Está en la página 1de 19

D

Tuerca - Arandela k L
b
s

DIN 934 Tuerca hexagonal Inoxidable


AISI 304 D
(ISO 4032) A-2
m s

b
Medida M4 M5 M6 M8 M 10 M 12 M 14 M 16
k L s
Paso 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2

s 7 8 10 13 17 19 22 24
d
m 3,2 4 5 6,5 8 10 11 13
s D
D
Euros 100 piezas
m s

Estuchado 1000 1000 500 500 250 100 100 50

DIN 125 Tuerca hexagonal Inoxidable


AISI 304 d
(ISO 7089) A-2
s D

Medida M4 M5 M6 M8 M 10 M 12 M 14 M 16

d 4,3 5,3 6,4 8,4 10,5 13 15 17

D 9 10 12 16 20 24 28 30

s 0,8 1 1,6 1,6 2 2,5 2,5 3

Euros 100 piezas

Estuchado 1000 1000 1000 1000 500 250 200 100

DIN 985 Tuerca hexagonal Inoxidable


autoblocante AISI 304 D
(ISO 10511) Métrico inoxidable A-2
m s

Medida M4 M5 M6 M8 M 10 M 12 M 14 M 16
d
Paso 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2

h 5 5 6 8 10 12 14 16
s D
s 8 10 13 17 19 22 24

Euros 100 piezas

d
Estuchado 1000 1000 500 250 100 50 50 25
179

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com


Tuerca
(DIN 934) Tuerca hexagonal Calidad 8
UNC/UN/ UNF/UNS/ Calidad 10 d
BSW A194 2H

m s

WHITWORTH / BSW Calidad 8 UNF/ UNS (SAE) Calidad 8


Euros Euros
Paso s m Estuchado
100 Piezas
Paso s m Estuchado
100 Piezas
1/4 20h 11 5,5 1000 5,50 1/4 28h 11 5,7 1000
5/16 18h 13 6,5 500 5/16 24h 12 6,9 500
3/8 16h 14 8 250 3/8 24h 14 8,5 250
7/16 14h 17 9,5 250 7/16 20h 17 9,7 250
1/2 12h 19 11 200 1/2 20h 19 11,3 200
1/2 13h 19 11 200 1/2
9/16 12h 22 12 100 9/16 18h 22 12,59 100
5/8 11h 24 13 100 5/8 18h 24 14,19 100
3/4 10h 28 16 50 3/4 16h 28 16,8 50
3/4 10h 32 16 50 3/4
7/8 9h 36 18 25 7/8 14h 32 19,71 25
1 8h 41 20 25 1 14h 38 22,5 25
, 12h 36 22,5 25
1 1/8 7h 46 22 15 1 1/8 12h 41 25,37 15
1 1/4 7h 50 25 15 1 1/4 12h 46 27,78 15
1 3/8 6h 55 28 10 1 3/8 12h 50 30,6 10
1 1/2 6h 60 30 10 1 1/2 12h 55 33,45 10
1 5/8 5h 65 32 5 1 5/8 12h 65 34 5
1 3/4 5h 70 35 5 1 3/4 12h 70 35 5
1 7/8 4,5h 75 38 5 1 7/8 12h 75 38 5
2 4,5h 80 40 3 2 12h 80 40 3

