Está en la página 1de 1

AMPA Escola Elisa Badia

Ronda de l’Est S/N Telèfon: 937182390


08210- Barberà del Vallès ampaelisabadia@hotmail.com

L’ AMPA de l’escola Elisa Badia, gestionarà durant el curs 2020-2021:

Degut a la
Servei de menjador situació actual Casal d'estiu per a
provocada pel infants de 3 a 12 anys
Els infants gaudiran Còvid-19 Gaudeix d'un estiu
d'una alimentació aquest curs no amb diferents
sana i equilibrada i es podran fer activitats i sortides
d'una estona lúdica les
extraescolars
fins a nou avís.

Menjador Extraescolars Casal d'estiu

Servei d'acollida Col·laboració amb


matinal de 7:30 a 9h l'escola
Servei d'acollida Venda d'articles com:
migdia de 12:30 a bock'n & roll, gorros,
13:30h samarretes, ...
Servei de ludoteca de
16:30 a 18h

Acollida Llibres de text Venda d'articles

Es col·laborarà i participarà en totes les festes de l’escola i es farà una donació econòmica per als
diferents projectes educatius del centre.

Les famílies que vulguin beneficiar-se de les activitats organitzades per l’AMPA durant el proper
curs, hauran de satisfer la quota que es pagarà per unitat familiar, independentment dels membres
de la mateixa escolaritzats a l'escola Elisa Badia:

QUOTA AMPA ........... 25 €

Tots els socis que facin l’abonament de la quota, tindran descompte en els serveis oferts per
l'AMPA i aquelles famílies que no siguin sòcies tindran un recàrrec del 20% en els serveis gestionats
per l'AMPA, com són: quotes de menjador, servei d’extraescolars, acollida i diferents materials de
l’escola (gorros, bock'n & roll...)

Podeu realitzar el vostre pagament a :


BBVA IBAN: ES04 0182-9312-20-0201537971

ATENCIÓ: EN AQUEST COMPTE NOMÉS


L'INGRÉS DE LA QUOTA DE L'AMPA