 ee <8", Ecazell, Matt: Not available comics Not avaliable comics. Matt Fe ze! $ 2621 Pato Hamam 40 Cyncalmang alco Creme 9 Fight zine ordi Belaubl. Apartat 14329 Barcelona 08080 First day. Ramona Africa. POBox 19709. Philadelphia, PA 18143, 2 US 0 Fix Funnies Beer. 1621 Hubbard © 4 Deteot, 48209 pA vee Flamig star Juan Sanchez Arana. Basaldua 5,2. Algorta oe 1 g== Xaa Flashpoint PoBox 6591 Portland, OR 87228 .'Realeza: & ce é Flicker's Fleas Ken Struck / Pith Whell pub.18, Crystal Lane. Paterson, NJ 07501 Sieur 7 Elim fiam Leela Corman. 34 Moraine ‘StJamatca Pian, MA 02130 Flying saucer attack POBox 63207. St. Louts, MO 63163, & [ta Baton IS AS ap Folha parrokial Apdo. 8278. Vigo 36200 Food Geel Came. POB 481061, LA., a. CA 90048 fron ie Forme letale 12, allée des saules. 69680 uesney/De tle 0 Giemsa Formiga roja ‘Apartat 33. 08282 Esparraguera Barcelona Dujkovic, Aleksandar. B Rachceviea 175. 72000 Se.Mitrovica 5 a2 Fragmentos Ls Pozo. Puentedeume, 4-3" C 123, ‘Alcorn 28928. Madrid Frenetico, Il Saska K. 41 Sutter St. sulle 1661 ‘San Francisco, CA 94104 2g wake AS ACK. Ra Ervedelo 54, # A Ourense Gites < at, Frente rockero Jorge Arellano. PME 228. 869 E. 4500 South. Salt Lake City, UT 84107 2 ERR ar Frigobox 48, Rue Saint Bernard, 1060 Bruxelles Zi f= ZA8 ig From hell to breakfast: he sickness is./ B. Wilsot Bla Wilson. POBox 12368 ‘Seattle, WA 98111-4368, EP BP 22. Nancy 64002 cedex hupeenceat Eucking pirulas ‘Apdo. 661 Kadhz 03 a= dio. D (1426). Cap. Fe