Está en la página 1de 3

PRÁCTICA DIRIGIDA a) tg tg tgy b) ctg ctg ctgy

c) 1 d) –1
NIVEL I e) 0

1).- Reduce: 8).- Si tg tg = 3/2 y coscos = 1/3


Sen( x  y )  Sen( x  y ) Halla : cos (+)
P=
Cos( x  y )  Cosx ( x  y ) a) 1 b) –1 c) 1/6
d) – 1/6 e) 5/6
a) Tanx b) Tany c) Cotx
tg50  tg40
d) Coty e) 1 9).- Calcula :
tg10

2).- Calcula:
Q = Secx Secy [ (cos(x + y) + cos(x – y) ] a) 1 b) 2 c) 3
d) 4 e) 5
a) 1 b) 2 c) 3
d) –2 e) -1 10).- Si :  +  = 45°,

3).- Calcula : E = sen6 /12 + cos6 /12 Calcula : 1 + (1 + tg) (1 + tg)

a) 11/16 b) 13/16 c) 12/13 a) 1 b) 2 c) 3


d) 15/17 e) 1/4 d) 4 e) 5

11).- Calcula : cos 35


4).- Calcula :
sen10  cos 10
tan x  tan y tan x  tan y
Q= 
tan(x  y ) tan(x  y )
a) 1 b) 2 c) 2 /2
a) 1 b) 2 c) 3 d) 2 2 e) 2 /4
d) 4 e) 5
12).- Si  y  son ángulos del tercer y cuarto
5).- Si :  +  = 150° reduce: cuadrante respectivamente y sen = 3/5 y
(sen+cos)2 + (cos + sen)2 cos=3/5.
Calcula: cos ( - )
a) 1 b) 2 c) 3
d) 3 e) 2 3 a) 0 b) –1 c) –24/25
d) 24/25 e) 1
2
6).- Si : cos(+45°) = . 4  tg2
6 13).- Si : tg2  = y tg(+) = 6
1  4tg2
Calcula : sen . cos
calcula: tg(-)
a) 1/9 b) 2/9 c) 4/9
d) 3/9 e) 5/9
a) 24 b) 1/24 c) 2/3
d) 3/2 e) 1
7).- Reduce:

sen(  ) sen(  y ) sen( y  )


 
cos  cos  cos  cos y cos y cos 
TRIGONOMETRÍA – QUINTO DE SECUNDARIA

tg  tg tg  tg Sen( x  y )  Cos( x  y )


14).- Reduce: E =  8).- Reduce:
tg(  ) tg(  ) (Senx  Cosx)(Seny  Cosy)

a) 0 b) 1 c) 2 a) 1 b) 2 c) Senx
d) –1 e) -2 d) Cosx e) Sen2x

15).- Si : 3sen = 2sen(+2). 9).- Si : Tg10° = a, calcula :Tg50° - Tg40°


Calcula: tg( + ) ctg
a) 0,5a b) a c) 1,5a
a) 5 b) –5 c) 1/5 d) 2a e) 2,5a
d) – 1/5 e) 1
10).- Si : Tg21° = a,
NIVEL II Calcula: Tg55°30’-Tg34°30’

1).- Expresa como monomio: a) a b) 0,5a c) 2a


Cos7x + Sen5x Sen2x d) 1,5a e) 2,5a

a) Cos5xCos2x b) Sen5xCos2x 11).- Reduce: M=Sen70° - Sen50°z


c) Cos5xSen2x d) Sen3xCosx
e) N.A. a) Cos10° b) Sen10° c) Cos20°
d) 1 e) Sen20°
2).- Reduce:
12).- Reduce:
Cos(60°+x)(Cos(30°-x)-Sen(60°+x)Sen(30°- Q = (Cos43°+Sen73°) Sec13°+ 3
x)
a) 2 b) 3 3 c) 2 3
a) 0 b) 1/2 c) 3/2 d) 4 e) 5
d) Cosx e) Senx
13).- Si : Tg(10°+x)=4,
Calcula : Tg(55° + x)
3).- Si : x + y = /6
Calcula : (Senx+Cosy)2+(Cosx+Seny)2 a) –1/3 b) –1 c) –5/3
d) –5 e) 5/3
a) 0 b) 1 c) 2
d) 3 e) 1,5 14).- Si : a + b + c = /2

4).- Si : x + y = , simplifica:
Halla : Cos b  Tg b  1.Sec a  c 
(Ctg+Tgx) CosxSecy 2 2   2 

a) Secx b) SecxCsc c) Csc a) 1 b) 0 c) -1


d) 1 e) Ctg 2
d) 2 e)
2
5).- Calcula “Tg8°”
15).- Si: Tg y Tg son las raíces de la
a) 7/24 b) 5/24 c) 3/14 ecuación: x2 + 5x – 4 = 0
d) 1/7 e) 1/14 Halla el valor de “” +””

6).- Si : 12 =  a) 30° b) 45° c) 60°


Calcula: Tg +Tg3 + Tg5 d) 75° e) 37°

a) 2 b) 3 c) 4
d) 5 e) 6

Sen( x  y )
7).- Reduce : M = + Tgy
CosxCosy

a) 0 b) Tgx c) Tgy
d) Tgx + Tgy e) 2Tgx
www.EjerciciosdeMatematica.com
TRIGONOMETRÍA – QUINTO DE SECUNDARIA

CLAVES DE RESPUESTAS

NIVEL I
1) a 2) b 3) b
4) b 5) c 6) c
7) e 8) d 9) b
10)c 11)c 12)c
13)c 14)c 15)a

NIVEL II
1) a 2) a 3) d
4) c 5) d 6) d
7) b 8) a 9) d
10)c 11)b 12)c
13)c 14)d 15)b

www.EjerciciosdeMatematica.com