Está en la página 1de 103

 

 
 

sbjkkd` hy GR
  86:9
 

KA AP@A y Ma AP@a
V@A@Mm~ Ê PIBJ @I MJ I@IKPI@J@
 

D@I IAKDR gm@DR

D`ibiakds Gi`ds 4.M.


Jpjrtj`a `d Barrdas, 2 I 02<26 Parrd`dnhjrrj Pjrrjcakj)
d` ibiakdsgi`dsFyjlja.ds
www.d`ibiakdsgi`ds.ban

Pituma aricikjm Kaus dt m s jutrds Vrahménjtiqud `d / i`dktité


© Jmj ik `d Hdkaist
© D`ibiakds Gi`ds, 86:4
© Oar`i Cjrricj, par mj trj`ubbiòk

@isdúa y njqudtjbiòk? Bòr`ahjKaBakgarnd


Inprind? Vuhmi`isj
Inprdsa dk Dspjúj

93<-<0-902986-<-4
:.4.H.K.?
@dpòsita Mdcjm? P.:6:<-86:4

Xdsdrvj`as ta`as mas `drdblas. Dstd mihra ka pud`d rdpra`ubirsd, dk su tatjmi`j`


a dk pjrtd, sik mj jutarizjbiòk `dm d`itar. Gatabapijr mihras ka ds mdcjm.
 

w w w d ` i b ia
i a k d s g i`
i` d s b a n

KA AP@a M a AP@a
V@A@Mml0ÊPIBJ @I MJ I@IKPI@J@
mjik `d hdkaist

NßNIXA 8 86:4
 

 Kasa
 Ka satr
tras
as y ma
mass atra
at rass . Vra
Vr a hm
hmdn
dnêt
êtib
ibjj ` d mj I `dk
`d k ti
ti`j
`j`
`
 

Îk`ibd
Vrdsdktjbiòk

Mj i`dkti`j` dk uk prdsdktd pas lipdr)na`drka.

Kjbinidkta `d uk budstiòk 8:

Mj na`drki`j` mihdrjm grdktd j mj budstiòk `d mj i`dkti`j` 22

Mjbrîtibj banukitjristj a mj bumturj bana juta- 3

bakstituydktd

Xdbakabinidkta `d mas at
atras
ras a kdcjbiòk `d mjs `igdrdkbijs 44

Pa`j i`dkti`j` ds `ij


`ijmòcibj
mòcibj 73

Dm rdmjta i`dktitjria 32

Vdrtdkdkbij y praxini`j`. Ndnarij d listarij


listarij <:

Vjtamacîj `d mj i`dkti`j` 9:

Dm récindk pasna`drka 93

Mj i`dkti`j`, vîbtinj `d mj `dsinhamizjbiòk ndrbjktim : 2

pék`ibds
±Zué ds mj i`dkti`j`1

I`dkti`j` y `igdrdkbij :8:

I`dkti`j` y cmahjmizjbiòk :23


 

Kasatras y t s atras Vrat?mdrkjtibj `d ij i`dkti`j`

rdsdktjbiòk
j i`dkti`j` dk uk prdsdktd pas lipdr)na`drka

@dspués `dm ékgjsis pudsta dk mj mihdrtj` y mj icujm`j`, mj i`dk


ti`j` sd lj bakvdrti`a dk ukj budstiòk bmjvd, dk uk hidk dsdk
bijm. @ds`d ljljbd
bd uk tidnpa, j mj prd
prdabupjbiòk
abupjbiòk par mjs `igdrdk
bijs dstê subd`idk`a uk iktdrés brdbidktd par mjs lihri`jbiakds
dktrd mj nisni` ` y mj atrd`j`. M j s bidkbijs sabijmds ljk sjtu
rj`a yj mas kivdmds `d rdgm
rdgmdxivi`j`
dxivi`j` `d mj bjtdcarîj hikjrij kasa
tras/ atras,
atras, pdra ka j pjrtir `d mj mòcibj
mòcibj `d mj ahsdrvjbiòk bidktî
gibj, sika `d `ivdrsjs bjtdcarîjs `d mj bakstrubbiòk pamîtibj qud
vjk `ds`d dm kivdm odrêrquiba, j su baktrjria, dm icujmitjria.
@d uk na`a jkêmaca j barka subd`d bak mj juta-bakstitubiòk
`dm sdr par baktrjpasibiòk jm ka-sdr mj sabid`j` sd juta-ikstitu
juta-ikstitu
yd dk térnikas `dm kasatras `dm iktdriar grdktd j mas atras `dm dx
tdriar bakstrubbiòk brdj`j, puds, hidk par uk jbta `d `istikbiòk
qud `dsickjrê jm kasatras barka `igdrdktd grdktd j mas atras, a
hidk par uk jbta `d ik`istikbiòk qud ik`ibjrê
ik`ibjrê qud dm kasatras ds
icujm qud mas atras.
Rik dnhjrca, mj rdgmdxiòk `d Jmjik `d Hdkaist sahrd mjs pra
hmdnêtibjs pasrka`dnjs md lj bak`ubi`a, `d garnj ikdxarjhmd,
j mj `dgdksj `d mj i`dkti`j` y `dm `drdbla j mj `igdrdkbij, sdjk
éstjs ik`ivi`ujmds a bamdbtivjs. m tîtuma `dm mihra qud kas abupj
iknd`ijtjndktd nd rdbar`ò jm dksjya `d Pa`arav a j mjs ik
bursiakds `d Hjurkjk, Njggdsami a Gikeidmerjut dk dm prahmdnê
tiba d ikdstjhmd ênhita i`dktitjria. R a m a qud Jmjik `d Hdkaist
jgraktj mj budstiòk `d mj i`dkti`j`, ka dxbmusivjndktd `ds`d
mj cdkdjmacîj, sika dspdbijmnd
dspdbijmndktd
ktd `ds`d mj gdkandkamacîj `d
mjs `ikênibjs `dspmdcj`js par mj na`drki`j`, dk pjrtibumjr, dm
mihdrjmisna, dm
dm ik`i
ik`ivi`ujmisna,
vi`ujmisna, dm kjbiakjmisna
kjbiakjmisna y dm ndrbjkti
misna.
 

: Jmjrk id sdka¡st

j na`drki` ` mihdr m
M j budstiòk `d mj i`dkti`j`, sidnprd njrcikj`j par mj na
`drki`j`, kukbj lj tdki`a njyar pdrtikdkbij
pdrtikdkbij qud dk kudstrj
d`j` pas(lipdr)na`drkj. M j rd`ubbiòk `d ta`a dm pmjkdtj j mas
`ibtj`as `d mas inpdrjtivas `dm ndrbj`a, pjtrabikj`as par mjs
mjs
gudrzjs kartdjndribjkjs
kartdjndribjkjs `d mj cmahjmizjbiòk, prdsdktj jbtujm
ndktd ukj gjsd `d `dsjrrjica y `dsdstrubturjbiòk `d ta`as mas
pudhmas `dm nuk`a,
nuk`a, sik prdbd`dktds `ickas `d ndkbiòk, `ds
truydk`a mjs gimijbiakds trj`ibiakjmds y na`drkjs qud, ukj vdz,
bakstituydrak mjs hjsds `d mj i`dkti`j` y bak dmma dmma tjnhiék, mas
guk`jndktas `d mj sabijhi
sabijhimi`j`
mi`j` y su sickigibj`a. J dsta ds j m a
qud sd rdgidrd Jmjik `d Hdkaist bak su rdgmdxiòk sahrd mj pra
hmdnêtibj `d mj i`dkti`j` .
D k mjs sabid`j`ds prdna`drkjs a trj`ibiakjmds,mj budstiòk `d mj
i`dkti`j` drj `igîbimnd
`igîbimndktd
ktd bakbdhihmd rdspdbta j mas ik`ivi`uas
qud, dk dstd tipa `d sabid`j`ds, sd i`dktigibjhjk
i`dktigibjhjk dk térnikas `d
mikjod,bjstj
mikjod, bjstj a crupa sabijm.D k mj D`j`Nd`ij durapdj, par dodnpma,
mj prdcuktj ka drj ±quiék say ya1, sika ± j quiék say mdjm1
M j budstiòk `d mj i`dkti`j`
i`dkti`j` surciò sòma bana rdspudstj j mj
`isamubiòk `d mas vîkbumas sabijmds trj`ibiakjmds, pravabj`j par
dm j`vdkinidkta `d mj na`drki`j`. M j budstiòk, par atrj pjrtd,
tuva uk ênhita kdtjndktd durapda, parqud ddrj rj mj iktdriari
`j` narjm `d mj vjmi`jbiòk `dm jmnj, jmindktj`j par dm bris
tijkisna y , nês tjr`d, mdcitinj`a sdbumjrndktd par dm rjbia
kjmisna suhodtiva
uk ik`ivi`ua `d @dsbjrtds,
dnjkbipj`a na`drkamj qud pra`uoa bana `dktra
d ik`dpdk`idktd rdsumtj`a
`d
ukj arcjkizjbiòk.
Dstinumj`a par dm ik`ivi`ujmisna lunjkistj `dm Xdkjbinidk
Xdkjbinidk
ta y mj Xdgarnj y par mjs rdvamubiakds `ujmds `d gikjmds `dm
sicma \WIII, dm dndrcdktd sistdnj sabijm na`drka-mihdrjm, bdk
trj`a dk mas nd
ndrbj`as
rbj`as kjbiakjmds, dxiciò, par ma tjkta, mihdrjr j
mj pdrsakj `d mj ldrdkbij `d dsjs banuki`j`ds arcêkibjs y `d
mas sistdnjs `d rdmjbiakds sab
sabijmds,
ijmds, mjs bujmds rdstrikcîjk su
juta-rdjmizjbiòk, bana s i dm ik`ivi`ua , mihdrj`a `d sus vîkbu
mas bak mj sjkcrd, dm dspîritu y dm pjtrinakia (qud md situjhjk dk
dm tidnpa ), `d jmcukj njkdrj pu`idrj tdkdr ukj dxistdkbij
nês pmdkj s i sd md privjhj `d ta`a m a qud md ljhîj bakvdrti`a,
prdbisjndktd, dk quiék drj.
 

Kasatras mas atras Vrahmdrkjtibj


Vrahmdrkjtibj ` d ? tr irtdkti`j` ::

M j na`drki`j`, barka tjm, gjvardbîj «ukj visiòk jtanistj `d


mj sabid`j` bakstitui`j par ik`ivi`uas guk`jndktjmndktd mi-
hrds y rjbiakjmds,
rjbiakjmds, qud jbtÿjk barka sdrds `dsvikbumj`as,
`dsvikbumj`as, mihdrj
`as `d bujmquidr `dtdrnikjbiòk jpriarîstibj y qud pudpud`dk
`dk dmd
cir par s î nisnas mas nd`ias y vjmards pjrj cuijr sus jbbiakdsµ.
Dstd i`djm mihdrjm, pjrj d m qud mj i`dkti`j` ik`ivi`ujm sd bbaksi
aksi
`drj prinjrij
prinjrij y mj i`dkti`j` bamdbtivj rdsumtj ndrjndktd ikbi
`dktjm, surciò, barka drj `d dspdrjr, j pjrtir `dm nisna
nisna prabdsa
listòriba qud mmdvò j mj lanacdkdizjbiòk
lanacdkdizjbiòk y kdutrjmizjbiòk
kdutrjmizjbiòk `d
mjs `igdrdkbijs kjturjmds dk mj dsgdrj pÿhmibj, bakvirtidk`a j
mj na`drki`j` dk ukj i`damacîj `d ma nisna , y j mas lanhrds,
jismj`as `d sus vîkbumas arcêkibas , dk ahodta `d ukj i`dkti
`j` dstjk`jrizj`j, `dsjrrjicj`as yj `d ta`as mas mjzas banu
kds y mucjrds trjsbdk`dktjmds `d rdgdrdkbij.
Mas ik`ivi`uas, dk dstd sdkti`a, gudrak vistas barka ikldrdk
tdndktd icujmds dktrd s î jm icujm qud mj lunjki`j` sd pdrbihiò
barka ukj njsj ik`igdrdkbij`j `d suodtas ik`ivi`ujmds, u bak
oukta dk dm qud ta`as jpjrdbdk icujmds dk dm sdr bakstituydktd
`dm gutura ndrbj`a cmahjm.
M j jkdnij sabijm qud sicuiò j dstj jtanizjbiòk mihdrjm ,qud
`isamvîj mas vîkbumas sabijmds y dspiritujmds qud trj`ibiakjm
ndktd ljhîjk ldbla `d mj vi`j ukj dxpdridkbij sickigibjtivj,
pravabò dktrd mas durapdas kundrasjs baktrjtdk`dkbijs pjrj
rdstjhmdbdr garnjs jmtdrkjtivjs `d i`dkti`j`, sami`jri`j` y sic
kigibj`a.
Var m a tjkta, dk baktrj `d mas i`djmds `d mj ik`ivi`ujmi`j`
hurcudsj y mjs dstrubturjs `d lanacdkdizjbiòk `d mj dsgdrj
pÿhmibj na`drkj, ik`igdrdktds j mj `istikbiòk y mj `igdrdkb
`igdrdkbij,
ij,
surcidrak i`dkti`j`ds hjsj`js dk mj garnjbiòk `d pjrti`as jk
tibjpitjmistjs
tibjpitjmistjs y sik`ibjtas, dk mj `dgdksj `dm bjtamibisna
bjtamibisna y `d mjs
prêbtibjs narjmds trj`ibiakjmds, dk mj rdsistdkbij
rdsistdkbij rdciakjmistj a
jcrjrij j mj bdktrjmizjbiòk
bdktrjmizjbiòk `dm Dstj`a, dk mj apasibiòk étkibj
étkibj jm
ukivdrsjmisna lunjkitjria , jsî barka dk bidrtjs ikstitubiakds
`dm Dstj`a, barka dm doérbita a mj dsbudmj, garnjs, ta`js dmmjs, qud
garojrak kudvjs i`dkti`j`ds pjrj rdnpmjzjr
rdnpmjzjr mjs qud ljhîjk
si`a pdr`i`js bak mj `dsjpjribiòk
`dsjpjribiòk `dm Jkticua Xécindk.
Y ds qud mj `ikênibj mihdrjm lj jrrdhjtj`a j m lanhrd `d su
banuki`j`, `d sus vîkbumas sabijmds, `d sus dstimas `d vi`j `i-
 

:: mjik `d Hdkaist

gdrdkbij`as, pakidk`a dk njrblj uk bakgusa prabdsa `d ik`is


tikbiòk. Bak dm surcinidkta `d mj na`drki
na`drki`j`,
`j`, dm rjbiakjmisna
`d @dsbjrtds y mj ndtjgîsibj `d mj suhodtivi`j`, mj i`dkti`j`
ik`ivi`ujm prdvjmdbd sahrd mjs
mjs i`dkti`j`ds bamdbtivjs, rupturj
mmdvj`j j bjha par mas ahodtivas lanacdkdizj`ards `dm Dstj`a
Dstj`a
kjbiòk abbi`dktjm y qud bumnikj bak mj `isamubiòk `d mas vîkbu
mas trj`ibiakjmds y dspirituj
dspiritujmds
mds pjrj mihdrjr jm ik`ivi`ua dk jrjs
`d su iktdcrjbiòk ukigarnd dk mj rjzòk ndrbjktim.
ndrbjktim.
Ds, par dmma, qud dstj jndkjzj dxpmibj dm rdsurcinidkta, bak
nês gudrzj, `d bidrtjs
bidrtjs i`dkti`j`ds bumturjmds, pamîtibjs d i`da
mòcibjs. M j i`dkti`j` ds uk hidk juta-bakstitutiva? sd bakstruyd
y rdbakstruyd
rdbakstruyd dk su rdmjbiòk bak dm bakabinidkta y dm dm rdbaka
binidkta `dm atra. Vdra jsî bana dxistd uk ênhita mdcîtina `d
rdbmjnjbiòk/rdbakabinidkta
rdbmjnjbiòk/rd bakabinidkta `d mj i`dkti`j`, tjnhiék dxistd
ukj barrdmjtivj pjtamacîj `d jgirnjbiòk/dxbmusiòk
jgirnjbiòk/dxbmusiòk `d dsj i`dk
i`dk
ti`j`.
M j prdcuktj ±qué s mj i`dkti`j`1 ka pud`d rdspak`drsd jbu
`idk`a j mjs i`damacîjs icujmitjrijs y ukivdrsjmistjs,
ukivdrsjmistjs, bana dm
bristijkisna, dm mihdrjmisna, d m rjbisna a dm kjbiakjmisna. D s -
tjs i`damacîjs banpjrtdk mj jhsur`j tdk`dkbij j iktdrprdtjr
jm atra sòma j trjvés `d uka nisna, pdra dmma inpi`d ka sòma
mj banprdksiòk `dm atra sika tjnhiék dm bakabinidkta `d uka
nisna, dkdk mj nd`i`j
nd`i`j dk qud kkaa sd pud`d mmdcjr j sdr pmdkjndk
td baksbidktd `d mj prapij i`dkti`j` sika nd`ijktd mj bakgrak
tjbiòk `d sdr
atra pjrj ukjpmdkjndktd
vjrijbiòk dxtdrkj? dk `dgikitivj,
baksbidktds `d kudstrjkdbdsitjnas
`igdrdkbij. Mjmj
jbtitu` bidcj pjrj vdr dk mj mtdri` ` `d mas atras uk vjmar dk s î
nisna, kidcj par su prapij mòcibj iktdrkj, ta`j pasihimi`j` `d
i`dktigibjr mj prapij nisni`j`.

j i`damacî `d m nisni` `
R d trjtj, sdcÿk Jmjik `d Hdkaist, `d mj I`damacîj `d ma Nisna ( a
`d mj Garnj `d ma Tka , sdcÿk Njrbdm Cjubldt), qud jpjrdbd
prindra dk Abbi`dktd, dk d m pmjka tdamòciba, bak mj i`dj bris
tijkj `d qud ta`as mas lanhrds, bujmdsquidrj qud sdjk sus bj
rjbtdrîstibjs prapijs, sak icujmds par kjturjmdzj, baksdbudkbij
`d mj `icki`j` dm jmnj- `d ljhdr si`a brdj`as j mj injcdk `dm
 

Kasatras mas atras Vrahmdrkjt


Vrahmdrkjtibj
ibj `d i i`dkti` ` 2

@ias ÿkiba. D m prahmdnj baksistd dk qud mj i`damacîj `d m a nis


na sòma pud`d dxicir mj dxbmusiòk rj`ibjm `d m a qud ka pud`d
sdr rd`ubi`a j m a nisna (mj icujmitjristj i`damacîj `d mj nis
ni`j` sd apakd j mj pmurjmistj i`damacîj `d mj atrd`j` . Pa`js
mjs i`damacîjs tatjmitjrij
tatjmitjrijss baikbi`dk? mj jmtdri`j`
jmtdri`j` irrd`ubtihmd sd
bakvidrtd dk dm dkdnica priaritjria qud sd `dhd drrj`i
drrj`ibjr.
bjr. M j mò-
cibj baktrj`ibtarij `dm ukivdrsjmisna y `dm ik`ivi`ujmisna ka
ds mj ÿkibj baktrj`ibbiòk qud barrad mj i`damacîj `d ma nisna ,
qud ukjs vdbds pjrtd `d mj i`dj `d kjturjmdzj lunjkj y atrjs
jgirnj qud ta`js mjs `dtdrnikjbiakds kjturjmds sak sdbuk`j
rijs y jbbdsarijs,
jbbdsarijs, qud dm lanhrd sòma jsund su ndoar lunjki
`j` bujk`a sd mihdrj `d dmmjs.
Jsî qud, dk `dgikitivj, dktrd mj icujm`j` y dm icujmitjrisna
icujmitjrisna
dxistd nês a ndkas mj nisnj `igdrdkbij qud dktrd mj mihdrtj` y
dm mihdrjmisna, a m a ukivdrsjm y dm ukivdrsjmisna,
ukivdrsjmisna, a dm hidk banÿk
y dm banukisna. D m icujmitjrisna tidkd bana ahodtiva iktra`u
bir mj icuj
icujm`j`
m`j` `ak`d ka tidkd mucjr y ka sd barrdspak`d bak mj
rdjmi`j`, bana mj i`dj `d qud ta`js
ta`js mjs pdrsakjs
pdrsakjs tidkdk mj nis
nj i`dkti`j`, uk dspdoa ukivdrsjm qud ds ikbjpjz `d `d `dvamvdr
vamvdr mj
injcdk `d uka nisna, ki `d rdgmdojr mj gicurj `dm atra jodka. Mjs
`abtrikjs icujmitjristjs
icujmitjristjs dktidk`d mj icujm`j` bana uk ta`a dx
bmuydktd , ds `dbir, m a baktrjria `d mj `ivdrsi`j`. Rik dnhjrca, m a
baktrjria `d mj icujm`j` ds mj `dsicujm`j`,
`dsicujm`j`, ka mj `ivdrsi`j`.
Jmjik `d Hdkaist sidnprd lj `dkukbij`a mj i`damacîj `d mj
icujm`j`
rdmiciasjs,adspragjkjs,
`dbir, mj i`damacîj ukivdrsjmistj
husbj rd`ubir qud, dk
mj `ivdrsi`j` `dmsus garnjs
nuk`a
ds `dbir, mj `ivdrsi`j` `d mjs bumturjs, mas sistdnjs `d vjmards
vjmards
y mjs garnjs jrrjicj`js `d mj vi`j j uk na`dma ukigarnd. M j
inpmdndktjbiòk
inpmdndktjb iòk `d mj i`damacîj `d mj nisni`j` bak`ubd j mj
rd`ubbiòk y drrj`ibjbiòk `d mjs `igdrdkbijs. Ridk`a hêsibjndk
td dtkabéktribj,
dtkabéktribj, j pdsjr `d sus prdtdksiakds ukivdrsjmistjs, md
citinj sik bdsjr ta`js mjs garnjs `d inpdrijmisna. Lay, dk dm
kanhrd `dm sistdnj bjpitjmistj, mj i`damacîj `d m a nisna rd
`ubd ta`a j mas prdbias `dm`dm ndrbj`a y trjksgarnj dm nuk`a dk
uk vjsta y lanacékda ndrbj`a-mucjr `ak`d ta`as mas lan
hrds, rd`ubi`as jm pjpdm `d pra`ubtards y baksuni`ards pjrj
mudca bakvdrtirsd dmmas nisnas dk pra`ubtas hêsibas- `dhdk
j`aptjr mj ndktjmi`j` `dm ljna adbakanibus. D k mj nd`i`j dk
 

:0 Jmj k `d Cdkaist

qud trjtj `d rd`ubir mj `ivdrsi`j`, harrjr mj i`dkti`j` y kdcjr


dm `drdbla j mj `igdrdkbij, qud sak mjs jutéktibjs riqudzjs `d mj
lunjki`j`, mj i`damacîj `d mj nisni`j` d s dk s î nisnj, ukj
bjribjturj `d mj icujm`j`.
Jsî qud, lay, dstjs i`dkti`j`ds tjnhiék ljk `dsjpjrdbi`a. M j
`dsdstrubturjbiòk rj`ibjm bjusj`j par mj bjpitjmizj
bjpitjmizjbiòk
biòk tatjm y
mj cmahjmizjbiòk `d mj vi`j sabijm dstê jbtujmndktd drasiakjk`a
mjs jÿk dxistdktds- rdnjkdktds i`dktitjrijs `d mjs banuki`j
`ds. Mjs ikstitubiakds j crjk dsbjmj brdj`js par dm Dstj`a-kj
biòk, qud ukj vdz agrdbidrak ii`dkti`j`ds
`dkti`j`ds jmtdrkjtivjs y crupas
sabijmds iktdcrj`as sahrd mj hjsd `d dspjbias ukigibj`as y
bakstrui`as `d jrrihj ljbij jhjoa, tjnhiék dstêk dk brisis.

m banukit risna
D s baktrj dstj `dsdstrubturjbiòk
`dsdstrubturjbiòk kilimistj qud Jmjik `d Hdkaist
sd rdpmjktdj mj budstiòk sahrd mj i`dkti`j`, jrtibumj`j dk crjk
nd`i`j dk dm `isbursa `d mj dsbudmj kartdjndribjkj
kartdjndribjkj `d pdksj
nidkta -brîtibj `dm jtanisna sabijm `dm ar`dk mihdrjm- bakabi
`j bana banukitjrisna y buyas pdksj`ards prikbipjmds sak
Bljrmds Pjymar Jmjs`jir Njbiktyrd, Nibljdm Rjk`dm y Nibljdm
Sjmzdr. Tkj rdgmdxiòk
rdgmdxiòk hdkaistijkj qud s d ikodrtj dktrd mas prik
bipias `îgdrdkbîjmîstjs
`îgdrdkbîjmîstjs y mjs prapudstjs barkukîtjrîstjs
Vdra ±bòna supdrjr dstd prabdsa nuk`ijmizj`ar `d mjs i`dkti
i`dkti
`j`ds1 Jmjik `d Hdkaist,
Hdkaist,
`a numtibumturjmisna, dk sudm
j`aptj iktdkta par supdrjrukj
banukitjrisna, uk barridktd
`dvjmuj
`d pdksjnidkta-buriasjndktd
pdksjnidkta-buriasjndktd jrrjicj`j dk dm ênhita jkcmaj
ndribjka- qud `dkukbij dm i`djm jktrapamòciba mihdrjm `d uk
ik`ivi`ua jismj`a `d ta`a baktdxta listòriba, sabijm y bumturjm.
Rdcÿk mjs tdsis banukitjristjs, «ka pud`d ljhdr jutakanîj ik
`ivi`ujm s i ka ljy jutakanîj bamdbtivj, ki ds pasihmd ukj brdj
biòk `d sdkti`a ik`ivi`ujm qud ka sd iksbrihj dk ukj brdjbiòk
bamdbtivj `d sickigibj`aµ. Rik dnhjrca, mj sabid`j`-nuk`a dk
bjnj`j par d m mihdrjmisna, jm ka jsickjr jm ik`ivi`ua uk mucjr
dstjhmd dk mj banuki`j` j mj qud pdrtdkdbd, m d lj jrrdhjtj`a
su mdcîtina
mdcîtina `dsda `d i`dkti`j`, `d tjm garnj qud dm crjk `dsbu
hrinidkta `d mj na`drki`j`
na`drki`j` yj ka ds mj kdbdsi`j` `d rdbaka
binidkta `d mjs i`dkti`j`ds, sika mj tristd bakstjtjbiòk `d qud
 

Kasatras y mas atras Vrahmdrkjtibj d : : irîdkti`j` 4

dsj kdbdsi`j`
kdbdsi`j` yj ka pud`d sdr sjtisgdblj
sjtisgdblj dk dm Crjk Rupdrndr
bj`a Cmahjm.
@ d ldbla, bak dm gik `d mj Cudrrj Grîj y dm triukga `d mj cmahj
mizjbiòk, mj kdbdsi`j` `d qud mj banuki`j` tarkjrj uk kudva
sickigibj`a, liza qud mmjs
js sabid`j`ds abbi`dktjmds rdjbbiakj
rjk grdktd jm jundkta `d mj `isgukbiakjmi`j` `d sus prapijs
ikstitubiakds kjbiakjmds, rdjbbiòk qud tuva tjnhiék
tjnhiék su rds
pudstj bak mj dnjkbipjbiòk pracrdsivj `d mas pudhmas `dm Pdr-
bdr Nuk`a, bumturjs y banpartjnidktas dk mas nês `ivdrsas
dspjbias pÿhmibas.
Rik dnhjrca, j pdsjr `d qud dm barkukitjrisrka pranavîj mj
brdjbiòk `d kudvas dspjbias pÿhmibas, dstrubturj`as par mjs `i
gdrdkbijs, dk mucjr `d sdrma par mj lanacdkdi`j` y mj kdutrj
mi`j` m j kdgjstj tamdrjkbij ) mihdrjmds, dstj barridktd `d pdk
sjnidkta pjrdbd rdsudmtjndktd bdktristj , dsta ds, apudstj
j bujmquidr jmtdrjbiòk rj`ibjm a sickigibjtivj `d mjs rdmjbiakds
sabijmds dxistdktds. Vud`d qud éstd ljyj si`a dm nativa `d su rê
r ê
pi`j jbdptjbiòk y jsinimjbiòk par mjs amicjrquîjs cahdrkjktds
`dm nuk`a
nuk`a pamîtiba y gikjkbidra.
D m mihdrjmisna, ka bjhd `u`j, lj sabjvj`a mjs i`dkti`j`ds rd
miciasjs bristijkjs y trj`ibiakjmds, pdra `d kikcukj njkdrj d m
barkukitjrisrka, dk su mjibi`j`, prdtdk`d rdstjhmdbdr dm bjrêb
tdr sjcrj`a dk mas mucjrds pÿhmibas, a rdprinir dm njtdrijmisna
suhvdrsiva `d mas iktdrdsds dbakònibas `anikjktds
`anikjktds.. @dm nis
na na`a,
gjnimijr dm gdnikisna mjpud`d
y `drkakizj`a ljhdrnjsbumikj
i`dkti`j` sabjvj`a pdra,
mj iksti
ikstitubiòk
tubiòk
ukj vdz
nês, dm barkukitjrisrka, dk su bdktrjmi`j`, ka prdtdk`d dm rds
tjhmdbinidkta
tjhmdbini dkta `d mj gjnimij trj`ibiakjm odrêrquibj, ki budstiakj
mas puhmibitjrias ramds dndrcdktds `d mjs nuodrd
nuodrdss qud pravabjk
p ravabjk
mj `dsvirimizjbiòk `dm nuk`a. Bristijkas y ka bristijkas, gdni
kistjs y ka gdnikistjs, gudrak sinpmdndktd rdmdcj`as j sus
rdspdbtivjs banuki`j`ds , sik kikcÿk pdksjnidkta rdjm rdmj
tiva j bòna dstjs banuki`j`ds jktjcòkibjs `dhîjk badxistir a
bòna sus `igdrdkbijs
`igdrdkbijs pa`îjk ndoarjr mj baldsiòk sabijm.
Y m a qud ta`jvîj ds nês crjvd, d m jktimihdrjmisrka barkukitjris
tj sd guk`jndktj, `d garnj baktrj`ibtarij, dk uka `d mas nês
hêsibas prikbipias mihdrjmds, parqud, j pdsjr `d su apasibiòk
garnjm j mjs pamîtibjs
pamîtibjs jkti-banukitjrijs `dm mihdrjmisna, qud
 

  7 mjik d sdkaist

gjvardbdk dm `dsjrramma `d mjs gudrzjs


gudrzjs `dm ndrbj`a y mj `dsban
`dsban
pasibiòk `d mjs banuki`j`ds arcêkibjs, su mmjnjnidkta
mmjnjnidkta j mj rd
kavjbiòk `d mas vîkbumas banukitjrias husbjhj, dk ÿmtinj
ÿmtinj iks
tjkbij, mj rdbupdrjbiòk `d mj sabid`j` bivim , mj nisnj sabid`j`
bivim buyas vjmards hurcudsds y ndrbjktimd
ndrbjktimdss sak mas prikbipias
apdrjtivas hêsibas qud ikspirjrak aricikjmndktd jm mihdrjmisna.
Jmjik `d Hdkaist
Hdkaist ds jquî, sinpmdndktd, uk pdksj`ar rdjmistj.
Jbdptj mj ikbaktravdrtihmd rdjmi`j` `d mj `isamubiòk `d mjs mjs i`dk
ti`j`ds, pdra sd rdsistd j ka jbdptjr dm pasihmd surcinidkta `d
atrjs i`dkti`j`ds, d`igibj`js sahrd mas guk`jndktas `d m str -
`ibiakjmds. «I`dkti`j`, dsbrihd, ka ds mma
a qud kukbj bjnhij sika,
nês hidk, m a qud sidnprd bjnhij sik `d `dojr
ojr `d sdr dmmj nisnjµ.
J m icujm qud mas pasrka`dnistjs, Jmjik `d Hdkaist
Hdkaist jbdptj
jbdptj qud
bj`j ik`ivi`ua pud`j pjrtibipjr dk nÿmtipmds i`dkti`j`ds? ukj
nuodr, par dod
dodnpma,
npma, pud`d sdr patdkbijmndktd
patdkbijmndktd bjpjz `d i`dk
tigibjrsd -subdsivj a sinumtêkdjndkt
sinumtêkdjndktd-d- j sî nisnj, barka ukj
gdnikistj, ukj nj`rd, uk nidnhra `dm pjrti`a `dnòbrjtj, y/a
ukj guk`j`arj `d dnprdsj. Jbdptj tjnhiék qud mjs i`dkti`j
`ds suhodtivjs/j`quiri`js
suhodtivjs/j`quiri`js j`quidrjk priari`j` sahrd mjs ahod
tivjs/j`sbritjs5 y qud dstjs i`dkti`j`ds pasrka`dnjs, buyjs
`igdrdkbijs `dhdk sdr rdbakabi`js y banprandti`js dk mj ds
gdrj pÿhmibj, sd ljk bakvdrti`a dk bjrjbtdrîstibjs `d mjs jbtuj
mds `igdrdkbijs qud gmuydk y dxpmatjk `d garnj ik`istiktj,
j `igdrdkbij `d mj pdrnjkdkbij rdmjtivj `d mjs i`dkti`j`ds
listòribjs, bmêsibjs a , ikbmusa na`drkistjs, hjsj`js dk j`sbrip
biakds a jgimijbiakds arcêkibjs . M j prdsukbiòk jquî ds qud dm
mdkcujod, dm tdrritaria, mj gjnimij,
gjnimij, ikbmusa mj bumturj (juk mj bum
turj dk su sdkti`a numtîbumturjm ), sidk`a j ndku`a mj hjsd `d
mjs banuki`j`ds, yj ka sak kdbdsjrijs
kdbdsjrijs pjrj mj garnjbiòk `d mjs
i`dkti`j`ds.
Ka ljy kdbdsi`j`, par tjkta, `d vamvdr j baksi`drjr m a qud lj
pjsj`a, ma qud pjsj, a m a qud dstê par pjsjr. a qud ds inpar
t ktd ds pdrnitir y jbdptjr qud mas ik`ivi`uas y sus ban banuki`j
uki`j
`ds sdjk `igdrdktds mas ukas `d mas atras, j gik `d cjrjktizjr
mj sinhiasis jrnòkibj `d mj `igdrdkbij qud sd mds rdbakabd dk
mj dsgdrj
dsgdrj pÿhmibj, dk garnj `d jmcÿk tipa `d ikstitubiakjmi`j` a
barparjtivisna supdrvisj`j par dm Dst Dstj`a.
j`a. Jmjik `d Hdkaist ka
rdbljzj mjs bakbdpbiakds listòribjs durapdjs sahrd mj i`dkti-
 

Kasatras y mas atras. Vrahmdrkjtibj `d i i :dkti`j` 3

`j` y mj banuki`j`, jukqud s î qud budstiakj dm `dsjrramma oj


bahika `d mjs i`djs `d "pudhma" a "kjbiòk", jsî bana mjs garnjs
`d sutim bamakizjbiòk tdrbdrnuk`ist
tdrbdrnuk`istj.j. J`dnês, iksistd, dk qud d m
rdbakabinidkta `d "ta`js" -±ta`js, ikbmusa mjs qud kidcjk dm rd
bakabinidkta `d mjs i`dkti`j`ds `istiktjs j mj suyj1- mjs `igd
rdkbijs i`dktitjrijs y banukitjrijs sak uk sdcursdcuraa pjrj rdvitj
mizjr mj "biu`j`jkîj `dnabrêtibj", jukqud Bjrm Rblnitt brdydrj
qud mj lanacdkdi`j` ds d m guk`jndkta `d mj `dnabrjbij. Var
qud, ±ds pasihmd mj `dnabrjbij `dktra `d uk Dstj`a étkibjndk
td grjbturj`a, sabijmndktd `dsvikbumj`a, `dstdrritarijmizj`a,
buyas biu`j`jkas bjrdbdk `d ukj bumturj banÿk banpjrti`j y
uk sdkti`a cdkdrjm `d mj ldrdkbij y dm pjrdktdsba1 ¡Jhjk`akj`
vudstrj tidrrj, vudstrj mdkcuj, vudstrj bumturj, vudstrj gjnimij,
vudstra pudhma
p udhma Durapj rdtanj j mjs trihus kònj`js, qud hus
bjk uk ajsis y jbjhjk dk dm hjzjr.
@dspués `d ta`a, pjrdbd hjstjktd baktravdrti`j mj kdbdsi`j`
`d sastdkdr ukjs dstrubturjs numtibumturjmds qud praparbia
kdk `ivdrsjs apbiakds j mas ik`ivi`uas dk bujkta j sus jgimijbia
kds i`dktitjrijs. Pdkdnas qud njktdkdr kudstra banpranisa
bak mj trj`ibiòk puds, gikjmndktd, ds j dmmj j quidk `dhdnas,
dk crjk pjrtd, kudstrj i`dkti`j`. Vratdcdr mj ldrdkbij bumturjm
ldrd`j`j y trjksnitirmj,
trjksnitirmj , dk ta`j su riqudzj, j mjs guturjs cdkd
rjbiakds. @ds`d mudca, ka ljy qud jbdptjr ikbak`ibiakjmndktd,
bana prikbipia, qud mj i`dkti`j` `d uk ik`ivi`ua sd i`dktigiqud
jutanêtibjndktd bak su pdrtdkdkbij j ukj `dtdrnikj`j
nuki`j`, puds jquém njktidkd bak éstj vîkbumas qud ka lj
a-
dmdci`a y qud, dk baksdbudkbij, pud`d bidrtjndkt
bidrtjndktdd pakdr ddkk
budstiòk. Éstd ds dm prahmdnj jbubijktd dk kudstrjs sabid`j`ds
tjk banpmdojs y numtibumturjmds, `ak`d mj `ivdrsi`j` `d britd
rias ds hidk pjtdktd. @ds`d dstj pdrspdbtivj s î qud pud`d sdr
vêmi`a d m banukitjrisna, bujk`a rdbmjnj sabid`j`ds lanacé
kdjs dk mjs qud mas ik`ivi`uas qud ka banpjrtjk a sd rdsistjk
j banpjrtir- uk nîkina banÿk `dkanikj`ar `d mj ldrdkbij
bumturjm rdbihi`j y njyaritjrij, sdjk "ikvitj`as" j "sjmir `d mj
banuki`j`", `d mj nisnj njkdrj qud mas biu`j`jkas `d mjs
jkticujs pam s cridcjs prjbtibjhjk d m "astrjbisna". Ka ds bak
vdkidktd ouzcjr mj hak`j` a njm`j` `d bidrtjs prêbtibjs sabia
bumturjmds `d `dtdrnikj`js i`dkti`j`ds bakstrui`js
bak strui`js `d garnj
 

  < Jm2 k d sdkaist

gibtibij y jm njrcdk `d mj banuki`j` prdvijndktd dstjhmdbi`j-


par su éxita dk dm ndrbj`a cmahjm `dm sudúa kdamihdrjm, parqud
dmma bakvdrtirîj kudstrjs brddkbijs, kudstrjs vi`js y kudstrjs
bumturjs dk ahodta `d ndrbjkbîj. j i`dkti`j` `d kasatras ka
pud`d `dpdk`dr `d mj tamdrjkbij `d mas atras .

