Está en la página 1de 9

Lesvoorbereiding - microteaching

lichamelijke opvoeding - les 1

gegevens van de student-leraar gegevens van de les


naam Sander Peeters lesonderwerp Heffen en dragen van een medeleerling zonder competitie en op een speelse manier.
vakken Lo & Br

hoofddoelstelling De leerlingen werken samen om complexere taken uit te voeren omtrent heffen en dragen en doen dit op een veilige en
gegevens van de school rugsparende manier.
mentor Wouter Bernaerts
school KDG didactische materieel: Helft van de sporthal Campus Zuid in de breedte, grootte van een half voetbalveld, belijning van een half
adres Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen beginsituatie voetbalveld en half basketbalveld

leerlinggebonden: 9à10 lln (ongeveer de helft meisjes en de helft jongens), allemaal vrij sportief en gemotiveerd, er is een
goede groepssfeer, enkele meisjes hebben het nog moeilijk om fysiek contact toe te laten van jongens, sommigen zijn al
gegevens van de klas iets meer ontwikkeld dan anderen qua kracht en fysiek
leerjaar 6
niveau/vorm lager onderwijs leerstofgebonden: De leerlingen speelden reeds tikspelen waar ze fysiek contact hadden, de houdingen tijdens de
klasgroep 6A oefenvormen zijn reeds gekend van bij andere spelletjes, ze hebben al lessen gehad over heffen en dragen

aantal lln. 9à10 situering in het koepel/net: KathOndVla


leerplan
leerplancode: Zill 2018
datum en locatie
datum 20-01-27
tijdstip 14.30u tot 15.15u (40’)

locatie Sporthal Campus Zuid

evaluatie van de lesvoorbereiding


slecht onvoldoende voldoende goed zeer
goed

Karel de Grote Hogeschool  Departement Lerarenopleiding  Professionele Bachelor Secundair Onderwijs  Brusselstraat 45  2018 Antwerpen  T 03 613 13 13
handtekening mentor of lector leerboek en/of - Fluitje
benodigd materiaal - Timer

geraadpleegde Vereecke, M. (2014). Jeugdwerker.be - Jeugdwerkers verbonden -. Geraadpleegd op 23 januari 2020, van


bronnen http://www.jeugdwerker.be/

Sportbasisschool Hamme. (2016, 26 november). Sportbasisschool. Geraadpleegd op 25 januari 2020, van


https://www.campus-go-hamme.be/Sportbasisschool

Karel de Grote Hogeschool  Departement Lerarenopleiding  Professionele Bachelor Secundair Onderwijs  Brusselstraat 45  2018 Antwerpen  T 03 613 13 13
leerinhoud lesontwikkeling organisatie / media / tijd

