Está en la página 1de 23
 
RA@IHI 8 @AYUOIRGG@×A H FOW W@WYBJHWMRUÊI@GOW.
8.8 W@WYBJHW MRUÊI@GOW
8.8.8 goagbptoBs bf goamuato ib hgt`tuibs pronuaihjbatb hrrh`dhihs y goai`g`oahihsl`st÷r`ghjbatb hgbrgh ib fh ahturhfbzh ib fh fby, hgbrgh ib fh nuag`÷a ibfibrbglo ba fh sog`bihi y ba fh norjh ib doe`brao, hgbrgh ib fhordha`zhg`÷a y opbrhg`÷a hprop`hihs ib ua s`stbjh murêi`go y hgbrgh ibfjoio gojo bf ibrbglo ibeb grbhrsb, hpf`ghrsb, bstui`hrsb, pbrnbgg`oahrsb ybasbøhrsb.Bf s`stbjh murêi`go supoab bf goamuato ib aorjhs murêi`ghs oembt`vhs qubbstèa ba v`dor ba ibtbrj`ahio fudhr y àpogh , `atbdrhaio fhs i`vbrshsnubatbs murêi`ghs , gojo fhs fbybs , fhs gostujerbs , fh mur`spruibag`h ib fostr`euahfbs , fh iogtr`ah y fos jbgha`sjos ib grbhg`÷a , joi`n`ghg`÷a`atbrprbthg`÷a y hpf`ghg`÷a .Ghih phês t`bab su prop`o s`stbjh mui`go y su pbguf`hr jhabrh ibgoas`ibrhr bf ibrbglo, sus nubatbs y fos gojpoabatbs s`da`n`ght`vos ba sugrbhg`÷a `atbrprbthg`÷a y hpf`ghg`÷a.8.8.5 ghrhgtbrêst`ghs[hrh AOUEBUYO EOEE@O, fhs ghrhgtbrêst`ghs ibf s`stbjh murêi`go, soa fhua`ihi, golbrbag`h y pfba`tui, fh pr`jbrh sb rbn`brb h fh aorjh l`potàt`ghnuaihjbathf ib fh guhf ibr`vha fhs ibjès aorjhs ibf s`stbjh, ib fhsbduaih t`bab gojo sustbato fh `jprogbibag`h ib lhgbr bx`st`r o ihr vhf`ibz hf j`sjo t`bjpo h ios aorjhs qub pbrtbabgba h ua j`sjo s`stbjh, pbro qub soa goatrhi`gtor`hs y fh tbrgbrh goas`stb ba qub ghih ghso qub sb prbsbatb hf hpf`ghr bf ibrbglo bx`stb uah aorjh murêi`gh susgbpt`efb ib sbr hpf`ghih.Otrhs ib fhs ghrhgtbrêst`ghs pr`ag`phfbs ibf s`stbjh murêi`go , pr`jbrhjbatbqub ua mubz ao abgbs`th ib uah aorjh bx`stbatb phrh rbsofvbr ua ghso, s`aoàf j`sjo pubib grbhr fh aorjh murêi`gh, ut`f`zhaio fos pr`ag`p`os ibfibrbglo, bf sbduaio bfbjbato goas`stb ba ofv`ihr bf trhthj`bato rbspbgto
 
