Está en la página 1de 4

Listado de componentes Controlador de potencia 24v 15A

Categoría Cantidad Referencias Valor PCB Package

Condensadores 1 C1 0.1uF CAPC3216X105

Condensadores 1 C2 470uF CAP SMD 10.5X10MM ALUMINUM 470UF/35V

Condensadores 1 C3 47uF CAP SMD 6.3X7.7MM ALUMINUM 220UF/16V

Condensadores 1 C4 1000uF ELEC-RAD25

Resistencias 3 R1,R11,R14 4.7k 0805_RES

Resistencias 5 R2,R5,R6,R9,R12 10k 0603_RES

Resistencias 2 R3,R4 220 0603_RES

Resistencias 4 R7,R8,R10,R13 1k 0603_RES

Resistencias 3 R15,R17,R19 10k 0805_RES

Resistencias 3 R16,R18,R20 1k 0805_RES

Integrados 1 U1 LM2576-5,0 TO170P1410X464-6

Integrados 2 U2,U4 PC817 SOIC250P670X300-4

Integrados 1 U3 74HC14 SO14

Transistores 1 Q1 PMBT3906,215 SOT23-3

Transistores 2 Q2,Q3 PMBT3904,215 SOT23-3

Transistores 2 Q4,Q5 MMBTA14G-AE3-R SOT23-3

Transistores 3 Q6,Q7,Q8 CSD18540Q5B VSON-CHIP-8

Diodos 1 D1 SS14-TP DIOM5226X230N

Diodos 1 D2 LED-GREEN LEDC3216X110

Diodos 3 D3,D5,D7 B330A-13-F DIOM5226X230N

Diodos 2 D4,D6 LED-RED LEDC3216X110

Miscelánea 1 J1 TBLOCK-M3 T-BLOCK 3PIN GREEN

Miscelánea 1 J2 TBLOCK-I2 T-BLOCK 2PIN BLUE

Miscelánea 2 J3,J4 TBLOCK-M2 TERMINAL BLOCKS DIBO

Miscelánea 1 J5 TBLOCK-I5 CURENT SENSOR

Miscelánea 1 L1 100u INDUCTOR 100UH

Miscelánea 2 RL1,RL2 24V RELAY 24VDC-SL-A


Listado de componentes PLC con Arduino

CATEGORÍA Cantidad REFRENCIAS VALOR PCB Package

Condensadores 3 C1,C3,C105 100nF 1206_CAP

Condensadores 1 C2 470uF CAP SMD 10.5X10MM ALUMINUM 470UF/35V

Condensadores 3 C4,C5,C104 220uF CAP SMD 6.3X7.7MM ALUMINUM 220UF/16V

Condensadores 74 C8,C9,C10,C11,C12, 100nF 0603_CAP

C13,C14,C15,C16,C17,

C18,C19,C20,C21,C22,

C23,C24,C25,C26,C27,

C28,C29,C30,C31,C32,

C33,C34,C35,C36,C37,

C38,C39,C40,C41,C42,

C43,C44,C45,C46,C47,

C48,C49,C50,C51,C52,

C53,C54,C55,C56,C57,

C58,C59,C60,C61,C62,

C63,C66,C67,C69,C71,

C73,C74,C75,C78,C79,

C81,C89,C90,C95,C96,

C97,C100,C101,C102

Condensadores 6 C68,C70,C72,C86,C87,C88 10uF 1206_CAP

Condensadores 1 C98 10uF 0805_CAP

Resistencias 52 R1,R26,R27,R28,R29,R30, 1k 0603_RES

R31,R32,R33,R50,R51,R52,

R53,R54,R55,R56,R57,R58,

R75,R76,R77,R78,R79,R80,

R81,R82,R99,R100,R101,

R102,R103,R104,R105,R106,

R124,R139,R159,R160,R161,

R162,R165,R168,R171,R174,

R177,R180,R183,R186,R189,

R192,R249,R252

Resistencias 24 R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10, 20k 1206_RES