UNC / W Calidad 10 UN Calidad A194 2H


Euros Euros
Paso s m Estuchado
100 Piezas
Paso s m Estuchado
100 Piezas
1/4 20h 11 5,5 1000
5/16 18h 13 6,7 500 (en pulgadas)
3/8 16h 14 8,5 250
7/16 14h 17 9,5 200
1/2 13h 19 11 200 1/2 13h 7/8 31/64 200
9/16 12h 22 12,5 100
5/8 11h 24 13,5 100 5/8 11h 1-1/16 39/64 100
3/4 10h 28 16 50 3/4 10h 1-1/4 47/64 50
3/4 W 10h 32 16 50 7/8 9h 1-7/16 55/64 20
7/8 9h 33 19 25 1" 8h 1-5/8 63/64 20
7/8-W 9h 36 19 25 1"1/8 8h 1-13/16 1-7/64 15
1 8h 38 22 25 1"1/4 8h 2 1-7/32 15
1"-W 8h 41 20 25 1"3/8 8h 2-3/16 1-11/32 15
1 1/8 7h 41 25 15 1"1/2 8h 2-3/8 1-15/32 10
1 1/4 7h 46 27 15 1"5/8 8h 2-9/16 1-19/32 5
1"3/4 8h 2-3/4 1-23/32 5
1 1/2 6h 55 33 10 1"7/8 8h 2-15/16 1-27/32 5
2" 8h 3-1/8 1-31/32 3
97

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com


Tuerca
DIN 935 Tuerca hexagonal Calidad 8 n d
almenada de

(ISO 7035/7036) Métrico / Métrico fino


m* s
m

CALIDAD CALIDAD
Métrico 8 Métrico Fino 8
Euros Euros
Paso de m m* n s Estuchado 100 Piezas Paso Estuchado 100 Piezas

M8 1,25 9,5 4,9 2,5 13 200 M8 1 200


M 10 1,5 12 6,1 2,8 17 200 M 10 1 200
M 10 1,25 200

M 12 1,75 17 15 7,7 3,5 19 200 M 12 1,25 200


M 12 1,5 200
M 14 2 19 16 8,2 3,5 22 100 M 14 1,5 100

M 16 2 22 19 9,8 4,5 24 100 M 16 1,5 100


M 18 2,5 25 21 11,2 4,5 27 50 M 18 1,5 50
M 20 2,5 28 22 11,9 4,5 30 50 M 20 1,5 50

M 22 2,5 30 26 13,5 5,5 32 25 M 22 1,5 25


M 24 3 34 27 14,2 5,5 36 25 M 24 1,5 25
M 24 2 25

M 27 3 38 30 16,6 5,5 41 20 M 27 1,5 20


M 27 2 20

M 30 3,5 42 33 18,2 7 46 10 M 30 1,5 10


M 30 2 10

M 33 3,5 46 35 19,8 7 50 10 M 33 1,5 10


M 33 2 10

M 36 4 50 38 21,9 7 55 10 M 36 1,5 10
M 36 2 10
M 36 3 10

M 39 4 55 40 23,5 7 60 5 M 39 1,5 5
M 39 2 5
M 39 3 5

M 42 4,5 58 46 25,9 9 65 5 M 42 1,5 5


M 42 2 5
M 42 3 5

M 45 4,5 62 48 27,5 9 70 5 M 45 1,5 5


M 45 2 5
M 45 3 5

M 48 5 65 50 29,1 9 75 5 M 48 1,5 5
M 48 2 5
M 48 3 5

M 52 5 70 54 32,3 9 80 5 M 52 2 5
M 52 3 5
M 56 5,5 57 45 9 85 2 M 56 4 2
100

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com


Tuerca
(DIN 935) Tuerca hexagonal Calidad 8 de n d
almenada
Whitworth / UNF(SAE)
m* s
m

WHITWORTH UNF (SAE)


