Está en la página 1de 7

Notes de tall 1a assignació Juny 2020 (06/08/20)

Ordre alfabètic per centre d'estudi


ESTUDIS DE GRAU I TÍTOLS PROPIS

Sigles Més grans de Titulats


Codi Nom del centre d'estudi i població PAU i FP
Universitat 25 anys universitaris
41029 Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (Mataró) UPF 5,714 5,000 5,000
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus" (docència en
41036 UPF 5,000 5,000 5,000
anglès) (Mataró)
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats
41041 UPF 8,600 5,000 5,000
Digitals "Tecnocampus" (simultaneïtat) (Mataró)
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del Lleure
41035 UPF 5,000 5,000 5,000
"Tecnocampus" (simultaneïtat) (Mataró)
11033 Administració i Direcció d'Empreses (Barcelona) UB 8,848 5,000 5,000
41008 Administració i Direcció d'Empreses (Barcelona) UPF 11,374 5,000 5,000
31002 Administració i Direcció d'Empreses "Centre Universitari EAE" (Barcelona) UPC 5,000 5,000 5,000
71063 Administració i Direcció d'Empreses "IGEMA" (Barcelona) URV 5,000 5,000 5,000
21014 Administració i Direcció d'Empreses (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,478 5,000 5,000
21099 Administració i Direcció d'Empreses (docència en anglès) (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,146 5,000 5,000
81003 Administració i Direcció d'Empreses (Girona) UdG 8,564 5,000 5,000
61069 Administració i Direcció d'Empreses (Igualada) UdL 5,000 5,000 5,000
61003 Administració i Direcció d'Empreses (Lleida) UdL 5,348 5,000 5,000
91042 Administració i Direcció d'Empreses (Campus Manresa) (Manresa) UVic 5,000 5,000 5,000
71002 Administració i Direcció d'Empreses (Reus) URV 6,658 5,000 5,000
31001 Administració i Direcció d'Empreses "EUNCET" (Terrassa) UPC 5,000 5,000 5,000
31072 Administració i Direcció d'Empreses "EUNCET" (semipresencial) (Terrassa) UPC 5,000 5,000 5,000
71004 Administració i Direcció d'Empreses (Tortosa) URV 5,000 5,000 5,000
91003 Administració i Direcció d'Empreses (Vic) UVic 5,000 5,000 5,000
Dret / Administració i Direcció d'Empreses - Economia (agrupació de
41034 UPF 12,486 6,063 5,000
simultaneïtat) (Barcelona)
Administració i Direcció d'Empreses "EUNCET" / Màrqueting i Comunicació
31101 UPC 5,000 5,000 5,000
Digital "EUNCET" (simultaneïtat) (Terrassa)
11064 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) (Barcelona) UB 11,386 6,188 6,500
21098 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,442 5,000 5,000
81053 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) (Girona) UdG 9,976 5,813 7,490
61035 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) (Lleida) UdL 9,300 5,000 5,000
71055 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (simultaneïtat) (Tarragona / Reus) URV 9,360 5,000 5,000
81052 Administració i Direcció d'Empreses / Economia (simultaneïtat) (Girona) UdG 9,820 5,000 5,000
Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria en Tecnologies Industrials
81046 UdG 9,102 5,000 5,000
(simultaneïtat) (Girona)
Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat)
61036 UdL 11,330 5,000 5,000
(Lleida)
Administració i Direcció d'Empreses / Finances i Comptabilitat (simultaneïtat)
71053 URV 10,744 5,000 5,000
(Reus)
11066 Administració i Direcció d'Empreses / Matemàtiques (simultaneïtat) (Barcelona) UB 12,195 5,000 5,000
11095 Administració i Direcció d'Empreses / Química (simultaneïtat) (Barcelona) UB 9,384 5,000 5,000
11090 Administració i Direcció d'Empreses / Sociologia (simultaneïtat) (Barcelona) UB 9,922 5,000 5,000
Administració i Direcció d'Empreses / Tècniques de Desenvolupament
71075 URV 7,496 5,000 5,000
d'Aplicacions Web i Mòbils (simultaneïtat) (Tarragona / Reus)
61053 Administració i Direcció d'Empreses / Turisme (simultaneïtat) (Lleida) UdL 5,626 5,000 5,000
71003 Anglès (Tarragona) URV 5,946 5,000 5,000
71049 Antropologia i Evolució Humana (virtual o semipresencial) (Tarragona) URV / UOC 5,000 5,000 5,000
11001 Antropologia Social i Cultural (Barcelona) UB 6,240 5,000 6,300
21006 Antropologia Social i Cultural (Cerdanyola del Vallès) UAB 6,667 5,000 5,000
11029 Arqueologia (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000
21007 Arqueologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000
11096 Arqueologia / Història (simultaneïtat) (Barcelona) UB 6,872 5,313 7,200
71035 Arquitectura (Reus) URV 5,000 5,000 5,000
31016 Arquitectura Tècnica i Edificació (Barcelona) UPC 5,282 5,000 5,000
81020 Arquitectura Tècnica i Edificació (Girona) UdG 5,000 5,000 5,000
81065 Arquitectura Tècnica i Edificació (semipresencial) (Girona) UdG 5,000 5,000 8,180
61016 Arquitectura Tècnica i Edificació (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000
31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC 7,464 5,000 5,850
81057 Arquitectura, Estudis d' (Girona) UdG 6,836 5,000 5,000
31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC 9,228 5,000 6,790
81045 Arts Escèniques (Salt) UdG 5,000 5,000 5,000
21020 Arts i Disseny "Massana" (Barcelona) UAB 6,388 5,000 5,000
11053 Belles Arts (Barcelona) UB 8,536 5,000 7,130
UPF / UB / UAB /
91912 Bioinformàtica "ESCI" (docència en anglès) (Barcelona) 9,104 5,000 5,750
UPC
11002 Biologia (Barcelona) UB 11,112 5,000 7,080
21009 Biologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,236 5,000 6,440
81006 Biologia (Girona) UdG 10,268 5,000 5,000
91018 Biologia (Vic) UVic 5,000 5,000 5,000
81047 Biologia / Biotecnologia (simultaneïtat) (Girona) UdG 11,938 5,000 7,770