ib fhs aorjhs progbshfbs, yh qub thf phrbgb qub fhs ghrhgtbrêst`ghshpuathihs hatbr`orjbatb sofhjbatb soa hpf`ghefbs h fhs aorjhssusthag`hfbs, ba ioaib bagoatrhjos fos opbrhiorbs ib÷at`gos, oribahr, prol`e`r y pbrj`t`r, y por ýft`jo fh pfba`tui ib ua s`stbjh murêi`go, ao ibebibsgoaogbr fh nroatbrh ib fh sbdur`ihi murêi`gh, yh qub dbabrhfjbatb sb p`bash ba fh hgtuhg`÷a ibf mubz phrh gofjhr fhduahs, pbro ao ba fhsbdur`ihi murêi`gh qub ibeb rbprbsbathr bsb s`stbjh murêi`go.
8.5 NHJ@F@H MRU@I@GH
8.5.8 goagbptoRah nhj`f`h mur`i`gh bs por thato ua goamuato ib s`stbjhs murêi`gos qubt`bab bfbjbatos `ast`tug`oahfbs , goagbptos n`fon`gos , mbrhrqh ibnubatbs , bfbjbatos ba ibn`a`t`vh qub poadha ba rbf`bvb fhs go`ag`ibag`hs yhahfodêhs batrb bffos . Bf voghefo s`stbjh murêi`go sb rbn`brb hf ibrbgloahg`oahf ib ua bsthio , ba thato qub bf tbrj`ao nhj`f`h rbj`tb hf goamuatoib s`stbjhs murêi`gos qub rbehsha fh nroatbrh ib uah ahg`÷a .Wb pubiba gfhs`n`ghr fos s`stbjhs murêi`gos ba fhs s`du`batbs drhaibsnhj`f`hs =- Fh nhj`f`h ibf ibrbglo goat`abathf o aborrojha`sth ( g`v`f fhw).- Fh nhj`f`h ibf ibrbglo hadfoshm÷a (gojjoa fhw).- Fh nhj`f`h ibf ibrbglo sog`hf`sth .- Fos s`stbjhs ib ibrbglo rbf`d`oso .- Fh nhj`f`h mur`i`gh j`xth .- Fh nhj`f`h a÷ri`gh.- Fh nhj`f`h `sfèj`gh .8.5.5 Bvofug`oa l`st÷r`gh
 
8.7 IBUBGLO GOJ[HUHIO
8.7.8 goagbptoBs uah i`sg`pf`ah qub goanroath fhs sbjbmhazhs y fhs i`nbrbag`hs ib fosi`vbrsos s`stbjhs murêi`gos v`dbatbs ba bf juaio goa bf prop÷s`to ibgojprbaibr y jbmorhr bf s`stbjh murêi`go ib ua ibtbrj`ahio phês . Bfibrbglo gojphrhio oebibgb h qub bf oribahj`bato murêi`go i`n`brb ib ua phês h otro .
8.7.5 Bf ibrbglo gojphrhio gojo jàtoio ib bstui`o.
Bf ibrbglo gojphrhio bs ua toio o ga`gh ib `avbst`dhga qub pbrj`tb su bjpfbo ba prègt`ghjbatb toihs fhs èrbhs ibf ibrbglo, yh sbh phrh `ibat`n`ghr fbd`sfhg`÷a bxtrhambrh o hfghazhr uah sofug`÷a h proefbjhsahg`oahfbs.Guhaio sb lhgb rbnbrbag`h h fh gojphrhg`÷a, dbabrhfjbatb, pbashjos bagotbmhr b `ibat`n`ghr fhs sbjbmhazhs y i`nbrbag`hs batrb ios sumbtosi`nbrbatbs y hsê ffbdhr h uah goagfus`÷a, pbro bsto ao bs tha s`jpfb.Bqu`phrhr fhs s`j`f`tuibs y i`nbrbag`hs bs uao ib fos phsos ba fhgojphrhg`÷a, pbro ao bf ýa`go. Ibeba goas`ibrhrsb uah sbr`b ib prbghug`oabs qub hnbgtha hf ibrbglo y hf progbso ib gojphrhg`÷a gojosoa fhs gubst`oabs sog`ogufturhfbs, fh `atbrprbthg`÷a ibf ibrbglo, fhs ehrrbrhs f`adöêst`ghs, batrb otros.Bf prbsbatb bstui`o sb ibshrroffh ba ios hphrthios= bf ibrbglo gojphrhiogojo jàtoio, y fos hspbgtos h goas`ibrhr iurhatb bf progbso gojphrht`vo.P sb i`v`ib ba g`ago sbgg`oabs= fh pr`jbrh sbgg`÷a bxpf`gh por quà ibebgoas`ibrhrsb bf ibrbglo gojphrhio gojo jàtoio. Fh sbduaih sbgg`÷alhefh hgbrgh ib fh rbfhg`÷a batrb bf ibrbglo gojphrhio goa fhs otrhs rhjhsibf ibrbglo. Fh tbrgbrh bxpf`gh fhs nuag`oabs y bf uso ibf ibrbglogojphrhio. Fh guhrth provbb uah jhabrh ib bfheorhr ua hibguhio progbsogojphrht`vo. Fh qu`ath, y ýft`jh sbgga, ibsthgh fos pr`ag`phfbsoestègufos y gr`tbr`os qub ibeba goas`ibrhrsb hatbs y iurhatb ua progbsoib gojphrhg`÷a.
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505