Está en la página 1de 2

To

De m

De
Impli
ci a d

Cap
ca
sio e

Un
c

Opta
ne

r
s

d ad
Co
m
po
rta
m
ien
to
Con
Seg
u

fiad
ro


Mi
De
sm De
o
En
A n
D Q u
B u P t e u
En e e e s ca r o n
tre leg con de b
el Sir llev una le
I o e e a un altern ma
lN ac ativ
O onsec a
u en
cia
SI
Fac

NO
tor
Per To es p
ma res
De
so seo de ent
Ide Ind
ep
nal D e e se
n ti
da e en ci s
d de s i nl
nc
ia
on a
es

So Fam
cia ilia
re s Qu
ien
es
les
Pr co
esi Fa nfor
ón mi m
de lia an
tu tu
Va Gr
up
l ori
Un zar o
a R a lt
esp erna
Ele ues tiv
gir ta A as Actuar
Co s lter auto
n se e g ú n
s
na t m
c ue
nci u iva ática
me n
a te
¿Q

na
on
b
u
vida

r
e

alter
l
é

n
e
es

un o sas posi
nt

dive ativas.
c

u
b
o ns
una d

c i
e

en

Es u al, orie e se rea


c

raci jetivo, q ilidades


i

n
lo mejor para mi

o
s
liz
i

e
Aprendo a decidir

g ui
te y r
n?

cció ada a co a entre