81048 Biologia / Ciències Ambientals (simultaneïtat) (Girona) UdG 10,734 5,000 6,900
21008 Biologia Ambiental (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,043 5,000 7,490
41001 Biologia Humana (Barcelona) UPF 12,350 5,000 7,550
11003 Bioquímica (Barcelona) UB 11,976 5,000 7,300
21011 Bioquímica (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,550 5,000 6,668
71005 Bioquímica i Biologia Molecular (Tarragona) URV 11,687 5,000 5,000
71054 Bioquímica i Biologia Molecular / Biotecnologia (simultaneïtat) (Tarragona) URV 12,788 5,000 5,000
11004 Biotecnologia (Barcelona) UB 11,908 5,000 6,470
Sigles Més grans de Titulats
Codi Nom del centre d'estudi i població PAU i FP
Universitat 25 anys universitaris
21012 Biotecnologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,498 5,000 5,000
81007 Biotecnologia (Girona) UdG 10,470 5,000 5,000
61005 Biotecnologia (Lleida) UdL 10,128 5,000 5,000
71006 Biotecnologia (Tarragona) URV 11,124 5,000 5,000
91004 Biotecnologia (Vic) UVic 5,000 5,000 5,000
71056 Biotecnologia / Enginyeria Informàtica (simultaneïtat) (Tarragona) URV 10,794 5,000 5,000
31089 Ciència i Enginyeria de Dades (Barcelona) UPC 12,630 5,000 6,700
61040 Ciència i Producció Animal / Veterinària (simultaneïtat) (Lleida) UdL 11,198 5,938 8,300
21021 Ciència i Tecnologia dels Aliments (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,454 5,000 5,000
61008 Ciència i Tecnologia dels Aliments (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000
11054 Ciència i Tecnologia dels Aliments (Santa Coloma de Gramenet) UB 8,556 5,000 5,000
21013 Ciència Política i Gestió Pública (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,814 5,000 5,000
21104 Ciència Política i Gestió Pública / Dret (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,698 6,375 5,000
Ciència Política i Gestió Pública / Sociologia (simultaneïtat) (Cerdanyola del
21125 UAB 12,138 5,000 6,670
Vallès)
21131 Ciències (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,208 5,000 5,000
11005 Ciències Ambientals (Barcelona) UB 9,810 5,000 6,550
21024 Ciències Ambientals (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,774 5,000 6,900
81008 Ciències Ambientals (Girona) UdG 8,424 5,000 5,000
21103 Ciències Ambientals / Geologia (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,514 5,000 5,000
11006 Ciències Biomèdiques (Barcelona / L'Hospitalet de Llobregat) UB 12,514 5,000 8,700
21010 Ciències Biomèdiques (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,702 5,000 8,240
61004 Ciències Biomèdiques (Lleida) UdL 12,095 5,000 8,030
Ciències Culinàries i Gastronòmiques (Santa Coloma de Gramenet /
91907 UB / UPC 5,000 5,000 5,000
Castelldefels / Barcelona)
71046 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Amposta) URV 5,160 5,000 5,000
11007 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Barcelona) UB 10,236 6,125 8,140
61007 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Lleida) UdL 9,600 5,000 6,410
41038 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" (Mataró) UPF 8,871 5,000 5,000
81009 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Salt) UdG 6,607 5,000 5,000
91001 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Vic) UVic 7,580 5,000 5,000
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (simultaneïtat)
61038 UdL 10,176 5,000 5,000
(Lleida)
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (menció en
91055 UVic 5,000 5,000 5,000
Educació Física) (simultaneïtat) (Vic)
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (simultaneïtat) (Amposta /
71059 URV 5,000 5,000 5,000
Tortosa)
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "Tecnocampus"
41037 UPF 8,890 5,000 6,400
(simultaneïtat) (Mataró)
61039 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (simultaneïtat) (Lleida) UdL 11,697 5,000 8,590
81061 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (simultaneïtat) (Salt) UdG 6,373 5,000 5,000
21117 Ciències de l'Antiguitat (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000
11077 Ciències del Mar (Barcelona) UB 10,675 5,000 7,920
41009 Ciències Empresarials - Management (Barcelona) UPF 11,342 5,000 5,000
31095 Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes (Barcelona) UPC 5,000 5,000 5,000
31096 Ciències i Tecnologies del Mar (Castelldefels / Barcelona / Vilanova i la Geltrú) UPC 7,154 5,000 5,000
11008 Ciències Polítiques i de l'Administració (Barcelona) UB 8,406 6,688 6,800
41010 Ciències Polítiques i de l'Administració (Barcelona) UPF 8,904 5,000 5,000
81010 Ciències Polítiques i de l'Administració (Girona) UdG 6,440 5,000 5,000
11065 Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret (simultaneïtat) (Barcelona) UB 11,608 6,875 7,100
81054 Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret (simultaneïtat) (Girona) UdG 9,026 5,000 6,060
11009 Cinematografia "ESCAC" (Terrassa) UB 9,650 5,000 5,000
81011 Comptabilitat i Finances (Girona) UdG 5,000 5,000 5,000
21084 Comptabilitat i Finances (Sabadell) UAB 7,244 5,000 5,000
11097 Comunicació Audiovisual (Barcelona) UB 11,194 6,125 5,000
41002 Comunicació Audiovisual (Barcelona) UPF 12,044 5,000 5,000
21085 Comunicació Audiovisual (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,376 5,875 5,000
71007 Comunicació Audiovisual (Tarragona) URV 9,792 5,375 8,300
91006 Comunicació Audiovisual (Vic) UVic 5,000 5,000 5,000
Comunicació Audiovisual / Gestió d'Informació i Documentació Digital
11098 UB 10,702 5,000 5,000
(simultaneïtat) (Barcelona)
