Está en la página 1de 1

Matemática - Nivel Secundario

Formulario de Geometría del Espacio

CUBO
D ... diagonal del cubo
d .... diagonal de 1cara
a .... arista del cubo
V en m3  Cap  V  1.000
D V en dm3  Cap  V
da 2
V en cm 3  Cap  V  1.000
Pb triáng. e quilá tero  l  3 Ab triáng. e quilá tero 
l 2
 3

d
4
Pb
Da 3 l 4 Ab l
cuadrado   c ua drado  2

Pb hexá gono  l  6 Ab he xágono 


3  l 2
 3
2

Ab  a 2
AL  4  a 2 D2  a 2  d 2
AT  6  a 2 2  1,41
V  a3 3  1,73

PRISMA CILINDRO
Pb  depende del polígono de la base
Ab  depende del polígono de la base Pb  2   R
AL  Pb  h Ab    R 2
AL  Pb  h h
AT  AL  2 Ab
h AT  AL  2 Ab
V  Ab  h R
V  Ab  h

PIRÁMIDE CONO
Pb  depende del polígono de la base g .... generatriz del cono
Ab  depende del polígono de la base h .... altura del cono
Pb  Ap R ... radio de la base
AL 
2
AT  AL  Ab Pb  2   R h g
Ab  h Ab    R 2
V a h Ap
3 Pb  g
AL  R
Ap .. apotema de la pirámide 2
ap
h ..... altura de la pirámide r AT  AL  Ab g2  h 2  R 2
ap ... apotema de la base Ab  h
a ..... arista de la pirámide Ap2  h 2  ap2 V
3
r ..... radio de la base a 2  h2  r2
ap

ap
triá ng .

c ua dra d o
eq u
ESFERA
ilá te ro


l

l 
6
3

  3,14
ap he xá g on o 
l  3
2

r triá ng . eq u iláte ro 
l
3

r c ua dra do 
l

Cia máx  2   R R2  r2  d2
2

r
r he xá g on o  l

d R Co máx    R 2 A  4   R2
R 3
4  R
Cia menor  2   r V
3
Co menor    r 2
d .... distancia entre las Cias
R ... radio de Cia máx ó de la Esfera
r .... radio de cualquier Cia menor