Odsÿs O Rdhjstmêk Mardktd


Baar`ikj`ar `d m ihmiatdbj dtjpamitiej
 

  9

K ARAPXARY MAR APXAR


VXAHMDNJPIBJ @ D MJ I@DKPI@J@
 

m:

jbin idkta `d ukj budstiò k

K a ds gêbim ljhmjr `d i`dkti`j` dk mj nd`i`j dk qud sd trjtj


`d uk bakbdpta iktrîksdbjndktd
iktrîksdbjndktd prahmdnêtiba. Nês qud ukj
rdspudstj a ukj jgirnjbiòk, mj i`dkti`j` baktidkd dk prindr
mucjr uk iktdrracjktd5
iktdrracjktd5 sd dkukbij `d njkdrj iktdrracjtivj. M j
prahmdnêtibj `d mj i`dkti`j`, dk dgdbta. sòma jpjrdbd pmdkj
ndktd bujk`a mmdcj j sdr bakbdhihmd ukj prdcuktj tjm barka
±quiék say ya1 , prdcuktj qud, baktrjrijndktd j m a qud pu
`idrj pdksjrsd, ka ds `d ta`js mjs épabjs a ka sd lj pmjktdj
`a sidnprd `d mj nisnj njkdrj. Ka ds puds dxjcdrj`a `dbir,
bak _ycrkukt Hjurkjk, qud mj prahmdnêtibj
prahmdnêtibj `d mj i`dkti`j`
surcd prikbipjmndktd barka budstiakjrkidkta, ds `dbir, barka
dm dkukbij`a `d uk prahmdnj. «Dk kikcÿk nandkta, mj i`dk
ti`j` mmdcò j sdr uk prahmdn
prahmdn j ka pa`îj dxistir sika barka uk
prahmdnj- gud uk prahmdnj `ds`d su kjbinidkta, kjbiò pra-
hmdnjµ: Bujmquidr rdgmdxiòk
rdgmdxiòk sahrd mj i`dkti`j` inpmibj ukj
ikvdsticjbiòk sahrd mjs bak`ibiakds `dm surcinidkta `d dstd
budstiakjrkidkta, sahrd dm dm prabdsa qud pdrnitiò j mj budstiòk
`d mj i`dkti`j` sdr pmjktdj`j par jmcuidk a `d pmjktdjrsd par
s î nisnj.
Rituj`j dk mj iktdrsdbbiòk `d mj psibamacîj, mj sabiamacîj y mj
jktrapamacîj sabijm, mj budstiòk `d mj i`dkti`j
i`dkti`j`
` ds, dk rdjmi`j`,
ukj budstiòk tîpibjndktd na`drkj. D k mjs sabid`j`ds trj`i
biakjmds, dstj budstiòk ka sd pmjktdj y sinpmdndktd ka pud`d
surcir. M j i`dkti`j` ik`ivi`ujm, dk pjrtibumjr,
pjrtibumjr, ka ds ahodta `d
pdksjnidkta bakbdptujmizj`a barka tjm, yj qud dm ik`ivi`ua
s d ljmmj ikquidta jm njrcdk `dm crupa y ka pa`rîj sdr bakbd
hi`a barka ukj gudktd sugibidktd `d juta`dtdrnikjbiòk. «Dm
nisna térnika `d i`dkti`j` ds jkjbròkiba pjrj mjs bumturjs
prdrka`dnjs -dsbrihd Bljrmds Pjymar-, m a qud ka sickigibj qud
mj kdbdsi`j` `d ukj aridktjbiòk narjm a dspiritujm gudrj nd
kas jhsamutj jktjúa, sika samjndktd qud dm prahmdnj ka pa`îj
 

  Jijik :r. <dk a s t

sdr pmjktdj`a dk térnikas rdgmdxivas, rdmjtivas j mj pd


pdrsakj,
rsakj, tjm
bana sd pmjktdj pjrj kasatras- .
Dk mjs sabid`j`ds prdna`drkjs, m a qud mmjnjnas i`dkti`j`
(pdra qud kj`id `dkanikjhj jsî `d kikcÿk na`a) ds dsdkbijm
ndktd ukj i`dkti`j` `d gimijbiòk, tjkta dk dm dspjbia privj
`a bana dk mj dsgdrj pÿhmibj. M j i`dkti`j` sd `drivj `dm mucjr
sabijmndktd jsickj`a j bj`j bujm par su kjbinidkta, mikjod a
pdrtdkdkbij. Dk Crdbij, par dodnpma, bj`j ik`ivi`ua tidkd ukj
`ahmd i`dkti`j`, ukj pdrsakjm dxprdsj`j nd`ijktd uk kanhrd
karnjmndktd sdcui`a `d uk pjtrakîniba, mj atrj banukitjrij,
jpjrdbi`j bak mj biu`j`, dk rdgdrdkbij j mj gimijbiòk gjnimijr, sa
bijm a pamîtibj, par nd`ia `d uk cdktimibia, uk `dnòtiba, uk gimé
tiba a uk étkiba. Rik dnhjrca, dstas `as tipas `d i`dkti`j` ka
sd sitÿjk dk icujm`j` `d bak`ibiakds.
bak`ibiakds. «Dkmj jkticýd`j`, mj pri
ndrj i`dkti`j`, bakbdhi`j pjrj `istikcuir jm ik`ivi`ua, gud `u
rjktd nubla tidnpa rdmdcj`j `dtrês `d mj i`dkti`j` banukitj
rij y lj `doj`a pabas rjstras listòribas? mj i`dkti
i`dkti`j`
`j` ik`ivi`ujm
sama mmdcò j sdr pdrsakjm nuy tjr`îjndktd-s. M j sikcumjri`j`
ik`ivi`ujm, ahvijndktd, ka sd ki kidcj,
dcj, pdra
pdra sd pmpmjktdj
jktdj j pjrtir `d
mj pdrtdkdkbij banukitjrij. M j i`dkti`j` suhodtivj sd arcjkizj
dktakbds jmrd`d`ar `d uk sdktinidkta dxprdsj`a dk dm mdkcuj
od `dm nita aricikjm. Vjrj mas cridcas, ir jm tdjtra, sd bakvidrtd dk
ukj `dtdrnikj`j garnj `d jsistir j ukj rd prdsdktjbiòk `d ma
qud mds dspdbigibj prapijndktd. M j jutarrdjmizjbîòk, dktakbds,
baksistd dk husbjr mj dxbdmdkbij dk bakgarni`j` bak dm ar`dk
`d mjs basjs. Dk bujkta j mj i`dkti`j`
i`dkti`j` `d mas `dnês, sdkbimmj
ndktd sd pud`d ikgdrir j pjrtir `d mj `dsbripbiòk `d mmas
as usas y
bastunhrds qud dm vijodra dkbudktrj mdoas `d bjsj. Bj`j pudhma
sjhd qud ljy `igdrdktds pudhmas.
Rubd`d jpraxinj`jndktd m a nisna dk mj D`j` Nd`ij. M j
budstiòk `d mj i`dkti`j` surcd sòma nuy in inpdrgdbtjndktd
pdrgdbtjndktd dk
ukj sabid`j` `d òr`dkds y dstj`as `dhi`a j qud dstas larizak
tds sak gioas.@dtdrnikj`as bana ldblas ahodtivas, `dtdrnikjk
m a dsdkbijm `d mj dstrubturj sabijm. m rdbakabinidkta mdcjm `dm
ik`ivi`ua, ds `dbir, mj jgirnjbiòk `d su bak`ibiòk `d nidnhra
`dm budrpa sabijm qud cazj `d ukj sdrid `d mihdrtj`ds a `d bjpj
bi`j`ds cjrjktizj`js, sd apdrj `ds`d dstas dstj`as gioas. Dk mj
sabid`j` nd`idvjm, dm vjmar qud prdvjmdbd ds tjnhiék mj mdjmtj`.
 

82

budstiòk dktakbds ka ds sjhdr quiék say sika j quiék `dha


m ::

sdr mdjm, ds `dbir, j quidk md `dha gi`dmi`j`. Ni i`dkti`j` sd `d


`ubd `irdbtjndktd `d dstj jmijkzj. M j sabid`j` dstê, puds, grjc
ndktj`j, garnj`j dk sdcndktas qud dkbjojk dktrd sî ukas dk
mas atras, pdra qud, jm nisna tidnpa, sd njktidkdk
njktidkdk dsdkbijm
ndktd sdpjrj`as ukas `d mas atras. Dstj sdpjrjbiòk minitj mj
lastimi`j` dktrd mjs bjstjs y `d mas dstj`as, ukj lastimi`j` qud
dstjmmjrê bujk`a dm Dstj`a-kjbiòk banidkzj j bakgicurjrsd,
trjtjk`a `d lanacdkdizjr ta`j dstj `ivdrsi`j` 0.
R d banprdk`d dktakbds `ds`d dm prikbipia qud dm jsbdksa `dm
budstiakjrkidkta sahrd mj i`dkti`j` sd mmdvò j bjha, par ukj
pjrtd, barka
barka rdspudstj j mj `isamubiòk `d mas vîkbumas sabijmds
j mj drrj`ibjbiòk `d mjs rd
rdgdrdkbijs
gdrdkbijs ik`ubi`as par mj na`drki
na`drki
`j` y par atrj pjrtd, dk rdmjbiòk `irdbtj bak dm `dsjrramma `d mj
kabiòk `d pdrsakj dk Abbi`dktd. Pjkta dk dm sicma \WIII barka
jlarj, `dbir qud jmcuidk
jmcuidk ds ukj pdrsakj sickigibj dk dgdbta
qud ém tidkd ukj mihdrtj` ik`ivi`ujm, `d na`a qud hidk pud`d
sdr baksi`drj`a ik`dpdk`idktdndktd `d sus gimijbiakds. Dxistd,
puds, uk vîkbuma dktrd mj budstiòk `d mj i`dkti`j` pdrsakjm y
dm `dsjrramma `dm ik`ivi`ujmisna, dstd ÿmtina dktdk`i`a dk `as
sdkti`as `igdrdktds? dm vjmar jtrihui`a jm ik`ivi`ua bak rdmjbiòk
jm crupa y mas
mas rjtias `d iktdksi`j` baksica nisn
nisnas.
as. M j kabiòk
`d i`dkti`j`
i`dkti`j` ds rdvdmj`j,
rdvdmj`j, jm
jm nisna tidnpa y dk crjk nd`i`j,
barka uk bakbdpta guk`jndktjmndktd abbi`dktjm.
Ka sik rjzòk Pabqudvim
Pabqudvimmd
mdrdnaktjhj jm bristijkisna
bristijkisna mj i`dj `d
ukj i`dkti`j` sustjkbijm `d mas sdrds lunjkas, mj i`dj `d qud
ta`as mas
mas lanhrds sak dsdkbijmndktd icujmds y sd `igdrdkbijk
sòma par jbbi`dktd, j bjusj `d mas jzjrds `dm kjbinidkta y `d
mj listarij, dm rdbakabinidkta `d mj uki`j` `dm cékdra lunj
ka barka baksdbudkbij `d mj njrcikjbiòk `d mj mjss `igdrdkbijs
`igdrdkbijs ka
dsdkbijmds j mas aoas `d @ias.J m nisna tidnpa, sik dnhjrca, ds
bak dm bristijkisna prinitiva, ikgmudkbij`a par mj gimasagîj crid
cj, bujk`a jpjrdbd tjnhiék dm bui`j`a `d uka nisna dk dm
sdkti`a qud Gaubjumt gud bjpjz `d `jr j dstd térnika, ds `dbir,
ukj ahsdrvjbiòk qud ljbd `d mj pdrsakj, ka sòma ukj dkti`j`
ourî`ibj y bîvibj, sika uk sdr narjm partj`ar
p artj`ar `d uk jmnj ik`ivi
`ujm, bjpjz, par m a tjkta, `d pmjktdjrsd
pmjktdjrsd gudrj `d sus gimijbiakds
banukitjrijs, a ikbmusa `isabijrsd. J pjrtir `d mas sîcmasImm y I W
 

80 Jmjik Od Hdka s:

dm ik`ivi`ua sd bakvidrtd `d dstd na`a dk uk sdr `d uk vjmar


irrd`ubtihmd j bujmquidr
bujmquidr atra vjmar `istikta `d sî nisna bak ukj
iktini`j` baksica nisna patdkbijmndkt
patdkbijmndktdd bjpjz `d pdksjrsd j
s î nisna gudrj `d bujmquidr
bujmquidr rdgdrdktd. Var ÿmtina bak d m bristij
kisna mj narjm `doj `d bakguk`irsd bak ma qud ds hudka pjrj
ljbdr rdgdrdkbij j m a qud ds barrdbta. M j narjm `doj `d sdr sus
tjkbijm sd bakvidrtd dk ahmicjbiòk prabdsjm.
m i`djm `d mj `dsj`ldsîòk ljmmj su prindrj garnumjbiòk dk
mj i`dj pm
pmjtòkibj
jtòkibj dstaibj y bristijkj sdcÿk mj bujm yj ka `dhd
nas husbjr mj virtu` dk mj vi`j pÿhmibj sika dkgabjrsd dk d m
juta-baktram nd`ijktd mj rjzòk. Vdra sahrd ta`a bana hidk m a
nudstrj Bljrmds Pjymar mj prindrj `d mjs gudktds narjmds `d mj mj
na`drki`j` ds mj kabiòk `d iktdriari`j`, qud jpjrdbd tjnhiék
dk crjk nd`i`j bak dm bristijkisna. Rjk Jcustîk jgirnj qud
dm bjnika ljbij @ias vj dk prindr mucjr yj ka par d m baktjb
ta bak ukj gudktd dxtdrkj par dodnpma dm nuk`a visihmd sika
par kudstrj bakbidkbij rdgmdxivj. «Dk mucjr `d sjmir vudmvd j ti
nisnaµ ( Kami Oarjs ird, ik tdipsun rd`i ), dsbrihd. m ya iktdriar
sd bakvidrtd `d dstj njkdrj dk uk dspjbia `d jutasugibidkbij
dk rdmjbiòk bak ma sabijm. R d bakvidrtd dk dm mucjr jpjrtd qud
pdrnitd d m dkbudktra bak @ias. Rjk Jcustîk md atarcj jm gudra
iktdriar dm dstjtus `d uk dspjbia `ak`d sd dgdbtÿj mj hÿsqud`j
`dm bakabinidkta `d @ias?vamvdrsd
@ias?vamvdrsd ljbij `dktra `d uka nisna
ds uk pjsa ljbij d m Brdj`ar. J m nisna tidnpa
tidnpa mj dvi`dkbij `d
mj
sdrdxistdkbij
iktdriar. `d @ias sd ahtidkd bak mj dxpdridkbij `d kudstra
m mihrd jmhd`rîa dk pjrjmdma s d rd`dgikd bana mj
bjpjbi`j` `d baksdkti
baksdktinidkta.
nidkta. M j baksdbudkbij rdsumtjktd ds mj
i`dj `d qud dm suodta lunjka sd `dgikd dsdkbijmndktd
dsdkbijmndktd bana uk
ya qud pud`d sdr pmjktdj`a bana tjm ik`dpdk`idktdndktd
ik`dpdk`idktdndktd `d
bujmquidr rdmjbiòk lunjkj. m ik`ivi`ua banidkzj j bakvdrtir
sd dk uk jsukta privj`a7  

Bak @dsbjrtds sd ikibiò ukj kudvj dtjpj. @dsbjrtds praguk


`izò mj iktdriarizjbiòk `d mjs gudktds narjmds dnpuojk`a jm
lanhrd j rdtirjrsd `dm nuk`a pjrj tanjr su mucjr dk ukj pasi
biòk `d `anikia. Ljy dk ém ukj suhminjbiòk `d mj njtdrij qud
m d mmdvj j `jrmd ukj dspdbid `d samd`j` aktamòcibj dk mj qud dm
ik`ivi`ua ka kdbdsitj
kdbdsitj kikcukj rdmjbiòk bak atra pjrj dxistir.
dxistir.
m jmnj yj ka ds sòma ukj nirj`j jm iktdriar sika uk bdktra `d
 

:.,³,:::::::   mgO ] atras. Vrahmdrkjtibj `d mr itidkti` ` 4

r cjkîzjbîòk jutòkanj. D m bakabinidkta sd hjsj jlarj dk ukj


dprdsdktjbîòk oustj `d mjs basjs, bakstrui`js iktdrkjndktd dk
: ~ ndktd nd`ijktd dm oudca `d mj rjzòk. J m ahodtivjr dm nuk-
`a qud kas ra`dj, y jm bakvdrtirma dk uk ahodta sandti`a j mj
jprapîjbîòk tébkibj, @dsbjrtds ikjucurj uk néta`a `d bakabi-
nidkta prabd`urjm qud sd pa`rê dkbaktrjr dk dm pdksjnidkta
mihdrjm? «Dm ouibia narjm ds mj ÿkibj jbtivi`j` iktdrkj jutarizj`j
d mj ndktd, vjmi`j`a
vjmi`j`a par mjs karnjs `d prabprabd`inidkta
d`inidkta y ka
par brddkbijs sustjkbijmds. UNidktrjs tjkta,^ dm tdrkj na`drka
d mj `icki`j` `d mj pdrsakj lunjkj brdbd j pjrtir `d mj vjma-
rjbiòk `d mj iktdriari`j`
iktdriari`j` barka mucjr `d jutasugibidkbij y `d mj
vjmarizjbiòk `dm pa`dr jutòkana `d mj mj rjzòk- .
M j i`damacîj ik`ivi`ujmistj dkbaktrjrê jquî ukj `d sus prik-
bipjmds gudktds. J m dkbdrrjr mj i`dkti`j` dk mj iktdriari`j`, dm
suhodtivisna bjrtdsijka inpakd dk dgdbta ukj bakbdpbiòk `dm
suodta barka dkti`j` ik`dpdk`idktd y `dsjpdcj`j . « D m `dsj-
pdca y dstj
dstj i`dj `d qud mj kjturjmdzj `d mjs basjs sd sitÿj dk dm
Iktdriar, dsbrihd Bljrmds Pjymar,baktrihuydrak
Pjymar,baktrihuydrak j brdjr uk kudva
bakbdpta `d ik`dpdk`dkbij ik`ivi`ujm. D m suodta `dsjpdcj`a ds
uk sdr ik`dpdk`idktd, dk dm sdkti`a `d qud mj pdrsakj tidkd qud
dkbaktrjr dk sî mjs rjzakds `d sdr dsdkbijmds y yj ka `dhd `d-
oêrsdmjs `ibtjr par uk sistdnj nês jnpmia, jm qud pdrtdkdbd. D m
kudva jtanisna pamîtiba qud jpjrdbd dk dm sicma \WII, dspdbijm-
ndktd dk mjs tdarîjs
tdarîjs `dm baktrjta sabijm `d Crjbij, Vugdk`arg,
Mabed y atras, ds ukj `d mjs baksdbudkbijs `d dstj pasîbiòk- ,
Bak Mabed, dm i`djm `dm `dsjpdca sd trj`ubd dk mj kdcjbiòk
kdcjbiòk `d
bujmquidr tutdmj `d mj
mj trj`ibiòk. Y j dstjrkas dk dm prò`rana *
njmdstjr qud prdbd`d j mj dkgdrnd`j`) `d mmjj i`damacîj
i`damacîj `dm pra-
crdsa? dm pjsj`a ka tidkd kj`j qud `dbirkas, parqud dm gutura
sdrê kdbdsjrijndktd ndoar. Vjrj Lahhds, mj hÿsqud`j `d rdba-
kabinidkta ds ukj jndkjzj `irdbtj pjrj dm pa`dr pamîtiba. Vj
rj`òoibjndktd, dm mihdrjmisna pamîtiba sd ukd dk jqudm dktakbds
j m a nisna qud nês tjr`d jgirnjrêk mas tdòribas `dm kjbiakjmis-
na, jtrihuydk`a jm nakapamia `dm pa`dr pamîtiba mj pra`ubbiòk
`d mjs garnjs `d bumturj y bakabinidkta banpjrti`as. D m nuy
mihdrjm Oalk Rtujrt Nimm, par dodnpma, brdd qud mj `dnabrjbij ka
pud`d gukbiakjr dk ukj sabid`j` pmurjmistj, bak jrcundktas
`d mas qud ka ljhrîj rdkdcj`a dm jktimihdrjm Bjrm Rblrkitt. «Dm
 

  7 J jik `d <dka st

pa`dr `dnabrêtiba, dsbrihiò,


dsbrihiò, sòma rdsi`d dk dm pudhma bujk`a dm
pudhma dstê uki`aµ. @ds`d sdndojktd pdrspdbtivj, mj `ivdrsi`j`
ÿkibjndktd pmjktdj mj saspdblj y mjs budstiakds `d i`dkti`j`
sd baksi`drjk
baksi`drjk barka ka pdrtikdktds.
Tkj dtjpj kudvj, tjnhiék `dbisivj, barrdspak`d j mj vjmari-
zjbiòk `d mj vi`j ar`ikjrij dk mj épabj `d mj Xdgarnj, jbti-
tu` qud vj oukta j mj vjmarizjbiòk `dm trjhjoa y dm rdbljza j mjs
nd`ijbiakds. M j vi`j ar`ikjrij `dgikd dm ênhita `d mj pra`ub-
biòk y rdpra`ubbiòk,
rdpra`ubbiòk, uk êrdj j mj qud, sdcÿk Jristòtdmds, mj vi`j
vi`j
pmdkjndktd lunjkj ka pa`rîj rd`ubirsd. J m i`djm `d mj vi`j
ar`ikjrij, Jristòtdmds apakd dm `d mj vi`j hudkj , qud baksistd
dk macrjr mj dxbdmdkbij
dxbdmdkbij ddk
k uka nisna, dspdbijmndktd
dspdbijmndktd j trjvés
`d mj pjrtibipjbiòk bakstjktd dk mj vi`j pÿhmibj. M j vi`j ar`i-
kjrij d s par dm baktrjria, uk jsukta privj`a. Wjmarizjr mj vi`j
bati`ijkj sickigibj qud dm `dstika `dm ik`ivi`ua yj ka `dpdk`d
samjndktd, ki siquidrj prikb
prikbipjmndktd,
ipjmndktd, `d su pjrtibipjbiòk
pjrtibipjbiòk dk
mj vi`j `d bujmquidr
bujmquidr banuki`j`. Var tjkta, ds pasihmd trjtjr mj
ik`ivi`ujmi`j` lunjkj barka mj sd`d `d uk trihukjm qud pud-
`d `dbi`ir par s î sama sus prapijs `irdbtribds. Nidktrjs tjkta, mj
i`dj `d qud mj bidkbij `dhd sdrvir j mjs kdb kdbdsi`j`ds
dsi`j`ds `d mj vi`j
bati`ijkj m d `iricd ljbij mj dgibidkbij pra`ubtivj y mj iktdrni-
kjhmd jbunumjbiòk `d hidkds njtdrijmds. M j Xdgarnj uhibj `d
dstd na`a mj vi`j ar`ikjrij dk dm bdktra `d mj vi`j hudkj ljstj
dm pukta `d i`dktigibj
i`dktigibjrsd
rsd bak dmmj,
dmmj, y ta`as mas vjmards qud dxbd-
`dk `d dstj vi`j ar`ikjrij
ar`ikjrij sak sinumtêkdjndktd ahodta `d ukj
brîtibj virumdktj.
J m nisna tidnpa qud prabmjnj mj prinjbîj
prinjbîj `d mmjj vi`j prêbti-
b j mj vjmarizjbiòk `d mj vi`j ar`ikjrij `dstjbj mas vîkbumas jgdb-
tivas y sdktindktjmds. M j Xdgarnj bjmvikistj, sahrd ta`a, ljbd
likbjpié dk mjs virtu`ds `dm trjhjoa y mj gjnimij, qud s d dkbak-
trjrêk dk mj hjsd `d mj narjm hurcudsj. m bui`j`a `d uka nis-
na ds dsdkbijm dktakbds dk ta`js mjs êrdjs. M j kavdmj sd jmdoj
`d mj épibj bamdbtivj y mjs
mjs listarijs
listarijs jrqudtîpibjs pjrj baktjr mas
jvjtjrds `d pdrsakjs ik`ivi`ujmds, mjs dxpdridkbijs pdrsakjmds
irrd`ubtihmds j mjs `d atras. m jnar j`quidrd uk kudva vjmar.
Mjs rdmjbiakds îktinjs tarkjk bj`j vdz nês inpartjkbij, bak
mj kdbdsi`j` `d dspjbia `anéstiba y privjbi`j`. Dktrjrkas dk
mj drj `d mas sdktinidktas, m a qud sickigibj qud mas sdktinidktas
sdktinidktas
 

K::• atr6b5 mas atras Vratmd?njtibj `d r emdkti`j` 83

dstêk dnpdzjk`a j sdr baksi`drj`as bana ukj pjrtd dsdkbijm


`d jqudmma qud `j vjmar j mj vi`j.
m budstiakjnidkta `d mj i`dkti`j` ds, `d ldbla, uk gdkònd-
ka na`drka. R d `dsjrrammj `ds`d dm sicma \WIII sahrd mj
mj hjsd `dm
ik`ivi`ujmisna kjbidktd, surci`a `d mj vjmarizjbiòk bristijkj
`dm gudra iktdrka, `dm rjbiakjmisna `d @dsbjrtds, `d mj vjmari-
zjbiòk `d mj vi`j ar`ikjrij
a r`ikjrij y mj dsgdrj privj`j y par ÿmtina, `d
mj tdarîj `d Mabed qud m d `j, jm mihrd
mihrd jmhd`rîa `d mas ik`ivi`uas,
priari`j` sahrd mjs ahmicjbiakds sabijmds.
Vdra dstj njrdj brdbidktd `d mj ndtjgîsibj
ndtjgîsibj `d mj suhodtivi`j`
suhodtivi`j`
baktidkd ukj baktrj`ibbiòk. M j vjmarizjbiòk na`drkj
na`drkj `d mj kj-
turjmdzj bana ukj gudktd narjm guk`jndktjm vj, dk dgdbta, j
`jr kjbinidkta j uk i`djm `d jutdktibi`j` y dxprdsivi`j` qud
jtdktj `irdbtjndktd baktrj mj bakbdpbiòk larkacdkdizj`arj
`dm ik`ivi`ua jtanizj`a.
m ranjktibisna tjnhiék ldrd`j mj i`dj `d iktdriari`j` y `d
vi`j ar`ikjrij, pdra vj j trjksnutjrmj dk uk `dsda `d jrnakîj
bak mj kjturjmdzj, y gud dk rdjbbiòk baktrj uk ik`ivi`ujmisna
`dkukbij`a barka `dsdbjktd , barka éstd sd vj j jgirnjr. Apa-
kiék`asd jm i`djm ndbjkibistj `d mj Imustrjbi
Imustrjbiòk,
òk, dm dxprdsivisrka
dmdvj mas sdktinidktas nês jmmê `d mas inpdrjtivas `d mj ndrj
pra`ubbiòk njtdrijm. Mas sdktinidktas j`quidrdk `ds`d dk-
takbds uk pa`dr brdjtiva. M j dspaktjkdi`j` y mj brdjtivi`j` sd
bakvidrtdk dk virtu`ds. M j injcdk (dk apasibiòk jm bakbdpta)
banidkzj j rd`dsbuhrir
rd`dsbuhrir dm sickigibj`a praguk`a `d mjs basjs. D m
kudva sdktinidkta
sdktinidkta `d mj kjturjmdzj mj vjmarj pjrj y par mas sdk-
tinidktas qud ljbd kjbdr dk kudstras barjzakds. M j kjturjmdzj
ds iktdriarizj`j? dm bjnika sdbrdta vj lj ljbij
bij j`dktra , dsbrihd
Kavjmis. M j rjzòk ds britibj`j par su grijm`j`, su bjrêbtdr jkj-
mîtiba, lastim j bujmquidr dkgaqud `dminitj`ar. Mas ranêktibas
apakdk m a arcêkiba j m a ndbêkiba, mj `ivdrsi`j` `d m a rdjm j mas
crjk`ds sickigibj`as ukîvabas. Y j dk Xaussdju sd ahsdrvj dstj
vjmarizjbiòk `d mj vi`j ar`ikjrij aridktj`j ljbij mj kjturjmdzj,
banhikj`j bak mjs virtu`ds `dm lunjkisna bîviba? dm hidk sd
`dsbuhrd dsbubljk`a mj vaz `d mj kjturjmdzj dk kasatras. D m ya
dstê uki`a j su budrpa y j trjvés `d é m iktdrjbtÿj, dk banukiòk,
bak ukj kjturjmdzj dkvamvdktd qud yj ka sd baksi`drj bana
ahodta ikjkinj`a,
ikjkinj`a, jprapijhmd, sika barka ukj gudktd `d vdr`j`
 

  ijik :d sdkaîst

jrnakiasj y `d jutdktibi`j`. M j budstiòk `d mj i`dkti`j` surcd


dktakbds `d ukj kudvj njkdrj? bana mj jutarrdjmizjbiòk.
M j i`dj guk`jndktjm `d mj tdarîj dxprdsivistj, qud dkbudktrj
su pmdkitu` dk dm ranjktibisna jmdnêk y dk mj gimasagîj `d Ldr
`dr, ds qud prindra tdkdnas qud pakdnas j dsbubljr kuds
trj kjturjmdzj iktdriar pjrj `dsbuhrinas j kasatras nisnas
y , sdcui`jndktd, qud kudstrj pdrsakjmi`j` tidkd uk bjrêbtdr
ÿkiba bana kikcÿk atra. M j jbbiòk narjm sd bakvidrtd dktakbds
dk jqudmmj qud kas bak`ubd j jbtujr `d jbudr`a j ma qud rdjm
ndktd sanas? «Banpmdtjr ni kjturjmdzj sickigibj ukirnd bak
mj vaz, dm pumsa a dm inpumsa îktdrîar-s. D m dxprdsivisna, dk atrjs
pjmjhrjs, `dsjrrammj ukj kudvj garnj `d ik`ivi`ujbiòk bak dm
dod situj`a dk mj hÿsqud`j `d mj jutdktibi`j` y mj vjmarizjbiòk
`d mjs `igdrdkbijs. Mjs `igdrdkbijs tanjk bak ém uk sickigibj`a
narjm? sd bakvidrtdk dk vjmards y garnjs `d juta-rdjmizjbiòk.
Bj`j sdr tidkd su njkdrj `d vivir, bj`j crupa lunjka tjn
hiék. M j nisnj vabjbiòk `d aricikjmi`j` vjmd dk dgdbta pjrj mjs
pdrsakjs y mjs banuki`j`ds listòribjs. Ldr`dr jpdmj j dmma pjrj
garnumjr dm bakbdpta `d bumturj kjbiakjm y `d dspîritu papumjr
Wamecdist), qud mmdcjrê j sdr ukj `d mjs gudktds `dm kjbiakjmis
na y `dm jktibamakijmisna na`drkas. D m lanhrd, sdcÿk ém, sòma
dxprdsj su lunjki`j` ukivdrsjm jsunidk`a prindrjndktd
prind rjndktd su
mucjr dk ukj lunjki`j` pjrtibumjr. Jsî, ya `dha dktakbds sdr
lunjka `d ukj njkdrj qud ds mj nîj, y ka initjr mj garnj `d
mas
trjr`dnês, parqud
dm na`dma `d sòma
vi`j dk nînd
qud nisna ds `ak`d
bakvidkd. ya pud`a
M j bumturj dkbak
j`quidrd,
par tjkta, ukj vitjm inpartjkbij, yj qud mjs budstiakds rdmjtivjs
bak dm larizaktd ÿmtina yj ka surcdk sòma dk dm rdcistra `d m a
ukivdrsjm? «Ka sd kjbd lunjka, bana s i mj lunjki`j` gudrj uk
jtrihuta bakgdri`a jm kjbdr? sd mmdcj j sdr dstjk`a jrrjicj`a dk
ukj trj`ibiòk bumturjm a kjbiakjm). D k rdsundk, dstjs sak mjs
bjrjbtdrîstibjs qud ljbdk mj lunjru`j`µ>. M j bumturj `dvidkd
jsî «uk ndtj-hidk, uk hidk iktrîksdbjndktd bamdbtiva,yj
bamdbtiva,yj qud ds
mj bak`ibiòk qud pasihimitj dm sickigibj`a y mj vjmarjbiòk `d mas
jbtivas brubijmds sik mas bujmds kudstrj i`dkti`j` pdr`drîj sus
puktas `d jkbmjod y `d rdgdrdkbijµ .
m dxprdsivisn
dxprdsivisna,
a, dsbrihd Bljrmds Pjymar, «praparbiakj mj hjsd
pjrj ukj kudvj y nês pmdkj ik`ivi`ujbiòk. Ésj ds mj i`dj, qud
 

K : O t m a s y mas atras
, :O Vrb•t?mdnjtibj `d mr i`dkti`j` 89

sd `dsjrrammj j gikjmds `dm sicma \WIII `d qud bj`j ik`ivi`ua ds


`igdrdktd y aricikjm,
aricikjm, y qud dstj sikcumjri`j` `dtdrnikj bòna
` d d vivir. Bidrtjndktd, mj ndrj kabiòk `d `igdrdkbij ik`ivi
`ujm ka ds kudvj.
kudvj. Kj`j ds nês dvi`dktd a hjkjm. M a qud ds kud
v a ds qud mj `igdrdkbij d s dk rdjmi`j`, baksdbudkbij `d bòna
dstjnas mmjnj`as j vivir. Mj s `igdrdkbijs ka sak samjndktd
vjrijbiakds jbbdsarijs `dktra `d mj nisnj kjturjmdzj lunjkj
guk`jndktjm U ^ Var dm baktrj
baktrjria,
ria, inpmibjk
inpmibjk mj i`dj `d qud bj`j
uka `d kasatras tidkd qud sdcuir su prapia bjrkikaµ :8 •

Oukta bak mj dxjmtjbiòk `d mjs `igdrdkbijs jpjrdbd dm tdrkj


`dm rdbakabinidkta. M j i`dkti`j` qud uka prdtdk`d jsunir ka
sdrê `d ldbla tatjmndktd sjtisgdblj ljstj qud sdj rdbakabi`j
par atras. Barka yj ma ahsdrvjhj Ldcdm, dm ik`ivi`ua jspirj jm
rdbakabinidkta `d su i`dkti`j`, jmca qud rdgmdoj su rj`ibjm ka
jutasugibidkbij. Kas `dgikirkas j kasatras nisnas, pdra tjn
hiék tdkdrkas mj kdbdsi`j` `d qud dstj `dgikibiòk sdj rdbaka
bi`j par atras sickigibjtivas
sickigibjtivas . Dstj ds mj hjsd `d mj étibj `d mj
jutdktibi`j` .
Iknd`ijtjndktd vdrkas mj jnhicýd`j`. M j étibj `d mj jutdk
tibi`j` d s dk uk prikbipia, praguk`jndktd ik ivi u mist y 2

par m a tjkta, tatjmndktd


tatjmndktd baldrdktd bak mj na`drki`j`, pdra jm
nisna tidnpa tarkj mj garnj `d uk rdbljza `dm ik`ivi`ujmis
na? rdtarka j mj kjturjmdzj, dspîritu banukitjria, bakvibbiòk
`d qud bj`j
bj`j pudhma tidkd tjnhiék su prapij nd`i`j, dtb. Var
uk mj`a, dm dxprdsivisrka pjrdbd qudrdr dkmjzjrsd bak mj bak
bdpbiòk bòsnibj `dm Nuk`a Jkticua. Var atra, dm lanhrd qud
dstê mmjnj`a
mmjnj`a jquî pjrj vamvdr j bakdbtjr bak mj kjturjmdzj ds
uk na`drka ik`isbutihmd, `dsdasa prikbipjmndktd `d dxprd
sjrsd par s î nisna, ds `dbir, cahdrkj`a par su suhodtivi`j`. D m
dxprdsivisrka ds jsî ukj rdjbbiòk ahvij baktrj mj Imustrjbiòk,
dk baktrj `dm i`djm `d mj rjzòk ikstrundktjm
ikstrundktjm `dsjpdcj`j, pdra
ds ukj rdjbbiòk qud hdhd `d mjs nisnjs gudktds? mjs `dm ik`i
vi`ua. Ikbmusa bujk`a jpdmjk j ukj kudvj D`j` Nd`ij, ikbmu
s a bujk`a rdbusjk mj na`drki`j` y mj rdmiciòk `dm pracrdsa,
mas ranêktibas sicudk sidk`a, bak dmma na`drkas. @dsjgîjk
d m ik`ivi`ujmisna sahrd hjsds qud sak mjs `dm ik`ivi`ujmisna.
Dkgrdktjk j mj ikquidtu` `dm sdr baktrj s î nisnj, `êk`amd uk
jmbjkbd banpmdtjndktd `igdrdktd, pdra kukbj `dojk `d pjrti-
 

~a Jmj ik Od Hdkaist

bîpjr, jm icujm qud sus apakdktds, dk mj ndtjgîsibj `d mj suhod-


tivi`j`.
D s par dsa qud Bljrmds Pjymarljbd likbjpié dk mj i`dj `d qud
mj na`drki`j` lj pra`ubi`a j mj vdz dm ik`ivi`ujmisna icujmi-
tjria y mj rdvamubiòk dxprdsîvîstj', rdprdsdktjk`a
rdprdsdktjk`a mj sdcuk`j,
sinpmdndktd, mj baktrj`ibbiòk rdmjtivj `dm prindra, j pjrtir `d
ukj njtriz qud mds ds banÿk. Vdra tjnhiék pakd `d njkigidsta
mj dxtrjar`ikjrij inpartjkbij qud rdvistd pjrj mj prahmdnêtibj
`d mj i`dkti`j` dstj tdarîj dxprdsivistj qud ikvitj jm ik`ivi`ua
j dkbaktrjr su kjturjmdzj jutéktibj y mj rdjmizjbiòk
rdjmizjbiòk pdrsakjm
`d ukj njkdrj aricikjm, dk mucjrmucjr `d joustjrsd j uk dsqudnj
inpudsta. @ d ldbla, ds j pjrtir `dm dxprdsivisna qud mj i`dk-
ti`j` s d lj bakvdrti`a dk d m tdnj `d ukj ikbdsjktd hÿsqud`j?
pjrj rdjmizjrnd, tdkca qud dkbaktrjrnd, y pjrj dkbaktrjrnd
kdbdsita sjhdr dk qué rdsi`d ni i`dkti`j`.

Ka t j s
:. _ycnukt Hjunjk j vid dk nidttds. Dxpéridkbd pastna`drkd dt narjmité, Md
Xaudrcud/Bljnhak Xa`dz 8662 p . 20.
8 Bljrmds Pjymar d s saurbds `u nai. j garn tiak `d g i`dktité na`drkd, Rduim
Vjris :99< p . 74.
2 Blristdm Nýmmdr dt Grjkbis Vrast é`.), m`dktités dt bumturds `jks md nak`d né-
`itdrrjkédk jktiqud, Vuhmibjtiaks `d mj Rarhakkd Vjris 8668 p . 9 . Dstj bak
bdpbiòk s d l j njktdki`a ljstj kudstras `îjs dk mj njyar pjrtd `d mjs sabid
`j`ds trj`ibiakjmds. D k Kudvj Bjmd`akij par bitjr tjk sama dstd dodnpma mas
kanhrds qud mmdvjk mas ik`ivi`uas sak tjnhiék tîtumas `dm bmjk `d prapid`j`
tdrritarijm

0. _ycnukt Hjunjkk (Na`drkité dt lamabjustd, M j Gjhriqud 8668 p p . 38-33)


l j `dnastrj`a bmjrjndktd bana mas ou`îas dstuvidrak dktrd mjs prindrjs
vîbtinjs `d d s j tdk`dkbij j mj lanacdkdizjbiòk dk mj nd`i`j dk qud mjna
`drki`j` yj ka pa`îj j`nitir uk pjrtibumjrisna bak dm qud par dm baktrjria
s d sjtisgjbîj pjrj`òoibjndktd ukj sabid`j` nd`idvjm qud ka drj nês qud
ukj sunj `d pjrtibumjrisnas. M j na`drki`j` dk atras térnikas jhamiò uk
bakoukta `d `istjkbijs qud dstjk`a pmjktdj`js bana ikgrjkqudjhmds drjk
tjnhiék ik`irdbtjndktd pratdbtarjs. Var `dbirma jÿk `d atrj njkdrj dk mj
D ` j ` Nd`ij mj jmtdri`j` ka inpd`îj mj iktdcrjbiòk.
4. Bg. Luhdrtus C . Luhhdmikc «Rarkd Xdnjres ak tld Bakbdpt ag Vdrsak ik
Sdstdrk Vlimasaplyµ dk Ljks C . Eippdkhdrc Ynd H Euipdr y Jk`y G Rjk`
drs d`.), Bakbdpts ag Vdrsak ik Xdmiciak jk` Plauclt, Sjmtdr `d Cruytdr Hdrmik
:996 p p . 9-80.
7 . Bg. Mauis @unakt «Blristijk Hdcikkikcs ag Na`drk mk`ivi`ujmisnµ dk Ni
bljdm Bjrr
Bjrritldrs
itldrs Rtdvdk Bammiks y Rtdvdk Mueds d`.), Pld Bjtdcary ag Vdrsak.
 

Kar,atrar, I tas atras. Vrahmdnjtib5i `d i ? i`dkti`j` 2:

Jktlrapamacy Vlimasaply Listary Bjnhri`cd Tkivdrsity Vrdss Bjnhri`cd


:9<4, pp. 92-:88.
3 Ojkid Vémjhjy, Bljrmds Pjymat pdksdur `d mj pmurjmité Vrdssds `d m'Tkivdrsité
Mjvjm, Zuéhdb 866:, p . 7 3 -
< . M d s saurbds `u nai ap. bit., pp. 846-84:.
9 . Bljrmds Pjymar, ihi`., p . 036.
:6. Ojkid Vémjhjy, ap. bit., p . 3<.
:: mhi`., p . 869.
: 8 . Ap. bît. pp. 036-03:.
:2 Mj tdarîj dxprdsivistj, ahsdrvj Bljrmds Pjymar, d s ik`ivi`ujmistj dk trds sdkti-
`as? «Dmmj vjmarj mj jutakanîj5 md atarcj uk mucjr inpartjktd j mj dxpmarj-
biòk `dm ya, dk pjr
pjrtibumjr
tibumjr `d mas sdktinidktas5 y sus bakbdpbiakds `d mj vi`j
hudkj supakdk, dk cdkdrjm, mj inpmibjbiòk pdrsakjm. @d dmma s d sicud qud, dk
su mdkcujod pamîtiba.dstj tdarîj garnumj, dk térnikas `d `drdblas suhodtivas,
mjs mihdrtj`ds `dhi`js j mas ik`ivi`uasµ (ap. bit., pp. 2<9-296 .
 

Kasatras y mas atras Vrahmdrkjtibj


Vrahmdrkjtibj `d t ? i`dkti`j`

j n a ` d rk i ` ` m ih
i h d r m g r dk
dk t d
m budstiòk `d m i`dkti` `

J pjrtir `dm sicma \ W I I y dspdbijmndkt


dspdbijmndktdd `dm sicma \ W I I I dm bak-
bdpta `d mihdrtj` sd bakguk`d bak mj i`dj `d mj ik`dpdk`dkbij
ik`dpdk`dkbij
`dm suodta, jlarj mihrd `d jsickjrsd j s î nisna sus prapias gikds.
R d dspdrj qud bj`j ik`ivi`ua `dtdrnikd mihrdndktd su hidk par
d m sama dgdbta `d su vamuktj`
vamuktj` y su rjzòk. Dstd surcinidkta `dm
ik`ivi`ua sd apdrj hjoa uk `ahmd larizaktd? mj `dvjmujbiòk `d
mjs rkdrkhrdsîjs par dkbinj `dm suodta y dm jsbdksa `d mj i`dama-
cîj `d m a Nisna.
M j na`drki`j` kjbidktd ka `doò `d banhjtir j mjs banuki`j-
`ds arcêkibjs, `dsbjmigibj`js
`dsbjmigibj`js rdcumjrndktd barka dstrubturjs
qud, dstjk`a suodtjs jm pdsa `d mj trj`ibiòk y d m pjsj`a, inpd-
`irîjk mj
mj dnjkbipjbiòk lunjkj. D k dstd baktdxta, dm i`djm `d
jutakanîj , jprdsurj`jndktd bakvdrti`a dk i`djm `d ik`d-
pdk`dkbij, inpmibj dm rdbljza `d bujmquidr rjîz, pdra tjnhiék
`d ta`a vîkbuma sabijm ldrd`j`a. « J pjrtir `d mj Imustrjbiòk, ds-
brihiò _ycrkukt Hjurkjk, sd baksi`drò ukj vdr`j` `d sdkti`a
banÿk qud mj dnjkbipjbiòk
dnjkbipjbiòk `dm lanhrd, mj vdr`j`drj mihdrj-
biòk `dm patdkbijm lunjka, dxicîj mj rupturj `d mas vîkbumas
`d mjs banuki`j`ds y qud mas ik`ivi`uas gudrjk mihdrj`as `d
mjs birbukstjkbijs `d su kjbinidktaµ'.
kjbinidktaµ'. M j na`drki`j` dstê jsî
bakstrui`j sahrd mj `dvjmujbiòk rj`ibjm `dm pjsj`a dk kanhrd
`d ukj visiòk aptinistj `dm gutura qud sd supakd rdprdsdktj
ukj rupturj rj`ibjm bak ma qud m d ljhîj prdbd`i`a (i`damacîj
`dm pracrdsa). D m na`dma qud prdvjmdbd ds d m `d uk lanhrd qud
`dhd mihdrjrsd
mihdrjrsd `d sus jgimijbiakd
jgimijbiakds,
s, ka sòma parqud éstjs minitjk
pdmicrasjndktd su mihdrtj` , sika tjnhiék y sahrd ta`a par-
qud dmmjs dstêk pmjktdj`js bana ka bakstbakstitutivjs
itutivjs `d su ya.
Vdra dstd nisna ik`ivi`ua, sjbj`a jsî `d su baktdxta `d pdr-
tdkdkbij, tjnhiék sd pmjktdj bana guk`jndktjmndktd sini-
mjr j bujmquidr atra, m a qud ds ukj `d mjs bak`ibiakds pjrj su
 

20 Jmj k d Hdkaist

pmdkj iktdcrjbiòk dk uk ndrbj`a dk prabdsa `d garnjbiòk.


