Está en la página 1de 2

HET KLAVERBLAD

NIEUWSKRANT VAN VRIJE BASISSCHOOL KLAVERTJE 3, OOSTVLETEREN EDITIE ZOMER 2020

AGENDA KLAVERTJE 3 SCHOOLTEAM 2020-2021


KERNTEAM EN ADMINISTRATIE
september 2020
Maandag 21
Sportdag lager
Woensdag 30
SVS voetbal 4LA/5LA/6LA

oktober 2020
Vrijdag 2 Joke Dejonghe Muriel Billiau Sandy Grison Xavier Goudenhooft Rinus Ryckebosch
Sportdag kleuter Directeur Zorgcoördinator Beleidsondersteuner Administratie Administratie
+ Zorg kleuter
Maandag 5
Sportdag 5LA peuter en kleuter
Woensdag 7
SVS veldloop lager
Zondag 11
Uitgesteld Vormsel
Maandag 12
Vrije dag
Zondag 18 Veerle Verschaeve Heidi Ruckebusch Sigrid Huyghe Lydie Knockaert Sandy Grison Kim Vanhee
Uitgestelde Eerste Communie 1PA + 1KA Kinderverzorgster 2KA 2KA 3KA 3KA

Maandag 19 lager 1 - 2 - 3 lager 4 - 5 - 6


Pedagogische studiedag
Maandag 26 t/m vrijdag 30
Kasteelklassen 3LA/4LA

november 2020
Maandag 3 t/m vrijdag 6
Herfstvakantie
Dinsdag 10 Ismael Faes Tine Deruytter Nadine Lams Ilse Fouvry Ilina Verhaeghe Jolien D’Hu
Sint op school 1LA 2LA 3LA 4LA 5LA 6LA

Woensdag 11 lichamelijke opvoeding opvang + onderhoud


Wapenstilstand

DECEMBER 2020
Dinsdag 15 t/m vrijdag 18 We verwelkomen volgend
Stadsklassen 5LA/6LA schooljaar graag in ons team:
Lydie Knockaert (2KA) en
Maandag 21 dec Ellen Lermytte (LO).
t/m vrijdag 1 jan. We nemen afscheid van
Kerstvakantie Lies Demeersseman Elke Vandenbilcke Ellen Lermytte Melanie Suffys juf Virginie, meester Arthur
LO LO LO en meester Floris.

2021 nieuwe GODSDIENSTmethode


JANUARI 2021 Volgend schooljaar veranderen we van godsdienstmethode. We
Woensdag 20 stappen over van Tuin van Heden naar Sterren aan de hemel.
SVS netbal 5LA/6LA We vergeleken alle methodes op de markt en zijn ervan overtuigd
dat deze methode best aansluit bij de noden van onze school en de
FEBRUARI 2021 huidige samenleving.
Woensdag 3 Enkele aandachtspunten uit de methode:
Pedagogische studiedag - Uitgebreide verwerkingsmogelijkheden met link naar eigen leven.
- Nadruk op (geweldloze) communicatie en ontmoeting
Maandag 15
- Openheid naar anders-gelovigen
t/m vrijdag 19
- Gebruiksvriendelijke, flexibele en aantrekkelijke materialen
Krokusvakantie
- Gevarieerde, vernieuwende werkvormen
- Ruim aanbod van hoekenwerk (coöperatief leren)
Vervolg AGENDA op verso
- Integratie van het principe van meervoudige intelligentie

1
HET KLAVERBLAD

MAART 2021 IN DE KIJKER


Woensdag 10
SVS dans 1LA/2LA/3LA/4LA
Maandag 15
de zesdes nemen afscheid van klavertje 3
Pedagogische studiedag met een eigen filmproductie
Woensdag 21 Tijdens de laatste weken van het schooljaar kwamen de leerlingen van het zesde samen
SVS voetbal 4LA/5LA/6LA om een film te maken. ‘Hotel’ werd een prachtige productie waar ze terecht heel fier
op mogen zijn! De film zit doorspekt met fijne herinneringen, grappige scènes en puur
april 2021 groepsgevoel. We wensen alle 21 leerlingen heel veel succes in het secundair onderwijs
Van maandag 5 en hopen hen af en toe nog eens te mogen begroeten!
t/m vrijdag 16
Paasvakantie
Zondag 25
Vormsel
Maandag 26
Vrije dag
MEI 2021
Woensdag 5
SVS trefbal 3LA/4LA
Donderdag 13
O.-L.-H. Hemelvaart
Vrijdag 14
Brugdag
Zondag 23
Eerste Communie
Maandag 24
Pinkstermaandag
MASTER LEADERSHIP HUISBEZOEKEN EN BBQ TEN VOORDELE
IN EDUCATION VAN DE KASTEEL- EN STADSKLASSEN
Vanaf 1 september start ik de Vanwege de huidige coronamaatregelen zijn er deze zomer
tweejarige masteropleiding geen huisbezoeken. De leerkrachten bezorgen de kinderen een
‘Leadership in Education’ briefje met daarop wat extra informatie in verband met volgend
in Eindhoven. Er is telkens schooljaar alsook hun e-mailadres. Indien u graag bepaalde za-
les op dinsdag. De opleiding ken wil vermelden of bespreken met de leerkracht voor de start
is specifiek bedoeld voor van het nieuwe schooljaar, kan er contact opgenomen worden
directies die zich verder met elkaar.
willen professionaliseren.
De opleiding heeft als doel Ook de barbecue ten voordele van de openluchtklassen gaat
de kwaliteit van het eigen niet door. Om de kostprijs van de kasteel- en stadsklassen te
onderwijs te kunnen meten drukken gaat de koekjesverkoop in september wel door. Mis-
en versterken. Om de studie schien is het voor de leerlingen die volgend jaar in het derde,
te combineren met de job als vierde, vijfde en zesde leerjaar zitten een tip om dit tijdens de
directeur zal ik een aantal zomervakantie in het achterhoofd te houden.
momenten in de week niet
bereikbaar zijn op kantoor.
De school blijft uiteraard
steeds telefonisch en via mail
bereikbaar.
Fijne vakantie!
In het kort:
Van leidinggevenden in het
onderwijs wordt verwacht
dat zij in staat zijn duurzame
contact schoolontwikkeling te reali-
seren en onderwijsinnovatie
V. U.: te initiëren en te begeleiden.
VRIJE BASISSCHOOL Zij geven niet alleen leiding
KLAVERTJE 3 ‘op hun gevoel’ maar weten de
Hendrik Deberghstraat 8 juiste keuzes te maken vanuit
8640 Oostvleteren een stevige theoretische ken-
Tel. 057 40 08 67 nisbasis. Deze master is voor
vbsvleteren@kbrp.be gedreven schoolleiders en lei-
vbsvleteren.kbrp.be dinggevenden, die zich verder
willen professionaliseren tot
klavertjedrievleteren voortreffelijk schoolleider op
zie ook ons klaverblad in kleur masterniveau.
op de schoolwebsite! Joke Dejonghe, directeur