Está en la página 1de 14
 
 
GTPÉPLDI \ XGTLTPGEDLI @G MIPGXLICGT OITG 4. Ieéclsls `gc `lsgùj ^rgsgeti`j i6
_LDPJXLIEJ AIXDÍI MG@LEI
 Putjr(i) Getrgai`j pjr6  \ielri Xj`rlaugz Dô`laj6 9>74?>?><0
Arupj6 898>9<Z1
WEL_GXTL@I@ EIDLJEIC IHLGXPI \ I @LTPIEDLI - WEI@ GTDWGCI @G DLGEDLIT HÉTLDIT, LEAGELGXÍIT \ PGDEJCJAÍIT DWXTJ6 GTPÉPLDI \ XGTLTPGEDLI @G MIPGXLICGT OGDBI Jdtuhrg 8>8>
 
 
IDPL_L@I@ LE@L_L@WIC Idtlvl`i` le`lvl`uic6 Di`i gstu`lietg `ghg bidgr ci cgdturi y iprgbgeslôe `g ci tgmétldi ge gc clhrj auíi piri ci uel`i` 9 `g Gstétldi getrg cis péaleis 14-29 y 9>4- 980. Cugaj rgvlsi cjs vl`gjs `gfi`js ge gc ojrj pjr gc tutjr. I pirtlr `g iccí bidgr cj slaulgetg6 9. Gcihjrir ue mipi mgetic idgrdi `g cjs djetgel`js tgmétldjs cgí`js. Ìstg mipi `ghg sgr jrlaleic y djetgegr cjs ispgdtjs més lmpjrtietgs `g ci tgmétldi dje olauris gxpclditlvis y gduidljegs prledlpicgs rgcidljei`is.
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505