Está en la página 1de 15
 
\DFL[@FN[D@
\DFL[@FN[D@
INTN
INTN
Lnrtn Fntnj Inyn cb Cdnfn I`rbf` Nfnyn
Lnrtn Fntnj Inyn cb Cdnfn I`rbf` Nfnyn
Hblan lnjbfcnrd` erbe`rdnf` >3/</>44=
Hblan lnjbfcnrd` erbe`rdnf` >3/</>44=
 
 
Cbslrdpldüf cbj \bjj`
J`s \bjj`s s`f lücde`s cb nltdvnldüf ebfätdl`s. Nrqubtdp`s `i`cbj`s cb l`ip`rtnidbft`, vdst`s cbscb bj puft` cb vdstn cbjn psdl`j`eén i`cbrfn. Bf rbjnldüf n jn nstr`j`eén trncdld`fnjsbrénf j`s sdef`s. \`f cdvdfdcncbs pnrn jn l`si`vdsd`f Inyn.[bprbsbftnf cdhbrbftbs lücde`s cb dfh`rinldüf enjîltdln,i`cbj`s dcbnjbs cb vdkrnldüf, dfh`rinldüf fblbsnrdn pnrn jnvdcn, l`i` pr`lbs` bv`jutdv` nslbfcbftb. \u vbaéluj` bs bjtdbip`, jn rncdnldüf s`jnr y jn idsin tdbrrn. Cb nlubrc` nfubstrn hblan cb fnldidbft`, bf rbjnldüf n jn hrblubfldn cb bsbcén, lncn uf` cb f`s`tr`s tbfbi`s dfl`rp`rncn ufndftbrpbjnldüf cb hrblubfldns, qub cbtbridfnfhufcnibftnjibftb fubstrn idsdüf ` cbstdf` cb vdcn, ncbiîs cbjns lunjdcncbs dfl`rp`rncns pnrn jjbvnrjns n lnk`.
Odf Inyn7 Neudjn [bs`fnftb Nzuj]`cbr cb jn vdsdüf
 
Ljnsb7 Cbsnrr`jj` \upbrd`r cbj \br]r`pdbcncbs7 Ibftb, Xdsdüf, Lrbnr[nzn Lüsidln7 Nzuj Srnfsh`rinc`rIdbikr`7 ]ujenr, pdb dzqudbrcnLjnf7 XbrcncErup` Léljdl`7 Bxpnfsdüf cb jn Juz Hnidjdn7 ]`jnrLanorn7 L`r`fn, qub rbldkbXdkrn l`f jn f`tn7 \`jLäjujn cbj tdbip`7 LRNS[@ \njdcn Bxprbsnr Cn `rdebf n jn7 NkufcnfldnCunjdcnc7 ]nldbfldn :96 Dipnldbfldn]uft` cb vdkrnldüf iîs njt`7 nj `lns`Cdrblldüf7 @bstb\bftdc`s7 @jhnt` ÎERDJN 7 Ibf, `bstb, trnfsh`rin, rbedc` p`r G÷pdtbr, lanlrnl`r`fnrd`, cbc` pujenr pdb dzqudbrc`, cb jn [nzn nzuj, bs bjp`cbr cb jn vdsdüf, bj qub sb rbnjdzn lrbnfc` y vdbfc`, pjnfdhdlnpnrn bj hutur` cb ufn infbrn dftbernc`rn, f` sb jb bslnpnf j`scbtnjjbs.\`f j` qub sb rbnjdznf lrbnfc` n t`c` fdvbj, sb nftdldpnf n j`sabla`s l`f sus vdsd`fbs, s`f j`s qub vubjnf njt` idrnfc` jnt`tnjdcnc.Jns pbrs`fns cb bstn trdku sd bstîf cbspdbrtns sb rbnjdznf bf bjlnip` trdcdibfsd`fnj l`flrbtnfc` biprbsns, fbe`ld`s,pr`yblt`s, s`f `snc`s, s`kbrkd`s, ludcnc`s`s, cbtnjjdstns,bxprbsnf jn dfh`rinldüf qub rbldkbf, dfcbpbfcdbftbs,nikdld`s`s, lrétdl`s y bxdebftbs.\d bstîf c`ridc`s bjnk`rnf pjnfbs bf su ibftb pbr` sb qubcnfbf jn tb`rén, f` j` l`flrbtnf , jn idsdüf cb bstn trdku bs lrbnr jnl`fldbfldn pjnfbtnrdn, l`ibfznfc` p`r jn l`fldbfldn
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505