81005 Comunicació Audiovisual i Multimèdia "ERAM" (Salt) UdG 6,258 5,000 5,000
81012 Comunicació Cultural (Girona) UdG 5,970 5,000 5,000
21121 Comunicació de les Organitzacions (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,806 5,000 5,000
11067 Comunicació i Indústries Culturals (Barcelona) UB 9,378 5,000 5,000
61009 Comunicació i Periodisme Audiovisuals (Lleida) UdL 7,546 5,000 5,000
21126 Comunicació Interactiva (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,038 5,000 5,000
11056 Conservació - Restauració de Béns Culturals (Barcelona) UB 7,348 6,750 7,630
61042 Conservació de la Natura / Enginyeria Forestal (simultaneïtat) (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000
11071 Continguts Digitals Interactius (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000
11085 Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (Barcelona) UB 6,192 5,000 5,000
11010 Criminologia (Barcelona) UB 9,034 5,813 5,000
91050 Criminologia "ESERP" (Barcelona) UVic 5,000 5,000 5,000
21068 Criminologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,474 5,000 7,000
81013 Criminologia (Girona) UdG 8,426 5,000 5,000
11088 Criminologia / Dret (simultaneïtat) (Barcelona) UB 11,351 6,188 7,130
21108 Criminologia / Dret (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,052 5,813 7,080
81056 Criminologia / Dret (simultaneïtat) (Girona) UdG 9,452 5,000 5,000
41011 Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (Barcelona) UPF 9,002 5,000 5,000
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció / Dret (simultaneïtat)
41043 UPF 12,058 5,688 7,370
(Barcelona)
21107 Direcció Hotelera (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000
11057 Disseny (Barcelona) UB 10,516 6,063 7,700
91007 Disseny "BAU" (Barcelona) UVic 6,808 5,000 5,000
21015 Disseny "Eina" (Barcelona) UAB 5,000 5,000 5,000
41012 Disseny "Elisava" (Barcelona) UPF 5,000 5,000 5,000
Sigles Més grans de Titulats
Codi Nom del centre d'estudi i població PAU i FP
Universitat 25 anys universitaris
11079 Disseny "UNIBA" (modalitat a distància) (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000
61064 Disseny Digital i Tecnologies Creatives (Lleida) UdL 8,856 5,000 6,368
81059 Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Girona) UdG 7,757 5,000 5,000
Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Campus Terrassa) (Barcelona /
31074 UPC 6,106 5,000 5,000
Terrassa)
Disseny i Desenvolupament de Videojocs (docència en anglès) (Campus
31083 UPC 8,000 5,000 5,000
Barcelona) (Barcelona / Terrassa)
41045 Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" (Mataró) UPF 5,000 5,000 5,000
Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes
41052 UPF 5,000 5,000 5,000
d'Informació "Tecnocampus" (simultaneïtat) (Mataró)
31093 Disseny, Animació i Art Digital (Terrassa) UPC 9,692 5,000 5,000
11012 Dret (Barcelona) UB 9,258 5,000 7,230
41013 Dret (Barcelona) UPF 11,008 5,000 7,370
91053 Dret "ESERP" (Barcelona) UVic 5,000 5,000 7,000
21086 Dret (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,024 5,500 7,120
81015 Dret (Girona) UdG 7,470 5,000 7,840
61010 Dret (Lleida) UdL 6,696 5,000 5,000
71008 Dret (Tarragona) URV 7,548 5,000 5,000
11070 Dret / Gestió i Administració Pública (simultaneïtat) (Barcelona) UB 9,064 5,875 7,100
11089 Dret / Relacions Laborals (simultaneïtat) (Barcelona) UB 9,606 5,000 7,320
21109 Dret / Relacions Laborals (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,632 5,000 7,300
71057 Dret / Relacions Laborals i Ocupació (simultaneïtat) (Tarragona) URV 7,564 5,000 5,000
11058 Economia (Barcelona) UB 8,606 5,000 5,000
41014 Economia (Barcelona) UPF 10,898 5,000 5,000
21070 Economia (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,454 5,000 5,000
21110 Economia (docència en anglès) (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,908 5,000 5,000
81016 Economia (Girona) UdG 7,774 5,000 5,000
71009 Economia (Reus) URV 6,562 5,000 5,000
91905 Economia / Estadística (simultaneïtat) (Barcelona) UB / UPC 11,453 5,000 5,000
81060 Economia / Filosofia (simultaneïtat) (Girona) UdG 9,970 7,188 5,000
11013 Educació Infantil (Barcelona) UB 8,652 5,000 7,600
21016 Educació Infantil (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,122 5,000 7,680
71034 Educació Infantil (el Vendrell) URV 7,078 5,000 5,000
81017 Educació Infantil (Girona) UdG 8,082 5,000 5,000
61011 Educació Infantil (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000
91038 Educació Infantil (Campus Manresa) (Manresa) UVic 5,000 5,000 5,000
71010 Educació Infantil (Tarragona) URV 7,118 5,000 5,000
71029 Educació Infantil (Tortosa) URV 5,000 5,000 5,000
91008 Educació Infantil (Vic) UVic 5,000 5,000 5,000
Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de
11072 UB 10,746 7,125 7,800
Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) (Barcelona)
Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de
21111 UAB 11,054 5,688 7,294
Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès)
Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de
81049 UdG 10,300 5,000 5,000
Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) (Girona)
Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de
61037 UdL 9,398 5,000 6,270
Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) (Lleida)
Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de
71050 URV 9,800 5,000 5,000
Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) (Tarragona)
Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de
