Está en la página 1de 4

CENTRO PREUNIVERSITARIO

Noviembre2016- Enero 2017 CICLO REGULAR2017-I


UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

CURSO: COMUNICACIÓN Y RAZONAMIENTO VERBAL


No
TEMA: SINÓNIMOS
SINÓNIMOS CONTEXTUALES 8. El presidente de la región viajó con su séquito a
Lima.
Sustituye las palabras subrayadas por el sinónimo que a) comitiva b) concejo c) montón
corresponda: d) fila e) evaluación

1. Es inteligente pero demasiado presuntuoso 9. Tuvo que rescindir el contrato de compra-venta.


a) artista b) satisfecho c) amigo a) prescindir b) recobrar c) anular
d) ávido. e) presumido d) requisar e) resarcir

2. Su súbita respuesta resultó indescifrable. 10. El gobierno trata de minimizar los problemas
a) numérica b) atronadora c) misteriosa internos.
d) placentera e) triste a) considerar b) esconder c) exagerar
d) reducir e) relatar
3. El Fondo Monetario ha podido condonar parte de
la deuda externa. RESOLUCIÓN DE SINÓNIMOS
a) pésame b) confesar c) molestar
11. FAMOSO
d) penar e) perdonar
a) capaz b) hábil c) ignoto
d) célebre e) inepto
4. La malversación de fondos originó la quiebra de
la empresa.
12. ACCESORIO
a) equívoco b) intriga c) variedad
a) limpio b) secundario c) amistoso
d) defraudación e) progreso
d) ambiguo e) gratuito

5. La noticia recibida lo dejó perplejo.


13. SOMERO
a) confundido b) alegre c) pálido
a) superficial b) sombrío c) casual
d) quieto. e) mudo
d) pasajero e) augurio

6. Causó extrañeza la llegada del presidente


14. HOMOGÉNEO
colombiano.
a) racional b) humano c) diferente
a) rareza b) angustia c) adoración
d) deferente e) igual
d) admiración e) suciedad

15. PEDANTE
7. El Gobierno Regional tuvo que indemnizar a sus
a) rumiante b) ignorante c) transeúnte
trabajadores.
d) excitante e) arrogante
a) pegar b) reparación c) resarcir
d) perjuicio e) restituye

1
DOCENTE: Lic. Alan Aldana Tume
CENTRO PREUNIVERSITARIO
Noviembre2016- Enero 2017 CICLO REGULAR2017-I
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

16. CALMA
a) ruido b) batahola c) bacanal 26. ESPELUNCA
d) sosiego e) llanto a) túnel b) cubil c) caverna
d) hoyo e) rogativa
17. SIBILINO
a) diáfano b) claro c) previo 27. ATEZADO
d) donar e) misterioso a) negro b) turbio c) umbroso
d) anegado e) negrero
18. PREBENDA
a) potro b) trotón c) bribón 28. ADUCIR
d) beneficio e) corcel a) proferir b) departir c) alegar
d) desaforar e) borrasca
19. PERJURIO
a) fervor b) devoción c) sacrilegio 29. RENUENTE
d) pena e) cuita a) urgente b) salema c) indócil
d) domito e) insurrecto
20. LENITIVO
a) soplagaitas b) superfluo c) venial 30. ENTREMETIDO
d) sedante e) pequeño a) adulón b) timador c) zahareño
d) escollo e) intruso
21. PRETÉRITO
a) ufano b) perito c) arbitro 31. PRETERIR
d) pasado e) porvenir a) hoyar b) atisbar c) ahuchar
d) desobedecer e) zaherir
22. LEGENDARIO
a) flema b) pachorra c) calma 32. CANÍCULA
d) tradicional e) cachaza a) estío b) calor c) hueso
d) hiemal e) estuoso
23. AFERRAR
a) alzar b) gravar c) extenuar 33. TRETA
d) gestar e) agarrar a) ardid b) ardiloso c) ardido
d) ardiente e) arduo
24. INFORTUNIO
a) cabal b) formal c) fatalidad 34. MATRERO
d) pérfido e) impío a) elegíaco b) verruga c) dicaz
d) cuatrero e) astuto
25. INFINITA
a) alegoría b) sabana c) imperecedera 35. INCLUSA
d) engaño e) felonía a) orfanato b) asilo c) guacha
d) expósito e) orfandad

2
DOCENTE: Lic. Alan Aldana Tume
CENTRO PREUNIVERSITARIO
Noviembre2016- Enero 2017 CICLO REGULAR2017-I
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

36. MEDRANA
a) precariedad b) coloquio c) miedo
d) oscurana e) oronda

37. PLÁCIDO
a) inaudible b) asequible c) insular
d) sandio e) apacible

38. FLÁCCIDO
a) ocioso b) laxo c) desatado
d) creencia e) holgazán

39. BURLÓN
a) fanfarrón b) balbuceo c) bruñir
d) felón e) guasón

40. PALETO
a) rústico b) zafiedad c) lite
d) palique e) precoz

1.

3
DOCENTE: Lic. Alan Aldana Tume
CENTRO PREUNIVERSITARIO
Noviembre2016- Enero 2017 CICLO REGULAR2017-I
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA

HOJA DE CLAVES
Semana 07: Sinónimos

PREGUNTA CLAVE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

4
DOCENTE: Lic. Alan Aldana Tume

También podría gustarte