Euros Euros
Paso m s Estuchado 100 Piezas Paso m s Estuchado 100 Piezas

1/4 20h 8 11 200 1/4 28h 8 11 200

5/16 18h 10 13 200 5/16 24h 9 12 200

3/8 16h 12 14 200 3/8 24h 11 14 200

7/16 14h 14 17 200 7/16 20h 12 17 200

1/2 12h 16 19 200 1/2 20h 15 19 200

9/16 12h 16 22 100 9/16 18h 16 22 100

5/8 11h 19 24 100 5/8 18h 19 24 100

3/4 10h 22 32 50 3/4 16h 21 27 50

7/8 9h 26 36 25 7/8 14h 24 32 25

1 8h 28 41 25 1 14h 26 38 25

1 1/8 7h 31 46 10 1 1/8 12h 30 41 10

1 1/4 7h 34 50 10 1 1/4 12h 33 46 10

1 3/8 6h 37 55 10 1 3/8 12h 36 50 10

1 1/2 6h 42 60 5 1 1/2 12h 39 55 5

1 5/8 5h 44 65 5 1 5/8 12h 44 65 5

1 3/4 5h 47 70 5 1 3/4 12h 47 70 5

1 7/8 4,5h 50 75 5

2 4,5h 52 80 5 2 12h 52 80 5

101

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com


Tuerca
DIN 936 Tuerca hexagonal Calidad (8) Calidad (10)
baja (04 ≤M18) (05 ≤M18) d

(ISO 4035/4036) Métrico/ (17H >M18) (22H >M18)


Métrico fino
m s

Métrico Métrico FINO

Estuchado Calidad Calidad


Paso Calidad
Paso m s
Euros Euros Euros Calidad Euros
(8) 100 Piezas (10) 100 Piezas (8) 100 Piezas (10) 100 Piezas
M6 1 4 10 1000 04 05
M8 1,25 5 13 500 04 05 M8 1 04 05
M 10 1,5 6 17 500 04 05 M 10 1 04 05
M 10 1,25 04 05

M 12 1,75 7 19 250 04 05 M 12 1,25 04 05


M 12 1,5 04 05
M 14 2 8 22 200 04 05 M 14 1,5 04 05
M 16 2 8 24 150 04 05 M 16 1,5 04 05

M 18 2,5 9 27 100 04 05 M 18 1,5 04 05


M 20 2,5 9 30 100 17h 22H M 20 1,5 17h 22H
M 22 2,5 10 32 50 17h 22H M 22 1,5 17h 22H
M 22 2 17h 22H

M 24 3 10 36 50 17h 22H M 24 1,5 17h 22H


M 24 2 17h 22H
M 27 3 12 41 25 17h 22H M 27 1,5 17h 22H
M 27 2 17h 22H

M 30 3,5 12 46 25 17h 22H M 30 1,5 17h 22H

Consultar
M 30 2 17h 22H
M 33 3,5 14 50 20 17h 22H M 33 1,5 17h 22H
M 33 2 17h 22H

M 36 4 14 55 15 17h 22H M 36 1,5 17h 22H


M 36 2 17h 22H
M 36 3 17h 22H

M 39 4 16 60 15 17h 22H M 39 1,5 17h 22H


M 39 2 17h 22H
M 39 3 17h 22H

M 42 4,5 16 65 10 17h 22H M 42 1,5 17h 22H


M 42 2 17h 22H
M 42 3 17h 22H

M 45 4,5 18 70 10 17h 22H M 45 1,5 17h 22H


M 45 2 17h 22H
M 45 3 17h 22H

M 48 5 18 75 5 17h 22H M 48 1,5 17h 22H


M 48 2 17h 22H
M 48 3 17h 22H

M 52 5 20 80 5 17h 22H M 52 2 17h 22H


102
M 52 3 17h 22H

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com


Tuerca

(DIN 936) Tuerca hexagonal Calidad (8)


d
baja
Whitworth / UNF(SAE)
m s

WHITWORTH UNF (SAE)