Rupakidk`a qud dm pracrdsa bjusj mj `dsjpjribiòk `d mjs ba-
nuki`j`ds, dktakbds mj dnjkbipjbiòk lunjkj pjsj, ka par dm
rdbakabinidkta `d mjs i`dkti`j`ds sikcumjrds, sika par mj jsi
nimjbiòk `d ta`as dk uk na`dma `anikjktd. m Dstj`a-kjbiòk,
par ÿmtina, jsund bj`j vdz nês dm nakapamia `d mj pra`ubbiòk
`d vîkbumas sabijmds. Rdcÿk m a dsbrita par Vjtribe Rjvi`jk, dk
mj visiòk na`drkj `dm nuk`a, «dm atra sd dstjhmdbd prikbipjm
ndktd barka m a nisna. Dsta sickigibj qud dm atra ds ukj pdrsakj
barka y a uk suodta, y qud `dhdrkas, barka tjmds, `ispakdr `d mas
nisnas `drdblas. Ranas, dk atrjs pjmjhrjs, icujmds, ds `dbir,
qud dm sdr lunjka, barka sdr lunjka,
lunjka, jpjrdbd barka ni sdnd
ojktd. Dk dstj pdrspdbtivj, sd apdrj ukj dspdbid `d rd`ubbiòk `d
mj `igdrdkbij y ukj pranabiòk `d mj sdrkdo kz µ 8•

M j `ikênibj mihdrjm na`drkj jrrjkbj jm lanhrd `d sus vîkbu


mas kjturjmds a banukitjrias, sik tdkdr dk budktj su iksdrbiòk
dk ukj lunjki`j` pjrtibumjr. Wdlibumj ukj kudvj jktrapama
cîj, dk mj qud dm lanhrd `dhd, pjrj cjkjr su mihdrtj`, `dsprdk
bastunhrds jkbdstrjmds y mas vîkbumas arcêkibas,
`drsd `d mjs bastunhrds
sidk`a vistj dstj sdpjrjbiòk `d mj kjturjmdzj barka bjrjbtd
rîstibj `d m a qud ds vdr`j`drjndktd lunjka. m i`djm yj ka d s
barka dk dm pdksjnidkta bmêsiba,bakgarnjrsd dk dm ar`dk kjtu
rjm5 sd dkbudktrj,
dkbudktrj, par dm baktrjria, dk mj bjpjbi`j` `d mihdrjrsd
`d ém'. M j pdrspdbtivj mihdrjm na`drkj sd hjsj dk ukj bakbdp
biòk jtanistj `d mmjj sabid`j` barka mj sunj `d ik`ivi`uas guk
`jndktjmndktd mihrds y rjbiakjmds, `d mas qud s d prdvé qud jb
tÿdk barka sdrds `dsvikbumj`as, mihrds `d ta`j `dtdrnikjbiòk
j priari, y susbdptihmds `d dmdcir mi hrdndktd mjs gikjmi`j`ds y
mihrdndktd
mas vjmards pjrj cuijr sus jbbiakds. «Bujmdsquidrj qud sdjk sus
`ivdrcdkbijs, dsbrihd Ousti
Oustikd
kd Mjbraix, a`js mjs tdarîjs mihdrjmds
banpjrtdk uk pastumj`a ukivdrsjmistj, dk dm sdkti`a `d qud
tidk`dk j pjsjr par jmtjmta
a ta`a dmdndkta dnpîriba pjrj dmd dmdvjr
vjr
sd j mjs bak`ibiakds trjsbdk`dktjmds
trjsbdk`dktjmds `d mj pasihi
pasihimi`j`
mi`j` `d ukj
sabid`j` oustj, vêmi`js pjrj bujmquidr banuki`j` rjzakjhmd--.
« Tkj bakbdpbiòk mihdrjm, bakgirnj Jmjik Xdkjut, sitÿj mj lu
njki`j` `dm lanhrd, ka dk mas gikds dmdci`as, sika dk su bjpj
bi`j` pjrj dmdcîrmasµ; Dsta sickigibj qud dm lanhrd tidkd sus
gikjmi`j`ds sik sdr kukbj pasdî`a a `dtdrnikj`a par dmmas,
dmmas, qud
 

Kt:]atrab5 y mas atras. Vrahmdnêtibj `d ,? irîdkti`j` 4

d m ya ds sidnprd irrd`ubihmd j m a qud é m dmicd sdr qud d m suodta ds


sidnprd ik`dpdk`idktd `d mjs `dbisiakds qud tanj, qud sidn
prd pdrnjkdbd j `istjkbij `d su prapij situjbiòk pjrtibumjr,
dk bakbmusiòk, qud ds uk sdr qud dmicd sus prapòsitas dk mucjr
`d `dsbuhrirmas. M j na`drki`j` mihdrjm pmjktdj `d dstd na`a mj
jktdriari`j` `dm y a tjkta dk rdmjbiòk
rdmjbiòk bak sus gikjmi`j`ds bana
dk rdmjbiòk bak bujmquidr
bujmquidr ndnhrdsîj * bak`ibiòk `d nidnhra
`d ukj banuki`j`) ldrd`j`j. Dsta ds m a qud m d mmdvj j jpayjr
tjnhiék mj priari`j` `d m a ousta sahrd d m hidk? «Nidktrjs qud
mj narjmi`j` `d ma ousta barrdspak`d bak mas mînitds `dm ya y s d
bdktrj dk ma qud kas `istikcud, sdújmj Nibljdm Rjk`dm, mj na
rjmi`j` `dm hidk barrdspak`d j mj uki`j` `d mjs pdrsakjs y s d
bdktrj dk m a qud kas ukd. D k ukj étibj `daktamòcibj, `ak`d m a
ousta ds jktdriar jm hidk, dsta quidrd `dbir qud ma qud kas sdpjrj
ds -dk uk sdkti`a inpartjktd- jktdriar j m a qud kas ukd, qud
dstj jktdriari`j` ds j mj vdz dpistdnamòcibj na narjm-
rjm- .
D k dstd kudva pjkarjnj i`damòciba, j i`dkti`j` barrdspak`d
j mj ik`ivi`ujmi`j` mihdrjm
mihdrjm hurcudsj. Nidktrjs tjkta, mj na
`drki`j` sdpjrj i`dkti`j` sikcumjr d i`dkti`j` bamdbtivj, pjrj
bamabjr j éstj ÿmtinj dk uk dspjbia `d ik`istikbiòk. «Ds dm rdba
kabinidkta `d ukj ik`istikbiòk `d `drdblas, bakstjtj Hdrkjr`
Mjnizdt, m a qud liza pasihmd dk mj listarij dm rdbakabinidkta
`d dstj `igdrdkbij guk`jndktjm dktrd mj i`dkti`j` sikcumjr,
hjsj`j j`dnês dk dm mikjod dm aricdk, d i`dkti`j` bamdbtivj
ik`istiktj, hjsj`j par atrj pjrtd dk mj pdrtdkdkbij dk mjs gar
njs `d rdprdsdktjbiòk `d mj sabij sabijhimi`j`
himi`j` U ^ D k dstd sdkti`a,
m j ukivdrsjmi`j` `dm `drdbla ds uk budstiakjnidkta rj`ibjm `dm
prahmdnj `d mj î`dktî`j`µ . M j gimijbiòk ds rdpmdcj`j dktakbds
j mj dsgdrj privj`j? «@ds`d dm nandkta dk qud dm na`dma iks
titubiakjm sd hjsj dk d m rdbakabinidkta `d mj ik`istikbiòk, mj
gimijbiòk `doj `d tdkdr uk sdkti`a dk mj dstrubturjbiòk `d mjs
i`dkti`j`ds pamîtibjs
pa mîtibjs qud dstrubturjk dm dspjbia pÿhmîba- .
Jtjbjk`a `ds`d dm prikbipia j mjs trj`ibiakds brddkbijs, qud
dmmj sdbumjrizj dk dm ndoar `d mas bjsas, mj na`drki`j` jrrjkbj
j mj budstiòk `d mj i`dkti`j` `d bujmquidr kjturjmi`j` , pjrj si-
tujrmj jlarj dk dm bjnpa sabijm d ikstitubiakjm `d mjs prêbtibjs
pamîtibjs dbakònibjs qud dstrubturjh jlarj `d ukj njkdrj
`igdrdktd dm dspjbia pÿhmiba. Dmmj sdpjrj guk`jndktjmndktd
 

Jij k `d Hdkaist

dm ar`dk hiamòciba `d mj dxistdkbi


dxistdkbijj y d m ar`dk ikstitubiakjm. m
dspjbia pÿhmiba na`drka sd bakstituyd barka uk dspjbia `d
ik`istikbiòk, ds `dbir, barka uk dspjbia `ak`d mjs `istikbiakds
kjturjmds `d pdrtdkdkbij y gimijbiòk sak tdki`js barka iksicki
gibjktds. D k dm dspjbia pÿhmiba, kasatras ka dxistinas barka pdr
sakjs, sika barka biu`j`jkas bak bjpjbi`j`ds
bjpjbi`j`ds pamîtibjs iktdr
bjnhijhmds. Dstd dspjbia pÿhmiba sd ricd par mj mdy. Bunpmir bak
mj mdy, ds jsunir mj pjrtd sabijm ik`istiktj `d kudstrj i`dkti`j`.
K a ahstjktd, ljy qud sdújmjr qud dstj ik`istikbiòk ds jÿk rd
mjtivj, yj qud sd mi minitj
nitj j mjs graktdrjs `dktra `d mjs bujmds sd
dodrbd mj biu`j`jkîj. J m `istikcuir ukj garnj `d cahidrka `d
atrj, mj vi`j pamîtibj tjnhiék `istikcud dktrd mas dspjbias `d
pdrtdkdkbij y `d sabijhimi`j` .
@ds`d qud dm dspjbia
dspjbia pÿhmiba ds uk dspjbia cahdrkj`a par mj
ik`istikbiòk, mj i`dkti`j`
i`dkti`j` sama pud`d sdr `d bjrêbtdr sinhòmiba.
«Ri kas situjrkas dk dm bjnpa `d mj listarij, `d mj pamîtibj y `d
mas ldblas sabijmds, bakstjtj ta`jvîj Hdnjr` Mjrkizdt,mj i`dk
ti`j` ka pa`rîj sdr nês qud sinhòmibj, yj qud mjs ik`ivi`ujmi
`j`ds s d bakguk`dk dk mj gjmtj `d `istikbiòk U ^ Nidktrjs qud
dk dm dspjbia privj`a sama pakdrkas dk rdprdsdktjbiòk mjs gar
njs y mjs prêbtibjs qud bakstituydk kudstrj gimijbiòk, ljbdrkas
jpjrdbdr dk dm dspjbia pÿhmiba mjs garnjs y rdprdsdktjbiakds
`d kudstrjs rdmjbiakds `d pdrtdkdkbij y `d kudstrj sabijhimi
`j` qud, `d dsd na`a, j`quidrdk ukj baksistdkbij sinhòmibj
y uk sickigibj`a U ^ @ds`d qud garnj pjrtd `d ukj `indksiòk
sinhòmibj, mj i`dkti`j`, dk dm dspjb
dspjbia
ia pÿhmiba, sd guk`j barka
nd`ijbiòk? ka guk`j mj sikcumjri`j`
sikcumjri`j` `dm suod
suodta,
ta, sika su baksis
tdkbij `ijmébtibj `d suodta
suodta `d pdrtdkdkbij y `d sabîjhîmî`j`µv.
Vjrj Ldcdm, mj dsdkbij
dsdkbij lunjkj rdsi`d dk mj jutabakbidkbij.
jutabakbidkbij. m
rdsumtj`a, barka Ejrm Njrx ahsdrvò dk :<00, ds qud ta`j jmidkj
biòk `d mj bakbidkbij lunjkj ka ds nês qud jmidkjbiòk `d mj
jutabakbidkbij.. Dstj ds atrj njkdrj `d `dbir qud mj jmidkjbiòk
jutabakbidkbij jmidkjbiòk
jtjúd prindrjndktd j mj i`dkti`j`? quidk ka tidkd i`dkti`j`
ka pa`rîj sdr baksbidktd
baksbidktd `d s î nisna. Rik dnhjrca, mjs crjk`ds
i`damacîjs na`drkjs rjrj vdz `idrak inpartjkbij j dstd prahmd
nj `d mj i`dkti`j`.
Njrx, par dodnpma, ickarj dk crjk nd`i`j mj `indksiòk ds
tribtjndktd karnjtivj `d mjs mubljs sabijmds, yj qud pd pdrrkj-
rrkj-
 

K: ktr6• mas atras. Vralmdnjgibj `d i i`dkti`j`

kdbd micj`a j ukj jktrapamacîj `d tipa utimitjri


utimitjristj
stj qud m d ljbd
bakbdhir j mjs
mjs bmjsds sabijmds prikbipjmndktd barka partj`arjs
`d uk iktdrés bamdbtiva. D k é m barka ma bakstjtj
bakstjtj Jxdm Lakkdtl,
«mas suodtas `d ukj sabid`j` ka dstêk guk`jndktjmndktd
guk`jndktjmndktd bak
bdhi`as barka jbtards narjmds, barka titumjrds `d ukj sdrid `d
rdivik`ibjbiakds karnjtivjs j mjs qud barrdspak`dk ênhitas
dk mas qud s d mds ikgmicdk pdrouibias, sika barka jbtards bak uk
prapòsita rjbiakjm j mas qud sd `dhdrîj jsickjr bidrtas iktdrd
sdsµ:6
Dm nisna Grdu` sidnprd sd nastrò lastim j bujmquidr jprd
ldksiòk iktdcrjm `dm psiquisna ik`ivi`ujm. R u tdarîj sd baks
truyd jmrd`d`ar
jmrd`d`ar `dm bakbdpta `d sîktanj, kabiòk bakstrui`j dk
d m ikbaksbidktd, y par dmma jodkj jm ya D m ya grdu`ijka ka tid
kd i`dkti`j` pdrsakjm dspdbîgibj. Grdu` ka sd iktdrdsj par mj

di`dkti`j`, sika
m êkcuma `d par mjs i`dktigibjbi
i`dktigibjbiakds,
mj trjksgdrdkbij a `d akds, qud ém iktdrprdtj
mj praydbbiòk. hjoa
M j i`dktigibj
biòk, pjrj é m ds jktd ta`a uk iktdkta `d macrjr mas `dsdas qud
ka pa`drkas j`nitir, sahrd ta`a dk mj épabj `d mj ikgjkbij y mj
j`amdsbdkbij :
M j na`drki`j` ka sd bjrjbtdrizj,
bjrjbtdrizj, puds, samjndktd
samjndktd par mj rd
mdcjbiòk `d mjs rdmjbiakds arcêkibjs y `d mas vjmards odrêrqui
ba s bak mj baksicuidktd sustitubiòk `dm lakar par mj `icki`j`.
K a s d minitj tjnpaba j `dsjbrd`itjr mj pdrtdkdkbij j banuki
`j`ds trj`ibiakjmds, qud iktdrprdtj barka vdsticias jrbjibas a
tdksiakds irrjbiakjmds, ki j rdmdcjr mjs `igdrdkbijs dk mj dsgdrj
privj`j, `ak`d dmmjs ka pud`dk brdbdr yj qud dm mucjr `dm rdba
rdba
kabinidkta ds mj dsgdrj pÿhmibj. Pjnhiék sd bakstruyd dk mj dx
bmusiòk `dm tdrbdra
tdrbdra y dk mj rd`ubbiòk `d mj `ivdrsi`j`. Ruprdsiòk
`d mjs bjstjs y mas Dstj`as bak mj
mj Xdvamubiòk,
Xdvamubiòk,lanacdkdizjbiòk
lanacdkdizjbiòk
`d mjs rdcmjs `dm mdkcujod y `dm `drdbla, drrj`ibjbiòk pracrd
sivj `d na`as `d vi`j dspdbîgibas rdmjbiakj`as bak d m lêhitjt,
bak mj pragdsiòk, bak dm nd`ia sabijm a mj brddkbij, ik`istikb
ik`istikbiòk
iòk
brdbidktd `d mas ramds sabijmds gdndkikas-njsbumikas? ta`j mj
listarij `d mj na`drki`j` pud`d sdr mdî`j barka mj listarij `d
uk `dspmidcud baktikua `d mj i`damacîj `d m a Nisna. D k ta`js
mjs êrdjs, ikbmusa rdbidktdndktd)
rdbidktdndktd) `dktra nisna `dm dspjbia `d
mj gimijbiòk, ljy uk jundkta `d mmjj ik`istikbiòk,
ik`istikbiòk, uk prabdsa qud
bumnikjrê bak mj cmahjmizjbiòk. M j na`drki`j` lj dminikj`a
 

  imik `d dkaist

ta`as mas dstimas `d vi`j `igdrdkbij`as. M a s jkticuas vîkbumas


arcêkibas sd ljk `isudmta. R d lj jtdkuj`a mj `igdrdkbij `d cé
kdra. Mas ramds `dktra `d mj gjnimij ljk si`a dmmas nisnas jmtd
rj`as. Pa`a ma qud qud`j sak `dsicujm`j`ds bujktitjtivjs dm
pa`dr j`quisitiva-
j`qu isitiva- jbdrbj `d mj pasihimi`j` `d jbbd`dr jm na`a
`anikjktd `d vi`j. D m rdsumtj`a ds d m qud lj `dsbrita Njrbdm
Cjubldt? « M j pdrtdkdkbij bamdbtivjU ^ tidk`d j sdr inpdksjhmd
pjrj mas ik`ivi`uas, dk su vamuktj` `d sdr ik`ivi`uas, nidktrjs
qud `dpdk`dk `d dmma nês qud kukbjµ ±Zuiék say1 ±Zuiékds
:8 •

sanas1 Dstas sak mas tdrkjs guk`jndktjmds jbdrbj `d mas bujmds


mj na`drki`j`, bakstjktdndktd, lj asburdbi`a u ahstjbumizj
`a mj rdspudstj.
Vdra, par supudsta, dstd jjundkta
undkta `d mj ik`istikbiòk tjnhiék
lj dktrjúj`a rdjbbiakds. M j `igdrdkbijbiòk `d mas suodtas y `d
mas ahodtas dstrubturj ikdvitjhmdndktd mj pdrbdpbiòk `dm dspj
bia mj sabid`j` ik`istikt susbitj uk njmdstjr, parqud sd pdr
bihd barka bjòtibj y sik sdkti`a. Éstd ds dm par qué, `d bòna mj
cmahjmizjbiòk, jm nisna tidnpa
tidnp a qud lanacdkdizj mjs bumturjs,
tjnhiék bjusj grjcndktjbiakds sik prdbd`dktds, d m jsbdksa `d
mj i`damacîj `d m a Nisna lj ldbla jpjrdbdr uk budstiakjrkidk
ta `d mj i`dkti`j` qud sdcui`jndktd lj dstinumj`a bakstjktd
ndktd. @urjktd mas ÿmtinas `as sicmas, éstd lj tarkj`a `igdrdk
tds garnjs. Y j ldnas ljhmj`a `d mj rdvamubiòk dxprdsîvîstj,
qud `ia kjbinidkta j ukj hÿsqud`j `d jutdktibi`j` . Pjn
hiék sd `dhd ydvabjr
kds sabijmds icujmndktd
kjbiakjmds mj garnj
na`drkjs gudrakdkbjpjbds
bòna mjs
`djgimijbia
rdspak
`dr j dstd budstiakjrkidkta.
M j vjmarizjbiòk `dm trjhjoa, jpayj`j ikibijmndktd
ikibij mndktd par mj hur
cudsîj barka rdjbbiòk baktrj ukj kahmdzj
kahm dzj dsticnjtizj`j barka
j`ldri`j j mas vjmards `d mj crjtui`j`, y par ma tjkta barka in
pra`ubtivj ,praparbiakj uk prindr
prindr sustituta `d mj i`dkti`j`. D m
macra ik`ivi`ujm `dktra `d ukj `ivisiòk ik`ustrijmndktd arcj
kizj`j `dm trjhjoa sdrê, sik `u`j, dm ahodta `d uk `dsda `d rdba
kabinidkta, hjsj`a dk pjrtibumjr dk mj pasdsiòk `d uk dnpmda
y dk dm arcumma `dm trjhjoa hidk ldbla Vdra mj kudvj `ivisiòk
2.

sabijm tjnhiék vj j trjksgarnjr


trjksgarnjr mj bmjsd sabijm dk sustituta
`d i`dkti`j` bamdbtivj. D k dm sicma \ I \ mj mublj `d bmjsds oud
cj uk pjpdm i`dktitjria qud lj si`a `dnjsij`a suhdstinj`a.
 

K m~atrb,b, mas atras Vrahmdrkjt


Vrahmdrkjtibj
ibj `d ij i`dkti`j` 29

Mj pdrtdkdkbij `d bmjsd sirvd barka uk dstjtus (sidk`a dm stjtus


m j i`dkti`j` `dm suodta tjm barka rdsumtj `d ukj ikstitubiòk), y
mjs bmjsds sd `atjk `d ukj bumturj dspdbîgibj. M j mublj `d bmjsds
pdrnitd bristjmizjr kudvjs i`dkti`j`ds, dk mj nd`i`j dk qud mj
bmjsd ka sd `dgikd sòmjrkdktd par ukj jbtivi`j` sabia-dbakòni
b j sika tjnhiék par ukj rdgdrdkbij jktrapamòcibj j mjs hjsds
kjturjmds `d mj sabid`j`. «Mj dxistdkbij `d mjs bmjsds, `ibd Hdr
kjr` Mjrkizdt, bakstjtj dm bjrêbtdr bakgmibtiva y `ijmébtiba `d mjs
`igdrdkbijs dktrd mjs rkdrkhrdsîjs `dktra `dm dspjbia pÿhmîba
pÿhmîbaµ;.
µ;.
Ikodrtj`j a ka dk mj mublj `d bmjsds, mj vi`j pamîtibj tjnhiék
pdrnitd j`quirir j mas ik`ivi`uas, barka biu`j`jkas dstj vdz,
ukj i`dkti`j` `d rdbjnhia. Mjs i`dkti`j`ds pamîtibjs, jm ndkas
Ikibijmndktd, tjnhiék `jrêk mucjr j bumturjs dspdbîgibjs, njk
tdki`js `dktra `d bidrtjs gjnimijs sabiamòcibjs. M j ikstitubiòk
`dm sugrjcia ukivdrsjm
ukivdrsjm rdspak`drê dmmj nisnj j ukj `dnjk
`j î`dktîtjkj «Va`dr vatjr ka ds atrj basj qud pa`dr `jr uk
baktdki`a j mj i`dkti`j` pamîtibj `d mj qud sd ds partj`arµµ. Dk
bujkta j mjs mubljs bakgmibtas pamîtibas, dmmas tidkdk ukj `i
ndksiòk bmjrjndktd i`dktitjrij, «yj qud pakdk mj i`dkti`j` `d
mas jbtards sabijmds j prudhj dk dm dspjbia pÿhmîba- .
Mjs i`dkti`j`ds `d bmjsd, jsî barka mjs i`dkti`j`ds pamîtibjs d
I`damòcibjs, sik dnhjrca sòma sak i`dkti`j`ds sdbtarijmds, qud
banpitdk dktrd sî. J su mj`a, y par dkbinj `d dmmjs, vjk j baks
tituirsd i`dkti`j`ds bamdbtivjs nês ikbmusivjs? mjs i`dkti`j`ds
kjbiakjmds. Bakstjtjk`a qud dm `dsjrramma `dm bjpitjmisna lj
`j`a mucjr j ukj njsigibjbiòk qud lj pravabj`a ukj brisis `d
mj i`dkti`j` bamdbtivj , Odjk-Vidrrd Bldvdkdrkdkt ka ljbd nu
bla brdîj qud «dm sdr sabijm kd
kdbdsitj
bdsitj dkbjnjrsd tjm barka mj pdr
sakj kdbdsitj `d uk budrpa- . Dk dm sicma \ I \ dstj kdbdsi`j` `d
dkbjnjbiòk ljrê kjbdr dm navinidkta `d mjs kjbiakjmi`j`ds
`d ta`js mjs garnjs na`drkjs `d kjbiakjmisna, hjsj`js dk mj
I`dj `d qud «mj uki`j` pamîtibj y mj uki`j` kjbiakjm `dhdk sdr
bakcrudktdsµ (Dndst Cdmmkdr).
m kjbiakjmisna jpjrdbd par dmma barka uka `d mas grutas tîpi

bas `d mj na`drki`j`. Vdra dm kjbiakjmisna ka ds samjndktd uk


gdkòndka pamîtiba. R d kutrd `d uk injcikjria `ak`d sd ndzbmjk
listarij, bumturj, rdmiciòk, mdydk`js papumjrds, dtb. Pa`as dstas
gjbtards sak rdvisj`as, i`djmizj`as y trjksgicurj`as pjrj macrjr
 

0 mjik ` d dkaist

ukj kjrrjbiòk baldrdktd y mdcitinj`arj < Rdcÿk ma dsbrita par


:  

Bljktjm @dmsam,«bj`j pudhma sd i`dktigibj dk mj listarij bak vj


mards a na`dmas bjrjbtdrîstibas.
bjrjbtdrîstibas. R i dstas vjmards a dstas na`dmas
sd `dsnarakjk, mj nisnj i`dkti`j` sd vd jndkj jndkjzj`j-µ.
zj`j-µ. Mas
vjmards y mas na`dmas oucjrêk
oucjrêk puds uk pjpdm `d pravdd`ards
`d i`dkti`j`, oukta j mas crjk`ds rdmjtas
rdmjtas qud ldnas vista `d
sjrrammjrsd dk mas `îjs `d mjs sabid`j`ds `isbipmikjrijs (Nibldm
Gaubjumt)? Xdmjta `dm Dstj`a-kjbiòk, rdmjta `d mj dnjkbipjbiòk
`dm pudhma trjhjoj`ar, rdmjta `d mj rdmiciòk `dm pracrdsa, dtb.
M j `istikbiòk bmêsibj dktrd kjbiakds bîvibjs y kjbiakds ét
kibjs -a rdtarkjk`a mas térnikas `d Grid`ribl Ndikdbed, dktrd
kjbiakds pamîtibjs y kjbiakds bumturjmds - jpjrdbd rdmjtivj
ndktd gibtibij dk dstd sdkti`a, ka sòma parqud mj njyarîjnjyarîj `d
mjs sabid`j`ds kjbiakjmds banhikjk mas `as prikbipias dk pra
tjnhiék
parbiakds vjrijhmds,
prikbipjmndktd `d mjsika
sab
sabid`j` parqudta`js
id`j` y parqud dm Dstj`a sd abupj
mjs sabid
sabid`j`ds
`j`ds
lunjkjs sak sabid`j`ds `d bumturj ¿ Bujmdsquidrj qud ljyjk
8

pa`i`a sdr jÿk


jÿk j`dnês sus bjrjbtdrds
bjrjbtdrds pamîtibas prapias, kikcu
kj kjbiakjmi`j` ojnês lj dsbjtinj`a dk utimizjr nitas kjbia
kjmds. Hjoamj nakjrquîj, mas grjkbdsds
grjkbdsds subdsivjndktd ljk qud
ri`a a brdî`a) sdr mas ldrd`dras
ldrd`dras `d mas trayjkas, `d mas grjkbas
y `d mas cjmas. @dspués `d mj Xdvamubiòk,bujk`a sd `dgikiò mj
kjbiòk dk térnikas purjndktd pamîtibas, ickarjk`a bujmquidr
jspdbta prd-pamîtiba, jktdriar jm baktrjta bîviba, mjs brddkbijs
guk`jbiakjmds `d mj i`dkti`j` kjbiakjm baksdrvjrak ta`a su
pa`dr. Dk mj drj `d mj sdbumjrizjbiòk,
sdbumjrizjbiòk, ljk bakstitui`a ukj ban
pdksjbiòk jm `dhimitjnidkta
`dhimitjnidkta `d mjs brddkbijs purjndktd rdmi
ciasjs, j vdbds `jk`a j muz vdr`j`drjs rdmiciakds sdbumjrds 8: •

D m kjbîakîsna baktdnparêkda vjkjndktd bakgîj hjsjrsd


dk dm i`djm pamîtiba `dm Dstj`a y mj biu`j`jkîj, sdrîj uk drrar
brddr qud mas vjmards pamîtibas jhstrjbtas sak sugibidktds pjrj
garnjr ukj i`dkti`j` banÿk y , ma nês inpartjktd, qud sak su
gibidktds pjrj dxicir j sus nidnhras mas sjb
sjbrigibias
rigibias qud pud`jk
tdkdr qud ljbdr dk abjsiakds. Pjmds dxicdkbijs sòma sd pud`dk
ljbdr s i mas vîkbumas `d mj biu`j`jkîj sd pdrbihdk barka uk vdr
`j`dra pjtrinakia iknd`ijtjndktd banÿk , hjsj`a dk ukj
i`dktigibjbiòk bak ukj nisnj banuki`j` listòribj, guk`j`j
dmmj nisnj dk bidrtas vjmards M a s nitas, mdydk`js, dpapdyjs,
  •
 

Kasatrb,b, y mas atras . Vrahmdrkjtibj `d m i`dkti` ` 0:

kjrrjbiakds guk`j`arjs, sidnprd oudcjk dm nisna pjpdm? ta`js


sak bana nd`ijbiakds sinhòmibjs qud hjsjk mj sabijhimi`j` ddk k
mj trjksnisiòk `d uk bakabinidkta banÿk a `d ukj brddkbij
banpjrti`j.
Dstd bakabinidkta banÿk , par supudsta, ikbmuyd
ikbmuyd crjk pjrtd
`d gjktjsîj. Nuy j ndku`a, trjspmjktj
trjspmjktj j rdjmi`j`ds listòribjs
ik`isbutihmds iktdrprdtjbiakds
iktdrprdtjbiakds crjtigibjktds, praydbbiakds i`dj
mizjktds pdrgdbtjndktd r itr ri s8 2   M j gjktjsîj nês gudrtd ds
mj gjktjsîj `dm aricdk, qud ds tjnhiék ukj gjktjsîj `d purd
zj? dk uk prikbipia, ta`a drj bmjra y sinpmd, jÿk ka jcahij`as
par mj pdsj`j banpmdoi`j` `d mj listarij rdjmndktd jbaktdbi`j.
Gjktjsîj `d mj d`j` `d ara. M j nisnj ldrndkéutibj trjksgarnj
`d njkdrj sinimjr dvdktas a lérads baksi`drj`as guk`j`ards.
Jrnikius y Wdrbikcétarix, Bj
Bjrmas
rmas Njrtdm, Bmavisa Oujkj `d Jrba,

par
ndktd,kanhrjr jmcukas,
dm pjpdm bdktrjmkaa tuvidrak kukbj dk
mj inpartjkbij mj rdjmi`j`,
brubijm ahvij
qud mj injci
kjbiòk na`drkj mds lj jsickj`a. Mjs hjtjmmjs `d Vaitidrs, Hau
vikds a Wjmny tjnpaba gudrak crjk`ds hjtjmmjs qud ljhrîjk
bjnhij`a dm bursa `d mj listarij, jmca qud ka lj inpd`i`a qud
s d mjs ljyj baksi`drj`a bana guk`j`arjs .
D k dstjs bak`ibiakds, mjs brîti
brîtibjs
bjs `d mj i`dkti`j`
i`dkti`j` kjbiakjm tid
kdk mj hudkj iktdkbiòk `d qudrdr rdstjhmdbdr mj vdr`j` listò
ribj . R u drrar ds ka vdr qud, s i mj i`dkti`j` kjbiakjm nuy j nd
ku`a kjbd `d mj injcikjbiòk, dstd injcikjria ds ik`ispd ik`ispdksjhmd
ksjhmd
pjrj mj vi`j `dm crupa. Pjnhiék ds uk drrar brddr qud sd jpj
cjrê dm sdktinidkta i`dktitjria nastrjk`a mj pjrtd `d gjktjsîj
qud banpartj. M j gjktjsîj dk budstiòk sd tdk`rîj qud banpj
rjr bak dm nita. D m nita ds jbtiva,
jbtiva, ka tjkta parqud sòma sdj uk
nita, sika nês hidk parqud m a ds. M j brddkbij hidk pud`d sdr
gjmsj dk bujkta j su prapòsita, pdra ka sd bakvidrtd dk ndkas
rdjm par m a qud dvabj dk dm ik`ivi`ua a crupa, a par ma qud dmmj
m d agrdbd. Dstd ds dm drrar
drrar `d uk Njrbdm @dtidkkd bujk`a sd hur
mj `d mjmj jgirnjbiòk `d ma ik`îcdkj dk uk mihra qud, jm na`a `d
Gdnjk` Hrju`dm, sd `d`ibj j prdsdktjr j mas jkticuas cridcas
bana prata-`isbîpumas `d Hjrrds>. Ka tidkd prahmdnjs pjrj `d
nastrjr bòna mas cridcas, j trjvés `d nitas banpmdoas d lista
rijs dsbjhrasjs, sd ikvdktjk ukj jsbdk`dkbij injcikjrij. Vdra
sd dquivabj bujk`a pidksj qud lj `dnastrj`a jmca. R i hidk ds
 

08 /mmjik `d Hdkai t

bidrta qud kj`id pud`d sdr baksi`drj`a bana ik`îcdkj, sidn


prd bujk`a rdtrabd`jnas ma sugibidktd dk dm tidnpa, dm ldbla
ds qud mj bakvibbiòk
bakvibbiòk `d sdr a ka sdr jharicdk pud`d dstrubturjr
mj bakbidkbij karnjmizjr mas banpartjnidktas. Bana sdújmj
MdszdeEamjeawsei,
Mdszde Eamjeawsei,«si«si mas cridcas, mas itjmijkas,
itjmijkas, mas lik`ÿds, mas
baptas a mas blikas `d mj jbtujmi`j` sikbdrjndktd sidktdk qud
pdrtdkdbdk jm nisna crupa étkiba qud sus jktdpjsj`as nês
mdojkas, ka mds pa`dnas bakvdkbdr `d ma baktrjrias;.
@ureldin gud uka `d mas prindras dk ljhmj ljhmjrr `d bakbidkbij
bamdbtivj .Gauridr,
.Gauridr, sd rdgdrîj j mj pudstj dk banÿk `d mjs pj
siakds . Bak gdblj nês rdbidktd, dm pjpdm `d mj injcikjbiòk
injcikjbiòk dk
mj juta- rdprdsdktjbiòk `dktra `d mas crupas gud ikvdsticj`a
tjkta par Cimhdrt @urjk` (nitapaétibj u jktrapamacîj dstrub
turjm) bana par jmcukas psibajkjmistj
psibajkjmistjss `d mj dsbudmj ikcmdsj,
Emdik 8 7   D m ukj
`isbîpumas
rdjmi`j`? dm`d Némjkid
crupa injcikjria
sd dstrubturj nd`ijktd bamdbtiva ds
rdprdsdktjbiakds d
inêcdkds banukds. Pa`as mas pudhmas, ta`js mjs kjbiakds, par
tjkta, `ispakdk `d ukj sdrid `d brddkbijs jbdrbj `d sus arîcd
kds a su listarij.
listarij. Zud dstjs brddkbijs sd rdgidrjk j ukj rdjmi`j`
ahodtivj, j ukj rdjmi`j` i`djmizj`j a j uk nita , ka tidkd in
partjkbij. Hjstj qud dmmjs dvaqudk a rdprdsdktdk uk dxar`iun
tdnparis uk nandkta guk`jbiakjm. M j Icmdsij Bjtòmibj sidnprd
sd lj mdcitinj`a j s î nisnj bana uk budrpa nîstiba, ds dstj
mdcitini`j` mj qud md lj pdrniti`a jtrjvdsjr mas sicmas, ik`d
pdk`idktdndktd `d mj bjmi`j` narjm `d sus rdprdsdktjktds
`d mj dvamubiòk `d sus `acnjs.
Dk mas sicmas \ I \ \ \ mj `ijmébtib
`ijmébtibjj `d mj pdrtdkdkbij kjbiakjm
`d mj pdrtdkdkbij `d bmjsd lj si`a pjrtibumjrndktd banpmdoj.
@urjktd mj cudrrj `d :9:0-:< mj prindrj,
prindrj, bana sjhdnas, sd in
pusa j dxpdksjs `d mj sdcuk`j. Mas `drdblistjs ljk vista cdkd
rjmndktd dsta bana prudhj `d qud mj kjbiòk pasdîj ukj rdjmi
`j` nês praguk`j, nês sustjkbijm qud mj bmjsd, ukj bakbmusiòk
qud sama sd inpakd j nd nd`ijs,
`ijs, bana vdrdnas j baktikujbiòk.
Ka sd pud`d ickarjr tjnhiék qud mj i`dkti`j` kjbiakjm lj si`a,
bak dm `drdbla j vata, dm Dstj`a `dm hidkdstjr dm sistdnj gar
`istj, uka `d mas prabdsas bak mas qud mj Garnj-Bjpitjm, j sjhdr,
mas `udúas `d mj dbakanîj-nuk`a bjpitjmistj,
bjpitjmistj, lj trjtj`a `d
`andstibjr j mj mjss bmjsds pdmicrasjs . Dxjmtjr mj sami`jri`j` kj-
 

Kasatras mas atras. Vrahmdrkjtibj `d i~ it:dkti`j` 02

biakjm gud ukj njkdrj `d grdkjr mj mublj `d bmjsds a trjsbdk-


`drmj , tjm barka quisi
quisidrak
drak ljbdr mas gjsbisnas, injcikêk`asd
gjmsjndktd qud drj pasihmd pakdr j mj hurcudsîj jm sdrvibia `d
m j kjbiòk). D s bidrta qud dk dsj épabj, dm bjpitjmisna ta`jvîj td-
kîj ukj `indksiòk kjbiakjm, y qud dm mihdrjmisna,
mihdrjmisna, dk prikbipia
lastim jm Dstj`a, ka gud dm ÿmtina dk baktrihuir j mj d`igibjbiòk
`d uk dspîritu kjbiakjm. D k dm aricdk, rdbar`érkasma, mj kjbiòk
ka drj ukj bjtdcarîj tarkj`j `d mas baksdrvj`ards5 tjnhiék drj
rdbljzj`j par dm sabijmisna iktdrkjbiakjmistj.
iktdrkjbiakjmistj. «Ròma mas mihdrj-
mds vdîjk dk mj kjbiòk ukj dxprdsiòk jprapij`j `d mj sunj `d
mjs vamuktj`ds ik`ivi`ujmdsµ, dsbrihiò Irkrkjkudm Sjmmdrstdik8 3  
D s sòma dk uk sdcuk`a tidnpa qud mas baksdrvj`ards prindra, y
mudca mas sabijmistjs sd ukirêk j dstj kudvj garnj pamîtibj.

Katjs
: j vid dk nidttds, ap. bit., p . 238.
8 Vjtribe Rjvi`jk, « M j rdbakkjissjkbd `ds i`dktités bumturdmmds bannd dkodu
`énabrjtiqudµ, dk Xakjk M d Baj`ib é`.), m`dktités dt `énabrjtid. @ivdrsité
bumturd/md dt nak`ijmisjtiak? rdpdksd, mj `énabrjtid, Vrdssds ukivdrsitjirds `d
Xdkkds, Xdkkds 8662, p . 820. Jxdm Lakkdtl ahsdrvj, tjnhiék ém, qud «mj dk
trdndzbmj `dm rdbakabinidkta mdcjm y `dm ar`dk odrêrquiba `d vjmar Ia qud
barrdspak`d nês a ndkas j mj hjsd narjm `d ta`js mjs sabid`j`ds trj`ibia
kjmds- s d lj `dsnarakj`a bak dm j`vdkinidkta `dm bjpitjmisna hurcués y
mj trjksgarnjbiòk karnjtivj `d mjs rdmjbiakds mdcjmds hjoa mj prdsiòk `d mas
ndrbj`as dk dxtdksiòk y `dm inpjbta sinumtêkda `d garnjs past-trj`ibia
kjmds `d pdksjnidktaµ « M j rdbakkjissjkbd? ukd pistd paur mj tléarid sabij
md baktdnparjikdµ, ihi`., pp. 8:7-8:3 .
2 Bg. Xahdrt Mdcras, i`éd ` lunjkité. mktra`ubtiak mj plékanékamacid, Crjs
sdt, Vjris :996.
0 Oustikd Mjbraix, Bannukjutjrisnd vdrsus mihérjmisnd. Zud/ na`dmd ` iktéqrj-
tiak pamitiqud1, D`itiaks `d m Tkivdrsité `d Hruxdmmds, Hruxdmmds 8662, p . 39.
4 Jmj ik Xdkjut, Mihérjgisnd pamitiqud dt pmurjmisnd bumturd/, Vmdiks Gdux, Kjktds
:999, p 27.
7 Nibljdm Rjk`dm, d mihérjmisnd dt mds minitds `d mj oustibd, Rduim, Vjris :999, p .
866.
3 Hdrkjr` Mjnizdt, Vamitiqud dt i`dktité, Vrdssds ukivdrsitjirds `d Myak, Myak
8668, p 268-260.
< mhi`., p . :69.
9 mhi`., pp. ::-:8.
:6 Jxdm Lakkdtl, « M j rdbakkjissjkbd? ukd pistd paur mj tléarid sabij md baktdn
parjikdµ, jrt. bit.
 

