Está en la página 1de 22

REUNIÓ D’INICI DE CURS 2020-2021

ESCOLA ELISA BADIA

PLA D’OBERTURA SETEMBRE 2020


PER QUÈ FEM CANVIS ORGANITZATIUS I
PEDAGÒGICS?
1. Situació de pandèmia per COVID.
2. Instruccions d’inici de curs del Departament
d’Educació.
3. Obres vigents en el recinte Elisa Badia.
4. Personal del centre.
5. Espais disponibles.
6. Grups de convivència per afavorir l’estabilitat
emocional i traçabilitat del virus.
OBJECTIUS PRINCIPALS
1. Acollir a tot l’alumnat presencialment seguint unes mesures de
prevenció sanitària adients.
2. Treballar les capacitats/competències bàsiques i coneixements que
després puguin aplicar-los a la realitat canviant.
3. Acompanyar emocionalment i compensar desigualtats socials.
4. Afavorir un espai relaxat i de confiança.
5. Control i traçabilitat de la COVID.
QUÈ S’HA PRIORITZAT?
★ GRUPS DE CONVIVÈNCIA: grups estables per tal d’assegurar una

estancabilitat i traçabilitat del virus.

★ ESTABILITAT DE CICLE: reducció del nombre de professorat diferent que

passa per l’aula.

★ ESPAIS NETS: les tutories, l’aula de psico, el gimnàs I el pavelló seran aules

polivalents.

Junts vetllarem per la desinfecció i ventilació de l’aula.


QUÈ S’HA PRIORITZAT?
★ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: l’especialista no tindrà tutoria per tal de fer un
seguiment i atenció individual a l’alumnat NESE.
★ ÀREES: totes impartides pel tutor/a principal amb el grup de convivència,
sense barreges.
★ TUTORIES INDIVIDUALITZADES AMB L’ALUMNE/A: el tutor/a tindrà com
a mínim una sessió setmanal per fer un acompanyament emocional i per
compensar possibles desigualtats.
COM ENS ORGANITZAREM? PER QUÈ?
INFANTIL PRIMÀRIA
★ Es mantenen els grups del curs
passat (A i B). ★ Reducció de ràtios (tot primària
★ Cada aula té accés directe al lavabo. estava molt per sobre). Es divideixen
★ Es pot fer l’adaptació a P3 en un els grups.
espai més adient. ★ Aprofitament d’espais (teatre,
★ 1 mestra/e de suport per nivell. informàtica, música,...).
★ 1 especialista d’anglès en el cicle ★ Atenció a la diversitat.
amb hores de dedicació a cada grup. ★ 1 especialista d’anglès per cicle.
★ Atenció a la diversitat. ★ Bessons en el mateix grup.
★ Bessons/es en el mateix grup. ★ Estabilitat en els espais i material.
★ Estabilitat en els espais i materials. ★ Acompanyament emocional.
★ Acompanyament emocional.
COM ENTRAREM I SORTIREM?

GRUPS PER ON? Entrada Matí Sortida Matí Entrada tarda Sortida tarda

Cicle Superior (5è i 6è) Pavelló Elisa Badia 8.50h 12.20h 14.50h 16.20h

Cicle Mitjà (3r i 4t) Pavelló Elisa Badia 9h 12.30h 15h 16.30h

Cicle Inicial (1r i 2n) Entrada Pati Infantil 8.50h 12.20h 14.50h 16.20h

Ed. Infantil (P3-P4-P5) Entrada Pati Infantil 9h 12.30h 15h 16.30h


COM ENTRAREM I SORTIREM?

La col·laboració de les famílies és essencial per al bon funcionament:

1. ES RECOMANA NOMÉS 1 ACOMPANYANT PER FAMÍLIA.


2. CAL AFANYAR-SE A SORTIR DEL RECINTE ESCOLAR. NO ENTRETENIR-SE,
NI JUGAR A LES ESTRUCTURES DEL PATI.
3. RESPECTAR ELS HORARIS I PORTA D’ACCÉS DETERMINADA.
4. RECORDEU PORTAR LA TARGETA IDENTIFICATIVA PER RECOLLIR ELS
INFANTS.
CONCRECIONS DEL NIVELL

⮚ Espai del pati: s’ampliarà i es dividirà en diferents zones, una per a


cada grup-classe.