Euros Euros
Paso m s Estuchado 100 Piezas Paso m s Estuchado 100 Piezas

5/16 18h 5 13 500 5/16 24h 5 12 500

3/8 16h 6 14 400 3/8 24h 6 14 400

7/16 14h 7 17 250 7/16 20h 7 17 250

1/2 12h 8 19 250 1/2 20h 8 19 250

9/16 12h 8 22 200 9/16 18h 8 22 200

5/8 11h 9 24 200 5/8 18h 9 24 200

3/4 10h 10 32 100 3/4 16h 10 27 100

7/8 9h 10 36 50 7/8 14h 10 32 50

1 8h 12 41 50 1 14h 12 38 50

1 1/8 7h 12 46 20 1 1/8 12h 12 41 20

1 1/4 7h 14 50 20 1 1/4 12h 14 46 20

1 3/8 6h 14 55 15 1 3/8 12h 14 50 15

1 1/2 6h 16 60 15 1 1/2 12h 16 55 15

1 5/8 5h 16 65 10 1 5/8 12h 16 65 10

1 3/4 5h 17 70 10 1 3/4 12h 17 70 10

1 7/8 4,5h 19 75 5 1 7/8 12h 19 75 5

2 4,5h 20 80 5 2 12h 20 80 5

103

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com


Tuerca
DIN 980 Tuerca hexagonal Calidad 8 / 10 dw d
autoblocante metálica
Forma V Métrico
m
h s

Métrico Métrico Fino

Calidad 8 Calidad 10 Calidad 8 Calidad 10


Euros Euros Euros Euros
Paso dw h m s Estuchado 100 Piezas 100 Piezas Paso 100 Piezas 100 Piezas

M5 0,8 6,9 5,1 2,75 8 1000


M6 1,00 8,9 6 3,3 10 1000
M8 1,25 11,6 8 4,4 13 500 M8 1,00
M 10 1,50 15,6 10 5,5 17 250 M 10 1,25

M 12 1,75 17,4 12 6,6 19 200 M 12 1,50


M 14 2,00 20,5 14 7,7 22 150 M 14 1,50
M 16 2,00 22,5 16 8,8 24 100 M 16 1,50

M 18 2,50 24,9 18 9,9 27 50 M 18 1,50


M 20 2,50 27,7 20 11 30 50 M 20 1,50
M 22 2,50 30,8 22 12,2 32 50 M 22 1,50

M 24 3,00 33,6 24 13,2 36 25 M 24 2,00


M 27 3,00 38 27 14,8 41 20
M 30 3,50 42,7 30 16,5 46 15 M 30 2,00

M 33 3,50 46,6 33 18,2 50 10 M 33 2,00


M 36 4,00 51,1 36 19,8 55 10

DIN 980 Tuerca hexagonal Calidad 8 d


autoblocante metálica
Forma P Tipo Phillidas
(doble ranura) h
H s

Euros
Paso h H s Estuchado 100 Piezas
M4 0,7 2,6 5,2 7 1000
M5 0,8 3,7 6,5 8 1000
M6 1 4,5 8 10 1000
M8 1,25 5,5 10 13 500
M 10 1,5 6,5 13 16 250
M 12 1,75 8,5 15 18 200
M 14 2 10 18 21 150
M 16 2 12 19 24 100
M 18 2,5 14 22 27 50
M 20 2,5 16 24 30 50
M 22 2,5 19 27 34 50
M 24 3 14 24 36 25
M 27 3 21 28 41 20
110 M 30 3,5 23 31 46 15

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com


Tuerca

DIN 982 Tuerca hexagonal Calidad 8 / 10 d


autoblocante alta
(ISO 7040/10512) (inserto nylon)
Métrico / Métrico fino m
h s

Métrico Métrico Fino

Calidad 8 Calidad 10 Calidad 8 Calidad 10


Euros Euros Euros Euros
Paso h s Estuchado 100 Piezas 100 Piezas
Paso Estuchado 100 Piezas 100 Piezas

M5 0,8 6,3 8 3.000

M6 1 8 10 2.000

M8 1,25 9,5 13 1.000 M8 1 1.000

M 10 1,5 11,5 17 400 M 10 1 400

M 10 1,25 400

M 12 1,75 14 19 250 M 12 1,25 250

M 12 1,5 250

M 14 2 16 22 150 M 14 1,5 150

M 16 2 18 24 125 M 16 1,5 125

M 18 2,5 20 27 75 M 18 1,5 75

M 20 2,5 22 30 60 M 20 1,5 60

M 22 2,5 25 32 50 M 22 1,5 50

M 24 3 28 36 30 M 24 1,5 30

M 24 2 30

M 27 3 32 41 20

M 30 3,5 35 46 15

112

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com


Tuerca
DIN 985 Tuerca hexagonal Calidad 8 / 10 d
autoblocante
(ISO 10511) (inserto nylon)
Métrico/ Métrico fino m
h s