00 Jmjik Od Hdkaist

:: Ljy qud sdújmjr qud d m Wabjhumjird `d mj psybljkjmysd `d Odjk M j pmjkbld y


Odjk-Hdrtrjk` Vaktjmis V T G , Vjrîs :973 , ka ikbmuyd sickigibjtivjndktd kik
cukj dktrj`j pjrj mj pjmjhrj «i`dkti`j`µ.
:8 Njrbdm Cjubldt, j `énabrjtid baktrd dmmd-nénd, Cjmminjr`-Pdm, Vjrîs 8668,
p.\\I.
:2 «Dm prikbipia ik`ivi`ujmistj `dm macra d s `d ldbla dm ÿkiba rdbursa karnjtiva
qud tidkd mj sabid`j` hurcudsj y bjpitjmistj pjrj oustigibjr narjmndktd mj
`istrihubiòk dxtrdnj`jndktd `dsicujm `d mjs pdrspdbtivjs `d mj vi`j y `d
mas hidkds. @dhi`a j qud dm ldbla `d pdrtdkdbdr j uk `dtdrnikj`a Dstj`a
y j ka rdcumj d m crj`a `d dstinj sabijm `dm qud s d `isgrutj y dm jmbjkbd `d mas
privimdcias mdcjmds y dbakònibas `d mas qud kas hdkdgibijnas, mj vjmarjbiòk
étiba-rdmiciasj bakbanitjktd `dm trjhjoa y `dm dstjhmdbinidkta `d uk ndrbj
`a bjpitjmistj sucidrdk mj `dpdk`dkbij `d tjm dstinj rdspdbta jm macra ik`ivi
`ujmµ (Jxdm Lakkdtl, jrt. bit., p 886 .
:0 Ap. bit., p. :2

:4 mhi`., p . 864.

:7 mhi`., p . :98.

:3 Odjk-Vidrrd Bldvékdndkt, d vidux, mj brisd, md kdug. Gmjnnjriak, Vjrîs :930,


p. 8:6. D m gutura nikistra `d @dgdksj júj`îj dk ds j épabj qud «dm Dstj`a
kjbiòk dk Grjkbij s d l j bakstitui`a j ma mjrca `d mas sicmas nd`ijktd uk pra
bdsa `d cdkabi`ias bumturjmds `d mas qud sama lay kas `jnas budktj `d su
njckitu`µ, y qud « mjs rdivik`ibjbiakds kjbiakjmitjrijs, mdoas `d sdr vistjs
pjsj`mstjs , sak dnikdktdndktd papumjrdsµ (ihi`.), pasibiòk hjstjktd `igd
rdktd `d mjs qud tuva qud sdcuir mudca
:< Bg. Drkdst Cdmmkdr, Kjtiaks jk` Kjtiakjmisn, Barkdmm Tkivdrsity Vrd ss, mtljbj
:9<2 (trj`. gr.? Kjtiaks dt kjtiakjmisnd, Vjyat, Vjr îs :9<9 .

:9 Bljktjm @dmsam, j Xépuhmiqud. Tkd qudstiak Urjkbjisd, VTG, Vjr îs 8668, p. 9<.
86 Bg. Jmj ik @idbelagg, j kjtiak `jks tjus s d s Dtjts. ds i`dktités kjtiakjmds dk
nauvdndkt, Gmjnnjriak, Vjr îs 8666, pp. 0:-02.
8: Rahrd dstd tdnj, bg. Jktlaky @ Rnitl, Blasdk Vdapmds. Rjbrd` Raurbds ag Kj
tiakjm m`dktity, Axgar` Tkivdrsity Vrd ss, Axgar` 8662-
88 Bg. Sjykd Karnjk, «Md s pjrj`axds `u kjtiakjmisnd bmvmqudµ, dk Cuy Mjga
rdst y Vlimippd `d Mjrj é`.), Bljrmds Pjymar dt g iktdrprétjtiak `d / i`dktité na
`drkd, Bdrg, Vj rîs :99<, pp. :44-:36. Bg. jussi mju`d Kibamdt, j gjhriqud ` ukd
kjtiak. j Grjkbd dktrd Xand dt m d s Cdrnjiks, Vdrrik, V j ris 8662-
82 Bg. prikbipjmndktd Hdkd`ibt Jk`drsak, mnjcikd` Banukitids. Xdgmdbtiaks ak
tld Aricik jk` Rprdj` ag Kjtiakjmisn, Wdrsa, Mak`ak :9<25 Samgcjkc Hijmjs
(Lrsc.), @id kjtiakjmd m`dktitiit `dr @dutsbldk. Vlimasaplisbld mnjcikjtiakdk
uk` listarisbldk Ndktjmitiitdk, Vdtdr Mjkc, Hdrk-Grjkegurt/N. 8668.
80 Njrbdm @dtidkkd, Banndkt é tr jutabltakd. @u pur Jtlékidk ju Grjkbjis
rjbiké, Rduim, Vjr îs 8662.
84 M d s z d e Eamjeawsei, «Ak Bammdbtivd m`dktityµ, ik Vjrtisjk Xdvidw, ikvidrka
8668-62, p :6.
87 Bg. @i`idr Jkzidu, d craupd dt g ikbaksbidkt. M injcikjird craupjm, @uka`, Vj r-
is :9<0. Rahrd dm ram `dm nita dk pamîtibj, kas rdnitirdnas dvi`dktdndktd j
 

Kasatras y a s atras. Vralmdnjtibj `d m : itidkt `j` 4

Cdarcds Rardm y Bjrm Rblnitt. Ljy j`dnês ukj bidrtj rdmjbiòk dktrd dm «gjk
tjsnjµ listòriba y dm dstdrdatipa. Dstd ÿmtina d s ukj cdkdrjmizjbiòk jhusivj
pdra, jsî bana mas prdouibias (gjvarjhmds a `dsgjvarjhmds) j mas qud `j kjbi
nidkta, oudcj tjnhiék uk pjpdm ÿtim jm akstituir uk tipa i`djm j m bujm pud
`d sdr hudka rdgdrirsd jm ndkas pravisiakjmndktd.
pravisiakjmndktd. «Dstdrdatipjr dquivjmd j
bjtdcarizjr, y mj bjtdcarizjbiòk d s ik`ispdksjhmd pjrj d m pdksjnidkta. D m ds
tdrdatipa d s tjk ik`ispdksjhmd pjrj mj iktdrjbbiòk sabijm bana dm bmiblé ma d s
dk mj mitdrjturjµ (Ojbquds-Vlimippd Mdydks, Vjamj Njrij Vjmj`ika dt Rtépljkid
@dnaumik, «Kaus dt mds jutrdsµ, dk Rbidkbds lunjikds, njya :999, p . 8<).
8 3 mnnjkudm jprés-îihérjusn d. Dssji sur uk systénd nak`d
Sjmmdrstdik, t jprés-îihérjusn jré
ikvdktdr, M Juhd, M j Paur ` Jicuds :999, p . 43.
 

Kasatras y ias atras Vrahmdrkjtib


Vrahmdrkjtibj
j `d? m iòdkti`j` 03

brîtibj banukitjristj
banu kitjristj
j
a mj bumtu
bumturj
rj bana juta bakstit
bakstituydktd
uydktd

M j i`dj `d qud mas ldblas sabijmds ka `drivjk iknd`ijtjndk


td `d uk prikbipia, sika qud sd pud`dk dxpmibjr j pjrtir `d mas
mas
ndras ik`ivi`uas,
ik`ivi`uas, ds bjrjbtdrîst
bjrjbtdrîstibj
ibj `dm jtanisna mihdrjm. m mi-
hdrjmisna ds uk pdksjnidkta `dm `dsjpdca, `dm `dsjrrjica,
qud ljbd `d mj trjksgarnjbiòk `dm suodta dk nòkj`j * bj`j
ukj `d mjs sustjkbijs
sustjkbijs ik`ivisihmds, pdra `d kjturjmdzj `istik

tj, qud banpakdk


Gjvardbidk`a dm ukivdrsa),
ukj visiòk mj bak`ibiòk
ikstrundktjm pjrj `d
y samipsistj su mj
mihdrtj`.
mihdrtj`.
rjzòk,
rdbljzj bujmquidr garnj `d bakabinidkta qud iktdcrd mas bak
tdxtas `d iktdmicihimi`j` qud sak d m budrpa (Ndrmdju-Vakty), d m
mdkcujod (Sittcdkstdik) y mj mj banuki`j` (Ldr`dr y Lunham`t).
R u baramjria pamîtiba tidkd bana hjsd dm baktrjta rjbiakjm y mj
prinjbîj `d mas `drdblas. Jsickj mj icujm`j`
icujm`j` `d `drdblas j ik
`ivi`uas pmjktdj`as bana rdprdsdktjktds `d ukj lunjki`j`
ik`igdrdkbij`j. Bamabj j `icki`j` `dm iik`ivi`ua,
k`ivi`ua, ka dk ma qud ds
sustjkbijmndktd,
sustjkbijmndkt d, sika dk su sinpmd bujmi`j` `d titumjr `d `drd
blas. M j rdstribbiòk `dm hidk banÿk j mj `dgdksj y mmjj jsickjb
jsickjbiòk
iòk
`d `drdblas trjksgarnj, dktakbds, mj vi`j pÿhmibj bana ukj
hjtjmmj ourî`ibj
ourî`ibj y `d puoj `d rdivik`ibjbi
rdivik`ibjbiakds.
akds. D s j dstj bakbdp
biòk j mj qud s d rdgidrd mj dsbudmj banukitjrij `d pdksjpdksjnidk
nidk
ta, qud prapakd ukj bakbdpbiòk `igdrdktd
`igdrdktd `d mj sabid`j`, `d mmjj
pdrsakj y `d mj i`dkti`j`.
Vjrj mas banukitjrias, dm pdksjnidkta mihdrjm pdbj jjktrapaktrapa
mòcibjndktd par d m ldbla `d hjsjr su `abtrikj dk dm i`djm `d uk
y a `dsprdk`i`a a ka banprandti`a . Ridk`a dm lanhrd uk
jkinjm sabijm, dm ik`ivi`ua sòma pud`d dxistir dk sabid`j`. m ya
ik`ivi`ujm ka dxistd. Kj`id sd `dgikd sòma bana uk ik`ivi`ua,
ki ikbmusa bana uk lanhrd dktrd atras, sika sidnprd bana uk
sdr-dk-rdmjbiòk, bana dm nidnhra `d ukj banuki`j` bakbrd
tj, pamîtibj, bumturjm, mikcýîstibj, rdmiciasj a `d atrj njkdrj. M j
 

  ijmk { d Hdkaist

bak`ibiòk lunjkj ds tjm qud dm ik`ivi`ua sidnprd dstê ikbrus


tj`a dk uk larizaktd `d vjmards, dk uk ênhita bumturjm y sabijm
listòriba, y ds j pjrti
pjrtirr `d dstd larizaktd y `d dstd
dstd bjnpa bòna
sd iktdrprdtj j s î nisna. m lanhrd ds uk sdr situj`a.
situj`a. @ds`d dm
kjbinidkta, yj sanas jmca-jmca dk rdmj rdmjbiòk
biòk j m a qud kas situj
nas ahmicjtarijndktd, ikbmusa jukqud sdj pjrj `istjkbijrkas.
Jmca qud kas ljbd bjpjbds `d tdkdr bakbidkbij rdgmdxivj y kas
jyu`j j rdgdrdkbijrkas dk uk dspjbia `d budstiakjnidkta
budstiakjnidkta sa
hrd dm vjmar `d mjs basjs. «Kudstrj situjbiòk dk d m tidnpa ka
dstê dkbdrrj`j dk dm prdsdktd, dsbrihd Bljrmds Pjymar, dstê rd
mjbiakj`j bak uk pjsj`a qud lj `dgiki`a kudstrj i`dkti`j`, y
bak uk gutura qud mj budstiakjµ'.
budstiakjµ'.
Nibljdm Rjk`dm ljhmj `d banuki`j`ds bakstituydktds , Ni
bljdm Sjmzdr
Sjmzdr `d sickigibj`as banpjrti`as , Blj Bljrmds
rmds Pjymar `d

larizaktds
ndnarij `d sickigibj`as
. Pa`as ,Xahdrt
,Xahdrt
dstas térnikas Hdmmjl `dj ukj
sd rdgidrdk banuki`j`ds `d
nisnj rdjmi
`j` karnjtivj. Pa`alanhrd ldrd`j ukj banuki`j` bakstitu
tivj , jktdbd`dktd, j pjrtir `d mj bujm sd bakstituydk sus vjmards
y karnjs.
karnjs. Pa`j jbbiòk lunjkj ds nam`dj`j
nam`dj`j par mas trjsgak`as
mmdkas `d sdkti`a tjmds bana ukj listarij y ukj bumturj bak
brdtjs. Mas hidkds bakstituydktds rdprdsdktjk atra tjkta `d
karnjs qud pdrnitdk garnumjr `dsdas a dmdbbiakds. Rak bana
mjs gudktds narjmds. N i i`dkti`j`, dsbrihd Pjymar, sd `dgikd par
mas banpranisas d i`dktigibjbiakds qud praparbiakjk dm njr
b a u larizaktd `dktra `dm bujm pud`a trjtjr `d `dtdrnikjr, dk
uk bjsa u atra, ma qud ds hudka a tidkd vjmar, a hidk m a qud sd
`dhdrîj ljbdr, a ikbmusa ma qud jprudha a j m a qud nd apakca.
Dk atrjs pjmjhrjs, ds dm larizaktd `dktra `dm bujm say bjpjz `d
tanjr ukj pasibiòk .
@ds`d dstj pdrspdbtivj, mj bumturj ka sd `dgikd dk jhsamuta
bana uk ndra ikstrundkta jm sdrvibia `dm hidkdstjr `d mas ik
`ivi`uas, a ikbmusa pdar bana uk dspdbtêbuma pjrj baksunir.
M j rdmjbiòk bak mj bumturj ds `d uk ar`dk jpjrtd `dm jsabijtiva.
M j bumturj ds jqudmma qud yj jquî bakstituyd dm tdmòk `d gak`a
sahrd dm bujm vj j joustjrsd ni i`dkti`j`. D s puds ukj karnj ik
trîksdbjndktd hudkj, ka ukj j`quisibiòk rdmjtivjndktd vdk
tjoasj. M j banuki`j` ds, dk s î nisnj, d m mucjr privimdcij`a pjrj
dm rdbakabinidkta rdbîpraba y , par m a tjkta, `d mj jutadstinj.
 

Kasatras y as atras Vrahmdnjtibj `d ij im:dkti`j` 9

Bj`j banuki`j` ds dk prindr mucjr banuki`j` `d sdkti`a, ba-


nuki`j` `d sickigibj`a5 bana tjm, pdrnitd ukj banukibjbiòk
`ak`d mj i`dkti`j` `d bj`j uka pud`d sdr rdbakabi`j. Mjs ba-
nuki`j`ds bakstituydktds praparbiakjk ukj nj njkdrj
kdrj `d pdk
sjr, ukj njkdrj `d sdr dk dm nuk`a. @dbir qud mas nidnhras
`d mj sabid`j` dstêk vikbumj`as par uk sdkti`a `d banuki`j`,
dsbrihd Oustikd Mjbraix,ka sòma sickigibj qud pdrsicjk gikds a
dxpdrindktdk sdktinidktas banukitjrias, sika qud dmmas bak
bihdk su i`dkti`j` tjm bana s d `dgikd dk pjrtd par mj banu
ki`j` j mj qud pdrtdkdbdk J bjnhia, mj bakbidkbij qud mas
8  

lanhrds tidkdk `d su i`dkti`j` `dtdrnikj dm tipa `d sabid`j`


dk mj qud vivdk.
J mj rjzòk `dsjpdcj`j , dm pdksjnidkta banukitjristj apa
kd, par tjkta, ukj rdgmdxiòk dkbjrkj`j . Nastrjk`a dm bjrêbtdr

iksastdkihmd
`dpdk`idktd `d ukj `abtrikj
j priari `d ta`asqud
mas dmdvj
vjmardsjm bamdbtivas
ik`ivi`ua abana ik
trjsbdk
`dktjmds qud m d prdbd`dk, éstd `dgidk`d «mj tdsis `d qud ds jh
samutjndktd inpasihmd prdsbik`ir `d njrbas `d rdgdrdkbij5
rdgdrdkbij5 dk
atrjs pjmjhrjs, qud mas larizaktds `dktra `d mas bujmds mmdvjnas
j bjha kudstrjs vi`js, y qud mmds
ds `jk ukj baldrdkbij, `dhdk ik
bmuir tjnhiék gudrtds `isbrinikjbiakds bujmîtjtîvjs-s. Vmjktdj
qud dm lanhrd ds uk sdr dkbjrkj`a, uk suodta-dk-dm-nuk`a, y
qud ka pud`d sdr jhstrjî`a `d su baktdxta sik nutimjrma. Mmd-
vj`a j su ndrj bak`ibiòk ik`ivi`ujm, dm lanhrd, dk dgdbta, ka
ds `d kikcÿk na`a nês mihrd, sika samjndktd nês samitjria, y
par m a tjkta nês vumkdrjhmd. Injcikjr uk ik`ivi`ua bjrdktd `d
bujmquidr vîkbuma bakstituydktd, dsbrihd Nibljdm Rjk`dm, ka ds
bakbdhir uk sdr mihrd, sika injcikjr uk sdr banpmdtjndktd `ds
pravista `d praguk`i`j` y pdrsakjmi`j`.
pdrsakjmi`j`. Var dm baktrjria, mj ik
ndrsiòk dk uk baktdxta `d pdrtdkdkbij ds mj bak`ibiòk pri prindrj
ndrj
`d ukj rdjmizjbiòk pdrsakjm `ickj `d dsd kanhrd. «Mj sabid`j`
mihdrjm, júj`d Bljrmds Pjymar ds iklòspitj pjrj mj `igdrdkbij,
`igdrdkbij, yj
qud ka pud`d jbdptjr jqudmma j m a qud mas nidnhras `d `istik
tjs sabid`j`ds rdjmndktd jspirjk, y qud ds su supdrvîvdkbîj-s.
R d `d`ubd `d dstj bakstjtjbiòk qud buj
bujmquidr
mquidr ik`ivi`ua sama
pud`d dodrbdr su apbiòk dk uk baktdxta `d dmdbbiòk, y qud lj
hmjr `d mihdrtj` `d dmdbbiòk `dgikiék`amj bana `dbisiòk purj,
ik`dpdk`idktd `d bujmquidr baktdxta bumturjm
bumturjm jktdbd`dktd
jktdbd`dktd dk
 

46 ij ik `d Hdkaist

rdmjbiòk jm y a ds uk siksdkti`a. Dstd ds dm parqué mas jutards


barkukitjristjs rdbljzjk mj i`dj `d uk sdr rjbiakjm tatjmndktd
tatjmndktd
`udúa `d sus `dbisiakds,
`dbisiakds, buya dca dstjrîj
dstjrîj situj`a tatjmndktd
par dkbinj `d sus gikjmi`j`ds. «Dstj visiòk i`djm `d uk nuk
`a `ak`d mas ik`ivi`uas jutòkanas dmdcirîjk mihrdndkt
mihrdndktdd garojr
a ranpdr sus vîkbumas sik sandtdrsd j mj nês nîkinj ahmicj
biòk, dsbrihd Nibljdm Sjmzdr,
Sjmzdr, ds dm dodnpma nisna `d ukj gjmsj
utapîj. Dstj sidnprd
sidnprd m d lj pjrdbi`a jhsur`j j mas sabiòmacasU ^
Kikcukj sabid`j` lunjkj pud`d sahrdvivir sik d m dstjhmdbi
nidkta `d vîkbumas `d atrj kjturjmdzjµ'. Vjrj mj gimasagîj mihdrjm,
dm ik`ivi`ua, dk mj nd`i`j dk qud su mihdrtj` sd supakd qud sd
dkbudktrj dk su bjpjbi`j`
bjpjbi`j` `d rdvabjr sus rkdrkhrdsîjs (rdmj
biakds `d pdrtdkdkbij), prddxistd sidnprd j sus gikjmi`j`ds. m
pukta `d vistj banukitjria d s par dm baktrjria, qud `dgikirkas

sidnprdj kudstras
titui`a kasatrasprapòsitas
nisnas, m adkqud
gukbiòk
vidkd `d m a qud kasqud
j sickigibjr lj mj
baks
ba-
nuki`j` j mj qud pdrtdkdbdnas, ik`dpdk`idktdndktd `d su
kjturjmdzj, ds mj kabiòk `d kudstra sdr. Y j sdj ukirsd a ranpdr,
kudstrjs dmdbbiakds sidnprd apdrjk dk d m gak`a `d uk dsbdkj
ria yj dstjhmdbi`a. m lanhrd `dsbuhrd sus gikjmi`j`ds nubla
nês qud dsbacdrmjs, m a qud md ahmicj j bakabdrsd j s î nisna.
M j bakstrubbiòk `d mj i`dkti`j` ds dm rdsumtj`a `d uk `dsbuhri
nidkta, rdjmizj`a par uk sdr-dk-bakstrubbiòk, `d vjmards y gikj
mi`j`ds qud birbuksbrihdk
birbuksbrihdk su dxistdkbij y `dpdk`dk `d uk ds
pjbia bumturjm y uk dspjbia sabijm-listòriba
sa bijm-listòriba dspdbîgibas.
dspdbîgibas. Kudstrj
i`dkti`j` dstê, jm ndkas pjrbijmndktd, bakstitui`j par gikds
qud kasatras `dsbuhrirkas dk virtu` dk kudstrj pdrtdkdkbij j
uk baktdxta sabijm banÿk.
J mj bakbdpbiòk mihdrjm `d mj mihdrtj`
mihdrtj` barka `dsjpdca a sdbd
siòk, d m pdksjnidkta barkukitjristj apakd puds atrj, sdcÿk mj mj
bujm «dm hudk usa `d ni mihdrtj` ds m a qud dxprdsj nês jutékti
bjndktd ni i`dkti`j` karnjtivj, ds `dbir, qud ya say rdjmndk
td mihrd bujk`a rdjmiza jbbiakds bakgarnds j mas hidkds iktrîk
sdbas qud nd pakca barka ahodtivaU ^ Bujkta nês bakazba mas
ahodtivas qud `dgikdk ni i`dkti`j`, ya say nês mihrdµ .
M j i`dkti`j`, par ÿmtina, dstê `irdbtjndktd rdmjbiakj`j bak
bidrtas vjmards narjmds, m a qud sickigibj qud d m y ka dxistd sik
jmcukj rdmjbiòk bak d m hidk Nidktrjs qud mjs `abtrikjs mihd-
 

rjmds sd iktdrdsjk prikbipjmndktd sahrd ma qud ds ousta ljbdr


narjm `daktamòcibj), dm pdksjnidkta barkukitjristj sd bdktrj
dk m a qud dstê hidk sdr narjm jrétibj). Jquî kas dkbaktrjrkas
bak mj bmêsibj apasibiòk dktrd Rittmibkedit y Narjmitjt `dsj
rrammj`j par Ldcdm dk su brîtibj `d mj narjm `d Ejkt). M j prinj
bîj `dm hidk sahrd m a ousta dquivjmd j mj prinjbîj `d ukj narjm
sustjkbijm hjsj`j dk
j ukj bakbdpbiòk mj i`dj y`dgarnjm
prabdsjm vjmardsljbidk`a
iktrîksdbas dk rdmjbiòk
likbjpié dk mj
ahmicjbiòk. @ d dmma sd `d`ubd qud ds sòma j pjrtir `d uk baktdxta
bumturjm y sabijm-listòriba, y ka `dm suodta jismj`a y `dm rjzakj
nidkta jhstrjbta, qud mjs budstiakds narjmds pud`dk jpjrdbdr
barka tjmds.
Tk hidk banÿk ka pud`d `dgikirsd samjndktd barka uk hidk
barkpjrtihmd a banpjrti`a, sika barka uk hidk tjm, qud jqudmma
qud ljbd `d éstd uk hidk pud`j sdr t nhiék banpjrti`a. D s
uk hidk iknd`ijtjndktd banpjrti`a a , si sd prdgidrd, uk hidk
buya rdpjrta dk sî bakstituyd ém nisna uk hidk. Tk hidk ba-
nÿk ds bujmquidr basj ndkas uk hidk bakvdrcdktd, `dgiki`a
par mas jutards mihdrjmds barka uk hidk qud, jukqud jsdcurj`a
bamdbtivjndktd, kukbj ds atrj basj nês qud uk prapòsita ik
`ivi`ujm, ds `dbir, qud sama sd bakstituyd barka hidk pjrj bj`j
biu`j`jka ik`ivi`ujm `dgikibiòk par ma `dnês iksastdkihmd
iksastdkihmd,, yj
qud dxistdk hidkds pÿhmibas qud ka sd pud`dk `dsbanpakdr
dk dmdndktas ik`ivi`ujmds). D k mj visiòk mihdrjm, mj banuki`j`
pamîtibj ka ds nês qud mj sunj `d mas hidkds qud pdrnitdk su
`isgrutd j tmas
baktrjria, ik`ivi`uas.
kta m a banÿk Jquî, mj banuki`j`
y dm rdpjrta inpmibj,
`d ma banÿk. R d mjpar dm
pud
`d `dgikir barka dm mucjr `d mj pjrtibipjbiòk `dm sdr banÿk. M a s
vjmards ka sak bakvdrcdktds, sika banukds y banpjrti`as.
M j s banuki`j`ds hjsj`js dk vjmards banpjrti`as sak nês
sòmi`js qud mjs qud sd hjsjk dk iktdrdsds, parqud mas vjmards
ukdk y sd banpjrtdk sik `igibumtj`, nidktrjs qud mas iktdrdsds
`ivi`dk y ka sd banpjrtdk gêbimndktd. M j jbbiòk bakouktj, `dm
nisna na`a, ka sd pud`d rd`ubir j mj iktdrsuhodtivi`j`
iktdrsuhodtivi`j`.. Éstj
ds ma qud dstjhmdbd jm crupa bar
barka
ka jcdktd bamdbtiva y md pdrni
td jbtujr barka tjm dk mj vi`j pÿhmibj. M j s ikstitubiakds sabij
mds, gikjmndktd, oudcjk dmmjs nisnjs uk pjpdm bakstitutiva, y
ka uk pjpdm samjndktd ikstrundktjm. D m sdkti`a banÿk ds dm
 

48 Jijik `d Hdka st

pra`ubta `d jbtas y sickigibj`as banukds dkbjrkj`as par mjs


ikstitubiakds pÿhmibjs Jquî ds `ak`d mj dsgdrj pÿhmibj ds
nubla nês qud uk sinpmd jcrupjbiòk baktikcdktd `d ik`i
vi`uas.
M j s jgimijbiakds bumturjmds bakstituydk dm njrba j pjrtir `dm
bujm mas jcdktds `dtdrnik k sus apbiakds. D m mihdrjmisna, qud
prdtdk`d cjrjktizjr mj jutakanîj `d mas ik`ivi`uas, sd baktrj
`ibd j s î nisna bujk`a sd kidcj j baksi`drjr dstjs jgimijbiakds,
yj qud dstj kdcjbiòk vidkd yj j minitjr su jutakanîj. M j na
`drki`j` sd lj dnpmdj`a dk pdrnitir j mas ik`ivi`uas mihdrjrsd
mihdrjrsd
`d mas ramds sabijmds gioas y mjs i`dkti`j`ds trj`ibiakjmds, jmdk
tjk`a dk dmmas uk i`djm `d jutakanîj ik`ivi`ujm. M j mihdrtj` y mj
mj
bumturj gudrak jsî pmjktdj`js barka baktrj`ibtarijs? sd drj nês
mihrd bujk`a sd ranpîj nês bmjrjndktd bak mjs `dtdrnikjbia

kds
sdcÿk rdmjbiakj`js bak dmjkjbinidkta.
mj bujm dm jpdca mmjj bumturj `dDstj pasibiòk
aricdk sdrîj `d
j mjprikbipia,
vdz irrj
biakjm y jmidkjktd, sd lj dstj`a rdtarkjk`a, bakstjktdndktd,
`ds`d dktakbds. Rik dnhjrca, dmma ds nuy budstiakjhmd, barka
ma lj `dnastrj`a dk pjrtibumjr Simm Eyrkmibej,quidk sdújmj
qud dm `dsda na`drka `d mihdrtj`, mdoas `d `dhimitjr mjs i`dkti
`j`ds bumturjmds bamdbtivjs, ka lj ldbla nês qud dstinumjrmjs.
« M j s pdrsakjs qud vjmarjk su jutakanîj t nhiék vjmarjk j su
bumturj kjbiakjm, parqud sak dstjs bumturjs kjbiakjmds mjs qud
garnjk dm baktdxta dk dm qud dmmas `dsjrrammjk y dodrbdk ndoar
su jutakarkîj- ,
@dm nisna na`a qud mj i`dkti` ` bumturjm ka rdstrikcd, par
prikbipia, mj mihdrt ` ik`ivi`ujm, mj rdmjbiòk `d pdrtdkdkbi j
uk banuki`j` ka pa`rîj rd`ubirsd j uk bakgikjnidkta. Hidk
qud sd pud`d britibjr rj`ibjmndktd
rj`ibjmndktd j mj banuki`j` `d pdrtd
kdkbij, pdra dst brîtibj ikdvit hmdndktd sd pra`ubirê j pjr
tir `d dst nisnj pdrtdkdkbij. {Vud`a a`ijr j Grjkbij sidk`a
grjkbés, pdra ds sòma barka grjkbés qud ya pud`a a`ijrmj). Dk
dstd sdkti`a, dm rdbljza `d uk gimijbiòk ds ÿk atrj njkd
rj `d dxprdsjrmj. Barka `dbîj dk taka `d hranj Plda`ar S
J`arka, uka `dhd tdkdr uk trj`ibiòk dk sî nisna pjrj pa
`dr a`ijrmj . Ikbmusa si nd baksi`dra uk biu`j`jka `dm nuk
`a, sama pud`a dxprdsjr dst apbiòk sidk`a prindra biu`j`j
ka `d jmcukj p rtd `dm nuk`a. Ikbmusa si ya ka nd sidkta `d
 

Kasatras y mas atras. Vrat?mdrkjtibj `d ir ?? i`dkti`j` 42

kikcukj pjrtd ya ka pud`a dxprdsjrma nês qud j pjrtir `d


jmcukj pjrtd.

Katjs
«Gaubjumt, mj mihdrté, mj v é r i t é µ dk @jvi` Bauzdks Lay d`.), Nibldm Gaubjumt.
Mdbturds britiquds. Gaubjumt dk Jnériqud, @ d Hadbe-Sdsnjdm, Hruxdmmds :9<9,
p.::<.
8 Ap. bit., p . 98. Bg. tjnhiék Rymvjik Rjkti y Odjk @drivd d`.), M j bannukjuté.
Gak`dndkts psyblamaciquds dt i`éamaciquds ` ukd rdprésdktjtiak i`dktitjird,
Vuhmibjtiaks `d mj NRL-Jmpds, Crdkahmd 8662,
2 Bljrmds Pjymar, M d s saurbds `u nai, ap. bit., p . 04.
0 Bljrmds Pjymar, Numtibumturjmisnd. @iggérdkbd dt `énabrjtid, Juhidr, Vjris :990,
p <2
4 Nibljdm Sjmzdr, Xjisak dt pjssiak. Vaur ukd britiqud `u mihérjmisnd, Birbé, Hdm-
Vaur
vjm 8662, p . : :
7 Ojkid Vémjhjy, ap. bit., pp. 847-843.
3 mhi`., p. 8:<.
< Simm Eynmibej, «Na`drkity jk` Kjtiakjm m`dktmtyµ, dk Rlmana Hdk-Jni, Yaj`
Vdmd` y Jmhdrta Rpdetarawsei d`.), Dtlkib Bljm/dkcds ta tld Na`drk Kjtiak
Rtjtd, Vjmcrjvd, Hjsikcstaed 8666, pp. : 8 Eynmibej garnj pjrtd `d dsas ju
tards mihdrjmds qud pmditdjk par uk rdbakabinidkta `d mjs i`dkti`j`ds bum
turjmds j pjrtir `d mj ldrdkbij `dm mihdrjmisna pamîtiba hjoa mj rdsdrvj sik
dnhjrca `d qud dsjs i`dkti`j`ds ka pakcjk dk `u`j mas guk`jndktas `d
mj i`damacîj mihdrjm. Bg. s u dksjya sahrd M j bitaydkkdté numtibumturdmmd, ébau-
vdrtd, Vjris 866:.
9 Plda`ar S . J`arka, Nikinj Narjmij. Xégmdxiaks sur mj vid nutiméd, Vjyat, Vj-
ris 8662, pp. 73-7<.
 

K6satras y mas atras Vrahmdnjtibj ` d mr: it dkti`j`

dbakabinidkta `d mas atras


a kdcjbiòk `d mjs `igdrdkbijs

Ldcdm, barka sd lj `ibla, gud dm prindra, dk :<63 dk `dstjbjr mj


inpartjkbij `dm bakbdpta `d rdbakabinidkta?
rdbakabinidkta? mj jutabakbidk-
bij pmdkj jpdmj y pjsj par dm rdbakabinidkta `d mas `dnês. D m
bakbdpta `d rdbakabinidkta ds, dk dgdbta, dsdkbijm dk térnikas
`d i`dkti`j`, yj sdj j kivdm pdrsakjm a j kivdm bamdbtiva.
bamdbtiva. « Y j sd
trjtd `d mj bakstitubiòk `d su prapij i`dkti`j` `ds`d mj dxpd-

ridkbij `dm atra


nidkta `dm jutarrdbakabirkidkta
dk mj dxpdridkbij dk î nisna
`d smj a `dm rdbakabi-
banukibjbiòk, prdbisj
Hdrkjr` Mjrkizdt,ds
Mjrkizdt,ds dm prabdsa `d rdbakabinidkt
rdbakabinidktaa ma qud guk`j-
ndktj mj `indksiòk sinhòmibj `d mj i`dkti`j`µ'. Dstj dxicdkbij
ds pjrj ta`js mjs épabjs, pdra sd liza jÿk nês jcu`j bak dm
j`vdkinidkta `d mj na`drki`j`, parqud mj i`dkt i`dkti`j`,
i`j`, qud yj
ka sd hjsj dk ukj pasibiòk odrêrquibj `dpdk`d jÿk nês `dm rd-
bakabinidkta `d mas `dnês. M j i`dkti`j` ka `dhd bakguk`irsd
bak dm rdbakabinidkta, yj qud ljy i`dkti`j`ds ka rdbakabi`js,
pdra ukj y atra dstêk
dstêk dstrdbljndktd rdmjbiakj`as. Barka ds-
brihiò bak ta`j oustibij Vjtribe Rjvi`jk, sicuidk`a jquî dm pdk-
sjnidkta `d Ldcdm, ka ljy qud brddr «qud prindra ljy ukj
i`dkti`j` y qud dktakbds, sdcui`jndktd,
sdcui`jndktd, surcd mj budstiòk `dm
rdbakabinidkta a ka `d dstj i`dkti`j`, sika qud dm rdbakabi-
nidkta iktdrvidkd dk mj `dgikibiòk nisnj `d dstj i`dkti`j`, dk
dm sdkti`a `d qud rdjmizj dstj i dkti µ D m rdbakabinidkta
8•

banpmdtj `d dstd na`a mj i`dkti`j`. D s su barrdmjta kjturjm? ka


ljy pmdkj i`dkti`j` nês qud bujk`a éstj ds rdbakabi`j. D s par
dsa qud Bljrmds Pjymar mj `dgikd barka mj bak`ibiòk `d mj i`dk-
ti`j` macrj`j .
Xdbakabdr jm atra ka sòma inpmibj rdbakabdrma barka atra, sika
tjnhiék j`nitir qud s i sanas sinimjrds dm uka bak dm atra, ds
prindra dk jqudmma dk qud sanas `igdrdktds dm uka `dm atra. Ka
sd trjtj, puds, `d bakbdhir dm rdbakabinidkta j mmjj njkdrj `d uk
 

Jmjik ~ d Rdka st

Mdvikjs pjrj quidk rdbakabdr jm atra inpmibj inpmibj dminikjr


dminikjr su `i
gdrdkbij y jsinimjrma j dsd Nisna `dm qud ya pjrtibipa bana
ém-, sika nês hidk dk dm sdkti`a `d mj mtdri` ` rdbakabi`j. M j
icujm`j` `d `drdblas, dk dstj pdrspdbtivj, ka ds rd`ubbiòk `dm
atra j m a icujm. Ikbmuyd par d m baktrjria d m `drdbla mj `igdrdkbij
Xdstituyd jm icujm su `igdrdkbij, ma qud sickigibj qud ka bakbihd
mj icujm`j` dk dm sdkti`a `d mj nisni`j` Vmjktdj ma ukivdrsjm,
ka bana ma qud qud`j ukj vdz qud ldnas dminikj`a mjs `igd
rdkbijs puds dk dsd bjsa, ka qud`j kj`j), sika bana m a qud sd
kutrd `d mjs `igdrdkbijs y pdbumijri`j`ds. M j kjturjmdzj lunj
kj sidnprd sd `j j dktdk`dr hjoa nÿmtipmds na`jmi`j`ds5 mj
i`dkti`j` lunjkj ka d s j`dnês, kukbj ukitjrij, sika sidn
prd `igdrdkbij`j. M j trj`ubbiòk ourî`ibj y pamîtibj `d dstd `jta
dmdndktjm mmdvj j sustituir uk récindk rdspdtuasa bak mjs `i

gdrdkbijs
ndkbiakj`a j ukukj
récindk `d sinimitu`.
sami`jri`j` Dnimd
Dnimd @ureldin
qud dxistirîj yj ljhîj
dk virtu` `d kuds
trjs `igdrdkbijs nês qud dk virtu` `d kudstrjs sinimitu`ds. Dstj
prapudstj pud`d jpmibjrsd, dk térnikas nês baktdnparêkdas,
j mj i`dj `d qud dm rdbakabinidkta `d kudstrjs `igdrdkbijs ds
prdbisjndktd jqudm qud nês pud`d
pud`d ukinas.
D m prahmdnj `dm rdbakabinidkta `d mjs i`dkti`j`ds ds prd
bisjndktd uka `d jqudmmas qud rdsurcdk
rdsurcdk lay bak nês gudrzj
`dhi`a j mj brisis `dm Dstj`a-kjbiòk abbi`dktjm. Dk mj pasna
`drki`j`, d m crjk praydbta na`drka `d uk dspjbia ukigibj`a,
baktramj`a y bakstrui`a `ds`d jrrihj sd ljmmj rj`ibjmndktd
pudsta dk tdmj `d ouibia. «Mj s crjk`ds i`dkti`j`ds qud mas Ds-
tj`as-kjbiòk ljhîjk bakstrui`a ni nikubiasjndktd
kubiasjndktd sd `dsnara
kjk, bakstjtj _ycnukt Hjunjk
Hjunjk ^ M j bakstrubbiòk `d mj i`dk
ti`j`, d ikbmusa dm njktdkinidkta `d mj i`dkti`j`, sd bakvirtiò,
dk dstjs
dstjs birbukstjkbijs, dk ukj budstiòk `d hribamjod, sik tjmmd
rds y odgds `d gêhribj ahvias. R d pa`rîj `dbir qud mj pra`ubbiòk
`d i`dkti`j`, jm icujm qud d m rdsta `d mj ik`ustrij, lj si`a `ds
rdcumj`j y privjtizj`jµ2. D k uk baktdxta cdkdrjm `d pér`i`j
`d rdgdrdktds, dm Dstj`a-kjbiòk yj ka ds bjpjz `d iktdcrjr
iktdcrjr j mas
crupas a `d rd)pra`ubir dm vîkbuma sabijm. Y j ka praparbiakj j
mas nidnhras `d mj sabid`j` uk sdkti`a `d uki`j`, ukj rjzòk
pjrj vivir y narir, ds `dbir,
`dbir, ukj rjzòk pjrj sjbrigibjr sus iktdrd
sds pdrsakjmds y j vdbds, sus vi`js par jmcukj rdjmi`j` a bak-
 

Kasatras y mas atras Vrahmdnjtibj `d : it ~kti`j` 3

bdpta nês jmmê `d su prapij ik`ivi`ujmi`j`. R d prdsdktj barka


ukj dstrubturj jhstrjbtj, hurabrêtibj, jmdoj`j
jmdoj `j `d mj vi`j rdjm.
Dstj dvamubiòk mihdrj rdivik`ibjbiakds pjrpjrtibumjristjs
tibumjristjs `d ta`a
tipa. Mjs kdbdsi`j`ds i`dktitjrijs «lay tidk`dk j ljbdrsd nês
vivjs ( y nês `isyuktivjs qud dk dm pjsj`a), `dhi`a jm grjbjsa
bj`j vdz nês dvi`dktd `d mas Dstj`as-kjbiòk dk su pjpdm `d
pra`ubtards y pravdd`ards `d î`dktî`j`--. Mjs i`dkti`j`ds kj
biakjmds sd `dsiktdcrjk, pdra ds dk hdkdgibia `d atrjs gar garnjs
njs
`d i`dkti`j`. Bujkta nês sd `dhimitj mj banuki`j` kjbiakjm ,
nês husbjk mjs sabid`j`ds atrjs banuki`j`ds jmtdrkjtivjs `d
i`dktigibjbiòk.
Vdra sahrd ta`a, dm prahmdnj `d mj i`dkti`j` surcd jlarj pa
mîtibjndktd. M j `dnjk`j `d rdbakabinidkta, qud `dsdj sdr ah
tdki`j jktd ta`as par m a qud sd ds, y dm mucjr `d dstj dxicdkbij,
sòma
jsî dkpud`d `jrsd dk
dm bakoukta `d mjprêbtibjs
dsgdrj pÿhmibj. M j i`dkti`j`
y jbbiakds sd bakvidrtd
par mjs bujmds kudstra
mucjr a pud`d sdr pamîtibjndktd rdbakabi`a dk d m dspjbia pÿ
hmiba. D s par dsa qud mj `dgdksj `d mjs i`dkti`j`ds (bumturjmds,
mikcýîstibjs, rdmiciasjs, sdxujmds, dtb.) ma qud Irikc Gdtsbldr lj
mmjnj`a d m `drdbla j sdr uka nîsna'=- oudcj uk pjpdm dsdk
bijm dk mas bakgmibtas sabijmds y pamîti
pamîtibas
bas jbtu
jbtujmds.
jmds.
M j `dnjk`j `d rdbakabinidkta pjrj sjmir sjmir `d ukj situjbiòk
dk mj qud mj `igdrdkbij pa`îj sdr `ahmj`j dk mj dsgdrj privj`j,
s d dkbaktrò, par ma tjkta, ikdvitjhmdndktd `anikj`j par dm
cahidrka.
kibjbiòk yXdgmdoj dm `dsda `d
mj sabijhimi`j` `d dkbjojr dk dm dspjbia
ukj i`dkti`j` `d mj banu
qud prdvijndktd
kdcò mj bak`ibiòk y mas pa`drds `d ukj dkti`j` pamîtibj. «Mj
i`dkti`j` ds irrdmdvjktd y , par m a tjkta, mj vjmi`dz ikstitubiakjm,
dsbrihd Hdrkjr` Mjrkizdt,`ds`d
Mjrkizdt,`ds`d dm nandkta dk qud ds ahodta `d
rdbakabinidkta, ahtidkd mj bdrtigibjbiòk dk d m dspjbia pÿhmiba?
tidkd vjmar ikstitubiakjm, sidnprd y bujk`a tdkcj mj jutari`j`
`d uk sickigibjktdµ7 Éstj ds, `d ldbla, mj `dgikibiòk `dm dspjbia
 

pÿhmiba barka uk dspjbia `d ik`istikbiòk, jm qud sd apakdk mjs


pamîtibjs `d i`dkti`j`. Tk dspjbia pÿhmiba kdutrjm , rdbakabi`a
sik gimijbiòk dspdbîgibj, ki i`dkti`j`, sustituirîj j atra dspjbia
pÿhmiba qud sdrîj nês hidk dstrubturj`a par ~sjs jgimijbiakds.
Pjm rdquisita rdvdmj dm nisna tidnpa, qud dm icujmitjrisrka dk
apasibiòk j mjs `igdrdkbijs, bakmmdvj ukj visiòk `dm nuk`a hj-
 

4< Jmj k `d Hdkaist

sj`a dk mj karnjmizjbiòk, sidk`a dstj ÿmtinj uk prikbipia bum


turjm, `isgrjzj`a barka prikbipia ukivdrsjm.
M j rdivik`ibjbiòk î`dktîtjrîj, `ibla `d atrj njkdrj, yj ka sd
sjtisgjbd bak uk ukivdrsjmisna narjm y pamîtiba qud tjk sòma lj
si`a, bak `dnjsij`j grdbudkbij, mj nêsbjrj `d prêbtibj
prêbtibjss `d `a
nikia ikbakgdsj`js. Tkj vdr`j`drj pamîtibj `dm rdbakabinidk
ta `d mjs `igdrdkbijs `dhd sdr ikbarparj`j dk mj arcjkizjbiòk `d
mj sabid`j`, puds dm rdbakabinidkta dstê dk mj hjsd `dm vîkbuma
sabijm. M j oustibij sabijm ka pjsj sòma par mj rd`istrihubiòk, sika
tjnhiék par dm rdbakabinidkta 3. Xdbmjnj ukj pamîtib `dm rdba-
kabinidkta par pjrtd `d mas mas pa`drds pÿhmibas  
<

Tkj pamîtibj tjm ka pud`d, sik dnhjrca, sdr bakbdhi`j nês


qud hjoa dm êkcuma `dm rdbakabinidkta nutua. Jqudm j quidk sd
md rdbakabd mj `igdrdkbij `dhd rdbakabdr j quidk md lj rdbaka

bi`a. Bujmquidr rdbakabinidkta


dvi`dktdndktd rdbakabini dkta
dsdkbijm. Var inpmibj
atrj pjrtd, mjukj pamîtibj``dmpukta
rdbiprabi` rdba
kabinidkta ka `dhd sdr dktdk`i`j barka mj bajrtj`j `dm rdmj
tivisna. Xdspdtjr dm `drdbla
`drdbla j mj `igdrdkbij ka sickigibj rdblj
zjr bujmquidr pasihimi`j` `d ouibia narjm sahrd dstj `igdrdkbij
pmjktdjr qud ta`as mas vjmards sak icujmds vidkd j `dbir qud ka
ljy kikcuka vêmi`a-, sika samjndktd ka pdrnitirsd ukivdrsjmi
zjr jrhitrjrijndktd
jrhitrjrijndktd dstd ouibia d inpakdrsd mj pru`dkbij kdbd
sjrij pjrj prakukbijrsd sahrd dmma dk térnikas `d dqui`j`.
dqui`j`.
M a s crupas i`dktitjrias
i`dktitjrias sd `ivi`dk jbtujmndktd
jbtujmndktd dk bujtra
bjtdcarîjs prikbipjmds?
prikbipjmds? mas crupas bumturjmd
bumturjmdss rdciakjmisnas y
jutakarkisrkas `ivdrsas, mas pudhmas jndkjzj`as, mjs nika
rîjs rdmiciasjs, dtb.), qud sak bak nubla mas nês kundrasas5 mas
crupas `d j`ou`ibjbiòk a inputjbiòk5 mas crupas vamuktjrias a
crupas `d prdsiòk5 y mas crupas rdmiciasas. M j i`dktigibjbi
i`dktigibjbiòk
òk nu
tuj ds dm gjbtar bdktrjm `d mj dxistdkbij `d dstas crupas. Pa`as
sd bjrjbtdrizjk,
bjrjbtdrizjk, dk dgdbta, par uk bidrta kÿndra `d njrbj`ards
sabijmds rdbakabihmds qud mmdvjk j mas ik`ivi`uas j jcrupjrsd
`dktra `d dmmas. M a qud bjrjbtdrizj j dstas njrbj`ards sabijmds
ds qud ikbmuydk dxpdbtjtivjs sabijmds jbdrbj `d bòna sd supakd
qud mas nidnhras `dm crupa `dhdk pdksjr, jbtujr y banpartjr
banpartjr
s d M a s njrbj`ards tidkdk ukj `indksiòk ahodtivj y suhodtivj
j mj vdz. Vud`dk sdr uk ldbla `dm prapia crupa, pdra tjnhiék
pud`dk sdr jsickj`as `ds`d dm dxtdriar y `d ukj njkdrj lastim.
 

