Está en la página 1de 5
 
Vhjvfrsjala Fspfcjl`jzlal af `ls Liêrjcls – VAF@LSAfclhltd af [dsterlad, Ilfstrél fh [ltd`deéls af` glo`l y `fheulmf [ltd`deéls af` `fheulmf fh hjüds Muay Mlsso`fjay [jhzóh [drrlsLutdrl Suhsgjhf Cglr`fs Suüê Adcfhtf [ltd`deél af` `fheulmf fh hjüds?;?;
 
 [ltd`deélAfbjhjcjóh y clrlctfréstjcls[dsjo`f fala af lplrjcjóh _ftrlsd sjip`f af` `fheulmf
Fs fhtfhajad cdid uhlprfhajzlmf tlraéd dafidrlad, fh f` quf `lcdiuhjclcjóh y `lcdiprfhsjóh hd sffhcufhtrlh lbfctlals afbdril jipdrtlhtf, y sfcdhsfrvlh `ds pltrdhfs tépjcdsaf afslrrd``d. Sf clrlctfrjzl pdr uh afsblsffh f` afslrrd``d af` `fheulmfhd supfrjdr l sfjs ifsfs yefhfrl`ifhtf f` fhtdrhdsdcjl` cdhtrjouyf l `lfvd`ucjóh af` `fheulmf glstl`derlr jeul`lr f` afslrrd``d`jheðéstjcd cdh rfspfctd l `lfala crdhd`óejcl af` hjüd. 3 lüds fh laf`lhtf
 _ftrlsd af` `fheulmf.
F` rftrlsd af` `fheulmfsf clrlctfrjzl pdr uh afsblsffh `l laqujsjcjóh afafslrrd``d `jheðéstjcd ilydr lsfjs ifsfs y hd supfrjdr l adslüds. Efhfrl`ifhtf sf prfsfhtl uhll`tfrlcjóh fh lspfctdsrf`lcjdhlads cdh `lcdiprfhsjóh y `l fxprfsjóh,fstl ý`tjil suf`f fstlr slbfctlal, sf dosfrvl uh prderfsd `fhtd fh `lcdiprfhsjóh cdh uhl ilydr lbfctlcjóh fh fscfhlrjdshufvds plrl f` hjüd. 1 – 2 lüds
Qrlstdrhd fspfcjbjcd af` `fheulmf.
Fs afbjhjad cdid uh rftrlsdcdhsd`jalad fh f` quf f`afsblsf af` afslrrd``d`jheðéstjcd supfrl `ds trfslüds. Sf clrlctfrjzl pdfrrdrfs y dijsjdhfscdhstlhtfs fh `l fxprfsjóh af``fheulmf af clrlctfstjclsjhjhtf`jejo`fs y bjcjtscdhstlhtfs fh `l cdiprfhsjóh.1 lüds fh laf`lhtf.
 Ajsblsjls
Sdh uh rftrlsd cdhsd`jalad fhLprdxjilalifhtf 1 lüds.
 
f` quf f` afsblsf af`afslrrd``d af` `fheulmf supfrl`ds trfs lüds. _lpjh y L``fh iufstrlh uhlc`lsjbjclcjóh af sfjs erupds=
Lehdsjl vfrol`.
Ajsprlxjl vfrol`.
Aêbjcjt af prderlilcjóhbdhd`óejcl.
Aêbjcjt Bdhd`óejcdsjhtìctjcd.
Aêbjcjt `êxjcd sjhtìctjcd
Aêbjcjt sfiìhtjcd prleiìtjcd
 Ajsbfijl – ajsb`ufhcjl
Qrlstdrhd af `l b`ujafz y f`rjtid vfrol` clrlctfrjzlad pdr rfpftjcjdhfs fh f` glo`l. @l prdsdajl sf fhcufhtrllbfctlal y fstì lcdiplülal pdr fsplsids fh f` glo`l yrfpftjcjdhfs d prd`dhelcjdhfsjhafsflals af bdhfils dsé`lols. Hd fstì lcdiplülalaf alüd d afbfctds fh `dsórelhds bdhdlrtjcu`ladrfs.Fala fscd`lr.
 Iutjsid sf`fctjvd
Fs uhl lbfctlcjóh fh `l quf f`hjüd d `l pfrsdhl pufafglo`lr pfrd afml af glcfr`d afbdril sýojtl, fstf suf`flplrfcfr fh `l fala fscd`lr dfh cdhtfxtds adhaf `lafilhal cdiuhjcltjvl `fefhfrl fstrês l `l pfrsdhl. Fh cul`qujfr idifhtd d ftlpl af` afslrrd``d af` `fheulmf
 Ajs`fxjl
Fs uhl ajbjcu`tla fh `llaqujsjcjóh af `l `fcturl fh `lfala prdifajd glojtul` (6 l2 lüds), sf clrlctfrjzl pdr uh prdo`fil fh f` lprfhajzlmf af prdcfsds `êxjcds yerliltjcl`fs. 6 – 2 lüds. (Fala fscd`lr)
Qlquj`l`jl – tlqujbfijl
Fs uhl l`tfrlcjóh af` `fheulmfdrl` fh `l quf f` sfr guilhd1 – 2 lüds.
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505