PROPOSAL PEMBANGUNAN MESJID indonesia | english Kata Pengantar Bismihi Ta'ala Allahumma Shalli ala Muhammad wa Ali Muhammad

Assalamu 'alaikum Wr.Wb. Allah dan Rasul-Nya Muhammad Saww. memerintahkan umat Islam dimanapun mereka berada agar membangun masjid. Alangkah indah dan bahagianya umat Islam apabila memiliki sarana peribadatan yang memadai keberadaannya. Kami, Yayasan Pendidikan Islam Al-Jawad bersama dengan Dewan Keluarga Masjid Nurul Falah, Gegerkalong Girang Bandung, berkeinginan untuk menyeleskan pembangunan Masjid Al-KAutsar ……..memiliki pusat kegiatan da'wah Islam yang memadai dan layak untuk melayani masyarakat Islam yang membutuhkannya. Saat ini kami terus berupaya mengembangkan kegiatan pendidikan dan da'wah. Masjid Nurul Falah didirikan tahun 1967. Renovasi masjid pertama dilakukan pada tahun 1992. Selanjutnya pada tahun 1997 dibangunlah sarana penunjang untuk kegiatan kesekretariatan dan ruang majlis. Alhamdulillah, sarana penunjang ini, berkat dukungan dan pertisipasi para Jama'ah yang budiman, sudah selesai semuanya. Hanya saja pembangunan Masjid harus segera diselesaikan. Dengan mengharapkan karunia dan Rahmat Allah Swt., serta bertawasul kepada Sang penutup Rasulullah Saww., beserta Ahlibaitnya as. kami mengetuk hati para dermawan muslimin untuk turut membantu meringankan beban pembiayaan pembangunan. Semoga kemurahan hati para dermawan mendapat balasan dari Allah Swt. pahala yang berlipat ganda. Amin yaa Robbal 'Alamin. Terimakasih. Jazakumullahu Khairon Katsiro. Wassalamu 'alaikum Wr.Wb. Bandung, 1 Maret 2000 M/24 Dzulqoidah 1420 Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Jawad

Husein Muhammad Al-Kaff Ketua DKM Nurul Falah

Bangunan masjid Nurul Falah sejak didirikannya telah direnovasi pada tahun 1992 dan telah di bangun gedung fasilitas penunjang pada tahun 1997. Lantaran itu mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk".Pendahuluan "Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Isola Kec. kini sudah tidak memadai lagi untuk berfungsi sebagaimana mestinya.03 RW. Yayasan Pendidikan Islam Al-Jawad serta masyarakat sekitar. Hal ini karena perkembangan penduduk serta lingkungan di sekitar masjid Nurul Falah menuntut adanya sarana dan prasana yang dapat menunjang peran dan fungsi masjid. (QS. yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta mendirikan shalat. untuk menyelesaikan pengembangan dan perluasan Masjid Nurul Falah tersebut. menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. mengeluarkan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Sukasari Bandung telah berdiri sejak tahun 1967 di atas tanah seluas 549 m2.06 Kel. Oleh karena itu makin mantaplah niat dan tekad Dewan Keluarga Masjid. (QS. At-Taubah:18) "Kamu adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia. dengan harapan masjid ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dan kamu beriman kepada Allah". terletak di jalan Gegerkalong Girang nomor 92 RT. Al-Imran :110) Masjid Nurul Falah. . Akan tetapi semuanya itu belum mampu menjawab kebutuhan yang semakin meningkat dan mendesak. termasuk pondokan.