Kasatras y mas atras Vrahmdnêtibj `d : i`dkti` ` 49

D k dstd bjsa, mj jbtitu` nês cdkdrjm dk d m iktdriar `dm crupa ds


trjtjr `d j`quirir ukj pasibiòk dk mj bbujm
ujm mas njrbj`ards sa
bijmds kdcjtivas sd pud`dk bakvdrtir dk njrbj`ards pasitivas
d m arcumma cjy tarkj d m rdmdva `dm dsticnj `dspdbtiva `d mas
njribakds , mas pdrragmjutjs ljbdk uk tîtuma lakrasa bak d m
nisna kanhrd par d m qud sd mds sdújmj, mas kdcras dstj`auki
`dksds sastidkdk qud h / j b e i s hdjuttgui , dtb.). Mas njrbj`ards
sabijmds sak, puds, rdmjtivjndktd
rdmjtivjndktd ikvjrijhmds, ds dm sdkti`a `dm
vjmar qud sd mds jtrihuyd.
jtrihuyd.
M j dtkibi`j` qud, dk dm pjsj`a, ka tdkîj prêbtibjndktd
prêbtibjndktd kik
cÿk sickigibj`a pamîtiba a dxistdkbijm, lay garnj pjrtd `d ds
tas njrbj`ards sabijmds. Mdoas `d rd`ubirsd j ukj `indksiòk
hia-jktrapamòcibj, mas gjbtards étkibas sak `d ldbla tjnhiék
gjbtards bumturjmds qud, jpjrdbidk`a barka pamas (rdmjtivjndk
(rdmjtivjndk

td) dstjhmds,
sabijm pud`dkrdmdvjktds
y bjtdcarîjs mmdcjr j sdr dmdndktas
pjrj mj jbbiòk`d `igdrdkbijbiòk
`igdrdkbij
pamîtibj
pamîtibj. biòk
. «Ikbmusa
s d lj pa`i`a vdr, dsbrihd
dsbrihd Jmjik Vamibjr, uk kudva pjrj`icnj
pjrj mjs bidkbijs sabijmds pdrnitidk`a iksistir j mj vdz, tjkta
dk mj supdrvivdkbij `d mjs mdjmtj`ds banukitjrijs dk mjs sabid
`j`ds na`drkjs, barka dk mj ldtdracdkdi`j` `d mjs sabid`j`ds
sabid`j`ds
trj`ibiakjmds. Dstas `as ldblas bak`ubdk j barrdcir `as i`djs
dstjhmdbi`js?
dstjhmdbi`j s? mj `d qud mas crupas étkibas sak dkti`j`ds lana
cékdjs y mj `d qud mas vîkbumas étkibas dstêk jhabj`as j `dsj
pjrdbdr bak mj rka`dnîzjbîòk-s.
Mas crupas i`dkti`jrias ka `dhdk
`dhdk bidrtjndktd sdr bakguk
`i`as bak mas crupas `d iktdrés. M j `igdrdkbij qud dxistd dktrd
dmmas ds qud uk crupa `d iktdrés pud`d bakstituirsd pdrgdbtj
ndktd sik i`dktigibjbiòk nutuj dktrd sus nidnhras (pjrj qud
uk ik`ivi`ua sd ukj j uk crupa `d iktdrés, hjstj bak qud ban
pjrtj dm nisna iktdrés ikstrundktjm qud mas atras nidnhras
`dm crupa). Var supudsta, mas crupas i`dktitjrias pud`dk tjn
hiék pranavdr mj `dgdksj `d ` d mas iktdrdsds `d sus nidnhras,
nidnhras, y
dsta ds m a qud ljbdk dk mj njyarîj `d mas bjsas, pdra dstj jbtivi
`j` ds sòma ukj baksdbudkbij `d mj dxistdkbij `dm crupa5 ka ds
mj rjzòk `d sdr. D m iktdrés, dk dstd bjsa, ka ds dm guk`j`ar, sama ds
uk `drivj`a `d mj i`dkti`j` `dm crupa. Jrky Cutrkjk rdsund mj
`igdrdkbij `ibidk`a qud, «`ds`d uk pukta `d vistj pjrj`icnê
tiba, mj pamîtibj `d mas crupas i`dktitjrias dstê micj`j j ukj i`dj
 

`d m a qud sak mjs cdktds,


cdktds, nidktrjs qud mj pamîtibj
pamîtibj `d mas crupas
`d iktdrés dstê micj`j j ukj i`dj `d m a qud `dsdjk mjs cdktdsµ? .
M j prdsdkbij `d mas crupas i`dktitjrias
i`dktitjrias pmjktdj bmjrjndktd
uk prahmdnj pjrj mjs `dnabrjbijs mihdrjmds baktdnparêkdjs.
J ndku`a, dstas crupas jpjrdbdk barka dm rdsurcinidkta `d
ukj garnj `d dstjr-ouktas, mj garnj banukitjrij, j mj bujm mj
na`drki`j` pdksjhj ljhdr pudsta gik. M j na`drki`j` ljhîj
jtjbj`a mas vîkbumas arcêkibas prdsdktêk`amas barka minitj
biakds `d mjs qud d m lanhrd `dhîj mihdrjrsd pjrj bakquistjr su
mihdrtj`. Vdra jbtujmndktd
jbtujmndktd,, sd bakstjtj qud nublas lanhrds
sd j`lidrdk dspaktêkdjndktd j garnjs banukitjrijs
banukitjrijs sik qud
rdr par dmma rdkukbijr j su mihdrtj`. M j i`damacîj `anikjktd ka
ds ndkas `dsbakgij`j, y j ndku`a `dbi`i`jndktd lastim, ljbij
dstas crupas, nidktrjs qud j`nitd sik crjk `igibumtj` j mas cru

pas `d iktdrés.
pjbîgibj y j masDmmj pdrbihdbarka
prindras j dstas
`dÿmtinas
ÿkjturjmdzj
mtinas barka `d kjturjmdzj
bakgmibtivj, sin
pmdndktd parqud mas iktdrdsds sak sidnprd kdcabijhmds, nidk
trjs qud mas vjmards ka m a sak (amvi`jk`a, jm nisna
nisna tidnpa, qud
d m ldbla `d qud uk ik`ivi`ua sd i`dktigiqud `d njkdrj prdgd
rdkbijm bak atras ik`ivi`uas brdj nd`ijktd dsd sama ldbla ukj
`igdrdkbij dk mj garnj dk qud pdrbihd su prapia iktdrés). D s par
dsa qud sd iksistd bakstjktdndktd dk mas `dgdbtas, j vdbds nuy
rdjmds, `d mjs
mjs banuki`j`ds, qud sd prdsdktjk, bak suna pmjbdr,
nd`ijktd ukj injcdk bjsi pjtamòcibj.
M j s rdbmjnjbiakds i`dktitjrijs sak jsî grdbudktdndktd trj
tj`js barka uk gdkòndka rdjbbiakjria , ukj jspirjbiòk irrj
biakjm pjrj vamvdr jm pjsj`a , pjrj vamvdr j ukj dtjpj qud
brdîjnas `dgikitivjndktd supdrj`j, a ikbmusa barka iktdktas
`d sjmtjrsd mj mdy banÿk trjtjk`a `d brdjr uk Dstj`a `dktra
`dm Dstj`a .M j dxicdkbij `d rdbakabinidkta ds prdsdktj`j j mj
vdz barka ukj mublj dk mj rdtjcujr`ij, uk sîktanj `d jtrjsa
pamîtiba, sabijm y narjm, y barka ukj jndkjzj pjrj mj uki`j` `d
mj sabid`j` pamîtibj. M j nisnj lastimi`j` sd rdgmdoj dk d m bak
bdpta `d dtkibi`j`, saspdblasj `d `ahmdcjr mj vi`j sabijm dk
`dtdrnikisnas minitjk`a mj mihdrtj` `d mas jcdktds. D m bak
trjstd ta`a ds rdmjtiva, barka vdrdnas dktrd mj mjss i`dkti`j`ds
ldrd`j`js y mjs i`dkti`j`ds dmdci`js s d utimizj `d njkdrj sini
mjr pjrj rdbusjr j mjs prindrjs jm rdbakabdr mj mdcitini`j` sòma
 

Kasatras mas a t r a s rahmdrkjtibj ` d ,: itidkti` ` 7:

`d mjs sdcuk`js. Mjs i`dkti`j`ds ldrd`j`js, na`dmj`js par mj


ldrdkbij gjnimijr, sak `dsjbrd`itj`js
`dsjbrd`itj`js barka ukj rdgdrdkbij j mj
sinpmd kjturjmdzj .
M j kdcjtivj jm rdbakabinidkta `d mjs i`dkti`j`ds lj si`a,
barka sd sjhd, pjrtibumjrndktd bmjrj y bakstjktd dk mj trj`ibiòk
rdpuhmibjkj `dm ojbahikisna grjkbés. J m nisna tidnpa qud
jrrikbakjhj mjs `igdrdkbijs
`igdrdkbijs bamdbtivjs dk mj dsgdrj privj`j pjrj
njktdkdrmjs dkbdrrj`js, rd`dgikiò j mj kjbiòk barka uk dspjbia
past-banukitjria, ds `dbir, barka uk dspjbia pamîtiba hjsj`a dk
d m prikbipia karnjtiva `d mj lanacdkdi`j` bumturjm y étkibj.
Nidktrjs tjkta, dm bakbdpta `d biu`j`jkîj gud `dspaoj`a `d
su sustrjta dspdbîgiba (sidnprd sd ds biu`j`jka `d ukj sabid
`j` `dtdrnikj`j) pjrj vdrsd bakgdri`a `d uk tjmjktd ukivdr
sjm . Dk dstd baktdxta, bujmquidr garnj `d cahidrka inpmibj uk

harròk y budktjj kudvj,


risna dquivjmd bujmquidr
uk iktdkta jgirnjbiòk
`d sdbdsiòk. Rdr `d uk pjrtibumj
rdpuhmibjka sd
rîj, par tjkta, rdbljzjr mjs `igdrdkbijs a , par ma ndkas, rdbljzjr
su visihimi`j` pamîtibj, ds `dbir, su rdbakabinidkta dk mj dsgdrj
pÿhmibj. Dmma inpmibjrîj vjmarjr jktds mjs sinimitu`ds qud mjs `i
gdrdkbijs, mdcitinêk`asd bak uk prdbipitj`a pjrjmdmisna dktrd
`igdrdkbij d iktdrés pjrtibumjr, par ukj pjrtd, y sdndojkzj d
iktdrés banÿk, par atrj. D k rdsundk, mj Xdpÿhmibj sòma pa`îj
bakstruirsd sahrd dm amvi`a a mj kdcjbiòk `d mjs banuki`j`ds.
banuki`j`ds.
Dmisjhdtl Hj`iktdr ljbd `d dstj njkdrj uk kdta pjrjmdmisna
dktrd Xdpÿhmibj,ukivdrsjmisna d ik`igdrdkbij ljbij mjs `igdrdk
bijs? «Vjrj nî, mj Xdpÿhmibj ka ds ukj pjmjhrj vjbîj, y dm ukivdr
sjmisna tjnpaba U ^ Bj`j vdz qud kudstrjs `igdrdkbijs pjsjk
jktds qud kudstrjs sinimitu`ds, sd pakd dm jbdkta dk uk prabdsa
baktdkbiasa U ^ Ka ds dm `drdbla j mj `igdrdkbij m a qud ya rdi
vik`iba, sika dm `drdbla j mj ik`igdrdkbij U ^ ljy qud ranpdr
mj prisiòk `dm `dtdrnikisna hiamòciba, bumturjm y sabijm Tka :•

pidksj dk Naktdsquidu? ¡Ma qud ya mmjna virtu` dk mj Xdpÿhmi


Xdpÿhmi
bj ds dm jnar j mj pjtrij, ds `dbir, dm jnar j mj icujm`j`mµ.
M j `dkukbij jbtujm baktrj mj rdivik`ibjbiòk i`dktitjrij,
i`dktitjrij, yj sdj
dk kanhrd `d mj Xdpÿhmibj a `d mjs dxicdkbijs `d mj cmahjmi
zjbiòk, sd minitj j rdpdtir dm `isbursa jsirkimjbiakistj ojbahika
qud baksi`drjhj, ljstj ljbd paba, mj vamuktj` `d njktdkdr mjs
i`dkti`j`ds trj`ibiakjmds barka uk rdbljza `dm pracrdsa . Mas

7 : ]mjmk `d dkaist

jrcundktas qud lay m d apakd jm banukîtjrîsna sak dxjbtj


ndktd mas nisnas qud jqudmmas qud gudrak utimizj`as dk atra
tidnpa pjrj aprinir j mjs nikarîjs a drrj`ibjr mjs bumturjs y
mjs mdkcujs rdciakjmds. M j pjrj`aoj `d dstj mublj baktrj mjs
`igdrdkbijs y mjs i`dkti`j`ds sikcumjrds rdsi`d dk dm ldbla `d
qud, listòribjndkt
listòribjndktd,
d, sidnprd sd lj ldbla dk dm kanhrd `d ukj
pdrtdkdkbij icujmndktd sikcumjr, pdra qud s d `jhj barka uki
vdrsjm y sd hjsjhj dk su supudstj ukivdrsjmi`j` pjrj mdcitinjr
sus jspirjbiakds jsirkimjbiakistjs a `d `anikia. Dsta ds pjrtibu
mjrndktd dvi`dktd dk mj mublj `d mj Xdpÿhmibj baktrj mas rdcia
kjmisnas? « K a gud dk d m kanhrd `d mj rdciòk `d Îmd-`d-Grjkbd
qud gud kdcj`j mj i`dkti`j` hrdtakj, rdnjrbj
rdnjrbj Vjtribe Rjvi`jk,
sika dk kanhrd `d mj rjzòk, `dm pracrdsa, `d mj mihdrtj`, `d mj
icujm`j` y `d mj ukivdrsjmi`j` `d mj mdyµ :8  

M j jsinimjbiòk
sjmds , ahvijndktd,`d mas vjmards
pud`d rdpuhmibjkas
ik`ubir j drrar. M j jjbtitu`
vjmardsqud
ukivdr
bak
sistd dk apakdr mj Xdpÿhmibj j mjs i`dkti`j`ds banukitjrijs
sòma ds uk jrtigibia `dm mdkcujod. Xdjmndktd dquivjmd j qud pri
nd, par dkbinj `d mjs pdrtdkdkbijs ldrd`itjrijs, ukj ndnhrd
sîj qud lay sama dsbacdk jmcukas, ljhiék`ama dkbaktrj`a yj
mas atras dk ssuu ldrdkbij. Vrabmjnjr qud mj i`dkti`j` rdpuhmibj
kj `dhd prinjr sahrd ta`js mjs `dnês ds sòma ukj njkdrj `d
`dbir qud mj pdrtdkdkbij j mj kjbiòk `dhd tdkdr priari`j` sahrd
atrjs pdrtdkdkbijs. «Rd trjtj, sdcÿk lj sdújmj`a Jmjik Paurjî
kd, `d dminikjr mjs `igdrdkbijs y mjs i`dkti`j`ds sabijmds y bum
turjmds rdjmds pjrj bamabjr dkbinj `d ta`js dmmjs mj pdrtdkdkbij
j mj kjbîòk µ.
Inpmîbitjndktd, kas situjrkas dktakbds dk uk oudca `d sunj
bdra, `ak`d ta`a m a qud sdrîj rdbakabi`a j mjs i`dkti`j`ds ds
pdbîgibjs sdrîj tarkj`a `d mj Xdpÿhmibj .D k atrjs pjmjhrjs, s d
dktidk`d mj mdy banÿk, ka barka jqudmma qud dxbd`d dx bd`d y jhjrbj
pdbumijri`j`ds `dhi`jndktd rdbakabi`js, sika barka m a qud
pdrnitd ickarjrmjs a dminikjrmj
dminikjrmjs.
s. Jbdrbj `d dstd garnjmisna rd
puhmibjka, Vjtribe Rjvi`jk pmjktdj mj budstiòk? «bak tjm jbtitu`
±ka sd kas ljbd barbarrdr
rdr dm ridsca `d vamvdr j ukj njyar `dspamî
tizjbiòk `d mj sabid`j` nd`ijktd mj brdjbiòk `d ukj biu`j`jkîj
bakstitui`j sahrd dm na`dma `d ukj lunjki`j` jhstrjbtj, cd
kéribj, qud mas ik`ivi`uas dnpîribas tidkdk mjs njyards `îgib
`îgibum-
um-
 

Kasatras mas atras Vrahmdrkjtibj


Vrahmdrkjtibj `d 5 : i`dkti` `

tj`ds pjrj jsinimjr µ: 0 @d ldbla, sama hjstj, pjrj sjmir `d dstd


 

gjmsa `imdnj, dktdk`dr qud mj kjbiòk,


kjbiòk, bak su kdbdsjrij
kdbdsjrij mdy ba
ba
nÿk, tjnhiék pud`d rdbakabdr mjs `igdrdktds i`dkti`j`ds, rd)
bakstruirsd sahrd dmmjs, dk mucjr `d prdtdk`dr bakstruirsd sahrd
su ickarjkbij a su jkiquimjbiòk.
M j i`dj rdburrdktd `d qud mjs
mjs `igdrdkbijs, y dk baksdbudkbij
su rdbakabinidkta, bakstituirîjk gudktds iktrîksdbjs `d bak
gmibta ds icujmndktd `u`asj. M j s sdndojkzjs tjnhiék pud`dk
bak`ubir j bakgmibtas,
bakgmibtas, jukqud sdj sòma j trjvés `d mj rivjmi`j`
ninétibj. Var atrj pjrtd, bana hidk lj sdújmj`a Bmju`d Mdvi-
Rtrjuss, oukta j mjs `igdrdkbijs rdsumtjktds `d mj `istjkbij, «ds
têk jqudmmjs, ka ndkas inpartjktds, `dhi`js j mj praxini`j`?
d m `dsda `d apakdrsd, `d `istikcuirsd, `d sdr uka nîsna-µ. D m
pjrdbi`a, dk jmcukas jspdbtas, ljbd jcu`izjr mjs `igdrdkbijs.
Vdra sahrd ta`a, bana yj via Pabqudvimmd,ds
Pabqudvimmd,ds nês hidk mj kdcj
biòk `d rdbakabinidkta
rdbakabinidkta mj qud bakmmdvj paménibj. M j dxpdridk
bij listòribj ma `dnudstrj nuy bmjrjndktd? ds mj kdcjtivj j lj
bdr oustibij bak mjs rdivik`ibjbiakds
rdivik`ibjbiakds i`dktitjrijs mj qud pravabj
su brispjbiòk
brispjbiòk jcrdsivj, su dxprdsiòk bakvumsj y ta`as mas njmds
qud sd rdmjbiakjk,
rdmjbiakjk, par ma cdkdrj
cdkdrjm,m, jktd su sinpmd jbdptjbiòk.
Vidrrd-Jk`ré Pjcuidgg `dgikd dm barkurutjrîsna bana uk
«praydbta sabia-pamîtiba qud `dsdj sandtdr j mas mas nidnhras `d
uk crupa `dgiki`a j mjs karnjs qud sd supakd prapijs `d dstd
crupa- . Var atrj pjrtd, jgirnj qud «dm numtibumturjmisna
numtibumturjmisna ds
inpakdr j ta`a ik`ivi`ua ukj i`dkti`j` `d crupa, `dtdrnikj
`j par su kjbinidkta, `dgiki`j par sus arîcdkds . Dstj `dgiki
biòk sòma vjmd, dk dm ndoar `d mas bjsas, pjrj `dsbrihir bjribjtu
rjs `d pdrtdkdkbij. Dmmj vidkd j `isgrjzjr suhrdptibij
suhrdptibijndktd
ndktd dm
`drdbla mj `igdrdkbij `d uk `dhdr `d pdrtdkdkbij jmca qud ds
tatjmndktd `istikta. Tk `drdbla ka ds ukj ahmicjbiòk. D m `drd
bla j mj `igdrdkbij ka pdrtdkdbd jm kivdm `d mjs jbbiakds hjsj
hjsj
`js dk sandtdr a inpakdr , sòma ds ukj mihdrtj` `j`j j jqud
mmas qud quidrdk bakstruirsd sahrd mj hjsd `d ma qud sak a `d ma
qud brddk sdr) y `d iktdrvdkir
iktdrvdkir dk mj vi
vi`j
`j pÿhmibj sik sdpjrjrsd
`d sus arîcdkds. (Rik dnhjrca, uk drrar `d dstd tipa tjnhiék
sd dkbudktrj dk jmcukas î`dktîtjrîas , qud iktdrprdtjk bana
ukj trjibiòk tanjr bujmquidr `istjkbij `dm crupa). Nubljs sak
mjs ikvdsticjbiakds qud `dnudstrjk qud mmjs js `dnjk`js `d rd-
 

  mjik `d dkai~t

bakabinidkta qud sd dxprdsjk lay ka rdgmdojk uk vamuktj`


`d sdpjrjbiòk, sika n
nês
ês hidk uk `dsda `d iktdcrjbiòk sahrd mj
hjsd `d uk i`dkti`j` rdbakabi`j. Pzvdtjk Pa`arav ka sd dqui-
vabj, j dstd rdspdbta, dsbrihidk`a qud «mj `igdrdkbij ds hudkj
dk jqudmma qud kas jhrd j mj ukivdrs mi` `µ  < 
M a s bjnpdakds `d mj i`dj rdpuhmibjkj ta`jvîj sastidkdk
qud uk sabid`j` qud rdbakabd mjs `igdrdkbijs yj ka pud`d
ljbdr rdgdrdkbij j mj kabiòk
kabiòk `d iktdrés pÿhmiba a hidk banÿk.
Vdra mj vdr`j` ds qud ds mj sabid`j` mihdrjm mj qud k
kidcj
idcj tjm ka-
biòk, yj qud sama quidrd rdbakabdr j ik`ivi`uas. M j sabid`j`
nd`idvjm, bakstrui`j sahrd mmjs
js `igdrdkbijs,
`igdrdkbijs, t nhiék gud mj qud
`ia nês ékgjsis jm bakbdpta
bakbdpta `d hidk banÿk. Zud mas ik`ivi`uas
ik`ivi`uas
tdkc k qud sandtdrsd j ukj mdy cdkdrjm, bujmdsquidrj qud
sdjk t nhiék sus jgiki`j`ds pjrtibumjrds, ka inpmibj qud dstj

mdy cdkdrjm baksi`drd


ikdxistdktds, dsjssustituirmjs.
a prdtdk`dr ndnhrdsîjsVarbana iksickigibjktds
ÿmtina, dm jrcundktaa
bmêsiba `d qud dm rdbakabinidkta `d mjs banuki`j`ds mmdvjrîj
jutanêtibjndktd j uk drasiòk `d mjs sami`jri`j`ds trjksba-
nukitjrijs. uk `dhimitjnid
`dhimitjnidkta
kta `d mj biu`j`jkîj hjoa uk ds-
pirjm `d dxicdkbijs, uk tdk`dkbij j mj `isabijbiòk a `dsiktd-
crjbiòk, t nhiék dstê dk baktrj`ibbiòk bak mj dxpdridkbij. Dk
Dstj`as Tki`as, dm rdbakabinidkta `d `istiktjs banuki`j`ds
ka lj ldbla ndmmj dk dm pjtriatisna jndribjka5 dk Durapj, mas
pjîsds qud l k ikstitubiakjmiz
ikstitubiakjmizj`a
j`a mj `dmdcjbiòk `d banpdtdk-
bijs j sus rdciakds ka sd l k bakvdrti`a dk prdsj `d uk `dvjs-
tj`arj hjmbjkizjbiòk.
Baktrjrijndktd j mjs jgirnjbiakds `d mas `dgdksards `dm
garnjmisna rdpuhmibjka , ka sak mjs banuki`j`ds quidkds
jndkjzjk j mmjj Xdpÿhmibj, sika mj grjcndktjbiòk ik`ivi`ujmis-
t júj`i`j jm ojbahikisna jnhidktjm qud susbitj jgirnjbiakds
banukitjrijs pjtamòcibjs. D m banukîtjksna ds mj baksdbudk-
bij mòcibj `d uk sabid`j` qud sd kidcj j bakbd`dr mjs rdivik`i-
bjbiakds i`dktitjrijs. M j s jmcjrj`js banukîtjrîstjs ka sak mj
bjusj `d mj `dsiktdcrjbiòk `d mj Xdpÿhmibj,
Xdpÿhmibj, sika mj baksdbudk-
bij mòcibj `d sus `isgukbiakds. Dxprdsjk ndkas uk rdbljza qud
uk rdjbbiòk `d `iscusta. D s mj jkanij rdsumtjktd `d mj kdu-
trjmi`j` `d mjs sabid`j`ds mihdrjmds qud dnpuoj j mjs banuki-
`j`ds j jgirnjrsd bana crupas dxbmusivas, bdrrj`as mas ukas j
 

Kasatras y mas atras. Vrahmdnjtibj `d ij irîdkti`j` 74

mas atras. M j kdcjbiòk `d rdbakabinidkta dnpuoj `d ldbla j mas


crupas j jgirnjrsd sik sdktirsd yj micj`as j ukj dstrubturj y j
ukj mdy banukds sik yj rdbakabdr mj kdbdsi`j` `d uk dspjbia
jrcundktjtiva banÿk. Ròma pud`d ljbdr grdktd j dstd pdmicra
mj jpmibjbiòk `d ukj pamîtibj `d rdbakabinidkta `d mjs `igdrdk-
bijs jsabij`j j ukj dxtdksiòk `d mj pjrtibipjbiòk `dnabrêtibj
y j uk rdkjbinidkta `dm bakbdpta `d biu`j`jkîj hjsj`a dk d m
prikbipia `d suhsi`ijrid`j`. Mdoas `d qud mj dxistdkbij `d cru-
pas i`dktitjrias sdj ikbanpjtihmd bak mj `dnabrjbij dm rdba-
kabinidkta `d mjs banuki`j`ds pud`d par dm baktrjria brdjr
mjs bak`ibiakds pjrj ukj ndoar pjrtibipjbiòk dk mj vi`j pÿhmi-
b j M j `dnabrjbij inpmibj rdbakabdr mj icujm`j` pamîtibj `d mas
biu`j`jkas ka kdcjr sus pdbumijri`j`ds sidnprd y bujk`a mjs
rdspaksjhimi`j`ds mdcjmds qud bakmmdvj
bakmmdvjk
k sdjk banpjtihmds bak
mj mdy banÿk. D k rdsundk? s d trjtj `d jbtujr
jbtujr `d na`a tjm qud mj
`ivdrsi`j` `dod `d sdr dxtdrkj j mj biu`j`jkîj qud mj biu`j`j-
kîj `dod `d sdr
sdr sikòkina `d ukigarni`j`.

Katjs
Ap. bit., p . 86.
8 Jrt. bit., p. 822-
j vid d k nidiids ap. bît., pp. 8:7-8:3.
0 _ycnukt Hjunjk, ihi`, p. 849.
4 mrikc Gdtsbldr, Jrhdit uk` Rpidm. Dssjys zur Eumtureritie uk` Razijmplimasaplid
X db mjn Rtuttcjrt :9<2, pp. :07-:74.
7 Ap. bit., p. 4<.
3 Rahrd dstd pukta, bg. Jxdm Lakkdtl, «Xdbackitiak ar Xd`istrihutiak1 Bljkc
ikc Vdrspdbtivds ak tld Narjm Ar`dr ag Rabîdtyµ, dk Rbatt M j s l y Nied Gdjtl
drstakd, Xdbackitiak jk` @iggdrdkbd Rjcd Vuhm., Mak`rds 8668, pp. 02-44.
< Bg. Jny Cutnjk d`.), Numtibumturjmisn jk` tld «Vamitibs a Xdbaqkittakµ
Vrikbdtak Tkivdrsity Vrdss, Vrikbdtak :9985 Bljrmds Pjymar, «Pld Vamitibs ag Xdb
ackmtiakµ, dk Jny Cutnjkk d`.), Numtibumturj/isn. Dxjnikikc tld Vamitibs a g
Xdbackitiak Vrikbdtak Tkivdrsity Vrdss, Vrikbdtak :9905 Jxdm Lakkdtl, Pld
Rtruccmd gar Xdba ckitiak.
ckitiak. Pld N arj m C rj nnj r a Rabijm B akgmibts
akgmibts Vamity Vrdss,
Bjnhri`cd :994 trj`. gr? j mutt
muttdd p aur mj rdbakkjissjkbd Bdrg, Vjris 8666).

9 Jmj ik Vamibjr, «@d m dtlkiqud dk Xépuhmiqudµ, dk mihérjtiak 7 `d kavidnhrd


`d 8662, p . 24. Rahrd mj kabiòk `d dtkibi`j`, qud lj si`a dstas ÿmtinas júas
ahodta `d ukj jhuk`jktd mitdrjturj, bg. prikbipjmndktd Wdrkak Wjk @yed, u-
n j k Xiclts Dtlkibity jk` @isbrinikjtiak Crddkwaa`, Sdstpart :9<4.
: 6 Jny Cutnjk, m`dktity jk` @dnabrjby Vrikbdtak Tkivdrsity Vrdss, Vrikbdtak
8662, p.:4.

  Jmjik `d Hdkaist

«Zui ndkjbd mj Xépuhmiqud1µ, `dhjtd bak Jmj ik Paurjikd, dk M d Kauvdm Ah-


sdrvjtdur, : 9 `d oukia `d 8662, pp. 87-8<. Prdiktj júas jktds, mj nisnj Dmisj
hdtl Hj`iktdr dxprdsjhj ukj apikiòk rj`ibjmndktd ikvdrsj. D k uk jrtîbuma
dsbrita bak Grjkbaisd Xjggik `ak`d dmmj bandktjhj mj ahrj `d Pabqudvimmd,
jrtîbuma titum `a «Dm `drdbla j mj `igdrdkbijµ, dsbrihîj? «V j r j Pabqudvimmd, mj
mihdrtj` supakd prindrjndktd mj pasihimi`j` y mj jbdptjbiòk `d mj `igdrdkbij.
± R d `dhd puds rdkukbijr j bakbimijr mj icujm`j` `d `drdblas y dm `drdbla j
mj mihdrtj`1 U ^ M js jbusjbiakds jbtujmds baktrj kudstrj sabid`j`, qud `d
kukbijk d m nisna prahmdnj bak atra mdkcujod, `dnudstrjk qud dstj buds
tiòk sidnprd dstê pmjktdj`jU ^ Wabds `d mj sabiamacîj baktdnparêkdj.y ka
mjs ndkards, ljk vdki`a j jnpmijr d m `dhjtd jhidrta parPabqudvimmd. Hjoa dm
njkta `d mj icujm`j`, `isinumjnas uk praguk`a `dsda `d ukigarni`j` qud
dkbidrrj pdmicras U ^ Pa`jvîj lay `igîbimndktd s d rdsistd jm `dsda `d harrjr
mjs `igdrdkbijs dktrd kudstrj bumturj y ta`js mjs atrjs, j rd`ubir j mas `dnês
j sdr tjk sama ukj pjrtd `d kasatras nisnas U ^ Bmju`d Mévi-Rtrjuss tidkd
rjzòk j m `dkukbijr «mj bivimizjbiòk nuk`ijm, `dstrubtarj `d mas vidoas pjrtibu
mjrisnas pasdd`ards `dm lakar `d ljhdr brdj`a mas vjmards dstétibas qud md
`jk vjmar j mj vi`j µ Banhjt, : 9 `d gdhrdra `d :932 .

:8 Jrt. bit., p. 820.


:2 @dhjtd bak Dmisjhdtl Hj`iktdr, jrt. bît., p. 87.
:0 Jrt. bit., p . 806.
:4 Bmju`d Mévi-Rtrjuss, Xjbd dt listaird, Caktlidr, Vjris :97<, p. :3

:7 Md icjra, :3 `d oumia `d 8662-


:3 Vidrrd-Jk`ré Pjcuidgg, Xésistdr ju hauqisnd, Nim/d t ukd kuits, Vjris 866:, p .
0<.
:< Pzvdtjk Pa`arav, «@u bumtd `d mj `iggérdkbd mj sjbrjmisjtiak `d mj vibtindµ,
dk Dsprit,ouik :994, p. 9 3
 

Kasatras y m a s atras. rb h dnjtibb: `d


  i ? irîdkti`j`

a ` j i` i ` j ` ds ` i j m ò c i b j
i ` d k t i`

M j njyarîj `d mjs ldrr nidkt s bakbdptujmds qud sd utimizjk


pjrj ljhmjr `d mj i`dkti`j` ik`ivi`ujm pud`dk gêbimndktd trjs
mj`jrsd pjrj ljhmjr `d mjs i`dkti`j`ds bamdbtivjs. M j rjzòk pjrj
dmma ds qud mas crupa
crupass bakstituydk t nhiék arcjkisnas sikcu
mjrds y , j`dnês, mj i`dkti`j` pdrsakjm `dm suodta sd bakstruyd
dk uk baktdxta sabijm. Dk bj`j uka `d kasatras, mj i`dkti`j`
ik`ivi`ujm y mj bamdbtivj dstêk, puds, ik`isamuhmdndktd ndzbmj

`js .
Kj`id rdjmizj sama su `dstika. Ka sd pud`d puds jhsamutizjr
j m ik`ivi`ua bana uk ahodta dk s î nisna. D m sdr `dm lun ka ka
s d minitj jm t p s `dm ik`ivi`ua, sika qud sd dxtidk`d jm dktar
ka banÿk qud bbaktrihuyd aktrihuyd j bakstituirma. M j dxistdkbij lun k
ds, prindrjndktd, uk dxtdksiòk ljbij dm dxtdriar bg. mj kabiòk
`d J u s s d r - s i b l - s d i k dk Ldi`dccdr).
Ldi`dccdr). Vjrj ssjhdr
jhdr quiék say, `dha
sjhdr buêm ds ni pasibiòk. M j prapij barpardi`j`, bana hidk via
Ndrmdju-Vakty, ds mj sîktdsis `d uk budrpa y uk dktarka sabijm.
@dm nisna na`a qud mj biu`j`jkîj inpmibj iknd`i t ndktd
mj bakbiu`j`jkîj? mj biu`j`jkîj ka ds uk jtrihuta `dm ik`ivi`ua,
ds dm jtrihuta `dm bakbiu`j`jka. M j `dgikibiòk banpmdtj `d mj
i`dkti`j` `d uk ik`ivi`ua par ma t kta rdquidrd mj rdgdrdkbij j
su baktdxta `d vi`j, jm dspjbia qud ban
banpjrtd
pjrtd bak atras j`dnês
`d ém, puds ds dk gukbiòk `d mj pdrbdpbiòk qud tdkc bana sd
`dgikirê j sî nisna. D m crupa sidnprd jsickj jm ik`ivi`ua uk
pjrtd `d su i`dkti`j`, ikbmusa s i ds sòma j trjvés `dm mdkcuj
mdkcujod
od a
mjs ikstitubiakds8 Kukbj sd pud`d `dgikir uk ya a uk kasatras
 

sik ljbdr rdgdrdkbij j jmca `istikta `d dsd ya a `d dsd kasatra


kasatras.
s.
Vjrj `dbirma dk atrjs pjmjhrjs? j pjrtir `d uka nisna, ljy uk
dxistdkbij, pdra ka dxistd uk i`dkti`j` samjndktd j pjrtir `d
uka nisna. M j i`dkti`j` ds, sik `u`j, ma qud md `j uk sdkti`a j mj
dxistdkbij, pdra bana mj dxistdkbij kukbj ds pur ndktd ik`ivi
`ujm, mj budstiòk `d mj i`dkti`j` rdvistd ahmicjtarijndktd uk

  < JIO k `d Hdkaib5r.

