Está en la página 1de 14

PER UN HISPA-NICE: ARA O MAI

L’actual pandèmia ha posat en evidència diverses debilitats del Sistema Nacional de Salut
(SNS). Entre d’elles, les relacionades amb l’arbitrarietat en la presa de decisions sobre la
provisió i finançament de diferents medicaments, proves diagnòstiques, programes o
intervencions sanitàries, sobre la creació d’algunes infraestructures sanitàries i sobre
l’establiment de prioritats en polítiques de salut d’ampli espectre.

Rest de tot això és nou. Tots els sistemes de salut han de fer front a la necessitat de valorar
objectivament l’efectivitat, la seguretat i els costos de les tecnologies, medicaments i
intervencions sanitàries, especialment quan en alguns casos aquestes intervencions tenen
costos extraordinàriament elevats, amb preus que no es corresponen amb els seus beneficis
en termes de salut.

L’avaluació de la relació cost-efectivitat de tecnologies, medicaments i intervencions sanitàries


hauria d’estar en la base de la seva incorporació a la cartera de prestacions i serveis del SNS,
així com del preu que el SNS hauria de pagar per tals prestacions i serveis.

Des de fa anys, països del nostre entorn europeu i d’altres que són referència pels seus
sistemes sanitaris (Regne Unit, Suècia, Alemanya, Austràlia, Nova Zelanda, etc.) han creat
agències per a desenvolupar aquestes tasques i informar la presa de decisions dels seus
sistemes sanitaris sobre tipus i cobertura de prestacions, grups de persones en el que estarien
indicades i preus. El prototip més conegut d’aquestes agències és, sense dubte, el National
Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Regne Unit.

Els signants d’aquest manifest estem convençuts que el SNS necessita imperiosament una
institució similar (un HispaNice) d’avaluació de les prestacions sanitàries, incloent l’avaluació
econòmica i el seu impacte pressupostari, i de que el finançament del programa Next
Generation EU suposa una oportunitat irrepetible per a la seva creació.

Es tractaria de crear un òrgan d’avaluació independent, a l’estil de la Autoridad Independiente


de Responsabilidad Fiscal (AIReF), amb personalitat jurídica pròpia, autonomia funcional y amb
procediments i funcions ben definides, que s’ocupi d’analitzar les prestacions sanitàries, les
seves tecnologies, medicaments i indicacions terapèutiques, intervencions de prevenció i salut
pública, i altres polítiques de salut, compaginant resultats en salut amb els costos que suposen
per al SNS i per al conjunt de la societat. Una Autoritat Independent d’Avaluació de Pràctiques
i Polítiques Sanitàries que, des de l’anàlisi de l’evidència científica disponible en cada moment,
determini si els beneficis sanitaris i socials d’una intervenció en salut valen el que costen.

L’esmentada Autoritat Independent seria un element imprescindible per a informar, prenent


com a base el millor coneixement disponible, les decisions a adoptar en la ordenació dels
canvis i reptes als que s’enfronten els sistemes de salut, i constituiria una eina potent, tal com
és visible en països del nostre entorn, per tal d’optimitzar els intrínsecament sempre
insuficients recursos destinats a la millora de la salut de la població.

La creació d’aquest organisme és ineludible per tal de garantir que les recomanacions sobre
cartera de serveis i sobre intervencions sanitàries estiguin basades en la milor evidència
científica disponible i en valors socials consensuats. Una vegada realitzada aquesta avaluació,
correspondria als governants ‘fer allò proposat i, sinó, explicar les raons`. D’aquesta manera
s’informaria la decisió política, en cap cas se la substituiria, atès que l’agència proposada no
disposaria de facultats executives. El seu funcionament s’hauria de regir pels principis
d’independència, rigor tècnic i bon govern, afavorint la transparència de les opcions que
s’adoptin i contribuint al rendiment de comptes en les decisions públiques.