MÉTRICO MÉTRICO FINO

Calidad 8 Calidad 10 Calidad 8 Calidad 10


Euros Euros Euros Euros
Paso h s Estuchado 100 Piezas 100 Piezas Paso Estuchado 100 Piezas 100 Piezas
M3 0,5 4 5,5 1000
M4 0,7 5 7 1000
M5 0,8 5 8 1000
M6 1 6 10 1000
M7 1 7,5 11 1000
M8 1,25 8 13 500 M8 1 500
M 10 1,5 10 17 250 M 10 1 250
M 10 1,25 250
M 12 1,75 12 19 200 M 12 1,25 200
M 12 1,5 200
M 14 2 14 22 150 M 14 1,5 150
M 16 2 16 24 100 M 16 1,5 100
M 18 2,5 18,5 27 50 M 18 1,5 50
M 18 2 50
M 20 2,5 20 30 50 M 20 1,5 50
M 20 2 50
M 22 2,5 22 32 50 M 22 1,5 50
M 22 2 50
M 24 3 24 36 25 M 24 1,5 25
M 24 2 25
M 27 3 27 41 20 M 27 1,5 20
M 27 2 25
M 30 3,5 30 46 15 M 30 1,5 15
M 30 2 15
M 33 3,5 33 50 10 M 33 1,5 10
M 33 2 10
M 36 4 36 55 10 M 36 1,5 10
M 36 2 10
M 36 3 10
M 39 4 39 60 5 M 39 1,5 5
M 39 2 5
M 39 3 5
M 42 4,5 42 65 5 M 42 1,5 5
M 42 2 5
M 42 3 5
M 45 4,5 45 70 5 M 45 1,5 5
M 45 2 5
M 45 3 5
M 48 5 48 75 5 M 48 1,5 5
M 48 2 5
M 48 3 5
M 52 5 52 80 5 M 52 2 5
114
M 52 3 5

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com


Tuerca

(DIN 985) Tuerca hexagonal Calidad 8 d


autoblocante
(inserto nylon)
Whitworth/ UNC/ m
UNF/ UNS h s

WHITWORTH / UNC UNF/ UNS (SAE)


