Está en la página 1de 4
 
Elgtur` eotlr`e l onalrlnto`e Golef Ovltd ]`to`n` K`rzfn Clnmlz OM: 17047;Gfrpfr`go÷n \novlrsot`ro` Conutf ml Mofs Xrfkr`c`: @mconostr`go÷n ln s`eum fgup`gofn`e
 
@G]OQOM@M WFBRL ELG]\R@ EO]LR@E L ONALRLNGO@E
0. El` gfn `tlngo÷n le tlxtf y ln e` gfeucn` gfntoku`, uboqul efs sokuolntls lelclntfs mle tlxtf:`. X`e`br`s mlsgfnfgom`s  b. Wubr`yl e`s ar`sls rlelv`ntls ml g`m` pàrr`afg. Lsgrob` arlntl ` g`m` pàrr`af, m`tfs qul gfnsomlrl ocpfrt`ntlsm. Oml` prongop`e l oml`s slgunm`ro`sl. @e aon`e, rl`eogl un` brlvl sãntlsos mle tlxtf.
XRFGLWFW WOC\E]ÀNLFW @ E@ ELG]\R@
 E` lxostlngo` ml un mosgursf prlvof, prlaokur`mf pfr le elgtfr ml `gulrmf gfn efs `v`ngls qul farlgl le tlxtf, nf leocon` e`  afrc`go÷n ml nulvfs mls`rrfeefs clnt`els socuetànlfs ` e` `gtovom`m elgtfr`. Lstfs mls`rrfeefs clnt`els `gtú`n gfn arlgulngo` ` novlels ml ongfnsgolntls ‗ `unqul sfn plrglptobels gfn a`goeom`m so sl lstà `tlntf ` leefs- y pulmln oku`eclntl `g`rrl`r tr`nsafrc`gofnls onvfeunt`ro`s gfn rle`go÷n `e gfntlnomf fbjltovf ml e` elgtur`. Ln proclr euk`r, cugd`s ml e`s oml`s qul sl plrgobln mlsml le tlxtf  pulmln d`glr p`rtl gfn `ntlrofrom`m mle `glrvf guetur`e mle elgtfr ml c`nlr` tft`e f p`rgo`e ‗ nf d`y qul fevom`r qul nf lxostln elgtfrls vãrklnls gu`nmf e` elgtur` gfrrlspfnml `e unovlrsf guetur`e l ontlelgtu`e mle usu`rof ‗ y lst`s gorgunst`ngo`s pfsoboeot` qul efs grotlrofs ml v`efr`go÷n ljlrz`n su onaeulngo` sfbrls ls`s oml`s. Xfr t`ntf, ls cuy arlgulntl qul `e lxtr`lr e` oml` sl el `krlkul ongfnsgolntlclntl un grotlrof ml v`efr`go÷n f plqulð`s plrf  soknoaog`tov`s cfmoaog`gofnls, gfn ef gu`e sl `etlr` le tlxtf `soknànmfel korfs ontlrprlt`tovfs qul plrtlnlgln `e unovlrsf gfnglptu`e mle elgtfr. Ml lst` c`nlr` sl `mogofn`n `e tlxtf  prfpfsogofnls qul sl mlmugln ml un c`rgf ml gfnfgocolntfs rlelv`ntls f qul sl afrc`n ` p`rtor ml `sfgo`gofnls nulv`s f ml v`efr`gofnls. Ftrf prfglsf qul sl prlslnt` socuetànlf ` e` elgtur`, t`cboïn  susglptobel ml prfmugor tr`nsafrc`gofnls, prfvolnl mle novle ongfnsgolngo` gfn qul usu`eclntl fgurrl e` `prldlnso÷n ml nulvfs gfnfgocolntfs.  Ln e` c`yfrã` ml efs g`sfs efs gfnfgocolntfs nulvfs sfn pfgf  plrglptobels mlbomf ` qul lstàn lnk`st`mfs ln un gfnfgocolntf  prlvo`clntl ontlrofroz`mf9 lstf ls, sfn ―plqulð`s nfgofnls ―qul sl v`n doev`n`nmf f lntrle`z`nmf gfn ftr`s y` `socoe`m`s. Ls usu`e qul p`r` e` gfcprlso÷n ml un nulvf gfnglptf sl rltfcl un` onafrc`go÷n soknoaog`tov` qul lstà `ec`gln` ln e` C.E.X y s÷ef lntfngls pulm` prfgls`rsl le nulvf gfnglptf. Lstl plrc`nlntl rltfc`r ml onafrc`go÷n ls ef qul d`gl qul `e `bfrm`r le gulrpf tl÷rogf e`s onafrc`gofnls g`pt`m`s sl gfcbon`n ln le gfnfgocolntf  y` lxostlntl y ml c`nlr` ocplrglptobel lntrln ` afrc`r p`rtl mle `glrvf gfnglptu`e mle elgtfr son qul sl d`y` lst`belgomf e` sutoe plrf aunm`clnt`e mostongo÷n lntrl un lst`mf prlvof y ftrf pfstlrofr ` e` elgtur`, ef qul ocpfsoboeot` un` g`b`e plrglpgo÷n ml e`s nulv`s  afrcue`gofnls gfnglptu`els.
OML@ XRONGOX@E:@mquorocfs nulvfgfnfgocolntf OML@ WLK\NM@RO@:Wl tr`nsafrc` e`onafrc`go÷n OML@ XRONGOX@E:G`m` quoln el m` sugfnfgocolntf.OML@ WLK\NM@RO@:G`m` unf el m` le v`efr `elgtur`. OML@ XRONGOX@E: OML@ WLK\NM@RO@:Wl cfmoaog` e`onafrc`gn y pfr eft`ntf le v`efr OML@ XRONGOX@E:Mospfsogn ml g`pt`r oml`s nulv`s.OML@ WLK\NM@RO@:@mquoror onafrc`go÷n OML@ XRONGOX@E: E`onafrc`go÷n sl v`tr`nsafrc`nmf son qul leelgtfr sl mï gulnt`. OML@ WLK\NM@RO@: Nulv` onafrc`go÷n`mquoror qul quozàs nfutoeoz`rlcfs.
 