El moment que vivim exigeix reformes de gran calat i fa imprescindible apostar per una
institució que contribueixi decididament a refermar la solvència del sistema sanitari públic i a
reorientar amb més eficàcia les polítiques de salut. La oportunitat per al finançament
institucional que el gran projecte europeu permet és única i, previsiblement, irrepetible en
molts anys. I sense la necessitat d’hipotecar els costos recurrents que pugui generar, els qual
anirien en la seva major part a càrrec dels avaluats

Una Autoritat Independent d’Avaluació de Pràctiques i Polítiques Sanitàries completaria la


valoració d’eficàcia i seguretat que duen a terme altres institucions, com les actualment
desenvolupades per l’ Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Permetria el
treball en xarxa connectant centres existents de coneixement expert a nivell central i
autonòmic, l’acadèmia i la indústria sanitària. Exhibiria rigor i compromís per part de les
autoritats sanitàries per a la millor definició i gestió de les prestacions sanitàries, en
consonància amb el treball d’avaluació desenvolupat per la Red Española de Agencias de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salut. Afavoriria
l’ús racional dels recursos públics per a la promoció de la salut i la gestió de qualitat dels
serveis sanitaris. En definitiva, atendria la demanda del bon govern de les nostres institucions,
col·locant el Sistema Nacional de Salut en el segle XXI. I ara és el moment, no hi ha excuses que
hi valguin.

Tretze de desembre de 2020

Signen aquest manifest:

-Ignacio Abásolo Alessón. Universidad de La Laguna, Tenerife.

-José María Abellán Perpiñán. Universidad de Murcia.

-Víctor Abraira. Bioestadístico. Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

-María Teresa Acaiturri Ayesta. Hospital Universitario Cruces (Osakidetza)

-Cristina Adroher Mas. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

-José Luis Aguayo Albasini. Servicio de Cirugía General. Hospital Universitario Morales
Meseguer. Murcia

-Carlos Aibar Remón. . Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad de


Zaragoza.

- AIFiCC. Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya


-Susana Aldecoa Landesa. Presidenta Sociedade Galega de Medicina Familiar e Comunitaria

-Jordi Alonso Caballero. IMIM- Hospital del Mar; Universitat Pompeu Fabra (UPF)

-Carlos Álvarez-Dardet. Universidad de Alicante.

-José Carlos Andrade Santa Cruz. CRES UPF

-Iñaki Antón Gorostidi . Médico Gerontologo y Perito Médico Barcelona

-Fernando Antoñanzas Villar . Universidad de La Rioja

-Isaac Aranda. Universidad de Castilla-La Mancha

-Antoni Arias Enrich. Hospital Sant Joan de Déu

-Gloria Ariza Cardiel. Servicio Madrileño de Salud

-Joan Josep Artells i Herrero. Sanidad Comunicación y Gestión del Conocimiento

- Asociación de Economía de la Salud. (AES)

-Cristina Avendaño Solá. Médico especialista en Farmacología Clínica

-Xavier Badía. Director de la Revista Española de Economia de la Salud.

-Xavier Ballart. Universitat Autònoma de Barcelona

-Patricia Barber Pérez. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

-Maria Antònia Barceló. Universidad de Girona y CIBERESP

-Xavier Bartoll Roca. Agència de Salut Pública de Barcelona

-Rafael Bengoa. Doctor en Medicina.

-Enrique Bernal Delgado. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.

-Cristina Blanco. Universidad de Cantabria

-Carla Blázquez Fernández. Universidad de Cantabria

-Lluís Bohigas Santasusagna. President del Cercle de Salut

-Xavier Bonfill. Centro Cochrane Iberoamericano, Barcelona

-Josep Maria Borràs Andrés. Universitat de Barcelona

-Joan Ramon Borrell. Universitat de Barcelona

-Xavier Bosch. Institut Català d’Oncologia (ICO) i Universitat Oberta de Catalunya ( UOC)

-Núria Bosch Sagrera. Cercle de Salut. Directivo


-Max Brosa Riestra. Director General Oblikue Consulting, S.L.

-Alba Brugués i Brugués. Presidenta Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de


Catalunya

-Juan M. Cabasés. Department of Economics, Public University of Navarra

-Laura Cabiedes-Miragaya. Universidad de Oviedo.