Euros Euros
Paso h s Estuchado 100 Piezas Paso h s Estuchado 100 Piezas

1/4 20h 8 11 1000 1/4 28h 8 11 1000

5/16 18h 10 13 500 5/16 24h 11 13 500

3/8 16h 12 14 250 3/8 24h 12 14 250

7/16 14h 13 17 200 7/16 20h 13 17 200

1/2 13h 16 19 200 1/2 20h 15 19 200

1/2 12h 16 19 200

9/16 12h 18 22 100 9/16 18h 17 22 100

5/8 11h 19 24 100 5/8 18h 18 24 100

3/4 10h 24 32 50 3/4 16h 21 27 50

7/8 9h 26 36 25 7/8 14h 25 32 25

1 8h 30 41 25 1 14h 27 38 25

1 12h 27 38 25

1 1/8 7h 32 46 20 1 1/8 12h 32 41 20

1 1/4 7h 36 50 10 1 1/4 12h 34 46 10

1 3/8 6h 40 55 10 1 3/8 12h 40 50 10

1 1/2 6h 44 60 8 1 1/2 12h 40 55 8

1 5/8 5h 46 65 5

1 3/4 5h 50 70 5

2 4,5h 54 80 5

DIN 986 Tuerca autoblocante ciega Calidad 8 d


Métrico
m
h s

Euros
Paso s h m (min) Estuchado 100 Piezas

M5 0,8 8 10,5 3,5 1000

M6 1 10 12 3,9 1000

M8 1,25 13 14 5,1 500


115

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com


Tuerca

DIN 1587 Tuerca ciega Acero Zincado


Métrico d

m s

Euros
d Paso s m Estuchado 100 Piezas
M4 0,7 7 3,2 1000

M5 0,8 8 4 1000

M6 1 10 5 1000

M8 1,25 13 6,5 500

M 10 1,5 17 8 500

M 12 1,75 19 10 250

M 14 2 22 11 250

M 16 2 24 13 100

M 18 2,5 27 15 100

M 20 2,5 30 16 50

M 22 2,5 32 18 50

M 24 3 36 19 25

120

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com


Tuerca
DIN 6330 Tuerca Hexagonal Alta Calidad 8 / 10
(Abarcón) d
N EN 2307 Métrico / Métrico fino
m s

calidad calidad
Métrico calidad 8 Métrico Fino calidad 8
10 10
Estu- Euros Euros Estu- Euros Euros
Paso s m Paso s m
chado 100 Piezas 100 Piezas chado 100 Piezas 100 Piezas
M8 1,25 13 12 250 M8 1 13 12 250

M 10 1)
1,5 17 15 200 M 10 1 17 15 200

M 10 2)
1,5 16 15 M 10 1,25 17 15 100

M 121) 1,75 19 18 100 M 12 1,25 19 18 100

M 122) 1,75 18 18 100 M 12 1,5 19 18 100

M 14 2 22 21 100 M 14 1,5 22 21 100

M 16 2 24 24 50 M 16 1,5 24 24 50

M 18 2,5 27 27 50 M 18 1,5 27 27 50

M 20 2,5 30 30 25 M 20 1,5 30 30 25

M 22 2,5 32 33 25 M 22 1,5 32 32 25

M 22 2 32 33 25

M 24 3 36 36 20 M 24 1,5 36 36 20

M 24 2 36 36 20

M 27 3 41 40 10 M 27 1,5 41 40 10

M 27 2 41 40 10

M 30 3,5 46 45 5 M 30 1,5 46 45 5

M 30 2 46 45 5

M 33 3,5 50 50 5 M 33 1,5 50 50 5

M 33 2 50 50 5

M 36 4 55 54 5 M 36 1,5 55 54 5

M 36 2 55 54 5

M 39 4 60 58 5 M 39 1,5 60 58 5

M 39 2 60 58 5

M 39 3 60 58 5

M 42 4,5 65 63 5 M 42 1,5 65 63 5

M 42 2 65 63 5

M 42 3 65 63 5

M 45 4,5 70 70 5 M 45 1,5 70 70 5

M 45 2 70 70 5

M 48 5 75 72 5 M 48 1,5 75 72 5

M 48 2 75 72 5

M 52 5 80 80 5 M 52 2 80 80 5
1)
Entrecaras según DIN. 125
2)
Entrecaras según ISO 272.

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com


Tuerca

(DIN 6330) Tuerca Hexagonal Alta Calidad 8


(Abarcón) d
UNC/ UNF/ Whitworth
m s

UNC/ Whitworth UNF (SAE)

