Está en la página 1de 1

Efecte Doppler: Tots els objectes que emeten radiacions sonores o lluminoses, quan l’objecte

s’allunya, la freqüència canvia, Estudiant les galaxies més llunyanes observem que la
freqüència canvia. Això demostra que l’espai està en moviment.