Está en la página 1de 23

REUNIÓ D’INICI DE CURS 2020-2021

ESCOLA ELISA BADIA

PLA D’OBERTURA SETEMBRE 2020


PER QUÈ FEM CANVIS ORGANITZATIUS I
PEDAGÒGICS?
1. Situació de pandèmia per COVID.
2. Instruccions d’inici de curs del Departament
d’Educació.
3. Obres vigents en el recinte Elisa Badia.
4. Personal del centre.
5. Espais disponibles.
6. Grups de convivència per afavorir l’estabilitat
emocional i traçabilitat del virus.
OBJECTIUS PRINCIPALS
1. Acollir a tot l’alumnat presencialment seguint unes mesures de
prevenció sanitària adients.
2. Treballar les competències bàsiques i coneixements que després
puguin aplicar-los a la realitat canviant.
3. Acompanyar emocionalment i compensar desigualtats socials.
4. Afavorir un espai relaxat i de confiança.
5. Control i traçabilitat del COVID.
QUÈ S’HA PRIORITZAT?
★ GRUPS DE CONVIVÈNCIA: grups estables per tal d’assegurar

★ l’ estancabilitat i traçabilitat del virus.

★ ESTABILITAT DE CICLE: reducció del nombre de professorat diferent que

passa per l’aula.

★ ESPAIS NETS: L’aula de psicomotricitat serà l'aula polivalent. Junts

vetllarem per la desinfecció i ventilació de l’aula.


QUÈ S’HA PRIORITZAT?
★ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: L’especialista no tindrà tutoria per tal de fer un
seguiment i atenció individual a l’alumnat NESE.
★ MATÈRIES: totes impartides per la tutora principal amb el grup de
convivència, sense barreges.
★ TUTORIES INDIVIDUALITZADES AMB L’ALUMNE/A: la tutora tindrà com a
mínim una sessió setmanal per fer un acompanyament emocional i per
compensar possibles desigualtats.
COM ENS ORGANITZAREM? PER QUÈ?

INFANTIL PRIMÀRIA
★ Es manté el grup de 25 (A i B). ★ Reducció de ràtios (tot primària
★ 1 mestra de suport per nivell. estava molt per sobre). Es divideixen
★ Cada aula té accés directe al lavabo. els grups.
★ Es pot fer l’adaptació a P3 en un ★ Aprofitament d’espais (teatre,
espai més adient. informàtica, música,...).
★ 1 especialista d’anglès en el cicle ★ Atenció a la diversitat.
amb hores de dedicació a cada grup. ★ 1 especialista d’anglès per cicle.
★ Atenció a la diversitat. ★ Bessons en el mateix grup.
★ Bessons/es en el mateix grup. ★ Estabilitat en els espais i material.
★ Estabilitat en els espais i materials. ★ Acompanyament emocional.
★ Acompanyament emocional.
CONCRECIONS DEL NIVELL DE P5.

* Sortirem al pati a les 10:30 en un espai només per a la


nostra classe, a la zona arbrada del pati de primària.

* El material de joc i les estructures de joc seran d’ús


únic per al grup estable.

* Farem les sessions de PSICOMOTRICITAT combinant l’aula


de psico i el pati.

* Esmorzarem després del pati.


COM ENTRAREM I SORTIREM?

GRUPS PER ON? Entrada Matí Sortida Matí Entrada tarda Sortida tarda

Cicle Superior (5è i 6è) Pavelló Elisa Badia 8.50h 12.20h 14.50h 16.20h

Cicle Mitjà (3r i 4t) Pavelló Elisa Badia 9h 12.30h 15h 16.30h

Cicle Inicial (1r i 2n) Entrada Pati Infantil 8.50h 12.20h 14.50h 16.20h

Ed. Infantil (P3-P4-P5) Entrada Pati Infantil 9h 12.30h 15h 16.30h


COM ENTRAREM I SORTIREM?

* L’alumnat d’Educació Infantil es podrà acompanyar i

recollir a la part exterior de la tanca de davant de la

seva aula.

* Recordeu respectar la distància de seguretat en tot

moment.
COM ENTRAREM I SORTIREM?