Kursus kader kewartawanan Muslim. Pesantren kilat setiap liburan semester. Penampungan dan penyaluran zakat. Khitanan massal. 11. 5. 14. DKM Nurul Falah Masjid Nurul Falah mempunyai fungsi yang telah berjalan sbb. Pengajian remaja setiap minggu sebanyak -kurang lebih 50 orang remaja dan mahasiswa 6. dengan peserta siswa-siswi dari sekolah tingkat dasar sampai dengan mahasiswa dari berbagai lembaga pendidikan. Menyelenggarakan studi-studi Islam klasik dan perbandingan madzhab. Menyediakan ruangan kelas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Mengembangkan dan memperluas bangunan utama. Divisi Pendidikan dan Pelatihan. 12. catur wulan dan Ramadhan. Memahami perspektif Islam tentang masalah-masalah kontemporer. hari Jum'at dan hari-hari besar Islam lainnya. 2. Kursus kader khatib dan da'i. Jama’ah dapat memahami prisip-prisip dasar ajaran Islam. 2. 10. Media komunikasi dan informasi antara ulama dengan ulama. 9. 1. Kegiatan di atas diperlukan tindakan yang dapat menjaga kesinambungan peranan dan fungsi masjid Nurul Falah. 8. agar dapat menampung jama'ah yang semakin melimpah. 13. 2.: 1. 3. 4. 3. Tujuan: 1. 3. Pengajian ibu-ibu setiap 3 per minggu dengan jumlah tidak kurang dari 100 peserta. 7. Penyelenggaraan uapacara akad nikah. Madrasah Diniyah dengan jumlah murid 75 siswa. infaq.Berikut ini kami sampaikan secara singkat mengenai kegiatan YPI Al-Jawad DKM Nurul Falah sesuai dengan divisi-divisi yang ada. masyarakat dengan pemerintah. Pembinaan masjid-masjid di sekitarnya. sehingga diperlukan sarana-sarana seperti berikut: 1. shodaqoh dan lainlain. 2. Menyediakan pemondokan untuk santri-santri yang menetap. . Tempat beribadah sehari-hari. Musabaqoh remaja masjid se-Kodya Bandung. Pemantapan agama dan bacaan doa setiap malam Jum'at.

00 – 18. 1. Majlis Ta’lim Majelis ta’lim berupa kuliah rutin mingguan dengan pegangan kitabkitab standar.4 Bahasa Arab : Selasa.00 – 18.00 – 18.Program: 1. Menerbitkan buletin bulanan. Menyelenggarakan administrasi dan kerumahtanggaan yayasan Menyelenggarakan Sistem Informasi Meningkatkan sumber daya manusia Mengoptimalkan penggunaan fasilitas 5. kami merencanakan paket-paket sbb. Divisi Akhwat. Tujuan: .1 Akidah : Jum'at. yang membahas ilmu-ilmu dasar. Divisi Umum. Menebitkan buku-buku (telah terbit dengan 5 judul buku) 5.2 Fikih : Sabtu. Program: 1.1 Kalam (Teologi) 2. Program: 1. pukul 17.00 1.00 2. 2. Menyelenggarakan kerumahtanggaan 7. pukul 17.00 1. Dalam tahun 2000.00 –18. sekitar 20 x120 menit pertemuan. Divisi Penerbitan dan Publikasi. Rabu. Menyelenggarakan perpustakan 6.3 Filsafat : Ahad. 2. yayasan lainnya (kehumasan) 4. 3. 3. Diskusi Bulanan Diskusi bulanan adalah diskusi dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang kompeten. pukul 17.00 1. Menyelenggarakan komunikasi dengan pesantren. 4.2 Tasawuf (Irfan) 3.: 2. yang bisa diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. membahas masalah-masalah kontemporer. Paket Kuliah Paket kuliah ini berupa kuliah dengan materi tertentu. Pesertanya adalah mahasiswa dan umum. Kamis. pukul 17.

pendidikan anak dan kesehatan.Yayasan Pendidikan Islam Al-Jawad beralamatkan di: JL. +62 (22) 2016679 . 3.centrin. Usaha lain yang halal dan tidak mengikat. 4. 3.2004650 Kelurahan : Isola Kecamatan : Sukasari Kotamadya : Bandung Indonesia 40154 PO. Jama’ah akhwat memiliki wawasan mengenai masalah-masalah kontemporer. HSBC (The Hongkong and Shanghai Bancking Corporation) Cabang Bandung No. 2. 5. terutama mengenai fiqh.06 Telp. Pengajian rutin Ahad Sore Pengajian Umum Pesantren Kilat Pengembangan wawasan Silaturrahmi Pengadaan Konsumsi Tempat dan Lokasi Pembangunan Masjid Nurul Falah .n Alkaff Husein . 4.03 RW. Gegerkalong Girang No. 2.BOX 1536 Bandung 40122 e-mail: aljawad@bdg. 92 RT. Silaturrahami antar jama’ah akhwat terjalian baik. Rekening: 005-040936-086 a. 4. 5.org Sumber Dana Berupa uang (zakat mal . infak.net.1. Program: 1.id or webmaster@al-jawad. wakaf) dari : 1. Bisa mendukung tujuan-tujuan YPI Al-Jawad secara umum. 6. Donatur tetap Jama'ah masjid Nurul Falah Instansi/organisasi/perusahaan yang tidak mengikat Masyarakat muslim secara umum Berupa uang (untuk bahan bangunan) sesuai dengan rencana kebutuhan bangunan 6. 3. 2. Jama’ah akhwat menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