Cva
Inschatten beginsituatie
Tikkertje Dikke Bertha Hoe? Organisatie

De lln spelen tikkertje. Als je getikt bent ga je met gespreide benen 1) Je verzamelt de lln met het gezicht richting de muur. ‘Jullie mogen Materiaal: 4 kegels, 1 hesje
staan en hef je je handen boven het hoofd alsof je iets draagt boven allemaal op deze lijn gaan zitten met je gezicht naar mij.’ Tijd: +-8minuten
het hoofd. Om bevrijd te worden moet iemand die vrij is je even
opheffen en weer veilig neer zetten. Je mag tijdens het bevrijden 2) ‘Vandaag ga ik jullie een korte les geven rond heffen en dragen’ ‘Hebben
getikt worden. jullie dat al eens gedaan in de les, zo ja, vertel me dan eens waar je op
moeten letten als je iets gaat heffen of dragen?’ ‘We beginnen met een
Variatie: tikspel zodat jullie spieren wat opgewarmd geraken.’
- Als je getikt bent ga je zitten met de benen gestrekt
vooruit en steek je je armen naar de zijkanten uit. Om te 3) De kegels zijn al gezet, je legt uit wat het veld is.
bevrijden neem je de lln onder de oksels/ bovenarmen en
hef je hem een beetje op zodat het zitvlak van de grond 4) Uitleggen spel, je vraagt aan één iemand om de houding voor te doen ‘je
komt gaat met gespreide benen staan en je houdt precies een zware doos boven
je hoofd’. + Spelregels uitleggen: ‘Wordt je getikt ga je met gespreide
Progressie: benen staan en hef je precies iets boven het hoofd. Als iemand anders je
- Oppakken en een halve draai maken en neerzetten kan optillen voor een paar seconden en weer veilig neerzet ben je vrij. Als
- Terrein kleiner maken (+ spelers) je getild wordt moet je natuurlijk je benen niet meer spreiden en je handen
- In squat houding staan als je bent getikt boven je hoofd houden. Tijdens het bevrijden mag je nog steeds getikt
worden.’
Regressie:
- Die dat opgetild moet worden mag diegene die vrij is rond
de romp/ borst vastnemen voor extra steun zodat de drager 5) Een tikker aanduiden en de rest laten verspreiden in het veld, je houdt de
minder uit balans geraakt. tikker nog even bij jou en telt dan af ‘3, 2, 1, start!’
- Armen mogen naast het lichaam als je getikt bent
6) Even stoppen en wijzen op hoe ze bevrijden. Als ze dit veel te brut doen
Diff+: omdat de tikker hun bijna kon tikken geef je ze aan dat ze oftewel niet
bevrijden of dat ze hun laten tikken maar dat ze de oefeningen deftig
- Rond de bovenbenen vastnemen en optillen (+ je zal door
afmaken. Andere tikker aanduiden, eventueel variatie/progressie/regressie.
de benen moeten gaan)
7) Heropstarten spel, nieuwe tikker even bij jou houden. ‘Start!’
Diff-:
- Je kan niet getikt worden als je iemand bevrijdt, zo krijg je
de kans om de oefening deftig uit te voeren
8) Leerlingen aanmoedigen en nog steeds bijsturen bij het bevrijden, andere
tikker aanduiden
9) Afronden, iemand de kegels laten verzamelen en even evalueren hoe het
spel ging, ‘hoe ging het bevrijden?’, ‘Waarom zag ik enkel lln X iedereen
bevrijden?’

Aandachtspunten:
- Lln na optillen niet laten vallen maar ook weer veilig neerzetten
3
leerinhoud lesontwikkeling organisatie / media / tijd
- Rekening houden met jongens-meisjes relatie ivm fysiek contact
(eventueel vastnemen langs de achterkant)

PG MZ De leerlingen kunnen in kruiwagen vorderen over een afstand van 15m


PG SE De leerlingen werken samen in duo’s om een gezamenlijk doel te behalen
Kruiwagentje Hoe? Organisatie

De lln gaan in groepjes van twee staan (en eentje van drie). Ze staan 1) Iedereen terug verzamelen op dezelfde lijn als in het begin (je hebt er net Materiaal: 6 kegels, 1 bank, 1 dikke, pittenzakje,
opgesteld aan hun eigen kegel en 15m verder staat opnieuw een je evaluatie gedaan van het tikspel) en ze doen luisteren. dikke mat
kegel. Tijd: +-15’
2) ‘Nu dat jullie opgewarmd zijn gaan we verder met een paar oefenvormen.
De bedoeling is dat je één iemand van de twee aan de enkels Alle oefeningen die we gaan doen zijn geen competitie! De eerste oefening
vastneemt en een kruiwagen vormt. Je loopt 1 lengte over, je draait is eentje dat jullie al wel zullen kennen, namelijk kruiwagentje.’
rond de kegel en komt terug naar de beginkegel. In het midden geef
je een high five aan diegene naast jou. Er is geen competitie in 3) Je laat 1 iemand de kegels klaar zetten, de bank wordt pas tijdens het spel
snelheid maar wel in schoonheid. Het groepje van drie wisselt gehaald en de dikke mat ligt ook reeds klaar aan de zijkant. Deze zullen ze
natuurlijk af zodat iedereen eens geweest is en tijdens de oefeningen tijdens het spel moeten klaarzetten
mag die derde zijn medeleerlingen observeren en bijsturen.
4) Oefening uitleggen, nadruk leggen op dat het geen wedstrijd is! ‘Je gaat zo
Variatie: dadelijk in groepjes van twee staan en één groepje van drie waar je om de
- Achterwaarts vorderen beurt elkaar aan de enkels vastneemt zodat één iemand op de handen zal
lopen.’
Aandachtspunten:
- Duo’s best van dezelfde grootte 5) Partner kiezen, 1 groepje van drie. Verdelen over de kegels en laten
- Die dat op handen loopt geeft het tempo aan beginnen. ‘Iedereen zet zich aan een kegel aan de kant van de raam.’