La col·laboració de les famílies és essencial per al bon funcionament:

1. ES RECOMANA NOMÉS 1 ACOMPANYANT PER FAMÍLIA.


2. CAL AFANYAR-SE A SORTIR DEL RECINTE. NO ENTRETENIR-SE, NI JUGAR
A LES ESTRUCTURES.
3. RESPECTAR ELS HORARIS I LA PORTA D’ACCÉS DETERMINADA.
4. RECORDEU PORTAR LA TARGETA IDENTIFICATIVA PER RECOLLIR ELS
INFANTS.
COM ENTRAREM I SORTIREM?

★ I SI TINC GERMANS/ES A ALTRES CICLES? En la mesura del possible


entrar en l’horari i porta establerts. En cas excepcional es podrà
accedir plegats a les 9h per la porta del pati d’infantil.
QUINES MESURES HAUREM DE SEGUIR?
● DISTANCIAMENT FÍSIC
En els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal.
● HIGIENE DE MANS
A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
Abans i després dels àpats, WC, activitats
Es treballarà l’hàbit, la constància,...
● ÚS DE MASCARETA:
Per circular (entrades i sortides, canvi d’espai, pati,...)
Cal portar 2 mascaretes netes:
- la que portin posada necessitarà una bosseta de roba, que es pugui penjar, per guardar-la i tenir-
la a disposició en tot moment.
- la de recanvi ha d’anar a dins d’una bosseta de roba i es quedarà al penjador de l’infant per quan
calgui.
QUINES MESURES HAUREM DE SEGUIR?
● DESPLAÇAMENTS I SENYALITZACIONS EN EL CENTRE
Hi haurà cartell i senyalitzacions que aprendrem a seguir.

● VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ


Els espais comuns com els lavabos es netejaran també durant el matí.
Es ventilaran totes les aules mínim 10 minuts 3 vegades al dia. SEMPRE
QUE SIGUI POSSIBLE ES DEIXARÀ OBERT.
COM FAREM L’ESBARJO?

QUI? A ON? QUAN?

P3 i P4 Pati d’infantil 10.30-11.00h

P5 Pati de primària delimitat 10.30-11.00h


HI HAURÀ EXCURSIONS?

➔ De moment NO hi haurà sortides durant el 1r trimestre.


➔ Les colònies del 19-20 passen al 26, 27 i 28 d’abril 2021.
➔ Les especificacions es notificaran uns dies abans de la
sortida o les colònies.
COM ENS COMUNICAREM LA FAMÍLIA I
L’ESCOLA?
➔ NOTES PER A INFORMACIONS PUNTUALS
➔ REUNIONS TELEMÀTIQUES
➔ PUBLICACIONS A LA WEB
➔ VIDEOTRUCADES
➔ TRUCADES TELEFÒNIQUES (nº ocult)
➔ E-MAIL AMB L’ESCOLA I MESTRES

* EN CAS EXCEPCIONAL SERÀ


PRESENCIAL I AMB CITA PRÈVIA.
➔Si hi ha canvi de dades, cal
comunicar-ho a l’escola el més aviat
possible (telèfons, e-mails,
adreça,...).
QUÈ FAREM EN CAS DE CONTAGI?

1. Portarem l’alumne a un espai separat d'ús individual.


2. Col·locarem una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha
iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
3. Contactarem amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat trucarem també al
061.
5. Contactarem amb el CAP i el servei territorial d’Educació.
QUÈ POT FER LA FAMÍLIA PER EVITAR
CONTAGIS?
● Prendre la temperatura cada matí.
● Avisar a l’escola en cas de contagi.
● No han d’assistir amb símptomes.
● Contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions.
● En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la
identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
I SI ENS CONFINEN?
I SI ENS CONFINEN?

➔ KIT DE CONFINAMENT =
MATERIAL + QUADERNETS.

➔ APRENENTATGE DIGITAL=
VIDEOTRUCADES
➔ + RECURSOS EDUCATIUS.

➔ PLANIFICACIÓ
+ TUTORITZACIÓ ALUMNAT.
ATENCIÓ!
TOTA AQUESTA
INFORMACIÓ ESTÀ
SUBJECTA A
ACTUALITZACIONS