Euros Euros
Paso s m Estuchado 100 Piezas Paso s m Estuchado 100 Piezas

3/8 16h 14 15 200 3/8 24h 14 14 200

7/16 14h 17 18 200 7/16 20h 17 18 200

1/2 12h 19 21 100 1/2 20h 18 18 100

1/2 13h 19 21 100

9/16 12h 22 21 100 9/16 18h 22 22 100

5/8 11h 24 27 50 5/8 18h 24 25 50

3/4 10h 32 32 25 3/4 16h 27 27 25

7/8 9h 36 36 25 7/8 14h 32 32 25

1 8h 41 40 15 1 14h 38 38 15

1 1/8 7h 46 45 10 1 1/8 12h 46 46 10

1 1/4 7h 50 49 5 1 1/4 12h 50 50 5

1 3/8 12h 55 55 5

1 1/2 5 1 1/2 12h 60 60 5

1 5/8 5 1 5/8 12h 65 65 5

1 3/4 5 1 3/4 12h 70 70 5

1 7/8 5 1 7/8 12h 75 75 5

2 5 2 12h 80 80 5

126

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com


Tuerca
a

DIN 6331 Tuerca Hexagonal Alta Calidad 8


con Brida d1
Métrico
m s

Euros
Paso m a d1 s Estuchado 100 Piezas

M6 1 9 3 14 10 250

M8 1,25 12 3,5 18 13 250

M 10 1,5 15 4 22 17 200

M 12 1,75 18 4 25 19 100

M 14 2 21 4 28 22 100

M 16 2 24 5 31 24 50

M 18 2,5 27 5 34 27 50

M 20 2,5 30 6 37 30 25

M 22 2,5 33 6 40 32 25

M 24 3 36 6 45 36 20

M 27 3 40 7 50 41 10

M 30 3,5 45 8 58 46 5

M 36 4 54 10 68 55 5

M 42 4,5 63 12 80 65 5

M 48 5 72 14 92 75 5

DIN 6334 Tuerca Hexagonal de Calidad 10 d


prolongación m=3d
Métrico
m s

Euros
Paso s m Estuchado 100 Piezas

M6 1 10 18 200

M8 1,25 13 24 100

M 10 1,5 17 30 100

M 12 1,75 19 36 50

M 14 2 22 42 50

M 16 2 24 48 25

M 18 2,5 27 54 20

M 20 2,5 30 60 20

M 22 2,5 32 66 15

M 24 3 36 72 10

M 27 3 41 80 5

M 30 3,5 46 90 5
127

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com


Tuerca - Arandela

DIN 6915 Tuerca hexagonal Calidad 10 d


Para uniones HV
(ISO 7414)

m s

Medida M 12 M 16 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 36
D d
Paso 1,75 2 2,5 2,5 3 3 3,5 4

m 10 13 16 19 19 22 24 29
s
s 22 27 32 36 41 46 50 60

h a

Euros 100 piezas 14%


d b
Precio
d

m s

DIN 6916 Arandela Plana Acero C 45 h D a d


Para uniones HV
(ISO 7416) Dureza:
HV 300-370 s

h a

Medida M 12 M 16 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 36 M 39
14%
d b
d 13 17 21 23 25 28 31 37 40

