Está en la página 1de 6
 
Fm`þstritd lj ItjaisMr i `i aivjginmþaMr i `i oõsqujli[iri dtrds usds lj jstj tírcmad, víisj Fm`þstritd.@unmd F`ivmd Fm`þstritd (ja grmjgd iagud ΦνβπώόωιόδϏ [hm`dstritds, ja `ia @unmus F`ivmus [hm`dstritus), sdfsti grmjgd (@jcads n. 96;/97; „ n. ?<=), ``icild Fm`þstritd lj Itjais d Fm`þstritd j` Itjamjasj. @i mavjsginmþa lj jstj iutdr sj hi vmstd lmfnu`tili iatj `i mljalil lj adcorjs ljvirmds Fm`þstritds lj `i cmsci icm`mi isã ndcd pdr `i jsnisjz y jrrdrjs ja `is ujatjs. I j``d sj iùilj `i mcprjnmsmþa ja `i itrmounmþa lj `is lmsatis doris isã ndcd ja j` aõcjrd jxintd lj Fm`þstritds, quj dsnm`i jatrj ? y :. @i nujsþa lmsti lj jstir rjsuj`ti ljfamvicjatj.9Ãalmnj 9 Omdgrii y dori ? Víisj ticomía > _jjrjanmis < Omo`mdgrii : Ja`injs jxtjradsOmdgrii y dori[rdoio`jcjatj hmed lj sdfsti, lili `i triascmsmþa rjnujatj lj lmnhi invmlil ja jsi ípdni jatrj pilrjs j hmeds. ^j nmtia jatrj sus cijstrds i [rdn`d lj Aiunris, Hmpþlrdcd lj @irmsi, Ljcmiad lj Íjsd y Iapitrd lj Hmjrépd`ms. ^jré pdsmo`jcjatj jstj õ`cd j` matrdluntdr lj Fm`þstritd ja j` nãrnu`d lj `i jcpjritrmz smrmi Eu`mi Ldcai, jspdsi lj ^jpcmd. Ljomþ nd`iodrir ja sus trioieds ljslj ndcmjazds lj` smg`d MMM, smjald prjnmsicjatj `i Vmli lj Ipd`damd ua janirgd ja vmli lj `i jcpjritrmz.? I `i cujrtj lj `i jcpjritrmz jsnrmomþ ua tritild tu`ild Vmlis lj `ds sdfstis.>^j `j itrmouyja ismcmscd j` Hjrdmnd, uais Nirtis, ua Gmcaésnd y uads Nuilrds. Js qumzé ticomía iutdr lj ua lmé`dgd5 j` Ajrþa.<Víisj ticomía
 
 Ipd`damd lj \miai_jjrjanmisVmli lj Ipd`damd lj \miai. Matrdlunnmþa, pégmais 9? i 97.Moml. 9<. Vmli lj Ipd`damd5 Matrdlunnmþa ja rianís. \jxtd mag`ís ja j` smd Matjrajt ^inrjl \jxt Irnhmvj. \jxtd om`magðj grmjgd - rianís. \jxtd grmjgd, nda ãalmnj j`jntrþamnd, ja j` [rdyjntd [jrsjus. Jcp`jiald j` rþtu`d invd "`dil", quj sj hi``i ja `i pirtj supjrmdr ljrjnhi, sj dojaj iyuli ja mag`ís nda j` vdniou`irmd grmjgd lj` tjxtd. Nirtis lj Ipd`damd. \jxtd rianís. \jxtd mag`ís ja j` smd Matjrajt ^inrjl \jxt Irnhmvj.Vmlis lj `ds sdfstis \jxtd pirnmi` rianís. \jxtd grmjgd ja j` [rdyjntd [jrsjus, nda `is nirintjrãsnis malmnilis iatjs. Moml. 96. Hjrdmnd. \jxtd grmjgd ja j` [rdyjntd [jrsjus, nda `is nirintjrãsnis malmnilis iatjs. Nirtis. \jxtd grmjgd ja j` [rdyjntd [jrsjus, nda `is nirintjrãsnis malmnilis iatjs. ^dorj `i gmcaismi d Gmcaésnd. \jxtd rianís.
 
 \jxtd grmjgd. \jxtd grmjgd ja j` [rdyjntd [jrsjus, nda `is nirintjrãsnis malmnilis iatjs.Omo`mdgrii Fm`þstritd / Irmstíajtd (?;9;). Nirtis lj icdr / Nirtis. Jlmtdrmi` Grjlds. Cilrml. M^OA =78-8<-?<=->69>-6. Fm`þstritd (9==8). Vmlis lj `ds sdfstis. Jlmtdrmi` Grjlds. Cilrml. M^OA =78-8<-?<=-;8:<-6. Fm`þstritd / Ni`ãstritd (9==6). Hjrþmnd. Gmcaésnd. Ljsnrmpnmdajs lj nuilrds / Ljsnrmpnmdajs. Jlmtdrmi` Grjlds. Cilrml. M^OA =78-8<-?<=-98;;-?. Fm`þstritd (9==?). Vmli lj Ipd`damd lj \miai. Jlmtdrmi` Grjlds. Cilrml. M^OA =78-8<-?<=->:??-9.^dorj Fm`þstritd Fjrritjr Cdri, Edsí. Lmnnmdairmd lj Fm`dsdi. Jlmtdrmi` Irmj`.Ja`injs jxtjrads FM@Þ^\_I\D LJ I\JAI^5 ^dorj `ds hírdjs. \rilunnmþa mag`jsi lj J``ja Orilshiw Imtbja y Ejaamjr B. Ojrjasda Cin`jia5 Da Hjrdjs. Matrdlunnmþa y tjxtd ja j` smd lj` Njatrd lj Jstulmds Hj`íamnds (NH^ d Njatjr dr Hj``jamn ^tulmjs), mastunmþa lj Wishmagtda if`mili i `i Zamvjrsmlil lj Hirvirl y lmrmgmli pdr Grjgdry Aigy. Víiasj j` ipirtild "Hírdj cmtd`þgmnd" lj` irnu`d "Hírdj" y j` irnu`d "Nu`td hjrdmnd grmjgd". AIG], G.5 \hj ^mga d thj Hjrd5 I [rd`dguj td thj Hjrdmbds d [hm`dstritus (@i sjùi` lj` hírdj5prþ`dgd lj ^dorj `ds hírdjs, lj Fm`þstritd), ?;;9. \jxtd, ja mag`ís, ja j` smd lj` Njatrd lj Jstulmds Hj`íamnds (NH^ d Njatjr dr Hj``jamn ^tulmjs), mastunmþa lj Wishmagtda if`mili i `i Zamvjrsmlil lj Hirvirl y lmrmgmli pdr j` prdpmd G. Aigy. [iri `is nmtis5 hp5//ars.hirvirl.jlu/ura->5h`an.jssiy5Aigy.\hjT^mgaTdTthjTHjrd.?;;9
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505