 E` ocpeog`gofnls ln le g`cpf slcàntogfs sfn movlrs`s. Xulml  suglmlr qul pfr fcoso÷n onvfeunt`ro` le elgtfr mlsgfnfzg` e` rlelv`ngo` ml un` f v`ro`s prfpfsogofnls f p`rtls ml lee` y e`s mlslgdl, g`r`gtlroz`nmf ml lst`s c`nlr`s un nulvf topf ml tr`nsafrc`go÷n slcàntog`. Won lcb`rkf, e` fplr`go÷n gfknotov` t`cboïn pulml `mquoror vosfs ml gfngolngo` gu`nmf un tlxtf farlgl onafrc`gofnls nfvlmfs`s qul le elgtfr nf `glpt` gfcf t`els mlbomf ` `sfgo`gofnls lrr÷nl`s prlvo`clntl lst`belgom`s pfr ïe. @dfr` boln, `unqul nf tfmfs efs tlxtfs `pfrt`n gfnfgocolntfs nulvfs, sã pulmln gfnstotuorsl ln ―
 
g`blz`s ml pe`y`– p`r`  pfstlrofrls klnlr`eoz`gofnls gfnglptu`els, ml ef qul t`cpfgf ls gfn arlgulngo` peln`clntl gfnsgolntl le usu`rof.  @mlcàs, ―
 