R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,

R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24,R25

Resistencias 85 R34,R35,R36,R37,R38,R39,R40,R41, 10k 0603_RES

R42,R43,R44,R45,R46,R47,R48,R49,

R59,R60,R61,R62,R63,R64,R65,R66,

R67,R68,R69,R70,R71,R72,R73,R74,

R83,R84,R85,R86,R87,R88,R89,R90,

R91,R92,R93,R94,R95,R96,R97,R98,
R108,R109,R112,R116,R123,R126,

R127,R130,R134,R140,R144,R164,

R166,R167,R169,R170,R173,R176,

R179,R182,R185,R188,R191,R194,

R197,R200,R203,R206,R209,R212,

R215,R218,R221,R248,R250,R251,R253

Resistencias 2 R107,R125 100 1206_RES

Resistencias 2 R110,R128 20k 0603_RES

Resistencias 2 R111,R129 2k 0603_RES

Resistencias 12 R113,R131,R141,R142,R172,R175

,R178,R181,R184,R187,R190,R193 4.7k 0603_RES

Resistencias 1 R114 1.8k 0603_RES

Resistencias 1 R115 240 0603_RES

Resistencias 2 R117,R135 51k 0603_RES

Resistencias 2 R118,R136 15k 0603_RES

Resistencias 2 R119,R137 10 0603_RES

Resistencias 19 R120,R121,R122,R163,R224,R226, 10k 0805_RES

R227,R229,R230,R232,R233,R235,

R236,R238,R239,R241,R242,R244,R245,R247

Resistencias 1 R143 120 0603_RES

Resistencias 1 R145 1M 0603_RES

Resistencias 2 R152,R157 4.7k RES_ARRAY 0603X4

Resistencias 1 R158 470 0603_RES

Resistencias 22 R195,R196,R198,R199,R201,R202,R204, 220 0603_RES

R205,R207,R208,R210,R211,R213,R214,

R216,R217,R219,R220,R222,R223,R254,R255

Resistencias 8 R225,R228,R231,R234,R237,R240,R243,R246 1k 0805_RES

Resistencias 1 R256 10k RES_ARRAY 0603X4

Integrados 1 U1 ATMEGA2560 QFP50P1600X1600X120-100

Integrados 1 U2 MAX485 SO8

Integrados 1 U4 CH340C SO16

Integrados 1 U5 AT24C512B SO8

Integrados 1 U6 DS3232 SO16W

Integrados 1 U7 7810 DPAK-N

Integrados 1 U8 LM2576-5,0 TO170P1410X464-6

Integrados 17 U10,U11,U12,U13,U14,U15,U16,U17,U18, ILD207T SO8

U19,U20,U21,U43,U44,U45,U46,U47

Integrados 4 U22,U23,U24,U25 74HC14 TSSOP14

Integrados 4 U26,U27,U28,U42 74HC541 TSSOP20

Integrados 5 U29,U30,U31,U35,U37 LM358N SO8

Integrados 2 U32,U38 TL431 SOT23-3


Integrados 1 U33 LM317L SOT89

Integrados 1 U34 ICL7660 SO8 Integrados


2 U36,U41 TLP127 SOIC250P670X300-4

Integrados 1 U48 7812 DPAK-N

Transistores 12 Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q22,Q23 PMBT3904,215 SOT23-3

Transistores 9 Q11,Q12,Q13,Q14,Q15,Q16,Q17,Q18,Q21 FQD11P06TM DPAK-N

Transistores 2 Q19,Q20 PMV48XP,215 SOT23 V1

Diodos 2 D1,D8 SS14-TP DIOM5226X230N

Diodos 1 D2 B330A-13-F DIOM5226X230N

Diodos 21 D3,D36,D37,D39,D41,D43,D45,D47,D49, LED-RED LEDC2012X120

D51,D53,D54,D55,D56,D57,D58,D59,D60,

D61,D62,D63

Diodos 4 D4,D5,D6,D7 MM3Z5V1T1G SOD-323

Diodos 24 D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17, LED-GREEN LEDC1608X60

D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,

D27,D28,D29,D30,D31,D32

Diodos 9 D35,D38,D40,D42,D44,D46,D48,D50,D52 RR1VWM6STFTR SOD2614X116

Diodos 1 D64 LED Y-G-O LED Y-G-O 0805

Miscelánea 1 BAT1 3V BAT 3V

Miscelánea 1 BTN1 RST BUTTON SMD

Miscelánea 1 DSW1 DIPSW_4 DIPSWTCH SMD 4P

Miscelánea 1 F1 1A FUSE SMD

Miscelánea 5 J1,J2,J6,J15,J17 TBLOCK-M2 T-BLOCK 2PIN BLUE

Miscelánea 1 J3 KFM736-5_0-5P KFM736-5.0-5P P=5.0MM

Miscelánea 2 J4,J5 KFM736-5_0-4P KFM736-5.0-4P P=5.0MM

Miscelánea 4 J7,J16,J18,J20 TBLOCK-M3 T-BLOCK 3PIN BLUE

Miscelánea 2 J8,J9 TBLOCK-M2 T-BLOCK 2PIN BLUE

Miscelánea 1 J10 TBLOCK-M2 T-BLOCK MINI 2PIN

Miscelánea 1 J11 CONN-SIL6 CONN-SIL6

Miscelánea 2 J12,J14 CONN-H4 CONN-SIL4

Miscelánea 1 J13 JACK USB 2 TIPO B JACK USB 2.0 TYPE B

Miscelánea 1 J19 KFM736-5_0-6P KFM736-5.0-6P P=5.0MM

Miscelánea 1 JP1 JUMPER CONN-SIL2

Miscelánea 1 L2 100u INDUCTOR 100UH

Miscelánea 8 RL1,RL2,RL3,RL4,RL5,RL6,RL7,RL8 HF49FD/012-1H12G RELAY24VPLC V1

Miscelánea 1 X2 CRYSTAL SMD S OSCILADOR SMD CERAMIC RESONATORS