072.16 m2 x Rp 450. Biaya Tak Terduga = Rp 55.42 B.14 Dengan demikian.Rencana Perincian Biaya A. Anggaran Biaya Bangunan (Berdasarkan standar BAPENAS tahun 1996 .000. Bangunan Masjid Lanjutan: a.00 (+) Jumlah =Rp 552.000.000. Bangunan Masjid Lanjutan = Rp 333.581.672.00 (+) Jumlah =Rp 333. Lantai atas : 308.267.00 b.600. Rekapitulasi Biaya : a.00 or US$ 31.71 2.072.00 = Rp 194.000.371.600.00 x Rp 450.072.848.000.00 or US$ 47. “Rasulullah SAW menyuruh kita membangun masjid‐masjid di daerah‐daerah agar masjid‐masjid itu dipelihara .200.00 b.000. Lantai atap: 432.00 Total = Rp 607.1997) 1.200.00 2.000.000.000. jumlah anggaran biaya keseluruhan: : 1.672.600. Pembebasan lahan tanah dan bangunan = Rp 219.00 US$ 86.939. Bangunan Masjid Lanjutan = Rp 333.000. Tanah (pinggir jalan) Luas tanah yang harus dibebaskan (140 m2) dan bangunan sebesar Rp 219.00 3.000.953.400.00 = Rp 138. Pembebasan lahan tanah dan bangunan = Rp 219.45 Terbilang : Enam ratus tujuh juta sembilan ratus tigapuluh sembilan ribu dua ratus rupiah atau delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan koma empat lima dolar Amerika.00 atau US$ 78.

masyarakat memugar Masjid Jami’ al‐Amin untuk pertama kalinya sekitar tahun 1990. kecuali bila hati mereka itu telah hancur. seperti yang tampak pada Lampiran C proposal ini. Abu Dawud dan at‐Tirmidzi) LATAR BELAKANG Demi menjaga kharisma dan fungsinya.kebersihan dan keharumannya. LANDASAN KEGIATAN Kepanitiaan menjalankan kegiatannya atas dasar takwa sebagai bentuk perniagaannya dengan Allah. maka dana pemugaran tersebut dipastikan akan terkumpul sangat lama. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. ataukah orang‐orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh. masjid kebanggaan masyarakat kampung Cicurug ini mulai mengalami kerusakan bangunan diberbagai tempat. at‐Taubah:10 9‐1 10 ) BENTUK USAHA . lalu bangunannyaitu jatuh bersama‐sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang‐orang yang zalim. Jika mengandalkan masyarakat yang secara umum bekerja sebagai buruh dan petani. Hasil dari musyawah adalah disepakatinya rencana pemugaran Masjid Jami’ al‐Amin untuk keduakalinya. Oleh karena itu. Dan setelah 19 tahun menjalankan fungsinya. Hal ini menimbulkan keprihatinan darijama’ah Masjid sehingga kemudian diselenggarakanlah musyawarah Dewan Keluarga Masjid (DKM) Masjid Jami’ al‐Amin. (QS. dibentuklah kepanitiaan untuk menyelenggarakan berbagai usaha sehingga Masjid Jami’ al‐Amin dapat dipugar dan menjadi lebih baik kondisinya. Bangunan‐bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pengkal keraguan dalam hati mereka. Susunan kepanitiaan dapat dilihat pada Lampiran B. Untuk memugar Masjid Jami’ al‐Amin dengan luas sekitar 323 M2 diperlukan dana yang tidak sedikit. sebagaimana firman‐Nya yang artinya: Maka apakah orang‐orang yang mendirikan masjidnya atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan(Nya) itu yang baik.” (HR.