-Antonio Cabrera de León. Universidad de La Laguna

-Gonzalo Calvo. Farmacología Clínica Hospital Clínic de Barcelona

-Carlos Campillo Artero. IbSalut, Mallorca, CRES/BSM/Unversistat Pompeu Fabra, Barcelona.

-Magda Campins Mart. Medicina Preventiva i Epidemiologia. Hospital Universitari Vall


d’Hebron

-Joan Canovas Barceló. Unió Catala de Hospitals

-David Cantarero. Universidad de Cantabria.

-Josefa Cantero. Presidenta de SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración


Sanitaria)

-Jesús Caramés Bouzán. Médico y Gestor Sanitario

-Neus Carrilero Carrió. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

-Joan Carrió. Hospital de Son Espases Palma de Mallorca

-Bruno Casal Rodriguez. Universidade da Coruña

-Joan B. Casas. ex Degà Col.legi d’Economistes de Catalunya

-Enrique Castellón Leal. Crossroad Biotech

-Antoni Castells. Hospital Clínic de Barcelona, Universitat de Barcelona

-Ferrán Catalá López. Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III.

-Pedro Cervera Casino . Farmaceútico de Atención Primaria. Conselleria de Sanitat Universal i


Salut Pública, Alicante

-Elisa Chilet Rosell. Universidad Miguel Hernández Elx (Alacant)

-Laia Cirera Crivillé. ISGlobal Barcelona Institute for Global Health, U. de Barcelona.

-Ana Clavería Fontán. Técnico de Salud de Atención Primaria Vigo. SERGAS

-Tomás Cobo Castro. Vicepresidente de la Unión Europea de Médicos Especialistas, Santander.

- Colegio de Economistas de la Región de Murcia.


-Jordi Colomer i Mascaró. Consultor

-Joan Carles Contel . Direccio general Planificació en Salut. Departament Salut

-Indalecio Corugedo. Catedrático emérito UCM

-Joan Costa Font. London School of Economics and Political Science

-Francesc Cots Reguant. Parc de Salut Mar de Barcelona

-Gemma Craywinckel. Directora Gerent FGS Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

-Carlos Crespo Palomo. UPF-Barcelona School of Management

-Patricia Cubi-Molla. Office of Health Economics, UK

-Luis Currais Nunes. Universidade da Coruña

-Josep Darbà Coll. Universidad de Barcelona

-Antoni Dedeu. Ex-director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Cataluny. CEO


International Network for Integrated and Personalised Care (GloCal-Net IPC). UK.

-Manel Del Castillo Rey. Director gerente del Hospital Sant Joan de Deu. Barcelona.

-Isabel del Cura Gonzalez . Servicio Madrileño de Salud y Universidad Rey Juan Carlos

-Juan E. Del Llano. Fundación Gaspar Casal. Presidente de la Asociación Española de


Evaluación de Tecnologías Sanitarias

-Raúl del Pozo Rubio. Universidad de Castilla-La Mancha

-Federico Díaz González . Hospital Universitario de Canarias, y Universidad de La Laguna

-Ruben Durante. ICREA y Universitat Pompeu Fabra

-David Epstein. Dpto. Economía Aplicada. Universidad de Granada

-Francisco Escribano Sotos. Catedrático Universidad de Castilla-La Mancha

-Jaime Espín. Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)

-José Expósito Hernández. Oncología Radioterápica, Hospital Universitario Virgen de las


Nieves

-Joan Faner Aguiló. Universitat Pompeu Fabra, CRES, Barcelona.