6) Tussenkomst, enkele lln duiden op de juiste manier van dragen. De bank


Progressie: laten klaarzetten door 4lln. ‘let er op, probeer steeds je rug reg te houden’
- In het midden wordt een dikke mat gelegd waar je een
beetje inzakt
- In het midden staat een bank waar je beide over moet 7) Heropstart spel met variatie/pro- en regressie
- Benen hoger heffen
8) Feedback geven over de juiste houding, als het bij iedereen goed gaat de
Regressie: bank wisselen voor de dikke mat
- Als je aan de tweede kegel komt leg je hem/ haar neer,
draait hij/ zij zichzelf en herstart je in kruiwagen naar het
9) Iedereen de oefening laten afronden en een taak geven om het materiaal op
begin.
te ruimen, op een lijn laten neerzitten en vragen of het ging. Doorgaan naar
- Aan de bovenbenen vastnemen.
volgende oefening.

Aandachtspunten:
Diff+:
- Mat en bank enkel en alleen toevoegen als de meerderheid hier aan toe is.
- 2 volledige ronden afleggen
- Competitie vermijden
- Er wordt een voorwerp op de rug gelegd en dat mag niet
-
vallen
4
leerinhoud lesontwikkeling organisatie / media / tijd

Diff-:
- In de helft van 1 ronde wissel je
- Aan de kegels langs de zijkanten staan en langs de
obstakels laten gaan

PG MZ De leerlingen dragen een medeleerling op de rug en leggen een afstand van 15 meter af.
PG MZ De leerlingen tonen dat ze een medeleerling kunnen dragen op een rugsparende manier.

Paard en ruiter Hoe? Organisatie

Je zoekt een partner die ongeveer even groot is en hetzelfde gewicht 1) Leerlingen zitten reeds klaar na vorige oefening. Je vraagt hun aandacht. Materiaal: 5 kegels, 2 banken
heeft. Een van de twee kruipt op de rug van de andere en wacht dan Tijd: +-15’
aan de beginkegel die je krijgt toegewezen. Je legt het parcours af en 2) ‘We gaan het nog ietsje zwaarder maken. Op welke manier gingen mensen
wisselt van rol als je terug aan het begin bent. vroeger van de ene naar de andere plaats? Vandaag mogen jullie eens als
paard spelen en elkaar dragen!’

Variatie: 3) Je laat iemand de kegels opstellen in het veld en legt de richting uit hoe ze
- Andere richting zullen gaan.
- Ander parcours
4) Uitleggen wat de bedoeling is van de oefening en de aandachtspunten
zeggen. ‘Zo dadelijk ga je op de rug van je partner zitten. Dan leg je het
Aandachtspunten: parcours af dat telkens naar het midden loopt en dan naar de volgende
- Proberen niet te ver naar voren te hangen kegel aan de buitenkant zodat je steeds een grote L maakt.’
- Liever trager en een mooiere uitwerking dan snel en
slordig
5) De lln een partner laten kiezen (liefst iemand anders dan de vorige oef
maar nog steeds rekening houden met ongeveer dezelfde grootte, ook weer
Progressie: een groepje met drie waarbij de derde mee kan lopen en kan spotten/
- Ergens in het parcours komt een extra hindernis zoals een feedback geven), ze aan een kegel plaatsen en dan opstarten van het spel
bank waar ze over moeten gaan
- De bank in de lengte overlopen aan de zijkanten van het 6) ‘Als iedereen aan zijn startkegel is wacht je even’, aan sommigen nog even
parcours inplaats van naar binnen te komen wat feedback geven ivm het dragen (letten op een rechte rug, …),
progressie: banken laten klaarzetten op het parcours

Regressie:
7) Heropstarten van de oefening
- In de helft van het parcours wissel je al van rol
- In een vierkant lopen en niet naar het midden komen
8) Lln motiveren en bijsturen tijdens het dragen. ‘Probeer eens iets meer
rechtop te staan.’
Diff+:

5
leerinhoud lesontwikkeling organisatie / media / tijd

- Vorderen met grote stappen 9) Oefening beëindigen en de banken laten wegzetten door een aantal lln.
- Zijwaarts vorderen Aan de persoonlijke beginkegels blijven zitten en even bevragen hoe het
- Achterwaarts vorderen ging. ‘Bij wie was het zwaar? En aan wat lag dat denk je?’ + Laten starten
met uitleg volgende spel.

