Está en la página 1de 1

Montserrat Bertran

MOIXAINES I JOCS DE FALDA PER CANTAR, JUGAR, EXPERIMENTAR I APRENDRE LLENGUA.

Oralitat, música i joc.

Quatre mostres per a infants de P-3. Posem el focus en l’aprenentatge de la llengua oral.

Ball manetes Amb aquesta moixaina ajudes a l’infant a,


Ball manetes,  reforçar i articular el so de la /ll/
 el poses en contacte amb una estructura lingüística
toca galtetes,
que conté un verb i un pronom feble “toca-les”
toca-les tu,  treballes lèxic
que les tens boniquetes. I a més a més crees vincle afectiu, jugues i t’ho passes bé.

Ralet, ralet Amb aquesta moixaina ajudes a l’infant a,


Ralet, ralet  reforçar i articular el so de la /rr/
 practicar una expressió exclamativa
Paga dineret!
I a més a més crees vincle afectiu, jugues i t’ho passes bé.

Aquest és el pare Amb aquesta moixaina ajudes a l’infant a,


Aquest és el pare,  Practicar l’estructura sintàctica:
pronom demostratiu + verb + complement
aquesta és la mare,
 practicar una expressió exclamativa
aquest fa les sopes,  practicar una expressió interrogativa
aquest se les menja totes, I a més a més crees vincle afectiu, jugues i t’ho passes bé.
i aquest diu: Piu! Piu!

Que no n’hi ha per al Caganiu?

Arri, arri, tatanet Amb aquest joc de falda ajudes a l’infant a,


Arri, arri, tatanet,  reforçar i articular el so /rr/
 practicar el temps verbal: futur
anirem a Sant Benet,
 aplicar la persona verbal: primera persona del plural
comprarem un panellet,  treballar lèxic
per dinar,

per sopar,

per a en (……………………) no n’hi ha!

El ritme, la rima, la pulsació, la melodia… ajuda a captar l‘atenció, retenir els mots i les expressions.