71076 URV 8,966 5,375 6,560
Mestre - 5 anys) (simultaneïtat) (Tortosa)
Educació Infantil / Educació Primària (pla de millora de la formació inicial de
91030 UVic 5,000 5,000 5,000
Mestre - 5 anys) (menció en Llengua Anglesa) (simultaneïtat) (Vic)
11014 Educació Primària (Barcelona) UB 8,690 5,000 7,650
21018 Educació Primària (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,778 5,000 7,440
21102 Educació Primària (docència en anglès) (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,188 5,000 6,600
81018 Educació Primària (Girona) UdG 9,060 5,000 6,780
61012 Educació Primària (Lleida) UdL 7,504 5,000 6,800
71011 Educació Primària (Tarragona) URV 8,286 5,000 6,627
71033 Educació Primària (Tortosa) URV 6,480 5,000 5,000
91009 Educació Primària (Vic) UVic 5,000 5,000 5,000
11015 Educació Social (Barcelona) UB 9,442 5,250 7,300
21019 Educació Social (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,054 6,500 7,230
81019 Educació Social (Girona) UdG 8,992 6,938 6,610
61013 Educació Social (Lleida) UdL 7,860 5,000 5,000
71012 Educació Social (Tarragona) URV 8,546 6,375 7,990
91010 Educació Social (Vic) UVic 5,000 5,000 5,000
21087 Empresa i Tecnologia (Sabadell) UAB 8,600 5,000 5,000
11073 Empresa Internacional (docència en anglès) (Barcelona) UB 11,468 5,000 5,000
61006 Enginyeria Agrària i Alimentària (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000
81032 Enginyeria Agroalimentària (Girona) UdG 5,000 5,000 5,000
31004 Enginyeria Alimentària (Castelldefels) UPC 5,000 5,000 5,000
31100 Enginyeria Ambiental (Castelldefels / Barcelona) UPC 5,534 5,000 5,000
11059 Enginyeria Biomèdica (Barcelona) UB 12,684 5,000 7,995
31051 Enginyeria Biomèdica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 11,980 5,000 6,560
41033 Enginyeria Biomèdica (Barcelona) UPF 12,570 5,000 8,775
81063 Enginyeria Biomèdica (Girona) UdG 10,146 5,000 5,000
71064 Enginyeria Biomèdica (Tarragona) URV 10,742 5,000 5,000
Enginyeria Biomèdica / Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions
71070 URV 11,132 5,000 8,180
(simultaneïtat) (Tarragona)
31103 Enginyeria Civil (Barcelona) UPC 5,000 5,000 5,000
21132 Enginyeria d'Automoció "EU Salesiana de Sarrià" (Barcelona) UAB 5,518 5,000 5,000
31091 Enginyeria d'Automoció (Campus Manresa) (Manresa / Barcelona) UPC 8,990 5,000 5,000
Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris / Tècniques de Bioprocessos Alimentaris
71065 URV 5,000 5,000 5,000
(agrupació) (Tarragona)
31097 Enginyeria de Ciències Agronòmiques (Castelldefels) UPC 5,000 5,000 5,000
Sigles Més grans de Titulats
Codi Nom del centre d'estudi i població PAU i FP
Universitat 25 anys universitaris
21118 Enginyeria de Dades (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,920 5,000 5,000
41017 Enginyeria de Disseny Industrial "Elisava" (Barcelona) UPF 5,000 5,000 5,000
31022 Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Terrassa) UPC 10,242 5,000 5,000
Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Vilanova i la
31006 UPC 6,194 5,000 5,000
Geltrú)
91051 Enginyeria de l'Automoció (Granollers) UVic 5,000 5,000 5,000
31052 Enginyeria de l'Energia (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 9,492 5,000 5,000
Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i
61061 UdL 5,000 5,000 5,000
Automàtica / Enginyeria Mecànica (agrupació) (Lleida)
Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria Mecànica (simultaneïtat)
61065 UdL 5,000 5,000 5,000
(Lleida)
11060 Enginyeria de Materials (Barcelona) UB 5,410 5,000 5,000
31025 Enginyeria de Materials (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 5,036 5,000 5,000
31084 Enginyeria de Sistemes Aeroespacials (Castelldefels) UPC 10,194 5,000 5,000
Enginyeria de Sistemes Aeroespacials / Enginyeria de Sistemes de
31085 Telecomunicació - Enginyeria Telemàtica (agrupació de simultaneïtat) UPC 11,140 5,000 5,000
(Castelldefels)
31010 Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (Terrassa) UPC 5,000 5,000 5,000
31011 Enginyeria de Sistemes Biològics (Castelldefels) UPC 6,970 5,000 5,000
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Electrònica de
21115 UAB 5,000 5,000 5,000
Telecomunicació (agrupació) (Cerdanyola del Vallès)
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica
21105 UAB 9,550 5,000 5,000
(simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès)
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Telemàtica (inclou
31076 UPC 5,000 5,000 5,000
xarxes i Internet) (agrupació) (Castelldefels)
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Telemàtica (inclou
31077 UPC 5,000 5,000 5,000
xarxes i Internet) (febrer) (agrupació) (Castelldefels)
71042 Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (Tarragona) URV 5,402 5,000 5,000
31065 Enginyeria de Sistemes TIC (àmbit d'Informàtica i Comunicacions) (Manresa) UPC 6,132 5,000 5,000
Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil / Enginyeria Elèctrica / Enginyeria
31015 Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química UPC 6,380 5,000 5,000
(agrupació) (Terrassa)
31086 Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (Barcelona) UPC 5,768 5,000 5,000
41020 Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació (Barcelona) UPF 8,140 5,000 5,000
Enginyeria d'Organització Industrial / Enginyeria Electrònica Industrial i
41057 UPF 5,000 5,000 5,000
Automàtica / Enginyeria Mecànica "Tecnocampus" (agrupació) (Mataró)