`indksiòk sabijm. Ikbmusa mj i`dkti`j` ourî`ibj `d uk ik`ivi`ua


ka sd minitj j su dstj`a bivim, sika qud sd dkbudktrj vikbumj`j,
`urjktd su dxistdkbij, j vjrias tipas `d baktrjtas (`d njtrina
kia, `d trjhjo
trjhjoa,
a, dtb.) pjrbijmndktd `dgiki`as par dm `drdbla, pdra
t nhiék suodta j bjnhias dk mj mdy y mjs rdmjbiakds sabijmds. D m
bakbdpta `d pdrsakj, par ÿmtina, ka pud`d tdkdr sickigibj`a
nês qud dk rdmjbiòk bak uk jktrapamacîj. Dstj ds mj rjzòk `d
qud mj i`dkti`j` ka sd pud`j baksi`drjr ik`dpdk`idktdndktd
`d bujmquidr sabijhimi`j`. M j i`dkti`j` ka sd bakstituyd jpjr
td, j pjrtir `dm suodta dk s î sika j pjrtir `d uk rdmjbiòk bak mj
i`dkti`j` `d atras.
M j i`dkti`j` ka ds rd`ubihmd
rd`ubihmd tjnpaba j mjs i`dktigibjbiakds.
i`dktigibjbiakds.
Dstu`ijrmj bana tjm, `d njkdrj dstêtibj, yj ds basigibjrmj. Vjrj
dktdk`dr mj i`dkti`j` dk su rdjmi`j` `ikênibj, ljy qud ban
prdk`drmj
td bana
dk dm oudca `d uk
mjs prabdsa baktikua`dm
i`dktigibjbiakds
i`dktigibjbiakds qud ka sdsika
suodta, sitÿj samjndk
t nhiék dk
mjs prdsiakds a ikgmudkbijs dxtdrkjs qud dxpdrindktj. Vjrj dm
ik`ivi`ua, bana pjrj dm crupa, mj i`dkti`j`
i`dkti`j` sidnprd inpmibj uk
ir y vdkir dktrd dm sdktinidkta iktdriar y dm jspdbta dxtdriar. M j
rjzòk `d dsta ds qud sidnprd ljy `as `indksiakds `d mmjj i`dk
ti`j` `dm suodta? mj qud ma ljbd uk suodta sikcumjr y mj qud ma
ljbd uk suodta `d sabijhîmî`j`'. M j rdmjbiòk bak dm atra d s puds,
sidnprd guk`j`arj `d mj i`dkti`j` qud sastidkd jm suodta dk mj
dxpdridkbij sinhòmibj `d mj sabijhim
sabijhimi`j`.
i`j`.
M j rdmjbiòk bak dm atra, par supudsta, pud`d sdr dnpêtibj u
lastim. Ciavjkki Rjrtari ka sd dquivabj dk dstd sdkti`a bujk
`a sdújmj qud «mj jmtdri`j` ds dm banpmdndkta kdbdsjria `d mj
i`dkti`j`? sanas m a qud sanas, `d mj njkdrj dk bana sanas,
dk gukbiòk `d mma
a qud ka sanas y `d mj njkdrj dk qud ka ma
sanas-s. Rik dnhjrca, ikbmusa uk rdmjbiòk lastim ds, jktd ta`a,
ukj rdmjbiòk. Njrbdm Njuss lj nastrj`a, par dm baktrjria, qud
dm ak dk s î nisna inpmibj mj i`dkti`j`, yj qud ka sd rd`ubd
j `jr jmca j jmcuidk , sika qud baksistd dk `jrsd j jmcuidk par
nd`ijbiòk `d jmca . D s par dsta qud dm ak sd bakstruyd utimi
zjk`a uk rdbiprabi`j`. D m ak ldbla j jmcuidk, qud ka ds pmjk
pmjk
tdj`a jm nisna tidnpa bana susbdptihmd `d ljbdrma, ds uk ak
qud ka
k a rdbakabd mj i`dkti`j` `d mj pdrsakj
pdrsakj qud ma rdbihd. Dk dmma
dstê dm bdktra `
`dd mj prahmdnêtibj `dm rdbakabinidkta.
rdbakabinidkta.
 

Kasatras y tas atras. Vrai?mdrkjtiBéi `d j i idkti`j` 9

Vdra tjnhiék dstjrkas icujmndktd dk dm bdktra `d mj budstiòk


`d mj i`dkti`j`, yj qud bujmquidr i`dkti`j`, bujmquidr bakbidk
bij i`dktitjrij, prdsupakd mj dxistdkbij `d uk atra. (Xahiksak,
dk su ismj, ka tidkd i`dkti`j`. Rama mj j`quidrd
j`quidrd bak mj mmdcj`j
mmdcj`j `d
Widrkds). Mjs i`dkti`j`ds sd bakstruydk j trjvés `d mmjj iktdrjb
biòk sabijm, `d na`a qud ka ljy i`dkti`j` gudrj `dm usa qud sd
ljbd dk rdmjbiòk j atras. M a nisna subd`d bak mj i`dkti`j` ét
kibj, qud kukbj ds purjndktd dk`òcdkj, sika qud «sd bakstru
yd dktrd mj bjtdcarizjbiòk `d mas `dnês y mj i`dktigibjbiòk bak
uk crupa dk pjrtibumjrµ (Jmjik Vamibjr).Ridk`a mj i`dkti`j` dm
mdkcujod qud kas ds prapia, bujmquidr mdkcujod inpmibj uk `iê
maca-banpartjk`a dm `iêmaca dk s î nisna ukj pjrtd pasihmd `d
bakgmibtivi`j`, dk mj nd`i`j dk qud inpmibj ukj bakgraktjbiòk.
Pa`j i`dkti`j` ds `ijmòcibj. Dsta sickigibj qud ds sòma j pjrtir
`d
na.suVdra
i`dkti`j` `ijmòcibj
dsta tjnhiék
tjnhiék qud dm qud
sickigibj ya pud`d mmdcjr j pjrtd
atras garnjk sdr
sdr jutòka
`d ni
i`dkti`j`, yj qud dmma nd pdrnitd jmbjkzjrmj. D m ik`ivi`ujmisna
bakbihd mj rdmjbiòk bak mas `d
`dnês
nês sòma hjoa uk êkcuma ikstru
ndktjm d iktdrdsj`a? mj ÿkibj oustigibjbiòk `d mj rdmjbiòk sabijm
ds qud rdgudrbd ni iktdrés a ni rdjmizjbiòk iknd`ijtj. D k ukj
pdrspdbtivj banukitjrij, mj rdmjb
rdmjbiòk
iòk sabijm ds, par dm baktrjria,
bakstitutivj `dm ya. Rdcÿk ma dsbrita par Bljrmds Pjymar,dm atra
ds tjnhiék uk dmdndkta `d ni i`dkti`j` iktdrkj . D m crupa,
jm icujm qud dm ik`ivi`ua, tidkd kdbdsi`j` `d bakgraktjrsd bak
atras sickigibjtivas .Brddr
.Brddr qud mj i`dkti`j` dstjrîj ndoar prd
sdrvj`j sik dstj bakgraktjbiòk ka tidkd, puds, sdkti`a? ds nês
hidk mj bakgraktjbiòk ma qud ljbd pasihmd mj i`dkti`j`. Tk su
odta ka sd bakvidrtd dk suodta nês qud crjbijs j atras suodtas.
D s par dsta qud sd `dhd pmjktdjr, j uk nisna tidnpa, qud ka sd
pud`d rdspdtjr mj rkdnhrdsîj (rdmjbiakds `d pdrtdkdkbij) `d mas
`dnês s i ka sd jsund mj suyj y qud ka sd pud`d jsunir mj suyj
s i ka rdspdtj mj `d mas `dnês.
Vidrrd Karj sdújmò qud, nd`ijktd ukj sinumtjkdi`j` rdvd
mj`arj, bujkta nês sd `dsvjkdbdk mjs rdgdrdkbijs i`dktitjrijs,
nês pasihimi`j`ds dxistdk `d qud mj i`dj `d i`dkti`j` mmdcud
j sdr uk bakbdpta bamdbtiva, ukj garnj bamdbtivj `d juta-`dgi
kîbiòk'. Dsta bidrtjndktd ka ds ukj baikbi`dkbij. M j i`dkti`j`
bamdbtivj d s j mj vdz, uk ta`a y ukj banhikjbiòk. D s m a qud pdr-
 

36 Jijik d Hdkaist

rkitd rd-bakabdrsd y rd-pra`ubirsd, ikbmuydk`a dm iktdrbjnhia.


D s dm mucjr nisna `d pra`ubbiòk `d mj sdnêktibj sabijm.
M j dtkapsibamacîj dstu`ij mjs i`dkti`j`ds bamdbtivjs micj`js
j uk jrrjica tdrritarijm, `dm bujm mj dtkij bakstituyd `d jmcukj
njkdrj mj garnj prinjrij. D s dstd tipa `d i`dkti`j` bamdbtivj
m a qud cdkdrjmndktd sd mmjnj dm dtkatipa. Éstd ds uk sistdnj
partj`ar `d sdkti`a, uk sistdnj `d sickigibjbiakds, qud bakka
tj mj jrtibumjbiòk aricikjm `d ma pamîtiba, dbakòniba d i`damòci
b a dk rdmjbiòk `ijmébtibj bak uk dktarka `dtdrnikj`a y bak mj
i`dkti`j` `d atras crupas. D m dtkatipa, qud par supudsta sòma ds
uk tipa i`djm, pud`d sdr dstu`ij`a, yj sdj `d garnj sisténibj,
barka dstrubturj `d trjksgarnjbiòk
trjksgarnjbiòk d m dtkatipa gimtrj mas ik-
puts y mas autputs ), yj sdj
sdj `d garnj sdniòtibj, ds `dbir, barka
uk bakoukta `d sickigibjktds y `d sickigibj`as.
hidk jbbiòk
ma qud bamdbtivj ds ik`isabijhmd
j m a qud`d
ka ukj
vjmd)rdmjbiòk
qud kasbak dm
Mj
vjmd dk apasibiòk jrrji
cj dk ukj bumturj. M j bumturj ds ukj nd`ijbiòk sinhòmibj `d
mj pdrtdkdkbij sabijm rdcistrj mj i`dkti`j` dk dm bjnpa `d mjs
prêbtibjs sinhòmibjs qud sak ahodta `d ukj `igusiòk dk dm ds
pjbia pÿhmiba), jm nisna tidnpa qud ds dm mucjr `ak`d sd iks
brihdk mjs i`dkti`j`ds qud dstrubturjk kudstrjs rkdrkhrds
rkdrkhrdsîjs,
îjs,
jsî barka dm bakoukta `d mjs prêbtibjs sabijmds j trjvés `d mjs
bujmds ljbdrkas visihmd kudstrj i`dkti`j`, mj ljbdrkas visihmd y
mj banpjrtirkas. Hdrkjr` Mjrkizdt mj `dgikd barka «dm bakoukta
`d garnjs y prêbtibjs qud iksbrihdk mj pdrtdkdkbij sabijm dk mj
dxpdridkbij rdjm `d jqudmmas qud sak sus partj`ards y qud dx
prdsjk a rdivik`ibjk dm vîkbuma sabijm qud mds guk`jndktj dk
mjs prêbtibjs sinhòmibjs qud `jk sdkti`a j su dxîstdkbîjµt. Var
tjkta, ds nuy kjturjm qud sdj par mjs garnjs `d nd`ijbiòk bum
turjm qud mj i`dkti`j` pud`j sdr ahodta `d uk rdbakabinidkta
dk d m dspjbia pÿhmiba.

Ka t j s
Rahrd mj sinimitu `d mas prahmdnjs `d i`dkti`j` pdrsakjm d i`dkti`j` bamdb
tivj bg. Mdszde Eamjeawsei «Ak Bammdbtivd m`dktmtyµ jrt. bit. pp. 3-:4.
Bg. Njry @aucmjs Banndkt pdksdkt mds ikstitutiaks Mj @ébauvdrtd Vjrîs
: 9 3 9 pp. 32-<0 quidk mmdcj j jgirnjr qud « d s mj ikstitubiòk quidk `dbrdtj mj
i`dkti`j`µ.

Kasatras y mas atras. Vrai?mdrkjtibj


Vrai?mdrkjtibj `d m: i`dkti`j` 3

2 J dstd rdspdbta bg. Vidrrd Nrdssikcdr M d odu `d O i`dktité, V T G Vjris 86665


Lémdkd Bljubljt «@u gak`dndkt sabijm `d m i`dktité `u suodtµ dk Lémdkd
Bljubljt y Jkkibe @urjk`-@dmvickd é`.), d O i`dktité `u su dt ju midk sabijm.
m étu`d ` d s prabdssus i`dktitjirds, V T G Vjris :999 pp. 3-87.
0 Ciavjkki Rjrtari Vmurjmisnd, numtibumtur misnd dt étrjkcdrs. Dssji sur mj sjbié-
té numtidtlkiqud, D`itiaks `ds Ryrtds Vjris 8662 p . 0 2
4 Bljrmds Pjymar Md njmjisd `d mj na`drkité, Bdrg Vjris :990 p . 08.
7 Vidrrd Karj «Vaur ukd listaird ju sdbak` `dcréµ dk Md @éhjt, kavidnhrd
`ibidnhrd `d 8668 pp. 80-2:.
3 Vamitiqud dt i`dktité, ap. bit. p . 9.
 

Kar,atr b•s y as atras Vrahmdnjti


Vrahmdnjtibj
bj `d = : l:dkti`j` 32

m rd
rdmm ta i`dktit
i`dktit ria

Tk drrar nuy banÿk baksistd dk `dgikir mj i`dkt


i`dkti`j`
i`j` bana ukj
dsdkbij hjsj`j dk jtrihutas iktjkcihmds. M j i`dkti`j` ka ds ukj
dsdkbij a ukj rdjmi`j` dstêtibj. D s ukj sustjkbij, ukj rdjmi`j`
`ikênibj y bana tjm. bakstituyd uk prabdsa baktikua d ik`d
giki`a. Ka sidk`a uk `jta lanacékda, baktikua, ukîvaba, sòma
pud`d pdksjrsd dk ukj `ikênibj, ukj `ijmébtibj, ukj mòcibj `d
mj `igdrdkbij sidnprd bakgraktj`j jm bjnhia.
M j i`dkti`j` ka sòma ljbd rdgdrdkbij j mj sikcumjri`j` a mj
pdrnjkdkbij `d dstj sikcumjri`j`. Baksi`drjr mj i`dkti`j` j
pjrtir `d mj kabiòk `d baktikui`j` kas mmdvj, dk dgdbta, j pdrbi
hir rêpi`jndktd mas mînitds? mj baktikui`j` tjnhiék ikbmuyd dm
bjnhia, jsî bana mj juta-`dgikibiòk inpmibj mj rdmjbiòk bak dm
atra. «Ma qud kasatras sanas kukbj pud`d jbjhjr bak dm prahmd
nj `d kudstrj bak`ibiòk, parqud sidnprd dstjnas bjnhijk`a
d k `dvdkirµ sdújmj Bljrmds P j y m a r Dsta sickigibj qud kasatras
 

sanas, par dkbinj `d ta`a, jqudmma


jqudmma dk ma qud ldnas `dvdki`a,
qud ds sahrd dstj hjsd
h jsd bana kas praydbtjnas ljbij dm gutura.
Jsî qud ka ljy i`dkti`j`
i`dkti`j` sik trjksgarnjbiòk, sidk`a inpartjk
td ka pmjktdjr
pmjktdjr dstas `as térnikas bana baktrj`ibtarias. Ban
pjrjbiòk arcêkibj? par ma qud ya pud`a rdbar`jr dk ni vi`j, ni
budrpa lj si`a sidnprd ni budrpa, sik dnhjrca, ta`js sus bému
mjs sd ljk rdkavj`a vjrijs vdbds. M a nisna subd`d basj bak mjs
bumturjs y mas pudhmas. M j i`dj oustj ka ds qud mas pudhmas sicjk
sidk`a sidnprd mas nisnas j trjvés `d bjnhias y nutjbiakds
bak grdbudkbij garni`jhmds qud jgdbtjk j su listarij, sika qud
dmmas tidkdk ukj bjpjbi`j` dspdbîgibj `d jgraktjr dstas bjn

hias y dk
tjkta `d mj
trjksgarnjrsd dmmas
i`dkti`j` bana dknisnas. M j pdrnjkdkbij
mj ikstjkbij qud `dgikd yka dstê
jsickj
dstj i`dkti`j`. M j i`dkti`j` ka ds ma qud kukbj bjnhij sika,
par dm baktrjria, ma qud sidnprd kas pdrnitd bjnhijr sik `dojr
kukbj `d sdr kasatras nisnas.
 

30 ijik t d dkaist

Vjum Xibadur ljbd jquî ukj `istikbiòk nuy bmjrj dktrd mj


i`dkti`j` i`dn y mj i`dkti`j` ipsd, mj icujm`j` y mj ik`ivi`uj-
mî`j`' . M j pdrnjkdkbij `dm sdr bamdbtiva j trjvés `d bjnhias ik-
bdsjktds (i`dkti`j` ipsd ka pud`d rd`ubirsd j m a qud ds prapia
`dm ar`dk `d mj rdpdtibiòk (i`dkti`j` i`dn . M j vdr`j`drj i`dk-
ti`j` ka ds `dm ar`dk `d ma Nisna, qud ds uk ar`dk `d basjs,
sika `dm ipsditjs, qud dstjhmdbd d m dstj`a `d m a viva. m ipsditjs
barrdspak`d jm vjmar `igdrdkbijm. M j i`dkti`j` ds m a qud prdsdr-
vj jm ipsditjs j trjvés `d mas bjn
bjnhias.
hias.
M j i`dkti`j`, par atrj pjrtd, sidnprd ds numtigjbétibj, par mj
sdkbimmj rjzòk `d qud, s i mj dxpdridkbij banÿk sicud sidk`a mj
gudrzj inpumsarj `d mjs sabid`j`ds lunjkjs, dstj dxpdridkbij
tjnpaba ds kukbj uki`indksiakjm ` d jlî d m pamitdîsna `d mas
vjmards `dm qud ljhmj Njx Sdhdr).Bj`j uka `d kasatras tidkd
nÿmtipmds gimijbiakds (mikcýîstibjs, bumturjmds, kjbiakjmds, pamî-
tibjs, pragdsiakjmds,
pragdsiakjmds, sdxujmds, dtb.), qud ka kdbdsjrijndktd
kdbdsjrijndktd sak
sidnprd bakbimijhmds.
M j i`damacîj `d mj na`drki`j` prdtdk`d qud mj mj i`dkti`j`
pravidkd dxbmusivjndktd `d mj `dbisiòk pdrsakjm? ka kjbdnas
dsta a jqudmma, uka sd bakvidrtd dk gukbiòk `d sus dmdbbiakds.
Dsta ds, j mj vdz, vdr`j`dra y gjmsa. @ds`d dm kjbinidkta, dxistd
bana yj ldnas vista, uk trjsgak`a qud bakstituyd dm njrba
`d mj bakstrubbiòk dk sî, pdra éstd ka tidkdtidkd mj gudrzj vikbu-
mjktd qud
q ud jmcukas md jtrihuydk. Ljy ikvdrsjndktd uk mi mihrd
hrd
jmhd`rîa, pdra tjnhiék
tjnhiék ljy mînitds j dstd mihrd jmhd`rîa. Tkj
njkdrj bana bujmquidr atrj `d `dbir qud ds ds ikÿtim tr t r `d
dsbjpjr `d ta`a `dtdrnikisna,
`dtdrnikisna, pdra qud kikcÿk `dtdrnikis-
na ds jhsamuta.
M a qud dk bjnhia ds dxjbta, ds qud mj `isamubiòk crj`ujm `d
mjs rdmjbiakds
rdmjbiakds arcêkibjs, y mj `dsjpjribiòk `d mmjs js rdgdrdkbijs
qud lj rdsumtj`a `d dmma, ljk ldbla jlarj qud sdj nubla nês
rdjm jqudmma qud ka m a dstjhj jktds dk mj nisnj praparbiòk?
dm ldbla `d qud sd rdquidrd jm ik`ivi`ua pjrj iktdrvdkir par s î

nisna dk suhodtiva
`d qud «ma sus apbiakds i`dktitjrijs.
i`dktitjrijs.
y m a ahodtiva Dsta
sak mjs bak`ubd,
` as
`as j sjhidk`js
bjrjs îktinjndktd
îktinjndkt d
vikbumj`js `dm nisna prabdsa i`dktitjriaµ2,
i`dktitjriaµ2, j dxjnikjr bòna
sd ndzbmjk y sd banhikjk mj pjrtd ahodtivj y mj mj pjrtd suhodtivj
`d mj i`dkti`j`.
 

Kasatras y mas atras. Vrah drkjtibj `d i i`dkti`j` 3

Mj i`dkti`j` suhodtivj ds jqudmmj qud bujmquidr ikstjkbij, su


odta ik`ivi`ujm a crupa, sd jtrihuyd `ds`d su prapij pdrspdb
tivj. M j i`dkti`j` ahodtivj barrdspak`d, yj sdj j mj i`dkti`j`
i`dkti`j`
jsickj`j j dsj ikstj
ikstjkbij
kbij par su prapia dktarka dk dm dspjbia
y dm tidnpa, yj sdj j pjrtir `d mj i`dkti`j` suhodtivj `d mj qud
sd pud`d `dnastrjr qud sd barrdspak`d dgdbtivjndktd
dgdbtivjndktd j ukj
rdjmi`j`. Vdra ka ljy `u`j `d qud mj pjrtd suhodtivj jlarj sd
lj bakvdrti`a dk guk`jndktjm. Bana `ibd BljrmdsBljrmds Pjymar, «mjs
basjs qud dk atras tidnpas
tidnpas ljmmjhjk su bbdktra
dktra `d crjvd`j` dk
bujmquidr rdjmi`j` dxtdrkj mj mdy a mj kjturjmdzj jlarj `d
pdk`dk `d kudstrj pasihimi`j` `d dm dmdcîr--.
dcîr--. «Jlarj, júj`d Ojkid
Vémjhjy,mj i`dkti`j`
i`dkti`j` rdsumtjrê `d uk oudca `d kdcabijbiòk dk
trd ma qud ya brda `d aricikjm y ni listarij, mj banuki`j` `d
pdrtdkdkbij, mj trj`ibiòk, dk sunj ta`a ma qud nd mdcjrak mas
atras`d`akjktds
bjsa `d sdkti`a . Dsta sickigibj qud -ikbmusa dk dm
ukj dstribtj bakgarni`j` bak mj trj`ibiòk ni i`dkti
`j` kdbdsitj jm gikjm ukj jquidsbdkbij par ni pjrtdµ;
Dstd ÿmtina pukta ds, ahvijndktd, dsdkbijm. Dst Dstaa sickigibj
qud ukj pdrtdkdkbij, ikbmusa ldrd`j`j, ka oudcj pmdkjndktd
su pjpdm bana njrbj`ar `d i`dkti`j` nês qud sòma s i dstay `d
jbudr`a a qud quidra baksi`drjrmj bana tjm. D m ndra ldbla `d
sdr grjkbés, itjmijka
itjmijka a jmdnêk,
jmdnêk, par dodnpma, ka ds dk s î nisna
pmdkjndktd `dtdrnikjktd `d ni i`dkti`j`. Ka ma mmdcj j sdr s i
pjrj nî mj pdrtdkdkbij j mj kjbiòk dk mj qud kjbî, a dk bujmquidr
atrj dkti`j`, ds dmdm britdria `dbisiva `d nis pdksjnidktas y nis
nis
jbtas. Rdr nidnhra `d uk pudhma, `d ukj bmjsd, `d ukj dtkij, dtb.
ka tidkd dk bjnhia
bjnhia `dnjsij`j
`dnjsij`j inpartjkbij si dstj pdrtdkdkbij
ka sickigibj kj`j pjrj nî. Dstj ndnhrdsîj pa`rê mmdcjr j `dtdr
nikjr dvdktujmndktd
dvdktujmndktd jmcukas `d nis pdksjnidktas a banpar
tjnidktas, pdra dmma sdrê sik ni bakabinidkta.
bakabinidkta. Dvdktujmndktd
pa`rê i`dktigibjrnd jktd mas `dnês, pdra ka nd i`dktigibjrê
i`dktigibjrê
j nis prapias aoas. Ka dstjrê jbtivj dk ni bakbidkbij ta`a dm
tidnpa qud ka mj vdj bana jm jmca
ca kjturjm j bakvdrtirsd
bakvdrtirsd dk jmca
prapia, ds `dbir, bana jmca qud ya ka ljhrîj jbdptj`a, dsbaci`a
a qudri`a qud ma gudrj.
M j i`dkti`j` suhodtivj inpmibj, dk atrjs pjmjhrjs, mj jutaka
nîj kdbdsjrij pjrj mj pdrbdpbiòk, mj dvjmujbiòk y mj iktdrprd
tjbiòk `d uka nisna. Ranas kasatras mas qud giojnas jqudmma
 

3 ijik : d Hg?kamst

qud ds `d inpartjkbij pjrj kasatras.


kasatras. Bidrtjndktd, ma giojnas
j pjrtir `d uk trjsgak`a qud ldrd`jnas, `d uk baktdxta `d
dkukbijbiòk `j`a jktds, pdra ds nd`ijktd kudstrj bjpjbi`j`
rdgmdxivj y ldrndkéutibj bana `dtdrnikjnas dm britdria `d
pdrtdkdkbij a mas vjmards qud aptjnas par baksi`drjr bana mas
nês inpartjktds.
inpartjktds. Pjnhiék dk dstd ênhita, mjs basjs tidkdk sa-
hrd ta`a mj inpartjkbij qud kasatras dmd
dmdcirkas
cirkas `jrmds.
Dstj bakstjtjbiòk pdrnitd rdmjtivizjr mj apasibiòk banÿk
ndktd ldblj dktrd i`dkti`j`ds ldrd`j`js d i`dkti`j`ds dmdci
`js. D s ikkdcjhmd qud ljy nubljs jsabijbiakds qud ka pud`dk
sdr ukj apbiòk dk dm sdkti`a qud mj `abtrikj mihdrjm `j j dstd tér
tér
nika. Éstjs sak mjs jsabijbiakds ikvamuktjrijs ndkbiakj`js
par Nibljdm Sjmzdr, bujk`a dsbrihd qud mj vi`j jsabijtivj,
jsab ijtivj, dk
nubljs êrdjs, ka ds dm jbta `d uk lérad mihdrjm, `d uk ik`ivi`ua
qud
nublassdrîj`dbjpjz `d dmdcir
kasatras su prapijs
yj dstjrkas dk mdjmtj`ds.
crupas qudVarhidk
dm baktrjria,
pa`rîjk
`dgikirsd barka `dtdrnîkjktds' . M j gjnimij y dm sdxa, ahvij
ndktd, dstêk j mj vjkcujr`ij `d dsjs jsabijbiakds ikvamuktj
rijs , pdra tjnhiék pud`dk ikbmuir mj kjbiòk a d m pjîs, mj bmjsd
sabijm, mj bumturj, mas vjmards narjmds a mj rdmiciòk. «Pjkta par
su kjturjmdzj barka par dm vjmar qud kasatras mds jtrihuirkas
jtrihuirkas,,
júj`d Sjmzdr, mjs jsabijbiakds ikvamuktjrijs oudcjk uk pjp pjpdm
dm
sickigibjtiva dk kudstrj `dbisiòk `d ukirkas vamuktjrijndktd
vamuktjri jndktd j
atrjs jsabijbiakds. M j s prindrjs prdbd`dk listòribj y hiacrêgi
bjrkdktd j mjs sdcuk`js, y bakstituydk dm trjsgak`a ikdvitjhmd
`d ta`j vi`j sabijm,yj
sabijm,yj sd vivj a ka dk mihdrtj` d îcujm`j`- . Dstj
ahsdrvjbiòk ds `dm ta`a barrdbtj y sik dnhjrca, dstjs jsabij
biakds ikvamuktjrijs, ldrd`j`js,
ldrd`j`js, ka sak `dtdrnikjbiakds jh
samutjs. Ramjndktd minitjk, sik suprinirmj, kudstrj bjpjbi`j`
pjrj supdrjrmj. IIkbmusa
kbmusa mj i`dkti`j` `d cékdra y mj gimijbiòk ka
mmdcjk j sdr pmdkjndktd ukj pjrtd `d kudstrj i`dkti`j` nês
qud s i `dbi`inas baksi`drjrmj barka tjm.
M j hdmmj grjsd `d Xdké Bljr ds hidk bakabi`j? «Kudstrj ldrdk
bij ka dstê prdbd`i`j
prdbd `i`j `d kikcÿk tdstjndktaµ. Tk tdstjndkta
rdpjrtd mj ldrdkbij. Vdra dk mas sdrds lunjkas, md barrdspak`d
j bj`j uka `d mas qud ldrd`jk `dtdrnikjr mj kjturjmdzj `d su
pjrtd. Ldrd`jr, ka samjndktd ds i`dktigibjrs
i`dktigibjrsdd bak mj ldrdkbij,
sika `dtdrnikjr mas ndoards nd`ias pjrj jprapiêrsdmj.
jprapiêrsdmj . a ka
 

Kasatras y mas atras. Vram?mdrkjtibj `d mt l:dktt`j` P

husba prasdcuir dsta qud ld ldrd`j`a, tjnhiék m d `ay garnj


par mj njkdrj dk qu qudd ma bakb
bakbiha.
iha. Dstd garnjtda dquivjmd j uk
dkgaqud kjrrjtiva. Pjkta pj pjrj
rj dm ik`ivi`ua bana pjrj dm crupa,
mj rdmjbiòk baksica
baksica nisna
nisna kukbj ds iknd`ijtj. Vjsj j trjvés
`d ukj sdrid `d rdprdsdktjbiakds y kjrrjbiakds qud sd ljbd j s î
nisna. Jmjs`jir Njbmktyrd nudstrj bmjrjndktd qud mj uki`j`
`d mj vi`j lunjkj ds sinimjr j mj uki`j` `d ukj hÿsqud`j kj
rrjtivj? «Ka pud`a rdspak`dr j mj prdcuktj, ±qué `dha ljbdr1,ljbdr1,
s i ka pud`a rdspak`dr j mj prdcuktj prdbd`dktd, ±`d qué lista
rij a listarijs garna ya pjrtdz- .
Ahodtivj a suhodtivj, mj i`dkti`j` sidnprd baktidkd jmcÿk
pastumj`a. Ka ds samjndktd uk ahodta j `dsbuhrir, sika uk ahod
ta j iktdrprdtjr.
iktdrprdtjr. M j vi`j lunjkj, bana hidk vidrak
vidrak @imtldy, Cj
`jndr y Xibadur,ds
Xibadur,ds guk`jndktjmndktd iktdrprdtjtivj, ds `dbir,
qud ka sd uk
`d `jrmds minitj j `dsbrihir
sdkti`a. mas ahodtas, sika qud tjnhiék
tjnhiék trjtj
m lanhrd ds «uk jkinjm qud s d iktdrprd
tj j s î nisnaµ, rdbudr`j Bljrmds Pjymar D s pjrtd `d uk bîrbuma
 

ldrndkéutiba qud sd `dgikd ban banaa uk dspjbia `d sickigibj`as


banpjrti`as. Vdrtdkdbd j mj vdz jm nuk`a qud m bakstituyd y
j m nuk`a qud é m bakstituyd. M j i`dkti`j` ka dsbjpj j dstj rd
cmj. D s ukj `dgikibiòk `d sî nisna, dk pjrtd inpmîbitj, qud uk
suodta `dsjrrammj y rd`dgikd j ma mjrca `d su vi`j, dk uk prabdsa
prapijndktd vitjm. M j i`dkti`j` ds guk`jndktjmndktd `d kj
turjmdzj kjrrjtivj y jutakjrrjtivj. Y su vdr`j`dra suodta ds d m
dkukbij`ar `d dstj kjrrjbiòk.
@dm nisna na`a qud dm ya ds kjrrjtiva, ukj i`dkti`j` bamdb
tivj s d bakstruyd y dvamubiakj `d jbudr`a j mjs juta-rdprdsdk
tjbiakds qud sd `j. Mdoas `d sdr ukj dsdkbij dtdrkj a uk `jta
gioa, dmmj s d kjrrj j s î nisnj j trjvés `d uk prabdsa baktikua `d
juta-`dgikibiòk. Pdkdr ukj i`dkti`j` ds sdr bjpjz `d `jrmd ukj
garnj kjrrjtivj,
kjrrjtivj, garnjr qué `dsvdmj mj i`dkti`j` dk dm sdkti
`a ldi`dccdrijka `dm térnika, ds `dbir, njktdkidk`a sidnprd
ukj pjrtd `d apjbi`j` y `d `isinuma.
ya1,
Ka pa`dnaskanhrêk`akas
sinpmdndktd puds rdspak`dra j`dbmjnjk`a
mj budstiòk ukj
±quiék say
ndnhrdsîj
a ukj cdkdjmacîj. «Kudstrj rdspudstj bakstituyd uk rdbakabi
nidkta `d m a qud ds dsdkbijmndkt
dsdkbijmndktdd inpartjktd pjrj kasatras.
Rjhdr quiék say sickigibj qud ya sé `òk`d nd sitÿaU ^ Dk atrjs
 

  ijik `d Hdkaist

pjmjhrjs, ni i`dkti`j` ds d m larizaktd `dktra `dm bujm pud`a


tarkjr ukj
u kj pasibiòkµ, baktikÿj `ibidk`a Bljrmds Pjymar ¿ Y nês
 

j`dmjktd? «Kasatras sanas y a sòma parqud jmcukas tdrkjs sak


inpartjktds pjrj kasatras. a qud ya say barka ya, ni i`dkti
`j`, sd `dgikd dsdkbijmndktd par mj garnj dk qud mjs basjs tid
kdk uk sickigibj`a pjrj nîµ .
Kudstrj i`dkti`j` ds iksdpjrjhmd `d ukj `dgikibiòk `d m a qud
ds inpartjktd pjrj kasatras a ka. Dxprdsj mj pjrtd `d kasatras
nisnas qud privimdcijnas y sahrd mj qud kas jpayjrkas pjrj
bakstruinas, ka dk na`a jmcuka pjrj mj dnjkbipjbiòk grdktd
j `dtdrnikjbiakds `d mjs qud sanas mucjr, sika nd`ijktd ukj
dmdbbiòk qud kas ljbd tdkdr jmcukj `d dstjs
dstjs `dtdrnikjbiakds
barka nês sikcumjrds qud atrjs. Dstj
Dstj dmdbbiòk
dmdbbiòk ds pdrgdbtjndk
td suhodtivj. Tkj gdnikistj, par dodnpma, nuy hidk pud`d `dgi
kirsd barka nuodr jktd ta`a ta`a (dk dm sdkti`a `d ds dk gukbiòk
`d ni sdxa a `d ni cékdra qud qu d ya `dtdrnika nis apikiakds
y banpartjnidktas ), y ka sdrê kdbdsjrijndktd
kdbdsjrijndktd sdcui`j par
bujmquidr atrj nuodr. Vdra dstj garnj `d `dgikirsd ahvijndktd
tidkd inpmibjbiakds pjrj dm ram qud sd md jsickj. Y par dm baktrj
ria, dm ram qud sd m d quidrd jsickjr (`dktra `d mj gjnimij, mj
mj sabid
`j`, mj dnprdsj, dtb.) ikgmuyd dk mj njkdrj
njkdrj dk qud pdrbihirkas
kudstrj i`dkti`j`. D s par dmma qud mas bakbdptas `d ii`dkti`j`
`dkti`j` y
`d ram dstêk rdmjbiakj`as.
Vjrj `dsbrihir m a qud (kas)
(k as) inpartj , Pjymarljhmj `d dvjmuj
biakds gudrtds y `d hidkds bakstituydktds a lipdr-hidkds .
Mas hidkds bakstituydktds sd `istikcudk `d mas hidkds njtd njtd
rijmds a `d mas hidkds qud sjtisgjbdk ukj kdbdsi`j` sinpmd, dk
qud ka sak, `d kikcukj njkdrj, banpjrjhmds j sinpmds sinpmds prdgd
rdkbijs, sika qud sak guk`j`ards `d i`dkti`j`?
i`dkti`j`? «Garnumjr uk
hidk bakstituydktd, ds ljbdr dvi`dktd m a qud inpmibj mj vi`j
hudkj qud sd apt µ Mjs dvjmujbiakds gudrtds sd bjrjb
:8  

tdrizjk par dm ldbla `d qud ka sak kdcabijhmds y ka pud`dk


rd`ubirsd j ukj sinpmd prdgdrdkbij a uk ndra `dsda. Ka sak

rdmjtivjs
bidrkdk jjmjqudmma
hidkdstjr,
qud sika jm sdr
`j ukj n
nisna
isna
rjzòk pjrj`d mas yik`ivi`uas.
vivir Bak
narir, ds `dbir,
`dbir,
sd rdgidrdk j vjmards pmjktdj`as barka iktrîksdbjndktd hudkas.
Mjs dvjmujbiakds gudrtds rdprdsdktjk ndtjs narjmds `atj`js
`d uk vjmar iktrîksdba.
 

Kasatras y îas atras. Vrakmdrkjtibj `d i : itidkti`j` 9

Ds parqud inpmibj uk rdbakabinidkta `d ma qud ds dsdkbijm


dsdkbijm
ndktd inpartjktd pjrj kasatras qud mj i`dkti`j` tidkd ukj `i³
ndksiòk narjm. « N i i`dkti`j` `dgikd ddmm larizaktd `d ni nuk`a
narjm. @ds`d ni i`dkti`j`, ya sé m a qud ds rdjmndktd inpartjk
td pjrj nî y m a qud ds ndkas, ya sé ma qud nd baknudvd pra
guk`jndktd y m a qud ds `d ndkar îrkpartjkbij-µ. Narjm `dhd
sdr tanj`j jquî dk m a qud rdspdbtj j mas
mas vjmards? mj i`dkti`j` ds
iksdpjrjhmd `d ukj i`dj `dm hidk ds uk bakbdpta narjm ar`dkj
`a dk dm hidk dk m a qud `ibd qud vjmd nês y ma qud vjmd ndkas.
M j i`dkti`j` jpjrdbd `d dstd na`a iknd`ijtjndktd vikbumj
`j j ta`j ukj ldrndkéutibj `d s î nisnj, j ta`a uk trjhjoa `d
kjrrjtamacîj pjrj qud jpjrdzbj uk mucjr ,uk ,uk dspjbia-tidnpa
qud bakgicurj uk sdkti`a y bakstituyd mj bak`ibiòk nisnj `d
mj jprapijbiòk `d uka nisna. D k uk dkgaqud gdkandkamòciba,
`ak`d
`d njkdrj kj`jnd`ijtj,
sd `j `d dm
iknd`ijta sika,
ahodta sòma par prabd`dr
pud`d dm baktrjria, sidnprd
`d ukj dmj
harjbiòk bakstituydktd, `d ukj kjrrjtivj ldrndkéutibj bjrjb
tdrizj`j par mj jgirnjbiòk
jgirnjbiòk `d uk pukta `d vistj arcjkizjk`a
rdtraspdbtivjndktd mas jbaktdbinidkt
jbaktdbinidktasas pjrj `jrmds uk sic
kigibj`a. «Dm rdmjta bakstruyd mj i`dkti`j` kjrrjtivj nd`ijktd
mj bakstrubbiòk `d mj listarij rdmjtj`j, `ibd Vjum Xibadur. D s mj
i`dkti`j` `d mj listarij quidk ljbd mj i`dkti`j` `dm pdrsakj
o d µ : 0 @dgdk`dr su i`dkti`j` ka ds, puds, baktdktjrsd bak dku
ndrjr ritujmndktd puktas `d rdgdrdkbij listòribas
listòribas a jbaktdbi
nidktas supudstjndktd guk`j`ards, sika qud ds dktdk`dr mj
i`dkti`j` bana m a qud sd njktidkd `dktra `dm oudca `d mjs `i
gdrdkbijbiakds, ka bana dm nisna, sika bana mj garnj sikcumjr
qud sidnprd sd trjksgarnj.
K a sd trjtj, dktakbds, `d dsbacdr mj i`dkti`j` i`dn baktrj mj
i`dkti`j` ipsd a vibdvdrsj, sika `d tanjr ukj y atrj dk sus rdmj
biakds nutujs j trjvés `d ukj kjrrjbiòk arcjkizj`arj tdkidk
`a dk budktj m a prapia, oukta bak mjs jpartjbiakds `d mas `dnês.
Xdbrdjr mjs bak`ibiakds dk mjs bujmds vudmvd j sdr pasihmd pra

`ubir tjm listarij qud


ukj jprapijbiòk bakstituyd mj dstêtibj,
kukbj ds jprapijbiòk
jprapijbiòk
puds`dmjuka nisna. Vdra
suhodtivi`j` ba-
mdbtivj prabd`d sidnprd `d ukj apbiòk nês qud `d uk jbta, y `d
uk jbta nês qud `d uk ldbla .Tk pudhma sd njktidkd crjbijs
j su kjrrjtivi`j`, jprapiêk`asd `d su
su sdr dk subdsivjs iktdr-
 

< Jijik : d Hdkaist

prdtjbiakds bakvirtiék`asd dk suodta nd`ijktd mj kjrrjbiòk `d


s î nisna y dvitjk`a `d dstd na`a mj pér`i`j `d su i`dkti`j`
ds `dbir bakvirtiék`asd dk su bjsa dk ahodta `d kjrrjbiòk `d
mas `dnês. Rdcÿk ma dsbrita par Vlimippd Garcdt «ukj i`dkti`j`
ds sidnprd ukj rdmjbiòk baksica nisna ukj iktdrprdtjbiòk `d
uka nisna y `d mas `dnês `d uka nisna par mas `dnês. Dk
`dgikitivj ds dm rdmjta dk s î dmjharj`a dk mj rdmjbiòk `ijmébtibj
bak d m atra quidk banpmdtj mj listarij lunjkj y rdiktdcrj j
mj banuki`j` bak mj listarij U ^ D s j trjvés `dm jbta `d mj kj-
rrjbiòk qud mj i`dkti`j` pdrsakjm pdr`urj y qud bakbimij
bakbimij dstj-
himi`j` y trjksgarnjbiòk. Rdr barka suodta `dpdk`d `d uk jbta
kjrrjtiva. M j i`dkti`j` pdrsakjm `d uk ik`ivi`ua `d uk pudhma
sd bakstruyd y sd njktidkd par d m navinidkta `dm rdmjta par
dm `ikjnisna `dm iktdrracjktd qud guk`jndktj mj apdrjbiòk
kjrrjtivj barka `ibd Xîbadurµµ.

Katjs
Mds saurbds `u nai, ap. bit., p . 3 : .
8 Vjum Xibrdur, R a i nénd bannd uk jutrd, Rduim, Vjris :996.
2 Ojbquds Hdrq ud, «m`dktités
«m`dktités bammdbt
bammdbtivds
ivds dt suodts ` d m list
listairdµ,
airdµ, ik Cu y N iblju`
(d`.), m`dktités bammdbtivds dt rdmjtiaks iktdr-bumturdmmds, Banpmdxd, Hruxdmmds
:93<, p.:0.
0 Md njmjisd `d mj na`drkité, ap. bit., p. < 3 -

Ap. bît. p . <<.


7 Xjisak dt pjssiak, ap. bit., p . 3 .
3 mhi`., pp. 22-20.
< Jmjs`jir Njbmktyrd,Jprds mj vdrtu. Dtu`d `d tléarid narj/d, V T G Vjrîs :993, p .
8:6.
9 Bljrmds Pjymar, Mj mihdrté `ds na`drkds, V T G Vjrîs :993, p. : 4 8 .
:6 Mds saurbds `u nai, ap. bit., p. 07.
mhi`., p . 40.
: 8 mhi`., p . 298.
: 2 Bljrmds Pjymar, «Md gak`j ndk tjm `jks m listairdµ,
listairdµ, d k Cuy Mjgardst y Vlimippd
` d Mjrj (d`.), Bljrmds Pjymar dt / iktdrprétjtiak `d / i`dktité na`drkd, Bdrg, V j 
rîs :99<, p . 06.
:0 Rai nénd bannd uk jutrd, ap. bit., p. : 3 4 .
: 4 Vlimi
Vlimippd
ppd Garcdt, «V lékan ékamaci
ékamacidd ` d mj n dkjbd . Ruodt, kjrrjtiak,
kjrrjtiak, strjtécidµ
d k Erisis, jhrim ` d :998, pp. 7-3.

