Está en la página 1de 4

Menjador

Us informem que aquest curs l’empresa que gestionarà el càtering serà Campos
Estela.
Distribució de l’alumnat:

Infantil Primaria
P3 -> Dinaran al teatre 1r, 2n, 3r -> Dinaran al
on també podran fer la menjador de 12:30 a
Els integrants que
migdiada a les hamaques 13:15h.
coincideixin en un mateix
exclusives per infant amb
GRUP DE CONVIVÈNCIA
el nom. Cal portat pitet 4t, 5é, 6é -> Dinaran al
seuran junts/es en una o
net cada dia. menjador de 13:30 a
més taules.
14:15h.
P4-P5 -> Dinaran cadascú
a la seva aula.

12:30 - 13:15h
Menjador
Funcionament per a alumnat:

★ Entre torn i torn es farà la neteja, desinfecció o ventilació de l’espai abans


i després de cada àpat.

★ El rentat de mans serà habitual i una rutina amb els infants.

★ Tot el menjar es servirà en plats individuals.

★ Una monitora o monitor serà qui servirà el menjar i l’aigua durant tot l’àpat.

★ Es mantindran els càrrecs de taula, però només l’infant que ho realitzi, ho


farà exclusivament per al seu grup de convivència.
Acollida matinal

Aquest curs hi haurà diferents punts d’entrada i horari:

★ 7:30 -> Entrada pati infantil


★ 8:00 -> Entrada pavelló Elisa Badia
★ 8:30 -> Entrada pavelló Elisa Badía

Les portes estaran obertes durant 10 minuts. Tot l’alumnat que no arribi
dins del seu horari d’entrada haurà d’esperar al següent torn.
Acollida tarda

Aquest curs hi haurà tres trams per a l’acollida de la tarda:

★ 16:30 a 17:00h
★ 16:30 a 17:30h
★ 16:30 a 18:30h

Les sortides es realitzaran de manera esglaonada. El monitor acompanyarà


als alumnes a l’hora indicada fins a la porta del pati infantil.