Está en la página 1de 2

CONTROL DE ALMACEN

Fecha: /12/2020
N° Nonmbre Completo CI. Entrada Salida Firma

1 Rodriguez Mamani Crispin 8752018 CBBA

2 Olegario Caero Pardo 13068150 CBBA

3 Jaldin Escobar Limbert 7959381 CBBA

4 Teran Merino Julio Cesar 12840318 CBBA

5 Camacho Mejia Teodoro 6424801 CBBA

6 Huchani Hilire Fidel 6910682 LP

7 Villarrroel
Alberto
Gremingerth Oscar
5856571 SC

8 Mendez Claros Jhonny 3148095 CBBA

9 Delgadillo Rifarachi Ramiro 9387808 CBBA

10 Benavides Camacho Rimer 8745559 CBBA

11 Vallejos Revollo Juan Gabriel 8760923 CBBA

12 Antezana Maldonado Rodolfo 7618573 BN

13 Melgar Antezana Juan 4398412 CBBA

14 Antezana
Miguel
Maldonado Luis 10832642 BN

15 Delgado Guzman Brian 6543306 CBBA

16

17

18

19

20
CONTROL DE ALMACEN
Fecha: /12/2020
N° Nombre Completo CI. OBJETO ENTREGADO FIRMA OBJETO DEVUELTO Firma
COLCHON
1 Rodriguez Mamani Crispin 8752018 CBBA CAMA
CATRE
COLCHON
2 Olegario Caero Pardo 13068150 CBBA CAMA
CATRE
COLCHON
3 Jaldin Escobar Limbert 7959381 CBBA CAMA
CATRE
COLCHON
4 Teran Merino Julio Cesar 12840318 CBBA CAMA
CATRE
COLCHON
5 Camacho Mejia Teodoro 6424801 CBBA CAMA
CATRE
COLCHON
6 Huchani Hilire Fidel 6910682 LP CAMA
CATRE
COLCHON
Villarrroel Gremingerth Oscar
7 Alberto
5856571 SC CAMA
CATRE
COLCHON
8 Mendez Claros Jhonny 3148095 CBBA CAMA
CATRE
COLCHON
9 Delgadillo Rifarachi Ramiro 9387808 CBBA CAMA
CATRE
COLCHON
10 Benavides Camacho Rimer 8745559 CBBA CAMA
CATRE
COLCHON
11 Vallejos Revollo Juan Gabriel 8760923 CBBA CAMA
CATRE
COLCHON
12 Antezana Maldonado Rodolfo 7618573 BN CAMA
CATRE
COLCHON
13 Melgar Antezana Juan 4398412 CBBA CAMA
CATRE
COLCHON
Antezana Maldonado Luis
14 Miguel
10832642 BN CAMA
CATRE
COLCHON
15 Delgado Guzman Brian 6543306 CBBA CAMA
CATRE
COLCHON
CAMA
CATRE
COLCHON
CAMA
CATRE
COLCHON
CAMA
CATRE

También podría gustarte