Kasatras mas atras. Vrahmdnjtibj `d5 i`dkti`j` <

Vdrtdkdkbij y draxini`j`
Ndnar:j listarij

M j i`dkti`j` ds prahmdnêtibj dk nublas jspdbtas. Dxjnikj-


rdnas jmcukas. M j bakbidkbij i`dktitjrij
i`dktitjrij inpmibj, dk prikbipia,
ukj prdgdrdkbij kjturjm par jqudmmas qud banpjrtdk
banpjrtdk mj nisnj
pdrtdkdkbij qud kasatras. Dstj prdgdrdkbij dstê dk mj hjsd `d
mj jnistj` dk dm sdkti`a jristatémiba `dm térnika dsj jnistj`
qud, nuy prakta, gud ahodta `d mjs brîtibjs `d Mjbtjkbij y Rjk
Jcustîk,
icujmds jktdsdcÿk
@iasdm dquivjmd
bujm ta`jj prdgdrdkbij par bidrtjs
ukj `isbrinikjbiòk brijturjs
inpîj ( ±Var
qué dsbacds j mjs pdrsakjs1 , rdprablj Mjbtjkbij j Bibdròk,
jutar `d uk trjtj`a `d jnistj`). M j sabiahiamacîj `jrê j dstj
prdgdrdkbij ukj dxpmibjbiòk jpdmjk`a j mj praxini`j` cdké-
tibj eik sdmdbtiak). Rik dnhjrca, i`dkti`j` y pdrtdkdkbij ka
sak sikòkinas, yj qud mj prindrj ka sd rd`ubd j mj sdcuk`j, y
j`dnês kudstrjs gimijbiakds, sidk`a sidnprd nÿmtipmds, pud`dk
dktrjr dk bakgmibta dktrd sî.
M j s dmdbbiakds `d pdrtdkdkbij sak banpjrjhmds j mas `imdnjs
narjmds? surcdk bujk`a `as a nês `d kudstras banpakdktds
i`dktitjrias sd baktrj`ibdk. M j jbusjbiòk `d `ahmd mdjmtj` ds
hidk bakabi`j, pdra dk rdjmi`j` sd pud`d jpmibjr j bj`j uka `d
kasatras. Dk bjsa `d bakgmibta, ±par buêm `d kudstras banpa-
kdktds i`dktitjrias aptjrdnas priaritjrijndktd1 M j budstiòk
pud`d pmjktdjrsd dktrd `igdrdktds kivdmds `d ndnhrdsîj? pjrj
nî nisna ±ya say prindra hrdtòk, prindra grjkbés a prindra
durapda1 Vud`d sdr baksdbudkbij `d uk bakgmibta narjm? s i say
grjkbés y bristijka, pdra mmjj mdy bivim baktrj`ibd m a qud ya brda
qud ds mj mdy kjturjm , ±ahd`dbdré
±ahd`dbdré j mj mdy par bivisna a j ni
bakbidkbij pjrj ka baktrj`dbir ma qud ya brda1 M j jgimijbiòk gj-
nimijr, mj jgimijbiòk kjbiakjm, mj jgimijbiòk pamîtibj a i`damòcibj,
mj jgimijbiòk rdmiciasj, ka sd jrtibumjk kdbdsjrijndktd
kdbdsjrijndktd sik sa-
mubiòk `d baktikui`j`. M j prdcuktj qud surcd dktakbds sicud

  mjik `d Hdkaist

nisnj? ±buêm ds, dk bjsa `d bakgmibta,mj pjrtd `d kuds


sidk`a mj nisnj?
trj i`dkti`j` qud ouzcjnas nês `dtdrnikjktd1
D m nisna prahmdnj sd pmjktdj s i rjzakjnas dk térnikas `d
praxini`j` . D m `imdnj nês banÿk ds dm qud apakd mj praxi
ni`j` kjturjm ldrd`j`j (gjnimij, pudhma, dtkij, kjbiòk, dtb.)
y mj praxini`j` i`damòcibj dsbaci`j (iktdmdbtujm, pamîtibj, gima
rdmiciasj, dtb.). R i say itjmijka a jmdnêk) y bristijka, ±nd
sògibj, rdmiciasj,
sidkta nês bdrbj `d uk itjmijka a jmdnêk) ka bristijka, a ik
bmusa jtda, a `d uk bristijka jsiêtiba a jgribjka1 R i say ukj nu
odr tratseistj, ±nd sidkta nês pròxinj j uk lanhrd tratseistj
a j ukj nuodr `d `drdbljs1 ± qué subd`d si say hu`istj, la
nasdxujm y bjkj`idksd1 R d pa`rîjk pmjktdjr tjmds prdcuktjs
ljstj dm ikgikita. Mjs rdspudstjs qud mmds ds `jnas sak ahvijndkt
ahvijndktdd
jrhitrjrijs. (Tk grjkbés sahdrjrustj y lastim j Durapj ka `doj
par
qud dmma `d sdr tjnhiék
sd `dsbrihd prindraukbana
durapda, jm icujm qud
uk durapda, su bbanpjtriatj
ka par anpjtriatj
dsa `doj `d
sdr grjkbés). Dstjs rdspudstjs sd jrtibumjk sdcÿk dm crupa `dm
qud kas sdktinas nês sami`jrias, jsî bana `dm crupa `dm qud
kas sdktinas nês jmdoj`as. Bj`j vdz qud kas sdktinas nês
bdrbj `d jmcuidk qud banpjrtd kudstrjs brddkbijs a kudstrjs
bakvibbiakds, nês qud `d uk sinpmd gjnimijr, ljbdnas prinjr
dstjs jgimijbiakds sahrd mj ndrj mòcibj `dm pjrdktd sba y jm nis
pjrdktdsba
na tidnpa nastrjnas mas mînitds). D s ukj dmdbbiòk `d dsd tipa tipa
mj qud liza Odsubrista bujk`a rdspak`iò j mas qud md vikidrak
j `dbir qud su gjnimij md husbjhj, qud su vdr`j`drj gjnimij ds
tjhj dk atrj pjrtd, qud drj mj mj qud garnjhjk
garnjhjk sus `isbîpumas y
jqudmmas qud brdîjk dk É m (Nt :8 07-46).
Mas bakgmibtas `d pdrtdkdkbij a `d praxini`j` ka sak bjsas
`d mihras `d tdxta. D k nublas bjsas dnikdktdndktd
dnikdktdndktd bakbrdtas,
mas lanhrds ljk si`a mmdvj`as j `dbi`ir `d ukj njkdrj u atrj
dk `igdrdktds abjsiakds. mj njkdrj bòna `dbi`idrak dk uk
sdkti`a u atra `dnudstrj qud mj mj pdrtdkdkbij ldrd`j`j, mj nês
jutanêtibjndktd. Mas rdjmistjs qud
kjturjm , ka sd inpakd jutanêtibjndktd.

aptjrak par dm dximia dk


sdktîjk visihmdndktd nêsmjbdrbjkas
épabj `d`d
mjmas
Xdvamubiòk Grjkbdsj
jristòbrjtjs sd
ikcmdsds,
jmdnjkds a justrijbas qud `d sus banpjtriatjs rdvamubiakj
rias. @urjktd mj Abupjbiòk, mas grjkbdsds qud vamuktjrijndktd
aptjrak par bamjharjr bak Jmdnjkij dstjhjk priarizjk`a sus
 

Kasatras mas atras. Vralmdrkjtib


Vralmdrkjtibj
j `d ,, i`dkti`j`

jgiki`j`ds i`damòcibjs a sus brddkbijs pamîtibjs sahrd su ndrj


pdrtdkdkbij kjbiakjm. Pjnhiék subd`îj ma nisna bak mas ba-
nukistjs grjkbdsds qud vdîjk dk mj Tkiòk Raviétibj
Rav iétibj mj vdr`j`d
rj pjtrij `d mas trjhjoj`ards . M j j`ldsiòk `d mjsmjs bmjsd
bmjsdss ahrdrjs,
prindrjndktd cjkj`js par d m iktdrkjbiakjmisna y , pastdriar
ndktd par dm pjtriatisna hdmibistj `urjktd mj Vrindrj Cudrrj
Nuk`ijm, sak uk dodnpma `d dmdbbiòk ikvdrsj. Dk bujmquidr bjsa,
mj dmdbbiòk sidnprd sd jbanpjúj bak rjb rjbiakjmizjbiakds
iakjmizjbiakds oustigi
oustigi
bjtivjs j pastdriari,
pastdriari, sahrd mjs bujmds ka ds kdbdsjri
kdbdsjriaa dxtdk`drsd.
Vdra hêsibjndktd, trapdzjrkas sidnprd bak mj nisnj budstiòk?
±@d quiék nd sidkta nês bdrbjka 1 Jquî vdrkas bòna mj ka
biòk `d praxini`j` tjnhiék ds suhodtivj.
Atras prahmdnjs dstêk rdmjbiakj`as bak mj kabiòk `d ndna
rij. M j i`dkti`j` prdsupakd mj ndnarij, qud ds tjkta ukj gjbum
tj`
qud ik`ivi`ujm
dm tdrkj `dmbarka uk`d
`dhdr dodrbibia
ndnarij bamdbtiva?
, jlarjka ds par bjsujmi`j`
jbanpjúj j bidrtas
navinidktas i`dktitjrias. m lanhrd a dm crupa qud ljk pdr`i
`a su ndnarij ka pud`dk tarkjr su i`dkti`j` dk térnikas `d
baktikui`j`. Dstj ndnarij dk s î inpmibj ukj visiòk `dm pjsj`a
qud, j su vdz, tjnhiék sdj bjpjz `d jktibipjbiòk, `d praydbbi
praydbbiòk
òk
ljbij d m gutura. Kj`id pud`d sahrdvivir s i ka dxpdrindktj mj
bmjrj bakbidkbij `d qud su prdsdktd pramakcj uk pjsj`a. Bak
dsta dk ndktd, par supudsta, d m aricdk ds pjrtibumjrndktd in
partjktd, parqud bakstituyd dm pukta `d pjrti`j a `d mmdcj`j)
`d mj ndnarij.
Dstj ndnarij ka pa`rîj sik dnhjrca sdr bakguk`i`j bak mj
kastjmcij `d tidnpas ikdvitjhmd y supudstjndktd ndoards a
nês gdmibds. Blristapldr Mjsbl lj nastrj`a mj `igdrdkbij dk
trd dstd tipa `d kastjmcij, qud i`djmizj dm pjsj`a -par ma cd
kdrjm nês bujkta nês `istjktd y mj ndnarij kdbdsjrij pjrj
m j i`dkti`j`? « Mjs rdprdsdktjbiakds kastêmcibjs `dm pjsj`a
dvabjk ukj épabj `dsjpjrdbi`j
`dsjpjrdbi`j pjrj sidnprd, y par ddsjsj rjzòk
jtdnparjm d iknutjhmd. M j kastjmcij, dk d m sdkti`a dstribta `dm
térnika, ka inpmibj pjrj kj`j dm dodrbibia `d mj ndnarij, yj
qud d m pjsj`a qud i`djmizj sd sitÿj gudrj `dm tidnpa, bakcdmj
`a dk ukj pdrgdbbiòk dtdrkjµ. M j ndnarij, dk bjnhia, «baksi
`drj d m pjsj`a, prdsdktd y gutura barka baktikuas. Dstê ndkas
prdabupj`j par mj pér`i`j qud par kudstrj `du`j pdrnjkdktd

J¡jik `r? Hdkaist

bak dm pjsj`a, buyj ikgmudkbij garnjtivj sicud vividk`a dk mj


njkdrj dk qud ljhmjnas, kudstrjs jbbiakds, kudstrjs i`djs `dm
lakar, kudstrjs dxpdbtjtivjs. kudstrj `ispasibiòk hêsibj ljbij
d m nuk`a qud kas ra`djµ.
@ds`d dm pukta `d vistj i`dktitjria, mj listarij ds uk jrcu-
ndkta `d baktikui`j`, nidktrjs qud mj ndnarij sd pud`d
`dgikir bana dm rdcistra `d mj i`dkti`j` dk dsd pdrîa`a. m rd-
bursa j mj listarij guk`jndktj mj i`dkti`j` `d mas jbtards sa-
bijmds, `êk`amds uk bakabinidkta sahrd mjs mjs garnjs ldrd`j`js
`d mj sabijhimi`j` qud mds ddss prapij. Dsta mds pdrn
pdrnitd
itd vdrsd j
sî nisnas dk dm pjsj`a pjrj praydbtjrsd ljbij dm gutura. M j
nirj`j pudstj dk mj listarij kukbj ds kdutrjm, parqud ds `d
dmmj qud rdbihinas
rdbihinas mjs rdprdsdktjbiakds sinhòmibjs `d kudstrj
i`dkti`j` qud kas bakstituydk j mj vdz bana suodtas sabijmds
y bana jbtards `d kudstrj prapij mihdrtj`. Kudstrj i`dkti`j`
ds dk sî uk listarij? mj listarij `d kudstrjs trjksgarnjbiakds
i`dktitjrijs dspdbîgibjs. «Dsbrihiry mddr mj listarij, dsbrihd Hdr-
kjr` Mjnîzdt sak njkdrjs `d vamvdr j dstjhmdbdr dk dm pjsj`a
mj i`dkti`j` `d mj qud uka ds partj`ar y dk mj qud sd sustdktj
mj sabijhimi`j` qud sd jsund `dktra `d mjs prêbtibjs bumturj-
mds y mjs prêbtibjs pamîtibjs. M j listarij ds uk bakoukta `d rd-
prdsdktjbiakds `d mj i`dkti`j` dk mj subdsiòk `d mjs épabjs y
jbtards qud kas prdbd`idrak, pdra, jm nisna tidnpa, `êk`amd
uk sdkti`a j mas prabdsas qud bakstituydk mjs garnjs pamîti-
bjs y mjs dstrubt
dstrubturjs
urjs sabijmds j mjs qud pdrtdkdbdnas, md `j
ukj baksistdkbij j`dbuj`jndktd sinhòmibj j kudstrjs i`dk-
ti`j`ds U ^ mj `indksiòk prapijndktd pamîtibj `d mj listarij
dstê jquî? dk mj `igusiòk qud dmmj cjrjktizj j mjs garnjs `d mj
i`dkti`j` qud sak susbdptihmds `d `atjr jm vîkbuma sabijm bak
mj baksistdkbij qud m d ljcj rdbakabihmd pjrj jqudmmas qud sak
sus part `ardsµ 8•

« V a r dm ldbla `d qud d m pjsj`a sd trjksnitd bana trj`ibiòk,


pasdd jutari`j`. Var dm ldbla `d qud mj jutari`j` sd prdsdktj

listòribjndktd,
listòribjndktd
Jrdk`t , sd bakvidrtd
. Rik dnhjrca, mj dk trj`ibiòkµ,
mj trj`ibiòk ka ds ukj sdújmjhj yj iknutj-
ikstjkbij Ljkkjl
hmd, qud ikspirjrîj a jtrjvdsjrîj sus `ivdrsjs njkigdstjbiakds
listòribjs sik sdr jgdbtj`j par dmmjs. M j trj`ibiòk tjnhiék tidkd
ukj listarij.
 

  asatras mas atras Vrahmdrkjtibj ` d i : irîdkti`ja <4

M j jpdmjbiòk j mj ndnarij (rdbupdrjr su ndnarij,


ndnarij, njktdkdr
su ndnarij,
ndnarij, ka sdr `dspaoj`as `d su ndnarij, dtb.) ka `doj, sik
dnhjrca, `d sdr jnhicuj. M j ndnarij, dk prindr mucjr, pud`d
rdvdmjrsd bana jhusivj, bujk`a prdtdk`d, par dodnpma, tdkdr
priari`j` sahrd mj listarij tjm bana mj
mj dstu`ijk
dstu`ijk mas listarij`a-
rds. Vjum Xibadur ljhmj bak rjzòk `d «dsas jhusas `d mj ndna-
rij dk qud pud`dk bakvdrtirsd mjs bakndnarjbiakds inpuds-
tjs par dm pa`dr pamîtiba a par crupas `d prdsîòk-s. M j ndnarij
mmdcj j sdr jhusivj bujk`a, bakvirtiék`asd dk nimitjktd, prd-
tdk`d `jr budktj `d mj vdr`j` listòribj bak nês prdbisiòk qud
mj listarij dk s î bujk`a dmmj sòma dxprdsj ukj rdbakstrubbiòk
tatjmndktd suhodtivj `dm pjsj`a bamdbtiva.
M j ndnarij tjnhiék pud`d sdr iklihi`arj `d mj i`dkti`j`
bujk`a dstê bjrcj`j bak `dnjsij`as dmdndktas baktrj`ibta-
rias. Barrd dm ridsca `d sjturjrsd bak basjs t k `ispjrjtj`js y
baktrj`ibtarijs qud, mdoas `d guk`jndktjr ukj i`dkti`j`, mj
ljrê jÿk nês kdhumasj. D m mdcj`a sd bakvdrtirê dktakbds dk uk
mdcj`a k d u t r a qud yj ka tdk`rê kikcÿk sdkti`a y yj ka pa`rê
sdrvir bana cuîj `d pdksjnidktas y jbbiakds. Vdra, prdbisj-
ndktd parqud sidnprd tidk`d j dvitjr dsj sahrdbjrcj, mj nd-
narij ds sdmdbtivj y par tjkta, guk`jndktjmndktd jrhitrjrij.
M j ndnarij, y dstjdstj ds su prikbipjm bjrjbtdrîstibj, oukta bak su
minitjbiòk iktrîksdbj, `d ldbla rdgmdoj sòma ma qud mj kjrrjtivj
i`dktitjrij quidrd rdbar`jr, mas dpisa`ias qud dmmj brdd suhod-
tivjndktd qud sak mas nês dsdkbijmds a mas nês guk`j`ards.
Jquî kas dkbaktrjnas bak mj `ijmébtibj
`ijmébtibj `d mj i`dkti`j` ahodtivj
d i`dkti`j` suhodtivj. Bujmquidr jpraxinjbiòk j mj listarij dk
térnikas `d ndnarij ds ikdvitjhmdndktd suhodtivj.
M j ndnarij kukbj ds iktdcrjm. Dmmj gimtrj, sdmdbbiakj, dmicd dk
s î nisnj ma qud brdd qud ndrdbd sdr baksdrvj`a y trjksniti`a.
D k baksdbudkbij, ds ds tjkta ndnarij bana amvi`a, tjkta trjks-
nisiòk bana abumtjbiòk. M j trj`ibiòk ka prabd`d `d atra na`a.
«Dmmj sdpjrj m a pasitiva `d ma kdcjtiva, m a arta`axa `d ma ldré-
tiba, ma qud ds inpartjktd y dxicdktd dk mj njsj `d apikiakds
y `jtas sik inpartjkbij a sinpmdndktd iktdrdsjktdsµ'. Dsta ds
dxjbtjndktd m a qud `ibd Bljrmds Njurrjs bujk`a dsbrihd? «M j
vdr`j`drj trj`ibiòk ds brîtibj
brîtibj,, y sik dstjs `istikbiakds, dm pjsj-
`a yj ka sirvd pjrj kj`j U ^ D k bujmquidr trj`ibiòk bana dk

< J jik `d Hdkaist

bujmquidr ldrdkbij, uk sdr rjzakjhmd ljbd y `dhd ljbdr mj `d


`ubbiòk `d mas pjsîvas- . Var tjkta, mj trj`ibiòk gimtrj mj ldrdk
bij. ±Vdra quiék `dbi`d, y sahrd qué hjsd, m a qud `dhd sdr ikbmui
`a dk
dk mas jbtivas y mas pjsivas 1 Tkj vdz nês ds mj vamuktj`
suhodtivj `dm kjrrj`ar i`dktitjria, buyas britdrias `d dvjmujbiòk
sd bamabjk ikdvitjhmdndktd
ikdvitjhmdndktd jcujs jrrihj `d mj garnj dk qud
nirj j mj listarij. D m bjsa `d Njuribd
Njuribd Hjrrds ds, j dstd rdspdbta,
`ahmdndktd dodnpmjr. Dk prindr mucjr, parqud dnpdzjk`a par
dm bumta `dm ya , mmdcò sik prahmdnjs jm kjbiakjmisna, ds `dbir,
jm bumta `dm kasatras , qud sòma ds ukj jnpmijbiòk `dm prind
ra. Dk sdcuk`a mucjr, parqud dstd bjnpdòk `dm `dtdrnikisna
`d mj tidrrj y mas jkbdstras aptò par dbljr rjîbds dk ukj pra
vikbij qud rdprdsdktjhj sòma ukj pjrtd `d su ldrdkbij. Y a say
mardkés , dxbmjnò j sus jnicas `d mj pjtrij grjkbdsj. M a drj, dk
dgdbta, pdra sòma par pjrtd `d su nj`rd. @dm mj`a pjtdrka Hjrrds
vdkîj `d ukj mjrcj `ikjstîj juvdndsj. D m `dtdrnikisna qud
jgirnj ka dds,
s, puds, dxbmusiva `d ukj dmdbbiòk suhodtivj, ds `dbir,
qud ka `dtdrnikj kj`j jhsamutjndktd.
Vabas sak mas qud, barka Vécuy, sd tarkjk dk sdria ma `d rdi
vik`ibjr ta`j mj ldrdkbij kjbiakjm. Vjrj jmcukas, Grjkbij ds mj
lioj njyar `d mj Icmdsij , ds mj Grjkbij `d Bma`avda, `d Oujkj
`d Jrba y Bjrmas Njrtdm. Vjrj atras, ds dm pjîs `d mas `drdblas
lunjkas , ds mj Grjkbij `d mjs grak`js y mjs rdvudmtjs papumj
rds, mjs rdvamubiakds y mj dnjkbipjbiòk `d mj bmjsd ahrdrj
ahrdrj.. Vjrj
uk bristijka, mj listarij `d Durapj banidkzj dk rdjmi`j` bak
dm bristijkisna. Vjrj uk pjcjka, dm bristijkisna sama ds ukj
supdrdstrubturj i`damòcibj y mj prapij D`j` Nd`ij kukbj gud
njs qud kanikjmndktd bristijkj. M j listarij sik dnhjrca ds
uk ta`a, pdra mj ndnarij pjsj ta`a par dm bd`jza y sama rdtid
kd ma qud ds baksistdktd bak mj i`dj qud sd ljbd `dm pjsj`a y
mj injcdk qud tidkd bak mj iktdkbiòk `d `atjrmj `d uk sdkti`a.
@dspués `d dsa, oustigibj sus dmdbb
dmdbbiakds
iakds j mj njkdrj `d mas rdva
mubiakjrias `d :392, qud `dkukbijhjk j mas jristòbrjtjs barka

rdprdsdktjktds
dxtrdnj `drdblj`dmqudpjrti`a `dm dxtrjkodra
dsticnjtizj , a j mj njkdrj
barka jkti-Grjkbij `d mj
mj pjrtd
`d mj listarij kjbiakjm dk mj qud ka sd rdbakabd. Dstjs oustigibj
biakds, ahvijndktd, sama tidkdk ukj jpjridkbij `d rdjmi`j`. M j
bmjsigibjbiòk qud apdrj mj ndnarij dk mj listarij yj sd trjtd `d

Kasatras y mas atras Vrahmdnêtibj `d j irîdkti`jb

listarij rdjm, i`djmizj`j a injcikj`j- sama ds uk rdvdmj`ar `d


prdgdrdkbijs. Xdburrir jm pjsj`a `ds`d ukj pdrspdbtivj i`dkti
tjrij, ka ds rdbakabdrma tjm bana gud dk rdjmi`j`, sika nês hidk,
bana `ioa Sjmtdr Hdkojnîk dk sus tdsis sahrd dm bakbdpta `d
listarij, «pjrj bakvdrtirsd dk `udúa `d uk rdbudr`a tjm y bana
surciò dk dm nandkta `d pdmîcra-;
M j nisnj suhodtivi`j` ikdvitjhmd sd dkbudktrj dk mj hÿs
qud`j `d mas arîcdkds. M j ikvdsticjbiòk y mj `dsickjbiòk `d mas
crjk`ds jktdpjsj`as ds uk dkgaqud uk t kta jrhitrjria, j mj
vdz qud ukj bakstrubbiòk dvamutivj. Naktdsquidu, sicuidk`a j
Haumjikvimmidrs, ljhmò `d kudstras pj`rds mas cdrnjkas . Ju
custik Plidrry, sicuidk`a jm jhjtd @uhas, md apusa qud mas grjk
bdsds `dsbdk`îjk `d kudstras jktdpjsj`as mas cjmas . Atras
prdgiridrak rdgdrirsd j Xanj a j Odrusjmék). R d pud`d nuy hidk
y ka vj j sdr njma ljbdrma) prdsdktjr j Durapj bana mj ld
rd`drj `d Crdbij. Vdra ±`d buêm1 ±M j Crdbij `d Landra a mj `d
Vmjtòk, mj `d Vdribmds a mj `d Ròbrjtds1 Y quiék pud`d `dbir buêm
ds mj nês cridcj
cridcj `d ta`js dstjs Crdbijs1
Crdbijs1 M j pikturj gmjndkbj
s d `istikcud gêbimndktd `d mj pikturj itjmijkj, pdra Xdnhrjk`t
y Xuhdks sak sik dnhjrca nuy `igdrdktds5
`igdrdktds5 ±Zuiék ds dm nês
lamjk`és `d mas `as y par qué1). Mas vjmards `d mj Imîj`j par
bidrta, yj ka sak mas nisnas qud mas `d mj A`isdj. Nês jmmê `d mas
cridcas, tjnhiék pa`dnas rdnaktjrkas j mas ik`adurapdas,
dkgaqud tjnhiék pdrgdbtjndktd mdcîtina. Vdra s i dm aricdk ds
dsdkbijm, s i dm aricdk jkbdstrjm kas `ibd jmca `d ma qud sanas,
dktakbds `dhdnas tjnhiék
tjnhiék prdcuktjnas par dm aricdk `d mas
ik`adurapdas, mas bujmds, par `dgikibiòk, sòma pu`idrak tdkdr
bana jkbdstras
jkbdstras j ka-ik`adurapdas. Vaba j paba, ±par qué ka
rdnaktjr j mas prindras l lanîki`as
anîki`as jgribjkas, ljstj mas u s t r a -
mapitldbus ljstj dm prindr jkbdstra banÿk `d mas prinjtds1
m aricdk y mj listarij, gikjmndktd, pud`dk dktrjr dk baktrj
`ibbiòk, yj qud sak, uka y atrj, gudktds i`dktitjrijs `d crjk
gudrzj. @ d dstd na`a, sd bakstjtj gêbimndktd qud Durapj, dk dm

bursa `d su listarij,
guk`j`ards, sd lj
a jm ndkas `d jmdoj`a
ukj crjkgudrtdndktd `d Dsus
pjrtd `d dmmas. vjmards
k jmcukas
jspdbtas, mj tatjmi`j` `d mj listarij `d Durapj ikbmusa pud
`d mddrsd bana mj listarij `d dstd `istjkbijnidkta,
`istjkbijnidkta, qud, pjrj
jhrdvijr, kas lj mmdvj`a `ds`d dm lamisna ikstitubiakjm l st dm
 

  Jijik O d Hdkaist

ik`ivi`ujmisna na`drka. Vdra s i ds jsî, sd pa`rîj bakbmuir qud


Durapj ka lj `doj`a `d trjibiakjrsd
trjibiakjrsd j s î nisnj. Xdburrir j mas
vjmards guk`j`ards, `dktra `d sdndojktd
sdndojktd òptibj, sickigibj tjkta
rd`ubir mj i`dkti`j` jm aricdk bana apakdr dm aricdk j mj lista
rij. Dstd `ivarbia dktrd dm aricdk y mj listarij ikdvitjhmdndktd
ikdvitjhmdndktd
ahmicj, s i sd ljbd rdsi`ir mj i`dkti`j` dk dm aricdk, j pmjktdjr
ta`j mj listarij bana baktrjrij j dsj i`dkti`j` a j bujmquidr
i`dkti`j` bana baktrjrij j dsj listarij <. Rik dnhjrca, sòma ljy
dxistdkbij lunjkj bana i`dkti`j` listòribj. ± Bòna jgirnjr
qud mj i`dkti`j` `d Durapj ka tidkd kj`j qud vdr bak su lis
tarij1 Bidrtjndktd, sd pud`d rdspak`dr qud mas durapdas sak
sidnprd mas qud kukbj ljk `doj`a `d sdr , pdra qud m a ljk am-
vi`j`a ( a qud sd mds lj ldbla amvi`jr). m dspîritu durapda rd
pasjrîj dk dm ikbaksbidktd, dk ukj dspdbid `d bjpj suhtdrrêkdj,
y mj tjrdj
tjrdj sdrîj prajbtivj
`ujmistj, mj `d ljbdrmj mmdcjr
bana j mj bmjrj
aptinistj, bakbidkbij.
bakbidkbij
qud . Wisiòk
dk dstj abjsiòk
tjkta
kas mmdvj `d vudmtj ljbij Vmjtòk?
Vmjtòk? mj vdr`j`drj rdjmi`j` dstjrîj
abumtj5 sdrîj m a qud ka vdnas pdra qud sd pastumj, baktrj`ibid
baktrj`ibidk
k
`a mj pdrbdpbiòk iknd`ijtj.
iknd`ijtj. Tka sd trjkquimizj jktd dstd dkga
qud tjk ikcdkua. Ejrm Njrx drj nês rdjmistj bujk`a `dbîj qud
«mj garnj dk bòna mas ik`ivi`uas njkigidstjk su vi`j rdgmdoj
nuy dxjbtjndktd m a qud sak-s.
Ka ljy uk `ahmd rjsdra suhtdrrêkda , pdra ukj rdaridktjbiòk
sidnprd ds pasihmd. Ka rdcrdsjr j mjs rjîbds, sika jm usa `d mjs
rjîbds, m a bujm ds nuy `igdrdktd. Vjrj rdb
rdbakabdr
akabdr mj i`dkti`j` du
rapdj, dsbrihd
dsbrihd Vdtdr Rmatdr`ioe,«mj
Rmatdr`ioe,«mj prdcuktj ka `dhd sdr? ±quiék,
y sdcÿk qué britdrias qué trj`ibiakds, pdrtdkdbd j ukj Dura
pj rdjm 1, sika? ±`d qué na`a jbtÿjk mas durapdas dk sus na
ndktas listòribas `dbîsîvasz- 5

Katjs
Blristapldr Mjsbl M d sdu/ t vrji pjrj`is Bminjts Bjstdmkju-md-Mdz 8668 p
3<

8 Vamitiqud t i`dktité, ap. bit. p 3 4


2 Ljkkjl Jrdk`t «Sjmtdr Hdkojnîkµ. dk Wids pamitiquds, Cjmminjr`-Pdm Vjris
:9<7 p 89 :
0 Vjum Xibbdur M j nénaird, / listaird t / auhmi, Rduim Vjris 8666 p 4::.
4 Ljkkjl Jrdk`t jrt. bit. p 8 9 3

Kasatras y mas atras. Vrahmdnjtibj `d ij i`dkti`j` 9

7 Bljrmds Njurrjs, Nds i`éds pamitiquds, M J cd ` Lannd, Mjusjkkd 8668.

3 Sjmtdr Hdkojnîk, «Rur md bakbdpt ` lmstamrdµ. dk d s Pdnps na`drkds, abtu-


hrd `d :903. M j tdsis bakbmuyd bak dstj ldrnasj grjsd? «Ri dm dkdnica d s vib-
tariasa, jndkjzjrê tjnhiék j mas nudrtas. Rik dnhjrca, dsd dkdnica ka lj

`doj`a `d vdkbdrµ.
< M j `igibumtj` s d jbdktÿj s i s d baksi`drj qud mas vjmards guk`j`ards qud Dura-
p j lj jhjk`akj`a dstêk, jm ndkas jmcukas `d dmmas, vividk`a dk dm iktdriar `d
jmcukjs bumturjs qud s d apakdk lay j mj na`drki`j` abbi`dktjm. ±@dhdnas
dktakbds sami`jrizjrkas bak ukj Durapj sandti`j j vjmards qud bak`dkj-
nas a bak jqudmmas qud mj banhjtdk dk kanhrd `d vjmards qud jprahjnas1
±@dhdnas `dgdk`dr j mas kudstras baktrj mas vjmards dk mas qud brddnas, a
`dgdk`dr dsas vjmards jmmî `ak`d s d dxprdsdk, j ridsca `d apakdrkas j mas
kudstras1
9 Ejrm Njrx, M i`éamaqid jmmdnjk`d, D`itiaks Rabijmds, Vjrîs :97<, p . 04.
: Vdtdr Rmatdr`ioe, Ri O Durapd s évdimmd. Xéomdxiaks sur md pracrjnnd ` ukd puis-
sjkdd nak`ijmd mj gik `d m drd `d sak jhsdkbd pamitiqud Nim md dt ukd kuits,
Vjrîs 8662 p 4 : Júj`d? « R d r durapda lay, dk uk sdkti`a jnhibiasa, d s bak-
bdhir mj rdvisiòk `dm prikbipia `d Inpdria bana mj nês jmtj nisiòk tjkta `d mj
tdarîj bana `d mj prêbtibjµ (p. 30).
 

Kasatras y mas atras. Vrb tmdnjtibj `d ,: i Odkti`j` 9

j t a m a c î j ` d mj i ` d k t i ` j `

J m icujm qud bujmquidr atra bakbdpta a rdjmi`j`, mj i`dkti`j` ds


susbdptihmd `d `dgarnjbiakds a garnumjbiakds pjtamòcibjs. M j
`dnjk`j i`dktitjrij mjs vidrtd bak grdbudkbij bujk`a sd dk
budktrj bak uk gik `d ikj`nisihimi`j`, ds `dbir, grdktd j ukj `d
kdcjbiòk `d rdbakabinidkta.
rdbakabinidkta. Ma s qud sd kidcjk j bakbd`dr dstj
dstj
`dnjk`j mudca jrcundktjk sahrd mj jcrdsivi`j` qud dmmj nj
kigidstj, sahrd dm dxbmusivisna qud dxprdsj, pjrj oustigibjr su
jbtitu`. M j s pjtamacîjs `d mj i`dkti`j` sak usj`js,
usj`js, dsticnjtizj
`js ikstrundktjmndktd,
ikstrundktjmndktd, pjrj `dsjbrd`itjr mj kabiòk nisnj `d
i`dkti`j`'. Jnhas dxtrdnas sd rdgudrzjk dktrd sî. Dstjnas dk
uk bîrbuma vibiasa.
M j pjtamacîj nês banÿk `d mj i`dkti`j` ds d m dsdkbijmisna.
D k mucjr `d baksi`drjr mj i`dkti`j` bana ukj rdjmi`j` sus
tjkbijm, `drivj`j `d ukj juta-kjrrjbiòk `d garnj pdrnjkdk
td, ljbd `d dmmj ukj dsdkbij iktjkcihmd. M j i`dkti`j` s d `dgikd
dktakbds bana uk jtrihuta qud kukbj bjnhij, bana m a qud s d
banpjrtd `d garnj i`éktibj par ta`as mas nidnhras `dm cru
pa. D m ik`ivi`ua yj ka ds nês qud qu d uk tipa , uk dodnpma nês
a ndkas rdprdsdktjtiva `d mas supudstas rjscas qud bjrjbtdri
zjk jm crupa. M j pjrtd suhodtivj `d mj i`dkti`j` dstê basigibj`j
suhrdptibijndktd,, trjksgarnj`j dk i`dkti`j` ahodtivj. M j `igd
suhrdptibijndktd
rdkbij sd pastumj bana jutasugibidkbij y `dtdrnikjbiòk jhsa
mutjs, dxjbtjndktd tjm y bana mas apasitards `d ` d mj i`dkti`j` mj
rdprdsdktjk dmmas nisnas, sidk`a mmjj ÿkibj `igdrdkbij qud ukas
s d gdmibitjk par dstd `dtdrnikisna, nidktrjs mas atras m a bak`d
kjk bana dnikdktdndktd bjrbdmjria . Nidktrjs tjkta, tjkta, sd rd

bljzj a ukivdrsjm,
misna, msik banprdk`dr
banprdk`d qud drròkdjndktd
drròkdjnd
r qud ktd gukbiakds
ukj `d mjs sd dquipjrj
`d mjm ukivdrsj
a pjrtibumjr
d s prdbisjndktd, praparbiakjr jbbdsa j m a ukivdrsjm j pjrtir `d
ukj bjrjbtdrîstibj,
bjrjbtdrîstibj, `d `jr j muz dm ikgikita nd`ijktd mj rdukiòk
rdukiòk
`d gikitu`ds y qud j mj ikvdrsj, m a ukivdrsjm ka tidkd baktdki`a

9 mjik Od sdkarst

bakbrdta qud md sdj prapia, m a qud quidrd `dbir qud ka sd pud`d


dkbjnjr njs qud dk y j trjvés `d mma a p rti um r 8  

Nidktrjs qud mj i`dkti`j` ds karnjmndktd m a qud pdrnitd dm


iktdrbjnhia y dm `iêmaca, éstj ds dktakbds pmjktdj`j barka m a
qud pdrnitd dxbmuir. M j prdgdrdkbij kjturjm
kjturjm sd trjksgarnj dk
dxbmusivisna, mjs `igdrdkbijs
`igdrdkbijs sickigibjtivjs sd trj`ubdk dk `ivi
siakds jhsamutjs,
jhsamutjs, dk graktdrj
graktdrjss ikgrjkqudjhmds. @d dstj njkdrj
sd ranpd bak dm pdksjnidkta bòsniba a "pjcjka") trj`ibiakjm,
brdjk`a grjbturjs
grjbturjs iktrjksitjhmds dk uk ukivdrsa qud, par tjkta,
yj ka pud`d sdr pdrbihi`a barka uk ta`a ukitjria y arcêkiba
y `ak`d ta`a sd bakdbtj y sastidkd. M j rdivik`ibjbiòk i`dkti
tjrij sd bakvidrtd dk uk prdtdxta pjrj mdcitinjr mj ickarjkbij,
mj njrcikjbiòk a mj suprdsiòk `d atras. Dmmj ds mj qud pdrnitd
bakourjr, dk ukj pdrspdbtivj ahsi`iakjm, dm nid`a bjusj`a par
mj `igdrdkbij `d mas `dnês. D m dsdkbijmisna ahd`dbd j mj mòcibj
`dm "cldtta pasitiva", `dm cldtt
cldttaa `ak`d mj cdktd sd dkbidrrj dk
s î nisnj pjrj ka tdkdr
tdkdr qud sjhdr kj`j `d mas `dnês bak, barka
`dbîj Vécuy, mj i`dj
i`dj `d qud mjs ÿkibjs pjmjhrjs j`dbuj`js sak
mjs `d su trihu. D s dktakbds bujk`a pa`drkas ljhmjr prapij
ndktd `d "rdpmidcud î`dktitjria".
î`dktitjria".
Dk dstj pdrspdbtivj, mj `istikbiòk dktrd "kasatras" y "mas
atras", qud dstê dk mj hjsd `d bujmquidr i`dkti`j` bamdbtivj, sd
pmjktdj prindrjndktd dk térnikas `d `dsicujm`j` a `d lasti
mi`j` barka prikbipia.
iktdnparjm, i`dkti`j`ds
M j s ta`a
pralihidk`a bjnhia sd
dk giojk dk sdr
vdz `d uk tipa i`djm
dm ikstru
ndkta pjrj dmma. M j `igdrdkbij ds jhsamutizj`j `d tjm na`a, qud
bujmquidr `iêmaca dktrd `igdrdktds sd `dvjmÿj a sd baksi`drj
inpasihmd. M j s rjzjs y mas pudhmas sak trjtj`as barka bjsi-ds
pdbids `istiktjs, qud yj ka tidkdk kj`j dk banÿk. @dgdk`dr
@dgdk`dr su
i`dkti`j`, kdbdsjrijndkt
kdbdsjrijndktdd sdrîj ickarjr a `dsprdbijr mjs atrjs?
uk durapda, par dodnpma, ¡trjibiakjrîj j su i`dkti`j` jm jnjr mj
padsîj êrjhd, dm tdjtra ojpakés a mj nÿsibj jgribjkj R d trjtjrîj
`d jmjhjrsd j uka nisna, jtrihuirsd ta`as mas néritas, `jrsd
sidnprd mj rjzòk, prdtdk`dr ka `dhdrmd kj`j j mas atras, bamabjr
sd par dkbinj `d mas atras dk ukj visiòk `dm ` dm nuk`a ("kasatras
v r s u s mas atras") qud sama pud`d dktdk`drsd barka umtrjbark
pdtitivj (mihdrjmisna bmêsiba) a bakgmibtivj (`jrwikisrka sabijm).

