Está en la página 1de 4

ARTEVELDEHOGESCHOOL Campus Brusselsepoortstraat, Brusselsepoortstraat 93 – 9000 Gent

Educatieve bachelor lager onderwijs

Naam student: Ixelle Bonny Leergroep OLO2A1


Naam mentor: Klas 5A en
Maike Gyselen Aantal lln.: 40
5B
School: Onze-Lieve-vrouwecollege

maandag 07/12/202 Handtekening mentor + datum:


0

Van 14u05 tot (zolang ik nodig heb)


Leergebied(onderdeel): Muzische vorming: beeld
Lesonderwerp: nieuwjaarsbrief

Leerplandoelen: Leerplan: ZILL – OVSG – GO! – andere


 MUva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit te
drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen
o Tekenen: De techniek van het tekenen met verschillende materialen verfijnen
o Collage: oefenen in het maken van collages en assemblages met combinaties van
verschillende soorten papier en materialen
 TOsn4 Bij het schrijven aandacht besteden aan zins- en tekststructuur, lay-out en beeldende
elementen, leesbaarheid, spelling en interpunctie
 Serv4 Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het groepsbelang ten goede
komen in diverse situaties en contexten
o Richtlijnen en adviezen naleven -gehoorzamen aan opgelegde adviezen, richtlijnen,
informatie- leiding kunnen volgen
o Wanneer iets te moeilijk is of niet goed lukt, weten op wie je beroep kan doen om te
helpen - anderen die je willen helpen vertrouwen
 IVzv5 op een constructieve manier met feedback omgaan
o Taakgebonden feedback geven aan en ontvangen van leeftijdsgenoten

Leerinhoud:
 Een zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt
 Tekst foutloos overschrijven door eerst goed naar de zin te kijken en daarna de zin pas traag
over schrijven
 Een nieuwjaarsbrief gebruiken we op 1 januari voor onze ouders, peter, meter,… om hen een
vrolijk nieuwjaar te wensen.
 Feedback geven: niet gemeen zijn, eerlijk zijn, de leerling moet er de volgende keer iets mee
kunnen doen, niet te lang, vermeld ook de positieve zaken

Lesdoelen:
De leerlingen kunnen...
1. De leerlingen kunnen verwoorden wat de aspecten van een nieuwjaarsbrief zijn
2. De leerlingen kunnen een nieuwjaarsbrief maken aan de hand van een instructie, stappenplan
(MUva3+ Serv4)
3. De leerlingen kunnen een tekst foutloos overschrijven (TOsn4)
4. De leerlingen kunnen feedback geven aan elkaar (IVzv5)

1
ARTEVELDEHOGESCHOOL Campus Brusselsepoortstraat, Brusselsepoortstraat 93 – 9000 Gent
Educatieve bachelor lager onderwijs

Beginsituatie specifiek voor deze les:


Situering in het leerproces: aanbrengen inoefenen
Waarop bouwt deze les verder?
/
Leerling specifieke gegevens + acties:
 5a + 5b -> grote groep: teamteachen
 Tibo en Marie hebben veel bevestiging nodig en geven snel op als het niet lukt
 Sajjad heeft veel tijd nodig om te knippen en heeft moeite met schrijven
 Sajjad werkt heel traag en heeft veel tijd nodig
 Helft van de klas visuele ondersteuning nodig, andere helft schriftelijke ondersteuning
 De leerlingen weten wat een nieuwjaarsbrief is en wat er allemaal op staat
 De leerlingen weten nog niet hoe je effectieve feedback geeft aan elkaar

Bronnen: volgens de APA-normen


/

Bijlagen: bordschema, ingevulde werkbladen, teksten …


 Bijlage 1: twee opties kaft van nieuwjaarsbrief

Materiaal / locatiewijziging:
 Kerstman
o Zwart dik papier
o Rood en bruin papier
o Vilt
o Oor stokjes
o Witte verf
o Reclamefolders, tijdschriften
o Zwart stiftje
o Sjablonen van kerstmuts, baard, neus, lichaam, hartjes
o Schaar
o lijm
 Hert
o Zwart dik papier
o Rood en bruin papier
o Stiften
o lijm
 Brief
o Wit papier (met lijntjes)
o Stylo
 Filmpjes

Lesopbouw

1. Introductie nieuwjaarsbrieven 10 min


oriënteren verwerven verwerken afronden
2. De leerlingen kunnen verwoorden wat de aspecten van een nieuwjaarsbrief zijn

2
ARTEVELDEHOGESCHOOL Campus Brusselsepoortstraat, Brusselsepoortstraat 93 – 9000 Gent
Educatieve bachelor lager onderwijs

De leerlingen gaan naar de schoolwebsite en openen de muzische les beeld. Daar zullen de leerlingen
de les stap voor stap kunnen volgen aan de hand van kennisclips, vragen,…
De leerlingen gaan het lesdoel bereiken aan de hand van een interactieve video waarin vragen
worden gesteld rond nieuwjaarsbrieven.

3
ARTEVELDEHOGESCHOOL Campus Brusselsepoortstraat, Brusselsepoortstraat 93 – 9000 Gent
Educatieve bachelor lager onderwijs

Jullie hebben nu al de kaft van de nieuwjaarsbrief, maar de brief zelf ontbreekt nu nog. Jullie gaan
zelf op zoek naar een leuke nieuwjaarsbrief. Je kunt dit doen door op internet op te zoeken. Ik toon
jullie even hoe je dit makkelijk kunt doen.

4. Nieuwjaarsbrief uploaden 5 min


oriënteren verwerven verwerken afronden
4.De leerlingen kunnen feedback geven aan elkaar (IVzv5)

De leerlingen moeten nu hun nieuwjaarsbrief gaan uploaden (zowel de kaft als de brief) zodat ik ze
kan bekijken en controleren of de leerlingen dit ook echt gedaan hebben

Evaluatie: Evalueer hier je eigen pedagogisch, didactisch en/of organisatorisch handelen. Wat deed je goed en
waarom? Wat ging niet goed en waarom? (Denk aan voorbereiding en realisatie.) Doe een verbetervoorstel.

Bijlage 1: