Está en la página 1de 25

REUNIÓ D’INICI DE

CURS 20-21
ESCOLA ELISA BADIA

PLA D’OBERTURA SETEMBRE 2020


PER QUÈ FEM CANVIS ORGANITZATIUS
I PEDAGÒGICS?
1. Situació de pandèmia per COVID.
2. Instruccions d’inici de curs del Departament
d’Educació.
3. Obres vigents en el recinte Elisa Badia.
4. Personal del centre.
5. Espais disponibles.
6. Grups de convivència per afavorir l’estabilitat
emocional i traçabilitat del virus.
OBJECTIUS PRINCIPALS
1. Acollir a tot l’alumnat presencialment seguint unes mesures de
prevenció sanitària adients.
2. Treballar les competències bàsiques i coneixements que després
puguin aplicar-los a la realitat canviant.
3. Acompanyar emocionalment i compensar desigualtats socials.
4. Afavorir un espai relaxat i de confiança.
5. Control i traçabilitat del COVID.
QUÈ S’HA PRIORITZAT?
★ GRUPS DE CONVIVÈNCIA: grups estables per tal d’assegurar un

estancabilitat i traçabilitat del virus.

★ ESTABILITAT DE CICLE: reducció del nombre de professorat diferent que

passa per l’aula.

★ ESPAIS NETS: Les tutories, el gimnàs i el pavelló seran aules polivalents.

Junts vetllarem per la desinfecció i ventilació de l’aula.


QUÈ S’HA PRIORITZAT?
★ ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: L’especialista no tindrà tutoria per tal de fer un
seguiment i atenció individual a l’alumnat NEE.
★ MATÈRIES: totes impartides pel tutor/a principal amb el grup de convivència,
sense barreges.
★ TUTORIES INDIVIDUALITZADES AMB L’ALUMNE/A: el tutor/a tindrà com a
mínim una sessió setmanal per fer un acompanyament emocional i per
compensar possibles desigualtats.
COM ENS ORGANITZAREM? PER QUÈ?

INFANTIL PRIMÀRIA
★ Es manté el grup de 25 (A i B). ★ Reducció de ràtios (tot primària
★ 1 persona per nivell de reforç per estava molt per sobre). Es divideixen
imprevistos. els grups.
★ A cada aula hi ha lavabos. ★ Aprofitament d’espais (teatre,
★ Es pot fer adaptació a P3. informàtica, música,...).
★ 1 especialista d’anglès en el cicle ★ Atenció a la diversitat.
amb hores de dedicació a cada grup. ★ 1 especialista d’anglès per cicle.
★ Atenció a la diversitat. ★ Bessons en el mateix grup.
★ Bessons en el mateix grup. ★ Estabilitat en els espais i material.
★ Estabilitat en els espais i material. ★ Acompanyament emocional.
★ Acompanyament emocional.
I EL MEU NIVELL COM SERÀ?

En aquest curs hi haurà 3 grups a cada nivell (A, B i C). La ratio serà entre 17 i 18
alumnes.

Dels dos grups de l’any passat se n’han fet 3.

Tutores de tercer: Montse Avalos, Carme Lombardia i Maria Garcia.

Tutores de quart: Vero Valledor, Lourdes Borràs i Hilda Zafra.

Especialista d’anglès: Yannick Garcia.

Atenció a la diversitat: Mònica Olmo.


COM ENTRAREM I SORTIREM?

GRUPS PER ON? Entrada Matí Sortida Matí Entrada tarda Sortida tarda

Cicle Superior (5è i 6è) Pavelló Elisa Badia 8.50h 12.20h 14.50h 16.20h

Cicle Mitjà (3r i 4t) Pavelló Elisa Badia 9h 12.30h 15h 16.30h

Cicle Inicial (1r i 2n) Entrada Pati Infantil 8.50h 12.20h 14.50h 16.20h

Ed. Infantil (P3-P4-P5) Entrada Pati Infantil 9h 12.30h 15h 16.30h


COM ENTRAREM I SORTIREM?
★ ENTRADA:
○ L’alumnat d’Educació Infantil es podrà acompanyar fins a FORA de la tanca de davant de
l’aula.
○ L’alumnat de Primària entrarà al recinte sol (sense acompanyament).

★ SORTIDA:
○ Educació Infantil es recolliran des de la tanca de davant de les aules.
○ Cicle Inicial farà files al pati d’infantil (ESPAI DETERMINAT).
○ Cicle Mitjà i Cicle Superior sortiran autònomament pel pavelló (excepte els no autoritzats
que faran fileres fora del pavelló).
● A l’alumnat de tercer se’ls donarà el paper per autoritzar la sortida autònoma el primer dia de
classe.
COM ENTRAREM I SORTIREM?