-Roser Fernández. Secretaria SCGS y DG Unió Catalana d’Hospitals

-Paloma Fernández Cano. Voluntaria de Médicos del Mundo

-Melchor Fernandez Fernandez. Universidade de Santiago de Compostela

-Manel J. Ferré i Montañes. Médico


-Montse Ferrer . Institut de Recerca Hospital del Mar (IMIM) i Universitat Autònoma de
Barcelona

-Rosa Ferrer . Investigadora Ramón y Cajal Univ Pompeu Fabra

-Josep Ganduxé Soler . Cercle de Salut. Directivo

-Sergio García. Fundación IISS, Valencia

-Eugenio García Alegre. Consultor y CRES-UPF

-Fernando García Alonso. Farmacólogo clínico, ex-Director G. del Medicamento y de la AEMyPS

-Fernando Garcia Benávides. Universitat Pompeu Fabra

-Ana García García. Universidad de Valencia

-Pilar García Gómez. Erasmus University, Rotterdam

-Manuel García Goñi. Universidad Complutense de Madrid.

-José Augusto García Navarro. Médico especialista en geriatría

-Ariadna García Prado . Universidad Pública de Navarra.

-Antonio J. García Ruiz . Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento. Dpt.
Farmacología. Univ. Málaga

-Anibal García Sempere. FISABIO Salud Pública, València

-Jaume Garcia Vidal . Catedràtic d'Economia de la Univ Pompeu Fabra

-Nuria García-Agua Soler. Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento. Dpt.
Farmacología. Univ. Málaga

-Anna García-Altés. AQuAS Barcelona

-Anton Gasol Magriñà. Patrono de la FIBS, Degà del Col.legi d'Economistes de Catalunya

-Joan Gil. Universitat de Barcelona

-Diana Gil González. Universidad de Alicante

-Ana Isabel Gil Lacruz. Universidad de Zaragoza

-Antoni Gilabert. Consorci de Salut i Social de Catalunya

-Jaime Ginestal. Universidad del Pais Vasco/EHU

-Francisco J. Goerlich. Universitat de València e Ivie.

-Elisa Gómez Inhiesto. Hospital Universitario Cruces (Osakidetza)

-Pedro Gómez Pajuelo . Ex- Subdirector General de Farmacia


-Libertad González. Universitat Pompeu Fabra y Barcelona GSE

-María Gonzalez Diego. IDIVAL Valdecilla

-Luis González Feria . Real Academia de Medicina de Canarias. Miembro de número

-Beatriz González López-Valcárcel. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

-Irene Gonzalez Rodriguez . Universidad de Cantabria

-Nieves Grau Martínez. Conselleria de Sanitat Universal i Salud Pública (Valencia)

-Montserrat Guillen. Universitat de Barcelona y City University of London

-Montserrat Guillen. Riskcenter, Universitat de Barcelona y City, University of London

-Encarna Guillén Navarro. Universidad de Murcia e Instituto Murciano de Investigación


Biosanitaria (IMIB), ex Consejera de Sanidad

-Ildefonso Hernández Aguado. Universidad Miguel Hernández, Elx, Alicante

-Mónica Hernández Alava. Universidad de Sheffield, Reino Unido

-Aránzazu Hernández Yumar. Universidad de La Laguna

-Helena M Hernández-Pizarro. Centre de Recerca en Economia i Salut. CRES/ UPF, Barcelona

-Maite Herranz Marín. Presidenta de la Sociedad Murciana de Medicina Interna

-Carmen Herrero. Dpto. Fundamentos del Análisis Económico, Universidad de Alicante, e Ivie.

-Álvaro Hidalgo Vega. Universidad de Castilla-La Mancha y Fundacion Weber

-Pere Ibern Regàs. Centre de Recerca en Economia i Salut. CRES/ UPF, Barcelona.

-Jose M. Inoriza. Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats Baix Empodà

-Marco Inzitari . Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia.

-Toni Iruela Lopez. ACEBA i Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

-Juan de Dios Jiménez Aguilera. Catedrático de Economía Aplicada, Universidad de Granada

-Sergi Jimenez Martín. FEDEA, CRES y Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

-Dolores Jiménez Rubio. Universidad de Granada

-Francisco Jodar Sánchez. Facultad de CC Económicas. Universidad de Málaga

-Carmelo Juárez Castelló . Universidad de La Rioja

- Junta Directiva. Unió Catalana d'Hospitals (UCH)

- Junta Directiva del Cercle de Salut.