31053 Enginyeria Elèctrica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 5,821 5,000 5,000
81040 Enginyeria Elèctrica (Girona) UdG 5,000 5,000 5,000
71037 Enginyeria Elèctrica (Tarragona) URV 5,000 5,000 5,000
Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
81050 UdG 5,000 5,000 5,000
(simultaneïtat) (Girona)
Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
71058 URV 5,080 5,000 5,000
(simultaneïtat) (Tarragona)
Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria
31021 UPC 5,000 5,000 5,000
Mecànica (agrupació) (Vilanova i la Geltrú)
11017 Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Barcelona) UB 8,636 5,000 5,000
31099 Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Barcelona) UPC 9,904 5,000 5,000
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica
21106 UAB 8,548 5,000 5,000
(simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès)
31054 Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 8,693 5,000 5,000
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica "EU Salesiana de Sarrià"
21025 UAB 5,000 5,000 5,000
(Barcelona)
81021 Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Girona) UdG 5,000 5,000 5,000
71038 Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Tarragona) URV 5,000 5,000 5,000
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica "EU
21112 UAB 5,000 5,000 5,000
Salesiana de Sarrià" (simultaneïtat) (Barcelona)
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria
31020 UPC 5,000 5,000 5,000
Química (agrupació) (Manresa)
Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica "EU Salesiana de
21127 UAB 5,000 5,000 5,000
Sarrià" (Barcelona)
31087 Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica (Barcelona) UPC 5,000 5,000 5,000
41019 Enginyeria en Informàtica (Barcelona) UPF 9,798 5,000 5,000
21022 Enginyeria en Organització Industrial "EU Salesiana de Sarrià" (Barcelona) UAB 5,000 5,000 5,000
Enginyeria en Organització Industrial i Logística / Enginyeria Química (agrupació)
61060 UdL 5,000 5,000 5,000
(Igualada)
41018 Enginyeria en Sistemes Audiovisuals (Barcelona) UPF 9,142 5,000 5,000
31049 Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval (Barcelona) UPC 5,966 5,000 5,000
31026 Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials (Terrassa) UPC 12,586 5,000 7,140
31029 Enginyeria en Tecnologies Industrials (Barcelona) UPC 9,990 5,000 5,000
81041 Enginyeria en Tecnologies Industrials (Girona) UdG 6,530 5,000 5,000
31030 Enginyeria en Tecnologies Industrials (Terrassa) UPC 5,450 5,000 5,000
31031 Enginyeria en Vehicles Aeroespacials (Terrassa) UPC 11,914 5,000 5,933
31067 Enginyeria Física (Barcelona) UPC 12,729 8,500 5,000
61014 Enginyeria Forestal (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000
11018 Enginyeria Informàtica (Barcelona) UB 9,650 5,000 7,900
31059 Enginyeria Informàtica (Barcelona) UPC 10,148 5,000 5,000
21071 Enginyeria Informàtica (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,860 5,000 5,000
81042 Enginyeria Informàtica (Girona) UdG 7,050 5,000 5,000
61015 Enginyeria Informàtica (Lleida) UdL 6,612 5,000 5,000
71039 Enginyeria Informàtica (Tarragona) URV 7,382 5,000 5,000
31037 Enginyeria Informàtica (Vilanova i la Geltrú) UPC 8,356 5,000 5,000
11016 Enginyeria Informàtica / Matemàtiques (simultaneïtat) (Barcelona) UB 13,140 5,000 7,260
Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació "Tecnocampus"
41047 UPF 5,000 5,000 5,000
(Mataró)
41056 Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades (Barcelona) UPF 11,829 5,813 5,000
31027 Enginyeria Mecànica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 7,908 5,000 5,000
Sigles Més grans de Titulats
Codi Nom del centre d'estudi i població PAU i FP
Universitat 25 anys universitaris
21026 Enginyeria Mecànica "EU Salesiana de Sarrià" (Barcelona) UAB 5,000 5,000 5,000
81022 Enginyeria Mecànica (Girona) UdG 5,000 5,000 5,000
71040 Enginyeria Mecànica (Tarragona) URV 5,000 5,000 5,000
91011 Enginyeria Mecatrònica (Vic) UVic 5,000 5,000 5,000
31088 Enginyeria Minera (Manresa) UPC 5,000 5,000 5,000
11019 Enginyeria Química (Barcelona) UB 9,618 5,000 5,000
31055 Enginyeria Química (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 6,488 5,000 5,000
21090 Enginyeria Química (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,372 5,000 5,000
81023 Enginyeria Química (Girona) UdG 5,000 5,000 5,000
71041 Enginyeria Química (Tarragona) URV 6,242 5,000 5,000
Enginyeria Química / Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (simultaneïtat)
71071 URV 9,906 5,000 5,000
(Tarragona)
71013 Enologia (Tarragona / Vila-Seca) URV 5,000 5,000 5,000
91902 Estadística (Barcelona) UB / UPC 10,050 7,313 6,460
21128 Estadística Aplicada (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,798 5,000 5,000
21129 Estadística Aplicada / Sociologia (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,506 5,000 5,000
11021 Estudis Anglesos (docència en anglès) (Barcelona) UB 6,120 5,000 5,000
21028 Estudis Anglesos (Cerdanyola del Vallès) UAB 6,702 5,000 5,000
61054 Estudis Anglesos (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000
61051 Estudis Anglesos / Llengües Aplicades i Traducció (simultaneïtat) (Lleida) UdL 7,078 5,000 5,000
11094 Estudis Àrabs i Hebreus (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000
21072 Estudis d'Anglès i Català (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000
21073 Estudis d'Anglès i de Clàssiques (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000