★ I SI TINC GERMANS/ES A ALTRES CICLES? En la mesura del possible


entrar en l’horari i porta establerts. En cas excepcional es podrà
accedir plegats a les 9h per la porta del pati d’infantil.
COM ENTRAREM I SORTIREM?

DIES DE PLUJA

➔ E. Infantil farà l’entrada i sortida com sempre.


➔ Primària haurà de portar el seu propi paraigües i/o impermeable. Les entrades i
sortides tindran el mateix funcionament. Hi haurà cubells per aula en el porxo.
QUINES MESURES HAUREM DE
SEGUIR?
● DISTANCIAMENT FÍSIC
En els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal.

● HIGIENE DE MANS
A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
Abans i després dels àpats, WC, activitats
Es treballarà l’hàbit, la constància.

● ÚS DE MASCARETA:
Cal portar 2 mascaretes netes (una posada i una de recanvi a la motxilla).
PRIMÀRIA: la portarà sempre
INFANTIL: per circular (entrades i sortides + pati)
QUINES MESURES HAUREM DE
SEGUIR?
● DESPLAÇAMENTS I SENYALITZACIONS EN EL CENTRE
Hi haurà cartell i senyalitzacions que aprendrem a seguir.

● VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ


Els espais comuns com els lavabos es netejaran també durant el matí.
Es ventilaran totes les aules mínim 10 minuts 3 vegades al dia. SEMPRE
QUE SIGUI POSSIBLE ES DEIXARÀ OBERT.
COM ENTRAREM I SORTIREM?
La col·laboració de les famílies és essencial per al bon funcionament:

1. ES RECOMANA NOMÉS 1 ACOMPANYANT PER FAMÍLIA.


2. CAL AFANYAR-SE A SORTIR DEL RECINTE. NO ENTRETENIR-SE.
3. RESPECTAR ELS HORARIS I PORTA D’ACCÉS DETERMINADA.
4. RECORDEU PORTAR LA TARGETA IDENTIFICATIVA PER RECOLLIR ELS
INFANTS (DES DE P3 A 2n).
COM FAREM L’ESBARJO?
★ L’esmorzar serà a l’aula 10 minuts després de l’esbarjo ja que baixarem
al pati de 10:30 a 11:00.
★ Netejarem mans abans i després d’esmorzar i quan pugem del pati.
★ Baixarem amb mascareta per poder jugar amb altres companyes i
companys del cicle.
★ Hi haurà encarregats de classe de desinfectar pilotes o altres jocs.
COM FAREM L’ESBARJO?

QUI? A ON? QUAN?

P3, P4 i P5 Pati d’infantil 10.30-11.00h

1r i 2n Pati d’infantil 11.00-11.30h

3r i 4t Pati primària 10.30-11.00h

5è i 6è Pati primària 11.00-11.30h

*Els grup que acaben a les 11 han de recollir 5 minuts abans i els següents
grups 5 minuts més tard per evitar creuaments.
HI HAURAN EXCURSIONS?

➔ De moment NO hi haurà sortides durant el 1r trimestre.


➔ Les colònies del 19-20 passen al 26, 27 i 28 d’abril 2021.
➔ Les especificacions es notificaran uns dies abans de la
sortida o les colònies.
COM ENS COMUNICAREM LA FAMÍLIA I
L’ESCOLA?
➔ REUNIONS TELEMÀTIQUES
➔ PUBLICACIONS A LA WEB
➔ VIDEOCONFERÈNCIA
➔ TRUCADES TELEFÒNIQUES
➔ AGENDA
➔ VIA EMAIL AMB L’ESCOLA

* EN CAS EXCEPCIONAL SERÀ


PRESENCIAL I AMB CITA PRÈVIA.
➔Si hi ha canvi de dades, cal
comunicar-ho a l’escola el més aviat
possible (telèfons, emails, adreça,...).
QUÈ FAREM EN CAS DE CONTÀGI?

1. Portarem l’alumne a un espai separat d'ús individual.


2. Col·locarem una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha
iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
3. Contactarem amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat trucarem també al
061.
5. Contactarem amb el CAP i el servei territorial d’Educació.
QUÈ POT FER LA FAMÍLIA PER EVITAR
CONTAGIS?
● Prendre la temperatura cada matí.
● Avisar a l’escola en cas de contagi.
● No han d’assistir amb símptomes.
● Contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions.
● Si finalment es confirma el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació,
aïllament i seguiment dels contactes estrets.
I SI ENS CONFINEN?
I SI ENS CONFINEN?

➔ KIT DE CONFINAMENT =
MATERIAL + QUADERNETS.

➔ APRENENTATGE DIGITAL=
VIDEOCONFERÈNCIES +
RECURSOS EDUCATIUS.

➔ PLANIFICACIÓ +
TUTORITZACIÓ ALUMNAT.
ATENCIÓ!
TOTA AQUESTA
INFORMACIÓ ESTÀ
SUBJECTE A
ACTUALITZACIONS