-José María Labeaga. Universidad Nacional de Educación a Distancia

-Santiago Lago Peñas. Universidade de Vigo

-Paloma Lanza León. Universidad de Cantabria

-Pablo Lázaro de Mercado. Investigador independiente en servicios de salud, Madrid.

-Francisca Leiva Jimenez. Unidad Docente Medicina Familiar y Comunitaria. Málaga

-Javier Isaac Lera Torres. Universidad de Cantabria

-Enric Limón Cáceres. Cercle de Salut. Directivo

-Catalina Llaneza Hesse. Tecnocampus-UPF

-Humberto Llavador. Depto Economia. Universitat Pompeu Fabra

-Félix Lobo. Universidad Carlos III, Madrid y Funcas.

-Francisco Longo . ESADE

-Julio López Bastida. Universidad de Castilla-La Mancha.

-Guillem López Casasnovas. Universitat Pompeu Fabra y Centre de Recerca en Economia i


Salut. Barcelona.

-Puerto López del Amo. Universidad de Granada

-Ángel López Nicolás. Universidad Politécnica de Cartagena

-Asensio López Santiago. Director Gerente del Servicio Murciano de Salud

-Francesc López Seguí. CRES y Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

-Antonio López Villegas. APES Hospital de Poniente, El Ejido - Almería

-Susana Lorenzo Martinez. Editor del Journal of Health Care Quality.

-Blanca Lumbreras Lacarra. Universidad Miguel Hernández, Elx (Alacant).

-Manuel Macía Heras. Servicio Nefrologia. Hospital Universitario Nuestra Señora de


Candelaria, y Universidad de La Laguna

-Ramón Madrid. Decano del Colegio de Economistas de la Región de Murcia

-Anton Giulio Manganelli. EADA Business School y CRES-UPF

-Miguel Ángel Máñez Ortiz. Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares).

-Javier Mar . Servicio Vasco de Salud - Osakidetza

-Joan Carles March. Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)


-Francesc José María i Sánchez. Cercle de Salut y Asociación de Juristas de la Salud

-Soledad Marquez Calderón. Fundación IISS (Instituto de Investigación en Servicios de Salud).

-Tino Marti. European Health Telematics Association - EHTEL

-Luís Martí Bonmatí. Hospital Universitario y Politécnico La Fe, València

-Jesús Martín Fernández. Servicio Madrileño de Salud.

-Jose Jesús Martín Martín. Universidad de Granada

-Carlos Martín Saborido. Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III.

-Vicenç Martínez Beneyto. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya

-Francisco Martínez Díaz. Universidad de Murcia y Jefe de Sección de Anatomía Patológica del
Hospital Universitario Reina Sofía

-Cristina Martínez Martínez. Cercle de Salut. Directivo

-Jorge E. Martínez Pérez. Universidad de Murcia

-José Manuel Martínez Sesmero. Servicio Farmacia Hospitalaria Hospital Clínico San Carlos

-Xavier Martinez-Giralt. Universitat Autonoma de Barcelona

-Francisco Martos Crespo. Universidad de Málaga

-Núria Mas. IESE Universitat de Navarra

-Laia Maynou. London School of Economics and Political Science y CRES-Universitat Pompeu
Fabra

-Ricard Meneu. Fundación IISS (Instituto de Investigación en Servicios de Salud) Valencia.

-Jorge Mestre-Ferrándiz. Universidad Carlos III

-José Molero. Universidad Complutense de Madrid

-Roberto Montero. Universidad de Granada

-Manuel Montero Perez Barquero. Medicina Interna. Hospital Reina Sofia. Cordoba

-Toni Mora. IRAPP, Universitat Internacional de Catalunya

-Manuel Morales González. Servicio de oncología del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria, y Universidad de La Laguna

-Patricia Moreno Mencia. Universidad de Cantabria

-Sol Muñoz Moreno. Cercle de Salut. Directivo

-Carles Murillo Fort. UPF-Barcelona School of Management


-Miguel A. Negrín Hernández. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

-Catia Nicodemo. University of Oxford, Centre for Health Service Economics & Organisation
(CHSEO)

-Abel Novoa. Coordinador para la cronicidad avanzada y la atención Sociosanitaria del Servicio
Murciano de Salud

-Juan Oliva. Universidad de Castilla La Mancha.