21074 Estudis d'Anglès i Espanyol (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,673 7,313 5,000
21091 Estudis d'Anglès i Francès (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,750 5,000
21030 Estudis d'Àsia Oriental -Japonès- (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,982 7,938 7,780
21067 Estudis d'Àsia Oriental -Xinès- (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,712 7,438 6,880
21077 Estudis de Català i Espanyol (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000
21133 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,708 5,000 5,000
91904 Estudis Francesos (Barcelona / Cerdanyola del Vallès) UAB / UB 5,000 5,000 5,000
41051 Estudis Globals (Barcelona) UPF 12,660 6,813 6,640
Estudis Globals (Només per estudiants amb uns estudis de batxillerat o
41060 equivalent que NO pertanyin a sistemes educatius de la Unió Europea ni d'altres UPF 5,000 20,000 20,000
estats amb acords de reciprocitats) (Barcelona)
Estudis Internacionals d'Economia i Empresa - International Business Economics
41022 UPF 12,778 5,000 5,000
(docència en anglès) (Barcelona)
11023 Estudis Literaris (Barcelona) UB 6,030 5,000 8,190
21130 Estudis Socioculturals de Gènere (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,102 5,000 7,680
11024 Farmàcia (Barcelona) UB 10,976 5,000 7,310
Farmàcia / Nutrició Humana i Dietètica (simultaneïtat) (Barcelona / Santa Coloma
11075 UB 12,338 5,000 8,110
de Gramenet)
11025 Filologia Catalana (Barcelona) UB 5,000 5,000 7,210
61055 Filologia Catalana i Estudis Occitans (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000
Filologia Catalana i Estudis Occitans / Llengües Aplicades i Traducció
61058 UdL 5,000 5,000 5,000
(simultaneïtat) (Lleida)
21134 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000
11026 Filologia Clàssica (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000
11027 Filologia Hispànica (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000
61056 Filologia Hispànica (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000
61059 Filologia Hispànica / Llengües Aplicades i Traducció (simultaneïtat) (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000
11061 Filosofia (Barcelona) UB 7,020 5,875 7,950
21032 Filosofia (Cerdanyola del Vallès) UAB 6,908 6,375 5,000
81024 Filosofia (Girona) UdG 5,000 5,000 5,000
41042 Filosofia, Política i Economia (Cerdanyola del Vallès / Barcelona) UPF / UAB 13,018 6,500 8,040
71014 Finances i Comptabilitat (Reus) URV 5,000 5,000 5,000
11030 Física (Barcelona) UB 11,884 5,000 5,000
21001 Física (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,300 5,000 5,000
11020 Física / Matemàtiques (simultaneïtat) (Barcelona) UB 13,506 5,000 5,600
21005 Física / Matemàtiques (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) UAB 13,528 5,000 8,240
21100 Física / Química (simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,802 5,000 5,000
21095 Fisioteràpia (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,854 6,125 8,610
Fisioteràpia (docència en anglès) (només per a estudiants espanyols o
91908 UdG / UB 5,346 5,000 7,400
estrangers amb residència) (L'Hospitalet de Llobregat)
Fisioteràpia (docència en anglès) (només per a estudiants sense nacionalitat
91909 UdG / UB 7,094 5,000 5,000
espanyola ni residència a l'Estat Espanyol) (L'Hospitalet de Llobregat)
61019 Fisioteràpia (Lleida) UdL 10,323 5,000 8,350
91041 Fisioteràpia (Campus Manresa) (Manresa) UVic 6,400 5,000 5,000
41055 Fisioteràpia "Tecnocampus" (Mataró) UPF 8,912 5,375 7,760
71043 Fisioteràpia (Reus) URV 9,694 5,000 8,050
81025 Fisioteràpia (Salt) UdG 7,798 5,000 6,640
21033 Fisioteràpia "Gimbernat" (Sant Cugat del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000
71048 Fisioteràpia (Tortosa) URV 6,260 5,000 5,000
91012 Fisioteràpia (Vic) UVic 6,514 5,000 5,000
61044 Fisioteràpia / Infermeria (simultaneïtat) (Lleida) UdL 12,065 5,000 8,250
61057 Fisioteràpia / Nutrició Humana i Dietètica (simultaneïtat) (Igualada) UdL 10,680 5,875 8,410
21035 Genètica (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,110 8,125 8,100
11031 Geografia (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000
61026 Geografia (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000
61066 Geografia / Turisme (simultaneïtat) (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000
71015 Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat (Vila-Seca) URV 5,000 5,000 5,000
21124 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial (Cerdanyola del Vallès) UAB 6,260 5,000 5,000
81026 Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient (Girona) UdG 5,000 5,000 5,000
11032 Geologia (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000
21037 Geologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000
21038 Gestió Aeronàutica (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,676 5,500 7,710
21120 Gestió de Ciutats Intelꞏligents i Sostenibles (Cerdanyola del Vallès) UAB 6,541 5,000 5,000
Sigles Més grans de Titulats
Codi Nom del centre d'estudi i població PAU i FP
Universitat 25 anys universitaris
11078 Gestió d'Empreses en Comerç i Distribució "ESCODI" (Terrassa) UB 5,000 5,000 5,000
11091 Gestió d'Informació i Documentació Digital (Barcelona) UB 5,338 6,063 8,214
71068 Gestió en Turisme i Hoteleria (Vila-Seca) URV 5,000 5,000 5,000
81014 Gestió Hotelera i Turística (Sant Pol de Mar) UdG 5,000 5,000 5,000
11052 Gestió i Administració Pública (Barcelona) UB 7,124 5,000 5,000
