Está en la página 1de 1

LAMPIRAN AS(SR)

TAKWIN PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PDP AMALI SAINS SEKOLAH RENDAH TAHUN 2020
NAMA KELAS : 4(B/H/K/M)
NAMA MATA PELAJARAN : SAINS
NAMA GURU :
PELAKSANAAN AMALI SAINS
TARIKH TENTATIF TARIKH SEBENAR (Sila _/ mana-mana yang berkenaan )
BIL TEMA TAJUK KPS KMS
PELAKSANAAN PELAKSANAAN
SECARA
SECARA INDIVIDU
KUMPULAN
1 主题一:科学程序技能 融化的冰块(页 3) 1,3,4,5,6 1/1 - 17/1
2 主题二:人类 探索人类的呼吸过程 (页19) 1,6 20/1 - 31/1
排泄器官和排泄物 (页 28) 1,6 3/2 - 14/2
外来刺激与我们的反应 (页 33) 1,4,6 17/2 - 28/2
3 主题三:动物 认识动物的呼吸器官 (页42) 1,2,6 2/3 - 6/3
4 分一分 (页 50) 1,2,6 9/3 - 27/3
5 主题四:植物 含羞草的叶子对触动会产生反应吗?(页65) 1,6 30/3 - 3/4
6 光合作用知多少?(页68-69) 1,4,6 6/4 - 17/4
7 主题五:光的特性 让影子变大变小的秘密 (页 82-83) 1,6,10,11,12 20/4 - 24/4
8 光的射线图 (页 86) 1,6 27/4 - 1/5
9 光的折射小魔术 (页 90) 1,6 4/5 - 8/5
10 主题六:声音 探索声音 (页100-101) 1,4,6 8/6 - 19/6
11 主题七:能 举例各种形式的能 (页 114) 1,6 22/6 - 3/7
12 创新能源 (页128) 6 6/7 - 17/7
13 主题八:材料 我源自什么?(页140) 1,2,6 20/7 - 7/8
14 材料性质大不同 (页 141) 1,4,6,8 10/8 - 21/8
15 主题九:地球 模拟地球(页 156) 1,6 24/8 - 11/9
16 谁在移动? (页160) 1,6 14/9 - 25/9
17 主题十:机械 杠杆的秘密 (页167) 1,6 28/9 - 9/10
18 什么是复杂机械? (页 178) 1,6 12/10 - 30/10
19
Ditandatangani :

( )
Tarikh :

SEMAKAN KALI PERTAMA ( JUN ) SEMAKAN KALI KEDUA ( NOV) Guru perlu mengenalpasti kesemua tema dan tajuk
amali sains (sama ada secara berkumpulan atau
secara individu) yang akan dijalankan di sepanjang
persekolahan supaya dapat mencapai ketetapan di
NAMA : NAMA : bawah Pembudayaan Amali Sains Sarawak Tahun
2020 pada akhir tahun nanti. Lampiran ini yang
TANDATANGAN : TANDATANGAN : telah disemak oleh Ketua Panitia Sains perlu
disimpan oleh guru Sains masing-masing dalam
Buku Rekod Mengajar sebagai rekod dan boleh
TARIKH : TARIKH : dirujuk dan dipantau jika perlu.

CATATAN: CATATAN:

( RUANG INI HANYA DIISI OLEH KETUA PANITIA SAINS SAHAJA )