Está en la página 1de 1

Escola Elisa Badia

PLA D'OBERTURA 20-21


Com serà el retorn a l'escola?

EDUQUEM EN LA PREVENCIÓ GRUP DE CONVIVÈNCIA

Acompanyament i educació emocional: Tutories


individualitzades.
Estabilitat en el grup de treball i professorat (també
en el menjador).
Control i traçabilitat del virus.

DIFERENTS TORNS D'ESBARJO ENTRADES I SORTIDES


ESGLAONADES
10.30
- 11.00-
11.00h 11.30h

1r i 2n p3, p4 i p5
ENTRADA PATI ENTRADA PATI
D'INFANTIL D'INFANTIL

5è i 6è 3r i 4t
ENTRADA PAVELLÓ ENTRADA PAVELLÓ

COL·LABOREM PER
EVITAR EL CONTAGI

QUÈ POT FER LA QUÈ POT FER


FAMÍLIA? L'ESCOLA?

Màxim 1 acompanyant (entrades i sortides) Vetllar per la neteja, desinfecció i seguiment dels
protocols.
Prendre la temperatura a l'infant i avisar a l'escola
tan aviat es detecten símptomes. Detecció precoç de casos i el seu aïllament.

Signatura de DECLARACIÓ RESPONSABLE Coordinació amb el CAP.

I en cas de confinament?
KIT DE CONFINAMENT PLA DE TREBALL I TUTORITZACIÓ
INDIVIDUAL=

MATERIAL + QUADERN +
TASQUES IMPRESES

APRENENTATGE VIRTUAL =
VIDEOCONFERÈNCIES +
RECURSOS EDUCATIUS

Visita'ns
http://www.xtec.cat/escolaelisabadia/
Ronda de l'Est s/n. Barberà del Vallès. C.P.: 08210.
Telèfon:. 93 718 06 58 / 682 589 517
escolaelisabadia@xtec.cat