41050 Grau Obert, Programa de (agrupació) (Barcelona) UPF 12,082 5,000 5,000
11035 Història (Barcelona) UB 5,400 5,438 6,280
21040 Història (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000
81028 Història (Girona) UdG 5,000 5,000 5,000
61028 Història (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000
71077 Història (Tarragona) URV 5,076 6,250 5,000
11034 Història de l'Art (Barcelona) UB 5,496 5,000 6,600
21039 Història de l'Art (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000
81027 Història de l'Art (Girona) UdG 5,000 5,000 5,000
71078 Història de l'Art i Arqueologia (Tarragona) URV 5,700 5,875 5,000
61045 Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000
41003 Humanitats (Barcelona) UPF 5,000 5,000 5,000
21101 Humanitats (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000
11081 Infermeria (Campus Clínic) (Barcelona) UB 12,196 6,563 8,490
41021 Infermeria "Escola Superior d'Infermeria del Mar" (Barcelona) UPF 9,282 5,813 7,600
11036 Infermeria "Sant Joan de Déu" (Esplugues de Llobregat) UB 9,736 5,875 7,608
21043 Infermeria "Sant Pau" (Barcelona) UAB 10,264 6,063 7,780
21044 Infermeria (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,560 6,438 8,013
71032 Infermeria (el Vendrell) URV 10,418 5,938 8,200
81066 Infermeria (Girona) UdG 10,468 6,250 7,860
61046 Infermeria (Igualada) UdL 10,458 5,813 8,190
11037 Infermeria (Campus Bellvitge) (L'Hospitalet de Llobregat) UB 11,198 6,875 8,210
61029 Infermeria (Lleida) UdL 11,110 5,750 7,900
91043 Infermeria (Campus Manresa) (Manresa) UVic 6,720 5,000 7,000
41031 Infermeria "Tecnocampus" (Mataró) UPF 8,744 5,375 7,260
21042 Infermeria "Gimbernat" (Sant Cugat del Vallès) UAB 6,760 5,000 6,500
71016 Infermeria (Tarragona) URV 11,128 6,000 8,470
21041 Infermeria EUIT de Terrassa (Terrassa) UAB 7,894 5,125 6,860
71028 Infermeria (Tortosa) URV 10,520 5,125 7,900
91013 Infermeria (Vic) UVic 6,728 5,125 6,930
21046 Informàtica i Serveis (Sant Cugat del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000
81058 Innovació i Seguretat Alimentària (Girona) UdG 5,000 5,000 5,000
10120 Investigació Privada (títol propi, no oficial) (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000
11039 Lingüística (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000
81030 Llengua i Literatura Catalanes (Girona) UdG 5,000 5,000 5,000
71072 Llengua i Literatura Catalanes (Tarragona) URV 5,000 5,000 5,000
21047 Llengua i Literatura Espanyoles (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,620 5,594 6,250
81031 Llengua i Literatura Espanyoles (Girona) UdG 5,000 5,000 5,000
71073 Llengua i Literatura Hispàniques (Tarragona) URV 5,000 5,000 5,000
41023 Llengües Aplicades (Barcelona) UPF 5,000 5,000 5,000
41054 Llengües Aplicades / Traducció i Interpretació -Anglès- (simultaneïtat) (Barcelona) UPF 8,944 5,000 5,000
11040 Llengües i Literatures Modernes (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000
11082 Llengües Romàniques i les seves Literatures (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000
81064 Logística Empresarial "Mediterrani" (Barcelona) UdG 5,000 5,000 5,000
41048 Logística i Negocis Marítims "Tecnocampus" (Mataró) UPF 5,000 5,000 5,000
21048 Logopèdia (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,163 5,000 5,000
71062 Màrqueting "ESIC" (Barcelona) URV 5,000 5,000 5,000
71074 Màrqueting "ESIC" (docència en anglès) (Barcelona) URV 5,000 5,000 5,000
81051 Màrqueting "Mediterrani" (Barcelona) UdG 5,000 5,000 5,000
31090 Màrqueting i Comunicació Digital "EAE" (Barcelona) UPC 5,000 5,000 5,000
31081 Màrqueting i Comunicació Digital "EUNCET" (Terrassa) UPC 5,198 5,000 5,000
31082 Màrqueting i Comunicació Digital "EUNCET" (semipresencial) (Terrassa) UPC 5,000 5,000 7,140
91032 Màrqueting i Comunicació Empresarial (Vic) UVic 5,000 5,000 5,000
41039 Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Mataró) UPF 5,858 5,000 5,000
21122 Matemàtica Computacional i Analítica de Dades (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,660 5,000 5,000
11041 Matemàtiques (Barcelona) UB 12,578 5,000 7,700
31040 Matemàtiques (Barcelona) UPC 13,202 5,000 7,640
21003 Matemàtiques (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,160 5,000 5,000
11043 Medicina (Campus Clínic) (Barcelona) UB 13,135 7,000 9,665
91901 Medicina (Barcelona) UPF / UAB 13,042 6,220 9,660
21079 Medicina (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,718 5,563 9,430
81001 Medicina (Girona) UdG 12,672 6,438 9,420
11083 Medicina (Campus Bellvitge) (L'Hospitalet de Llobregat) UB 12,990 5,688 9,550
61030 Medicina (Lleida) UdL 12,680 5,000 9,630
71019 Medicina (Reus) URV 12,791 5,438 9,615
91054 Medicina (Manresa / Vic) UVic 12,194 5,000 9,220
21050 Microbiologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,480 5,000 7,050
41049 Mitjans Audiovisuals "Tecnocampus" (Mataró) UPF 5,000 5,000 5,000
31042 Multimèdia (Terrassa) UPC 5,500 5,000 5,000
91029 Multimèdia. Aplicacions i Videojocs (Vic) UVic 5,000 5,000 5,000
21051 Musicologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,708 5,000 6,990
21080 Nanociència i Nanotecnologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,768 5,000 5,000
31045 Nàutica i Transport Marítim (Barcelona) UPC 7,078 5,000 7,600
41024 Negocis i Màrqueting Internacionals "ESCI" (Barcelona) UPF 9,370 5,000 5,000
61031 Nutrició Humana i Dietètica (Lleida) UdL 8,431 5,000 5,000
71044 Nutrició Humana i Dietètica (Reus) URV 7,938 5,000 6,710
11062 Nutrició Humana i Dietètica (Santa Coloma de Gramenet) UB 10,354 5,000 8,218
