Está en la página 1de 19

REUNIÓ D’INICI DE CURS 20-21

ESCOLA ELISA BADIA

PLA D’OBERTURA SETEMBRE 2020


PER QUÈ FEM CANVIS ORGANITZATIUS I
PEDAGÒGICS?
1. Situació de pandèmia per COVID.
2. Instruccions d’inici de curs del Departament
d’Educació.
3. Obres vigents en el recinte Elisa Badia.
4. Personal del centre.
5. Espais disponibles.
6. Grups de convivència per afavorir l’estabilitat
emocional i traçabilitat del virus.
QUINES MESURES HAUREM DE SEGUIR?
● DESPLAÇAMENTS I SENYALITZACIONS EN EL CENTRE
Hi haurà cartell i senyalitzacions que aprendrem a seguir.

● VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ


Els espais comuns com els lavabos es netejaran també durant el matí.
Es ventilaran totes les aules mínim 10 minuts 3 vegades al dia. SEMPRE
QUE SIGUI POSSIBLE ES DEIXARÀ OBERT.
QUINES MESURES HAUREM DE SEGUIR?
● DISTANCIAMENT FÍSIC
En els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal.

● HIGIENE DE MANS
A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
Abans i després dels àpats, WC, activitats
Es treballarà l’hàbit, la constància.

● ÚS DE MASCARETA:
Cal portar 2 mascaretes netes (una posada i una de recanvi a la motxilla).
PRIMÀRIA: la portarà sempre
OBJECTIUS PRINCIPALS
1. Acollir a tot l’alumnat presencialment seguint unes mesures de
prevenció sanitària adients.
2. Treballar les competències bàsiques i coneixements que després
puguin aplicar-los a la realitat canviant.
3. Acompanyar emocionalment i compensar desigualtats socials.
4. Afavorir un espai relaxat i de confiança.
5. Control i traçabilitat del COVID.
COM ENS ORGANITZAREM? PER QUÈ?

PRIMÀRIA
★ Reducció de ràtios (tot primària estava molt per
sobre). Es divideixen els grups.
★ Aprofitament d’espais (teatre, informàtica,
música,...). *
★ Atenció a la diversitat.
★ 1 especialista d’anglès per cicle.
★ Bessons en el mateix grup.
★ Estabilitat en els espais i material.
★ Acompanyament emocional.
I EL MEU NIVELL COM SERÀ?
★ DESDOBLAMENT DE NIVELL EN 3 GRUPS (A, B i C)
La ràtio serà de 17 alumnes per grup bombolla.
★ ESTABILITAT DE CICLE: reducció del nombre de professorat diferent que passa per
l’aula:
• Tutor/a
• Especialista d’anglès
• Atenció a la diversitat en casos puntuals
★ MATÈRIES: totes impartides pel tutor/a principal amb el grup de convivència (excepte
anglès), sense barreges.
Com seran les entrades i sortides?
ENTRADES I SORTIDES: L’alumnat de Primària entrarà al recinte sol (sense
acompanyament).
Cicle Inicial farà la sortida fent files al pati d’infantil (ESPAI DETERMINAT/ CARTELL).
Primer dia: L’equip d’inicial rebrà els nens a l’entrada del pati d’infantil. Els pares
no podran entrar

Cicle Inicial (1r i 2n) Entrada Pati Infantil 8.50h 12.20h 14.50h 16.20h

I SI TINC GERMANS/ES A ALTRES CICLES? En la mesura del possible


entrar en l’horari i porta establerts. En cas excepcional es
podrà accedir plegats a les 9h per la porta del pati d’infantil.
Com seran les entrades i sortides?
DIES DE PLUJA Primària haurà de portar el seu propi paraigües i/o impermeable. Les
entrades i sortides es mantindran de la forma habitual. Hi haurà cubells per aula en el porxo.

La col·laboració de les famílies és essencial pel bon funcionament:

1. ES RECOMANA NOMÉS 1 ACOMPANYANT PER FAMÍLIA.


2. CAL AFANYAR-SE A SORTIR DEL RECINTE. NO ENTRETENIR-SE.
3. RESPECTAR ELS HORARIS I PORTA D’ACCÉS DETERMINADA.
4. RECORDEU PORTAR LA TARGETA IDENTIFICATIVA PER RECOLLIR ELS
INFANTS (DES DE P3 A 2n).
COM FAREM L’ESBARJO?
★ L’esmorzar serà a l’aula 10 minuts abans o després de l’esbarjo (acord
de cicle).
★ Netejarem mans abans i després d’esmorzar i quan pugem del pati.
★ Pati delimitat en zones pels diferents grups de convivència.
★ Baixarem amb mascareta
★ Es desinfectaran els materials de joc sempre i quan es facin servir.
★ Horari de pati; 11-11;30h
HI HAURAN EXCURSIONS?

➔ De moment NO hi haurà sortides durant el 1r trimestre.


➔ Les colònies del 19-20 passen al 26, 27 i 28 d’abril 2021.
➔ Les especificacions es notificaran uns dies abans de la
sortida o les colònies.
COM ENS COMUNICAREM LA FAMÍLIA I
L’ESCOLA?
➔ REUNIONS TELEMÀTIQUES
➔ PUBLICACIONS A LA WEB
➔ VIDEOCONFERÈNCIA
➔ TRUCADES TELEFÒNIQUES(dilluns- núm. ocult)
➔ AGENDA
➔ VIA EMAIL AMB L’ESCOLA

* EN CAS EXCEPCIONAL SERÀ


PRESENCIAL I AMB CITA PRÈVIA.
➔Si hi ha canvi de dades, cal
comunicar-ho a l’escola el més aviat
possible (telèfons, emails, adreça,...).
QUÈ FAREM EN CAS DE CONTÀGI?

1. Portarem l’alumne a un espai separat d'ús individual.


2. Col·locarem una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha
iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
3. Contactarem amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat trucarem també al
061.
5. Contactarem amb el CAP i el servei territorial d’Educació.
QUÈ HA DE FER LA FAMÍLIA PER EVITAR
CONTAGIS?
● Prendre la temperatura cada matí.
● Avisar a l’escola en cas de contagi.
● No han d’assistir amb CAP D’AQUESTS símptomes;
Febre, tos, dificultat per respirar, mal de coll, congestió nasal, vòmits i diarrees, mal de
cap, malestar i dolor muscular.
● Contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions.
● En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la
identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
I SI ENS CONFINEN?
I SI ENS CONFINEN?

➔ KIT DE CONFINAMENT
MATERIAL I QUADERNETS.

➔ APRENENTATGE DIGITAL
VIDEOCONFERÈNCIES
RECURSOS EDUCATIUS.

➔ PLANIFICACIÓ
TUTORITZACIÓ ALUMNAT.
ATENCIÓ!
TOTA AQUESTA
INFORMACIÓ ESTÀ
SUBJECTE A
ACTUALITZACIONS