-Pau Olivella Cunill. Universitat Autónoma de Barcelona y Barcelona GSE.

-Marta Ortega Ortega. Universidad Complutense de Madrid.

-Vicente Ortún Rubio. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

-Jaume Padros i Selma. President Col.legi de Metges de Barcelona

-José Luis Pais Brito. Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Universitario de
Canarias, y Universidad de La Laguna

-Olga Pané Mena. Gerent Parc de Salut Mar de Barcelona

-Paula Parás Bravo. Universidad de Cantabria

-Isabel Pardo García. Universidad de Castilla-La Mancha

-Pedro Parra Hidalgo. Subdirector General de Calidad asistencial, Seguridad y Evaluación del
Servicio Murciano de Salud

-Natàlia Pascual Argenté. Universitat Pompeu Fabra y CRES Barcelona.

-Marta Pascual Sáez . Universidad de Cantabria

-María Paz Zulueta. Universidad de Cantabria

-Salvador Peiró. FISABIO Salud Pública. Valencia.

-Amada Pellico López. Servicio Cántabro de Salud

-Laura Pellise Urquiza. Doctora en economia por la UPF

-Luz Mª Peña Longobardo. Universidad de Castilla-La Mancha.

-Francisco Pérez. Universitat de València e Ivie.

-Javier Perez Frias. Catedratico de Pediatria. Malaga

-Carmen Pérez Romero. Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)

-Valentí Pich. Presidente del Consejo Gral de Colegios de Economistas de España

-Héctor Pifarré i Arolas. Centre de Recerca en Economia i Salut. CRES/ UPF, Barcelona
-Pilar Pinilla. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

-Jaime Pinilla Domínguez. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

-Matilde Pinto Machado. Universidad Carlos III de Madrid

-José Luis Pinto Prades. Universidad de Navarra

-Elena Polentinos Castro. Servicio Madrileño de Salud

-Miquel Porta. Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona IMIM y Universitat Autònoma de


Barcelona

-Francisco Pozo Rodríguez. Instituto de Investigación Hospital Universitario Doce de Octubre,


Madrid.

-Juan Daniel Prados Torres. Unidad Docente Medicina Familiar y Comunitaria. Málaga

-Diego Prior. Dpto. de Empresa. Univ Autonoma de Barcelona

-Diego Puga . CEMFI

-Lluc Puig Codina. Universidad de Alicante

-Jaume Puig-Junoy. Universitat Pompeu Fabra-Barcelona School of Management, Barcelona.

-Ruth Puig-Peiró. Public Health England

-Juan Antonio Quesada Torres. Servicio Murciano de Salud

-Carles Ramió Matas. Catedràtic de Ciència Política i de l'Administració. Universitat Pompeu


Fabra

-Josep Maria Raya. Director Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Mataró
Barcelona

-José Ramón Repullo Labrador. Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III

-Maria Reventos Gil de Biedma. Cercle de Salut. Directivo

-Francisco Reyes Santías. Universidad de Vigo- IDIS (Instituto de Investigación Sanitaria)

-Berta Rivera Castiñeira. Universidad de La Coruña.

-Oliver Rivero-Arias . Nuffield Department of Population Health, Reino Unido

-José Luis Rodrigo Pérez. Servicio de Traumatología y Ortopedia. Hospital Dr. Peset y
Universitat de València.

-Fernando Rodríguez Artalejo. Universidad Autónoma de Madrid

-Marisol Rodríguez Martínez. Universitat de Barcelona


-Eva Rodríguez Míguez. Universidade de Vigo

-Fermín Rodríguez Moreno. Servicio de Hospitalización a Domicilio en el Hospital Universitario


de Canarias

-Beatriz Rodríguez-Sánchez. Universidad Camilo José Cela

-Begoña Román Maestre. Universitat de Barcelona

-Serafín Romero Agüit. Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos

-Elena Ronda. Universidad de Alicante.