Kasatras y îas atras Vrahmd?rkjtibj `d m i`dkti`j` 92

Dstj bakbdpbiòk sd dxprdsj t nhiék dk mj pdrspdbtivj `d uk


oudca `d sunj bdra? ta`a ma qud pasdd dm uka ka pa`rîj sdr pa
sdî`a nês
nês qud j dxpdksjs `dm atra. Jsî qud kasatras sdrîjnas
jÿk nês kasatras nisnas bujk`a mas atras gudrjk jÿk ndkas
dk s î nisnas. Kudstrj i`dkti`j` dstjrîj jndkjzj`j prikbipjm
ndktd par mj `d mas atras. Ròma pa`rîj jgirnjrsd bak mj drrj`i
bjbiòk `d mj atrj. Rahrdvjmarjbiòk par uk mj`a, `dsvjmarizjbiòk
`dm atra? dm dktrd-kasatras sd bakvidrtd dk dm mucjr `d mj karnj
y `dm hidk, dm nuk`a dxtdriar dk dm mucjr `d mj jndkjzj y `dm
njm. M j baksdbudkbij `d dstj visiòk ds mj dminik biòk `dm tdrbd-
ra? Zuidk ka dstê bak kasatras dstê baktrj kasatras .
M a qud D`aujr` Cmissjkt mmjnjhj mj iktamdrjkbij sjcrj`j `d
mj rjîz mmdvj jsî pjrj`òoibjndktd j trjksgarnjr dm custa par mj
`igdrdkbij dk bumta j mj Nisni`j`. Grdktd
Grdktd j mj lanacdkdizjbiòk
nuk`îjmîstj sòma sd pa`rîj apakdr dm `dsda `d uk lanacd
kdi`j` j uk kivdm hjoa, barka dsas navinidktas ik`dpdk`dk
tistjs a sdpjrjtistjs qud samjndktd britibjk jm Dstj`a ojbahika
pjrj rdivik`ibjr dm `drdbla j ikstjurjr uk nibra-Dstj`a qud, j
su dsbjmj, sdrîj icujmndktd jsî. D m kjrbisisna `d mas nidnhras
`dm crupa sd gartjmdbd bak mj iktdriarizjbiòk dk su i`dkti`j`
pdrsakjm `d mas i`djmds qud jtrihuydk j mj dkti`j` dk mj qud sd
rdbakabdk. Dstj sjtisgjbbiòk kjrbisistj pdrnitd j ta`as, ikbmui
ikbmui
`as mas
mas nês nd`iabrds, j i`dktigibjrsd
i`dktigibjrsd bak mas nês jmtas macras
(rdjmds a i`djmizj`as) `d su banuki`j`. Jquî dstjrkas dk prd
sdkbij `d uk i`dkti`j` `d jpaya (Cdarcds @dvdrdux).
M j s i`dkti`j`ds hiamòcibjs, baksi`drj`js barka dm dpîtand `d
ma qud ka bjnhij, sak dktakbds grdbudktdndktd privimdcij`js
pjrj sdr pudstjs jm sdrvibia
sdrvibia `dm dtkabdktrîsna, `dm rjbisna a
`d mj xdkagahij. Rik dnhjrca, mas britdrias hiamòcibas `d pdr
tdkdkbij j mj rjzj, j mj dspdbid) sòma tidkdk uk vjmar rdmjtiva.
Dmmas pud`dk, par supudsta, oucjr uk pjpdm, pdra ka sd rdgidrdk j
kj`j `d ma qud ds dspdbîgibjndktd lunjka, parqud dm lanhrd
ka tidkd atrj dsdkbij dspdbîgibj qud su dxistdkbij sabia-listò

ribj. @dktra
pdrnitdk `d mj dkti`j`
ki `isbrinikjr rdtdki`j, tjmds
pamîtibjndktd britdrias
dktrd jnicasj`dnês ka
y dkdni
cas, ki pjrj `dtdrnikjr qué bakbdpbiòk `dm hidk banÿk `dhd
prdvjmdbdr. Pjnhiék sak ikbjpjbds `d rdk`ir
rdk`ir budktjs `d mjs
mjs rê
pi`js dvamubiakds pamîtibjs y sabijmds qud sd pra`ubdk `dktra
 

9 mjik `d Hdkaist

`d ukj pahmjbiòk lanacékdj. Y rd`ubir mj `dgikibiòk `d m a qud


ds bana ya dquivjmd j rdhjojr ta`js mjs `dnês garnjs `d jgi-
mijbiòk, ldrd`j`js a dmdci`js. R d sunjk j dstj rdprdsdktjbiòk
gjktjsîjs `d baktjnikjbiòk, `d purdzj y `d inpurdzj, mj gahij
j mjs
mjs ndzbmjs, sidk`a ta`js tdnêtibjs
tdnêtibjs `d aricdk hîhmiba, j nd-
ku`a jcitj`js dk mj visiòk `d ukj `dbj`dkbij ahmicj`j, `d uk
`dsjstrd iknikdktd, `d ukj bakoukbiòk `d guturjs bjtêstragds,
qud ka ds njs qud mj rdbupdrjbiòk ikvdrti`j `d mj i`damacîj `dm
pracrdsa (ma ikdvitjhmd sòma bjnhij `d sdkti`a).
D s nuy bidrta
bidrta qud mjs bumturjs garnjk
gar njk nuk`as `istiktas, pdra
dstas nuk`as pud`dk banukibjrsd dktrd sî. Ka sak dspdbids
`igdrdktds. Varqud dkbjrkjk, hjoa mjs na`jmi`j`ds qud mds sak
prapijs, mj dsdkbij `d mj kjturjmdzj lunjkj, sus rdprdsd
rdprdsdktjk-
ktjk-
tds pud`dk trjtjr `d banprdk`drsd y , sahrd ta`a, jbdptjrsd
nutujndktd, sik pdr`drsd a kdcjrsd. (J`dnês, s i mjs bumturjs
bakstituydsdk ukivdrsas dstjkbas, ±bòna sdrîj pasihmd mj cmahj
cmahj--
mizjbiòk1 ±Bònaukj bumturj pa`rîj bakvdrtirsd dk ukj rdmiciòk
jpjrdbi`j dk dm iktdriar `d atrj1 ±Bòna sd dxpmibj qud ikvds-
ticj`ards `d ukj `dtdrnikj`j bumturj pud`j pud`jkk bakvdrtirsd dk
dspdbijmistjs `d ukj bumturj `igdrdktd1).
Xaussdju yj ljhîj p prdsdkti`a
rdsdkti`a dm ridsca pjrj bujmquidr i`dk-
ti`j` `d `dcdkdrjr dk dm jnar prapia. m dsdkbijmisna pravid-
kd bmjrjndktd `d mmjj ndtjgîsi
ndtjgîsibj
bj `d mj suhodtivi`j`.
suhodtivi`j`. Baksistd dk
dxpjk`ir j uk kasatras bamdbtiva dm jutabdktrjod sahrd uka
nisna qud dm mihdrjmisna praparbiakj jm y a ik`ivi`ujm. Dstd
jutabdktrjod vj dk pjrjmdma bak ukj jutavjmarizjbiòk qud rd-
gudrzj nês mj `dsvjmarizjbiòk
`dsvjmarizjbiòk `dm atra. M j ndnhrdsîj jbjhj `d
dstj njkdrj par bakguk`irsd bak mj vdr`j`, m a qud quidrd `dbir
qud yj ka ljy nês vdr`j`. m dsdkbijmisna jpmibj jm crupa dm
prikbipia mihdrjm qud mdcitinj y ljbd prinjr sahrd ta`js mjs ba-
sjs jm dcaîsna y mj jxianêtibj `dm iktdrés. Vjrj dm
dm mihdrjmisn
mihdrjmisna,
a, dm
dcaîsna ik`ivi`ujm ds rdbandk`jhmd y mdcîtina j mj vdz5 pjrj dm
rjbisna, dm dcaîsna `dm crupa m a ds atra tjkta. @d dstd na`a, mas

crupas
bij qud sd
dm jtrihuydk
jtrihuydk mjsjtrihuyd
mihdrjmisna nisnjs jm
bjrjbtdrîstibjs
bjrjbtdrîst
ik`ivi`uaibjs `d jutasugibidk-
jutljbd
bujk`a asugibidk-
`d ém
ukj nòkj`j qud sd hjstj j s î nisnj. (Vdra, mòcibjndktd, s i tdk-
ca qud sjbrigibjrma ta`a j ma qud sd pjrdbd nês j nî, dk ÿmtinj
ikstjkbij ds, j nî nisna, j quidk tdkca qud bakbd`drmd ta`a).

Kasatras mas atras Vram5Odnjtibj `d m : itidkti` ` 94

mdsdkbijmisna ds uk rdtarka j mj samd`j` aktamòcibj `d @ds


bjrtds, dxbdpta qud apdrj ukj trjksgdrdkbij `dm y a jm ka
satras . M j bakgusiòk dktrd dm ldbla pamîtiba y mj suhodtivi`j`
tanj mj garnj `d ukj kdcjbiòk `d m a qud ljy dkgrdktd y `d
ukj `ikênibj `d dxbmusiòk, bak mj dspdrjkzj tatjmndktd vjkj
`d cjrjktizjr
cjrjktizjr mj uki`j` y mj purdzj `d pdrtdkdkbij. Rdndojktd
jbtitu` mmdvò jm rdbljza `d ta`j `ijmébtibj pamîtibj `d mj i`dkti
`j`. «Dm iktdcrisna pamîtiba i`dktitjria baksistd, gikjmndktd, dk
ka hjsjr yj dm banpranisa dk mj `ijmébtibj
`ijmébtibj,, dk ÿmtinj ikstjkbij
jrridscj`j, `d ukj rdmjbiòk j atrj, sisika
ka dk mj hÿsqud`j `d uk
i`djm pamîtiba inpasihmd hjsj`a dk m a qud sd pud`d mmjnjr ukj
sabijhimi`j` pamîtibj `d m a nîsnaµ;
Bidrtjndktd, ka ljy `u`j `d qud mj prdsdkbij `d uk dkdni
ca `dsickj`a a sdújmj`a, gartjmdbd mj baldsiòk `dm crupa qud
sd sidktd
sidktd jndkjzj`a par dmmj y qud, jm nisna tidnpa, jyu`j
j `jrmd ukj i`dkti`j` ( a j gartjmdbdrmj). Vdra dstj i`dkti`j`
sicud sidk`a kdcjtivj? mj i`dkti`j` `d mas qud s d apakdk j \
ÿkibjndktd ds ka-\. D k jmcÿk `isbursa sahrd mj iknicrjbiòk,
par dodnpma, ka ljy prahmdnj pjrj dsbubljr mj qudoj `d ukj
bumturj qud yj lj pdr`i`a su i`dkti`j` y sidktd pêkiba jm dk
grdktjrsd hrutjmndktd j atrj, qud sd njktidkd bak vi`j. Dstj
qudoj ka dxprdsj mj i`dkti`j`, dmmj rdvdmj mj pér`i`j. M a qud s d
mds rdprablj j mas iknicrjktds, j gik `d budktjs, ds tdkdr ukj
i`dkti`j`, tdkdr
tdkdr ta`jvîj ukj, nidktrjs qud kasatras yj ka td
kdnas kikcukj. Ka sjhidk`a yj quiék say, nd minita j `dbir
bjtdcòribjndktd m a qud ka say a m a qud ka quidra sdr.

M j s pjtamacîjs `d mj i`dkti`j`, par `dscrjbij, tidkdk, sik kik


cukj `u`j, uk gutura dk dm nuk`a jbtujm. M j cmahjmizjbiòk sus
bitj jgirnjbiakds
jgirnjbiakds i`dktitjrijs bakvumsivjs, pjraxîstibjs, qud
sak atrjs tjktjs
tjktjs rdjbbiakds baktrj mj jndkjzj `d ukigarnizj
biòk pmjkdtjrij. M j lanacdkdizjbiòk `dm nuk`a y dm rdpmidcud
dtkabéktriba vjk `d mj njka. Dmmas sd cdkdrjk y sd rdgudrzjk

nutujndktd, nd`ijktd
`dpdk`idktds dktrd mòcibjs`dikvdrsjs
sî. @dspués pdra dstrdbljndktd
ljhdr bartj`a bak dm pjsj`a,
mjs banuki`j`ds pasna`drkjs rjrj vdz pud`dk jpayjrsd dk
trj`ibiakds. Bujk`a éstjs
éstjs rdsurcdk, j ndku`a ds hjoa garnjs
rdjkinj`js jrtigibijmn
jrtigibijmndktd,
dktd, pastumj`js tjnhiék bak mj dspd-
 

/]ijir, : d Hdkaist

rjkzj `d karnjmizjr
karnjmizjr mas banpartjnidktas. «Jlarj hidk, ahsdr
vj _ycnukt Hjunjk, bana dstjs banuki`j`ds, j `igdrdkbij
`d mjs kjbiakds na`drkjs jrrjicj`js dk mjs ikstitubiakds badr

bitivjs y d`ubjtivjs
sahrd crjk `dm`dDstj`a-kjbiòk,
basj, jpjrtd Dsmjtj`a-kjbiòk, ka pud`dk jpayjrsd
bapij y mj rdpra`ubbiòk `d kuds
trjs mdjmtj`ds ik`ivi`ujmds, su dxistdkbij dxicd uk banprani
s a dnabiakjm `d ukj iktdksi`j` gudrj `d m a banÿk, jsî bana
`d `dbmjrjbiakds
`dbmjrjbiakds `d gd dstri`dktds,
dstri`dktds, jcu`js y dspdbtjbumjrds--.
dspdbtjbumjrds--.
M j i`dkti`j` d s dk dgdbta, uk jsukta `d vjmards ka kdcabij
hmds y par tjkta, `d pjsiakds', D m prahmdnj `d mjs i`dkti`j`ds
pasna`dnjs ds qud, tjkta par su kjturjmdzj suhodtivj y par
mj grjcndktjbiòk `dm bjnpa sabijm, ka pud`dk dxistir pdr`urj
hmdndktd njs qud nd`ijktd ukj vamuktj` rdkavj`j sik bdsjr
y par mj iktdksi`j` `dm banpranisa `d sus ninidnhras.
dnhras. M j jgir
njbiòk i`dktitjrij sd bakvidrtd jsî dk uk prabdsa dnab
dnabiakjm,
iakjm,
ukj prabmjnjbiòk dnpêtibj, qud `dsdnhabj bak grdbudkbij dk
dm rdpmidcud î`dktitjka D s par dsa qud bj`j vdz qud ljy brisis
`d i`dkti`j`,
i`dkti`j`, husbjnas uk bliva dxpijtaria.

Katjs
Bg. par dodnpma mj ahrj `d Hrijk N. Hjrry, quidk jbjhj bak dm numtibumturj
misna dk dm kanhrd `dm icujmitjrisna? Bumturd jk` Dqujmity. Jk Dcjmitjrijk
Britiqud ag Numtibumturjmisn, Ljrvjr` Tkivdrsity V rd ss Bjnhri`cd 866:. Bg.
tjnhiék Drib @upik, M lystérid i`dktitjird, Bldrbld-Ni`i, V j ri s 8660.
8 Bg. dstd rdspdbta Drkdsta Mjbmju, M j cudrrd ` d s i`dktités. Crjnnjird `d
j
g énjkbipjtiak, M j @ébauvdrtd, Vjris 8666.
2 Hdrkjr` Mjnizdt, Vamitiqud dt i`dktité, ap. bit., p . 282-
0 M j vid dk nidttds,ap. bit., p . 230. Bg. tjnhiék
Grjkbis Jrzjmidr,Nak`ijmisjtiak dt
i`dktités. M d pjrj`axd n urtri r `u \\/d siébtd. @d mj Barsdj Ejh a u m vamaktés
i`dktitjirds, `érivds dt ikstrundktjmisjtiak ` d s i`dktités, :966-8662, M d Pdnps
` d s bdrisds, Vjktik 8660, quidk `dnudstrj qud mj cmahjmizjbiòk, jm rd`ubir mjs
`igdrdkbijs dktrd mas pudhmas, gjvardbd mj dbmasiòk `d mas pjrtibumjrisnas xd
kògahas, pdra bakbmuyd qud mj hÿsqud`j `d i`dkti`j` pud`d sdr tjnhiék uk
gdrndkta `d mihdrtj`.
Bg. Jmhdrt A . Lirsblnjk, Pld Vjssiaks jk` tld mktdrdsts. Vamîtibj/ Jrcundkts
gar Bjpitjmisn hdgjrd its Priunpl, Vrikbdtak Tkivdrsity V rd ss Vrikbdtak :933
trj`. gr.? Mds pjssiaks dt mds iktéréts. Ousti.gibjtiaks pamitiquds `u bjpitjmisnd
jvjkt sak jpaqéd V T G V j ri s :9<6 .
 

Kasatras v mas atras. Vram5 d?njtibj `d m ig}dkti`j` 93

m r éc
éc i n d k p a s n a d r k a

M j pasna`drki`j` sdújmj mj dktrj`j dk mj drj `d ma nòvim,


gmdxihmd, grjbtjm, prdbjria, `d mj rd`, `dm rizanj. D m zjppîkc sd
lj bakvdrti`a dk dm na`dma dnhmdnêtiba, pjrj`icnêtiba, `dm
tidnpa prdsdktd. Bjrjbtdrizj
Bjrjbtdrizj tjkta j mjs rdmjbiakds jgdbtivjs
bana j mas banpartjnidktas dmdbtarjmds,
dmdbtarjmds, dnabiakds, `amards y
pmjbdrds, banpranisas y jgimijbiakds. M j s i`dkti`j`ds pasna-
`drkjs tjnhiék sak, puds, harrasjs, grjcndktj`js, bakgusjs.
Blristapldr Mjsbl rdbudr`j j dstd rdspdbta qud dm sickigibj`a
`d mj i`dkti`j` «sd rdgidrd tjkta j mjs pdrsakjs bana j mjs ba-
sjs y jnhjs ljk pdr`i`a su sami`dz dk dm nuk`a na`drka, su
girndzj y baktikui`j` . D m nuk`a banpudsta `d ahodtas `urj-
`dras lj si`a rddnpmjzj`a par pra`ubtas `dsdbljhmds bakbd-
hi`as pjrj mj ahsamdsbdkbi
ahsamdsbdkbijj iknd i t µ  •

Pa`a a qud pdrnitîj cjrjktizjr, ka samjndktd dk mjs rdmjbia-


kds sabijmds, sika tjnhiék dk mjs rdrdmjbiakds
mjbiakds jgdbtivjs, ukj bidr-
tj `urjbiòk, lj si`a budstiakj`a par ukj sabid`j` jtanizjktd
y jtanizj`j, hjsj`j
hjsj`j dk m a dgîndra y mj grjcimi`j`, dm jkakinjta
jkakinjta
`d mj njsj y mj iksdcuri Pa`js mjs crjk`ds ikstitubiakds
8  

dstêk dk brisis, m a qud sickigibj qud yj ka bakstruydk dm dspj-


bia sabijm, yj ka dstrubturjk dm vîkbuma sabijm, nidktrjs qud mj
tdk`dkbij cdkdrjm `d mjs pamîtibjs dstjtjmds, bak dm prdtdxta `d
mj privjtizjbiòk
privjtizjbiòk y mj `dsrdcumjbiòk, ds mj `d ikbitjr j mas biu`j-
`jkas j husbjr samubiakds ik`ivi`ujmds j prahmdnjs `d aricdk
sabijm.Mas pjrti`as y mas sik`ibjtas yj ka bakgidrdk i`dkti`j` jm
pdqudúa kÿndra `d nidnhras qud mds qud`jk. D m trjhjoa, bak-
virtiék`asd jm nisna tidnpa dk ukj jbtivi`j` prdbjrij y ukj
Dm
ndrbjkbîj
m a rdmiciasadsbjsj, bj`j dk
baktrihuyd vdzs îm anisna
macrj ndkas. `dhimitjnidkta
jm budstiakjnidkta
budstiakjnidkt `d
a i`dkti-
tjria. D m rdsumtj`a ds qud ljy jÿk nês `dnjk`j `d i`dkti`j`
bujk`a mj i`dkti`j`
i`dkti`j` mmdcj j sdr nês prahmdnêtibj 2 . Bana dsbri-
hd _ycnukt Hjunjk, «sd pidksj dk mj i`dkti`j` bj`j vdz qud
 

9 Jmjik ` r sdka st

ka sd sjhd rdjmndktd `òk`d dstê kudstra mucjrU ^ I`dkti`j`


ds dm kanhrd qud sd md lj `j`a j mj hÿsqud`j `d ukj dsbjpjta
rij j dstj îkbdrtî`urkhrd--.
Dk mj épabj na`drkj, sicud sdújmjk`a Hjurkjk, mas ik`ivi
sam-
`uas
`j`as5drjk
drj
dkk mjpdrbihi`as
jbtujmi`j`prikbipjmndktd barka pra`ubtards
m a sak barka baksuni`ards y oucj`ards.
D m ÿkiba crjk rdmjta qud ta`jvîj gukbiakj dk mj sabid`j`, dm `dm
Ndrbj`a, `igidrd `d ta`as jqudmmas qud md prdbd`idrak dk qud
ka gjvardbd mj garnjbiòk
garnjbiòk `d i`dkti`j`ds giojs, sika qud par
pa r dm
baktrjria husbj `isamvdrmjs. Barka @ias, sd supakd qud dm Ndr
bj`a tidkd ta`js mjs rdspudstjs. R d prdsdktj barka ankipatdk
td, pdra sòma ds ankipatdktd dk mj nd`i`j dk qud mj njtdrij
njtdrij
lunjkj lj pdr`i`a ta`a crasar, bujmquidr `indksiòk `d pra
guk`i`j`. M j birbumjbiòk `d ndrb
ndrbjkbîjs
jkbîjs rdquidrd j`dnês `d mj
brdbidktd lanacdkdizjbiòk `d mj `dnjk`j mj ikstjurjbiòk `d
uk suodta gmatjktd, `ispakihmd pjrj ta`js mjs samibitu`ds, jhidr
ta j ta`js mjs prdsiakds baksunistjs, j ta`as mas gmuoas banu
kibjtivas y bandrbijmds,
bandrbijmds, ljhidk`a pdr`i`a ta`a dspîritu brîtiba
ta`j vdr`j`drj pdrsakjmi`j`, ds `dbir, uk ik`ivi`ua mihdrj`a
`d bujmquidr jpdca sinhòmiba. «Mdoas `d jsunir mj budstiòk `dm
aricdk, `dm guk`jndkta, `dm dmdnd
dmdndkta
kta prindra, ds `dbir, mj buds
tiòk tjk ldcdmijkj `dm `dsda `d ikgikita dk dm lanhrd, rdnjrbj
@jky-Xahdrt @ugaur, Udm Ndrbj`a^ sòma pud`d dkgrdktjr j bj`j
ik`ivi`ua bak mas larrards (bidrtjndktd ka sik kudvas pm pmjbd
jbd
rds) `d mj juta-guk`jbiòkµ;
D m lanhrd, dk atrjs pjmjhrjs, yj ka pud`d `dgikirsd dk rdmj
biòk j @ias, jm Xdy, j mj Xdpÿhmibj a jm pracrdsa. R d md rdquidrd
pjrj ljbdrma `d njkdrj jutarrdgdrdkbijm, `d uhibjr su i`dkti
`j`, ka dk mj `istjkbij dktrd ém uk Atra m a qud sdj , sika dk
mj `istjkbij dktrd dm a dm ya . Vdra ds `d ukj juta-guk`jbiòk
pdrnjkdktd `d m a qud sd trjtj, `d ukj juta-guk`jbiòk qud sd
bakguk`d bak ukj hÿsqud`j ikbdsjktd, mudca ickarjktd `d mjs
budstiakds `dm aricdk y `dm gi
gik.
k. «Rik dnhjrca, júj`d @ugaur, uk

suodta privj`a `d`d


suodta jnputj`a mjsmj
mjbudstiakds
jpdrturj jmsahrd
jpdrturj dm aricdk
sdr, `ibla y dm
`d atrj gik, ds uk
njkdrj,
njkdrj, uk
suodta inpd`i`a `d sdr pmdkjndktd suodtaµ (ihi`., p.:62). D s par
dmma qud mj hÿsqud`j `d mj i`dkti`j`, mitdrjmndktd jcatj`arj,
jbjhj tjk j ndku`a dk `dprdsiòk.

Kasatras y tas atras. Vram5 drkjtibj `d r i`dkti`j`

Dk mj sabid`j` `d ndrbj`a, mas ik`ivi`uas husbjk grdbudktd


ndktd i`dkti`j`ds jmtdrkjtivjs dk mas sinumjbras `d mj puhmibi
`j` {mjs njrbjs ) a `dm baksuna { d m stjk`ikc ). Dstd gdkònd
ka ds pjrtibumjrndktd prakukbij`a dk ma qud Cimmds Mipavdtsey
mmjnj mj sabid`j` `d lîpdrbaksurka sabid`j` `ak`d mjndr-
bjktimizjbiòk `d mjs kdbdsi`j`ds yj ka dstê tjk aridktj`j ljbij
dm custa par mjs kavd`j`ds u ahodtas-sînhamas `dm rjkca sabijm,
bana ljbij uk kudva tipa `d rdmjbiòk bak mjs bbasjs asjs y bak uka
nisna. Mipavdtsey ljhmj jquî, bak rjzòk, `d baksuna `d tdr
bdr tipa . uk`jndktjmndktd aridktj`a ljbij nativjbiakds
privj`js `d dktrdtdkinidkta y `dsbakgmîbtîvîzj
`dsbakgmîbtîvîzj`js
`js , éstd sd bj
rjbtdrizj par mj pjsiòk gdtiblistj ljbij mjs njrbjs , mj tdk`dk-
bij jm ikgjktimisna, dm i`djm `d dsgudrza bdra, mj gjmtj `d bui`
bui`j`a
j`a
gÿtim, dm `dsda kjrbisistj `d ka pjrdbdr ndkas qud mas `dnês, dm
`dsda `d sdr bakabi`a , mj vamuktj` `d `dbi`ir par sî sama sahrd
uka nisna y pjrj uka nisna d m sudúa `dm budrpa pdrgdbta, `d
mj ouvdktu` dtdrkj, `d ukj vi`j bakbdhi`j bana `ivdrtindkta),
sidk`a ta`as dstas rjscas bjrjbtdrîstibas `d uk lipdrik`ivi`uj
misna qud sd `dsjrrammj dk dm sdka `d uk ukivdrsa `d gmuoas y
rd`ds.
M j njrbj a dm macatipa tanjk tjm inpartjkbij qud sirvdk
bana britdria `d rkdnhrdsîj, `d pdrtdkdkbij j uk crupa. In
pmibjk ukj i`dkti`j` `d rdnpmjza, dgîndrj tjnhiék. Vasddr uk
ahodta `d tjm a bujm njrbj pdrnitd dktrjr dk dm bmuh a mj trihu
`d mas pasdd`ards `dm nisna ahodta. «Mj gjsd III, dsbrihd Mipa
vdtsey, pud`d dktdk`drsd bana dm nandkta dk qud mj bandr
bijmizjbiòk `d mas dstimas `d vi`j yj ka dkbudktrj nês rdsistdk
bijs bumturjmds d i`damòcibjs dstrubturjmds, `ak`d ta`a ma qud
pu`idrj sahrdvivir bana apasibiòk bd`iò jktd dmmjµ;. jcrdcj?
«Dm ldbla ds dstd? dk ta`as mas ênhitas sd inpakdk nês a nd
kas dm prikbipia `d juta-sdrvibia, ma dgîndra dk mas vîkbumas, mj
ikstrundktjmizjbiòk utimitjristj `d mjs ikstitubiakds, dm bêmbuma
ik`ivi`ujmistj `d mas bastas y hdkdgibias. M a qud vidkd j `dbir

qud dm ndrbj`a
sjbbiakds sd lj bakvdr
dbakònibjs, bakvdrti`a,
dk dm ti`a,
na`dmanubla nês jmmê `dqud
y dm injcikjria mjs ricdk
trjk
ta`js mjs rdmjbiakds sabîjmds-t.
M j rdmjbiòk bak dm dspjbia, y par ma tjkta bak dm tdrritaria, tjn
hiék lj bjnhij`a. @ds`d mj épabj `d mmjj Crjk Nurjmm
Nurjmmjj Blikj

: J jik `d Cdka st

a `d mas minds, ljstj jqudmmj `d mjs mîkdjs Ricgri`a y Njcikat,


mj graktdrj y , sahrdta`a, mj graktdrj rdgarzj`j, dstjhmdbîj ukj
sdpjrjbiòk qud pdrnitîj dstjhmdbdr mas mînitds ``dd mas pa`drds
pamîtibas y ourî`ibas y cjrjktizjhj j mjs pahmjbiakds tjkta mj

jsdcuri`j`
su prapiabarka
ritna.mj apartuki`j`
m tdrritaria drj
`ddktakbds
dvamubiakjr
d m rdbursa
par nisnjs
nês ba-
`ibij`a, y mjs cudrrjs dstjhjk `dstikj`js prikbipjmndktd pjrj
bakquistjr atras kudvas. M j jutari`j` pÿhmibj drj dk sî nisnj
tdrritarijm, mj sdújm `d su pa`dr rdsi`îj dk mj bjpjbi`j` `d bak-
tramjr mjs dktrj`js y sjmi`js. Bruzjr ukj graktdrj pdrnitîj sjmir
a vamvdr j bjsj . Dstj bjpjbi`j` pratdbtarj `dm dspjbia jbtujm-
ndktd lj `dsjpjrdbi`a.
M j cmahjmizjbiòk sd bjrjbtdrizj par ukj `dstdrritarijmizjbiòk
cdkdrjmizj`j `d mjs prahmdnêtibjs (gikjkbidrj
(gikjkbidrjs,
s, dbakònibjs,
tdbkamòcibjs, dbamòcibjs, dtb. . Éstjs sd inpmdndktjk j kivdm
nuk`ijm y mjs graktdrjs s d vudmvdk parasjs, bujk`a ka ikdxis-
tdktds, yj ka `dtidkdk kj`j, m a qud sickigibj qud yj ka cjrjk-
tizjk kj`j, y dspdbijmndktd dm njktdkinidkta `d mjs i`dkti`j-
`ds. @dhi`a j qud mjs graktdrjs yj ka `dtidkdk kj`j, mas ridscas
sd `iguk`dk par ta`a dm nuk`a y sd vudmvdk ikbaktramjhmds,
pdra tjnhiék ds par dstj rjzòk qud d m ldbla `d vivir `dktra
`d graktdrjs rdbakabi`js yj ka pdrnitd mj tdkdr mj sdcuri`j`
`d hdkdgibijrsd `d uk dstima `d vi`j dspdbîgiba. Mjs ikgmudkbijs
bumturjmds, banukibjtivjs, i`damòcibjs a `d atra tipa, ljbdk bjsa
anisa `d mjs graktdrjs, mjs bujmds jtrjvidsjk a sahrdvudmjk, ik-
bmusa bak nês gjbimi`j` qud dm sinpmd ldbla `d ra`djrmjs.
Nidktrjs tjkta, dm pa`dr dk s î nisna sd bakvidrtd dk dxtrj-
tdrritarijm. D s d m bjsa `d ikstjkbijs iktdrkjbiakjmds a trjkskj-
biakjmds nubla nês qud `d mas cahidrkas kjbiakjmds, y jlarj
ds mj navimi`j`, nês qud dm jrrjica, ma qud rdprdsdktj d m gjbtar
dstrjtéciba `dbisiva. « D k mj odrjrquîj cmahjm qud dstê dndrcidk-
`a, dsbrihd _ycrkukt Hjurkjk, rdikjk jqudmmas qud `dpdk`dk
ndkas `dm dspjbia, quidkds dstêk ndkas jtj`as j uk mucjr y mas
nês mihrds
`ak`d pjrj navdrsd
navdr
sd iksbrihdk sd y trjsmj`jrsd.
trjsmj`jrsd
y apdrjk . Dk dm
mas pa`drds dspjbiads`dmjgmuoas
cmahjmds, vdma-,
bi`j` `d navinidkta y mj gjbimi`j` pjrj samtjrsd y dsbjpjr, y
ka d m tjnjúa `d mjs pasdsiakds tdrritarij
tdrritarijmds,
mds, m a qud inpartj. m
jrrjica tdrritarijm `dnarj d m navinidkta a dxbmuyd su nisnj
 

Kasatras y r a s atras Vram?mdrkjtibj


Vram?mdrkjtibj `d t it:dkti`j` : :

pasihimi`j`, yj ka ds puds ukj vdktjoj, sika ukj bjrcj y ukj


`dsvdktjojs . M j dbakanîj `ia dm prindr dodnpma `d mj `dsma
bjmîzjbîòk M j pamîtibj jbtujm, jmmî `ak`d ta`jvîj tidkd uk pa
`dr rdjm `d `dbisiòk,
`dbisiòk, yj ka pdrtdkdbd jm dspjbia `d mas mucjrds ,
sika jm `d mas gmuoas.
D m vîkbuma dktrd i`dkti`j` y tdrritaria sd `istidk`d jm nisna
tidnpa. Dk dm pjsj`a, mj i`dkti`j`
i`dkti`j` par m a cdkdrjm tdkîj ukj hjsd
tdrritarijm. Rik dnhjrca, ikbmusa dktakbds, i`dkti`j` y tdrrita
tdrrita
ria ka sidnprd ihjk `d mj njka. D m pudhma ou`îa lj njktdki`a,
ndoar qud nublas atras, su i`dkti`j`, j pdsjr `d qud ka lj `is
pudsta `d kikcÿk tdrritaria prapia `urjktd mj njyar pjrtd `d
su listarij. M j rjzòk ds ahvij? sus vjmards `d rdgdrdkbij y , dk ds
pdbijm, su artaprêxis, md pdrnitidrak pdrnjkdbdr bana pudhma.
Jlarj tdk`rdnas qud jbastunhrjrkas
jbastunhrjrkas j pdksjr mj i`dkti`j`
sahrd ukj hjsd qud ka sdj kdbdsjrijndktd ( a ÿkibjndktd) td
rritarijm.
Rik dnhjrca, nês qud suprinir dm dspjbia, mj cmahjmizjbiòk m a
trjksgarnj y m a rd`istrihuyd. D k dm tdrritaria, tidk`d j sustituir
sustituir
dm mucjr dstd mucjr qud dkmjzj , bana `ibd Njggdsami. M j dsbmd
rasis a dm luk`inidkta `d mjs prikbipjmds listarijs kjbiakjmds
vudmvdk j `jr inpartjkbij
inpartjkbij j mj numtipmibi`j` `d listarijs rd
ciakjmds y j mas jrrjicas
jrrjicas mabjmds. @d jlî mj inpartjkbij `d m a ma-
bjm a `dm mabjmisna
mabjmisna qud, dk apasibiòk j m a cmahjm, pjrdbd agrdbdr
ndoards cjrjktîjs pjrj mj prdsdrvjbiòk `d mjs i`dkti`j`ds («dm
dspjbijnidkta
dspjbijnid kta y mj pra`ubbiòk `d i`dkti`j` sak `as gjbdtjs `d
uk nisna prabdsaµ, sicud sdújmjk`a _ycnukt Hjunjk). Jquî
pa`rîjnas dvabjr, jm nisna tidnpa, jqudmma qud mas jkticuas
mmjnjhjk dm qdkus mabi y m a qud Ldi`dccdr `dkanikj Hr-
artdrukq , ds `dbir, mj jsickjbiòk jm mucjr? «Ma qud mmjnjnas uk
mucjr ds jqudmma qud rdÿkd dk sî ma dsdkbijm `d ukj basj-s.
M j na`drki`j` gud ukj past- gdu`jmi`j`, mj pasna`drki`j`
pasna`drki`j`
njrbj uk bidrta rdcrdsa jm pdria`a jktdriar, pdra ka m a rdstituyd
`d njkdrj i`éktibj. Dstd rdtarka ds dvi`dktd dk dm rdsurcinidk

ta `d dsjs
tdktj`a nisnjs
`isamvdr parbanuki`j`ds qud mj
ta`as mas nd`ias. «Dsna`drki`j` ljhîj ds
dk mj banuki`j`, ik
brihd Hjunjk, `ak`d sd bakbdktrjk nubljs `d mjs mjs dspdrjkzj
dspdrjkzjss
par mas `dspasdî`as `dhi`a j quidhrjs a ikstitubiakds jgdbtj`js
`d `dsbré`ita. @jnas mj hidkvdki`j jlarj bana bjpjbi`j` `d
 

: 8 Jmj ik bid Hdkaist

ljhimitjbiòk m a qud ukj vdz gud rdbljzj`a bana ukj rdstrib


biòk. M a qud jktds drj vista bana uk ahstêbuma dk dm bjnika
ljbij mj lunjki`j` dstê jlarj dmacij`a bana su bak`ibiòk
kdbdsjrijµ ¿ . Vdra dstd rdtana ka pud`d ickarjr dm iktdrnd`ia
 

na`drka, rjzòk par mj bujm mjs banuki`j`ds pasna`dnjs sd


`istikcudk kdbdsjrijndkt
kdbdsjrijndktdd `d mjs banuki`j`ds prdna`dnjs.
Bana rdjbbiòk, mj i`dkti`j` tanj j ndku`a ukj garnj `d ba
nukiòk, bujk`a ka `d gusiòk. D s m a qud ljbd nubla tidnpa sd
újmò Nibldm Njggdsami?« M j pér`i`j `dm prapia budrpa dk dm budr
budr
pa bamdbtiva,yj
bamdbtiva,yj sdj ndtjgòribjndktd
ndtjgòribjndktd a stri bta sdksu pjrdbd sdr
stribta
mj bjrjbtdrîsti
bjrjbtdrîstibj
bj `d mj banuki`j` sdksihmd a jgdbtivj qud tanj
dm rdmdva `d mj sabid`j` purjndktd utimitjrijµ?'.

Katjs
Blristapldr Mjsbl, Pld Nîkinj/ R d/g Vsyblib Rurvivjm ik Prauhmd` Pinds, V j k
Haaes, Mak`rds :9<4, pp. 28-20.
8 Rahrd mj `isamubiòk `dm vîkbuma sabijm y mj dvamubiòk `d mjs rdmjbiakds jgdbti
vjs, bg. prikbipjmndktd _ycnukt Hjunjkk, Miqui` M a v d Ak tld Grjimty ag Lu-
njk Hak`s, Vamity Vrdss Bjnhri`cd 8662-
Lay pa`dnas bjnhijr `d kanhrd, `d kjbiakjmi`j` d ikbmusa `d sdxa. D s sic
kigibjtiva qud, jm nisna tidnpa, mas pa`drds pÿhmibas s d dnpmdjk dk dstj
hmdbdr mj i`dkti`j` sdújmizj`arj `d njkdrj bj`j vdz nês prdbisj? ludmmjs
`icitjmds, J@K, njrbj`ards cdkétibas, iris, dtb. R i mj i`dkti`j` pud`d sdr bj`j
vdz nês dmdci`j, d s mòciba qud j aoas `d mjs jutari`j`ds «mjs njrbjs `d mj
i`dkti`j` s d `dspmjzjk ljbij uk banpakdktd `d mj pdrsakj sahrd mj bujm
prdbisjndktd su mihdrtj` `d dmdbbiòk ka s d dodrbd, d s `dbir ljstj kudvj ar
`dk mj banpasibiòk îktinj `d su budrpaµ (Kibamjs Oaurkdt, «Mihdrté, écjmité,
i`dktmtéµ, dk Rbidkbds lunjikds, njrza `d 8662, p . 09).
0 Mj vid dk nidttds, ap. bit., p . 20.
4 @jky-Xahdrt @ugaur, i jrt `d ré`uird mds tdtds. Rur mj kauvdmmd sdrvitu`d `d
/ lannd mihdré i m é r d `u bjpitjmisnd tatjm, @dkaém, Vjris 8662, p . 99.
7 Cimmds Mipavdtsey, «Mj sabiété ` lypdrbaksannjtiakµ, dk Md @éhjt, njrza-
jhrim `d 8662, pp. 98-92-
3 mhi`., p . 94.
< _ycnukt Hjunjk, Mj vid dk nidttds, ap. bit.

9 Njrtîk Ldi`dccdr, Md prikbipd `d rjisak, Cjmminjr`, Vjris :978, p . :04.


: 6 Mj vid dk nidttds, ap. bit., pp. 2 3 8 2 3 2
Nibldm Njggdsami, Katds sur mj pastna`drkité, Gémik mkstitut `u nak`d jrj h d
Vjrîs 8662, p . 46.

Ka~atras y îas atras Vrat5mdnjtibj `d mr ib?idkti`j` : 2

i`dkti`j` j
vîbtinj `d m j `dsinhamizjbiòk ndrbjktim

Mas dmdndktas bmjvd `d mj i`dkti`j` bamdbtivj si


sicudk
cudk sidk`a lay
dm i`ianj, mj bumturj dk uk sdkti`a cdkdrjm sistdnj `d vjmards,
dstimas `d vi`j, garnjs `d pdksjr), j ndku`a pdra ka sidnprd)
dm tdrritaria, uk sdkti`a `d pdrtdkdkbij y dm `dsda `d vivir ouktas.
D m i`ianj guk`jndktj mj banuki`j` mikcýîstibj, pdra tjn-
hiék mj pasihimi`j` `d iktdrbjnhijr y `d `iêmaca. Vdrnitiék`a-
nd bakstruir
bakstruir ni i`dkti`j` dk rdmjbiòk bak dm atra, ds tjnhiék,
par `dgikibiòk, `ijmòcibj. «Dm mdkcujod, rdbudr`j Bljrmds Pjymar,
dstê na`dmj`a y sd `dsjrrammj prikbipjmndktd ka dk dm nakòma-
ca, sika dk dm `iêmaca, a ndoar, dk mj vi`j `d ukj banuki`j` `d
`îsbursaµ. Bidrtjndktd, dm i`ianj ka ds uk njrbj`ar î`dktîtj-
ria jhsamuta ka ljy kdbdsi`j` `d sdr durapda pjrj l ljhmjr
jhmjr ukj
mdkcuj durapdj, y j prikbipias `dm sicma \ I \ mj nitj` `d mas grjk-
bdsds ka ljhmjhjk grjkbés). Ikbmusa lj aburri`a qud uk pudhma
lj pdr`i`a su mdkcuj sik par dmma pdr`dr bakbidkbij `d su i`dk-
ti`j` mas dodnpmas `dm cjémiba a `dm ldhrda). Rik dnhjrca, dk
ta`js mjs épabjs, dm i`ianj lj gukbiakj`a barka prikbipjm sicka
`d rdbakabinidkta. J m pdrnitir dktdk`drsd, iknd`ijtjndktd
brdj uk vîkbuma.
D m m a mmdvj tjnhiék j pdksjr dk bidrtjs bjtdcarîjs. Mdoas `d
sdr uk sinpmd nd`ia `d banukibjbiòk, dm i`ianj ds dm vdlîbuma
`dm sdkti`a `d mjs basjs y , barka tjm, pdrnitd mj dndrcdkbij `d
ukj bakbidkbij rdgmdxivj. Ldi`dccdr `dbîj qud agrdbd mj apar-
tuki`j` `d ukj rdvdmjbiòk `dm sdr. D m i`ianj rdvdmj uk nuk`a
qud ds dm mucjr `d kudstrjs dvjmujbiakds, kudstrjs dnabiakds
y kudstrjs rdmjbiakds. Dsta sickigibj qud mas vjmards banpjrti-

`as sak `igîbimds `d dktdk`dr sik uk baktdxta mikcýîstiba qud mas


guk`jndktd. qud mas `igdrdktds i`ianjs rdgmdojk `igdrdktds
visiakds `dm nuk`a, `igdrdktds njkdrjs `d dstjr dk dm nuk`a.

También podría gustarte