⮚ Material de joc i estructures: cada grup estable comptarà amb el seu


propi material de joc (pales, galledes,...). Es farà un horari setmanal en
relació a les estructures de joc.

⮚ Esmorzar: es farà després de l’estona de pati (11h). El got i el tovalló


aniran cada dia a casa per rentar-los

⮚ Psicomotricitat: es combinarà entre el teatre i la zona del pati.


COM FAREM L’ESBARJO?

QUI? A ON? QUAN?

P3 i P4 Pati d’infantil parcel·lat 10.30-11.00h

P5 Pati de primària delimitat i 10.30-11.00h


parcel·lat
COM ENTRAREM I SORTIREM?

★ I SI TINC GERMANS/ES A ALTRES CICLES? En la mesura del


possible entrar en l’horari i porta establerts. En cas
excepcional es podrà accedir plegats a les 9h per la
porta del pati d’infantil.
QUINES MESURES HAUREM DE SEGUIR?
● DISTANCIAMENT FÍSIC
En els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal.
● HIGIENE DE MANS
A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
Abans i després dels àpats, WC, activitats
Es treballarà l’hàbit, la constància,...
● ÚS DE MASCARETA:
Per circular (entrades i sortides, canvi d’espai, pati,...)
Cal portar 2 mascaretes netes:
- la que portin posada necessitarà una bosseta de roba, que es pugui penjar a la cadira, per
guardar la mascareta i tenir-la a disposició en tot moment.
- la de recanvi ha d’anar a dins d’una bosseta de roba que es pugui penjar i es quedarà al penjador
de l’infant per quan calgui.
QUINES MESURES HAUREM DE SEGUIR?
● DESPLAÇAMENTS I SENYALITZACIONS EN EL CENTRE
Hi haurà cartell i senyalitzacions que aprendrem a seguir.

● VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ


Els espais comuns com els lavabos es netejaran també durant el matí.
Es ventilaran totes les aules mínim 10 minuts 3 vegades al dia. SEMPRE
QUE SIGUI POSSIBLE ES DEIXARÀ OBERT.
HI HAURÀ EXCURSIONS?

➔ De moment NO hi haurà sortides durant el 1r trimestre.


➔ Les colònies del 19-20 passen al 26, 27 i 28 d’abril 2021.
➔ Les especificacions es notificaran uns dies abans de la
sortida o les colònies.
COM ENS COMUNICAREM LA FAMÍLIA I
L’ESCOLA?
➔ NOTES PER A INFORMACIONS PUNTUALS
➔ REUNIONS TELEMÀTIQUES
➔ PUBLICACIONS A LA WEB
➔ VIDEOTRUCADES
➔ TRUCADES TELEFÒNIQUES
➔ E-MAIL AMB L’ESCOLA I MESTRES

* EN CAS EXCEPCIONAL SERÀ


PRESENCIAL I AMB CITA PRÈVIA.
➔Si hi ha canvi de dades, cal
comunicar-ho a l’escola el més aviat
possible (telèfons, e-mails,
adreça,...).
QUÈ FAREM EN CAS DE CONTÀGI?

1. Portarem l’alumne a un espai separat d'ús individual.


2. Col·locarem una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha
iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
3. Contactarem amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat trucarem també al
061.
5. Contactarem amb el CAP i el servei territorial d’Educació.
QUÈ POT FER LA FAMÍLIA PER EVITAR
CONTAGIS?
● Prendre la temperatura cada matí.
● Avisar a l’escola en cas de contagi.
● No han d’assistir amb símptomes.
● Contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions.
● En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la
identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
I SI ENS CONFINEN?
I SI ENS CONFINEN?

➔ KIT DE CONFINAMENT =
MATERIAL + QUADERNETS.

➔ APRENENTATGE DIGITAL=
VIDEOCONFERÈNCIES +
RECURSOS EDUCATIUS.

➔ PLANIFICACIÓ +
TUTORITZACIÓ ALUMNAT.
ATENCIÓ!!!
TOTA AQUESTA
INFORMACIÓ ESTÀ
SUBJECTA A
ACTUALITZACIONS