D 24 30 36 40 44 50 56 66 72

s 3 4 4 4 4 5 6 6 6

Euros 100 piezas

Precio
b

h a

132

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com


Tuerca

DIN 6923 Tuerca hexagonal Calidad 8 / 10


con brida d D
ISO 4161 Métrico
m s

calidad 8 calidad 10

Euros Euros
Paso D max. s m Estuchado 100 Piezas 100 Piezas

M5 0,8 11,8 8 4 1.000

M6 1 14,2 10 5 1.000

M8 1,25 17,9 13 6,5 250

M 10 1,5 21,8 17 8 200

M 12 1,75 26 19 10 200

M 14 2 29,9 22 11 100

M 16 2 34,5 24 13 50

M 20 2,5 42,8 30 16 25

DIN 6927 Tuerca hexagonal Calidad 10


con brida d D
(ISO 7044) Autoblocante metalica
Métrico
m s

calidad 10

Euros
Paso D max. s m Estuchado 100 Piezas

M5 0,8 11,8 8 5 2.000

M6 1 14,7 10 6 1.500

M8 1,25 17,9 13 8 800

M 10 1,5 21,8 15 10 300

M 10 1,25 21,8 15 10 300

M 12 1,75 26 18 12 200

M 12 1,5 26 18 12 200

M 14 2 29,9 21 14 125

M 14 1,5 29,9 21 14 125

M 16 2 34,5 24 16 100

M 20 2,5 42,8 30 20 50

136

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com


Tuerca

DIN 7967 Tuerca hexagonal


de seguridad d e
Métrico
m s

Euros
Paso d e m s t Estuchado 100 Piezas

M6 1 5,3 11,5 3 10 0,4 500

M8 1,25 6,9 15 3,5 13 0,5 500

M 10 1,5 8,6 19,6 4 17 0,5 200

M 12 1,75 10,4 21,9 4,5 19 0,6 200

M 14 2 12 25,4 5 22 0,6 200

M 16 2 14,1 27,7 5 24 0,7 100

M 18 2,5 27 100

M 20 2,5 17,6 34,6 6 30 0,8 100

M 22 2,5 19,6 36,9 6 32 0,8 50

M 24 3 21 41,6 7 36 0,9 50

M 27 3 24,2 47,3 7 41 1 25

M 30 3,5 26,6 53,1 8 46 1,1 25

M 36 4 32,2 63,5 9 55 1,3 15

142

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com


Tornillo - Tuerca

TORNILLO HEXAGONAL 12.9


PARA TEJAS D

Métrico / UNF B
H L S

D M 12 M 18 M 20 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1"

Paso 1 1,5 1,5 20 h 20 h 18 h 18 h 16 h D 14 h 14 h


H S
L Euros 100 piezas
38
40
43 D
47
50
H S
53
54
56
60
61
64
65
D
70
76
113 H L
119

TUERCA CUADRADA Calidad 10


PARA TORNILLO DE TEJA D

Métrico / UNF
H D S

B
H
D M 12 M 18 M 20 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4L 7/8 1"S
Paso 1 1,5 1,5 20 h 20 h 18 h 18 h 16 h 14 h 14 h
D
S 19 19 25 28 33
H 15 15 19 19 23
H S
D

Euros 100 piezas


Precio

TUERCA HEXAGONAL Calidad 10


PARA TORNILLO DE TEJA D

Métrico / UNF
H S

D M 12 M 18 M 20 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1"


Paso 1 1,5 1,5 20 h 20 h 18 h 18 h 16 h 14 h 14 h
S 38
H 25

Euros 100 piezas


Precio 171

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com


Tuerca
DIN 934 Tuerca hexagonal Calidad 8 ZINCADO
Métrico d
(ISO 4032)

m s

CALIDAD 8

Euros
Paso s m Estuchado 100 Piezas
M4 0,7 7 3,2 1.000
M5 0,8 8 4 1.000
M6 1 10 5 1.000
M7 1 11 5,5 500
M8 1,25 13 6,5 500
M 10 1,5 17 8 250
M 12 1,75 19 10 200
M 14 2 22 11 150
M 16 2 24 13 100
M 18 2,5 27 15 50
M 20 2,5 30 16 50
M 22 2,5 32 18 50
M 24 3 36 19 25
M 27 3 41 22 25
M 30 3,5 46 24 20
M 33 3,5 50 26 15
M 36 4 55 29 10
M 39 4 60 31 10
M 42 4,5 65 34 5
M 45 4,5 70 36 5
M 48 5 75 38 5
M 52 5 80 42 5

DIN 934 Tuerca hexagonal Calidad 8 d


con Arandela de
+ DIN 2093 Platillo
Métrico m s
h

CALIDAD 8

Euros
Paso s m h D Estuchado 100 Piezas
M 12 1,75 19 10 11,5 28 2093A 28 (1) 100
M 14 2 22 11 12,75 31,5 2093A 31,5 (1) 100
M 16 2 24 13 15,8 35,5 2093A 35,5 (1) 50
M 18 2,5 27 15 18,2 40 2093A 40 (1) 50
M 20 2,5 30 16 19,5 45 2093A 45 (1) 50
M 22 2,5 32 18 24,8 50 2093B 50 (2) 25
M 24 3 36 19 26,2 56 2093B 56 (2) 25
M 27 3 41 22 30,5 63 2093B 63 (2) 25
M 30 3,5 46 24 33 71 2093B 71 (2) 10
M 33 3,5 50 26 35 71 2093B 71 (2) 10
M 36 4 55 29 39,6 80 2093B 80 (2) 10 95

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com