kepanitiaan menjalankan berbagai usaha sebagai berikut ini: 1. atau melalui jaringan social di internet. dengan harapan semua pihak yang terlibat mendapatkan pahala sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang artinya. (HR. pada tiap‐tiap butir tumbuh 100 biji.com/. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui” (Qs Albaqarah 261). Al Bukhari : 450) 3. para donatur.blogspot. yang artinya.. Usaha ini dilakukan baik secara langsung turun ke Masyarakat. “Tunaikanlah amanat terhadap orang yang mengamanatimu dan janganlah berhianat terhadap orang‐orang yang mengamanatimu”. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dikehendaki. Ahmad dan Abu Dawud). sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pengurus kepada Allah SWT di dunia. dan sebagai bentuk pelaksanaan amanat yang diwajibkan Rasulullah SAW yang artinya. Mengajak kaum Muslimin menafkahkan harta untuk pemugaran Masjid Jami’ al‐Amin dengan keuntungan pahala yang berlipat dari Allah SWT sebagaimana firman‐Nya yang artinya. “Barangsiapa membangun untuk Allah sebuah masjid (mushola) walaupun sebesar kandang unggas (rumah gubuk) maka Allah akan membangun baginya rumah di Syurga. “Tiap‐tiap diri bertanggung jawab atas Apa Yang Telah Diperbuatnya.” (HR. 2. asy‐Syihaab dan al‐Bazzar). Akhirnya. 74:38) PENUTUP . pada alamat web: http://ppmjacs‐garut. Karena Allah SWT berfirman. Dana yang terkumpul kemudian dipergunakan untuk memugar Masjid al‐ Amin. dan kaum Muslimin. perolehan dana dan kegiatan pembangunan diumumkan melalui internet.” (HR. “Barangsiapa membangun masjid hanya untuk mencari ridha Allah.Dalam rangka mengemban amanat tersebut.“Pe rumpamaan orang‐orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah serupa dangan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir. niscaya akan dibangunkan sepertinya baginya di Surga.” (QS.

SHI. telp. agar kemudian kami dapat mempublikasikan pengirimannya pada situs http://ppmjacs‐garut. telp. dan itulah kemenangan yang besar. kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. 085223181917 Bantuan secara langsung dapat disampaikan kepada Sekretariat Pembangunan Masjid. dengan alamat: Dewan Keluarga Masjid (DKM) Masjid Jami’ al‐Amin Kampung Cicurug.blogspot.  Asep Salahudin. kelurahan Sucikaler. Atau transfer melalui rekening : BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEMBANTU GARUT Nomor Rekening 0807011558 Atas Nama Rinda Cahyana.Proposal ini dibuat untuk disampaikan kepada Muslimin dan Muslimat. at‐Taubah: 111) . Provinsi Jawa Barat‐ Indonesia. (QS. atau mendapatkan Informasi lebih lanjut seputar pembangunan Masjid ini dapat dihubungi :  Rinda Cahyana. Lokasi masjid dapat dilihat pada Lampiran A proposal ini. ST. ST BANK JABAR BANTEN CABANG GARUT Nomor Rekening 0004509961100 Atas Nama Asep Salahudin Untuk pengiriman secara transfer. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Pelaksana Harian Pembangunan Masjid Jami’ al‐Amin. Kecamatan Karangpawitan. Kabupaten Garut.com/ Akhirnya.com. untuk menjelaskan program pembangunan masjid al‐Amin. 081320063272. Untuk konfirmasi tentang proposal ini. agar mengkonfirmasi pengirimannya melalui email kepanitiaan: al_amin_sucikaler_garut@yahoo. Ketua Panitia Pembangunan Masjid Jami’ al‐Amin. yang insya Allah menjadi hantaran kepada limpahan pahala yang berlipat dari Allah SWT dan rumah‐rumah di Syurga. semoga niat dan apa yang Bapak/Ibu berikan bagi pembangunan masjid ini mendapatkan pahala yang telah Allah janjikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times