91021 Nutrició Humana i Dietètica (Vic) UVic 5,324 5,000 7,020
11044 Odontologia (L'Hospitalet de Llobregat) UB 12,120 5,750 8,460
31105 Òptica i Optometria (Terrassa) UPC 7,167 5,000 5,000
31098 Paisatgisme (Barcelona / Castelldefels) UPC 5,000 5,000 5,000
Sigles Més grans de Titulats
Codi Nom del centre d'estudi i població PAU i FP
Universitat 25 anys universitaris
11045 Pedagogia (Barcelona) UB 8,016 5,000 5,000
21052 Pedagogia (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,026 5,000 5,000
81043 Pedagogia (Girona) UdG 8,082 5,000 5,000
71020 Pedagogia (Tarragona) URV 8,238 5,000 5,000
41025 Periodisme (Barcelona) UPF 11,564 6,625 7,300
21096 Periodisme (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,606 5,000 5,000
71021 Periodisme (Tarragona) URV 9,578 5,000 7,290
91014 Periodisme (Vic) UVic 5,000 5,000 5,000
71045 Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries (Reus) URV 5,000 5,000 5,000
11046 Podologia (L'Hospitalet de Llobregat) UB 8,070 5,000 8,300
91045 Podologia (Campus Manresa) (Manresa) UVic 5,000 5,000 5,000
21054 Prevenció i Seguretat Integral (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 7,313 5,000
21113 Prevenció i Seguretat Integral (en xarxa) (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,375 5,000
11087 Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000
11047 Psicologia (Barcelona) UB 9,338 5,000 7,670
21081 Psicologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,348 5,000 7,380
81033 Psicologia (Girona) UdG 9,246 6,000 7,430
61020 Psicologia (Lleida) UdL 8,940 5,500 6,840
71022 Psicologia (Tarragona) URV 8,824 5,188 7,210
91022 Psicologia (Vic) UVic 6,124 5,000 5,820
41004 Publicitat i Relacions Públiques (Barcelona) UPF 11,898 5,000 7,770
21097 Publicitat i Relacions Públiques (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,302 5,000 5,000
81002 Publicitat i Relacions Públiques (Girona) UdG 9,537 5,000 5,000
71023 Publicitat i Relacions Públiques (Tarragona) URV 9,602 5,000 5,000
91015 Publicitat i Relacions Públiques (Vic) UVic 5,000 5,000 5,000
11093 Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting (Barcelona) UB 9,238 5,000 5,000
11049 Química (Barcelona) UB 9,302 5,000 5,000
21082 Química (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,258 5,000 5,000
81034 Química (Girona) UdG 7,622 5,875 5,000
71024 Química (Tarragona) URV 9,216 5,000 5,000
71066 Química (docència en anglès) (Tarragona) URV 6,926 5,000 5,000
21123 Relacions Internacionals (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,174 6,188 7,910
11050 Relacions Laborals (Barcelona) UB 7,200 5,000 5,000
41026 Relacions Laborals (Barcelona) UPF 7,034 5,000 5,000
21055 Relacions Laborals (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,500 5,000 5,000
71025 Relacions Laborals i Ocupació (Tarragona) URV 5,232 5,000 5,000
61033 Relacions Laborals i Recursos Humans (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000
11076 Seguretat (Mollet del Vallès) UB 7,882 6,563 5,000
11063 Sociologia (Barcelona) UB 7,718 5,000 5,000
21056 Sociologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,806 5,000 5,000
71067 Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (Tarragona) URV 5,000 5,000 5,000
61062 Tècniques d'Interacció Digital i de Computació (Igualada) UdL 5,000 5,000 5,000
31102 Tecnologies de Camins, Canals i Ports (docència en anglès) (Barcelona) UPC 5,000 5,000 5,000
91911 Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica (docència en anglès) (Barcelona) UPC / UPF 12,516 5,000 5,000
31038 Tecnologies Marines (Barcelona) UPC 5,000 5,000 5,000
91016 Teràpia Ocupacional (Vic) UVic 5,000 5,000 5,000
21057 Teràpia Ocupacional EUIT de Terrassa (Terrassa) UAB 5,000 5,000 5,000
21058 Traducció i Interpretació -Alemany- (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 7,240
Traducció i Interpretació -Alemany / Francès / Llengua de Signes Catalana-
41040 UPF 5,000 5,000 5,000
(Barcelona)
41006 Traducció i Interpretació -Anglès- (Barcelona) UPF 6,558 5,000 5,000
21064 Traducció i Interpretació -Anglès- (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,720 5,000 5,000
21065 Traducció i Interpretació -Francès- (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000
11051 Treball Social (Barcelona) UB 8,182 5,000 5,000
81044 Treball Social (Girona) UdG 7,892 6,250 5,000
61034 Treball Social (Lleida) UdL 6,550 5,000 5,000
71026 Treball Social (Tarragona) URV 7,102 5,000 5,000
11011 Turisme "CETT" (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000
11086 Turisme "CETT" (docència en anglès) (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000
81036 Turisme "Euroaula" (Barcelona) UdG 5,000 5,000 5,000
81037 Turisme "Formatic Barna" (Barcelona) UdG 5,000 5,000 5,000
81038 Turisme "Mediterrani" (Barcelona) UdG 5,000 5,000 5,000
21059 Turisme (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000
21114 Turisme (docència en anglès) (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000
81039 Turisme (Girona) UdG 5,000 5,000 5,000
61021 Turisme (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000
81062 Turisme / Màrqueting "Mediterrani" (simultaneïtat) (Barcelona) UdG 5,000 5,000 5,000
61068 Turisme i Oci "OSTELEA" (L'Hospitalet de Llobregat) UdL 5,000 5,000 5,000
61067 Turisme i Oci "OSTELEA" (en xarxa) (L'Hospitalet de Llobregat) UdL 5,000 5,000 5,000
21083 Veterinària (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,858 6,813 8,510