`un gu`nmf le tlxtf nf `pfrtl gfnfgocolntfs klnlr`els, le d`be`ntl pulml s`g`r pfr onmuggo÷n un` slrol ml gfngeusofnls càs  klnlr`els y `ð`more`s ` su gfnfgocolntf slcàntogf klnlr`e– (Q`n  Moji, 0?47`: 20=), gfnstotuyïnmfsl `sã ln prfglsf ml `prlnmoz`jl.  E` `mogo÷n gfrrlspfnmlrã` lntfngls ` ―prfpfsogofnls qul sl mlmugln ml ftr`s prfpfsogofnls mle tlxtf f ml c`grf  prfpfsogofnls–.  Ln lstl coscf frmln ml oml`s t`cboïn pulmln m`rsl tr`nsafrc`gofnls ` tr`vïs ml sustotugo÷n ml un`s prfpfsogofnls pfr ftr`s lquov`elntls.  Lstl topf ml fplr`gofnls lngulntr`n p`rtl ml su aunm`clntf ln le dlgdf ml qul e` onafrc`go÷n qul sl rlgfkl mle tlxtf sl ―rlgfmoaog` ln onafrc`go÷n gfnglptu`e qul nf sl `ec`gln` ml e` cosc` c`nlr` cfrafsontàgtog` ln e` clcfro` gfcf aul prlslnt`m` `e elgtfr– (Q`n  Moji, 0?47b:?8).Ln su prfglsf ml socue`go÷n le elgtfr d`gl e` rlgfnvlrso÷n ml e` oml` ` su prfpof g÷mokf, ` su elnku`jl, ef qul ocpeog`, pfr t`ntf, e` sustotugo÷n ml un`s prfpfsogofnls pfr ftr`s.  Ln lstl puntf, gfnvolnl d`glr un` `ge`r`go÷n. Nf d`y qul gfnaunmor e`s tr`nsafrc`gofnls klnlr`m`s ln prfglsf ml plns`colntf  socuetànlf ` e` elgtur` gfn e`s prfmugom`s pfr mlaogolngo`s ln le novle ml gfcprlnso÷n mle elgtfr, sfbrl tfmf tlnolnmf ln gulnt` qul lst`s úetoc`s sl prlslnt`n ln tfm`s e`s onst`ngo`s ml e` elgtur`. @sã,  pfr g`rlngo` c`noaolst` ln le elgtfr sl pulmln lst`belglr rle`gofnls `rbotr`ro`s ( 
 
 plrcut`go÷n) lntrl prlpfsogofnls qul nf ku`rm`n lntrl sã ls` ge`sl ml nlxfs, fg`sofn`nmf ruptur`s y mlslnvfevocolntfs nf gfntlcpe`mfs pfr le lsgrotf.  Ml oku`e c`nlr` un elgtfr mlaogolntl fcotl gfn arlgulngo` un` f v`ro`s prfpfsogofnls f p`rtls ml lee`s ln le prfglsf ml `socoe`go÷n gfnglptu`e y ml ls` c`nlr` prfmugl ftrf topf ml tr`nsafrc`go÷n ln le g`cpf slcàntogf qul most`ngo` su plrglpgo÷n tlcàtog` mle vlrm`mlrf slntomf lxprlsf ln le tlxtf. Glrrf, E. (0??<). Xrfglsfs gfnlxfs `e `gtf ml ellr. Ln Glrrf Rfbels, E. (0??2). ]lxtfs y Xlm`kfkã`. (pp. <8 -
OML@ XORNGOX@E: Wl pulml fcotor f lquovfg`r  pfr a`et` ml gfnfcolntfOML@ WLK\NM@RO@:@brorsl ` un nulvfgfnfgocolntf. . OML@ XRONGOX@E: Nftfmfs efs tlxtfs `pfrt`ngfnfgocolntfs nulvfs. OML@ WLK\NM@RO@:Ongfnsgolntlclntl`mquoror gfnfgocolntfsklnlr`els. OML@ XRONGOX@E:@uclnt`r sugfnfgocolntf.OML@ WLK\NM@RO@: Mlmuggn ml nulvfsgfnfgocolntfs OML@ XRONGOX@E: Wuprocl le gfnglptflquovfg`mf mlj`nmf `sãcoscf le únogf qul elsorvl. OML@ WLK\NM@RO@: ]r`nsafrc`go÷n ml oml`s` su prfpof elnku`jl OML@ XRONGOX@E:  Nf d`y qul plrmlr lesoknoaog`mf prongop`e mle` elgtur` OML@ WLK\NM@RO@: Clzge` ml soknoaog`mfs OML@ XRONGOX@E:]r`nsafrc` e` lesoknoaog`mf ml e` elgtur`.OML@ WLK\NM@RO@:\n elgtfr mlaogolntltolnl prfbelc`s gfn su prfglsf ml `socoe`go÷n
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505