Diff-:
- Vorderen met kleine stapjes

Aandachtspunten:
- Inhalen mag niet!
- Voor de kegel draai je zodat er niemand botst.
- Je vertrekt pas als diegene voor jou aan de volgende kegel is gepasseerd.

PG SE De leerlingen werken in groep aan een gezamenlijk doel waarbij iedereen van belang is om het het doel te behalen.
PG MZ De leerlingen rollen rond hun longitudinale as en dragen hierdoor een medeleerling vooruit.

Sterke stroom Hoe? Organisatie

De leerlingen liggen allemaal naast elkaar op een lange rij matjes 1) De lln laten zitten aan de beginkegels van het vorige spel en luisteren Materiaal: 5 matjes
maar laten een beetje plaats tussen. Een iemand gaat op de eerste aandachtig naar de volgende instructies. Tijd: +-10’
twee leerlingen liggen in de lengte en dan beginnen ze allemaal
zodanig te rollen dat diegene die er op ligt eigenlijk vooruit 2) ‘Het laatste spel dat we gaan spelen is een spel waar jullie allemaal gaan
gedragen wordt. moeten samenwerken. Als het goed gaat is het een super leuke oefening!’

Variatie: 3) ‘Terwijl ik de kegels verzamel gaan jullie allemaal per twee 1 klein matje
- Ze moeten een parcours afleggen met bochtjes in halen en leg je allemaal achter elkaar tegeneen.’ ‘Daarna mogen jullie
naast elkaar gaan zitten op de matjes met het gezicht naar mij.’
Aandachtspunten:
- Enkel zijwaarts rollen rond de lengte as 4) ‘Zo meteen is er één iemand die gaat rechtstaan aan het begin van de
- Lln X mag zichzelf niet vooruit bewegen matten. Al de rest gaat naast elkaar liggen en laat een beetje plaats tussen.
Als iedereen klaar is gaat die ene lln op de eerste twee lln liggen op zijn
Progressie: buik met het gezicht vooruit. Vanaf dan beginnen jullie allemaal tegelijk te
- Ze moeten een eindpunt halen zonder dat iemand zich rollen zodat lln X vooruit gedragen wordt.’
opnieuw naar voor verplaatst

Regressie: 5) ‘Wie wilt er als eerste het eens proberen? Oké, jij mag als eerste. De rest
- Allemaal dichter bijeen gaat naast elkaar liggen op de matjes. Als jullie klaar zijn mag X gaan
liggen en mogen jullie beginnen. Denk er aan, het is niet zo snel
Diff+: mogelijk!’
- Als eerste in de rij liggen en opnieuw vooraan aansluiten
6
leerinhoud lesontwikkeling organisatie / media / tijd

6) ‘Stop even!’ Denk eraan lln X mag zich eigenlijk niet zelf vooruit
Diff-: proberen duwen, probeer hem zo goed mogelijk te dragen!’ Wie is er nog
- In het midden van de rij gaan liggen. niet geweest? Nu mogen jullie eens.’

7) Herbeginnen en variatie toevoegen; Ze moeten in een bochtje gaan. ‘Er


komt een moeilijkheid bij! Leggen jullie vier even de laatste twee matjes
naast het tweede en derde matje? Nu moeten jullie in een bocht naar het
linkeruiteinde proberen te gaan.’

8) De lln motiveren en trachten iedereen zich zo goed mogelijk te laten


inzetten.

9) Spel afronden. ‘Is iedereen een keer geweest? Goed zo, je mag per twee
terug een matje op de kar gaan leggen.’ ‘Vonden jullie dit een leuk
spelletje? Hoe had dit nog beter gegaan denken jullie?’

Aandachtspunten:
- Als iemand pijn heeft moet die dat meteen laten merken
- Zien dat je op de matjes blijft
-

Slot : PG SE De leerlingen leggen uit hoe je je op een veilige en rugsparende iets draagt of heft.
Bespreking les

Er wordt in de groep gevraagd welk lichaamsdeel we moeten sparen


tijdens we iemand heffen of dragen. Waarom doen we dit? En dan
laat je iemand een demo geven van hoe het zou moeten.

7
8
9