-Joan Roselló Villalonga. Universitat Illes Balears

-Joan Rovira. Universidad de Barcelona

-Miguel Ángel Royo Bordonada. Escuela Nacional de Sanidad

-María Rubio-Valera. Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

-Paolo Rungo. Universidade da Coruña

-Ramon Sabes-Figuera. Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua)

-Marc Saez. Universidad de Girona y CIBERESP

-Emilio Sanchez Cantalejo.. Profesor Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)

-Fernando I. Sánchez Martínez. Universidad de Murcia

-Galo Agustín Sánchez Robles. Oficina de Evaluación de Medicamentos, Servicio Extremeño de


Salud.

-Lidia Sánchez Ruiz. Universidad de Cantabria

-Eduardo Sánchez-Iriso. Universidad Pública de Navarra

-Manuel Santiñà Vila. Hospital Clínic de Barcelona

-Bernardo Santos Ramos. Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

-Raquel Sarabia Lavin. Universidad de Cantabria

-Josep LLuís Segú Tolsa. UPF-Barcelona School of Management

-Andreu Segura . Consell Assessor del Comitè de Bioètica de Catalunya, Barcelona

-Marta Segura . ESCI-UPF

-Miquel Serra-Burriel. Universidad de Zürich

-Manuel Serrano Alarcón. Bocconi University


-Antoni Serrano Blanco. Adjunt a la Direcció de Salut Mental. Parc Sanitari de Sant Joan de
Déu

-Jordi Serrano Pons. Fundador UniversalDoctor The Digital Global Health Company

-Elisa Sicuri. Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)

-SESPAS Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. (AES; AEC; AJS; REAP;
SEE; SEEP; SESA; AMAS; AMaSaP; SASPAS-HIPATIA; SCSP; SSPCiB)

- Societat Catalana de Gestió Sanitària de la Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de


Catalunya i Balears

-Marc Soler Fábregas. Cercle de Salut y Colegio de Médicos de Barcelona

-Marc Soler Fàbregas. Director general Corporatiu Col.legi de Metges de Barcelona

-Victor Soria Aledo. Vicepresidente de la Asociación Española de Cirujanos

-Simon Sosvilla Rivero. Universidad Complutense de Madrid.

-Javier Soto. Farmacólogo clínico, Codirector del Máster de Evaluación Sanitaria de la UC3M

-Myriam Soto-Gordoa. Mondragon Unibertsitatea

-Alexandrina Stoyanova. Department of Economics. Universitat de Barcelona

-Maria Teresa Carrion. Unidad Docente Medicina Familiar y Comunitaria. Málaga

-Fede Todeschini. IVALUA Barcelona

-Matías Torrent Quetglas. Àrea de Salut de Menorca

-Alberto Torres Cantero. Universidad de Murcia y Servicio de Medicina Preventiva del Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

-Salvador Tranche Iparraguirre. Presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y


Comunitaria (SEMFYC)

-Marta Trapero Bertran. Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona

-Rosa Urbanos Garrido. Universidad Complutense de Madrid.

-Iker Ustarroz Aguirre. Hospital Universitario Cruces (Osakidetza)

-Judit Vall Castelló. Universitat de Barcelona, IEB & CRES-UPF

-Nacho Vallejo Maroto. Internista Hospital Universitario Virgen del Rocío

-Laura Vallejo Torres. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

-Pere Vallribera. Presidente SCGS Gerente LRC e IMI


-Pere Vallribera Rodríguez. Cercle de Salut y Societat Catalana de Gestió Sanitària

-Jordi Varela. Consultor Editor de Avances en Gestión Clínica y Sanitaria

-Emilio Vargas Castellon. Servicio Farmacologia Clinica. Hospital San Carlos

-Marcos Vera-Hernández. University College London, Reino Unido

-Francisco Villar Rojas. Universidad de La Laguna Asociación Juristas de la Salud

-Carmen Vises Cases . Universidad de Alicante.

-Néboa Zozaya. Weber